Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • H - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
H
807 William Griffith Dwyros 06/02/1851 76 John Evans Vicar
808 John Prichard Bwth 27/03/1851 29 John Evans Vicar
809 Elizabeth Jones Rhiw 27/03/1851 1 John Evans Vicar
810 Sarah Roberts Rhall 01/04/1851 51 John Evans Vicar
811 Hugh Edward Brynhafodydd 24/04/1851 59 John Evans Vicar
812 Sarah Roberts Caeforis 16/06/1851 63 John Evans Vicar
813 William Jones Rhydllo 12/08/1851 83 Griffith Roberts Rhiw
814 William Jones Rhiw 12/08/1851 12 Griffith Roberts Rhiw
815 William Griffith Bryn 30/08/1851 50 John Evans Vicar
816 Rees Jones Cyllyfelin 18/09/1851 37 John Evans Vicar
817 Mary Williams Brynsander 04/10/1851 47 John Evans Vicar
818 Mary Griffith Cwmcoryn 21/10/1851 73 John Evans Vicar
819 Lowry Roberts Tirmawr 25/11/1851 73 John Evans Vicar
820 Magdalen Parry Tanybryn 13/01/1852 48 John Evans Vicar
821 Jane Price Tanybryn 16/01/1852 8 John Evans Vicar
822 Elin Williams Hendref 17/01/1852 4 John Evans Vicar
823 Evan Parry Tyr mynydd 18/02/1852 Inf John Evans Vicar
824 Jane Williams Gors 03/03/1852 85 John Evans Vicar
825 Catherine Humphrey Murmelynbach 04/03/1852 77 John Evans Vicar
826 Elin Williams Safn Pant 19/03/1852 18m John Evans Vicar
827 William Price Tanybryn 20/03/1852 Inf John Evans Vicar
828 Humphrey Jones Penmaes 27/03/1852 76 John Evans Vicar
829 Lowry Edwards Gwthrian 29/03/1852 53 John Evans Vicar
830 Elizabeth Jones Gilfach 10/04/1852 5 John Evans Vicar
831 Elin Humphrey Murmelynbach 17/04/1852 77 John Evans Vicar
832 Griffith Prichard Gilfach 21/04/1852 NK John Evans Vicar
833 Robert Roberts Penybryn 10/05/1852 13 John Evans Vicar
834 Dorothy Hughes Penybryn 18/05/1852 76 John Evans Vicar
835 Mary Parry Village 26/06/1852 69 John Evans Vicar
836 Robert Parry Tynant Cyllyfelin 19/07/1852 15 John Evans Vicar
837 Hugh Prichard Penbrynbach 22/07/1852 3 John Evans Vicar
838 Mary Davies Lon las 21/12/1852 23 H Roberts Vicar
839 Evan Williams Village 21/02/1853 72 H Roberts Vicar Highslide JS
840 David Edwards Pant Distaw 04/03/1853 74 H Roberts Vicar
841 John Roberts Yr Efail Bach 08/03/1853 69 H Roberts Vicar
842 David Edwards No Address 09/03/1853 NK H Roberts Vicar
843 Elizabeth Roberts Pen y bryn 28/04/1853 58 H Roberts Vicar
844 Anne Thomas Caedu 19/04/1853 3w H Roberts Vicar
845 Mary Hughes Tyn y ffynon 21/04/1853 63 H Roberts Vicar
846 Jane Jones Ty Lewis 25/04/1853 75 H Roberts Vicar
847 Lowry Jones Pwllmelyn 08/06/1853 7d H Roberts Vicar
848 William Jones Tyn yr Ardd Village 11/06/1853 1 H Roberts Vicar
849 Elizabeth Griffith Moelfra 14/07/1853 NK H Roberts Vicar
850 Thomas Jones No Address 03/11/1853 NK Griffith Roberts Rhiw
851 William Nathaniel Nant Bardsey 04/11/1853 38 Griffith Roberts Rhiw
852 Owen Lewis Bwlch 14/06/1853 75 H Roberts Vicar Highslide JS
853 William Bevan Village 28/11/1853 76 H Roberts Vicar
854 William Daniel Village 06/12/1853 67 H Roberts Vicar Highslide JS
855 Sydney Jones Village 12/12/1853 29 H Roberts Vicar
856 Thomas Ellis Village 31/12/1853 60 H Roberts Vicar
857 Ellen Griffith Bryn 07/01/1854 NK H Roberts Vicar
858 Elizabeth Williams No Address 10/01/1854 NK H Roberts Vicar
859 Laura Griffith No Address 26/01/1854 NK H Roberts Vicar
860 Elizabeth Griffith Brynhafodydd 09/02/1854 NK H Roberts Vicar
861 Mary Hughes Bron y Foel 24/02/1854 67 T H Richards Vicar
862 Morgan Ellis No Address 25/02/1854 NK T H Richards Vicar
863 Catharine Prichard No Address 10/03/1854 NK H Roberts Vicar
864 James Parry Ty Walter 06/04/1854 77 H Roberts Vicar
865 Hugh Roberts Ystohelig Bach 13/04/1854 76 H Roberts Vicar Highslide JS
866 Elizabeth Davies Pandy Bodwrdda 20/04/1854 94 H Roberts Vicar Highslide JS
867 Void Void Void Void Void Void
868 Griffith Roberts Morfa Bach 25/04/1854 89 H Roberts Vicar
869 Ellen Prichard No Address 27/04/1854 NK H Roberts Vicar
870 John Williams Ty Lewis 06/05/1854 82 H Roberts Vicar Highslide JS
871 Ellis Jones Brynbadell No Date 70 H Roberts Vicar
872 David Roberts Pen y Caera 01/07/1854 80 H Roberts Vicar
873 Catharine Prichard Penllech 16/08/1854 6m H Roberts Vicar
874 William Evans Carreg fawr 05/09/1854 4 H Roberts Vicar
875 Robert Griffith Brynmawr 12/09/1854 9w H Roberts Vicar
876 Richard Griffith Blawd ty 17/10/1854 76 H Roberts Vicar Highslide JS
877 Ellen Roberts Tyn y Mynydd 12/12/1854 57 H Roberts Vicar
878 Mary Williams Ty canol Village 12/12/1854 2 H Roberts Vicar
879 Ellen Roberts Ystohelig Bach 28/12/1854 81 H Roberts Vicar
880 Mary Williams Cefn 28/12/1854 61 H Roberts Vicar
881 Thomas Griffith Tyr Efail 23/01/1855 65 H Roberts Vicar
882 Anne Williams Nhegraig 10/02/1855 87 H Roberts Vicar
883 Catherine Roberts Graig 13/02/1855 NK H Roberts Vicar
884 Mary Hughes Bryn poeth 20/02/1855 NK Griffith Roberts Rhiw
885 Jannett Roberts Cwttyn 22/02/1855 21 Griffith Roberts Rhiw
886 Jane Edmund Ty Hen Matthew 01/03/1855 92 H Roberts Vicar
887 William Jones Rhwng y Ddwy Borth Bodferin 06/03/1855 13 H Roberts Vicar
888 Mary Jones Geufron Bach 08/03/1855 59 H Roberts Vicar
889 Mary Jones Ty newydd 10/03/1855 81 H Roberts Vicar
890 John Roberts Tan y bwlch farm Llaniestyn 24/03/1855 75 H Roberts Vicar
891 Henry Parry Tynant Cyllyfelin 27/03/1855 20 H Roberts Vicar
892 Hannah Jones Cilbwth 09/04/1855 74 H Roberts Vicar
893 John Griffith Ty Mawr 13/04/1855 63 H Roberts Vicar Highslide JS
894 Owen Parry Pendu 24/04/1855 63 H Roberts Vicar
895 John Thomas Glan y gors 21/05/1855 77 H Roberts Vicar Highslide JS
896 Mary Jones Village 31/05/1855 1 H Roberts Vicar
897 Jane Jones Fron oleu 22/06/1855 82 H Roberts Vicar
898 Anne Jones Cwttyn 26/06/1855 19 H Roberts Vicar
899 William Roberts Pandy Bodwrdda 29/06/1855 1 H Roberts Vicar
900 Mary Daniel Rhyd y mein 23/06/1855 77 H Roberts Vicar
901 Griffith Jones Cristin Bardsey 27/07/1855 49 H Roberts Vicar
902 Griffith Jones Tir dyrys Bryncroes 02/08/1855 80 H Roberts Vicar
903 Ellen Williams Ty fair Bryncroes 04/08/1855 34 H Roberts Vicar
904 Hugh Hughes Bron y Foel 25/08/1855 10w H Roberts Vicar
905 Jane Nathaniel Ty pellaf Bardsey 04/12/1855 91 H Roberts Vicar
906 Catharine Hughes Talcen y foel 22/12/1855 39 H Roberts Vicar
907 Anne Ellis Conglcae 10/01/1856 31 H Roberts Vicar
908 Jane Jones Exchequer 15/01/1856 67 H Roberts Vicar
909 William Jones Tyn y pwll 26/01/1856 81 H Roberts Vicar
910 Ellen Williams Ty newydd 02/02/1856 33 H Roberts Vicar
911 John Hughes Pen y bryn 14/02/1856 NK H Roberts Vicar
912 Jane Roberts Penrhyn 19/03/1856 56 H Roberts Vicar
913 Richard Thomas Mur melyn 05/04/1856 83 H Roberts Vicar
914 John Jones Cyllyfelin Bach 18/06/1856 76 H Roberts Vicar
915 John Williams Cefn nona 28/06/1856 64 H Roberts Vicar
916 John Jones Fourcrosses Inn Abererch 30/06/1856 48 H Roberts Vicar
917 Cadwalader Hughes Cors bela 08/07/1856 NK H Roberts Vicar
918 Lowry Evans Ty nant Village 18/07/1856 46 H Roberts Vicar
919 Ellen Roberts Foel 07/08/1856 NK H Roberts Vicar
920 Elizabeth Jones Safn Pant 03/11/1856 4 H Roberts Vicar
921 Jane Hughes Ty hen 12/11/1856 5 H Roberts Vicar
922 Lowry Griffith Carmel 21/11/1856 43 H Roberts Vicar
923 John Davies Nantnona 10/01/1857 65 H Roberts Vicar
924 Ellen Jones Village 12/01/1857 67 H Roberts Vicar
925 Elizabeth Hughes Pen y fron 20/01/1857 65 H Roberts Vicar
926 Anne Evans Tircloddiau 06/02/1857 21 H Roberts Vicar
927 Griffith Griffiths Cephas 12/02/1857 2m H Roberts Vicar
928 Elizabeth Thomas Caer mur 19/03/1857 59 Griffith Roberts Rhiw
929 Jane Thomas Tyn y mynydd 30/04/1857 68 H Roberts Vicar
930 Lewis Jones Village 01/05/1857 5 H Roberts Vicar
931 Rachel Griffith Blwadty 25/05/1857 78 H Roberts Vicar
932 Robert Roberts Pwllheli 29/05/1857 72 Griffith Roberts Rhiw
933 William Williams Ty mawr Exchequer 30/06/1857 65 H Roberts Vicar
934 Jane Jones Bodranabwyd 29/07/1857 3m H Roberts Vicar
935 Catherine Thomas Pwll y ciw 27/08/1857 15 H Roberts Vicar
936 Mary Evans Ty canol No Date NK H Roberts Vicar
937 John Pritchard Bodisaf 08/10/1857 85 H Roberts Vicar Highslide JS
938 Mary Price Ty Cerig Nevin 10/12/1857 65 H Roberts Vicar
939 David Williams Hendre bach 19/12/1857 13 H Roberts Vicar
940 Catherine Pritchard Bod isaf 24/12/1857 84 H Roberts Vicar
941 Anne Powell Pwllheli 24/12/1857 39 H Roberts Vicar
942 Thomas Parry Pen dre 09/01/1857 56 H Roberts Vicar
943 Elizabeth Thomas Carreg 26/01/1857 31 H Roberts Vicar
944 Catherine Roberts Beudy rhos 01/02/1858 9m H Roberts Vicar
945 Catherine Hughes Bryn canad 10/02/1858 NK H Roberts Vicar
946 Griffith Williams Tan y fron 04/03/1858 78 H Roberts Vicar
947 Anne Hughes Dafarn 16/03/1858 7 H Roberts Vicar
948 William Roberts Pandy Bodwrdda 01/04/1858 34 H Roberts Vicar
949 William Jones Rhwng y Ddwy Borth Bodferin 06/04/1858 54 H Roberts Vicar
950 John Griffith Ty isaf 06/05/1858 66 H Roberts Vicar
951 Frances Evans Penarfynydd Llanfaelrhys 10/05/1858 6 H Roberts Vicar
952 Mary Owen Penrhos 28/05/1858 3d H Roberts Vicar
953 Anne Owen Penrhos 28/05/1858 2d H Roberts Vicar
954 Griffith Jones Ty howel 17/06/1858 66 H Roberts Vicar
955 Mary Williams Pen y goppa Bryncroes 19/06/1858 28 H Roberts Vicar
956 Daniel Jones Nant nona 25/06/1858 NK Griffith Roberts Rhiw
957 Evan Roberts Ystohelig Bach 07/08/1858 NK Griffith Roberts Rhiw
958 Humphrey Roberts Tyn rhos 30/08/1858 62 H Roberts Vicar
959 John Hughes Pwllheli Workhouse 09/09/1858 2 H Roberts Vicar
960 John Anyon Ulverstone Lancashire 14/09/1858 38 H Roberts Vicar
961 Elizabeth Griffith Factory 09/10/1858 4 H Roberts Vicar
962 Hugh Daniel Cae crin 11/10/1858 6 H Roberts Vicar
963 Jennett Evans Carreg fawr 12/10/1858 3 H Roberts Vicar
964 William Roberts Graig 19/10/1858 1 H Roberts Vicar
965 Hannah Edmund Bryneithin 16/11/1858 86 H Roberts Vicar
966 Elizabeth Williams Ty newydd Village 23/11/1858 66 H Roberts Vicar
967 Jane Griffith Bodwrdda 07/01/1859 65 H Roberts Vicar
968 Mary Griffith Tyn y ffynon 31/01/1859 70 H Roberts Vicar
969 Robert Jones Hirwaen 15/01/1859 68 H Roberts Vicar
970 William Griffith Glanrhyd 28/02/1859 60 H Roberts Vicar
971 Anne Edwards Pant Distaw 10/03/1859 17 H Roberts Vicar
972 John Prichard Bwth Llanfaelrhys 22/04/1859 60 H Roberts Vicar
973 Catherine Jones Caerhos 23/06/1859 3m H Roberts Vicar
974 Martha Roberts Ty tan y fron 02/07/1859 58 H Roberts Vicar
975 Lowry Jones Hendrefor Llangwnadl 07/07/1859 49 H Roberts Vicar
976 William Jones Aberdaron Shop 09/07/1859 80 H Roberts Vicar
977 William Roberts Ty Cerrig Village No Date 79 H Roberts Vicar
978 Hannah Lewis Pwllheli 25/08/1859 35 John Roberts Penllech
979 Unknown NK Body of man drowned 09/09/1859 NK H Roberts Vicar
980 William Francis Borth Cardigan(drowned) 29/10/1859 NK H Roberts Vicar
981 Anne Griffith Factory 01/11/1859 35 H Roberts Vicar
982 David Jenkins Borth Cardigan(drowned) 04/11/1859 NK H Roberts Vicar
983 Unknown NK Body of man drowned 04/11/1859 NK H Roberts Vicar
984 Unknown NK Body of man drowned 04/11/1859 NK H Roberts Vicar
985 Unknown NK Body of man drowned 04/11/1859 NK H Roberts Vicar
986 Unknown NK Body of man drowned 04/11/1859 NK H Roberts Vicar
987 Unknown NK Body of man drowned 05/11/1859 NK H Roberts Vicar
988 Griffith Jones Mur melyn 07/11/1859 13 H Roberts Vicar
989 Unknown NK Body of man drowned 08/11/1859 NK H Roberts Vicar
990 Unknown NK Body of man drowned 08/11/1859 NK H Roberts Vicar
991 Anne Hughes Bodwrdda Mill 12/11/1859 71 H Roberts Vicar
992 John Jones Hen drefor Llangwnadl 24/11/1859 14 H Roberts Vicar
993 Anne Roberts Caer neos 09/12/1859 44 H Roberts Vicar
994 Griffith Hughes Yr Erw 20/12/1859 1 H Roberts Vicar
995 Griffith Ellis Village 04/01/1860 7m H Roberts Vicar
996 H Jones Ty mawr Secar 07/01/1860 4m H Roberts Vicar
997 Henry Jones Porth Meudwy 06/02/1860 26 H Roberts Vicar
998 Jane Hughes Tyn y lon 01/03/1860 92 H Roberts Vicar
999 Ellen Davies Bardsey Lighthouse 06/03/1860 2 H Roberts Vicar
1000 William Jones Bod isaf 14/03/1860 60 H Roberts Vicar
1001 Jane Jones Morfa 22/03/1860 66 H Roberts Vicar
1002 Mary Jones Bod ffordd 29/03/1860 74 H Roberts Vicar
1003 Thomas Jones Carreg Bardsey 07/04/1860 64 H Roberts Vicar
1004 David Jones Gegin fawr 12/04/1860 12 H Roberts Vicar
1005 Mary Jones Secar 14/04/1860 29 H Roberts Vicar
1006 Ellen Hughes Village 19/05/1860 12m H Roberts Vicar
1007 Ellen Jones Tan y fron 25/05/1860 14 H Roberts Vicar
1008 Richard Roberts Graig 22/06/1860 11m H Roberts Vicar
1009 Henry Thomas Tyn y mynydd 02/07/1860 73 H Roberts Vicar
1010 Elizabeth Jones Pandy 02/07/1860 78 H Roberts Vicar
1011 Jane Williams Pwll melyn 14/09/1860 1 H Roberts Vicar
1012 Mary Roberts Pen y maes 20/09/1860 77 H Roberts Vicar
1013 Elizabeth Williams Bod ffordd 31/10/1860 4 Griffith Roberts Rhiw
1014 John Jones Cwttyn 31/10/1860 19 Griffith Roberts Rhiw
1015 Owen Thomas Plas coch 01/12/1860 87 H Roberts Vicar
1016 Catherine Rowlands Pant fali 26/12/1860 7 H Roberts Vicar
1017 Rowland Rowlands Pant fali 29/12/1860 4 H Roberts Vicar
1018 Frances Griffith Bryn 17/01/1861 28 H Roberts Vicar
1019 William Nathaniel Nant Bardsey 19/01/1861 75 H Roberts Vicar
1020 Elizabeth Daniels Ty newydd Village 25/01/1861 87 H Roberts Vicar
1021 Hugh Williams Pwllheli 08/03/1861 38 H Roberts Vicar
1022 Evan Roberts Tir mawr 16/03/1861 NK H Roberts Vicar
1023 John Jones Secar 23/03/1861 NK H Roberts Vicar
1024 Jane Griffith Dwyros 11/04/1861 82 H Roberts Vicar
1025 William Roberts Tyn y llan 23/04/1861 6m Griffith Roberts Rhiw
1026 John Williams No Address 12/07/1861 34 H Roberts Vicar
1027 Elizabeth Roberts Bugeilys fawr 12/08/1861 71 J Rowlands Meyllteyrn
1028 Evan Williams Llain fattw Llangwnadl 22/08/1861 23 H Roberts Vicar
1029 Thomas Roberts Geufron 22/10/1861 48 H Roberts Vicar
1030 Laura Roberts Nant nona 07/11/1861 27 H Roberts Vicar
1031 Jennett Prichard Tyr Plwyf 14/12/1861 12 H Roberts Vicar
1032 Ellen Owen Bwlch No Date 57 H Roberts Vicar
1033 Jane Thomas Carmel 20/02/1862 14 H Roberts Vicar
1034 Thomas Evans Pen ar fynydd Llanfaelrhys 07/03/1862 12 H Roberts Vicar
1035 Ellen Williams Cyndyn 11/03/1862 70 H Roberts Vicar
1036 Jane Jones Cae parc Bryncroes 03/05/1862 92 H Roberts Vicar
1037 No Name NK Bryngwyn 08/05/1862 NK Griffith Roberts Rhiw
1038 Anne Jones Glan yr afon 19/05/1862 3m H Roberts Vicar
1039 John Williams Nelog 24/05/1862 41 H Roberts Vicar
1040 William Thomas Groeslon Dinas Llaniestyn 09/06/1862 81 H Roberts Vicar
1041 Jane Parry Ty fry 12/06/1862 66 H Roberts Vicar
1042 Richard Griffith Cephas 28/06/1862 73 H Roberts Vicar
1043 Laura Jones No Address 14/08/1862 NK H Roberts Vicar
1044 Catherine Evans Hendre uchaf 13/01/1863 64 H Roberts Vicar
1045 Ellen Davies Nant nona 07/02/1863 67 Griffith Roberts Rhiw
1046 Ann Jones Cyll y felin 09/02/1863 40 H Roberts Vicar
1047 Griffith Griffiths Saethon 24/02/1863 43 H Roberts Vicar
1048 Thomas Williams Ty mawr Bodferin 09/04/1863 31 Griffith Roberts Rhiw
1049 Jane Parry Bryn gronw 20/05/1863 53 H Roberts Vicar
1050 Margaret Griffith Ty isaf 25/06/1863 12 H Roberts Vicar
1051 Ellen Prichard Village 24/07/1863 25 H Roberts Vicar
1052 Ellen Jones Bryneithin 27/07/1863 50 H Roberts Vicar
1053 Ann Jones Village 30/07/1863 3 H Roberts Vicar
1054 Thomas Jones Village 07/08/1863 1m H Roberts Vicar
1055 John Evans Safn Pant 19/08/1863 45 H Roberts Vicar
1056 Griffith Mathew Ty isaf 23/09/1863 6m H Roberts Vicar
1057 David Williams Pwll defaid 18/10/1863 66 H Roberts Vicar
1058 Harry Jones Ty newydd Village 17/11/1863 15 H Roberts Vicar
1059 Thomas Williams Cefn nona 10/12/1863 59 H Roberts Vicar
1060 Jane Ellis Bryn y gro Rhos 11/12/1863 NK H Roberts Vicar
1061 Griffith Job Tyn y ffynnon 18/12/1863 NK Griffith Roberts Rhiw
1062 Elizabeth Hughes Yr Efail bach 16/01/1864 65 H Roberts Vicar
1063 William Williams Tyn y cae 23/01/1864 68 H Roberts Vicar
1064 William Roberts Village 23/02/1864 68 H Roberts Vicar
1065 Jane Jones Ty William Fychan 08/03/1864 87 H Roberts Vicar
1066 Elizabeth Williams Voel 05/04/1864 84 H Roberts Vicar
1067 Catherine Williams Village 13/04/1864 77 H Roberts Vicar
1068 Catherine Jones Penlon 02/05/1864 50 H Roberts Vicar
1069 Margaret Jones Cefncoch 20/05/1864 27 H Roberts Vicar
1070 Mary Jones Plas minffordd 27/05/1864 78 H Roberts Vicar
1071 No Name NK Top y rhos 02/06/1864 5w Griffith Roberts Rhiw
1072 William Prichard Nhegraig 07/06/1864 66 H Roberts Vicar
1073 Catherine Prichard Ty hen 24/06/1864 72 H Roberts Vicar
1074 Sarah Hughes Tyn lon 01/09/1864 52 H Roberts Vicar
1075 Elizabeth Roberts Pen y maes 30/09/1864 NK H Roberts Vicar
1076 Nathaniel Roberts Nhegraig 09/10/1864 20 H Roberts Vicar
1077 John Evans Bugeilys bach 11/02/1865 81 H Roberts Vicar
1078 Jane Williams Cristin Bardsey 23/03/1865 53 H Roberts Vicar
1079 Mary Williams Village 27/03/1865 32 H Roberts Vicar
1080 Ellen Evans Murpoeth 28/04/1865 72 H Roberts Vicar
1081 Robert Rees Village 06/05/1865 56 H Roberts Vicar
1082 Thomas Jones Geufron bach No Date 72 H Roberts Vicar
1083 William Parry Bodwyddog 07/09/1865 3 H Roberts Vicar
1084 Dorothy Jones Cilbwth 07/09/1865 9m H Roberts Vicar
1085 William Williams Llain fattw Llangwnadl 26/09/1865 18 H Roberts Vicar
1086 John Daniel Tir dymenin? 12/10/1865 88 H Roberts Vicar
1087 Anne Owen No Address 07/11/1865 2 H Roberts Vicar
1088 Thomas Ellis Hendrefor 18/12/1865 86 H Roberts Vicar
1089 Henry Parry Pen y caerau 19/12/1865 76 H Roberts Vicar
1090 Owen Jones Pwllheli 09/01/1866 42 H Roberts Vicar
1091 Rowland Williams Caehir 27/01/1866 82 H Roberts Vicar
1092 Robert Williams Foel 05/04/1866 81 H Roberts Vicar
1093 Catherine Williams Penrhos 07/05/1866 82 H Roberts Vicar
1094 Griffith Thomas Ty mawr Secar 09/05/1866 NK H Roberts Vicar
1095 Richard Roberts Penbryn bach 10/05/1866 21 H Roberts Vicar
1096 Griffith Matthew Ty mawr 22/05/1866 18m H Roberts Vicar
1097 Anne Jones Porth Meudwy 12/06/1866 NK H Roberts Vicar
1098 Catherine Evans Plas minffordd 14/06/1866 19 Griffith Roberts Rhiw
1099 Hugh Jones Pen y bryn 20/06/1866 58 H Roberts Vicar
1100 Mary Hughes Pen y cwm 27/06/1866 76 H Roberts Vicar
1101 Thomas Evans Hendre uchaf 06/07/1866 73 H Roberts Vicar
1102 Anne Thomas No Address 27/10/1866 NK H Roberts Vicar
1103 Jane Prichard Ty mawr Secar 14/11/1866 32 H Roberts Vicar
1104 Ellen Williams Ty newydd Capel 26/11/1866 35 H Roberts Vicar
1105 John Jones Bodisaf 11/12/1866 37 Griffith Roberts Rhiw
1106 Abraham Jones Pen y caerau 20/12/1866 77 H Roberts Vicar
1107 Evan Williams Penrhos 21/12/1866 88 H Roberts Vicar
1108 Mary Evans Hendre Uchaf 31/12/1866 26 H Roberts Vicar
1109 Richard Hughes Ty hen 28/01/1867 37 H Roberts Vicar
1110 Ellen Hughes Cors y bela 31/01/1867 83 H Roberts Vicar
1111 Ellen Jones Glanrafon 08/02/1867 28 H Roberts Vicar
1112 David Jones Gwyddel 01/03/1867 86 H Roberts Vicar
1113 William Daniel Caecrin 09/03/1867 45 H Roberts Vicar
1114 Jane Jones Pen y caerau 23/04/1867 75 H Roberts Vicar
1115 John Job Yr Erw 23/04/1867 77 H Roberts Vicar
1116 Catherine Jones Deuglawdd 04/06/1867 78 H Roberts Vicar
1117 Jane Emmanuel Yr Efail Bach 04/06/1867 78 H Roberts Vicar
1118 Hugh Griffith Ty mawr 04/07/1867 58 H Roberts Vicar
1119 Lowry Jones Ty William Fychan 28/12/1867 61 H Roberts Vicar
1120 Void Void Void Void Void Void
1121 David Williams Pwll defaid 07/01/1868 24 H Roberts Vicar
1122 Griffith Williams Cefn nona 11/01/1868 78 H Roberts Vicar
1123 William Richard Penllech 15/01/1868 77 H Roberts Vicar
1124 Griffith Williams Cefn 16/01/1868 9 H Roberts Vicar
1125 Jane Williams Pwllmelyn 07/02/1868 101 H Roberts Vicar
1126 John Jones Efailbach 17/02/1868 40 H Roberts Vicar
1127 John Thomas Pwll y ciw 27/02/1868 64 H Roberts Vicar
1128 Anne Williams Glarhyd 02/04/1868 30 H Roberts Vicar
1129 Anne Williams Tan y fron 29/04/1868 59 H Roberts Vicar
1130 Anne Roberts Ty newydd Penycaerau 18/05/1868 64 H Roberts Vicar
1131 Anne Parry Bryn cannad 13/07/1868 30 H Roberts Vicar
1132 Richard Jeremiah Ty engan 18/08/1868 39 H Roberts Vicar
1133 Catherine Jones Pen y caerau Shop 03/12/1868 69 H Roberts Vicar
1134 Anne Phelps Bardsey Lighthouse 12/01/1869 71 H Roberts Vicar
1135 John Emmanuel Yr Efail Bach 30/01/1869 81 H Roberts Vicar
1136 Henry Williams No Address 11/02/1869 NK H Roberts Vicar
1137 Elizabeth Jones No Address 08/04/1869 NK H Roberts Vicar
1138 Ellen Parry No Address 15/05/1869 NK H Roberts Vicar
1139 Anne Jones No Address 07/06/1869 NK H Roberts Vicar
1140 William Jones No Address 26/06/1869 NK H Roberts Vicar
1141 Ellen Jones Ty Cerrig 26/07/1869 26 H Roberts Vicar
1142 Thomas Williams No Address 10/09/1869 77 H Roberts Vicar
1143 Jane Williams Gwar y llyn Penllech 20/09/1869 67 H Roberts Vicar
1144 Anne Jones No Address 30/09/1869 NK H Roberts Vicar
1145 Ellen Jones Bwlch 04/12/1869 72 H Roberts Vicar
1146 Jane Prichard Bryncrug 06/12/1869 84 H Roberts Vicar
1147 Ellen Jones Fourcrosses Rhiw 28/12/1869 52 H Roberts Vicar
1148 Griffith Jones Morfa Trwynglas 31/12/1869 6w T H Richards Rhiw
1149 Anne Owen Aberdaron Village 14/01/1870 81 H Roberts Vicar
1150 David Jones Morfa 19/01/1870 84 H Roberts Vicar
1151 Humphrey E Jones Caerhos 03/02/1870 7m H Roberts Vicar
1152 Mary Williams Garreg fawr 07/02/1870 80 H Roberts Vicar
1153 Robert Evans Bogelus bach 12/02/1870 81 H Roberts Vicar
1154 Jane Ellis Hendrefor Llangwnadl 17/02/1870 67 H Roberts Vicar
1155 Elizabeth Hughes Ty rittan Bryncroes 18/02/1870 7m H Roberts Vicar
1156 Richard Jones Capel melyn 04/03/1870 6m H Roberts Vicar
1157 Rowland Hughes Ty rittan Bryncroes 08/03/1870 41 H Roberts Vicar
1158 Dorothy Jones Cilbwth 26/03/1870 1 H Roberts Vicar
1159 Richard Evans Ty capel 16/04/1870 83 H Roberts Vicar
1160 Laura Ellis Ty newydd Aberdaron 28/04/1870 12 H Roberts Vicar
1161 Jane Jones Aberdaron Village 26/05/1870 2 H Roberts Vicar
1162 Robert Ellis Conglcae 02/06/1870 74 H Roberts Vicar
1163 Thomas Jones Storehouse 09/07/1870 77 H Roberts Vicar
1164 Mary Hughes Bryndu 16/07/1870 48 H Roberts Vicar
1165 Laura Williams Hendrefor Llangwnadl 19/07/1870 46 H Roberts Vicar
1166 Mary Lewis Cephas 02/10/1870 72 H Roberts Vicar
1166a Jane Prichard Bwth 27/10/1870 NK H Roberts Vicar
1167 Martha Davies Lon las Rhiw 17/11/1870 68 H Roberts Vicar
1168 Ellen Griffiths Cefn ynysoedd Llanfaglan 17/11/1870 46 H Roberts Vicar
1169 John Prichard Ty hen 25/11/1870 76 H Roberts Vicar
1170 John Williams Pen y bryn 29/12/1870 21 H Roberts Vicar
1171 Richard R Jones Aberdaron Village 31/01/1871 9m H Roberts Vicar
1172 Ellen Parry Pen y caerau 07/03/1871 84 H Roberts Vicar
1173 Thomas Ellis Mynydd Anelog 21/03/1871 90 H Roberts Vicar
1174 Jane Thomas Carmel 18/04/1871 64 H Roberts Vicar
1175 Elizabeth Jones Ty newydd Rhos 06/05/1871 43 H Roberts Vicar
1176 Margaret Thomas Pwll y ciw 25/07/1871 20 H Roberts Vicar
1177 Ellen Williams Carmel 16/10/1871 63 H Roberts Vicar
1178 Sidney Williams Ty hen Anelog 26/10/1871 11 H Roberts Vicar
1179 Hugh Hughes Dafarn 09/11/1871 82 H Roberts Vicar
1180 Dorothy Griffith Ty newydd 11/11/1871 74 H Roberts Vicar
1181 Elizabeth Roberts Gwern Saer Rhiw 18/11/1871 71 H Roberts Vicar
1182 William Jones Bodermid Isaf 18/11/1871 78 H Roberts Vicar
1183 Ellen Jones Plas coch 20/11/1871 75 H Roberts Vicar
1184 Jane Jones Plas bach Bardsey 23/11/1871 34 H Roberts Vicar
1185 Ellen Williams Glan rhyd 25/11/1871 NK H Roberts Vicar
1186 John Williams Ty tan y fron Anelog 28/12/1871 22 H Roberts Vicar
1187 William Roberts Brynchwilog 30/12/1871 37 H Roberts Vicar
1188 Elizabeth Jones Tyn y ffordd 02/01/1872 64 H Roberts Vicar
1189 John Hughes Pen y bryn 29/01/1872 61 H Roberts Vicar
1190 Margaret Thomas Nevin 30/01/1872 NK H Roberts Vicar
1191 Margaret Roberts Efail bach 20/02/1872 68 H Roberts Vicar
1192 Robert Davies Factory 14/09/1872 42 H Roberts Vicar
1193 Jane Edwards Tynrhos Llanfaelrhys 10/12/1872 87 H Roberts Vicar
1194 Anne Jones Ysgubor bach 21/12/1872 51 H Roberts Vicar
1195 William Griffith Cefn nona 09/01/1873 58 H Roberts Vicar
1196 Jane Jones Pensarn 30/01/1873 8 H Roberts Vicar
1197 John Jones Bodernabwy 08/02/1873 52 H Roberts Vicar
1198 William Griffith Brychdir 29/03/1873 79 H Roberts Vicar
1199 Emanuel Jones Caerhos 15/04/1873 8 H Roberts Vicar
1200 Owen Roberts Court 30/05/1873 72 H Roberts Vicar
1201 William Griffith Rhos 02/06/1873 58 H Roberts Vicar
1202 Griffith Evans Porth Colmon Llangwnadl 07/06/1873 82 D Owen Bryncroes
1203 Margaret J Thomas Ty cerrig Aberdaron 15/08/1873 73 T H Richards Rhiw
1204 Janet Ll Jones Tan y bryn Bryncroes 15/08/1873 32 T H Richards Rhiw
1205 William Edwards Llanllawen bach 30/08/1873 80 D Owen Bryncroes
1206 Anne Williams Penllech 06/10/1873 23 H Roberts Vicar
1207 Richard Williams Bryncaled 08/11/1873 52 D Owen Bryncroes
1208 John Prichard Bodffordd 02/12/1873 84 D Owen Bryncroes
1209 Janet Jones Mynydd mawr 06/01/1874 6m D Owen Bryncroes
1210 Evan Jones Gegin fawr 12/01/1874 17 H Roberts Vicar
1211 Ellen Roberts Casgin 12/01/1874 82 H Roberts Vicar
1212 Richard Jones Cilbwth 26/01/1874 20 H Roberts Vicar
1213 Catherine Jones Ystohelig Bach 07/02/1874 45 H Roberts Vicar
1214 Humphrey Jones Deuglawdd 13/02/1874 78 H Roberts Vicar
1215 Jane Roberts Tynewydd 18/02/1874 14w H Roberts Vicar
1216 William Williams Grepach 19/02/1874 16 H Roberts Vicar
1217 Hugh Williams Felin nant 05/03/1874 73 H Roberts Vicar
1218 Matthew Jones Tyn y mynydd 17/03/1874 84 H Roberts Vicar
1219 Mary Roberts Aberdaron Village 21/03/1874 70 D Owen Bryncroes
1220 Thomas Williams Grepach 18/05/1874 6 H Roberts Vicar
1221 Jane Ellis Ty newydd Village 30/06/1874 75 H Roberts Vicar
1222 Ellen Jones Capel melyn 22/09/1874 74 H Roberts Vicar
1223 Mary Williams Rhwng y Ddwy Borth Bodferin 02/10/1874 10 H Roberts Vicar
1224 Robert Jones Cyndyn 05/11/1874 3w H Roberts Vicar
1225 Margaret Davies Llanbedrog 02/01/1875 19 H Roberts Vicar
1226 Catherine Hughes Bron y foel 14/01/1875 45 H Roberts Vicar
1227 Jason Jones No Address 28/01/1875 79 H Roberts Vicar
1228 Jane Parry Bodwyddog Rhiw 11/02/1875 11 H Roberts Vicar
1229 Jane Jones Gegin fawr 16/02/1875 61 H Roberts Vicar
1230 Jane Jones Storehouse 20/02/1875 81 D Owen Bryncroes
1231 Owen Roberts Bennarth 27/02/1875 76 H Roberts Vicar
1232 Owen James Tan y bryn Aberdaron 04/03/1875 70 H Roberts Vicar
1233 Mary Hughes Aberdaron Village 30/03/1875 10 H Roberts Vicar
1234 Mary Ellis Congl cae 21/04/1875 80 H Roberts Vicar
1235 William Roberts Graig 24/04/1875 59 H Roberts Vicar
1236 Evan Prichard Edeyrn 03/05/1875 75 H Roberts Vicar
1237 Catherine Roberts Brynchwilog 04/05/1875 9 H Roberts Vicar
1238 John Evans Tyn yr Ardd Village 06/05/1875 83 H Roberts Vicar
1239 Mary Roberts Cilbwth 08/05/1875 48 H Roberts Vicar
1240 Thomas Griffith Brynmawr 04/06/1875 12d H Roberts Vicar
1241 Janet Griffith Tan y fron 15/06/1875 58 H Roberts Vicar
1242 Catherine Roberts Tir glyn 17/06/1875 9 H Roberts Vicar
1243 Margaret Williams Llangwnadl 24/06/1875 72 H Roberts Vicar
1244 David Roberts Tynllan Aberdaron 08/07/1875 49 H Roberts Vicar
1245 Methusalem Mark Tynant Aberdaron 26/07/1875 82 H Roberts Vicar
1246 William Roberts Cyllyfelin bach 27/07/1875 90 H Roberts Vicar
1247 Catherine Roberts Tir glyn 23/08/1875 76 H Roberts Vicar
1248 John Williams Caeforris 30/08/1875 21 T H Richards Rhiw
1249 Robert Evans Garreg fawr 16/09/1875 27 H Roberts Vicar
1250 Mary Jones Plas Aberdaron Shop 18/09/1875 65 H Roberts Vicar
1251 Jane Jones Bodrydd 21/09/1875 69 H Roberts Vicar
1252 Griffith Williams Deunant 22/09/1875 76 H Roberts Vicar
1253 Ellen Williams Brynmeina 21/10/1875 21 H Roberts Vicar
1254 Hugh Evans Safnpant 29/10/1875 18 H Roberts Vicar
1255 Elizabeth Jones Glanrafon Rhydlios 05/11/1875 82 H Roberts Vicar
1256 Ellen Parry Llainlas Llangwnadl 10/12/1875 75 H Roberts Vicar
1257 Robert Evans Safnpant 03/01/1876 11m H Roberts Vicar
1258 Jane Jones Tan y bryn Aberdaron 07/01/1876 6m H Roberts Vicar
1259 Catherine Williams Tan y bryn Aberdaron 02/03/1876 77 H Roberts Vicar
1260 John Jones Tai'r Efail 07/03/1876 74 H Roberts Vicar
1261 William Williams Caerhydderch 18/03/1876 32 H Roberts Vicar
1262 Ellen Roberts Tai'r Efail 08/04/1876 28 H Roberts Vicar
1263 Evan Jones Bodermyd Uchaf 12/04/1876 79 H Roberts Vicar
1264 Robert Jones Capel melyn 13/04/1876 71 H Roberts Vicar
1265 Mary J Williams Glanrhyd 23/05/1876 14 H Roberts Vicar
1266 Owen Jones Deuglawdd 08/07/1876 86 H Roberts Vicar
1267 Margaret Hughes Ty capel Uwchmynydd 13/07/1876 52 D Owen Bryncroes
1268 Anne C Thomas Glan y mor Village 13/07/1876 1 D Owen Bryncroes
1269 Catherine Jones Tai'r Efail 26/09/1876 71 H Roberts Vicar
1270 David Jones Cyndyn 03/10/1876 12w H Roberts Vicar
1271 Elizabeth Jones Pen y pwll Bryncroes 07/10/1876 68 T H Richards Rhiw
1272 William Hughes Bryneithin 07/10/1876 4w T H Richards Rhiw
1273 Anne Jones Tan y bryn Aberdaron 18/11/1876 1 H Roberts Vicar
1274 Jannet Williams Pwllheli 12/12/1876 65 H Roberts Vicar
1275 Margaret Roberts Pen y caerau 28/12/1876 30 H Roberts Vicar
1276 Anne Hughes Dafarn 28/12/1876 51 H Roberts Vicar
1277 William Griffith Brynchwilog 22/02/1876 35 H Roberts Vicar
1278 Jane H Griffith Glwyd Llanfaelrhys 10/04/1877 78 H Roberts Vicar
1279 Mary Owens Penrhos 26/04/1877 1 H Roberts Vicar
1280 Jane Roberts No Address 15/05/1877 11m H Roberts Vicar
1281 Jane Prichard Bryneithin 09/06/1877 54 H Roberts Vicar
1282 Laura Jones Nhegraig 19/06/1877 72 H Roberts Vicar
1283 Jane Williams Pwllmelyn Rhiw 19/06/1877 61 H Roberts Vicar
1284 Mary Jones Bodermyd Isaf 30/10/1877 2m H Roberts Vicar
1285 Alice Parry Pentre Aberdaron 05/12/1877 67 H Roberts Vicar
1286 Catherine Jones Gerddi gleision Bryncroes 02/01/1878 78 H Roberts Vicar
1287 Elizabeth David No Address 30/01/1878 NK H Roberts Vicar
1288 Elizabeth Roberts Pen y cwm 31/01/1878 83 H Roberts Vicar
1289 Ellis Jones Pentre Aberdaron 31/01/1878 85 H Roberts Vicar
1290 Elizabeth Hughes Efail bach 21/02/1878 16 H Roberts Vicar
1291 Griffith Roberts Pen y bryn 21/03/1878 81 H Roberts Vicar
1292 John Thomas Glan y mor 21/03/1878 10m H Roberts Vicar
1293 Jennet Jones Caer neos 28/03/1878 92 H Roberts Vicar
1294 Anne Thomas Glan y mor 04/07/1878 5m H Roberts Vicar
1295 Catherine Hughes Cephas 31/07/1878 52 H Roberts Vicar
1296 Catherine Jones Cyndyn 05/09/1878 65 H Roberts Vicar
1297 William Jones Ystohelig Bach 12/09/1878 18 H Roberts Vicar
1298 Anne Parry Pensarn 25/09/1878 68 H Roberts Vicar
1299 Hugh Hughes Corsbila Bryncroes 04/10/1878 64 H Roberts Vicar
1300 Owen Parry Bodwyddog Rhiw 02/12/1878 21 H Roberts Vicar
1301 Jane Jones Caerhos 23/12/1878 21 H Roberts Vicar
1302 Jane Thomas Pwll y ciw 26/12/1878 68 H Roberts Vicar
1303 Catherine R Ellis Hendref 17/01/1879 34 H Roberts Vicar
1304 William Jones Cyllyfelin fawr 18/01/1879 67 H Roberts Vicar
1305 Robert Williams Bryncaled 06/03/1879 34 H Roberts Vicar
1306 Mary Jones Bodernabwy 21/03/1879 24 H Roberts Vicar
1307 William Williams Rhedynfa 22/03/1879 66 H Roberts Vicar
1308 Anne Roberts Geufron 17/04/1879 78 H Roberts Vicar
1309 Jeremiah Cadwaladr Pwllmelyn 01/05/1879 75 H Roberts Vicar
1310 Mary Jones Pen y maes 02/05/1879 11 H Roberts Vicar
1311 William Davies Ty'r plwyf 14/05/1879 74 H Roberts Vicar
1312 Sarah Roberts Pentre 07/06/1879 75 H Roberts Vicar
1313 Jane Thomas Glan y mor 13/06/1879 NK H Roberts Vicar
1314 Elizabeth Williams Cofnnona 16/06/1879 84 H Roberts Vicar
1315 Ellen Cadwalader Pwllmelyn 21/06/1879 77 H Roberts Vicar
1316 Mary Williams Pen y cae 18/07/1879 75 H Roberts Vicar
1317 Mary Griffith Carreglefan Llanfaelrhys 14/08/1879 32 H Roberts Vicar
1318 Ellen Roberts Caerau Bryncroes 02/09/1879 39 H Roberts Vicar
1319 John Williams Gegin fawr Aberdaron 10/12/1879 82 H Roberts Vicar
1320 Jane Roberts Tynllan Aberdaron 18/12/1879 13 H Roberts Vicar
1321 Griffith Davies Pen y caerau 20/01/1880 78 H Roberts Vicar
1322 Thomas Ellis Hendy 24/01/1880 15 H Roberts Vicar
1323 Jane Williams Pennant 07/02/1880 1 H Roberts Vicar
1324 Hugh Hughes Bwlch 12/02/1880 86 H Roberts Vicar
1325 William W Hughes Pant fali 27/02/1880 5m H Roberts Vicar
1326 Jane Jones Bodermid Uchaf 19/03/1880 71 H Roberts Vicar
1327 Mary Jones Pant fali 22/04/1880 78 H Roberts Vicar
1328 Griffith R Jones Oant 24/04/1880 78 H Roberts Vicar
1329 Owen Jones Pandy Bodwrdda 14/05/1880 98 H Roberts Vicar
1330 Hannah Jones Gwthrien 27/05/1880 20 H Roberts Vicar
1331 Hugh Jones Bryn y ffynon 02/06/1880 80 H Roberts Vicar
1332 Richard J Williams Bryncannad 03/06/1880 6m H Roberts Vicar
1333 Dorothy Rowlands Cefncoch 10/06/1880 79 H Roberts Vicar
1334 James Parry Bryngronwy 12/06/1880 35 H Roberts Vicar
1335 Elizabeth Prichard Mount Pleasant 18/06/1880 62 H Roberts Vicar
1336 Jane Griffith Pentre Aberdaron 28/06/1880 71 H Roberts Vicar
1337 David Jones Pen y maes 11/08/1880 47 H Roberts Vicar
1338 Griffith Williams Plas bach Bardsey 16/08/1880 33 H Roberts Vicar
1339 Evan Hughes Llyn y gelod 04/09/1880 53 H Roberts Vicar
1340 Thomas E Jones Pisgah House Rhiw 06/01/1881 26 H Roberts Vicar
1341 Claudia Williams Hendref 08/01/1881 55 H Roberts Vicar
1342 Ellen Jones Penllech 15/03/1881 16 H Roberts Vicar
1343 John Jones Bron y Foel 19/03/1881 8 H Roberts Vicar
1344 Elizabeth Williams Tyn y mynydd 21/03/1881 69 H Roberts Vicar
1345 Void Void Void Void Void Void
1346 Anne Jones Gwyddel 22/03/1881 77 H Roberts Vicar
1347 John Jones Gwyddel 05/04/1881 NK H Roberts Vicar
1348 Elizabeth Hughes Bwlch 07/04/1881 NK H Roberts Vicar
1349 Owen Jones Cyndyn 21/05/1881 59 H Roberts Vicar
1350 Ellen Williams No Address 30/06/1881 NK H Roberts Vicar
1351 Thomas Jones Ystohelig 11/07/1881 72 H Roberts Vicar
1352 Mary Jones Ystohelig 25/08/1881 79 H Roberts Vicar
1353 Catherine Williams Bryncanned 01/09/1881 4m H Roberts Vicar
1354 Catherine Williams Tai'r Efail 01/12/1881 3 H Roberts Vicar
1355 Daniel Jones Tai'r Efail 13/12/1881 3 H Roberts Vicar
1356 Robert D Hughes Lonlas Rhiw 29/12/1881 10 H Roberts Vicar
1357 John Roberts Pensarn 30/12/1881 78 H Roberts Vicar
1358 Ann Griffith Ty isaf 14/01/1882 87 H Roberts Vicar
1359 William Jones Casgin 17/01/1882 71 H Roberts Vicar
1360 Hugh Roberts Tirglynn 24/01/1882 82 H Roberts Vicar
1361 Laura Hughes Lonlas Rhiw 09/02/1882 3 H Roberts Vicar
1362 William Hughes Ty newydd 16/02/1882 88 H Roberts Vicar
1363 Jane Williams Dwyros 09/03/1882 NK H Roberts Vicar
1364 Mary Thomas Pentre Aberdaron 16/03/1882 25 H Roberts Vicar
1365 Owen Jones Caer parc Bryncroes 01/04/1882 47 H Roberts Vicar
1366 John E White Bardsey Lighthouse 04/04/1882 20 H Roberts Vicar
1367 Elizabeth Roberts Graig 13/04/1882 2 H Roberts Vicar
1368 Robert Roberts Graig 16/05/1882 10 H Roberts Vicar
1369 John Jones Glan y gors 04/07/1882 35 H Roberts Vicar
1370 Jane Arthur Pen y bryn 05/08/1882 87 H Roberts Vicar
1371 Claudia Jones Storehouse 08/08/1882 51 H Roberts Vicar
1372 Robert Jones Pen y caerau 10/08/1882 63 H Roberts Vicar
1373 Griffith Williams Brynsander 17/08/1882 79 H Roberts Vicar
1374 John Evans Fronoleu 25/08/1882 51 H Roberts Vicar
1375 Mary Griffiths Cephas 05/09/1882 5 H Roberts Vicar
1376 Laura J Jones Geufron 16/09/1882 5 H Roberts Vicar
1377 Ellis Parry Ty nant Cyll y felin 07/10/1882 77 H Roberts Vicar
1378 Catherine Jones Ty nant Cyll y felin 09/10/1882 5 H Roberts Vicar
1379 Catherine Prichard Tyn y llan Aberdaron 13/10/1882 NK H Roberts Vicar
1380 Ellen Thomas Rhos 25/11/1882 78 H Roberts Vicar
1381 Thomas Roberts Court 21/12/1882 25 H Roberts Vicar
1382 William Jones Bodermyd Uchaf 22/12/1882 20 H Roberts Vicar
1383 David Roberts Bryneithin 13/02/1882 79 H Roberts Vicar
1384 Rachel Thomas Tir mawr 16/02/1882 64 H Roberts Vicar
1385 Thomas Jones Shop Aberdaron 10/03/1883 61 H Roberts Vicar
1386 Magdalen Evans Garreg fawr 17/03/1883 65 H Roberts Vicar
1387 Mary Griffith Bryn mawr 22/03/1883 89 H Roberts Vicar
1388 John Jones Gladstone House 27/03/1883 77 H Roberts Vicar
1389 William Roberts Penrhyn mawr 05/04/1883 86 H Roberts Vicar
1390 Catherine Roberts Tirglyn 06/04/1883 5 H Roberts Vicar
1391 John D Jones Shop newydd Aberdaron 20/04/1883 1 H Roberts Vicar
1392 Mary Jones Carreg Bardsey 25/04/1883 88 H Roberts Vicar
1393 Thomas Owen Bwlch 26/05/1883 43 H Roberts Vicar
1394 John Evans Safnpant 07/06/1883 42 H Roberts Vicar
1395 Ellen Jones Ty hen 12/07/1883 44 H Roberts Vicar
1396 Ellen Williams Glanrafon 19/07/1883 76 H Roberts Vicar
1397 Ellen Jones Pentre Aberdaron 06/12/1883 79 H Roberts Vicar
1398 Ellen Hughes Llyn y gelod 29/12/1883 24 H Roberts Vicar
1399 Richard Roberts Penbryn bach 21/02/1884 10w H Roberts Vicar
1400 Catherine Williams Penparwyd 06/03/1884 36 H Roberts Vicar
1401 John Peter Penllech 08/03/1884 75 H Roberts Vicar
1402 Ellen Roberts Cwmci 08/03/1884 2w H Roberts Vicar
1403 Richard Thomas Nyth Cacwn 22/03/1884 64 H Roberts Vicar
1404 Ann Evans Ty capel Rhos 27/03/1884 88 H Roberts Vicar
1405 Thomas Jones Ystohelig bach 17/04/1884 15 H Roberts Vicar
1406 Arthur Jones Ysgubor bach 22/04/1884 NK H Roberts Vicar
1407 Mary Williams Rhedynfa 16/05/1884 66 H Roberts Vicar
1408 Ellen Jones Ty howel 29/05/1884 86 H Roberts Vicar
1409 William Moore Nyth y Cacwn 15/07/1884 6m H Roberts Vicar
1410 Catherine Jones Pen y pwll Bryncroes 22/07/1884 72 H Roberts Vicar
1411 Jane Williams Deunant 22/07/1884 86 H Roberts Vicar
1412 Jane Hughes Ty Capel Deunant 22/09/1884 66 H Roberts Vicar
1413 Elizabeth Roberts Nhegraig 25/10/1884 29 H Roberts Vicar
1414 Ellen Griffith Llainwen Bodferin 27/10/1884 24 H Roberts Vicar
1415 William Williams Ty newydd Rhydlios 13/12/1884 80 H Roberts Vicar
1416 Jane Jones Caer parc Bryncroes 17/01/1885 85 H Roberts Vicar
1417 Mary Hughes Dafarn 05/02/1885 86 H Roberts Vicar
1418 Margaret Jones Rhiw 20/02/1885 NK D Owen Bryncroes
1419 Ellis Thomas Ty mawr Bodferin 21/02/1885 80 H Roberts Vicar
1420 Thomas Hughes Ty Capel Deunant 10/03/1885 26 H Roberts Vicar
1421 Elizabeth Griffith Rhydlios 27/03/1885 65 H Roberts Vicar
1422 William Griffith Hirwaen 02/04/1885 65 H Roberts Vicar
1423 Susanah Jones Fron oleu Llanfaelrhys 09/04/1885 56 H Roberts Vicar
1424 Ellen Prichard Tan y ffordd Aberdaron 20/04/1885 83 H Roberts Vicar
1425 Mary Parry Pendref 21/04/1885 73 H Roberts Vicar
1426 Hugh Williams Brynpoeth 24/04/1885 70 H Roberts Vicar
1427 John Owen Tan y bryn Aberdaron 01/05/1885 40 H Roberts Vicar
1428 Robert Evans Pen ar fynydd Llanfaelrhys 08/05/1885 86 H Roberts Vicar
1429 Ann Hughes Tynlon Aberdaron 26/05/1885 49 H Roberts Vicar
1430 Sarah Williams Caeforis 04/06/1885 67 H Roberts Vicar
1431 Janet E Williams Tynewydd Rhydlios 09/06/1885 22 H Roberts Vicar
1432 Hugh Williams Tyn y mynydd Anelog 11/06/1885 74 H Roberts Vicar
1433 Thomas Thomas Pwll y ciw 23/06/1885 47 H Roberts Vicar
1434 Jane Thomas Ty mawr Bodferin 09/07/1885 77 H Roberts Vicar
1435 Ellen Evans Porthgolmon Llangwnadl 11/07/1885 74 H Roberts Vicar
1436 Robert Davies Lonlas Rhiw 29/08/1885 83 H Roberts Vicar
1437 John Williams Gorlan hen Bryncroes 19/10/1885 72 H Roberts Vicar
1438 Ellis Jones Ty newydd Rhydlios 28/11/1885 15 H Roberts Vicar
1439 John Williams Dwyros 03/12/1885 70 H Roberts Vicar
1440 William Parry Pen y caerau 05/12/1885 62 H Roberts Vicar
1441 Ellis Jones Bryndu 02/01/1886 62 H Roberts Vicar
1442 Evan Jones Pen y maes 07/01/1886 6 H Roberts Vicar
1443 Ellen Roberts Graig 28/01/1886 43 H Roberts Vicar
1444 Richard Parry Pwllmelyn 25/03/1886 83 H Roberts Vicar
1445 Gaynor Williams Pwlldefaid 08/04/1886 77 H Roberts Vicar
1446 Ann Jones Gladstone House 20/05/1886 78 H Roberts Vicar
1447 Catherine Jones Gilfach 21/05/1886 60 H Roberts Vicar
1448 Catherine Jones Ty nant Aberdaron 31/05/1886 58 H Roberts Vicar
1449 John Thomas Pwll y ciw 17/06/1886 38 H Roberts Vicar
1450 Catherine Jones Ystohelig bach 28/06/1886 2 H Roberts Vicar
1451 Elizabeth Davies Moelfra 28/08/1886 86 H Roberts Vicar
1452 Griffith R Jones Pen y maes 18/09/1886 23 H Roberts Vicar
1453 Margaret Rowlands Pant 30/12/1886 60 H Roberts Vicar
1454 Ann Williams Plas bach Bardsey 31/12/1886 79 H Roberts Vicar
1455 Robert Roberts Bogelys Fawr 08/01/1887 65 H Roberts Vicar
1456 William Williams Hendre Bach 08/02/1887 82 H Roberts Vicar
1457 Ellen Hughes Ty newydd 11/02/1887 86 H Roberts Vicar
1458 John Davies Cwmci 25/02/1887 58 H Roberts Vicar
1459 Evan Evans Cyndyn 24/03/1887 61 H Roberts Vicar
1460 John Jones Tan y bryn Aberdaron 25/03/1887 21 H Roberts Vicar
1461 Griffith Jones Ship Aberdaron 07/04/1887 65 H Roberts Vicar
1462 Ellen Hughes Ty tan yr allt 26/04/1887 43 H Roberts Vicar
1463 Mary J Jones Cephas Aberdaron 31/05/1887 61 H Roberts Vicar
1464 Daniel Williams Bwlch Llwgwr 07/06/1887 69 H Roberts Vicar
1465 John Roberts Pen y cwm 14/06/1887 12 H Roberts Vicar
1466 Elizabeth Parry Pensarn 17/06/1887 14d H Roberts Vicar
1467 Ann Thomas Tir mawr 21/06/1887 72 H Roberts Vicar
1468 Catherine Roberts Penbryn bach 28/06/1887 66 H Roberts Vicar
1469 Jane Jones Pwllmelyn 30/06/1887 75 H Roberts Vicar
1470 Hannah Griffith Ty Canol Pentre 23/08/1887 54 W Jones Minister
1471 Richard Williams Glanafon 08/09/1887 66 H Roberts Vicar
1472 Owen Jones Dafarn 30/09/1887 36 H Roberts Vicar
1473 William Evans Garreg fawr 03/11/1887 71 H Roberts Vicar
1474 Catherine Prichard Pentre Aberdaron 05/11/1887 42 H Roberts Vicar
1475 David Jones Shop newydd Aberdaron 10/11/1887 61 H Roberts Vicar
1476 Ann Davies Bryn yr Eglwys Aberdaron 17/11/1887 56 H Roberts Vicar
1477 Catherine Evans Gorsbila Bryncroes 10/01/1888 5m H Roberts Vicar
1478 Mary Williams Tir mawr 23/01/1888 50 H Roberts Vicar
1479 Ellen Evans Shop Newydd Village 02/02/1888 85 H Roberts Vicar
1480 John Williams Cae'r geifr 21/03/1888 81 H Roberts Vicar
1481 Griffith Jones Tynant Cyllyfelin 31/03/1888 14 B Thomas Curate
1482 Jane E Jones Gladstone House 12/04/1888 9m B Thomas Curate
1483 Ellen Williams Ty newydd Rhydlios 23/04/1888 78 B Thomas Curate
1484 John Rowlands Cefn Coch 26/04/1888 83 B Thomas Curate
1485 Bridget Evans Bron y foel 27/04/1888 10m B Thomas Curate
1486 Evan Jones Ystohelig bach 30/04/1888 62 B Thomas Curate
1487 Jane Parry Tai'r Efail Pencaerau 10/05/1888 21 B Thomas Curate
1488 William Parry Bryngronwy 13/07/1888 75 B Thomas Curate
1489 John Roberts Cae'r eos 14/07/1888 81 B Thomas Curate
1490 Griffith Griffiths Tynewydd Village 18/08/1888 51 B Thomas Curate
1491 Robert Jones Ystohelig bach 01/09/1888 22 B Thomas Curate
1492 Griffith Jones Tynewydd Dynfra 07/09/1888 72 B Thomas Curate
1493 Richard Griffith Brychdir 16/10/1888 63 H Roberts Vicar
1494 Margaret Ellis Ty Cerrig Bach Village 27/11/1888 93 B Thomas Curate
1495 Richard Jones Mount Pleasant Anelog 01/12/1888 82 B Thomas Curate
1495a Griffith Hughes Tynlon Uwchmynydd 08/12/1888 NK B Thomas Curate
1496 Mary Parry Bodwyddog Rhiw 15/01/1889 66 B Thomas Curate
1497 Ellen Parry Deunant Chapel House 14/02/1889 74 D Owen Bryncroes
1498 Void Void Void Void Void Void
1499 Elizabeth Jones Tynffynon Anelog 25/03/1889 74 B Thomas Curate
1500 Ann Jones Ship Inn 30/03/1889 29 B Thomas Curate
1501 Hugh Hughes Bryneithin 03/06/1889 18m B Thomas Curate
1502 James Jones Shopnewydd Aberdaron 13/06/1889 19m B Thomas Curate
1503 William Price Glanyrafon 16/08/1889 74 B Thomas Curate
1504 Martha Evans Terfynucha Rhiw 29/08/1889 29 B Thomas Curate
1505 Margaret Evans Terfynucha Rhiw 12/09/1889 2 B Thomas Curate
1506 Ellen Evans Terfynucha Rhiw 12/09/1889 5w B Thomas Curate
1507 Robert Roberts Anegraig 17/10/1889 76 B Thomas Curate
1508 John Hughes Cae'rhos 04/11/1889 1m B Thomas Curate
1509 Sarah Jones Dafarn 22/11/1889 78 B Thomas Curate
1510 Richard Williams Penbryn Morfa Nevin 26/11/1889 81 B Thomas/John Morgan
1511 David Roberts Penybryn Uwchmynydd 09/12/1889 16 B Thomas Curate
1512 Lydia Griffith Tymawr Rhoshirwaen 17/12/1889 84 B Thomas Curate
1513 Hugh Roberts Vicarage (Vicar of Parish) 20/12/1889 80 Can Johnson/TJones/BThomas
1514 Ann Griffiths Ty isaf 31/12/1889 7 B Thomas Curate
1515 Margaret Jones Tynewydd Dynfra 09/01/1890 69 B Thomas Curate
1516 Thomas Evans Bronyfoel 28/01/1890 25 B Thomas Curate
1517 Ann Jones Geufron Bach 07/02/1890 63 B Thomas Curate
1518 Samuel Williams Pwllmelyn Rhiw 07/02/1890 77 B Thomas Curate
1519 John R Jones Post Office Aberdaron 15/02/1890 54 B Thomas Curate
1520 Griffith Williams Tytanyfron Aberdaron 20/02/1890 86 B Thomas Curate
1521 Mary Jones Caedu Aberdaron 14/03/1890 42 Henry Lloyd Vicar
1522 Robert Jones Glan y Mor Aberdaron 17/03/1890 47 Henry Lloyd Vicar
1523 Catherine Jones Ystohelig bach 03/04/1890 32 Henry Lloyd Vicar
1524 Catherine Prichard Bryneithin Aberdaron 10/04/1890 29 Henry Lloyd Vicar
1525 Void Void Void Void Void Void
1526 Catherine Jones Deuglawdd 18/04/1890 53 Henry Lloyd Vicar
1527 David Jones Bryn Canad 29/04/1890 77 Henry Lloyd Vicar
1528 Ann Evans Mount Pleasant 22/05/1890 40 Henry Lloyd Vicar
1529 Ann Prichard Penparwyd 11/09/1890 79 Henry Lloyd Vicar
1530 Thomas Parry Glanymor 01/10/1890 77 Henry Lloyd Vicar
1531 Margaret Roberts Cwrt 03/11/1890 78 Henry Lloyd Vicar
1532 Richard Roberts Pencwm 04/11/1890 53 Henry Lloyd Vicar
1533 Ellen Jones Tirdymerin 17/11/1890 81 Henry Lloyd Vicar
1534 Ellen E Lewis Brynllan 05/01/1891 88 Henry Lloyd Vicar
1535 Matthew Griffith Ty Mawr 16/01/1891 78 Henry Lloyd Vicar
1536 Jane Williams Pennant 22/01/1891 45 Henry Lloyd Vicar
1537 Mary Jones Pengraig Bach Bryncroes 22/01/1891 79 Henry Lloyd Vicar
1538 Griffith Ellis Bryndir Aberdaron 14/02/1891 64 Henry Lloyd Vicar
1539 Mary W Roberts Penrhyn Mawr 07/03/1891 65 Henry Lloyd Vicar
1540 Ellin Williams Bryn Park 10/03/1891 77 Henry Lloyd Vicar
1541 Hugh Roberts 8 Roche Tce Portmadoc 10/03/1891 33 Henry Lloyd Vicar
1542 Elizabeth E Jones Dwyros 30/03/1891 2m Henry Lloyd Vicar
1543 Mary Griffith Ty Newydd Inn 07/04/1891 85 Henry Lloyd Vicar
1544 Jane Williams Tynewydd Uwchmynydd 14/04/1891 75 Henry Lloyd Vicar
1545 Evan Griffith Bugail Lys 20/04/1891 70 Henry Lloyd Vicar
1546 John Jones Tynewydd Dynfra 02/05/1891 37 Henry Lloyd Vicar
1547 Richard Williams Pant fali 25/05/1891 20d Henry Lloyd Vicar
1548 Laura Ellis Uwchlawr ffynon Anelog 11/06/1891 78 Henry Lloyd Vicar
1549 Owen Jones Dafarn 18/06/1891 77 Henry Lloyd Vicar
1550 Griffith Griffiths Ty Cerrig Village 18/06/1891 43 Burials Act
1551 John Jones Bodernabwy 03/07/1891 24 Burials Act
1552 Elizabeth Thomas Big 20/07/1891 69 Henry Lloyd Vicar
1553 John Jones Morfa Mawr 27/07/1891 71 Henry Lloyd Vicar
1554 John Evans Fron Oleu 12/09/1891 14 Henry Lloyd Vicar
1555 Elizabeth Jones Tocia 05/11/1891 8 Henry Lloyd Vicar
1556 William E Hughes Bryn y badell 17/11/1891 10m Henry Lloyd Vicar
1557 Ellen Parry Penybryn 03/12/1891 64 Henry Lloyd Vicar
1558 Ann Griffiths Ty Isaf 07/01/1892 55 Henry Lloyd Vicar
1559 Angelina Williams Criccieth 11/01/1892 3m Henry Lloyd Vicar
1560 Martha Hughes Lonlas Rhiw 12/01/1892 48 Henry Lloyd Vicar
1561 Thomas Williams Brynchwilog 03/02/1892 18d Henry Lloyd Vicar
1562 Hugh Roberts Ty hen 04/03/1892 10w Henry Lloyd Vicar
1563 John T Jones Exchequer 22/03/1892 60 Henry Lloyd Vicar
1564 William Jones Tynypwll 05/03/1892 80 Henry Lloyd Vicar
1565 Henry Williams Rhydlios 31/03/1892 69 Burials Act
1566 Robert Evans Plasyffordd 08/04/1892 75 Burials Act
1567 Thomas Jones Pwllheli 14/05/1892 14m Burials Act
1568 William Jones Ty tan yr allt 17/05/1892 81 Henry Lloyd Vicar
1568a William Thomas Bodeilias Pistyll(b. Llanfaelrhys) 17/05/1892 85 Henry Lloyd Vicar
1569 Elizabeth Williams Pwllbudr 04/06/1892 81 Henry Lloyd Vicar
1570 Ellen Williams Bell Field 10/09/1892 79 Henry Lloyd Vicar
1571 Margaret J Williams Brynffynon Terrace 07/06/1892 1m Henry Lloyd Vicar
1572 Richard Griffith Tymawr 22/06/1892 92 Henry Lloyd Vicar
1573 Richard Roberts Tynmynydd Angelog 28/06/1892 10 Henry Lloyd Vicar
1574 Thomas Jones Bardsey 18/11/1892 62 Henry Lloyd Vicar
1575 Griffith Jones Bryn 18/11/1892 63 Henry Lloyd Vicar
1576 Evan Evans Hendre Uchaf 10/11/1892 67 Henry Lloyd Vicar
1577 Sydney Evans Cefn ona 07/12/1892 60 Henry Lloyd Vicar
1578 Evan Hughes Dafarn 27/12/1892 62 Henry Lloyd Vicar
1579 William Edmunds Bryn Eithin 10/01/1893 86 Henry Lloyd Vicar
1580 Hannah Jones Pisgah House Rhiw 10/11/1892 64 Henry Lloyd Vicar
1581 Mary Parry Felin Nant 24/01/1893 61 Henry Lloyd Vicar
1582 Thomas Griffiths Llawenan Llanfaelrhys(see Ll'rhys) 23/12/1892 76 Henry Lloyd Vicar
1583 Ellen Parry Tynant Cyllyfelin 02/02/1893 85 Henry Lloyd Vicar
1584 Ann Jones Tanybryn 16/03/1893 85 Henry Lloyd Vicar
1585 Ellen Roberts Anegraig 08/04/1893 74 Henry Lloyd Vicar
1586 Hugh Thomas Merthyr Vale 15/04/1893 24 Henry Lloyd Vicar
1587 Elizabeth Evans Bron Foel 18/04/1893 33 Henry Lloyd Vicar
1588 Margaret Hughes Tynewydd 22/04/1893 63 Henry Lloyd Vicar
1589 John G Jones Bodermyd Ucha 04/05/1893 24 Henry Lloyd Vicar
1590 Ann Jones Glanydon 15/05/1893 63 Henry Lloyd Vicar
1591 Samuel Jones Llanllawen Bach 14/07/1893 56 Henry Lloyd Vicar
1592 Elizabeth Griffiths Bugeilys Fawr 25/07/1893 71 Henry Lloyd Vicar
1593 Catherine Jones Morfa Mawr 03/08/1893 69 Henry Lloyd Vicar
1594 Owen Jones Tynyddol Llangwnadl 08/08/1893 25 Henry Lloyd Vicar
1595 Thomas Parry Ty fry 10/08/1893 93 Henry Lloyd Vicar
1596 Catherine Jones Penmount Place Pwllheli 14/10/1893 78 Henry Lloyd Vicar
1597 Gaynor Thomas Pendre 19/10/1893 60 Henry Lloyd Vicar
1598 Mary Owens 13 Crescent Bangor 02/11/1893 51 Henry Lloyd Vicar
1599 David Roberts Brynffynon Terrace Rhos 17/11/1893 10m Henry Lloyd Vicar
1600 Elizabeth Jones Ty Tanrallt 24/11/1893 79 Henry Lloyd Vicar
Entries Per Page
Displaying Page of