Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • H - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
H
606 Mary Roberts Tal y Bont 20/01/1872 56 T N Williams
607 Margaret Hughes Tyn y Ffridd 28/02/1872 62 T N Williams
608 Grace Hughes Henffordd 20/03/1872 50 T N Williams
609 Thomas Hughes Tyn y Groes 23/03/1872 78 T N Williams
610 David Roberts Cowrtiau 29/04/1872 56 T N Williams
611 Grace Roberts Nant 28/06/1872 10w T N Williams
612 Fanny Arbuthnot Ewing Glan y Don Llanfairfechan 10/09/1872 12 T N Williams
613 Ellen Jones Tyddyn Isaf 02/10/1872 70 T N Williams
614 Grace Hughes Pen y Bont 28/09/1872 19 T N Williams
615 Catherine Parry Felin Uchaf 17/10/1872 72 T N Williams
616 Anne Roberts Elusendai 18/11/1872 57 T N Williams
617 Henry Owen Wheat Sheaf Glan Conway 21/11/1872 88 T N Williams
618 Void Void Void Void V Void Void
619 Evan Jones Pen y Bryn 20/03/1873 74 T N Williams
620 Mary Williams Elusendai 23/04/1873 70 T N Williams
621 Rowland Pritchard Ty Capel 13/06/1873 71 Z Paynter Williams
622 Thomas Jones Mwd 22/08/1873 55 T N Williams
623 Margaret Jones Breichiau 01/10/1873 77 T N Williams
624 Grace Jones Tan y Ffordd Llanfairfechan 23/08/1873 T N Williams
625 Thomas Hughes Bont Newydd 09/10/1873 19 T N Williams
626 Elizabeth Ishmael Bangor 10/11/1873 83 T N Williams
627 Mary Jones Bangor 24/11/1873 77 T N Williams
628 Elizabeth Hughes Bont Newydd 31/01/1874 82 T N Williams
629 Griffith Williams Crymlyn Village 24/03/1874 26 T N Williams
630 John Ellis Tyddyn Isaf 30/03/1874 66 T N Williams
631 Margaret Jones Mwd 20/05/1874 77 T N Williams
632 Grace Williams Bangor 22/05/1874 68 T N Williams
633 William Jones Bryneured Llanllechid 20/06/1874 82 Z Paynter Williams
634 Jane Morris Ty Brics 29/07/1874 16 T N Williams
635 Robert Evan Roberts Gorphwysfa Llanfairfechan 12/08/1874 6m Z Paynter Williams
636 Louisa Mary Alwyn Hughes Myrtle Villa Llanfairfechan 15/10/1874 8 T N Williams
637 Robert Williams Crymlyn Llanllechid 28/10/1874 70 T N Williams
638 John Thomas Tyn y Gerddi 19/11/1874 29 T N Williams Son of John Thomas ID517
639 Mary Thomas Tyn y Gerddi 02/12/1874 5m T N Williams Daughter of John Thomas ID638
640 William Hughes Gwyllt Llanfairfechan 06/12/1874 71 T N Williams
641 Thomas Williams Lon Pentref Du Crossing 29/12/1874 3 T N Williams Knocked on head by passing train
642 Hornby Birley Mill Cottage 05/01/1875 63 T N Williams
643 Mary Hughes Pen y Bont 28/01/1875 58 T N Williams
644 Elizabeth Jones Chapel Street Dwygyfylchi 12/03/1875 88 T N Williams
645 Edward Roberts Gorphwysfa Llanfairfechan 27/03/1875 7 T N Williams
646 Owen Jones Bangor 24/05/1875 37 T N Williams
647 Elizabeth Hughes Madryn 13/08/1875 15 T N Williams
648 Richard Owen Jones Prince Llewelyn 23/11/1875 59 T N Williams
649 Catherine Roberts Cyt Coed 30/11/1875 91 T N Williams
650 Catherine Parry Gwyllt Llanfairfechan 04/12/1875 28 T N Williams
651 Grace Hughes Henffordd 31/01/1876 18 T N Williams
652 William Smallwood Careg Ceiliog Anglesey 08/02/1876 84 T N Williams
653 William Hughes Tan y Graig 13/04/1876 30 T N Williams
654 Robert Griffith Tai Newyddion Dwygyfylchi 20/05/1876 63 G J Davies
655 Elizabeth Jones Mwd 20/06/1876 54 T N Williams
656 Charles Barker Bryn y Wylan 03/08/1876 38 T N Williams
657 Robert Ishmael Hirael 02/11/1876 85 Robert Williams
658 Thomas Roberts Glanrafon 08/12/1876 24 T N Williams
659 Ellen Hughes Tyn y Gerddi 11/12/1876 60 T N Williams
660 Mary Owen Llansanrffraid Nr Conway 21/12/1876 73 Robert Williams
661 Mary Ellen Griffith Ddol Cottage 15/01/1877 12 T N Williams
662 Griffith Jones Post Office (of Tyddyn Isaf) 22/02/1877 67 Robert Williams
663 Thomas Jones Mwd 22/03/1877 20 Robert Williams
664 William Hughes Castle Inn Llanfairfechan 12/04/1877 72 Robert Williams
665 Ann Morris Tan y Graig 25/04/1877 90 Robert Williams
666 Jane Hughes Nant y Felyn Llanfairfechan 04/06/1877 81 Robert Williams
667 Jane Jones Pen y Bryn 02/07/1877 1 Robert Williams
668 John Thomas Village 19/07/1877 3 Robert Williams
669 Margaret Griffith Henfaes 23/07/1877 67 T N Williams
670 Hannah Jane Edwards Hotel 15/09/1877 22 Robert Williams
671 John Jones Tyn y Ffridd 29/11/1877 74 Robert Williams
672 John Hughes Myrtle Villa Llanfairfechan 15/12/1877 71 Robert Williams
673 Edward Williams Tan y Graig 22/12/1877 66 Robert Williams
674 Robert Rowland Tyn derw 29/12/1877 76 Robert Williams
675 Margaret Jane Williams Groeslon Wig Bach 02/01/1878 5m Robert Williams
676 Mary Williams Groeslon Wig Bach 07/01/1878 21m Robert Williams
677 Richard Jones Lon Pentref Du Crossing 1878 NK NK
678 Catherine Morris Hafod y Gelyn 20/03/1878 9 P C Ellis
679 Robert Williams Dean Street Bangor 30/03/1878 37 T N Williams Curate of the Parish
680 John Rowlands Henfaes (died at) 08/04/1878 39 T N Williams
681 Thomas Owen Williams Mwd 15/04/1878 3 T N Williams
682 Henry Williams Hengae 09/05/1878 69 W Morgan
683 Jane Jones Ty Main Llanllechid 22/05/1878 81 W Morgan
684 Owen Williams Bryn Meddyg 25/06/1878 1m W Morgan
685 Jonathan Roberts Courtiau 29/06/1878 31 W Morgan
686 Mary Roberts Maes y Groes Cottage 29/07/1878 3 W Morgan
687 Owen Jones Llanfairisgaer 19/09/1878 87 F W Jones
688 Margaret Williams Crossing 28/09/1878 40 W Morgan
689 Margaret Hughes Village 21/12/1878 77 W Morgan
690 Jane Lewis Tanyfynwent 02/01/1879 56 W Morgan
691 Henry Hughes Pantyrhedyn Llanfairfechan 29/01/1879 4m W Morgan
692 Ann Griffith Cytcoed 10/02/1879 69 W Morgan
693 Zarah Jones Post Office 28/02/1879 67 W Morgan
694 Jane Jones Wig fach 03/04/1879 74 W Morgan
695 Jane Edwards Hotel 07/04/1879 57 W Morgan
696 Thomas O Thomas Tanyberllan 08/05/1879 5m W Morgan
697 Catherine Jones Tyn Ffridd Aber 04/06/1879 73 J T Jones
698 Catherine Hughes Ddol Cottage Village 01/07/1879 5m W Morgan
699 Llywelyn Lewis Tanfynwent 17/07/1879 63 W Morgan
700 William Morris Sea Terrace Penmaenmawr 25/08/1879 59 W Morgan
701 William Griffith Henfaes 08/09/1879 69 P C Ellis
702 John Thomas Elusendai 22/10/1879 91 W Morgan
703 John Roberts Tyn Lon Llanfairfechan 03/11/1879 57 W Morgan
704 Arthur W Hughes Village 26/11/1879 4m W Morgan
705 Mary Ann Hughes Bangor 16/03/1880 63 W Morgan
706 William Thomas Plasynant 31/03/1880 72 W Morgan
707 Catharine Thomas Village 27/04/1880 72 W Morgan
708 Hugh Morris Hafod Celyn 03/05/1880 12 J T Jones
709 Ann Jones Tanygraig 08/05/1880 11 John Jenkyns
710 Thomas Richards Bangor 09/06/1880 43 W Morgan
711 Evan Jones Bryngwylan 02/07/1880 W Morgan Killed by Train
712 Margaret Morris Ty bricks 28/07/1880 58 M Morgan
713 Thomas Hughes Ddol Cottage 27/09/1880 6 M Morgan
714 Ann Griffith Village 13/10/1880 2 W Morgan
715 Margaret Ellen Roberts Courtiau 15/11/1880 24 M Morgan
716 Hugh Hughes Henffordd 02/02/1881 35 W Morgan
717 William Williams Crymlyn Llanllechid 04/02/1881 82 M Morgan
718 Robert Jones Crossing Llanllechid 07/02/1881 65 M Morgan
719 William Jones Mount Pleasant Liverpool 02/04/1881 38 M Morgan
720 John Jones Lpool Aber 09/05/1881 10 M Morgan
721 Sarah Jane Parry Gwyllt Llanfairfechan 06/06/1884 10h W Morgan
722 Susan Davies Village 14/06/1884 61 M Morgan
723 Richard Williams Crossing 13/08/1881 46 W Morgan
724 Hugh Williams Fferam Llanrhos 18/10/1881 68 M Morgan
725 Hugh Hughes Henffordd 21/11/1881 73 M Morgan
726 Elizabeth Jones Llanfairisgaer 14/12/1881 89 M Morgan
727 Thomas Thomas Tanyrallt 21/12/1881 69 W Morgan
728 Jane Owen Madrin Cottage 23/02/1882 15 M Morgan
729 Susan Hughes Bangor 11/03/1882 51 M Morgan
730 Hugh Thomas Plasynant 02/06/1882 41 W Morgan
731 William Jones Madryn 12/07/1882 38 W Morgan
732 Cathrine Owens Madryn Cottage 31/08/1882 55 W Morgan
733 Richard Jones Glyn 12/10/1882 63 W Morgan
734 Richard Henry Jones Llywelyn Cottage 10/01/1883 2m M Morgan
735 William Lewis Coles Bodorgan Station 10/11/1882 24 M Morgan
736 Llewelyn Lewis Edwards Hotel 10/02/1883 21 W Morgan
737 Cathrine Ann Williams Bradford House Llanfairfechan 04/04/1883 15 W Morgan
738 Ellen Williams Llanfairfechan 11/04/1883 85 J T Jones
739 Ann Jones Prince Cottage 19/05/1883 26 M Morgan
740 John Thomas Denbigh 18/07/1883 64 M Morgan
741 Evan Richard Edwards Hotel 26/07/1883 18 W Morgan
742 Margaret Ann Davies Elusendy 09/08/1883 12h M Morgan
743 Cathrine Jones Village 17/09/1883 68 M Morgan
744 Edward Davies Village 19/09/1883 28 M Morgan
745 David Davies Hotel 21/09/1883 43 M Morgan
746 Anne Jones Llanfairfechan 26/09/1883 67 M Morgan
747 Catherine Morris Tremynfa Village 09/01/1884 6m M Morgan
748 Christmas Jones Breichiau Village 23/01/1884 1 M Morgan
749 Evan Owens Llanfairfechan Village 04/02/1884 10w M Morgan
750 Elizabeth Williams Wig fach 26/03/1884 70 M Morgan
751 William Morris Llanfairfechan 02/04/1884 71 W Morgan
752 Taliesin Thomas Corner House 20/06/1884 10m M Morgan
753 Elen Davies Bangor 31/05/1884 54 M Morgan
754 David Davies Bangor 18/07/1884 69 M Morgan
755 Mary Thomas Tyngerddi 01/09/1884 84 W Morgan
756 Edward Roberts Llanfairfechan 26/11/1884 P C Ellis Killed by Train
757 William Hughes Llanfairfechan 13/12/1884 50 M Morgan
758 Elizabeth Hughes Bontnewydd Llanfairfechan 17/12/1884 83 J T Jones
759 William Lewis Ty Capel Ucha 31/01/1885 67 W Morgan
760 James Hughes Village 28/03/1885 77 M Morgan
761 Elias Roberts Cwrtiau 28/04/1885 35 M Morgan
762 Harriet Hughes Bryngwylan 17/11/1885 70 W Morgan
763 Mary Jane Hughes Llanfairfechan 30/01/1886 8 John Lewis
764 Ivor Richard Hughes Llanfairfechan 20/02/1886 2 John Lewis
765 Jane Jones Penybont 17/03/1886 82 W Morgan
766 Robert Jones Graiglwyd Penmaenmawr 24/03/1886 63 W Morgan/J Lewis (Glyn)
767 Mary Elizabeth Jones Post Office 27/04/1886 46 W Morgan/J Lewis
768 Louisa Mary Alwyn Jones Graiglwyd Penmaenmawr 09/07/1886 13 W Morgan/J Lewis (Glyn)
769 William Rowland Village 28/07/1886 W Morgan/J Lewis
770 Howell Jones Penybryn 11/10/1886 17m W Morgan/J Lewis
771 Ellen Owen Trefor Anglesey 22/10/1886 85 John Lewis
772 John Watkin Hughes Bryngwilan 27/10/1886 4 John Lewis
773 John Williams Allt Llanllechid 20/11/1886 82 John Lewis
774 Catherine Lewis Ty Capel 04/12/1886 84 W Morgan/J Lewis
775 Richard Parry Upper Mill 21/12/1886 86 W Morgan/J Lewis
776 James Smith Village 15/02/1887 57 W Morgan/J Lewis
777 William Owen Village 29/03/1887 73 John Lewis
778 Robert Morris Hafod Celyn 11/04/1887 69 John Lewis
779 Susannah Mary Owen Llanfairfechan 18/04/1887 17m John Lewis
780 Catherine Jones Wig Fach 22/04/1887 14 John Lewis
781 Sarah Rowlands Tynderw 27/04/1887 85 John Lewis
782 Jane Pierce James Bangor 30/04/1887 41 John Lewis
783 Jane Jones Tanyrallt 31/05/1887 80 John Lewis
784 Catherine Morris Hafod Celyn 04/06/1887 64 W Morgan
785 Margaret Jones Tyddyn Heylyn 04/08/1887 27 Rev Davies
786 Evan Edwards Hotel 20/08/1887 67 W Morgan
787 Thomas Williams Llanfairfechan 01/09/1887 88 W Morgan/J Lewis
788 Elen Jones Station House Aber 22/09/1887 65 W Morgan/J Lewis
789 Margaret Isabella Jones Penybryn 07/12/1887 2m W Morgan/J Lewis
790 Susannah Lewis Hotel 21/04/1888 73 John Roberts
791 Ann Williams Crymlyn Llanllechid 10/05/1888 79 John Roberts
792 William Jones Gwyllt Llanfairfechan 24/04/1888 81 John Roberts
793 Margaret Hughes Henffordd 25/05/1888 26 John Roberts
794 Hugh Hughes Crymlyn 07/06/1888 57 John Roberts
795 Jane Price Llanfairfechan 23/07/1888 55 John Roberts
796 Ann Jones Beaumaris 22/08/1888 68 John Evans
797 Jane Williams Fferm Llanrhos 28/09/1888 74 John Evans
798 Jane Jones Aber Village 03/11/1888 65 John Evans
799 Griffith Parry Aber Village 13/11/1888 80 John Evans
800 Catherine Jones Wig bach 14/11/1888 44 John Evans
801 Eliza Coles Bodorgan Arms Llangadwaladr 31/07/1889 61 John Evans
801A Grace Williams Crymlyn Llanllechid 22/08/1889 84 John Evans
802 Fanny Roberts Cwrtiau 28/09/1889 71 John Evans
803 Robert Samuel Hughes Ty Capel Aber 04/01/1890 3m John Evans
804 Francis Roberts Cottage Aber 04/01/1890 76 John Evans
805 Jane Griffith Cydgoed 08/01/1890 46 John Evans
806 Margaret Hughes Aber Village 20/01/1890 51 John Evans
807 Margaret Jones Plasucha Llanfaethlu 07/02/1890 84 E E Hughes
808 Robert Ellis George and Dragon Talybont 15/04/1890 42 John Evans
809 John Bayley Debsborough Inn Talybont 18/11/1890 59 O Penrhyn
810 John Williams Madryn 17/12/1890 28 John Evans
811 Robert Griffith Cudgoed 06/01/1891 81 E E Hughes
812 Idwal Hughes Schoolhouse 03/02/1891 5m E E Hughes
813 Margaret Griffith Devonport House Tyldesley 14/02/1891 14 John Evans
814 William Hughes Llanfairfechan 21/03/1891 51 E E Hughes
815 Mary Jones Henfaes Cottage 25/04/1891 John Evans
816 Owen Robert Jones Glyn 23/05/1891 5w E E Hughes
817 Mary Jones Nant Heilyn 13/06/1891 16 E E Hughes
818 Jane Jones Nant Heilyn 01/08/1891 56 J W Roberts
819 Henry Roberts Llanfairfechan 20/08/1891 69 Pierce Jones/E J Owen
820 Thomas Owen Llanfairfechan 01/09/1891 37 Pierce Jones
821 Owen Pritchard Rhiwiau Llanfairfechan 15/10/1891 70 Pierce Jones
822 Howell Hughes Aber Village 26/10/1891 4 Pierce Jones
823 Catherine Jones Nant Heilyn 21/11/1891 22 Pierce Jones
824 Jane Evans Gilfach Llanllechid 26/11/1891 83 Pierce Jones
825 Jane McMechan Llanfairfechan 05/12/1891 38 Pierce Jones/E J Owen
826 Richard Jones Penmaenmawr (Nant Heilyn) 14/01/1892 58 Pierce Jones
827 Elizabeth Morris Conway Castle Conway 28/01/1892 67 Pierce Jones
828 John Thomas Tanyberllan 24/02/1892 79 Pierce Jones
829 Thomas Jones Mwd 05/03/1892 68 Pierce Jones
830 Evan Griffith Aber Village 16/03/1892 46 Pierce Jones
831 Margaret Williams Tyn y Mwd 19/03/1892 44 Pierce Jones
832 William Evans Gilfach Llanllechid 24/03/1892 90 Pierce Jones
833 Edward Jones Henbark Llanllechid 27/04/1892 87 Pierce Jones
834 Hugh Owen Shop Aber 26/07/1892 75 Pierce Jones
835 Catherine Jones Wig bach 01/08/1892 63 Pierce Jones
836 David Roberts Courtia 26/11/1892 54 Pierce Jones
837 Richard Evans Penybryn Llanllechid 03/12/1892 70 Pierce Jones
838 Ann Lloyd Ty Capel Aber 07/01/1893 69 Pierce Jones
839 Elizabeth Morris Talar y Bont Llanfairfechan 28/01/1893 87 Pierce Jones
840 Margaret Davies Tanyfonwent 15/03/1893 73 Pierce Jones
841 Margaret Birley Cottage Aber 25/04/1893 81 Pierce Jones
842 Edith Ann Jones West Gorton Manchester 13/05/1893 3 Pierce Jones
843 Hugh Parry Yr Ynys Llanfairfechan 08/07/1893 83 Pierce Jones
844 Jane Parry Prince Llewelyn Cottage Aber 03/08/1893 82 Pierce Jones
845 Ellen Morris Tan y Graig 14/08/1893 67 Pierce Jones
846 Francis Joseph Morison Dulwich 26/08/1893 12 Pierce Jones Died at Aber
847 John Roberts Braich Talog Tregarth 16/09/1893 77 Pierce Jones/J J Ellis
848 Grace Pritchard Almshouse Aber 25/09/1893 89 Pierce Jones
849 Thomas Roberts Plas y Nant 27/09/1893 68 Edwin J Owen
850 Ann Williams Llandegai Village 28/09/1893 84 Pierce Jones
851 Henry Griffiths Gorddinog Lodge 12/10/1893 33 E J Owen/Pierce Jones
852 John Hughes Tynderw 01/01/1894 85 Pierce Jones
853 Elizabeth Parry Gwaen Pandy 03/01/1894 62 Pierce Jones
854 John Hughes Brynoglan 12/04/1894 84 Pierce Jones
855 Owen Hughes Tynymwd 21/08/1894 83 Pierce Jones
856 Elizabeth Jane Pritchard Tan y Clogwyn 04/09/1894 21 Pierce Jones
857 Ellen Thomas 1 Cwmlys Terrace Dwygyfylchi 12/11/1894 31 Pierce Jones
858 Catherine Roberts Tynygerddi 26/11/1894 58 Pierce Jones
859 Ellen Jane Roberts Pentre Du Crossing 15/12/1894 6w Pierce Jones
860 Thomas Williams Kirkdale Liverpool 05/01/1895 75 Pierce Jones Rector of Llechynfarwy
861 Dilys Hughes Bryntirion 26/01/1895 4m Pierce Jones
862 Alice Hughes Pentre Du Crossing 27/02/1895 1 Pierce Jones
863 Susannah Thomas Tan y Berllan 27/04/1895 79 Pierce Jones
864 John Jones Tanygraig 18/06/1895 64 Pierce Jones
865 John Hughes Henffordd 20/06/1895 80 Pierce Jones
866 Humphrey Parry Mills Aber 25/09/1895 59 E J Owen
867 Agnes Ann Hughes Tremynfa Llanfairfechan 02/10/1895 14 Pierce Jones
868 Heilyn Morris Bro Dawel Aber 14/11/1895 9m Pierce Jones
869 Johnny Lewis Borough Hospital Bangor 11/01/1896 4 Pierce Jones/B Thomas
870 Evan Hughes Henffordd 27/02/1896 90 Pierce Jones
871 William Pritchard Crymlyn Llanllechid 06/05/1896 42 Pierce Jones
872 Ellen Pritchard Bryn Cottage Llanfairfechan 23/06/1896 60 Pierce Jones
873 Elizabeth Roberts Penybryn Farm Llanllechid 09/07/1896 71 Pierce Jones
874 Sarah Pritchard Rhiwiau Isaf Llanfairfechan 08/08/1896 9 Pierce Jones
875 Ellen Morris Tanygraig 29/08/1896 26 Pierce Jones
876 Thomas Owen Shop 29/09/1896 42 Pierce Jones
877 Richard Owen Rowlands Pentre Du Crossing 02/12/1896 3m Pierce Jones
878 Mary Jones 2 Gadlys Villas Dwygyfylchi 23/02/1897 22 Pierce Jones
879 Sarah Evans Penybryn Farm Llanllechid 19/06/1897 73 Pierce Jones
880 Humphrey Ellis Wig Aber 18/08/1897 41 Pierce Jones/E P Howell
881 Jane Parry Yr Ynys Llanfairfechan 16/10/1897 76 Pierce Jones
882 John Owen Roberts Ty Newydd Aber 26/10/1897 69 Pierce Jones Died at Capel Ucha Llanfairfechan
883 Margaret Thomas Tanydderwen 27/11/1897 51 Pierce Jones
884 Edward Owen 62 Denbigh Street Llanrwst 07/02/1898 68 Pierce Jones
885 Anne Ellis Tairmeibion Llanllechid 16/03/1898 85 Pierce Jones
886 Richard Hughes Ddol Cottage 24/05/1898 62 Pierce Jones
887 Owen Jones Wig bach 16/07/1898 57 Pierce Jones Died at 8 Park Street Bangor
888 Lilian Roberts Wig Crossing Llanllechid 20/07/1898 7w Pierce Jones
889 John Morris Tan y Graig 03/08/1898 76 Pierce Jones
890 Grace Thomas Almshouse 17/12/1898 61 Pierce Jones
891 Perry Thomas 9 Erskine Terrace Conway 02/03/1899 82 Pierce Jones
892 Jane Roberts 1 Minafon Llanfairfechan 11/03/1899 55 Pierce Jones
893 Ellen Morris Bro Dawel 07/04/1899 14 Pierce Jones
894 Buddug Hughes Bryn Tirion 10/04/1899 7m Pierce Jones
895 Sarah Owen Tynygerddi 27/04/1899 13d Died Unbaptized
896 Mary Elizabeth Roberts Minafon Llanfairfechan 30/05/1899 31 Pierce Jones
897 Elias Hughes Ty Coch Farm Pentir 13/06/1899 49 Pierce Jones
898 Mary Owen White Horse Pentraeth 09/08/1899 56 Pierce Jones/Rbt Jones
899 Gladys Jones Yr Ynys Llanfairfechan 23/08/1899 15m Pierce Jones
900 Ann Roberts Tynewydd 22/09/1899 55 Pierce Jones
901 Elizabeth Hughes Madryn Cottage 30/11/1899 68 Pierce Jones
902 Mary Griffith Henfaes 09/01/1900 55 Pierce Jones/R M Jones
903 Mary Elizabeth Williams Ty Gwyn Towyn Abergele 15/01/1900 27 Pierce Jones/J T Jones
904 Joseph John Pentre Du Aber 20/01/1900 5d E J Owen
905 William Roberts Corner Shop Llanfairfechan 31/01/1900 83 Pierce Jones
906 Margaret Williams Glanmor Elias Llanfairfechan 28/04/1900 73 Pierce Jones
907 John Morris Prince Llewelyn Cottages 02/07/1900 41 Pierce Jones
908 Margaret Jones 11 Eleanor Street Carnarvon 11/07/1900 64 Pierce Jones
909 Alice Roberts Brynpistyll Rachub Bethesda 16/07/1900 26 Pierce Jones
910 Richard Jones Nant Heilyn 31/07/1900 4m Pierce Jones
911 William Jones Bryntirion 11/08/1900 74 Pierce Jones
912 Hugh Roberts 7 Caerwaen Tce Dwygyfylchi 16/08/1900 1m Pierce Jones
913 Elizabeth Jones Workhouse Bangor 30/08/1900 79 Pierce Jones Late Aber
914 Ann Owen Shop Aber 22/09/1900 72 Pierce Jones
915 Richard Wms Barrington Dundrum Co Dublin 18/10/1900 63 Pierce Jones Died at North Parade Llandudno
916 Ann Morris Tan y Graig Aber 14/11/1900 48 Pierce Jones
917 Maggie Mary Williams Madryn Cottages 19/11/1900 3h No Ceremony Died Unbaptized
918 Jane Hughes Ty Capel Uchaf 05/12/1900 49 Pierce Jones
919 Maggie Hughes Vronhelig Llanfairfechan 12/12/1900 16 Pierce Jones
920 Llewelyn Griffith Jones Bryn Meddyg 15/01/1901 11m Pierce Jones
921 Jane Thomas Turnpike Cottage Abererch 12/03/1901 67 David Jones/R M Jones
922 Ellen Roberts Courtia Aber 13/04/1901 52 A O Evans
923 Alice Roberts Wig Crossing Llanllechid 15/04/1901 1d A O Evans Died Unbaptized
924 Mary Alice Griffith Brynrhedyn Llanfairfechan 16/04/1901 4m A O Evans
925 Hugh Hughes Bontnewydd Aber 01/06/1901 7 Thomas Edwards
926 Mary Roberts Rose Cottage Llanfairfechan 28/06/1901 72 Thomas Edwards
927 Elizabeth Jones 9 Heuldre Rachub 13/08/1901 90 R M Jones
928 Margaret Pritchard Workhouse Bangor 26/09/1901 60 Thomas Edwards
929 William Pritchard Llwyn Sgolog Llanfairfechan 02/01/1901 65 Thomas Edwards
930 Hannah Jane Edwards Ty Bricks Aber 21/02/1902 3 Thomas Edwards
931 Margaret Ellen Williams Bradford House Llanfairfechan 01/03/1902 28 F W Jones/T Edwards
932 Griffith Jones Bryn Meddyg 02/04/1902 32 Thomas Edwards
933 Jane Catherine Ellis Tai'r Meibion Llanllechid 10/05/1902 30 Thomas Edwards
934 Eleanor Myfanwy Williams Ddol Cottage 19/05/1902 19 Thomas Edwards
935 Edward John Jones Slate Yard Cottage 29/12/1902 15m Thomas Edwards
936 Louisa Ann Thomas Ty Newydd Isaf Aber 18/02/1903 20 Thomas Edwards
937 Thomas Hughes Castle Hotel Llanfairfechan 03/06/1903 61 F W Jones/T Edwards
938 Catherine Roberts Oaklands Bangor 24/07/1903 73 Thomas Edwards
939 Catherine Jones Almshouse Aber 07/11/1903 77 Thomas Edwards
940 William Price Gwyddonfa Llanfairfechan 20/01/1904 40 Thomas Edwards
941 Richard Owen White Horse Inn Pentraeth 25/03/1904 65 Thomas Edwards
942 Ann Hughes Gorphwysfa Llanddaniel 05/04/1904 77 Thomas Edwards
943 John Parry Breichiau 23/04/1904 86 Thomas Edwards Parish Clerk
944 Eira Catherine Hughes Fron Helyg Llanfairfechan 20/09/1904 15 Thomas Edwards
945 David Williams Tyn y Mwd 16/02/1905 60 D E Hughes
946 Margaret Smith Green Bank Llanfairfechan 23/02/1905 72 Thomas Edwards
947 John Richard Pritchard Glanmor Elias Llanfairfechan 29/03/1905 6m Thomas Edwards
948 Hugh Hughes Tremynfa Llanfairfechan 08/04/1905 82 Thomas Edwards
949 William Thomas Ty Newydd Isaf 11/04/1905 64 Thomas Edwards
950 Blodwen Davies 2 Alma Terrace Llanfairfechan 19/04/1905 23 Thomas Edwards
951 Mary Elizabeth Jones Rallt Llanllechid 13/05/1905 35 Thomas Edwards
952 Griffith Griffiths Ddol Cottage Aber 14/06/1905 74 Thomas Edwards
953 John Jones Glyn Farm Aber 13/07/1905 52 Thomas Edwards
954 William H J Ellis Bronderw Garth Rd Bangor 28/07/1905 51 Thomas Edwards
955 Jeffrey Lewis Brook Bank Valley Rd 04/08/1905 3m Thomas Edwards
956 Catherine Parry Henffordd Aber 07/10/1905 85 Thomas Edwards
957 Ellen Roberts Gorphwysfa Llanfairfechan 09/01/1906 51 Thomas Edwards
958 Catherine Parry Henffordd Aber 31/01/1906 85 Thomas Edwards
959 Mary John Breichiau 07/04/1906 73 Thomas Edwards
960 Eileen Dryden Winter Madryn College Farm 11/07/1906 16m Thomas Edwards
961 Hugh Thomas Garreg Wen Llanfairfechan 03/10/1906 69 F P Watkin Davies
962 William Jones Kentish Town London 20/12/1906 86 Thomas Edwards
963 Catharine Williams Bradford House Llanfairfechan 18/04/1907 66 Thomas Edwards
964 Griffith Thomas Tan y Clogwyn 17/01/1907 18m Thomas Edwards
965 Mary Thomas Glandwr Aber 07/02/1908 60 W B Hughes
966 Elizabeth Jones Bryn Engan Penmaenmawr 14/04/1908 74 T D Jones
967 William Hughes Bontnewydd Aber 13/05/1908 80 Thomas Edwards
968 Jane Hughes 101 Carnarvon Rd Bangor 23/07/1908 49 Thomas Edwards
969 John Parry Jones Henfaes Cottage Aber 29/07/1908 15 Thomas Edwards
970 Sarah Ellen Jones Bryn y Neuadd Llanfairfechan 30/01/1909 32 Thomas Edwards
971 Elizabeth Pritchard Cremlyn Village Llanllechid 17/07/1909 62 M A Hughes
972 John Jones Old Post Office Aber 21/08/1909 70 Thomas Edwards
972A John Hughes Minydon Llanfairfechan 03/01/1910 72 Thomas Edwards
973 Margaret Owen 2 Brynhyfryd Llanfairfechan 22/01/1910 73 Thomas Edwards
974 Thomas Pierce Thomas Claughton Birkenhead 01/02/1910 64 Thomas Edwards
975 Owen Morris Ty Brics 14/02/1910 84 Thomas Edwards
976 Catherine Owens New Cottage Aber 25/05/1910 76 Thomas Edwards
977 Llewelyn Griffith Henfaes 15/07/1910 57 Thomas Edwards
978 John Hughes Ty Capel 16/11/1910 58 Thomas Edwards
979 Janet Johnson Wig Aber 24/12/1910 75 Thomas Edwards
980 John Hughes Tan y Clogwyn 16/01/1911 19m Thomas Edwards
981 John Thomas Turnpike Cottage Abererch 26/01/1911 69 Thomas Edwards
982 William Glyn Jones Ty Newydd Cottage Aber 21/02/1911 22 Thomas Edwards
983 Richard Dickenson Cannock Staffs 12/04/1911 59 Thomas Edwards Lodging at Tremynfa Aber
984 Griffith Robert Griffiths Cyrcoed 31/05/1911 28 Thomas Edwards
985 Hugh Griffith Cydcoed 04/07/1911 65 Thomas Edwards
986 Lilian Martha Gregory Roberts 1 Wig Crossing Llanllechid 19/03/1912 57 Thomas Edwards
987 Eliza Edwards Waverley Station Rd Colwyn 04/05/1912 65 H W Richards
988 William Williams 6 Madryn Cottages 14/05/1912 71 Thomas Edwards
989 Thomas Winter Tanyfynwent 04/09/1912 46 Thomas Edwards
990 Margaret Jones Penybryn Farm Llanllechid 05/10/1912 61 Thomas Edwards
991 Owen Owens 3 Wrexham St Beaumaris 04/11/1912 81 Thomas Edwards
992 William Hughes Penybryn Hotel Llanfairfechan 31/12/1912 76 F P Watkin Davies
993 Margaret Roberts Gorphwysfa Llanfairfechan 03/02/1913 81 Thomas Edwards
994 Joseph Thomas Barrington Eyrefield Ballyhack Ireland 28/02/1913 78 Thomas Edwards
995 Margaret Hughes Pant yr Afon Llanfairfechan 22/03/1913 75 Thomas Edwards
996 Thomas Hughes Pant yr Afon Llanfairfechan 02/05/1913 78 David Lewis
997 Ann Jones Henfaes Cottage 22/05/1913 52 Thomas Edwards
998 Mary Davies Almshouses Aber 07/06/1913 96 Thomas Edwards
999 Elizabeth Griffiths Tan Dderwen Aber 01/07/1913 32 E D Lloyd
1000 Richard Ellis Jones Nant Heilyn Aber 04/07/1913 2m E D Lloyd
1001 Ann Roberts Asylum Denbigh 15/07/1913 51 E D Lloyd
1002 Jane Lloyd Hughes Tremynfa Aber 11/12/1913 76 Thomas Edwards
1003 Alice Jones Tyn y Mwd Aber 24/01/1914 83 Thomas Edwards
1004 Harriet Ann Pritchard Carreg y Ddyfnallt 15/04/1914 9m Thomas Edwards
1005 Elizabeth Roberts Bron Derw 02/05/1914 57 Thomas Edwards
1006 Alice Gainford Hughes Bont Newydd Aber 06/06/1914 88 Thomas Edwards
1007 Ellin Lewis Old Chapel House Aber 06/06/1914 68 Thomas Edwards
1008 Hannah Jane Thomas 2 Tanyclogwyn Aber 06/06/1914 5m Thomas Edwards
1009 Elizabeth Owen Brynmeddyg Aber 11/07/1914 55 Thomas Edwards
1010 Elizabeth Hughes Bontnewydd Aber 25/07/1914 50 Thomas Edwards
1011 Elen Morris Jones Tanygraig Aber 11/08/1914 4m Thomas Edwards
1012 Henry Platt Gorddinog Aber 16/10/1914 71 Lord Bishop of Bangor
1013 Margaret Jones Aber Villa Bangor 23/10/1914 81 Thomas Edwards
1014 Michael Hughes Carreg y Ddyfnallt 09/11/1914 89 F P Watkin Davies
1015 David Morris Prince Llewelyn Aber 23/11/1914 18 Thomas Edwards
1016 David Owen 2 Madryn Cottages Aber 03/12/1914 30m Thomas Edwards
1017 Ann Hughes Aber Almshouses 06/03/1914 73 Thomas Edwards
1018 William Jones New Cottage Aber 21/04/1915 75 Thomas Edwards
1019 William Roberts Gorddinog Lodge Aber 19/05/1915 81 Thomas Edwards
1020 Jane Ellis Ty Uchaf Talybont 19/05/1915 64 Thomas Edwards
1021 Hugh Wilson Roberts Tan y Graig Aber 06/06/1915 3 Thomas Edwards
1022 Rebecca Roberts Asylum Denbigh 03/07/1915 31 Thomas Edwards
1023 William Ewart Kirkpatrick Marquis Inn Bangor 17/07/1915 49 Thomas Edwards
1024 Owen Griffith Havod Valley Rd Llanfairfechan 14/08/1915 78 Thomas Edwards
1025 Llewelyn Morris Military Hospital Manchester 11/09/1915 27 E D Lloyd
1026 Jane Williams Gorddinog Kennels 23/11/1915 87 Thomas Edwards
1027 David Williams Brynffanigl Ucha Abergele 04/12/1915 80 Thomas Edwards
1028 John Heilyn Ellis Tai'r Meibion Llanllechid 02/02/1916 1m Thomas Edwards
1029 Ann Thomas Ty Newydd Isaf 26/05/1916 68 Thomas Edwards
1030 Elizabeth Grace Roberts Gorphwysfa Llanfairfechan 17/06/1916 55 Thomas Edwards
1031 Thomas Thomas Tandderwen Aber 07/09/1916 62 Thomas Edwards
1032 Mary Jones Tremynfa Cottage Aber 24/10/1916 70 Thomas Edwards
1033 Ellen Williams 3 Bryntirion Cottages 03/02/1917 70 Thomas Edwards
1034 Ann Williams Glanycoed Llanfairfechan 02/03/1917 85 Lewis Jenkins
1035 Anne Owen Tyn y Mwd Aber 31/03/1917 75 Thomas Edwards
1036 Dorothy Hughes Avondale Llanfairfechan 31/07/1917 75 F P W Davies/Thos Edwards
1037 Morris Jones Henfaes Cottage Aber 24/11/1917 70 Thomas Edwards
1038 Ernest Heron McMaster Aber House Aber 08/12/1917 42 Thomas Edwards
1039 Owen Owen Roberts Gorphwysfa Llanfairfechan 04/06/1918 53 Thomas Edwards/F P W Davies Clerk in Holy Orders
1040 Elizabeth Griffith Henfaes Aber 20/06/1918 79 Thomas Edwards/F P W Davies
1041 Elizabeth Lewis Madryn Cottage Aber 10/07/1918 22 Thomas Edwards Died in Hereford Hospital
1042 Lydia Williams Glanrafon Llanfairfechan 04/11/1918 57 Thomas Edwards
1043 Jane Pritchard Glanmor Elias Llanfairfechan 28/11/1918 74 Thomas Edwards
1044 John Griffith Henfaes Farm 03/12/1918 75 Thomas Edwards/D Lewis
1045 Maud Owen 22 Albert St Bangor 05/12/1918 31 Thomas Edwards
1046 Evan Richard Jones Penybryn Farm Aber 06/01/1919 46 W Garth Jones
1047 Eleanor Hughes Carreg y Ddyfnallt 17/02/1919 80 F P Watkin Davies
1048 Priscilla Evans 114 Dudley Rd Manchester 21/02/1919 30 Thomas Edwards
1049 Ann Jones Nant Rhaiadr Aber 07/03/1919 32 Thomas Edwards
1050 Margaret Catherine Edwards Ty Newydd Isaf Aber 08/03/1919 32 Thomas Edwards
1051 Robert Roberts Workhouse Infirmary Bangor 27/03/1919 72 Thomas Edwards
1052 Robert Handel Edwards Tynewydd Isaf Aber 07/04/1919 1m Thomas Edwards
1053 David Edwards Ty Brics Aber 21/07/1919 58 Thomas Edwards
1054 Eliza Jones Min y Don East Parade Rhyl 23/10/1919 43 Thomas Edwards
1055 Richard Evan Jones Penybryn Farm Aber 13/03/1920 80 Thomas Edwards
1056 Raymond Metcalfe Madryn Cottages Aber 18/04/1920 10d Thomas Edwards
1057 Margaret Jones Glyn Farm Aber 01/05/1920 64 Thomas Edwards Died at Llys Madog Llanfairfechan
1058 Sarah Jane Hughes 30 Connaught St London 02/06/1920 42 TE/LJ/GJ
1059 Gwyneth Roberts Pentre Du Crossing Aber 30/08/1920 20 Thomas Edwards
1060 Ellen Hughes Ddol Cottage Aber 21/12/1920 83 Thomas Edwards
1061 Jane Catherine Lester Lleyn y Cyd Lodge Gorddinog 25/04/1921 43 Thomas Edwards
1062 John Hughes Aber Villa Caelleppa Bangor 31/05/1921 59 E D Lloyd
1063 Henry Thomas Plas y Nant Aber 30/06/1921 77 Thomas Edwards
1064 Ann Jones Tanrallt Bach Llanllechid 06/08/1921 74 Thomas Edwards
1065 Emma Barrington Blackheath 27/08/1921 78 Thomas Edwards
1066 Ellen Hughes Dramaria Llanfairfechan 17/09/1921 85 Thomas Edwards
1067 Hugh Griffith Jones Madryn House Llanfair P G 16/02/1922 13 Thomas Edwards
1068 Margaret Ann Thomas Garreg Wen Llanfairfechan 15/04/1922 81 F P Watkin Davies
1069 Ellen Hughes Llys Llewelyn Llanfairfechan 21/04/1922 80 Thomas Edwards
1070 Edward Hornby Birley Cottage Aber 29/04/1922 68 Thomas Edwards
1071 Edward Davies Cremlyn Cottage Aber Road 16/05/1922 8 Thomas Edwards
1072 Ann Jones Tyn y Buarth Aber 27/05/1922 78 Thomas Edwards
1073 Priscilla Roberts Penybryn Aber 02/06/1922 40 Thomas Edwards Died at Rhosynfa Llanfairfechan
1074 Joseph Jones Tyn y Mwd Aber 17/06/1922 63 Thomas Edwards
1075 Alice Roberts Gorddinog Lodge 25/11/1922 86 Garel Jones
1076 Edward John Thomas Priory House Llanfairfechan 24/01/1923 41 F P Watkin Davies
1077 Thomas Jones 2 Gwyllt Cottages Aber 02/06/1923 49 Thomas Edwards
1078 Elizabeth Owen 2 Brick Street Pentraeth 23/06/1923 77 E P Howell/Thos Edwards
1079 Annie Vaughan 48 Manchester Road Denton 05/07/1923 63 R Pritchard/Thos Edwards
1080 Emily Elizabeth Jones Station House Aber 13/07/1923 43 OH/DJJ/TE
1081 Jane Jones Bryn Villa Bethesda 06/08/1923 79 Thos Edwards/L Jenkins
1082 Margaret Thomas Priory Llanfairfechan 28/08/1923 70 F P Watkin Davies
1083 Margaret Williams Bryn Awel Deiniol Rd Bangor 04/01/1924 63 Richard Pritchard
1084 Elizabeth Thomas St Davids Hospital Bangor 16/02/1924 59 W Garel Jones
1085 Myfanwy Thomas St Davids Hospital Bangor 11/04/1924 34 R Pritchard
1086 Edward Hughes Homelea Llanfairfechan 03/05/1924 85 W Garel Jones
1087 Elizabeth Jones Almshouses Aber 04/06/1924 67 R Pritchard
1088 Annie Coward Madryn Farm House Aber 06/06/1924 60 F P Watkin Davies
1089 Mary Morris Tudur Tce Llanfairfechan 30/06/1924 66 R Pritchard
1090 Alice Ann Pritchard Aber 09/10/1924 43 R Pritchard
1091 Ellen Hughes 53 Carnarvon Road Bangor 29/11/1924 65 W Garel Jones
1092 Thomas Edwards Rectory Aber 13/12/1924 80 Griffith Roberts Rector of Aber
1093 Hugh Owen Fron Dirion Llangystenin 20/01/1925 66 T J Davies
1094 Hugh Morris Tanygraig Aber 04/02/1925 69 R C Jones
1095 Thomas Morris Tanygraig Aber 07/02/1925 65 R Ward
1096 Jane Williams 12 Henbanc Llanllechid 11/02/1925 78 R Ward
1097 Jane Pritchard 5 Bowydd Rd Blaenau Ffestiniog 26/03/1925 80 R Ward
1098 Susannah Morris Prince Llewelyn Aber 18/04/1925 33 R C Jones
1099 Evan Williams Mental Hospital Denbigh 12/05/1925 59 Gwilym Lewis
1100 Unknown male child 22/06/1925 No Ceremony Newly born found nr Tremynfa Aber
1101 Maggie Edwards Ty Brics Aber 14/07/1925 33 Gwilym Lewis
1102 Hugh Jones Bilton College Llanfairfechan 08/08/1925 22 Gwilym Lewis
1103 William Thomas Rowlands Ty'n Derw Aber 30/12/1925 56 Gwilym Lewis
1104 Ann Griffiths Dol Collage Aber 22/02/1926 90 Gwilym Lewis Died at Bull Inn Llanbedr Conway
1105 Richard Jones Minafon Aber 20/03/1926 18 Gwilym Lewis
1106 Eleanor Platt Ystrad Hall Llanrhaiard Denbigh 30/03/1926 83 WD/RS/GL
1107 Peter Williams Vicarage Pwllheli 01/04/1926 84 Gwilym Lewis
1108 Mary Ann Jones 1 Tai Hirion Llanfairfechan 14/04/1926 83 Gwilym Lewis
1109 Henry Pritchard New Cottage Aber 16/06/1926 50 Gwilym Lewis
1110 William Henry Williams 23 Clarence Street Bangor 16/06/1926 46 Gwilym Lewis/W M Jones
1111 Magdalen Roberts 23 Clarence Street Bangor 24/08/1926 84 Gwilym Lewis
1112 Hugh Jones 12 Henbanc Llanllechid 28/10/1926 75 Gwilym Lewis
1113 William Jones St Davids Hospital Bangor 15/02/1927 84 Gwilym Lewis
1114 Elizabeth Morris Prince Llewelyn Aber 07/04/1927 68 Gwilym Lewis
1115 William Vaughan Gorffwysfa Llanfairfechan 12/07/1927 69 M R Smith/Gwilym Lewis
1116 Richard Morris Bro Dawel Aber 10/09/1927 70 Gwilym Lewis
1117 Anne Rowlands Tyn Coed Aber 05/10/1927 59 Gwilym Lewis
1118 Mary Jane Roberts Gorffwysfa Llanfairfechan 09/11/1927 69 M R Smith/Gwilym Lewis
1119 William Griffith Henllys Llanfairfechan 04/02/1928 79 Wilfred Evans/Gwilym Lewis
1120 Mary Jones Breichiau Aber 09/02/1928 65 Gwilym Lewis
1121 Susannah Eliza Edwards 266 Camden Road London 30/04/1928 70 Gwilym Lewis
1122 Jane Catherine Griffith Henllys Llanfairfechan 10/09/1928 58 Wilfred Evans/Gwilym Lewis
1123 Evan Jones Tyn Mwd Aber 15/09/1928 65 J O Roberts/Gwilym Lewis
1124 Robert Thomas Tyn y Buarth Aber 29/03/1929 65 Gwilym Lewis Brother and Sister
1125 Grace Hughes Henffordd Aber 11/03/1929 62 Gwilym Lewis Brother and Sister
1126 Mary Thomas Tyn y Buarth Aber 21/03/1929 59 Gwilym Lewis Widow of Robert Thomas
1127 William Jones Rallt Llanllechid 03/07/1929 80 Gwilym Lewis
1128 Mary Rowlands Tyn Derw Aber 08/08/1929 85 Gwilym Lewis
1129 Martha Owen Fron Dirion Llangystenin 02/09/1929 70 Gwilym Lewis
1130 Ceinwen Roberts Pentre Du Crossing 21/10/1929 21 D T Davies
1131 John Matthew Baker The Oaks Llanfairfechan 22/01/1930 81 J Wilfred Evans/Gwilym Lewis
1132 Blodwen Williams Pentre Du Crossing 23/01/1930 16m Gwilym Lewis
1133 Thomas Jones Tyn Mwd Aber 08/02/1930 74 Gwilym Lewis
1134 Dorothy Davies Almshouses Aber 12/02/1930 80 Gwilym Lewis
1135 Elizabeth Griffiths Tanderwen Aber 15/03/1930 82 Gwilym Lewis
1136 Thomas Coward Madryn Farm Aber 19/04/1930 69 Gwilym Lewis/M R Smith
1137 Thomas Lewis Bungalow Aber 03/05/1930 62 Gwilym Lewis
1138 Samuel Jones Bothy College Farm Aber 30/05/1930 52 M R Smith
1139 David Thomas Glan Dwr Aber 03/06/1930 83 W J Williams/Gwilym Lewis
1140 Elizabeth Mary Tritsch Aber Falls Halt Hotel 07/06/1930 50 Gwilym Lewis
1141 William Thomas Henffordd Aber 02/08/1930 78 Gwilym Lewis
1142 Joyce Whitehead Tanyclogwyn Aber 15/11/1930 5 Gwilym Lewis Coroners Order for burial
1143 Owen Davies Cremlyn Village Llanllechid 22/11/1930 23 Gwilym Lewis
1144 Mary Williams Craig Beuno Nursing Home 04/02/1931 68 Gwilym Lewis
1145 Louisa Marsden Henffordd Aber 07/03/1931 83 Gwilym Lewis
1146 Emrys Charles Roberts Pentre Du Crossing 28/05/1931 20 Gwilym Lewis Brother and Sister
1147 Eluned Roberts Pentre Du Crossing 10/09/1931 25 Gwilym Lewis Brother and Sister
1148 John Hughes Cwrtia Aber 31/10/1931 75 Gwilym Lewis
1149 Iola Eluned Parry Glan Dwr Aber 19/11/1931 9m Gwilym Lewis
1150 Ann Jones Tyn Mwd Aber 02/01/1932 53 J O R/N W/R O R/G W
1151 Nellie Blodwen Jones 3 Bron Cae Llanfairfechan 06/01/1932 34 M R Smith
1152 Catherine Hughes St Davids Hospital Bangor 23/02/1932 62 Gwilym Lewis
1153 Mary Ellen Jones Old Post Office Aber 28/03/1932 66 Gwilym Lewis
1154 Richard Jones Tremynfa Isaf Aber 29/03/1932 83 Gwilym Lewis
1155 Gwen Ellis Glanafon (Aber House) Aber 09/0881932 75 Gwilym Lewis
1156 Henry Maitland King R A F Lincs 29/09/1932 25 W D/M R S/G L
1157 Sarah Jones Tanygraig Aber 05/10/1932 79 Gwilym Lewis
1158 Robert Hughes Henffordd Aber 20/10/1932 67 Gwilym Lewis Died at 2 Belgium Terrace Carnarvon
1159 Jane Morris Bro Dawel Aber 26/10/1932 74 Gwilym Lewis
1160 Gaynor Mary Roberts 6 Madryn Cottages 12/11/1932 41 Gwilym Lewis
1161 Robert Jones Breichiau 16/03/1933 75 Gwilym Lewis
1162 Henrietta Maria Jane Barrington Vigo House Surrey 24/03/1933 80 Gwilym Lewis
1163 Menai Vaughan Pentre Du Crossing 25/07/1933 24 Gwilym Lewis Sister of 1059,1130,1146,1147,1151
1164 Richard Pritchard Glanmor Elias Llanfairfechan 26/07/1933 91 Gwilym Lewis
1165 Hugh Griffith 4 Tai Coleg Aber 31/10/1933 50 Gwilym Lewis
1166 Mary Elizabeth Sutcliffe Aber Falls Halt Hotel 13/11/1933 79 Gwilym Lewis
1167 Robert Richard Jones Minafon Aber 16/11/1933 30 Gwilym Lewis
1168 William Owen Jones Aber Villa Bangor 23/12/1933 81 Gwilym Lewis
1169 William Owen Williams Hyfrydfa Penchwintan Road 26/12/1933 76 Gwilym Lewis
1170 Frances Alice Rushton Cottage Aber 01/03/1934 78 Gwilym Lewis
1171 John Jones St Davids Hospital Bangor 14/03/1934 78 Gwilym Lewis
1172 Elizabeth Jones Rallt Llanllechid 17/03/1934 98 Gwilym Lewis
1173 Ellen Jones Bryn Hyfryd Aber 29/09/1934 74 Gwilym Lewis
1174 Humphrey Ellis Llys Menai Bangor 08/12/1934 74 D T Davies/Gwilym Lewis
1175 Evan Williams Glennydd Ffriddoedd Road 13/02/1935 77 Lewis Jenkins/Gwilym Lewis
1176 David Williams Caledfryn Llanfairfechan 15/08/1935 75 Gwilym Lewis
1177 Harold David Powell Bryn Mor Aber 19/08/1935 1w Gwilym Lewis
1178 Emma Haywood Ayland 2 Menai Bank Llanfairfechan 08/10/1935 85 M R Smith/Gwilym Lewis
1179 Margaret Winter Madryn Heswall Wirral 04/11/1935 65 Gwilym Lewis
1180 Charles Edwin Hughes 1 Tynrodyn Bangor 16/01/1936 45 W G Roberts/Gwilym Lewis
1181 William Roberts Tremynfa Aber 09/02/1937 78 R W P/ G L
1182 Edgar Hughes 1 Fedw Cottages Llanllechid 25/03/1937 2 Gwilym Lewis
1183 Ceri Edwards 4 Tai Coleg Aber 29/03/1937 6 Gwilym Lewis
1184 John William Jones Tanygraig Aber 17/04/1937 83 Gwilym Lewis
1185 Edwin Vanbrook (Godfrey) Plasynant Aber 31/07/1937 76 Gwilym Lewis
1186 Henry Griffith Ellis Mental Hospital Denbigh 30/08/1937 37 Gwilym Lewis
1187 Owen Thomas 2 Tyn y Mwd Aber 27/10/1937 78 Herbert Thomas
1188 Margaret Hughes 6 Lower Street Caepella 14/01/1938 78 E Jones Roberts
1189 William Richard Roberts Gorffwysfa Llanfairfechan 09/02/1938 62 Gwilym Lewis
1190 Jane Parry Ddol Cottage Aber 25/06/1938 76 Gwilym Lewis
1191 Ellen Evans Bank Buildings Llanfairfechan 12/11/1938 68 Henry Williams
1192 Enid May Williams County Hospital Bangor 21/03/1939 26 Gwilym Lewis
1193 Joseph Jones Breichiau Aber 06/04/1939 70 Gwilym Lewis
1194 Sheila Mary Roberts Glan Don Aber 16/06/1939 2m Gwilym Lewis
1195 Jane Williams Ty Newydd Aber 29/12/1939 62 Gwilym Lewis
1196 Ellen Jones Rallt Llanllechid 10/01/1940 95 Gwilym Lewis
1197 Jane Hughes Tanrallt Aber 08/03/1940 69 Gwilym Lewis
1198 Edward Geoffrey Parker Worsley Tan y Bryn Aber 09/03/1940 64 Gwilym Lewis
1199 Grace Ellen Lewis 4 Tan y Clogwyn Aber 28/03/1940 73 Gwilym Lewis
1200 Robert Parry 1 Ddol Cottage Aber 04/04/1940 79 Gwilym Lewis/Ben Jones
1201 Owen Owens Mill Cottage Aber 21/01/1941 59 Gwilym Lewis
1202 Mary Jones 2 Tai Coleg Aber 10/06/1941 71 Gwilym Lewis
1203 Mai Edwards 4 Tai Coleg Aber 16/06/1941 27d Gwilym Lewis
1204 William St Bodfan Griffith Henfaes Edern 27/09/1941 65 Gwilym Lewis Last baptized in Old Church
1204A William Jones Penybryn Aber 18/11/1941 78 Gwilym Lewis Formerly Brynhyfryd
1205 Ellen Jones Llewelyn Cottage Aber 22/12/1941 87 Gwilym Lewis
1206 Mary Ann Roberts Ty Newydd Aber 24/01/1942 73 Gwilym Lewis
1207 Edith Helena Woodward Henfaes Cottage Aber 17/09/1942 71 Gwilym Lewis
1208 Ellis Roberts 13 William Street Bangor 30/09/1942 86 Gwilym Lewis
1209 Catherine Ann Hughes Royal Infirmary Cardiff 14/01/1943 62 Gwilym Lewis
1210 Elizabeth Williams 13 Fron Square Upper Bangor 17/03/1943 31 Gwilym Lewis
1211 George Wallis Harper Aber Hotel 23/06/1943 64 Gwilym Lewis
1212 Kate Alice Thomas Tai Coleg Aber 26/06/1943 63 Gwilym Lewis
1213 Ivor Richard Thomas 2 Fedw Cottages Llanllechid 21/07/1943 42 Gwilym Lewis
Entries Per Page
Displaying Page of