Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
  • CHILD - Plentyn / Child
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • ABODE - Preswylfod / Residence
  • OCCU - Gwaith / Occupation
  • BAPT - Bedyddiwyd Gan / Baptized By

NODYN - NOTE
Bedyddiwyd 13eg ar unwaith yn yr Eglwys, oedran 1 - 11 ar Mai 31ain 1861. Enwau wedi myned ar goll. Hefyd mae yna fwlch yn y manylion 1890 a 1903.
On May 31st 1861 13 children between the ages 1-11 were baptized. Names have been misplaced. Also, records missing between 1890 and 1903.

ID
DATE
CHILD
FATHER
MOTHER
SURNAME
ABODE
OCCU
BAPT
Entries Per Page
Displaying Page of