Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

 • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
 • CHILD - Plentyn / Child - (B) Anghyfreithlon neu rhieni heb briodi / Illegitimate or unmarried parents
 • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
 • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
 • SUR - Cyfenw / Surname
 • MAIDEN - Cyfenw cyn Priodi / Mother's Maiden Name (S) - Di-briod / Spinster
 • PROF - Galwedigaeth y Tad / Father's Profession
 • ABODE - Preswylfod / Residence
 • FPARISH - Plwyf y Tad / Father's Parish
 • MPARISH - Plwyf Genedigol y Fam / Mother's Birth Parish
 • BIRTH - Dyddiad Geni/Date of Birth
 • BAPT - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
ID
CHILD
FATHER
MOTHER
SUR
MAIDEN
PROF
ABODE
FPARISH
MPARISH
BIRTH
BAPT
Entries Per Page
Displaying Page of