Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • H - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
H
1 John Ellis Union Tremadoc 05/05/1813 58 William Evans
2 Thomas Griffith Bronygader bach 04/11/1813 1 William Evans
3 Richard Thomas Cefn y Maesydd 26/02/1814 69 William Evans
4 William Roberts Hendre Gadredd 30/03/1814 3 William Evans
5 David Roberts Ynhyra 16/04/1814 4m William Evans
6 Void Void Void Void Void Void
7 Void Void Void Void Void Void
8 Void Void Void Void Void Void
9 Jane Evans Garth'r ebog 04/04/1815 4 William Evans
10 Elizabeth Williams Tynyfelin Newydd 30/05/1815 4m William Evans
11 Owen Williams 9 Tremadoc 09/06/1815 20 William Evans
12 Anne Jones Cefn perfaidd bach 05/09/1815 86 William Evans
13 Anne Thomas Cefn ywrch Criccieth 22/11/1815 65 William Evans
14 Void Void Void Void Void Void
15 Void Void Void Void Void Void
16 Void Void Void Void Void Void
17 Anne Williams 9 Tremadoc 25/01/1816 24 William Evans
18 Jane Owen Tyddyn Iolyn 01/05/1816 81 William Evans
19 John Jones Tyddyn Iolyn 09/11/1816 76 William Evans
20 Void Void Void Void Void Void
21 Void Void Void Void Void Void
22 Void Void Void Void Void Void
23 Void Void Void Void Void Void
24 Void Void Void Void Void Void
25 Catharine Samuel Pen y Clogwyn 31/03/1817 78 William Evans
26 Mary Jones Bron y Gader fawr 03/04/1817 92 William Evans
27 Ann Humphrey 14 Tremadoc 05/05/1817 41 William Evans
28 Margaret Jones Mount Pleasant Treflys 17/05/1817 79 William Evans
29 Margaret Roberts Wern Penmorfa 22/07/1817 46 William Evans
30 Margaret Griffiths Erw Suron Penmorfa 25/09/1817 43 Owen Jones
31 Jane Owens Pen y Garnedd hir Penmorfa Oct 1817 25 Owen Jones
32 Emma Nicholas Ynys y Pandy Penmorfa 27/10/1817 87 Owen Jones
33 Margaret Davies Tremadoc 13/01/1818 82 Owen Jones
34 Robert Jones Felin Ucha Penmorfa 25/02/1818 4 Edward Oldfield
35 William Thomas Cefniwrch Criccieth 09/11/1818 61 Owen Jones
36 Lowry Jones Tyn dwfr 10/12/1818 84 Owen Jones
37 Unknown foreigner 14/01/1819 John Jones Shipwreck Traeth Mawr
38 John Jones Tyddyn Iolyn 26/02/1819 5 John Jones
39 Hugh Morris Old Prince of Wales Tremadoc 18/03/1819 12 John Jones
40 Catherine Griffith Eisteddfa 21/08/1819 72 Owen Jones
41 Mary Jones Garreg felen 06/09/1819 67 Owen Jones
42 Mary Jones Llety'r gelyn 01/11/1819 74 John Jones
43 Humphrey Griffith Drwsdugoed 13/12/1819 62 Owen Jones
44 Owen Evans Garreg felen 16/12/1819 39 Owen Jones
45 Richard Hughes Pen y Clogwyn 14/01/1820 67 John Jones
46 Anne Roberts Tan y felin 01/03/1820 79 John Jones
47 Jonet Hughes Bronygader bach 15/03/1820 60 Owen Jones
48 Richard Jones Pen y Clogwyn 22/03/1820 78 John Jones
49 Evan Roberts Aberdunant Llanfihangel Pennant 03/05/1820 79 John Jones
50 Lowry Morris Tywyn 31/07/1820 4 Owen Jones
51 David Humphrey Borth y Gest 15/08/1820 74 John Jones
52 Robert Williams Tir bach Llanystumdwy 16/09/1820 38 John Jones
53 Margaret Roberts Bronygader 02/10/1820 77 Jeffrey Holland
54 Owen Evans Union Tremadoc 19/10/1820 45 John Jones
55 Joseph Parry Ty'n dwr 04/01/1821 83 John Jones
56 Mary Anne Williams 59 West Smithfield London 02/02/1821 2 John Jones
57 William Jones Penystymllyn Criccieth 15/02/1821 55 John Jones
58 Gwen Jones Nanhyra Isa 05/05/1821 46 John Jones
59 Sarah Roberts Cefnprefadd bach 04/06/1821 67 John Jones
60 William Thomas Carreg Wen y Gest 07/08/1821 4d John Jones
61 Robert Pritchard Tremadoc 20/08/1821 8d John Jones
62 Owen Prichard Ffynnon Beuno Penmorfa 01/09/1821 63 Owen Jones
63 Margaret Williams Morfa Bychan 18/09/1821 67 John Jones
64 Jane Owen Morfa Bychan 22/09/1821 6w John Jones
65 Charles Benbow Edwards Tan y Rallt 08/04/1822 2d John Jones
66 Elizabeth Williams Ty'n felin 16/07/1822 7w John Jones
67 Edward Williams Tremadoc 17/07/1822 30 John Jones
68 Griffith Jones Llwyn y Mafon Ucha 17/08/1822 82 John Jones
69 Elizabeth Roberts Cwr y Clwt 28/11/1822 85 John Jones
70 William Owen Morfa Bychan 15/01/1823 1m John Jones
71 Lowry Griffith Llwyn y Mafon Isa 09/06/1823 69 John Jones
72 Robert Hughes Morfa Bychan 14/06/1823 45 John Jones
73 Humphrey Williams Llannerch 22/08/1823 80 John Jones
74 Griffith Pritchard Penybryn 15/11/1823 89 John Jones
75 Jane Roberts Tremadoc 11/02/1824 56 John Jones
76 Evan Ellis Capel Bach Criccieth 06/05/1824 1m John Jones
77 Hugh Jones Dafarn Loyw 25/05/1824 46 John Jones
78 John Owen Felin Ucha Penmorfa 22/07/1824 54 Owen Jones
79 Elizabeth Roberts Gwern y ddwyryd Penmorfa 26/07/1824 73 John Jones
80 John Davies Tremadoc 28/07/1824 30 John Jones
81 Jane Jones Glan yr Afon 01/10/1824 3 John Jones
82 Evan Roberts Tyn Llech 16/11/1824 81 John Jones
83 Owen Evans Garreg felen 03/01/1825 78 John Jones
84 David Hughes Cae Gwenllian 07/01/1825 27 John Jones
85 George Morris Jones Tremadoc 20/01/1825 3 Owen Jones
86 Humphrey Davies Lletty'r Gelyn 22/03/1825 48 John Jones
87 Edward Hughes Cae Gwenllian 02/04/1825 25 John Jones
88 Mary Ellis Golden Fleece Tremadoc 15/04/1825 10d John Jones
89 Margaret Roberts Efal Bach 27/04/1825 85 John Jones
90 Sarah Roberts Beudu Mawr 07/07/1825 16 John Jones
91 Owen Owens Ty Coch 13/07/1825 73 John Jones
92 Martha Benbow Tan yr Allt Ucha 19/09/1825 77 John Jones
93 Ellen Davies Efal Bach Bella 27/09/1825 1 John Jones
94 Lowry Morris Tywyn 14/03/1826 1 John Jones
95 Gwen Humphrey 5 Tremadoc 22/04/1826 60 John Jones
96 Jane Roberts Cae Gwenllian 17/05/1826 54 John Jones
97 Mary Ellis Tywyn 08/08/1826 9w John Jones
98 David Evans 4 Tremadoc 11/08/1826 14w John Jones
99 Charles Turpin Lukey Tremadoc 07/09/1826 5m John Jones
100 Mary Jones Glan y Gors Llanfihangel Pennant 27/11/1826 84 John Jones
101 David Richards Ynys Gynghar 09/12/1826 3m John Jones
102 Elizabeth Williams Bwlchderwin Clynnog 20/12/1826 91 John Jones
103 Richard Evans Tynllech 02/02/1827 4m John Jones
104 Dorothy Jones Borth y Gest 17/04/1827 5m John Jones
105 William Griffith Bron y Gadair 16/03/1827 2 Jeffrey Holland
106 David Parry Llwyn y Mafon Isa 06/08/1827 78 John Jones
107 William Pritchard Tremadoc 29/09/1827 21 John Jones
108 Sarah Benbow Tan y Rallt 03/12/1827 74 John Jones
109 Jonet Williams Twll y Cae 06/02/1828 80 John Jones
110 Griffith Jones Cwrdy Penmorfa 09/02/1828 5m John Jones
111 Thomas Lewis Cwr y Clwt 28/02/1828 2 John Jones
112 Griffith Bartlett Tremadoc 22/03/1828 2 John Jones
113 Anne Evans Tywyn 25/03/1828 5m John Jones
114 Jonet Williams Tyn Llech 03/05/1828 11w John Jones
115 Richard Humphrey Tremadoc 24/10/1828 84 John Jones
116 Catherine Williams Beudu Mawr 05/11/1828 50 John Jones
117 Jane Jones Ffatri Wyn 21/01/1829 42 H Owen
118 Anne Thomas Cefn Meusydd 20/03/1829 68 John Jones
119 John Evans Tywyn 21/03/1829 3m John Jones
120 Catherine Williams Felyn Ucha Penmorfa 03/04/1829 54 John Jones
121 William Jones Tremadoc 06/04/1829 6 John Jones
122 John Pritchard Tremadoc 08/07/1829 13 John Jones
123 Rowland Thomas Fleece Tremadoc 24/09/1829 87 John Jones
124 Mary Morris Tywyn 31/12/1829 9m John Jones
125 Caroline Spooner Tan y Rallt Isa 05/01/1830 12 John Jones
126 Robert Jones Coldy 07/01/1830 8m John Jones
127 Griffith Jones Tyddyn rhuw? 26/02/1830 2 Thomas Owen
128 James Forbes Ystymllyn Criccieth 05/04/1830 22 John Jones
129 Cadwaladr Jones Ty'r Capel 12/04/1830 76 John Jones
130 Robert Griffith Portmadoc 12/05/1830 6w John Jones
131 Margaret Pritchard Nanhyvra 25/06/1830 91 John Jones
132 David Thomas Glanygors Llanfihangel 26/06/1830 84 John Jones
133 Catherine Parry Tyn dre 19/01/1831 86 John Jones
134 Elizabeth Watkins Lletty gelyn 19/01/1831 6m John Jones
135 Mary Williams Tynewydd Cefn Meysydd 07/04/1831 55 John Jones
136 Mary Morris Tremadoc 07/04/1831 75 John Jones
137 Lowry Jones Pen y Bryn 06/07/1831 46 John Jones
138 Humphrey Roberts Efal Ucha Penmorfa 25/02/1832 7 John Kyffin
139 Griffith Hughes Muriau Bach Llanystumdwy 22/03/1832 25 John Jones
140 William Cremer Master of the Brig 31/03/1832 34 John Jones
141 William Owen Ynys Gyngar 14/05/1832 70 John Jones
142 Thomas Williams Tremadoc 26/05/1832 65 John Jones
143 Grace Griffith Tremadoc 11/12/1832 4 John Jones
144 Richard Job Ty'n dre 14/12/1832 82 John Jones
145 Edmund Jones Tremadoc 26/01/1833 14 John Jones
146 Elizabeth Griffith Tremadoc 31/01/1833 2 John Jones
147 William Hughes Morfa Bychan 06/02/1833 91 John Jones
148 Jane Morris Ty'n llech 25/02/1833 11w John Jones
149 Ellen Williams Ty'n lon Penmorfa 05/03/1833 52 John Jones
150 John Evans Pen Clogwyn 20/03/1833 3 John Jones
151 Anne Roberts Pen Garnedd Hir Penmorfa 02/04/1833 75 John Jones
152 Janet Jones Tremadoc 16/04/1833 68 John Jones
153 Griffith Jones Tremadoc 27/04/1833 17 John Jones
154 Hugh Davies Cil Llidiart Llanfihangel Pennant 11/11/1833 15 John Jones
155 Mary Davies Garreg Wen 28/11/1833 58 John Jones
156 Gwen Roberts Borthfechan 18/12/1833 75 J H Pring
157 William Hughes Twll y Cae 18/01/1834 4d John Jones
158 Janet Jones Geirth 21/01/1834 63 John Jones
159 Janet Evans Glan yr Afon 01/02/1834 18 John Jones
160 Ellen Parry Turnpike Aberdunant 26/02/1834 94 John Jones
161 Ellen Elias Efal Ucha Penmorfa 01/05/1834 2w John Jones
162 Margaret Griffith Tyddyn y Llwyn 05/08/1834 5m J H Pring
163 Robert Griffith Tremadoc 18/08/1834 7 John Jones
164 Anne Ellis Hope and Anchor Portmadoc 27/08/1834 62 John Jones
165 Richard Parry Castell y Graig 20/11/1834 91 John Jones
166 Evan Jones Tremadoc 02/02/1835 77 John Jones
167 Margaret Jones (Evans) Glan yr Afon 12/03/1835 1 John Jones Daug John + Catherine Evans
168 John Owens Cerrig Pryfaid Penmorfa 13/05/1835 1 John Jones
169 Robert Griffith Tywyn 08/08/1835 6m John Jones
170 Margaret Owen Glan Morfa Bach 15/08/1835 78 John Jones
171 Samuel Griffith Tremadoc 10/10/1835 40 John Jones
172 Anne Jones Tywyn 13/01/1836 6w John Jones
173 Robert Parry Tywyn 17/01/1836 3m John Jones
174 Robert Roberts Tremadoc 21/01/1836 20 John Jones
175 John Williams Tremadoc 09/03/1836 38 John Jones
176 Henry Roberts Garreg Fawr 21/07/1836 74 John Jones
177 Richard Humphrey Tan y Clogwyn 10/08/1836 62 John Jones
178 Thomas Williams Cefn Iwrch Criccieth 13/09/1836 50 John Jones
179 Richard Roberts Tremadoc 04/11/1836 57 John Jones
180 Ellen Ellis Tremadoc 11/11/1836 76 John Jones
181 Ellen Jones Gelli Goch Llanfrothen 23/11/1836 70 John Jones
182 Richard Williams Post Office Tremadoc 05/12/1836 3 John Jones
183 Lowry Parry Cerrig Pryfaid Penmorfa 03/01/1837 10w John Jones
184 Mary Edmund Pen Cafn Penmorfa 19/01/1837 11d John Jones
185 William Pritchard Pencraig 08/03/1837 71 John Jones
186 Anne Parry Tywyn 25/03/1837 8 John Jones
187 Robert Hughes Geirth 09/04/1837 2 John Jones
188 William Hughes Geirth 11/04/1837 15w John Jones
189 Elizabeth Roberts Ty'r Capel 26/04/1837 4m J H Pring
190 Thomas Rowlands Drwsdaugoed 21/06/1837 87 John Jones
191 Evan Ellis Bronygader Bach 16/08/1837 79 John Jones
192 Charles Fidler Tremadoc 05/10/1837 45 John Jones
193 Ellen Parry Tyndwr 23/10/1837 65 John Jones
194 Anne Jones Tyn Mynydd 30/11/1837 6m John Jones
195 Thomas Owen Tremadoc 06/12/1837 2w Thomas J Wms
196 Thomas Humphreys Garth y Morthin 13/12/1837 62 John Jones
197 Owen Jones Felin Ucha Penmorfa 29/12/1837 34 John Jones
198 William Davies Morfa Bychan 16/01/1838 79 John Jones
199 William Williams Maentwrog Merioneth 04/04/1838 80 John Jones
200 Owen Jones Tyddyn Iolyn 19/04/1838 63 John Jones
201 Jane Parry Coldy 31/05/1838 62 John Jones
202 Edward Pierce Portmadoc 16/06/1838 41 John Jones
203 Sarah Barten Tremadoc 21/07/1838 1 John Jones
204 Mary Williams Bron y Gadair Ynyscynhaiarn 16/10/1838 75 Thomas J Wms
205 Susan Jones Tremadoc 19/10/1838 61 John Jones
206 Owen Thomas Tremadoc 10/12/1838 11m John Jones
207 Owen Morris Tyddyn Iolyn Uchaf 28/12/1838 7d John Jones
208 Griffith Jones Tremadoc 16/02/1839 58 John Jones
209 Henry Parry Penrhydd rhos 06/04/1839 53 John Jones
210 Catherine Humphreys Portmadoc 24/06/1839 81 John Jones
211 Thomas Parry Portmadoc 16/07/1839 32 Thomas J Wms
212 Elinor Jones Owen Trwyn tywyn 12/08/1839 16 John Jones
213 Anne Parry Portmadoc 19/08/1839 1w John Jones
214 Jane Roberts Tremadoc 19/09/1839 52 John Jones
215 Margaret Dorothea Carreg Tanyrallt 08/10/1839 4d John Jones
216 Jane Evans Yr Efal Bach Criccieth 30/11/1839 1 John Jones
217 Joseph Jones Tyndwr 08/01/1840 84 John Jones
218 John Davies Yr Efal Bach 08/01/1840 18 John Jones
219 Owen Jones Tremadoc 09/01/1840 13w John Jones
220 Margaret Vaughan Tynewydd 11/01/1840 77 John Jones
221 Jane Williams Portmadoc 27/01/1840 13d John Jones
222 Elizabeth Jones Tremadoc 11/02/1840 28 John Jones
223 John Evans Portmadoc 25/02/1840 16m Anwyl Owen
224 Henry Humphreys Tremadoc 09/05/1840 72 John Jones
225 John Davies Tremadoc 19/05/1840 2 John Jones
226 Margaret Prichard Pen Cafn Penmorfa 23/05/1840 1 John Jones
227 Jane Griffith Pentrefelin 04/06/1840 80 John Jones
228 John Evans Prenteg 17/06/1840 68 John Jones
229 Jane Williams Tremadog 09/07/1840 32 John Jones
230 John Roberts Pen y Clogwyn 22/09/1840 72 John Jones
231 Griffith Williams Criccieth 03/10/1840 32 John Jones
232 Anne Griffith Portmadoc 24/10/1840 12 John Jones
233 Humphrey Roberts Tyddyn Scyboriau 24/11/1840 4w John Jones
234 Daniel Morris Ship Inn Portmadoc 02/01/1841 51 Thomas Marsden
235 Mary Ann Collinson Tremadoc 05/01/1841 55 Thomas Marsden
236 Susanah Jones Tremadoc 29/01/1841 1w John Jones
237 Catherine Owen Borth y Gest 06/02/1841 86 John Jones
238 Thomas Williams Portmadoc 17/02/1841 34 John Jones
239 Margaret Evans Tynewydd Pencaenewydd 10/03/1841 10m John Jones
240 John Pritchard Garreg Wen 17/03/1841 65 John Jones
241 Mary Evans Tynllech 20/03/1841 3w John Jones
242 Robert Jones Colun 01/05/1841 68 John Jones
243 Maurice Jones Tyrfelin Tremadoc 04/09/1841 11m John Jones
244 Anne Jones Tyddyn Iolyn 21/09/1841 74 John Jones
245 Anne Roberts Portmadoc 25/09/1841 33 John Jones
246 Robert Jones Tynllech 03/11/1841 72 John Jones
247 Humphrey Davies Lletty'r Gelyn 11/11/1841 9w John Jones
248 Thomas Williams Tynffordd 27/11/1841 19 John Jones
249 Anne Thomas Cefn Meusydd Isa 24/12/1841 93 John Jones
250 Edward Roberts Glan'rafon 28/01/1842 9m John Jones
251 Edward Carreg Tan yr Allt Ucha 25/02/1842 57 John Jones
252 Henry Jones Tyddyn Iolyn 28/03/1842 16 John Jones
253 John Jones Garth yr Hebog 14/05/1842 4m John Jones
254 Elizabeth Williams Tremadoc 18/05/1842 75 John Jones
255 Anne Roberts Tremadoc 30/05/1842 18 John Jones
256 Owen Jones Ynys y Pandy Isa Penmorfa 13/07/1842 6w John Jones
257 Elizabeth Pilkington Tremadoc 14/07/1842 65 John Jones
258 Catherine Hughes Bwlch Gernog Beddgelert 06/08/1842 96 John Jones
259 Catherine Evans Portmadoc 07/10/1842 22 John Jones
260 Ellinor Parry Llwyn y Mafon Isa 26/11/1842 64 John Jones
261 Anne Jones Pan y Bryn Garn Penmorfa 30/11/1842 87 John Jones
262 John Roberts Tremadoc 17/12/1842 1 John Jones
263 Hugh Evans Cae Gwenllian 07/01/1843 82 John Jones
264 Evan Roberts Brynteg 10/01/1843 3 Thomas Marsden
265 Hugh Davies Lletty 17/01/1843 6w John Jones
266 Robert Jones Twll y Cae 25/01/1843 2 John Jones
267 Eleanor Roberts Tremadoc 15/02/1843 32 John Jones
268 Eleanor Jones Portmadoc 09/03/1843 15m John Jones
269 Eleanor Williams Tremadoc Mar 1843 71 John Jones
270 Eleanor Davies Portmadoc 28/03/1843 3m John Jones
271 Anne Parry Geirth 31/03/1843 5w John Jones
272 Margaret Evans Coldy 03/04/1843 83 John Jones
273 Janet Owen Dryll Llanystumdwy 10/04/1843 79 John Jones
274 Thomas Williams Post Office Tremadoc 17/05/1843 56 John Jones
275 Robert Pritchard Tremadoc 18/07/1843 70 John Jones
276 Thomas Jones Cefn Meusydd Ucha 23/08/1843 56 John Jones
277 John Evans Penclogwyn 23/08/1843 1 John Jones
278 Maria Macarthy Liverpool (died Tremadoc) 20/09/1843 19m John Jones
279 Owen Davies Garth Portmadoc 21/09/1843 4m John Jones
280 Sarah Owens Penmorfa 16/12/1843 2 John Jones
281 Margaret MacMallan Nanhyrra 15/01/1844 23 John Jones
282 Griffith Roberts Tremadoc 17/01/1844 64 John Jones
283 Sarah Jones Portmadoc 27/01/1844 38 John Jones
284 Gwen Davies Carreg Pen y Gyffin Llanfrothen 02/02/1844 64 John Jones
285 Elizabeth Davies Lletty 15/03/1844 69 John Jones
286 Mary Evans Ty Mawr y Lon 27/03/1844 53 John Jones
287 Margaret Jones Tremadoc Mill 13/06/1844 78 John Jones
288 Mary Joseph Colan 18/07/1844 80 John Jones
289 Elinor Lewis Morfa Bychan 25/07/1844 34 John Jones
290 Owen Thomas Tremadoc 22/08/1844 5 John Jones
291 John Lewis Morfa Bychan 10/09/1844 8 John Jones
292 Thomas Griffith Cross Keys 26/10/1844 42 John Jones
293 Jane Owen Portmadoc 27/11/1844 64 John Jones
294 Griffith Roberts Tremadoc 07/12/1844 21 John Jones
295 Jane Parry Ty'r Pwmp Llandanwg 17/01/1845 25 John Jones
296 John Roberts Tremadoc 24/04/1845 65 John Jones
297 Ellis Jones Pentrefelin 24/06/1845 19w John Jones
298 Ellen Jones Carreg Crech Penmorfa 10/07/1845 4m John Jones
299 Richard Roberts Brynmawr Ffestiniog 04/08/1845 22 John Jones
300 Ruth Jones Prenteg Llanfihangel 26/08/1845 6m John Jones
301 Catherine Williams Tremadoc 03/09/1845 11 John Jones
302 Anne Pugh Portmadoc 15/09/1845 18 John Jones
303 Jane Ellis Pencraig 20/09/1845 81 John Jones
304 Elizabeth Pugh Portmadoc 23/09/1845 5 John Jones
305 Ellinor Griffith Tabor 01/10/1845 77 John Jones
306 Evan Jones Tremadoc 22/10/1845 9 John Jones
307 Martha Williams Abererch 27/10/1845 70 John Jones
308 Evan Parry Felin Ucha 18/11/1845 4 John Jones
309 John Williams Pen Cafn 18/12/1845 4 Morris Parry
310 Ann Morris Pentrefelin 27/01/1846 34 Morris Parry
311 William Augustus Riddell Maxwell Tanygraig Cottage Pentrefelin 28/01/1846 49 Morris Parry
312 Henry Parry Portmadoc 11/02/1846 18m John Jones
313 Hugh Williams Tremadoc 14/02/1846 2 John Jones
314 Margaret Jones Portmadoc 09/03/1846 1m John Jones
315 Owen Jones Tremadoc 18/03/1846 34 John Jones
316 Evan Williams Tremadoc 24/03/1846 4 John Jones
317 Ellinor Williams Tremadoc 31/03/1846 69 John Jones
318 William Jones Tremadoc 08/04/1846 70 John Jones
319 Evan Hughes Tremadoc 09/04/1846 20 John Jones
320 John Evans Portmadoc 23/04/1846 8m John Jones
321 Jennet Williams Pen y Garnedd Penmorfa 18/05/1846 39 John Jones
322 Jane Roberts Capel Tabor 22/05/1846 18 John Jones
323 Elizabeth Jones Tremadoc 06/07/1846 30 John Jones
324 Evan Ellis Tynewydd Pentrefelin 20/07/1846 86 John Jones
325 Catherine Jones Tremadoc 29/07/1846 90 John Jones
326 John Owen Jones Tremadoc 08/08/1846 3 John Jones
327 Robert Williams Cefn y Meusydd Isa 11/08/1846 79 John Jones
328 John Griffith Tremadoc 27/08/1846 60 John Jones
329 Thomas Davies Prenteg Llanfihangel 16/09/1846 72 John Jones
330 Robert Ellis Portmadoc 30/09/1846 80 John Jones
331 William Thomas Tremadoc 02/11/1846 11m Morris Parry
332 Ellin Owen Tremadoc 30/01/1847 10m John Jones
333 Owen Owens Tynllech 06/02/1847 1m John Jones
334 Mary Griffith Portmadoc 27/02/1847 16 John Jones
335 John Morris Brynmelyn Treflys 09/03/1847 66 John Jones
336 Elinor Jones Portmadoc 07/04/1847 14m John Jones
337 John Williams Tremadoc 08/04/1847 18m John Jones
338 William Williams Pant y Lon 22/04/1847 30 John Jones
339 William Williams Tremadoc 25/05/1847 23 John Jones
340 Griffith Ellis Union Tremadoc 16/06/1847 80 John Jones
341 Mary Humphreys Tan Clogwyn 04/08/1847 70 John Jones
342 Jane Roberts Carreg Fawr 07/08/1847 78 John Jones
343 Owen Roberts Twll y Cae 16/10/1847 63 John Jones
344 Jane Parry Pentrefelin 17/12/1847 32 John Jones
345 Edward Jones Tremadoc 26/02/1848 10d John Jones
346 John Thomas Ty Newydd Cefn Meusydd 31/03/1848 27 John Jones
347 George Homfrey Ynys y Tywyn 27/06/1848 70 John Jones
348 Ellin Williams Tremadoc 29/07/1848 17 Morris Parry
349 Jane Roberts Pant y Lon 05/09/1848 3 John Jones
350 John Roberts Garth yr Hebog 16/09/1848 5 John Jones
351 Griffith Roberts Garth yr Hebog 16/09/1848 3 John Jones
352 Mary Evans Tynewydd 07/10/1848 1 Morris Parry
353 Catherine Williams Tremadoc 21/11/1848 5m Morris Parry
354 Mary Roberts Tremadoc 08/01/1848 75 John Jones
355 Ellen Williams Pant y Lon 30/01/1849 74 John Jones
356 Dorothy Hughes Tremadoc 02/03/1849 22 John Jones
357 Jane Jones Brongader bach 28/03/1849 9d Morris Parry
358 Robert Williams Twll y Cae 20/04/1849 7 John Jones
359 Humphrey Pritchard Tremadoc 25/08/1849 65 John Jones
360 Ellen Williams Portmadoc 19/09/1849 10m John Jones
361 Ellen Davies Gate Bronygader 20/09/1849 17 John Jones
362 Ann Williams Tremadoc 22/01/1850 13 John Jones
363 Anne Ellis Union Tremadoc 24/01/1850 82 John Jones
364 Robert Evans Criccieth 25/01/1850 56 John Jones
365 Eliza Williams Tabor 28/01/1850 7m Morris Parry
366 Elizabeth Spooner Morfa Lodge 16/02/1850 63 John Jones
367 Ellen Thomas Cefn Meusydd Bach 21/02/1850 70 John Jones
368 Richard Thomas Tyddyn Iolyn Uchaf 19/03/1850 30 Morris Parry
369 Edward Roberts Garth yr Hebog 25/03/1850 24 John Jones
370 Ellen Thomas Cae Llwyd Llanystumdwy 29/04/1850 28 John Jones
371 Edward Jones Holywell 17/05/1850 61 John Jones Stranger died Tremadoc
372 Jane Jones Bryntirion Dolwyddelan 22/07/1850 2 John Jones
373 Lewis Jones Buckingham Tremadoc 10/08/1850 4 John Jones
374 Mary Anne Buckingham Tremadoc 27/08/1850 2 John Jones
375 John Jones Tremadoc 26/10/1850 42 John Jones
376 John Williams Tu hwnt ir bwlch 02/12/1850 72 John Jones
377 Catherine Joseph Pentrefelin 18/12/1850 69 John Jones
378 Owen Griffith Beddgelert 27/12/1850 85 John Jones
379 Hugh Evans Bron y Gader Bach 01/04/1851 15 John Jones
380 Anne Owen Tremadoc 03/04/1851 8m Morris Parry
381 John Jones Caerdynni Criccieth 07/06/1851 73 John Jones
382 Evan Jones Twll y Cae 17/07/1851 1 John Jones
383 Hollis Jolly Bron y Garth 04/08/1851 74 John Jones
384 Margaret Roberts Garth yr Hebog 11/08/1851 66 John Jones
385 Lewis Jones Glan y Gamlas Tremadoc 13/08/1851 32 John Jones
386 Owen Jones High Street Tremadoc 23/08/1851 32 John Jones
387 Richard Williams London Road Portmadoc 03/11/1851 79 John Jones
388 Watkin Davies London Road Portmadoc 08/11/1851 5 John Jones
389 Thomas Williams Tremadoc 20/11/1851 2 John Jones
390 Apolonia Griffith Beudy Glas Criccieth 04/02/1852 12 John Jones
391 William Roberts Tremadoc 10/02/1852 87 John Jones
392 Elizabeth Rowlands Taiffordd Fawr 13/03/1852 90 John Jones
393 Ellen Evans Prenteg Llanfihangel Pennant 30/04/1852 66 John Jones
394 Anne Davies Ty'n Ardd Tremadoc 26/05/1852 39 John Jones
395 Catherine Hughes Tremadoc 21/07/1852 30 John Jones
396 Robert Evans Bontfaen 09/11/1852 71 John Jones
397 William Roberts Nanhyra 15/12/1852 84 John Jones
398 Margaret Morris Coldy 05/01/1853 12 John Jones
399 Jane Roberts Tremadoc 08/01/1853 74 John Jones
400 Charles McLean Pentrefelin 12/01/1853 8 Morris Parry
401 Richard Owen Gardd yr Esgob Criccieth 14/01/1853 81 John Jones
402 John Jones Coldy 11/02/1853 10 John Jones
403 Laura Jones Coldy 22/02/1853 1 John Jones
404 John Roberts Pant y Lon 25/02/1853 3 John Jones
405 William Roberts Drws ddeugoed 26/02/1853 84 John Jones
406 Ellen Roberts Pant y Lon 28/02/1853 11 John Jones
407 William Parry Prenteg Llanystumdwy 05/03/1853 9m John Jones
408 Sarah Owen Barracks Tremadoc 10/03/1853 5m John Jones
409 Thomas Roberts Pant y Lon 12/03/1853 9 John Jones
410 William Parry Ty Coch 14/03/1853 6 John Jones
411 John Williams Tyddyn Scuboriau 14/03/1853 4m John Jones
412 Mary Jones Coldy 15/03/1853 4 John Jones
413 Lewis Jones Glanygamlas Tremadoc 16/03/1853 3d Morris Parry
414 Anne Prichard Ffynnon Beuno Penmorfa 24/03/1853 92 John Jones
415 Anne Griffith Beudy Glas Criccieth 12/04/1853 11 John Jones
416 Robert Williams Tynllech 20/05/1853 1d John Jones
417 Jane Williams Tynllech 20/05/1853 30 John Jones
418 Richard Owen Carreg y Felin 30/05/1853 73 John Jones
419 Catherine Jones Pen y Cafn Penmorfa 22/06/1853 82 John Jones
420 William Thomas Garreg grech Penmorfa 11/07/1853 36 John Jones
421 Griffith Evans Carreg fawr 19/07/1853 49 John Jones
422 Ellen Roberts Tremadoc 08/10/1853 72 John Jones
423 Richard Thomas Garreg grech Penmorfa 17/10/1853 74 John Jones
424 Janet Roberts Cae Gwenllian 22/10/1853 8 John Jones
425 John Jones Penystymllyn Criccieth 09/11/1853 43 John Jones
426 Margaret Parry Ty Coch 01/12/1853 39 John Jones
427 Mary Humphreys Dublin Street Tremadoc 17/12/1853 72 John Jones
428 Ellen Davies Prenteg Llanfihangel Pennant 26/12/1853 77 John Jones
429 John Griffith Owen Tan y graig Tremadoc 17/03/1854 3 Morris Parry
430 John Hughes Tyndwr Pentrefelin 08/04/1854 21m John Jones
431 David Jones 5 Tremadoc 22/04/1854 85 John Jones
432 Henry Hughes Tremadoc 31/05/1854 61 John Jones
433 Anne Parry Ty coch 06/06/1854 2 John Jones
434 Catherine Hughes Pentrefelin 05/07/1854 3m John Jones
435 Elizabeth Jones Portmadoc 19/07/1854 70 John Jones
436 Griffith Evans Morris Penamser 07/12/1854 9m John Jones
437 Jane Hughes Tremadoc 07/04/1855 31 John Jones
438 Anne Prichard Tremadoc 16/08/1855 68 John Jones
439 Jane Roberts Criccieth 24/08/1855 57 John Jones
440 Edward Carreg Ardairy House Isle of Man 04/09/1855 27 John Jones
441 Elizabeth Parry Cil Llidiart Prenteg 11/09/1855 6 John Jones
442 Anne Williams Cwrt y Factory Tremadoc 20/09/1855 2 John Jones
443 Edward Jones Tremadoc 08/10/1855 6 John Jones
444 William Alfred Thomas Portmadoc 17/11/1855 2 John Jones
445 Margaret Roberts Tremadoc 17/11/1855 10 John Jones
446 Eliza Anne Morris Tremadoc 22/12/1855 9m John Jones
447 Catherine Jones Tremadoc 29/12/1855 7 John Jones
448 William Williams Moelfre Llannerch 19/01/1856 78 John Jones
449 Jane Owen Tyn llech 30/01/1856 18 John Jones
450 Mary Anne Wainhouse Tremadoc 02/02/1856 80 John Jones
451 Owen Parry Ty Coch 09/02/1856 11 John Jones
452 Unknown male 11/02/1856 John Jones Body washed ashore
453 Mary Parry Llwyn y Mafon Isa 21/02/1856 67 John Jones
454 Elizabeth Williams Llanidloes 18/04/1856 11 John Jones Died Tremadoc
455 William Williams Pencraig 25/04/1856 56 Morris Parry
456 John Owen Tan y Graig Tremadoc 02/06/1856 18m John Jones
457 Daniel Griffith Ty tan y fron Aberdaron 14/07/1856 35 John Jones Died Tremadoc
458 James Spooner Morfa Lodge 25/08/1856 66 John Jones
459 Mary Ellen Jones Tremadoc 16/10/1856 3 John Jones
460 William Thomas Massey Williams Tuhwnt ir bwlch 27/10/1856 34 John Jones Died Pontefract Yorkshire
461 Owen Lloyd Jones Tremadoc 17/12/1856 15 John Jones Died Liverpool
462 Mary Hughes Pentrefelin 14/01/1857 1 John Jones
463 Evan Evans Pentrefelin 17/03/1857 2 John Jones
464 Richard Roberts Pen cafn 16/04/1857 69 Thomas Parry
465 Catherine Jones Ty'r felin Clynnenau 04/07/1857 23 Morris Parry
466 Jane Hughes Carreg goch Morfa Bychan 14/07/1857 80 John Jones
467 Catherine Griffith Tyddyn Iolyn 12/08/1857 62 John Jones
468 Anne Williams Twll y Cae 17/08/1857 2m John Jones
469 Catherine Williams Tremadoc 21/09/1857 94 John Jones
470 William Jones Portmadoc 24/10/1857 5 John Jones
471 John Ellis Ty Mawr y Lon 31/10/1857 71 John Jones
472 William Roberts Pencraig Minffordd Penrhyn 25/11/1857 61 Morris Parry
473 Anne Elizabeth Jones Portmadoc 19/12/1857 8m John Jones
474 Robert Jones Factory Tremadoc 30/12/1857 19d John Jones Twin
474A William Jones Factory Tremadoc 30/12/1857 19d John Jones Twin
475 Mary Gertrude Thomas Portmadoc 03/07/1858 5w John Jones
476 Ellen Jones Glangamlas Tremadoc 26/07/1858 75 John Jones
477 Jane Jones Borth 14/10/1858 19 John Jones
478 Owen Roberts Tyddyn Scuboriau 27/10/1858 27 John Jones
479 Evan Morris Tyn berllan Penmorfa 04/11/1858 21 John Jones
480 Elizabeth Jones Prenteg Llanfihangel Pennant 04/11/1858 87 John Jones
481 Owen Thomas Tremadoc 27/11/1858 39 John Jones
482 Evan Thomas Ffrwd goch 19/12/1858 61 John Jones
483 Griffith Parry Llwyn y Mafon Isa 24/12/1858 79 John Jones
484 Anne Parry Bryntwr Penmorfa 22/01/1859 69 John Jones
485 Evan Evans Portmadoc 25/01/1859 24 John Jones
486 Ellen Roberts Quarryman's Arms Portmadoc 02/02/1859 5m John Jones
487 Lowry Llewelyn Carreg felen 03/02/1859 39 John Jones
488 Elizabeth Roberts Pen y Clogwyn 07/03/1859 90 John Jones
489 Mary Edwards Graig Tremadoc 05/04/1859 54 John Jones
490 Hugh Owen Prenteg Llanfihangel Pennant 25/04/1859 5 John Jones
491 Robert Jones Felin Isa Penmorfa 07/06/1859 66 John Jones
492 Margaret Jones Tremadoc 13/09/1859 7w John Jones
493 Mary Lewis No Address 26/09/1859 11 John Jones Stranger died Tremadoc
494 Bertram Stedman Greaves Tanyrallt Tremadoc 28/10/1859 2 John Jones
495 Henry Whitehead Greaves Tanyrallt Tremadoc 30/01/1860 1d John Jones
496 Anne Jones Tremadoc 07/02/1860 31 John Jones
497 Margaret Griffith Portmadoc 25/02/1860 68 John Jones
498 John Jones Tremadoc 05/04/1860 9 John Jones
499 William Jones Tremadoc 03/05/1860 26 Morris Parry
500 John Williams No Address 22/06/1860 47 John Jones Stranger died Dublin Street
501 John Williams Twll y Cae 25/06/1860 26 John Jones
502 Elizabeth Jones Tremadoc 27/06/1860 57 John Jones
503 Margaret Jones Borth 27/06/1860 13 John Jones
504 Grace Owen Carreg y Felin 08/08/1860 81 Morris Parry
505 Richard Roberts Twll y Cae 14/09/1860 71 John Jones
506 Griffith Jones Glan y Gamlas Tremadoc 19/09/1860 43 John Jones
507 John Hughes Tremadoc 17/11/1860 46 John Jones
508 Thomas Pugh Portmadoc 20/11/1860 5m Morris Parry
509 Laura Prichard Tremadoc 15/12/1860 87 John Jones
510 Gaynor Jones Tyddyn Iolyn 31/12/1860 1 Morris Parry
511 Laura Jones Nhyra 23/01/1861 82 Morris Parry Daughter Jack Stymllyn
512 Ellis Griffith Tremadoc 24/01/1861 72 Morris Parry
513 Mary Jones Morfa Bychan 18/02/1861 7 Morris Parry
514 Thomas Lewis Cwr y Clwt 01/04/1861 67 John Jones
515 Mary Griffith Ty'r Capel Tremadoc 12/04/1861 57 John Jones
516 Dorothy Williams Penybryn 12/06/1861 69 John Jones
517 Elizabeth Jones Cefn Meusydd Uchaf 06/07/1861 67 Morris Parry
518 William Roberts Aberdaron 30/09/1861 34 John Jones Died Alma Tavern Tremadoc
519 Jane Roberts Twll y Cae 05/10/1861 88 John Jones
520 Daniel Hughes Criccieth 28/11/1861 48 John Jones
521 Margaret Williams Plas Euogrwydd Penmorfa 07/02/1862 87 John Jones
522 Jane Evans Tuhwnt ir bwlch Lodge 01/03/1862 20 John Jones
523 Mary James Tynllech 28/03/1862 74 John Jones
524 Dorothy Evans Garn Dolbenmaen 11/04/1862 64 John Jones
525 Daniel Roberts Portmadoc 18/04/1862 9m John Jones
526 Isaac John Walker Hendre Gadredd 12/05/1862 45 John Jones
527 David Lewis Portmadoc 31/05/1862 72 John Jones
528 Thomas Pugh Pen y Mount Tremadoc 31/05/1862 58 John Jones
529 Elizabeth Jones Tremadoc 05/06/1862 25 John Jones
530 Cadwalader Roberts Tremadoc 09/07/1862 73 John Jones
531 Gaynor Jones Tyddyn Iolyn 10/07/1862 73 John Jones
532 Elizabeth Griffith Tremadoc 16/12/1862 31 John Jones
533 Robert Davies Tremadoc 27/01/1863 51 Morris Parry
534 Richard Roberts Twll y Cae 02/02/1863 3 Morris Parry
535 Mary Griffith Parkiau Criccieth 19/02/1863 75 R Williams
536 Ann Thomas Tremadoc 07/03/1863 59 R Williams
537 Laura Williams Penamser 29/03/1863 27 Erasmus Parry
538 Jane Lewis Portmadoc 30/06/1863 70 Erasmus Parry
539 Margaret Jones Pentrefelin 01/07/1863 87 Erasmus Parry
540 Jane Hughes Criccieth 13/07/1863 7 Erasmus Parry
541 Jane Owen Tremadoc 26/09/1863 2w Erasmus Parry
542 Henry Parry Portmadoc 06/01/1864 16 J Pughe Jones
543 Owen Lloyd Parkiau 14/01/1864 41 Erasmus Parry
544 Evan Owen Twll y Mwyn 04/02/1864 79 Erasmus Parry
545 Margaret Roberts Penycafn 16/02/1864 77 Erasmus Parry
546 John Roberts Post Office Tremadoc 07/06/1864 49 Erasmus Parry
547 Thomas Pugh Jones Portmadoc 09/06/1864 6 Edward Hughes
548 William Jones Portmadoc 17/06/1864 21m Edward Hughes
549 William Jones Tremadoc 30/06/1864 8d Edward Hughes
550 Frederic Edwin Jardine Portmadoc 13/07/1864 1 Edward Hughes
551 Catherine Roberts Pentrefelin 18/08/1864 7m Edward Hughes
552 Ellen Evans Carnarvon 17/11/1864 82 Edward Hughes
553 Jane Roberts Pentrefelin (Gegin bach) 30/11/1864 77 Edward Hughes
554 Lewis Jones Portmadoc 16/01/1865 43 Erasmus Parry
555 Catherine Roberts Portmadoc 09/02/1865 14d Erasmus Parry
556 Evan James Tanyclogwyn Pentrefelin 27/02/1865 67 Edward Hughes
557 Richard Williams Tremadoc 17/04/1865 20 Edward Hughes
558 John Thomas Portmadoc 19/06/1865 14d Erasmus Parry
559 Owen Jones Portmadoc 07/07/1865 1m Edward Pryse
560 William Harding Portmadoc 16/10/1865 3 Edward Pryse
561 James Hinton Portmadoc 13/11/1865 36 Edward Pryse
562 William Roberts Portmadoc 23/11/1865 59 Edward Pryse
563 Mary Evans Portmadoc 24/11/1865 69 Edward Pryse
564 Isaac Walker (Lieu Col) Hendre Gadredd 15/12/1865 79 Erasmus Parry
565 Anne Williams Marine Terrace Portmadoc 06/09/1865 72 Thomas Ll Kyffin
566 John Parry Prenteg 14/02/1866 57 Edward Pryse
567 Mary Roberts Pentrefelin 17/02/1866 10m Erasmus Parry
568 Mary Lloyd Portmadoc 27/02/1866 26 Edward Pryse
569 Elijah Rowlands Portmadoc 09/03/1866 24 Edward Pryse
570 Robert Griffith Tremadoc 17/03/1866 4m Edward Pryse
571 Catherine Evans Pentrefelin 22/05/1866 77 Erasmus Parry
572 Ellis Maclean Portmadoc 30/05/1866 33 Erasmus Parry
573 John Roberts Penygroes Minffordd 23/06/1866 32 Erasmus Parry
574 Catherine Griffith Tremadoc 12/07/1866 27 Erasmus Parry
575 John Jones Tremadoc 21/07/1866 81 Erasmus Parry
576 John Williams Tremadoc 21/07/1866 3 Erasmus Parry
577 John Jones Tremadoc 24/07/1866 1 Erasmus Parry
578 John Evans Pentrefelin 26/07/1866 77 Erasmus Parry
579 Sarah Annie Jones Tremadoc 04/08/1866 2 Erasmus Parry
580 Margaret Williams Tremadoc 08/08/1866 1 Erasmus Parry
581 Elizabeth Owen Prince Tremadoc 13/08/1866 4 Erasmus Parry
582 Elizabeth Williams Portmadoc 15/08/1866 23 Erasmus Parry
583 John Owen Portmadoc 20/08/1866 3 Erasmus Parry
584 Mary Owen Portmadoc 20/08/1866 5 Erasmus Parry
585 Emma Jane Jones Tremadoc 06/09/1866 2 Thomas Thomas
586 Gwen Owen Tynllech 15/09/1866 51 Thomas Thomas
587 Ellen Scott Pentrefelin 18/09/1866 61 Thomas Thomas
588 Bertha Davies Portmadoc 19/09/1866 17m Thomas Thomas
589 Griffith Griffiths Tremadoc 25/09/1866 2 Thomas Thomas
590 Elizabeth Jones Portmadoc 28/09/1866 5 Thomas Thomas
591 Ellis Williams Portmadoc 04/10/1866 39 Erasmus Parry
592 Henry Williams Abergeraint 29/10/1866 76 Erasmus Parry
593 Ann Katherine Simon Titterton Portmadoc 29/10/1866 6 Erasmus Parry
594 Mary Ellis Portmadoc 24/11/1866 36 Erasmus Parry
595 Mary Catherine Ellis Portmadoc 27/11/1866 15 Erasmus Parry
596 Emily Gwladys Thomas Portmadoc 11/01/1867 9m Erasmus Parry
597 Catherine Jones Portmadoc 24/01/1867 68 Erasmus Parry
598 John Evans Portmadoc 24/01/1867 72 Erasmus Parry
599 John Lewis Tremadoc 31/01/1867 8d Erasmus Parry
600 Andrew Fowdon Portmadoc 02/02/1867 16 Erasmus Parry
601 Sarah Jane George Portmadoc 11/02/1867 4m Erasmus Parry
602 Sarah Pritchard Tremadoc 16/02/1867 62 Erasmus Parry
603 Ellen Jones Farm Yard Tremadoc 18/02/1867 1 Erasmus Parry
604 Thomas Lloyd Portmadoc 12/03/1867 4 Erasmus Parry
605 Dorothy Williams Pentrefelin 18/03/1867 85 Erasmus Parry
606 Margaret Williams Tremadoc 21/03/1867 78 Erasmus Parry
607 Richard Hughes Portmadoc 21/03/1867 2 Erasmus Parry
608 John Davies Portmadoc 02/04/1867 51 Erasmus Parry
609 William Henry Jones Portmadoc 15/04/1867 5 Erasmus Parry
610 Ellis Maclean Portmadoc 27/04/1867 3 Thomas Thomas
611 Robert Ellis Tremadoc 27/04/1867 12d Thomas Thomas
612 Margaret Jones Criccieth 29/04/1867 89 Thomas Thomas
613 Lewis Thomas Burnell Portmadoc 07/05/1867 5m Thomas Thomas
614 Laura Roberts Pentrefelin 23/05/1867 39 Erasmus Parry
615 Elizabeth Roberts Tyddyn Iolyn 03/06/1867 10m Erasmus Parry
616 Robert Owen Tremadoc 13/06/1867 24 Erasmus Parry
617 John Williams Portmadoc 27/06/1867 23 Erasmus Parry
618 Margaret James Pentrefelin 08/07/1867 71 Erasmus Parry
619 Margaret Hughes Penamser 25/09/1867 14 W Williams
620 Elizabeth Thomas Pentrefelin 04/10/1867 3 Erasmus Parry
621 Jane Jones Pentrefelin 11/11/1867 71 W Williams
622 Sarah Jane Jones Portmadoc 15/11/1867 30m Erasmus Parry
623 Mary James Festiniog 18/11/1867 67 Erasmus Parry
624 Griffith Roberts Penrhyndeudraeth 29/11/1867 27 Erasmus Parry
625 Howell Davies Portmadoc 21/12/1867 3w Erasmus Parry
626 Ellis Jones Portmadoc 02/01/1868 1m Erasmus Parry
627 Elin Griffiths Criccieth 16/01/1868 66 Erasmus Parry
628 Mary Elizabeth Griffiths Portmadoc 21/01/1868 15 W Williams
629 David Peters Portmadoc 22/01/1868 55 Erasmus Parry
630 Ellis Owen Cefn y Meusydd 31/01/1868 78 E Parry/W Wms
631 Owen Hughes Borth 01/02/1868 20 W Williams
632 Ann Evans Portmadoc 05/02/1868 75 Erasmus Parry
633 Sarah Morris Morfa Bychan 17/02/1868 80 Erasmus Parry
634 Mary Ann Morris Portmadoc 03/03/1868 38 Erasmus Parry
635 Ellen Jones Tanrhiw Nantmor 01/04/1868 15 Erasmus Parry
636 John Griffith Portmadoc 11/04/1868 7m Erasmus Parry
637 Catherine Ellis Tremadoc 29/04/1868 13 W Williams
638 Robert Prichard Portmadoc 20/05/1868 5m Erasmus Parry
639 Owen Parry Ty Coch 02/06/1868 57 Erasmus Parry
640 George Hill Portmadoc 02/06/1868 36 Erasmus Parry
641 Elizabeth Thomas Pentrefelin 24/06/1868 32 Erasmus Parry
642 Owen Williams Parkiau Criccieth 18/07/1868 46 Erasmus Parry
643 Hugh Ellis Lletty 20/07/1868 55 Erasmus Parry
644 Elizabeth Griffith Portmadoc 15/08/1868 40 W Williams
645 Catherine Owens Portmadoc 13/10/1868 76 Erasmus Parry
646 Jane Owen Portmadoc 18/11/1868 26 Erasmus Parry
647 Ellis Owen Tan y graig 30/12/1868 32 Erasmus Parry
648 Catherine Roberts Penyclogwyn 10/02/1869 5m Erasmus Parry
649 Owen Henry Williams Portmadoc 23/02/1869 2 Erasmus Parry
650 John Jones Portmadoc 24/03/1869 5w Erasmus Parry
651 John Roberts Penclogwyn 26/03/1869 12 Erasmus Parry
652 Margaret Jones Portmadoc 27/03/1869 2 Erasmus Parry
653 William Davies Portmadoc 22/05/1869 25 Erasmus Parry
654 Elizabeth McKee Borth 24/05/1869 34 Erasmus Parry
655 Mary Roberts Penyclogwyn 07/06/1869 36 Erasmus Parry
656 Charlotte Charlton Portmadoc 14/06/1869 2m Erasmus Parry
657 Lilian Charlton Portmadoc 26/06/1869 2m Erasmus Parry
658 Robert Nadolig Thomas Portmadoc 09/07/1869 7m Erasmus Parry
659 Henry Owen Jones Portmadoc 17/07/1869 7 Erasmus Parry
660 Jane Roberts Pentrefelin 24/07/1869 72 Erasmus Parry
661 Griffith Griffiths Portmadoc 27/07/1869 2 Erasmus Parry
662 Margaret Richards Portmadoc 05/08/1869 37 Thomas Thomas
663 Owen Jones Trawsfynydd 17/08/1869 7m Thomas Thomas
664 Ann Owen Portmadoc 25/08/1869 54 Thomas Thomas
665 Margaret Williams Porthyraur Criccieth 31/08/1869 68 Erasmus Parry
666 Daniel Roberts Portmadoc 07/09/1869 43 Thomas Thomas
667 John David Thomas Portmadoc 28/10/1869 1 Erasmus Parry
668 Morris Griffith Llewelyn Llwyn Mafon 29/11/1869 67 Erasmus Parry
669 Robert Jones Tanyclogwyn 14/12/1869 65 Erasmus Parry
670 John Owen Portmadoc 24/12/1869 3 Erasmus Parry
671 Jane Jones Portmadoc 30/12/1869 3w Erasmus Parry
672 Edward Jones Portmadoc 03/01/1870 5 Erasmus Parry
673 Mary Lewis Tremadoc 19/01/1870 4m Erasmus Parry
674 John Griffith Borth 19/01/1870 53 Erasmus Parry
675 Ann Owen Portmadoc 02/03/1870 11d Erasmus Parry
676 John Jones Cefn Meusydd 21/03/1870 45 Erasmus Parry
677 Jane Ellen Arnold Tremadoc 22/04/1870 5w David Jones
678 Elizabeth Pierce Tynllech 22/06/1870 27 Erasmus Parry
679 William Thomas Jones Portmadoc 23/07/1870 6 Erasmus Parry
680 Catherine Hughes Tremadoc 03/09/1870 77 David Jones
681 Evan Roberts Tremadoc 09/09/1870 9 John Morgan
682 Robert Williams Portmadoc 26/09/1870 8m David Jones
683 John Parry Prenteg 13/10/1870 31 Erasmus Parry
684 David Davies Pencafn 26/10/1870 49 Erasmus Parry
685 Margaret McKee Tanyrallt 04/11/1870 11 Erasmus Parry
686 Jane Williams Pwll 10/12/1870 36 Erasmus Parry
687 Robert Jones Pentrefelin 26/12/1870 77 David Jones
688 Godfrey Jones Tremadoc 24/01/1871 2 David Jones
689 Martha Jones Llwyn Mafon 27/01/1871 6w Erasmus Parry
690 Humphrey Williams Penamser 09/02/1871 60 Erasmus Parry
691 Morris Jones Tremadoc Mill 11/02/1871 26 David Jones
692 Dorothy Owen Pentrefelin 02/03/1871 75 Erasmus Parry
693 Robert Hughes Portmadoc 10/03/1871 32 Erasmus Parry
694 Catherine Evans Tremadoc 23/03/1871 44 John Morgan
695 Mary Lloyd Tremadoc 28/03/1871 67 David Jones
696 William Thomas Cwmbach 06/04/1871 67 David Jones
697 Ann Griffith Tremadoc 01/05/1871 69 Erasmus Parry
698 Catherine Jones Tanyrhiw Merioneth 15/06/1871 24 David Jones
699 Janet Evans Portmadoc 08/07/1871 69 David Jones
700 Richard Jones Borth 15/07/1871 21 David Jones
701 John Lewis Tremadoc 17/07/1871 8m David Jones
702 John Davies Morfa Bychan 27/07/1871 30 David Jones
703 Henry McKee Tanyrallt 01/08/1871 2w David Jones
704 Henry Hugh Jones Tremadoc 12/09/1871 3w David Jones
705 Mary Ellen Pugh Penamser 02/10/1871 12d David Jones
706 Ellen Parry Borth 13/10/1871 64 David Jones
707 Richard Williams Portmadoc 12/12/1871 17d Erasmus Parry
708 Robert Parry Borth 24/12/1871 70 Erasmus Parry
709 John Francis Portmadoc 13/03/1872 32 Erasmus Parry
710 Owen Ellis Tremadoc 01/04/1872 73 Erasmus Parry
711 Sarah Elizabeth Jones Tremadoc 11/04/1872 4 Erasmus Parry
712 Mary Evans Borth 25/04/1872 67 Erasmus Parry
713 Margaret Daniel Pentrefelin 11/05/1872 81 Erasmus Parry
714 Ann Griffith Beudy Glas Criccieth 18/05/1872 73 Erasmus Parry
715 Hugh Williams Portmadoc 22/05/1872 7w Erasmus Parry
716 John Roberts Portmadoc 03/06/1872 59 Erasmus Parry
717 Winifred Ellin Jones Portmadoc 19/06/1872 12m Erasmus Parry
718 Owen Henry Williams Portmadoc 09/06/1872 2 Erasmus Parry
719 Margaret Thomas Portmadoc 14/08/1872 11m Erasmus Parry
720 Ellen Griffith Llewelyn Llwyn Mafon 21/08/1872 22 Erasmus Parry
721 Margaret Roberts Tynycoed Penmorfa 04/09/1872 85 Erasmus Parry
722 Thomas Davies Tremadoc 21/09/1872 1d John Morgan
723 John Griffith Llidiart 23/10/1872 78 Erasmus Parry
724 John Jones Pantylon 07/12/1872 27 Erasmus Parry
725 Laura Thomas Brynkir 16/12/1872 74 Erasmus Parry
726 Laura Davies Efel bach 08/02/1873 83 Erasmus Parry
727 Jane Roberts Garreg fawr 11/02/1873 79 Erasmus Parry
728 William Thomas Portmadoc 24/02/1873 5m Erasmus Parry
729 Mary Williams Portmadoc 26/02/1873 56 Erasmus Parry
730 Ellen Evans Pentrefelin 08/03/1873 16 Erasmus Parry
731 Ellen Williams Tremadoc 10/03/1873 70 Erasmus Parry
732 Elizabeth Lloyd Portmadoc 10/03/1873 17 Erasmus Parry
733 Winifred Mary Jones Portmadoc 15/03/1873 8m Samuel Phillips
734 Phoebe Catherine Leigh Portmadoc 17/03/1873 2m Erasmus Parry
735 Ellen Lewis Pentrefelin 23/04/1873 79 Erasmus Parry
736 Richard Owen Pentrefelin 26/04/1873 70 Samuel Phillips
737 William Roberts Festiniog 30/04/1873 8 Erasmus Parry
738 Edward Llewelyn Garreg felen 19/05/1873 23 Erasmus Parry
739 William Jarret Williams Tremadoc 05/06/1873 4 Samuel Phillips
740 William Griffith Tremadoc 24/06/1873 15m Samuel Phillips
741 Mary Jane Jones Pwllglanlas 28/06/1873 4 Erasmus Parry
742 Griffith Williams Tremadoc 28/06/1873 61 Erasmus Parry
743 Ellen Williams Farm Yard Tremadoc 09/07/1873 67 Samuel Phillips
744 William Davies Tremadoc 04/08/1873 3 Samuel Phillips
745 Elizabeth Owen Lloyd Tremadoc 11/08/1873 18m Samuel Phillips
746 Ellen Williams Tremadoc 23/08/1873 4 Samuel Phillips
747 Margaret Thomas Portmadoc 08/09/1873 4w Samuel Phillips
748 Laura Roberts Portmadoc 20/10/1873 18m Erasmus Parry
749 Ellen Francis Portmadoc 29/10/1873 15m Erasmus Parry
750 Elizabeth Williams Farm Yard Tremadoc 30/10/1873 42 Samuel Phillips
751 Edward Jones Portmadoc 04/10/1873 10m Samuel Phillips
752 Elizabeth Prichard Portmadoc 08/11/1873 2 Erasmus Parry
753 Richard Thomas Tyddyn Iolyn 10/11/1873 18 Samuel Phillips
754 Catherine Ellen Williams Portmadoc 14/11/1873 2 Erasmus Parry
755 Arthur Healy Portmadoc 06/12/1873 75 Samuel Phillips
756 Elizabeth Anne Roberts Portmadoc 19/12/1873 5 Samuel Phillips
757 Mary Jones Portmadoc 05/01/1874 4d Samuel Phillips
758 William Roberts Pentrefelin 05/02/1874 72 Samuel Phillips
759 Mary Jones Pentrefelin 14/03/1874 27 Samuel Phillips
760 Alice Williams Portmadoc 24/03/1874 66 Erasmus Parry
761 Laura Roberts Portmadoc 06/04/1874 9 Samuel Phillips
762 Robert Harrison Pentrefelin 19/04/1874 58 Erasmus Parry
763 Hugh Griffith Ship Inn Portmadoc 30/04/1874 4m Samuel Phillips
764 George Henry Strowgerth Portmadoc 06/04/1874 55 Samuel Phillips
765 Mary Jones Tremadoc 06/04/1874 68 Samuel Phillips
766 John Davies Tremadoc 30/05/1874 15 Samuel Phillips
767 Henry Parry Pentrefelin 13/06/1874 24 Samuel Phillips
768 Hugh Griffith Hughes Tremadoc 19/06/1874 5 Samuel Phillips
769 Jane Parry Portmadoc 25/06/1874 56 Erasmus Parry
770 Jane Ann Morris Tremadoc 27/06/1874 10 Erasmus Parry
771 Margaret Griffith Ship Inn Portmadoc 11/07/1874 2 Erasmus Parry
772 Catherine Edwards Portmadoc 04/08/1874 2 Samuel Phillips
773 Elizabeth Jones Tremadoc 14/09/1874 87 Erasmus Parry
774 Elizabeth Jones Portmadoc 10/10/1874 42 Samuel Phillips
775 Humphrey Davies Pentrefelin 17/10/1874 77 Samuel Phillips
776 Hannah West Pentrefelin 20/10/1874 54 Erasmus Parry
777 Richard William Hughes Tremadoc 14/11/1874 14m Samuel Phillips
778 Margaret Williams Moelfre 19/11/1874 86 Erasmus Parry
779 Thomas Hughes Portmadoc 01/12/1874 46 Samuel Phillips
780 Rebecca Jones Portmadoc 12/12/1874 2 Erasmus Parry
781 Griffith David Johnston Portmadoc 26/12/1874 11m Erasmus Parry
782 Laura Ann Jones Portmadoc 28/12/1874 11m Erasmus Parry
783 Catherine Hughes Tremadoc 07/01/1875 73 Samuel Phillips
784 Hugh Owen Portmadoc 21/01/1875 89 Samuel Phillips
785 Evan Roberts Penyclogwyn Portmadoc 21/01/1875 76 Samuel Phillips
786 Richard Prichard Roberts Mynydd du 22/01/1875 10w Erasmus Parry
787 Jane Wallace Portmadoc 29/01/1875 31 John Morgan
788 Ellen Jones Portmadoc 03/02/1875 3d Erasmus Parry
789 Evan Edwards Tremadoc 13/02/1875 7m Samuel Phillips
790 Caroline Humphrey Bank Place Portmadoc 20/02/1875 86 Erasmus Parry
791 William Jones Portmadoc 23/02/1875 8m Erasmus Parry
792 John Evans Portmadoc 24/02/1875 66 Erasmus Parry
793 Stephen Smith Portmadoc 26/02/1875 38 Erasmus Parry
794 James Roberts Pantylon 27/02/1875 61 Erasmus Parry
795 William Thomas Williams Pantylon 27/02/1875 11 Erasmus Parry
796 Thomas Williams Fronhaulog 06/03/1875 2 Erasmus Parry
797 Ellis Williams Pentrefelin 09/03/1875 78 Erasmus Parry
798 Martha Jones Portmadoc 31/03/1875 52 Erasmus Parry
799 Elizabeth Jones Portmadoc 15/04/1875 5 Erasmus Parry
800 Ann Griffith Penmorfa 19/04/1875 69 Erasmus Parry
Entries Per Page
Displaying Page of