Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • H - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
H
1 Griffith William Tyddyn Mawr 15/04/1813 24 John Evans Curate
2 Elizabeth Jones Tyn y Ffynnon 08/05/1813 92 John Evans Curate
3 David Williams Tydweiliog Village 15/07/1813 22 J P Jones Parry Ceidio
4 Cadwaladr Jones Brynau'r Gorn 16/09/1813 18 John Evans Curate
5 Shonet Jones Tydweiliog Village 26/10/1813 58 John Evans Curate
6 John Robert Tregwm Bach 06/11/1813 27 John Evans Curate
7 Robert Griffith Rhos-llan 04/01/1814 74 Robert Williams Bottwnog
8 Elizabeth Richard Tan-llan 22/01/1814 16 John Owen Penllech
9 Jane Elias Llangwnadle 05/02/1814 9m John Evans Curate
10 Richard Rowland Tyddyn difir 28/05/1814 75 John Evans Curate
11 Griffith Griffiths Rhosllan 16/07/1814 4m John Owen Penllech
12 Elizabeth Hughes Tyn Efail 23/09/1814 94 John Evans Curate
13 Martha Jones Pen-y-Bryn 13/10/1814 83 John Evans Curate
14 Anne Lloyd Rhos llan 24/01/1815 48 John Evans Curate
15 Ginny Jones Brynogof Llwyd 28/01/1815 46 John Evans Curate
16 Ellinor Jones Rhos y llan 21/02/1815 64 John Evans Curate
17 William Jones Pentre Tydweiliog 16/09/1815 57 John Evans Curate
18 Catherine Davies Pantgwyn 21/11/1815 88 John Evans Curate
19 John Ithiel Rhos y llan 24/11/1815 86 John Evans Curate
20 William Roberts Treigwm 02/01/1816 25 John Owen Penllech
21 William David Village 02/01/1816 64 John Evans Curate
22 Catherine Morrys Muriau duon 06/04/1816 72 John Evans Curate
23 Elizabeth Williams Tyn y llan 23/11/1816 71 John Evans Curate
24 Catherine Daniel Murpouth 25/11/1816 5w John Evans Curate
25 Ellinor Jones Hendavern 05/12/1816 2 John Evans Curate
26 Edward Jones Hen siop 16/12/1816 9m John Evans Curate
27 David Roberts Pen y clawdd 17/12/1816 75 John Evans Curate
28 Tudur Rowlands Ty bach 19/12/1816 89 John Evans Curate
29 Catherine Griffiths Pen y graig 25/12/1816 18 John Evans Curate
30 Catherine Owen Tydweiliog Village 30/12/1816 73 John Evans Curate
31 Evan Thomas Rhos y llan 18/02/1817 75 John Evans Curate
32 Owen Jones Rhos llan 28/03/1817 66 John Evans Curate
33 Ellinor Daniel Murpouth 05/03/1817 3 John Evans Curate
34 Margaret Owen Pen y clawdd 05/05/1817 74 John Evans Curate
35 Richard Roberts Treigwm bach 15/06/1817 22 John Evans Curate
36 Catherine Hughes Edern Village 18/07/1817 1 John Evans Curate
37 Grace Griffiths Brynogorllwyd 23/11/1817 85 John Evans Curate
38 John Jones Tydweiliog Village 25/12/1817 70 John Evans Curate
39 Morris Roberts Hirdref 31/12/1817 3 John Evans Curate
40 Elizabeth Williams Tyn y cau Llangwnadl 22/01/1818 72 John Evans Curate
41 Ann Roberts Edern 10/03/1818 61 John Evans Curate
42 Robert Jones Cefnleisiog 04/04/1818 18 John Evans Curate
43 John Morgan Mouleulyn 23/04/1818 37 John Evans Curate
44 Catherine Jones Miriau 04/06/1818 4 John Evans Curate
45 Ellinor Thomas Penyfoul 22/07/1818 48 John Evans Curate
46 Hugh Evans Glanyrafon 17/09/1818 47 John Evans Curate
47 Morris Roberts Hirdra 19/01/1819 48 John Evans Curate
48 Robert Edwards Pengalld 09/06/1819 3 John Evans Curate
49 Robert Williams Tavarncetyn 12/06/1819 86 John Evans Curate
50 Robert Roberts Rhosyllan 12/10/1819 82 John Evans Curate
51 Jane Jones Taihowel 03/11/1819 48 John Evans Curate
52 Mary Evans Taferncetyn (late of) 29/01/1820 55 John Evans Curate
53 Robert Jones Penygraig 11/03/1820 79 John Evans Curate
54 Evan Hughes Tyn y ffrwd 25/04/1820 62 John Evans Curate
55 Thomas Morgans Crygygerain 04/05/1820 70 John Evans Curate
56 Margaret Roberts Rhosyllan 23/05/1820 80 John Evans Curate
57 Anne Williams Rhosyllan 06/06/1820 85 John Evans Curate
58 Mary Davies Lonlas 07/08/1820 31 John Evans Curate
59 William Thomas Llainllymru 10/08/1820 37 John Evans Curate
60 Margaret Lewis Penygraig Llangwnadl 12/01/1821 67 John Evans Curate
61 Catherine Griffith Rhosyllan 07/03/1821 86 John Evans Curate
62 Ellin Edwards Pengalld 31/03/1821 73 John Evans Curate
63 Mary Roberts Rhosyllan 10/04/1821 69 John Evans Curate
64 Catherine Davies Tydweiliog Village 25/04/1821 72 John Evans Curate
65 Mary Rowlands Tyddyndifir (late of) 08/05/1821 45 John Evans Curate
66 Methuselah Jones Deunant (late of) 28/05/1821 78 John Evans Curate
67 Hugh Richard Hirdra 13/09/1821 1m John Evans Curate
68 William Griffiths Perthgelyn 16/11/1821 20 John Evans Curate
69 David Rees Talgymmerau? 02/03/1822 8m John Evans Curate
70 Jonet Williams Cryigeran? (late of) 24/05/1822 76 John Evans Curate
71 Anne Andrew Tydweiliog Village 26/08/1822 13 John Evans Curate
72 William Roberts Tavarn Cetyn 30/09/1822 1w John Evans Curate
73 Anne Robert Tydweiliog Village 06/11/1822 3d John Evans Curate
74 Anne Jones Monachdu 09/01/1823 76 John Evans Curate
75 Lowry Thomas Tyn refel 28/01/1823 66 John Evans Curate
76 Richard Thomas Tyn y llan 11/02/1823 4w John Evans Curate
77 Mary Williams Cae Garw Llangwnadle 21/03/1823 20 John Evans Curate
78 William David Rhos llan 09/06/1823 39 John Evans Curate
79 Catherine Jones Tyn llan 29/07/1823 9d John Evans Curate
80 John Williams Rhos llan? 07/08/1823 24 John Evans Curate
81 Evan Methuselah Pen y gongl 15/06/1823 51 John Evans Curate
82 Margaret Thomas Pen y Bryn 27/11/1823 61 John Evans Curate
83 Catherine Griffith Penr Allt Penllech 22/01/1824 59 J Ellis Minister
84 Margaret Jones Shop 09/12/1823 14 John Evans Curate
85 Griffith Daniel Murpoeth 13/03/1824 9 John Evans Curate
86 Daniel Griffith Ty Isa 29/07/1824 75 John Evans Curate
87 Ellin Daniel Murpoeth 31/07/1824 6m John Evans Curate
88 John Price Tyn llan 04/08/1824 22 John Evans Curate
89 William Rowlant Penllech 09/08/1824 82 John Evans Curate
90 Elizabeth Roberts Pentre llech 09/12/1824 6w John Evans Curate
91 Hugh Jones Tyddyn Mawr Penllech 16/12/1824 20 John Evans Curate
92 Richard Parry Pen y Graig Llangwnadle 25/12/1824 71 John Evans Curate
93 Grace Williams Rhos y Llan 29/12/1824 13 G Roberts Minister
94 John Jones Shop 08/02/1824 14 John Evans Curate
95 John Roberts Pengalle 04/03/1825 46 John Evans Curate
96 Mary Edward Tyn lon 22/03/1825 74 John Evans Curate
97 Griffith Thomas Iat Wen 15/04/1825 1 John Evans Curate
98 Elizabeth Jones Benbodlog 28/04/1825 51 John Evans Curate
99 Griffith Jones Madryn Isa 06/06/1825 76 John Evans Curate
100 Shone Griffith Tydweiliog Village 16/06/1825 41 John Evans Curate
101 Catherine Evans Rhyd Trwsgoed 12/07/1825 92 William Ellis Rhiw
102 John Roberts Hen Dafarn 22/09/1825 36 William Ellis Rhiw
103 David Einion Trerddol Cardiganshire 02/10/1825 46 John Evans Curate
104 Jane Richard Tydweiliog Village 20/10/1825 55 John Evans Curate
105 Morris Roberts Brynrhydd 24/11/1825 5 John Evans Curate
106 Elizabeth Williams Gwar y Llyn 26/11/1825 76 John Evans Curate
107 John Evans Berthaur 21/12/1825 10m Evan Richards Minister
108 Jonet Williams Tyddyn Mawr 12/01/1826 86 J Hughes Minister
109 Jane Owen Rhos y Llan 14/04/1826 77 John Evans Curate
110 Anne Griffith Tyn ffrwd 19/05/1826 22 John Evans Curate
111 Richard Jones Rhos Porthychain 07/08/1826 78 John Evans Curate
112 Elizabeth Jones Cefnleisiog 01/09/1826 21 John Evans Curate
113 William Hughes Rhos porthychain 09/10/1826 35 John Evans Curate
114 William Jones Mur Poeth 20/01/1827 85 R Jones Llaniestyn
115 Catherine Jones Ty Isa 23/01/1827 1w R Jones Llaniestyn
116 John Andrew Muriau 30/03/1827 78 John Evans Curate
117 Thomas Johnson Tir Bach 21/08/1827 16 John Evans Curate
118 Thomas Hughes Rhos y llan 25/08/1827 84 John Evans Curate
119 Elinor Daniel Penygraig 15/09/1827 73 John Evans Curate
120 Lowry Jones Bryn Crin 15/11/1827 20 John Evans Curate
121 Mary Hughes Tydweiliog Village 14/02/1828 83 John Evans Curate
122 Mary Evans Tydweiliog Village 25/02/1828 1 John Evans Curate
123 Catherine Griffith Ty Isa 13/03/1828 2d John Evans Curate
124 Evan Jones Tydweiliog Village 13/03/1828 5m John Evans Curate
125 Jane Roberts Tydweiliog Village 14/03/1828 25 John Evans Curate
126 Elizabeth Jones Rhos y llan 22/03/1828 18 John Evans Curate
127 Robert Griffith Efail Trygarn Bryncroes 28/03/1828 64 John Evans Curate
128 John Prichard Tydweiliog Village 25/04/1828 26 John Evans Curate
129 William Roberts Hendre Isaf 28/06/1828 6w John Evans Curate
130 Catherine Griffith Shop 16/10/1828 76 John Evans Curate
131 Griffith Jones Tafarn y Cetyn 16/10/1828 60 John Evans Curate
132 Daniel Jones Rhos y Llan 13/01/1829 55 John Evans Curate
133 Hugh Hughes Pen y clawdd 19/03/1829 1 John Evans Curate
134 John Griffith Caehenber Brynodol 30/07/1829 39 John Evans Curate
135 Margaret Roberts Brynrhydd 08/09/1829 7w John Evans Curate
136 John Cadwaladr Pentrellech 26/12/1829 62 John Evans Curate
137 Daniel Griffith Ty Isaf 31/12/1829 9m R Evans Llaniestyn
138 John Elias Llangwnadle 07/01/1830 21 W Roberts Bryncroes
139 John Thomas Pen y Bryn 20/02/1830 75 John Evans Curate
140 Robert Jones Pig y Park 01/04/1830 77 John Evans Curate
141 Elinor Roberts Brynrhydd 22/06/1830 10m John Evans Curate
142 Mary William Lon Las 19/07/1830 71 J P Jones Parry Edern
143 Ellinor Rowlands Pentre Llech 12/08/1830 77 John Evans Curate
144 Griffith Daniel Tydweiliog Village 04/10/1830 1 John Evans Curate
145 Betty Griffith Penllech Bach 08/11/1830 61 John Evans Curate
146 Jane Jones Tyn y ffrwd 18/11/1830 73 John Evans Curate
147 John Cadwaladr Bryn Crin 16/12/1830 33 John Evans Curate
148 Elias Davies Llain Salusbury 29/01/1831 62 John Evans Curate
149 Elias Prichard Tydweiliog Village 03/02/1831 31 John Evans Curate
150 John Evans Tydweiliog Village 24/01/1832 1 Hugh Jones Penllech
151 Richard Jones Hirdref 01/03/1832 1 John Evans Curate
152 Harriet Hughes Pentre 15/03/1832 6m John Evans Curate
153 Grace Thomas Ffridd Wen 22/03/1832 73 John Evans Curate
154 Thomas William Ty Isa Edern 23/04/1832 73 John Evans Curate
155 John Jones Tai Howell Edern 17/05/1832 68 John Evans Curate
156 Owen Rowlands Tydweiliog 22/05/1832 54 John Evans Curate
157 Thomas Johnson Tydweiliog 10/07/1832 47 H Jones Minister
158 Hugh William Tyddyn Mawr Penllech 31/08/1832 81 John Evans Curate
159 Elinor Jones Tydweiliog Kitchin 15/09/1832 3 John Evans Curate
160 Elinor Williams Bryn Crin 23/10/1832 66 John Evans Curate
161 Catherine Roberts Ty Mawr Penllech (late of) 27/10/1832 88 John Evans Curate
162 John Jones Nefyn 23/03/1833 86 John Evans Curate
163 Robert Hughes Treugwm bach 21/02/1833 71 John Evans Curate
164 Elizabeth Jones Pwll y Park 02/04/1833 78 John Evans Curate
165 John Owen Rhosddu 06/04/1833 19 John Evans Curate
166 Richard Roberts Tydweiliog Village 20/06/1833 3 Hugh Jones Clergyman
167 Dorothy Williams Tyddyn Mawr 10/09/1833 36 John Evans Curate
168 Jane Griffith Hen Davarn 07/10/1833 49 John Evans Curate
169 Ellin Richard Tyn lon 13/01/1834 7m H Jones Minister
170 Dorty Griffith Tydweiliog Village 20/01/1834 87 John Evans Curate
171 Robert Jones Ty Isaf 08/04/1834 1 John Evans Curate
172 Ellin Williams Tydweiliog Village 07/05/1834 2 Hugh Evans Minister
173 Mary Owen Tydweiliog Village 02/08/1834 3d John Evans Curate
174 John Williams Hirdref 24/10/1834 25 John Evans Curate
175 Lowry Roberts Tydweiliog Village 21/11/1834 26 John Evans Curate
176 John Edward Tun y Llan 13/02/1835 89 John Evans Curate
177 Elinor Williams Rhos ddu 06/03/1835 18 John Evans Curate
178 Anne Jones Rhos llan 03/03/1835 11m John Evans Curate
179 Anne Hughes Tydweiliog Village 02/05/1836 25 John Evans Curate
180 Hannah Parry Ty Chwain 07/05/1836 5m John Evans Curate
181 David Jones Bonhadlog 21/06/1836 2 John Evans Curate
182 Mary Jones Rhyd trwadd 28/06/1836 11m John Evans Curate
183 Jane Williams Bryn tirion 28/07/1836 90 H Jones Penllech
184 Elinor Thomas Plas Thomas 10/10/1836 82 H Jones Penllech
185 Anne Daniel Tydweiliog Village 08/12/1836 66 John Evans Curate
186 Thomas Jones Bryn Crin 20/01/1837 33 John Evans Curate
187 Griffith Griffiths Ty Isaf 13/02/1837 56 John Evans Curate
188 John Jones Banhadlog 16/02/1837 8 John Evans Curate
189 Thomas Jones Banhedlog 16/02/1837 6 John Evans Curate
190 John Roberts Llwyn Ysgo 02/03/1837 55 John Evans Curate
191 Elinor Daniel Mur poeth 06/04/1837 11 John Evans Curate
192 Evan Evans Llangwnadle 07/04/1837 2 John Evans Curate
193 Elinor Roberts Monachdy 15/05/1837 68 John Evans Curate Highslide JS
194 Richard Williams Tydweiliog Village 19/05/1837 1w John Evans Curate
195 John Roberts Hirdref Isaf 27/05/1837 13 John Evans Curate
196 Jane Evans Tyn y Ffrwd 28/06/1837 40 John Evans Curate
197 Dorothy Jones Brynodol 10/07/1837 73 R Jones Llaniestyn
198 John Roberts Tyn lon 22/07/1837 3d H Jones Ceidio
199 Elinor Thomas Edern 27/07/1837 11m John Evans Curate
200 Robert Griffith Ty Isaf 17/03/1838 3 John Evans Curate
201 Jane Roberts Pistyll y Myfyr 08/05/1838 42 John Evans Curate
202 Richard Jones Hirdref 08/06/1838 94 John Evans Curate
203 Elizabeth Jones Dinas 06/09/1838 41 John Evans Curate
204 David Jones Pant Gwyn 03/11/1838 75 John Evans Curate
205 Hugh Jones Bryn Odol 29/12/1838 86 John Evans Curate
206 Richard Roberts Tydweiliog Village 01/02/1839 3 John Evans Curate
207 Mary Roberts Rhos llan 25/05/1839 4 John Evans Curate
208 Catherine Elias Pen Gallt 28/05/1839 9w John Evans Curate
209 Jane Evans Pen Gall 20/08/1839 5 John Evans Curate
210 Evan Thomas Ty Newydd 21/09/1839 3 John Evans Curate
211 William Williams Tyddyn Mawr Penllech 05/12/1839 49 John Evans Curate
212 Hugh Jones Rhos Llan 30/01/1840 84 John Evans Curate
213 David Roberts Tun y Llan 25/02/1840 1 John Evans Curate
214 Mary Williams Garnfadryn 27/02/1840 80 John Evans Curate
215 Catherine Jones Tyddyn Difyr 10/04/1840 72 John Evans Curate
216 Thomas Williams Pen y Graig 11/04/1840 23 John Evans Curate
217 Evan Thomas Pen y Clawdd 16/04/1840 70 John Evans Curate
218 William Peter Rhos y llan 30/04/1840 72 John Evans Curate
219 Mary William Rhos Porthychain 23/05/1840 20 John Evans Curate
220 Catherine Jones Lon Las (late of) 23/06/1840 79 John Evans Curate
221 William Prichard Tyn refel 30/06/1840 83 Hugh Jones Minister
222 David Jones Bonhadlog 14/07/1840 49 Hugh Jones Minister
223 Catherine Griffith Tafarn y Celyn 29/08/1840 44 John Evans Curate
224 John Jones Bonhadlog 12/09/1840 ? John Evans Curate
225 Jane Humphrey Tyn lon 12/11/1840 32 John Evans Curate
226 Eleanor Davies Tan y Llan 28/11/1840 29 John Evans Curate
227 Anne Thomas Pentre Llech 28/11/1840 61 John Evans Curate
228 Richard Roberts Morfa Llangwnadle 18/02/1841 51 John Evans Curate
229 Alice Jones Tydweiliog Village 20/02/1841 63 John Evans Curate
230 Elinor Williams Minrhos 19/03/1841 2 H Jones Minister
231 John Williams Rhos y llan 14/05/1841 22 R Jones Minister
232 William Thomas Cae Garw (late of) 15/05/1841 75 John Evans Curate
233 Peter Williams Tafarn y Cettyn 10/06/1841 2 John Evans Curate
234 Catherine Jones Rhos y llan 11/06/1841 9m John Evans Curate
235 John Jones Ty Beaver 06/11/1841 36 John Evans Curate
236 Anne Hughes Ty Bach 28/12/1841 18 J P Jones Parry Edern
237 William Robert Rhos y Llan 07/04/1842 18 John Evans Curate
238 Dorty Williams Gefel Trygarn 22/04/1842 75 John Evans Curate
239 Hugh Williams Tyddyn Mawr Penllech 24/06/1842 3 Hugh Jones Minister
240 Robert Henderson Birmingham 22/10/1842 67 John Evans Curate
241 Elizabeth Richard Pen yn Bryn Hirdref 01/12/1842 43 John Evans Curate
242 Robert Edward Pengallt 06/04/1843 18 John Evans Curate
243 John Thomas Rhos y llan 11/05/1843 63 John Evans Curate
244 Catherine Thomas Lon Las 17/05/1843 3m John Evans Curate
245 Richard David Tydweiliog Village 18/05/1843 75 Hugh Jones Minister
246 Griffith Thomas Tydweiliog Village 30/06/1843 29 Hugh Jones Minister
247 Griffith Griffiths Shop Tydweiliog 04/08/1843 91 John Evans Curate
248 Lowry Griffith Tyn Lon 02/10/1843 54 Griffith Roberts Rhiw
249 Elinor Williams Big 23/12/1843 26 H Jones Minister
250 Ellin Jones Late of Towyn 19/02/1844 92 John Evans Curate
251 Anne Jones Bryn y Ffynnon 04/03/1844 65 John Evans Curate
252 Anne Evan Pen y Graig 30/03/1844 85 John Evans Curate
253 William Williams Tyr Efail 11/04/1844 17 John Evans Curate
254 Catherine Thomas Madryn Yard 20/05/1844 21 John Evans Curate
255 Griffith William Bryn Trefgraig 11/06/1844 57 John Evans Curate
256 Gaenor Hughes Rhos y llan 08/08/1844 4 H Jones Ceidio
257 Margaret Williams Pwllheli 10/08/1844 7 H Jones Ceidio
258 Jane Hughes Rhos y llan 19/08/1844 3 H Jones Ceidio
259 John Jones Tyddyn difyr 07/09/1844 74 John Evans Curate
260 Owen Evan Tydweiliog Village 08/10/1844 2 John Evans Curate
261 Catherine Thomas Park Llaniestyn 29/10/1844 9 John Evans Curate
262 Mary Williams Hirdre Fawr 14/11/1844 76 John Evans Curate
263 Robert Williams Lonfudur 21/11/1844 6m John Evans Curate
264 Elizabeth Griffith Ty Hen 27/12/1844 56 John Evans Curate
265 Hugh Daniel Mur poeth 06/02/1845 22 John Evans Curate
266 Elizabeth Thomas Morfa Nefyn 01/03/1845 4 John Evans Curate
267 Ellin Thomas Ty Newydd 19/03/1845 3 John Evans Curate
268 Richard Thomas Penuchaf Rhos 16/04/1845 3 John Evans Curate
269 Elinor Thomas Tan Llan 06/05/1845 67 H Jones Minister
270 Henry Jones Tydweiliog Village 17/05/1845 7m H Jones Minister
271 William Owen Bryngoleu Edern 30/05/1845 56 John Evans Curate
272 Thomas Johnson Tir Bach 12/05/1845 16 H Jones Minister
273 William Roberts Rhos ddu 21/06/1845 68 H Jones Minister
274 Owen Griffith Careg y Dinas 12/09/1845 2w John Evans Curate
275 Morris Roberts Brynrhydd 01/10/1845 17 John Evans Curate
276 Robert Davies Pwllheli 10/01/1846 50 H Jones Minister
277 Griffith Thomas Rhos llan 12/01/1846 71 John Evans Curate
278 William Robert Rhos llan 03/02/1846 9 John Evans Curate
279 Catherine Williams Store House Porthscadan 10/03/1846 5 John Evans Curate
280 Jane Thomas Rhos Llan 18/03/1846 69 John Evans Curate
281 Catherine Thomas Ty Newydd Rhos llan 11/05/1846 42 John Evans Curate
282 Catherine Jones Pen uchaf Rhos y llan 12/05/1846 38 John Evans Curate
283 John Roberts Rhos llan 02/06/1846 14d John Evans Curate
284 Catherine Jones Tavern y Cettyn 08/10/1846 79 John Evans Curate
285 William Jones Tydweiliog Village 03/12/1846 12m John Evans Curate
286 Sarah Jones Rhos Berth Ychen Penllech 11/12/1846 77 John Evans Curate
287 John Roberts Monachdu 15/12/1846 82 H Jones Ceidio Highslide JS Highslide JS
288 John Thomas Tryddwen 14/01/1847 84 H Jones Ceidio
289 Owen Williams Rhyd trwodd 08/02/1847 3 John Evans Curate
290 John Williams Rhyd trwodd 21/02/1847 12m John Evans Curate
291 Evan Griffith Pentre 12/03/1847 35 H Jones Ceidio
292 William Thomas Pen y Graig 01/04/1847 93 John Evans Curate
293 Mary Owen Ty Isaf 17/05/1847 99 John Evans Curate
294 Hugh Griffith Hendy Aberdaron 12/06/1847 90 John Evans Curate Highslide JS
295 Robert Williams Tyddyn Mawr Penllech 08/10/1847 47 John Evans Curate
296 William Griffith Penrallt Penllech 20/01/1848 93 H Jones Ceidio
297 William Griffith Minrhos Edern 08/03/1848 52 John Evans Curate
298 Elizabeth Williams Hirdref fawr 12/05/1848 47 John Evans Curate
299 Robert David Tyr efail 30/09/1848 79 H Jones MInister
300 Mary William Groesffordd Rhosddu 06/01/1849 66 H Jones MInister
301 Richard Hughes Tydweiliog Village 15/02/1849 58 H Jones MInister
302 William Griffith Big 27/02/1849 66 John Evans Curate
303 Griffith Griffith Berthgelyn 16/08/1849 82 H Jones MInister
304 Eleanor Jones Muriau 19/08/1849 2w H Jones MInister
305 Evan Daniel Tydweiliog Village 20/08/1849 4 H Jones MInister
306 Elizabeth Roberts Pwllheli Poor House 10/10/1849 70 John Evans Curate
307 Elizabeth Jones Bryntirion 27/12/1849 72 John Evans Curate
308 Jane Williams Pwll cwd 27/12/1849 2 H Jones MInister
309 Richard Jones Tydweiliog Village 16/02/1850 1 John Evans Curate
310 Eleanor Jones Gorswen Bryncroes 14/03/1850 1 H Jones Ceidio
311 Eleanor Jones Pant glas Llaniestyn 15/03/1850 61 H Jones Ceidio
312 Griffith Griffiths Penllech Bach 04/06/1850 83 John Evans Curate
313 John Thomas Tyr Capel 24/06/1850 16m H Jones Minister
314 Harry Jones Tydweiliog Village 06/09/1850 45 H Jones Minister
315 John Jones Bryntirion 03/10/1850 16w H Jones Minister
316 Richard Jones Penuchaf Rhos 05/10/1850 5m H Jones Minister
317 William Griffith Bryn y Ffynnon 07/11/1850 74 John Evans Curate
318 Mary Williams Hirdref fawr 17/12/1850 59 John Evans Curate
319 Laura Susan Wynne Cefamwlch 14/03/1851 33 John Evans Curate
320 Ismael Griffith Edern Pentref 11/04/1851 5 H Jones Minister
321 Catherine Thomas Nant 27/05/1851 84 John Evans Curate
322 William Parry Rhos llan 16/06/1851 60 H Jones Minister
323 John Roberts Pen Gallt 28/06/1851 2m H Jones Minister
324 Elinor Pugh Nefyn 30/06/1851 87 John Evans Curate
325 Elinor Williams Pen gallt 22/07/1851 18 John Evans Curate
326 Henry William Garn Madryn 05/08/1851 87 John Evans Curate
327 Sarah Roberts Pen Gallt 02/09/1851 1 Parish Curate
328 Richard Thomas Pen y bryn 11/09/1851 84 John Evans Curate
329 William William Pen Gallt 15/09/1851 5 John Evans Curate
330 Griffith Thomas Lon las 20/09/1851 2 John Evans Curate
331 William Jones Brynodol 20/10/1851 1 John Evans Curate
332 Lowry Jones Tyddyndifyr 06/01/1852 82 H Jones MInister
333 Anne Williams Morfa Nefyn 24/01/1852 71 John Evans Curate
334 Owen Williams Hirdref fawr 29/01/1852 83 John Evans Curate
335 Margaret Williams Tafarn y Cettyn 13/02/1852 54 John Evans Curate
336 William Griffith Rhent 29/02/1852 37 John Evans Curate
337 William Owen Ty Isaf Edern 18/03/1852 John Evans Curate
338 Margaret Griffith Rhos llan 20/04/1852 68 John Evans Curate
339 William Jones Tydweiliog Village 04/05/1852 4 John Evans Curate
340 Elizabeth Jones Tyn llan 21/05/1852 61 Sylvan Evans Minister
341 Catherine Hughes Rhos Porth Ychain Penllech 03/06/1852 48 John Evans Curate
342 Anne Hughes Rhos Porth Ychain Penllech 08/06/1852 21 John Evans Curate
343 Anne Hughes Shop Tydweiliog 12/06/1852 45 John Evans Curate
344 John Hughes Shop Tydweiliog 21/06/1852 22 John Evans Curate
345 Mary Hughes Rhos Porthychain 25/06/1852 12 John Evans Curate
346 Catherine Jones Tydweiliog Village 29/06/1852 48 John Evans Curate
347 John Evans Rev Gelliwig 29/07/1852 69 Robert Jones Llaniestyn
348 Edward Jones Tywyn 23/09/1852 55 D S Evans Penllech
349 Anne Richards Tydweiliog Village 19/10/1852 59 Robert Jones Llaniestyn
350 Catherine Jones Ffridd Wen Llaniestyn 06/11/1852 64 D S Evans Penllech
351 John Jones Pantgwyn 28/11/1852 57 William Evans Ceidio
352 Anne Griffith Bwlchglas Nevin 23/12/1852 70 James Rowland Tydweiliog
353 Richard Roberts Tynyrefel Llaniestyn 26/01/1853 61 James Rowland Tydweiliog
354 Thomas Williams Pengallt Penllech 04/02/1853 56 James Rowland Tydweiliog
355 Daniel Jones Tydweiliog Village 06/07/1853 21 James Rowland Tydweiliog
356 Margaret Jones Pentgwyn 09/07/1853 53 James Rowland Tydweiliog
357 Elizabeth Evans Tanllan 05/09/1853 1 James Rowland Tydweiliog
358 John Peter Ty Coch Edern 06/09/1853 54 James Rowland Tydweiliog
359 John Williams Bryntirion 22/10/1853 83 James Rowland Tydweiliog
360 Margery Jones College Parish Llaniestyn 14/11/1853 79 James Rowland Tydweiliog
361 Elizabeth Roberts Cors Iago 09/01/1854 6m James Rowland Tydweiliog
362 William Jones Brynodol 31/01/1854 6m James Rowland Tydweiliog
363 John Griffith Gyfelan 11/02/1854 63 James Rowland Tydweiliog
364 Dorothy Thomas Groeslon Rhosddu 11/02/1854 23 James Rowland Tydweiliog
365 Elizabeth Thomas Penybryn Hirdref 18/02/1854 79 James Rowland Tydweiliog
366 Mary Prichard Rhosllan 12/06/1854 78 James Rowland Tydweiliog
367 Cathrine Owen Penrallt Tynsymdde 29/06/1854 7 W Evans Minister
368 Mary Jones Cefnamwlch 05/08/1854 35 James Rowland Tydweiliog
369 John Thomas Gate Wen 12/08/1854 77 James Rowland Tydweiliog
370 Mary Roberts Corsiago 04/09/1854 26 James Rowland Tydweiliog
371 William Jones Cefnleisiog 03/10/1854 86 James Rowland Tydweiliog
372 John Roberts Pengallt 30/11/1854 43 James Rowland Tydweiliog
373 John Williams Rhosddu 16/12/1854 25 James Rowland Tydweiliog
374 G Daniel Griffith Murpoeth 11/01/1855 27 James Rowland Tydweiliog
375 Thomas Williams Rhyttunod 16/01/1855 18 James Rowland Tydweiliog
376 C Roberts Village 20/01/1855 38 James Rowland Tydweiliog
377 Winifred Parry Llaniestyn 02/03/1855 74 James Rowland Tydweiliog
378 Mary Thomas Cefn Madryn 22/03/1855 3 James Rowland Tydweiliog
379 John Jones Rhosllan 22/03/1855 77 James Rowland Tydweiliog
380 Mary Thomas Bagillt 31/03/1855 78 James Rowland Tydweiliog
381 Margaret Hughes Rhosborthychain 07/04/1855 69 James Rowland Tydweiliog
382 Jane Jones Hirdre 19/06/1855 23 James Rowland Tydweiliog
383 John Williams Bryn ffynnon 12/07/1855 2 Evan Morgan Minister
384 John Jones Rhosllan 17/08/1855 18 James Rowland Tydweiliog
385 Mary Roberts Tafarn y Cettyn 06/10/1855 74 James Rowland Tydweiliog
386 Elizabeth Jones Morfa Nefyn 16/10/1855 1 James Rowland Tydweiliog
387 Elizabeth Jones Tydweiliog Village 00/11/1855 1w James Rowland Tydweiliog
388 Jane Jones Hirdref 23/11/1855 84 John Roberts Minister
389 Jane Griffith Big 18/12/1855 75 James Rowland Tydweiliog
390 Gaynor Clarke Rhosllan 26/12/1855 80 James Rowland Tydweiliog
391 Ellis Roberts Plas Llangwnadle 24/01/1856 75 J M Williams Minister
392 Jane Roberts Beersheba 29/02/1856 37 James Rowland Tydweiliog
393 Margery Williams Pullau Cydach Llaniestyn 06/05/1856 17 James Rowland Tydweiliog
394 William Williams Tydweiliog Village 16/06/1856 15 James Rowland Tydweiliog
395 Thomas Roberts Brynrhydd 05/08/1856 20 James Rowland Tydweiliog
396 Anne Williams Pwllau Cydach 23/09/1856 3 James Rowland Tydweiliog
397 Ismael Jones Muriau 30/10/1856 72 James Rowland Tydweiliog
398 Mary Williams Hirdre fawr 30/12/1856 2 James Rowland Tydweiliog
399 James Jones Dinas 20/01/1857 74 W Evans Minister
400 Elizabeth Jones Rhosllan 24/01/1857 34 J M Williams Minister
401 Mary Williams Llanbedrog 03/03/1857 53 James Rowland Tydweiliog
402 Mary Jones Court Llangian 12/03/1857 James Rowland Tydweiliog
403 Griffith Williams Gwarllyn Penllech 25/03/1857 5m James Rowland Tydweiliog
404 Robert Jones Careg Dinas 04/04/1857 15 James Rowland Tydweiliog
405 Thomas Jones Cae Mieri near Madryn 23/04/1857 72 James Rowland Tydweiliog
406 Ellen Methusalem Bryngolau Edern 23/04/1857 84 James Rowland Tydweiliog
407 William Williams Edern Village 08/05/1857 2m James Rowland Tydweiliog
408 Richard Thomas Tanllan 21/05/1857 83 James Rowland Tydweiliog
409 Catherine Williams Tydweiliog 00/07/1857 13 James Rowland Tydweiliog
410 Griffith Williams Penrhyn Llaniestyn 20/08/1857 79 James Rowland Tydweiliog
411 Jane Williams Pullau Cydach 05/10/1857 7 James Rowland Tydweiliog
412 Morris Williams Pullau Cydach 12/10/1857 2 James Rowland Tydweiliog
413 Anne Johnson Tydweiliog Village 30/10/1857 71 James Rowland Tydweiliog
414 Catherine Williams Pwllcwd 14/11/1857 20 James Rowland Tydweiliog
415 John Thomas Edeyrn 27/11/1857 80 James Rowland Tydweiliog
416 Jane Williams Penucharhos 28/11/1857 79 James Rowland Tydweiliog
417 John Evans Rhosllan 30/11/1857 79 James Rowland Tydweiliog
418 Laura Griffith Penybont Bryncroes 14/01/1858 3 James Rowland Tydweiliog
419 Anne Jones Penybont 28/01/1858 3w James Rowland Tydweiliog
420 Catherine Griffith Gyfelan 30/01/1858 65 James Rowland Tydweiliog
421 Margaret Parry Tynewydd Nant 27/02/1858 27 James Rowland Tydweiliog
422 John Prichard College Llaniestyn 26/04/1858 84 James Rowland Tydweiliog
423 Laura Jones Muriau 29/04/1858 73 James Rowland Tydweiliog
424 Richard Williams Rhosllan 11/05/1858 5w James Rowland Tydweiliog
425 Elizabeth Roberts Tyddyn Bellyn 25/05/1858 6m James Rowland Tydweiliog
426 Simon Jones Brynodol 04/08/1858 51 James Rowland Tydweiliog
427 William Williams Pentre llech 14/09/1858 24 David R Davies Minister
428 Harry Jones Penybont 07/01/1859 14 James Rowland Tydweiliog
429 Catherine Roberts Hirdre 26/02/1859 82 James Rowland Tydweiliog
430 Mary Evans Village 03/05/1859 49 James Rowland Tydweiliog
431 Catherine Griffith Rhosllan 31/05/1859 63 James Rowland Tydweiliog
432 Jane Williams Pentrellech 01/07/1859 53 James Rowland Tydweiliog
433 William Hughes Rhosborthychain 04/07/1859 55 James Rowland Tydweiliog
434 Thomas Williams Rhydhwyad 06/10/1859 3 James Rowland Tydweiliog
435 Mary Jones Caemieri 06/10/1859 81 James Rowland Tydweiliog
436 John Thomas Castell Coch 12/11/1859 65 James Rowland Tydweiliog
437 Margaret Thomas Shop Isa 08/12/1859 74 James Rowland Tydweiliog
438 Ellin Roberts Tyddynfelin? 16/12/1859 3w James Rowland Tydweiliog
439 Owen Griffith Jones Shop Newydd 24/01/1860 4w James Rowland Tydweiliog
440 Ellin Williams Hirdre 25/02/1860 61 James Rowland Tydweiliog
441 Martha Jones Penygongl 02/03/1860 56 James Rowland Tydweiliog
442 Rowland Hughes Hyrdref Tyndonnen 22/03/1860 53 James Rowland Tydweiliog
443 Hugh Evans Ty hir 30/03/1860 79 James Rowland Tydweiliog
444 Anne Thomas Mount 03/04/1860 52 James Rowland Tydweiliog
445 Gwen Roberts Pengallt 05/04/1860 70 James Rowland Tydweiliog
446 Ellin Parry Tynewydd 27/04/1860 74 James Rowland Tydweiliog
447 Thomas Roberts Brynrhydd 08/05/1860 74 James Rowland Tydweiliog
448 Margred Hughes Ty topyn 23/08/1860 63 James Rowland Tydweiliog
449 William Roberts Tydweiliog 22/10/1860 79 Eleazer Williams Curate
450 Ellen Jones Brynodol 02/11/1860 86 Eleazer Williams Curate
451 Griffith Jones Llangian 10/12/1860 3 Eleazer Williams Curate
452 Elias Williams Pengallt 26/01/1861 49 Eleazer Williams Curate
453 Robert Roberts Hirdre 17/05/1861 2 Eleazer Williams Curate
454 Evan Evans Tydweiliog 17/05/1861 40 Eleazer Williams Curate
455 Ellen Williams Tydweiliog 04/06/1861 25 Eleazer Williams Curate
456 Ann Jones Tydweiliog 06/08/1861 38 Eleazer Williams Curate
457 Charles Johnson Jones Murcwymp 10/09/1861 1m Eleazer Williams Curate
458 William Johnson Jones Murcwymp 10/09/1861 1m Eleazer Williams Curate
459 John Hughes Tydweiliog 16/09/1861 2m Eleazer Williams Curate
460 Catherine Roberts Penybryn 12/12/1861 72 Eleazer Williams Curate
461 Jane Evans Tyhir 04/01/1862 80 Eleazer Williams Curate
462 Thomas Hughes Tydweiliog 04/01/1862 3 Eleazer Williams Curate
463 Esther Jones Garnfadryn Llaniestyn 18/01/1862 5 Eleazer Williams Curate
464 David Davies Bryntirion 04/03/1862 2 Eleazer Williams Curate
465 Hugh Hughes Tydweiliog 08/04/1862 20 Eleazer Williams Curate
466 Margaret Williams Gwarllyn Penllech 19/04/1862 67 Eleazer Williams Curate
467 Margaret Jones Penybryn Penllech 21/04/1862 10 Eleazer Williams Curate
468 Jane Griffiths Rhosllan 25/04/1862 72 Eleazer Williams Curate
469 Margaret Jones Treferwyn 26/04/1862 14 Eleazer Williams Curate
470 Margaret Roberts Brynrhydd Edern 06/05/1862 22 Eleazer Williams Curate
471 Thomas Griffith Big 27/05/1862 50 Eleazer Williams Curate
472 Martha Hughes Llainlas 30/05/1862 3m Eleazer Williams Curate
473 Ann Jones Penygraig 07/06/1862 63 Eleazer Williams Curate
474 Elizabeth Daniel Rhosllan 09/06/1862 14 Eleazer Williams Curate
475 Hugh Ellis Abersoch 10/07/1862 3m Eleazer Williams Curate
476 Elizabeth Thomas Rhosllan 04/08/1862 13 Eleazer Williams Curate
477 John Thomas Rhosllan 20/08/1862 47 Eleazer Williams Curate
478 Ann Williams Tydweiliog 27/10/1862 57 Eleazer Williams Curate
479 Ellen Hughes Abersoch 15/12/1862 3 Eleazer Williams Curate
480 Ann Evans Glanyrafon 28/03/1863 87 Eleazer Williams Curate
481 Elen Thomas Gatewen 24/04/1863 82 Eleazer Williams Curate
482 Catherine Jones Rhosllan 25/05/1863 2w Eleazer Williams Curate
483 Margaret Jones Penybryn 19/06/1963 9m Eleazer Williams Curate
484 Owen Jones Tydweiliog 22/06/1863 6d Eleazer Williams Curate
485 Thomas Williams Big 29/06/1863 2w Eleazer Williams Curate
486 Margaret Jones Brynrhydd 13/07/1863 Eleazer Williams Curate
487 Edward Roberts Pengallt Rhosllan 24/11/1863 83 Eleazer Williams Curate
488 Robert Roberts Rhosllan 20/12/1863 69 Eleazer Williams Curate
489 Laura Parry Tydweiliog 15/01/1863 1 Eleazer Williams Curate
490 Mary Roberts Llain wen 08/02/1864 72 Eleazer Williams Curate
491 Margaret Williams Highgate Llaniestyn 07/04/1864 65 Eleazer Williams Curate
492 Ellen Evans Tydweiliog 30/04/1864 7 Eleazer Williams Curate
493 William Davies Tydweiliog 07/05/1864 5 Eleazer Williams Curate
494 Robert Parry Rhosllan 11/05/1864 7 Eleazer Williams Curate
495 Morris Roberts Hirdre 12/05/1864 7 Eleazer Williams Curate
496 John Hughes Abersoch 07/06/1864 4 James Rowland Minister
497 William Ellis Abersoch 11/06/1864 33 Eleazer Williams Curate
498 Jane Roberts Rhosllan 21/06/1864 54 Eleazer Williams Curate
499 Anne Ellis Abersoch 21/07/1864 8 Eleazer Williams Curate
500 William Roberts Pengallt 20/08/1864 76 Eleazer Williams Curate
501 Jane Williams Edern 12/09/1864 50 Eleazer Williams Curate
502 David Peter Morfa Nevin 22/10/1864 83 Eleazer Williams Curate
503 Hugh Ellis Abersoch 27/10/1864 15m Eleazer Williams Curate
504 Elin Thomas Rhosllan 30/11/1864 67 James Rowland Minister
505 William Ellis Abersoch 27/12/1864 19w Eleazer Williams Curate
506 John Williams Brynyffynnon 24/01/1865 8 Eleazer Williams Curate
507 Robert Williams Rhydtrwad 10/04/1865 26 Eleazer Williams Curate
508 Ellen Jones Dinas Llaniestyn 10/04/1865 1 Eleazer Williams Curate
509 Ann Williams Tyddynisa 15/05/1865 50 Eleazer Williams Curate
510 John Parry Llaniestyn 28/05/1865 85 Eleazer Williams Curate
511 Mary Evans Rhosllan 20/06/1865 82 James Rowland Bottwnog
512 Charles Hughes Ty toppyn Bryncroes 20/07/1865 24 John Hughes Curate
513 Ellen Griffith Caeau Llangian 18/09/1865 61 John Hughes Curate
514 Griffith Thomas Cefn Madryn 07/11/1865 62 John Hughes Curate
515 Thomas Williams Penucharhos 14/11/1865 85 John Hughes Curate
516 Thomas Thomas Ty Coch Edern 23/12/1865 59 John Hughes Curate
517 Elizabeth Roberts Cefnamwlch 24/02/1866 63 John Hughes Curate
518 Catharine Owen Muriau Llangwnadle 05/03/1866 91 John Hughes Curate
519 Daniel Griffith Murpoeth (Parish Ck 57yrs) 08/03/1866 78 John Hughes Curate
520 Humphrey William Rhosllan 10/03/1866 81 John Hughes Curate
521 Jane Roberts Gatehouse 12/04/1866 70 John Hughes Curate
522 Hannah Williams Brynffynnon 26/04/1866 20 J Roberts Minister
523 Evan Williams Pentrellech 17/08/1866 65 John Hughes Curate
524 Catharine Cooke Abersoch Llanengan 14/11/1866 33 John Hughes Curate
525 Jane Jones Post Office Tydweiliog 29/12/1866 13 John Hughes Curate
526 Samuel Jones Tynyllan 31/12/1866 76 John Hughes Curate
527 Rowland Jones Tyn Llan Llaniestyn 31/01/1867 64 John Hughes Curate
528 Edward Hughes Ty toppyn Bryncroes 02/04/1867 63 John Hughes Curate
529 Robert Roberts Tynewydd Penllech 25/04/1867 10m John Hughes Curate
530 John Roberts Rev Tyddyn Difyr (Curate) 21/05/1867 63 John Hughes Curate
531 Jannett Jones Pwllcrwn Nevin 03/06/1867 5 John Hughes Curate
532 Ellen Thomas Tycoch Edern 08/06/1867 56 John Hughes Curate
533 Ellen Daniel Pengraig 21/06/1867 25 John Hughes Curate
534 John Parry Porthysgadan 05/08/1867 79 John Hughes Curate
535 John Williams Penyrallt Penllech 06/09/1867 76 Evan Evan Llangwnadle
536 William Hughes Tydweiliog 07/09/1867 10 Evan Evan Llangwnadle
537 David Jones Tyisaf 10/09/1867 5m John Hughes Curate
538 William Parry Tynewydd Llaniestyn 17/10/1867 73 John Hughes Curate
539 Anne Parry Rhosllan 07/12/1867 72 John Hughes Curate
540 Ellen Jones Brynodolbach 10/12/1867 87 John Hughes Curate
541 Mary Roberts 17 Tydweiliog 20/12/1867 54 John Hughes Curate
542 Evan Jones Beersheba 24/12/1867 76 John Hughes Curate
543 Griffith Jones Post Office Tydweiliog 09/01/1868 42 John Hughes Curate
544 Ann Elias Davies Lleiniau Salesbury Llangwnadle 18/01/1868 61 John Hughes Curate
545 Catharine Williams Shopisaf Llaniestyn 13/02/1868 2m John Hughes Curate
546 Ishmael Jones Muriau 20/02/1868 31 John Hughes Curate
547 Henry Parry Ty Rhent 30/03/1868 11d John Hughes Curate
548 Jane Daniel Penygraig 07/07/1868 15 John Hughes Curate
549 John Daniel Griffith Shopisaf 16/09/1868 50 John Hughes Curate
550 Thomas Williams Rhydtrwodd 08/10/1868 59 John Hughes Curate
551 Gwen Jones Llanengan 14/10/1868 81 John Hughes Curate
552 Ellen Williams Tynyrefail Llanbedrog 10/11/1868 31 John Hughes Curate
553 Elizabeth Griffith Edern 11/12/1868 18 J Hughes Vicar
554 Anne Jones Murcwymp Llangybi 16/01/1869 12 J Hughes Vicar
555 Anne Cooke Abersoch Llanengan 19/03/1869 11w J Hughes Vicar
556 Anne Hughes Wellington Llangian 19/05/1869 13 J Hughes Vicar
557 David Davies Cil y Llidiart Llangian 09/07/1869 65 J Hughes Vicar
558 David Elias Park Llanfihangel 10/07/1869 58 J Hughes Vicar
559 Elizabeth Williams 13 Garth Road Bangor 13/07/1869 70 J Hughes Vicar
560 William Roberts Pengallt 10/11/1869 4w J Hughes Vicar
561 Anne Roberts Plas Llangwnadle 03/12/1869 83 J Hughes Vicar
562 Evan Roberts Tydweiliog 20/12/1869 83 J Hughes Vicar
563 Robert Williams Highgate Llaniestyn 24/02/1870 83 J Hughes Vicar
564 Catharine Griffith Tirbedw Edern 19/03/1870 82 J Hughes Vicar
565 John Roberts Tynyffynon 09/04/1870 56 J Hughes Vicar
566 Robert Prichard Tydweiliog 03/05/1870 78 J Hughes Vicar
567 William Jones Tynyffrwd Llangwnadle 07/05/1870 68 E Evans Llangwnadle
568 William Roberts Tynewydd Penllech 31/05/1870 20m J Hughes Vicar
569 Anne Roberts Rhosllan 04/06/1870 73 J Hughes Vicar
570 Alice Hughes Wellington Llangian 13/07/1870 18m J Hughes Vicar
571 Ebenezer Davies Beersheba 26/08/1870 62 J Hughes Vicar
572 Thomas Griffith Edern 01/09/1870 49 J Hughes Vicar
573 Elizabeth Williams Tynllan 16/09/1870 47 J Hughes Vicar
574 Mary Williams Groesffordd Edern 02/12/1870 36 J Hughes Vicar
575 Edward Williams Nevin 15/12/1870 36 Evan Evan Llangwnadle
576 David Roberts Bryntirion 28/12/1870 2 Evan Evan Llangwnadle
577 Peter Peters Porthdinllaen 17/01/1871 22 J Hughes Vicar
578 Mary Roberts Rhosllan 02/02/1871 54 J Hughes Vicar
579 Margaret Williams Pentrellech 27/02/1871 27 J Hughes Vicar
580 Anne Jones Pwllcrwn Nevin 09/03/1871 12 J Hughes Vicar
581 Laura Hughes Groesffordd Edern 21/03/1871 56 J Hughes Vicar
582 Anne Roberts Penybont Bryncroes 31/03/1871 74 J Rowland Bottwnog
583 David Griffith Pwllpark Edern 07/07/1871 76 J Hughes Vicar
584 Catharine Williams Tyddyn gwyn Llaniestyn 13/07/1871 29 J Hughes Vicar
585 Robert Jones Tyddyn difyr 30/09/1871 5m J Hughes Vicar
586 John Jones Muriau 07/11/1871 60 J Hughes Vicar
587 Margaret Price Fronoleu Llanarmon 24/11/1871 57 J Hughes Vicar
588 Griffith Owen Tynyffrwd Llaniestyn 11/01/1872 13 J Hughes Vicar
589 Evan Watkins Lion Hotel 16/03/1872 68 J Hughes Vicar
590 John Jones Tynyffynnon 02/04/1872 2w J Hughes Vicar
591 Anne Williams Rhydtrwodd 15/05/1872 24 J Hughes Vicar
592 Margaret Williams Big 28/05/1872 79 J Hughes Vicar
593 Jane Roberts Pengallt 15/06/1872 61 J Hughes Vicar
594 John Williams Morfa Nevin 01/07/1872 1 J Hughes Vicar
595 Sydney Griffith Rhosllan 18/07/1872 84 J Hughes Vicar
596 Griffith William Gwarllyn 03/10/1872 66 D Owen Bryncroes
597 Owen Morgan Pwllcrwn Nevin 26/12/1872 93 J Hughes Vicar
598 William Williams Tyddyn Mawr Penllech 06/02/1873 1 J Hughes Vicar
599 Elizabeth Johnson Tirbach 14/03/1873 54 T Jones Nevin
600 Anne Williams Traian Llaniestyn 27/03/1873 5 J Hughes Vicar
601 Ellen Griffith Shopisaf 05/04/1873 17 J Hughes Vicar
602 William Griffith Jones Cefnamwlch 28/04/1873 9m J Hughes Vicar
603 Ellen Williams Pengallt 29/04/1873 7 J Hughes Vicar
604 Ellen Roberts Village 13/06/1873 69 E Evans Llangwnadle
605 William Daniel Pengraig 24/06/1873 62 J Hughes Vicar
606 William Hughes Penfoel bach Llaniestyn 15/09/1873 19 J Hughes Vicar
607 Robert Williams Tyddyngwyn Llaniestyn 22/09/1873 69 J Hughes Vicar
608 Anne Griffith Minrhos 08/11/1873 64 J Hughes Vicar
609 John Jones Tynyffynnon 24/12/1873 10m J Hughes Vicar
610 Evan Roberts Pengallt 07/01/1874 1 Thomas Jones Nevin
611 Jane Ellen Thomas Pant Llangwnadle 12/01/1874 3m E Pryse Nevin
612 Edward Williams Village 17/01/1874 7h E Pryse Nevin
613 Henry Parry Llainlas Llangwnadle 11/02/1874 2 Thomas Jones Nevin
614 William Elias Rhydyclafdy 05/03/1874 20 E Pryse Nevin
615 Catherine Williams Pentrellech 26/03/1874 35 T Jones Llangwnadle
616 Ellen Williams Tynywern Llaniestyn 04/07/1874 74 J Hughes Vicar
617 Catharine Jones Bronhadlog 16/07/1874 72 J Hughes Vicar
618 Hugh Williams Highgate Llaniestyn 14/01/1875 1m J Hughes Vicar
619 Sidney Jones Brynodol 15/01/1875 66 J Hughes Vicar
620 Ellen Davies Bryntirion 15/01/1875 43 J Hughes Vicar
621 Elizabeth Owen Lonlas 21/01/1875 23 J Hughes Vicar
622 Jane Jones Penybont Bryncroes 21/01/1875 64 J Hughes Vicar
623 Anne Hughes Village 11/02/1875 19m J Hughes Vicar
624 Ellen Williams Pengallt 19/02/1875 65 J Hughes Vicar
625 John Parry Tyrhent 11/03/1875 54 J Hughes Vicar
626 Jane Williams Tynweirglodd 22/03/1875 33 J Hughes Vicar
627 Elizabeth Williams Tynweirglodd 22/03/1875 20d J Hughes Vicar
628 Jane Hughes Caecoch Rhoslan 23/03/1875 64 J Hughes Vicar
629 Thomas Jones Penclawdd 09/04/1875 86 J Hughes Vicar
630 Robert Roberts Village 13/04/1875 7d J Hughes Vicar
631 Ellen Griffith Tyisaf 27/04/1875 80 J Hughes Vicar
632 William Hughes Rhosllan 04/05/1875 51 J Hughes Vicar
633 Thomas Pritchard Madryn 04/05/1875 82 J Hughes Vicar
634 Elias Davies Rhydyclafdy 29/05/1875 25 T Jones Llangwnadle
635 Margaret Williams Nevin 22/06/1875 67 J Hughes Vicar
636 Ellen Jones Rhosddu Llaniestyn 22/07/1875 25 E Pryse Nevin
637 Ellen Williams Penclawdd 10/08/1875 7 J Hughes Vicar
638 Evan Jones Pengongl Bryncroes 16/08/1875 78 J Hughes Vicar
639 Margaret Jones Penclawdd 29/09/1875 84 J Hughes Vicar
640 Catharine Roberts Brynrhydd 30/11/1875 80 J Hughes Vicar
641 Jane Elias Rhydyclafdy 24/02/1876 52 J Hughes Vicar
642 Lowry Williams Tynylon 27/03/1876 62 J Hughes Vicar
643 Richard Jones Penygongl Bryncroes 04/04/1876 1 J Hughes Vicar
644 John Owen Williams Nith Llaniestyn 11/04/1876 15m J Hughes Vicar
645 Richard Roberts Hirdre 03/07/1876 8 J Hughes Vicar
646 William Hughes Village 15/07/1876 5 J Hughes Vicar
647 Mary Evans Tyhir 19/08/1876 56 J Hughes Vicar
648 John Williams Shop Llan Bryncroes 17/11/1876 81 J Hughes Vicar
649 Ellen Roberts Pengallt 18/11/1876 94 J Hughes Vicar
650 Mary Jones Tyddyn difyr 21/12/1876 6m J Hughes Vicar
651 Anne Roberts Brynrhydd 04/01/1877 48 J Hughes Vicar
652 Anne Williams Tyddynblodau Bryncroes 18/01/1877 88 J Hughes Vicar
653 David Griffith Gwarllyn 26/01/1877 7 J Hughes Vicar
654 Anne Jones Tynyffrwd 01/02/1877 84 J Hughes Vicar
655 Ellen Peters Henborth Edern 14/03/1877 78 J Hughes Vicar
656 John William Big 17/03/1877 72 J Hughes Vicar
657 John Williams Brynffynon Penllech 23/03/1877 60 J Hughes Vicar
658 Owen Jones Penrhos Porthdinllaen 31/03/1877 74 J Hughes Vicar
659 David Jones Cefnamwlch 15/05/1877 57 J Hughes Vicar
660 Richard Jones Cil llidiart Penllech 16/06/1877 58 Thomas Jones Llangwnadle
661 Martha Jones Tynlon Bryncroes 14/07/1877 38 J Hughes Vicar
662 Griffith Griffiths Penllechbach Penllech 01/09/1877 23 J Hughes Vicar
663 Richard Hughes Tydweiliog 10/09/1877 71 J Hughes Vicar
664 Hugh Jones Bonhadlog 19/10/1877 66 J Hughes Vicar
665 Ellen Roberts Bryntirion 17/01/1878 4m J Hughes Vicar
666 John Daniel Roberts Penygongl Tydweiliog 05/03/1878 65 J Hughes Vicar
667 Janet Jones Village 01/06/1878 77 J Hughes Vicar
668 Jane Jones Borth Portmadoc 29/06/1878 83 E R Pring Penllech
669 Cathrine Williams Garden Cottage 09/07/1878 35 J Hughes Vicar
670 Griffith Jones Hirdre bach 11/07/1878 72 J Hughes Vicar
671 Hannah Williams Penbryn bach Penllech 05/08/1878 1 J Hughes Vicar
672 Elizabeth Sibbald Llanidloes 11/11/1878 59 J Hughes Vicar
673 David Jones Tyddyn difyr 10/12/1878 4m J Hughes Vicar
674 Catharine Jones Tynlon Rhosllan 21/01/1879 73 J Hughes Vicar
675 Richard Jones Penbryn Penllech 04/03/1879 25 J Hughes Vicar
676 Evan Williams Penbryn bach Penllech 04/04/1879 56 J Hughes Vicar
677 John Owen Tynffrwd Llaniestyn 12/04/1879 37 J Hughes Vicar
678 David Elias Roberts Rhydyclafdy 23/05/1879 4m T Jones Llangwnadle
679 Robert Roberts Village 29/05/1879 2w J Hughes Vicar
680 Owen Williams Tynyrefail Llanbedrog 04/09/1879 74 J Hughes Vicar
681 Catharine Parry Hughes Terrace Nevin 19/09/1879 88 J Hughes Vicar
682 Elizabeth Roberts Brynrhydd 12/02/1880 60 J Hughes Vicar
683 Griffith Griffiths Minrhos 13/02/1880 68 J Hughes Vicar
684 William Hughes Glanrafon 23/03/1880 76 T Jones Llangwnadle
685 Hugh Williams Minrhos 01/04/1880 3m T Jones Llangwnadle
686 John Daniel Griffith Tyisaf 18/06/1880 87 J Hughes Vicar
687 Edward Roberts Tafarn Cettyn 03/07/1880 51 J Hughes Vicar
688 Ellen Roberts Hirdref 24/08/1880 83 J Hughes Vicar
689 Ellen Roberts Tyddyn Celyn Penllech 08/10/1880 55 J Hughes Vicar
690 Daniel William Penyrallt Portysgaden 11/10/1880 74 J Hughes Vicar
691 Ellen Williams Tyddynsander Penllech 04/11/1880 67 J Hughes Vicar
692 Catharine Jones Bodafon Llanfairfechan 29/11/1880 81 J Hughes Vicar
693 Elizabeth Jones Penybryn Penllech 18/01/1881 23 J Hughes Vicar
694 Richard Griffith Rhedfa 10/03/1881 2 J Hughes Vicar
695 Elizabeth Griffith Murpoeth 19/03/1881 91 J Hughes Vicar
696 David Roberts Gatewen Llaniestyn 30/06/1881 59 J Hughes Vicar
697 Elizabeth Jones Shop newydd 28/07/1881 20 J Hughes Vicar
698 Elizabeth Thomas Tan y ffordd 30/07/1881 91 J Hughes Vicar
699 Robert Prichard Village 12/08/1881 78 J Hughes Vicar
700 Laura Owen Lonlas 16/08/1881 52 J Hughes Vicar
701 Ellen Roberts Garden Cottage 01/09/1881 53 J Hughes Vicar
702 Morris Jones Penybryn Penllech 19/09/1881 34 J Hughes Vicar
703 William Jones Tavarn Cettyn 22/09/1881 11 J Hughes Vicar
704 Ellen Thomas Cefnmadryn Llaniestyn 11/10/1881 73 J Hughes Vicar
705 Robert Williams Berrsheba 18/10/1881 36 J Hughes Vicar
706 John Williams Trian Llaniestyn 14/04/1882 54 J Hughes Vicar
707 Griffith Griffiths Pengraig Rhosllan 04/05/1882 87 J Hughes Vicar
708 Ellen Williams Tynyweirglodd 06/05/1882 9 J Hughes Vicar
709 William Griffith Williams Brynffynnon Penllech 30/05/1882 31 J Hughes Vicar
710 John Williams Tynllan 03/07/1882 64 J Hughes Vicar
711 Thomas Jones Banhadlog 05/10/1882 79 J Hughes Vicar
712 Thomas Roberts Penucharhos 12/12/1882 18m J Hughes Vicar
713 Hugh Jones Tyisaf 19/12/1882 71 J Hughes Vicar
714 Elizabeth Thomas Sea View Cottage Nevin 25/01/1883 29 J Hughes Vicar
715 Margaret Roberts Lonlas 29/01/1883 6w J Hughes Vicar
716 Robert Roberts Tyhen Penllech 19/02/1883 5 J Hughes Vicar
717 Owen Jones Tyddyndifyr 22/02/1883 4m J Hughes Vicar
718 Anne Jones Penycharhos 20/03/1883 73 J Hughes Vicar
719 Sydney Roberts Hirdref 26/03/1883 53 J Hughes Vicar
720 Catharine Evans Tydweiliog Village 03/04/1883 74 J Hughes Vicar
721 Jane Roberts Mela Llannor 23/04/1883 95 J Hughes Vicar
722 Elizabeth Jones Tafarn Cettyn 17/05/1883 45 J Hughes Vicar
723 Janet Thomas Penycharhos 22/05/1883 10m J Hughes Vicar
724 Griffith Williams Tynllan 13/06/1883 6 J Hughes Vicar
725 Robert Parry Village 14/06/1883 57 J Hughes Vicar
726 John Jones Tafarn Cettyn 14/08/1883 11m J Hughes Vicar
727 Swan Brand Weirglodd fawr Penllech 15/02/1884 56 J Hughes Vicar
728 Ellen Roberts Tirbach 19/04/1884 74 J Hughes Vicar
729 John Jones Tynffrwd 14/05/1884 87 J Hughes Vicar
730 Robert Jones Rhosllan 10/06/1884 72 J Hughes Vicar
731 Jane Evans Brynycheldu Llangwnadle 12/07/1884 69 J Hughes Vicar
732 John Jones Trefenoin Llandudwen 04/08/1884 61 J Hughes Vicar
733 William Evans Penybryn Hirdref 26/09/1884 63 J Hughes Vicar
734 John Roberts Garden Cottage 11/12/1884 60 J Hughes Vicar
735 John Griffith Village 23/12/1884 60 J Hughes Vicar
736 Catharine Williams Brynffynnon Penllech 15/01/1885 80 J Hughes Vicar
737 Samuel Jones Shopnewydd 15/01/1885 27 J Hughes Vicar
738 Griffith J Roberts Lonlas 29/01/1885 15w J Hughes Vicar
739 Margerie Jones Shopnewydd 05/02/1885 20 J Hughes Vicar
740 Anne Owen The Mill Penllech 09/02/1885 70 J Hughes Vicar
741 Ellen Roberts Wellington Llangian 12/02/1885 70 J Hughes Vicar
742 Evan Jones Llettyrgof 13/04/1885 78 J Hughes Vicar
743 Margaret Owen Hirdref Ganol 16/04/1885 76 J Hughes Vicar
744 Catharine Williams Brynffynon Penllech 07/05/1885 73 J Hughes Vicar
745 Margaret Roberts Village 28/05/1885 38 J Hughes Vicar
746 Jane Williams Beersheba 02/07/1885 25 J Hughes Vicar
747 Robert Owen Williams Hirdref fawr 23/07/1885 91 J Hughes Vicar
748 John Williams Portmadog 08/08/1885 46 J Hughes Vicar
749 Catharine Roberts Gatehouse Llaniestyn 02/10/1885 63 J Hughes Vicar
750 Thomas Jones Penucharhos 15/01/1886 78 J Hughes Vicar
751 Richard Williams Tyddyn Mawr Penllech 12/03/1886 17 J Hughes Vicar
752 Richard Roberts Hirdref 19/03/1886 73 J Hughes Vicar
753 John Roberts Williams Edeyrn Village 25/03/1886 4 J Hughes Vicar
754 Margaret Jones Cil llidiart Penllech 01/04/1886 69 J Hughes Vicar
755 Mary Williams Rhydtrwodd 09/04/1886 75 J Hughes Vicar
756 John Jones Muriau 19/05/1886 3 J Hughes Vicar
757 Martha Jones Tanybryn 28/05/1886 2 J Hughes Vicar
758 Ellen Williams Tyddyn blodau Bryncroes 05/06/1886 82 Thomas Jones Llangwnadle
759 Robert Roberts Monachdy 26/07/1886 68 J Hughes Vicar Highslide JS
760 Owen Owens The Mill Penllech 27/11/1886 69 J Hughes Vicar
761 Elizabeth Williams Hirdref Fawr 03/12/1886 69 J Hughes Vicar
762 Mary Roberts Pengallt 16/12/1886 45 J Hughes Vicar
763 Mary Griffith Rhedfa Penllech 31/12/1886 51 J Hughes Vicar
764 Thomas Jones Penybryn Penllech 07/05/1887 28 J Hughes Vicar
765 Catharine Griffith Gwarllyn Penllech 12/05/1887 57 J Hughes Vicar
766 Catharine Davies Bryntirion 26/07/1887 30 J Hughes Vicar
767 Catharine Owen Tynffrwd Llaniestyn 11/08/1887 66 J Hughes Vicar
768 Jane Williams Village 28/09/1887 2 J Hughes Vicar
769 Catharine Owen Nith Llaniestyn 24/10/1887 31 J Hughes Vicar
770 Jane Davies Coedyfron Llangian 04/11/1887 74 J Hughes Vicar
771 Catharine Jones Penygraig Llanbedrog 12/11/1887 85 J Hughes Vicar
772 Jane Hughes Village 15/11/1887 20 J Hughes Vicar
773 Anne Parry Llainlas Llangwnadle 09/02/1888 58 J Hughes Vicar
774 Jane Jones Ty isaf 27/02/1888 84 J Hughes Vicar
775 Anne Jones Tynffynnon Rhosllan 11/06/1888 13 Thomas Jones Llangwnadle
776 Griffith Roberts Pengallt 30/06/1888 49 J Hughes Vicar
777 Thomas Roberts Bryntirion 11/09/1888 70 J Hughes Vicar
778 Hugh Davies Bryntirion 13/09/1888 59 J Hughes Vicar
779 Catharine Hughes Bagillt 29/09/1888 28 J Hughes Vicar
780 Elias Jones Hendy Llaniestyn 24/11/1888 61 J Hughes Vicar
781 Mary Griffith Murpoeth 03/12/1888 53 J Hughes Vicar
782 Jane Griffith Penyrallt 14/12/1888 2m J Hughes Vicar
783 Robert Owen Williams Hirdref Fawr 12/01/1889 3m J Hughes Vicar
784 Jane Jones Tynlon Llanwnadl 18/01/1889 65 J Hughes Vicar
785 Evan Thomas Tanllan 04/03/1889 88 J Hughes Vicar
786 John Humphrey Jones Caernarvon 26/03/1889 6m J Hughes Vicar
787 Ellen Roberts Lonlas 22/06/1889 39 J Hughes Vicar
788 Jane Williams Penyrallt 25/06/1889 52 J Hughes Vicar
789 Mary Roberts Monachdy 29/06/1889 79 J Hughes Vicar Highslide JS
790 Jane Roberts Tymawr Penllech 06/07/1889 5 J Hughes Vicar
791 Gwen Jones Angorfa New St Pwllheli 09/07/1889 79 J Hughes Vicar
792 Elizabeth Jones Thomas Terrace Morfa Nevin 28/08/1889 4 J Hughes Vicar
793 Ellen Jones Weirglodd fawr Penllech 21/09/1889 75 J Hughes Vicar
794 Elizabeth Thomas Gremp Bryncroes 24/10/1889 58 T Jones Llangwnadle
795 John Roberts Monachdy 07/11/1889 44 J Hughes Vicar Highslide JS
796 David Roberts Tanyffordd 23/11/1889 8 J Hughes Vicar
797 John Jones Lion Inn 23/12/1889 72 J Hughes Vicar
798 David Hughes Bronhyfryd Llangian 01/02/1890 62 J Hughes Vicar
799 Ellen Roberts Tirbach 14/03/1890 3 J Hughes Vicar
800 Margaret Evans Tyhir Penllech 17/03/1890 28 J Hughes Vicar
Entries Per Page
Displaying Page of