Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

 • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
 • DATE - Dyddiad / Date
 • NAME - Enw / Name
 • SUR - Cyfenw / Surname
 • AGE - Oed / Age
 • STAT - Statws / Status - Singleman/Bachelor/Widower
 • PROF - Galwedigaeth / Profession
 • FROM - Plwyf / Parish
 • FATHER - Tad / Father
 • NAME - Enw / Name
 • SUR - Cyfenw / Surname
 • AGE - Oed / Age
 • STAT - Statws / Status - Spinster/Widow/Single Woman
 • FROM - Plwyf / Parish
 • FATHER - Tad / Father
ID
DATE
NAME
SUR
AGE
ST
PROF
FROM
FATHER
NAME
SUR
AGE
ST
FROM
FATHER
1 04/08/1837 John Jones FA Wi Carpenter Hendy Llangian John Jones Carp Elinor Jones FA Sp Penygroes Evan Jones Mason
2 05/12/1837 Robert Jones FA Ba Labourer Saethon Rbt Jones Lab Rachel Ellis FA Sp Ellis Thos Seaman
3 07/09/1838 Thomas Williams FA Ba Labourer Ty Croes Bach Wm Gth Lab Mary Griffith FA Sp Bodwrda Gth Ellis Lab
4 01/06/1839 David Roberts FA Wi Labourer Penrhyn bach Deceased Ellen Rowlands FA Wi Benallt Rd Abraham? Lab
5 28/03/1840 Richard Evans FA Ba Tailor Foelynwyn Ev Prichard Tailor Ellen Williams FA Sp Penponcyn Wm Rowlands Mar
6 23/07/1841 Hugh Williams FA Ba Labourer Tynyffrwg B'croes Wm Roberts Lab Elinor Williams FA Sp Ty William Sion Wm Jones Weaver
7 19/08/1842 Owen Owens FA Ba Weaver Ty Coch Hugh Owen Lab Jane Hughes FA Sp Ty Coch Hugh Thos Weaver
8 15/11/1842 Rowland Evans UA Ba Labourer Blawty Evan Wms Lab Elizabeth Richards UA Sp Ty Rhisiart Morgan Rd Morgan Shoem
9 26/12/1842 Robert Richards FA Ba Mariner Storehouse Rd Rbts Lab Jane Jones FA Sp Storehouse John Wms Lab
10 28/03/1843 Evan Ellis FA Ba Mariner Fron Oleu Morgan Ellis Lab Catherine Roberts FA Sp Fron Oleu Wm Rbts Mariner
11 05/06/1843 Peter Hughes FA Ba Miner Llanengan Thos Hughes Min Lydia Jones FA Sp Ty William Jones Wm Jones Weaver
12 14/11/1843 William Roberts FA Ba Shoemaker Ty Humphrey Humph Rbts Lab Ellinor Jones UA Sp Tan yr Allt John Wms Lab
13 23/12/1843 David Hughes FA Wi Signmaker Maerdy Clynnog Hugh Jones Signm Margaret Parry FA Sp Tanybryn Rbt Parry Lab
14 08/04/1844 John Roberts FA Ba Labourer Tynllidiart Rbt Wms Fa Elinor Hughes FA Sp Tre heili Hugh Wms Fa
15 28/06/1844 Thomas Williams FA Wi Farmer Ty croes bach Wm Gth Fa Margaret Humphrey FA Sp Bwlch y Garreg Hugh Rowlands Lab
16 20/08/1844 Thomas Hughes FA Wi Stonemason Tyn y Gamdda Hugh Thos Fa Elizabeth Jones FA Sp Tyn y parc John Parry Fa
17 10/09/1844 John Williams FA Wi Labourer Tan yr allt Deceased Ellen Evans FA Sp Pen y castell Rbt Evans Lab
18 14/11/1844 Gabriel Williams FA Ba Labourer Llawr y dref Deceased Eleanor Jones FA Sp Bwlch y Garreg Wm Jones Fa
19 25/02/1845 Evan Evans FA Ba Painter Penrhiw Rbt Evans Jo Margaret Thomas UA Sp Gorphwysfa Wm Thos Lab
20 13/11/1845 Thomas Jones FA Ba Labourer Torbant Humph Jones Stm Jane Jones FA Sp Bwth y garreg wen Jo Richards Lab
21 03/02/1846 Harry Jones FA Ba Labourer Tyn y parc John Parry Fa Lowry Evans FA Sp Plas yn rhiw
22 17/07/1846 Robert Davies UA Ba Stonemason Gors Uchaf Rbt Davies Stm Mary Rowlands FA Sp Bwth y garreg wen Humph Rowlands Lab
23 05/04/1847 John Jones FA Ba Labourer Llangwnadle John Owen Lab Catharine Jones FA Sp Tir yr eglwys Ab Jones Lab
24 15/11/1847 Rowland Humphreys FA Ba Labourer Bryncroes Humph Rowlands Lab Ellen Roberts FA Sp Fourcrosses Rhiw Rbt Wms Horseb
25 25/12/1847 John Humphreys FA Ba Labourer Bwlch y garreg wen Humph Rowlands Lab Catharine Hughes UA Sp Tyn y parc
26 15/04/1848 Humphrey Griffith FA Ba Labourer Pistill John Gth Fa Jane Williams FA Sp Tyddyn Mwrthwl Rbt Wms Lab
27 30/06/1848 David Roberts UA Ba Labourer Graig Bryncroes Rbt Gth Lab Margaret Roberts FA Sp Terfyn Rbt Wms Lab
28 08/12/1848 Rowland Griffith FA Ba Farmer Tyddyn Meinir Gth Rowland Fa Mary Hughes FA Sp Tre heili Hugh Wms Fa
29 23/06/1849 John Methusalem FA Ba Labourer Penychain Meth Mark Lab Jane Griffith UA Sp Tyn y mynydd Gth Jones Stm
30 22/09/1849 Richard Griffith FA Ba Labourer Ty Cerrig Nevin Gth Rowland Fa Jane Williams FA Sp Tre heilin Hugh Wms Fa
31 06/10/1849 Isaac Roberts FA Ba Labourer Aberdaron Rbt Wms Lab Hannah Wms FA Sp Penponcyn Wm Rowlands Mar
32 17/01/1852 Humphrey Jones FA Ba Quarryman ? John Jones Lab Ellen Graham FA Wi Tyn y borth Rhiw Wm Morris Ma
33 15/05/1852 Isaac Williams 25 Ba Weaver Ty Isaf Harry Wm Weaver Elizabeth Parry 24 Sp Tan y bryn Rbt Parry Lab
34 16/09/1852 Rowland Williams 30 Ba Mariner Penponcyn Wm Rowlands Ma Anne Parry 29 Sp Ty Isaf Hy Wms Weaver
35 14/05/1852 Humphrey Hughes 21 Ba Labourer Ty Croes John Hughes Fa Catharine Roberts 31 Sp Plas yn rhiw Thos Rbts Lab
36 17/11/1852 Owen Williams 40 Wi Joiner ? Rhiw Wm Wms Jo Ann Evans 43 Wi Plas yn rhiw Gth Jones Malster
37 01/09/1855 William Richards 35 Ba Labourer Rhydyclafdy Wm Rbts Lab Mary Rowlands 30 Sp Penponcyn Wm Rowlands Mar
38 17/07/1856 Thomas Prichard 24 Ba Tailor ? Thos Prichard Lab Eleanor Owen 33 Sp Plas yn rhiw Gth Owen Lab
39 28/08/1856 Robert Roberts FA Ba Ma Mar Tal y bont Abersoch Hugh Rbts Shm Margaret Roberts FA Sp Terfyn isaf Rbt Hughes Lab
40 27/09/1856 Evan Williams 27 Ba Shoemaker Llangian Rowland Wms Lab Catharine Roberts 22 Sp Lonelas Rbt Davies Blks
41 28/03/1857 Robert Jones FA Wi Joiner Bryncroes Rd Jones Stm Catharine Evans FA Sp Penrhiw Evan Jones Stm
42 30/06/1860 John Williams FA Ba Labourer Treheilir Hugh Wms Fa Elizabeth Williams UA Sp Ty Canol Wm Thos Fa
43 30/10/1860 Owen Morris FA Ba Stonemason Criccieth Owen Morris Lab Jane Roberts FA Sp Rhiw Rd Rbts Lab
44 05/07/1861 Hugh Jones FA Ba Shoemaker Rhiw Thos Jones Lab Margaret Owen FA Sp Rhiw Owen Prichard Lab
45 07/09/1862 John Roberts FA Ba Labourer Criccieth Samuel Rbts Lab Margaret Griffith FA Sp Rhiw Rbt Gth Lab
46 31/01/1863 John Griffith FA Ba Shoemaker Penygroes Gth Parry Weaver Martha Griffith FA Sp Nebo John Gth Joiner
47 04/02/1864 William Williams FA Wi Farmer Llanfaelrhys Rd Wms Fa Margaret Jones FA Sp Rhiw John Parry Fa
48 05/06/1865 William Williams UA Ba Stonecutter Pistill John Wms Stonec Mary Pritchard UA Sp Glanymor Thos Pritchard Ma
49 15/11/1866 Robert Roberts FA Ba Labourer Bryncroes Rbt Owen Lab Catharine Griffith UA Sp Rhiw John Gth Lab
50 18/05/1867 David Hughes FA Ba Labourer Aberdaron Hugh Edwards Lab Ellen Griffith FA Sp Rhiw Gth Parry Weaver
51 06/07/1867 Ebenezer Richards FA Ba Seaman Tanrallt Thos Richards Sea Anne Evans FA Sp Tyn y graig David Evans Fa
52 22/08/1867 Charles Goodacre FA Ba Merchant Liverpool Wm Goodacre Anne E Williams FA Sp Plas yn rhiw Cy Wms Solicitor
53 01/01/1868 William Evans FA Ba Seaman Rhiw Evan Evans Lab Elizabeth Griffith FA Sp Rhiw Rbt Gth Seaman
54 01/01/1869 Robert Jones 23 Ba Labourer Bodwrdda John Methusalem Lab Catharine Jones 20 Sp Bod sarah John Abraham We
55 20/07/1869 Ismael Griffiths FA Ba Mariner Bryn Gwynt Gth Gths Ma Miriam Griffiths FA Sp Penebo John Gths Jo
56 15/11/1870 Griffith Williams FA Ba Labourer Ty tan fron Gth Wms Lab Elizabeth Griffith FA Sp Tan y Park Gth Gths Lab
57 08/06/1872 John Jones FA Ba Labourer Pwllgwd Ismael Jones Fa Mary Jones FA Sp Treheili John Rbts Fa
58 24/05/1873 Thomas Williams FA Ba Tailor Felin Rhiw Wm Wms Lab Elizabeth Williams FA Sp Ty issa Rowland Wms Ma
59 25/08/1873 Owen Williams FA Ba Labourer Terfyn R W Owen Lab Ellen Jones FA Sp Tan y graig Thos Jones Lab
60 19/03/1874 Thomas Williams FA Ba Quarryman Llanllechyd John Wms Jo Catharine Williams FA Sp Bwlch y Garreg Isaac Wms Lab
61 02/05/1874 Thomas Rowlands FA Ba Tailor Chimley Thos Rowlands Lab Anne Williams FA Sp Bwlch y Garreg Isaac Rbts Lab
62 10/06/1874 Richard Evans FA Ba Mariner Benallt Fawr Evan Wms Lab Anne Prichard FA Sp Penybwlch Rd Prichard Ta
63 03/10/1874 William Jones FA Ba Labourer Trewan Gth Jones Lab Elizabeth Jones FA Sp Tyn y muriau Isaac Jones Mi
64 22/12/1877 John Thomas FA Ba Labourer Ty canol Wm Thomas Fa Ann Owens FA Sp Conion Owen Hughes Fa
65 02/07/1878 John Jones FA Ba Farmer Tyddyn shoncyn Rbt Jones Fa Ellen Evans FA Sp Tan y muriau Dvaid Evans Fa
66 16/12/1878 Edmund J Pearson FA Ba Civil Service London John Pearson Clergy Lucy E Roberts FA Sp Plas yn rhiw T E Rbts Gent
67 25/12/1878 William Griffith FA Ba Joiner Fourcrosses Hugh Gth Ma Mary Owens FA Sp Trefgraig Isa Wm Owen Fa
68 26/12/1878 Richard Prichard FA Wi Tailor Pen y Bwlch Evan Prichard Ta Mary Jones FA Sp Bwlch Wm Jones Fa
69 25/12/1879 Robert Griffith FA Ba Captain Fourcrosses Rbt Hughes Fa Elizabeth Parry FA Sp Bodwyddog Bach Hugh Gth Ellis Ma
70 09/10/1880 David Evans FA Ba Tan y muriau David Evans Fa Elizabeth Williams FA Sp Tyn Llan Wm Richard Lab
71 13/11/1880 John Griffith FA Ba Labourer Pwll Melyn Gth Wms Lab Elizabeth Williams FA Sp Penygroes Wm Wms Jo
72 Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void
73 13/05/1882 Henry Parry FA Ba Labourer Richard Parry Fa Mary Jones FA Sp Bodwyddog Fawr Thos Jones Fa
74 13/11/1882 Humphrey Jones 25 Wi Labourer Bodwyddog Rowland Jones Lab Elizabeth Williams 19 Sp Pwllbudr Wm Wms
75 04/02/1883 Humphrey Rowlands FA Ba Mariner Tinter Rowland Humph ? Laurah Griffith FA Sp Bryn Faulk John Gth Lab/Fa
76 31/03/1883 Hugh Owen 27 Ba Quarryman Talysarn Hugh Owen Lab Anne Williams 24 Sp Penygroes Rhiw Wm Wms Jo
77 07/05/1884 Henry Williams FA Ba Fisherman Ty Newydd Rbt Wms Fa Anne Thomas FA Sp Tir Eglwys John Thos Fa
78 26/06/1885 John G Roberts FA Ba Labourer Ty Hen Rd Rbts Lab Jane Williams FA Sp Tynyborth John Wms Coal M
79 Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void
80 02/08/1885 Harry D Evans FA Ba Farmer Tan y M ? David Evans Fa Jane Jones FA Sp Pisgah House Thos Jones Shop
81 07/11/1885 Humphrey Williams FA Ba Farmer Garth Rbt Wms Lab Hannah Williams FA Sp Shop newydd Evan Wms Fa
82 25/11/1885 Thomas Jones FA Ba Mariner Brychdir John Jones Fa Ann Parry FA Sp Bodwyddog Rd Parry Fa
83 08/04/1886 Owen Roberts FA Wi Labourer Penmynydd Rbt Evans Fish Mary Griffiths FA Sp Tyuchaf Rbt Gths Fa
84 27/10/1886 William Jones FA Ba Cattle Dealer Shop Llangian Harry Jones Ret Catherine Williams FA Sp Mason's Arms Wm Wms ?
85 30/10/1886 Henry P Williams FA Ba Postman Sarn Meyllteyrn Isaac Parry Postman Mary Jones FA Sp Pisgah House Thos Jones Ca
86 27/03/1889 John Roberts FA Wi Labourer Glasfryn Sarn John Rbts Fa Mary Thomas FA Sp Tycanol Rhiw Wm Thos Fa
87 06/02/1891 Griffith Jones 24 Ba Labourer Frondeg Rhiw Gth Jones Lab Sarah Griffiths 21 Sp Tyucha Rhiw Evan Evans Lab
88 07/02/1891 John Hughes 22 Ba Labourer Llaniestyn Humph Hughes Lab Catherine Williams 22 Sp Rhiw Gth Wms Lab
89 30/05/1894 Wm Osborne Thomas FA Ba Engineer Llanberis Thos Thos Hotel K Ellen Mary Davies FA Sp Rhiw Rectory Owen Davies Rector
90 16/03/1895 Evan Williams 28 Ba Labourer Pwllbudr Wm Wms Lab Mary Williams 28 Sp Tyn gamfa Gth H? Dec
91 28/09/1895 Robert Griffith 21 Ba Skinner Pwlheli Owen Gth Lab Ann Williams 23 Sp Fron Oleu Gth Wms Carrier
92 20/11/1900 John Williams FA Ba Coachman Llanllyfni Gth Wms Carrier Mary Evans FA Sp Fron Oleu Hugh Evans Lab
93 04/12/1906 Robert Williams FA Ba Postman Bryngoleu Thos Wms Tailor Kate Wms Thomas FA Sp Penponcyn Inn Thos Wms Thos Fa
94 08/02/1907 John Parry FA Ba Farmer Bodwyddog Rd Parry Fa Catherine Roberts FA Sp Tynygamdda Owen Rbts Fa
95 18/06/1908 Richard Jones 23 Ba Labourer Cadwgan Owen Jones Fa Jane Wms Thomas 27 Sp Penponcyn Inn Thos Wms Thos Fa
96 21/11/1908 David Jones 21 Ba Labourer Caer Engan Hugh Jones Lab Kate Roberts 27 Sp Tanyffordd Owen Rbts Lab
97 09/05/1910 William Jones 29 Ba P Constable Llanbedrog John Jones Fa Anne Evans 22 Sp Penygroes Gth Evans Fa
98 31/12/1910 Ellis Griffith 23 Ba Labourer Berview Bryncroes Thos Gth Lab Anne Roberts 23 Sp Conion Ganol John Rbts Lab
99 17/04/1918 Ishmael Jones 24 Ba Grocer Sea View John Jones Settm Dorah Jones 26 Sp Trip Wm Jones Lab
100 02/06/1919 Thomas Williams 35 Ba Farmer Tal Afon Deceased Mary Eliza Hughes 23 Sp Tyngamfa Rbt Hughes Fa
101 30/10/1920 Benjamin Owen 32 Ba Fisherman Brynffynnon Rbt Owen Fi Ellen Jones 28 Sp Sarn Rhiw Wm Jones Smallh
102 21/11/1923 Thomas Griffiths 25 Ba Farmer Trigwm Gth Gths Fa Nellie Griffiths 24 Sp Erw Rhiw Wm Gths Fa
103 09/07/1926 Thomas P Thomas 34 Ba Farmer Erwtan Bottwnog Thos M Thos Fa Jane Jones 27 Sp Rectory Bottwnog Deceased
104 17/01/1931 Wm Francis Williams 28 Ba Joiner Rhydbengan Bach John Wms Fa Ellen Olwen Jones 21 Sp Tanymuriau David Jones Fa
Entries Per Page
Displaying Page of