Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • N - Nodiadau / Notes
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
N
1 John Jones Ty mawr 12/03/1813 58 E Richards Curate
2 Robert Jones Ty hen 24/06/1813 21 E Richards Curate
3 William Jones Ty Mawr 09/07/1813 67 E Richards Curate
4 Rowland Hughes Pistill 10/07/1813 65 E Richards Curate
5 Robert Jones Kilia Uchaf 03/08/1813 Inf E Richards Curate
6 Gaynor Roberts Tachowynn 02/04/1814 88 E Richards Curate
7 Ellen Thomas Castell mawr 21/04/1814 62 E Richards Curate
8 Margaret Jones Tynewydd 14/06/1814 Inf E Richards Curate
9 Robert Jones Foel 17/06/1814 75 E Richards Curate
10 Thomas Williams Tanyfoel 13/10/1814 23 E Richards Curate
11 Thomas Roberts Buarth Llwyd 17/02/1815 Inf E Richards Curate
12 Griffith Jones Kilie Ucha 31/05/1815 80 E Richards Curate
13 David Evans Bodeilias 05/09/1815 71 E Richards Curate
14 Robert Jones Foel 12/09/1815 27 E Richards Curate
15 William Humphrey Bwlchygwynt 09/01/1816 77 E Richards Curate
16 Ellen Jones Tanyfoel 10/02/1816 80 E Richards Curate
17 Robert Jones Llithfaen 23/03/1816 1 E Richards Curate
18 Anne Humphrey Minffordd 27/03/1816 2 E Richards Curate
19 Thomas Owen Tachowynn 29/08/1816 84 E Richards Curate
20 Elizabeth Jones Tyr mynydd 27/09/1816 Inf E Richards Curate
21 Ellen Rowlands Tynmynydd 04/12/1816 60 E Richards Curate
22 Mary Jones Tyddyn paentiwr 20/01/1817 Inf E Richards Curate
23 Hugh Jones Tyddyn bach 07/02/1817 18 E Richards Curate
24 William Williams Kilie Isa 09/02/1817 64 E Richards Curate
25 Richard Roberts Mur hen 14/03/1817 Inf E Richards Curate
26 Elizabeth Williams Minffordd 03/06/1817 74 E Richards Curate
27 Anne Prichard Abergafren 19/06/1817 73 E Richards Curate
28 John Williams Caer Orsedd 28/08/1817 77 E Richards Curate
29 Ellis Hughes Minffordd 29/08/1817 82 E Richards Curate
30 Margaret Gth Jones Bryndowrhydd 18/10/1817 Inf E Richards Curate
31 Mary Jones Carreg dinas 01/12/1817 86 E Richards Curate
32 Jane Roberts Tyn mynydd 26/02/1818 33 John Williams Minister
33 John Roberts Mynydd yr efel 03/09/1818 10 John Williams Minister
34 John Parry Castell bach 02/02/1819 4 John Williams Minister
35 John Jones Foel 23/02/1819 4m John Williams Minister
36 Owen Jones Caeglas 26/04/1819 12 John Williams Minister
37 John Williams Cefn gwnys 09/06/1819 3 John Williams Minister
38 Jane Roberts Weig 19/06/1819 80 John Williams Minister
39 Elizabeth Evans Rhos Commons 19/06/1819 1 John Williams Minister
40 Anne Roberts Minffordd 23/06/1819 33 John Williams Curate
41 Mary Roberts Gwnys 18/11/1819 47 John Williams Minister
42 Maurice Jones Abergyrfan 05/02/1820 79 John Williams Minister
43 William Williams Minffordd 22/02/1820 22 John Williams Minister
44 William Richard Mynydd yr efel 23/02/1820 19 John Williams Minister
45 John Richard Mynydd Reifl 29/04/1820 28 John Williams Minister
46 Griffith Jones Wern 01/05/1820 67 John Williams Minister
47 Margreat Roberts Tan y Foel 02/08/1820 98 John Williams Minister
48 Jane Thomas Llwynyffynon 21/09/1820 10 John Williams Minister
49 Catherine Hughes Caenewidd 21/09/1820 83 John Williams Minister
50 Mary Jones Foel Llwynyffynon 25/11/1820 1 Robert Jones Bodvean
51 William Hughes Caenewydd 25/11/1820 75 Robert Jones Bodvean
52 Robert Jones Tynymynydd 06/03/1821 27 Robert Jones Bodvean
53 Robert Jones Mynydd 24/08/1821 7w Robert Jones Bodvean
54 Humphrey Jones Ciliau Canol 24/08/1821 5 Robert Jones Bodvean
55 Anne Jones Tymawr 27/12/1821 4 John Hughes Curate
56 Wm Robert Griffith Bodweilias 02/01/1822 40 John Hughes Curate
57 Eleanor Jones Hendu 04/02/1822 20 John Hughes Curate
58 William Roberts Bodweilias 06/02/1822 84 John Hughes Curate
59 Eleanor Jones Tynymynydd 17/05/1822 75 John Hughes Curate
60 Anne Davies Gwnis 08/08/1822 89 John Hughes Curate
61 Jane Jones Foel 08/10/1823 80 John Hughes Curate
62 Griffith Evans Treddafydd 10/06/1824 46 John Hughes Curate
63 Elizabeth Griffith Bryndowchwydd 15/08/1824 46 John Hughes Curate
64 Elizabeth Thomas Nant 18/09/1824 81 John Hughes Curate
65 Jane Jones Tyddyn paentiwr 16/03/1825 18 John Hughes Curate
66 Mary Roberts Nevin 06/05/1825 40 John Hughes Curate
67 Anne Richard Bwlchgwynt 08/05/1825 73 John Hughes Curate
68 Barbara Roberts Castell Bach 10/05/1825 33 John Hughes Curate
69 Mary Evans Elusendy 07/08/1825 68 John Hughes Curate
70 Anne Griffith Coccyn 20/08/1825 72 John Hughes Curate
70a Jane Price Ty Cerrig Nevin 08/09/1825 70 John Hughes Curate
71 John Williams Llwynysgo 18/03/1826 72 John Hughes Curate
72 Anne Jones Tymawr 18/03/1826 70 John Hughes Curate
73 Robert Prichard Foel Llwynffynon 10/06/1826 70 John Hughes Curate
74 Ellis Thomas Pentre Llithfaen 25/09/1826 64 John Hughes Curate
75 Owen Roberts Tygwyn 13/11/1826 70 John Hughes Curate
76 Anne Owen Bodeilias 16/02/1827 60 John Hughes Curate
77 Henry Jones Nevin 02/04/1827 16 John Hughes Curate
78 John Morris Abergafran 16/04/1827 13 John Hughes Curate
79 Catherine Roberts Llithfaen 04/06/1827 4m John Hughes Curate
80 Jane Roberts Llithfaen 04/06/1827 4 John Hughes Curate
81 Ellis Price Llithfaen 22/10/1827 72 John Hughes Curate
82 Sarah Roberts Castell Bach 16/11/1827 71 John Hughes Curate
83 John Roberts Carnarvon (son John Rbts Llwynffynon) 12/01/1828 22 John Hughes Curate
84 Margaret Williams Lleiniau Llanbedrog 28/02/1828 47 John Hughes Curate
85 John Rowlands Llithfaen Fawr 18/03/1828 89 John Hughes Curate
86 John Jones Llithfaen Village 21/04/1828 8 John Hughes Curate
87 John Roberts Llithfaen Village 19/05/1828 11m John Hughes Curate
88 John Griffith Ciliau Canol 05/06/1828 47 John Hughes Curate
89 Lowry Jones Mynydd Nefyn 01/08/1828 1 John Hughes Curate
90 Jane Morris Castell Mawr 05/08/1828 32 John Hughes Curate
91 Jane Williams Cefn Tyddyn 07/11/1828 16 William Williams Minister
92 Griffith Jones Llithfaen 21/04/1829 56 John Hughes Curate
93 Humphrey Roberts Bryndymchwydd (formerly) 09/01/1830 44 John Hughes Curate
94 John Jones Cefn Tyddyn 09/04/1830 50 John Hughes Curate
95 William Roberts Cefn Tyddyn 26/04/1830 47 John Hughes Curate Highslide JS
96 Mary Williams Penisarlon 12/11/1830 85 John Hughes Curate
97 Humphrey Evans Minffordd 10/02/1831 59 William Ellis Llanaelhaiarn
98 Richard Jones Nefyn 24/02/1831 82 William Ellis Llanaelhaiarn
99 Mary Prichard Llithfaen (Widow) 02/04/1831 65 J P Jones Parry Rector
100 Sidney Williams Tynymynydd (wife of John Wms) 10/05/1831 66 J P Jones Parry Rector
101 Jane Roberts Tynymynydd (wife of John Rbts) 26/05/1831 41 J P Jones Parry Rector
102 Mary Roberts Llithfaen (wife of John Rbts) 04/06/1831 38 J P Jones Parry Rector
103 Catherine Evans Tyddyn bach (wife of John Evans) 06/06/1831 60 J P Jones Parry Rector
104 John Jones Voel Llwynffynon (P Clerk) 09/06/1831 42 J P Jones Parry Rector
105 John Roberts Penygraig (son of Hugh Rbts) 21/06/1831 8 J P Jones Parry Rector
106 Owen Roberts Llithfaen (son of John Rbts) 14/07/1831 4 J Ll Owen Minister
107 Margaret Griffith Llithfaen fawr (widow of John Gth) 15/09/1831 77 William Ellis Minister
108 Elin Roberts Caenewydd (daughter of Thomas Rbts) 21/01/1832 20 J P Jones Parry Rector
109 Jonnet Griffith Ciliau uchaf (daughter of Humph Gth) 18/02/1832 16 J P Jones Parry Rector
110 John Roberts Llithfaen 28/07/1832 65 J P Jones Parry Rector
111 Jane Williams Pistyll (daughter of Richard Wms) 31/08/1832 7 J P Jones Parry Rector
112 Dorothy Prichard Minffordd (daughter of Rbt Prichard) 03/09/1832 3m J P Jones Parry Rector
113 Richard Roberts Llithfaen (son of late John Rbts) 29/11/1832 27 J P Jones Parry Rector
114 Henry Parry Mynydd Nevin (son of Gth Parry) 22/12/1832 1 J P Jones Parry Rector
115 John Jones Tynewydd (son of Humph Jones) 05/01/1833 9 J P Jones Parry Rector
116 Mary Williams Tynymynydd (wife of Gth Williams) 13/02/1833 21 John Hughes Rhiw
117 Jane Thomas Cefn Gwnis (daughter of William Thos) 19/03/1833 3w J P Jones Parry Rector
118 Mary Jones Wern (widow of Griffith Jones) 09/04/1833 73 J P Jones Parry Rector
119 Anne Williams Tyhwntirgors Llannor (widow John Wms) 03/07/1833 75 J Ll Owen Minister
120 Jane Morris Abergarfan (wife of John Morris) 24/11/1834 55 J P Jones Parry Rector
121 Margaret Prichard Cae Garw Carnguwch (wife Rbt Prich) 10/01/1835 77 J P Jones Parry Rector
122 Sarah Williams Lodge (wife of William Wms) 31/01/1835 60 J Ll Owen Minister
123 Anne Jones House nr Tymawr (daughter Rd Jones) 20/02/1835 12w J Ll Owen Minister
124 William Williams Mynydd Nevin (son of Rbt Wms) 24/02/1835 5w J P Jones Parry Rector
125 Robert Hughes Pistyll 27/02/1835 88 J P Jones Parry Rector
126 Gwen Jones Mynydd Nevin 02/05/1835 48 J P Jones Parry Rector
127 Jane Roberts Tynewydd Rhosgommis 20/07/1835 85 J Ll Owen Minister
128 William Griffith Cerniog (son of John Griffith) 23/07/1835 1 J Ll Owen Minister
129 Owen Williams Llwynysgo 25/09/1835 76 J P Jones Parry Rector
130 Not Known NK NK 31/01/1836 NK William Ellis Llanaelhaiarn
131 Jane Thomas Llithfaen (widoe of Ellis Thomas) 14/05/1836 70 J P Jones Parry Rector
132 Margery Charles Mynydd Nevin (Widow of John Charles) 30/06/1836 75 J Ll Owen Minister
133 John Jones Tanyffordd Llithfaen 13/09/1836 6 J P Jones Parry Rector
134 Morris Davies Tanygraig Bodfean 08/10/1836 78 William Ellis Llanaelhaiarn
135 John Evans Tyddyn bach 05/12/1836 84 J P Jones Parry Rector
136 Ellis Roberts Gwnis 14/03/1837 87 J P Jones Parry Rector
137 William Morris Gefail Carnguwch 04/03/1837 86 J P Jones Parry Rector
138 Richard David Tynlon 17/06/1837 86 William Ellis Llanaelhaiarn
139 Elizabeth Jones Pistyll (daughter of Richard Wms) 03/10/1837 17 J P Jones Parry Rector
140 Mary Jones Hendy (wife of Griffith Jones) 06/11/1837 67 J P Jones Parry Rector
141 Rebecca Owen Nevin (wife of John Owen) 15/12/1837 68 J P Jones Parry Rector
142 John Hughes Bodeilias (son of John Hughes) 05/01/1838 2 J P Jones Parry Rector
143 Margaret Roberts Elusendy 26/01/1838 92 J P Jones Parry Rector
144 Jane Roberts Abergafran (daughter of John Rbts) 30/01/1838 5w J Ll Owen Minister
145 David Williams Coccyn (son of Griffith Wms) 21/05/1838 9 William Ellis Llanaelhaiarn
146 Richard Roberts Bodeilias 21/04/1838 94 Hugh Jones Minister
147 Ann Williams Llithfaen (daughter of Hannah Wms) 04/12/1838 6w J P Jones Parry Rector
148 Robert Arthur Wreck 11/01/1839 18 J P Jones Parry Rector
149 Thomas Roberts Llithfaen (son of David Rbts) 05/02/1839 2 J P Jones Parry Rector
150 Not Known NK NK 15/02/1839 NK J Ll Owen Minister
151 Not Known NK NK 18/02/1839 NK J Ll Owen Minister
152 John Jones Caerorsedd (son of William Jones) 06/03/1839 15 J Ll Owen Minister
153 William Cadwalader Nevin 21/03/1839 61 John Owen Minister
154 William Evans Tyddyn bach (son of John Evans) 30/03/1839 6m J P Jones Parry Rector
155 Elin Roberts Llithfaen (daughter late John Rbts) 23/04/1839 23 J P Jones Parry Rector
156 Jane Hughes Bodeilias (wife of John Hughes) 06/07/1839 30 J P Jones Parry Rector
157 Catherine Roberts Voel (daughter of David Roberts) 28/09/1839 3 J P Jones Parry Rector
158 Ann Jones? Caerorsedd (wife of John Jones?) 13/01/1840 60 J P Jones Parry Rector
159 Elizabeth Roberts Tygwyn (widow of Owen Rbts) 10/04/1840 86 J P Jones Parry Rector
160 Margaret Griffith Llithfaen fawr (daughter late John Gth) 27/06/1840 47 J P Jones Parry Rector
161 Elizabeth Williams Llithfaen (daughter of Thomas Wms) 07/09/1840 2w J P Jones Parry Rector
162 Magdalen Robins Ciliau Canol (daughter of John Owen) 16/10/1840 3w J P Jones Parry Rector
163 Lowry Owen Mynydd Nevin (wife of John Owen) 08/01/1841 60 J P Jones Parry Rector
164 William Williams Pistyll Farm formerly (son Rd Wms) 17/03/1841 18 E R Pring Minister
165 John Williams Foel Gwnis (bachelor) 25/03/1841 44 E R Pring Minister
166 Elin Jones Cae newydd (daughter of Edward Jones) 25/05/1841 5w J P Jones Parry Rector
167 Robert Prichard Cae Garw Carnguwch 27/05/1841 80 J P Jones Parry Rector
168 John Roberts Tynymynydd 29/05/1841 80 J P Jones Parry Rector
169 John Jones Caerorsedd 30/06/1841 65 J P Jones Parry Rector
170 David Morris Castell mawr 01/07/1841 43 J P Jones Parry Rector
171 Richard Williams Nant 09/07/1841 80 J P Jones Parry Rector
172 Richard Williams Carnarvon 22/01/1842 55 J P Jones Parry Rector
173 Mary (B) Llithfaen (daughter of Ann Roberts) 00/03/1842 11w E R Pring Minister
174 Margaret Roberts Tynymynydd (widow of John Roberts) 29/04/1842 80 J P Jones Parry Rector
175 Mary Ellis Minffordd (daughter of David Ellis) 20/05/1842 10 J P Jones Parry Rector
176 Owen Williams Shop y Rhos (son of Thos Williams) 22/10/1842 3w J P Jones Parry Rector
177 Elizabeth Jones Tanygraig or Caregllam (wife Dd Wms) 18/11/1842 77 J P Jones Parry Rector
178 Elizabeth Williams Llithfaen (wife of David Williams) 05/01/1843 62 J P Jones Parry Rector
179 John Jones Penrhos (son of Owen Jones) 30/01/1843 Inf J P Jones Parry Rector
180 William Williams Nevin (son of Hugh Williams) 04/05/1843 9w J P Jones Parry Rector
181 Elizabeth Williams Nant 02/08/1843 77 J P Jones Parry Rector
182 Ellen Jones Caenewydd (daughter of Edward Jones) 04/11/1843 10m J P Jones Parry Rector
183 Ann Daniel Sgubor bach (wife of John Daniel) 20/01/1844 82 J P Jones Parry Rector
184 Ellen Park Nevin (wife of Morris ?) 07/03/1844 64 William Jones Minister
185 Hugh John Muriau y Graig (son of Thos Jones) 14/03/1844 18 William Jones Minister
186 John Daniel Sgubor bach (widower) 23/03/1844 83 J P Jones Parry Rector
187 Catherine Roberts Caenewydd (wife of Thomas Roberts) 10/06/1844 65 J P Jones Parry Rector
188 Richard Roberts Mur hen 10/10/1844 78 J P Jones Parry Rector
189 Catherine Jones Hendy (daughter of Gth Jones) 11/10/1844 32 J P Jones Parry Rector
190 Catherine Jones Tyddyn Paentiwr (wife of Owen Jones) 28/10/1844 65 J P Jones Parry Rector
191 Richard Williams Minffordd 19/12/1844 36 J P Jones Parry Rector
192 John Jones Wern (son of John Jones) 24/12/1844 3m J P Jones Parry Rector
193 Griffith Roberts Ty gwyn (son of Rbt Roberts) 01/02/1845 6w William Jones Minister
194 Richard Roberts Ty gwyn (son of Rbt Roberts) 01/02/1845 5w William Jones Minister
195 Mary Evans Minffordd (widow of Humph Evans) 03/02/1845 79 William Jones Minister
196 Elin (B) Jones Llithfaen (daughter of late Elin Jones) 12/02/1845 7 J P Jones Parry Rector
197 Elizabeth Williams Nevin (widow of Richard Wms) 11/03/1845 55 J P Jones Parry Rector
198 David David Penclogwyn (son of Morris David) 13/06/1845 9w J P Jones Parry Rector
199 Barbara Jones Bodeilias (wife of David Jones) 26/09/1845 62 J P Jones Parry Rector
200 Jane Williams Carreglefain (daughter of Hugh Wms) 25/10/1845 9 William Jones Minister
201 John (B) Jones Hen dy (son of Catherine Jones dec) 02/12/1845 15m J P Jones Parry Rector
202 Ellen Roberts Cefn tyddyn (widow of William Rbts) 19/12/1845 75 William Jones Minister
203 Ann Williams Carreg lefain (daughter of Hugh Wms) 30/12/1845 10m J P Jones Parry Rector
204 Mary Jones Carreg dinas (wife of John Jones) 02/01/1846 73 J P Jones Parry Rector
205 Alice Jones Cefn tyddyn (widow of John Jones) 09/01/1846 74 J P Jones Parry Rector
206 Mary Williams Minffordd (daughter of Rowland Wms) 04/05/1846 2 J P Jones Parry Rector
207 Mary Edwards Llithfaen (widow of Lewis Edwards) 13/06/1846 84 J P Jones Parry Rector
208 Jane David Mynydd Nevin (daughter of Morris David) 24/08/1846 4w J P Jones Parry Rector
209 Owen Williams Tynymynydd (son of John Wms) 24/10/1846 Inf J P Jones Parry Rector
210 Ellis Williams Nant 28/11/1846 75 J P Jones Parry Rector
211 Ann Roberts Tanyfoel 30/11/1846 90 J P Jones Parry Rector
212 William Williams Lodge (widower see 31/01/1835) 11/03/1846 71 J P Jones Parry Rector
213 Catherine Jones Muriau graig (wife of Thomas Jones) 29/07/1847 64 J P Jones Parry Rector
214 Mary Llwyd Minffordd (wife of Rowland Llwyd) 15/09/1847 44 J P Jones Parry Rector
215 William Roberts Tir gwyn 27/09/1847 70 J P Jones Parry Rector
216 John Williams Tynymynydd (widower) 27/01/1848 83 J P Jones Parry Rector
217 Humphrey Jones Minffordd 26/02/1848 21 J P Jones Parry Rector
218 Janet Roberts Botacho gwyn (wife of Edward Rbts) 24/03/1848 96 J P Jones Parry Rector
219 Morris Roberts Mynydd Nevin (son of Morris Gth) 01/05/1848 7d J P Jones Parry Rector
220 David Williams Llithfaen (widower) 05/05/1848 71 William Jones Minister
221 Catherine (B) Griffith Tir gwynt (daughter of Sidnry Gth) 12/05/1848 3w J P Jones Parry Rector
222 Thomas Ellis Minffordd (son of David Ellis) 23/05/1848 20 J P Jones Parry Rector
223 Thomas Roberts Bodeilias (widower) 13/06/1848 69 J P Jones Parry Rector
224 William Jones Mynydd Nevin (son of Wm Jones) 20/07/1848 19 J P Jones Parry Rector
225 Thomas Jones Nevin 17/08/1848 21 J P Jones Parry Rector
226 William Rowland Ciliau Isa 12/09/1848 67 William Jones Minister
227 Elizabeth Griffith Carnarvon (widow of John Gth) 03/01/1849 79 J P Jones Parry Rector
228 John Hughes Llithfaen (son of Hugh Rbts) 15/01/1849 16 J P Jones Parry Rector
229 Robert Williams Nant 24/01/1850 79 J P Jones Parry Rector
230 Elizabeth Evans Nant 28/03/1850 70 J P Jones Parry Rector
231 Hugh Roberts Glanrafon Gwnis 27/04/1850 53 J P Jones Parry Rector
232 Catherine Cadwalader Tyn y Caeau (daughter Wm Cadwalader) 01/05/1850 16m J P Jones Parry Rector
233 John Jones Caenewydd (son of Edward Jones) 21/05/1850 7w J P Jones Parry Rector
234 John Roberts Nevin Parish 21/05/1850 72 J P Jones Parry Rector
235 William Jones Llithfaen 22/07/1850 4 J P Jones Parry Rector
236 Elizabeth Cadwalader Nevin (widow of Wm Cadwalader) 06/08/1850 84 J P Jones Parry Rector
237 John Jones Carregdinas (widower) 27/08/1850 76 J P Jones Parry Rector
238 Sarah Jones Minffordd (wife of Humphrey Jones) 20/02/1851 36 J P Jones Parry Rector
239 Griffith Jones Tanygraig or Carregllam (widower) 04/03/1851 86 J P Jones Parry Rector
240 Anne Rowlands Lleiniau 04/03/1851 77 J P Jones Parry Rector
241 Griffith Williams Coccyn 13/03/1851 69 J P Jones Parry Rector
242 Griffith Roberts Llithfaen 12/12/1851 31 J P Jones Parry Rector
243 Ellis Williams Cefnydd 29/04/1852 77 J P Jones Parry Rector
244 Sarah Jones Minffordd (daughter of Humphrey Jones) 03/05/1852 14 J P Jones Parry Rector
245 Lowry Williams Cefnydd (widow of Ellis Williams) 06/05/1852 66 J P Jones Parry Rector
246 Catherine Jones Plas Llithfaen (wife of Thomas Jones) 20/05/1852 57 J P Jones Parry Rector
247 Griffith Jones Penybryn Nevin 27/05/1852 80 J P Jones Parry Rector
248 William Wllis Minffordd (son of David Ellis) 22/06/1852 12 J P Jones Parry Rector
249 Mary Williams Llithfaen (daughter of John Williams) 30/08/1852 2w J P Jones Parry Rector
250 Ann Prichard Coccyn (daughter of Rbt Richard) 21/09/1852 4 William Jones Minister
251 Thomas Prichard Coccyn (son of Rbt Richard) 21/09/1852 3 William Jones Minister
252 Jane Prichard Coccyn (daughter of Rbt Richard) 21/09/1852 1 William Jones Minister
253 Catherine Roberts (widow of Richard Roberts Murhen) 08/12/1852 87 J P Jones Parry Rector
254 Elizabeth (B) Williams Carreglefain (daughter of Ellen Wms) 14/12/1852 4m J P Jones Parry Rector
255 Ellen Jones Llithfaen (widow) 15/12/1852 75 William Jones Minister
256 Thomas Roberts Llwyn y ffynnon 27/05/1853 77 J P Jones Parry Rector
257 Robert Parry Castell bach (widower) 30/06/1853 96 William Jones Minister
258 Not Known Not Known Not Known 05/07/1853 NK J P Jones Parry Rector
259 Griffith Jones Hendy (widower) 11/07/1853 80 J P Jones Parry Rector
260 William Jones Tymawr 29/08/1853 53 J P Jones Parry Rector
261 Richard Williams Cefn Gwnis 11/01/1854 79 J P Jones Parry Rector
262 Robert Roberts Treddafydd 17/02/1854 50 J P Jones Parry Rector
263 Richard Roberts Caerau Bryncroes 14/03/1854 34 William Jones Minister
264 Robert Roberts Tyn lon 20/04/1854 58 J P Jones Parry Rector
265 Anne Jones Llithfaen 26/12/1854 27 William Jones Minister
266 Thomas Roberts Llanystumdwy (son of David Roberts) 26/01/1855 3 J P Jones Parry Rector
267 William Roberts Llithfaen (son of late Gth Roberts) 08/02/1855 4 J P Jones Parry Rector
268 Margaret Rowlands Llithfaen (widow of David Rowlands) 10/02/1855 88 J P Jones Parry Rector
269 Cathrine Jones Lodge (wife of Humphrey Jones) 04/05/1855 75 J P Jones Parry Rector
270 Anne Jones Minffordd (wife of Richard Jones) 05/07/1855 59 J P Jones Parry Rector
271 Elizabeth Parry Hen dy (wife of William Parry) 02/08/1855 49 J P Jones Parry Rector
272 John Jones Tynymynydd Llithfaen 15/10/1855 21 J P Jones Parry Rector
273 Griffith Roberts Nynydd Parish Nevin 12/01/1856 6w J P Jones Parry Rector
274 Janet Griffith Cerniog Parish Nevin 26/01/1856 67 J P Jones Parry Rector
275 Ellen Jones Hafod Carnguwch (widow) 20/03/1856 82 J P Jones Parry Rector
276 Owen Williams Tynymynydd (son of John Wms) 12/05/1856 1w J P Jones Parry Rector
277 John Jones Nevin (son of late William Jones) 17/06/1856 9 J P Jones Parry Rector
278 Dorothy Richards Llithfaen 13/03/1857 87 J P Jones Parry Rector
279 Thomas Jones Muriau Graig (widower) 26/03/1857 77 J P Jones Parry Rector
280 Elizabeth Williams Llangybi (widow of Richard Wms) 16/04/1857 76 J P Jones Parry Rector
281 Robert Humphrey Bodeilias (son of John Humphrey) 10/12/1857 2 J P Jones Parry Rector
282 Robert Thomas Gorsllwyd 18/02/1858 49 William Jones Minister
283 Ellen Jones Nevin 05/03/1858 58 J P Jones Parry Rector
284 Ellen Roberts Nevin 27/03/1858 85 J P Jones Parry Rector
285 Robert Parry Foel Gwnis 17/04/1858 4d J P Jones Parry Rector
286 John Williams Llithfaen 22/04/1858 19 J P Jones Parry Rector
287 Ann Williams Tanyfoel 06/05/1858 41 William Jones Minister
288 William Williams Ciliau Isaf 22/06/1858 11 J P Jones Parry Rector
289 John Roberts Castell Mawr 05/07/1858 74 William Jones Minister
290 William Jones Llithfaen Fawr 31/12/1858 72 J P Jones Parry Rector
291 Margaret Jones Tanyffordd 25/04/1859 5w J P Jones Parry Rector
292 Humphrey Evans Hendy 12/09/1859 80 J P Jones Parry Rector
293 Anne Jones Llithfaen 24/09/1859 7 J P Jones Parry Rector
294 Evan Williams Cefnydd 11/10/1859 47 J P Jones Parry Rector
295 Mary Roberts Tirgwyn 01/03/1860 87 William Jones Minister
296 Jane Richards Cerniog Uchaf 13/04/1860 4 J P Jones Parry Rector
297 Humphrey Jones Minffordd 02/06/1860 78 J P Jones Parry Rector
298 Evan Jones Caerorsedd 19/06/1860 6m J P Jones Parry Rector
299 Ellen Jones Llainpant 14/08/1860 2 J P Jones Parry Rector
300 John Jones Llainpant 16/08/1860 4 J P Jones Parry Rector
301 Robert Jones Fron Llithfaen 04/10/81860 76 J P Jones Parry Rector
302 Ellen Jones Tanyfron 08/10/1860 46 J P Jones Parry Rector
303 Jane Jones Caerorsedd 11/12/1860 10 John Hughes Ceidio
304 Griffith Owen Gwnis 08/02/1861 36 J P Jones Parry Rector
305 Ann Williams Foel 03/01/1861 33 William Jones Minister
306 Thomas Morris Tynypwll Nevin 21/01/1861 59 J P Jones Parry Rector
307 Sydney Hughes Bwlch gwynt 26/01/1861 37 J P Jones Parry Rector
308 Anne Jones Nevin 05/09/1861 85 J P Jones Parry Rector
309 William Jones Abergafran 18/10/1861 37 J P Jones Parry Rector
310 Sydney Jones Pencaenewydd 06/12/1861 45 J P Jones Parry Rector
311 Ann Griffith Ciliau uchaf 03/01/1862 79 J P Jones Parry Rector
312 David Jones Bodeilias 27/02/1862 79 J P Jones Parry Rector
313 John Williams Llithfaen 12/08/1862 2w J P Jones Parry Rector
314 Jane Roberts Llithfaen 29/11/1862 82 J P Jones Parry Rector
315 Catherine Griffith Bwlchgwynt 11/12/1862 69 J P Jones Parry Rector
316 Elizabeth Morris Carreg llam 20/04/1863 62 J Hughes Minister
317 Robert Griffith Tynygarreg 03/12/1863 9 J Hughes Minister
318 Evan Owen Gwnis 11/12/1863 71 J Hughes Minister
319 Barbara Roberts Bron oleu 19/12/1863 2 J Hughes Minister
320 Catherine Griffith Ciliau canol 29/12/1863 56 O L Williams Bodvean
321 Jane Griffith Tynygareg 18/01/1864 7 J Hughes Minister
322 Elias Williams Mynydd Parish Nevin 25/03/1864 2 J P Jones Parry Rector
323 Elizabeth Evans Hen dy 26/03/1864 85 J P Jones Parry Rector
324 Ann Williams Tan y graig 12/05/1864 3w J Hughes Minister
325 Elizabeth Griffith Ciliau canol 09/07/1864 82 J P Jones Parry Rector
326 Mary Jones Llithfaen 07/09/1864 15 J Hughes Minister
327 Alice Roberts Barracks Pistyll 23/09/1864 65 J Hughes Minister
328 Elizabeth Roberts Cefn tyddyn 14/11/1864 21 J Hughes Minister
329 Elizabeth Williams Tanygraig 09/01/1865 24 David Rowland
330 John Roberts Tyddyn y Ffoi Bryncroes 10/01/1865 38 David Rowland
331 Robert Williams Tanygraig 24/01/1865 14 David Rowland
332 Cadwalader Jones Tyddyn y Paentiwr 22/04/1865 61 David Rowland
333 Jane Owen Gwnis 05/08/1865 73 W L Evans Curate
334 Morris Griffith Nevin Mountain 16/09/1865 78 W L Evans Curate
335 John Morris Aber 15/01/1866 86 W L Evans Curate
336 Jane Rowlands Llithfaen 15/06/1866 54 W L Evans Curate
337 Ann Parry Pistyll 03/08/1866 21 W L Evans Curate
338 Richard Williams Llwynyffynnon 22/08/1866 47 W L Evans Curate
339 Sarah Rowlands Llithfaen 27/09/1866 79 Eleazer Williams Rector
340 John Roberts Pistyll 24/10/1866 80 J Kinsey Minister
341 Griffith Roberts Pistyll 04/12/1866 24 Eleazer Williams Rector
342 Ellen Jones Ciliau 03/03/1867 3 Eleazer Williams Rector
343 Ellen Roberts Llithfaen 21/05/1867 45 Eleazer Williams Rector
344 Anne Jones Tairlon Nefin 23/05/1867 53 Eleazer Williams Rector
345 Margaret Thomas Barracks 09/05/1867 2 J Kinsey Minister
346 Ann Roberts Llithfaen 22/06/1867 54 Eleazer Williams Rector
347 Mary Jones Tynylon 10/08/1867 13 Peter Jones Curate
348 Catharine Evans Pistyll 29/08/1867 81 Peter Jones Curate
349 Anne Williams Pistyll 19/09/1867 1 Peter Jones Curate
350 Catharine Roberts Pistyll 05/10/1867 77 Peter Jones Curate
351 Elizabeth Price Pistyll 12/12/1867 88 Peter Jones Curate
352 Hugh Roberts Llithfaen 30/06/1868 69 Peter Jones Curate
353 Mary Williams Mynydd Nefyn 04/03/1868 28 Peter Jones Curate
354 John Roberts Ceidio 30/04/1867 28 Peter Jones Curate
355 Elizabeth Williams Carreglefain 14/09/1868 18m Peter Jones Curate
356 Margaret Jones Fron 27/11/1868 83 Peter Jones Curate
357 Laura Roberts Pistyll 26/06/1869 56 E Williams Rector
358 Elizabeth Jones Pistyll 15/07/1869 13 E Williams Rector
359 John Roberts Pistyll 30/07/1869 80 E Williams Rector
360 Susannah Williams Pistyll 29/09/1869 85 E Williams Rector
361 Void Void Void Void Void Void
362 Elizabeth Williams Carreglefain 14/09/1869 8m E Evans Curate
363 Margaret Jones Fron 27/11/1869 83 E Evans Curate
364 Richard Jones Mynydd Nefyn 18/01/1870 58 E Evans Curate
365 Elizabeth Jones Pistyll 24/05/1870 26 E Williams Rector
366 Jane Roberts Llwynffynnon 13/10/1870 89 E Williams Rector
367 Catharine Morris Llithfaen 22/10/1870 84 E Williams Rector
368 76 J Kinsey Minister
369 Jane Jones Llithfaen 10/03/1871 84 E Williams Rector
370 Jane Williams Minffordd 25/03/1871 73 E Williams Rector
371 Elizabeth Jones Pistyll 03/05/1871 23 E Williams Rector
372 John Jones Tynygarreg 29/04/1871 20 E Williams Rector
372a Mary Lewis Llithfaen No date 75 E Williams Rector
373 Barbara Williams Llanllyfni 20/01/1872 25 D Jones Curate
374 William Williams Cefntyddyn 19/02/1872 40 D Jones Curate
375 Jane Roberts Glanyrafon 11/04/1872 73 D Jones Curate
376 Hugh Jones Llithfaen 13/04/1872 2 D Jones Curate
377 Hugh Jones Pwllheli 16/05/1872 68 D Jones Curate
378 Margaret Jones Tyuchaf 24/05/1872 75 D Jones Curate
379 Thomas Jones Llithfaen 13/06/1872 82 D Jones Curate
380 Elizabeth Williams Tai Ellis Nefyn 13/01/1873 3 D Jones Curate
381 Mary Williams Tai Ellis Nefyn 19/04/1873 31 D Jones Curate
382 Ellen Elias Llithfaen 14/07/1873 83 D Jones Curate
383 Humphrey Griffith Glaynys 19/03/1873 65 E Edwards
384 Anne Jones Tynygarreg 22/06/1873 17 E Evans Curate
385 Anne Jones Tainewyddion Nefin 09/09/1875 61 E Williams Rector
386 Thomas Griffith Pistyll 08/12/1875 82 E Williams Rector
387 Ellis Thomas Llithfaen 27/01/1876 76 J Jones Minister
388 Ellen Williams Nefyn 16/01/1876 8 D Jones Curate
389 John Evans Tirbach 01/12/1876 28 E Williams Rector
390 John Griffith Penrhos 02/07/1877 18 E Williams Rector
391 Edward Jones Pencaenewydd Penrhos 30/07/1877 67 D Jones Curate
392 Griffith Williams Llwynffynon Pistyll 04/01/1878 ? Herbert Jones Curate
393 Sarah Thomas Minffordd 18/02/1878 85 Herbert Jones Curate
394 Margaret Jones Bryntirion 17/06/1878 54 Herbert Jones Curate
395 Lowry Williams Pistyll 29/06/1878 64 Herbert Jones Curate
396 Jane Williams Poorhouses Nevin 27/07/1878 48 Herbert Jones Curate
397 Mary Evans Hendy Pistyll 15/08/1878 74 Herbert Jones Curate
398 Elizabeth Roberts Liverpool Terrace Llithfaen 12/11/1878 83 Herbert Jones Curate
399 Mary Jones Aber Pistyll 07/02/1879 80 Herbert Jones Curate
400 Mary Williams Poorhouses Nevin 02/09/1879 15 G Hopkins Parry Ceidio
401 Jane Anne Rowlands Portnant Pistyll 11/09/1879 6m John Morgan Rector
402 Elias Williams Poorhouses Nevin 12/09/1879 12 John Morgan Rector
403 Sarah Thomas Brynhyfryd 30/12/1879 25 W Owen Curate
404 Dorothy Evans Tanyffordd 31/03/1879 85 W Owen Curate
405 Sarah E Thomas Portnant 24/02/1880 10w W Owen Curate
406 Ellen Jones Borth Ynyscynhaiarn 17/04/1880 20 W Owen Curate
407 Edward Davies Llithfaen 23/07/1880 ? W Owen Curate
408 Thomas Jones Llithfaen 10/07/1880 7m W Owen Curate
409 Jane Griffiths Llithfaen 23/07/1881 78 W Owen Curate
410 John Thomas Jones Galltyberan 05/09/1881 66 William Owen Curate
411 Robert Hughes Tyhen Portnant 25/01/1882 2m Anthony Davies Curate
412 John Roberts Caermynydd 16/02/1882 89 Anthony Davies Curate
413 John Jones Liverpool Terrace 15/05/1882 11m Anthony Davies Curate
414 Ann Jones Plas porch Nevin 08/03/1883 85 Anthony Davies Curate
415 Maggie J D Baum Vron Hyfryd Terrace 08/03/1883 7m Anthony Davies Curate
416 Ann Roberts Caeglas Nevin 10/03/1883 12m Anthony Davies Curate
417 Richard Jones Muriaur Graig 21/05/1883 90 Anthony Davies Curate
418 Eliza Roberts Caeglas Nevin 09/07/1883 26 Anthony Davies Curate
419 Robert Jones Buarth Llwyd 27/07/1883 3 Anthony Davies Curate
420 Humphrey Williams Barracks Pistyll 29/09/1883 50 Anthony Davies Curate
421 Robert Jones Penrhos Pistyll 31/12/1883 74 Anthony Davies Curate
422 Margaret Williams Nevyn 23/01/1884 27 Anthony Davies Curate
423 Humphrey Wm Owen Port Nant 27/02/1884 2 Anthony Davies Curate
424 Mary Ellen Jones Portnant 16/07/1884 15m J Morgan Rector
425 Eliza Jones Tynlon Mynydd Nevin 26/07/1884 7 J Morgan Rector
426 Thomas Jones Tynlon Mynydd Nevin 31/07/1884 8 Anthony Davies Curate
427 William Jones Fronhyfryd Terrace 09/12/1884 14d Anthony Davies Curate
428 Henry Rowlands Portnant Pistyll 09/04/1885 2 Anthony Davies Curate
429 Richard Griffith Penisarhos Pistyll 04/05/1885 23 Anthony Davies Curate
430 Anne Jones Tyucha Edern 14/05/1885 89 Anthony Davies Curate
431 William Griffith Cocyn Pistyll 19/05/1885 71 Anthony Davies Curate
432 Jane Griffith Nevin 09/10/1885 68 Anthony Davies Curate
433 Thomas Evans Hendy Pistyll 03/06/1886 78 Anthony Davies Curate
434 Azanah Roberts Port Nant 10/07/1886 27 Anthony Davies Curate
435 Griffith Williams Tair Plwy Nevin 10/07/1886 17 Anthony Davies Curate
436 Evan Ellis Williams Llwynffynon Pistyll 01/09/1886 2 Anthony Davies Curate
437 Margaret Jones Minffordd Pistyll 10/09/1886 62 Anthony Davies Curate
438 William Williams Llwynffynnon Pistyll 09/12/1886 80 Anthony Davies Curate
439 Margaret Jones Buarthllwyd Pistyll 31/12/1886 19m Anthony Davies Curate
440 Martha Jane Evans Port Nant Pistyll 08/01/1887 5m Anthony Davies Curate
441 John Parry Penbryn Holborn 05/04/1887 85 John Morgan Rector
442 Thomas Jones Vronoleu Mynyddmawr 18/06/1887 2 M Morgan Jones Minister
443 Thomas Williams Vrondeg 21/07/1887 3 John Jones Curate
444 Anne Williams Murgraig 23/07/1887 76 John Jones Curate
445 Hugh Williams Smith Street Portmadoc 31/12/1888 78 E Lewis Curate
446 Joseph Corns Port Nant 21/03/1889 48 E Lewis Curate
447 Robert Pritchard Cerniog Uchaf Mynydd Nevin 27/04/1889 80 E Lewis Curate
448 Catherine Owen Jones Tyddyn Paentiwr 15/10/1889 77 J Williams Curate
449 John Evans Minffordd 02/05/1890 77 John Williams Curate
450 Catherine Evans Minffordd 08/05/1890 82 D Sinnett Jones Curate
451 Hugh Williams Fronygraig 19/08/1890 81 D Sinnett Jones Curate
452 Elizabeth Jones Ty ? Llwyndyrus Abererch 05/09/1890 80 D Sinnett Jones Curate
453 Griffith Thomas Muriaur Graig 12/11/1890 ? D Sinnett Jones Curate
454 Peter McIntyre Barracks Port Nant 27/11/1890 66 D Sinnett Jones Curate
455 John Humphreys Mur Hen 08/01/1891 81 D Sinnett Jones Curate
456 Not Known Not Known Found on the beach 14/03/1891 NK D Sinnett Jones Curate
457 Anne Jones Muriaur Graig 23/05/1891 78 D Sinnett Jones Curate
458 John Jones Cefnydd 04/09/1891 ? No Service
459 Ellis Roberts Cerniog Ucha Nevin 21/11/1891 3 D Sinnett Jones Curate
460 David Roberts Frondeg 10/12/1891 46 D Sinnett Jones Curate
461 Elizabeth Butler Port Nant 11/01/1892 63 D Sinnett Jones Curate
462 John Charles Jones Corstynrhos Llannor 14/03/1892 70 J Morgan Rector
463 Evan Parry Roberts Mount Pleasant Llithfaen 02/06/1892 3 D Sinnett Jones Curate
464 Dorothy Hughes Fronhyfryd Terrace 09/09/1892 37 D Sinnett Jones Curate
465 William Owen Sea View Portnant 15/06/1893 66 D Sinnett Jones Curate
466 Elizabeth Griffiths Penisarhos 02/01/1894 60 D Sinnett Jones Curate
467 Thomas Williams Sea View Portnant 19/02/1894 60 D Sinnett Jones Curate
468 Robert Jones Cerniogell Nevin 12/04/1894 80 D Sinnett Jones Curate
469 Sarah Williams Griffiths Glandwr Llithfaen 19/05/1894 76 D Sinnett Jones Curate
470 Anne Jones Llithfaen fawr 01/06/1894 84 D S Jones Curate
471 William Williams Tycapel 06/10/1894 40 D S Jones Curate
472 William Roberts Caernant 14/12/1894 14 J Morgan Rector
473 Elizabeth Jones Frondeg Pistyll 16/04/1895 83 D S Jones Curate
474 Ann Hughes Fronhyfryd Terrace 08/08/1895 5 J Parry Curate
475 William Roberts Cefntyddy Pistyll 10/08/1895 84 J Parry Curate
476 Catherine Jones Ddorddu Pistyll 03/10/1895 51 J Parry Curate
477 Minnie Radnor Mountain View Portnant 31/10/1895 5m J Parry Curate
478 Thomas Evan Owen Shop y Foel Pistyll 22/05/1896 6m J Parry Curate
479 Humphrey Jones Bronhyfryd Terrace Llithfaen 04/06/1896 75 J Parry Curate
480 Ellen Evans Tynymynydd Pistyll 28/12/1896 71 J Parry Curate
481 John Jones Caerorsedd Pistyll 15/04/1897 80 J Parry Curate
482 Richard Griffith Portnant PIstyll 01/09/1897 60 J H Parry Curate
483 William Roberts Cerniog Uchaf Mynydd Nevin 16/02/1898 4 H R Hughes Edern
484 John Jones Cefnydd 28/03/1898 26 J H Parry Curate
485 Hugh Jones Bryntirion 02/04/1898 84 J H Parry Curate
486 John Jones Taihirion Bodvean 19/09/1898 69 J H Parry Curate
487 John Evans Tynymynydd 23/12/1898 82 J H Parry Curate
488 Ellen Roberts Workhouse Pwllheli 24/12/1898 77 J H Parry Curate
489 Ann Thomas Tynywerglodd 19/01/1899 29 J H Parry Curate
490 Robert Jones Penisarlon 29/04/1899 70 J H Parry Curate
491 Margaret Humphreys Murhen 06/06/1899 89 J H Parry Curate
492 Ellen Roberts Tair Plwy Nevin 13/07/1899 65 J H Parry Curate
493 Catherine Williams Sea View Terrace Portnant 07/09/1899 98 J H Parry Curate
494 Rowland Evans Aberafan 03/11/1899 23 J H Parry Curate
495 Mary Hughes Tynewydd 21/12/1899 81 J H Parry Curate
496 Catherine Thomas Tynweirglodd 03/01/1900 54 J H Parry Curate
497 Jane Griffith Tan y Clogwyn 24/07/1900 85 J H Parry Curate
498 Catherine Thomas Muriaur Graig 01/09/1900 17 J H Parry Curate
499 Catherine Griffith Compton House Llithfaen 24/11/1900 73 J H Parry Curate
500 David John Hughes Cae Nant Llithfaen 28/02/1901 15 J H Parry Curate
501 William Roberts Mount Pleasant Llithfaen 25/05/1901 5m J H Parry Curate
502 Mary Williams Tair Foel Pistyll Terrace 15/11/1901 60 J H Parry Curate
503 Elizabeth Jones Taihirion Bodvean 28/01/1902 82 J H Parry Curate
504 John Williams Penrhos 13/03/1902 15 J H Parry Curate
505 Jane Jones Tanyffordd 15/05/1902 69 J H Parry Curate
506 Richard Thomas Merthyr Tudfil 27/02/1903 27 J H Parry Curate
507 William Griffith Cocyn 26/05/1903 61 J H Parry Curate
508 Elizabeth M C Roberts Sea View Portnant 16/07/1903 24 J H Parry Curate
509 Elizabeth Jones Cefnydd 24/12/1903 69 J H Parry Curate
510 Elizabeth Williams Ty Capel Pistyll 19/01/1904 44 J H Parry Curate
511 Alice Roberts Portnant 02/04/1904 58 J H Parry Curate
512 Joseph Buckley Pistyll Terrace 16/04/1904 17m J H Parry Curate
513 Nicholas Murphy Sea View Portnant 12/11/1904 32 W Williams Curate
514 Anthony McNally Portnant 14/03/1905 70 James Hind
515 Jane Roberts Meirion View Llannor 11/04/1905 53 W Williams Curate
516 Hannah Roberts Llwynysgo 29/04/1905 25 William Williams Curate
517 Griffith Roberts Cocin Pistyll 29/07/1905 14 William Williams Curate
518 William Roberts Tynrhos Rhiw 08/02/1924 66 W G Jones Llanaelhaiarn
519 Hannah Jane Roberts Ty Canol Minffordd 06/07/1924 21 R Jones Roberts Rector
520 Mary Evans Ty Ucha Minffordd Pistyll 03/02/1925 84 R Jones Roberts Rector
521 Rowland Humphreys Penisarlon Pistyll 10/11/1925 80 R Jones Roberts Rector
522 Robert Ellis Williams Llwynysgaw Pistyll 16/02/1926 7m R Jones Roberts Rector
523 Hugh Roberts Ty Canol Pistyll 10/03/1926 57 R Jones Roberts Rector
524 Evan Jones Caerorsedd Pistyll 27/03/1926 64 R Jones Roberts Rector
525 Margaret Ellin Olson Tan y Clogwyn Pistyll 09/04/1927 4m No Service
526 Jane Williams Barracks Pistyll 06/07/1927 77 R Jones Roberts Rector
527 Catherine Thomas Penrhos Pistyll 20/12/1928 72 R Jones Roberts Rector
528 Joseph Buckley Terrace Pistyll 15/05/1929 56 R Jones Roberts Rector
529 Esther Jones Frondeg Pistyll 24/03/1930 18d T Michaeliones Rector
530 Robert Williams Bwlchgwynt Bach Pistyll 11/04/1930 33 T Michaeliones Rector
531 Catherine Owen Bwlchgwynt Fawr Pistyll 23/04/1931 84 T Michaeliones Rector
532 Elizabeth A Jones Olsen Tanyclogwyn 31/10/1931 15 T Michaeliones Rector
533 Jane Jones 11 The Terrace Pistyll 05/01/1932 72 T Michaeliones Rector
534 Mary Ellen Jones 11 Pistyll Terrace 16/01/1932 61 T Michaeliones Rector
535 Elizabeth Jane Jones Frondeg Pistyll 28/02/1933 2 T Michaeliones Rector
536 Ann Williams Llanystumdwy 13/11/1933 74 T Michaeliones Rector
537 William Owen Gwelfor Pistyll Terrace 21/12/1935 76 T Michaeliones Rector
538 Robert Rees Thomas Morlan Cardiff Road (Alderman) 29/10/1936 62 T Michaeliones Rector
539 Catherine Jones Ty Isa Pistyll 18/02/1937 71 T Michaeliones Rector
540 Ann Morgan Owen Gwelfor The Terrace Pistyll 01/04/1937 77 Burial Laws
541 Robert Jones 11 The Terrace Pistyll 11/03/1939 77 T Michaeliones Rector
542 Elizabeth Williams Barracks Pistyll 00/04/1939 74 T Michaeliones Rector
543 Martha Elstone Knutsford 20/12/1939 34 T Michaeliones Rector
544 Janet Michaeliones Pistyll Rectory (Gweindy) 29/08/1940 53 David Jenkins Arch Merioneth
545 Henry Griffith Penisarhos Pistyll 26/05/1942 76 T Michaeliones Rector
546 Thomas Owen Bwlchygwynt Mawr 04/01/1943 58 T Michaeliones Rector
547 Robert Griffith Penisarhos Pistyll 09/02/1943 74 T Michaeliones Rector
548 Gwendoline G M Fisher Four Winds Carreg Llam (Burnt to death) 23/02/1943 60abt T Michaeliones Rector
549 William Hughes Lleiniau Pistyll 24/11/1945 62 Burial Laws
550 Margaret Thomas Cymynod Upper Bangor (sister 538) 17/04/1946 68 T Michaeliones Rector
551 Albert John Bott Tynycae Fawr Pistyll (Church Warden) 23/07/1946 ? T Michaeliones Rector
552 Issac Thomas Caerorsedd 22/07/1947 63 Burial Laws
553 Margaret Ellen Olsen Tanyclogwyn Pistyll 03/11/1948 ? T Michaeliones Rector
554 Catherine E Thomas Caerorsedd Pistyll 09/03/1949 3m Burial Laws
555 Elizabeth Rees Thomas Bryn Arfor Llangefni 05/04/1949 73 T Michaeliones Rector
556 Ann Jones Ty Isaf Pistyll 25/07/1951 73 T Michaeliones Rector
557 John Olsen Tanyclogwyn Pistyll 26/02/1952 71 T Michaeliones Rector
558 Rebecca Ann Olsen Tanyclogwyn Pistyll 08/03/1952 67 T Michaeliones Rector
559 Margaret A Williams Alpha House Llithfaen 05/11/1952 79 T Michaeliones Rector
560 J M James Williams Alpha House Llithfaen 03/08/1955 77 T Michaeliones Rector
561 Griffith Jones Minffordd Pistyll 14/12/1955 82 T Michaeliones Rector
562 Ellen Buckley Swn y Mor The Terrace 09/05/1956 82 Burial Laws
563 Augusta S H Bott Tynycae Nefyn (wife of 551) 24/07/1958 74 T Michaeliones Rector
564 John Tecwyn Williams Mor Awelon The Terrace 17/01/1960 27 T Michaeliones Rector
565 Thomas Michaeliones Gweindy Pistyll 28/04/1960 79 Wallis Thomas Arch Merioneth
566 Florence May Mannel Plas Pistyll Pistyll 21/03/1961 64 D Jonathan Jones Pistyll
567 Laura Owen Bwlchgwynt Mawr Pistyll 07/06/1961 77 D Jonathan Jones Pistyll
568 Ruby Norah Marriot 11 The Terrace Pistyll 28/09/1964 ? D Jonathan Jones Pistyll
569 Ann Hughes Araul Pistyll 03/06/1965 85 Grey Edwards Minister
570 Esther Grace Elliott Rubinora Pistyll Terrace 02/11/1969 93 D Jonathan Jones Pistyll
571 William Buckley Btyn y Neuadd Hospital 12/02/1971 56 O J Hughes Minister
572 Rupert L G Davies Tynyweirglodd Pistyll 27/11/1976 60 E W Thomas Vicar
573 Elizabeth Jane Owen Pistyll Farm (Carnguwch) 21/06/1988 84 W Davies Minister
574 Mary Elizabeth Roberts Coed y Garth Fourcrosses (Carnguwch) 20/02/1998 97 W Davies Minister
Entries Per Page
Displaying Page of