Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
  • CHILD - Plentyn / Child - (B) Anghyfreithlon neu rhieni heb briodi / Illegitimate or unmarried parents
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • ABODE - Preswylfod / Residence
  • OCCU - Gwaith / Occupation
  • BAPT - Bedyddiwyd Gan / Baptized By
ID
DATE
CHILD
FATHER
MOTHER
SURNAME
ABODE
OCCU
BAPT
1 03/01/1813 Jane Humphrey Catherine Jones Tynewydd Weaver Evan Richards Curate
2 14/02/1813 Elizabeth John Catherine Williams Tan y Foel Labourer Evan Richards Curate
3 07/03/1813 Lowry John Jane Roberts Llithfaen Labourer Evan Richards Curate
4 18/04/1813 Catherine John Alice Jones Cefntyddyn Labourer Evan Richards Curate
5 02/05/1813 John Thomas Dorothy Griffith Penygamdda Labourer Evan Richards Curate
6 23/05/1813 Sarah William Sarah Williams Ty Isa Labourer Evan Richards Curate
7 24/06/1813 Owen Richard Anne Owen Llithfaen Farmer Evan Richards Curate
8 04/07/1813 Richard Richard Elizabeth Williams Cefn Gwnnus Farmer Evan Richards Curate
9 11/07/1813 Catherine Thomas Jane Evans Bryndowrhydd Labourer Evan Richards Curate
10 01/08/1813 Robert John Catherine Jones Kilia Uchaf Farmer Evan Richards Curate
11 15/08/1813 John John Jane Morris Abergafren Labourer Evan Richards Curate
12 30/09/1813 Thomas Thomas Catherine Jones Muriaur Graig Farmer Evan Richards Curate
13 31/10/1813 John John Catherine Evans Tyddyn Bach Labourer Evan Richards Curate
14 07/11/1813 Elizabeth Humphrey Martha Williams Gwniasa Labourer Evan Richards Curate
15 20/11/1813 Richard William Elizabeth Williams Bwlch Farmer Evan Richards Curate
16 21/11/1813 Richard Robert Anne Davies Glanravon Farmer Evan Richards Curate
17 28/11/1813 David Richard Anne Evans Gwniasa Farmer Evan Richards Curate
18 06/02/1814 Evan William Jane Evans Penyclogwyn Butcher Evan Richards Curate
19 06/02/1814 Margaret (B) Samuel Mary Edwards/Roberts Evan Richards Curate
20 20/02/1814 Hugh Owen Catherine Jones Tyddyn Paentiwr Farmer Evan Richards Curate
21 13/03/1814 Griffith John Elizabeth Griffiths Hilie Canol Farmer Evan Richards Curate
22 27/03/1814 Evan John Jane Thomas Tynymynydd Labourer Evan Richards Curate
23 27/03/1814 Anne Humphrey Mary Evans Minffordd Labourer Evan Richards Curate
24 01/05/1814 Owen Robert Elizabeth Owens Minffordd Labourer Evan Richards Curate
25 22/05/1814 Lowry Hugh Anne Roberts Cerniog Farmer Evan Richards Curate
26 30/05/1814 Margaret and Ellen Robert Margaret Jones Tynewydd Labourer Evan Richards Curate
27 30/05/1814 Lowry Griffith Mary Jones Hen Dy Farmer Evan Richards Curate
28 23/10/1814 Grace David Elizabeth Williams Tynewydd Labourer Evan Richards Curate
29 06/11/1814 Margaret Griffith Mary Morris Castell Bach Labourer Evan Richards Curate
30 04/12/1814 Anne Richard Elizabeth Williams Pentre Llithfaen Labourer Evan Richards Curate
31 11/12/1814 Ellen (B) Robert Anne Hughes/Evans NK/Llainbant Weaver Evan Richards Curate
32 22/01/1815 Evan Richard Anne Owens Llithfaen Bach Labourer Evan Richards Curate
33 22/01/1815 Thomas John Anne Roberts Buarth Llwyd Joiner Evan Richards Curate
34 17/02/1815 Evan Thomas Jane Evans Bryndowrhydd Farmer Evan Richards Curate
35 19/03/1815 Margaret John Margaret Ellis Forid Labourer Evan Richards Curate
36 26/03/1815 Robert John Jane Roberts Mynydd Labourer Evan Richards Curate
37 28/05/1815 Thomas Richard Ellen Williams Foel Gwnnus Labourer Evan Richards Curate
38 11/06/1815 Anne John Catherine Williams Tanyfoel Gwnnus Labourer Evan Richards Curate
39 30/07/1815 Owen William Jonnet Griffiths Cerniog Farmer Evan Richards Curate
40 10/09/1815 Ellen Humphrey Martha Williams Gwniasa Farmer Evan Richards Curate
41 10/09/1815 John Thomas Catherine Jones Muriaur Graig Farmer Evan Richards Curate
42 01/10/1815 Ellen Thomas Dorothy Griffiths Pentre Llithfaen Labourer Evan Richards Curate
43 10/12/1815 Catherine Humphrey Catherine Jones Tynewydd Weaver Evan Richards Curate
44 03/02/1816 John and Ellen John Ellen Roberts Llithfaen Labourer Evan Richards Curate
45 03/03/1816 Anne Richard Elizabeth Williams Llithfaen Labourer Evan Richards Curate
46 10/03/1816 William John Catherine Jones Llithfaen Labourer Evan Richards Curate
47 31/03/1816 Robert Hugh Anne Roberts Cerniog Farmer Evan Richards Curate
48 07/04/1816 Griffith William Sarah Williams Ty Isa Labourer Evan Richards Curate
49 24/04/1816 Mary John Jane Thomas Muriaur Graig Farmer Evan Richards Curate
50 04/05/1816 Elizabeth Richard Elizabeth Williams Cefn Gwnnus Farmer Evan Richards Curate
51 19/05/1816 Catherine Robert Anne Davies Glanrafon Joiner Evan Richards Curate
52 19/05/1816 Mary Richard Anne Evans Gwniase Farmer Evan Richards Curate
53 19/05/1816 Evan David Anne Roberts Ffridd Farmer Evan Richards Curate
54 23/06/1816 John Owen Catherine Jones Tyddyn Paentiwr Farmer Evan Richards Curate
55 15/07/1816 Anne John Catherine Roberts Castell Mawr Farmer Evan Richards Curate
56 04/08/1816 Margaret Robert Margaret Jones Tynewydd Labourer Evan Richards Curate
57 27/09/1816 Ellen John Jane Morris Abergavren Labourer Evan Richards Curate
58 20/10/1816 Robert John Mary Roberts Llithfaen Labourer Evan Richards Curate
59 30/10/1816 Mary John Sarah Jones Tyddyn Paentiwr Mariner Evan Richards Curate
60 03/11/1816 Richard Robert Margaret Thomas Mur Hen Mariner Evan Richards Curate
61 14/11/1816 Margaret Charles Anne Jones Gwnnus Mariner Evan Richards Curate
62 26/01/1817 Mary John Margaret Ellis Bryncelin Farmer Evan Richards Curate
63 13/04/1817 Thomas John Elizabeth Griffith Kilie Canol Farmer Evan Richards Curate
64 13/04/1817 Owen Job Elizabeth Williams Tynygarreg Labourer Evan Richards Curate
65 08/06/1817 Sarah Griffith Mary Morris Castell Bach Labourer Evan Richards Curate
66 29/07/1817 William Richard Ellen Williams Tanyfoel Labourer Evan Richards Curate
67 28/09/1817 Anne John Anne Roberts Penrhos Joiner Evan Richards Curate
68 11/10/1817 Margaret and Anne Richard Margaret Jones Bryndowchudd Freeholder Evan Richards Curate
69 12/10/1817 Anne Robert Elizabeth Owen Minffordd Labourer Evan Richards Curate
70 26/10/1817 Richard Ellis Lowry Williams Cefn Farmer Evan Richards Curate
71 07/12/1817 Robert John Jane Roberts Caermynydd Labourer Evan Richards Curate
72 21/12/1817 Griffith Humphrey Anne Griffiths Kilie Ucha Farmer Evan Richards Curate
73 22/02/1818 Catherine Humphrey Margaret Williams Bryncelyn Farmer John Williams Minister
74 09/08/1818 Griffith Thomas Dorothy Griffiths Pentre Llithfaen Labourer John Williams Minister
75 09/08/1818 John David Elizabeth Williams Mynydd yr Efel Labourer John Williams Minister
76 18/12/1818 Thomas John Catherine Roberts Castell Farmer John Williams Minister
77 Void Void Void Void Void Void Void Void
78 Void Void Void Void Void Void Void Void
79 Void Void Void Void Void Void Void Void
80 Void Void Void Void Void Void Void Void
81 24/02/1819 Ellinor Richard Elizabeth Williams Pentre Llithfaen Labourer John Williams Curate
82 26/04/1819 John John Mary Thomas Muriaur Graig Labourer John Williams Curate
83 13/06/1819 Job Job Elizabeth Williams Tyn y Garreg Labourer John Williams Curate
84 13/06/1819 Margaret Thomas Catherine Jones Llithfaen Fawr Taylor John Williams Curate
85 26/08/1819 Ellin Anne Evan Hannah Ellis Llithfaen Bach Excise Officer William Williams Denio
86 15/12/1819 Anne Humphrey Anne Griffiths Cilia Ucha Farmer John Williams Curate
87 16/12/1819 Griffith Hugh Catharine Williams Minffordd Labourer John Williams Minister
88 13/02/1820 David John Mary Roberts Llithfaen Labourer John Williams Curate
89 22/02/1820 Ann John Ann Jones Caerorsedd Farmer John Williams Minister
90 23/07/1820 Elizabeth Richard Elizabeth Williams Pistill Farm Farmer John Williams Minister
91 18/12/1820 Mary (B) Robert Mary Prichard/Roberts Ynys/Pistill Labourer Robert Jones Bodfean
92 20/01/1821 Griffith and Morris Thomas Catherine Griffith Castell Mawr Labourer Robert Jones Bodfean
93 18/02/1821 Jane Thomas Dorothy Griffith Pentre Llithfaen Labourer Robert Jones Bodfean
94 18/03/1821 Evan Thomas Catherine Roberts Caenewydd Yeoman Robert Jones Bodfean
95 20/05/1821 William Thomas Catherine Griffith Muria Labourer Robert Jones Bodfean
96 24/10/1821 John Thomas David Anne Roberts Foel Farmer John Hughes Curate
97 16/12/1821 William (N) William Mary Jones/Jones Llithfaen Farmer John Hughes Curate
98 25/12/1821 David William Elizabeth Williams Penygraig Farmer John Hughes Curate
99 14/03/1822 Humphrey John Elizabeth Griffith Ciliau Canol Farmer John Hughes Curate
100 27/07/1822 Catherine Thomas Dorothy Griffith Penygamfa Labourer J P Jones Parry Edern
101 24/08/1822 Robert Robert Margery Jones Penrhos Labourer J P Jones Parry Edern
102 31/08/1822 William Richard Elizabeth Williams Pistyll Farmer John Hughes Curate
103 07/10/1822 Robert John Catherine Jones Pentre Llithfaen Labourer John Hughes Curate
104 15/12/1822 William Griffith Mary Morys Castell Bach Stone Mason John Hughes Curate
105 22/12/1822 Anne Griffith Susan Williams Foel Llwynffynnon Labourer John Hughes Curate
106 19/03/1823 William William Jane Jones Tynygarreg Labourer John Hughes Curate
107 26/03/1823 Evan William Catherine Jones Tanyfoel Farmer John Hughes Curate
108 30/03/1823 John Humphrey Catherine Jones Tynewydd Weaver John Hughes Curate
109 27/04/1823 John William Jane Thomas Caerorsedd Labourer John Hughes Curate
110 13/11/1823 Anne Hugh Anne Williams Minffordd Mariner John Hughes Curate
111 20/12/1823 William Humphrey Anne Griffith Cilia Ucha Farmer John Hughes Curate
112 08/07/1824 Richard Richard Elizabeth Williams Pentre Llithfaen Labourer John Hughes Curate
113 06/08/1824 Robert Thomas Catherine Jones Muriau Farmer John Hughes Curate
114 13/08/1824 Sidney Thomas Catherine Griffith Bwlch Gwynt Farmer John Hughes Curate
115 20/08/1824 Thomas John Sarah Jones Foel Llwynffynnon Labourer John Hughes Curate
116 13/10/1824 Jane Ellis Jane Roberts Gwnnus Farmer John Hughes Curate
117 12/11/1824 Margaret Richard Anne Jones Ty Sion Daniel Joiner John Hughes Curate
118 19/11/1824 Jane Richard Elizabeth Williams Pistyll Farmer John Hughes Curate
119 06/07/1825 Thomas William Jane Thomas Caerorsedd Labourer John Hughes Curate
120 13/07/1825 William (N) Richard Mary Jones/Davies Tynymynydd/Coccyn Farmer John Hughes Curate
121 10/08/1825 Jane John Mary Jones Mynydd Labourer John Hughes Curate
122 25/11/1825 John Richard Elizabeth Williams Cefn Gwnnus Farmer John Hughes Curate
123 30/01/1826 John Morris Ellen Elias Rivals Cottage Farmer John Hughes Curate
124 09/04/1826 Margaret Robert Elizabeth Owen Gwniasau Farmer John Hughes Curate
125 10/08/1826 Anne Griffith Jane Evans Minffordd Farmer John Hughes Curate
126 12/11/1826 Margaret (N) William Jane Griffith/Prichard Caecorn/Cerniog Labourer John Hughes Curate
127 19/11/1826 Hugh Thomas Catherine Jones Muriau Farmer John Hughes Curate
128 21/11/1826 John Ellis Anne Davies Shop Labourer John Hughes Curate
129 07/07/1826 Robert John Sarah Jones Foel Llwynffynnon Labourer John Hughes Curate
130 18/05/1826 David Thomas Catherine Griffith Bwlch Gwynt Farmer John Hughes Curate
131 15/06/1826 Thomas David Mary Ellis Pencaenewydd Sailor T Ll Owen Minister
132 29/06/1826 William Evans Ellis Jane Roberts Gwnnis Farmer John Hughes Curate
133 06/07/1827 William (N) NK Mary NK/Lewis Hen Gapel Llithfaen Labourer John Hughes Curate
134 10/08/1828 Owen Robert Elizabeth Owen Gwniasai Farmer John Hughes Curate
135 14/09/1828 John Evan Anne Williams Bryncelyn Farmer John Hughes Curate
136 21/09/1828 Richard Richard Elizabeth Williams Pistyll Farmer John Hughes Curate
137 21/09/1828 William Griffith Mary Williams Tynewydd Labourer John Hughes Curate
138 21/09/1828 David Griffith Susannah Williams Coccyn Labourer John Hughes Curate
139 09/11/1828 Jane Hugh Elizabeth Williams Tanybedw Mariner John Hughes Curate
140 16/11/1828 Elizabeth William Elizabeth Williams Penygraig Labourer T Ll Owen Minister
141 14/12/1828 Mary (N) Hugh Anne NK/Hughes Tydweiliog/Pen y Gamdda Labourer John Hughes Curate
142 21/04/1829 Henry Thomas Catherine Jones Muriau Farmer John Hughes Curate
143 03/05/1829 Elizabeth Elizabeth Robert Roberts Ty Gwyn Farmer John Hughes Curate
144 21/06/1829 Robert William Hugh Elizabeth Roberts Treddafydd Labourer John Hughes Curate
145 19/12/1829 Jane (B) Richard Ellinor Jones/Jones Llaniestyn/Hendu Labourer John Hughes Curate
146 09/01/1830 Ellenor Rbts (B) Robert Margaret Hughes/Jones Rhos Bryntanny/Hendu Labourer John Hughes Curate
147 29/02/1830 Humphrey Thomas Roberts Bwlch Farmer John Hughes Curate
148 31/10/1830 Henry Richard Elizabeth Jones Rhos Common Labourer John Hughes Curate
149 20/03/1831 Morris David David Mary Morris Castell Mawr Farmer William Ellis Minister
150 20/03/1831 Jane Rbts Thomas Anne Parry Llithfaen Joiner William Ellis Minister
151 20/03/1831 Anne Thomas Thomas Catherine Griffith Bwlch y Gwynt Farmer William Ellis Minister
152 03/04/1831 Elizabeth Richard Ann Jones Minffordd Joiner J P Jones Parry Rector
153 10/04/1831 Elizabeth Griffith Susannah Williams Coccyn Labourer J P Jones Parry Rector
154 28/05/1831 Dorothy John Jane Roberts Tynymynydd Farmer J P Jones Parry Rector
155 17/07/1831 Mary David Mary Ellis Minffordd Mariner J P Jones Parry Rector
156 18/09/1831 Morris Elizabeth Robert Roberts Tygwyn Farmer J P Jones Parry Rector
157 09/10/1831 Mary (B) William Elizabeth Parry/Jones Llanbedrog/Tan y Clogwen Labourer J P Jones Parry Rector
158 30/10/1831 John John Jane Jones Llithfaen Bach Farmer J P Jones Parry Rector
159 27/11/1831 Anne Hugh Elizabeth Williams Tan y bedw Mariner J P Jones Parry Rector
160 11/12/1831 William William Jane Roberts Cefn tyddyn Farmer J P Jones Parry Rector
161 18/12/1831 Robert William Jane Jones Moeliau y Mynydd Labourer J P Jones Parry Rector
162 27/05/1832 Dorothy Robert Margaret Prichard Minffordd Parish Clerk William Ellis Minister
163 19/08/1832 John Robert Elizabeth Jones Llithfaen Labourer J P Jones Parry Rector
164 16/09/1832 William (B) Matthew Catherine Evans/Roberts Barmouth Mariner J P Jones Parry Rector
165 30/09/1832 Robert William Hannah Roberts Buarth Lwyd Labourer J P Jones Parry Rector
166 21/10/1832 Humphrey Hugh Anne Williams Hen dy Labourer J P Jones Parry Rector
167 11/11/1832 Morris William Jane Jones Tynewydd Rhosgomin Labourer J P Jones Parry Rector
168 20/01/1833 Griffith John Margaret Humphreys Minffordd Labourer J P Jones Parry Rector
169 03/02/1833 Elizabeth Richard Elizabeth Jones Ty Isaf Rhosgommis Labourer J P Jones Parry Rector
170 26/02/1833 Jane William Elizabeth Thomas Cefn Gwnis Farmer J P Jones Parry Rector
171 14/03/1833 Jemima (B) John Catherine Jones/Roberts Pwllheli/Pistyll J P Jones Parry Rector
172 16/06/1833 Elin David Mary Morris Castell Mawr Farmer J P Jones Parry Rector
173 28/07/1833 John William Mary Thomas Ciliau Canol Labourer J P Jones Parry Rector
174 11/08/1833 William Thomas Mary Humphreys Hen dy Blacksmith J P Jones Parry Rector
175 28/09/1833 Robert William Jane Roberts Cefntyddyn Farmer J P Jones Parry Rector
176 27/10/1833 John Humphrey Elizabeth Evans Hen dy Farmer J P Jones Parry Rector
177 01/12/1833 Owen Robert Elizabeth Roberts Ty gwyn Farmer J P Jones Parry Rector
178 26/01/1834 Ellen David Mary Ellis Minffordd Mariner J P Jones Parry Rector
179 23/03/1834 Catherine William Ann Jones Tre Ddafydd Mariner J P Jones Parry Rector
180 04/05/1834 David (B) David Eleanor Prichard/Jones Carnarvon/Muriau Graig Carpenter J P Jones Parry Rector
181 15/06/1834 Henry William Jane Jones Miriau Glasinwen Nevin Labourer J P Jones Parry Rector
182 30/11/1834 Anne Richard Anne Jones House near Ty Mawr Carpenter J P Jones Parry Rector
183 08/02/1835 William Rowland Mary Lloyd Minffordd Labourer J P Jones Parry Rector
184 29/03/1835 Margaret Hugh Elizabeth Williams Tynymynydd Bodeilias Mariner J P Jones Parry Rector
185 22/03/1835 Anne NK Margaret NK/Jones Hen dy William Ellis Minister
186 10/05/1835 William William Hannah Roberts Tynrallt Mynydd Nevin Labourer J P Jones Parry Rector
187 24/05/1835 Elizabeth William Mary Thomas Tynygarreg Labourer J P Jones Parry Rector
188 24/05/1835 Hugh (B) Richard Margaret Griffith/Jones Llithfaen/Cefntyddyn Bach Labourer J P Jones Parry Rector
189 24/05/1835 Mary John Margaret Humphreys Ddor ddu Labourer J P Jones Parry Rector
190 31/05/1835 John John Jane Hughes Bodeilias Mariner J P Jones Parry Rector
191 06/09/1835 Thomas William Jane Roberts Cefntyddyn Farmer J P Jones Parry Rector
192 27/09/1835 David David Mary Ellis Minffordd Mariner J P Jones Parry Rector
193 11/10/1835 Elizabeth (B) NK Elizabeth NK/Jones NK/Tynewydd NK J P Jones Parry Rector
194 29/11/1835 Catherine John Catherine Evans Tyddyn bach Farmer J P Jones Parry Rector
195 01/04/1836 Jane Hugh Anne Williams Hen dy Labourer J P Jones Parry Rector
196 10/04/1836 Richard (B) NK Elinor NK/Richard NK/Llithfaen Ganol NK J P Jones Parry Rector
197 01/05/1836 Owen David Ann Hughes Pandy Llithfaen Labourer J P Jones Parry Rector
198 08/05/1836 Hugh John Elizabeth Jones Pant Llithfaen Labourer J P Jones Parry Rector
199 21/08/1836 Evan William Ann Jones Tre Ddafydd Mariner J P Jones Parry Rector
200 04/09/1836 Ann Richard Elizabeth Jones Ty Isaf Rhosgom Labourer J P Jones Parry Rector
201 30/10/1836 Catherine Jones Thomas Margaret Owen Frondeg Labourer William Ellis Minister
202 06/11/1836 Robert David Mary Morris Castell Mawr Farmer J P Jones Parry Rector
203 13/11/1836 Margaret Owen Jane Williams Tai tlodion Labourer J P Jones Parry Rector
204 20/11/1836 Elizabeth Griffith Mary Parry Mynydd Nevin Labourer J P Jones Parry Rector
205 20/11/1836 Mary Robert Ann Williams House near Ty Mawr Labourer J P Jones Parry Rector
206 18/09/1836 Ann William Jane Jones Muriau Glasinwen Labourer J P Jones Parry Rector
207 04/12/1836 Thomas (B) David Anne Roberts/Williams Tir gwyn J P Jones Parry Rector
208 18/12/1836 Mary Hugh Lowry Jones Hendy Labourer J P Jones Parry Rector
209 Void Void Void Void Void Void Void Void
210 08/01/1837 Ann Rowland Mary Lloyd Minffordd Labourer J P Jones Parry Rector
211 12/03/1837 Ann (B) NK Sarah NK/Griffith NK/Coccyn NK J P Jones Parry Rector
212 06/08/1837 Elin (B) NK Elin NK/Jones NK/Tanyffordd NK J P Jones Parry Rector
213 13/08/1837 Sarah Humphrey Sarah Jones Lodge Labourer J P Jones Parry Rector
214 30/08/1837 Elin Thomas Ann Parry Llithfaen Joiner J P Jones Parry Rector
215 08/10/1837 William Robert Elizabeth Roberts Tygwyn Farmer J P Jones Parry Rector
216 15/10/1837 Elin William Jane Roberts Cefntyddyn Farmer J P Jones Parry Rector
217 31/12/1837 Dorothea William Mary Thomas Tyn y Garreg Labourer J P Jones Parry Rector
218 07/01/1838 Jane John Lowry Roberts Abergafran Labourer J P Jones Parry Rector
219 04/03/1838 Barbara John Jane Hughes Bodeilias Mariner J P Jones Parry Rector
220 06/03/1838 William (B) NK Ann NK/Jones NK/Bodeilias NK J P Jones Parry Rector
221 07/06/1838 Robert David Mary Ellis MInffordd Mariner J P Jones Parry Rector
222 20/09/1838 William John Catherine Evans Tyddyn bach Farmer J P Jones Parry Rector
223 04/11/1838 Jane Hugh Jane Jones Penrhos Labourer J P Jones Parry Rector
224 04/11/1838 Ann (B) NK Hannah NK/Williams NK/Llithfaen NK J P Jones Parry Rector
225 02/12/1838 Richard Robert Sarah Thomas Coccyn Labourer J P Jones Parry Rector
226 09/12/1838 Robert John Jane Evans Cerniog Nevin Labourer J P Jones Parry Rector
227 20/01/1839 Robert David Ann Roberts Llithfaen Joiner J P Jones Parry Rector
228 27/01/1839 John John Lowry Roberts Llithfaen Labourer J P Jones Parry Rector
229 14/04/1839 Richard William Elin Williams Llithfaen Fuller J P Jones Parry Rector
230 14/04/1839 Evan Rowland Mary Williams Minffordd Labourer J P Jones Parry Rector
231 21/04/1839 Elinor Humphrey Hannah Owen Tyn lon Labourer J P Jones Parry Rector
232 09/06/1839 William Hugh Anne William Tanygraig Labourer J P Jones Parry Rector
233 23/06/1839 Mary John Mary Morris Abergafran Farmer J P Jones Parry Rector
234 14/07/1839 John William Jane Jones Mynydd Nevin Labourer William Ellis Minister
235 04/08/1839 Dorothy John Margaret Humphreys Mynydd Nevin Labourer J P Jones Parry Rector
236 18/08/1839 Richard Richard Elizabeth Jones Rhoscommis Labourer J P Jones Parry Rector
237 18/08/1839 Elizabeth Hugh Lowry Williams Minffordd Labourer J P Jones Parry Rector
238 15/09/1839 Eleazar Thomas Ann Parry Llithfaen Joiner J P Jones Parry Rector
239 05/01/1840 Thomas (B) NK Ellen NK/Jones NK/Caerorsedd NK E R Pring Minister
240 09/02/1840 Elizabeth Thomas Jane Jones Bwlch Farmer William Ellis Minister
241 01/03/1840 Harry (B) NK Elin NK/Roberts NK/Llithfaen NK J P Jones Parry Rector
242 01/03/1840 Margaret Harry Margaret Roberts Llithfaen Labourer J P Jones Parry Rector
243 12/04/1840 John William Jane Roberts Cefntyddyn Farmer J P Jones Parry Rector
244 21/03/1840 Jane Owen John Elin Parry Abergafran Quarryman J P Jones Parry Rector
245 14/06/1840 Mary Williams William Mary Thomas Tyn y Garreg Labourer J P Jones Parry Rector
246 12/07/1840 William David Mary Ellis Minffordd Mariner J P Jones Parry Rector
247 20/09/1840 John Robert Elizabeth Roberts Ty gwyn Farmer J P Jones Parry Rector
248 27/09/1840 Griffith William Ann Jones Ty Mawr Farmer J P Jones Parry Rector
249 04/10/1840 Ann Humphrey Sarah Jones Lodge Labourer J P Jones Parry Rector
250 04/10/1840 Magdalen Robins John Ann Owen Ciliau Canol Labourer J P Jones Parry Rector
251 20/12/1840 Evan Richard Jane Williams Voel Gwnis Mariner J P Jones Parry Rector
252 24/01/1841 Robert Richard Gladdis Jones House near Ty Mawr Shoemaker J P Jones Parry Rector
253 24/01/1841 Mary John Catherine Evans Tyddyn bach Farmer J P Jones Parry Rector
254 28/02/1841 Edwin Richard Elin Jones Llithfaen Tinman J P Jones Parry Rector
255 17/04/1841 Elin (B) NK Sydney NK/Thomas NK/Caenewydd NK J P Jones Parry Rector
256 11/07/1841 Hugh Edward Sarah Hughes Nevin Tailor J P Jones Parry Rector
257 01/08/1841 John Francis Jane William Llithfaen Labourer J P Jones Parry Rector
258 12/09/1841 Catherine (B) NK Ann NK/Jones NK/Castell Mawr NK J P Jones Parry Rector
259 03/10/1841 Mary Hugh Jane Jones Lleiniau Farmer J P Jones Parry Rector
260 31/10/1841 Mary David Ann Roberts Llithfaen Joiner J P Jones Parry Rector
261 07/11/1841 Robert John Catherine Jones Penclogwyn Labourer J P Jones Parry Rector
262 07/11/1841 Catherine (B) NK Mary NK/Jones NK/Llithfaen NK J P Jones Parry Rector
263 21/11/1841 Rowland Rowland Mary Llwyd MInffordd Labourer J P Jones Parry Rector
264 02/01/1842 Elizabeth Thomas Ann Parry Llithfaen Joiner J P Jones Parry Rector
265 23/01/1842 Elizabeth Hugh Ann Williams Careg lefain Parish Clerk J P Jones Parry Rector
266 23/01/1842 Mary (B) NK Ann NK/Roberts NK/Llithfaen NK J P Jones Parry Rector
267 25/02/1842 Ann Thomas Elizabeth Rees Pistyll Farmer J P Jones Parry Rector
268 13/03/1842 Ann Thomas Jane Jones Bwlch Farmer J P Jones Parry Rector
269 10/04/1842 Margaret Richard Elizabeth Jones Rhoscommis Labourer J P Jones Parry Rector
270 03/07/1842 Humphrey Evans John Margaret Humphrey Mynydd Nevin Labourer J P Jones Parry Rector
271 17/07/1842 David William Jane Griffith Coccyn Labourer J P Jones Parry Rector
272 17/07/1842 William William Jane Griffith Coccyn Labourer J P Jones Parry Rector
273 30/07/1842 Ellen Owens (B) NK Elizabeth NK/Jones NK/House near Ty Mawr NK J P Jones Parry Rector
274 07/08/1842 John (B) NK Margaret NK/Solomon NK/Llithfaen NK J P Jones Parry Rector
275 14/08/1842 David William Jane Jones Mynydd Parish Nevin Labourer J P Jones Parry Rector
276 14/08/1842 Griffith William Jane Roberts Cefntyddyn Farmer J P Jones Parry Rector
277 28/08/1842 Jane John Lowry Williams Llithfaen Labourer J P Jones Parry Rector
278 25/09/1842 John David Mary Ellis Bodeilias Mariner J P Jones Parry Rector
279 02/10/1842 Owen Thomas Mary Williams Shop y Rhos Labourer J P Jones Parry Rector
280 13/11/1842 Ann Robert Ellen Jones Caerorsedd Labourer J P Jones Parry Rector
281 01/01/1843 Ellen Edward Sydney Jones Caenewydd Horse Breaker J P Jones Parry Rector
282 15/01/1843 John Owen Margaret Jones Penrhos Farmer J P Jones Parry Rector
283 23/07/1843 David William Ann Jones Tymawr Farmer J P Jones Parry Rector
284 10/09/1843 William Robert Jane Jones Mur Llwyd Mariner J P Jones Parry Rector
285 17/09/1843 Margaret Evan Catherine Evans Penygraig Labourer J P Jones Parry Rector
286 10/12/1843 Mary Richard Gladdis Parry House near Ty Mawr Shoemaker J P Jones Parry Rector
287 10/12/1843 John Williams (B) NK Margaret NK/Jones NK/Bodeilias NK J P Jones Parry Rector
288 17/12/1843 Ellen Hugh Lowry Jones Minffordd Labourer J P Jones Parry Rector
289 24/12/1843 Hugh (B) NK Ann NK/Jones NK/Muriau Graig NK J P Jones Parry Rector
290 25/12/1843 Evan (B) NK Ellen NK/Jones NK/Caerorsedd NK J P Jones Parry Rector
291 07/01/1844 Mary (B) NK Elizabeth NK/Roberts NK/Llwynysgo NK J P Jones Parry Rector
292 14/01/1844 Margaret Owen Margaret Jones Penrhos Farmer J P Jones Parry Rector
293 14/01/1844 Jane (B) NK Elizabeth NK/Jones NK/Cilhaul NK J P Jones Parry Rector
294 14/04/1844 Ann Robert Ellen Jones Caerorsedd Farmer J P Jones Parry Rector
295 15/05/1844 Catherine Thomas Mary Humphrey Hendy Blacksmith J P Jones Parry Rector
296 16/06/1844 Catherine Robert Ellen Thomas Llithfaen Mariner J P Jones Parry Rector
297 01/09/1844 John (B) NK Catherine NK/Jones NK/Hendy NK J P Jones Parry Rector
298 22/09/1844 John Hugh Jane Jones Lleiniau Farmer J P Jones Parry Rector
299 20/10/1844 Catherine Edward Sidney Jones Caenewydd Horse Breaker J P Jones Parry Rector
300 27/10/1844 Jane Thomas Jane Jones Bwlch Farmer J P Jones Parry Rector
301 10/11/1844 Elizabeth William Jane Jones Coccyn Uchaf Labourer J P Jones Parry Rector
302 02/01/1845 Griffith Robert Elizabeth Roberts Tygwyn Farmer J P Jones Parry Rector
303 02/01/1845 Richard Robert Elizabeth Roberts Tygwyn Farmer J P Jones Parry Rector
304 12/01/1845 Evan David Mary Ellis Minffordd Mariner J P Jones Parry Rector
305 23/02/1845 Catherine Griffith Margaret Roberts Bwlch gwynt Labourer J P Jones Parry Rector
306 04/03/1845 Ann Hugh Ann Williams Carreglefain Parish Clerk J P Jones Parry Rector
307 06/04/1845 Jane Francis Jane Williams Tynygarreg Labourer J P Jones Parry Rector
308 20/04/1845 William John Catherine Evans Tyddyn bach Farmer J P Jones Parry Rector
309 27/04/1845 Elizabeth William Jane Roberts Cefntyddyn Farmer J P Jones Parry Rector
310 04/05/1845 David Morris Ann David Penclogwyn Labourer J P Jones Parry Rector
311 04/05/1845 Ellen William Mary Jones Tynygarreg Labourer J P Jones Parry Rector
312 04/05/1845 Elizabeth Humphrey Sarah Jones Minffordd Labourer J P Jones Parry Rector
313 18/05/1845 Ann Robert Laura Roberts Voel Gwnis Shopkeeper J P Jones Parry Rector
314 25/05/1845 Robert Robert Jane Jones Minffordd Mariner J P Jones Parry Rector
315 04/01/1846 John Owen Margaret Jones Penrhos Farmer J P Jones Parry Rector
316 15/03/1846 Robert John Catherine Jones Caerorsedd Farmer J P Jones Parry Rector
317 12/04/1846 William Thomas Sarah Jones Tynewydd Labourer J P Jones Parry Rector
318 26/04/1846 Elizabeth William Margaret Williams Bodeilias Mariner J P Jones Parry Rector
319 13/09/1846 Susannah William Jane Griffith Tyn y Clogwyn Labourer J P Jones Parry Rector
320 27/09/1846 Barbara William Ann Jones Llithfaen Labourer J P Jones Parry Rector
321 17/10/1846 Owen John Lowry Williams Tyn y Mynydd Labourer J P Jones Parry Rector
322 18/10/1846 Elizabeth Robert Ellen Thomas Llithfaen Mariner J P Jones Parry Rector
323 25/10/1846 John William Ann Jones Ty mawr Farmer J P Jones Parry Rector
324 22/01/1847 Jane Hugh Ann Williams Carreglefain Labourer J P Jones Parry Rector
325 03/10/1847 Ellis David Mary Ellis Minffordd Mariner J P Jones Parry Rector
326 05/12/1847 Ann (B) Robert Ann Richard/Griffith NK/Coccyn Labourer J P Jones Parry Rector
327 24/03/1848 Elizabeth Edward Sidney Jones Caenewydd Horse Breaker J P Jones Parry Rector
328 02/04/1848 William William Margaret Williams Nevin Mariner J P Jones Parry Rector
329 07/05/1848 Catherine (B) NK Sidney NK/Griffith NK/Tirgwynt NK J P Jones Parry Rector
330 04/06/1848 John Jones John Catherine Evans Tyddyn bach Farmer J P Jones Parry Rector
331 04/06/1848 David William Jane Roberts Cefntyddyn Farmer J P Jones Parry Rector
332 21/06/1848 Elizabeth Thomas Elizabeth Rees Pistyll Farmer J P Jones Parry Rector
333 01/10/1848 Thomas William Mary Thomas Tynygarreg Labourer William Jones Nevin
334 18/03/1849 Margaret William Ann Jones Ddor ddu Labourer J P Jones Parry Rector
335 25/03/1849 Thomas Robert Ann Richard Coccyn Labourer J P Jones Parry Rector
336 20/05/1849 Jane Robert Catherine Owen Glanrafon Labourer J P Jones Parry Rector
337 18/06/1849 John Thomas Jane Jones Bwlch Farmer William Jones Nevin
338 22/07/1849 Griffith Owen Margaret Jones Penrhos Farmer J P Jones Parry Rector
339 09/09/1849 Mary William Ann Jones Tymawr Farmer J P Jones Parry Rector
340 16/09/1849 Elias Hugh Catherine Jones Caerorsedd Farmer J P Jones Parry Rector
341 16/09/1849 Mary Evan Catherine Roger Penygraig Labourer William Jones Nevin
342 18/11/1849 John Richard Elizabeth Williams Cilin Llannor Labourer J P Jones Parry Rector
343 06/01/1850 Robert Hugh Ann Williams Carreglefain Labourer J P Jones Parry Rector
344 24/02/1850 Ann John Catherine Jones Tyn y Garreg Labourer J P Jones Parry Rector
345 07/04/1850 Jane John Jane Owen Gwnis Carpenter J P Jones Parry Rector
346 21/04/1850 John Edward Sidney Jones Caenewydd Horse Breaker J P Jones Parry Rector
347 28/04/1850 Jane Evan Sidney Hughes Bwlch gwynt Labourer J P Jones Parry Rector
348 02/06/1850 Margaret William Margaret Jones Efail y Pennant Blacksmith J P Jones Parry Rector
349 29/09/1850 Griffith William Jane Griffith Tan y Clogwyn Parish Clerk J P Jones Parry Rector
350 26/01/1851 Elizabeth Thomas Elizabeth Rees Pistyll Farmer J P Jones Parry Rector
351 30/03/1851 Robert (B) NK Elizabeth NK/Jones NK/Rhoscommis NK J P Jones Parry Rector
352 06/04/1851 John Humphrey Jane Jones Murllwyd Labourer J P Jones Parry Rector
353 01/06/1851 John Edward Sidney Jones Caenewydd Horse Breaker J P Jones Parry Rector
354 22/06/1851 Margaret John Margaret Humphrey Tai Gwylfyr Labourer J P Jones Parry Rector
355 10/08/1851 Owen Jones John Jane Owen Caerorsedd Carpenter J P Jones Parry Rector
356 14/09/1851 Jane Robert Ann Richard Penclogwyn Labourer J P Jones Parry Rector
357 23/11/1851 John William Gwen Thomas Carregdinas Mariner J P Jones Parry Rector
358 07/12/1851 Catherine Hugh Laura Williams Hendy Labourer J P Jones Parry Rector
359 18/01/1852 Thomas Wms William Mary Thomas Llithfaen Labourer J P Jones Parry Rector
360 23/05/1852 William William Margaret Jones Efail y Pennant Blacksmith J P Jones Parry Rector
361 30/05/1852 Hugh Hugh Jane Jones Lleiniau Labourer J P Jones Parry Rector
362 30/05/1852 Catherine Robert Catherine Owen Glanrafon Labourer J P Jones Parry Rector
363 13/06/1852 Mary John Catherine Jones Tynygarreg Labourer J P Jones Parry Rector
364 13/08/1852 Mary John Laura Williams Llithfaen Labourer J P Jones Parry Rector
365 10/10/1852 Elizabeth (B) NK Ellen NK/Williams NK/Carreglefain NK J P Jones Parry Rector
366 06/03/1853 Catherine John Jane Owen Caerorsedd Ship Carpenter J P Jones Parry Rector
367 10/04/1853 Ellen Edward Sydney Jones Caenewydd Horse Breaker J P Jones Parry Rector
368 15/05/1853 Ellen Robert Ellen Thomas Llithfaen Mariner J P Jones Parry Rector
369 27/05/1853 Hugh Hugh Ann Williams Careglefain Parish Clerk J P Jones Parry Rector
370 21/08/1853 Ann Robert Ann Richard Carreglefain Labourer J P Jones Parry Rector
371 10/07/1853 Robert William Ann Jones Tymawr Farmer J P Jones Parry Rector
372 04/09/1853 Elizabeth William Gwen Thomas Carregdinas Mariner J P Jones Parry Rector
373 13/11/1853 Robert Humphrey Jane Jones Murllwyd Labourer J P Jones Parry Rector
374 25/12/1853 David Robert Ann Evans Llithfaen Labourer J P Jones Parry Rector
375 04/06/1854 Humphrey William Margaret Jones Efail y Pennant Blacksmith J P Jones Parry Rector
376 18/06/1854 Ann William Jane Roberts Cefntyddyn Farmer J P Jones Parry Rector
377 23/07/1854 Mary Robert Mary Jones Tyn lon Farmer J P Jones Parry Rector
378 01/04/1855 Catherine Evan Sydney Hughes Tynewydd Labourer J P Jones Parry Rector
379 15/04/1855 Robert John Margaret Humphrey Bodeilias Labourer J P Jones Parry Rector
380 18/11/1855 Mary Edward Sydney Jones Caenewydd Horse Breaker J P Jones Parry Rector
381 25/11/1855 John John Elizabeth Jones Ciliau Canol Labourer J P Jones Parry Rector
382 27/04/1856 Evan Evan Elizabeth Jones Gwnis Farmer J P Jones Parry Rector
383 27/04/1856 John Robert Mary Rowland Bryndowchydd Farmer J P Jones Parry Rector
384 06/05/1856 Owen Jones John Lowry Williams Tynymynydd Labourer J P Jones Parry Rector
385 22/06/1856 Robert Evan Robert Sydney Evans Carregdinas Farmer J P Jones Parry Rector
386 06/07/1856 Jane Humphrey Jane Jones Tyn y garreg Labourer J P Jones Parry Rector
387 18/07/1856 John (B) NK Ellen NK/Jones NK/Carreglefain NK J P Jones Parry Rector
388 03/08/1856 Mary Thomas Ellen Jones Nevin Joiner J P Jones Parry Rector
389 31/08/1856 Evan William Mary Williams Llithfaen Shoemaker J P Jones Parry Rector
390 02/11/1856 Catherine Herbert Catherine Thomas Tymawr Farmer J P Jones Parry Rector
391 21/12/1856 Catherine Richard Ann Jones Carreglefain Joiner J P Jones Parry Rector
392 31/05/1857 Ann (B) NK Jane NK/Jones NK/Minffordd NK J P Jones Parry Rector
393 28/06/1857 Griffith Hugh Laura Jones Mynydd Labourer J P Jones Parry Rector
394 12/07/1857 Martha Robert Jane Parry Cefn Gwnis Labourer J P Jones Parry Rector
395 16/08/1857 Alicia Robert Mary Jones Tynlon Farmer J P Jones Parry Rector
396 29/11/1857 Robert Robert Mary Williams Llithfaen Labourer J P Jones Parry Rector
397 24/01/1858 Mary John Catherine Williams Tyn Weirglodd Labourer William Jones Minister
398 31/01/1858 Ellen John Elizabeth Jones Llain Bant Labourer J P Jones Parry Rector
399 28/02/1858 Mary Evan Sydney Hughes Tynewydd Labourer J P Jones Parry Rector
400 09/04/1858 Owen David Elizabeth Davies Tygwyn Mariner J P Jones Parry Rector
401 22/06/1858 Thomas William Elizabeth Roberts Barricks Joiner J P Jones Parry Rector
402 19/09/1858 John John Elizabeth Griffith Penisa Rhos Labourer J P Jones Parry Rector
403 26/09/1858 Thomas Edward Sydney Jones Caenewydd Horse Breaker J P Jones Parry Rector
404 26/12/1858 David Robert Mary Rowland Bryndowchydd Farmer J P Jones Parry Rector
405 09/01/1859 William Hugh Ann Jones Llithfaen Labourer William Jones Minister
406 20/03/1859 David John Barbara Williams Bodeilias Blacksmith J P Jones Parry Rector
407 21/04/1859 Margaret William Elizabeth Jones Tanyffordd Labourer J P Jones Parry Rector
408 21/04/1859 Mary (B) John Ann Williams/Jones Penprys/Tynyparc Labourer J P Jones Parry Rector
409 21/04/1859 Catherine Robert Ann Evans Tanyfron Labourer J P Jones Parry Rector
410 09/10/1859 Richard (B) NK Ellen NK/Jones NK/Nevin Parish NK J P Jones Parry Rector
411 20/11/1859 Margaret Hugh Ellen Davies Minffordd Mariner J P Jones Parry Rector
412 01/04/1860 Hugh Evan Sydney Hughes Tynewydd Labourer J P Jones Parry Rector
413 15/04/1860 Robert William Elizabeth Roberts Barricks Joiner J P Jones Parry Rector
414 08/07/1860 Margaret Robert Jane Parry Cefn Gwnis Farmer J P Jones Parry Rector
415 27/01/1861 Thomas Griffith Ann Jones Tinyffordd Llithfaen Labourer William Jones Minister
416 07/07/1861 Hannah Hugh Ellen Davies Minffordd Mariner J P Jones Parry Rector
417 01/12/1861 Elizabeth (B) NK Mary NK/Thomas NK/Tinyffordd Llithfaen NK William Jones Minister
418 09/02/1862 Jane (B) NK Jane NK/Jones NK/Lleiniau NK J P Jones Parry Rector
419 25/05/1862 Hugh Hugh Ann Jones Llithfaen Labourer J P Jones Parry Rector
420 21/09/1862 Elias Edward Jane Jones Nevin Parish Labourer J P Jones Parry Rector
421 05/10/1862 Jane (B) NK Elizabeth NK/Griffith NK/Coccyn NK J P Jones Parry Rector
422 03/04/1863 Hannah Hugh Ellen Davies Minffordd Mariner J P Jones Parry Rector
423 06/01/1864 Ellen Humphrey Jane Jones Tynygarreg Labourer John Hughes Minister
424 19/01/1864 Ann Humphrey Jane Griffith Tynygarreg Labourer John Hughes Minister
425 12/05/1864 Mary Edward Jane Williams Fronoleu Labourer Evan Bevan Minister
426 21/08/1864 Robert Richard Dorothy Williams Gwylwyr Labourer J Hughees Minister
427 06/11/1864 Hugh Hugh Ellen Davies Minffordd Mariner John Kinsey Davies Minister
428 21/05/1865 Elizabeth (B) NK Anne NK/Jones NK/Hendy NK David Rowland Minister
429 11/06/1865 Elizabeth Robert Jane Parry Cefn Gwnis Farmer David Rowland Minister
430 21/06/1865 Jane (B) NK Ann NK/Roberts NK/Glanyrafon NK E W Evans Curate
431 Void Void Void Void Void Void Void Void
432 17/07/1865 Dorothy William Catherine Jones Llithfaen Labourer E W Evans Curate
433 27/07/1865 Richard (B) NK Elizabeth NK/Jones NK/Llithfaen NK E W Evans Curate
434 27/08/1865 Catherine William Catharine Jones Tyddyn bach Farmer E W Evans Curate
435 Void Void Void Void Void Void Void Void
436 17/02/1867 Thomas William Mary Williams Minffordd Quarryman Eleazar Williams Curate
437 12/05/1867 Frances Ellen Hugh Ellen Davies Minffordd Mariner Eleazar Williams Curate
438 21/07/1867 Margaret Richard Jane Thomas Tanyffordd Quarryman P Jones Curate
439 22/12/1867 Elizabeth Richard Dorothy Evans Buarth Lwyd Labourer P Jones Curate
440 07/01/1868 Ann William Catharine Jones Tanyffordd Labourer P Jones Curate
441 30/08/1868 William (B) NK Catherine NK/Jones NK/Llithfaen NK P Jones Curate
442 30/08/1868 William William Mary Williams Llithfaen Labourer P Jones Curate
443 20/01/1869 Robert William Mary Williams Tanygraig Labourer P Jones Curate
444 29/01/1869 Mary Robert Mary Jones Penisarlon Farmer P Jones Curate
445 02/02/1869 Mary (B) NK Mary NK/Thomas NK/Penybont NK P Jones Curate
446 19/04/1869 William John Elizabeth Jones Frondeg Labourer P Jones Curate
447 28/05/1869 Griffith Edward Jane Williams Cerniog Uchaf Labourer P Jones Curate
448 20/06/1869 Catherine William Mary Williams Victoria Inn Publican E Williams Rector
448a 30/08/1869 William (B) NK Catherine NK/Jones NK/Llithfaen NK P Jones Curate
448b 30/08/1869 William William Mary Williams Llithfaen Labourer P Jones Curate
449 27/10/1869 Margaret (B) NK Margaret NK/Owen Cefnpentre NK E Evans Curate
450 29/10/1869 Griffith Hugh Anne Jones Tanyffordd Labourer E Evans Curate
451 01/03/1870 Hugh William Catherine Williams Tanyffordd E Evans Curate
452 19/02/1871 Mary William Catharine Jones Minffordd Labourer E Williams Rector
453 05/11/1871 Phebe John Hannah Jones Llwynysgaw Labourer E Williams Rector
454 03/12/1871 Robert Rowland Catharine Williams Llithfaen Quarryman D Jones Curate
455 10/12/1871 Hugh Thomas Ann Evans Llithfaen Quarryman D Jones Curate
456 12/01/1872 Elizabeth Hugh Ann Jones Llithfaen Quarryman D Jones Curate
457 30/04/1872 John Edmund Catherine Cramb Llithfaen Settmaker D Jones Curate
458 30/04/1872 William David Jane Jones Llithfaen Settmaker D Jones Curate
459 26/05/1872 John Richard Dorothy Evans Buarth Lwyd Labourer D Jones Curate
460 14/07/1872 Owen Robert Jane Parry Cefn Gwynus Farmer David Jones Minister
461 05/03/1873 William David Mary Jones Llithfaen Settmaker D Jones Curate
462 10/03/1873 Wallace John David Mary Roscoe Nant Quarryman D Jones Curate
463 10/03/1873 Ellen Joseph Rosina Johnson Nant Quarryman D Jones Curate
464 10/03/1873 Mary Ann William Charlotte Hutchinson Nant Quarryman D Jones Curate
465 16/03/1873 William John Elizabeth Roberts Nant Quarryman D Jones Curate
466 06/04/1873 Sydney Richard Jane Roberts Tynrhos Labourer D Jones Curate
467 10/10/1873 Owen William Jane Jones Doldu Labourer D Jones Curate
468 10/10/1873 Margaret William Jane Jones Doldu Labourer D Jones Curate
469 16/11/1873 Robert Evan Jane Jones Fron Quarryman D Jones Curate
470 23/11/1873 Griffith William Catherine Jones Minffordd Mariner Eleazar Williams Curate
471 26/06/1874 Ann William Ann Jones Tyddyn Ucha Labourer Edward Edwards Curate
472 28/06/1874 David Owen Ann Owens Llithfaen Settmaker Edward Edwards Curate
473 27/09/1874 Grace Thomas Ann Evans Llithfaen Settmaker Edward Edwards Curate
474 17/11/1874 John Thomas Mary Roberts Llithfaen Settmaker Edward Edwards Curate
475 274/12/1874 Margaret Richard Dorothy Evans Braichllwyd Settmaker Edward Edwards Curate
476 28/03/1875 John (B) NK Margaret NK/Humphreys NK/Mur Hen NK Edward Edwards Curate
477 11/04/1875 John John Elizabeth Roberts New Brighton Settmaker Edward Edwards Curate
478 15/08/1875 Laura Elizabeth John T Elizabeth Swingler Nant Settmaker Edward Edwards Curate
479 15/08/1875 John Charles James Sarah Jordan Nant Settmaker Edward Edwards Curate
480 10/10/1875 John Henry John Jane Roberts Victoria Inn Innkeeper Eleazar Williams Rector
481 23/10/1876 Ellen Henry Mary Omer Bettins Sailor D Jones Curate
482 05/11/1876 Ellen Humphrey Dorothy Roberts Cae Cribin Labourer D Jones Curate
483 07/01/1877 Hannah John Jane Roberts Victoria Inn Innkeeper D Jones Curate
484 14/03/1877 John (B) NK Mary NK/Thomas NK/Barracks NK D Jones Curate
485 18/03/1877 Ann William Catharine Jones Minffordd Mariner D Jones Curate
486 10/06/1877 David (B) NK mary NK/Jones NK/Fron NK D Jones Curate
487 29/07/1877 Robert William Jane Jones Llithfaen Quarryman D Jones Curate
488 16/12/1877 Mary David Jane Rowlands Llithfaen Uchaf Quarryman Herbert Jones Curate
489 13/01/1878 Mary John Jane Jones Minffordd Quarryman Herbert Jones Curate
490 20/01/1878 Evan Richard Dorothy Evans Pengamdda Quarryman Herbert Jones Curate
491 14/04/1878 Thos Hughes (B) John Catherine Jones/Hughes NK/Tynewydd NK Herbert Jones Curate
492 30/06/1878 Thomas Thomas Anne Brotherhood Liverpool Terrace Miner Herbert Jones Curate
493 28/07/1878 John Humphrey Dorothy Roberts Caecribin Miner Herbert Jones Curate
494 29/09/1878 John Evan Jane Jones Victoria Terrace Miner Herbert Jones Curate
495 03/03/1879 Jane Anne John Jane Rowlands Port Nant Labourer Herbert Jones Curate
496 09/04/1879 James W A Sarah Titherington Mount Pleasant Quarry Manager Herbert Jones Curate
497 15/06/1879 John Lloyd John Marry Jones Victoria Inn Innkeeper G Hopkins Parry Minister
498 05/10/1879 Elizabeth Pidcock Daniel Frances Baum Port Nant Settmaker W Owen Curate
499 14/11/1879 Janett Anne John Barbara Williams Llithfaen Smith W Owen Curate
500 14/11/1879 Jane John Barbara Williams Llithfaen Smith W Owen Curate
501 04/01/1880 Elizabeth Jane David Jane Rowlands Port Nant Quarryman W Owen Curate
502 08/01/1880 Audra Thomas Barbara Limbert Port Nant Quarryman W Owen Curate
503 08/01/1880 Harriett Daniel Eliza Holmes Port Nant Quarryman W Owen Curate
504 08/01/1880 Charles Thomas Barbara Limbert Portnant Quarryman W Owen Curate
505 11/01/1880 Sarah Elizabeth Elias Sarah Thomas Llithfaen Settmaker W Owen Curate
506 22/02/1880 Thomas Joseph Mary Jones Llithfaen Settmaker W Owen Curate
507 14/03/1880 Thomas Thomas Ann Evans Llithfaen Settmaker W Owen Curate
508 16/07/1880 William William Alys? Roberts Llithfaen Settmaker W Owen Curate
509 18/07/1880 Richard Griffith Catherine Thomas Llithfaen Miner W Owen Curate
510 04/08/1880 Ellen John Elizabeth Roberts Llithfaen Settmaker W Owen Curate
511 13/08/1880 Ann William Mary Humphrey/Thomas Llithfaen Labourer W Owen Curate
512 05/09/1880 Hugh Hugh Jane Lewis Llithfaen Labourer W Owen Curate
513 22/10/1880 George William Elizabeth Jones Port Nant Settmaker W Owen Curate
514 01/05/1881 Elizabeth (B) NK Catherine NK/Jones NK/Muriau NK W Owen Curate
515 19/06/1881 Edward William Jane Jones Fronhyfryd Miner W Owen Curate
516 24/07/1881 John Joseph Mary Jones Llithfaen Miner W Owen Curate
517 24/07/1881 James James Georgina Watt Llithfaen Miner W Owen Curate
518 23/10/1881 William William Jane Jones Gordu Farmer W Owen Curate
519 20/11/1881 Elizabeth John Jane Jones Buarth Lwyd Miner W Owen Curate
520 02/07/1882 Mary Richard Dorothy Evans Mount Pleasant Labourer Anthony Davies Curate
521 07/02/1883 David John Anthony Mary Davies Llithfaen Clerk Holy Orders Anthony Davies Curate
522 10/06/1883 Thomas William Catherine Owens Hendu Farmer Anthony Davies Curate
523 10/06/1883 William Hugh Jane Hughes Lleiniau Labourer Anthony Davies Curate
524 12/08/1883 Anne Hugh Mary Evans Pistyll Labourer Anthony Davies Curate
525 04/01/1885 Thomas Owen William Elizabeth Williams Frondeg Labourer Anthony Davies Curate
526 09/08/1885 Laura Mary William Catherine Owens Hendy Farmer Anthony Davies Curate
527 24/06/1886 Hugh Hugh Anne Williams Barracks Mason Anthony Davies Curate
528 29/08/1886 Humphrey William Anne Williams Llwynffynnon Farmer Anthony Davies Curate
529 05/01/1887 Martha Jane Joseph Jane Corns Port Nant Engineer Anthony Davies Curate
530 05/01/1887 Samuel Henry Joseph Jane Corns Port Nant Engineer Anthony Davies Curate
531 02/01/1888 Sarah Humphrey Dorothy Roberts Caenewydd Miner Anthony Davies Curate
532 03/06/1888 Thomas John Laura Griffith Llithfaen Settmaker J Jones Curate
533 07/10/1888 John William John Margaret Evans Tai bach Sea Captain J Jones Curate
534 31/03/1889 William Pierce Richard Mary Owens Bwlch Farmer E Lewis Curate
535 31/03/1889 Richard Owen Owen Ellen Jones Bwlch Farmer E Lewis Curate
536 06/10/1889 Ellis Hugh Anne Williams Garreglefain Stonemason J Williams Curate
537 06/10/1889 William John (B) NK Anne NK/Thomas NK/Tynweirglodd NK J Williams Curate
538 30/03/1890 Thomas John (B) NK Ellen NK/Jones NK/Frondeg NK J Williams Curate
539 22/03/1891 Margaret Robert Ellen Evans Pistyll Terrace Settmaker D Sinnett Jones Curate
540 28/04/1891 William Edward (B) NK Susana NK/Jones NK/Barracks NK D Sinnett Jones Curate
541 30/10/1892 Jane Hugh Anne Williams Barracks Settmaker D Sinnett Jones Curate
542 29/01/1893 Dorah Robert Ellen Evans Minffordd Isaf Settmaker D Sinnett Jones Curate
543 17/09/1893 Henry Hugh Anne Hughes Minffordd Isaf Mariner D Sinnett Jones Curate
544 17/06/1894 Evan Ellis William Anne Williams Llwynffynon Farmer D Sinnett Jones Curate
545 29/07/1894 Margaret Ann William Jane Ann Jones Cefnydd Farmer D Sinnett Jones Curate
546 16/06/1894 William Griffith Robert Ellen Evans Minffordd Isaf Labourer J Parry Curate
547 22/10/1895 Minnie Thomas Eliza Radnor Mountain View Labourer J Parry Curate
548 14/05/1896 Robert James Robert Frances Mary Roberts Mountain View Miner J Parry Curate
549 08/11/1896 Evan John Richard Catherine Williams Tynlon Rhoscommis Miner J Parry Curate
550 06/12/1896 Robert Hugh Ann Williams Barracks Settmaker J Parry Curate
551 16/05/1897 Griffith Thomas Evan Ann Williams Muriau Graig Smith J Parry Curate
552 23/11/1902 Elizabeth Anne (B) NK Margaret NK/Griffith NK/Barracks NK J H Parry Curate
553 21/08/1904 William Lewis William Annie Williams Cambrian House Clerk Holy Orders J Romarris Lec Minister
554 29/01/1905 Isabella Alfred Margaret Pusill Pistyll Terrace Quarry Manager W Williams Curate
555 01/10/1905 Edith (B) NK Jane NK/Parry Tynlon Pistyll NK Hugh Williams Rector
556 17/07/1924 Eric (B) NK Laura NK/Davies NK/9 Mount Pleasant NK R Jones Rector
557 02/12/1924 Rhianwen Thos Henry Edith Mary Griffiths 5 Sea View Labourer R Jones Rector
558 09/06/1925 William Henry Thomas Patience Mary Williams 9 Pistyll Terrace Engineers Assistant R Jones Rector
559 09/06/1925 Mary Elizabeth Thomas Patience Mary Williams 9 Pistyll Terrace Engineers Assistant R Jones Rector
560 09/06/1925 Thomas Charles Thomas Patience Mary Williams 9 Pistyll Terrace Engineers Assistant R Jones Rector
561 27/09/1929 Emyr Ellis John Laura Roberts 5 Sea View Settmaker T Michaeljones Rector
562 28/09/1930 Richard Elwyn Thomas Patience Mary Williams 9 Pistyll Terrace Engineers Assistant T Michaeljones Rector
563 28/09/1930 Robert Morris Thomas Patience Mary Williams 9 Pistyll Terrace Engineers Assistant T Michaeljones Rector
564 23/10/1930 Margaret Ellen John Rebecca Olsen Tanyclogwyn Labourer T Michaeljones Rector
565 12/10/1930 William Griffith John Rebecca Olsen Tanyclogwyn Labourer T Michaeljones Rector
566 12/10/1930 Owen Henry John Rebecca Olsen Tanyclogwyn Labourer T Michaeljones Rector
567 16/11/1930 Griffith John Gth Christmas Maggie Hughes Tynlon Labourer T Michaeljones Rector
568 16/03/1932 John John Catherine Olsen Tanyclogwyn Labourer T Michaeljones Rector
569 17/03/1932 Annie John Rebecca Ann Olsen Tanyclogwyn Labourer T Michaeljones Rector
570 00/07/1933 Daniel Thomas Gth Christmas Maggie Hughes Tynlon Labourer T Michaeljones Rector
571 00/07/1933 Muriel Patricia William Esther Iles Sale Cheshire Clerk T Michaeljones Rector
572 29/03/1934 Owen Stanley Richard Margaret Williams 7 Fron Hyfryd Joiner T Michaeljones Rector
573 14/07/1935 Christine Arthur Bessie Walker 7 Pistyll Terrace Bus Driver T Michaeljones Rector
574 07/03/1940 Rebecca Ann Olsen Richard Ann Jones Tanyclogwyn Labourer T Michaeljones Rector
575 12/10/1941 Richard John (B) NK Harriet Jane NK/Olsen Tanyclogwyn Servant T Michaeljones Rector
576 06/06/1943 Victor NK Jenny NK/Jones Tanyffynon War Widow T Michaeljones Rector
577 07/09/1943 Ann Thomas Constance May Michaeliones Rectory Pistyll Clerk Holy Orders T Michaeljones Rector
578 17/08/1947 Lizzie Jane (B) NK Margaret Ellin NK/Olsen NK/Tanyclogwyn Servant T Michaeljones Rector
579 28/09/1947 Brian Peter Reginald H Dorothy M Hodgson Manchester Textile Engineer T Michaeljones Rector
580 01/05/1949 Peter Stanley Eulalia Fray Sportsman Hotel Engineer T Michaeljones Rector
581 04/07/1954 Henry Anthony Stanley Eulalia Fray Sportsman Hotel Engineer T Michaeljones Rector
582 30/06/1957 Derrick William Owen Griffith Constance May Jones 5 Council Houses Pistyll Butcher's Assistant T Michaeljones Rector
583 30/06/1957 Royston Owen Griffith Constance May Jones 5 Council Houses Pistyll Butcher's Assistant T Michaeljones Rector
584 30/06/1957 Mary Elizabeth Owen Griffith Constance May Jones 5 Council Houses Pistyll Butcher's Assistant T Michaeljones Rector
Entries Per Page
Displaying Page of