Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

 • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
 • R - Rhif y Bedd / Number of Grave
 • E - Enw Cyntaf yr Ymadawedig / Christian Name of Deceased
 • C - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
 • P - Perthynas i'r Cyntaf Gladdwyd / Relation to First Internment
 • A - Cyfeiriad / Address
 • LL - Lleoliad neu Bentref / Location
 • D - Dyddiad Marw / Date of Death
 • B - Blwyddyn / Year
 • O - Oed yr Ymadawedig / Age of Deceased
 • L - Llun/Manylion ar y Bedd / Photo/Grave Details
ID
R
E
C
P
A
LL
D
B
O
L
1 1 Rhian Williams Pen-y-Bont 1948 Highslide JS
2 2 Sion Williams Glan Ffrwd Pentreuchaf Mehefin 14, 1990 Highslide JS
3 3 Ruth Jones Tai-Newyddion Gors-Ty-Rhos 1933 Highslide JS
4 4 Richard Evan Williams gynt o Llwyn Onn, Pistyll Meadow Lake, Canada Mehefin 18, 1982 47 Highslide JS
5 5 Margaret A Williams 10 Madog Street Y Ffor Chwefror 19, 1976 77 Highslide JS
6 5 Thomas Williams Gwr 10 Madog Street Y Ffor Ionawr 6, 1990 88 Highslide JS
7 6 Catherine Jones Ty'n Rhos Llannor 1975 49 Highslide JS
8 6 Geraint Jones Mab Ty'n Rhos Llannor 1978 19 Highslide JS
9 6 William R Jones Gwr Ty'n Rhos Llannor 1991 68 Highslide JS
10 7 Olwen E Rowlands Dolwen Llithfaen Awst 28, 1975 Highslide JS
11 7 Evan Henry Rowlands Gwr Dolwen Llithfaen Ionawr 30, 2005 97 Highslide JS
12 8 Eluned Griffiths 4 Caernarvon Road Pwllheli 1975 53 Highslide JS
13 9 Walter Charles Simmons Hafan Llithfaen 1975 78 Highslide JS
14 9 Elizabeth Jane Simmons Gwraig Hafan Llithfaen 1985 81 Highslide JS
15 10 Griffith J Evans Home Farm Boduan 1975 67 Highslide JS
16 10 Elizabeth Evans Gwraig Home Farm Boduan 1995 86 Highslide JS
17 11 Ellis Williams Llwynysgaw Pistyll 1975 86 Highslide JS
18 11 Ellen Williams Gwraig Llwynysgaw Pistyll 1977 81 Highslide JS
19 11 Ellis Wyn Williams Mab Llwynysgaw Pistyll 1997 63 Highslide JS
20 12 Richard Evans Penrhyn Chwilog Mehefin 27, 1982 60 Highslide JS
21 13 John T Hughes Cefn Pentra (Eifion Hedd) Rhydychain Llanaelhaearn 1974 81 Highslide JS
22 14 Ronald Thornley January 27, 2010 84 Highslide JS
23 15 Ceinwen M Roberts Ionawr 10, 2010 61 Highslide JS
24 16 John Moses Williams Tegfryn Llithfaen Mehefin 5, 1958 55 Highslide JS
25 16 Megan Williams Gwraig Tegfryn Llithfaen Ebrill 7, 1998 86 Highslide JS
26 17 Hefin Jones Shrewsbury 2004 64 Highslide JS
27 18 Thomas Henry Ellis Plas Llithfaen 2000 87 Highslide JS
28 18 Elizabeth (Bess) Ellis Gwraig Plas Llithfaen 2001 80 Highslide JS
29 19 Bertie Japheth 1, Hen Ysgol Trefor Tachwedd 29, 1990 69 Highslide JS
30 20 Tom Wigham 1988 72 Highslide JS
31 21 Robert Owen Roberts Pen y Graig Llithfaen Awst 1af 1987 81 Highslide JS
32 21 Margaret L Roberts Gwraig Pen y Graig Llithfaen Hydref 24, 1996 85 Highslide JS
33 22 Lena Price Hughes Glanrafon Nefyn Mawrth 5, 1986 66 Highslide JS
34 22 John Williams Hughes Gwr Glanrafon Nefyn Mehefin 22 1994 85 Highslide JS
35 23 Ellen Williams Tan-y-Garreg Llithfaen Hydref 30, 1974 68 Highslide JS
36 23 Hughie Trebor Williams Gwr Tan-y-Garreg Llithfaen Mai 9, 1998 81 Highslide JS
37 24 Evan Lloyd Rhyg Villa Nefyn 1974 53 Highslide JS
38 24 Laura Lloyd Mam 1976 78 Highslide JS
39 24 Griffith E Lloyd Tad 1980 83 Highslide JS
40 25 Pheobe Williams Morawelon Pistyll 1974 66 Highslide JS
41 25 Archibald Williams Gwraig Morawelon Pistyll 1981 83 Highslide JS
42 26 Griffith Williams Gwynus Llithfaen 1980 90 Highslide JS
43 26 Jane Mary Williams Gwraig Gwynus Llithfaen 1991 91 Highslide JS
44 26 Ellis Vaughan Williams Mab Mawrth 6, 1986 58 Highslide JS
45 27 Griffith John Hughes Bristol House Llanllyfni Tachwedd 25, 2002 93 Highslide JS
46 28 Evan Roberts Minafon Llwyndyrus 1976 72 Highslide JS
47 28 Laura Ellen Roberts Gwraig Minafon Llwyndyrus 1988 75 Highslide JS
48 29 William J Knox Tan Rallt Llithfaen January 31, 1974 55 Highslide JS
49 29 Muriel Knox Gwraig Tan Rallt Llithfaen Tachwedd 14, 1998 74 Highslide JS
50 30 Annie Jones Ty Capel Llannor 1973 51 Highslide JS
51 30 Thomas Owen Jones Gwr Ty Capel Llannor 1978 62 Highslide JS
52 31 Robert John Pritchard Jones Plas Tudur Llannor 1973 75 Highslide JS
53 31 Margaret Violet Pritchard Jones Gwraig Plas Tudur Llannor 1977 71 Highslide JS
54 32 John Davies Ty Newydd Mynydd Nefyn Hydref 29, 1971 66 Highslide JS
55 32 Jennie Davies Gwraig Ty Newydd Mynydd Nefyn Mawrth 19, 2005 94 Highslide JS
56 33 Griffith Jones Ardd Grach Llannor 1971 76 Highslide JS
57 33 Ellen Jones Gwraig Ardd Grach Llannor 1980 92 Highslide JS
58 33 Elisabeth Jones Merch 1992 72 Highslide JS
59 34 David Jones Ty Isaf Pistyll 1971 84 Highslide JS
60 34 Elizabeth Jones Gwraig 1976 83 Highslide JS
61 34 George A Brierley Moss Side Formby 1993 73 Highslide JS
62 35 Robert David Pritchard Trem-y-Don Pistyll Mawrth 4, 1971 81 Highslide JS
63 35 Jane Ellen Pritchard Gwraig Trem-y-Don Pistyll Ebrill 6, 1977 86 Highslide JS
64 36 William Williams 32 High Street Pwllheli Awst 13, 1970 75 Highslide JS
65 36 Ellen A Williams Gwraig 32 High Street Pwllheli Chwefror 25, 1981 83 Highslide JS
66 37 Christmas Evans Penrhyn Chwilog Gorffennaf 23, 1970 77 Highslide JS
67 37 Mela Evans Penrhyn Chwilog Mawrth 14, 1973 74 Highslide JS
68 38 John M Jones Ty Gwyn (Brynaerau gynt) Rhosfawr Mehefin 27, 1970 67 Highslide JS
69 38 Mary Jones Gwraig Ty Gwyn (Brynaerau gynt) Rhosfawr Medi 14, 1970 67 Highslide JS
70 38 Jannet Ellen(Sian) Jones Merch 2001 70 Highslide JS
71 39 Hugh Tecwyn Hughes Bryn Rodyn Llannor 1970 84 Highslide JS
72 39 Martha Jane Hughes Gwraig Bryn Rodyn Llannor 1970 79 Highslide JS
73 40 Griffith Evans Brynteg Brynbachau Chwefror 17, 1970 49 Highslide JS
74 41 William John Griffith Minafon Rhydyclafdy 1970 68 Highslide JS
75 41 Laura Griffith Gwraig Minafon Rhydyclafdy 1980 79 Highslide JS
76 42 Margaret G Williams 6, Treflan Fourcrosses 1969 65 Highslide JS
77 42 Robert J Williams Gwr 6, Treflan Fourcrosses 1976 71 Highslide JS
78 43 Annie Hughes Llwynheli, Caernarfon Road Pwllheli 1969 75 Highslide JS
79 43 Evan Hughes Gwr Llwynheli, Caernarfon Road Pwllheli 1976 85 Highslide JS
80 44 Hugh W Jones 4 Moriah Terrace Llithfaen 1969 71 Highslide JS
81 44 Catherine G Jones Gwraig 4 Moriah Terrace Llithfaen 1978 78 Highslide JS
82 45 Thomas Gwilym Hughes Ty Capel Llwyndyrus 1969 53 Highslide JS
83 45 Katie Hughes Gwraig Ty Capel Llwyndyrus 1998 74 Highslide JS
84 46 Elizabeth J Jones 1 Awelfryn Llithfaen Mawrth 31, 1969 59 Highslide JS
85 46 C L N Butler Hafod Dinas Dinlle Mai 26, 1972 77 Highslide JS
86 47 Gwendoline Mary Evans Hendre Bemprys 1968 54 Highslide JS
87 47 Owen Morris Evans Gwr Hendre Bemprys 1992 82 Highslide JS
88 48 Margaret Williams Roewenfa Llithfaen 1968 67 Highslide JS
89 49 John Williams Pen-y-Bont Rhagfyr 10, 1974 78 Highslide JS
90 49 Lona Wyn 2009 78 Highslide JS
91 50 Gwynedd Williams Pen-y-Bont Ionawr 31, 1968 24 Highslide JS
92 50 Ellen Jane Williams 1993 82 Highslide JS
93 51 Hugh Williams Gwelfor Pentreuchaf Rhagfyr 22, 1967 80 Highslide JS
94 52 William Thomas Evans Rhydau Llithfaen Rhagfyr 4, 1967 29 Highslide JS
95 52 Annie Kate Evans Mam 2006 90 Highslide JS
96 52 William Elizeus Evans Tad 2009 102 Highslide JS
97 53 Thomas Evan Thomas Ty Corniog Hydref 15, 1967 21 Highslide JS
98 53 Evan Thomas Tad 1974 74 Highslide JS
99 53 Margaret Mary Thomas Mam 1990 86 Highslide JS
100 54 Griffith J Williams Llygadyrhaul, Felingwm Carmarthen 1967 73 Highslide JS
101 54 Mary J Williams 1977 87 Highslide JS
102 55 Gwyneth 3 Cae Bach Llannor Ionawr 7, 1967 38 Highslide JS
103 55 Idwal Gwr 3 Cae Bach Llannor Awst 15, 1968 44 Highslide JS
104 55 Carys Adams Mehefin 22, 1997 39 Highslide JS
105 56 Margaret Z Mabel Hollins December 2, 1966 70 Highslide JS
106 56 Herbert Daniel Hollins Husband January 26, 1988 93 Highslide JS
107 56 Margaret L Barbara Cave Daughter January 28, 1998 Highslide JS
108 57 Annie Roberts Llithfaen Isaf Llithfaen 1966 80 Highslide JS
109 57 Robert Roberts Gwr 1975 88 Highslide JS
110 58 Hugh John Jones Craig y Mor Pistyll 1966 72 Highslide JS
111 58 Alice Elizabeth Jones Gwraig 1994 92 Highslide JS
112 59 Gwilym John Thomas Tan-y-Bwlch Llithfaen Ebrill 1, 1966 37 Highslide JS
113 60 Maggie Esther Griffiths 1 Tan Llan Llannor 1965 63 Highslide JS
114 60 William Griffiths Gwr 1975 75 Highslide JS
115 61 John Roberts Cambrian Llithfaen 1965 76 Highslide JS
116 61 Kate Roberts Gwraig 1979 82 Highslide JS
117 61 Hefin Roberts Mab 10 Awelfryn Llithfaen 1999 63 Highslide JS
118 62 Hugh Owen Davies Glyn Coed Morfa Nefyn Ionawr 1, 1998 66 Highslide JS
119 63 Richard Emlyn Williams 2 Dol Goed Cyffordd Llandudno 2005 67 Highslide JS
120 64 Eluned Marion Evans Sundown, Herkomer Cres Llandudno 1964 55 Highslide JS
121 65 Lydia Olwen Thomas Tan y Bwlch Llithfaen Awst 12, 1964 59 Highslide JS
122 65 William Thomas Gwr Ionawr 12, 1980 82 Highslide JS
123 66 John Pritchard Roberts Gors Goch Awst 6, 1964 77 Highslide JS
124 67 Edward Hugh Roberts 2 Pemprys Pentreuchaf 1963 93 Highslide JS
125 67 Gertrude Roberts Wife 1969 87 Highslide JS
126 67 Doris Alice Gilks Daughter 1968 58 Highslide JS
127 68 Jane Mary Griffith 13 Awelfryn Llithfaen Mai 16, 1963 51 Highslide JS
128 68 Taliesin Griffith Ionawr 6, 2000 94 Highslide JS
129 69 Griffith John Williams Cefn Gwynus Llithfaen Awst 2, 1962 62 Highslide JS
130 69 Hannah Williams Gwraig Chwefror 22, 1986 82 Highslide JS
131 70 Thomas G Jones-Parry Cilia Uchaf Llithfaen 1962 62 Highslide JS
132 70 Elizabeth Jones-Parry Gwraig 1963 54 Highslide JS
133 71 John Pritchard 1962 79 Highslide JS
134 71 Blodwen M Pritchard Gwraig Blaenau Canol Llithfaen 1986 85 Highslide JS
135 72 Norbury Ellison January 7, 1962 26 Highslide JS
136 72 George Dennis Wood Jannuary 17, 1999 63 Highslide JS
137 73 Catherine Evans Tir Gwyn Llannor 1961 64 Highslide JS
138 73 Owen Morris Evans Gwr 1961 78 Highslide JS
139 74 Frank Worsley Carnguwch Fawr Llithfaen 1961 59 Highslide JS
140 74 Lydia Edith Worsley Gwraig 2001 97 Highslide JS
141 75 Muriel Joyce Roberts Argraig Llithfaen Ebrill 27, 1997 60 Highslide JS
142 75 Richard David Roberts Gwr Mawrth 10, 2001 73 Highslide JS
143 76 Ann Ellen Roberts Argraig Llithfaen 1961 67 Highslide JS
144 76 John Owen Roberts Gwr 1971 77 Highslide JS
145 77 Jacob Hughes 6 Moriah Terrace Llithfaen 1961 85 Highslide JS
146 77 Margaret Hughes Gwraig 1966 82 Highslide JS
147 77 Robert T Hughes Mab 1984 70 Highslide JS
148 78 Margaret Davies St Tudwal's View Pentreuchaf Tachwedd 17, 1960 59 Highslide JS
149 78 Robert Davies Gwr Tachwedd 19, 1985 80 Highslide JS
150 79 Elizabeth P Roberts Tyddyn Uchaf Llannor Hydref 17, 1960 63 Highslide JS
151 79 Robert P Roberts Gwr Tyddyn Uchaf Llannor Ebrill 1, 1966 69 Highslide JS
152 80 William Williams Minafon Rhosfawr Ebrill 29, 1960 70 Highslide JS
153 80 Ann Jane Williams Cymar Mawrth 21, 1976 86 Highslide JS
154 81 Wynn Owens Coed Helen Llwyndyrus Ebrill 1, 1960 25 Highslide JS
155 81 Owen R Owens Tad 1972 68 Highslide JS
156 81 Ellen Jane Owens Mam 1983 73 Highslide JS
157 82 Owen Williams Allt Felen Llannor Mawrth 26, 1960 77 Highslide JS
158 82 Sarah Williams Gwraig Ebrill 2, 1964 81 Highslide JS
159 82 Gwilym Rees Williams Mab 1981 68 Highslide JS
160 83 John Lewis Evans Alpha Llithfaen 1960 81 Highslide JS
161 83 Ellen Evans Gwraig Alpha Llithfaen 1972 93 Highslide JS
162 83 Ioan Mai Evans Mab Alpha Llithfaen 2006 92 Highslide JS
163 84 Pryce Jones 9 Mount Pleasant Llithfaen 1960 59 Highslide JS
164 84 Kate Jones 1975 69 Highslide JS
165 85 Richard Williams 12 Fronhyfryd Llithfaen 1960 58 Highslide JS
166 85 Mary Ellen Williams Gwraig 1967 57 Highslide JS
167 86 John Williams 2 Holyhead Road Upper Bangor 1960 63 Highslide JS
168 86 Winifred Williams Gwraig 1966 66 Highslide JS
169 87 Jane Ann Hughes Tir Gwyn Llithfaen Tachwedd 8, 1959 66 Highslide JS
170 88 Hugh Richards Bryn-Hyfryd Pentreuchaf January 21, 1959 71 Highslide JS
171 88 Jannet Ellen Richards Wife October 18, 1971 76 Highslide JS
172 89 Katie E Pritchard Pen-y-Bont 1966 50 Highslide JS
173 89 E Emrys Pritchard Gwr 1967 43 Highslide JS
174 90 William Elias Jones Penybont Pentreuchaf Rhagfyr 4, 1958 90 Highslide JS
175 90 Catherine Elias Jones Chwefror 1963 94 Highslide JS
176 91 Richard John Williams 58 Abererch Road Pwllheli Medi 24, 1958 49 Highslide JS
177 91 Lydia Williams Gwraig Mawrth 5, 1997 88 Highslide JS
178 92 Margaret E Hughes Jun 25, 1953 77 Highslide JS
179 93 John Jones Llwyn-Onn Llithfaen Mawrth 29, 1958 73 Highslide JS
180 93 Kate Jones Gwraig Ionawr 5, 1967 83 Highslide JS
181 93 Robert Jones Mab 10 Kinmel Street Rhyl Mai 25, 1972 53 Highslide JS
182 94 Richard Pritchard Williams Llys Ioan Llithfaen 1961 42 Highslide JS
183 94 Jane Williams Gwraig 1968 51 Highslide JS
184 95 Ann Williams Ciliau Isaf Llithfaen 1958 77 Highslide JS
185 95 John Williams Gwr 1966 87 Highslide JS
186 96 John Gwilym Jones Ty Newydd Llannor Ionawr 6, 1980 57 Highslide JS
187 97 William Williams Ty Newydd Llannor Hydref 18, 1957 60 Highslide JS
188 97 Laura Williams Gwraig Medi 5, 1978 77 Highslide JS
189 98 John Pritchard Bwlch Llithfaen Rhagfyr 11, 1960 62 Highslide JS
190 98 William Thomas Brawd Mawrth 1, 1985 77 Highslide JS
191 99 Ann Pritchard Bwlch Llithfaen Awst 28, 1957 79 Highslide JS
192 99 William Pritchard Gwr Mai 19, 1963 91 Highslide JS
193 100 John G Roberts Baron Hill Pentreuchaf Mehefin 26, 1957 78 Highslide JS
194 100 Mary Roberts Gwraig Mehefin 11, 1958 72 Highslide JS
195 101 Hugh D Williams Tan-y-Garreg Llithfaen 1957 72 Highslide JS
196 101 Elizabeth E Williams Gwraig 1970 81 Highslide JS
197 102 Annie J Evans Rhydau Llithfaen 1957 82 Highslide JS
198 102 Capt W J Evans Gwr Claddwyd Civitaveechia Yr Eidal 1914 Highslide JS
199 102 Trevor George Miles Mab yng Nghyfraith 1995 78 Highslide JS
200 102 Annie Mary Miles Merch 2002 90 Highslide JS
201 103 Robert David Jones Castell Mawr Pistyll 1957 79 Highslide JS
202 103 Mary Jones Gwraig 1969 82 Highslide JS
203 103 Evan David Morton Jones Mab 2010 84 Highslide JS
204 103 Mair Margretta Merch 9 New Street Trefor 2008 86 Highslide JS
205 104 William Evan Roberts Pengamfa Fwar Chwilog 1956 55 Highslide JS
206 104 John Lloyd Jones Brynffynnon Rhosfawr 1971 76 Highslide JS
207 104 Jennie Lloyd Jones 1973 78 Highslide JS
208 105 Elizabeth Jane Jones 1, Awelfryn Llithfaen 1956 75 Highslide JS
209 105 Richard Jones Gwr 1957 83 Highslide JS
210 105 Robert Richard Jones Mab 1982 79 Highslide JS
211 106 Griffith W Owen Hen Shop Llannor 1956 79 Highslide JS
212 106 Mary Elizabeth Owen Chwaer 1977 88 Highslide JS
213 106 Gertrude Mary Owen 1999 87 Highslide JS
214 106 Goronwy Owen 2002 79 Highslide JS
215 107 Jannet September 1, 1949 6m Highslide JS
216 108 Margaret Hughes Jones 3 Pentreuchaf Gorffennaf 1954 71 Highslide JS
217 108 P O George Morris Jones R N Mab Hydref 1943 25 Highslide JS
218 108 Margaret Mary(Megan) Merch Ebrill 1998 84 Highslide JS
219 108 Blodwen Merch Ionawr 2011 91 Highslide JS
220 109 Owen Charles Owens Tyddyn Feltiwr Rhosfawr Ionawr 15, 1954 33 Highslide JS
221 109 Dora Jane Roberts Cyfnither Gwyddfor Rhosfawr Ionawr 6, 1985 67 Highslide JS
222 109 Richard Roberts Brawd Rhagfyr 16, 1991 70 Highslide JS
223 110 Hugh Rowland Davies Glan Parc Pentreuchaf 1993 72 Highslide JS
224 111 Mary Davies Glan Parc Pentreuchaf 1952 67 Highslide JS
225 111 Cadwaladr Davies Gwr 1962 78 Highslide JS
226 111 Robert W Davies Mab 1997 80 Highslide JS
227 112 Mary Morris Fron Oleu Nevin 1952 90 Highslide JS
228 112 William Morris Gwr 1971 90 Highslide JS
229 112 Thomas William Morris Mab 1990 86 Highslide JS
230 113 Samuel Thomas Cae'r Bwlch Mynydd Nevin 1952 47 Highslide JS
231 113 Laura Mary Thomas Gwraig 1989 80 Highslide JS
232 114 Robert Williams Gwynfa Stores Fourcrosses 1951 66 Highslide JS
233 114 Catherine Williams Gwraig 1970 85 Highslide JS
234 115 Ellen Roberts Penrhos Pistyll Ionawr 17, 1951 65 Highslide JS
235 115 William Hughes Gwr Mawrth 21, 1959 72 Highslide JS
236 116 Hugh Idris Jones Gwelfor Pentreuchaf Medi 26, 2002 71 Highslide JS
237 117 Dorothy Jones Dim Highslide JS
238 117 John R Jones Gwelfor Pentreuchaf Dim Highslide JS
239 118 Humphrey Griffith Arfaes Llwyndyrus 1950 79 Highslide JS
240 118 Elizabeth Griffith Gwraig 1967 90 Highslide JS
241 118 Margaret Griffith Chwaer 1951 74 Highslide JS
242 119 Ieuan Hughes Castell Pistyll Ionawr 1, 1950 5w Highslide JS
243 119 Evan David Hughes Tad Craigfryn Nefyn 1995 69 Highslide JS
244 120 William Griffith Sychnant Pentreuchaf 1970 63 Highslide JS
245 120 Margaret Mary Griffith Gwraig 2002 92 Highslide JS
246 121 Maggie Jane Hughes 3 Mount Pleasant Llithfaen 1949 71 Highslide JS
247 121 William Hughes Gwr 1952 79 Highslide JS
248 122 Ellen Williams Lluest Pentreuchaf Mehefin 2, 1953 81 Highslide JS
249 122 Catherine Robyns Williams Merch Hydref 6, 1963 59 Highslide JS
250 123 Harri Emrys Lewis Gwelfor Pistyll Gorphenaf 29, 1949 38 Highslide JS
251 123 Anne Ellen Lewis Gwraig Llwyn Bryncroes Chwefror 24, 1990 75 Highslide JS
252 124 Jane Mary Owens Plas Coch Pistyll Gorphenaf 24 1949 79 Highslide JS
253 125 Griffith Jones Maes-y-Bryn Llwynhudol 1962 86 Highslide JS
254 125 Jane E Jones Gwraig 1966 78 Highslide JS
255 126 Owen Jones 1949 Highslide JS
256 126 Mary Jones Gwraig 1949 Highslide JS
257 126 Margaret Pritchard Chwaer 1949 Highslide JS
258 127 Mary Rowlands Cae'r Meirch Pentreuchaf 1948 69 Highslide JS
259 127 Thomas Rowlands 1938 58 Highslide JS
260 128 John G Jones Cae'r Pentra Pentreuchaf Ionawr 20, 1949 46 Highslide JS
261 128 Sarah Jones Gwraig Hydref 23, 1993 90 Highslide JS
262 129 Mary Roberts 18, Cae Madog Trawsfynydd Mehefin 13, 1997 84 Highslide JS
263 129 William Richard Roberts Gwr Awst 7, 1997 89 Highslide JS
264 130 Annie Jones Rhianfa Llithfaen 1980 75 Highslide JS
265 130 John Jones Gwr 1993 79 Highslide JS
266 131 Elizabeth Mary Jones Llys Eifion Llithfaen Medi 6, 1970 71 Highslide JS
267 131 Idwal Jones Gwr Ionawr 9, 1974 77 Highslide JS
268 132 Robert H Roberts Cwr Coed Rhosfawr 1960 83 Highslide JS
269 132 Maggie Jane Owen Nith 1967 66 Highslide JS
270 133 Frederick Williams Ty'n Rhos Llannor 1948 75 Highslide JS
271 133 Ann Williams Gwraig 1950 77 Highslide JS
272 134 Catherine Myra Williams Gwnhingar Llannor Rhagfyr 24, 1947 9w Highslide JS
273 134 Owen Williams Tad Awst 26, 1954 46 Highslide JS
274 134 Mair Williams Mam Mai 8, 1975 66 Highslide JS
275 135 Catherine Griffith Sychnant Pentreuchaf 1947 67 Highslide JS
276 135 Thomas Griffith Gwr 1965 85 Highslide JS
277 135 Nathaniel Hughes 1974 66 Highslide JS
278 136 Nellie Buckley Williams Bryn Bodfan Llangwnadl 1947 24 Highslide JS
279 136 Jane Buckley Williams Mam 1961 64 Highslide JS
280 136 Frederick Williams Tad 1969 74 Highslide JS
281 137 Ellen Jones Ty Capel Rhosfawr 1947 83 Highslide JS
282 137 Mary Jones Chwaer Ty'n Llannor Bach 1948 73 Highslide JS
283 138 Dorothy M Jones Cambrian Llithfaen 1948 70 Highslide JS
284 138 John P Jones Gwr 1953 80 Highslide JS
285 139 Gwyndaf Williams Castell Pistill Ebrill 7, 1947 11m Highslide JS
286 139 Richard Williams 1966 68 Highslide JS
287 139 Margaret Williams 1971 73 Highslide JS
288 140 William Owen Jones 3, Pemprys Pentreuchaf Mawrth 10, 1947 4m Highslide JS
289 140 Peredydd Arfon Jones Awst 18, 1982 62 Highslide JS
290 140 Annie Jones Ionawr 9, 1990 67 Highslide JS
291 141 Kate A Hughes 4 Tainewyddion Llannor 1946 83 Highslide JS
292 141 Nell Hughes 1A Bryn Rhedyn Edern 1998 85 Highslide JS
293 141 Richard Hugh Hughes 2000 82 Highslide JS
294 142 Catherine Ann Lewis Post Office Pistyll Rhagfyr 18, 1946 61 Highslide JS
295 142 Richard Lewis Gwr Ionawr 13, 1968 87 Highslide JS
296 143 Jane Rhoda Williams Rhyd y Felin Trawsfynydd Mawrth 2, 1992 82 Highslide JS
297 143 Thomas Henry Williams Gwr Medi 5, 1992 88 Highslide JS
298 144 Laura Jones Tanyfron Pentreuchaf 1944 62 Highslide JS
299 144 William Henry Jones Gwr 1958 78 Highslide JS
300 145 Thomas Evan Thomas Gwen-Lleyn Llannor Hydref 26, 1942 75 Highslide JS
301 145 Mary Thomas Gwraig Medi 5, 1952 83 Highslide JS
302 146 Griffith W Jones Tuhwnt Ir Gors Llannor 1942 49 Highslide JS
303 146 Annie Mary Jones Gwraig 1992 92 Highslide JS
304 147 David Owen Llys Eifion Llithfaen Hydref 12, 1946 72 Highslide JS
305 147 Jane Owen Gwraig Mawrth 5, 1956 84 Highslide JS
306 148 Mary Williams Tyddyn Dwn Rhosfawr 1941 68 Highslide JS
307 148 Elias Williams Gwr 1947 78 Highslide JS
308 149 Kate Jones Hendy Pistyll 1941 58 Highslide JS
309 149 Catherine Ellen Jones Merch 1942 19 Highslide JS
310 149 Henry Richard Jones Gwr 1951 86 Highslide JS
311 149 Catherine Elizabeth Jones Wyres 1945 3d Highslide JS
312 150 Hugh Roberts Hendy Garnfadryn 1957 56 Highslide JS
313 150 Elizabeth J Roberts Chwaer Cefn Mine gynt 1968 77 Highslide JS
314 150 Lewis Roberts 12 Pencei Flats Pwllheli 1990 86 Highslide JS
315 151 John Roberts Cefn Mine Llannor 1938 70 Highslide JS
316 151 Margaret Roberts Gwraig 1948 83 Highslide JS
317 151 William Roberts Mab 1956 68 Highslide JS
318 152 William Hughes Efail Penmaen 1940 68 Highslide JS
319 152 Ann Hughes Gwraig 1956 84 Highslide JS
320 152 Evan Hughes Mab 1993 76 Highslide JS
321 153 John Jones Tancoed Bodvean Chwefror 4, 1940 44 Highslide JS
322 153 Gwen Elin Jones Gwraig 1982 85 Highslide JS
323 154 Mary Evans Hendre Penprys Llannor 1939 67 Highslide JS
324 155 William Jones Bodalaw Pwllheli 1939 51 Highslide JS
325 155 Emily Jane Jones Gwraig 1966 80 Highslide JS
326 155 Elizabeth Thomas 1996 81 Highslide JS
327 156 William Roberts Penygamfa Rhosfawr 1939 83 Highslide JS
328 156 Mary Roberts Gwraig 1939 79 Highslide JS
329 156 Mary Roberts Merch 1939 53 Highslide JS
330 157 Marion Griffith Cerniog Isaf Mynydd Nevin 1939 57 Highslide JS
331 157 Robert Griffith Gwr 1956 75 Highslide JS
332 158 Mary Jones Llwynffynnon Pistyll 1938 80 Highslide JS
333 158 John Hugh Jones Gwr 1947 79 Highslide JS
334 158 William Robert Jones Mab 1952 54 Highslide JS
335 159 William Jones Pandy Mai 14, 1937 81 Highslide JS
336 160 William G Jones Pandy 1937 19 Highslide JS
337 160 Griffith H Jones Brawd Gorphenaf 18, 1944 21 Highslide JS
338 160 Griffith H Jones Tad Mawrth 25, 1972 78 Highslide JS
339 160 Sarah Ann Jones Mam Medi 25, 1976 83 Highslide JS
340 161 Ann Roberts Sea View Pentreuchaf Hydref 27, 1936 83 Highslide JS
341 162 Margaret Ellen Griffith Ty Canol Pemprys 1936 68 Highslide JS
342 162 Margaret Laura Griffith Awst 23, 1938 4m Highslide JS
343 163 Sarah Ann Roberts Gwyddfor Rhosfawr 1947 63 Highslide JS
344 163 Evan Roberts Gwr 1967 77 Highslide JS
345 164 Jane Jones Tyddyn Ffeltiwr Rhosfawr 1936 64 Highslide JS
346 164 Dora Jones Chwaer 1939 69 Highslide JS
347 165 Samuel Jones Bryn Pentreuchaf 1955 72 Highslide JS
348 165 Margaret Ellen Jones Gwraig 1971 83 Highslide JS
349 166 Maggie Sarah Jones Ysgubor Plas Fourcrosses Medi 13, 1936 34 Highslide JS
350 166 William Ellis Jones Tyddyn Felin 1946 47 Highslide JS
351 167 Richard Jones Tyddyn Felin Fourcrosses Mawrth 16, 1936 74 Highslide JS
352 167 Ellen Jones Gwraig Medi 5, 1936 78 Highslide JS
353 167 Margaret J Jones 1967 89 Highslide JS
354 168 Charles Evan Jones Tainewyddion Gors-Ty-Rhos 1936 1 Highslide JS
355 168 Kate A Jones Mam 5, Bro Cynfil Penrhos 1977 76 Highslide JS
356 168 William E Jones Tad 1977 84 Highslide JS
357 169 Richard Williams Rhosydd Abererch 1935 80 Highslide JS
358 169 Ellen Williams Gwraig 1940 76 Highslide JS
359 170 William Williams Rhos Bach Llannor 1935 26 Highslide JS
360 170 Evan Williams Tad Penmaen Isaf Boduan 1957 74 Highslide JS
361 170 Elizabeth Williams Mam 1978 94 Highslide JS
362 171 Ellen Jones Tuhwntirgors Llannor Tachwedd 21, 1934 75 Highslide JS
363 171 William Jones Tachwedd 13, 1942 86 Highslide JS
364 172 Richard Jones 4 Liverpool Terrace (Pandy) Llithfaen 1933 47 Highslide JS
365 172 Mary E Lawrence Merch 2001 90 Highslide JS
366 173 David Evans Ty Corniog Llannor 1933 63 Highslide JS
367 173 Jane Ann Evans Mawrth 19, 1966 DIM Highslide JS
368 174 Robert Williams Tyddyn Phili Pentreuchaf Ionawr 26, 1933 67 Highslide JS
369 174 Ellen Williams Gwraig Mehefin 2, 1940 70 Highslide JS
370 175 Margaret Williams Ty'r Giat Bryngoleu 1932 80 Highslide JS
371 175 Evan Williams Gwr 1933 78 Highslide JS
372 176 William Williams Battin Llannor 1932 77 Highslide JS
373 176 Margaret Williams Gwraig 1939 82 Highslide JS
374 177 Mary Jones Tan-y-Ffrodd Pentreuchaf 1931 48 Highslide JS
375 177 Owen Jones Husband 1964 77 Highslide JS
376 177 Cyril Jones Son NK NK Highslide JS
377 178 John Jones Tai Cowper Rhosfawr Ionawr 12, 1931 72 Highslide JS
378 178 Jane Jones Gwraig Chwefror 20, 1947 80 Highslide JS
379 179 Willie Owen 2, Victoria Terrace Llithfaen Mehefin 3, 1930 29 Highslide JS
380 179 Evan Owen Ionawr 15, 1941 79 Highslide JS
381 180 Humphrey Griffith Cefnydd Pistyll Medi 26, 1929 69 Highslide JS
382 180 Ann Griffith Gwraig Chwefror 11, 1932 73 Highslide JS
383 180 Annie Griffith Merch Ebrill 12, 1945 45 Highslide JS
384 181 Sydney Evans Tainewyddion Llannor Gorphenaf 2, 1929 5 Highslide JS
385 181 David Evans Tad Gorffenaf 10, 1944 63 Highslide JS
386 181 Mary Evans Mam Roma Fourcrosses Ionawr 20 1965 82 Highslide JS
387 182 Jane Williams Pentreuchaf Mawrth 5, 1929 61 Highslide JS
388 182 Edward Williams Gwr Mawrth 22 1948 82 Highslide JS
389 182 Annie Williams Merch ? Highslide JS
390 182 Cadwaladr Williams Mab claddwyd yn Hong Kong ? Highslide JS
391 183 Ann Roberts Factory Penprys Chwefror 11 1929 78 Highslide JS
392 183 John Roberts Gwr Gorphenaf 7, 1934 83 Highslide JS
393 184 Olwen Williams Rhosydd Abererch Rhagfyr 31, 1928 24 Highslide JS
394 184 John Williams Brawd 1940 51 Highslide JS
395 184 William Williams Brawd 1946 55 Highslide JS
396 185 Thomas John Lloyd 9, New Street Pwllheli Mai 17, 1978 73 Highslide JS
397 185 Nellie Lloyd Gwraig Mawrth 15, 2004 91 Highslide JS
398 186 Robert Rowlands Lloches Morfa Nefyn 1978 83 Highslide JS
399 186 Deborah Price Rowlands Gwraig 1981 83 Highslide JS
400 187 Owen Medwyn Williams Castell Mawr Pistyll Ebrill 20, 1978 42 Highslide JS
401 187 Mary Williams Gwraig Mai 2, 2009 70 Highslide JS
402 188 Mair Richards Llwyn Llithfaen 1977 35 Highslide JS
403 189 Kate Ann Jones 3, Awelfryn Llithfaen Tachwedd 24, 1977 64 Highslide JS
404 189 Ellen Jane Williams Modryb Rhagfyr 9, 1986 82 Highslide JS
405 189 John David Williams Mehefin 8, 1992 82 Highslide JS
406 189 William Gwyn Pritchard Bryn Llithfaen 2009 78 Highslide JS
407 190 William Hopkins Evans 5, Lon Elim Llithfaen 1977 69 Highslide JS
408 190 Ellen Rosina Evans Gwraig 1986 76 Highslide JS
409 191 Elizabeth Ellen Morris 28, Stryd Fawr Pwllheli Gorffennaf 13, 1977 60 Highslide JS
410 191 William Henry Morris Gwr Chwefror 17, 1993 75 Highslide JS
411 192 Richard Jones 9, Awelfryn Llithfaen Mehefin 14, 1977 66 Highslide JS
412 192 Elizabeth E Jones Gwraig Hydref 21, 2000 91 Highslide JS
413 193 Laura Ellen Jones Trawsgoed Llannor 1977 84 Highslide JS
414 193 William Jones Gwr 1983 86 Highslide JS
415 194 William Griffith Jones Blaenau Isaf Llithfaen Mawrth 11, 1977 78 Highslide JS
416 194 Mary Jones Gwraig Tachwedd 25, 1979 78 Highslide JS
417 195 Ceturah Jones Dwynant Dinas Mawrth 11, 1977 44 Highslide JS
418 195 Thomas W Jones 2010 82 Highslide JS
419 196 Robert J Griffith 6, Awelfryn Llithfaen 1976 56 Highslide JS
420 196 Ellen Jane Griffith Gwraig 2004 80 Highslide JS
421 197 Richard Edward Owen Bwlch Gwynt Bach Pistyll 1976 76 Highslide JS
422 197 Ann Elizabeth Owen Gwraig 1981 86 Highslide JS
423 198 Robert Lloyd Pen-y-Bryn, Ty Du Llannor 1976 85 Highslide JS
424 198 Margaret Lloyd Gwraig 1983 91 Highslide JS
425 199 Emma Williams 1, Awelfryn Llithfaen 1976 61 Highslide JS
426 199 Hugh Philip Williams Gwr 1994 78 Highslide JS
427 200 Margaret Griffiths 1, Penbodlas Garnfadryn 1982 46 Highslide JS
428 200 William Ellis Griffiths Gwr 1995 62 Highslide JS
429 201 William Hugh Pritchard Elworth, Cardiff Road Pwllheli Ionawr 19, 1981 86 Highslide JS
430 201 Ellen Pritchard Gwraig Hydref 19, 1983 75 Highslide JS
431 202 Griff M Roberts Pistyll Farm Pistyll Rhagfyr 20, 1980 50 Highslide JS
432 202 Eurwen Rees (Jones) Rhagfyr 26, 1991 51 Highslide JS
433 203 Margaret Rowlands Parc Glas Pentreuchaf 1980 75 Highslide JS
434 203 Robert Owen Rowlands Gwr 1983 83 Highslide JS
435 204 Ted R Jones Cartrefle Llithfaen 1980 78 Highslide JS
436 204 Ellen Jane Jones Gwraig 1990 79 Highslide JS
437 205 Jennie Louise Wilcox June 23, 1980 88 Highslide JS
438 206 Mair E Williams Annedd Wen Trefor 1980 44 Highslide JS
439 207 Elizabeth E Lloyd Ddor Ddu Nefyn Ebrill 19, 1980 62 Highslide JS
440 207 Cadwaladr Lloyd Gwr Ebrill 14, 1992 85 Highslide JS
441 208 Elizabeth Janet Hughes Lodge Uchaf Trallwyn Mehefin 17, 1979 68 Highslide JS
442 208 John Ivor Hughes Gwr Chwefror 8, 1990 80 Highslide JS
443 209 Robert O Jones 12, Awelfryn Llithfaen 1979 58 Highslide JS
444 209 Gladys Mary Jones Gwraig 2003 80 Highslide JS
445 210 Menna Williams Llithfaen Bach Llithfaen 1979 40 Highslide JS
446 210 Mair Williams Mam 1980 73 Highslide JS
447 210 Ieuan R Williams Tad 1982 82 Highslide JS
448 211 Thomas Jones Tan-y-Coed Rhosfawr Chwefror 6, 1979 65 Highslide JS
449 211 Jane Ellen Jones Gwraig Tachwedd 27, 2008 94 Highslide JS
450 212 Thomas Gough Thomas Pen-y-Bryn Llannor 1978 74 Highslide JS
451 212 Lowri Myfanwy Thomas Gwraig 1996 81 Highslide JS
452 213 Thomas Jones Felin Penprys 1978 76 Highslide JS
453 213 Margaret Jones Gwraig 1997 95 Highslide JS
454 214 William John Williams Rhydwen, Bryn Glas Nefyn Awst 5, 1978 56 Highslide JS
455 214 Katie Gwyneth Williams Gorffennaf 9, 2006 85 Highslide JS
456 215 Kate Roberts Bronallt, Lleyn Street Pwllheli 1978 74 Highslide JS
457 215 Samuel Roberts Gwr 1991 88 Highslide JS
458 216 Owen Richard Griffith Cerniog Isaf Mynydd Nefyn Mai 8, 1986 63 Highslide JS
459 216 Robert Parry Griffith Brawd Ionawr 16, 1988 65 Highslide JS
460 217 Robert Hugh Roberts Cae Cribyn Y Ffor Mai 1, 1986 73 Highslide JS
461 218 Wheldon Williams Vaynol Llithfaen 1985 74 Highslide JS
462 218 Martha Mary Williams Gwraig 1993 82 Highslide JS
463 219 Seth Williams Ty Mawr Edern Tachwedd 5, 1985 83 Highslide JS
464 219 Catherine Elizabeth Williams Gwraig Awst 15, 1992 86 Highslide JS
465 220 Laura Ellen Japheth Isallt Llithfaen Awst 16, 1985 76 Highslide JS
466 220 Mathias (Thei) Japheth Gwr Tachwedd 15, 1986 75 Highslide JS
467 221 Annie Williams 34, Y Ddol Pwllheli 1985 92 Highslide JS
468 222 Margaret P (Peggy) Richards 2, Pen y Bont Pentreuchaf 1985 61 Highslide JS
469 222 William Hugh Richards Gwr 1988 67 Highslide JS
470 223 John Williams Hughes Tyddyn Uchaf Pencaenewydd Ionawr 28, 1985 76 Highslide JS
471 223 Grace Eurwen Hughes Gwraig Tachwedd 8, 1993 77 Highslide JS
472 224 Hugh Owen Thomas Llannerch Isaf Llannor 1984 83 Highslide JS
473 224 Catherine Beryl Thomas Gwraig 1992 75 Highslide JS
474 225 Evan Griffith Owen Y Dorlan Pistyll Mai 15, 1984 73 Highslide JS
475 225 Olwen Catherine Owen Gwraig Ionawr 10, 2004 77 Highslide JS
476 226 Maggie Jones Glanawel Mynydd Nefyn 1984 78 Highslide JS
477 226 Hugh Jones Gwr 1996 96 Highslide JS
478 227 Anne Ellen Roberts 2, Awelfryn Llithfaen 1984 76 Highslide JS
479 227 William Roberts Gwr 1989 81 Highslide JS
480 228 John Robert Jones 10, Awelfryn Llithfaen 1983 77 Highslide JS
481 228 Mary Wyn Jones Gwraig 1993 78 Highslide JS
482 229 Norman (Ken) Edwards Bodeilian Isaf Pentreuchaf 1983 56 Highslide JS
483 229 Susan V R Edwards Wife 2006 41 Highslide JS
484 230 Robert Thomas Jones Bryn Celyn Uchaf Llithfaen Awst 24, 1983 69 Highslide JS
485 230 John Efryd Jones Mab Gorffennaf 23, 1992 46 Highslide JS
486 230 Rina Jones Gwraig Rhagfyr 8, 1998 80 Highslide JS
487 231 John Parry Jones Gwyddfor Llithfaen Gorffennaf 18, 1982 57 Highslide JS
488 232 William John Jones Bay View Llithfaen Tachwedd 19, 1986 59 Highslide JS
489 232 Elizabeth (Bet) Jones Gwraig Medi 23, 2010 74 Highslide JS
490 233 Eliseus Wyn Williams Bryn Celyn Isaf Llithfaen 1990 91 Highslide JS
491 233 Janet Williams Gwraig 1997 93 Highslide JS
492 234 Griffith Emrys Jones 2, Tregarn Pencaenewydd Hydref 22, 1990 76 Highslide JS
493 234 Ellen Edith Jones Gwraig Chwefror 20, 2001 Highslide JS
494 235 Thomas Clwyd Roberts Trigfa Llithfaen Gorffennaf 25, 1990 74 Highslide JS
495 235 Annie M Roberts Ebrill 15, 1992 72 Highslide JS
496 236 Fredrick Buckley Joseph Williams Bryn Bodfan Llangwnadl Mehefin 28, 1990 55 Highslide JS
497 236 Rowland Buckley Williams Brawd 2009 82 Highslide JS
498 237 Owen Henry Owen Rhos Llithfaen 1990 83 Highslide JS
499 237 Laura Owen Gwraig 2001 94 Highslide JS
500 238 Thomas Jones Bryn Tirion Llangybi 1989 75 Highslide JS
501 238 Mair Jones 1999 84 Highslide JS
502 239 Lena Roberts Ty Capel Pentreuchaf 1989 56 Highslide JS
503 239 Daniel T Roberts Gwr 1996 70 Highslide JS
504 240 Norma Bird 1989 Highslide JS
505 241 Roger Buckley Williams April 5, 1989 58 Highslide JS
506 242 Mair Williams Glan Ffrwd Pentreuchaf Chwefror 23 1989 69 Highslide JS
507 242 Valerie Elizabeth Williams Merch 2004 55 Highslide JS
508 243 John James Painter Weirglodd Newydd Pentreuchaf 1988 77 Highslide JS
509 243 Mollie Painter Wife 1997 90 Highslide JS
510 244 David Wyn Roberts Coed y Garth Y Ffor Mehefin 8, 1987 63 Highslide JS
511 245 Gwilym O Roberts Cerniog 1987 78 Highslide JS
512 245 H Mary Roberts Gwraig 1995 75 Highslide JS
513 246 Ella Parry Jones Penmaen Isaf Boduan 1986 56 Highslide JS
514 247 Alun Ellis Plas Llithfaen Tachwedd 9, 1994 78 Highslide JS
515 247 Elizabeth J Ellis Gwraig Rhagfyr 8, 2005 86 Highslide JS
516 248 Christopher George Tofarides Tan Llan Llanaelhaearn May 26, 1994 77 Highslide JS
517 248 Laura Jane Tofarides Wife July 24, 2001 82 Highslide JS
518 249 Einion Tegid Jones Cae'r Bwlch Mynydd Nefyn 1993 61 Highslide JS
519 249 Mair Jones Gwraig 2009 78 Highslide JS
520 250 Ann Anwyl Evans Cae'r Meirch 1993 75 Highslide JS
521 250 Mary Alice Hughes Chwaer Nantmor 2000 85 Highslide JS
522 251 William Richard Williams Bryn Mor Pistyll Rhagfyr 27 1992 93 Highslide JS
523 251 Hannah Williams Gwraig Rhagfyr 21, 1995 79 Highslide JS
524 252 Janet Rowlands Bryn Bychan Pentreuchaf Mawrth 19, 1992 70 Highslide JS
525 252 John Rowlands Gwr Chwefror 15, 1994 73 Highslide JS
526 253 Richard Jones Cae Pentre Pentreuchaf Mehefin 22, 1992 68 Highslide JS
527 253 Helen Medwen Oliver Chwaer Ionaer 23, 2011 74 Highslide JS
528 254 Hugh Gwyndaf Thomas Gefail-y-Bont Efailnewydd Mawrth 7, 1992 64 Highslide JS
529 255 Wyn Lloyd Evans Hendre Penprys 1991 21 Highslide JS
530 256 John Richard Williams Sgubor Wen Trefor Tachwedd 24, 1991 76 Highslide JS
531 256 Gwenneth Williams Gwraig Awst 17, 1994 72 Highslide JS
532 257 Percy Japheth Gwynfa Trefor Awst 21, 1991 70 Highslide JS
533 257 Olwen Japheth Gwraig Chwefror 6, 2002 75 Highslide JS
534 258 Alexander John Hayes April 8, 1991 21 Highslide JS
535 258 Andrew Hayes Brother June 10, 1992 27 Highslide JS
536 258 Frank Hayes Father July 17, 2010 81 Highslide JS
537 259 Sarah (Sali) Lewis Awelfryn Llanaelhaearn Mawrth 11, 1991 78 Highslide JS
538 259 David (Dafydd) Lewis Gwr Hydref 22, 1993 76 Highslide JS
539 260 Thomas G Jones Ardd Grach Llannor 1991 68 Highslide JS
540 261 Robert Griffith Ellis Eryri Y Ffor Mai 18, 1999 88 Highslide JS
541 261 Ellen Vaughan Ellis Gwraig Awst 10, 2006 90 Highslide JS
542 262 Robert Roberts Bwlch Gwynt Mawr Pistyll Rhagfyr 1, 1998 72 Highslide JS
543 263 Eurwen Jones Brynaerau Rhosfawr Awst 27, 1998 59 Highslide JS
544 264 Mary Elisabeth Jones 11, Awelfryn Llithfaen Mehefin 15, 1998 73 Highslide JS
545 265 William John Owen 6, Treflan Y Ffor Ionawr 19, 1998 70 Highslide JS
546 266 Margaret Lilian Owen Gwraig Mawrth 3, 2002 65 Highslide JS
547 267 Harold Hefin Williams Gwynfa Llithfaen Awst 30 1997 83 Highslide JS
548 267 Nancy Williams Gwraig Gorffennaf 12, 2002 75 Highslide JS
549 268 John Roberts Gwynlys Y Ffor Mawrth 30, 1997 67 Highslide JS
550 268 Mair Roberts Gwraig Tachwedd 13, 2003 70 Highslide JS
551 269 Enid Gower Burton Tyddyn Singrig Rhydyclafdy 1997 86 Highslide JS
552 269 Reginald Rogerson Burton Husband 2001 88 Highslide JS
553 270 Roy H Johnson Ty Celyn Llithfaen December 15, 1996 55 Highslide JS
554 271 Rev John Richard Pritchard August 19, 1996 74 Highslide JS
555 272 Flt Lt Charles Vincent Todd Bryn Dedwydd Rhosfawr July 6, 1996 81 Highslide JS
556 272 Catherine Todd (nee Jones) Wife March 3, 2008 94 Highslide JS
557 273 Stephen Joseph Aldridge November 28, 1995 71 Highslide JS
558 274 Robert Henry Jones Arfryn Llannor 1995 75 Highslide JS
559 274 Louie Jones Wife 2010 85 Highslide JS
560 275 Fred R Griffith Arddol Nefyn Rhagfyr 26, 1994 74 Highslide JS
561 275 Ann (Lilw) Griffith Gwraig Tachwedd 4, 2000 81 Highslide JS
562 276 Sian Lloyd Hughes Gallt y Ffrwd Llanfrothen Mai 19, 2010 60 Highslide JS
563 276 Thomas Myrfyn Hughes Gwr Tachwedd 20, 2010 63 Highslide JS
564 277 Owen Wyn Owen Pensarn Rhydyclafdy Ionawr 23, 2010 74 Highslide JS
565 278 Eric Roberts Gorffennaf 29, 2009 44 Highslide JS
566 279 Derick Frank Toleman Llithfaen Uchaf Llithfaen July 14, 2008 68 Highslide JS
567 280 Dafydd Alwyn Owen 6, Treflan gynt Y Ffor Tachwedd 4, 2007 34 Highslide JS
568 281 Nancy (Nan) Hughes Perthi Y Ffor Ebrill 9, 2007 65 Highslide JS
569 282 Gwyn (Plas) Elis Bodelen Llithfaen Mai 23, 2006 56 Highslide JS
570 283 William Richard Price Pritchard 4 Bryn Awelon Ffordd Plasgwyn Rhagfyr 11, 2003 83 Highslide JS
571 283 Myra Elizabeth Pritchard Gwraig Tachwedd 30, 2005 75 Highslide JS
572 284 Dafydd Thomas Rowlands Tachwedd 6, 2001 83 Highslide JS
573 284 Nanw Rowlands Ebrill 2, 2005 80 Highslide JS
574 285 Catherine Mary Roberts 2000 79 Highslide JS
575 285 Hugh Roberts Gwr 2001 89 Highslide JS
576 286 Hywel Mai Jones Capri, Ffordd Mela Pwllheli Medi 13, 2000 67 Highslide JS
577 287 Alice Williams Heulwen, Moriah Terrace Llithfaen 1999 93 Highslide JS
578 287 John E Williams Gwr 1999 86 Highslide JS
579 288 Richard Jones Noddfa Morfa Nefyn Mehefin 15, 1998 78 Highslide JS
580 289 Humphrey Rolant Jones Hafod-y-Grug Mynytho 2011 87 Highslide JS
581 290 William (Will) Roberts Tai Cryddion Llangwnadl Medi 14, 2010 84 Highslide JS
582 291 Owen Wynn Williams Allt-Felen gynt 2010 84 Highslide JS
583 292 Geraint Pritchard Pennant Rhosfawr Ionawr 14, 2010 71 Highslide JS
584 293 Alison Dunning 4, Pemprys Pentreuchaf Mehefin 10, 2009 41 Highslide JS
585 294 Richard Roberts Y Gorlan 17, Treflan, Y Ffor Cae'r Wrach gynt Ionawr 23, 2009 81 Highslide JS
586 295 Wynne Williams (Wyn Pistyll) Llawenan Rhiw 2007 61 Highslide JS
587 296 Henry Alfred Shilvock Ty Capel Sardis 2006 68 Highslide JS
588 297 Griffith Richard (Guto) Roberts 30, Penrhydliniog Pwllheli Mawrth 21, 2003 79 Highslide JS
589 298 Hywel Eifion Roberts Cilcain Y Ffor Penfras Isaf gynt 2002 79 Highslide JS
590 299 Megan Jones Awelon, 2 Moriah Terrace Llithfaen Mehefin 21, 2001 80 Highslide JS
591 299 Thomas Richard Jones Gwr Chwefror 4, 2002 78 Highslide JS
592 300 Fred Charles Williams Cefn Gwynus Llithfaen Awst 10, 2000 68 Highslide JS
593 301 Morris (Moi Gwynus) Williams Edeyrnian Nefyn Chwefror 26, 2011 88 Highslide JS
594 302 Laura Williams Felin Llwyndyrus Mehefin 21, 2010 95 Highslide JS
595 303 Bethan Roberts Minafon Llithfaen Mawrth 26, 2010 47 Highslide JS
596 304 Stephanie Richards 2009 90 Highslide JS
597 305 Ketie Jones Cynfal Botwnnog Mai 13, 2009 87 Highslide JS
598 306 Arthur David Williams Ysgubor Wen Trefor Gorffennaf 16, 2008 61 Highslide JS
599 307 David Gwilym (Dai) Williams Aber View Llithfaen Jume 21, 2006 83 Highslide JS
600 308 Stanley Rogowski Gors Ty'r Rhos Llithfaen 2005 59 Highslide JS
601 309 David Brian Davies Glanrhyd Pentreuchaf Hydref 16, 2004 70 Highslide JS
602 310 Jeffrey Gwilym Jones 2, Pen-y-Bont Pentreuchaf Ionawr 29, 2002 49 Highslide JS
603 311 Joyce Amy Nicholson 2001 89 Highslide JS
Entries Per Page
Displaying Page of