Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
  • CHILD - Plentyn / Child - (B) - (I) - (N) Anghyfreithlon neu rhieni heb briodi / Illegitimate or unmarried parents
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • ABODE - Preswylfod / Residence
  • OCCU - Gwaith / Occupation
  • BAPT - Bedyddiwyd Gan / Baptized By
  • H - Hanes / History
ID
DATE
CHILD
FATHER
MOTHER
SURNAME
ABODE
OCCU
BAPT
H
1 15/09/1813 John John Catharine Griffith Pentre Farmer David Evans
2 29/09/1813 Eleanor (B) Griffith Catharine David/David Abererch/Castell NK David Evans
3 06/12/1813 Hugh Hugh Mary James Lleinia Hirion Labourer W Williams
4 14/02/1814 Eleanor John Anne Williams Ty Newydd Penrhos Farmer W Williams
5 27/10/1815 Eleanor Thomas Margaret Ellis Cae'rplan Bach Labourer John Williams
6 29/07/1815 Elizabeth Hugh Lowry Jones Gegin bach Labourer John Williams
7 19/11/1815 Dorothy Evan Catherine Williams Ty poeth Farmer John Williams
8 30/06/1816 Elizabeth John Anne Williams Ty Newydd Farmer John Williams
9 05/07/1816 David Robert Elinor Owen Penrhos Labourer John Williams
10 12/01/1817 Catherine (B) Robert Mary Davydd/Prichard Penrhos/Llangybi Mariner John Williams
11 13/07/1817 Lowry John Anne Williams Ty Newydd Farmer John Williams
12 13/07/1817 Elizabeth John Anne Williams Ty Newydd Farmer John Williams
13 30/09/1817 William John Jane Williams Tyddyn delyn Mariner John Williams
14 06/02/1819 Richard Hugh Lowry Jones Ty Mawr Labourer E Richards
15 29/08/1819 Mary Evan Catherine Williams Ty poeth Farmer E Richards
16 24/12/1819 Elizabeth David Ellen Owen Lon groes Labourer E Richards
17 18/03/1820 William Robert Ellen Owen Tynpentre Labourer E Richards
18 19/05/1820 Catherine William Anne Griffith Plasymhenrhos Farmer E Richards
19 05/11/1820 William Owen Jonnet Williams Caer plan Labourer E Richards
20 17/12/1820 John John Jane Williams Ty Newydd Farmer E Richards
21 23/08/1821 John (B) John Judith Owen/Davies Penmorva/Brynmuria Mason E Richards
22 04/11/1821 Catherine Robert Lowry Roberts Tanycapel Labourer E Richards
23 21/03/1822 Margaret Hugh Mary Jones Cae'rplan Farmer E Richards
24 28/01/1823 Anne Owen Jonnet Williams Cae'rplan Bach Labourer E Richards
25 23/03/1823 Mary John Jane Williams Llain delyn Mariner E Richards
26 26/12/1823 Sarah Thomas Margaret Williams Llain delyn Labourer E Richards
27 03/02/1824 Robert William Catherine Roberts Erwen Mariner E Richards
28 12/02/1825 Ellen Evan Catherine Williams Ty poeth Farmer H Richards
29 16/02/1825 Ellen Owen Jonnet Williams Cae'rplan Labourer E Richards
30 27/03/1825 John John Mary Morris Caenewydd Joiner H Richards
31 23/04/1826 Alice Robert Sarah Prichard Tynymaes Joiner E Richards
32 16/07/1826 Lewis Griffith Margaret Jones Castell Sailor H Richards
33 09/09/1826 Catherine William Catherine Roberts Erwen Mariner E Richards
34 17/09/1826 Jane Robert Catherine Jones Castell Smith E Richards
35 21/01/1827 Hugh William Jonnet Williams Lleiniau Labourer E Richards
36 04/04/1827 Mary Jane Robert Catherine Roberts Cae'rplan Labourer E Richards
37 10/06/1827 William Owen Jonnet Williams Cae'rplan Labourer E Richards
38 29/02/1828 John Evan Jane Jones Erwen Farmer E Richards
39 30/08/1828 John Owen Jonnet Williams Tynmorfa Labourer E Richards
40 21/09/1828 John William Anne Griffith Plasymhenrhos Farmer E Richards
41 26/10/1828 Robert Henry Jane Roberts Tyddyn caled Labourer E Richards
42 18/11/1828 Mary Jones Robert Catherine Roberts Cae'rplan Labourer E Richards
43 25/01/1829 Richard (B) Richard Catherine Wms/Rbts Nevin Blacksmith E Richards
44 08/03/1829 Catherine (B) Griffith Catherine Jones/Wms Llannor Labourer E Richards
45 21/06/1829 Owen William Catherine Roberts Llaindelyn Mariner E Richards
46 28/07/1829 Mary William Jonett Williams Lleiniau Labourer H Richards
47 02/08/1829 Ellen John Jonnet Evans Cae'rplan Labourer E Richards
48 09/08/1829 John Evan Jane Jones Erwen Farmer E Richards
49 13/06/1830 John (B) John Margaret Hughes/Jones Brynmeini Labourer E Richards
50 11/10/1830 John Thomas Mary Appleton Ty'nymaes Mariner E Richards
51 13/02/1831 Evan Robert Mary Evans Geginbach Farmer E Richards
52 27/03/1831 Catherine Owen Jonnet Williams Ty'nmorfa Labourer E Richards
53 03/04/1831 Catherine Robert Catherine Roberts Cae'rplan Labourer E Richards
54 04/09/1831 Gwen William Anne Griffith Plasymhenrhos Farmer E Richards
55 13/11/1831 Catherine William Alice Jones Brynmeini Joiner E Richards
56 04/03/1832 Margaret William Catherine Roberts Llaindelyn Mariner E Richards
57 18/03/1832 Robert John JOnnet Evans Cae'rplan Labourer E Richards
58 22/03/1832 Mary Griffith Catherine Roberts Morfa Ucha Farmer H Richards
59 02/12/1832 Catherine Evan Judith Ellis Brynmeini Painter E Richards
60 12/05/1833 Robert Gth Robert Catherine Roberts Cae'rplan Labourer E Richards
61 30/06/1833 John William Alice Griffith Brynmeini Joiner E Richards
62 14/07/1833 Robert Griffith Ellen Roberts Bug Labourer E Richards
63 31/08/1834 William William Catherine Roberts Erw Wen Mariner E Richards
64 14/09/1834 Evan Henry Jane Roberts Llaindelyn Labourer E Richards
65 29/03/1835 Owen Thomas Catherine Williams Tyddyn caled Labourer E Richards
66 19/04/1835 Owen John Jonnet Evans Cae'rplan Labourer E Richards
67 09/08/1835 Ellen (B) Evan Ellen Williams/Owen Typoeth/Tanycapel Farmer E Richards
68 16/08/1835 Anne Robert Catherine Roberts Cae'rplan Labourer E Richards
69 29/05/1836 Elizabeth Henry Jane Roberts Llaindelyn Labourer E Richards
70 10/07/1836 Evan William Jane Evans Rerw bach Labourer E Richards
71 28/08/1836 Robert Thomas Catherine Williams Y Bug Labourer E Richards
72 13/04/1837 Mary Griffith Ellen Roberts Y Bug Labourer E Richards
73 23/09/1837 John and Jane William Catherine Roberts Erw Wen Mariner E Richards
74 28/12/1837 William Evan Ellen Williams Typoeth Farmer E Richards
75 10/02/1838 Mary Rbt Thomas Catherine Williams Tyucha'r Morfa Labourer E Richards
76 22/02/1838 William Thomas Margaret Gough Tyddyn Llewelyn Farmer E Richards
77 29/04/1838 Jane William Hannah Roberts Y Bug Labourer E Richards
78 02/12/1838 William and David William Alice Griffith Brynmeini Joiner E Richards
79 24/01/1839 Jane Henry Jane Roberts Llaindelyn Labourer E Richards
80 05/01/1840 Thomas Thomas Catherine Williams Y Bug Labourer E Richards
81 07/03/1840 John Evan Ellen Williams Typoeth Farmer E Richards
82 15/03/1840 Thomas Griffith Catherine Roberts Y Bug Labourer E Richards
83 31/05/1840 Owen Robert Mary Owen Pentre Mariner E Richards
84 16/07/1840 Owen and John John Jane Evans Tan y Capel Labourer E Richards
85 28/03/1841 Anne William Catherine Roberts Erw Wen Sailor D Pugh
86 06/09/1841 William William Alice Griffith Brynmeurig Farmer D Pugh
87 18/12/1841 Mary Henry Jane Roberts Llaindelyn Labourer D Pugh
88 21/07/1842 Eliseus Evan Ellen Williams Typoeth Farmer D Pugh
89 06/11/1842 Anne Griffith Catherine Roberts Ty Ucha yn y Morfa Labourer D Pugh
90 06/11/1842 Catherine John Jane Evans Ty Ucha yn y Morfa Labourer D Pugh
91 26/05/1844 Owen Owen Margaret Evans Tyddyn Caled Farmer D Pugh
92 09/06/1844 John Thomas Rachel Richards Penbryn Gellidara Labourer D Pugh
93 09/06/1844 Griffith Griffith Catherine Roberts Ty Ucha yn y Morfa Labourer D Pugh
94 07/07/1844 John (B) NK Anne NK/Jones NK/Four Crosses NK D Pugh
95 10/08/1845 Wm Jones John Dorothy Williams Ty'nyrynn Farmer D Pugh
96 13/09/1846 Benjamin Thomas Rachel Prichard Penybryn Gellidara Labourer D Pugh
97 29/11/1846 Owen John Dorothy Williams Ty'nyrynn Farmer D Pugh
98 06/06/1847 William Robert Ellen Roberts Caeplan Labourer D Pugh
99 17/10/1847 Owen John Dorothy Williams Ty'nyrynn Farmer D Pugh
100 19/12/1847 William (B) NK Elizabeth NK/Ellis NK/Penybryn NK D Pugh
101 23/01/1848 Robert William Mary Roberts Llaindelyn Miller D Pugh
102 09/07/1848 Elizabeth Griffith Mary Jones Tan y Capel Farmer D Pugh
103 29/10/1848 Jane Robert Ellen Roberts Caeplan Labourer D Pugh
104 28/06/1849 Hugh John Dorothy Williams Ty'nyrynn Farmer D Pugh
105 28/01/1849 Margaret William Mary Roberts Llaindelyn Miller D Pugh
106 20/01/1850 Anne (B) NK Jane NK/Jones NK/Tanyfonwent NK D Pugh
107 11/05/1851 Grace Alice Robert Mary Jones Four Crosses Mariner D Pugh
108 30/04/1854 Catharine Robert Mary Jones Four Crosses Mariner D Pugh
109 04/03/1855 Jane Griffith Ellen Jones Llaindelyn Smith D Pugh
110 10/06/1855 Ellin Hugh Ellin Jones Tanybryn Penyberth Farmer D Pugh
111 14/10/1855 Rachel John Anne Williams Penybryn Factory Man D Pugh
112 28/06/1856 Ellen William Catharine Owen Pentre Farmer D Pugh
113 23/11/1856 William (B) NK Ellen NK/Griffith NK/Brynmeurig NK D Pugh
114 24/11/1856 Margaret William Elizabeth Owen Caeplan Farmer T Jones
115 03/05/1857 Margaret Lewis Elizabeth Jones Pwllheli Mariner D Pugh
116 21/03/1858 Alice William Catharine Owen Pentre Farmer D Pugh
117 12/09/1858 Alice John Anne Griffith Brynmeurig Joiner D Pugh
118 29/05/1859 Ellen Robert Mary Jones Four Crosses Mariner D Pugh
119 17/06/1860 Robert William Catharine Owen Pentre Farmer D Pugh
120 26/08/1860 Elizabeth John Anne Griffith Four Crosses Joiner D Pugh
121 14/08/1864 Jane Isabella Robert Jane Jones Tynymaes Farmer D Pugh
122 13/08/1865 Elizabeth Humphrey Catharine Griffith Caerplan Gardener D Pugh
123 15/07/1866 Martha Jane (B) NK Catharine NK/Evans NK/Tanycapel NK D Pugh
124 29/07/1866 Phebe Margaret Robert Jane Jones Tynymaes Farmer D Pugh
125 22/03/1868 Mary William Catharine Roberts Four Crosses Smith D Pugh
126 11/03/1870 John Rowland Margaret Williams Llaindelyn Shoemaker D Pugh
127 21/08/1870 John John Ellen Jones Penybryn Labourer D Pugh
128 21/08/1870 Morris Morris Margaret Owen Penybryn Labourer D Pugh
129 21/08/1870 Anne Morris Margaret Owen Penybryn Labourer D Pugh
130 21/08/1870 William Morris Margaret Owen Penybryn Labourer D Pugh
131 15/10/1871 Robert (B) NK Ellin NK/Griffith NK/Brynmeurig NK David Jones
132 11/08/1872 Jane William Catharine Roberts Tanycapel Blacksmith David Jones
133 03/09/1872 Anne Rowland Margaret Williams Llaindelyn Shoemaker David Jones
134 21/09/1873 Jane Ellin Richard Jane Evans Tan capel Labourer David Jones
135 01/10/1874 William John Elizabeth Williams Tyddyn caled Farmer David Jones
136 10/02/1875 Jane John Ellin Prichard Caerplan Farmer David Jones
137 26/03/1875 Humphrey (B) NK Anne NK/Prichard NK/Penygroes NK David Jones
138 26/03/1875 Robert Rowland Margaret Williams Llaindelyn Shoemaker David Jones
139 16/12/1877 Anne John Elizabeth Williams Tyddyn Caled Farmer R M Jenkins
140 07/09/1879 John Richard Gwen Evans Tancapel Farmer J Jones
141 12/09/1880 Elizabeth Richard Margaret Williams Penygroes Labourer J Owen
142 16/07/1882 Robert John (B) NK Ellen NK/Rowlands NK/Llaindelyn NK Owen Williams
143 03/06/1883 John John Elizabeth Williams Tyddyn caled Farmer D Jones
144 11/05/1885 Ellis John Elizabeth Williams Tyddyn caled Farmer J Jones
145 07/06/1855 John Thomas (B) NK Ellen NK/Thomas NK/Tancapel NK J Jones
146 07/06/1885 Richard Richard Ellen Evans Tancapel Farmer J Jones
147 14/02/1886 Jane William No name Roberts Tynymaes Farmer J Jones
148 08/08/1886 Eliza (B) NK Ellen NK/Williams NK/Llaindelyn NK J Jones
149 19/10/1890 Jane (B) NK Ellen NK/Williams NK/Llaindelyn NK J Jones
150 01/11/1891 Mary Evan Ellen Jones Ty poeth Farm Servant J Jones
151 26/03/1893 Griffith (B) NK Ellen NK/Williams NK/Llaindelyn NK J Jones
152 08/10/1893 John Evan Ellin Jones Ty poeth Farm Servant J Jones
153 13/10/1895 Eunice Richard Margaret Williams Four Crosses Labourer J Jones
154 No date Eliza Evan Ellen Jones No Address Farm Servant J Jones
155 01/06/1902 Eunice Augusta Richard Margaret Williams Four Crosses House Labourer T Evan Jones
156 01/06/1902 Maggie (B) NK Ellen NK/Rowlands NK/Llaindelyn NK T Evan Jones
157 01/06/1902 William Henry (B) NK Ellen NK/Rowlands NK/Llaindelyn NK T Evan Jones
158 01/06/1902 Mary Kate (B) NK Hannah NK/Rowlands NL/Llaindelyn NK T Evan Jones Highslide JS
159 02/08/1903 Anne Ellen Evan Ellen Jones Ty poeth Farm Servant T E Sheppard Jones
160 02/08/1903 Catherine Evan Ellen Jones Ty poeth Farm Servant T E Sheppard Jones
161 07/08/1903 William Evan William Ellen Jones Pentre Labourer T E Sheppard Jones
162 09/04/1905 Margaret Jane (B) NK Anne? NK/Williams NK/Llaindelyn NK T E Sheppard Jones
163 09/02/1908 Griffith John John Anne Ellen Jones Cae'r Plan Farm Servant T E Sheppard Jones
164 10/05/1908 Ann (B) NK Ellen? NK/Williams NK/Llaindelyn NK T E Sheppard Jones
165 02/07/1911 Charles John Anne Ellen Jones Bodawen Rhydyclafdy Farm Servant T E Sheppard Jones
166 02/06/1912 Elizabeth C (B) NK Catherine E NK/Roberts Tanyfron NK T E Sheppard Jones
167 11/05/1913 Rowland John (B) NK Laura? NK/Williams NK/Llaindelyn NK T E Sheppard Jones
168 08/03/1914 Martha Anne Evan Ellen Jones Bodawen Rhydyclafdy Farm Servant T E Sheppard Jones
169 21/06/1914 Jennie (B) NK Maggie NK/Rowlands NK/Llaindelyn NK T E Sheppard Jones
170 30/01/1916 Mary (B) NK Grace NK/Williams NK/Pen y Bryn Gellidara NK T E Sheppard Jones
171 25/04/1920 Nellie (B) NK Mary NK/Jones NK/Ty Poeth NK T E Sheppard Jones
172 16/04/1922 Glyn Evan Laura? Roberts Penyberth Llanbedrog Farmer T E Sheppard Jones
173 03/06/1923 Robert Owen David Elizabeth Roberts Tanrallt Bodfean Farm Hand T E Sheppard Jones
174 14/06/1925 Jane Ellen John Elizabeth Williams Tanycapel Farmer T E Sheppard Jones
175 10/12/1927 William John Elizabeth E Griffith Ty Newydd Penrhos Farmer G Rees
176 09/11/1929 Robert Francis John Elizabeth E Griffith Ty Newydd Penrhos Farmer G Rees
177 04/07/1930 Trixy Harry Constance M Smith Minffordd Penrhos Farmer G Rees
178 04/07/1931 Elizabeth John Elizabeth E Griffith Ty Newydd Penrhos Farmer G Rees
179 04/11/1931 Robert Erick (B) NK Ellen Gwyneth NK/Williams NK/Bryn Meuric NK G Rees
180 03/08/1934 Ann (B) NK Ellen Gwyneth NK/Williams NK/Bryn Meuric NK G Rees
181 10/03/1935 John Roger John Elizabeth E Griffith Ty Newydd Farmer G Rees
181a 28/06/1936 Richard Thos John Elizabeth E Griffith Ty Newydd Farmer G Rees
182 28/08/1938 Henry Glyn Henry R Constance M Smith Minffordd Penrhos Sgt R T F T Woodings
183 19/10/1941 Robert Alan Thomas H Ethel V Darks Ty Newydd L A C R A F T Woodings
184 14/03/1943 Rona Margery A John Margery Vidgen Big Penrhos Cpl R A F T Woodings
185 09/01/1944 Mirenda William Mary Anna Condor Penygroes Cottage Sgt R A F T Woodings
186 18/04/1943 Peter Arthur Arthur Leslie Betrice M Collins Bryn Criw Abersoch Senior M Off R A F G F Wilde
187 11/07/1943 June Florence Alan Florence Hensley R A F Penrhos Flying Officer R A F G F Wilde
188 28/05/1944 Cledwyn Leonard Ll Eleanor A Williams R A F Penrhos W O H/O T A G J H Piper
189 26/07/1944 Jean A G Ernest Dorothy A E Stanley R A F Penrhos Medical Pratitioner J H Piper
190 30/07/1944 Olivia Jane Mark Talbot Alice E E Suttbery Shropshire R A F J H Piper
Entries Per Page
Displaying Page of