Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • H - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
H
1 Foulke Williams Tyn y Mynydd 25/01/1813 76 Edward Davies
2 John Williams Glanrafon 28/03/1813 1 Edward Davies
3 David Evans Llanrwst 16/06/1813 7 Edward Davies
4 John Evans Llanrwst 16/06/1813 1 Edward Davies
5 William Luke Glanrafon 03/07/1813 3 Edward Davies
6 Margaret Roberts Bryneidal 18/07/1813 1 Edward Davies
7 Ann Griffith Ty Mawr 22/07/1813 4 Edward Davies
8 Jane Griffith Ty Mawr 24/07/1813 2 Edward Davies
9 Richard Williams Glanrafon 24/07/1813 3 Edward Davies
10 Catherine Jones Village 25/08/1813 58 Edward Davies
11 Ann Luke Gors 15/09/1813 18 Edward Davies
12 Jane Thomas Buarthtanglws 24/11/1813 80 Edward Davies
13 John Lloyd Tynyberth 26/11/1813 54 Edward Davies
14 David Evan Llechwedd hafod 01/12/1813 50 Edward Davies
15 Mary Jones Nant yr Iwrch 07/12/1813 1 Edward Davies
16 John Williams Bwlch y Maen 28/12/1813 76 Edward Davies
17 Lewis Richards Moel ewig Fynydd 16/01/1814 9 Edward Davies
18 Robert Luke Brynrwyn 06/02/1814 6 Edward Davies
19 Ann Roberts Blaen y Cae 13/02/1814 2 Edward Davies
20 John Roberts Minffordd 24/02/1814 1 Edward Davies
21 Hugh Prichard Hafodwryd 24/03/1814 32 Edward Davies
22 Alice Williams Almshouse 30/03/1814 87 Edward Davies
23 William Morris Blaenglascwm 23/05/1814 63 Edward Davies
24 Ellis Pearce Glascwm 15/06/1814 1 Edward Davies
25 Rowland Hughes Foel 26/07/1814 21 Edward Davies
26 Anne Roberts Hafodwryd 13/11/1814 1 Edward Davies
27 William Thomas Llan 28/12/1814 3 Edward Davies
28 Catherine Williams Llan 17/02/1815 19 Edward Davies
29 Margaret Jones Llan 14/03/1815 2 Edward Davies
30 Ellinor Jones Benar 03/05/1815 1 Edward Davies
31 Cadwaladr Roberts Llan 06/05/1815 3 Edward Davies
32 Catherine Luke Glanrafon 10/05/1815 1 Edward Davies
33 Robert Roberts Dugoed 05/06/1815 21 Edward Davies
34 John Owen Blaen y Cwm 12/06/1815 19 Edward Davies
35 Mary Williams Llechwedd hafod 29/07/1815 78 Edward Davies
36 Ann Jones Almshouse 16/10/1815 86 Edward Davies
37 Humphrey Thomas Almshouse 23/10/1815 72 Edward Davies
38 Elinor Jones Eagles Inn 09/12/1815 54 Edward Davies
39 Catherine Williams Nant y Crogwyn 20/12/1815 1 Edward Davies
40 Evan Davies Bryntirion 27/12/1815 1 Edward Davies
41 Jane Thomas Nant y Crogwyn 13/01/1816 33 Edward Davies
42 Margaret Jones Tan y Clogwyn 17/01/1816 11 Edward Davies
43 Ann Thomas Bwlch y Maen 16/04/1816 1 Edward Davies
44 Cadwaladr Evans Collfryn 26/06/1816 33 Edward Davies
45 William Griffith Glasgwm 16/07/1816 14 Edward Davies
46 Elinor Thomas Tan Rhiw 02/08/1816 67 Edward Davies
47 Hugh Roberts Moelfryn 09/08/1816 45 Edward Davies
48 Ann Edwards Almshouse 09/09/1816 69 Edward Davies
49 Lowry Davies Llan 12/09/1816 2 Edward Davies
50 Robert Jones Tyn y berth 18/10/1816 1 Edward Davies
51 Margaret Jones Tan y bryn 22/11/1816 1 Edward Davies
52 Morgan Jones Hafod y fraith 16/01/1817 44 Edward Davies
53 Catherine Jones Penrhyn Uchaf 20/01/1817 38 Edward Davies
54 Richard Hughes Tyddyn bach 24/01/1817 69 Edward Davies
55 Edmund Hughes Almshouse 30/01/1817 70 Edward Davies
56 Ann Jones Pandy 10/03/1817 38 Edward Davies
57 Thomas Hughes Almshouse 19/03/1817 70 Edward Davies
58 Jane Ellis Rhenrhiw 01/05/1817 86 Edward Davies
59 Catherine Owen Almshouse 16/05/1817 96 Edward Davies
60 Henry Davies Llan 05/06/1817 1 Edward Davies
61 Richard Rowland Tyn y Mynydd 06/07/1817 38 Edward Davies
62 Evan Thomas Tan Rhiw 18/08/1817 1 Edward Davies
63 Margaret Morris Glasgwm 27/08/1817 74 Edward Davies
64 Elinor Jones Fuches Goch 22/10/1817 45 Edward Davies
64A Robert Roberts Eagles Inn 10/02/1818 Edward Davies Check Age
64B Richard Owen Clochydd 16/02/1818 65 Edward Davies
65 Mary Jones Bennar 04/03/1818 46 Edward Davies
66 John Davies LLechwedd hafod 05/03/1818 65 Edward Davies
67 Lowry Cadwaladr Ty'n y foel 26/03/1818 58 Edward Davies
68 Elizabeth Jones Almshouse 19/04/1818 80 Edward Davies
69 Catherine Mark Lleddy 22/04/1818 79 Edward Davies
70 Hugh Davies Village 07/06/1818 63 Edward Davies
71 Ellinor Ellis Ty'n Ddol 10/06/1818 73 Edward Davies
72 John Thomas Almshouse 17/06/1818 85 Edward Davies
73 Robert Lewis Ty'n ddol 01/07/1818 72 Edward Davies
74 Margaret Rees Village 08/07/1818 52 Edward Davies
75 Owen Roberts Rhos fawr 17/07/1818 5 Edward Davies
76 Jane Jones Bennar 07/08/1818 57 Edward Davies
77 Elizabeth Roberts Llech 06/09/1818 1 Edward Davies
78 Ellinor Ellis Fedw deg 02/10/1818 1 Edward Davies
79 Janett Hughes Ty'n y Coed 13/11/1818 67 Edward Davies
80 Owen Cadwaladr Village 18/11/1818 1 Edward Davies
81 Catherine Jones Coed y ffynnon 03/12/1818 74 Edward Davies
82 Andrew Ellis Garret 28/12/1818 79 Edward Davies
83 Luke Owen Village 05/01/1819 19 Edward Davies
84 Jane Williams Glasgwm 27/01/1819 6 Edward Davies
85 Owen Roberts Bennar 15/02/1819 38 Edward Davies
86 Mary Jones Rhenriw 06/03/1819 72 Edward Davies
87 Cadwaladr Price Llan 15/03/1819 2 Edward Davies
88 Elizabeth Griffith Llechwedd hafod 24/03/1819 65 Edward Davies
89 Lewis Ll Williams Hafodwryd 26/03/1819 55 Edward Davies
90 William Roberts Ty'n y gornel 27/03/1819 52 Edward Davies
91 Jane Hughes Village 07/04/1819 4 Edward Davies
92 Thomas Owen Bennar 14/04/1819 1 Edward Davies
93 Elizabeth Edwards Nant yr Iwrch 29/05/1819 81 Edward Davies
94 Mary Lloyd Ty newydd 25/06/1819 78 Edward Davies
95 Ann Williams Almshouse 30/06/1819 90 Edward Davies
96 Lowry Roberts Gwigau 15/07/1819 97 Edward Davies
97 Rice Evans Foel Bach 21/07/1819 29 Edward Davies
98 Gwen Hughes Tyddyn cethin 01/09/1819 80 Edward Davies
99 Margaret Thomas Almshouse 01/11/1819 84 Edward Davies
100 Elinor Davies Llanerch y gwin 13/11/1819 51 Edward Davies
101 William Peter Bennar 17/12/1819 73 Edward Davies
102 Catherine Roberts Llan 05/01/1820 67 Edward Davies
103 Margaret Roberts Foel 21/01/1820 73 Edward Davies
104 Evan Thomas Pant y ffynon 29/01/1820 68 Edward Davies
105 Richard Edwards Pen y bryn 11/02/1820 88 Edward Davies
106 Robert Jones Bryn goleu 14/02/1820 53 Edward Davies
107 Gwen Jones Tyddyn du 06/03/1820 76 Edward Davies
108 Jane Thomas Llan 09/04/1820 1 Edward Davies
109 Margaret Thomas Almshouse 22/04/1820 75 Edward Davies
110 David Pugh Almshouse 22/05/1820 90 Edward Davies
111 Grace Jones Almshouse 05/06/1820 80 Edward Davies
112 Humphrey Cadwaladr Llan 24/06/1820 31 Edward Davies
113 Rice Jones Pandu 29/06/1820 88 Edward Davies
114 Elizabeth Ellis Llan 01/07/1820 1 Edward Davies
115 Margaret Jones Pandu 05/07/1820 24 Edward Davies
116 John Jones Pandu 29/07/1820 1 Edward Davies
117 John Lewis Llan 09/09/1820 1 Edward Davies
118 Margaret Williams Tan'r Allt 03/11/1820 79 Edward Davies
119 Magdalen Evans Almshouse 24/11/1820 87 Edward Davies
120 Alice Rowland Blaen y ffrith 13/12/1820 57 Edward Davies
121 Margaret Williams Almshouse 16/12/1820 83 Edward Davies
122 Owen Davies Ty'n y ffrith 20/01/1821 92 Edward Davies
123 Jemima Williams Mill 10/02/1821 1 Edward Davies
124 Elizabeth Jones Penrhyn 10/03/1821 45 Edward Davies
125 Mary Richards Village 17/03/1821 1 Edward Davies
126 Mark Owen Village 09/05/1821 41 Edward Davies
127 Owen Thomas Plasglasgwm 25/05/1821 71 Edward Davies
128 Jane Jones Tainewyddion 30/05/1821 57 Edward Davies
129 Mary Williams Pen y foel 08/06/1821 70 Edward Davies
130 Elizabeth Joseph Ffestiniog 13/10/1821 78 Edward Davies
131 Hugh Hughes Llan 13/02/1822 5w Edward Davies
132 Morris Griffith Voel bach 27/02/1822 24w Edward Davies
133 Catharine Roberts Pen y bont 06/03/1822 26w Edward Davies
134 Gwen Parry Llechwedd hafod 06/04/1822 84 W A Roberts
135 Jane Price Tan y Voel 03/07/1822 56 W A Roberts
136 Ellinor Evans Voel bach 19/08/1822 26w W A Roberts
137 Grace Rhys Llechwedd hafod 04/10/1822 59 W A Roberts
138 Henry Davies Penygraig 09/10/1822 41 W A Roberts
139 David Evans Caellwyd 16/10/1822 6 W A Roberts
140 Lowry Humphreys Caecwmpas 15/11/1822 18m W A Roberts
141 David Jones Plasynglascwm 18/11/1822 52 W A Roberts
142 John Jones Tanrallt 10/12/1822 9w W A Roberts
143 Jane Roberts Tyddyn gethin 15/03/1823 47 W A Roberts
144 Robert Jones Tandugoed 05/08/1823 61 W A Roberts
145 Ellinor Hughes Rhydlydan 27/09/1823 5 W A Roberts
146 Mary Davies Voel bach 01/10/1823 95 W A Roberts
147 Hannah Hughes Rhydlydan Ysbytty 13/10/1823 3 W A Roberts
148 David Thomas Ty'n y nant 26/11/1823 1 W A Roberts
149 Richard David Gors 10/12/1823 48 W A Roberts
150 Alice Jones Tanyrallt 20/12/1823 3w W A Roberts
151 Richard Williams Tynfynwent 21/01/1824 9w W A Roberts
152 Robert Jones Almshouse 28/01/1824 70 W A Roberts
153 Evan Williams Village 07/02/1824 2w W A Roberts
154 Catherine Davies Ty'n y ffordd 09/03/1824 76 W A Roberts
155 David Roberts Ty'n y ffordd 21/04/1824 50 W A Roberts
156 Hugh Hughes Rhydlydan Ysbytty Parish 06/08/1824 1 W A Roberts
157 Catherine Hughes Hafod y Llan 30/08/1824 90 W A Roberts
158 Elizabeth Roberts ? frith 04/12/1824 79 H J Pugh Check Address
159 Henry Owen Village 11/02/1825 5 H J Pugh
160 Jane David Ty'n y ffynnon 20/02/1825 86 H J Pugh
161 Margaret Roberts Minffordd 26/02/1825 15 H J Pugh
162 William Williams Voel bach 06/05/1825 48 W A Roberts
163 Griffith Prichard Ty Mawr Wybrnant 18/06/1825 78 W A Roberts
164 Pierce Jones Hafodredwyd 26/07/1825 48 W A Roberts
165 Cadwaladr Pierce Tai Newyddion 06/08/1825 73 W A Roberts
166 Elisabeth Williams Llidiart y gwynt 21/12/1825 57 W A Roberts
167 Robert Owen Village 24/12/1825 20 W A Roberts
168 John Williams Buarth tan glos 16/01/1826 85 W A Roberts
169 Elisabeth Owen Gwyndu 15/02/1826 1 W A Roberts
170 Anne Daniel Pen y graig 06/03/1826 73 W A Roberts
171 John Hughes Llechwedd hafod 11/03/1826 29 W A Roberts
172 Peter Luke Ty Newydd Llan 08/04/1826 19 W A Roberts
173 Robert Morris Bryneithin 03/05/1826 71 W A Roberts
174 John Owen Gwyndu 03/05/1826 1m W A Roberts
175 Morris Jones Tanrallt 12/05/1826 67 W A Roberts
176 William Roberts Pen y bryn 09/06/1826 50 Morgan Lloyd
177 Richard Parry Village 14/06/1826 84 W A Roberts
178 Rice Jones Voelwig fynydd 28/09/1826 27 Evan Evans
179 Evan Lewis Village 07/10/1826 20 W A Roberts
180 Matthew Roberts Bryn eithin 16/11/1826 78 W A Roberts
181 Cadwaladr Humphrey Village 22/11/1826 77 W A Roberts
182 Elinor Thomas Village 23/11/1826 72 W A Roberts
183 Lowry Roberts Village 04/01/1827 70 Morgan Lloyd
184 Elinor Evans Blaen Glascwm 26/01/1827 58 W A Roberts
185 Jane Hughes Tai Newyddion 13/08/1827 40 Morgan Lloyd
186 Thomas Hughes Tandirgoed 18/08/1827 11 Morgan Lloyd
187 Catherine Ellis Llechwedd hafod 04/10/1827 57 W A Roberts
188 John Owen Gwyndu 17/10/1827 17w W A Roberts
188A Anne Jones Hafodwryd 12/11/1827 7w W A Roberts
189 Sarah Jones Penrhyn Canol 13/12/1827 3 Morgan Lloyd
190 Elinor Davies Tyddyn gethin 08/01/1828 73 W A Roberts
191 Richard Roberts Bryn y Gogan 21/01/1828 5w Morgan Lloyd
192 Jane Jones Penrhyn Canol 14/02/1828 46 Morgan Lloyd
193 David Roberts Tanlan 21/02/1828 7w W A Roberts
194 Alice Jones Rhwylfa 16/04/1828 58 Morgan Lloyd
195 Mary Evans Pen y Graig 07/06/1828 1 W A Roberts
196 Void Void Void Void Void Void
197 Void Void Void Void Void Void
198 Evan Jones Factory 02/10/1828 25 W A Roberts
199 Gwen Jones Llan 31/10/1828 74 Morgan Lloyd
200 Ann Cadwaladr Village 29/11/1828 43 W A Roberts
201 Owen Roberts Tanlan 05/02/1829 9w W A Roberts
202 Hugh Roberts Penyfoel 20/02/1829 80 W A Roberts
203 Mary Roberts Llawrynys 27/03/1829 56 W A Roberts
204 Ann Morris Village 06/04/1829 48 Morgan Lloyd
205 Lettice Jones Tyn y berth 08/04/1829 2 Morgan Lloyd
206 Elinor Roberts Erwglochydd 13/04/1829 10w W A Roberts
207 Jane Jones Tyn y Coed 18/04/1829 21 W A Roberts
208 Jane Roberts Penbedw 02/06/1829 58 W A Roberts
209 William Luke Tynllidiart 03/11/1829 57 Morgan Lloyd
210 John Williams Tanclogwyn 04/11/1829 80 Morgan Lloyd
211 Thomas Edwards Penygarw 27/11/1829 70 Morgan Lloyd
212 Ellis Luke Llan 03/12/1829 56 Morgan Lloyd
213 Elias Davies Llan 08/12/1829 10 Morgan Lloyd
214 William Prichard Dolydd 17/02/1830 83 Morgan Lloyd
215 Mawris Lewis Llan 19/02/1830 17 Morgan Lloyd
216 Catherine Mawris Llan 09/03/1830 20 W A Roberts
217 Margaret Roberts Ty'n y Coed 12/03/1830 5 W A Roberts
218 Peter Evans Pant y Maen 16/03/1830 1 W A Roberts
219 Owen David Nant yr Iwrch 17/03/1830 82 W A Roberts
220 Daniel Davies Caellwyd 14/04/1830 48 Morgan Lloyd
221 Margaret Richards Village 20/04/1830 2 W A Roberts
222 Jane Jones Pen y Garw 28/04/1830 72 W A Roberts
223 Evan Prichard Ty Newydd 18/06/1830 90 W A Roberts
224 Jane Roberts Cefnrhyd Rhydlydan 07/07/1830 82 Evan Evans
225 Morris David Bryngoleu 14/07/1830 69 W A Roberts
226 Richard Thomas Ty Newydd 23/07/1830 10w W A Roberts
227 Anne Parry Bryneithin 06/08/1830 83 W A Roberts
228 Mary Evans Fedw deg 16/08/1830 65 W A Roberts
229 John Jones Bennar 01/09/1830 27 W A Roberts
230 William Richard Gwaun Llan 06/09/1830 43 W A Roberts
231 Evan Richard Llygallt 04/10/1830 24 Morgan Lloyd
232 Jane Pierce Gwyndu 15/10/1830 39 Evan Evans
233 Robert Owen Glas Gwm 27/10/1830 46 Evan Evans
234 David Evans Llydiart y Gwynt 30/10/1830 35 Evan Evans
235 Catherine Evans Ty yn Pistill 22/11/1830 53 W A Roberts
236 William Jones Ty'n y ffridd 02/12/1830 68 W A Roberts
237 Robert Roberts Cefn rhyd Rhydlydan 11/12/1830 84 W A Roberts
238 Mary Williams Ty'n Ffrythor 24/12/1830 91 Evan Evans
239 Ann Davies Ty'n Pistyll 10/01/1831 9m Evan Evans
240 Alice Jones Penrhyn Ganol 04/05/1831 5 W A Roberts
241 Owen Prichard Tollgate 05/05/1831 1 W A Roberts
242 John Jones Tai Newyddion 02/07/1831 2w G Williams
243 Elizabeth Jones Bryntirion 16/07/1831 27 G Williams
244 Catharine Cadwalader Llan 25/08/1831 40 G Williams
245 David Hughes Pen y bont 31/08/1831 27 Peter Titley
246 Catherine Jones Waun Llan 09/09/1831 36 Peter Titley
247 Anne Morris Mill 12/09/1831 44 Peter Titley
248 Elizabeth Williams Llan 01/10/1831 2 Peter Titley
249 John Owen Frithwen 17/10/1831 78 Peter Titley
250 David Davies Tanrhiw 17/11/1831 9 Maurice Hughes
251 Catherine Owens Frithwen 22/11/1831 70 Maurice Hughes
252 Ann Owens Carog 25/11/1831 80 Peter Titley
253 Thomas Cadwalader Fron 09/03/1832 70 Peter Titley
254 Roderig Jones Hafodfraith 14/03/1832 72 Peter Titley
255 Jane Thomas Almshouse 15/03/1832 82 Peter Titley
256 William Griffith Park 25/03/1832 86 Peter Titley
257 John Jones Cauhillin 25/05/1832 6 Maurice Hughes
258 Margaret Jones Swch 15/06/1832 84 Peter Titley
259 Jane Roberts Llan 10/11/1832 84 Peter Titley
260 Ann Robyns ? 03/12/1832 8m Peter Titley
261 Ann Roberts Oldshop 07/12/1832 3m Peter Titley
262 Catherin Owens Penrhyn Ucha 24/01/1833 84 Peter Titley
263 Jane Hughes Penbedw 01/02/1833 91 Peter Titley
264 Ann Owens Brineidal 08/02/1833 3 Peter Titley
265 Robert Griffith Carrog 20/02/1833 87 Peter Titley
266 Jane Luke Almshouse 25/02/1833 84 Peter Titley
267 Ann Thomas Bwlchybuarth 02/03/1833 89 Peter Titley
268 Jane Evans Llechwedd hafod 05/03/1833 2w Peter Titley
269 Jane Jones Pen y Graig 10/04/1833 62 Peter Titley
270 John Evans Llechwedd hafod 22/04/1833 83 Peter Titley
271 David Jones Rhos y Mawn 15/05/1833 6m Peter Titley
272 Rice Hughes Tai yn y Foel 10/06/1833 74 Peter Titley
273 Mary Ellis Tai yn y Foel 28/06/1833 79 Peter Titley
274 Robert Thomas Brunglas 01/07/1833 5 Peter Titley
275 Margaret Owens Rhenrhiwisa 26/07/1833 2w Peter Titley
276 Void Void Void Void Void Void
277 Tudor Prichard Tyddunmister 27/07/1833 60 Lewis Hughes
278 John Jones Ty'n y Cae 29/07/1833 68 Thomas Davies
279 Elizabeth Thomas Tanrhiw 18/10/1833 36 Peter Titley
280 Rolland Evans Bruntirion 19/04/1834 33 Peter Titley
281 Catherin Roberts Dylasa Ucha 24/06/1834 10 Peter Titley
282 Lewis Jones Fron Festiniog 21/06/1834 42 Peter Titley Surgeon
283 David Evans Tanrhiw bach 14/07/1834 88 Peter Titley
284 Jane Evans Bron y foel 25/07/1834 75 Peter Titley
285 Ann Richard Blaunycau 04/08/1834 20w Peter Titley
286 Robert Williams Tanrhiw 29/08/1834 3w Peter Titley
287 Griffith Jones Ty yn y fynwent 19/09/1834 1 Peter Titley
288 Margaret Roberts Minffordd 10/10/1834 3 Peter Titley
289 Moris Hughes Penybont 21/11/1834 73 Peter Titley
290 Jane Thomas Tanrhiw 24/11/1834 39 Peter Titley
291 Catherin Williams Blaun Glascwm 29/11/834 86 Peter Titley
292 Marry Williams Scotland 01/12/1834 83 Peter Titley
293 H J Hughes Barmouth 05/12/1834 21 Peter Titley
294 David Evans Llan 05/12/1834 27 Peter Titley Blacksmith
295 John Jones Benar 06/01/1835 8m Peter Titley
296 Owen Evan Penyfrith 24/01/1835 73 Peter Titley
297 Elizabeth Owen Almshouse 18/02/1835 80 Peter Titley
298 William Roberts Festiniog Rhiwbrifder Quarry 24/02/1835 9m Peter Titley
299 Ellisabeth Thomas Shop Llan 28/02/1835 6m Peter Titley
300 John Morgan Hafodfraith 02/03/1835 6w Peter Titley
301 Jane Evans Llan 21/03/1835 57 Peter Titley
302 John Roberts Isgwyfrith 31/07/1835 76 Peter Titley
303 Robert Owens Rhenrhiw Isa 01/08/1835 18w Peter Titley
304 Margaret Pierce Glanrhyd 05/09/1835 36 Peter Titley
305 Evan Jones Eagles Inn 14/09/1835 4 Peter Titley
306 Marry Owen Brunygogan 02/11/1835 65 Peter Titley
307 Margret Jones Llan 02/03/1836 59 Peter Titley
308 Rice Hughes Llan 23/03/1836 26 Peter Titley
309 Robert Ellis Tanglogwen 09/04/1836 69 Peter Titley
310 William Williams Hafodwryd 06/05/1836 65 Peter Titley
311 Ellen Jones Berllan Helig 15/05/1836 84 Peter Titley
312 John Jones Nantriwrch 15/06/1836 2 Peter Titley
313 Owen Thomas Penrhyn Isa 06/07/1836 20 Peter Titley
314 Catherine Rowland Gorse 06/08/1836 5 Peter Titley
315 Margaret Owens Penrhyn Isa 03/09/1836 22 Peter Titley
316 Griffith Jones Tan y Clogwyn 05/09/1836 75 Peter Titley
317 Elinor Roberts Llan 07/11/1836 52 Peter Titley
318 Jane Jones Tan y Clogwyn 12/11/1836 85 Peter Titley
319 Elizabeth Richard Llan 16/02/1837 71 Robert Hughes
320 Catherine Williams Bwlch y Gwynt 23/02/1837 1 Robert Hughes
321 David Evans Ty'n y Pistyll 01/03/1837 1 Robert Hughes
322 Jane Davies Bennar 02/03/1837 60 Robert Hughes
323 Richard Thomas Ty'n y Ddol 04/03/1837 65 Peter Titley
324 Gwen Lewis Llan 10/03/1837 80 Peter Titley
325 Jane Evans Llan 15/03/1837 1 Peter Titley
326 Anne Lewis Glanrhyd 02/04/1837 2 Peter Titley
327 Anne Roberts Ty'n Cae 03/05/1837 3 Peter Titley
328 Anne Jones Bwlch y Maen 07/06/1837 93 Peter Titley
329 Elizabeth Thomas Llan 04/07/1837 16w Peter Titley
330 Anne Roberts Pen y craig 17/07/1837 58 Peter Titley
331 Richard Evan Llan 19/07/1837 49 Peter Titley
332 Jane Davies Cae Llwyd 31/07/1837 90 Peter Titley
333 Gwen Jones Ty Coch 31/08/1837 90 Peter Titley
334 Robert Jones Carreg rast 28/10/1837 47 Peter Titley
335 Robert Parry Llan 16/11/1837 93 Peter Titley
336 Thomas Owen Gwiga 22/11/1837 74 Peter Titley
337 Margaret Lewis Scotland 14/12/1837 86 Peter Titley
338 Robert Griffith Llan 19/12/1837 25 Peter Titley
339 Magdalen Williams Ty nant 10/01/1838 46 Peter Titley
340 John Williams Shop y Foel 07/02/1838 87 Peter Titley
341 William Owens Rhyd y Meirch 14/03/1838 6m Peter Titley
342 Elizabeth Luke Bryn glas 11/04/1838 67 Peter Titley
343 Evan Thomas Pant y ffynnon 05/05/1838 10m Peter Titley
344 Cadwalader Roberts Hendre 28/05/1838 40 Peter Titley
345 Robert Ellis Llawrynys 21/05/1838 70 Peter Titley
346 William Williams Erw'r Clochydd 14/06/1838 50 Peter Titley
347 Mary Williams Tainewydd 25/07/1838 5w Peter Titley
348 Elizabeth Jones Llanrwst 16/08/1838 55 Peter Titley
349 Griffith Owen Efail dylasa 20/08/1838 77 Thomas Lewis
350 John Griffiths Berllan Helig 05/11/1838 56 Peter Titley
351 Owen Thomas Bwlch y Gwynt 16/11/1838 41 Peter Titley
352 Elizabeth Jones Ffrith Wen 24/11/1838 27 Peter Titley
353 Elizabeth Humphreys Llan 22/12/1838 103 Howel Hughes
354 Catherine Evans Gors 26/12/1838 2 Robert Hughes
355 Gwen Owens Elusendy 29/12/1838 73 Howel Hughes
356 Margaret Jones Bwlch y Maen 08/01/1839 61 Thomas Davies
357 Alice Roberts Dylasa Ucha 15/01/1839 90 Robert Hughes
358 Jane Rowlands Penynant 28/01/1839 22 Goronwy Williams
359 Humphrey Davies Elusendy 04/04/1839 79 Peter Titley
360 William Thomas Shop 13/04/1839 30 Peter Titley
361 Gwen Jones Llechwedd hafod 29/04/1839 38 Peter Titley
362 Margaret Davies Ty'n y Capel 03/05/1839 2 Peter Titley
363 Evan Williams Llechwedd hafod 07/05/1839 2 Peter Titley
364 Griffith Morris Ysgwyfrith 13/05/1839 1w Peter Titley
365 Jane Jones Swch 18/05/1839 1 Peter Titley
366 Thomas Owen Berllan Helig 28/05/1839 2 Peter Titley
367 Elizabeth Jones Caegwyn 12/06/1839 2 Peter Titley
368 Elias Roberts Pandy 26/06/1839 5w Peter Titley
369 Jane Jones Ty'n y Pistyll 10/07/1839 14m Peter Titley
370 Gwen Price Fuches Goch 31/07/1839 20w Peter Titley
371 Anne Williams Fuches Goch 21/09/1839 80 Peter Titley
372 Catherine Roberts Dugoed 16/10/1839 67 Peter Titley
373 Andrew Roberts Tan'r Allt Fawr Festiniog 30/10/1839 1 Peter Titley
374 Anne Jones Ty Uchaf 26/11/1839 35 Peter Titley
375 John Ellis Tai Newyddion 11/01/1840 90 Peter Titley
376 Robert Thomas Llan 22/01/1840 28w Peter Titley
377 Owen Luke Llan 31/01/1840 78 Peter Titley
378 Robert Pritchard Tyddyn Meistr 28/02/1840 24 Peter Titley
379 Thomas Richards Tan Lan 01/04/1840 9 Peter Titley
380 Thomas Rice Fuches Goch 06/04/1840 78 Peter Titley
381 Hugh Jones Dugoed 13/04/1840 75 Peter Titley
382 Jane Luke Pen dorlan 15/04/1840 37 Peter Titley
383 Robert Owen Llechwedd hafod 22/04/1840 49 Peter Titley
384 Evan Jones Elusendy 23/04/1840 79 Peter Titley
385 Ellin Roberts Park 08/05/1840 90 Peter Titley
386 Thomas Rice Rhos y Mawn 09/05/1840 4m Peter Titley
387 Henry Ellis Ty'n y Mynydd 17/06/1840 68 Peter Titley
388 Jane Williams Pen rhes 20/06/1840 70 Peter Titley
389 Richard (B) Evans Llan 29/06/1840 21m Peter Titley Son William and Mary Evans
390 Joseph Luke Brynglas 27/07/1840 73 Edward Evans
391 John Roberts Tanrhiw 28/07/1840 4 Edward Evans
392 John Rowlands Tai Newyddion 11/08/1840 2 Peter Titley
393 Margaret Evans Penygraig 07/09/1840 77 Peter Titley
394 Catherine Edwards Llan 14/09/1840 82 Peter Titley
395 Martha Pritchard Gorlan 26/09/1840 93 Peter Titley
396 Evan Rowland Tai Newyddion 23/10/1840 35 Peter Titley
397 Margaret Rowland Tai Newyddion 30/11/1840 23w Peter Titley
398 Jane Jones Carrog 20/01/1841 27 Peter Titley
399 Elizabeth Jones Garreg'r ast 22/01/1841 50 Peter Titley
400 Griffith Salomon Llannerch gwynion 26/01/1841 17w Peter Titley
401 Robert Owen Llechwedd hafod 06/02/1841 75 Peter Titley
402 Anne Cadwalader Swch 23/03/1841 73 Peter Titley
403 Robert Rice Dolgochyn 16/04/1841 86 Peter Titley
404 David Griffith Gwyga Uchaf 21/04/1841 1 Peter Titley
405 John Owen Tanrhiw 19/05/1841 1 Peter Titley
406 William Jones Nant y crogwn 15/06/1841 84 Peter Titley
407 Hugh Rowlands Bron y Voel 14/07/1841 79 Peter Titley
408 John Hughes Pontymaen 31/07/1841 28 J Williams
409 Margaret Hughes Rhydlydan 09/08/1841 19 Peter Titley
410 Robert Roberts Pandu 16/08/1841 3 Peter Titley
411 David Hughes Village 30/08/1841 1 Peter Titley
412 Alice Williams Dolgochyn 06/09/1841 53 Peter Titley
413 Richard Williams Penrhos 15/09/1841 73 Peter Titley
414 Catherine Roberts Llannerchi gwynnion 26/09/1841 38 Peter Titley
415 William Hughes Groesffordd 15/11/1841 30 Peter Titley
416 Owen Roberts Tan y clogwyn 06/12/1842 28 Peter Titley
417 David Davies Ty'n y Coed 19/03/1842 68 Peter Titley
418 John Roberts Penrhyn Ucha 23/03/1842 81 Peter Titley
419 Lewis Cadwalader Festiniog 21/03/1842 59 Peter Titley
420 Margaret Hughes Pen y Voel 30/03/1842 55 Peter Titley
421 David Davies Village 27/04/1842 25 Peter Titley
422 Jane Davies Gorlan 18/05/1842 71 Peter Titley
423 Ellen Thomas Village 23/05/1842 84 Peter Titley
424 Lewis Andrew Village 01/06/1842 10w Peter Titley
425 Margaret Rice Penbedw 01/07/1842 84 Peter Titley
426 Lewis Richards Village 29/08/1842 44 Peter Titley
427 John Jones Hafod dedwydd 28/09/1842 35 Peter Titley
428 Gwen Cadwalader Village 10/10/1842 3 Peter Titley
429 Morris Roberts Tan lan 02/11/1842 73 Peter Titley
430 David Jones Hafod fraith 23/11/1842 6 Peter Titley
431 William Williams Bwlch y Gwynt 30/11/1842 8 Peter Titley
432 Grace Evans Village 02/12/1842 93 Peter Titley
433 Elizabeth Jones Ty'n ddol 18/01/1843 73 Peter Titley
434 Grace Roberts Glyn llugwy 30/01/1843 80 Peter Titley
435 Margaret Jones Pandu 08/02/1843 62 Peter Titley
436 Anne Roberts Ty'n y Coed 17/02/1843 61 Peter Titley
437 Robert Davies Tyddyn Gethyn 11/03/1843 72 Peter Titley
438 William Price Hafodwryd 11/03/1843 40 Peter Titley
439 Pierce Jones Hafodwryd 13/03/1843 1 Peter Titley
440 Margaret Pritchard Gatehouse 12/06/1843 19 Peter Titley
441 Mary Williams Blaen Glascwm 13/06/1843 1 Peter Titley
442 Mary Williams Bwlch y Gwynt 16/06/1843 41 Peter Titley
443 Ellen Hughes Tanyfron 12/08/1843 39 Peter Titley
444 Mary Lloyd Pen dorlan 28/07/1843 2 Peter Titley
445 John Pierce Tanrhiw 20/09/1843 3m Peter Titley
446 Jonnett Roberts Hafodwryd 04/10/1843 22 Peter Titley
447 Elizabeth Jones Tynyffordd 09/10/1843 1 Peter Titley
448 Lowry Roberts Tanrhiw 10/10/1843 20m Peter Titley
449 Jane Roberts Tanrhiw 10/10/1843 13 Edward Evans
450 Elizabeth Roberts Ty Crwn 16/10/1843 7 Peter Titley
451 David Roberts Tanrhiw 18/10/1843 5 Peter Titley
452 Elizabeth Davies Tanrhiw 18/10/1843 62 Peter Titley
453 Margaret Jones Pendorlan 20/10/1843 6 Peter Titley
454 Catherine Thomas Ty gwyn 21/10/1843 6 Peter Titley
455 Elizabeth Owen Newgate Street 10/11/1843 1 Peter Titley
456 Mary Richard Tynewydd 15/11/1843 34 Peter Titley
457 Jane Owen Newgate Street 23/11/1843 7 Peter Titley
458 Anne Williams Park 29/11/1843 12 Peter Titley
459 Mary Jones Penrhyn 01/12/1843 25 Peter Titley
460 Robert Jones Village 04/12/1843 7 Peter Titley
461 Pierce Pritchard Tyddyn bach 18/12/1843 31 Peter Titley
462 Robert Thomas Swch 20/12/1843 34 Peter Titley
463 Robert Jones Park 25/12/1843 80 Peter Titley
464 Mary Jones Burnar 05/01/1844 4 Peter Titley
465 Margaret Griffith Gwiga 06/01/1844 47 Peter Titley
466 Evan Thomas Bryntirion 11/01/1844 81 Peter Titley
467 John Jones Ty'n y Mynydd 13/01/1844 36 Peter Titley
468 Jane Jones Ty'n y Mynydd 13/01/1844 5 Peter Titley
469 George Davies Ty Ucha Mawr Dolwyddelan 18/01/1844 6 Peter Titley
470 Mary Parry Tanygraig 22/01/1844 71 Peter Titley
471 Jane Griffiths Tan y fron 07/02/1844 9m Peter Titley
472 Richard Cadwalader Swch 26/03/1844 77 Peter Titley
473 Margaret Roberts Rhyw bach 15/04/1844 3 Peter Titley
474 Robert Roberts Rhyw bach 24/05/1844 1 Peter Titley
475 Ellin Owens Ty mawr 15/05/1844 62 Peter Titley
476 Robert Roberts Tan y Waun 25/05/1844 58 Peter Titley
477 Roderic Davies Ddol 05/06/1844 6 Peter Titley
478 Hugh Hughes Swch 26/06/1844 9 Peter Titley
479 Gwen Rowlands Ty'n y Mynydd 19/08/1844 36 Peter Titley
480 Griffith Roberts Village 30/10/1844 41 Peter Titley
481 Gwen Luke Village 01/01/1845 84 Peter Titley
482 Robert Owen Bryn Idal 02/01/1845 80 Peter Titley
483 Pierce Roberts Blasen y Buarth 15/01/1845 71 Peter Titley
484 Cadwalader Lewis Llan 01/02/1845 84 Peter Titley
485 Pierce Pierce Tanrhiw 17/02/1845 9w Peter Titley
486 Evan Thomas Gors 27/02/1845 1w Peter Titley
487 Owen Roberts Penbedw 12/04/1845 6m Peter Titley
488 Gwen Jones Dugoed 16/04/1845 90 Peter Titley
489 John Cadwalader Llan 02/05/1845 50 Peter Titley
490 Peter Luke Tanrhiw 07/05/1845 18 Peter Titley
491 Elizabeth Jones Collfryn 10/05/1845 6w Peter Titley
492 Ellis Williams Moel Macheiriau 14/05/1845 86 Peter Titley
493 Robert Roberts Tanrhiw 14/05/1845 38 Peter Titley
494 Griffith Owens Shop y Foel 17/05/1845 6m Peter Titley
495 John Jones Rhos y Mawn 21/05/1845 6m Peter Titley
496 Gwen Roberts Elusendy 31/05/1845 65 Peter Titley
497 Evan Thomas Tanrhiw 02/06/1845 2w Peter Titley
498 John Owen Llan 05/06/1845 31 Peter Titley
499 William Hughes Swch 07/06/1845 7 Peter Titley
500 Margaret Williams Bryn 09/06/1845 2w Peter Titley
501 Hugh Williams Llan 27/06/1845 1 Peter Titley
502 Barbara Roberts Hafod fraith 20/08/1845 42 Peter Titley
503 Catherine Williams Rhiw bach 30/08/1845 3 Peter Titley
504 Griffith Bartley Factory 30/10/1845 16 Peter Titley
505 Sarah Davies Ochr y Voel 13/11/1845 65 Peter Titley
506 Robert Hughes Scotland 14/02/1846 91 Peter Titley
507 Margaret Davies Ty'n ddol 21/02/1846 71 Peter Titley
508 Jane Owens Llechwedd hafod 19/03/1846 86 Peter Titley
509 Ebenezer Pritchard Rhyd y gro 03/04/1846 23 Peter Titley
510 William Humphrey Tai Newyddion 20/04/1846 38 Peter Titley
511 Ellis Roberts Llan 18/04/1846 27 Peter Titley
512 Thomas Lewis Glascwm 25/05/1846 57 Peter Titley
513 Jane Thomas Glascwm 24/06/1846 91 Peter Titley
514 Alice Davies Elusendu 03/07/1846 72 Peter Titley
515 William Davies Glanrhyd 07/07/1846 15 Peter Titley
516 Catherine Jones Hafod dedwydd 14/09/1846 78 Peter Titley
517 Elizabeth Thomas Ty'n ddol 20/09/1846 67 Peter Titley
518 John Roberts Tanlan 27/10/1846 2 Peter Titley
519 Elizabeth Pierce Groesffordd 27/10/1846 27 Peter Titley
520 Elizabeth Jones Elusendu 28/11/1846 76 Peter Titley
521 Elizabeth Lloyd Ty'n y Coed 08/01/1847 87 Peter Titley
522 John Williams Llan 01/02/1847 1 Peter Titley
523 Richard Roberts Dugoed 05/02/1847 79 D Edwards
524 Owen Davies Shop y Voel 08/02/1847 15 Edward Evans
525 Ellinor Pierce Groesffordd 15/03/1847 15m Peter Titley
525A Jane Williams Moel Macheiriau 26/03/1847 49 Peter Titley
525B Edward Roberts Festiniog 16/04/1847 48 Peter Titley
526 Jane Williams Talybont 20/04/1847 7 Peter Titley
527 Mary Williams Groesffordd 21/04/1847 1 Peter Titley
528 Jonnet Pierce Ty'n Mynydd 27/04/1847 2 Peter Titley
529 Elizabeth Jones Benar 29/04/1847 19 Peter Titley
530 Elizabeth Hughes Llan 08/05/1847 4 Peter Titley
531 Void Void Void Void Void Void
532 Robert Jones Ty talcen 12/05/1847 17 Peter Titley
533 Robert Owens Glandwr 15/05/1847 37 Peter Titley
534 Catherine Owens Glandwr 24/06/1847 47 Peter Titley
535 Mary Roberts Festiniog 29/06/1847 47 Peter Titley
536 Alice Owen Elusendu 28/08/1847 97 Peter Titley
537 Robert Williams Bryngoleu 24/09/1847 6 Peter Titley
538 Margaret Hughes Elusendu 29/09/1847 72 Peter Titley
539 Anne Davies Gwiga 12/10/1847 52 Peter Titley
540 Mary Jones Llan 16/10/1847 27 Peter Titley
541 John Owens Glandwr 05/01/1848 84 Peter Titley
542 Margaret Hughes Scotland 10/01/1848 2 Peter Titley
543 Thomas Rees Fuches Goch 13/01/1848 19 Peter Titley
544 John Hughes Bryn y Cryg 20/01/1848 84 Peter Titley
545 Jane Hughes Glanrafon 02/02/1848 77 Peter Titley
546 Margaret Hughes Llan 24/02/1848 73 Peter Titley
547 Elizabeth Hughes Bryn y Cryg 04/03/1848 72 Peter Titley
548 William David Jones Gors 31/03/1848 3m Peter Titley
549 Lowry Evans Ochr y Voel 10/06/1848 47 Peter Titley
550 Peter Williams Dugoed 24/06/1848 40 Peter Titley
551 John Owens Glanpwll 16/09/1848 2 Peter Titley
552 Catherine Edwards Hendre 18/11/1848 76 Peter Titley
553 Hugh Price Elusendu 09/12/1848 23 Peter Titley
554 William Hughes Llan 13/12/1848 2 Peter Titley
555 Owen Jones Hafod dedwydd 22/01/1849 35 Peter Titley
556 Elizabeth Roberts Tai frest 29/01/1849 48 Peter Titley
557 John Williams Ty'n y ffordd 12/02/1849 8m Peter Titley
558 William Roberts Ty'n y ffordd 17/02/1849 69 Peter Titley
559 Margaret Owens Ty'n y Waun 01/03/1849 80 Peter Titley
560 Gwen Roberts Pen y bont 10/04/1849 74 Peter Titley
561 Anne Edwards Pen y Cae 16/04/1849 60 Peter Titley
562 Lewis Andrew Llan 24/04/1849 75 Peter Titley
563 John Roberts Tyddyn Du 02/05/1849 60 Peter Titley
564 Ellinor Humphreys Cae Cwmfras 22/05/1849 78 Peter Titley
565 William Jones Tyn y ffordd 25/05/1849 83 Peter Titley
566 Anne Jones Groesffordd 26/05/1849 88 Peter Titley
567 Evan Hughes Rhenrhiw Uchaf 17/06/1849 87 Peter Titley
568 Richard Williams Tymawr 25/06/1849 57 Peter Titley
569 Ellis Thomas Ochr y Foel 03/07/1849 12w Peter Titley
570 Jane Williams Waun Llan 20/07/1849 8 Peter Titley
571 Mary Williams Waun Llan 01/08/1849 4 Peter Titley
572 Cadwalader Williams Waun Llan 01/08/1849 1 Peter Titley
573 David Williams Cae llwyd bach 02/09/1849 52 Peter Titley
574 Mathew Owen Llan 04/09/1849 3 Peter Titley
575 Margaret Prichard Ynys 06/09/1849 19 Peter Titley
576 John Owen Llan 13/09/1849 1 Peter Titley
577 Elizabeth Hughes Glan'r afon 20/09/1849 10w Peter Titley
578 Ellinor Jones Swch 26/09/1849 52 Edward Evans
579 Alice Williams Moel Macheiriau 26/09/1849 54 Edward Evans
580 David Jones Llanerchi gwynion 26/09/1849 15m Edward Evans
581 John Hughes Llan 26/09/1849 4 Edward Evans
582 John Jones Waun Llan 05/10/1849 5 Peter Titley
583 John Hughes Llan 05/10/1849 4 Peter Titley
584 Mary Jones Shop Newydd 08/10/1849 8 Peter Titley
585 Evan Williams Llan 09/10/1849 39 Peter Titley
586 Sarah Hughes Llan 21/10/1849 1 Peter Titley
587 Mary Lloyd Williams Hafodwryd 22/10/1849 83 Peter Titley
588 Anne Cadwalader Festiniog 31/10/1849 65 Peter Titley
589 Anne Jones Brynglas 07/11/1849 2 Peter Titley
590 Anne Jones Dolydd 15/11/1849 5 Peter Titley
591 Catherine Maurice Penycae 21/11/1849 5 Peter Titley
592 Grace Jones Dolydd 22/11/1849 3 Peter Titley
593 John Owens Rhenrhiw Uchaf 23/11/1849 8 Peter Titley
594 Laura Owens Rhenrhiw Uchaf 01/12/1849 3 Peter Titley
595 Robert Griffith Collfryn 04/12/1849 2 Peter Titley
596 Ellinor Owens Rhenrhiw Uchaf 07/12/1849 6 Peter Titley
597 Ellen Williams Hen Shop 22/03/1850 68 Peter Titley
598 Anne Williams Erw'r Clochydd 25/03/1850 12 Peter Titley
599 Richard Davies Bennar 25/03/1850 22w Peter Titley
600 Elizabeth Jones Pen y Waun 05/04/1850 14m Peter Titley
601 Henry Owen Village 10/04/1850 10m Peter Titley
602 Anne Griffith Park 22/04/1850 89 Peter Titley
603 Anne Jones Pen y Waun 27/04/1850 15m Peter Titley
604 John Williams Ty'n y ffordd 29/04/1850 22w Peter Titley
605 Jane Williams Cae llwyd bach 15/05/1850 75 Peter Titley
606 Anne Davies Groesffordd 09/06/1850 3 Peter Titley
607 Catherine Thomas Scotland 15/08/1850 81 Peter Titley
608 David Davies Ty'n y gerddi 29/08/1850 75 Peter Titley
609 Jane Thomas Plas 'n glaswern 21/09/1850 13 Peter Titley
610 Anne Jones Nant y crogwyn 14/10/1850 80 Peter Titley
611 Anne Owen Glandwr 16/10/1850 72 Peter Titley
612 Griffith Maurice Bryn'r wydd 23/10/1850 53 Peter Titley
613 Catherine Thomas Groesffordd 02/11/1850 11w Peter Titley
614 Thomas Owen Llan 09/11/1850 43 Peter Titley
615 Elizabeth Jones Fuches Goch 04/12/1850 54 Peter Titley
616 Edward Hughes Llan 15/01/1851 78 Peter Titley
617 Lewis Owen Ochr y Voel 18/03/1851 68 Peter Titley
618 John Thomas Bryngolau 10/04/1851 68 Peter Titley
619 Elizabeth Roberts Ty Crwn 18/04/1851 74 Peter Titley
620 Ellis Williams Ty'n y Mynydd 03/05/1851 38 Peter Titley
621 John Jones Ty'n y ffordd 22/05/1851 15m Peter Titley
622 Catherine Williams Ty'n y ffordd 21/06/1851 16w Peter Titley
623 Catherine Richards Penycroes 30/06/1851 13w Peter Titley
624 John Jones Llanrwst 04/07/1851 3m Peter Titley
625 Robert Thomas Gwiga 13/07/1851 37 Peter Titley
626 William Davies Llanerchi gwynion 09/08/1851 85 Peter Titley
627 Margaret Evans Scotland 14/08/1851 62 Peter Titley
628 Hugh Roberts Llan 20/08/1851 70 Peter Titley
629 Rowland Evans Penyffridd 10/09/1851 55 Peter Titley
630 David Williams Scotland 18/09/1851 6m Peter Titley
631 Jane Williams Blaen glascwm 29/10/1851 12 Peter Titley
632 Ellinor Evans Penyffridd 21/11/1851 43 Peter Titley
633 Elizabeth Roberts Dugoed 03/12/1851 79 Peter Titley
634 Grace Owens Hendre rhygeithin 12/12/1851 25 Peter Titley
635 David Jones Tynewydd 27/12/1851 5w Peter Titley
636 Anne Williams Ty gwyn 17/01/1851 56 Peter Titley
637 Robert Jones Hendre rhysgethin 27/01/1852 23 Peter Titley
638 Elizabeth Davies Erw'r Clochydd 13/03/1852 48 Peter Titley
639 Hannah Edwards Fuches Goch 15/03/1852 5 Peter Titley
640 Margaret Roberts Rhen shop 22/03/1852 70 Peter Titley
641 Jane Hughes Tan dugoed 22/03/1852 78 Peter Titley
642 Margaret Jones Carreg rast 25/03/1852 9m Peter Titley
643 Owen Roberts Tygwyn 05/04/1852 6m Peter Titley
644 Lewis Lloyd Williams Hafodwyd 09/04/1852 58 Peter Titley
645 David Jones Tyddyn Du 12/04/1852 36 Peter Titley
646 Robert Pierce Tanrhiw 08/05/1852 3w Peter Titley
647 John Roberts Penbedw 27/05/1852 67 Peter Titley
648 Anne Roberts Penybryn 07/07/1852 45 Edward Evans
649 Humphrey Roberts Llan 17/08/1852 61 Peter Titley
650 Catherine Hughes Swch 14/09/1852 25 D Roberts
651 Peter Luke Llan 24/09/1852 30 D Roberts
652 Elizabeth Pierce Tanrhyw 17/11/1852 28 D Roberts
653 John Roberts Ffron 20/12/1852 7 D Roberts
654 Catherine Jones Ddol 29/01/1853 2 D Roberts
655 Robert Cadwalader Yr Hendy 11/02/1853 75 D Roberts
656 Evan Davies Caellwyd 26/02/1853 86 D Roberts
657 Richard Thomas Tynrhos 12/03/1853 82 D Roberts
658 Ellin Morris Llan 26/03/1853 73 D Roberts
659 Anne Owen Brynidal 21/03/1853 89 D Roberts
660 Catherine Owen Penlon 28/03/1853 80 D Roberts
661 James Hughes Tynycoed 13/04/1853 82 D Roberts
662 Ellinor Williams Buarthtangolwyd 14/04/1853 51 D Roberts
663 William Bayston Ty Newydd 14/05/1853 58 D Roberts
664 Elizabeth Cadwalader Scotland Penmachno 18/05/1853 67 D Roberts
665 Gwen Jones Gorsedd Wen Bach 03/08/1853 31 D Roberts
666 David Evans Fuches Goch 21/06/1853 86 D Roberts
667 Owen Roberts Bryneithin 12/09/1853 21 D Roberts
668 Margaret Jones Fuches Goch 02/11/1853 42 D Roberts
669 Andrew Williams Penmachno Village 12/12/1853 Inf D Roberts
670 Gwen Barclay Upper Mill 28/12/1853 19 D Roberts
671 Ellen Roberts Bwlch y Gwynt 02/01/1854 24w D Roberts
672 Jane Ellis Ty yn y Mynydd 14/01/1854 80 D Roberts
673 William Griffiths Groesffordd 17/04/1854 17 Edward Evans
674 Anne Owen Glan y Pwll 02/06/1854 33 D Roberts
675 Jane Jones Cae llwyd 03/06/1854 67 D Roberts
676 Sarah Griffith Groesffordd 22/06/1854 1 D Roberts
677 Edward Jones Glanypwll 22/06/1854 51 D Roberts
678 Matthew Williams Cae gwyn bach 24/06/1854 Inf D Roberts
679 Ellen Williams Foel Meirchyrau 08/07/1854 14 D Roberts
680 Edward Evans Penmachno 12/07/1854 16 D Roberts
681 Anne Williams Blaenywain 17/07/1854 40 D Roberts
682 Ellen Williams Foel Meirchyrau 24/07/1854 54 D Roberts
683 Robert Owen Cwm Carrog 02/08/1854 28 D Roberts
684 Robert Richards Glanypwll 02/08/1854 19 D Roberts
685 Robert Evans Swch 23/09/1854 Inf D Roberts
686 Jane Roberts Pandu 07/10/1854 91 D Roberts
687 Robert Roberts Gors 23/10/1854 2 D Roberts
688 William Hughes Llan 04/11/1854 47 D Roberts
689 Martha Williams Blaen Glascwm 08/11/1854 20 D Roberts
690 Catherine Humphreys Penmachno 02/12/1854 32 D Roberts
691 Anne Jones Almshouses 27/12/1854 69 D Roberts
692 Jane Thomas Tynllidiard 07/02/1855 80 D Roberts
693 Martha Davies Penmachno 14/02/1855 75 D Roberts
694 Gwen Jones Tycoch 17/02/1855 69 D Roberts
695 John Roberts Bryngole 05/03/1855 37 D Roberts
696 Anne Roberts Graig goch Capel Garmon 14/03/1855 45 D Roberts
697 Ellinor Williams Blaen Glascwm 14/03/1855 62 D Roberts
698 Ellinor Jones Hafodfraith 02/04/1855 82 D Roberts
699 Laura Roberts Benar 04/04/1855 78 D Roberts
700 Elizabeth Thomas Tynrhos 14/04/1855 83 D Roberts
701 Thomas Griffiths Penmachno 20/04/1855 32 D Roberts
702 Catherine Roberts Penmachno 04/05/1855 68 D Roberts
703 David Williams Carrog 07/05/1855 Inf D Roberts
704 Gwen Hughes Scotland 28/05/1855 23 D Roberts
705 Catherine Prichard Penrhyn Uchaf 06/07/1855 34 D Roberts
706 Anne Jones Almshouses 04/08/1855 90 D Roberts
707 John Ellis Foel Meirchyrau 08/08/1855 68 D Roberts
708 David Roberts Hafodwryd 06/10/1855 78 D Roberts
709 Ellinor Williams Caellwyd Bach 16/10/1855 79 D Roberts
710 Richard Evans Blaenwaun 10/11/1855 2 D Roberts
711 Laura Davies Erw y Clochydd 16/11/1855 82 D Roberts
712 Ellin Roberts Caehoelin 05/12/1855 10 D Roberts
713 Rees Jones Tyucha Llan 29/12/1855 62 David Thomas
714 William Roberts Rhydygro 09/01/1856 2m David Thomas
715 Richard Roberts Penybryn 12/01/1856 25 David Thomas
716 Catharine Hughes Llan 12/01/1856 14 David Thomas
717 Catharine Roberts Bwlch y Gwynt 28/01/1856 34 David Thomas
718 Mary Jones Nant Clogwyn 30/01/1856 19 David Thomas
719 Margaret Roberts Penybryn 09/02/1856 35 David Thomas
720 Elizabeth Hughes Rhiw bach 01/03/1856 5 David Thomas
721 Grace Thomas Groesffordd 14/04/1856 14 David Thomas
722 Henry Roberts Erw y Clochydd 10/05/1856 54 David Thomas
723 Thomas Rees Fuches Goch 28/05/1856 69 David Thomas
724 Elizabeth Jones Pant y Ffynnon 02/07/1856 99 D M Thomas
725 Mary Roberts Pont Rhyd y Gro 30/07/1856 33 David Thomas
726 John Jones Hafod Fraith Isa 06/08/1856 44 David Thomas
727 Andrew Williams Ty Melyn 27/08/1856 16m David Thomas
728 Catherine Roberts Rhenrhiw Uchaf 22/10/1856 41 David Thomas
729 Margaret Luke Tynewydd 19/11/1856 78 David Thomas
730 Thomas Pierce Tanyrhiw 22/11/1856 38 David Thomas
731 Jane Roberts Caeheilin 22/11/1856 41 David Thomas
732 Catherine Hughes Rhydlydan 03/12/1856 72 David Thomas
733 William Roberts Scotland 10/12/856 88 David Thomas
734 Catherine Rowlands Elusendy 22/12/1856 79 David Thomas
735 Thomas Richards Ty Newydd Llan 24/12/1856 49 David Thomas
736 Anne Hughes Bryncrug 05/01/1857 9m David Thomas
737 Catharine Hughes Tanyfron 07/01/1857 37 David Thomas
738 Robert Hughes Tanyrhiw 04/02/1857 41 David Thomas
739 John Roberts Blaenycwm 14/02/1857 34 David Thomas
740 Anne Roberts Rhydygro 04/03/1857 5m David Thomas
741 Elizabeth Jones Swch llan 21/03/1857 20 David Thomas
742 William Jones Bryn Goleu 04/04/1857 2 Owen Jones
743 John Parry Rhendy 27/03/1857 80 David Thomas
744 William Roberts Penybont 08/04/1857 71 David Thomas
745 William Roberts Rhenrhiw 13/04/1857 7m David Thomas
746 Richard Hughes Caellwyd Bach 18/04/1857 9m David Thomas
747 Gwen Hughes Tanyrhiw 18/04/1857 18 David Thomas
748 Hugh Price Llan 22/04/1857 72 David Thomas
749 Cadwalader Jones Scotland 25/04/1857 2 David Thomas
750 Jane Williams Tymawr Festiniog 29/04/1857 10 David Thomas
751 Catherine Jones Bwlch y Gwynt 02/05/1857 8 David Thomas
752 Catherine Thomas Elusendy 13/05/1857 68 John Morgan
753 Richard Williams Festiniog 13/06/1857 21 David Thomas
754 John Williams Rhydygro 13/06/1857 20m David Thomas
755 Rice Roberts Llan 20/06/1857 78 David Thomas
756 John Bartley Factory 20/06/1857 19 David Thomas
757 John Edwards Fedwdeg 27/06/1857 52 David Thomas
758 John Roberts Fuches Goch 18/07/1857 6 Richard Jones
759 Cadwalader Davies Tanyrhiw 03/08/1857 66 David Thomas
760 Daniel Davies Ty Capel Llan 11/11/1857 2 David Thomas
761 Hugh Roberts Pandy 27/11/1857 80 David Thomas
762 Robert Roberts Carrog 30/11/1857 15 David Thomas
763 Elizabeth Jones Carrog 26/12/1857 14m David Thomas
764 Elizabeth Price Tanyrhiw 11/01/1858 4m David Thomas
765 Griffith Roberts Tanyrhiw 23/01/1858 7m David Thomas
766 Elinor Davies Hafodwryd 17/02/1858 80 David Thomas
767 Joseph Davies Elusendy 17/03/1858 66 David Thomas
768 Catharine Thomas Elusendy 20/03/1858 64 David Thomas
769 William Williams Waunllan 20/03/1858 15 David Thomas
770 Thomas Roberts Blaenycwm 05/04/1858 44 David Thomas
771 Cadwalader Hughes Upper Mill 05/04/1858 13 David Thomas
772 Edward Jones Tanyrhiw 07/04/1858 2 David Thomas
773 Mary Jones Elusendy 09/05/1858 77 J Prichard
774 Richard Owen Glanypwll 03/07/1858 28 David Thomas
775 Richard Roberts Tynddol 26/07/1858 30 David Thomas
776 Catharine Williams or Ffoulke Cae llwyd bach 16/08/1858 82 David Thomas
777 Ellin Thomas Bennar 21/08/1858 20 David Thomas
778 Ann Roberts Penbedw 25/08/1858 65 David Thomas
779 Anne Williams Hafodwryd 08/09/1858 58 David Thomas
780 Catharine Owen Gwaun llan 13/09/1858 18 David Thomas
781 Jane Jones Gwaunllan 22/11/1858 72 David Thomas
782 Ann Davies Pandy 21/02/1859 7 David Thomas
783 Elizabeth Jones Tynewydd 23/02/1859 80 David Thomas
784 Ann Hughes Newgate 28/02/1859 51 David Thomas
785 John Bartley Factory 07/03/1859 65 David Thomas
786 Elinor Hughes Cwm mawr 06/05/1859 35 David Thomas
787 Catherine Roberts Carrog 08/06/1859 30 David Thomas
788 Jane Roberts Tanlan 25/06/1859 13 David Thomas
789 Owen Jones Tynffordd 08/07/1859 4 David Thomas
790 David Williams Scotland 10/07/1859 42 David Thomas
791 Richard Jones Ffrithwen 15/08/1859 75 David Thomas
792 Stephen Jones Fuches Goch 26/08/1859 30 David Thomas
793 Phylis Bayston Tynewydd y Mynydd 02/09/1859 68 R Jones
794 Jane Roberts Penbedw 21/09/1859 70 David Thomas
795 Ellinor Jones Moel Merchydau 20/09/1859 2 David Thomas
796 Mary Roberts Caecwmbran 10/10/1859 5w David Thomas
797 Elizabeth Roberts Caecwmbran 07/11/1859 45 David Thomas
798 Anne Ellis Rhenrhiwisa 21/12/1859 49 David Thomas
799 Catharine Roberts Village 28/12/1859 3 David Thomas
800 Anne Davies Glandwr 04/02/1860 1 J Prichard
Entries Per Page
Displaying Page of