Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
1 David Jones Providence Hospital St Helens 17/12/1923 65 R Cynfelin Jones Vicar
2 William Williams Glan Morfa Morfa Nevin 24/12/1923 82 R Cynfelin Jones Vicar
3 Ellen Parry Brynglas Nevin 21/01/1924 68 R Cynfelin Jones Vicar
4 Griffith Owen Jones Brynhyfryd Morfa Nevin 24/01/1924 6 R Cynfelin Jones Vicar
5 Griffith Griffiths Glan Menai Morfa Nevin 31/01/1924 73 R Cynfelin Jones Vicar
6 Hubert Sylvester Hughes Gwynfor Morfa Nevin 09/02/1924 24 R Cynfelin Jones Vicar
7 Ann Evans Bryncynan Inn Nevin 30/05/1924 57 R Cynfelin Jones Vicar
8 Rebecca Williams Berwyn Linden Ave Great Crosby 30/05/1924 27 R Cynfelin Jones Vicar
9 Watkin Hughes Morwylfa Morfa Nevin 09/06/1924 40 R Cynfelin Jones Vicar
10 David Griffiths 56 Chapel Street Portmadoc 08/08/1924 74 J Evans Curate
11 John Thomas Shop Rhandir Morfa Nevin 25/08/1924 69 R Cynfelin Jones Vicar
12 Robert Jones Cil Llidiart Morfa Nevin 05/10/1924 61 J Evans Curate
13 Thomas Rees Wilson Ael y Ffynnon Nevin 11/10/1924 55 R Cynfelin Jones Vicar
14 Elizabeth Ann Hughes Brondesbury Park Willesden 07/01/1925 66 R Cynfelin Jones Vicar
15 Elizabeth Ann Jones Minymor Morfa Nevin 05/02/1925 38 J Evans Curate
16 Ernest Milton Bevan Cheynous Morfa Nevin 10/03/1925 53 R Cynfelin Jones Vicar
17 Hannah Warner Cheynous Morfa Nevin 09/05/1925 85 R Cynfelin Jones Vicar
18 Catherine Cooke Dolfa Nevin 23/05/1925 78 R Cynfelin Jones Vicar
19 Thomas Williams C and A Infirmary 23/06/1925 65 R Cynfelin Jones Vicar
20 Mary Owen Brickfield Edern 09/07/1925 58 R Cynfelin Jones Vicar
21 Owen Owens Tanrallt Nevin 09/07/1925 54 R Cynfelin Jones Vicar
22 William Jones Tawelfa Nevin 23/07/1925 53 R Cynfelin Jones Vicar
23 William Henry Williams Tycanol High Street Nevin 23/09/1925 68 R Cynfelin Jones Vicar
24 Mary Parry Cartrefle Ala Road Pwllheli 05/03/1926 84 R Cynfelin Jones Vicar
25 Unknown Male NK NK 08/03/1926 45? R Cynfelin Jones Vicar
26 Alun Jones Hughes Bryncynan Inn Nevin 13/03/1926 15 R Cynfelin Jones Vicar
27 Catherine Jones Bryncelyn Morfa Nevin 07/06/1926 79 J Evans Curate
28 Richard Thomas Brynraur 12/06/1926 61 J Evans Curate
29 Jane Jones Hen Blas Portinllaen 08/07/1926 89 J Evans Curate
30 Owen Robert Jones Maesyffynon Nevin 18/07/1926 64 R Cynfelin Jones Vicar
31 Samuel Hughes 7 Jones Terrace Morfa Nevin 05/10/1926 32 R Cynfelin Jones Vicar
32 John Jones Cefnymaes Nevin 11/10/1926 75 R Cynfelin Jones Vicar
33 David Jones Caer Berllan Nevin 02/12/1926 76 R Cynfelin Jones Vicar
34 Ellen Jones Castle Nevin 07/12/1926 89 R Cynfelin Jones Vicar
35 Robert Jones Glanarfor Morfa Nevin 20/12/1926 77 R Cynfelin Jones Vicar
36 Evan Evans Nicholson Fron Fach Nevin 02/02/1927 3m J Evans Curate
37 John Jones Glanrafon Penbrynglas Nevin 10/03/1927 30 R Cynfelin Jones Vicar
38 Ellen Williams Fron Fawr Nevin 16/03/1927 88 J Evans Curate
39 Ellen Squires 3 Glynllifon Terrace Nevin 31/03/1927 67 R Cynfelin Jones Vicar
40 Elizabeth Jones Disgwylfa Morfa Nevin 31/03/1927 67 R Cynfelin Jones Vicar
41 William Lewis Williams Gallt y Sil Hospital Carnarvon 18/05/1927 2 Henry Williams Vicar
42 Baby girl Cefn y Maes Nevin 24/05/1927 12d Henry Williams Vicar
43 Hywel Wyn Tyler Jones Alastair Fron Nevin 17/06/1927 17d Henry Williams Vicar
44 Margaret Williams Bodathro Portmadoc 13/07/1927 81 Henry Williams Vicar
45 Griffith Parry Terfyn Terrace Morfa Nevin 02/08/1927 56 Henry Williams Vicar
46 Unknown Male NK Body found on baech 01/10/1927 W Pierce Owen Curate
47 Still born Pantylon Morfa Nevin 12/11/1927
48 Elizabeth Williams Penybryn Terrace Edeyrn 30/11/1927 85 Henry Williams Vicar
49 Anne Elizabeth Davies Emporium Morfa Nevin 12/01/1928 54 Henry Williams Vicar
50 Sarah Jordan Croft 09/02/1928 78 Henry Williams Vicar
51 Robert Watkin Williams Penygraig Ael y Garth Caernarvon 09/02/1928 36 Henry Williams Vicar
52 John Evans Penrhos Morfa Nevin 08/03/1928 78 Henry Williams Vicar
53 John Thomas 55 North Street Pwllheli 16/03/1928 69 Henry Williams Vicar
54 Still born Disgwylfa Morfa Nevin 21/08/1928
55 Edward Lloyd Bryngoleu Morfa Nevin 04/09/1928 73 Henry Williams Vicar
56 Ellen Griffith Glan Menai Morfa Nevin 25/09/1928 78 W Pierce Owen Curate
57 William Jones Tynymur Morfa Nevin 30/10/1928 76 Henry Williams Vicar
58 Owen Roberts Penymaes Nevin 08/11/1928 17m W Pierce Owen Curate
59 Elizabeth Williams Penrhos Morfa Nevin 24/12/1928 72 Henry Williams Vicar
60 Jannet Evans Maesyddol Nevin 15/01/1929 71 Henry Williams Vicar
61 John Emlyn Williams Buarth Morfa Nevin 21/02/1929 49 Henry Williams Vicar
62 John Jones Tyddyncoed Bach Bodfean 26/02/1929 6m Henry Williams Vicar
63 William George Squires 3 Glynllifon Terrace Nevin 02/04/1929 73 Henry Williams Vicar
64 Mary Williams Penrhos Morfa Nevin 11/04/1929 84 W Pierce Owen Curate
65 Ann Jones Tynymur Morfa Nevin 21/05/1929 76 Henry Williams Vicar
66 Daniel Williams Tanypark Morfa Nevin 12/06/1929 81 Henry Williams Vicar
67 Ellis Davies 107 Rice Lane Walton Liverpool 20/07/1929 81 Henry Williams Vicar
68 David Parry Glandwr Morfa Nevin 07/02/1930 93 Henry Williams Vicar
69 Catherine Thomas Arwel Morfa Nevin 17/03/1930 85 Henry Williams Vicar
70 Thomas Williams Caebach Morfa Nevin 31/05/1930 44 Henry Williams Vicar
71 Ellen Jones 1 Well Street Nevin 05/07/1930 71 Henry Williams Vicar
72 Still born Disgwylfa Morfa Nevin 28/08/1930 Henry Williams Vicar
73 Jane Davies Llwyn Onn Morfa Nevin 29/08/1930 88 Henry Williams Vicar
74 Male Child Cil Llidiart Morfa Nevin 06/09/1930 4h Henry Williams Vicar
75 Thomas Parry Williams Ty Isa Well Street Nevin 10/09/1930 57 Henry Williams Vicar
76 Sarah Jane Jones Eastfield Morfa Nevin 22/09/1930 68 Henry Williams Vicar
77 Jane Williams Brynbras Nevin 15/10/1930 66 Henry Williams Vicar
78 Edwina Lloyd Williams Bryngoleu Morfa Nevin 26/01/1931 21m Henry Williams Vicar
79 Joyce Adeline Hume 9 Epping New Road Woodford 27/01/1931 29 Henry Williams Vicar
80 Ellen Jones Tan y Bragdy Nevin 11/02/1931 49 Henry Williams Vicar
81 Richard Davies Llwyn Onn Morfa Nevin 03/03/1931 79 Henry Williams Vicar
82 Robert James Jones Cil Llidiart Morfa Nevin 06/03/1931 6m Henry Williams Vicar
83 John Jones Glasfor Morfa Nevin 30/03/1931 73 Henry Williams Vicar
84 Martha Griffith Sea View Cottage Morfa Nevin 16/06/1931 82 Henry Williams Vicar
85 Mary Jones Brynmeirion Nefyn 20/06/1931 51 Henry Williams Vicar
86 William Jones Royal Southern Hospital Liverpool 01/07/1931 57 Henry Williams Vicar
87 Ellen Jones Min y Don Trefor Llanaelhaiarn 04/07/1931 49 Henry Williams Vicar
88 Ellen Jones Llys Ednyfed Penrhyn 11/07/1931 79 Henry Williams Vicar
89 Margaret E Thomas Lletty Morfa Nevin 17/07/1931 45 Henry Williams Vicar
90 Hugh Jones Sportsman Hotel Nevin 13/08/1931 65 Henry Williams Vicar
91 Mary Davies 5 Jones Terrace Morfa Nevin 28/09/1931 73 R E Jones Assistant Curate
92 William Davies 2 Lime Street Trevor 13/10/1931 56 Henry Williams Vicar
93 Evan Jones Glan Noddfa Morfa Nevin 16/10/1931 70 Henry Williams Vicar
94 Ernest Walter Wright Morfa Nevin 18/11/1931 9 Henry Williams Vicar
95 Lewis Roberts Pencaenewydd Morfa Nevin 01/02/1932 70 Henry Williams Vicar
96 William Evan Williams Penllech Uchaf Penllech 06/02/1932 56 Henry Williams Vicar
97 Robert William Morris Rumah Morfa Nevin 08/02/1932 71 Henry Williams Vicar
98 Evan Hughes Castle Bach Nevin 23/02/1932 78 Henry Williams Vicar
99 Florence Hood The Nook Morfa Nevin 01/03/1932 60 Henry Williams Vicar
100 Sidney Evans Tregar Morfa Nevin 08/04/1932 78 Henry Williams Vicar
101 Catherine Roberts Sea View Penrallt Nevin 26/04/1932 22 Henry Williams Vicar
102 Male Child Tynmynydd Mynydd Nevin 29/04/1932 5h Henry Williams Vicar
103 Jane Hughes 7 Jones Terrace Morfa Nevin 12/05/1932 86 Henry Williams Vicar
104 Griffith Jones Penllel Morfa Nevin 16/06/1932 73 Henry Williams Vicar
105 Male Child Belle Vue Morfa Nevin 08/09/1932 4d Henry Williams Vicar
106 Sydney Evans Llain Fadryn Morfa Nevin 12/10/1932 42 R E Jones Assistant Curate
107 Elizabeth Emily Jones Bryngoleu Morfa Nevin 16/10/1932 77 Henry Williams Vicar
108 Ellen Rowlands Cefn y Maes Nevin 14/11/1932 82 Henry Williams Vicar
109 Ellen Davies Plas yng Ngheidio Ceidio 22/11/1932 71 Henry Williams Vicar
110 Mary Owens Terfyn Terrace Morfa Nevin 24/11/1932 78 R E Jones Assistant Curate
111 Ellen Williams Twmpath Morfa Nevin 28/01/1933 76 Henry Williams Vicar
112 Janet Evans Church Street Nevin 28/01/1933 85 Henry Williams Vicar
113 Hugh Jones Tynymur Morfa Nevin 02/02/1933 48 Henry Williams Vicar
114 Mem Owen Tan y Maes Nevin 18/02/1933 19 Henry Williams Vicar
115 Evan Evans Caebach Morfa Nevin 27/02/1933 56 Henry Williams Vicar
116 William Parry Helyg Llangybi 03/03/1933 72 Henry Williams Vicar
117 Robert Hughes Pwll blew Morfa Nevin 16/03/1933 82 Henry Williams Vicar
118 Janet Evans Tynymynydd Nevin 17/02/1933 6h No Service
119 Anne Hughes Mount Pleasant Morfa Nevin 20/05/1933 86 Henry Williams Vicar
120 Ellen Davies Bryn Heulog Morfa Nevin 27/05/1933 75 Henry Williams Vicar
121 Still born child Caerhug Farm Nevin 12/06/1933
122 Margaret Williams Penrhos Morfa Nevin 19/06/1933 70 Henry Williams Vicar
123 Richard Jones 4 Jones Terrace Morfa Nevin 26/07/1933 19 Henry Williams Vicar
124 Thomas Price Evans Penymaes Nevin 10/08/1933 66 Henry Williams Vicar
125 James Rigby Tanyffynon Nevin 31/08/1933 60 Henry Williams Vicar
126 Ellen Jones Caerberllan Nevin 05/10/1933 76 R E Jones Assistant Curate
127 Simon Frederick Davies Brooklyn Morfa Nevin 24/10/1933 73 Henry Williams Vicar
128 Ellen Owen Min y Ffynon Well Street Nevin 08/11/1933 49 Henry Williams Vicar
129 Catherine Jones Mount Cottage Morfa Nevin 27/11/1933 74 Henry Williams Vicar
130 Ann Owens Arosfa Morfa Nevin 06/12/1933 63 Henry Williams Vicar
131 Daniel Jones Frondeg Morfa Nevin 11/12/1933 85 Henry Williams Vicar
132 Charles Herbert Lloyd Bryngoleu Morfa Nevin 30/01/1934 48 Henry Williams Vicar
133 William Ellis Tanybryn Well Street Nevin 14/02/1934 19 Henry Williams Vicar
134 Catherine Thomas Brynraur Morfa Nevin 14/02/1934 78 R E Jones Assistant Curate
135 Richard Ellis Jones 128 Beatrice Street Bootle 26/02/1934 58 R E Jones Assistant Curate
136 Ellen Hughes Pwll blew Morfa Nevin 17/03/1934 80 Henry Williams Vicar
137 Catherine Irene Jones Pencaenewydd Morfa Nevin 07/04/1934 15 Henry Williams Vicar
138 Thomas Roberts Ty Mawr Nevin 25/04/1934 67 Henry Williams Vicar
139 Mair Eluned Jones Arfaes Morfa Nevin 13/06/1934 2d Henry Williams Vicar
140 William Alfred Haworth Penybryn Morfa Nevin 02/07/1934 76 Henry Williams Vicar
141 Robert Owen Rivals View Nevin 25/07/1934 67 Henry Williams Vicar
142 Margaret Williams Cae Ifan Morfa Nevin 29/07/1934 73 Henry Williams Vicar
143 Catherine Thomas Penyrorsedd Morfa Nevin 11/08/1934 97 Owen Baptist Minister
144 David Price Evans Tanymarian Holyhead 02/10/1934 77 Henry Williams Vicar
145 Mary Griffith Tan y Parc Morfa Nevin 27/10/1934 54 John Owen C M Minister
146 Ann Owen Penbryn Holborn Nevin 01/12/1934 73 Henry Williams Vicar
147 Robert Croan Twynem 80 Daffodil Road Birkenhead 07/01/1935 78 J Rhys Hughes Curate
148 Thomas Jones Noddfa Morfa Nevin 11/04/1935 69 Henry Williams Vicar
149 Mary Roberts Sea View Penrallt Nevin 21/05/1935 19 Henry Williams Vicar
150 Still born child Tan y dderwent Nevin 18/04/1935
151 Ellen Williams Glan Morfa Morfa Nevin 31/07/1935 59 Henry Williams Vicar
152 Laura Williams 17 Rickman Street Kirkdale Liverpool 14/08/1935 83 Henry Williams Vicar
153 Elizabeth Jones Glan Noddfa Morfa Nevin 16/08/1935 75 Henry Williams Vicar
154 Ellen Jane Jones Well Street Nevin 26/12/1935 Henry Williams Vicar
155 James Sanders Bodawen Morfa Nevin 28/12/1935 17 Henry Williams Vicar
156 Anne Williams Tan y Parc Morfa Nevin 15/01/1936 85 Henry Williams Vicar
157 Elizabeth Cooke Thomas Bodville Terrace Pwllheli 04/03/1936 65 Henry Williams Vicar
158 Evan Owen Tan y Maes Nevin 13/03/1936 50 Henry Williams Vicar
159 Still born child Caerhug Farm Nevin 18/03/1936
160 ? Hughes Wave Crest Caerhun Nevin 07/04/1936 9m Henry Williams Vicar
161 Margaret Jones Tower Hill Nevin 13/04/1936 74 Henry Williams Vicar
162 Margaret Hughes Llwyn Morfa Nevin 19/05/1936 76 Henry Williams Vicar
163 John Williams Cartref Ala Road Pwllheli 29/05/1936 78 Henry Williams Vicar
164 Elizabeth Ann Hughes Castle Nevin 10/06/1936 62 Henry Williams Vicar
165 Jennie Evans Alma Vaults Bangor 13/07/1936 21 Henry Williams Vicar
166 Nancy Parry Nanhoron Arms Hotel Nevin 25/08/1936 29 J Rhys Hughes Curate
167 Still born child Tanyffordd Nevin 04/09/1936
168 Henry Jones Hughes Stafford House Pwllheli 17/09/1936 39 J Rhys Hughes Curate
169 Robert Thomas Llety Morfa Nevin 24/09/1936 56 J Rhys Hughes Curate
170 Richard Hughes Morwylfa Morfa Nevin 14/10/1936 55 J Rhys Hughes Curate
171 Hugh Hughes Minymor Morfa Nevin 20/10/1936 77 Rev Rowlands C M Minister
172 Rice Price Hughes Rhiwlas Morfa Nevin 08/02/1937 71 E W Hughes Thomas Vicar
173 Emma Mary Evans London House Nevin 10/02/1937 72 E W Hughes Thomas Vicar
174 Miriam Wales La Casina Nevin 10/02/1937 72 E W Hughes Thomas Vicar
175 Thomas Hunt Hillside Porthdinlleyn 11/02/1937 69 E W Hughes Thomas Vicar
176 Ellen Evans Bryncelyn Morfa Nevin 13/02/1937 75 Rev Rowlands C M Minister
177 Elizabeth Jane Jones Maesyffynon Well Street 20/11/1936 83 John Evans Bottwnog
178 Owen Owens Llwyn y Gwalch Morfa Nevin 10/03/1937 84 Rev Rowlands C M Minister
179 Rowland Owen Dyffryn Morfa Nevin 01/04/1937 52 E W Hughes Thomas Vicar
180 Lucy Ann Lloyd Bryngoleu Morfa Nevin 24/04/1937 79 E W Hughes Thomas Vicar
181 Griffith Thomas Delemere Beach Road Pwllheli 11/05/1937 60 E W Hughes Thomas Vicar
182 Leonard Cledwyn Jones 2 Mill Street Nevin 22/05/1937 9m E W Hughes Thomas Vicar
183 William Owen Gwernogell Mynydd Nevin 09/07/1937 66 E W Hughes Thomas Vicar
184 William Thomas Bod Gwilym Abererch Road Pwllheli 07/10/1937 49 C M Minister Pwllheli
185 Margaret Hughes Plas Porch Church Street 27/12/1937 E W Hughes Thomas Vicar
186 Anne Jones Park Stores Morfa Nevin 03/02/1938 E W Hughes Thomas Vicar
187 Robert Owen Davies Plas yng Ngheidio Ceidio 11/02/1938 E W Hughes Thomas Vicar
188 William Williams Eryl Morfa Nevin 09/04/1938 E W Hughes Thomas Vicar
189 Hugh Davies Fron Deg Cefn Morfa 12/04/1938 E W Hughes Thomas Vicar
190 Margaret Jones Glanrafon Nevin 30/04/1938 R O Roberts Assistant Curate
191 Catherine Jones Glanrafon Shop Nevin 21/05/1938 E W Hughes Thomas Vicar
192 Catherine Evans 5 Penrhos Morfa Nevin 04/06/1938 E W Hughes Thomas Vicar
193 Griffith William Roberts Glyneifion Nevin 20/06/1938 Rev Rowlands C M Minister
194 Griffith Roberts Helyg Pencaenaewydd 17/09/1938 R O Roberts Assistant Curate
195 Albert Dennis Grace 38 King's Road Llandudno 12/10/1938 E W Hughes Thomas Vicar
196 Anne Roberts Cartref Ala Road Pwllheli 27/10/1938 E W Hughes Thomas Vicar
197 William Parry Tyncoed Cefn Morfa 22/11/1938 E W Hughes Thomas Vicar
198 Charles Williams 7 Church Street Nevin 12/12/1938 E W Hughes Thomas Vicar
199 Ann Owen Dyffryn Morfa Nevin 17/01/1939 E W Hughes Thomas Vicar
200 William Roberts Cartref Ala Road Pwllheli 24/01/1939 69 E W Hughes Thomas Vicar
201 Elizabeth Mary Jones Cefn Morfa Morfa Nevin 30/03/1939 18 C Rowlands Methodist Minister
202 James Henry McLaughlin 3 Coastguard Station Morfa Nevin 07/04/1939 52 E W Hughes Thomas Vicar
203 Jane Jones Frondeg Mynydd Nevin 06/05/1939 85 C Rowlands Methodist Minister
204 David Price Jones 2 Nant y Felin Nevin 30/08/1939 68 Wesleyan Minister
205 Margaret Williams Glanogwen Morfa Nevin 08/09/1939 48 E W Hughes Thomas Vicar
206 Ann Williams Glanogwen Morfa Nevin 10/10/1939 79 E W Hughes Thomas Vicar
207 Jane Owen 47 Lleyn Street Pwllheli 23/01/1940 71 E W Hughes Thomas Vicar
208 Elizabeth Price Evans Penymaes Morfa Nevin 23/02/1940 66 E W Hughes Thomas Vicar
209 Joseph Williams Glanogwen Morfa Nevin 06/03/1940 75 E W Hughes Thomas Vicar
210 Hugh Robert Jones 46 New Cottages Trevor 13/11/1939 71 E W Hughes Thomas Vicar
211 Catherine Jones Llysednyfed Penrhyndeudraeth 21/03/1940 72 E W Hughes Thomas Vicar
212 William Williams 1 Tainewyddion Bodvean 27/03/1940 83 E W Hughes Thomas Vicar
213 Catherine Hunt Cartref Ala Road Pwllheli 01/04/1940 78 E W Hughes Thomas Vicar
214 Sarah Ann Reeves Gorse Cliff Nevin 05/04/1940 82 E W Hughes Thomas Vicar
215 Gwilym Owen Hughes Morwylfa Morfa Nevin 18/04/1940 12 E W Hughes Thomas Vicar
216 William Williams 4 Brynglas Nevin 04/05/1940 74 E W Hughes Thomas Vicar
217 Elwyn Walker Refail Bach Nevin 18/05/1940 1d Rev Rowlands Baptist Minister
218 Merfyn Walker Refail Bach Nevin 18/05/1940 2d Rev Rowlands Baptist Minister
219 Margaret Morgan Owen Glan Aber Morfa Nevin 24/07/1940 73 E W Hughes Thomas Vicar
220 Anne Davies Gerallt Penrhos Morfa Nevin 26/07/1940 69 E W Hughes Thomas Vicar
221 David Morris Jones Penrhos Morfa Nevin 30/07/1940 57 E W Hughes Thomas Vicar
222 Mary Evans 6 Church Street Caernarvon 05/10/1940 55 E W Hughes Thomas Vicar
223 Hugh Morris Roberts Sea View Cottage Nevin 06/11/1940 56 E W Hughes Thomas Vicar
224 Elizabeth Johanna McCurdy Cairn Nevis Morfa Nevin 12/11/1940 70 E W Hughes Thomas Vicar
225 Henry A H Hurst H M Coastguard Station Morfa Nevin 23/11/1940 57 E W Hughes Thomas Vicar
226 William Jones Tynrhos Chwilog 12/02/1940 94 E W Hughes Thomas Vicar
227 Ann Roberts Glyneifion Nevin 06/03/1941 64 C Rowlands Methodist Minister
228 Robert Jones Mount Cottage Morfa Nevin 15/03/1941 69 E W Hughes Thomas Vicar
229 Hugh Williams Bodvean 28/12/1940 53 E W Hughes Thomas Vicar
230 Daniel Jones Rhianfa Morfa Nevin 29/03/1941 74 E W Hughes Thomas Vicar
231 Lewis Jones Glan Morfa Morfa Nevin 28/05/1941 52 E W Hughes Thomas Vicar
232 William Hudson Glasfor Morfa Nevin 28/06/1941 18h E W Hughes Thomas Vicar
233 Anne Elizabeth Roberts Glan Aber Morfa Nevin 19/06/1941 41 E W Hughes Thomas Vicar
234 Mary Williams 4 Brynglas Nevin 15/10/1941 73 E W Hughes Thomas Vicar
235 Mary Ann Evans Penymaes Morfa Nevin 17/10/1941 81 E W Hughes Thomas Vicar
236 Mary Jones Buarth Morfa Nevin 20/11/1941 42 E W Hughes Thomas Vicar
237 Henry Jones Hen Blas Portinllaen 22/11/1941 63 E W Hughes Thomas Vicar
238 Ellen Jones Jones Terrace Morfa Nevin 10/01/1942 53 E W Hughes Thomas Vicar
239 William Owen Denbigh Mental Hospital 10/01/1942 72 E W Hughes Thomas Vicar
240 Edwin J Liversedge Mayfield Mofra Nevin 28/04/1942 82 E W Hughes Thomas Vicar
241 Margaret Jane Thomas Glanswr Morfa Nevin 18/06/1942 62 E W Hughes Thomas Vicar
242 William Owen Glanaber Morfa Nevin 04/06/1942 73 E W Hughes Thomas Vicar
243 Jane Massey Owen 7 Pistyll Terrace Pistyll 23/06/1942 77 E W Hughes Thomas Vicar
244 Harry Roberts 8 Penrhos Morfa Nevin 30/06/1942 26 E W Hughes Thomas Vicar
245 Agnes Elizabeth Nettleton Ceris Nevin 14/10/1942 76 E W Hughes Thomas Vicar
246 Albert Swift Roseville Morfa Nevin 04/11/1942 74 E W Hughes Thomas Vicar
247 Mary Williams 3 Nant y Felin Nevin 16/11/1942 76 E W Hughes Thomas Vicar
248 Spinar Nettleton Ceris Nevin 27/11/1942 81 E W Hughes Thomas Vicar
249 Edith Maud Nesfield Bryntirion Morfa Nevin 28/11/1942 66 E W Hughes Thomas Vicar
250 Stephen Nesfield Bryntirion Morfa Nevin 27/01/1943 76 E W Hughes Thomas Vicar
251 Frances Elizabeth Jones Vyrnwy West End Parade Pwllheli 02/02/1943 85 E W Hughes Thomas Vicar
252 Catherine Ann Rowlands Eryri Hospital Caernarvon 03/03/1943 72 E W Hughes Thomas Vicar
253 Albert Hodges No fixed abode 01/08/1943 61 E W Hughes Thomas Vicar
254 Jane Ellen Cooke Morfa 12 Dorfil Street Festiniog 16/08/1943 69 E W Hughes Thomas Vicar
255 Elizabeth Hughes Bryn Coch Morfa Nevin 07/09/1943 80 E W Hughes Thomas Vicar
256 Richard Jones Glanydon Trevor 29/09/1943 62 E W Hughes Thomas Vicar
257 Florence Reed Cairnmor Morfa Nevin 07/03/1944 70 E W Hughes Thomas Vicar
258 Doris Mary Parry Fron Nevin 13/03/1944 46 E W Hughes Thomas Vicar
259 Louisa May Reed Penrallt Nevin 01/05/1944 79 E W Hughes Thomas Vicar
260 Frances Ellen Jones Well Street Nevin 10/05/1944 77 E W Hughes Thomas Vicar
261 Ellen Elizabeth Jones Tawelfa High Street Nevin 22/05/1944 67 E W Hughes Thomas Vicar
262 Jane Jackson Liversadge 42 Linden Road Manchester 23/06/1944 84 E W Hughes Thomas Vicar
263 Rees Gwyn Owen Sunnyside Morfa Nevin 29/07/1944 62 E W Hughes Thomas Vicar
264 Hefyn Rowlands Penrhyn Morfa Nevin 31/07/1944 7w E W Hughes Thomas Vicar
265 Nellie May Morris Cartref Morfa Nevin 05/08/1944 59 E W Hughes Thomas Vicar
266 Evan Jones Eryri Hospital Caernarvon 07/10/1944 78 E W Hughes Thomas Vicar
267 Sydney Morris Glan Aber Morfa Nevin 13/10/1944 45 E W Hughes Thomas Vicar
268 Daniel Williams Talarfor Morfa Nevin 23/10/1944 68 E W Hughes Thomas Vicar
269 William Williams Afallon Morfa Nevin (died at) 17/11/1944 68 E W Hughes Thomas Vicar
270 Mary B Bevan Chez Nous Morfa Nevin 24/11/1944 77 E W Hughes Thomas Vicar
271 John Owen Jones Arfaes Morfa Nevin 12/12/1944 54 E W Hughes Thomas Vicar
272 Georgina E D Williams Gwynant Morfa Nevin 04/01/1945 88 E W Hughes Thomas Vicar
273 Ethel Williams Old Rectory Llaniestyn 16/03/1945 60 E W Hughes Thomas Vicar
274 John Thomas Jones Glan Borth Morfa Nevin 24/03/1945 81 E W Hughes Thomas Vicar
275 Catherine Jones Swn y Mor Morfa Nevin 04/04/1945 78 E W Hughes Thomas Vicar
276 John Hughes Royal Infirmary Chester 02/06/1945 48 J Albert Morgan Minister
277 Lewis Jones Arosfa Morfa Nevin 11/06/1945 70 John Owen C M Minister
278 Richard Lincoln Williams Pantlon Stores Morfa Nevin 21/06/1945 57 John Owen C M Minister
279 William Williams Noddfa Morfa Nevin 03/07/1945 86 John Owen C M Minister
280 Annie Parry Arddol Morfa Nevin 05/08/1945 61 E W Hughes Thomas Vicar
281 Ellen Hughes Min y Mor Morfa Nevin 09/02/1946 86 C Rowlands Methodist Minister
282 William Jones Teganfa Well Street Nevin 28/03/1946 79 E W Hughes Thomas Vicar
283 Jane Griffith Talafon Nevin 16/06/1946 71 E W Hughes Thomas Vicar
284 Jane Evans Cartref Ala Road Pwllheli 09/08/1946 70 C Rowlands Methodist Minister
285 John Griffith Jones C and A Infirmary 08/11/1946 65 E W Hughes Thomas Vicar
286 John Williams Brynawel Nevin 17/12/1946 85 E W Hughes Thomas Vicar
287 Charles Henry Dryden Cairnmor Morfa Nevin 23/01/1947 72 E W Hughes Thomas Vicar
288 Hugh Morris Williams Fair View Morfa Nevin 25/01/1947 64 E W Hughes Thomas Vicar
289 Caroline Griffiths Heaton Grove Edeyrn 06/03/1947 20 E W Hughes Thomas Vicar
290 Mary Jones Glan Borth Morfa Nevin 24/03/1947 83 E W Hughes Thomas Vicar
291 Robert Thomas Cae Coch Morfa Nevin 03/02/1947 82 Rev Rowlands Baptist Minister
292 William Jones Cae Pwll Morfa Nevin 04/02/1947 86 E W Hughes Thomas Vicar
293 Laura Jones Glan Arfor Morfa Nevin 05/04/1947 93 E W Hughes Thomas Vicar
294 Ann Williams Bryn Awel Nevin 14/04/1947 82 E W Hughes Thomas Vicar
295 Elizabeth Owen Sunnyside Morfa Nevin 20/05/1947 93 E W Hughes Thomas Vicar
296 Hugh Hughes Tangraig Morfa Nevin 10/06/1947 74 E W Hughes Thomas Vicar
297 Owen Jones Pandy Fynnon Clynnog 17/06/1947 72 E W Hughes Thomas Vicar
298 Elizabeth Alice Hughes Mental Hospital Denbigh 26/07/1947 72 E W Hughes Thomas Vicar
299 Maggie Jones Tawelfan Morfa Nevin 16/09/1947 65 C Rowlands Methodist Minister
300 David Jones Disgwylfa Morfa Nevin 13/01/1948 83 E W Hughes Thomas Vicar
301 Catherine Ann Thomas Brynraur Morfa Nevin 19/01/1948 89 C Rowlands Methodist Minister
302 Ruth Evans Llain Fadryn Morfa Nevin 06/02/1948 86 C Rowlands Methodist Minister
303 Frederick Massey Owen 7 Pistyll Terrace Pistyll 17/04/1948 64 E W Hughes Thomas Vicar
304 Richard Cottrell Golf Road Morfa Nevin 03/09/1948 13 E W Hughes Thomas Vicar
305 Frederick George Walsh Astonwood Brynglas Nevin 09/09/1948 75 E W Hughes Thomas Vicar
306 Margaret Evans Meifod Morfa Nevin 25/10/1948 79 E W Hughes Thomas Vicar
307 William Jonhnson Pwll Crwn Morfa Nevin 13/01/1949 94 E W Hughes Thomas Vicar
308 Kate James Thomas Fron Hyfryd Morfa Nevin 03/03/1949 74 E W Hughes Thomas Vicar
309 Ellen Williams Bodfan Morfa Nevin 04/04/1949 95 E W Hughes Thomas Vicar
310 Rebecca Jones Cil Llidiart Morfa Nevin 29/10/1949 87 E W Hughes Thomas Vicar
311 Charles McCaslin 15 St Ann's Road Cheadle 16/01/1950 58 E W Hughes Thomas Vicar
312 Jane Brady Bryn Eglwys Morfa Nevin 14/02/1950 35 E W Hughes Thomas Vicar
313 Elizabeth Jones 46 New Street Trevor 25/02/1950 72 E W Hughes Thomas Vicar
314 Richard Allum Penrallt Nevin 18/02/1950 72 E W Hughes Thomas Vicar
315 Ellen Hood The Nook Morfa Nevin 03/05/1950 84 E W Hughes Thomas Vicar
316 John William Jones Bodfan Morfa Nevin 16/10/1950 67 E W Hughes Thomas Vicar
317 Henry Jones Noddfa Morfa Nevin 05/01/1951 82 Albert Morgan Minister
318 Jane Owen Oakfield Morfa Nevin 31/01/1951 49 E W Hughes Thomas Vicar
319 Katie Jenkinson Penbrynglas Nevin 02/02/1951 71 E W Hughes Thomas Vicar
320 Thomas Ellis Pritchard Mon Awel Tair Lon Nevin 05/02/1951 59 E W Hughes Thomas Vicar
321 Robert Henry Butterworth Claremont Morfa Nevin 07/02/1951 67 E W Hughes Thomas Vicar
322 Rebecca Roberts 7 Church Street Nevin 25/02/1951 59 E W Hughes Thomas Vicar
323 Robert Williams Glan Menai Morfa Nevin 13/03/1951 49 John Owen C M Minister
324 Maggie Parry 7 Church Street Nevin 05/04/1951 55 E W Hughes Thomas Vicar
325 Catherine Mossop Madoc Hospital Portmadoc 14/04/1951 E W Hughes Thomas Vicar
326 Sarah Josephine Sleigh Cliff Castle Nevin 25/04/1951 73 E W Hughes Thomas Vicar
327 Richard William Owen Dolfa Palace Street Nevin 02/06/1951 61 E W Hughes Thomas Vicar
328 Mary Williams Arfaes Morfa Nevin 05/06/1951 75 E W Hughes Thomas Vicar
329 Gwen Williams Tyddyn Aberdovey late Pantlon Shop 09/08/1951 90 E W Hughes Thomas Vicar
330 Robert Williams Old Rectory Llaniestyn 13/10/1951 82 E W Hughes Thomas Vicar
331 Annie Rowena Griffiths C and A Infirmary Bangor 26/10/1951 22 E W Hughes Thomas Vicar
332 Sarah Davies Pwllheli Hospital late Llwyn Onn 17/11/1951 72 E W Hughes Thomas Vicar
333 Evan Hughes Adenfa Morfa Nevin 07/12/1951 78 E W Hughes Thomas Vicar
334 William Richard Jones C M Chapel 15/01/1952 58 E Edwards C M Minister
335 Margaret Parry Arwel 21/01/1952 79 J A Morgan Minister
336 Kate Jones Rhianfa 30/01/1952 75 W Evans Vicar Pwllheli
337 William Rees Thomas 2 Council Houses Penrhos 11/02/1952 29 H L Hughes Llanbedrog
338 Elizabeth Williams Eryl 12/02/1952 88 W Evans Vicar Pwllheli
339 Ellen Thomas Mental Hospital Denbigh 04/03/1952 70 Benson Davies Vicar
340 Ellen Jones Bryn Eifion Nevin 12/04/1952 81 J A Morgan Minister
341 Griffith Williams Madyn View Morfa Nevin 27/05/1952 79 Benson Davies Vicar
342 Joseph Sanders Bodawen Morfa Nevin 31/05/1952 78 Benson Davies Vicar
343 Winifred M A Kildare Cliff Lodge Nevin 03/06/1952 77 Benson Davies Vicar
344 Ethel Burnt Cooper Cliff Lodge Nevin 05/06/1952 67 Benson Davies Vicar
345 Elizabeth Williams Ivydale Morfa Nevin 22/07/1952 69 Benson Davies Vicar
346 Grace Hooper Tassel 22 Glan Menai Treborth Bangor 28/08/1952 64 Benson Davies Vicar
347 Kate Roberts Ardd Wen Morfa Nevin 24/08/1952 53 Benson Davies Vicar
348 Linda Margaret Thomas C and A Hospital 22/10/1952 2 Benson Davies Vicar
349 Richard Parry Arwel Nevin 24/10/1952 83 Benson Davies Vicar
350 Catherine Evans Cae Bach Morfa Nevin 24/11/1952 79 Benson Davies Vicar
351 William Jones Glanrafon Stores Morfa Nevin 29/11/1952 61 Benson Davies Vicar
352 Anne Williams Morwylfa South Beach Pwllheli 14/12/1952 86 Benson Davies Vicar
353 Brenda Hughes Mount Cottage Morfa Nevin 26/12/1952 8w Benson Davies Vicar
354 Eleanor Jones 1 Jones Terrace Morfa Nevin 08/01/1953 65 Benson Davies Vicar
355 John Jones Park Stores Morfa Nevin 17/01/1953 79 Benson Davies Vicar
356 Robert Evan Jones Cartref Morfa Nevin 26/02/1953 16d Benson Davies Vicar
357 Ellen Rogers Pant Lon Morfa Nevin 08/03/1953 74 Benson Davies Vicar
358 Evan Henry Evans Bryn Beryl Pwllheli 12/03/1953 57 Benson Davies Vicar
359 Mabel Grace Churton Riddiford Nevin 18/03/1953 75 Benson Davies Vicar
360 Richard Eiddon Davies Broadgreen Hospital 31/07/1953 4m Benson Davies Vicar
361 Ellen Murphy Hocking Tegfan Nevin 02/08/1953 88 Benson Davies Vicar
362 Still born child G G Jones and Ethel Jones 29/09/1953 Benson Davies Vicar
363 Annie Maria Smith Triarddeg Morfa Nevin 29/10/1953 87 Benson Davies Vicar
364 Robert Morris Wilson Hall View Nevin 10/12/1953 Benson Davies Vicar
365 Catherine Mary Jones Bryn Hyfryd Morfa Nevin 18/01/1954 66 Benson Davies Vicar
366 Thomas Bowe Laine Briarfield Nevin 03/03/1954 78 Benson Davies Vicar
367 Kate Sophie Jones 17 Meadfoot Row S W 16 20/02/1954 85 Benson Davies Vicar
368 Emily Johnson Nazareth House Llaystumdwy 10/03/1954 98 Benson Davies Vicar
369 Ann Jones Bodawen Nevin 13/03/1954 65 Benson Davies Vicar
370 Madeline Williams Llys Alaw Morfa Nevin 01/06/1954 81 Benson Davies Vicar
371 Jane Thomas Ty Newydd Bwlch 27/07/1954 86 Benson Davies Vicar
372 Jennie Evans C and A Hospital 01/09/1954 71 Benson Davies Vicar
373 Mary Emma Jones Bryn Beryl Hospital Pwllheli 17/11/1954 81 Benson Davies Vicar
374 Evan Thomas Pen yr Orsedd Morfa Nevin 30/11/1955 85 Benson Davies Vicar
375 John Parry 10 Penrhos Morfa Nevin 14/03/1956 73 Benson Davies Vicar
376 Lily Price Wenallt Nefyn 24/03/1956 72 R L Rowlands
377 Elizabeth Ellen Thomas C and A Hospital 24/04/1956 61 D J Jones Vicar
378 Martha Loweth Wenallt Well Street 09/06/1956 64 R W Rowlands
379 Elizabeth Rawlins West End Garage Caravan Nefyn 31/07/1956 15min D J Jones Vicar
380 Mary Hughes Avondale Morfa Nefyn 02/10/1956 82 D J Jones Vicar
381 James Gordon Ackers Gwynfor Morfa Nefyn 15/10/1956 71 Rev Edwards
382 Jane Mary Williams Penmaenmawr 04/11/1956 72 D J Jones Vicar
383 Minnie Butterworth Claremont Morfa Nevin 21/11/1956 73 D J Jones Vicar
384 Herbert Griffith Thomas Llwyn Morfa Nefyn 28/12/1956 83 E Edwards
385 Sarah Emilly Lloyd Highfield Morfa Nefyn 08/02/1957 73 D J Jones Vicar
386 Richard Hughes Tyncoed Morfa Nefyn 21/03/1957 66 D J Jones Vicar
387 Lilian Owen Bryn Coch Morfa Nevin 14/05/1957 77 D J Jones Vicar
388 Dorothy Florence Lane Linksway Hotel Morfa Nefyn 10/06/1957 72 D J Jones Vicar
389 Griffith Griffiths Tan y Parc Morfa Nefyn 11/07/1957 74 D J Jones Vicar
390 John Davies Ivydale Morfa Nefyn 30/07/1957 49 D J Jones Vicar
391 Robert Cooke Criccieth 14/08/1957 85 D J Jones Vicar
392 William Dopp Morfa Nevin 19/08/1957 55 D J Jones Vicar
393 Jane Griffith Tan y Parc Morfa Nefyn 11/09/1957 80 D J Jones Vicar
394 Judith Ellen Davies Cil Llidiart Morfa Nevin 30/10/1957 76 D J Jones Vicar
395 Ellen Rogers 2 Pant Lon Morfa Nefyn 28/12/1957 44 D J Jones Vicar
396 Frances Mary Evans Pool Street Nefyn 31/12/1957 72 D J Jones Vicar
397 Robert Griffith Humphreys Canton House Well Street 05/01/1958 75 D J Jones Vicar
398 Thomas John Thomas Glandwr Morfa Nefyn 28/01/1958 92 D J Jones Vicar
399 William Hughes 7 Jones Terrace Morfa Nefyn 29/01/1958 82 D J Jones Vicar
400 Anne Jane Roberts Blaenau Festiniog 30/01/1958 87 D J Jones Vicar
401 Jane Jones Morfa Nefyn 13/02/1958 84 D J Jones Vicar
402 Ernest M Ginders 7 Penrhos Morfa Nefyn 19/02/1958 85 D J Jones Vicar
403 Catherine Ellen Williams Llysfor Nefyn 26/02/1958 69 D J Jones Vicar
404 Evan Thomas Evans 6 Church Street Caernarvon 26/02/1958 77 D J Jones Vicar
405 David Jones Trigfa Bontnewydd 09/03/1958 70 D J Jones Vicar
406 Annie Saunders Bodawen Morfa Nefyn 27/03/1958 83 D J Jones Vicar
407 Jane Jones Refail Bach Nefyn 29/03/1958 77 D J Jones Vicar
408 Catherine Hughes 30/03/1958 55 D J Jones Vicar
409 John Evan Lewis Carys Morfa Nefyn 09/04/1958 62 D J Jones Vicar
410 Margaret Thomas Bod Gwilym 75 Abererch Road 04/05/1958 70 D J Jones Vicar
411 Laura Mary Jones Bodarborth Nefyn 10/06/1958 85 D J Jones Vicar
412 Hannah Williamson Four Winds Edern 06/08/1958 69 D J Jones Vicar
413 Mabel A W Cooper Cliff Lodge Nefyn 24/09/1958 83 D J Jones Vicar
414 John Joseph Hadley Lletty Morfa Nefyn 06/10/1958 80 D J Jones Vicar
415 William Parry Roberts Glasfryn Morfa Nefyn 06/11/1958 65 D J Jones Vicar
416 Owen Morris Williams Glasgoed Morfa Nefyn 05/11/1958 88 D J Jones Vicar
417 Mary Eliza Hunt Disgwylfa Morfa Nefyn 14/02/1959 81 J A Morgan Morfa Nefyn
418 Alice Elizabeth Hurst Norlands Bognor Regis 10/03/1959 73 D J Jones Vicar
419 Alice Maud Steventon Meifod Morfa Nefyn 09/03/1959 81 D J Jones Vicar
420 Janet Duncan Berwyn Morfa Nefyn 25/07/1959 77 D J Jones Vicar
421 William Cooke Thomas 01/11/1959 59 J A Cooke Caernarfon
422 Margaret Herbert Davies Brooklyn Morfa Nefyn 05/11/1959 77 D J Jones/Morris E Pugh
423 John Davies Bryn Cytun Morfa Nefyn 25/11/1959 72 D J Jones Vicar
Entries Per Page
Displaying Page of