Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
1 Ann Roberts Caegarw 16/01/1813 37 J Owen Llaniestyn
2 Jane Griffith Tregarnedd Bach 01/02/1813 8m J Owen Llaniestyn
3 Jane Williams Felin ganol 11/05/1813 88 Robert Williams Rector
4 William Williams Tynylon 26/05/1813 3w Edward Owen Llaniestyn
5 Marsley Griffith Trefaes 24/09/1813 80 Robert Williams Rector
6 Catherine Thomas Tyn Maes 17/12/1813 73 J Evans Tydweiliog
7 Thomas Morgan Ty Newydd Sarn 20/01/1814 9m Robert Williams Rector
8 Rowland Jones Caemawr 21/01/1814 7 Robert Williams Rector
9 Margaret Jones Trefaes 17/08/1814 60 J Owen Llaniestyn
10 Ellen Pritchard Llidiart Gwyn 03/02/1815 7 Robert Williams Rector
11 Thomas Davies Nant y Carw 21/08/1815 3m Robert Williams Rector
12 Lowry Roberts Pen Sarn 14/08/1815 8w J Evans Tydweiliog
13 Jonnett Williams Brynhunog Bach Bryncroes 07/10/1815 21 Robert Williams Rector
14 Robert Griffith Gwerngoegau 26/02/1816 67 Robert Williams Rector
15 Humphrey Williams Trigwm 04/06/1816 74 Robert Williams Rector
16 Margaret Williams Brynhunog Bach Bryncroes 01/02/1817 28 J Evans Tydweiliog
17 David Jones Pen y Bryn 19/07/1817 70 J Evans Tydweiliog
18 Margaret Thomas Bottwnog 09/09/1817 37 J Evans Tydweiliog
19 Jane Williams Meyllteyrn 24/10/1817 3w Edward Owen Llaniestyn
20 Ellin Thomas Rhos Bottwnog 07/02/1818 77 J Evans Tydweiliog
21 Thomas Humphrey Tyn Lon 04/06/1818 62 John Royle Curate
22 Robert Jones Waengweigan 14/07/1818 1 John Royle Curate
23 Owen Roberts Meyllteyrn Mill 24/07/1818 58 John Royle Curate
24 Robert Griffith Cae Mawr Meyllteyrn 21/01/1819 1 John Royle Curate
25 James Hughes Ffridd Goch 18/02/1819 3 John Royle Curate
26 Evan Jones Cefn Erw 18/03/1819 18m John Royle Curate
27 John Griffith Tyn y Muriau 17/04/1819 10m John Royle Curate
28 Morgan Evans Nant yr henlyn Llaniestyn 30/04/1819 36 John Royle Curate
29 David Jones Nant y Carw 22/05/1819 12 John Royle Curate
30 Jonet Jones Ffridd (daughter Rbt Jones) 16/01/1821 6m John Hughes Minister
31 David Jones Pen y Bryn Llaniestyn 1821 2w John Royle Curate
32 Margaret Evan Hendy 23/02/1821 51 J Evans Tydweiliog
33 John Davies Nant y Carw 10/03/1821 42 John Royle Curate
34 Elizabeth Richard Llidiart y Gwynt 29/04/1821 18m John Royle Curate
35 John Williams Meyllteyrn 08/05/1821 3m John Royle Curate
36 Robert Jones Waengweigan 05/06/1821 5w John Royle Curate
37 Ellen Roberts Groesffordd 15/03/1821 50 John Royle Curate
38 William James Tir brin 12/11/1822 73 Griffith Roberts Curate
39 George Jones No Address 24/03/1823 17 Griffith Roberts Curate
40 John Griffith Ty Newydd Aberdaron 15/05/1823 85 Griffith Roberts Curate
41 Margaret Morgan Gate Wen Llaniestyn 29/05/1823 76 William Roberts Bryncroes
42 Lowry Thomas Pen Sarn 10/09/1823 9w Griffith Roberts Curate
43 Elizabeth Thomas Rhos Bottwnog 25/03/1824 5m Griffith Roberts Curate
44 Thomas Evan Gwtter Rhos Bottwnog 06/05/1824 2 Griffith Roberts Curate
45 Catherine Roberts Tyn lon 07/06/1824 86 Griffith Roberts Curate
46 Ebenezer Hughes Tair Lone 01/03/1825 10m Griffith Roberts Curate
47 Peter Jones Tyn Lon 21/04/1825 88 Griffith Roberts Curate
48 Evan Jones Meyllteyrn Farm 10/11/1825 75 Griffith Roberts Curate
49 Lewis Ellis Nant y Carw 11/07/1826 14 Griffith Roberts Curate
50 Jane Parry Nant Bottwnog 22/07/1826 36 Griffith Roberts Curate
51 Lowry Richard Trevaes Bach 05/11/1827 36 Griffith Roberts Curate
52 William Griffith Meyllteyrn 06/11/1827 48 Griffith Roberts Curate
53 Margaret Griffith Pen y Bryn Penllech 25/02/1828 89 Griffith Roberts Curate
54 Ellen Morgan Wag y Noes Aberdaron 16/04/1828 88 Griffith Roberts Curate
55 Anne Williams Nant Bottwnog 29/04/1828 82 Griffith Roberts Curate
56 Morris Thomas Pensarn 10/05/1828 16 Griffith Roberts Curate
57 William Roberts Gweun Weigan 10/10/1828 1m Griffith Roberts Curate
58 Anne Williams Pen y Bryn Llaniestyn 23/01/1828 85 Griffith Roberts Curate
59 Robert Griffith Tynewydd Aberdaron 09/01/1829 25 Griffith Roberts Curate
60 Owen Hughes Ffridd goch Llaniestyn 02/04/1829 19 Griffith Roberts Curate
61 William Richard Cil Llidiart 30/04/1829 16 Griffith Roberts Curate
62 John Hughes Ffridd goch Llaniestyn 03/08/1829 22 John Evans Llangwnadl
63 John Prichard Lletty 03/10/1829 52 William Roberts Bryncroes
64 Margret Griffiths Pen y Nant 22/10/1829 10 Griffith Roberts Curate
65 Elizabeth Jones Tanrallt Bottwnog (late of) 10/03/1830 88 Griffith Roberts Curate
66 Lowry Hughes Tair Lon 17/04/1830 10 Griffith Roberts Curate
67 Griffith Jones Gwern goigan 08/09/1830 3 Griffith Roberts Curate
68 Griffith Jones Gwern goigan 11/01/1831 10w Griffith Roberts Curate
69 Richard Griffith Meyllteyrn 24/06/1831 78 Griffith Roberts Curate
70 Mary Jones Meyllteyrn 25/06/1831 79 Griffith Roberts Curate
71 Elizabeth Williams Tair Lone 06/07/1831 42 Griffith Roberts Curate
72 Ellin Evan Llidiart Gwyn 26/07/1831 17 John Evans Tydweiliog
73 Lowry Robert Tylon Rhoshirwan (wife Hugh Rbt) 20/01/1832 50 Griffith Roberts Curate
74 Elinor Jones Cefn nen 24/03/1832 16 Hugh Jones Penllech
75 Griffith William Cae Mawr 21/04/1832 3w John Evans Tydweiliog
76 Mary Hughes Tainlon 12/05/1832 21 Griffith Roberts Curate
77 William Hughes Tainlon 19/05/1832 3 Griffith Roberts Curate
78 Richard Griffith Tyn y Muriau 19/05/1832 1 Griffith Roberts Curate
79 Elizabeth Richard Llidiart Gwyn 19/11/1832 3 Griffith Roberts Curate
80 Lewis Ellis Hendy 11/04/1833 81 Griffith Roberts Curate
81 William Roberts Brynhunog Bach Rhoshirwan 07/12/1833 71 D Williams Rector
82 Mary Williams Pen y Nant 14/12/1833 81 D Williams Rector
83 Jane Owen Muriau Bryncroes 27/01/1834 4 D Williams Rector
84 John Hughes Bodgana Bryncroes 02/08/1834 39 D Williams Rector
85 Ellin Morris Hendy 24/08/1834 85 D Williams Rector
86 Lowry Rowlands Nant y Carw 01/12/1834 60 D Williams Rector
87 Catherine Morgan Nant yr Enllyn 06/12/1834 84 D Williams Rector
88 John Edmund Tyddyn hen Llaniestyn 27/02/1835 74 D Williams Rector
89 Void Void Void Void Void Void
90 Margaret Carter Ty lon 21/03/1835 2 D Williams Rector
91 Elizabeth Owen Gremp Bryncroes 18/05/1835 85 D Williams Rector
92 Ellin Roberts Llidiart Gwyn 29/08/1835 Inf D Williams Rector
93 Eleanor Evans Cae mawr 26/04/1836 4d John Hughes Rector
94 Griffith Evans Meyllteyrn 28/06/1836 49 John Hughes Rector
95 Ellen Morgan Tredeiliwr 19/01/1837 56 John Hughes Rector
96 Jane Jones Ffridd 24/01/1837 46 John Hughes Rector
97 John Hughes Frondeg 15/03/1837 20 John Hughes Rector
98 John Ellis Rhwngyddwyffordd Bryncroes 04/10/1837 93 John Hughes Rector
99 Janet Roberts Shop y Llan Bryncroes 26/12/1837 76 John Hughes Rector
100 Ellen Morgan Pen y Singrig Bryncroes 01/01/1838 1d John Hughes Rector
101 Ellen Jones Trefaes 09/01/1838 64 John Hughes Rector
102 William Prichard Tyn y Muriau 17/01/1838 89 John Hughes Rector
103 Hugh Roberts Ffridd Goch Llaniestyn 06/02/1838 66 John Hughes Rector
104 John Owen Neigwl Plas Llandegwning 18/05/1838 64 Robert Jones Minister
105 Thomas Hughes Trefaes Bach 04/08/1838 3d John Hughes Rector
106 Elizabeth Thomas Brynhynnog Bach 25/09/1838 75 Robert Jones Penllech
107 Richard Lewis Llidiart Gwyn 05/11/1838 56 Robert Jones Penllech
108 Fanny Jones Tyddyn hen Llaniestyn 30/05/1839 72 John Hughes Rector
109 Mary Jones Tre deiliwr 11/06/1839 4d John Hughes Rector
110 Elizabeth Humphrey Tyddyn du Llaniestyn 24/06/1839 62 John Hughes Rector
111 Robert Jones Tan y Graig Bryncroes 24/12/1839 2m John Hughes Rector
112 Lewis Jones Hendy 13/02/1840 27 John Hughes Rector
113 Janet Ellis Nant y Carw 06/04/1840 5w John Hughes Rector
114 Jane Morgan Tredeiliwr 29/04/1840 4 John Hughes Rector
115 Jane Jones Crygeran 13/07/1840 17 John Hughes Rector
116 Richard Humphreys Tyddyndu Llaniestyn 16/12/1841 63 John Hughes Rector
117 Ishmael Jones Meyllteyrn 31/10/1842 11w John Hughes Rector
118 Hugh Hughes Frondeg 01/02/1843 20 John Hughes Rector
119 Ellen Parry Caer? 29/02/1843 9w John Hughes Rector
120 Thomas Ellis Pensarn 16/03/1843 86 Robert Jones Minister
121 Hannah Jones Crygeran 16/03/1843 7m Robert Jones Minister
122 Lowry Griffith Meyllteyrn 23/03/1843 NK John Hughes Rector
123 Janet Griffith Gwern Goegan 14/04/1843 73 John Hughes Rector
124 Margery Hughes Bwlch Bridyn Edern 26/08/1843 27 John Hughes Rector
125 Griffith Roberts Gwern Goegan 25/11/1843 11 John Hughes Rector
126 Jane Williams Llanllyfni late Pennant 29/02/1844 27 John Hughes Rector
127 Anne E Hughes Bottwnog Rectory 30/05/1844 74 Robert Jones Minister
128 Griffith Roberts Tyn y Coed Bryncroes 20/06/1844 3 John Hughes Rector
129 Edward Roberts Tynycoed Bryncroes 20/06/1844 2 John Hughes Rector
130 Janet Hughes Frondeg 03/08/1844 29 John Hughes Rector
131 Anne Griffith Sarn 20/11/1844 91 John Hughes Rector
132 Ellen Jones Cefn Nen 31/03/1846 1w John Hughes Rector
133 Mary Hughes Crin Dir Llaniestyn 20/04/1846 81 John Hughes Rector
134 Anne Owen Lletty Bryncroes 31/07/1846 87 John Hughes Rector
135 Jane Griffith Bodgaua Bryncroes 19/01/1847 4d Robert Williams Rector
136 Ellis Lewis Nant y Carw Meyllteyrn 04/02/1847 74 Robert Williams Rector
137 Robert Jones Trefaes 30/03/1847 75 Robert Williams Rector
138 Elizabeth Parry Llidiart Gwyn 19/06/1847 11m Robert Williams Rector
139 William Williams Tynylon 08/11/1847 3m Robert Williams Rector
140 Griffith Jones Tynylon 10/07/1848 70 Robert Williams Rector
141 Anne Roberts Tredeiliwr 22/07/1848 67 Robert Williams Rector
142 John Davies Abergele 06/09/1848 10 Robert Williams Rector
143 William Roberts Tredeiliwr 12/10/1848 65 Robert Williams Rector
144 Void Void Void Void Void Void
145 Elizabeth Evans Brynmawr Llaniestyn 12/01/1849 69 Robert Jones Rector
146 Mary Thomas Caemawr 03/02/1849 85 Robert Jones Rector
147 Griffith Roberts Bod gyrri Bryncroes 26/03/1849 1 Robert Jones Rector
148 Elizabeth Lewis Trigwm bach 05/04/1849 65 D S Evans Penllech
149 Void Void Void Void Void Void
150 Jane Roberts Tynlon 24/01/1850 NK D S Evans Penllech
151 Samuel Owen Ffridd 24/05/1850 18m D S Evans Penllech
152 Elizabeth Griffith Bodgyri 28/05/1850 6 Robert Jones Rector
153 William Jones Sarn Village 31/12/1850 33 Robert Jones Rector
154 Robert Jones Ffridd 18/01/1851 3 Robert Jones Rector
155 Ellen Roberts Rwttan Bottwnog 24/04/1851 56 D S Evans Penllech
156 Evan Jones Trefaes 14/06/1851 64 Robert Jones Rector
157 Elizabeth Williams Llanyrchymedd 12/07/1851 57 Robert Jones Rector
158 James Hughes Llaniestyn 17/10/1851 73 D S Evans Penllech
159 Griffith Prichard Pennant 13/11/1851 67 Robert Jones Rector
160 Void Void Void Void Void Void
161 Philip Parry Sarn Village 14/02/1852 9m Robert Jones Rector
162 David Jones Penybryn 02/03/1852 42 Robert Jones Rector
163 Jane Morris Crugeran 15/04/1852 11m Robert Jones Rector
164 Jane Hughes Trevaes 15/04/1852 72 D S Evans Penllech
165 William Evan Nant yr Henllyn Llaniestyn 11/06/1852 73 Robert Jones Rector
166 John Roberts Trevaes 12/10/1852 82 Robert Jones Rector
167 Void Void Void Void Void Void
168 John Lewis Hendy 08/09/1853 68 Robert Jones Rector
169 Margaret Williams Brynmawr 21/09/1853 17 Robert Jones Rector
170 Jane Prichard Llidiart Gwyn 25/11/1853 1 Robert Jones Rector
171 Mary Prichard Tyn y Muriau 22/12/1853 97 Robert Jones Rector
172 Anne Roberts Trevaes 09/01/1853 85 Robert Jones Rector
173 Griffith Jones Crugeran 28/01/1854 65 Robert Jones Rector
174 Lewis Jones Tynycoed 14/04/1854 3m Robert Jones Rector
175 Mary Jones Llain gainor 15/05/1854 42 Robert Jones Rector
176 Jane Evans Nant yr Henllyn 08/07/1854 71 Robert Jones Rector
177 Mary Pritchard Penynant 14/07/1854 71 Robert Jones Rector
178 Robert Owen Trevaes 13/08/1854 85 Griffith Roberts Minister
179 Robert Jones Caemawr 09/08/1854 7 Robert Jones Rector
180 John Roberts Tynycoed 01/12/1854 21 Robert Jones Rector
181 Void Void Void Void Void Void
182 Jane Thomas Tredeiliwr 17/03/1855 2 Robert Jones Rector
183 Evan Lewis Trigwm bach 24/04/1855 67 Robert Jones Rector
184 Void Void Void Void Void Void
185 Mary Roberts Caemawr 27/01/1857 9 Robert Jones Rector
186 John Evans Brynmawr Llaniestyn 06/03/1857 76 Robert Jones Rector
187 Griffith Williams Nantcarw 08/09/1857 6 Robert Jones Rector
188 Void Void Void Void Void Void
189 Mary Owens Bodgyri 09/02/1858 68 Robert Jones Rector
190 Ann Griffith Meilltyrne 27/04/1858 75 Robert Jones Rector
191 Anne Thomas Trigwm 18/05/1858 6 Robert Jones Rector
192 David Jones Hendy 06/07/1858 38 Robert Jones Rector
193 Elizabeth Jones Brynmawr Llaniestyn 23/02/1859 11 Robert Jones Rector
194 Thomas Jones Brynmawr 23/02/1859 3 Robert Jones Rector
195 Margaret Parry Ty ucha Sarn 30/03/1859 4 Robert Jones Rector
196 Evan Jones Hope Sarn 05/04/1859 2 Griffith Roberts Minister
197 Jennet Jones Tynycoed 25/05/1859 4 Robert Jones Rector
198 Richard Roberts Tynycoed 08/08/1859 34 John Roberts Minister
199 Frances Jones Caerhyddach Aberdaron 03/10/1859 17 Robert Jones Rector
200 Catharine Griffith Gelliwig Bryncroes 08/10/1859 52 Robert Jones Rector
201 Laura Griffith Tymawr Bryncroes 29/10/1859 7 Robert Jones Rector
202 Jane Jones Gelliwig Bryncroes 22/11/1859 83 Robert Jones Rector
203 Griffith Jones Cae Mawr Sarn 09/12/1859 5 Robert Jones Rector
204 Jane Jones Llidiart Gwyn 10/01/1860 34 John Roberts Minister
205 Griffith Jones Llidiart Gwyn 19/04/1860 5m John Roberts Minister
206 Elizabeth Jones Brynmawr 20/08/1860 7w James Rowland Rector
207 David Williams Pensarn 06/10/1860 73 James Rowland Rector
208 Richard Griffith Sarn 21/10/1860 84 James Rowland Rector
209 Edward Roberts Tyncoed 18/01/1861 66 James Rowland Rector
210 John Thomas Treigwm 29/03/1861 40 James Rowland Rector
211 Ellis Thomas Trigwm 29/03/1861 44 James Rowland Rector
212 Elizabeth Jones Lletty 15/11/1861 57 James Rowland Rector
213 Thomas Jones Trefaes 26/04/1862 53 James Rowland Rector
214 Elinor Hughes Cae Refel 22/09/1862 59 James Rowland Rector
215 Anne Griffith Tyddyn Bloneg 22/11/1862 41 James Rowland Rector
216 John Jones Pennant 05/03/1862 20 James Rowland Rector
217 Hannah Ellis Nant y Carw 15/06/1862 19 James Rowland Rector
218 Margaret Roberts Felin Rhiw 03/07/1862 67 James Rowland Rector
219 Jennett Roberts Waen goegan 06/08/1862 70 James Rowland Rector
220 Ellin Williams Tynymuriau 08/11/1862 71 James Rowland Rector
221 Jane Williams Tydweiliog 01/01/1864 82 James Rowland Rector
222 Mary Morgan Pensarn 17/03/1864 62 James Rowland Rector
223 Rachel Evans Treigwm 15/04/1864 84 James Rowland Rector
224 William Williams Penrhosddu 29/07/1864 41 James Rowland Rector
225 William Griffith Weungoegan 27/09/1864 52 James Rowland Rector
226 Robert Jones Cae Mawr 06/10/1864 5m James Rowland Rector
227 Jennett Ellis Tybach 25/10/1864 81 James Rowland Rector
228 John Jones Crygeran 29/11/1864 37 James Rowland Rector
229 Ellin Evans Meyllteyrn 10/02/1865 65 James Rowland Rector
230 Henry Hughes Trefaes 27/03/1865 70 James Rowland Rector
231 Richard Griffith Tymawr 10/06/1865 38 James Rowland Rector
232 Griffith Jones Crygeran 29/05/1866 14 James Rowland Rector
233 John Jones Shop Caerhydderch Pwllheli 11/11/1866 37 James Rowland Rector
234 Griffith Jones Gwyllt 30/01/1867 11w James Rowland Rector
235 Margaret Roberts Tynycoed 26/02/1867 73 James Rowland Rector
236 Ellin Williams Bodgyni 16/03/1867 3 James Rowland Rector
237 Catharine Morgan Carnarvon 15/06/1867 48 James Rowland Rector
238 Jane Owen Felyn Meyllteyrn 27/12/1867 71 James Rowland Rector
239 William Williams Ty Engan 11/06/1868 13 James Rowland Rector
240 James Williams Bodgyni 31/08/1868 4 James Rowland Rector
241 Jane Jones Grygeran 24/08/1868 72 James Rowland Rector
242 Henry Griffith Meyllteyrn 12/12/1868 90 James Rowland Rector
243 Catharine Owens Bryn Mawr 29/03/1869 4m James Rowland Rector
244 Griffith Jones Caerhydderch 14/08/1869 66 James Rowland Rector
245 John Roberts Cae Mawr 14/09/1869 57 James Rowland Rector
246 Rowland Griffith Rwttan 04/02/1870 42 James Rowland Rector
247 Ellin Roberts Tyn Coed 25/02/1870 41 James Rowland Rector
248 Jane Lewis Llidiart Gwyn 05/07/1870 88 James Rowland Rector
249 Jane Roberts Cae Mawr 02/07/1870 61 James Rowland Rector
250 Jane Jones Tynffos 28/07/1870 31 James Rowland Rector
251 Jane Jones Tailon Sarn 06/10/1870 26 James Rowland Rector
252 Hugh Roberts Tan y Maen 13/07/1871 80 James Rowland Rector
253 John Roberts Hendre Llannor 08/08/1871 79 James Rowland Rector
254 Ellin Roberts Ffrydd Goch 12/10/1871 65 James Rowland Rector
255 Ellin Rowland Tredeiliwr 30/12/1871 59 James Rowland Rector
256 Owen Roberts Mill 14/09/1872 55 James Rowland Rector
257 Margaret Owen Trefaes 09/11/1872 85 James Rowland Rector
258 Laura Griffith Trefaes 03/05/1873 55 James Rowland Rector
259 Anne Hughes Gallt y Felin 20/06/1873 11m James Rowland Rector
260 Thomas Humphreys Berseba 12/12/1873 55 James Rowland Rector
261 Mary Hughes Ty Newydd Sarn 14/03/1874 38 James Rowland Rector
262 Rachel Griffith Meylldeyrn 18/06/1874 55 James Rowland Rector
263 Ellin Williams Ty Engan 20/07/1874 59 James Rowland Rector
264 Mary Williams Tan y Bryn Bryncroes 11/08/1874 28 James Rowland Rector
265 Catharine Hughes Trefaes Bach 15/09/1874 73 James Rowland Rector
266 Griffith Parry Ty Uchaf 18/09/1874 6m James Rowland Rector
267 William Griffith Meyllteyrn Uchaf 26/11/1874 13w James Rowland Rector
268 John Ellis Cae Mawr 11/03/1875 69 James Rowland Rector
269 John Evans Meyllteyrn 19/03/1875 86 James Rowland Rector
270 John Evans Tailon 18/04/1875 13 James Rowland Rector
271 John Roberts Waungoegan 15/07/1875 84 James Rowland Rector
272 Evan Williams Nant 27/08/1875 63 James Rowland Rector
273 Griffith Williams Tyn y Muriau 02/11/1875 84 James Rowland Rector
274 Mary Evans Brynmawr 03/11/1875 26 James Rowland Rector
275 Henry Parry Sarn 25/11/1875 47 James Rowland Rector
276 Jane Jones Ty Newydd 31/03/1876 69 James Rowland Rector
277 Margaret Parry Sarn fawr 29/04/1876 66 Thomas Jones Minister
278 David Jones Penbryn 03/06/1876 32 James Rowland Rector
279 Jane Thomas Croesfryn 22/06/1876 28 James Rowland Rector
280 Morris Roberts Ysgoldy Brynmawr 29/07/1876 77 James Rowland Rector
281 Mary Morgan Pensarn 23/08/1876 6 James Rowland Rector
282 Anne Jones Penbryn 11/09/1876 66 James Rowland Rector
283 Evan Parry Tyisaf 30/09/1876 7 James Rowland Rector
284 Ellin Morgan Pensarn 11/10/1876 9 James Rowland Rector
285 Margaret Humphrey Berseba Tydweiliog 23/11/1876 69 James Rowland Rector
286 Elizabeth Williams Bryn Llaniestyn 28/04/1877 44 James Rowland Rector
287 Jane Thomas Treigwm bach 04/05/1877 2w James Rowland Rector
288 Hugh Jones Frondeg 25/10/1877 87 James Rowland Rector
289 Evan Jones Tynewydd Sarn 31/10/1877 71 James Rowland Rector
290 John Rowlands Tai lon 19/01/1878 64 Jenkin Davies Rector
291 William H Williams Ty Engan 09/03/1878 5w Jenkin Davies Rector
292 Catherine Williams Tycanol Sarn 29/05/1878 44 Jenkin Davies Rector
293 Margaret Williams Trefaes Bach 20/07/1878 1 Jenkin Davies Rector
294 David Jones Tanyffordd Nefyn 18/07/1878 64 Jenkin Davies Rector
295 Phoebe Hughes 19 High Street Pwllheli 02/09/1878 78 Jenkin Davies Rector
296 Ellen Jones Factory Meyllteyrn 16/11/1878 61 Jenkin Davies Rector
297 Thomas Williams Bodygyrri 24/12/1878 60 Jenkin Davies Rector
298 John Griffith Ty llwyd Llangwnadl 08/02/1879 54 Jenkin Davies Rector
299 William G Jones Bodriw 05/12/1879 18 Jenkin Davies Rector
300 Griffith W Griffith Werngoegan 28/02/1880 8m Jenkin Davies Rector
301 Griffith Roberts Llwynimpia 18/09/1880 60 Jenkin Davies Rector
302 Robert Hughes Caerefail Llangwnadl 01/12/1880 84 Jenkin Davies Rector
303 Jane Williams Nant y Carw 20/01/1881 72 Jenkin Davies Rector
304 Mary Williams Bod y Gyrri Bryncroes 06/02/1881 55 Jenkin Davies Rector
305 Robert Owen Mill 28/02/1881 90 Jenkin Davies Rector
306 John Griffith Meyllteyrn 14/04/1881 57 Jenkin Davies Rector
307 Anne Griffith Meyllteyrn 06/07/1881 7m Jenkin Davies Rector
308 Margaret Jones Sarn Police Station 25/07/1881 38 Jenkin Davies Rector
309 Richard Griffith Hendy 05/10/1881 2w Jenkin Davies Rector
310 Sarah Griffith Hendy 17/06/1882 7 Jenkin Davies Rector
311 Elizabeth Griffith Hendy 26/06/1882 4 Jenkin Davies Rector
312 John Parry Penrhyn Arms 23/07/1882 70 Jenkin Davies Rector
313 David Williams Ty Newydd Inn 04/08/1882 3 Jenkin Davies Rector
314 Catherine Griffiths Trefaes 27/02/1883 33 Jenkin Davies Rector
315 Thomas J Williams Bod y Gyrri 24/04/1883 4m Jenkin Davies Rector
316 Owen Williams Ty Newydd Sarn 17/12/1883 7 Jenkin Davies Rector
317 Catherine Jones Ty tan y fron Aberdaron 24/12/1883 80 Jenkin Davies Rector
318 Thomas Parry Penrhyn Arms Sarn 26/02/1885 NK Thomas Jones Minister
319 Griffith Jones Crugeran 05/03/1885 66 J C Davies Minister
320 Richard Williams Trefaes Bach 16/05/1885 2 E P Howell Minister
321 John Jones Brynmawr Llaniestyn 22/06/1885 66 J Parry Minister
322 John Edmund Jones Bottwnog Rectory 10/11/1885 30 T Jones Llangwnadl
323 Mary Ellis Tanrallt Bryncroes 08/10/1886 89 David M Jones Curate
324 David Jones Penybont Inn Sarn 01/11/1886 63 David M Jones Curate
325 Griffith Jones Brynmawr 25/12/1886 19 David M Jones Curate
326 Jane Griffith Plasnewydd Llanfaelrhys 15/02/1887 47 David M Jones Curate
327 Ann Thomas Caer Bryncroes 19/07/1887 29 John Daniel Curate
328 John Roberts Tynyllan Bryncroes 08/12/1887 30 John Daniel Curate
329 Jane Evans Tairlon 03/01/1888 49 John Daniel Curate
330 Catherine Williams Lon gerrig Bryncroes 24/04/1888 39 John Daniel Curate
331 Daniel Thomas Caer Bryncroes 07/07/1888 1 John Daniel Curate
332 John Hughes Trefaes bach 19/07/1888 80 John Daniel Curate
333 Richard Williams Trefaes Newydd 07/12/1888 3 John Daniel Curate
334 Catherine Roberts Brynllan Bryncroes 08/01/1889 18m John Daniel Curate
335 Ann J Evans Fron Hyfryd Brynmawr 10/01/1889 27 John Daniel Curate
336 Thomas Morgan Pensarn 12/02/1889 83 Jenkin Davies Rector
337 William Owen Tyddyndifyr Bryncroes 28/05/1889 26 John Daniel Curate
338 Griffith Roberts Ffriddgoch Llaniestyn 27/06/1889 76 John Daniel Curate
339 Elizabeth Williams Ty Engan Bryncroes 28/06/1889 38 John Daniel Curate
340 John R Hughes Liverpool House 07/10/1889 6w David Owen Bryncroes
341 Evan Owen Bronhyfryd Llaniestyn 21/12/1889 6m John Daniel Curate
342 Hugh W Griffith Penrhyn Arms Hotel 05/02/1890 6m John Daniel Curate
343 Mary J Evans Meyllteyrn Isaf 19/04/1890 51 John Daniel Curate
344 Mary E Griffith Waterloo House 08/11/1890 26 Jenkin Davies Rector
345 John R Griffith Salem Terrace 23/02/1891 6m John Daniel Curate
346 Ellen Thomas Pensarn 17/06/1891 17 Jenkin Davies Rector
347 David M Jones Bodafon Sarn 29/10/1891 4m Jenkin Davies Rector
348 Griffith Williams Ty Hen Llangwnadl 18/11/1891 85 John Daniel Curate
349 Margaret Jones Tairlon 11/12/1891 41 John Daniel Curate
350 Robert Owen Fron Hyfryd Brynmawr 05/01/1892 5 John Daniel Curate
351 Lewis Edwards Penybont Hotel 06/02/1892 36 John Daniel Curate
352 Jane Jones Tynewydd Inn 17/06/1892 30 John Daniel Curate
353 Catherine E Lewis Salem Terrace 17/09/1892 56 John Daniel Curate
354 Hugh Jones Tan y Maen Bryncroes 06/03/1893 57 Jenkin Davies Rector
355 Ellen Thomas Pensarn 06/04/1893 58 Jenkin Davies Rector
356 Evan Pritchard or Richards Llidiart Gwyn 01/07/1893 72 Jenkin Davies Rector
357 Rachel R Jones Crugeran 21/10/1893 44 Jenkin Davies Rector
358 Robert Jones Beudy Newydd 30/10/1893 4 Jenkin Davies Rector
359 Margaret B L Roberts Glasfryn Sarn 03/01/1894 3m Jenkin Davies Rector
360 Griffith Jones Tower Terrace Nevin 25/09/1894 48 Jenkin Davies Rector
361 William G Hughes Liverpool House Sarn 19/10/1894 8m Jenkin Davies Rector
362 William Thomas Nith y Driw 10/12/1894 78 David Owen/Jenkin Davies
363 Mary Jones Tower Terrace Nevin 27/12/1894 61 Jenkin Davies Rector
364 John Roberts Werngoegan 22/02/1895 79 Jenkin Davies Rector
365 Ellen Roberts or Thomas Nythygog Bryncroes 21/02/1896 78 Jenkin Davies Rector
366 Dorothy Williams Tynfelin Brynmawr 24/02/1896 37 Jenkin Davies Rector
367 Catherine Jones Chapel Street Festiniog 17/03/1896 81 Jenkin Davies Rector
368 Jane Jones Minyffordd Bryncroes 29/04/1896 76 Jenkin Davies Rector
369 Mary Jones Cefngwyferch Bryncroes 04/07/1896 71 Jenkin Davies Rector
370 Margaret Griffith Gaerwen Rectory Anglesey 21/07/1896 53 Arch Deacon Wms/D J Lewis
371 Ishmael Jones Tyncoed Meyllteyrn 03/10/1896 73 Jenkin Davies Rector
372 John Evans Tair Lon 16/07/1897 63 Jenkin Davies Rector
373 Evan Williams Tyengan Bryncroes 06/08/1897 56 Jenkin Davies Rector
374 Mary Jones Tair Lon Meyllteyrn 13/09/1897 81 Jenkin Davies Rector
375 Jennett G Jones Shop Caerhydderch Pwllheli 02/10/1897 74 Jenkin Davies Rector
376 Elizabeth Evans Penrhyn Terrace Sarn 02/08/1898 4m Anthony Davies Rector
377 Jane Thomas Gorphwysfa late Treigwm 02/03/1899 78 Anthony Davies/E P Howel
378 Catherine Jones Nith y Driw Meillteyrn 09/08/1899 76 Anthony Davies Rector
379 Mary Owens Melin Meillteyrn 09/11/1899 53 Anthony Davies Rector
380 Richard Williams Pennant 19/04/1900 67 Anthony Davies Rector
381 James Jones Lynton 11/07/1900 78 Anthony Davies Rector
382 Owen Owens Pwllheli W'house(Owen bach y Sarn) 19/01/1901 81 Anthony Davies Rector
383 Ellen Richards Llidiard Gwyn 01/02/1901 80 Anthony Davies Rector
384 Anne Hughes 13 North St P'heli(wife Wm Parry Saddler) 08/06/1901 67 Anthony Davies Rector
385 Catherine Jones Brynllan Bryncroes late Tynlon 19/07/1901 74 Anthony Davies Rector
386 William Williams Tir Dafydd Bryncroes 27/08/1901 63 Anthony Davies Rector
387 Griffith Thomas Bodnithoedd 29/08/1901 50 Anthony Davies Rector
388 Mary Griffith Glasfryn Sarn 30/11/1901 76 Anthony Davies Rector
389 Evan Roberts Penllech bach Bryncroes 02/12/1901 12m Anthony Davies Rector
390 Mary Williams Glasfryn Sarn 21/02/1902 41 Anthony Davies Rector
391 David Owen Sarn Cottage Meillteyrne (Vicar) 02/05/1902 68 T E Owen/A Davies/H Lloyd
392 Robert Williams Ty felin Llaniestyn 19/08/1902 38 Thomas E Owen Rector
393 David O Griffith Nelson House Manchester 26/01/1903 25 Thomas E Owen Rector
394 William Owen Waterloo House Sarn 13/02/1903 82 Thomas E Owen Rector
395 Jane Roberts Glanrafon Bodvean 04/07/1903 84 Thomas E Owen Rector
396 William Griffith Glasfryn Sarn 10/12/1903 76 Thomas E Owen Rector
397 Rachel Jones Meillteyrn Isaf 26/05/1904 58 Thomas E Owen Rector
398 Griffith Roberts Glanrafon Bodvean 29/06/1904 83 Thomas E Owen Rector
399 Gwladys Owen Trefaes 05/12/1904 82 Thomas E Owen Rector
400 Jane Williams Ty Capel Sarn Meillteyrn 03/01/1905 11 Thomas E Owen Rector
401 Unchristened Twins Cefnen bach Llaniestyn 16/03/1905 5d Thomas E Owen Rector
402 Catherine Roberts Pentre Bottwnog 23/04/1906 2m Thomas E Owen Rector
403 Anne Owen Brynmawr Llaniestyn 29/06/1906 53 Thomas E Owen Rector
404 Griffith W Griffith Rectory Gaerwen 26/10/1906 62 Dean/Davies/Edwards/Owen
405 Thomas M Jones Penybont Hotel Sarn 12/02/1907 42 Thomas E Owen Rector
406 Robert O Thomas Police Station Sarn 1902/1907 8m Thomas E Owen Rector
407 John Griffith Hendy Meillteyrn 04/03/1907 86 Thomas E Owen Rector
408 Catherine Roberts Caenewydd Bryncroes 04/05/1907 68 J L Davies/T E Owen
409 Catherine Morgan Pensarn 01/06/1907 77 Thomas E Owen Rector
410 Mary Jones Tynycoed 01/06/1907 85 Thomas E Owen Rector
411 Janet Jones Hendra Abersoch late Sarn Cottage 15/06/1907 84 Thomas E Owen Rector
412 Thomas Griffith Hendra Abersoch 15/07/1907 66 Thomas E Owen Rector
413 Janet Jones Tynycoed Meillteyrn 28/02/1908 1m Thomas E Owen Rector
414 Ellen Williams Tynewydd Inn Sarn Meillteyrn 12/03/1908 75 Thomas E Owen Rector
415 Ellis T Griffith Ty Mawr Bryncroes 10/11/1908 53 Thomas E Owen Rector
416 Laura Thomas Treigwm 10/03/1909 44 Thomas E Owen Rector
417 Sarah Jones Brynmawr Llaniestyn 17/04/1909 86 Thomas E Owen Rector
418 William H Williams Trefaes Bach Meillteyrn 27/08/1909 30 Thomas E Owen Rector
419 Jane Jones Glyncoed Llanarmon 13/01/1910 74 Thomas E Owen Rector
420 Robert Jones Glyncoed Llanarmon 10/02/1910 82 Thomas E Owen Rector
421 Henry Thomas Trefaes 17/08/1910 81 Thomas E Owen Rector
422 Jane E Roberts Llain Sion Bryncroes 26/08/1910 1 Thomas E Owen Rector
423 Evan Jones Meillteyrn Isaf 10/02/1911 73 Thomas E Owen Rector
424 John Williams Nant y Carw 21/03/1911 88 Thomas E Owen Rector
425 Martha Evans 2 Penrhyn Terrace Sarn 16/09/1911 2 Thomas E Owen Rector
426 Evan Hughes Liverpool House Sarn 03/10/1911 13 Thomas E Owen Rector
427 Sarah Roberts Ty Capel Ty Mawr Bryncroes 04/04/1912 89 W S Williams Curate
428 Evan H Roberts Hotel Abersoch 26/09/1912 8m W S Williams Curate
429 Robert V Roberts Meyllteyrn Isaf Meyllteyrn 03/10/1912 2m Buried by father privately
430 John Williams Fronheulog Llaniestyn 25/11/1912 27 W S Williams Curate
431 David R Jones Crugeran 26/07/1912 79 W S Williams Curate
432 Ann Roberts Brynllan Bryncroes 20/11/1913 50 J L Davies Bryncroes
433 William Thomas Pensarn 24/02/1914 82 W S Williams Curate
434 John Roberts Tanygraig Bryncroes 11/05/1914 76 W S Williams Curate
435 Ann Jones Glyncoed Llanarmon 16/07/1914 40 W S Williams Curate
436 Humphrey Griffith Waen 07/11/1914 77 W S Williams Curate
437 Gwen Owen Trefaes 01/12/1914 83 W S Williams Curate
438 Robert Hughes Gwal y llyn Penllech 03/12/1914 87 W S Williams Curate
439 Laura Griffith Hendy 22/03/1915 79 W S Williams Curate
440 David R Jones Crugeran 14/06/1915 36 W S Williams Curate
441 Margaret Roberts Ty Capel Ty Mawr Bryncroes 23/07/1915 79 W S Williams Curate
442 Evan Jones Rhwng y ddwy ffordd Bryncroes 20/09/1915 35 W S Williams Curate
443 Mary Owen Waterloo House Sarn 27/07/1916 90 W S Williams Curate
444 Thomas H Jones Belle Vue Cottage Sarn Meyllteyrn 07/12/1916 7 W S Williams Curate
445 Margaret Roberts Talcen eiddew Llaniestyn 08/12/1916 54 W S Williams Curate
446 Edward Roberts Ty Capel Ty Mawr Bryncroes 02/05/1917 86 W S Williams Curate
447 William P Jones Belle Vue Cottage Sarn Meyllteyrn 12/06/1917 12 W S Williams Curate
448 Henry Griffith Cefnen bach Llaniestyn 11/08/1917 10 W S Williams Curate
449 Laura Griffith Ty Mawr Bryncroes 02/03/1918 93 W S Williams Curate
450 William Evans Tynycoed Bryncroes 10/01/1919 74 W S Williams Curate
451 Mary Jones Penybont Hotel Sarn Meyllteyrn 09/07/1919 19 W S Williams Curate
452 Thomas Owen Tanyffynon Llaniestyn 31/07/1919 70 W S Williams Curate
453 Catherine Griffith Hendy Meillteyrn 17/02/1920 44 W S Williams Curate
454 Morris T Jones Penybont Hotel Sarn Meyllteyrn 16/09/1920 26 W S Williams Curate
455 John E Griffith Trefaes Newydd Meyllteyrn 02/06/1921 12m W S Williams Curate
456 Elizabeth Griffith Salem Terrace Sarn Meyllteyrn 03/06/1921 71 W S Williams Curate
457 Richard Williams Trefaes Bach Meyllteyrn 07/06/1921 78 W S Williams Curate
458 Ann Griffith Waen Meyllteyrn 02/10/1921 75 W S Williams Curate
459 William Griffith Meyllteyrn Llanbedrog 20/10/1921 87 W S Williams Curate
460 Ellen Hughes Liverpool House Sarn Bryncroes 04/11/1921 61 W S Williams Curate
461 Mary Williams Meyllteyrn Uchaf Meyllteyrn 09/12/1921 80 W S Williams Curate
462 Hugh Thomas Ploice Station Sarn Meyllteyrn 15/04/1922 48 W S Williams Curate
463 Evan Jones Deuglawdd Aberdaron 22/06/1922 58 W S Williams Curate
464 Ellen D Williams Llwyn Pwllheli 29/10/1922 46 W S Williams Curate
465 William Owen Felin Ganol Bryncroes 29/10/1926? 78 D Morris Jones Rector
466 Ellen Griffith Ty Mawr Bryncroes 23/03/1925 65 D Morris Jones Rector
467 Griffith Jones Tyntwll Bryncroes 01/04/1925 73 D Morris Jones Rector
468 Henry Griffith Ty Mawr Bryncroes 04/02/1926 63 D Morris Jones Rector
469 Jane Thomas 3 Penrhyn Terrace Sarn 14/05/1926 41 D Morris Jones Rector
470 Griffith O Jones Brynmawr Llaniestyn 14/10/1926 11d D Morris Jones Rector
471 Janet Williams Trefaes Bach Sarn 04/12/1926 81 D Morris Jones Rector
472 Evan Williams Tynparc Rhiw 12/08/1927 26 D Morris Jones Rector
473 Jane Jones Rhwngyddwyffordd Bryncroes 24/12/1927 43 D Morris Jones Rector
474 Edward Owen Trefaes Fawr Bottwnog 15/01/1928 18 D Morris Jones Rector
475 Mary Jones Tyncoed Sarn 26/01/1928 59 D Morris Jones Rector
476 William Owen Trefaes Fawr Bottwnog 02/02/1928 57 D Morris Jones Rector
477 Owen M Jones Waterloo House 20/02/1829 57 D Morris Jones Rector
478 Elizabeth Williams Meillteyrn Ucha Sarn 21/10/1929 17 D Morris Jones Rector
479 Ann Owen Felin Ganol Bryncroes 21/04/1930 81 D Morris Jones Rector
480 Daniel (Evans) Richards Llidiart Gwyn Sarn 25/01/1931 71 D Morris Jones Rector
481 Eliza W Griffith Belle Vue Sarn 24/06/1931 78 D Morris Jones Rector
482 Robert Hughes Liverpool House Sarn 12/11/1931 73 D Morris Jones Rector
483 Evan Owen (Sergt) Felin Ganol Bryncroes 20/09/1932 63 D Morris Jones Rector
484 Margaret Owen Trefaes Sarn 19/10/1932 46 D Morris Jones Rector
485 Margaret Jones Glyncoed Llanarmon 15/02/1933 64 D Morris Jones Rector
486 Henry Roberts Bodafon Sarn 27/05/1933 83 D Morris Jones Rector
487 William Owen Y Felin Meillteyrn Sarn 20/03/1933 56 D Morris Jones Rector
488 Jane D Evans Tyncoed Sarn 08/12/1933 49 D Morris Jones Rector
489 Catherine Hughes Disgwylfa Sarn 09/03/1934 59 D Morris Jones Rector
490 John Griffith Trefaes Newydd Sarn 14/03/1934 71 D Morris Jones Rector
491 Ellen Griffith Cefnen bach Llaniestyn 19/03/1934 72 D Morris Jones Rector
492 Mary Griffith Penrhyn Arms Hotel Sarn 22/09/1834 83 D Morris Jones Rector
493 John Williams Tynyparc Rhiw Aberdaron 14/01/1935 79 John Evans Rector
494 Margaret Roberts Glanrafon Buan Bodfean 21/01/1935 81 John Evans Rector
495 John Jones Post Office Bottwnog 13/06/1935 59 John Evans Rector
496 John Hughes Ystohelyg Bach Aberdaron 15/06/1935 68 John Evans Rector
497 Robert Hughes Tynybig Bottwnog 20/06/1935 54 John Evans Rector
498 Janet Williams Hendra Abersoch Llanengan 26/08/1935 79 H R Roberts Llanengan
499 Janet Hughes Crindir Brynmawr Bottwnog 11/09/1935 75 John Evans Rector
500 Jane Griffith Meillteyrn Llanbedrog 21/12/1935 73 John Evans Rector
501 Dorothy Evans Tynycoed Sarn Bottwnog 29/01/1936 81 John Evans Rector
502 Robert Hughes Crindir Brynmawr Bottwnog 25/02/1936 83 John Evans Rector
503 Jane Hughes Crindir Brynmawr Bottwnog 07/05/1936 35 John Evans Rector
504 William Thomas 3 Penrhyn Terrace Sarn 22/07/1936 79 John Evans Rector
505 Jane Roberts Bodavon Sarn Bottwnog 29/07/1936 84 John Evans Rector
506 Robert Williams Tynewydd Inn Sarn Meillteyrn 01/01/1937 67 John Evans Rector
507 Hugh Griffith Penrhyn Arms Hotel Sarn 17/02/1937 86 John Evans Rector
508 Lizzie M Roberts Caer Sarn 07/11/1938 10 John Evans Rector
509 Jane M Jones Bodafon Sarn Bottwnog 02/02/1939 70 John Evans Rector
510 Richard Griffith Ty Capel Sarn Bottwnog 14/03/1939 83 John Evans Rector
511 John Jones Tynycoed Sarn Bottwnog 06/04/1939 75 John Evans Rector
512 Jane Hughes Pennant Brynmawr Bottwnog 17/05/1939 87 John Evans Rector
513 William Hughes (Capt) Disgwylfa Sarn 02/12/1939 66 John Evans Rector
514 Sarah Griffith Graig Beuno Nursing Home 09/04/1940 69 John Evans Rector
515 Robert J Griffith Hendre Aberdaron 01/05/1940 84 John Evans Rector
516 Sarah Jones Cartref Ala Road Pwllheli 08/05/1940 82 John Evans Rector
517 James Jones Caer Du Tydweiliog 24/08/1940 46 R D Williams Bryncroes
518 Griffith P Griffiths Cefnen Bach Sarn Bottwnog 17/01/1941 4 Cert Rev Hughes Brynmawr
519 Evan J Evans Isgraig Sarn Bottwnog 03/04/1941 81 John Evans Rector
520 Thomas J Evans Penbryn Sarn Bottwnog 12/04/1941 71 John Evans Rector
521 John C Roberts Hillcroft Abersoch 13/06/1941 77 G Hughes Abersoch
522 Jane Roberts Brookfield West Kirby 07/11/1941 65 John Evans Rector
523 Mary E Roberts Haylehurst Abersoch 14/11/1941 67 John Evans Rector
524 Ann Thomas 88 Abererch Road Pwllheli 10/01/1942 66 John Evans Rector
525 Catherine Williams Glasfryn Sarn 14/04/1942 70 John Evans Rector
526 Walter R Cradock Tanybryn Sarn 05/02/1944 53 John Evans Rector
527 Margaret Jones Bronallt Bryncroes 13/04/1944 89 John Evans Rector
528 Brenda W Williams Tairlon Sarn 08/05/1944 16h John Evans Rector
529 Griffith Evans Hendre Abersoch 29/06/1944 45 W Evans Llanengan
530 John Parry Rwttan Bottwnog 13/09/1944 77 John Evans Rector
531 Robert Williams Llidiart Gwyn Sarn Bottwnog 23/02/1945 55 John Evans Rector
532 Evan J Jones Bryn Seiont Hospital 13/04/1945 28 John Evans Rector
533 Mary Roberts Mor Awelon Nevin 11/04/1946 85 John Evans Rector
534 Griffith Owen Waterloo House Sarn 18/07/1946 82 John Evans Rector
535 John Williams Cefngaer Llaniestyn 02/10/1946 58 John Evans Rector
536 Kate Williams Nant y Carw Sarn 16/01/1947 57 B J Davies Curate
537 Maggie Williams Ffriddwen Brynmawr Tydweiliog 08/01/1947 65 B J Davies Curate
538 Jane E Jones Bryn Seiont Hospital 24/01/1948 23 B J Davies Curate
539 Thomas Morgan Gorwel Criccieth 19/02/1948 74 B J Davies Curate
540 Harry A Warren Caerdydd Sarn 15/05/1948 50 E J Roberts Rector
541 John Roberts Caer Sarn 20/05/1948 47 E J Roberts Rector
542 Margaret L Williams Cefngaer Llaniestyn 21/06/1948 86 E J Roberts Rector
543 Gwendolyn A Evans Henfaes Dolgelley(Tynycoed Sarn) 24/03/1949 58 E J Roberts Rector
544 Laura Thomas Brooklyn 3 Morfa Garreg 06/08/1949 81 E J Roberts Rector
545 Mary Roberts Mount Pleasant Sarn 29/12/1949 61 E J Roberts Rector
546 William J Williams Ty Newydd Sarn 09/01/1950 91 E J Roberts Rector
547 Janet Hughes Penrhyn Brynmawr Sarn 20/02/1950 67 B J Davies Curate
548 Jane E Williams Tyn y Big Bottwnnog 27/02/1950 33 E J Roberts Rector
549 Griffith Jones Victoria House Sarn 17/10/1950 57 E J Roberts Rector
550 Laura Williams Tyn y Marlen Bryncroes 08/02/1951 82 B J Davies Curate
551 Owen Williams Graig Foel Bryncroes 15/02/1951 81 B J Davies Curate
552 Mary Owen Ardwyn Chwilog 05/11/1951 67 J H Vevar Rector
553 Lewis Roberts Caeron Bottwnog 20/12/1951 63 J H Vevar Rector
554 Griffith W Griffith Manchester House Sarn 24/12/1951 65 J H Vevar Rector
Entries Per Page
Displaying Page of