Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • HISTORY - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
HISTORY
1 Henry Jones Chapel Street Carnarvon 24/10/1850 42 R Williams
2 Catherine Evans Bontnewydd 25/12/1850 62 H Roberts
3 John Jones Frondirion 08/01/1851 12 H Roberts
4 Martha Williams Pool Lane Carnarvon 13/01/1851 38 H Roberts
5 William Williams Mount Pleasant 07/04/1851 68 H Roberts
6 Ellen Prichard Cerrig y Sais 05/04/1851 72 H Roberts
7 John Ellis Black Lion Bontnewydd 14/04/1851 52 H Roberts
8 William Jones Snowdon St Carnarvon 14/04/1851 8 H Roberts
9 Void Void Void Void Void Void
10 Matthew Roberts Bontnewydd 21/04/1851 5d H Roberts
11 Ellen Roberts Bontnewydd 30/04/1851 2w H Roberts
12 John Thomas Pen y ffridd 30/04/1851 34 H Roberts
13 Mary Roberts Rhosnennar Llandwrog 10/05/1851 17 H Roberts
14 Jane Griffith Tyddyn Parthe 13/06/1851 73 H Roberts
15 John Lloyd Dolellog 18/06/1851 77 H Roberts
16 Mary Roberts Tan y bryn 16/07/1851 54 H Roberts
17 Anne Hughes Bryn Melyn Rhostryfan 03/09/1851 40 H Roberts
18 Ellen Jones Caeglas 03/09/1851 45 H Roberts
19 Mary Owen Treuan 10/09/1851 69 H Roberts
20 Anne Jones Tyddyn Uchaf Llanbeblig 20/09/1851 74 H Roberts
21 Jane Hughes Saron 03/10/1851 89 H Roberts
22 Griffith Griffiths South Penrallt Carnarvon 06/10/1851 2 H Roberts
23 Robert Williams Garnons Street Carnarvon 14/10/1851 5 H Roberts
24 Griffith Jones Pool Street Carnarvon 22/11/1851 2 H Roberts
25 William Ellis Bryntirion Rhostryfan 04/12/1851 65 H Roberts
26 Anne Pritchard Tyddyn bychan 08/12/1851 71 H Roberts
27 Eleanor Roberts Rhyl 09/12/1851 28 H Roberts
28 Margaret Parry Garth 27/12/1851 29 H Roberts
29 Robert Roberts Penrhos 29/12/1851 83 H Roberts
30 Catherine Williams Garnons Street Carnarvon 10/01/1852 41 J Jones
31 Mary Jones Ty Clap 24/01/1852 35 H Roberts
32 Robert Roberts Bethesda Llandwrog 06/03/1852 69 H Roberts
33 Ellin Jones Cefn y Castell 10/03/1852 83 John Jones
34 Ellin Williams Poor House 20/03/1852 47 H Roberts
35 Ann Evans Lleiniau 09/04/1852 66 H Roberts
36 Jane Hughes Ochr y Foel 10/04/1852 21 H Roberts
37 Elizabeth Roberts Pentre 14/04/1852 76 R Williams
38 Evan Davies Hen Gastell 07/05/1852 61 H Roberts
39 Mary Robins Pont y hyled 17/05/1852 84 H Roberts
40 Mary Jones Pen y bryn 21/05/1852 3w J Jones
41 Robert Lewis Lon groes 04/06/1852 2 H Roberts
42 John Griffith Tyddyn Parthe 17/06/1852 76 H Roberts
43 Hugh Jones Nant bach Llandwrog 25/06/1852 19 H Roberts
44 Ellin Griffith Pen cae uchaf 10/07/1852 67 H Roberts
45 Samuel Jones Ty Cnap 16/07/1852 5 D Williams
46 John Jones Newborough Arms Bontnewydd 29/07/1852 17m H Roberts
47 Mary Jones Bryngwyn Llanrug 13/08/1852 56 H Roberts
48 Richard Roberts Tros y terfyn 16/08/1852 11w H Roberts
49 Margaret Roberts Bontnewydd 01/09/1852 17 H Roberts
50 William Jones Brynllwyn Rhostryfan 22/09/1852 14 John Hughes
51 Owen Jones Newborough Arms Bontnewydd 25/09/1852 5 J Hughes
52 William Williams Bryntirion 01/10/1852 29 John Hughes
53 John Roberts Pool Street Carnarvon 07/10/1852 38 J Hughes
54 Catherine Jones Hafod ruffydd 09/10/1852 10m J Hughes
55 John Williams Tynlon Bodaelan 18/10/1852 19 J Hughes
56 David Lloyd Pentre newydd 25/10/1852 4 J Hughes
57 William Owen Garth y Glo 23/11/1852 73 J Hughes
58 William Humphreys Penybryn Voryd 07/12/1852 4w J Hughes
59 Ellin Williams Penisar rhos 16/12/1852 18m J Hughes
60 Owen Griffith Jones Newborough Arms Bontnewydd 22/12/1852 11w J Hughes
61 Elizabeth Roberts Penygaerwen 05/01/1853 81 J Hughes
62 William Prichard Maes y Merddyn Llanbeblig 24/01/1853 17 J Hughes
63 ? Thomas ? 16/02/1853 82 J Hughes Check register
64 William Griffith Tynyweirglodd 23/02/1853 75 J Hughes
65 Edward Thomas Tynylon Bodedan 16/03/1853 52 J Hughes
66 Mary Morris Glanyrafon 25/03/1853 83 J Hughes
67 Margaret Jones Erw 02/05/1853 85 J Hughes
68 John Jones Fron felen 04/05/1853 3m J Hughes
69 Mary Williams Park 04/05/1853 9m J Hughes
70 John Evans Penlan 07/05/1853 7m J Hughes
71 Hugh Roberts Pontnewydd 14/05/1853 54 J Hughes
72 Anne Williams Tynylon Bodadan 06/06/1853 3m J Hughes
73 Richard Jones Pontnewydd 18/07/1853 19 J Hughes
74 Mary Jones Cefn 06/08/1853 25 J Hughes
75 Lewis Jones Tyddyn canol 17/08/1853 45 J Hughes
76 Owen Roberts Dinas 13/09/1853 57 Thomas Thomas
77 Mary Jones Tyddyn ucha Llanbeblig 07/10/1853 2 J Hughes
78 John Humphrey Penybryn Voryd 07/12/1853 2m J Hughes
79 Grace Williams Ceaerodyn 09/12/1853 21 J Hughes
80 John Williams Tynffynnon Llandwrog 26/12/1853 4m J Hughes
81 Jane Jones Tanycefn 06/01/1854 1 J Hughes
82 Richard Morris Tycnap 12/01/1854 78 J Hughes
83 Edward Williams Penlan 11/02/1854 30 J Hughes
84 Henry Hudson Pontnewydd 24/02/1854 4m J Hughes
85 David Evans Caemawr Llanbeblig 01/03/1854 12 J Hughes
86 Griffith Humphrey Tyhen 15/03/1854 77 J Hughes
87 Catherine Owens Pontnewydd 20/03/1854 3m J Hughes
88 Ellen Griffith Workhouse Carnarvon 24/03/1854 32 J Hughes
89 Robert Griffith Ty uchaf 01/04/1854 32 J Hughes
90 William Griffith Tynewydd Llandwrog 10/04/1854 74 J Hughes
91 William Jones Pontnewydd 11/04/1854 58 J Hughes
92 John Roberts Penygaerwen 21/04/1854 82 J Hughes
93 Ellis Griffith Cefn y werthyr 01/05/1854 23 J Hughes
94 Mary Edwards Pontnewydd 04/05/1854 92 J Hughes
95 Robert Jones Pontnewydd 06/05/1854 80 J M Williams
96 Mary Roberts Tynrhos 16/05/1854 88 J Hughes
97 John Lewis Felin frag 17/05/1854 27 J Hughes
98 Robert Jones Pontnewydd 27/09/1854 1m J Hughes
99 John Roberts Pontnewydd 01/11/1854 9 J Hughes
100 Robert Jones Tycerrig 20/11/1854 80 J Hughes
101 Catharine Roberts Caellechfaen Llanbeblig 02/12/1854 34 J Hughes
102 Anne Williams Pontnewydd 18/12/1854 10 J Hughes
103 Anne Williams Lonygroes 25/12/1854 3m J Hughes
104 Daniel Hughes Pencraig Festiniog 03/02/1855 8 James Pryse
105 Morris Jones Pontnewydd 12/02/1855 22 J Hughes
106 Griffith Davies Treuan 16/02/1855 6m J Hughes
107 Evan Davies Treuan 16/02/1855 6m J Hughes
108 Evan Owen Pontnewydd 19/02/1855 75 J Hughes
109 Mary Williams Pontnewydd 02/03/1855 4 J Hughes
110 Elizabeth Jones South Penrallt Carnarvon 05/03/1855 55 J Hughes
111 Mary Williams Terfyn 12/03/1855 1 J Hughes
112 Robert Parry Tyuchaf 17/03/1855 91 J Hughes
113 Mary Evans Caemawr Llanbeblig 21/03/1855 23 James Pryse
114 Catharine Jones Pontnewydd 23/03/1855 5 J Hughes
115 David Jones Tyddyn uchaf Llanbeblig 28/03/1855 67 J Hughes
116 John Evans Penlan 10/04/1855 4m J Hughes
117 Hugh Roberts Pontnewydd 14/04/1855 2 J Hughes
118 Catharine Hughes Pontnewydd 23/04/1855 4 J Hughes
119 William Morris Tainewyddion 23/04/1855 19 J Hughes
120 Mary Roberts Muriau 25/04/1855 39 J Hughes
121 John Roberts Pontnewydd 26/04/1855 17 J Jones
122 Thomas Roberts Pontnewydd 11/06/1855 1 J Hughes
123 Hugh Jones Tynlon Llandwrog 15/06/1855 48 J Hughes
124 Henry Williams Tycanol Llandwrog 20/06/1855 34 J Hughes
125 Charles Bracegirdle Penrallt Carnarvon 27/06/1855 5 J Hughes
126 Lewis Williams Muriau 11/07/1855 1 J Hughes
127 William Lloyd Penybryn 13/07/1855 70 J Hughes
128 Anne Evans Caemawr Llanbeblig 18/07/1855 10m J Hughes
129 Elen Roberts Bontnewydd 30/08/1855 57 Robert Williams
130 Catherine Williams Llwyn yngharad 12/09/1855 1d Robert Williams
131 John Williams Braich Melyn 06/11/1855 70 Robert Williams
132 Anne Humphreys Tyhen 08/11/1855 79 J Pryse
133 Mary Williams Tyddyn wrach 10/11/1855 19 Robert Williams
134 Richard Roberts Cil llidiart Llandwrog 15/11/1855 9m Robert Williams
135 Margaret Williams Bridge Street Carnarvon 04/12/1855 68 Robert Williams
136 Ellin Jones Talysarn Ucha Llandwrog 07/01/1856 19m Robert Williams
137 Ellin Griffith Tyn Llwyn 12/01/1856 1 Robert Williams
138 Mary Ellis Penbryn bach Llanllyfni 15/01/1856 72 Robert Williams
139 Margaret Williams Ty Cerrig 28/01/1856 5m Robert Williams
140 Ellin Jones Penybryn 01/03/1856 20w R Williams
141 Ellin Griffith South Penrallt Carnarvon 03/03/1856 24 R Williams
142 Anne Jones Bontnewydd 22/03/1856 60 R Williams
143 David Hughes Penygwrli 26/03/1856 43 R Williams
144 William Hughes Havodrhos 02/04/1856 1 James Pryse
145 Catherine Thomas Bryngoleu 09/04/1856 44 R Williams
146 Ellin Roberts Bontnewydd 22/04/1856 4 R Williams
147 John Griffith Jones Newborough Arms Bontnewydd 21/05/1856 20m R Williams
148 Margaret Jones Bontnewydd 23/05/1856 82 R Williams
149 Griffith Roberts Plasynbont 12/06/1856 13m R Williams
150 John Jones Tai newyddion Talysarn 21/06/1856 5d R Williams
151 Ellin Jones Gors Llandwrog 08/07/1856 34 R Williams
152 Michael Jones Fron felen 12/07/1856 2 R Williams
153 Owen Jones Fron felen 21/07/1856 13 R Williams
154 Catherine Jones Fron felen 23/07/1856 6 R Williams
155 Ellis Jones Fron felen 28/07/1856 10 R Williams
156 Owen Jones Cae glas 29/07/1856 54 R Williams
157 Jane Jones Tyn yr ardd 02/08/1856 63 R Williams
158 Robert Thomas Bontnewydd 01/09/1856 7m R Williams
159 Griffith Morris Dolydd Llandwrog 10/09/1856 91 R Williams
160 John Jones Cae mawr 06/10/1856 59 R Williams
161 Gwen Hughes Pontnewydd 10/10/1856 58 J Hughes
162 John Owen Pontnewydd 23/10/1856 1 R Williams
163 Robert Jones Ponc foryd 28/10/1856 68 R Williams
164 William Jones Factory Bontnewydd 06/11/1856 6 R Williams
165 John Jones Penybryn 07/11/1856 6 R Williams
166 Margaret Williams Caermoel 14/01/1857 69 R Williams
167 Jane Hughes Bontnewydd 15/01/1857 32 R Williams
168 Henry Thomas Harp Inn South Penrallt 17/01/1857 40 R Williams
169 Catherine Williams Saron 19/01/1857 77 R Williams
170 Ann Williams Fron Elen Llanbeblig 23/01/1857 51 R Williams
171 John Roberts Bontnewydd 26/01/1857 1 R Williams
172 Jane Owen Poole Lane Carnarvon 21/02/1857 20 R Williams
173 Jane Owen Bontnewydd 25/02/1857 28 R Williams
174 Griffith Jones Bontnewydd 11/03/1857 74 R Williams
175 John Owens Tynywerglodd 14/03/1857 20 R Williams
176 Griffith Humphreys Fron heulog Llandwrog 18/03/1857 10m R Williams
177 Jane Prichard Bryn hyfryd Llanbeblig 30/03/1857 44 R Williams
178 Catherine Lewis Tyddyn Canol 21/04/1857 75 R Williams
179 William Griffith South Penrallt Carnarvon 29/04/1857 23 R Williams
180 Henry Roberts Fronoleu 12/05/1857 17 R Williams
181 Mary Lloyd Lon groes Bontnewydd 13/05/1857 36 R Williams
182 David Williams Llwyn yngharad 20/05/1857 11m R Williams
183 Mary Jones Penceunant 21/05/1857 22 R Williams
184 Griffith Davies Tryfan bach 22/05/1857 3m R Williams
185 Harriet Louisa Roberts Dinas 08/06/1857 13 R Williams
186 Thomas Parry Tanycefn 09/06/1857 13 R Williams
187 Richard Owen Turnpike Dolydd 15/06/1857 31 R Williams
188 Henry Jones Pen y park 15/06/1857 57 R Williams
189 Robert Williams Llain Spencer Llanbeblig 29/06/1857 27d R Williams
190 Mathew Roberts Pen y groes 13/07/1857 39 D Williams
191 Jane Jones Pengwrli 30/07/1857 85 R Williams
192 Owen Rowlands Maencoch 15/08/1857 38 R Williams
193 John Jones Caecipris 03/09/1857 49 R Williams
194 Margaret Williams Park Rhosgadfa 19/09/1857 40 R Williams
195 Robert Lloyd Owen Rhyl Flintshire 31/10/1857 6 James Pryse
196 William Jones Talysarn Llandwrog 03/11/1857 31 James Pryse
197 Catherine Jones Gors Llandwrog 24/11/1857 17 James Pryse
198 Anne Jones Caecipris 28/11/1857 44 James Pryse
199 Owen Roberts Caehaidd Mawr Llandwrog 08/12/1857 38 James Pryse
200 Catherine Williams Ty Uchaf 11/12/1857 88 James Pryse
201 Elizabeth Jones Penrhos 20/01/1858 21 James Pryse
202 Margaret Griffith Dolydd Llandwrog 13/02/1858 60 James Pryse
203 Martha Griffiths Maesymerddyn 24/02/1858 89 J Kinsey Davies
204 John Williams Pontnewydd 27/02/1858 67 J Kinsey Davies
205 Jane Edwards Brynglas 03/03/1858 28 J Kinsey Davies
206 Catherine Roberts Bontnewydd 08/03/1858 34 J Kinsey Davies
207 Ellin Thomas Pen y Clip 13/04/1858 61 J Kinsey Davies
208 Mary Hughes Tainewyddion 28/04/1858 15 J Kinsey Davies
209 Alice Hughes Caersygun 30/04/1858 44 J Kinsey Davies
210 Thomas Hughes Carnarvon 02/06/1858 6d J Kinsey Davies
211 John Griffith Ynys Bontnewydd 21/06/1858 84 J Kinsey Davies
212 Mary Jones Workhouse Carnarvon 06/07/1858 76 J Kinsey Davies
213 Richard Owen Ty newydd 07/07/1858 46 J Kinsey Davies
214 Mary Roberts Bontnewydd 30/08/1858 82 James Pryse
215 Catherine Jones Tynffrwd 27/09/1858 33 J Kinsey Davies
216 Mary Griffith Cefn gwrthyd Llanbeblig 18/10/1858 24 J Kinsey Davies
217 John Thomas (Rev) Segontium Tce Carnarvon 11/11/1858 50 James Pryse
218 John Davies Bontnewydd 11/11/1858 65 James Pryse
219 Richard Thomas Penyclip 11/12/1858 28 J Kinsey Davies
220 Jane Jones Bontnewydd 14/12/1858 22m J Kinsey Davies
221 Ellin Hughes Bontnewydd 17/12/1858 85 J Kinsey Davies
222 Anne Hudson Bontnewydd 17/12/1858 3 J Kinsey Davies
223 Elizabeth Jones Penrhos 05/01/1859 50 J Kinsey Davies
224 John Williams Tanycefn 07/01/1859 77 J Kinsey Davies
225 Griffith Morris Bontnewydd 14/01/1859 83 J Kinsey Davies
226 Robert Jones Gallt y sul Llanbeblig 19/02/1859 6w J Kinsey Davies
227 Mark Hughes Penybryn Llanfagdalen 25/02/1859 64 J Kinsey Davies
228 Thomas Griffith Williams Gwredog isa 17/03/1859 1 J Kinsey Davies
229 John Parry Rhosgadfan 19/03/1859 83 J Kinsey Davies
230 Laura Hughes Penrhos 23/03/1859 1 J Kinsey Davies
231 Thomas Hughes Maenbrith 29/03/1859 4d J Kinsey Davies
232 Lewis Hughes Ty coed Rhostryfan 16/04/1859 30m J Kinsey Davies
233 John Owen Maesela Llanfagdalen 18/04/1859 19 J Kinsey Davies
234 Elizabeth Thomas Harp Inn Carnarvon 20/04/1859 45 J Kinsey Davies
235 Margaret Griffith Tynlon Bodaelan 22/04/1859 77 J Kinsey Davies
236 Catherine Jones Ynys Bontnewydd 21/05/1859 5m J Kinsey Davies
237 David Roberts Pantgoleu 23/05/1859 9 J Kinsey Davies
238 Anne Evans Ty capel y foel 03/06/1859 16 J Kinsey Davies
239 Anne Williams Tryfan bach 07/06/1859 17m J Kinsey Davies
240 William Prichard Caefadog 07/06/1859 87 J Kinsey Davies
241 Ellin Jones Penybont Foryd 10/06/1859 47 J Kinsey Davies
242 Anne Lloyd Carnarvon 13/06/1859 5 J Kinsey Davies
243 Mary Jones Hafod y rhos 14/06/1859 11 J Kinsey Davies
244 Mary Morris Almshouse Llandwrog 18/06/1859 87 J Kinsey Davies
245 Thomas Jones Tyddyn wysgi 01/07/1859 30 J Kinsey Davies
246 James Campbell Pryse Maengwyn 02/07/1859 7w J Kinsey Davies
247 Robert Griffith Garth 21/07/1859 11m J Kinsey Davies
248 Jane Williams Caespencer 22/07/1859 35 J Kinsey Davies
249 Catherine Griffith Garth 27/07/1859 37 J Kinsey Davies
250 Humphrey Jones Bangor 25/08/1859 35 James Pryse
251 Thomas Jones Factory Bontrug 17/09/1859 85 J Kinsey Davies
252 Anne Jones Bontnewydd 06/10/1859 12 J Kinsey Davies
253 Hugh Jones Bontnewydd 06/10/1859 8 J Kinsey Davies
254 John Ebenezer Jones Bontnewydd 17/10/1859 20 William Williams
255 Humphrey Jones Bontnewydd 01/11/1859 9 J Kinsey Davies
256 Susannah Jones Factory Bontnewydd 02/11/1859 16 J Kinsey Davies
257 Unknown person 12/11/1859 NK J Kinsey Davies Found on seashore at Belan
258 Lydia Thomas Penyboncyn Llandwrog 19/11/1859 1 J Kinsey Davies
259 David Jones Bontnewydd 25/11/1859 27 J Kinsey Davies
260 Mary Jones Felin Pengwern 29/11/1859 17 J Kinsey Davies
261 Laura Jones Ty Capel Bontnewydd 01/12/1859 8 J Kinsey Davies
262 Samuel Jones Factory Bontnewydd 14/12/1859 13 J Kinsey Davies
263 Elizabeth Owens Bontnewydd 24/12/1859 10 J Kinsey Davies
264 Owen Owens Bontnewydd 24/12/1859 1 J Kinsey Davies
265 Morris Humphreys Penbrynforyd 28/12/1859 3m J Kinsey Davies
266 Dorothy Williams Bontnewydd 04/01/1860 72 J Kinsey Davies
267 Ellin Williams Tainewyddion Hendre 06/01/1860 75 J Kinsey Davies
268 William Jones Tynffynon Llandwrog 14/01/1860 9m J Kinsey Davies
269 Mary Roberts Longroes Bontnewydd 19/01/1860 5 J Kinsey Davies
270 Mary Parry Bontnewydd 23/01/1860 4m J Kinsey Davies
271 Jane Prichard Meinigwynion 24/01/1860 49 J Kinsey Davies
272 Evan Richards (Rev) Cefn 26/01/1860 74 J Kinsey Davies Vicar of the Parish
273 Owen Roberts Longroes Bontnewydd 26/01/1860 2 J Kinsey Davies
274 Catherine Roberts Longroes Bontnewydd 26/01/1860 4 J Kinsey Davies
275 Ann Jones Tygwyn Collfryn Llandwrog 03/02/1860 1w J Kinsey Davies
276 Alice Morgans Carnarvon 06/02/1860 47 J Kinsey Davies
277 William Jones Ynys Bontnewydd 17/02/1860 4 J Kinsey Davies
278 Anne Griffith Hafodty Tynewydd 22/02/1860 34 J Kinsey Davies
279 David Hughes Bontnewydd 03/03/1860 5m J Kinsey Davies
280 John Jones 22 Mount Street Bangor 16/03/1860 29 J Kinsey Davies
281 Thomas Jones Tanycefn 21/03/1860 5m J Kinsey Davies
282 Ellis Rowlands Maencoch 24/03/1860 22 J Kinsey Davies
283 Alice Jones Tygwyn Collfryn Llandwrog 02/04/1860 2m Lewis Williams
284 Humphrey Edwards Bontnewydd 04/04/1860 82 James Pryse
285 Owen Jones Tan Lone Lane Caernarvon 06/04/1860 28 Lewis Williams
286 Jane Jones Rhedynog Felen Fawr 27/04/1860 40 Lewis Williams
287 William Williams Bryn Coch Llandwrog 28/04/1860 21 Lewis Williams
288 Elizabeth Jones Bontnewydd 28/04/1860 30 Lewis Williams
289 Ellen Jones Bontnewydd 07/05/1860 3 Lewis Williams
290 William Griffith Newborough St Carnarvon 11/05/1860 72 Lewis Williams
291 Jane Jones 22 Mount St Bangor 14/05/1860 42 Lewis Williams
292 Anne Williams Pantrhedyn 14/05/1860 81 Lewis Williams
293 Margaret Hughes Snowdon St Carnarvon 17/05/1860 81 Lewis Williams
294 Robert Humphreys Bontnewydd 22/05/1860 6w Lewis Williams
295 Ellen Humphreys Fronheulog 23/05/1860 70 Lewis Williams
296 Ellen Jones Cefneithin Llandwrog 23/05/1860 2 Lewis Williams
297 Elizabeth Parry Segontium Tce Carnarvon 29/05/1860 88 Lewis Williams
298 Lewis Jones Caeglas 30/05/1860 18 Lewis Williams
299 Pierce Jones Gors Llandwrog 31/05/1860 53 Lewis Williams
300 Ellen Morris Bontnewydd 15/06/1860 1 Lewis Williams
301 Richard Hughes Wern las wen 16/06/1860 4 Lewis Williams
302 Anne Jones Poor House 16/06/1860 21 Lewis Williams
303 Margaret Parry Cae Iago Llandwrog 22/06/1860 48 James Pryse
304 Hugh Jones Hughes Tycoed 09/07/1860 10 Lewis Williams
305 Laura Jane Pryse Maengwyn 11/07/1860 9d Lewis Williams
306 James Lamrick Tynllan 21/07/1860 19m Lewis Williams
307 Lewis Williams Pant rhedyn 26/07/1860 82 Lewis Williams
308 Richard Roberts Tanymanod Rhostryfan 18/08/1860 66 Lewis Williams
309 Ann Davies Penyffridd 03/09/1860 83 Lewis Williams
310 Elizabeth Jones Tynewydd Voryd 11/09/1860 6 James Pryse
311 Mary Jones Tynewydd Voryd 24/09/1860 3 Lewis Williams
312 Anne Mona Roberts Bodaden 28/09/1860 30 Lewis Williams
313 Robert Lewis Pool Side Carnarvon 10/10/1860 19 Lewis Williams
314 Anne Hughes Penyboncen Llandwrog 26/10/1860 19 Lewis Williams
315 Catherine Hughes Pool Side Carnarvon 29/10/1860 61 Lewis Williams
316 John Evans Tyr Capel Moel Tryfan 06/12/1860 47 Lewis Williams
317 John Jones Brondirion 10/12/1860 49 Lewis Williams
318 Thomas Jones Penrhosgadfa 22/12/1860 79 Lewis Williams
319 Ann Williams Garnons Street Carnarvon 02/01/1861 19 Lewis Williams
320 Griffith Jones Blaenycae 03/01/1861 68 Lewis Williams
321 Hugh Hughes Bontnewydd 01/01/1861 34 Lewis Williams
322 Anne Jones Rhostryfan 07/01/1861 14d Lewis Williams
323 John Parry Minffordd 21/01/1861 18 Lewis Williams
324 Elias Thomas Ty Capel Wesley 26/01/1861 15 Lewis Williams
325 Henry Cadwalader Pantycelyn 04/02/1861 4 Lewis Williams
326 John Davies Penyffridd 13/02/1861 84 Lewis Williams
327 Benjamin Owen Factory Bontnewydd 14/02/1861 5w Lewis Williams
328 Thomas Jones Hen Gapel Bontnewydd 13/03/1861 35 Lewis Williams
329 John Williams Muriau 06/04/1861 12 Lewis Williams
330 Jane Hughes Tyddyn Difyr 06/04/1861 9m Lewis Williams
331 William Davies Penycae 15/04/1861 5 Lewis Williams
332 Jane Williams Tyddyn difyr 19/04/1861 63 Lewis Williams
333 Owen Williams Tan Dinas Dinlle 23/05/1861 75 Lewis Williams
334 Peter Bracegirdle North Penrallt Carnarvon 03/07/1861 47 Lewis Williams
335 Catherine Roberts Gerlan 20/07/1861 17 Lewis Williams
336 James Potter Rowlands Segontium Tce Carnarvon 26/07/1861 65 Lewis Williams
337 Catherine Roberts Maencoch 27/07/1861 7d Lewis Williams
338 Hugh Jones Llwyngwalch Llandwrog 13/08/1861 78 Lewis Williams
339 John Davies Jones Penymuriau Llandwrog 14/08/1861 7m Lewis Williams
340 Thomas Williams Hafod 19/08/1861 78 Lewis Williams
341 Catherine Matthew Morfa bychan Ynyscynhaiarn 31/08/1861 88 Lewis Williams
342 Margaret Thomas Tyn Lon Llandwrog 17/10/1861 1 Lewis Williams
343 Jane Roberts Dolydd 18/10/1861 7 Lewis Williams
344 Robert Humphreys Penbryn Foryd 23/10/1861 1d Lewis Williams
345 David Morris Caer ffridd Llandwrog 02/11/1861 60 Lewis Williams
346 William Parry Bontnewydd 31/12/1861 7m Lewis Williams
347 Ellen Griffiths Glynrhonwy Llanberis 11/01/1862 4d Lewis Williams
348 Robert Davies Cae'r ffridd Llandwrog 11/01/1862 25 Lewis Williams
349 John Hughes Penybryn Llanfaglan 16/01/1862 17 Lewis Williams
350 Ebenezer Jones Bontnewydd 29/01/1862 59 James Pryse
351 Anne Williams Tyddyn y Wrach 22/02/1862 65 Lewis Williams
352 Ellis Jones Caerhug 02/04/1862 38 Lewis Williams
353 John J Evans Gors Goch 02/04/1862 23 Lewis Williams
354 Henry Roberts Bontnewydd 16/04/1862 5 Lewis Williams
355 Richard Williams Tynyffynnon 18/04/1862 67 Lewis Williams
356 Anne Parry Rhwngyddwyryd 18/04/1862 12 Lewis Williams
357 Mary Jones Bwlchyllyn Llandwrog 10/05/1862 30m Lewis Williams
358 Elizabeth Evans Caemawr Llanbeblig 14/05/1862 59 Lewis Williams
359 Richard Roberts Bontnewydd 19/05/1862 10m Lewis Williams
360 Lewis Jones Penyffridd 21/05/1862 24 Lewis Williams
361 William Williams Bontnewydd 31/05/1862 9w Lewis Williams
362 Anne Ellis Cilhaul 04/06/1862 88 Lewis Williams
363 William Roberts Tanybryn 14/06/1862 59 O Wynne Jones
364 Anne Davies Tryfan bach 27/06/1862 64 Lewis Williams
365 John Lewis Tyddyn Canol 02/07/1862 84 Lewis Williams
366 Elizabeth Jones Tanybryn 05/07/1862 92 Lewis Williams
367 Owen Parry Rhwngyddwyryd 09/07/1862 9 Lewis Williams
368 Anne Thomas Bryn melyn 06/08/1862 24 Lewis Williams
369 Anne Hughes Bontnewydd 08/08/1862 78 Lewis Williams
370 John Hughes Caerhug 26/08/1862 74 Lewis Williams
371 Alice Owen Bontnewydd 10/09/1862 79 Lewis Williams
372 Mary Morris Tynyfawd Llandegai 18/09/1862 84 Lewis Williams
373 Mary Jones Snowdon St Carnarvon 24/10/1862 2 Lewis Williams
374 Margaret Williams South Penrallt Carnarvon 12/11/1862 40 Lewis Williams
375 Catherine Thomas Railroad Tavern 04/12/1862 58 Lewis Williams
376 Robert Humphreys Penbryn Foryd 13/12/1862 1d Lewis Williams
377 Catherine Williams Gadlys 17/12/1862 86 Lewis Williams
378 Elizabeth Griffith Carnarvon 24/12/1862 77 Lewis Williams
379 Jane Jones Cefn 13/02/1863 66 Lewis Williams
380 Evan Evans Hafod boeth Llandwrog 14/02/1863 1 Lewis Williams
381 Daniel Hughes Rhostryfan 24/02/1863 74 Lewis Williams
382 Margaret Jones Penyceunant 26/02/1863 63 Lewis Williams
383 Esther Josephine Owen Talysarn Llanllyfni 27/02/1863 6 Lewis Williams
384 Ellen Roberts Bontnewydd 05/03/1863 22 Lewis Williams
385 Thomas Jones Tygwyn Collfryn Llandwrog 21/03/1863 7m Lewis Williams
386 Ellen Griffith Brynrodyn 02/04/1863 81 Lewis Williams
387 Margaret Wini Owen Talysarn Llanllyfni 10/04/1863 7 Lewis Williams
388 Griffith Jones Tynewydd 10/04/1863 3 Lewis Williams
389 Jane Thomas Tynypwll 18/04/1863 2 Lewis Williams
390 Margaret Hughes Rhosgadfan 01/05/1863 6 Lewis Williams
391 Henry Jones Cae Eithin Llanfaglan 04/05/1863 56 Lewis Williams
392 Anne Jones Bonc Foryd 06/06/1863 19 Lewis Williams
393 Catherine Williams Bontnewydd 06/06/1863 6w Lewis Williams
394 Thomas Roberts Bontnewydd 09/06/1863 1w Lewis Williams
395 Mary Jones Tryfan bach 11/06/1863 76 Lewis Williams
396 Anne Thomas Penrallt Carnarvon 12/06/1863 49 Lewis Williams
397 Ellen Jones Bryneithin 13/06/1863 9m Lewis Williams
398 Richard Owen Bontnewydd 15/06/1863 18m Lewis Williams
399 Robert Williams Railroad 24/06/1863 36 Lewis Williams
400 Lewis Jones Penymuriau 24/06/1863 18m Lewis Williams
401 Owen Jones Caemawr Llanbeblig 01/07/1863 29 Lewis Williams
402 Jane Hughes Bontnewydd 15/07/1863 74 Lewis Williams
403 Margaret Prichard Brynhyfryd Llanbeblig 17/07/1863 24 Lewis Williams
404 Richard Williams Cil llidiart 18/07/1863 23 Lewis Williams
405 Rachel Williams Cil llidiart 03/08/1863 55 Lewis Williams
406 John Griffith Williams Gwaredog Isaf 15/08/1863 12w Lewis Williams
407 Griffith Jones Tyddyn Parthe 17/08/1863 48 Lewis Williams
408 Jennet Evans Chapel Street Carnarvon 27/08/1863 34 Lewis Williams
409 Jane Prichard Meini gwynion 19/09/1863 9w Lewis Williams
410 William Hughes Bontnewydd 10/10/1863 78 Lewis Williams
411 John Jones Hafodruffydd 15/10/1863 27 Lewis Williams
412 Ellen Williams Dyffryn Llanfaglan 28/10/1863 60 Lewis Williams
413 Edward Jones Hafodruffydd 26/11/1863 47 Lewis Williams
414 James Williams Llaneugrad 19/12/1863 1 Lewis Williams
415 Edward Davies Bontnewydd 19/12/1863 7 Lewis Williams
416 Mary Ellen Jones Carnarvon 23/12/1863 3m Lewis Williams
417 Ellen Humphreys Bontnewydd 29/12/1863 1w Lewis Williams
418 Jane Hughes Caellechfaen Llanbeblig 23/01/1864 89 Lewis Williams
419 David Davies Pengwern 29/01/1864 1 Lewis Williams
420 Ellen Roberts Mount Pleasant Hotel 30/01/1864 10m Lewis Williams
421 John Thomas Tynypwll 05/02/1864 7m Lewis Williams
422 Owen Jones Pool Street Carnarvon 17/02/1864 10d Lewis Williams
423 Robert Jones Bontnewydd 03/03/1864 66 Lewis Williams
424 Anne Williams Gerlan bach Llandwrog 26/03/1864 87 Lewis Williams
425 Catherine Hughes Caerhelygen 06/04/1864 11 Lewis Williams
426 John Roberts Gerlan y Gyff Llandwrog 06/04/1864 30 Lewis Williams
427 Robert Roberts Muriau 06/04/1864 9w Lewis Williams
428 Robert Roberts Cae Elen Bulkeley 08/04/1864 84 Lewis Williams
429 William Thomas Tyn Lon Llandwrog 08/04/1864 10m Lewis Williams
430 John Roberts Ty gwyn Moel Tryfan 14/04/1864 4d Lewis Williams
431 Thomas Parry Dinas Lodge 19/04/1864 20 Lewis Williams
432 Hugh Edwards Brynglas 23/04/1864 65 Lewis Williams
433 Hugh Owen Braichmelyn 27/04/1864 90 Lewis Williams
434 Mary Hughes Cefn y Capel Rhos Tryfan 30/04/1864 49 Lewis Williams
435 Jane Jones Tyn Lon Llandwrog 01/06/1864 79 Lewis Williams
436 William Williams Bontnewydd 11/06/1864 2m Lewis Williams
437 Griffith Owen Caehen 02/07/1864 15 Lewis Williams
438 Mary Hughes Pool Street Carnarvon 29/07/1864 35 Lewis Williams
439 William Davies Taipencefn 03/08/1864 5m James Pryse
440 Richard Parry Bontnewydd 16/08/1864 3w Lewis Williams
441 Mary Hughes National School Ho Bontnewydd 19/08/1864 54 Lewis Williams
442 Jane Evans Yr Hafod Llandwrog 26/08/1864 1 Lewis Williams
443 Ellen Parry Dinas Lodge 05/09/1864 15 Lewis Williams
444 Anne Jones 22 Mount St Bangor 07/09/1864 76 Lewis Williams
445 Margaret Jones Ty cnap 17/09/1864 1 Lewis Williams
446 Robert Price Davies Pengwern 30/09/1864 5m Lewis Williams
447 Mary Hughes Bontnewydd 01/10/1864 4 James Pryse
448 Ellen Morgan Saron 19/10/1864 2 Lewis Williams
449 Margaret Prichard Cae ffridd 19/10/1864 2m Lewis Williams
450 William Parry Bontnewydd 29/10/1864 28 Lewis Williams
451 William Jones Bontnewydd 08/11/1864 19 Lewis Williams
452 Anne Jones Tanymanod Rhostryfan 01/12/1864 16m Lewis Williams
453 Griffith Henry Roberts Mount Pleasant Hotel 07/12/1864 7m Lewis Williams
454 Ellen Prichard Tyddyn bychan 19/12/1864 77 Lewis Williams
455 Mary Ellen Hallowes Black Lion Bontnewydd 21/12/1864 1 Lewis Williams
456 Mary Rowlands Tanywaen 12/01/1865 88 Lewis Williams
457 Robert Jones Penygwrli 17/01/1865 38 Lewis Williams
458 David Williams Bryntirion 19/01/1865 3d Lewis Williams
459 Robert Jones Tanymanod Rhostryfan 07/02/1865 19 Lewis Williams
460 Margaret Jones Bontnewydd 09/02/1865 57 Lewis Williams
461 Gwen Thomas Gwaredog Tanyrallt 08/03/1865 79 Lewis Williams
462 Margaret Jones Bontnewydd 31/03/1865 89 Lewis Williams
463 David Thomas Bryngwyn Llandwrog 31/03/1865 4 Lewis Williams
464 Morris Hughes Carnarvon 31/03/1865 3 Lewis Williams
465 Ellis Hughes Waen bant 01/04/1865 63 Lewis Williams
466 Mary Hughes Parc Llandwrog 04/04/1865 4 Lewis Williams
467 John Hughes Parc Llandwrog 04/04/1865 21m Lewis Williams
468 Ellen Hughes Parc Llandwrog 08/04/1865 10 Lewis Williams
469 Catharine Roberts Brynhyfryd Llandwrog 12/04/1865 72 Lewis Williams
470 Hugh Jones Tynypwll Llandwrog 25/04/1865 2 Lewis Williams
471 John Thomas Tanywaen 10/05/1865 29 Lewis Williams
472 Elizabeth Williams Penyparc 27/05/1865 74 Lewis Williams
473 Robert Jones Penycaenant 03/06/1865 65 Lewis Williams
474 Richard Williams Northern Hosptial Liverpool 14/06/1865 32 Lewis Williams
475 David Williams Rallt goch 14/06/1865 58 Lewis Williams
476 Janet Roberts Yr Efail Glanbeuno 15/06/1865 46 Lewis Williams
477 Hugh Davies Dol Peris Llanberis 28/06/1865 44 Lewis Williams
478 Ellen Williams Caerodyn 28/06/1865 40 Lewis Williams
479 Griffith Jones Victoria House Carnarvon 28/07/1865 52 Lewis Williams
480 Margaret Evans Parc 07/08/1865 21 Lewis Williams
481 William Morris Glanrafon 11/08/1865 86 James Pryse
482 Catherine Williams Bryntirion 18/08/1865 32 Lewis Williams
483 Elizabeth Roberts Tanycefn 21/08/1865 15m Lewis Williams
484 Ellinor Davies Dol Peris Llanberis 29/08/1865 72 Lewis Williams
485 Gaynor Williams Garregwen 14/09/1865 79 Lewis Williams
486 Denis Hawkins Brewery 28/09/1865 40 No Cermony
487 Elizabeth Griffith Tanygarnedd 04/10/1865 2 Lewis Williams
488 Hugh Griffith Tanygarnedd 10/10/1865 6 Lewis Williams
489 Jane Edwards Snowdon St Carnarvon 20/10/1865 66 Lewis Williams
490 Jane Jones Cadfan Isaf 24/10/1865 34 Lewis Williams
491 Alice Collins Criccieth 24/10/1865 18m Lewis Williams
492 Ellen Hughes Parc Llandwrog 27/10/1865 6w Lewis Williams
493 Elizabeth Jones Tyn Lon Rhostryfan 28/10/1865 15w Lewis Williams
494 Jane Jones Gaerwen 03/11/1865 61 Lewis Williams
495 David Jones Bontnewydd 03/11/1865 18m Lewis Williams
496 Evan Thomas Blaenywaen 16/12/1865 73 Lewis Williams
497 William Williams Pencaeucha 01/02/1866 2 James Pryse
498 Evan Hughes Wernlas Wen 21/02/1866 76 Lewis Williams
499 Mary Hughes Bontnewydd 03/03/1866 91 Lewis Williams
500 John Griffith Bethesda Llanllechid 03/03/1866 49 Lewis Williams
501 Mary Griffith Cefn werthyd 09/03/1866 73 Lewis Williams
502 Robert Jones Bontnewydd 10/03/1866 33 Lewis Williams
503 Robert Davies Penycae 30/03/1866 59 James Pryse
504 Elizabeth Owen Bodgadfan 31/03/1866 70 Lewis Williams
505 Elias Parry Glandwr Llandwrog 03/04/1866 1m Lewis Williams
506 Geoffrey Lumrick Tyn Llan 07/04/1866 2 Lewis Williams
507 Griffith Jones Gaerwen 14/04/1866 27 Lewis Williams
508 John Williams Groeslon Llandwrog 18/04/1866 22 Lewis Williams
509 Mary Williams Braichmelyn 27/04/1866 82 Lewis Williams
510 Jane Jones Tyhelyg Llanfaglan 01/05/1866 66 Lewis Williams
511 John Scott Plas y Bont 18/05/1866 22 Lewis Williams
512 John Griffith South Penrallt Carnarvon 31/05/1866 57 Lewis Williams
513 Margaret Anne Jones Penybont Carnarvon 06/06/1866 20m Lewis Williams
514 John Hughes Tainewyddion Saron 19/06/1866 12 Moses Thomas
515 Jane Roberts Bontnewydd 12/07/1866 2 Lewis Williams
516 Geoffrey Jones Glanrhyd 24/07/1866 28 James Pryse
517 Ann Jones Ty cnap 27/07/1866 14m W Jones
518 John Parry Brynmelyn 10/10/1866 16m Lewis Williams
519 Anne Roberts Bontnewydd 19/10/1866 68 Lewis Williams
520 Thomas Parry Galltypill Llandwrog 20/10/1866 45 Lewis Williams
521 Richard Humphreys Penbryn Foryd 26/10/1866 NK Moses Thomas
522 Anne Williams Gwynfryn Rhostryfan 27/10/1866 27 St Geo A Williams
523 Elizabeth Jones Ffestiniog 24/11/1866 28 Lewis Williams
524 Methuselah R Humphreys Bontnewydd 26/11/1866 28 Lewis Williams
525 Anne Wilson Dolydd 29/11/1866 83 Lewis Williams
526 Thomas Williams Tynygadfan 08/12/1866 74 Lewis Williams
527 John Parry Rhwngyddwyryd 12/12/1866 48 Lewis Williams
528 Catherine Williams Llwynybrain 15/12/1866 8 Lewis Williams
529 Robert Thomas Brynllwyd 19/12/1866 2m Lewis Williams
530 Catherine Jones Rhos Gadfan 27/12/1866 2m Lewis Williams
531 Elizabeth Rowlands Segontium Tce Carnarvon 28/12/1866 57 Lewis Williams
532 John Williams Rhos Tryfan 03/01/1867 3 Lewis Williams
533 Thomas Williams Rhos Tryfan 03/01/1867 1 Lewis Williams
534 John Jones Fronheulog 11/01/1867 30m Lewis Williams
535 Janet Williams Penycaeuchaf 15/01/1867 18m Lewis Williams
536 William Jones Brynmafon Llanbeblig 18/01/1867 30 Lewis Williams
537 Hugh Hughes Bontnewydd 18/01/1867 69 Lewis Williams
538 Catherine Jones Tyn Llan 04/02/1867 12d Lewis Williams
539 Henry Williams Nant bach Llandwrog 06/02/1867 36 Lewis Williams
540 Jane Lloyd Dolellog 09/02/1867 87 Lewis Williams
541 Thomas Jones Taipenycefn 13/02/1867 38 Lewis Williams
542 Elizabeth Parry Dinas Lodge 15/02/1867 29 Lewis Williams
543 William Morris Bontnewydd 16/02/1867 6 Lewis Williams
544 Mary Thomas Bonc Foryd 18/02/1867 4 Lewis Williams
545 Daniel Morris Bontnewydd 25/02/1867 3 Lewis Williams
546 Thomas Jones Taipenycefn 15/03/1867 8m Lewis Williams
547 Mary Williams Tan y Dinas Llandwrog 15/03/1867 80 Lewis Williams
548 Ellen Hughes Wernlas Wen 18/03/1867 42 Lewis Williams
549 Jane Roberts Bontnewydd 23/03/1867 8m Lewis Williams
550 Margaret Thomas Llandwrog 04/04/1867 34 Lewis Williams
551 Margaret Thomas Llandwrog 15/04/1867 12d Lewis Williams
552 Evan David Evans Rhandir Isaf Llandwrog 22/04/1867 20m Lewis Williams
553 Owen Davies Cae'r Ffridd Llandwrog 04/05/1867 32 Lewis Williams
554 Owen Williams Garnons Street Carnarvon 08/05/1867 33 Lewis Williams
555 Owen Owens Ty'n Lon Bodaden 27/05/1867 36 Lewis Williams
556 Anne Owen Bontnewydd 30/05/1867 20w Lewis Williams
557 Mary Evans Glanyrafon nr Moel Tryfan 08/06/1867 33 Lewis Williams
558 Henry Jones Bryn Eryri 15/06/1867 18m Lewis Williams
559 Griffith Jones Bontnewydd 15/06/1867 3 Lewis Williams
560 Jane Thomas Dolydd 27/06/1867 78 Lewis Williams
561 Jane Williams Llain Fadryn Llandwrog 13/07/1867 3m Lewis Williams
562 Eleanor Jones Hafodruffydd 08/08/1867 53 Lewis Williams
563 Ellen Jones Dolydd 13/09/1867 18 Lewis Williams
564 Daniel Jones Bontnewydd 08/10/1867 20m Lewis Williams
565 Ellen Jones Caeglas 15/10/1867 28 Lewis Williams
566 Margaret Williams Bontnewydd 30/10/1867 27 Lewis Williams
567 Mary Jones Bethesda Llandwrog 04/10/1867 17 Lewis Williams
568 Rebecca Williams Yr Allt Goch 09/11/1867 73 Lewis Williams
569 William Roberts Tyddyn hen Llanbeblig 26/11/1867 4m Lewis Williams
570 Anne Humphreys Pyllau budron Abererch 06/12/1867 46 Lewis Williams
571 Robert Thomas Bryngwyn Llandwrog 03/01/1868 44 Lewis Williams
572 Anne Ellis Pantmochyn 13/01/1868 85 Lewis Williams
573 Daniel Roberts Tanyffordd 20/01/1868 23 Lewis Williams
574 Dorothy Morris Bonc Foryd 29/01/1868 89 Lewis Williams
575 Mary Williams North Gate St Carnarvon 29/01/1868 14 Lewis Williams
576 John Parry Cae Iago Llandwrog 08/02/1868 52 Lewis Williams
577 Thomas Jones Penrhos 19/02/1868 17 Lewis Williams
578 William Thomas Griffith Tanyfoel Llandwrog 29/02/1868 3d Lewis Williams
579 John Evans Waterloo nr Brynsiencyn 30/03/1868 80 Lewis Williams
580 Jane Jones Caeau ucha Moel Tryfan 30/03/1868 10m Lewis Williams
581 William Jones Tyddyn bychan 02/04/1868 2 Lewis Williams
582 Griffith Griffith Pontnewydd 03/04/1868 32 W Jones
583 Catherine Hughes Maenllwyd 11/04/1868 21 Lewis Williams
584 Robert Jones Tyddyn parthe 14/04/1868 57 Lewis Williams
585 Henry Evans Caerbongam Llandwrog 24/04/1868 24 Lewis Williams
586 Evan Jones Rhos Tryfan 05/05/1868 55 Lewis Williams
587 Ellis Hughes Waengwiail 16/05/1868 3m Lewis Williams
588 David Hughes Pool Side Carnarvon 16/05/1868 82 Lewis Williams
589 Emily Anne Davies Pengwern 22/05/1868 10m Lewis Williams
590 William Robert Griffith Tynewydd Llandwrog 02/06/1868 38 Lewis Williams
591 Ellen Jones Tyddyn Parthe 16/06/1868 59 Lewis Williams
592 Alice Jones Tyddyn Wisgin Llanfairisgaer 03/07/1868 82 Lewis Williams
593 Lewis Parry Croesywaun Waunfawr 11/07/1868 38 Lewis Williams
594 Robert Owen Rhos Tryfan 15/07/1868 46 Lewis Williams
595 Anne Jones Tyddyn bychan 17/07/1868 24 Lewis Williams
596 Robert Jones Yr Erw 17/07/1868 58 Lewis Williams
597 John Jones Tyddyn Wisgin Llanfairisgaer 20/07/1868 83 Lewis Williams
598 Thomas Jones Bontnewydd 10/08/1868 9d Lewis Williams
599 Jane Williams Llwyn Eilian Llanberis 15/10/1868 2 Lewis Williams
600 Robert Williams Penycae 20/10/1868 90 Lewis Williams
601 Owen O Jones Gadfan Isa 17/11/1868 5w Lewis Williams
602 Ellen Griffith Bodgadfan 23/11/1868 36 Lewis Williams
603 John Jones Maencoch 09/12/1868 33 Lewis Williams
604 William Williams Bontnewydd 14/12/1868 80 Lewis Williams
605 Anne Roberts Bryn Eithin 19/12/1868 17 Lewis Williams
606 Ellen Jones Plas y Bont 26/12/1868 27 Lewis Williams
607 William Thomas Brynmelyn 18/01/1869 40 Lewis Williams
608 Elizabeth Williams Terfyn Llanwnda 23/01/1869 7 Lewis Williams
609 Anne Jones Blaenycae 30/01/1869 5w Lewis Williams
610 Jane Foulkes Carnarvon 25/02/1869 68 Lewis Williams
611 Robert Jones Garthyglo 27/02/1869 83 Lewis Williams
612 Elizabeth Griffith Tynewydd Llandwrog 05/03/1869 81 James Pryse
613 John Williams Bontnewydd 06/03/1869 79 James Pryse
614 Richard Williams Frongoch 20/03/1869 2w Lewis Williams
615 Griffith Jones Penyffridd 24/03/1869 27 Lewis Williams
616 David Parry Bontnewydd 19/04/1869 9m Lewis Williams
617 Edward Jones Hafodruffydd 24/04/1869 20 Lewis Williams
618 Ellen Griffith Tyn Lon Pentre 03/05/1869 13m Lewis Williams
619 William Thomas Penrallt Carnarvon 19/05/1869 54 Lewis Williams
620 William Jones Ty'n Llan 01/06/1869 15w Lewis Williams
621 Margaret Owen Ty ucha 22/06/1869 68 Lewis Williams
622 William Hughes Bontnewydd 24/06/1869 3 Lewis Williams
623 Richard Williams Mark Lane Carnarvon 29/06/1869 47 Lewis Williams
624 Robert Roberts Bontnewydd 30/06/1869 72 Lewis Williams
625 Mary Roberts Bontnewydd 24/07/1869 59 Lewis Williams
626 William Jones Ty'n lon 24/07/1869 73 Lewis Williams
627 Hugh Roberts Glanrhyd 30/07/1869 65 Lewis Williams
628 Jane Hughes Waengwiail 25/08/1869 15w Lewis Williams
629 Henry Hughes Tyddyn canol 30/08/1869 18 Lewis Williams
630 William Hughes Tynynant Caerhug 03/09/1869 6w Lewis Williams
631 Robert Jones Fron Elen Llanbeblig 04/09/1869 58 Lewis Williams
632 Mary Davies Caemaen Llandwrog 11/09/1869 36 Lewis Williams
633 Edward Thomas Penyclip 01/10/1869 74 Lewis Williams
634 Catherine Jones Hafodowen Rhosgadfan 01/10/1869 14m Lewis Williams
635 Henry Morris Yr Efail Rhos Llanfaglan 10/11/1869 30 Lewis Williams
636 William Ross Rhosgadfan 20/10/1869 4m Lewis Williams
637 Henry Jones Penyffridd 11/11/1869 14m Lewis Williams
638 Catherine Lewis Bontnewydd 26/11/1869 29 Lewis Williams
639 Margaret Jones Rhos Tryfan 26/11/1869 21 Lewis Williams
640 Ellen Jones Fron oleu 02/12/1869 28 Lewis Williams
641 Thomas Evan Thomas Tyddyn Seiper 08/12/1869 7 Lewis Williams
642 Mary Jane Owen Cef Coed Llandwrog 08/12/1869 4 Lewis Williams
643 Jane Parry Fron goch 09/12/1869 29 Thomas Laugharn
644 Elizabeth Jones Bontnewydd 22/12/1869 2 Lewis Williams
645 Ellen Evans Gadfan Isaf 25/12/1869 46 Lewis Williams
646 Thomas Jones Foryd 31/12/1869 75 Lewis Williams
647 William Grizier Mate Barque Gem of Sunderland 04/01/1870 46 Lewis Williams Found drowned on seashore
648 Henry Prince App Barque Gem of Sunderland 04/01/1870 18 Lewis Williams Found drowned on seashore
649 Unknown male 04/01/1870 NK Lewis Williams Found drowned on seashore
650 Unknown male 04/01/1870 NK Lewis Williams Found drowned on seashore
651 Grace Rowlands Cefn Coch 04/01/1870 78 Lewis Williams
652 Griffith Jones Cefn 08/01/1870 87 Lewis Williams
653 Henry Morris Yr Efail Rhos Llanfaglan 19/01/1870 7m Thomas Laugharn
654 Richard Hughes Penybryn Llanfaglan 24/01/1870 30 Lewis Williams
655 Jannet Jones Cefn Horeb 02/02/1870 51 Thomas Laugharn
656 John Oates Capt Barque Gem of Sunderland 03/02/1870 43 Lewis Williams Found drowned on seashore
657 Jane Roberts Bontnewydd 09/02/1870 18m Lewis Williams
658 Mary Owen Cae hen 10/02/1870 23 Lewis Williams
659 Mary Jones Rhos Tryfan 14/02/1870 2 Lewis Williams
660 John Jones Tyn y fawnog 24/02/1870 17m Lewis Williams
661 William Thomas Tanycefn 25/02/1870 70 Lewis Williams
662 William Roberts Bontnewydd 07/03/1870 9 Lewis Williams
663 Henry Parry Bethel Rhos Tryfan 26/03/1870 92 Lewis Williams
664 Anne Morris Rhedynog felen fawr 31/03/1870 24 Lewis Williams
665 Ellen Jones Forhyd 07/04/1870 59 Lewis Williams
666 Owen Williams Bontnewydd 22/04/1870 8m Lewis Williams
667 Mary Owen Bodawen 07/05/1870 2 Lewis Williams
668 Gaynor Roberts Efailnewydd 26/05/1870 17m Thomas Laugharn
669 Margaret Hughes Brynmelyn 28/05/1870 32 Lewis Williams
670 Catherine Ellis Cil haul 14/06/1870 74 Lewis Williams
671 Thomas Owen Jones Bodadan 16/06/1870 38 Lewis Williams
672 Anne Jones Bridge Street Carnarvon 05/07/1870 19 Lewis Williams
673 Evan Jones Penygaerwen 13/07/1870 74 Lewis Williams
674 Robert Jones Bontnewydd 18/07/1870 5 Lewis Williams
675 Catherine Jones Bodaden 20/07/1870 33 Lewis Williams
676 Robert Charles West Bontnewydd 25/07/1870 17m Lewis Williams
677 Catherine Roberts Gerlan 06/08/1870 60 Lewis Williams
678 David Williams Gadlys 05/10/1870 6 Lewis Williams
679 John Jones Glanygors Llandwrog 15/10/1870 79 Lewis Williams
680 Jane Parry Bethel 19/11/1870 83 Lewis Williams
681 William Prichard Tyddyn Bychan Llanwnda 25/11/1870 81 Lewis Williams (also Nant Isaf Llaneugrad)
682 Jane Williams Star Vaults Pepper Lane C'von 15/12/1870 70 Lewis Williams
683 Henry Owens Ty'n rhos Rhostryfan 24/12/1870 8d Lewis Williams
684 Mary Williams Ty'n Lon Llandwrog 28/12/1870 61 Lewis Williams
685 Griffith Jones Pant y mochyn 02/01/1871 7d Lewis Williams
686 Margaret Pritchard Brynhyfryd Llanbeblig 09/01/1871 91 Lewis Williams
687 Laura Edwards Ty hen 14/01/1871 82 Lewis Williams
688 Robert Humphreys No Address 14/01/1871 86 Lewis Williams
689 Ellen Thomas Brynmelyn 01/02/1871 70 Lewis Williams
690 Ellen Humphreys Foryd 10/02/1871 37 Lewis Williams
691 Anne Jones Fronoleu 09/03/1871 6m Lewis Williams
692 Benjamin Griffith Cefn Horeb 13/03/1871 24 Lewis Williams
693 Thomas Hughes Tyddyn du Llanbeblig 22/03/1871 61 Lewis Williams
694 Margaret Owens Meini gwynion 22/03/1871 9m Lewis Williams
695 Jane Jones Penyffridd 25/03/1871 2 Lewis Williams
696 Elizabeth Morris Tyddyn parthe 03/04/1871 90 Lewis Williams
697 Catherine Roberts Blaenycae 17/04/1871 50 Lewis Williams
698 Griffith Jones Bontnewydd 08/05/1871 9 Lewis Williams
699 Griffith Williams Llwyn y brain Llandwrog 18/05/1871 58 Lewis Williams
700 Catherine Williams Gors goch 27/05/1871 9 Lewis Williams
701 Evan Williams Tainewyddion Llandwrog 29/05/1871 21 Lewis Williams
702 Thomas Griffith Caermoel 02/06/1871 68 Lewis Williams
703 Ellen Evans Penygroes Llanllyfni 08/06/1871 3 Lewis Williams
704 Elizabeth Hughes Penyffridd 14/06/1871 52 Lewis Williams
705 Morris Jones Bontnewydd 25/07/1871 2 Lewis Williams
706 Mary Williams Y Foel 07/08/1871 25 Lewis Williams
707 Griffith Jones Caergors 12/08/1871 24 Lewis Williams
708 Hugh Roberts Gerlan 16/08/1871 63 Lewis Williams
709 Catherine Jones Penyffridd 22/08/1871 5 Lewis Williams
710 David Morris Carnarvon 02/09/1871 5m Lewis Williams
711 Griffith Williams Gors goch 14/09/1871 94 Lewis Williams
712 Thomas Williams Bontnewydd 23/09/1871 6d Lewis Williams
713 Richard Sill Maengwyn 08/10/1871 63 Lewis Williams
714 Ellis Hughes Saron 11/10/1871 62 Thomas Laugharn
715 Hannah Roberts Penisarwaen Llanddeiniolen 18/10/1871 40 Lewis Williams
716 Ellen Lloyd Penybryn 20/10/1871 87 Lewis Williams
717 Laura Jones Bontnewydd 04/11/1871 82 Lewis Williams
718 Mary Roberts Caesais 04/11/1871 79 Lewis Williams
719 William Edward Roberts Carnarvon 06/11/1871 6m Lewis Williams
720 Thomas Williams Ty'n Lon Llandwrog 20/11/1871 67 Lewis Williams
721 Thomas Williams Bontnewydd 02/12/1871 60 Lewis Williams
722 Robert Roberts Efail Glanbeuno 04/12/1871 56 Lewis Williams
723 William Roberts Llandwrog 30/12/1871 63 Lewis Williams
724 Jane Pritchard Blaenycae Rhostryfan 04/01/1872 2 Lewis Williams
725 William Jones Plas Llanwnda 26/01/1872 64 Lewis Williams
726 Jane Owen Tyn y Waen 31/01/1872 8 Lewis Williams
727 Griffith Prichard Waenfawr 05/02/1872 6m Lewis Williams
728 John Jones Ty'n Lon 09/02/1872 70 Lewis Williams
729 Jane Parry Dolydd 23/02/1872 23 Lewis Williams
730 Mary Williams Tyn y gadfan 26/02/1872 86 Lewis Williams
731 Margaret Evans Caer bongam Llandwrog 27/02/1872 24 Lewis Williams
732 Elizabeth Williams Bodgadfan 28/02/1872 5m Lewis Williams
733 Jane Jones Bryncrach 05/03/1872 80 Lewis Williams
734 George Davies Owen Pwllheli 07/03/1872 27 Lewis Williams
735 Owen Jones Llanberis 29/03/1872 66 Lewis Williams
736 John Owens Cefn terfyn 13/04/1872 4w Lewis Williams
737 Mary Catherine Jones Fronheulog Llandwrog 17/04/1872 1 Lewis Williams
738 John Thomas Tanycefn 25/05/1872 37 Lewis Williams
739 Jane Jones Penybryn 28/05/1872 55 Lewis Williams
740 Elizabeth Griffith Pencaenewydd 04/06/1872 4 Lewis Williams
741 Richard Williams Bron Eryri 06/06/1872 26 Lewis Williams
742 Anne Davies Ty Capel Wesley Rhostryfan 08/06/1872 61 Lewis Williams
743 Ellen Williams Ty helyg Llanfaglan 28/06/1872 20 Lewis Williams
744 David Jones Yr Erw 22/07/1872 60 Lewis Williams
745 David Rowlands Tanycefn 23/07/1872 3w Lewis Williams
746 Margaret Williams Bontnewydd 19/08/1872 79 Lewis Williams
747 Evan Roberts Hafotty Newydd Llandwrog 24/08/1872 55 G H Davies
748 Margaret Williams 1 Shirehall St Carnarvon 28/08/1872 64 Thomas Laugharn
749 Mary Ellen Jones Tyhelyg Llanfaglan 11/09/1872 17m Lewis Williams
750 Thomas Hughes Plasybont 05/10/1872 3m Lewis Williams
751 Ann Thomas Penffridd Rhostryfan 11/10/1872 5 Thomas Laugharn
752 Jane Parry Bontnewydd 25/11/1872 47 Lewis Williams
753 Griffith Jones Gaerwen 29/11/1872 74 Lewis Williams
754 Sampson Roberts Bodaden 30/11/1872 76 Lewis Williams
755 William Owen Jones Bontnewydd 20/12/1872 11m Lewis Williams
756 John Owen North Penrallt Carnarvon 25/12/1872 62 Lewis Williams
757 William Parry Digbeth Bontnewydd 26/12/1872 72 Lewis Williams
758 Ellis Jones Planwydd 02/01/1873 94 Lewis Williams
759 Margaret Jones Hafodruffydd 02/01/1873 14m Lewis Williams
760 Evan Jones Tyn lon Bodaden 16/01/1873 5w Lewis Williams
761 Martha Williams Carnarvon 22/01/1873 21 Thomas Laugharn
762 Ellen Williams Caerodyn 25/01/1873 86 Lewis Williams
763 Jane Evans Bontnewydd 29/01/1873 21 Lewis Williams
764 Ellen Roberts Caecipris 05/02/1873 3 Lewis Williams
765 Jane Evans Bontnewydd 08/02/1873 8w Lewis Williams
766 Griffith Hughes Ty Nant 11/02/1873 16m Lewis Williams
767 Thomas Jones Caermoel 12/02/1873 1m Lewis Williams
768 Thomas Hughes No Address 13/02/1873 18m Lewis Williams
769 David Williams Bontnewydd 14/02/1873 6w Lewis Williams
770 Mary Ellen Williams Llwyn angharad 14/02/1873 9 Lewis Williams
771 John Parry Cefnyfron Rhostryfan 18/02/1873 8m Lewis Williams
772 Anne Jones Penyffridd 24/02/1873 30 Lewis Williams
773 Ellen Thomas Bontnewydd 27/02/1873 23 Lewis Williams
774 Owen Richard Owens Morfa Nevin 01/03/1873 17w Lewis Williams
775 Ellen Jones Ty gwyn Collfryn Llandwrog 05/03/1873 18 Lewis Williams
776 John Parry Bontnewydd 14/03/1873 9m Lewis Williams
777 Margaret Williams Waenfawr 02/04/1873 30 Lewis Williams
778 William Griffith Bontnewydd 19/04/1873 68 Lewis Williams
779 Jane Roberts Rhostryfan 01/05/1873 81 Lewis Williams
780 Ebenezer Williams Waenfawr 21/05/1873 3m Lewis Williams
781 John Roberts Fronhyfryd 24/05/1873 15m Lewis Williams
782 William Thomas Bontnewydd 28/05/1873 10d Richard M Edwards
783 Margaret Mary Thomas Bontnewydd 31/05/1873 14d Lewis Williams
784 Ellen Owen Hen Gapel Bontnewydd 31/05/1873 2 Lewis Williams
785 David Jones Penyffridd 16/06/1873 4m Lewis Williams
786 Jane Jones Hafodruffydd 17/06/1873 27 Lewis Williams
787 John Thomas Garnons Street Carnarvon 25/06/1873 74 Lewis Williams
788 Thomas Hughes Tanygroeslon 30/06/1873 69 Lewis Williams
789 Mary Ellen Roberts Cae Athraw 04/07/1873 2 Lewis Williams
790 Martha Hughes Tanypant Llanrug 04/07/1873 23 Lewis Williams
791 Robert Davies Traian 11/07/1873 62 Lewis Williams
792 William Williams Bontnewydd 30/07/1873 82 Lewis Williams
793 William Jones Blaenycae 05/08/1873 36 Richard M Edwards
794 Catherine Jones Dinas Lodge 16/08/1873 66 Lewis Williams
795 Evan Parry Frongoch 10/09/1873 76 Lewis Williams
796 Catherine Mathews or Roberts Bontnewydd 20/10/1873 30 Lewis Williams
797 Griffith Jones Glanygors 02/11/1873 5m Richard M Edwards
798 Elizabeth Owens Glanrhyd 04/11/1873 85 Lewis Williams
799 Jane Parry Digbeth Bontnewydd 08/11/1873 75 Lewis Williams
800 Ellen Parry Frongoch 24/11/1873 75 Lewis Williams
Entries Per Page
Displaying Page of