Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

 • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
 • DATE - Dyddiad / Date
 • NAME - Enw / Name
 • SUR - Cyfenw / Surname
 • AGE - Oed / Age
 • STAT - Statws / Status - Singleman/Bachelor/Widower
 • PROF - Gwaith / Proffesiwn - Rank / Profession
 • RES - Preswyl / Residence
 • NAME - Enw a Gwaith y Tad / Father's Name and Profession
 • NAME - Enw / Name
 • SUR - Cyfenw / Surname
 • AGE - Oed / Age
 • STAT - Statws / Status - Spinster/Widow
 • RES - Preswyl / Residence
 • NAME - Enw a Gwaith y Tad / Father's Name and Profession
ID
DATE
NAME
SUR
AGE
STAT
PROF
RES
FATHER
NAME
SUR
AGE
STAT
RES
FATHER
1 03/10/1837 Thomas Jones FA Ba Clergyman Meirioneth Wm Jones Farmer Catharine Vaughan FA Sp Tyddynllwydyn Lisdan Vaughan
2 22/11/1837 Robert Roberts 22 Ba Labourer Llanfihangel T Rbt Evan Joiner Lowry Williams 20 Sp Caeynyrhos Wm Wms Mariner
3 23/12/1837 Evan Owen FA Ba Labourer Llanllyfni Owen Rbts Lab Lowry Jones FA Sp Gefail Tycorniog J Goodman Sh'maker
4 16/02/1838 Hugh Roberts FA Ba Labourer Brynmoelyn Henry Rbts Farmer Catherine Williams FA Sp Yokehouse John Wms Labourer
5 17/03/1838 Humphrey Jones FA Ba Farmer Brynbychan H Jones Farmer Jane Evans FA Sp Pantyrhwch Evan Humphrey Lab
6 09/05/1838 Henry Owens FA Ba Mariner Llanfihangel T NK Eleanor Jones FA Sp Barracks Wm Jones Lab
7 19/05/1838 John Williams FA Ba Labourer Llangybi Wm Ellis Lab Margaret Owen FA Sp Rhydyclafdy Owen Evans Lab
8 14/11/1838 John Jones FA Ba Labourer Gwynfryn John Prichard Lab Jane Owen FA Sp Penmaen O Humphrey Lab
9 07/12/0838 John Hughes FA Ba Farmer Tanyrallt H Thomas Farmer Anne Jones FA Sp Llannor Rbt Jones Joiner
10 21/12/1838 Griffith Roberts FA Ba Labourer Traian Rbt Rbts Farmer Mary Roberts FA Sp Pantglas Rbt Jones Farmer
11 25/12/1838 William Williams FA Ba Shoemaker Pwllheli Rbt Wms Carp Mary Roberts FA Sp Llannor Henry Rbts Potter
12 01/04/1839 David Roberts FA Ba Stone Mason Abererch D Rbts St Mason Jane Thomas FA Sp Penmaen Wm Thomas Lab
13 20/04/1839 Griffith Roberts FA Ba Farmer Gelli Hir Rbt Rbts Farmer Margaret Evans FA Sp Trawsgoed E Evans Farmer
14 28/06/1839 Owen Evans FA Ba Labourer Trawsgoed E Evans Farmer Margaret Owen FA Sp Tyr Cwg John Owen Joiner
15 30/08/1839 Richard Roberts FA Ba Labourer Llanystumdwy Rbt Griffith Farmer Anne Roberts FA Sp Tyn Llannor Gth Rbts Farmer
16 21/09/1839 Henry Jones FA Wi Labourer Tynewydd John Parry Farmer Catherine Jones FA Sp Penybryn Owen Jones Lab
17 13/11/1839 Morris Williams FA Ba Labourer Llandwrog Wm Morris Lab Mary Williams FA Sp Tuhwntirafon Wm Hughes Farmer
18 07/12/1839 John Prichard FA Ba Labourer Hendreisaf Richard Jones Lab Jane Prichard FA Sp Brynrodyn Rd Wms Lab
19 14/12/1839 Owen Prichard FA Ba At Home Tydu G Prichard Farmer Eleanor Williams FA Sp Penprys John Wms Farmer
20 20/12/1839 William Williams FA Wi Farmer Brynaera Owen Wms Farmer Catherine Williams FA Sp Brynaera Rbt Wms Farmer
21 24/02/1840 John Thomas FA Ba Labourer Elernion J Thomas Mason Catherine Jones FA Sp Pantglas Rbt Jones Farmer
22 22/02/1840 John Owen FA Ba Farmer Bryntani J Owen Farmer Anne Jones FA Sp Taiforgan J Griffith Farmer
23 27/03/1840 Henry Jones FA Wi Fuller Abererch John Jones Tailor Eleanor Owen FA Sp Tynpant Owen Rowland Lab
24 19/05/1840 John Jones FA Ba Joiner Penllwynbach John David Lab Jane Hughes FA Sp Hendreiasf Hugh Parry Lab
25 13/06/1840 Evan Edwards FA Ba Shoemaker Llangybi Ed Carreg Surgeon Elizabeth Roberts FA Sp Brynmarchog Rbt Griffith Weaver
26 16/10/1840 John Jones FA Ba Labourer Bwth Wm Jones Lab Mary Owen 20 Sp Tynlone R Owen Carrier
27 12/12/1840 William Roberts FA Ba Labourer Llanaelhaiarn Wm Roberts Lab Anne Owens FA Sp Penyclawdd John Owen Lab
28 02/04/1840 Robert Owen FA Wi Farmer Tynpant Owen Wms Farmer Elizabeth Williams FA Sp Tyddynuchaf Rowland Wms Farmer
29 07/05/1841 Thomas Hughes FA Ba Druggist Pwllheli T Hughes Surgeon Elizabeth Humphrey FA Sp Plastudur R Humphreys Farmer
30 19/05/1841 Robert Williams FA Ba Blacksmith Gefailybont Wm Rbts Lab Catherine Roberts FA Sp Cefnmine David Rbts Farmer
31 17/12/1841 Robert Griffith FA Ba Labourer Cefnmine Griffith Rbts Lab Eleanor Williams FA Sp Caecorn Wm Jones Farmer
32 19/02/1842 Thomas Williams FA Ba Labourer Llanengan Wm Griffith Farmer Jane Francis FA Sp Melin Rhydhir Wm Francis Miller
33 18/05/1842 Richard Williams FA Ba Joiner Caer Meirch Wm Wms Lab Jane Evans FA w Feel y Bont Thos Jones B'smith
34 03/06/1842 Thomas Griffith FA Ba At Home Cottage Hill G Prichard Farmer Anne Jones FA Sp Gelly Daran Wm Jones Farmer
35 15/06/1842 Richard Jones FA Ba Mariner Nant Fawr David Jones Lab Mary Humphreys FA Sp Glanrhyd Wm Humphreys Lab
36 09/12/1842 Hugh Hughes FA Ba Joiner Llaniestyn E Hughes Farmer Margaret Griffith FA Sp Rhydyclafdy John Gths Gardener
37 17/02/1843 William Griffith FA Ba Labourer Big Tydweiliog Wm Gth Carrier Sarah Williams FA Sp Penybryn Wm Ellis Mason
38 21/02/1843 Richard Jones FA Ba Labourer Pistill David Jones Farmer Anne Williams FA Sp Llannor M Wms Shoemaker
39 22/04/1843 Richard Roberts FA Ba Joiner Ty ffeltiwr David Rbts Mason Anne Griffith FA Sp Yscubor y Plas John Gth Farmer
40 02/06/1843 Richard Jones FA Wi Mason Ala Pwllheli J Prichard Mason Ellen Thomas FA Sp Refail Newydd Wm Thomas Mariner
41 06/06/1843 Richard Williams FA Wi Labourer Refail Newydd Wm Thomas Lab Elizabeth Griffith FA Sp Llannor Wm Griffith Lab
42 14/06/1843 John Roberts FA Ba Farmer Cefn Coch Rbt Pritchard Farmer Mary Davies FA Sp Bodfel Ellis Davies Lab
43 10/08/1843 Thomas Jones FA Ba Draper Mold Flintshire John Jones Draper Anne Evans FA Sp Llanerch Wm Evans Farmer
44 30/12/1843 David Lloyd FA Ba Fatryman Penprysfatry Thos Lloyd Factory Anne Jones FA Sp Tynypant John Jones Farmer
45 09/03/1844 Hugh Jones FA Ba Labourer Tynlone J Humphrey Mason Elizabeth Parry FA Sp Llannor John Parry Lab
46 18/10/1844 John Jones FA Ba Labourer Llithfaen Fawr Rbt Jones Lab Ellen Jones FA Sp Cae Sion Hywel Evan Jones Lab
47 15/11/1844 William Hughes FA Ba Labourer Tynyffordd John Wms Farmer Elizabeth Evans FA Sp Llanengan Wm Evans Lab
48 23/12/1844 John Gabriel FA Ba Shoemaker Llannor Gabriel Jones Tailor Eleanor Williams FA Sp Llannor Wm Griffith Lab
49 25/01/1845 Griffith Jones FA Ba Labourer Eisteddfa Gth Jones Farmer Mary Jones 19 Sp Tynyllwyn Wm Jones Farmer
50 29/08/1845 William Thomas FA Ba Labourer Hendre Hugh Thomas Lab Jane Roberts FA Sp Penybont Rbt Wilding Lab
51 12/09/1845 Walter Evans FA Ba Labourer Trawscoed Evan Jones Farmer Mary Prichard FA Sp Tydu Gth Prichard Farmer
52 13/09/1845 John Jones FA Ba Labourer LLanllyfni Wm Jones Lab Margaret Jones FA Sp Tir Gwyn Rees Rbts Farmer
53 20/02/1846 William Griffith FA Ba Labourer Hendre bach David Griffith Lab Jennet Hughes FA Sp Gadlys H Hughes St Mason
54 23/05/1846 Owen Williams FA Ba Miller Penllech Thos Owen Farmer Anne Davies FA Sp Cefnmine Richard Davies Lab
55 27/10/1846 Methusalem Parry FA Ba Labourer Efail Newydd John Parry Lab Sydney Jones FA Sp Efail Newydd John Davies Lab
56 28/10/1846 Ellis Jones FA Ba Labourer Hen Dy John Lewis Lab Elizabeth Jones FA Sp Penbont Rbt Jones Farmer
57 09/01/1847 Richard Roberts FA Ba Farmer Plas Carngiwch Rd Rbts Farmer Mary Humphreys FA Sp Plastudur R Humphreys Farmer
58 31/03/1847 Robert Jones FA Ba Miller Felin Carngiwch Evan Jones Lab Jane Williams FA Sp Celyn Cadwalader Wms Lab
59 05/06/1847 John Williams FA Ba Labourer Festiniog John Wms Lab Anne Hughes FA Sp Llannor Hugh Hughes Lab
60 13/08/1847 Richard Williams FA Ba Farmer Tyddyn Madyn Rd Owen Farmer Jane Williams FA Sp Penprys John Wms Farmer
61 10/09/1847 Hugh Hughes FA Ba Master Mariner Portmadoc Rbt Hughes Farmer Catherine Jones FA Sp Gellidara Wm Jones Farmer
62 03/11/1847 Griffith Roberts FA Ba Mariner Bodegroes Wm Rbts Lab Laura Jones FA Sp Gellidara Rbt Jones Butler
63 17/03/1848 John Williams FA Ba Mariner Ynys Waun R Wms Weaver Margaret Lloyd FA Sp Llannor T Lloyd Factoryman
64 22/04/1848 William Roberts FA Ba Labourer Carngiwch Wm Lewis Lab Eleanor Thomas FA Sp Llannor Hugh Thomas Lab
65 26/09/1848 Owen Evans FA Wi Labourer Pwllheli Evan Evans Tailor Jane Thomas FA Sp Llannor Thos Prichard Lab
66 29/09/1848 William Evans FA Ba Labourer Bodvel Evan Rbts Joiner Mary Williams FA Sp Bodvel Wm Prichard Lab
67 14/11/1848 Robert Hughes FA Ba Labourer Ty Du Wm Hughes Tailor Anne Roberts FA Sp Ty Du John Rbts Mason
68 02/12/1848 William Davies FA Ba Labourer Llanaelhaiarn David Wms Lab Catherine Griffith FA Sp Tyn Rhos Llannor Charles Gth Farmer
69 02/12/1848 William Williams FA Ba Labourer Gwnhingar Wm Wms Lab Jane Jones FA Sp Cae Corn Wm Jones Farmer
70 05/01/1849 Robert Williams FA Ba Labourer Llanerch Ed Wms Farmer Eleanor Jones FA Sp Llanogoetre John Davies Lab
71 13/01/1849 David Cadwalader FA Ba Labourer Abererch D Cadwalader Farm Magdalen Roberts FA Sp Llannor Wm Rbts Farmer
72 13/06/1849 Robert Jones FA Ba Labourer Llangian Rbt Jones Lab Jane Jones FA Sp Tynllwyn Wm Jones Farmer
73 11/08/1849 John Williams FA Ba Labourer Penybryn John Wms Farmer Mary Owens FA Sp Llannor John Owens Carpenter
74 24/08/1849 Maurice Roberts FA Ba Farmer Bodfean Wm Rbts Farmer Jonnet Williams FA Sp Pontycribyn Rbt Wms Farmer
75 16/11/1849 John Williams FA Ba Labourer Ty Du Wm Richard Tailor Margaret Prichard FA Sp Gwnhingar Owen Prichard Lab
76 08/03/1850 Edward Lloyd FA Ba Tailor Smoke Wm Lloyd Currier Eleanor Parry FA Sp Efailnewydd John Parry Lab
77 22/05/1850 Richard Roberts FA Ba Labourer Trawsgoed Rbt Rbts Lab Catherine Rowland FA Sp Bryntanni Bach Rd Rowland Lab
78 22/05/1850 John Thomas FA Ba Gardener Talcymerau I Thomas Farmer Elinor Williams FA Sp Bodegroes Lodge Griffith Wms Lab
79 30/08/1850 Robert Williams FA Ba Labourer Llangybi Ed Wms St Mason Elizabeth Jones FA Sp Pensarn Samuel Jones Lab
80 04/09/1850 William Jones FA Ba Farmer Crugeran Gth Jones Farmer Catherine Thomas FA Sp Plastudur Thos Morris Farmer
81 15/11/1850 Robert Evans FA Ba Labourer Bodvel Wm Evans Lab Anne Hughes FA Sp Holborn Wm Hughes Lab
82 28/11/1850 Owen Williams FA Ba Shipwright Nefyn Gth Wms Farmer Anne Hughes FA Sp Tyddynllwydyn H Prichard S'maker
83 01/02/1851 Griffith Roberts FA Ba Labourer Brynmoelyn Rbt Rowland Farmer Ellin Williams FA Sp Tyddynronnen Wm Owen Farmer
84 18/02/1851 Robert Hughes FA Ba Labourer Froches Gth Hughes Lab Mary Williams FA Sp Tynpant Wm Elias Tailor
85 08/03/1851 Richard Williams FA Ba Labourer Cefngwynys Wm Griffith Lab Eleanor Jones FA Sp Llannor Rbt Jones Gardener
86 02/06/1851 Thomas Jones FA Ba Sailor Efail Newydd Rbt Jones Butler Anne Roberts FA Sp Bodegroes Wm Roberts Bailiff
87 12/12/1851 William Prichard FA Ba Labourer Mochres Rd Evans Tailor Mary Thomas FA Sp Efail Newydd Thos Ellis Lab
88 21/01/1852 Thomas Jones FA Wi Blacksmith Tynypant Thos Jones B'smith Eleanor Griffith FA Sp Tynpant Rees Griffith Farmer
89 31/01/1852 John Roberts FA Ba Blacksmith Pentreuchaf Rd Rbts B'smith Elizabeth Prichard FA Sp Ty Du Gth Prichard Farmer
90 07/04/1852 Griffith Jones FA Ba Blacksmith Rhydyclafdy J Foulkes Miller Ellin Owen FA Sp Bodeilan Rd Owen Farmer
91 12/04/1852 Henry Isaac FA Ba Labourer Cefnpentre Isaac Parry Lab Catherine Davies FA Sp Penybont David Rowlands Lab
92 26/08/1852 Thomas Williams FA Ba Labourer Pensarn Thos Wms Lab Anne Rowlands FA Sp Llangian Rbt Rowlands Lab
93 24/09/1852 John Jones FA Ba Shoemaker Pwllheli Wm Jones S'maker Anne Williams FA Sp Llannor Wm Prichard Lab
94 03/12/1852 David Williams FA Ba Labourer Llanwnda Wm Ellis Lab Catherine Jones FA Sp Tynllwyn Wm Jones Farmer
95 03/02/1854 William Griffith FA Ba Mariner Llangwnadle Gth Wms Farmer Jane Evans FA Sp Jolly Farmers Evan Wms Lab
96 16/05/1854 Owen Jones FA Ba Quarryman Waunfawr Gth Jones Lab Catharine Jones FA Sp Llannor John Wms Lab
97 17/05/1854 Thomas Roberts FA Ba Labourer Traian Rbt Rbts Farmer Margaret Gough FA Wi Cefn Coch Wm Thomas Farmer
98 17/06/1854 William Jones FA Ba Farmer Ty Du John Wms Farmer Elizabeth Roberts FA Sp Ty du John Rbts Farmer
99 07/10/1854 Robert Jones FA Ba Farmer Ty Du Isaf John Wms Farmer Martha Pritchard FA Sp Ty Mawr Wm Pritchard Farmer
100 14/11/1854 John Jones 25 Ba Labourer Llanfrothen John Jones Lab Elizabeth Williams 28 Sp Efail Newydd Ed Wms St Mason
101 24/11/1854 Evan Evans FA Ba Labourer Morfa Nevin Rd Evans Farmer Anne Williams FA Sp Tynyffordd Thos Wms Jockey
102 11/08/1855 William Humphreys 33 Ba Joiner Abererch Wm Humphrey Lab Ellin Jones 28 Sp Shop Llannor Rbt Jones Farmer
103 10/09/1855 Griffith Roberts FA Ba Farmer Bwlchgwyn Gth Rbts Farmer Margaret Griffith FA Sp Tuhwntirafon Thos Griffith Mariner
104 15/09/1855 John Jones FA Ba Labourer Gwynfryn Rbt Jones Lab Elizabeth Williams FA Sp Plas ym Mhenros John Griffith Lab
105 13/11/1855 William Parry FA Ba Labourer Tynewydd Gth Parry Farmer Jane Jones FA Sp Bodvel Rbt Jones Quarryman
106 29/10/1856 John Thomas FA Ba Stone Mason Wrexham Wm Thomas Builder Jane Hughes Mi Sp Efailnewydd Wm Hughes Mariner
107 08/06/1857 William Jones FA Ba Labourer Llanfairisgaer John Evans Lab Margaret Parry FA Sp Efailnewydd Wm Parry Lab
108 05/09/1857 John Griffith FA Ba Joiner Penrhos Wm Griffith Joiner Anne Humphreys Mi Sp Tyddynllwydyn Rbt Humphreys Farmer
109 06/02/1858 William Davies Mi Ba Tailor Penbontrhydd Evan Davies Mason Jane Jones FA Sp Rhosfawr John Jones Lab
110 19/03/1858 William Williams FA Ba Farmer Castellmarch Wm Wms Farmer Jane Humphreys FA Sp Plas Tudur Rbt Humphreys Farmer
111 16/06/1858 Griffith Roberts 28 Ba Labourer Llanaelhaiarn Thos Rbts Farmer Ellen Jones 22 Sp Tynllwyn Wm Jones Farmer
112 20/08/1858 Owen Jones ss Ba Draper Pwllheli John Jones Farmer Mary Parry 24 Sp Penllwyn James Parry Farmer
113 16/11/1858 Robert Jones 26 Ba Joiner Caecorn E Jones Millerwright Elizabeth Williams 21 Sp Caecorn Wm Wms Lab
114 26/02/1859 Thos Richard Jones FA Ba Quarryman Llanllyfni Richard Jones Lab Anne Jones 20 Sp Brynhynog Wm Jones Farmer
115 26/08/1859 Richard Jones FA Wi Weaver Henfonwent Wm Jones Weaver Gwen Williams FA Sp Henfonwent Wm Wms Sailor
116 14/09/1859 Griffith Roberts FA Ba Blacksmith Pentreuchaf Wm Roberts Lab Anne Jones 19 Sp Tynllwyn Wm Jones Farmer
117 22/09/1860 John Jones FA Ba Labourer Brynhynog Rbt Jones Lab Catherine Williams FA Sp Llanfihangel P John Griffith Lab
118 11/12/1860 David Jones FA Ba Labourer Pandy Owen Jones Fuller Jane Owens FA Sp Pentreuchaf Owen Owens Lab
119 04/02/1862 John Roberts FA Ba Labourer Hendre David Rbts Lab Hannah Williams FA Sp Efailnewydd Rbt Wms Sailor
120 22/03/1862 Robert Jones 28 Ba Farmer Brynhunog Wm Jones Farmer Mary Gough 22 Sp Cefnerch Thos Gough Farmer
121 08/09/1862 William Brookes 25 Ba Butcher Tyncoed M Brookes Lab Jane Williams 22 Sp Tyncoed Wm Wms Farrier
122 12/06/1863 William Hughes FA Ba Farmer Anglesey Wm Hughes Farmer Mary Anne Evans FA Sp Bodvel-bach David Evans Farmer
123 22/08/1863 Thomas Williams 35 Ba Farmer Llanllyfni John Wms Farmer Mary Jones 27 Sp Brynhunog Wm Jones Farmer
124 08/03/1864 Griffith Jones 58 Ba Farmer Penmaen David Jones Lab Ellen Griffith 51 Sp Pentreuchaf Rbt Griffith Lab
125 11/03/1864 David Williams 26 Ba Labourer Gellidara Edward Wms Lab Anne Hughes 22 Sp Bodvel Henry Hughes Lab
126 02/09/1864 William Williams FA Ba Stone Mason Longroes John Wms S Mason Mary Hughes FA Sp Felin Rhydhir Wm Hughes Mariner
127 13/09/1864 Robert Prichard FA Ba Mariner Lon Abererch Rbt Prichard Farmer Eliza J Gough FA Sp Felinbach Evan J Gough Farmer
128 09/06/1865 William Jones 50 Wi Grocer Rhydyclafdy John Davies Farmer Jane Jones 28 Sp Llangwnadl John Evans Farmer
129 26/09/1865 Thomas Williams 21 Ba Labourer Barracks Thos Pierce Jockey Catherine Hughes 20 Sp Barracks Jas Hudson Sailor
130 30/12/1865 John Griffith 22 Ba Shoemaker Beddgelert J Griffith S'Maker Laura Thomas 29 Sp Efailnewydd John Thomas Lab
131 26/05/1866 Richard Owen FA Ba Sailor Feel Newydd John Owen Weaver Mary Foulkes FA Sp Bodvel Wood Rbt Foulkes Steward
132 23/11/1866 William Jones 30 Ba Sailor Nevin Rbt Jones Lab Laura Jones 30 Sp Rhyllech John Jones Lab
133 29/12/1866 Evan Pritchard 21 Ba Labourer Gwynfryn Rd Evans School M Lydia Williams 20 Sp Meillionydd Hugh Wms Lab
134 05/06/1867 Francis Longhorn 23 Ba Labourer Efailnewydd N Longhorn Farmer Jane Davies 28 Sp Llaingoetre John Davies Lab
135 30/06/1868 Griffith Williams 26 Ba Setmaker Llanaelhaiarn Benjamin Wms Lab Jane Hughes 19 Sp Plasypwll Owen Hughes Tanner
136 03/05/1869 William Jones 24 Ba Sailor Bodvean John Jones Carp Anne Evans 21 Sp Pengwern Arms Rbt Evans Tailor
137 05/10/1869 Geo Morris Jones 28 Ba Weaver Factory Penprys G M Jones Cabinet M Ann Elias 24 Sp Penbont Wm Elias Tailor
138 26/11/1869 John Jones 38 Ba Labourer Abererch John Jones Lab Ann Roberts 26 Sp Llannor Owen Rbts Lab
139 04/12/1869 John Evans 25 Ba Labourer Pwllheli Evan Evans Ostler Jane Hughes 20 Sp Efailnewydd John Hughes Lab
140 06/05/1870 Griffith Roberts FA Ba Farmer Tynrhos Gth Rbts Farmer Margaret Jones FA Sp Tynrhos Wm Jones Lab
141 14/06/1870 John Morgan FA Ba Clerk Portmadoc J Morgan Gent Farm Anne Roberts FA Sp Pensarn John Rbts Gent Farmer
142 20/08/1870 Thomas Cook FA Ba Setmaker Llanaelhaiarn Jas Cook Setmaker Mary Owen FA Sp Llannor John Owen Farmer
143 15/03/1871 Robert R Jones FA Ba Quarryman Llannor R R Jones Farmer Jane Elias FA Sp Llannor Wm Elias Tailor
144 09/02/1872 Richard Evans 35 Ba Mariner Edeyrn Evan Parry Tailor Catherine Jones 30 Sp Llannor John Jones Lab
145 28/02/1872 Robert Roberts 26 Ba Labourer Ty Coed Uchaf Richard Rbts Lab Elizabeth Evans 26 Sp Ty du Walter Evans Farmer
146 25/07/1872 Evan Owen FA Wi Farmer Cottage Hill Owen Owens Farmer Hannah Ellis FA Sp Llwyn Beuno Evan Ellis Farmer
147 27/07/1872 Hugh Pugh 27 Ba Labourer Merioneth Hugh Pugh Lab Ellen Roberts 23 Sp Llannor Robert Rbts Lab
148 23/03/1874 David Roberts 28 Ba Sailor Llannor Griffith Rbts Lab Jane Jones 25 Sp Bryncroes Henry Jones Lab
149 10/09/1874 John Roberts FA Wi Setsman Llanaelhaiarn NK Jane Hughes FA Sp Efailnewydd John Hughes Farmer
150 06/02/1875 Robert Jones 19 Ba Labourer Penmaen Robert Jones Lab Elizabeth Price 26 Sp Penmaen Wm Price Butcher
151 13/04/1875 R J Morgan FA Ba Clerk Holy O Llannor J Morgan Gent Farm Julianna Hughes FA Sp Pwllheli J P Hughes Solicitor
152 06/04/1876 Wm Galley Casson FA Ba Banker Gwynfryn Wm Casson Gent Margaret E Evans FA Sp Gorphwysfa John Evans Gent
153 08/02/1879 Robert Evans FA Ba Joiner Bryncroes Evan Evans Farmer Mary E Williams FA Sp Plastudur Wm Wms Farmer
154 18/04/1879 Griffith Jones 21 Ba Miller Penprys Mill Griffith Jones Miner Jane Elias 20 Sp Penybont John Elias Tailor
155 15/08/1879 John Elias FA Wi Tailor Penybont Wm Elias Tailor Mary Roberts FA Wi Tuhwntirafon John Jones S'maker
156 10/12/1879 Richard Williams FA Ba Farmer Llaniestyn Rbt Wms Farmer Catherine Foulkes FA Sp Bodvel Wood Rbt Foulkes Woodman
157 20/06/1881 Mark Jones FA Ba Smith Pentreuchaf Josiah Jones Lab Mary Roberts FA Sp Pentreuchaf John Rbts Smith
158 21/06/1881 Edward Williams 28 Ba Labourer Efailnewydd Ed Wms Lab Sarah Griffith 20 Sp Bryncroes John Griffith Tailor
159 30/03/1882 Robert Jones 30 Ba Master Mariner Nevin Humphrey Jones M M Catherine M Rix 24 Sp Pengwern Edward Rix Mechanic
160 22/05/1882 Charles Pritchard 36 Wi Gardener Rhyllech Wm Pritchard Lab Catherine Jones 27 Sp Efailnewydd John Jones Lab
161 18/12/1883 Griffith Evans FA Ba Farmer Ty Du Uchaf Walter Evans Farmer Margaret Jones FA Sp Ty Du Isaf Wm Jones Farmer
162 11/02/1884 William Roberts FA Ba Manservant Efailnewydd Wm Rbts Tailor Jane Jones FA Sp Penprys John Jones Farmer
163 12/02/1884 William Francis Jones FA Ba Farmer Hendre Llannor Rbt Jones Farmer Mary Jones FA Sp Dolpenrhyn Rd Jones Farmer
164 10/09/1884 William Jones FA Ba Labourer Oldham Wm Jones Butcher Winifred Jones FA Sp Efailnewydd Rd Wms Lab
165 08/10/1884 Robert Roberts FA Ba Farm Servant Bryngoleu John Rbts Carrier Catherine Jones FA Sp Barracks John Rbts Lab
166 30/06/1885 Owen Ll Jones Evans 28 Ba Esquire Broom Hall Owen Evans Esquire Lydia E Savin 19 Sp Bodegroes John Savin Gent
167 29/07/1887 Griffith Griffiths 34 Ba Farm Servant Ty Corniog Rbt Griffiths Lab Jannet Jones 46 Sp Lleyn Street John Jones Joiner
168 16/06/1888 John Jones 22 Ba Farm Servant Gwnhingar Rbt Jones Lab Mary Griffith 20 Sp Efailnewydd John Griffith S'Maker
169 04/09/1888 Thomas Walters FA Ba Clerk Holy O Llanarmon W Walters Farmer Elizabeth O Hughes FA Sp Penmaen H H Hughes Surgeon
170 14/01/1889 Richard Jones 26 Ba Farm Servant Bryncroes NK Catherine Pritchard 21 Sp Llannor Vicarage Rbt Pritchard Miller
171 17/09/1889 Richard T Jones 27 Ba Clerk Holy O Nevin Vicarage John Jones Innkeeper Cordelia M Savin 24 Sp Bodegroes John Savin Gent
172 18/10/1890 William Elias Jones 22 Ba Farm Servant Pentreuchaf Geo M Jones Weaver Catherine Davies 23 Sp Ynyscynhaiarn Rbt Davies Quarryman
173 12/11/1892 Ellis Jones 27 Ba Bankers Clerk Pentreuchaf Thos Jones Carpenter Ellin Anne Jones 19 Sp Gwnhingar Geo M Jones Weaver
174 16/01/1893 John Morgan Jones 50 Ba Clerk Holy O Abersoch Jas Jones Freeholder Jeannie Jones 30 Sp Allt Felen W Jones Sanitary Ins
175 24/01/1893 Wm Maurice Jones 26 Ba Estate Agent Allt Felen Wm Jones Farmer Rhoda L Carreg 22 Sp Cefnmine R T Carreg Esquire
176 13/01/1896 Hugh Griffiths 22 Ba Gardener Efailnewydd J Griffiths S'Maker Mary Roberts 25 Sp Fourcrosses David Rbts Sailor
177 09/06/1896 Humphrey Jones 25 Ba Doctors Ass Llanllyfni John Jones Lab Catherine Jones 25 Sp Rhydau Cottage R Jones Farmer
178 10/07/1897 John Parry 32 Wi Gardener Tydweiliog Robert Parry Lab Jane Ellen Longer 23 Sp Llannor Francis Longer Farmer
179 01/04/1902 Owen Roberts 18 Ba Plasterer Fourcrosses Thos Rbts Plasterer Ellen Mary Hughes 21 Sp Pentreuchaf Elias Hughes Draper
180 22/05/1902 Henry Richard Hughes FA Ba Clerk Holy O Manchester Hy Hughes Farmer Mary A P Evans FA Sp Pont y Gribin Thos Evans Surgeon
181 27/05/1904 Hugh Jones FA Ba Farmer Llanarmon Hugh Jones Lab Jane Williams FA Sp Penybryn Ty Du Rbt Wms Farmer
182 19/09/1906 Llewelyn Evans 23 Ba Farm Servant Nevin David Evans Joiner Frances Mary Jordan 21 Sp Llannor Jas Jordan Settsman
183 17/10/1906 Robert Williams 25 Ba Labourer North Street David Wms Joiner Ellen B Hughes 23 Sp Coed Bodvel M J Hughes G'keeper
184 28/12/1906 Richard J Williams 25 Ba Labourer Penybont Edward Wms Lab Margaret Jones 21 Sp Pentreuchaf G M Jones Factoryman
185 17/06/1908 Robert Jones 50 Wi Farmer Llanarmon Evan Jones Seaman Mary Thomas 45 Wi Pemprys Ed Jones S Mason
186 03/12/1908 Harry Hughes 23 Ba Settmaker Efailnewydd H Hughes Lab Jane Mary Thomas 22 Sp Llannor Rbt Thomas Lab
187 13/06/1910 Hugh Richard Williams 29 Ba Stone Mason LLaniestyn Rd Wms S Mason Jane Owen 39 Sp Efailnewydd Richard Owen Mariner
188 03/12/1910 Evan Watkin Roberts 30 Ba Labourer Penbryn Adda Richard Rbts Tailor Elizabeth Hughes 35 Sp Llannor D Hughes Settsman
189 06/07/1912 John Morris Williams 39 Ba Labourer Penybont David Wms Bailiff Elizabeth Roberts 42 Sp Dafarn Hir Rbt Rbts Farmer
190 14/04/1914 Samuel W Griffith 56 Ba Medical P Hermitage Rbt Griffith Merchant Jane Ellen Jones 41 Sp Rhyllech Uchaf Rbt Jones Farmer
191 05/05/1914 Griffith Watkin Griffiths 36 Ba Farmer Pontllyfni J W Griffiths Farmer Eleanor E Davies 34 Sp Rhydyclafdy Wm Davies Farmer
192 09/08/1916 Evan Roberts FA Ba Bailiff Penybryn Ty Du NK Sarah Anne Jones FA Sp Tyddyn Ffeltiwr Richard Jones Joiner
193 15/08/1916 Robert Edwards 34 Ba Builder Rhosbach J Edwards Master M Alice Price 32 Sp Chester Ed Price Farmer
194 10/03/1917 Goe Frederick Adlam 37 Wi Tradesman Carnarvon G F Adlam Railways Rhoda E Hughes 23 Sp Tyddyn Adda M J Hughes Gkeeper
195 24/12/1918 Hugh Richards 31 Ba Tramsmith Merthyr Vale H Richards Timberman Janet Ellen Jo 23 Sp Penybont Cott W E Jones Roadman
196 27/03/1919 William Jones 25 Ba Chauffeur Penisarpentref H T Jones Timberman Ethel May Woodgate 23 Sp Rhyllech W L Woodgate Agri
197 19/06/1919 Robert G Evans 32 Ba Shopkeeper Pwllheli W M E Photographer Alice Lilian Mason 30 Sp Formby F W M ?
198 27/10/1920 William Roberts 31 Ba Colliery Clerk Mountain Ash Wm Roberts Miner Annie Elias Jones 29 Sp Pemprys W E Jones Roadman
199 13/11/1920 John P Jones 28 Ba Farm Hand Aberdaron L Jones Farm Hand Annie Ll Vaughan 29 Wi Shop Ty Isaf H T J Shopkeeper
200 13/10/1921 Frederick W Sprules 22 Ba Carpenter Wilts Geo Spurles Carp Mary Ellen Jones 24 Sp Shop Ty Isaf H T J Shopkeeper
201 22/09/1923 Harry Rutter 29 Ba Plasterer Hoylake J Rutter Bricklayer Margaret A Brookes 31 Sp Llannor W D B Painter
202 14/04/1925 Robert John Hughes 25 Ba Fitter Chwilog Rbt Hughes Farmer Mary E Williams 25 Sp Efailnewydd John Wms Tailor
203 28/09/1927 John K Davies FA Ba Banker Colwyn Bay R T D Traveller Gracie O D Evans FA Sp Llannor Rd Evans Doctor
204 02/02/1928 Robert E Roberts FA Wi Bank Manager Pwllheli John Rbts Builder Mary Williams FA Wi Llannor Rbt Jones Farmer
205 18/04/1928 Robert Roberts 29 Ba Roadman Llannor Rbt Rbts Blacksmith Mary Kate Owen 25 Sp Abererch Rbt Owen Lab
206 06/07/1928 Archibald Williams 30 Ba Roadman Pemprys Ed Wms Roadman Phoebe Buckley 19 Sp Pistill J Buckley Estae Agent
207 05/10/1928 John G Jones FA Ba Farmer Bodvel Hall Gth Jones Farmer Ellen Jane Parry FA Sp Llannor Wm Parry Farmer
208 22/12/1928 David H JOnes FA Ba Farm Hand Abererch Geo M Jones Lab Rachel Roberts FA Sp Llannor Evan Rbts Farmer
209 25/04/1929 Hugh Owen Hughes 28 Ba Contractor Carnarvon Wm Hughes Hotel K Ellen Williams 24 Sp Llannor Henry Wms Lab
210 04/05/1929 William H Williams FA Wi Farmer Efailnewydd Wm Wms Farmer Jane Ann Thomas FA Wi Llannor Wm Hughes Farmer
211 03/06/1929 William C Williams FA Ba Shoemaker Pwllheli Wm Wms Shoemaker Kitty Brown FA Sp Riverside E Brown Captain
212 27/01/1930 Harry Jones FA Ba Miner Llanaelhaiarn Thos Jones Lab Janet Ellen Thomas FA Sp Llannor Rbt Thomas Roadman
213 19/04/1930 Islwyn N Rees 31 Ba Motor Mechanic London Gwilym Rees Rector Elsie M Ingram 24 Sp Llannor F W Ingram Gent
214 07/06/1930 Thomas J Williams 22 Ba Labourer Llannor Morris Wms Lab Jennie Owen NK Sp Llannor R J Owen Carpenter
215 05/08/1930 Ernest G Williams FA Ba First Mate Pwllheli Josiah Wms Grocer Kathleen N T Jones FA Sp Llannor J T Jones Farmer
216 27/11/1930 William O Jones FA Ba Wireless Op Llannor J H Jones Quarryman Laura Thomas FA Sp Llannor Rbt Thomas Roadman
217 25/01/1932 Hugh J Williams 26 Ba Tailor Efailnewydd John Wms Tailor Laura Ellen Thomas 23 Sp Efailnewydd Ellis Thomas Mason
218 16/11/1932 Thomas H R Hughes 29 Ba Solicitor Abergele H R H Vicar Abergele Mabel A Roberts 29 Sp Llannor W B Roberts Gent
219 29/11/1932 Thomas Williams FA Ba Sawyer Pentreuchaf Rbt Wms Farmer Sarah Ellen Jones FA Sp Bottwnog Gth Jones Farmer
220 23/11/1933 John Moses Williams 30 Ba Grocer Llangian Moses Wms Farmer Margaret M Jones NK Sp Llannor George Jones Lab
221 23/11/1933 Bertie Davies 21 Ba Painter Nevin David Davies Painter Eleanor E Jones 17 Sp Llannor Geo E Jones Lab
222 05/04/1934 Thomas Owen Jones 23 Ba Clerk Efailnewydd Rbt J Jones Moter Eng Gwyneth V Jones 22 Sp Efailnewydd T Jones School Master
223 28/01/1936 Griffith Jones 30 Ba Motor Engineer Efailnewydd Rbt J Jones Moter Eng Enid Horne Roberts 29 Sp Llangian Henry R Rbts Rector
224 18/06/1938 William Williams 28 Ba Quarryman Llannor H Wms Quarryman Ellen Kate Jones 21 Sp Penllech NK
225 15/08/1939 Ernest D Francis 28 Ba Armourer R A F R A F Penrhos A C D F Miller Kate Ann Parry 22 Sp Rhydyclafdy Eli Parry Farm Worker
226 06/02/1940 David Fulton Murphy 24 Ba Aircraft Hand R A F Penrhos David F Murphy Lab Ruby Augusta Jones 16 Sp Rhosbach John H Jones Lab
227 24/04/1940 Morris Lloyd Jones 41 Ba Farmer Merioneth Wm Jones Gardener Mary E Owen 35 Sp Britannia Tce Rbt J Owen Ship Carp
228 14/05/1940 Robert Hughie Roberts 25 Ba Clerk Llanllyfni E O Rbts Quarryman Catherine A Owen 24 Sp Britannia Tce Rbt J Owen Ship Carp
229 31/01/1942 William Griffith 34 Ba Agri Lab Sychnant Thos Griffith Farmer Maggie M Hughes 31 Sp Mynydd Mawr Wm Hughes Farmer
230 16/05/1942 Edward Trygarn Owen 24 Ba S Lieu R N Anglesey E Owen Farmer Betty Hughes 22 Sp Bryn Rodyn H T Hughes Farmer
231 23/05/1942 Thomas Owen Jones 25 Ba Farm Hand Bodfel Llannor D Jones S Mason Annie Williams 20 Sp Llannor H Wms Quarryman
232 19/09/1942 Joseph Alfred Owen 23 Ba Merch Seaman Llithfaen J A O Seaman R N Elizabeth R Jones 20 Sp Llannor NK
233 14/07/1943 Ronald Press 23 Ba Naval Seaman Essex L Press Printer Katie Ellen Jones 27 Sp Pentreuchaf NK
234 11/06/1945 James Colquhoun 26 Wi N Z Air Force Llanbedrog J C Farmer Eirwen H Jones 19 Sp Llannor Geo M J Farm Hand
235 17/07/1945 Richard J Crompton 21 Ba R A F London A P C Engineer Olwen Mary Richards 20 Sp Pentreuchaf H Richards Roadman
236 04/01/1947 Gwilym W Thomas 23 Ba Engineer Pwllheli W J T Post Office Jane Iona Davies 23 Sp Llannor Wm Davies Lab
237 14/12/1948 Thomas Elliott 21 Ba Bakers Ass Chester T Elliott Tool Maker Annie Jannet Richards 21 Sp Pentreuchaf H Richards Roadman
238 28/11/1949 Dewi John Roberts 23 Ba Lorry Driver Llannor D Rbts Contractor Gwendolen P Pennant 18 Sp Rhydyclafdy W A T P Military
239 24/10/1950 Walter Liebig 27 Ba Farm Lab Pentreuchaf R Liebig Florist Janet Williams 21 Sp Llannor Thos Wms Farm Lab
240 01/03/1954 Robert E Jones 26 Ba Joiner Llanfihangel T Wm Jones Farmer Doreen Williams 21 Sp Efailnewydd H J Wms Tailor
Entries Per Page
Displaying Page of