Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • H - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
H
796 Martha Humphreys Glanrhyd 12/01/1854 74 J M Williams Curate
797 John Thomas Refail Newydd 14/02/1854 23 J M Williams Curate
798 William Williams Bodeilian 14/03/1854 22 J M Williams Curate
799 Mary Hughes Pentreucha 15/04/1854 43 J M Williams Curate
800 Jennett Williams Pentreucha 19/04/1854 1 J M Williams Curate
801 Catherine Jones Shop Llannor 20/04/1854 24 J M Williams Curate
802 Jane Williams Bodegroes Lodge 03/06/1854 75 J M Williams Curate
803 Evan Jones Hendrepenprys 13/06/1854 68 J M Williams Curate
804 Ellen Cadwaladr Tyddynllwydyn 13/06/1854 5m J M Williams Curate
805 Anne Williams Picton Castle Pwllheli 20/06/1854 66 Thomas Jones Curate
806 Richard Thomas Refailnewydd 27/06/1854 75 Thomas Jones Curate
807 Griffith Roberts Bwlchgwyn 17/07/1854 80 William Evans Minister
808 Agnes Thomas Pwllheli 15/08/1854 48 J M Williams Curate
809 Margaret Jones Efailnewydd 11/09/1854 14 J M Williams Curate
810 Thomas Jones Llannor 21/09/1854 5m J M Williams Curate
811 Jane Hughes Tanyffordd 22/09/1854 4 J M Williams Curate
812 Robert Jones Cae Corn 06/10/1854 77 J M Williams Curate
813 Griffith Williams Barracks Llannor 23/10/1854 1 J M Williams Curate
814 Anne Roberts Trauan 09/11/1854 72 J M Williams Curate
815 Laura Lloyd Jones Pwllheli 17/11/1854 2m J M Williams Curate
816 Margaret Humphreys Bryn Bychan 23/11/1854 53 J M Williams Curate
817 Elizabeth Roberts Pentreucha 28/11/1854 12w J M Williams Curate
818 Mary Roberts Alltddu 04/12/1854 78 J M Williams Curate
819 Mary Williams Glanrhyd 07/12/1854 37 J M Williams Curate Highslide JS
820 Mary Griffith Porthdinllaen 29/12/1854 79 J M Williams Curate
821 William Hughes Efailnewydd 11/01/1855 68 J M Williams Curate
822 Jane Hughes Efailnewydd 11/01/1855 56 J M Williams Curate
823 Catherine Williams Penybont 29/01/1855 69 J M Williams Curate
824 Elizabeth Williams Llannor 30/01/1855 5m J M Williams Curate
825 Mary Roberts Rhosyrhirwaun? 01/02/1855 50 J M Williams Curate
826 Elizabeth Ellis Efailnewydd 01/02/1855 72 J M Williams Curate
827 Catherine Prichard Taiforgan 10/02/1855 67 J M Williams Curate
828 Ellen Williams Pentreucha 13/02/1855 28 J M Williams Curate
829 John Evans Barracks 17/02/1855 82 J M Williams Curate
830 William Morris Nevin 03/03/1855 17 J M Williams Curate
831 Jane Roberts Gate Wen 06/03/1855 73 J M Williams Curate
832 Harry Hughes Tanymount 05/04/1855 50 J M Williams Curate
833 Abi Williams Efailnewydd 05/04/1855 4m J M Williams Curate
834 John Griffith Efailnewydd 10/04/1855 83 J M Williams Curate
835 Mary Hughes Bodeilian 23/04/1855 87 J M Williams Curate
836 Richard Davies Llangoetre 25/04/1855 19 J M Williams Curate
837 David Evans Murllwyd 03/05/1855 70 J M Williams Curate
838 Catherine Jones Cerniog 10/05/1855 74 J M Williams Curate
839 Mary Jones Pwllheli 24/05/1855 29 J M Williams Curate
840 Mary Jones Pwllheli 25/05/1855 55 J M Williams Curate
841 Richard Williams Bodvel Hall 01/06/1855 49 J M Williams Curate
842 Robert Williams Henfonwent 04/06/1855 70 J M Williams Curate
843 Catherine Humphrey Brynbychan 07/06/1855 83 J M Williams Curate
844 Jennett Jones Hendre Penprys 07/06/1855 53 J M Williams Curate
845 Charles Jones Rhydyclafdy 23/06/1855 2m J M Williams Curate
846 Hugh Hughes Efailnewydd 27/07/1855 8w J M Williams Curate
847 Elizabeth Williams Barracks 13/08/1855 74 J M Williams Curate
848 Jane Williams Pentreucha 29/09/1855 11m J M Williams Curate
849 John Williams Efailnewydd 29/09/1855 58 J M Williams Curate
850 Robert Foulkes Coed Bodfel 06/10/1855 7 J M Williams Curate
851 Catherine Jones Eisteddfa 19/10/1855 1 J M Williams Curate
852 Jane Jones Caecorn 03/12/1855 42 J M Williams Curate Highslide JS
853 Elizabeth Williams Llannor Village 19/12/1855 49 J M Williams Curate
854 Catherine Jones Pwllheli 09/01/1856 84 J M Williams Curate
855 John Jones Mynydd Nevin 16/01/1856 3 J M Williams Curate
856 Mary Jones Penybontbridd 23/01/1856 45 J M Williams Curate
857 Evan Evans Trawsgoed 07/02/1856 3 J M Williams Curate
858 John Emmanuel Efailnewydd 09/02/1856 79 J M Williams Curate
859 Margaret Jones Barracks 03/03/1856 78 J M Williams Curate
860 Mary Jones Llannor 15/03/1856 49 J M Williams Curate
861 Anne Roberts Penrhos 20/03/1856 55 J M Williams Curate
862 Robert Jones Penbontbridd 29/03/1856 4 J M Williams Curate
863 Margaret Roberts Bwlchgwyn 29/04/1856 80 J M Williams Curate
864 William Prichard Barracks Llannor 05/06/1856 79 J M Williams Curate
865 Thomas Williams Ty Isa (Parish Clerk) 20/06/1856 69 J M Williams Curate Highslide JS
866 John Davies Llaingoetre 16/07/1856 19 J Hughes Minister
867 Mary Prichard Pantycennin Llanfihangel Pennant 31/07/1856 3m J Hughes Minister
868 Mary Hughes High Street Pwllheli 05/08/1856 4m Thomas Jones Curate
869 Catherine Griffith Pendalar 05/08/1856 12w Thomas Jones Curate
870 Mary Hughes High Street Pwllheli 08/09/1856 39 J M Williams Curate
871 Robert Prichard Pantycennin Llanfihangel Pennant 02/10/1856 19 J M Williams Curate
872 Jane Williams Tanrallt 06/12/1856 34 J M Williams Curate
873 Ellen Thomas Bodegroes Lodge 09/02/1857 32 J M Williams Curate
874 Richard Williams Tyhwntirafon 09/03/1857 10 J M Williams Curate
875 John Hughes Efailnewydd 14/03/1857 1 J M Williams Curate
876 Sysney Evans Mathan Uchaf Bodfean 24/03/1857 18 J M Williams Curate
877 Hugh Williams Brynbychan 02/04/1857 86 J M Williams Curate Highslide JS
878 Jane Thomas Penybont Corstynrhos 08/04/1857 83 J M Williams Curate
879 Ellen Lloyd Picton Castle Pwllheli 09/04/1857 38 J M Williams Curate
880 Richard Parry Llainbach 28/05/1857 21 Thomas Jones Curate
881 Jane Williams Efailnewydd 03/06/1857 14w J Hughes Minister
882 Mary Jones Tyhwntirgors 29/06/1857 67 Thomas Jones Curate Highslide JS
883 David Jones Ala Pwllheli 08/07/1857 70 Thomas Jones Curate
884 John Owen Efailnewydd 01/09/1857 11m Thomas Jones Curate
885 Hannah Parry Penllwyn 03/09/1857 66 David Pugh Minister
886 Thomas Ellis Tyntwmpath Llanfihangel 03/09/1857 82 J Hughes Minister
887 Ellen Hughes Efailnewydd 10/09/1857 17 Thomas Jones Curate
888 Margaret Evans Pentreucha 14/09/1857 73 W M Watkins Curate
889 William James Lon Abererch 23/10/1857 3w Thomas Jones Curate
890 Griffith Prichard Tydu 03/11/1857 34 W M Watkins Curate Highslide JS
891 Jane Prichard Rhyllach Ucha 07/11/1857 8 W M Watkins Curate
892 Anne Roberts Kingshead Street 26/11/1857 58 Thomas Jones Curate
893 Elizabeth Roberts Llannor 28/11/1857 60 Thomas Jones Curate
894 John Roberts Alltddu 30/11/1857 79 Thomas Jones Curate
895 Mary Thomas Tirbach 11/12/1857 46 Thomas Jones Curate
896 William Prichard Tydu 30/03/1858 41 W M Watkins Curate
897 Robert Thomas Efailnewydd 01/04/1858 51 W M Watkins Curate
898 Mary Roberts Brynrodyn 25/04/1858 8 Thomas Jones Curate
899 Elizabeth Jones Pentrepoeth Pwllheli 07/06/0858 65 W M Watkins Curate
900 Anne Roberts Pentreucha 09/06/1858 36 W M Watkins Curate
901 Margaret Jones Tainewyddion Mynydd Nevin 26/07/1858 2 W Richards Curate
902 William Griffith Pentrepoeth Pwllheli 06/08/1858 63 W Richards Curate
903 Francis Williams Pantglas 16/08/1858 73 Thomas Jones Curate
904 Grace Evans Efailnewydd 05/11/1858 79 W Richards Curate
905 Robert Williams Halfway House Llangian 17/12/1858 73 W Richards Curate
906 Jane Evans Ala Road Pwllheli 15/01/1859 86 W Richards Curate
907 Elizabeth Humphreys Efailnewydd 17/01/1859 58 W Richards Curate
908 Evan Roberts Pwllheli 01/02/1859 4m W Richards Curate
909 Richard Jones Llannor Village 13/02/1859 13 W Richards Curate
910 Mary Anne Williams Penlon Street Pwllheli 17/02/1859 18m W Richards Curate
911 Owen Griffith Skifton Square Pwllheli 21/02/1859 89 W Richards Curate
912 Thomas Roberts Kingshead Street Pwllheli 25/02/1859 34 W Richards Curate
913 Richard F M Park Pengwern Arms 15/04/1859 30 W Richards Curate
914 Richard Williams Penlon Street Pwllheli 25/04/1859 87 W Richards Curate
915 Anne Parry Penybont Pempris 07/05/1859 1 W Richards Curate
916 Hugh Hughes Penybont Pempris 24/05/1859 4 W Richards Curate
917 Elizabeth Roberts Pentreucha 07/06/1859 55 W Richards Curate
918 John Jones Penrhydlyniog Pwllheli 08/07/1859 73 W Richards Curate
919 Anne Williams Tyddynucha 19/07/1859 10 W Richards Curate
920 William Williams Tyddynucha 19/07/1859 7 W Richards Curate
921 John Williams Tydu 22/09/1859 77 W Richards Curate
922 Robert Hughes Efailnewydd 29/09/1859 18 W Richards Curate
923 Mary Williams Penlon Street Pwllheli 07/10/1859 31 W Richards Curate
924 Robert Roberts Gwagynoe 29/11/1859 4m W Richards Curate
925 William Williams Goetre 29/11/1859 60 W Richards Curate
926 Catherine Jones Rhydyclafdy 22/12/1859 91 Thomas Jones Curate
927 Mary Ellis Pwllheli 22/12/1859 47 Thomas Jones Curate
928 Jane Thomas Rhydhir Mill 31/12/1859 23 W Richards Curate
929 Evan Roberts Llannor Village 05/01/1860 72 W Richards Curate
930 Griffith Parry Pwllheli 06/01/1860 6m W Richards Curate
931 Edward Williams Efailnewydd 11/02/1860 80 W Richards Curate
932 Robert Roberts Traian 06/03/1860 78 W Richards Curate
933 Elizabeth Owen Dafarnhir 10/03/1860 76 W Richards Curate
934 Ellen Jones Pwllheli 30/03/1860 71 W Richards Curate
935 Robert Williams Garddgrach 23/05/1860 28 W Richards Curate
936 Dinah Hughes Efailnewydd 25/05/1860 15 W Richards Curate
937 Ann Roberts Llyferin Llanengan 09/06/1860 19 W Richards Curate
938 Ellen Jones Efail y Bont 07/07/1860 91 W Richards Curate
939 Robert Jones Brynbychan 11/07/1860 3 W Richards Curate
940 Richard Williams Tainewyddion Denio 15/08/1860 11m W Richards Curate
941 Robert Jones Cae-shon-howel 03/09/1860 21 W Richards Curate
942 Ellen Roberts Gegin Llannor (Alias Thomas) 08/09/1860 43 W Richards Curate
943 Mary Gough Felin-bach 17/09/1860 93 W Richards Curate
944 Thomas Roberts Efailnewydd 21/09/1860 23 W Richards Curate
945 Robert Jones Pandy 09/10/1860 19 W Richards Curate
946 Jane Evans Ardd-grach 27/10/1860 71 B Morgan Vicar
947 Mary Thomas Plas-y-pwll 22/11/1860 37 W Richards Curate
948 Elizabeth Evans Tyddyn Mawr Penllech 05/12/1860 5 W Richards Curate
949 David Evans Bodvel-bach 22/12/1860 66 W Richards Curate
950 Ellen Jones Pwllheli 29/12/1860 57 W Richards Curate
951 Catherine Jones Penlleiniau Pwllheli 05/01/1861 80 W Richards Curate
952 Ellen Hughes Murllwyd 25/01/1861 65 W Richards Curate
953 Ann Williams Turnpike Rhosfawr 19/02/1861 80 W Richards Curate
954 Elizabeth Griffith Tirbach Abererch 23/02/1861 63 W Richards Curate
955 Patrick Ogilvy Carnegy Cefnmine 28/03/1861 56 W Richards Curate
956 Mary Roberts Penbryn Adda 02/04/1861 76 D Howell Vicar
957 Robert Owen Dafarn Hir 05/04/1861 18m J Roberts Minister
958 Ellen Jones Brynhynog 20/04/1861 88 W Richards Curate
959 Ellen Jones Pwllheli 04/05/1861 66 W Richards Curate
960 Griffith Jones Rhiw 03/05/1861 80 W Richards Curate
961 Catherine Griffith Rhydyclafdy 15/06/1861 69 W Richards Curate
962 William Williams Tynewydd 12/07/1861 49 W Richards Curate
963 Mary Hughes Efailnewydd 13/07/1861 79 W Richards Curate
964 Griffith Griffiths Pentreuchaf 21/08/1861 44 W Richards Curate
965 William Griffith Tyhwntirafon Llannor 29/08/1861 78 W Richards Curate
966 David Williams Workhouse Pwllheli 15/10/1861 80 W Richards Curate
967 Elizabeth Griffith Bryn Tynrhos 14/12/1861 78 W Richards Curate
968 Robert Davies Ala Road Pwllheli 20/12/1861 3 W Richards Curate
969 John Ellis Gate Llannor 04/01/1862 85 W Richards Curate
970 Griffith Emmanuel Workhouse Pwllheli 06/01/1862 64 W Richards Curate
971 John Pritchard Llaingoetre 19/02/1862 80 W Richards Curate
972 Richard Jones Tanyfonwent 14/02/1862 4w W Richards Curate
973 Jane Jones Pistyll Parish 12/03/1862 2 W Richards Curate
974 Margaret Wildone Sarnpenman 31/03/1862 73 W Richards Curate
975 William Thomas Penybontrhydd Cartynrhos 31/03/1862 80 W Richards Curate
976 Robert Hughes Garddgrach 01/04/1862 8 W Richards Curate
977 Anne Williams Barracks 01/05/1862 11 W Richards Curate
978 Robert Roberts Barracks 10/05/1862 3 W Richards Curate
979 Griffith Williams Garddgrach 15/05/1862 28 W Richards Curate
980 Robert Parry Llainbach 16/05/1862 77 W Richards Curate
981 Elizabeth Williams Tainewyddion 17/05/1862 3 W Richards Curate
982 Griffith P Williams Barracks 21/05/1862 7 W Richards Curate
983 William Williams Tuhwntirafon 27/05/1862 3m W Richards Curate
984 Margaret Laura Jones Brynhynog 01/07/1862 16m W Richards Curate
985 Anne Williams Tyncoed 14/07/1862 31 D Howell Vicar
986 Robert Pritchard Pantycelyn Llanfihangel Pennant 09/08/1862 57 W Richards Curate
987 Jane Morris Nevin 12/08/1862 17 W Richards Curate
988 Thomas Ellis Newborough Place Pwllheli 18/09/1862 54 D Howell Vicar
989 Richard Williams Caeau-brychion 19/09/1862 70 W Richards Curate
990 Anne Jones Brynhynog 20/09/1862 24 D Howell Vicar
991 Anne Roberts Pwllheli 26/09/1862 12m W Richards Curate
992 Mary Pritchard Rhyllach 07/10/1862 43 H Jones Curate
993 Thomas Pritchard Tyntwmpath Rhydyclafdy 09/10/1862 8 H Jones Curate
994 Catherine Davies Ala Road Pwllheli 20/01/1863 5w W Richards Curate
995 Robert Leslie Efailnewydd 20/01/1863 9w W Richards Curate
996 Robert Williams Penlon Pwllheli 27/01/1863 79 W Richards Curate
997 Catherine Ellis Llannor 28/02/1863 90 W Richards Curate
998 Elizabeth Ellis Carnarvon Road Pwllheli 02/04/1863 NK D Howell Vicar
999 David Prichard Gate-wen 14/04/1863 81 Henry Jones Curate
1000 Ann Roberts Penbryn-rhos 08/05/1863 83 Henry Jones Curate
1001 Mary Catherine Jones Glasfryn House Pwllheli 11/05/1863 5m Henry Jones Curate
1002 Griffith Jones Eisteddfa 12/05/1863 72 D Howell Vicar
1003 Catherine Griffith Sgifton Pwllheli 18/05/1863 80 Henry Jones Curate
1004 Ellen Pennie Penlon Pwllheli 21/05/1863 54 D Howell Vicar
1005 Elizabeth Jones Pentrepoeth Pwllheli 21/05/1863 60 D Howell Vicar
1006 Hugh Williams Tainewyddion 23/05/1863 76 D Howell Vicar
1007 Jane Roberts Pwllheli 01/06/1863 93 Henry Jones Curate
1008 Griffith Roberts Ty Corniog 04/08/1863 59 John Morgan Curate
1009 Anne Jones Efailnewydd 11/09/1863 1 John Morgan Curate
1010 Robert Williams Pwllheli 12/09/1863 21 John Morgan Curate
1011 Jane Roberts Efailnewydd 30/09/1863 56 John Morgan Curate
1012 John Jones Llannor 14/10/1863 30 Henry Jones Curate
1013 Ellen Anne Elias Pentreuchaf 31/10/1863 7m John Morgan Curate
1014 Elizabeth Williams Efailybont 24/11/1863 11 John Morgan Curate
1015 Anne Williams High Street Pwllheli 30/11/1863 27 David Howell Vicar
1016 Morris Hughes High Street Pwllheli 12/01/1864 54 John Morgan Curate
1017 John Jones Trawsgoed 10/02/1864 5w John Morgan Curate
1018 Anne Williams Tyddyn Uchaf Llannor 05/03/1864 92 John Morgan Curate
1019 Richard Ellis Esq Pwllheli 19/03/1864 79 Henry Jones Curate
1020 William Evans Tynyffordd 30/05/1864 72 John Morgan Curate
1021 Griffith Roberts Tynrhos 29/07/1864 82 John Williams Curate
1022 John Humphreys Efailnewydd 04/08/1864 57 John Morgan Curate
1023 Mary Parry Mathan Bodvean 02/09/1864 22 John Morgan Curate
1024 Griffith Parry Williams Barracks Llannor 07/09/1864 21m John Morgan Curate
1025 Robert Foulkes Bodvel Woods Llannor 30/09/1864 65 John Morgan Curate
1026 Owen Williams Pwllheli 11/10/1864 71 Thos Hardy Richards Llangian
1027 William Roberts Efailnewydd 18/10/1864 1m John Morgan Curate
1028 Jane Williams Efailnewydd 15/11/1864 33 John Morgan Curate
1029 Jane Williams Llannor 08/12/1864 12w John Morgan Curate
1030 Margaret Hughes Gellidara 09/12/1864 13 Daniel Jones Vicar
1031 Anne Roberts Llannor 14/01/1865 3 John Williams Curate
1032 John Jones Cefncoch 18/01/1865 18w John Morgan Curate
1033 Ellen Owen Pwllheli 20/01/1865 76 John Morgan Curate
1034 Richard Evans Tainewyddion Pentreuchaf 02/02/1865 80 John Morgan Curate
1035 Robert Humphreys Tyddynllwydyn 11/02/1865 25 John Williams Curate
1036 Mary Parry Penyrallt 13/02/1865 79 John Williams Curate
1037 William Roberts Tynllwyn 15/02/1865 4w John Morgan Curate
1038 Hugh Hughes Efailnewydd 20/04/1865 70 John Williams Curate
1039 Hugh Hughes Rhydyclafdy 16/05/1865 53 John Morgan Curate
1040 Griffith Jones Pwllheli 19/05/1865 82 John Williams Curate
1041 William Jones Tynllwyn 20/05/1865 75 John Morgan Curate
1042 Margaret Parry Workhouse Pwllheli 02/06/1865 48 John Morgan Curate
1043 Ellen Williams Barracks Llannor 10/06/1865 6m John Morgan Curate
1044 Robert Wildone Efailnewydd 16/06/1865 81 John Morgan Curate
1045 Catherine Evans Mathan Uchaf Bodfean 08/07/1865 19 John Morgan Curate
1046 Catherine Hughes Barracks Llannor 15/07/1865 82 John Morgan Curate
1047 Thomas Williams Tuhwntirafon Llannor 11/08/1865 6m John Morgan Curate
1048 Thomas Owen Tynypant Pentreuchaf 12/08/1865 83 John Morgan Curate
1049 Robert Roberts Liverpool 23/08/1865 60 John Morgan Curate
1050 Mary Williams Tyisa Llannor 25/08/1865 88 John Morgan Curate
1051 Mary Williams Barracks Llannor 31/08/1865 16 John Morgan Curate
1052 Sarah Owen Workhouse Pwllheli 02/10/1865 6w John Morgan Curate
1053 Anne Jones Gellidara 24/10/1865 82 John Morgan Curate
1054 John Jenkin Jones Glasfryn House Pwllheli 30/10/1865 7m John Morgan Curate
1055 Catherine Jones Penrhydlyniog Pwllheli 07/11/1865 49 John Morgan Curate
1056 Evan Williams Gorsgoch Pentreuchaf 25/11/1865 5 John Williams Curate
1057 Ellen Jones Brynhynog 22/03/1866 64 John Morgan Curate
1058 John Williams Rhosfawr Pentreuchaf 27/03/1866 80 John Morgan Curate
1059 Owen Hughes Ala Road 29/03/1866 19 John Morgan Curate
1060 Hannah Ellis Gorsgoch 29/03/1866 71 John Morgan Curate
1061 Thomas Roberts Cefncoch 03/04/1866 45 John Morgan Curate
1062 Catherine Jones Penrallt Denio 12/04/1866 54 John Morgan Curate
1063 Catherine Williams Efailnewydd 12/05/1866 69 John Williams Curate
1064 Margaret Parry Tydu Pentreuchaf 15/05/1866 73 David Williams Minister
1065 Hugh Parry Efailnewydd 16/05/1866 83 Edward Pryse Curate
1066 John Williams Caerhos Bodvean 17/05/1866 71 John Morgan Curate
1067 William Williams Caer Meirch Llannor 19/05/1866 77 John Morgan Curate
1068 Rhys Griffith Pentreuchaf 25/05/1866 69 John Morgan Curate
1069 Anne Jones Myrhen Pistyll 04/06/1866 65 Edward Pryse Curate
1070 Gwen Prichard Penlleiniau 11/06/1866 82 Edward Pryse Curate
1071 Ann Roberts Pwllheli 25/06/1866 74 Edward Pryse Curate
1072 Elizabeth Roberts Llannor 26/06/1866 14 Edward Pryse Curate
1073 John Owen Bodeilian 14/07/1866 22 Edward Pryse Curate
1074 John Williams Rhydyclafdy 24/08/1866 25 John Morgan Curate
1075 Sydney Morris Nevin 02/10/1866 59 Edward Pryse Curate
1076 Catherine Jones Llannor 06/11/1866 73 Edward Pryse Curate
1077 John Evans Llannor 03/12/1866 58 John Morgan Curate
1078 William Williams Pwllheli 10/01/1867 67 Edward Pryse Curate
1079 Ellen Roberts Llannor 15/01/1867 5 Edward Pryse Curate
1080 Ann Edwards Tyddynphili 17/01/1867 61 Edward Pryse Curate
1081 Sydney Jones Rhosfoel 29/01/1867 80 Edward Pryse Curate
1082 Owen Roberts Brynrodyn 21/02/1867 81 Edward Pryse Curate
1083 Ann Evans Pwllheli 23/02/1867 90 Edward Pryse Curate
1084 John Griffith Pencaerchwyth 28/02/1867 78 Edward Pryse Curate
1085 Ellen Thomas Plasypwll 18/03/1867 9 Edward Pryse Curate
1086 Griffith Roberts Llannor 19/03/1867 7m Edward Pryse Curate
1087 John Williams Llannor 13/04/1867 4m Edward Pryse Curate
1088 Ellen Hughes Pwllheli 26/04/1867 61 Edward Pryse Curate
1089 Jane Williams Pwllheli 01/05/1867 87 Edward Pryse Curate
1090 Catherine Parry Efailnewydd 01/06/1867 57 Edward Pryse Curate
1091 Evan Williams Llannor 19/07/1867 2 Edward Pryse Curate
1092 Ellen Evans Traeth Pwllheli 23/07/1867 49 John Morgan Curate
1093 Elizabeth Humphreys Llannor 26/07/1867 17 John Morgan Curate
1094 Richard Williams Ralltgoch 30/07/1867 65 Edward Pryse Curate
1095 Richard Jones Penpris Mill 06/08/1867 1 Edward Pryse Curate
1096 Evan Evans Pantglas 07/08/1867 22 Edward Pryse Curate
1097 Ann Jones Barrracks Llannor 09/08/1867 64 Edward Pryse Curate
1098 Mary Griffith Tynypant 14/10/1867 72 Edward Pryse Curate
1099 Jane Jones Pen Penmaen 21/01/1868 3m Edward Pryse Curate
1100 Ellin Ellis Rose Cottage Pwllheli 18/04/1868 86 Edward Pryse Curate
1101 Jane Williams Caea Brychion Denio 18/04/1868 80 Edward Pryse Curate
1102 Catherine Williams Llannor 25/04/1868 5 Edward Pryse Curate
1103 William Williams Pentreuchaf 30/04/1868 56 Edward Pryse Curate
1104 Margaret Evans Mathan Uchaf Bodfuan 02/05/1868 58 Edward Pryse Curate
1105 Mary Griffith Pwllheli 04/05/1868 42 Edward Pryse Curate
1106 William Jones Llanbedrog 06/07/1868 6m Edward Pryse Curate
1107 Catherine Williams Pwllheli 11/08/1868 90 Edward Pryse Curate
1108 Robert Roberts Pwllheli 12/08/1868 51 Edward Pryse Curate
1109 Sarah Richards Rhyllech 14/08/1868 79 E O Williams Vicar
1110 Hugh Hughes Llannor 02/10/1868 70 Edward Pryse Curate
1111 John Williams Efailnewydd 17/10/1868 5 Edward Pryse Curate
1112 Jane Thomas Efailnewydd 22/10/1868 32 Thos Hardy Richards Llangian
1113 Margaret Evans Efailnewydd 26/11/1868 28 Edward Pryse Curate
1114 Jane Jones Caecornmawr 18/12/1868 79 John Morgan Curate
1115 Ellen Jones Talsarn 24/12/1868 1w John Morgan Curate
1116 Ellen Humphreys Llannor 09/01/1869 54 John Morgan Curate
1117 Catherine Roberts Pwllheli 30/01/1869 52 Evan Evans Curate
1118 Mary Jones Tremadog 23/02/1869 61 Evan Evans Curate
1119 William Griffith Llannor 11/03/1869 70 Evan Evans Curate
1120 John Owen Efailnewydd 12/03/1869 82 Evan Evans Curate
1121 Rebecca Roberts Pwllheli 17/03/1869 82 Evan Evans Curate
1122 Robert Williams Efailnewydd 14/05/1869 63 Evan Evans Curate
1123 Elinor Ellis Lodge Pwllheli 15/05/1869 76 E Osborne Williams Vicar
1124 Evan Williams Tan-y-fonwent 09/06/1869 6w E Osborne Williams Vicar
1125 Robert Evans Methlem Aberdaron 26/07/1869 76 E Osborne Williams Vicar
1126 John Williams Tyddyn Uchaf Llannor 03/08/1869 54 John Morgan Curate
1127 William Roberts Efailnewydd 16/08/1869 75 John Morgan Curate
1128 Catherine Jones Pistyll 24/08/1869 15 E Osborne Williams Vicar
1129 Mary Jones Efailnewydd 11/12/1869 79 John Morgan Curate
1130 Hugh Williams Efailnewydd 30/12/1869 27 John Morgan Curate
1131 Robert Francis Williams Efailnewydd 04/01/1870 14w John Morgan Curate
1132 William Jones Caecornmawr 21/01/1870 79 John Morgan Curate
1133 Ellen Owen Rhydyclafdy 08/02/1870 3 John Morgan Curate
1134 Hugh Jones Bodegroes 29/03/1870 52 D O Davies Curate
1135 John Williams Bodeilian 22/04/1870 52 D O Davies Curate
1136 Rowland Williams Tyddynuchaf 17/05/1870 22 D O Davies Curate
1137 Margery Williams Llannor Village 22/06/1870 76 D O Davies Curate
1138 Jane Williams Plastudur 30/06/1870 42 D O Davies Curate
1139 Richard Hughes Ala Road Pwllheli 01/08/1870 31 E J Jones Curate
1140 David Humphreys Tyddynllwydyn 12/08/1870 26 D O Davies Curate
1141 Elizabeth Hughes Refailnewydd 15/08/1870 61 D O Davies Curate
1142 Catherine Jones Felin Bach 17/08/1870 64 D O Davies Curate
1143 Francis Williams Llannor Village 29/09/1870 75 E Osborne Williams Vicar
1144 David Roberts Llangybi 14/10/1870 35 D O Davies Curate
1145 Ellen Jones Efailnewydd 03/11/1870 37 D O Davies Curate
1146 Mary Jones Efailnewydd 21/11/1870 30m D O Davies Curate
1147 Mary Evans Llannor Village 02/12/1870 55 D O Davies Curate
1148 Ellen Elias Pen-y-bont Penprys 14/12/1870 68 E J Jones Curate
1149 Anne Ellis Rhyllech 15/12/1870 79 E Osborne Williams Vicar
1150 Frances Evans Efailnewydd 17/12/1870 NK D O Davies Curate
1151 John Williams Pwllheli 17/02/1871 76 D O Davies Curate
1152 No Details No Details No Details (See Note in register) 18/02/1871 NK D O Davies Curate
1152a No Details No Details No Details (See Note in register) 23/02/1871 NK D O Davies Curate
1153 Robert Hughes Taicochion Denio 06/03/1871 73 D O Davies Curate
1154 John Jones Pwllheli 04/04/1871 48 D O Davies Curate
1155 Catherine Jones Tynllwyn 02/05/1871 76 D O Davies Curate
1156 Hugh Williams Caerhos 27/07/1871 65 R J Morgan Curate
1157 Sarah Ann Roberts Tai Forgan 05/08/1871 2 R J Morgan Curate
1158 John Griffith Rhydyclafdy 05/08/1871 85 R J Morgan Curate
1159 David Davies Pwllheli 26/09/1871 88 R J Morgan Curate
1160 Charles Williams Llannor Village 26/10/1871 1w E Osborne Williams Vicar
1161 William Gough Tyddynbryniog 12/12/1871 35 R J Morgan Curate
1162 Margaret Owen Llannor Village 02/01/1872 78 R J Morgan Curate
1163 John Williams Efailnewydd 18/01/1872 63 R J Morgan Curate
1164 Hugh Roberts Efailnewydd 30/01/1872 61 R J Morgan Curate
1165 Robert Griffith Pwllheli 02/02/1872 78 R J Morgan Curate
1166 Jane Williams Pwllheli 07/03/1872 12 R J Morgan Curate
1167 Evan Ellis Llwyn Beuno 14/03/1872 74 R J Morgan Curate
1168 William Williams Nevin 16/03/1872 35 R J Morgan Curate
1169 William Williams Llanberis 10/06/1872 3w R J Morgan Curate
1170 Robert Jones Pwllheli 02/07/1872 31 R J Morgan Curate
1171 John Price Rhydyclafdy 08/07/1872 19 R J Morgan Curate
1172 Catherine Roberts Liverpool 13/07/1872 69 R J Morgan Curate
1173 Richard Williams Llannor Village 17/09/1872 69 Pugh Vicar Abererch
1174 Sarah Williams Llannor Village 02/09/1872 78 R J Morgan Curate
1175 John Jones Trawsgoed 12/12/1872 1w R J Morgan Curate
1176 William Jones Parry Penllwyn 26/12/1872 9m R J Morgan Curate
1177 Ernest James Jones Llanllyfni 03/01/1873 1 R J Morgan Curate
1178 John Williams Penlon Pwllheli 16/01/1873 86 R J Morgan Curate
1179 Ann Price Boot Inn Pwllheli 15/02/1873 21 R J Morgan Curate
1180 William Roberts Lon Bethel 17/02/1873 63 R J Morgan Curate
1181 William Elias Penybont Pentreuchaf 24/02/1873 3m E T Jones Curate
1182 Griffith Williams Gardd Grach Llannor 28/02/1873 6m R J Morgan Curate
1183 Elizabeth Hughes Tyn ffordd 04/03/1873 58 R J Morgan Curate
1184 John Jones Pendalar Denio 22/03/1873 23 R J Morgan Curate
1185 Robert Hughes Gardd Grach Llannor 07/04/1873 NK R J Morgan Curate
1186 Margaret Evans Mathan Uchaf Bodfuan 11/05/1873 3 R J Morgan Curate
1187 Richard Williams Nefyn 25/05/1873 9w R J Morgan Curate
1188 Ellen Williams Pwllheli 09/02/1874 58 R J Morgan Curate
1189 Gwen Griffith Pwllheli 23/02/1874 80 R J Morgan Curate
1190 Owen Evans Portmadoc 26/02/1874 72 R J Morgan Curate
1191 Owen Williams Penllwyn Bach 04/04/1874 8 R J Morgan Curate
1192 William Williams Llannor Village 15/04/1874 56 R J Morgan Curate
1193 John Thomas Williams Pwllheli 25/04/1874 83 R J Morgan Curate
1194 Elizabeth Williams Llannor Village 25/04/1874 83 R J Morgan Curate
1195 Emmanuel Jones Mynytho 23/05/1874 68 R J Morgan Curate
1196 Ellen Jones Pendalar Denio 11/07/1874 24 R J Morgan Curate
1197 Ann Jones Tyhwntirafon Llannor 14/07/1874 85 R J Morgan Curate
1198 John Williams Llannor 18/07/1874 21 R J Morgan Curate
1199 Phoebe Hughes Efailnewydd 28/07/1874 70 R J Morgan Curate
1200 Ann Owen Llannor Village 12/08/1874 47 R J Morgan Curate
1201 Ellen Roberts Ty twll Denio 17/08/1874 7 R J Morgan Curate
1202 Ann Elias Penybont Llannor 18/09/1874 24 R J Morgan Curate
1203 Owen Williams Bodeilian 22/09/1874 73 R J Morgan Curate
1204 Hugh Hughes Pwllheli 02/10/1874 30 R J Morgan Curate
1205 William Roberts Ty twll Denio 03/10/1874 2 R J Morgan Curate
1206 Ellen Hughes Towyn Penrhos 20/10/1874 72 R J Morgan Curate
1207 John Owen Llannor Village 26/10/1874 87 R J Morgan Curate
1208 Richard Jones Pwllheli 04/11/1874 56 R J Morgan Curate
1209 Elizabeth Lloyd Pentreuchaf 19/11/1874 81 R J Morgan Curate
1210 John Richard Llannor Village 19/11/1874 83 R J Morgan Curate
1211 Ellen Elias Penybont 21/11/1874 NK R J Morgan Curate
1212 Richard Jones Efailnewydd 21/11/1874 75 R J Morgan Curate
1213 William Jones Cae corn 14/01/1875 12 R J Morgan Curate
1214 Ann Griffith Pentreuchaf 18/02/1875 84 R J Morgan Curate
1215 Owen Elias Penybont 10/03/1875 4m R J Morgan Curate
1216 David Hughes Abererch Parish 23/03/1875 3m R J Morgan Curate
1217 Margaret Griffith Bwlchgwyn 25/03/1875 67 R J Morgan Curate
1218 Jane Williams Llannor 15/04/1875 39 R J Morgan Curate
1219 John Roberts Henfynwent 17/05/1875 62 R J Morgan Curate
1220 Margaret Roberts Llannor Village 07/06/1875 64 R J Morgan Curate
1221 Margaret Williams Llanberis 28/06/1875 22m R J Morgan Curate
1222 Laura Evans Pwllheli 29/06/1875 68 E Osborne Williams Vicar
1223 Richard Evans Plas yng Ngheidio 08/07/1875 41 R J Morgan Curate
1224 James Parry Penllwyn 04/09/1875 74 R J Morgan Curate
1225 Gwen Jones Efailnewydd 28/09/1875 63 H J Humphreys Curate
1226 John Humphreys Penycob Abererch 09/11/1875 44 H J Humphreys Curate
1227 Mary Richards Barracks Llannor 29/11/1875 80 Samuel Jones Curate
1228 Hannah Williams Barracks Llannor 16/12/1875 15 Samuel Jones Curate
1229 Margaret Evans Mathan Uchaf Bodfean 12/02/1876 2 Samuel Jones Curate
1230 Griffith Jones Shop Pentreuchaf 11/03/1876 73 Samuel Jones Curate
1231 Hannah Jones Rhydyclafdy 13/03/1876 7m Samuel Jones Curate
1232 Catherine Elias Penybont Pentreuchaf 16/03/1876 55 E Osborne Williams Vicar
1233 Jane Jones Efailnewydd 23/03/1876 84 Samuel Jones Curate
1234 Elias Hughes Penybont Pentreuchaf 14/04/1876 52 Samuel Jones Curate
1235 Richard Jones Bont bridd Llannor 12/06/1876 47 Samuel Jones Curate
1236 Jane Davies Llaingoetref Llannor 24/06/1876 78 Samuel Jones Curate
1237 John Williams Barracks Llannor 27/06/1876 8 Samuel Jones Curate
1238 Ann Humphreys Efailnewydd 07/07/1876 31 D Jones Vicar
1239 Evan Lewis Owen Cottage Hill 13/07/1876 3 D Jones Vicar
1240 Dorothy Owen Cottage Hill 13/07/1876 17 D Jones Vicar
1241 John Roberts Portmadoc 22/07/1876 24 D Jones Vicar
1242 Laura Jones Penrhos Pistyll 01/08/1876 71 D Jones Vicar
1243 William Jones Brynynog Llannor 02/11/1876 70 H J Humphreys Curate
1244 Robert Jones ? Nevin 21/12/1876 58 H J Humphreys Curate
1245 David Owen Llannor Village 24/01/1877 83 D Jones Vicar
1246 John Roberts Pensarn 02/03/1877 89 D Jones Vicar
1247 Gwen Parry Garth Terrace Portmadoc 14/03/1877 67 D Jones Vicar
1248 Margaret Griffith Barracks Llannor 17/04/1877 39 D Jones Vicar
1249 Jane Roberts Ty corniog bach 23/04/1877 44 H J Humphreys Curate
1250 William Williams Llanllyfni 17/05/1877 83 E Osborne Williams Vicar
1251 John Williams Tyn-y-Park Llangybi 31/05/1877 3 D Jones Vicar
1252 Evan Jones Rhydyclafdy 01/06/1877 20 D Jones Vicar
1253 John Owen Roberts Dafarn-hir 05/06/1877 11 D Jones Vicar
1254 Owen Jones Penrhos Pistyll 07/07/1877 73 D Jones Vicar
1255 Catherine Hughes Bryn Marchog 13/07/1877 58 D Jones Vicar
1256 Mary Williams Penrhydlyniog Pwllheli 07/09/1877 47 E Osborne Williams Vicar
1257 Anne Owen Jones Workhouse Pwllheli 22/09/1877 95 D Jones Vicar
1258 Mary Roberts Ty corniog bach 26/10/1877 83 H J Humphreys Curate
1259 John Prichard Tyntwll Denio 05/11/1877 57 D Jones Vicar
1260 Jane Hannah Prichard Tyntwll Denio 09/11/1877 18 D Jones Vicar
1261 Richard Thomas Bont bridd Llannor 13/11/1877 51 D Jones Vicar
1262 Elizabeth Humphreys Tyddyn Llwydyn 22/11/1877 69 D Jones Vicar
1263 Thomas Roberts Tynllwyn 27/11/1877 8m D Jones Vicar
1264 Richard Griffith Shop Pentreuchaf 07/12/1877 80 D Jones Vicar
1265 Margaret Jones Britannia Rhydyclafdy 20/12/1877 10w D Jones Vicar
1266 Owen Roberts Tyntwll Denio 05/01/1878 3? D Jones Vicar
1267 Ann Jones Penrhydlyniog Pwllheli 15/01/1878 92 D Jones Vicar
1268 Mary Jones Gardd Grach Isa 19/01/1878 13d D Jones Vicar
1269 Owen Jones Hendre Penprys 08/02/1878 77 D Jones Vicar
1270 Catherine Davies Pentreuchaf 26/02/1878 14 E Osborne Williams Vicar
1271 Catherine Griffith Penlan Street Pwllheli 21/03/1878 10m E Osborne Williams Vicar
1272 Catherine Jones Tainewyddion Llannor 05/03/1878 80 D Jones Vicar
1273 Robert Roberts Tuhwntirafon 25/06/1878 49 D Jones Vicar
1274 John Jones Tuhwntirgors 22/07/1878 75 E Osborne Williams Vicar
1275 William Elias Penybont Pentreuchaf 05/11/1878 75 D Jones Vicar
1276 Robert Williams Bwlchgwyn 28/11/1878 41 D E Jones Curate
1277 Ann Williams Tainewyddion 13/12/1878 79 D E Jones Curate
1278 William Hughes Efailnewydd 30/12/1878 92 D Jones Vicar
1279 Ellen Roberts Efailnewydd 14/01/1879 61 D Jones Vicar
1280 Anne Williams North Street Pwllheli 02/05/1879 78 D E Jones Curate
1281 Elizabeth Catherine Leslie West End Pwllheli 16/05/1879 18 E Osborne Williams Vicar
1282 John Evans Penlan bach Pwllheli 17/06/1879 70 D Jones Vicar
1283 Mary Williams Penybryn 26/06/1879 64 D Jones Vicar
1284 Ellen Jane Parry Llannor Village 30/06/1879 15m D Jones Vicar
1285 John Roberts Refail Pentreuchaf 22/08/1879 65 J Jones Vicar
1286 David Roberts St Tudwals View Pentreuchaf 22/08/1879 62 J Jones Vicar
1287 Hannah Roberts Lleiniau Pistyll 11/09/1879 80 J Jones Vicar
1288 Robert Griffith Pendalar 20/11/1879 66 T Pritchard Minister
1289 Catherine Roberts Efailnewydd 20/11/1879 70 T Pritchard Minister
1290 Robert Roberts Efailnewydd 08/12/1879 5m J Jones Vicar
1291 Evan Evans Pentreuchaf 03/02/1880 67 J Jones Vicar
1292 Janet Hughes Ala Road Pwllheli 05/02/1880 87 J Jones Vicar
1293 Owen Jones Jail Street Pwllheli 26/02/1880 76 J Jones Vicar
1294 William Williams Barracks Llannor 20/04/1880 7 J Jones Vicar
1295 Jane Jones Bodfean 01/06/1880 64 J Jones Vicar
1296 Jane Griffiths Llithfaen 16/08/1880 5m J Jones Vicar
1297 Ellen Roberts Tynrhos 31/08/1880 91 J Jones Vicar
1298 William Jones Efailnewydd 25/09/1880 6 J Jones Vicar
1299 Catherine Owen Bont Penprys 02/10/1880 85 J Jones Vicar
1300 Mary Owen Tuhwntirfonwent 25/10/1880 60 J Jones Vicar
1301 John Williams Workhouse Pwllheli 03/11/1880 87 J Jones Vicar
1302 Mary Evans Llannerch 09/11/1880 82 J Jones Vicar
1303 Mary Williams Fron Efailnewydd 29/11/1880 43 J Jones Vicar
1304 Catherine Williams Ardd Grach 06/12/1880 51 J Jones Vicar
1305 Mary Jones 23 North Street Pwllheli 04/02/1881 60 J Jones Vicar
1306 Hugh Williams Fron Pentreuchaf 25/02/1881 23 J Jones Vicar
1307 Jane Ann Williams Caeau brychion Denio 01/04/1881 1 J Jones Vicar
1308 Janet Williams Tanyfonwent 10/05/1881 16m J Jones Vicar
1309 Ellen Williams Tuhwntirafon 14/05/1881 4m J Jones Vicar
1310 William Roberts Pentreuchaf 08/06/1881 78 Thos Prichard Curate Pwllheli
1311 Anne Jones Eisteddfa 02/07/1881 19 J Jones Vicar
1312 John Jones Efailnewydd 29/07/1881 79 J Jones Vicar
1313 Catherine Thomas Pendalar Denio 29/07/1881 56 J Jones Vicar
1314 Mary Williams Glanrhyd 04/10/1881 20 J Jones Vicar
1315 Hugh Williams Fron Pentreuchaf 15/10/1881 86 J Jones Vicar
1316 Thomas Roberts Brynmoel 15/12/1881 80 J Jones Vicar
1317 Griffith Jones Eisteddfa 10/01/1882 59 J Jones Vicar
1318 Phoebe Parry Tainewyddion 04/02/1882 42 NK
1319 Elizabeth Williams Abererch Road Pwllheli 17/03/1882 58 J Jones Vicar
1320 Mary Williams Efailnewydd 06/06/1882 33 D Jones Vicar Denio
1321 Elizabeth Catherine Williams Efailnewydd 08/07/1882 1 J Jones Vicar
1322 Robert Evans Efailnewydd 11/07/1882 85 J Jones Vicar
1323 Robert Jones Tymawr 18/09/1882 54 J Jones Vicar
1324 Margaret Roberts Cefn coch 04/11/1882 72 J Jones Vicar
1325 Catherine Williams Henfynwent 22/01/1883 54 J Jones Vicar
1326 Catherine Roberts Typellaf Efailnewydd 09/02/1883 10 J Jones Vicar
1327 John Williams Llannor Village 09/02/1883 1w J Jones Vicar
1328 Eliza Roberts Efailnewydd 14/02/1883 2w J Jones Vicar
1329 Anne Williams Rhiw 20/03/1883 74 J T Ffrangcon Davies
1330 Evan Ellis St Tudwals View Pentreuchaf 28/03/1883 58 NK
1331 Owen Williams Penbryn Tydy Llannor 26/04/1883 37 J Jones Vicar
1332 Robert Roberts Braichmelyn 27/04/1883 69 J Jones Vicar
1333 John Griffith Festiniog 15/05/1883 48 J Jones Vicar
1334 Evan Williams Tanymount 17/05/1883 75 J Jones Vicar
1335 Elizabeth Griffiths Penybont Penprys 06/08/1883 55 J Jones Vicar
1336 Mary Pritchard Caerbwlch Clynnog 20/09/1883 70 J Jones Vicar
1337 Thomas Evans Tycorniog 01/11/1883 4 J Jones Vicar
1338 Jane Ann Griffith Terrace Llithfaen 20/11/1883 7w J Jones Vicar
1339 Evan Jones Gough Felin bach 04/12/1883 84 J Jones Vicar
1340 Laura Williams Tanyfynwent 12/12/1883 5m J Jones Vicar
1341 William Griffith Tynypant Bodfean 27/12/1883 83 J Jones Vicar
1342 Ellen Williams Court Ysgoldy Llannor 03/01/1884 63 J Jones Vicar
1343 John Griffith Reail Penmaen 25/02/1884 78 J Jones Vicar
1344 Joseph Park Farmers Arms Efailnewydd 15/04/1884 75 J Jones Vicar
1345 John Griffith Bwlchgwyn 15/04/1884 85 J Jones Vicar
1346 Laura Jones Clwt Rhydyclafdy 18/04/1884 85 J Jones Vicar
1347 Laura Jones Caesionhywel 22/04/1884 18m J Jones Vicar
1348 William Jones Efailnewydd 29/04/1884 30m J M Jones Vicar Abererch
1349 Daniel Jones Efailnewydd 30/04/1884 5 J Jones Vicar
1350 Richard Roberts Tynrhos 12/05/1884 67 J Jones Vicar
1351 Evan Jones Eisteddfa 19/05/1884 61 J Jones Vicar
1352 Jane Williams Pandy Garndolbenmaen 06/06/1884 85 J Jones Vicar
1353 John Owen Lloyd Dafarn-hir 05/07/1884 8 J Jones Vicar
1354 Catherine Jones Cae corn 21/07/1884 52 J Jones Vicar
1355 Catherine Ellen Jones Carnarvon 26/07/1884 1 J Jones Vicar
1356 Jane Williams Pentreuchaf 18/08/1884 77 Certified Rd Williams
1357 Jannet Alice Evans Penrallt Denio 06/10/1884 5 J Jones Vicar
1358 Evan Owen Efailnewydd 28/10/1884 70 J Jones Vicar
1359 John Evans Tycorniog 05/11/1884 16 J Jones Vicar
1360 Mary Edwards Tyddynphili 08/11/1884 13 J Jones Vicar
1361 Jannet Thomas Dafarn gorniog 15/12/1884 77 J Jones Vicar
1362 Hugh Evans Penrallt Denio 26/12/1884 35 J Jones Vicar
1363 John Jones Bryneira 05/01/1885 68 J Jones Vicar
1364 Evan Williams Criccieth (Late Hen fynwent Llannor) 08/01/1885 74 J Jones Vicar
1365 Ellen Evans Kingshead Street Pwllheli 15/01/1885 78 J Jones Vicar
1366 David Williams 22 Lleyn Street Pwllheli 12/02/1885 90 J Jones Vicar
1367 Jane Owen Ty Capel Rhosfawr (Late Efailnewydd) 05/03/1885 73 J Jones Vicar
1368 Evan Jones Tuhwntirafon 07/03/1885 14w J Jones Vicar
1369 Cadwaladr Davies Pentreuchaf 17/03/1885 46 J Jones Vicar
1370 Ellen Roberts Cefncoch 31/03/1885 2w J Jones Vicar
1371 Jane Parry Llawrgors Pwllheli 31/03/1885 52 J Jones Vicar
1372 Elizabeth Evans Allt felen 30/04/1885 72 J Jones Vicar
1373 Richard Jones St Tudwals View Pentreuchaf 09/07/1885 17 J Jones Vicar
1374 Margaret Hughes Brynceirch Llanfihangel 15/07/1885 63 J Rowlands Rector Llanbedrog
1375 Margaret Lloyd Dafarn hir 02/09/1885 32 J Jones Vicar
1376 Walter Evans Tydu Ucha 31/10/1885 63 J Jones Vicar
1377 Robert Hugh Williams Pwllheli 15/12/1885 1 J Jones Vicar
1378 Mary Jones Tuhwntirafon 02/01/1886 75 J Jones Vicar
1379 Jane Jones Efailnewydd 02/02/1886 80 J Jones Vicar
1380 Ellen Jones Pentreuchaf 27/02/1886 74 J Jones Vicar
1381 Catherine Roberts Penrallt Denio 27/02/1886 86 J Jones Vicar
1382 Owen Roberts Penrallt Denio 05/03/1886 94 J Jones Vicar
1383 Martha Jones Llannor Village 09/03/1886 65 J Jones Vicar
1384 Griffith Edwards Tyddynphili 11/03/1886 7 J Jones Vicar
1385 Ellen Hughes Ty Capel Llwyndyrus 19/03/1886 77 J Jones Vicar
1386 Catherine Ellen Jones Carnarvon 11/05/1886 14m J Jones Vicar
1387 Griffith Williams Tyddyn Uchaf Llangybi 12/05/1886 20 J Jones Vicar
1388 Jane Edwards Efailnewydd 26/06/1886 63 J Jones Vicar
1389 Bridget Maud Llannor Vicarage 02/09/1886 8m D Jones/O Ll Wms
1390 Rowland Williams Penybont 04/10/1886 11 J Jones Vicar
1391 Anne Hughes King Street Pwllheli 07/10/1886 68 J Jones Vicar
1392 Laura Owens Efailnewydd 30/10/1886 63 J Jones Vicar
1393 Evan Evans Kingshead Street Pwllheli 20/11/1886 68 J Jones Vicar
1394 Eliza Williams Penrhos Llannor 20/01/1887 13m J Jones Vicar
1395 Phoebe Hughes Penyffordd Rhostryfan 25/01/1887 63 J Jones Vicar
1396 Mary Evans Penrallt Denio 28/01/1887 37 J Jones Vicar
1397 Griffith Roberts Tyisa Llannor 2//01/1887 80 J Jones Vicar
1398 Owen Jones Clwt Rhydyclafdy 03/02/1887 81 J Jones Vicar
1399 Ellen Jones Bryngolau Gate Abererch 16/02/1887 31 J Jones Vicar
1400 Margaret Williams Barracks Llannor 25/02/1887 81 J Jones Vicar
1401 Ellen Williams Longroes Efailnewydd 03/03/1887 72 J Jones Vicar
1402 Ellen Hughes Bryngolau Gate Abererch 28/03/1887 60 J Jones Vicar
1403 Jane Parry Llain bach 07/04/1887 76 J Jones Vicar
1404 Eliza Ellen Griffith Workhouse Pwllheli 30/04/1887 5m J Jones Vicar
1405 John Hughes Ty isaf Efailnewydd 17/05/1887 71 J Jones Vicar
1406 Owen Jones Eisteddfa 21/05/1887 28 J Jones Vicar
1407 John Hughes Arddgrach 02/06/1887 62 O Ll Wms Rector Bodfean
1408 Mary Roberts Mitre Place Pwllheli 17/06/1887 84 J Jones Vicar
1409 Mary Williams North Street Pwllheli 29/07/1887 35 J Jones Vicar
1410 Hugh Williams Efailnewydd 05/09/1887 50 J Jones Vicar
1411 John Edwards Tyddyn ffili 12/09/1887 13 J Jones Vicar
1412 David John Evans Mathan Bodfean 19/09/1887 4 J Jones Vicar
1413 Jane Jones Workhouse Pwllheli 13/10/1887 23 J Jones Vicar
1414 Mary Roberts 2 North Street Pwllheli 20/12/1887 45 J Jones Vicar
1415 Catherine Evans Pantglas 27/12/1887 78 R T Jones Curate Denio
1416 Richard Jones Tainewyddion Llannor 09/01/1888 58 J Jones Vicar
1417 Thomas Roberts Llwynysgo Pistyll 01/03/1888 25 J Jones Vicar
1418 Richard Hughes Tanyfynwent 05/03/1888 8w J Jones Vicar
1419 Robert Jones Caecornbach 07/03/1888 55 J Jones Vicar
1420 William Jones Penrallt Denio 17/05/1888 85 J Jones Vicar
1421 Mary Roberts North Street Pwllheli 06/08/1888 76 J Jones Vicar
1422 Jane Thomas Bodeilian Uchaf 06/08/1888 16 J Jones Vicar
1423 Jane Evans Tycorniog 17/10/1888 11 J Jones Vicar
1424 Frederick Cecil Mathies Jones Llannor Vicarage 31/10/1888 3m O Ll Wms Rector Bodfean
1425 Elizabeth Jones Elusendai Llandwrog 07/11/1888 86 J Jones Vicar
1426 William Evans Ty Mawr Cottage Llannor 05/12/1888 66 J Jones Vicar
1427 William Jones Workhouse Pwllheli 24/12/1888 48 J Jones Vicar
1428 Hugh Jones Efailnewydd 28/12/1888 3m J Jones Vicar
1429 Robert Roberts Llwynysgo Pistyll 01/01/1889 24 J Jones Vicar
1430 William Williams Tynewydd Efailnewydd 21/02/1889 48 J Jones Vicar
1431 William Griffith Gorstynrhos 04/03/1889 21 J Jones Vicar
1432 Mary Evans Ty du 14/03/1889 71 J Jones Vicar
1433 Mary Park Farmers Arms Efailnewydd 29/03/1889 84 J Jones Vicar
1434 Elizabeth Catherine Jones 19 High Street Pwllheli 06/05/1889 17d J Jones Vicar
1435 Jane Daniel Efailnewydd 30/05/1889 88 J Jones Vicar
1436 Jane Roberts Brynmoel 07/06/1889 84 R Jones Rector Bodfean
1437 Catherine Thomas Efailnewydd 11/07/1889 81 J Jones Vicar
1438 Margaret Williams Tynycoed 03/08/1889 85 J Jones Vicar
1439 Ellen Griffith Lawrgors Pwllheli 24/08/1889 90 D Jones Vicar Denio
1440 Kate Evans Penrallt Pwllheli 31/08/1889 14 D Jones Vicar Denio
1441 Elizabeth Evans Ty du 05/11/1889 2 J Jones Vicar
1442 Azariah Williams Workhouse Pwllheli 29/11/1889 46 J Jones Vicar
1443 Owen Hughes Penybont Llangian 06/12/1889 87 J Jones Vicar
1444 David Roberts Tynlon 12/12/1889 62 J Jones Vicar
1445 William Williams Tanrallt 20/12/1889 82 J Jones Vicar
1446 Anne Hughes Tanyfynwent 26/12/1889 62 J Jones Vicar
1447 Margaret Longer Llaingortref 04/01/1890 19 J Jones Vicar
1448 William Hughes Tanyfynwent 11/01/1890 21 J Jones Vicar
1449 Margaret Humphreys Tyddyn Llwydyn 18/01/1890 39 J Jones Vicar
1450 Mary Williams Hafod Rhos Isaf Rhosgadfan 24/01/1890 70 J Jones Vicar
1451 Elizabeth Jones Efailnewydd 05/04/1890 50 J Jones Vicar
1452 Owen Hughes Tuhwntirafon Llannor 05/05/1890 78 J Jones Vicar
1453 Humphrey Jones Brynbychan 23/05/1890 75 J Jones Vicar
1454 Richard Robert Jones 17 North Street Pwllheli 03/06/1890 4 J Jones Vicar
1455 Ellen Jones Bakehouse Yard Pwllheli 19/06/1890 52 J Jones Vicar
1456 Ellis Evans Alltfelen 27/06/1890 71 J Jones Vicar
1457 William Owen Bodeilian Uchaf 30/06/1890 4 J Jones Vicar
1458 David Williams Tainewyddion Llannor 05/07/1890 78 J Jones Vicar
1459 David Jones 2 North Street Pwllheli 28/08/1890 30 J Jones Vicar
1460 Jane Griffith Efail Penmaen 17/10/1890 79 J Jones Vicar
1461 Mary Griffiths 15 Church Street Portmadoc 03/01/1891 77 J Jones Vicar
1462 Robert Jones Efailnewydd 05/02/1891 84 J Jones Vicar
1463 Ellen Hughes Ty isaf Efailnewydd 06/02/1891 76 J Jones Vicar
1464 Mary Williams Quay Pwllheli 24/02/1891 84 J Jones Vicar
1465 Margaret Davies Lodge Maentwrog 12/03/1891 56 J Jones Vicar
1466 Thomas Jones Tuhwntirafon Llannor 25/03/1891 7w J Jones Vicar
1467 Evan Jones Tainewyddion Llannor 09/04/1891 3 J Jones Vicar
1468 John Evans Pantglas 21/04/1891 80 J Jones Vicar
1469 Ellen Jones Felin Llannor 23/04/1891 55 J Jones Vicar
1470 John Jones Tuhwntirafon Llannor (Sexton) 25/04/1891 75 J Jones Vicar
1471 Grace Jones Carnarvon 20/06/1891 9m J Jones Vicar
1472 John Gabriel Ardd Grach Isaf 09/07/1891 78 J Jones Vicar
1473 Richard Jones Hen fonwent 13/07/1891 88 J Jones Vicar
1474 Jane Williams 43 North Street Pwllheli 31/07/1891 78 J Jones Vicar
1475 William Parry Pengamdda Efailnewydd 05/11/1891 80 J Jones Vicar
1476 James Smith Ty Mawr Cottage Llannor (Schoolmaster) 16/01/1892 27 J Jones Vicar
1477 Catherine Hughes Arddgrach 26/01/1892 69 J Jones Vicar
1478 William Griffith Arddgrach 11/03/1892 42 NK
1479 Elizabeth Williams Taiforgan 23/03/1892 30 J Jones Vicar
1480 John Williams Taiforgan 23/03/1892 4d J Jones Vicar
1481 Agnes Williams Taiforgan 24/03/1892 2 J Jones Vicar
1482 Mabeley Williams Efailnewydd 25/03/1892 71 J Jones Vicar
1483 Margaret Jones 2 North Street Pwllheli 26/03/1892 68 J Jones Vicar
1484 Ellen Jones Hendre Llannor 04/04/1892 68 J Jones Vicar
1485 Elizabeth Jones Tainewyddion Llannor 23/04/1892 91 J Jones Vicar
1486 Owen Jones Pandy Llannor 26/04/1892 86 J Jones Vicar
1487 Mary Williams Tyisa pentref 04/06/1892 58 J Jones Vicar
1488 John Jones Efailnewydd 07/06/1892 2w J Jones Vicar
1489 Elizabeth Roberts Refail Pentreuchaf 02/07/1892 80 J Jones Vicar
1490 Catherine Evans Tuhwntirafon 09/07/1892 84 J Jones Vicar
1491 Griffith Roberts Tanygraig Abererch 13/07/1892 78 Morris Roberts Minister
1492 Elizabeth Ellen Jones North Street Pwllheli 09/08/1892 7w J Jones Vicar
1493 Jane Jones Bryntirion Rhosfawr 12/08/1892 63 J Jones Vicar
1494 Mary Jones Llannor Mill 29/09/1892 66 J Jones Vicar
1495 Robert Jones Tuhwntirafon Llannor 01/10/1892 2 J Jones Vicar
1496 Margaret Catherine Williams Efailnewydd 08/10/1892 21 J Jones Vicar
1497 Mary Jones Bryntirion Rhosfawr 25/10/1892 28 J Jones Vicar
1498 Margaret Foulkes Coed Bodvel 30/11/1892 82 J Jones Vicar
1499 Catherine Jones Workhouse Pwllheli 13/12/1892 76 E T Davies Vicar Denio
1500 Morris Edwards Tyddyn ffili 27/12/1892 91 J Jones Vicar
1501 John Jones Pandy 19/01/1893 23m J Jones Vicar
1502 Laura Jones Tainewyddion Penucha Rhos 19/01/1893 81 J Jones Vicar
1503 Owen Williams Glanrhyd 21/02/1893 70 T Williams Curate Pwllheli
1504 John Thomas Barracks Llannor 21/03/1893 7 J Jones Vicar
1505 Evan Evans Llannerch 06/04/1893 84 NK
1506 Mary Anne Evans Hughes Bodvel 08/04/1893 23 J Jones Vicar
1507 Ann Roberts Penarth Fawr Llanarmon 10/05/1893 93 D Davies Curate Nevin
1508 Richard Jones Rhydhir Mill 11/05/1893 67 J M Jones Vicar Abererch
1509 Jane Jones Wesley Street Carnarvon 26/05/1893 34 J Jones Vicar
1510 Mary Elizabeth Jones Farmers Arms Efailnewydd 18/09/1893 10 J Jones Vicar
1511 Margaret Roberts Tymawr Inn Llannor 28/10/1893 79 J Jones Vicar
1512 Elizabeth Roberts Tuhwntirafon Llannor 10/11/1893 74 J Jones Vicar
1513 William Griffith Ysgifftan Pwllheli 27/11/1893 12m J Jones Vicar
1514 David Williams Brynmoel 07/12/1893 2 J Jones Vicar
1515 Catherine Ellen Roberts High Street Pwllheli 12/12/1893 31 J Jones Vicar
1516 Griffith Williams Penybont 18/12/1893 22 J Jones Vicar
1517 Ellen Williams Fron Pentreuchaf 05/01/1894 74 J Jones Vicar
1518 William Jones Pentreuchaf 19/01/1894 5w J Jones Vicar
1519 Robert Roberts 82 High Street Pwllheli 23/01/1894 60 J Jones Vicar
1520 Mary Jane Roberts Pensarn 14/02/1894 99 J Jones Vicar
1521 Ellen Williams Barracks Llannor 01/03/1894 58 J Jones Vicar
1522 Martha Jones Garmon Street Carnarvon 05/03/1894 20m J Jones Vicar
1523 Jannet Evans Pont Penprys Cottage 24/03/1894 69 J Jones Vicar
1524 Mary Williams 55 North Street Pwllheli 31/03/1894 88 J Jones Vicar
1525 William David Brooks Tyculcan 26/04/1894 31 J Jones Vicar
1526 William Hughes Penclawdd 10/05/1894 75 J Jones Vicar
1527 Mary Thomas Ty Mawr Inn 19/06/1894 75 J Jones Vicar
1528 Robert Evans Tycorniog 22/06/1894 20 J Jones Vicar
1529 Margaret Williams Tyisa Barracks 23/06/1894 3 J Jones Vicar
1530 Evan Lewis Evans Penlleiniau 26/06/1894 1 J Jones Vicar
1531 Griffith Williams Ty Capel Pentreuchaf 02/08/1894 70 J Jones Vicar
1532 Hugh Williams Ty Isaf Llannor 10/11/1894 65 J Jones Vicar
1533 Jane Pritchard Bryngolau Gate Abererch 10/01/1895 78 J Jones Vicar
1534 Catherine Williams Tuhwntirfynwent (Glochyddes) 04/02/1895 75 J Jones Vicar
1535 Anne Jones Pandy 21/02/1895 88 J Jones Vicar
1536 Ellen Jones 29 Abererch Road Pwllheli 20/03/1895 33 J Jones Vicar
1537 William Elias Jones Pentreuchaf 23/04/1895 4m J Jones Vicar
1538 Ellen Griffith Pendalar Denio 04/05/1895 77 E T Davies Vicar Denio
1539 Anne Jones Taiucha Lleyn Street 05/06/1895 78 J Jones Vicar
1540 Ann Jones Pentreuchaf 06/07/1895 67 J Jones Vicar
1541 Elizabeth Williams Fron Efailnewydd 15/07/1895 23 J Jones Vicar
1542 Margaret Lewis Tynlon Saethon Llangian 25/07/1895 91 J Jones Vicar
1543 Ellen Roberts Tanybryn Pentreuchaf 30/12/1895 84 J Jones Vicar
1544 Ann Williams Marine Terrace Morfa Nevin 04/01/1896 82 J Jones Vicar
1545 Mary Parry 59 Madoc Street Portmadoc 15/01/1896 43 J Jones Vicar
1546 Jane Evans Glanrafon Llannor 31/01/1896 67 J Jones Vicar
1547 Mary Roberts Efailnewydd 08/05/1896 73 J E Lloyd Curate Pwllheli
1548 Richard Roberts Bodryn Llandwrog 02/06/1896 55 J Jones Vicar
1549 Eliza Ellen Hughes Glanrafon Terrace Fourcrosses 06/06/1896 18 E T Davies Vicar Denio
1550 Richard Williams Cefn Llangybi 13/06/1896 63 J Jones Vicar
1551 Hugh Jones Efailnewydd 07/07/1896 6 J Jones Vicar
1552 John Jones 2 Efailnewydd 21/09/1896 8d J Jones Vicar
1553 Jane Roberts 36 Chapel Street Portmadoc 18/12/1896 79 Ll Hughes Ynyscynhaiarn
1554 Ellen Roberts Barracks Llannor 28/12/1896 63 J Jones Vicar
1555 Robert Roberts Bryntani Bach 29/03/1897 36 J Jones Vicar
1556 Richard Williams Pentreuchaf 24/05/1897 81 NK
1557 Ellen Jones Tuhwntirafon Llannor 03/06/1897 87 J Jones Vicar
1558 John Elias Penybont Penprys 15/06/1897 1 J Jones Vicar
1559 Jane Evans Taicochion Denio 27/07/1897 64 J Jones Vicar
1560 Catherine Eliott Williams 38 Penrhydlyniog Pwllheli 09/10/1897 6w E T Davies Vicar Denio
1561 Thomas Jones Ty Isaf Barracks 14/10/1897 9w No Ceremony
1562 John Humphreys 72 New Street Tremadoc 24/12/1897 75 J Jones Vicar
1563 Jane Jones Pentreuchaf 11/01/1898 86 J Jones Vicar
1564 Richard Walker Tyddynadda 10/03/1898 78 J Jones Vicar
1565 Jane Jones Brynbychan 18/03/1898 88 J Jones Vicar
1566 Margaret Jones Tynlon 04/04/1898 87 J Jones Vicar
1567 Jane Griffith Pendalar Denio 14/04/1898 56 J Davies Curate Denio
1568 William Jones 3 Sand Street Pwllheli 23/04/1898 33 J Jones Vicar
1569 Ellis Hughes Pendalar Denio 19/05/1898 67 J Jones Vicar
1570 Margaret Jones 15 Abererch Road Pwllheli 30/05/1898 69 E T Davies Vicar Denio
1571 Robert Williams Penybryn Ty Du 10/06/1898 85 J Jones Vicar
1572 Dorothy Williams Efailybont 17/06/1898 83 T Walters Rector Llanarmon
1573 Elizabeth Jones Bakehouse Yard Pwllheli 30/06/1898 75 J Jones Vicar
1574 Margaret Gough Felin bach 20/08/1898 80 J Jones Vicar
1575 Robert Humphreys Tyddyn Llwydyn 19/09/1898 91 J Jones Vicar
1576 Robert Roberts Dafarn hir 10/11/1898 71 J Jones Vicar
1577 Gwen Jones Penybont Llannor 30/11/1898 79 J Jones Vicar
1578 Thomas Parry Greaves Wharf Portmadoc 13/12/1898 84 J Jones Vicar
1579 Ellen Ann Jones Efailnewydd 27/01/1899 16 J Jones Vicar
1580 Robert Roberts Murcwymp Llangybi 14/06/1899 36 J Jones Vicar
1581 Evan Jones Efailnewydd 31/07/1899 9 E T Davies Vicar Denio
1582 Mary Roberts Tai Newyddion Penucharhos 19/10/1899 75 W E Jones Vicar
1583 John Elias Workhouse Pwllheli 03/01/1900 76 E T Davies Vicar Denio
1584 John Jones Tynywern 25/01/1900 81 W E Jones Vicar
1585 Evan Thomas Jones Chapel House 07/03/1900 4m W E Jones Vicar
1586 William Jones Evans Penrallt Denio 07/05/1900 17 W E Jones Vicar
1587 Ellen Anne Hughes Ty Isaf Efailnewydd 08/06/1900 14d No Service
1588 Kate Roberts Fronerch Terrace Fourcrosses 23/07/1900 15 W E Jones Vicar
1589 Void Void Void Void Void Void
1590 Laura Jones Penrallt Bettws Garmon 02/01/1901 58 W E Jones Vicar
1591 Margaret Jones Tynywern 04/03/1901 35 W E Jones Vicar
1592 Mary Roberts Talcymerau Pellaf Pwllheli 08/03/1901 84 W E Jones Vicar
1593 Annie Jones Pentreuchaf 28/09/1901 9w A O Evans Curate
1594 Ellen Jones 9 Efailnewydd 22/12/1901 69 T E Jones Vicar
1595 Laura Griffith 3 Efailnewydd 06/03/1902 70 T E Jones Vicar
1596 Margaret Evans Bank Place Portmadoc 22/05/1902 84 T E Jones Vicar
1597 Griffith Griffiths Baptist Square Pwllheli 05/06/1902 70 T E Jones Vicar
1598 William Parry 8 Baptist Square Pwllheli 13/06/1902 78 T E Jones Vicar
1599 Griffith Griffiths Tai Forgan 25/09/1902 65 T E Jones Vicar
1600 William Francis Jones Hendre 04/11/1902 50 T E Jones Vicar
Entries Per Page
Displaying Page of