Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
  • CHILD - Plentyn / Child - (B) Anghyfreithlon neu rhieni heb briodi / Illegitimate or unmarried parents
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • ABODE - Preswylfod / Residence
  • OCCU - Gwaith / Occupation
  • BAPT - Bedyddiwyd Gan / Baptized By
ID
DATE
CHILD
FATHER
MOTHER
SURNAME
ABODE
OCCU
BAPT
1 07/01/1813 Richard Owen Richard Catherine Lloyd Bodvel Esquire Wm Williams Minister
2 08/01/1813 Lowry John Anne Humphrey Tanybryn Farmer Wm Williams Minister
3 10/01/1813 David Robert Ellin Griffith Llannor Labourer Wm Williams Minister
4 09/02/1813 William Glynne William Glynne Catherine Griffith Bodegroes Attorney at Law Wm Williams Minister
5 20/02/1813 Ellin Humphrey Margaret Roberts Plas Newydd Farmer Wm Williams Minister
6 21/03/1813 William Owen Catherine Williams Glanrhyd Farmer Wm Williams Minister
7 25/03/1813 Richard Charles Elizabeth Griffith Tynrhos Farmer Wm Williams Minister
8 04/04/1813 Richard Prichard Jane Jones Tynlone Labourer Wm Williams Minister
9 04/04/1813 Owen Lloyd Charles Jane Williams Tymawr Farmer Wm Williams Minister
10 23/04/1813 Sarah Robert Jane Thomas Tyn y Morfa nr Gellidara Labourer Wm Williams Minister
11 31/05/1813 Margaret John Jane Jones Llannor Labourer Wm Williams Minister
12 01/07/1813 Eleanor Richard Jane Williams Dolpenrhyn Farmer Wm Williams Minister
13 04/09/1813 Jane Richard Ellin Williams Brynrodyn Labourer Wm Williams Minister
14 19/07/1813 Catherine Elias Catherine Williams Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
15 22/07/1813 Richard Griffith Mary Williams Llannor Labourer Wm Williams Minister
16 30/07/1813 Mary Griffith John Grace Jones Penmaen Farmer Wm Williams Minister
17 22/08/1813 John Owen Jane Jones Tynymynydd Labourer Wm Williams Minister
18 26/09/1813 Mary Robert Catherine Jones Llannor Joiner Wm Williams Minister
19 05/10/1813 Thomas William Martha Humphrey Glanrhyd Farmer Wm Williams Minister
20 16/11/1813 William William Margaret Isaac Plasyngngharnguwch Farmer Wm Williams Minister
21 18/11/1813 Hugh John Jane Griffith Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
22 28/11/1813 Robert Hugh Eleanor Williams Bryntani Bach Labourer Wm Williams Minister
23 05/12/1813 Thomas William Eleanor Williams Lonfethel Labourer Wm Williams Minister
24 12/12/1813 Catherine Robert Eleanor Jones Gwnhingar Farmer Wm Williams Minister
25 19/12/1813 Evan William Mary Owen Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
26 23/12/1813 John Gabriel Lowry Jones Pentre Llannor Tailor Wm Williams Minister
27 07/01/1814 Hugh John Elizabeth Williams Tynffordd Farmer Wm Williams Minister
28 15/01/1814 Robert John Catherine Roberts Tycorniog Farmer Wm Williams Minister
29 24/01/1814 Griffith Robert Anne Roberts Traian Farmer Wm Williams Minister
30 02/03/1814 John William Margaret Prichard Tyddynuchaf Farmer Wm Williams Minister
31 04/03/1814 Owen Robert Mary Humphrey Plastudur Farmer Wm Williams Minister
32 04/03/1814 William Evan Jane Williams Tymawr Malster Wm Williams Minister
33 31/03/1814 Evan (B) William Jane Hughes/Williams Pwllheli/Llannor Labourer Wm Williams Minister
34 13/04/1814 Barbara Richard Margaret Thomas Refelnewydd Shoemaker Wm Williams Minister
35 25/04/1814 Catherine Ellis Sarah Thomas Londdafydd Labourer Wm Williams Minister
36 28/04/1814 Griffith Griffith Margaret Roberts Bwlchgwin Farmer Wm Williams Minister
37 09/05/1814 Josiah John Jane Goodman Tycorniog (Near) Shoemaker Wm Williams Minister
38 17/05/1814 Anne Rowland Anne Williams Gorsgoch Farmer Wm Williams Minister
39 15/06/1814 John John Mary Griffith Eisteddfa Farmer Wm Williams Minister
40 16/06/1814 David David Gwen Richard Tynrhos Farmer Wm Williams Minister
41 14/07/1814 Margaret Elizabrth William Glynne Catherine Griffith Bodegroes Attorney at Law Wm Williams Minister
42 28/07/1814 Samuel William Dorothy Thomas Pentreuchaf Labourer Wm Williams Minister
43 08/08/1814 Mary Robert Anne Roberts Rhydyclafdy Labourer Wm Williams Minister
44 12/08/1814 Cadwalader Griffith Jane Cadwalader Tynllannor Bach Weaver Wm Williams Minister
45 12/08/1814 Eleanor (B) Hugh Eleanor Jones/Jones Abererch/Llannor Labourer Wm Williams Minister
46 23/09/1814 Robert William Mary Williams Pantglas Farmer Wm Williams Minister
47 28/09/1814 John Robert Anne Roberts Crymblas Farmer Wm Williams Minister
48 02/10/1814 Elizabeth John Mary Roberts Llannor Labourer Wm Williams Minister
49 09/10/1814 Anne Thomas Elizabeth Jones Llannor Shoemaker Wm Williams Minister
50 22/10/1814 William Robert Eleanor David Goetre Farmer Wm Williams Minister
51 26/10/1814 Robert (B) Robert Mary Lewis/Thomas Bryncroes/Llannor Shoemaker Wm Williams Minister
52 30/10/1814 Robert Henry Mary Roberts Brynmoelyn Farmer Wm Williams Minister
53 19/11/1814 Catherine Robert Catherine Roberts Pantglas Farmer Wm Williams Minister
54 04/12/1814 Griffith William Mary Griffith Tuhwntirafon Labourer Wm Williams Minister
55 15/01/1815 Hugh Evan Mary Williams Sarn y Penmaen Labourer Wm Williams Minister
56 17/01/1815 William Richard Jane Williams Dolpenrhyn Farmer Wm Williams Minister
57 29/01/1815 Hugh William Mary Hughes Efaelnewydd Labourer Wm Williams Minister
58 14/02/1815 Jane John Grace Jones Penmaen Farmer Wm Williams Minister
59 02/03/1815 Thomas Robert Jane Thomas Tyr Morfa nr Gellidara Labourer Wm Williams Minister
60 11/03/1815 William William Margaret Jones Pentre Llannor Joiner Wm Williams Minister
61 24/04/1815 Jane Griffith Jane Jones Pentreuchaf Labourer Wm Williams Minister
62 09/06/1815 Humphrey Humphrey Catherine Jones Tyddynllwydyn Farmer Wm Williams Minister
63 10/07/1815 Margaret Richard Jane Jones Tynlone Labourer Wm Williams Minister
64 12/08/1815 Anne Robert Catherine Jones Caer Vicar Joiner Wm Williams Minister
65 21/08/1815 John Owen Eleanor Williams Brynaera Farmer Wm Williams Minister
66 19/09/1815 Robert John Mary Roberts Efailypenman Labourer Wm Williams Minister
67 30/09/1815 Hugh Robert Eleanor Griffith Gadlis Labourer Wm Williams Minister
68 09/10/1815 Richard William Anne Williams Caermeirch Labourer Wm Williams Minister
69 09/10/1815 Ellin Thomas Catherine Owen Tynypant Labourer Wm Williams Minister
70 26/10/1815 Humphrey Humphrey Margaret Roberts Plasnewydd Farmer Wm Williams Minister
71 19/11/1815 Richard (B) Evan Gwen Prichard/Roberts Llanengan/Llannor Labourer/Spinster Wm Williams Minister
72 25/01/1817 Robert David Jane Roberts Tymawr Farmer Wm Williams Minister
73 25/01/1817 Ellin and Lowry William Martha Humphrey Glanrhyd Farmer Wm Williams Minister
74 28/01/1817 Thomas Richard Margaret Thomas Efalnewydd Shoemaker Wm Williams Vicar
75 09/02/1817 John Robert Jane Thomas Tynymwd nr Gellidara Labourer Wm Williams Minister
76 13/02/1817 John David Gwen Richard Tynrhos Farmer Wm Williams Minister
77 01/03/1817 Robert Henry Eleanor Jones Caerhos Farmer Wm Williams Minister
78 22/03/1817 John Robert Catherine Jones Llannor Joiner Wm Williams Vicar
79 27/04/1817 Lowry Williams (B) William Elizabeth Jones/Roberts Machynlleth/Pwllheli Mariner/Spinster Wm Williams Vicar
80 27/04/1817 Ebenezer Griffith Margaret Jones Rhosbach Valet at Bodegroes Wm Williams Vicar
81 02/04/1817 William William Mary Prichard Tydu Farmer Wm Williams Minister
82 11/05/1817 Anne John Anne Thomas Llannor Labourer Wm Williams Minister
83 18/05/1817 Evan Williams Evan Mary Williams Sarn y Penmaen Labourer Wm Williams Vicar
84 23/05/1817 Robert Henry Mary Roberts Brynmoelyn Farmer Wm Williams Minister
85 02/06/1817 Eleanor Robert Margaret Jones Tynllwyn Labourer Wm Williams Minister
86 05/07/1817 Owen Jones David Margaret Owen Tynwern Labourer Wm Williams Minister
87 19/07/1817 Henry Henry Gaynor Francis Tuhwntirafon Farmer Wm Williams Vicar
88 27/07/1817 Eleanor (B) William Anne Hughes/Owen Brynhynog/Llannor Labourer/Spinster Wm Williams Vicar
89 28/08/1817 Ellin Cadwalader Jane Griffith Tynllannor Bach Labourer Wm Williams Minister
90 01/09/1817 Owen Jones John Jane Roberts Gwnhingar Farmer Wm Williams Minister
91 18/10/1817 Eleanor Owen Elizabeth Jones Tynymynydd nr Tydu Labourer Wm Williams Minister
92 26/10/1817 Mary Robert Mary Williams Pontygribin Farmer Wm Williams Minister
93 01/11/1817 John Roberts John Mary Roberts Tyddynuchaf (Cottage nr) Farmer Wm Williams Minister
94 03/11/1817 Griffith Jones William Catherine Jones Bodvel Farmer Wm Williams Minister
95 03/11/1817 Griffith Jones John Margaret Davies Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
96 16/11/1817 Robert William Margaret Jones Tuhwntirafon Joiner Wm Williams Minister
97 01/12/1817 Elizabeth William Mary Griffith Tuhwntirafon Labourer Wm Williams Minister
98 20/12/1817 Elizabeth Rowland Ann Evans Barracks Llannor Labourer Wm Williams Minister
99 07/01/1818 Griffith Glynne William Glynne Catherine Griffith Bodegroes Esquire Wm Williams Minister
100 18/01/1818 William Jones John Anne Jones Factory Woolen Manufacturer Wm Williams Minister
101 31/01/1818 Jane Hugh Mary Jones Llannor (Late Pwnllwyn) Labourer Wm Williams Minister
102 12/02/1818 Griffith David Jane Roberts Tymawr Farmer Wm Williams Minister
103 31/03/1818 Anne (B) Thomas Anne Williams/Parry Penmaen/Pentreucha Farmer/Spinster Wm Williams Minister
104 12/04/1818 Eleanor William Mary Williams Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
105 14/04/1818 Elizabeth Robert Mary Humphrey Plastudur Farmer Wm Williams Minister
106 18/04/1818 Eleanor Griffith Elizabeth Parry Bodeilian Farmer Wm Williams Minister
107 27/04/1818 Owen Edward Catherine Edwards Gwynfryn Farmer Wm Williams Minister
108 01/05/1818 Ellin William Jane Jones Caecorn Bach Labourer Wm Williams Vicar
109 07/05/1818 John John Ellin Griffith Efalnewydd (Near) Labourer Wm Williams Minister
110 10/05/1818 Catherine and Anne Hugh Ellin Williams Bryntani Bach Labourer Wm Williams Minister
111 17/05/1818 Mary Owen Dorothy Williams Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
112 30/05/1818 Anne David Anne Hughes Efalypenman Farmer Wm Williams Minister
113 24/06/1818 Robert John Jane Jones Efalnewydd Weaver Wm Williams Minister
114 09/07/1818 Anne Evan Ellin Jones Gadlis (Near) Labourer Wm Williams Minister
115 10/07/1818 Thomas Robert Anne Roberts Traian Farmer Wm Williams Minister
116 17/07/1818 Catherine Richard Jane Jones Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
117 08/08/1818 Evan John Anne Williams Cefncoch Farmer/Malster Wm Williams Minister
118 17/08/1818 Eleanor Owen Anne Owens Pentreuchaf Labourer Wm Williams Minister
119 05/09/1818 Catherine Evan Catherine Jones Caesionhowel Farmer Wm Williams Vicar
120 22/09/1818 Mary Griffith Catherine Prichard Tydu Uchaf Farmer Wm Williams Vicar
121 27/09/1818 Ellin Edward Margaret Williams Efalnewydd Labourer Wm Williams Vicar
122 05/10/1818 Owen William Anne Prichard Smock (Near Pont Rhydhir) Tailor Wm Williams Minister
123 09/10/1818 Catherine John Elizabeth Williams Tynyffordd Farmer Wm Williams Minister
124 25/10/1818 William Cadwalader Elizabeth Williams Gadlis Farmer Wm Williams Vicar
125 25/12/1818 Ellis William Catherine Jones Bodvel Farmer Wm Williams Vicar
126 25/12/1818 Ellin (B) Hugh Elizabeth Hughes/Williams Llandwrog/Pentre Llannor Labourer/Spinster Wm Williams Minister
127 14/01/1819 Ellis Thomas Evan David Elizabeth Evans Tynewydd Farmer Wm Williams Minister
128 17/01/1819 Robert William Eleanor Williams Lonfethel Labourer Wm Williams Minister
129 12/01/1819 Ellin Thomas Ellin Griffith Codgel Farmer Wm Williams Minister
130 01/03/1819 David Rhees Mary Roberts Tynypant Farmer Wm Williams Minister
131 08/03/1819 Eleanor Robert Margaret Parry Brynrodyn Bach Farmer Wm Williams Vicar
132 08/03/1819 Eleanor Robert(Late) Anne Jones Llannor Labourer Wm Williams Minister
133 02/05/1819 Jane Robert Margaret Weldon Carreg Fechan Labourer Wm Williams Minister
134 30/05/1819 Jane John Elizabeth Owen Tynymynydd Labourer Wm Williams Vicar
135 13/06/1819 William Richard Margaret Thomas Efalnewydd Shoemaker Wm Williams Vicar
136 27/06/1819 Jane Robert Jane Thomas Tyn-y-mwd nr Gellidara Labourer Wm Williams Minister
137 02/07/1819 Ellin Thomas Sidney Jones Rhos y foel Farmer Wm Williams Minister
138 03/07/1819 Jonett Robert Jane Pritchard Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
139 30/08/1819 Jane William Mary Hughes Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
140 12/09/1819 Thomas Thomas Lowry Roberts Efalnewydd Labourer Wm Williams Vicar
141 12/10/1819 Catherine John Anne Jones Factory Woolen Factorer Wm Williams Vicar
142 12/10/1819 Thomas William Jane Griffith Penprys Labourer Wm Williams Minister
143 13/11/1819 Robert Evan Mary Williams Pont y Penman Labourer Wm Williams Minister
144 07/01/1820 William William Mary Griffith Llannor Labourer Wm Williams Vicar
145 08/01/1820 Richard John Jane Roberts Gwnhingar Farmer Wm Williams Minister
146 07/03/1820 Lowry Morris Jane Roberts Penmaen Farmer Wm Williams Minister
147 01/05/1820 Anne John Jane Jones Llannor Labourer Wm Williams Minister
148 16/05/1820 Robert Griffith Margaret Jones Rhos Bach Valet at Bodegroes Wm Williams Minister
149 21/05/1820 Jane Griffith Jonett Jones Ty bach Llannor NK Wm Williams Minister
150 Void Void Void Void Void Void Void Void
151 31/05/1820 Griffith Roberts Robert Catherine Griffith Codgel Farmer Wm Williams Minister
152 02/07/1820 Elizabeth Isaac Margaret Prichard Gadlis Labourer Wm Williams Minister
153 14/07/1820 Mary David Margaret Owen Tynllannor Bach Labourer Wm Williams Vicar
154 30/07/1820 Richard William Margaret Jones Barracks Llannor Joiner Wm Williams Minister
155 10/09/1820 John Hugh Mary Jones Llannor Labourer Wm Williams Vicar
156 24/09/1820 Robert David Gwen Richard Tynrhos Labourer Wm Williams Vicar
157 07/10/1820 James Glynne William Glynne Catherine Glynne Griffith Bodegroes Esquire Wm Williams Minister
158 08/10/1820 Mary Richard Catherine Owen Tyddyntwr Labourer Wm Williams Minister
159 02/11/1820 Hugh Jones Robert Sarah Parry Tyddyndu Labourer Wm Williams Vicar
160 04/11/1820 Anne David Jane Roberts Efal y Penmaen Farmer Wm Williams Minister
161 03/12/1820 Eleanor (B) William Catherine Prichard/Gabriel Bodvean/Llannor Labourer/Spinster Wm Williams Minister
162 07/01/1821 Richard (B) Thomas Gwen William/Roberts Penmaen/Tynlone Farmer/Spinster Wm Williams Minister
163 01/02/1821 Mabli John Elizabeth Williams Tynffordd Farmer Wm Williams Vicar
164 11/02/1821 Henry Robert Elizabeth Roberts Llannor Chimney Sweeper Wm Williams Minister
165 25/02/1821 Richard Cadwalader Elizabeth Williams Gadlis Farmer Wm Williams Minister
166 07/03/1821 Anne John Anne Jones Factory Woolen Factorer Wm Williams Minister
167 28/03/1821 Elizabeth Robert Mary Humphreys Plastudur Farmer Wm Williams Vicar
168 04/05/1821 David and James William Glynne Catherine Griffith Bodegroes Esquire Wm Williams Minister
169 06/05/1821 Catherine (B) William Catherine Evans/Richard Clynnog/Tynrhos Labourer/Spinster Wm Williams Vicar
170 31/05/1821 Hannah Griffith Jonnet Roberts Efalnewydd Stone Mason Wm Williams Minister
171 03/06/1821 John John Jane Williams Plasyngngharnguwch Farmer Wm Williams Minister
172 21/06/1821 Robert David Elizabeth Evans Tynewydd Farmer Wm Williams Vicar
173 21/08/1821 Henry Griffith Elizabeth Parry Bodeilian Farmer Wm Williams Minister
174 02/09/1821 Robert David Anne Roberts Tynpant Farmer Wm Williams Vicar
175 02/09/1821 Mary John Mary Prichard Brynrodyn Bach Labourer Wm Williams Vicar
176 09/10/1821 Richard John Jane Jones Llannor Labourer Wm Williams Minister
177 04/11/1821 Griffith John Elizabeth Owen Tynymynydd Joiner Wm Williams Vicar
178 30/11/1821 William Morris Catherine Jones Eisteddfa Stone Mason Wm Williams Minister
179 30/12/1821 Hugh Robert Anne Roberts Traian Farmer Wm Williams Vicar
180 20/01/1822 Robert John Anne Rowland Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
181 30/01/1822 Mary Richard Margaret Thomas Efalnewydd Shoemaker Wm Williams Minister
182 07/03/1822 Eleanor David Jane Roberts Efalypenmaen Farmer Wm Williams Vicar
183 23/03/1822 Eleanor Evan Catherine Jones Caesionhowel Farmer Wm Williams Vicar
184 24/03/1822 Thomas Evan Mary Williams Pontypenmaen Labourer Wm Williams Minister
185 01/04/1822 Robert Robert Jane Thomas Llannor Labourer Wm Williams Minister
186 08/04/1822 Richard Evan Mary Prichard Tymawr Farmer Wm Williams Minister
187 01/05/1822 Jonett William Ellinor Owen Penprys Farmer Wm Williams Minister
188 02/06/1822 John David Margaret Owen Tynllannor Bach Labourer Wm Williams Vicar
189 10/06/1822 Griffith William Griffith Jane Williams Efalnewydd Labourer Wm Williams Vicar
190 26/07/1822 Robert (B) Robert Elizabeth Thomas/Williams Morfa Nefyn/Llannor Labourer/Spinster Wm Williams Vicar
191 11/08/1822 William Evan Catherine Thomas Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
192 11/08/1822 Jane Richard Catherine Owen Tynpant Labourer Wm Williams Minister
193 13/10/1822 Jane Robert Elizabeth Roberts Llannor Village Chimney Sweeper Wm Williams Vicar
194 14/10/1822 Robert John Mary Elias Tyddyntwr Tailor Wm Williams Minister
195 22/11/1822 Maurice Glynne William Glynne Catherine Griffith Bodegroes Esquire Wm Williams Vicar
196 04/01/1823 John Griffith Robert Catherine Roberts Codgel Farmer Wm Williams Minister
197 26/01/1823 William William Mary Griffith Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
198 01/02/1823 Anne Morris Jane Roberts Penmaen Farmer Wm Williams Minister
199 12/03/1823 Griffith Griffith Catherine Prichard Tydweiliog Farmer Wm Williams Minister
200 16/03/1823 Gwen William Anne Griffith Alltfelan Farmer Wm Williams Minister
201 13/04/1823 Mary William Ellin Williams Tynycoed Labourer Wm Williams Minister
202 05/05/1823 Josepg Goph Evan Jane Jones Penybont Farmer Wm Williams Minister
203 23/05/1823 John Hugh Jane Jones Lonfethel Labourer Wm Williams Minister
204 04/07/1823 Mary John Elizabeth Owen Tynymynydd Joiner Wm Williams Minister
205 10/08/1823 William Hughes John Elizabeth Williams Tynyffordd Farmer Wm Williams Vicar
206 16/08/1823 Mary Cadwalader Elizabeth Williams Gadlis Farmer Wm Williams Vicar
207 24/08/1823 Mary John Jane Davies Llain y Goetre Labourer Wm Williams Vicar
208 11/09/1823 William Robert Dorothy Williams Penybryn Gellidara Labourer Wm Williams Minister
209 19/10/1823 Jane William Margaret Jones Barracks Llannor Joiner Wm Williams Minister
210 21/10/1823 Elizabeth John Jane Williams Plasyngngharnguwch Farmer Wm Williams Vicar
211 02/11/1823 Mary William Mary Griffith Barracks Llannor Labourer Wm Williams Vicar
212 04/12/1823 Robert Hugh Mary Jones Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
213 04/12/1823 Margaret Jones John Elizabeth Hughes Tyddynllwydyn Farmer Wm Williams Minister
214 28/12/1823 Richard William Catherine Prichard Llannor Village Labourer Wm Williams Vicar
215 30/12/1823 Eleanor William Catherine Roberts Efalnewydd Labourer Wm Williams Vicar
216 17/02/1824 Mary Robert Mary Humphrey Plastudur Farmer Wm Williams Minister
217 22/02/1824 Robert William Anne Williams Cefncoch Farmer Wm Williams Minister
218 02/03/1824 Thomas David Anne Roberts Tynypant Farmer Wm Williams Minister
219 07/03/1824 John William Eleanor Elias Tyddyntowr Tailor Wm Williams Minister
220 07/03/1824 Anne David Gwen Richard Beudyrmynydd Labourer Wm Williams Minister
221 01/05/1824 Anne (B) William Ellin Thomas/Owen Llangian/Caernant Labourer/Spinster Wm Williams Vicar
222 30/05/1824 Robert Francis Marsli Williams Llannor Labourer Wm Williams Vicar
223 10/06/1824 Owen Lewis (B) Lewis Margaret Roberts/Owen Pwllheli/Efalnewydd Shoemaker/Spinster Wm Williams Minister
224 02/07/1824 Elizabeth Robert Jane Thomas Tymwd nr Gellidara Labourer Wm Williams Minister
225 15/07/1824 John John Anne Hughes Tynewydd Clergyman John Kyffin Llanystumdwy
226 19/07/1824 Jonett Williams Owen Anne Roberts Rhyllech Uchaf Farmer Wm Williams Minister
227 23/08/1824 Jonett Richard Margaret Evans Penprys Bach Labourer Wm Williams Minister
228 09/10/1824 Ellin Griffith Jane Williams Pengwern Efalnewyddd Inn Keeper Wm Williams Vicar
229 14/10/1824 Richard John Mary Richard Gadlis Labourer Wm Williams Vicar
230 17/10/1824 Evan Evan Catherine Jones Caesionhowel Farmer Wm Williams Vicar
231 24/10/1824 Robert David Margaret Owen Tynllannor Bach Labourer Wm Williams Minister
232 26/10/1824 Jane David Jane Roberts Efal Penmaen Farmer Wm Williams Vicar
233 12/12/1824 William John Elizabeth Williams Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
234 19/12/1824 Rebecca William Eleanor Williams Henfynwent Labourer Wm Williams Vicar
235 28/12/1824 Jane Jones John Jane Roberts Pensarn Drover Wm Williams Vicar
236 09/01/1825 Rowland John Anne Rowland Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
237 09/01/1825 Ellin Richard Catherine Owen Tynpant Labourer Wm Williams Minister
238 23/01/1825 Eleanor Morris (B) Richard Agnes Roberts/Roberts Anglesey/Llannor Labourer/Spinster Wm Williams Minister
239 18/02/1825 Hugh John Elizabeth Owen Tyddynllwydyn Farmer Wm Williams Vicar
240 25/03/1825 Mary (B) William Elizabeth Williams/Thomas Morfa Nefyn/Pont Penmaen Mariner/Spinster Wm Williams Vicar
241 06/06/1825 Elizabeth (B) Owen Anne Williams/Jones Penprys/Brynbychan Labourer/Spinster Wm Williams Minister
242 09/06/1825 John William William Jane Jones Alltwial Farmer Wm Williams Vicar
243 06/07/1825 Griffith Griffith Ellin Roberts Penybryn Farmer Wm Williams Minister
244 17/08/1825 Jane Richard Margaret Thomas Efalnewydd Shoemaker Wm Williams Minister
245 18/08/1825 Henry Francis Owen Jane Parry Gadlis (Near) Labourer Wm Williams Minister
246 21/08/1825 Ellin Evan Catherine Thomas Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
247 04/09/1825 Edward Hugh Mary Roberts (alias Jones) Liverpool Shoemaker Wm Williams Minister
248 23/09/1825 Griffith Jones John Anne Hughes Tynewydd Curate Pistyll/C'guwch Wm Williams Minister
249 02/12/1825 Griffith Robert Dorothy Williams Penybryn Gellidara Labourer Wm Williams Minister
250 11/12/1825 Mary Evan Ellin Prichard Dolpenrhyn Farmer Wm Williams Minister
251 28/01/1826 Margaret (B) Griffith Mary Jones/Rowland Llannor/Llannor Village Labourer/Spinster Wm Williams Minister
252 04/03/1826 William Griffith Elizabeth Parry Bodeilian Farmer Wm Williams Vicar
253 05/03/1826 Eleanor John Jane David Llanygoetre Labourer Wm Williams Vicar
254 05/03/1826 Richard Griffith Jonett Jones Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
255 30/04/1826 Margaret Cadwalader Elizabeth William Gadlis Labourer Wm Williams Minister
256 06/05/1826 Robert Evan Mary Prichard Tymawr Farmer Wm Williams Minister
257 06/05/1826 Owen (B) Daniel Gwen Humbert/Roberts Llanbedrog/Efalnewydd Battin/Spinster Wm Williams Minister
258 18/05/1826 William (B) William Catherine Humphrey/Williams Llangybi/Eisteddfa Labourer/Spinster Wm Williams Minister
259 13/06/1826 Anne William Mary Hughes Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
260 25/06/1826 Elizabeth William Mary Griffith Barracks Llannor Labourer Wm Williams Minister
261 06/08/1826 Catherine John Elizabeth Owen Llannor Village Joiner Wm Williams Minister
262 15/08/1826 Jane Robert Mary Humphrey Plastudur Farmer Wm Williams Vicar
263 05/10/1826 Margaret and Anne William Mary Thomas Dolpenrhyn Bach Labourer Wm Williams Minister
264 16/10/1826 Robert David (B) David Ellen Roberts/Owen Tyddynucha/Caernant Labourer/Spinster Wm Williams Minister
265 03/12/1826 Eleanor John Jane Evans Tuhwntirafon Tailor Wm Williams Minister
266 04/12/1826 Hugh John Jane Williams Plasyngngharnguwch Farmer Wm Williams Minister
267 04/12/1826 David David Anne Roberts Tynpant Labourer Wm Williams Vicar
268 10/12/1826 John Owen Anne Roberts Rhyllech Uchaf Farmer Wm Williams Vicar
269 24/12/1826 Margaret Hugh Eleanor Hughes Rhosyrhymen Labourer Wm Williams Minister
270 24/02/1827 Mary Robert Elizabeth Roberts Llannor Village Chimney Sweeper Wm Williams Vicar
271 27/02/1827 John Goph Evan Jane Jones Felin-bach Miller Wm Williams Minister
272 05/04/1827 Lowry David Margaret Owen Tynllannor Bach Labourer Wm Williams Minister
273 05/04/1827 Owen Evan Catherine Jones Caesionhowel Farmer Wm Williams Minister
274 10/05/1827 Eleanor John Jane Roberts Pensarn Drover Wm Williams Minister
275 20/05/1827 Harriet Frederic Elizabeth Regamey Rhydyclafdy (Near) Valet at Nanhoron Wm Williams Vicar
276 01/06/1827 Mary William Eleanor Hughes Tynpant Tailor Wm Williams Vicar
277 11/06/1827 Anne (B) William Ellen Jones/Williams Aber/Llannor Labourer/Spinster Wm Williams Minister
278 23/07/1827 Jane David Anne Jones Efailbont Bodvel Labourer Wm Williams Vicar
279 29/07/1827 Mary Griffith Jonnet Jones Ty Mawr Llannor Labourer Wm Williams Minister
280 02/09/1827 Charles William Anne Williams Cefncoch Farmer Wm Williams Vicar
281 16/09/1827 Catherine John Elizabeth Williams Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
282 07/10/1827 Anne William Mary Roberts Gwnhingar (Part of House) Labourer Wm Williams Minister
283 14/10/1827 Catherine John Elizabeth Owen Llannor Village Joiner Wm Williams Minister
284 11/11/1827 Jane Thomas Mary Prichard Brynmoel Labourer Wm Williams Vicar
285 08/12/1827 Jane Roberts Robert Jane James Tynewydd Llanfihangel P Labourer Wm Williams Vicar
286 22/12/1827 Anne Robert Dorothy Williams Penbryn Gellidara Labourer Wm Williams Minister
287 20/08/1826 Ellen John Anne Hughes Tynewydd Curate Pistyll/C'guwch Wm Williams Minister
288 04/09/1827 William John Anne Hughes Tynewydd Curate Pistyll/C'guwch Wm Williams Minister
289 22/12/1827 Ellin Henry Jonnet Roberts Brynmoelyn Bach Labourer Wm Williams Minister
290 30/12/1827 Owen Richard Catherine Owen Pentreucha Labourer Wm Williams Minister
291 Void Void Void Void Void Void Void Void
292 14/01/1828 John Griffith Jane Jones Gadlis Labourer Wm Williams Vicar
293 25/01/1828 Jane John Elizabeth Owen Tyddynllwydyn Farmer Wm Williams Minister
294 28/01/1828 Catherine Owen (B) Owen Anne Jones/Jones Pwllheli/Efalnewydd Blacksmith/Spinster Wm Williams Minister
295 15/02/1828 Margaret Cadwalader Elizabeth Williams Gadlis Labourer Wm Williams Minister
296 29/03/1828 Anne Robert Margaret Jones Henfynwent Labourer Wm Williams Minister
297 17/07/1828 Mary William Eleanor Pennie Coed Bodvel Mole Catcher Wm Williams Minister
298 23/07/1828 Griffith David Gwen Richards Beudyr Mynydd Labourer Wm Williams Minister
299 10/08/1828 Robert Owen Ellin Jones Criccieth Parish Labourer Wm Williams Vicar
300 28/10/1828 David John Jane Jones Tirgwyn Labourer Wm Williams Minister
301 30/10/1828 Margaret Robert Catherine Thomas Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
302 06/11/1828 Catherine William Jane Jones Alltwial Farmer Wm Williams Minister
303 06/11/1828 William Henry Mary Roberts Brynmoelyn Farmer Wm Williams Minister
304 13/11/1828 Evan Evan Jane Jones Felin-bach Miller Wm Williams Minister
305 16/11/1828 Jane Hugh Jane Williams Penllwynbach Labourer Wm Williams Minister
306 18/11/1828 Lowry John Jane Jones Tuhwntirfynwent Labourer Wm Williams Minister
307 19/12/1828 Anne Griffith Elizabeth Parry Tynypant Labourer Wm Williams Minister
308 30/12/1828 Jane John Catherine Griffith Pencaerchwith Farmer Wm Williams Minister
309 25/01/1829 Thomas John Jonett Thomas Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
310 01/03/1829 Jonett Evan Catherine Thomas Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
311 01/03/1829 Owen William Anne Williams Brynaera Farmer Wm Williams Minister
312 28/03/1829 Dorothy Lewis Evan Margaret Ellis Llwynbeuno Labourer Wm Williams Minister
313 27/04/1829 John John Jane Roberts Pensarn Drover Wm Williams Minister
314 07/05/1829 John Owen Jane Francis Plasyngngharnguwch (Nr) Labourer Wm Williams Minister
315 10/05/1829 John David Hanah Roberts Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
316 10/05/1829 Catherine William Catherine Roberts Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
317 19/05/1829 Anne Richard Mary Rrichard Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
318 24/05/1829 Jane William Mary Roberts Gwnhingar Labourer Wm Williams Minister
319 01/06/1829 Mary John Jane Williams Plasyngngharnguwch Farmer Wm Williams Minister
320 05/06/1829 Catherine William Mary Griffith Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
321 14/06/1829 Robert William Catherine Jones Tynllwyn Farmer Wm Williams Minister
322 19/06/1829 Mary William Ellin Elias Tynypant Tailor Wm Williams Minister
323 21/06/1829 Robert Richard Sarah Williams Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
324 24/07/1829 Anne Elizabeth John Anne Hughes Tynewydd Clerk Wm Williams Minister
325 29/07/1829 Robert Robert Frances Evans Plasgoch Labourer Wm Williams Minister
326 19/09/1829 Owen Henry Jonnet Roberts Brynmoelyn Bach Labourer Wm Williams Minister
327 03/10/1829 Jane Williams (B) William Ruth Hughes/Griffith Abererch/Brynmoelyn Labourer/Spinster Wm Williams Minister
328 11/10/1829 Catherine (B) David Ellin Roberts/Owen Llannor/Llannor Labourer/Spinster Wm Williams Minister
329 01/11/1829 Martha William Mary Jones Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
330 14/11/1829 Sarah Evan Mary Prichard Tymawr Farmer Wm Williams Minister
331 09/12/1829 Evan Griffith Jane Jones Gadlis Labourer Wm Williams Minister
332 20/12/1829 Richard Evan Catherine Jones Caesionhowel Farmer Wm Williams Minister
333 28/12/1829 Ellin William Jane Jones Henfynwent Labourer Wm Williams Minister
334 28/12/1829 David David Margaret Owen Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
335 22/01/1830 Jane Evan Jane Jones Felin-bach Miller Wm Williams Minister
336 25/01/1830 Catherine Hugh Mary Jones Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
337 31/01/1830 John (B) Richard Catherine Richards/Prichard Llangybi/Llannor Labourer/Spinster Wm Williams Minister
338 10/02/1830 Eleanor David Anne Roberts Tynypant Labourer Wm Williams Minister
339 13/02/1830 John William Eleanor Pennie Coed Bodvel Malster Wm Williams Vicar
340 21/02/1830 Ellin William Jane Thomas Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
341 08/03/1830 Evan (B) Richard Mary Owen/Roberts Tuhwntirafon/Brynmoelyn Joiner/Spinster Wm Williams Minister
342 28/03/1830 Anne William Anne Williams Tynycoed Farmer Wm Williams Minister
343 11/04/1830 Catherine Robert Mary Williams Pontygribin Farmer Wm Williams Minister
344 24/04/1830 Robert Robert Dolly Williams Penybryn Gellidara Farmer Wm Williams Vicar
345 22/05/1830 Elizabeth Owen Jane Francis Mynydd Mawr Demezne Labourer Wm Williams Minister
346 29/05/1830 Anne (B) John Elizabeth Rees/Thomas Aberystwyth/Llannor Mariner/Spinster Wm Williams Vicar
347 01/06/1830 Anne Richard Gwen Prichard Penprys Labourer Wm Williams Vicar
348 15/06/1830 John Richard Gwen Jones Tynyffordd Farmer Wm Williams Vicar
349 17/06/1830 Griffith Robert Sydnet Morris Smock Mariner Wm Williams Minister
350 18/06/1830 Elias Richard Catherine Owen Tynlone Pentreucha Labourer Wm Williams Vicar
351 17/07/1830 Anne Elizabeth John Anne Hughes Tynewydd Rhiw Rector Wm Williams Vicar
352 01/08/1830 John Robert Catherine Thomas Efalnewydd (Near) Labourer Wm Williams Vicar
353 22/08/1830 Jane Francis Margery Williams Llannor Labourer Wm Williams Minister
354 22/08/1830 William (B) William Jane Thomas/Roberts Pwllheli/Llannor Bachelor/Spinster Wm Williams Minister
355 30/08/1830 Eleanor John Elizabeth Owen Tyddynllwydyn Farmer Wm Williams Minister
356 26/09/1830 William Owen Eleanor Elias Tyddynucha Tailor Wm Williams Minister
357 26/09/1830 Anne William Catherine Roberts Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
358 05/10/1830 Owen William Anne Williams Brynaera Farmer Wm Williams Minister
359 10/10/1830 Eleanor Hugh Eleanor Hughes Rhosyrhymen Labourer Wm Williams Minister
360 07/11/1830 Jonnet John Jonnet Thomas Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
361 28/11/1830 Mary John Mary Prichard Barracks Llannor Labourer Wm Williams Minister
362 07/12/1830 Hugh John Mary Williams Tynllannor Bach Labourer Wm Williams Minister
363 19/12/1830 William John Catherine Williams Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
364 06/02/1831 Griffith Richard Catherine Williams Efalnewydd (Near) Labourer Wm Williams Minister
365 07/02/1831 Griffith (B) Robert Catherine Francis/Hughes Maentwrog/Henfonwent Shopkeeper/Widow Wm Williams Minister
366 10/02/1831 Lowry William Jane Jones Alltwial Farmer Wm Williams Minister
367 20/02/1831 John (B) John Gwen Jones/Rowland NK/Llannor Labourer/Spinster Wm Williams Minister
368 27/03/1831 John John Elizabeth Williams Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
369 07/04/1831 William William Catherine Jones Tynllwyn Farmer Wm Williams Minister
370 05/06/1831 John Robert Margaret Weldin Pontypenmaen Labourer Wm Williams Minister
371 19/06/1831 Humphrey Edmund Mary Prichard Brynmoelyn Bach Labourer Wm Williams Minister
372 02/07/1831 Anne John Jane Roberts Pensarn Farmer Wm Williams Minister
373 03/07/1831 William John Catherine Roberts Tuhwntirafon Labourer Wm Williams Minister
374 14/07/1831 Eleanor Cadwalader Elizabeth Williams Gadlis Labourer Wm Williams Minister
375 25/07/1831 Thomas Evan Jane Jones Felin-bach Miller Wm Williams Minister
376 11/08/1831 Ellin Evan Margaret Ellis Lonfethel Labourer Wm Williams Minister
377 28/08/1831 Anne (B) John Catherine Williams/Williams Llaniestyn/Penygamdda Labourer/Spinster Wm Williams Minister
378 18/09/1831 Jane Robert Catherine Jones Gadlis Labourer Wm Williams Minister
379 01/10/1831 David John Jane Jones Barracks Llannor Labourer Wm Williams Minister
380 02/10/1831 Catherine (B) John Gwen Jones/Roberts Pwllheli/Barracks Slater/Spinster Wm Williams Minister
381 23/10/1831 Eleanor William Anne Williams Brynaera Farmer Wm Williams Minister
382 07/11/1831 William Thomas Rachel Prichard Penybryn Gellidara Labourer Wm Williams Minister
383 15/11/1831 Elizabeth William Eleanor Pennie Tynycoed Bodvel Mole Catcher Wm Williams Vicar
384 08/01/1832 Jane John Jane Davies Llain y Goetre Farmer Wm Williams Minister
385 13/01/1832 Lowry Robert Dorothy Williams Penybryn Gellidara Labourer Wm Williams Minister
386 15/01/1832 Jane Robert Margaret Jones Henfonwent Labourer Wm Williams Minister
387 15/01/1832 Richard Henry Jonnet Roberts Tuhwntirafon Labourer Wm Williams Minister
388 22/01/1832 Martha David Margaret Jones Alltfelen Weaver Wm Williams Minister
389 22/01/1832 Richard William Ellin Jones Henfonwent Labourer Wm Williams Minister
390 01/03/1832 Margaret Evan Catherine Jones Caesionhowel Farmer Wm Williams Minister
391 11/03/1832 Robert William Mary Griffith Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
392 20/05/1832 Anne Robert Mary Williams Goetre Farmer Wm Williams Minister
393 20/05/1832 Ellin William Ellin Elias Tynpant Tailor Wm Williams Minister
394 03/06/1832 Mary Griffith Margaret Hughes Tyddynadda Farmer Wm Williams Minister
395 13/06/1832 Elizabeth Robert Elizabeth Roberts Pentreuchaf Labourer Wm Williams Minister
396 01/07/1832 Margaret Richard Sarah Williams Penygamdda Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
397 16/07/1832 Margaret (B) Richard Margaret Owen/Richard Llannor Village/Gadlis Joiner/Widow Wm Williams Minister
398 29/07/1832 Mary Henry Mary Hughes Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
399 31/07/1832 William David Margaret Owen Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
400 07/09/1832 Elizabeth Evan Jane Jones Felin-bach Miller Wm Williams Minister
401 10/09/1832 Anne Robert Jane Williams Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
402 15/09/1832 Humphrey Henry Mary Roberts Brynmoelyn Farmer Wm Williams Minister
403 23/09/1832 William Richard Mary Richards Rhosygwiddil Labourer Wm Williams Minister
404 07/10/1832 Margaret William Jane Thomas Tuhwntirafon Labourer Wm Williams Minister
405 07/10/1832 Jane William Mary Roberts Tynmynydd Labourer Wm Williams Minister
406 04/11/1832 Robert Emmanuel Elizabeth Jones Caecorn Miller Wm Williams Minister
407 04/11/1832 Catherine Emmanuel Elizabeth Jones Caecorn Miller Wm Williams Minister
408 01/12/1832 Anne Benjamin Eleanor Hughes Battin Farmer Wm Williams Minister
409 05/12/1832 Griffith Owen Ellin Jones Dryll Llanystumdwy Labourer Wm Williams Minister
410 10/01/1833 William John Mary Williams Tynllannor Bach Labourer Wm Williams Minister
411 01/02/1833 Elizabeth Richard Elizabeth Griffith Codgel Farmer Wm Williams Minister
412 24/02/1833 Charles William Richard Mary Griffith Efail y Penmaen Labourer Wm Williams Minister
413 02/03/1833 Margaret Evan Mary Prichard Tymawr Llannor Farmer Wm Williams Minister
414 03/03/1833 John (B) William Ellin Mathew/Hughes Pwllheli/Llannor Mariner/Spinster Wm Williams Minister
415 14/04/1833 Elizabeth Hugh Eleanor Hughes Rhosyrhumen Labourer Wm Williams Minister
416 19/04/1833 Elizabeth Cornelius Mary Jones Bodeilan Farmer Wm Williams Minister
417 23/04/1833 John Richard Jane Jones Llannor Village Weaver Wm Williams Minister
418 20/05/1833 Martha Thomas Martha Williams Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
419 26/05/1833 Catherine William Catherine Jones Tynllwyn Farmer Wm Williams Minister
420 03/06/1833 Elizabeth John Elizabeth Owen Tyddynllwydyn Farmer Wm Williams Minister
421 18/06/1833 Eleanor Robert Elizabeth Roberts Pentreucha Farmer Wm Williams Minister
422 25/06/1833 Eleanor William Anne Williams Brynaera Farmer Wm Williams Minister
423 18/07/1833 Anne Robert Catherine Thomas Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
424 05/08/1833 Eleanor Richard Gwen Jones Tynffordd Farmer Wm Williams Minister
425 11/08/1833 Anne Evan Catherine Thomas Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
426 02/09/1833 Mary James Hannah Parry Penllwyn Farmer Wm Williams Minister
427 08/09/1833 Richard Edmund Mary Prichard Brynmoelyn Bach Labourer Wm Williams Minister
428 13/09/1833 Anne Owen Anne Roberts Rhyllech Uchaf Farmer Wm Williams Minister
429 26/09/1833 Anne Evan Mary Ellis Pentreucha Mariner Wm Williams Minister
430 14/10/1833 David Williams Thomas Jane Roberts Plasyngngharnguwch Farmer Wm Williams Minister
431 15/10/1833 Owen John Catherine Williams Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
432 23/11/1833 David Robert Anne Roberts Penrhos Farmer Wm Williams Minister
433 24/11/1833 Robert William Eleanor Jones Rhosbach Farmer Wm Williams Minister
434 30/11/1833 Jane John Jonnet Thomas Dafarngorniog Labourer Wm Williams Minister
435 01/12/1833 Sarah William Phoebe Jones Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
436 14/12/1833 Ellis Richard Ellin Griffith Glanrhyd Mariner Wm Williams Minister
437 31/12/1833 William William Ellin Pennie Bodfel Wood Mole Catcher Wm Williams Minister
438 16/02/1834 Robert John Catherine Evans Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
439 23/02/1834 Margaret Richard Sarah Williams Barracks Llannor Labourer Wm Williams Minister
440 10/04/1834 Robert (B) John Agnes Evan/Roberts Llannor/Llannor Labourer/Spinster Wm Williams Minister
441 18/04/1834 David John Sydna Jones Pantglas Labourer Wm Williams Minister
442 25/04/1834 Griffith William Mary Griffith Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
443 27/04/1834 Hugh (B) Hugh Eleanor Griffith/Roberts Pwllheli/Rhosbach Bachelor/Spinster Wm Williams Minister
444 27/04/1834 Martha Thomas Martha Williams Efalnewydd Valet at Cefnmine Wm Williams Minister
445 27/04/1834 Catherine William Catherine Roberts Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
446 04/05/1834 Mary Griffith Margaret Roberts Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
447 09/05/1834 Richard Lloyd John Laura Lewis Tynewydd Tanner Wm Williams Minister
448 01/06/1834 Anne Thomas Rachel Prichard Penybryn Gellidara Labourer Wm Williams Minister
449 07/07/1834 William Evan Catherine Jones Caesionhowel Farmer Wm Williams Minister
450 14/07/1834 Robert Robert Jane Williams Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
451 28/07/1834 Thomas Goph Evan Jane Jones Felin-bach Miller Wm Williams Minister
452 03/08/1834 Jane John NK Jones Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
453 09/08/1834 William William Ellin Jones Brynmeirch Smithy Weaver Wm Williams Minister
454 27/09/1834 Jane Robert Dorothy Williams Penybryn Gellidara Labourer Wm Williams Minister
455 11/10/1834 Anne Thomas Gwen Parry Tycorniog Mariner Wm Williams Minister
456 20/10/1834 Catherine David Elizabeth Evans Bodvel Farmer Wm Williams Minister
457 27/10/1834 Catherine William Ellin Elias Tynypant Tailor Wm Williams Minister
458 02/11/1834 John David Hannah Roberts Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
459 03/11/1834 John James Hannah Parry Penllwyn Farmer Wm Williams Minister
460 06/01/1835 Thomas Cornelius Mary Jones Bodeilian Farmer Wm Williams Minister
461 31/01/1835 Frances Hugh Mary Jones Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
462 22/02/1835 John Henry Mary Jones Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
463 20/03/1835 Mary Robert Elizabeth Roberts Pentreuchaf Farmer Wm Williams Minister
464 22/03/1835 Mary Robert Elizabeth Roberts Llys Llannor Labourer Wm Williams Minister
465 22/03/1835 Jane John Elizabeth Jones Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
466 23/04/1835 Jane Jones (B) John Eleanor Roberts/William Tremadoc/Tuhwntirafon Labourer/Spinster Wm Williams Minister
467 17/05/1835 Phebe William Jane Thomas Tuhwntirafon Llannor Labourer Wm Williams Minister
468 28/07/1835 Robert Richard Catherine Williams Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
469 28/07/1835 William Richard Catherine Williams Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
470 29/08/1835 Elizabeth Catherine John Laura Lewis Tynewydd Tanner Wm Williams Minister
471 30/08/1835 William William Ellin Jones Henfonwent Labourer Wm Williams Minister
472 06/09/1835 Ellin William Catherine Jones Tynllwyn Farmer Wm Williams Minister
473 11/09/1835 Catherine Richard Eleanor Ellis Glanrhyd Mariner Wm Williams Minister
474 11/09/1835 Richard Richard Mary Griffith Brynrodyn Bach Labourer Wm Williams Minister
475 20/09/1835 Mary (B) Robert Mary Prichard/Jones Pentreuchaf/Llannor Blacksmith/Spinster Wm Williams Minister
476 04/10/1835 Richard John Jane Davies Llaingoetre Farmer Wm Williams Minister
477 15/11/1835 Humphrey Robert Elizabeth Jones Plas-y-daubwll Farmer Wm Williams Minister
478 23/11/1835 Catherine Robert Catherine Thomas Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
479 29/11/1835 John William Phoebe Jones Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
480 22/12/1835 Jemimah Thomas Martha Williams Lonfethel Valet at Cefnmine Wm Williams Minister
481 27/12/1835 Griffith William Mary Roberts Tynymynydd Labourer Wm Williams Minister
482 03/01/1836 Evan John Catherine Williams Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
483 10/01/1836 Robert Griffith Margaret Roberts Penllwyn Bach Labourer Wm Williams Minister
484 07/02/1836 Jane (B) William Jane Thomas/Roberts Pwllheli/Llannor Village Joines/Spinster Wm Williams Minister
485 09/02/1836 Owen Owen Anne Roberts Rhyllech Uchaf Farmer Wm Williams Minister
486 13/03/1836 Mary William Eleanor Jones Rhosbach Farmer Wm Williams Minister
487 20/03/1836 George William Eleanor Pennie Coed Bodvel Mole Catcher Wm Williams Minister
488 09/04/1836 John Robert Anne Roberts Penrhos Farmer Wm Williams Minister
489 20/04/1836 Elizabeth Evan Jane Jones Felin-bach Miller Wm Williams Minister
490 24/04/1836 John William Mary Griffith Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
491 05/05/1836 Robert (B) Humphrey Margaret Williams/Williams Saethon/Tuhwntirafon Labourer/Spinster Wm Williams Minister
492 14/05/1836 John Francis Margery Williams Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
493 14/05/1836 Eleanor (B) John Margaret Rowlands/Williams Bodferin/Llannor Village Mariner/Spinster Wm Williams Minister
494 22/05/1836 Richard Thomas Rachael Prichard Penybryn Gellidara Labourer Wm Williams Minister
495 06/06/1836 William David Elizabeth Evans Bodvel Farmer Wm Williams Minister
496 13/06/1836 Jane Evan Catherine Thomas Village Labourer Wm Williams Minister
497 19/06/1836 John John Mary Prichard Barracks Labourer Wm Williams Minister
498 08/07/1836 Morris Morris Jane Williams Rhosydd y Plas Miner Wm Williams Minister
499 08/07/1836 John (B) NK Lowry NK/Goodman Tycorniog (Near) NK/Spinster Wm Williams Minister
500 19/07/1836 William Robert Mary Williams Goetre Farmer Wm Williams Minister
501 24/07/1836 William Hugh Jane Jones Castell Bach Pistill Labourer Wm Williams Minister
502 18/09/1836 Richard Richard Gwen Jones Efalnewydd Farmer Wm Williams Minister
503 21/09/1836 Ellin Robert Mary Williams Penybryn Farmer Wm Williams Minister
504 25/09/1836 Jane William Anne Jones Pencaerchwith Labourer Wm Williams Minister
505 02/10/1836 Elizabeth John Catherine Evans Llannor Village Miller Wm Williams Minister
506 08/10/1836 Gwen and Elizabeth Evan Catherine Jones Caesionhowel Farmer Wm Williams Minister
507 16/10/1836 William Evan Margaret Williams Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
508 23/10/1836 Richard David Margaret Owen Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
509 11/11/1836 William Alfred Ellen Hortright Gwynfryn Lieutenant R N Wm Williams Minister
510 20/11/1836 Anne William Jane Hughes Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
511 22/11/1836 Ellin John Sydna Jones Lonfethel Labourer Wm Williams Minister
512 04/12/1836 Anne David Elizabeth Williams Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
513 04/12/1836 Richard John Mary Thomas Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
514 04/12/1836 Robert Robert Jane Williams Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
515 18/12/1836 William William Catherine Roberts Efalnewydd (Near) Labourer Wm Williams Minister
516 18/12/1836 Robert Ellis Elizabeth Humphrey Bont-y-Penmaen Labourer Wm Williams Minister
517 16/12/1836 William George Alfred Ellen Hortright Gwynfryn Lieutenant R N Wm Williams Minister
518 25/12/1836 Ellis Hugh Eleanor Hughes Rhosyrhymen Labourer Wm Williams Minister
519 04/01/1837 Mary John Catherine Griffith Cefncoch Isaf Labourer Wm Williams Minister
520 08/01/1837 Thomas David Hannah Roberts Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
521 08/01/1837 Jane John Elizabeth Isaac Efalnewydd (Near) Shoemaker Wm Williams Minister
522 03/02/1837 Margaret John Jonnet Thomas Dafarngorniog Labourer Wm Williams Minister
523 03/02/1837 Robert Griffith Catherine Roberts Brynmoelyn Bach Labourer Wm Williams Minister
524 19/03/1837 Martha Evan Anne Jones Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
525 20/03/1837 Richard Richard Sarah Williams Barracks Llannor Labourer Wm Williams Minister
526 31/03/1837 William Thomas Gwen Parry Tycorniog Mariner Wm Williams Minister
527 20/04/1837 Frances Cornelius Mary Jones Bodeilian Farmer Wm Williams Minister
528 30/04/1837 Harriot Weithin (B) NK Mary NK/Roberts NK/Barracks Llannor NK/Spinster Wm Williams Minister
529 11/05/1837 Elizabeth Thomas Martha Williams Lonfethel Valet at Cefnmine Wm Williams Minister
530 11/06/1837 John John Jane Davies Llaingoetre Farmer Wm Williams Minister
531 17/06/1837 Jane John Eleanor Williams Pentreucha Mason Wm Williams Minister
532 06/07/1837 Jane William Margaret Williams Tyncoed Farmer Wm Williams Minister
533 06/07/1837 Mary Evan Margaret Ellis Llwynbaeno Farmer Wm Williams Minister
534 21/07/1837 Dorothy Richard Catherine Owen Tynlone Pentreucha Labourer Wm Williams Minister
535 06/08/1837 Thomas (B) NK Gwen NK/Roberts NK/Barracks Llannor NK/Spinster Wm Williams Minister
536 20/08/1837 John Griffith Margaret Jones Llys Llannor Labourer Wm Williams Minister
537 20/08/1837 Anne Robert Elizabeth Jones Plasrhwngydaubwll Farmer Wm Williams Minister
538 14/09/1837 Catherine William Anne Williams Brynaera Farmer Wm Williams Minister
539 05/10/1837 Catherine William Eleanor Pennie Coed Bodvel Mole Catcher Wm Williams Minister
540 13/10/1837 Jane William Eleanor Elias Tynypant Tailor Wm Williams Minister
541 22/11/1837 Elizabeth (B) William Lowry Owen/Jones Celynin/Llannor Labourer/Spinster Wm Williams Minister
542 26/12/1837 Eleanor Robert Dorothy Williams Penybryn Gellidara Labourer Wm Williams Minister
543 28/01/1838 Margaret (B) NK Margaret NK/Williams NK/Barracks Llannor NK/Spinster Wm Williams Minister
544 04/02/1838 Jane William Jane Thomas Tuhwntirafon Llannor Labourer Wm Williams Minister
545 04/02/1838 Catherine William Margaret Jones Rhydyclafdy Mason Wm Williams Minister
546 06/03/1838 Owen Owen Anne Owen Tyddynucha Labourer Wm Williams Minister
547 06/03/1838 Jane Evan Lowry Owen Tycorniog (Near) Quarryman Wm Williams Minister
548 06/04/1838 Cadwalader David Catherine Cadwalader Dolpenrhyn Bach Labourer Wm Williams Minister
549 26/04/1838 John (B) NK Gwen NK/Roberts NK/Brynmoelyn NK/Spinster Wm Williams Minister
550 29/04/1838 William William Phoebe Jones Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
551 06/05/1838 Richard (B) NK Jane NK/Prichard NK/Gadlis NK/Spinster Wm Williams Minister
552 22/05/1838 Elizabeth Evan Jane Jones Felin-bach Miller Wm Williams Minister
553 05/06/1838 Jane Edmund Mary Prichard Plascoch Labourer Wm Williams Minister
554 05/06/1838 Griffith John Catherine Williams Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
555 01/07/1838 John Evan Margaret Williams Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
556 09/07/1838 Mary William Phoebe Hughes Efalnewydd Mariner Wm Williams Minister
557 16/07/1838 Anne (B) Robert Elizabeth Jones/Williams Llangwnadl/Glanrhyd Labourer/Spinster Wm Williams Minister
558 06/08/1838 Mary Robert Gwen Jones Battin Labourer Wm Williams Minister
559 19/08/1838 Anne William Eleanor Jones Rhosbach Farmer Wm Williams Minister
560 14/09/1838 Eleanor William Mary Roberts Tynymynydd Labourer Wm Williams Minister
561 17/09/1838 Evan (B) NK Sydna NK/Griffith NK/Gadlis NK/Spinster Wm Williams Minister
562 15/09/1838 Robert William Margaret Prichard Brynmoelyn Bach Labourer Thomas Ll Owen Minister
563 14/10/1838 William Robert Mary Jones Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
564 14/10/1838 Samuel Lloyd Robert Elizabeth Roberts Crygae Farmer Wm Williams Minister
565 30/10/1838 Sydna William Mary Griffith Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
566 03/12/1838 David Evan Mary Davies Penygamdda Efalnewydd Mason Wm Williams Minister
567 18/12/1838 Owen Owen Eleanor Hughes Dolpenrhyn Farmer Wm Williams Minister
568 25/12/1838 William John Eleanor Hughes Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
569 29/12/1838 Griffith Robert Mary Williams Penybryn Farmer Wm Williams Minister
570 04/01/1839 William Richard Mary Griffith Brynmoelyn Bach Labourer Wm Williams Minister
571 11/01/1839 Mary (B) NK Margaret NK/Robetrs NK/Bwlchgwyn NK/Spinster Wm Williams Minister
572 11/01/1839 Thomas Thomas Rachel Prichard Penybryn Gellidara Labourer Wm Williams Minister
573 03/02/1839 Robert John Mary Thomas Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
574 14/02/1839 Robert Evan Catherine Jones Caesionhowel Farmer Wm Williams Minister
575 14/02/1839 Catherine Daniel Elizabeth Davies Alltfelen Farmer and Malster Wm Williams Minister
576 07/03/1839 Robert Griffith Mary Roberts Pantglas Labourer Wm Williams Minister
577 07/03/1839 Eleanor Thomas Martha Williams Lonfethel Butler at Cefnmine Wm Williams Minister
578 28/03/1839 Owen Parry Robert Grace Williams Goetra Farmer Wm Williams Minister
579 01/04/1839 John John Catherine Roberts Llannor Village Miller Wm Williams Minister
580 01/04/1839 Catherine Thomas Gwen Parry Tycorniog Mariner Wm Williams Minister
581 02/04/1839 George William Eleanor Pennie Coed Bodvel Mole Catcher Wm Williams Minister
582 02/05/1839 Catherine David Jane Hughes Hendre Isaf Farmer Wm Williams Minister
583 26/05/1839 John Evan Catherine Thomas Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
584 02/06/1839 Margaret William Mary Roberts Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
585 02/06/1839 Eleanor William Catherine Roberts Efalnewydd (Near) Labourer Wm Williams Minister
586 01/07/1839 Elizabeth Richard Gwen Jones Efalnewydd Farmer Wm Williams Minister
587 07/07/1839 Catherine John Eleanor Williams Pentreucha Mason Wm Williams Minister
588 21/07/1839 Mary Owen Anne Roberts Rhyllach Uchaf Farmer Wm Williams Minister
589 21/07/1839 Lydia Evan Margaret Ellis Llwynbaeno Farmer Wm Williams Minister
590 06/08/1839 Richard Richard Catherine Owen Tynlone nr Pentreuchaf Labourer Wm Williams Minister
591 27/08/1839 Robert Robert Elizabeth Jones Plasrhwngydaubwll Farmer Wm Williams Minister
592 05/09/1839 Elizabeth Griffith Margaret Roberts Trawsgoed Farmer Wm Williams Minister
593 14/09/1839 William Griffith Jane Jones Gwnhingar Farmer Wm Williams Minister
594 03/10/1839 Mary (B) NK Jane NK/Roberts NK/Barracks Llannor NK/Spinster Wm Williams Minister
595 11/10/1839 John Robert Jane Williams Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
596 11/10/1839 Thomas William Margaret Williams Tynycoed Bodvel Farmer Wm Williams Minister
597 29/11/1839 Hugh and Humphrey Humphrey Jane Jones Brynbychan Farmer Wm Williams Minister
598 01/12/1839 Griffith John Elizabeth Williams Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
599 13/12/1839 Mary John Anne Hughes Tanrallt Labourer Wm Williams Minister
600 25/12/1839 Ellis David Jane Williams Cefncoch Isaf School Master Wm Williams Minister
601 04/01/1840 Margaret Richard Anne Roberts Tynllannor Farmer Wm Williams Minister
602 05/01/1840 Eleanor (B) NK Eleanor NK/Williams NK/Tuhwntirafon NK/Maid Servant Wm Williams Minister
603 05/01/1840 Margaret (B) NK Eleanor NK/Roberts NK/Henfynwent NK/Spinster Wm Williams Minister
604 19/01/1840 Jane John Sydna Evans Brynypys Farmer Wm Williams Minister
605 19/01/1840 Owen Henry Catherine Jones Murllwyd Labourer Wm Williams Minister
606 15/02/1840 Jane John Catherine Thomas Pantglas Labourer Wm Williams Minister
607 01/03/1840 Catherine Griffith Margaret Roberts Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
608 15/03/1840 Evan Robert Dorothy Jones Penybryn Gellidara Labourer Wm Williams Minister
609 17/03/1840 John Cornelius Mary Jones Bodeilian Farmer Wm Williams Minister
610 29/03/1840 William (B) NK Margaret NK/Roberts NK/Penybryn Gellidara NK/Spinster Wm Williams Minister
611 29/03/1840 Robert Robert Mary Jones Llannor Village Labourer Wm Williams Minister
612 10/04/1840 Mary Owen Anne Owens Tyddynucha Labourer Wm Williams Minister
613 24/04/1840 Elias William Eleanor Elias Tynypant Tailor Wm Williams Minister
614 14/05/1840 Elizabeth William Catherine Williams Brynaera Farmer Wm Williams Minister
615 17/05/1840 Eleanor John Eleanor Hughes Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
616 28/06/1840 John William Margaret Jones Rhydyclafdy Stone Mason Wm Williams Minister
617 02/07/1840 Mary Thomas Margaret Gough Penybont Farmer Wm Williams Minister
618 27/07/1840 Mary (B) NK Mary NK/Prichard NK/Tydu NK/Spinster Wm Williams Minister
619 31/07/1840 Mary John Jane Prichard Brynrodyn Labourer Wm Williams Minister
620 02/08/1840 Jane John Mary Prichard Barracks Labourer Wm Williams Minister
621 24/08/1840 Margaret Robert Catherine Thomas Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
622 24/08/1840 William John Eleanor Williams Pentreucha Mason Wm Williams Minister
623 31/08/1840 Anne Griffith Mary Roberts Lonfethel Labourer Wm Williams Minister
624 02/11/1840 Hugh John Jane Jones Efalnewydd Joiner Wm Williams Minister
625 02/11/1840 John Robert Elizabeth Jones Penywal nr Efalnewydd Labourer Wm Williams Minister
626 19/12/1840 Catherine John Mary Williams Tynlone nr Pentreuchaf Labourer Wm Williams Minister
627 17/01/1841 Richard Robert Gwen Jones Battin Labourer Wm Williams Minister
628 31/01/1841 Robert John Anne Hughes Dafarngorniog Joiner/Labourer Wm Williams Minister
629 14/02/1841 David (B) NK Anne NK/Williams NK/Tyddyn Uchaf NK/Spinster Wm Williams Minister
630 26/02/1841 Mary Thomas Mary Humphrey Rhos Tynrhos Blacksmith Wm Williams Minister
631 28/03/1841 Hugh Hugh Ellin Hughes Rhosyrhymen Labourer Wm Williams Minister
632 28/03/1841 Anne William Catherine Jones Tynllwyn Farmer Wm Williams Minister
633 23/05/1841 Hugh (B) NK Mary NK/Owen NK/Tuhwntirafon NK/Maid Servant Wm Williams Vicar
634 23/05/1841 Richard Hugh Anne Parry Tyddynucha Labourer Wm Williams Minister
635 23/05/1841 Hugh William Jane Hughes Efalnewydd Labourer Wm Williams Vicar
636 29/05/1841 Mary Owen Ellin Hughes Dolpenrhyn Farmer Wm Williams Minister
637 03/08/1841 William Edwards (B) NK Jane NK/Knight NK/Criccieth NK/Spinster Wm Williams Vicar
638 08/08/1841 William William Jane Thomas Twntirafon Labourer Wm Williams Vicar
639 09/08/1841 Catherine Griffith Jane Jones Gwnhingar Labourer Wm Williams Vicar
640 15/08/1841 Margaret Thomas Rachel Prichard Penybryn Gellidara Labourer Wm Williams Vicar
641 12/09/1841 Emanuel John Catherine Evans Llannor Village Miller Wm Williams Vicar
642 23/10/1841 Mary William Mary Roberts Tynewydd Miller Wm Williams Minister
643 29/11/1841 Anne Evan Margaret Ellis Llwynbaeno Farmer Wm Williams Minister
644 12/12/1841 Hugh William Elizabeth Jones Park Llanfihangel B Labourer Wm Williams Minister
645 12/12/1841 John (B) NK Hannah NK/Goodman NK/Gefail Tycorniog NK/Spinster Wm Williams Minister
646 14/12/1841 Griffith Richard Mary Williams Brynrodyn Bach Labourer Wm Williams Minister
647 14/12/1841 Thomas Thomas Gwen Parry Pentreuchaf Mariner Wm Williams Minister
648 19/12/1841 Robert William Mary Jones Plas Coch Labourer Wm Williams Vicar
649 19/12/1841 Evan William Phoebe Jones Tuhwntirfynwent Labourer Wm Williams Minister
650 12/01/1842 Catherine Robert Elizabeth Jones Plasydaubwll Farmer Wm Williams Minister
651 05/03/1842 Jane Robert Jane Griffith Cae Corn Farmer St Geo A Wms Vicar
652 06/03/1842 Owen Robert Mary Jones Penbontbridd Labourer William Hughes Curate
653 13/03/1842 Thomas Evan Catherine Thomas Penlleiniau Labourer William Hughes Curate
654 20/03/1842 Humphrey Humphrey Jane Jones Sychnant Farmer William Hughes Curate
655 03/04/1842 Elizabeth John Jane Davies Llainygoetre Farmer William Hughes Curate
656 10/04/1842 Ellen John Ellen Williams Pentreucha Stone Mason William Hughes Curate
657 01/05/1842 Richard William Ellen Pennie Bodville Wood Woodman William Hughes Curate
658 08/05/1842 Mary Thomas Martha Williams Lon Fethel Servant at Cefnmine St Geo A Wms Vicar
659 12/06/1842 Ellen William Ellen Jones Rhos bach Labourer St Geo A Wms Vicar
660 12/06/1842 William John Ellen Hughes Efelnewydd Labourer St Geo A Wms Vicar
661 17/07/1842 Emanuel William Margaret Williams Llannor Village Labourer St Geo A Wms Vicar
662 29/07/1842 Mary (B) John Ellen Griffith/Humphrey NK/Glanrhyd NK/Spinster St Geo A Wms Vicar
663 31/07/1842 Hugh Robert Jane Roberts Efalnewydd Labourer St Geo A Wms Vicar
664 31/07/1842 Hugh David Elizabeth Williams Llys Llannor Labourer St Geo A Wms Vicar
665 04/09/1842 Jane David Jane Williams Cefncoch Isaf School Master St Geo A Wms Vicar
666 25/09/1842 Mary John Catherine Evans Penybont Aber Gof Miller St Geo A Wms Vicar
667 13/11/1842 Ellen Thomas Margaret Goff Rhydhir Labourer St Geo A Wms Vicar
668 13/11/1842 William Richard Jane Williams Efail y Bont Joiner St Geo A Wms Vicar
669 21/11/1842 Ellenor David Dorothy Williams Efail y Bont Blacksmith St Geo A Wms Vicar
670 11/12/1842 William John Mary Williams Murllwyd Labourer St Geo A Wms Vicar
671 22/01/1843 Sydney Robert Elizabeth Jones Lon Ddafydd Groom St Geo A Wms Vicar
672 22/01/1843 Mary Griffith Mary Roberts Pant Glas Farmer St Geo A Wms Vicar
673 05/02/1843 John John Catherine Jones Tuhwntirafon Labourer St Geo A Wms Vicar
674 10/02/1843 William William Elleanor Hughes Ty Bach Tailor St Geo A Wms Vicar
675 17/02/1843 William (B) NK Margaret NK/Williams NK/Barracks Llannor NK/Spinster St Geo A Wms Vicar
676 12/03/1843 Evan Evan Margaret Owen Efail Newydd Labourer St Geo A Wms Vicar
677 26/03/1843 Ellen Richard Anne Roberts Tyn Llannor Labourer St Geo A Wms Vicar
678 30/04/1843 William Richard Sarah Williams Ty Coch Labourer St Geo A Wms Vicar
679 11/06/1843 Mary Hugh Catherine Roberts Penllwyn Labourer St Geo A Wms Vicar
680 18/06/1843 Ellinor Richard Sarah Williams Barracks Labourer St Geo A Wms Vicar
681 23/08/1843 Robert John Lowry Jones Tuhwntirafon Labourer Thomas Evans Llangybi
682 30/08/1843 David (B) NK Jane NK/Roberts NK/Barracks Llannor NK/Spinster James James Curate
683 12/10/1843 John John Sydney Evans Brynypys Farmer James James Curate
684 15/10/1843 Catherine John Elizabeth Hughes Refelnewydd Labourer St Geo A Wms Vicar
685 19/10/1843 Hugh William Mary Jones Plas Coch Labourer St Geo A Wms Vicar
686 19/11/1843 Ellen (B) NK Ellen NK/Thomas NK/Carneddau y Mynyddoedd NK/Spinster St Geo A Wms Vicar
687 03/12/1843 Richard (B) NK Jonet NK/Hughes NK/Gadlys NK/Spinster St Geo A Wms Vicar
688 05/12/1843 David Glynne David White Elizabeth Griffith Bodegroes Gent St Geo A Wms Vicar
689 10/12/1843 John (B) NK Jane NK/Owen NK/Pentreucha NK/Spinster St Geo A Wms Vicar
690 16/02/1844 David Robert Mary Humphrey Plasrhwngyddaubwll Farmer James James Curate
691 03/03/1844 Evan Griffith Margaret Roberts Tuhwntirafon Labourer James James Curate
692 17/03/1844 Jane Robert Mary Jones Village Labourer James James Curate
693 31/03/1844 Evan William Ellinor Pennie Bodville Wood Woodman St Geo A Wms Vicar
694 07/04/1844 Thomas Richard Elizabeth Williams Murllwyd Labourer St Geo A Wms Vicar
695 21/04/1844 William Prichard Griffith Ellinor Williams Tainewydd Bryn Cefnmine Labourer St Geo A Wms Vicar
696 09/06/1844 John Griffith Mary Thomas Llaingoetre Labourer St Geo A Wms Vicar
697 28/07/1844 Dinah John Eleanor Hughes Efelnewydd Labourer St Geo A Wms Vicar
698 25/08/1844 Gaynor Owen Ellen Hughes Dolypenrhyn Farmer St Geo A Wms Vicar
699 04/10/1844 Elizabeth (B) NK Eleanor NK/Humphrey NK/Glanrhyd NK/Spinster St Geo A Wms Vicar
700 08/11/1844 Richard (B) NK Anne NK/Jones NK/Barracks NK/Spinster St Geo A Wms Vicar
701 03/12/1844 William Griffith Jane Jones Tyddynllwydyn Farmer T Ll Owen Rector Bodfean
702 21/12/1844 Gabriel (B) NK Eleanor NK/Williams NK/Tuhwntirafon NK/Spinster St Geo A Wms Vicar
703 07/01/1845 Catherine James Eleanor Hutchinson Llannor Mariner St Geo A Wms Vicar
704 02/02/1845 Evan John Ellen Jones Caesionhowel Labourer St Geo A Wms Vicar
705 16/02/1845 Thomas Richard Jane Williams Pentreucha Carpenter St Geo A Wms Vicar
706 02/03/1845 Richard John Mary Jones Bodeilan Labourer St Geo A Wms Vicar
707 02/03/1845 Owen David Dorothy Williams Efail y Bont Blacksmith St Geo A Wms Vicar
708 20/04/1845 Emanuel John Catherine Evans Pen y Bont Miller St Geo A Wms Vicar
709 04/05/1845 Humphrey Humphrey Jane Jones Sychnant Labourer St Geo A Wms Vicar
710 04/05/1845 Catherine Richard Sarah Williams Ralltgoch Labourer St Geo A Wms Vicar
711 25/07/1845 Gwen Thomas Gwen Parry Pentraucha Master Mariner St Geo A Wms Vicar
712 10/08/1845 Hugh John Catherine Hughes Tuhwntirfynwent Labourer St Geo A Wms Vicar
713 07/09/1845 Catherine Evan Margaret Williams Lon Groes Labourer St Geo A Wms Vicar
714 26/09/1845 Robert William Jane Griffith Gatehouse Ty Newydd Labourer St Geo A Wms Vicar
715 23/11/1845 Ellis Ellis Jane Roberts Tyn Llannor Farmer St Geo A Wms Vicar
716 14/12/1845 Rhys John Margaret Jones Tir Gwyn Labourer St Geo A Wms Vicar
717 11/01/1846 Mary John Mary Roberts Efail Newydd Labourer St Geo A Wms Vicar
718 18/01/1846 Robert John Phoebe Jones Pentre Llannor Labourer St Geo A Wms Vicar
719 06/02/1846 David Griffith Elizabeth Jones Pentreucha Labourer John Jones Curate
720 15/02/1846 Elizabeth (B) NK Hannah NK/Roberts NK/Gadlys NK/Spinster John Jones Curate
721 22/02/1846 Robert Hugh Jane Hughes Efail Newydd Labourer St Geo A Wms Vicar
722 13/03/1846 Jane John Mary Evans Penybont Labourer John Jones Curate
723 29/03/1846 Anne Owen Jane Jones Pentre Ucha Labourer St Geo A Wms Vicar
724 10/04/1846 William John Jane Owen Tai Newyddion Labourer John Jones Curate
725 01/05/1846 Sarah (B) NK Gwen NK/Parry NK/Brynmoelyn NK/Spinster St Geo A Wms Vicar
726 03/05/1846 Elizabeth Griffith Mary Thomas Tanymount Labourer St Geo A Wms Vicar
727 07/06/1846 Griffith John Mary Williams Efailnewydd Labourer John Jones Curate
728 26/06/1846 Mary David Mary Owen Pentre Ucha Labourer John Jones Curate
729 26/07/1846 Ellen (B) NK Jane NK/Thomas NK/Llaingoetre NK/Spinster St Geo A Wms Vicar
730 02/08/1846 Evan Griffith Margaret Roberts Garddgrach Labourer St Geo A Wms Vicar
731 30/08/1846 Thomas John Anne Hughes Tyisa Efail Newydd Labourer John Jones Curate
732 13/09/1846 Laura (B) NK Jane NK/Jones NK/Caecorn NK/Spinster St Geo A Wms Vicar
733 13/09/1846 Benjamin Thomas Rachel Prichard Penybryn Gellidara Labourer D Pugh Vicar Abererch
734 02/10/1846 Jane John Elizabeth Hughes Efail Newydd Labourer St Geo A Wms Vicar
735 20/10/1846 Hugh Hugh Ellen Hughes Efail Newydd Labourer St Geo A Wms Vicar
736 25/10/1846 Margaret Robert Mary Humphreys Plasrhwngydaubwll Farmer St Geo A Wms Vicar
737 20/11/1846 Jane Griffith Elizabeth Jones Pentreucha Labourer John Jones Curate
738 13/12/1846 Jane John Lowry Jones Tuhwntirafon Labourer John Jones Curate
739 03/01/1847 Richard Richard Elizabeth Williams Murllwyd Labourer St Geo A Wms Vicar
740 17/01/1847 Mary (B) NK Margaret NK/Williams NK/Celyn Gadlys NK/Spinster St Geo A Wms Vicar
741 05/02/1847 Martha Richard Mary Roberts Plastudur Farmer St Geo A Wms Vicar
742 11/02/1847 Griffith Thomas Catherine Griffith Penymaes Rhosfawr Farmer St Geo A Wms Vicar
743 28/02/1847 Anne John Elizabeth Williams Pen y Bont Labourer St Geo A Wms Vicar
744 19/03/1847 Gaynor William Jane Griffith Rhosfawr Labourer St Geo A Wms Vicar
745 11/04/1847 Elizabeth Griffith Elizabeth Roberts Gefail y Penman Labourer St Geo A Wms Vicar
746 09/05/1847 Owen Richard Anne Elias Llannor Tailor D Pugh Vicar Abererch
747 23/05/1847 Ellen Richard Jane Williams Llannor Joiner St Geo A Wms Vicar
748 04/06/1847 Evan John Eleanor Gabriel Llannor Village Labourer St Geo A Wms Vicar
749 06/06/1847 William William Catherine Williams Llannor Village Shoemaker St Geo A Wms Vicar
750 18/07/1847 Dafydd Humphrey Jane Jones Sychnant Labourer St Geo A Wms Vicar
751 08/08/1847 Mary Evan Catherine Thomas Llannor Village Labourer St Geo A Wms Vicar
752 05/09/1847 Rowland John Anne Williams Penybryn (Bodfean) Labourer St Geo A Wms Vicar
753 19/09/1847 Laura (B) NK Anne NK/Roberts NK/Llannor Village NK/Spinster St Geo A Wms Vicar
754 19/09/1847 Elizabeth Robert Jane Jones Gadlys Miller St Geo A Wms Vicar
755 15/10/1847 Margaret (B) NK Anne NK/Hughes NK/Llannor NK/Spinster St Geo A Wms Vicar
756 17/10/1847 Sion Sion Mary William Bodeilan Labourer St Geo A Wms Vicar
757 07/11/1847 Anne John Anne Williams Rhosyrhumen Labourer St Geo A Wms Vicar
758 12/12/1847 William Robert Gwen Parry Pentreucha Labourer St Geo A Wms Vicar
759 25/12/1847 Ellen Robert Ellen Hughes Efailnewydd Labourer St Geo A Wms Vicar
760 05/03/1848 Thomas David Dorothy Williams Efail y Bont Blacksmith St Geo A Wms Vicar
761 02/04/1848 Elizabeth Robert Mary Humphreys Plasrhwngydaubwll Farmer St Geo A Wms Vicar
762 02/04/1848 Richard John Mary Hughes Llannor Labourer D Pugh Vicar Abererch
763 21/05/1848 Ellis (B) NK Anne NK/Roberts NK/Tynymynydd NK/Spinster St Geo A Wms Vicar
764 25/06/1848 Eleanor Owen Jane Jones Pentreucha Labourer St Geo A Wms Vicar
765 09/07/1848 Robert Hughes (B) NK Jane NK/Williams NK/Efail Newydd NK/Spinster St Geo A Wms Vicar
766 23/07/1848 Evan Griffith Eleanor Williams Tai Newyddion Labourer St Geo A Wms Vicar
767 13/08/1848 Ellen John Mary Williams Efail Newydd Labourer St Geo A Wms Vicar
768 08/09/1848 Jane John Jane William Gadlys Labourer St Geo A Wms Vicar
769 24/09/1848 David William Eleanor Williams Pentreucha Labourer St Geo A Wms Vicar
770 15/10/1848 Margaret (B) NK Jonet NK/Hughes NK/Gadlys NK/Spinster St Geo A Wms Vicar
771 29/10/1848 Griffith Hugh Jane Hughes Efainewydd Labourer St Geo A Wms Vicar
772 10/11/1848 Anne Thomas Catherine Griffith Rhosfawr Farmer St Geo A Wms Vicar
773 19/11/1848 Alice John Elizabeth Williams Rhosfawr Mason D Pugh Vicar Abererch
774 03/12/1848 John Thomas Elizabeth Prichard Caenyrhos Labourer St Geo A Wms Vicar
775 13/12/1848 Mary (B) NK Jane NK/Jones NK/Carneddau NK/Spinster St Geo A Wms Vicar
776 29/12/1848 Hannah Evan Jonet Griffith Pentreucha Labourer St Geo A Wms Vicar
777 21/01/1849 Griffith John Laura Jones Tuhwntirafon Labourer St Geo A Wms Vicar
778 09/02/1849 Jane John Mary Richards Rhyllach Uchaf Farmer James Rowland Curate
779 11/02/1849 Owen Elias Phoebe Hughes Tairlon Labourer James Rowland Curate
780 25/03/1849 William William Mary Jones Caemawr Labourer St Geo A Wms Vicar
781 25/03/1849 Ellen Griffith Elizabeth Roberts Gefail Penmon Labourer St Geo A Wms Vicar
782 01/04/1849 Charles William Catherine Davies Penybont Penprys Labourer St Geo A Wms Vicar
783 13/04/1849 Griffith John Catherine Evans Llannor Village Miller St Geo A Wms Vicar
784 23/04/1849 Mary William Catherine Williams Llannor Village Shoemaker St Geo A Wms Vicar
785 27/05/1849 Charles Griffith Laura Roberts Bodegroes Mariner James Rowland Curate
786 01/06/1849 Robert John Ellen Jones Tynwern Farmer Thomas Jones Vicar
787 10/06/1849 Gwen (B) NK Jane NK/Roberts NK/Barracks NK/Single Woman Thomas Jones Vicar
788 17/06/1849 Jane Owen Martha Williams Refail Newydd Butler at Cefnmine Thomas Jones Vicar
789 05/08/1849 Owen Richard Elizabeth Williams Murllwyd Labourer James Rowland Curate
790 17/08/1849 William (B) NK Catherine NK/Griffith NK/Ardd Grach NK/Single Woman Thomas Jones Vicar
791 19/08/1849 John Robert Ellen Williams Llaingoetre Farmer Thomas Jones Vicar
792 02/09/1849 Willia Griffith Mary Jones Rhosfach Labourer Thomas Jones Vicar
793 09/09/1849 Evan William Phoebe Jones Tanyfynwent Labourer James Rowland Curate
794 09/10/1849 Hannah (B) NK Martha NK/Jones NK/Caecorn Mawr NK/Single Woman James Rowland Curate
795 02/12/1849 Elizabeth John Mary Williams Tyrcwg Labourer James Rowland Curate
796 02/12/1849 Ellin (B) NK Elizabeth NK/Williams NK/Refail Newydd NK/Single Woman Thomas Jones Vicar
797 23/12/1849 Owen David Dorothy Williams Efail y Bont Blacksmith Thomas Jones Vicar
Entries Per Page
Displaying Page of