Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Cofrest / Register Reference
  • CL - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • ENW - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • CYFENW - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • O - Oed / Age
  • GALW - Galwedigaeth / Occupation
  • PRESWYLFOD - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • RH - Rhif y Bedd / Grave Number
  • NOD - Nodiadau / Notes
ID
CL
ENW
CYFENW
O
GALW
PRESWYLFOD
RH
NOD
1 27/08/1904 Robert H Jones 20 Quarryman Pantyffynon Nazareth 1
2 30/09/1904 Emyr Jones 21m Brynllyfnwy Penygroes 283
3 04/11/1904 Plot Cil Llidiart Nebo 4 John Owens
4 20/12/1904 Jane E Williams 20 Wife Clwt y Ffolt Nebo 5
5 21/03/1905 Evan V Pritchard 7w River House Penygroes 6
6 29/05/1905 Plot 4 Baptist Street Penygroes 7 Owen Pritchard
7 04/07/1905 William Jones 24 Quarryman Coedcaenewydd Llanllyfni 8
8 11/07/1905 Plot Coedcaenewydd Llanllyfni 9 David Jones
9 18/09/1905 Kate Jones Hendrawen Nazareth 10
10 30/09/1905 Margaret Pritchard 26 Trallwyn Lodge Llanaelhaiarn 8
11 07/12/1905 Thomas Roberts 56 Quarryman Glanrafon Nebo 11
12 16/12/1905 Jane Roberts 10m Glanrhyd Nebo 12
13 23/12/1905 Plot Glanrhyd Nebo 13 Hugh Roberts
14 23/12/1905 Maggie Bracegirdle 29 Brynllyfnwy Nebo 14 Wife of P Bracegirdle
15 13/01/1906 Kate E Thomas 7w Pantypistill Nebo 15
16 27/01/1906 Maggie Ll Jones 27m Pandy Hen Llanllyfni 16
17 22/02/1906 John Griffith Roberts 9 Bryngro Mill Clynnog 17
18 21/04/1906 Elizabeth E Roberts 31 Sea View Road Liscard Cheshire 18 Wife and Mother
18A 21/04/1906 Ellen Eirlys Roberts 15m Sea View Road Liscard Cheshire 18 Child
19 02/05/1906 Plot Sea View Road Liscard Cheshire 19/20 Evan Roberts
20 09/05/1906 Annie H H Roberts 15m Sea View Road Liscard Cheshire 18 Child of Elizabeth E Rbts
21 11/07/1906 Robert Jones 86 Quarryman Frondeg Nebo 21
22 13/06/1907 Mary Parry 63 Bwlchgwynt Nebo 22 Wife of H P
23 18/06/1907 Plot Rhydlydan Nebo 23 J Ellis Jones
24 21/06/1907 Jennie Thomas 36h Fronheulog Llanllyfni 24
25 20/07/1907 Humphrey Jones 75 Labourer Tirionpelyn Llanllyfni 25
26 23/07/1907 Judith M Jones 16d Frongoch Nebo 35
27 20/08/1907 Albert D Owens 4m Clwtffolt Cottage Llanllyfni 26
28 31/08/1907 John Roberts 19 Quarryman Pantgwyn Nebo Llanllyfni 27
29 31/08/1907 Catherine Jones 43 13 Market Place Penygroes 36
30 31/08/1907 Plot Frondirion Nebo 28 Watkin Owen
31 17/09/1907 Plot Tynpant Llanllyfni 37 Henry Jones
32 18/03/1908 Catherine E Thomas 31 Brynllyfnwy Nebo 15 Wife of D T
33 04/04/1908 Elizabeth Morris 7 19a Water Street Penygroes 29
34 05/05/1908 Ellin A Thomas 12h Clwt ffolt Nazareth 24
35 01/06/1908 W R Owen 44 Innkeeper Quellyn Arms Hotel Rhyd ddu 30
36 15/06/1908 David Roberts 65 Quarryman Talymaes Nebo 31
37 18/06/1908 Hannah Roberts 11 Pantgwyn Llanllyfni 27
38 27/06/1908 Catherine Williams 32 53 Rhedyw Road Llanllyfni 32/33 Wife of W Williams
39 29/10/1908 Hugh Parry 64 Tynpant Nebo 22
40 01/02/1909 Adaline Thomas 9 Gladstone House Llanllyfni 38
41 01/02/1909 Plot Gwyndy Llanllyfni 39 Elizabeth Roberts
42 01/02/1909 Plot Tyn y Coed Nebo 40 David Pritchard
43 18/02/1909 Elizabeth Thomas 23 Clwt Ffolt Nebo 24 Wife of R T
44 22/03/1909 Ellis Jones 60 Labourer Glanaber Nazareth 34
45 13/05/1909 Thomas Thomas Roberts 22 Quarryman Glanrafon Nebo 11
46 23/12/1909 Griffith Jones 62 Quarryman Hafodunos Nazareth 41
47 17/01/1910 William Rees Evans 49 Tynpark Nazareth/Chester Ho Chester 42
48 17/01/1910 Henry W Parry 27 Quarryman Tanrhiw Nebo 52
49 17/01/1910 Plot Tanrhiw Nebo 53 William Parry
50 27/04/1910 William G Thomas 21 Quarryman Caergrasbil Nazareth 1
51 20/06/1910 Evan Williams 53 Quarryman Pen y Nant Clynnog 43
52 04/07/1910 Elizabeth Jones 33 Bryngoleu Nebo 44/45 Sister of J R J
53 06/07/1910 Ellin A Williams 54 Ochor y Foel Nebo 54 Wife of R W
54 06/09/1910 Evan Jones 56 Quarryman Brynperson Nebo 46
55 26/11/1910 Blodwen Hughes 6m Child Brynllyfnwy Nebo 47
56 07/12/1910 William Jones 75 Farmer Brynteg Llanllyfni 48
57 12/12/1910 Plot Afonddu Llanllyfni 49 Robert Jones
58 09/06/1911 Evan Morris 70 Quarryman 4 Brynsisillt Llanllyfni 50/51
59 12/06/1911 Thomas Thomas 52 Quarryman Tynpant Llanllyfni 55
60 17/06/1911 Elizabeth Roberts 71 Wife Gwyndy Llanllyfni 39
61 19/06/1911 Plot Preswylfa Llanllyfni 56 Hugh Thomas
62 29/08/1911 Catherine Evans 47 Wife Tynpant Llanllyfni 57
63 20/10/1911 Kate Evans 9 Child Idris House Llanllyfni 58
64 20/10/1911 Plot Wellington House Llanllyfni 59 Rees Evans
65 16/11/1911 Laura Roberts 65 Widow Bryncoch Mawr Nebo 60
66 16/11/1911 Plot Llys Ifor Nebo 61 William Jones
67 15/01/1912 Jennie Jones 3m Child Tainewyddion Talysarn 62
68 17/02/1912 Richard Williams 32 Quarryman Brynbugeilia Nazareth 63
69 26/02/1912 Plot Shop Glanrafon Nebo 64 William Williams
70 26/02/1912 Mary O Williams 6m Child Brynbugeilia Nazareth 63
71 26/02/1912 Jane Williams 36h Wife Tanygareg Nazareth 69
72 02/03/1912 Grace Hughes 18d Child Caergrasbil Clynnog 65
73 21/03/1912 Margaret Jones 14d Child Hendrewen Nazareth 10
74 02/04/1912 Cassie Pritchard 1 Child Clwb y Ffolt Nebo 6
75 09/04/1912 Mary Roberts 51 Widow Glanrafon Nebo 11
76 11/05/1912 Janney Williams 13 Bodgwilym Llanllyfni 32/33
77 12/07/1912 Elizabeth Price 67 Wife 3 Barmouth Terrace Llanllyfni 66
78 20/07/1912 Nellie Williams 3m Child 5 Brynsisillt Terrace Llanllyfni 67
79 07/11/1912 Maggie Roberts 27 Wife London House Llanllyfni 51
80 05/12/1912 Griffith Rowland Williams 22 Draper Rhostryfan Llanwnda 68
81 13/12/1912 Alun Morgan Roberts 21m Child Ty Cerig Nebo 70
82 03/01/1913 John Owen 53 Quarryman Tynllwyn Farm Llanllyfni 4
83 15/01/1913 Ann Morris 54 Wife Ty Capel Nebo 71
84 20/01/1913 John Evans 37 Farmer Berth Llanllyfni 72
85 20/01/1913 Plot Berth Llanllyfni 73 Rowland Evans
86 28/01/1913 William H Roberts 29 Joiner Bryniau Cochion Nebo 74
87 28/01/1913 Plot Bryniau Cochion Nebo 75 William Roberts
88 07/03/1913 Gwilym H Griffiths 22 Post Office Nebo 76
89 07/03/1913 Plot Post Office Nebo 77 Thomas H Griffiths
90 21/05/1913 Ann Jones 36 Wife Pandyhen Llanllyfni 16
91 17/06/1913 John Morris Thomas 57 Quarryman Talymaes Nebo 78
92 21/07/1913 John D Jones 48 Quarryman Tirbach 79
93 22/07/1913 Plot Gwylfa Nebo 80 Thomas Williams
94 22/08/1913 William Jones 51 Labourer Glandwr House Llanllyfni 81
95 18/10/1913 John Ph Dykins 14d Brynhyfryd Nazareth 82
96 03/11/1913 Phylis A Roberts 11m Child Glanrhyd Nebo 12
97 01/12/1913 Mair Eluned Jones 2d Child Trem y Wyddfa Penygroes 83
98 12/12/1913 David Ph Jones 13 Child Tanycoed Nazareth 84
99 17/12/1913 Plot Tanycoed Nazareth 85 John Philip Jones
100 21/01/1914 Jane Jones 8d Child Bron Eryri Nebo 86
101 14/02/1914 Mosses Thomas 33 Farm Labourer 84 Rhedyw Rd Llanllyfni 87
102 08/05/1914 Judith Jones 11 Child Glasfryn Nebo 88
103 11/05/1914 Elizabeth Jones 47 Wife 60 Rhedyw Road Llanllyfni 103
104 21/05/1914 Jane Jones Wife Afonddu Nebo 49
105 09/06/1914 William Pritchard 49 Ins Agent/Quarryman Neuadd ddu Llanllyfni 89
106 18/06/1914 David Thomas 51 Quarryman Tynpant Llanllyfni 55
107 01/07/1914 David Morris 37 Quarryman Ochor y Foel Llanllyfni 90
108 05/08/1914 William Jones Joiner Bryngwyn Nazareth 91
109 10/09/1914 Mary Williams 65 Glanaber Nazareth 25
110 20/11/1914 Ellis Francis Jones 6 Child Brynllyfnwy Nebo 92
111 21/01/1915 John Jones 60 Labourer Shop Uchaf Llanllyfni 93
112 08/02/1915 Jane Jones Wife Coedcae Newydd Llanllyfni 8
113 04/03/1915 Margaret Ll Jones Widow Brynperson Nebo 41
114 26/04/1915 Gaenor Williams 44 3 Pontylloc Nebo 14
115 03/07/1915 Mary Griffith 61 Wife Caedu Isaf Llanllyfni 94
116 09/08/1915 Ellin A Rowlands 82 Widow Penychwarel Llanllyfni 95
117 02/10/1915 Richard Hughes Platelayer Graianog Crossing Clynnog 96
118 04/10/1915 Plot Ochor y Foel Llanllyfni 97 Simon Hughes
119 14/10/1915 William H Williams School Attendance Off Glanaber Llanllyfni 98
120 14/10/1915 Plot Glanaber Llanllyfni 99 William H Williams
121 28/10/1915 Jane Jones 69 Widow 52 Rhedyw Road Llanllyfni 100
122 28/10/1915 Plot 52 Rhedyw Road Llanllyfni 101 Evan Morris
123 18/03/1916 Jane Hughes 69 Wife Bryntrallwyn Nebo 102
124 20/04/1916 Mary Ellin Jones 25 Wife Brynteg Llanllyfni 104
125 17/04/1916 Plot Pantypistill Nebo 105 Hugh Hughes
126 22/04/1916 John Jones 78 Farmer Penpelyn Llanllyfni 106
127 01/07/1916 John Thomas Jones 24 Platelayer Glasfryn House Llanllyfni 107
128 25/11/1916 William Parry 71 Quarryman Tanrhiw Nebo 53
129 30/11/1916 Robert Ellis Jones 37 Quarryman Post Office Nebo 108
130 16/01/1917 Morris Williams 66 Chapel House Nazareth 109
131 03/02/1917 Ellin Jones 83 Widow Cerig Mawr Llanllyfni 110
132 21/07/1917 Morris Roberts 75 Farmer Dolgau Llanllyfni 111
133 22/07/1917 Myfi Jones Child Hen Shop Nazareth 120
134 22/07/1917 Plot Dolgau Llanllyfni 112 Owen Roberts
135 20/03/1917 Ann Williams 73 Widow 15 Station Road Penygroes 113
136 05/04/1917 Jenneh Hughes 81 Spinster Market Street Carnarvon 113
137 07/04/1917 Richard Griffith 68 Farmer Caedi Isal Llanllyfni 94
138 31/05/1917 Robert O Roberts 51 Quarryman Glangors Tanyrallt 114
139 10/07/1917 Humphrey Owen 45 Miner 50 Graigwen Road Cymmer 115
140 21/07/1917 Annie Jones 18 Servant Hen Shop Nazareth 120
141 21/07/1917 Plot 9 Rhedyw Road Llanllyfni 116 William Roberts
142 17/08/1917 William J Rowlands 2 Child Ynys Pantglas Clynnog 117
143 31/10/1917 Mary Evans 77 Wife Wellington House Llanllyfni 59
144 05/01/1918 Laura Owen 56 Widow Tynllwyn Farm Llanllyfni 4
145 16/03/1918 Margaret Owens 62 Wife Llwynbedw Nazareth 118
146 10/04/1918 William Williams 64 Quarryman Shop Glanrafon Nebo 64
147 18/04/1918 David H Jones 28 Brynteg Llanllyfni 119
148 20/04/1918 Ellin Thomas 50 Wife Caergrasbil Nazareth 122
149 19/07/1918 Matilda Jones 75 Widow Glanddol Llanberis 34
150 25/07/1918 Owen Morris 63 Quarryman Tycapel Nebo 71
151 13/08/1918 Ann Roberts 77 Widow Dolgau Llanllyfni 111
152 14/09/1918 Cathrine Jones 43 Wife Hendrawen Nazareth 10
153 11/11/1918 Phoebe Jones 41 Wife Frongerig Nazareth 123
154 14/11/1918 Ruth Jones 7 Child Penrallt Nebo 86
155 21/11/1918 Morgan Roberts 46 Quarryman Tycerig Nebo 70
156 23/11/1918 Richard Jones (Private) 36 Farmer Bryngoleu Nebo/Isle of Man 44
157 26/12/1918 Laura Lizzie Hughes 10 Child Bryntrallwyn Nebo 124/125
158 02/01/1919 Plot 63 Rhedyw Road Llanllyfni 121 Owen Jones
159 05/05/1919 Tecwyn Griffiths 3m Child 131 Rhedyw Road Llanllyfni 126
160 30/06/1919 Jeffrey Glyn Jones 9 Child Shop Newydd Llanllyfni 127/128
161 30/06/1919 Plot 133 Rhedyw Road Llanllyfni 129 Jeffrey Jones
162 05/07/1919 David Pritchard 69 Joiner Tanycoed Nebo 40
163 25/10/1919 Hugh Roberts 56 Tanycoed Nebo 39
164 06/11/1919 Margaret Jones 81 Widow Penpelyn Nebo 106
165 09/12/1918 Laura Hughes 70 Bryntrallwyn Nebo 125
166 27/03/1920 Mary Ann Crews 43 Wife Brynperson Nebo 130/131
167 15/04/1920 Mary Jones 79 Widow Pantyffynon Nazareth 132
168 08/05/1920 Hugh Thomas Quarryman Salem Chapel House Llanllyfni 133
169 08/05/1920 Plot Bodrufydd Llanllyfni 134 Griffith Jones Butcher
170 15/06/1920 Gwen Hughes 82 Penbrynfactory Llanllyfni 113
171 26/08/1920 Elizabeth Jones 46 Wife Glanrafon Nebo 35
172 13/01/1921 Richard Griffith 10w Child 108 Rhedyw Road Llanllyfni 135
173 13/01/1921 Dilys Mary Jones 15w Child Tynyfron Nazareth 137
174 13/01/1921 John Roberts 81 Farm Labourer Ty gwyn Llanllyfni 144
175 12/03/1921 Ann Elizabeth Hughes 9m Child 11 Rhedyw Road Llanllyfni 116
176 30/05/1921 Quillym Roger Dykins 3w Child Ty Uchaf Tailon 82
177 28/06/1921 Richard Hughes 18d Child Ochor y Foel Nebo 97
178 12/07/1921 Owen Jones 55 Labourer Bwlch y Gwynt Nebo 136
179 21/07/1921 Richard Morgan 56 Quarryman Glasfryn House Llanllyfni 138
180 29/10/1921 William Jones 60 Labourer Pant y Celyn Llanllyfni 109
181 10/02/1922 William Joseph Williams 2 Child 108 Rhedyw Road Llanllyfni 135
182 22/02/1922 Ellen Roberts 53 Spinster Pumgroesffordd Nebo 139
183 16/03/1922 Phoebe Owens 72 Wife 2 Pantyffynon Nazareth 140
184 27/03/1922 Elizabeth Davies 55 Wife Fort Terrace Llanllyfni 93
185 06/04/1922 William David Roberts 53 Watchmaker 2 Priory Terrace Carnarvon 141
186 08/04/1922 Robert Jones 61 Coal Merchant Afonddu Nebo 49
187 01/05/1922 Peter Jones 52 Labourer 4 Brynsisillt Llanllyfni 107
188 13/07/1922 Dilys Wynn Hughes 1m Child Afonddu Llanllyfni 49
189 28/08/1922 Henry Parry 75 Quarryman Frondeg Nebo 53
190 25/09/1922 Henry Jones 59 Quarryman Pantyffynnon Nazareth 7
191 02/10/1922 Margaret Griffith Wife Post Office Nebo 76
192 11/11/1922 Mary C Williams 36 Marion Clynnog 43
193 18/12/1922 Annie Jones 28 Wife Talmignedd Uchaf Llanllyfni 142
194 12/03/1923 Griffith P Griffith 35 Quarryman Clwtyfolt Nebo 145
195 12/03/1923 Plot Clwtyfolt Nebo 146 Robert P Griffith
196 22/03/1923 John Hughes 62 Farmer Brynffynon Nazareth 147
197 23/03/1923 Plot 9 Felingerig 148 John Williams
198 19/04/1923 David H Hughes 11w Child Fron Haul Llanllyfni 97
199 16/06/1923 Cyril Jones 4m Child Pantygog Nebo 143
200 05/07/1923 Amwel Wynne Owen 28 Solicitors Clerk Ty Gwyn Uchaf Llanllyfni 154
201 29/07/1923 Plot 11 Rhedyw Road Llanllyfni 149 Evan J Hughes
202 15/08/1923 Judith Jones 89 Widow Brynbugeilia Nazareth 88
203 09/10/1923 Evan S Griffith 57 Quarryman Alpha Cottage Llanllyfni 155
204 17/11/1923 Elizabeth Jones 72 Widow 68 County Road Penygroes 156
205 11/12/1923 Mary Jane Thomas Wife Gladstone House Llanllyfni 38
206 16/01/1924 William W Jones 35 Quarryman Trem y Wyddfa Penygroes 81
207 06/03/1924 Elizabeth Williams 69 Spinster Tainewyddion Nebo 157
208 18/03/1924 John P Jones 33 Labourer Tyhwntirafon Nebo 158
209 18/03/1924 Mary Pritchard 76 Widow Tanycoed Nebo 40
210 12/04/1924 Ellis Griffith Williams Shopkeeper 50 Chaucer Street Bootle 159
211 09/05/1924 Robert D Roberts 43 Merchant 19 Russell Street Liverpool 68
212 03/06/1924 Elwyn Roberts 5m Child Brynhwylfa Penygroes 160
213 16/06/1924 Olwen Parry 10w Child Tailon Pontlloc Nebo 161
214 24/07/1924 Mary Jones 65 Wife Llwydcoed Llanllyfni 165
215 28/07/1924 Plot 5 Bontycrychdwr Llanllyfni 166 William Jones
216 02/09/1924 Robert Griffith Thomas 38 Quarryman Pantgwyn Nazareth 167
217 01/10/1924 John H Williams 28 General Dealer Manley House Llanllyfni 151
218 01/10/1924 Plot Manley House Llanllyfni 152 Thomas H Williams
219 01/10/1924 Plot 9 Rhedyw Road Llanllyfni 150 Ann Roberts
220 24/12/1924 John Jones 58 Quarryman Maesllyn Llanllyfni 153
221 12/01/1925 Humphrey Evans 71 Labourer Llidiart Pelyn Llanllyfni 57
222 05/03/1925 Jennie Jones Hughes 1m Child Gorlangron Nebo 165
223 04/06/1925 Watkin Owen 51 Quarryman Talymaes Nebo 28
224 10/06/1925 Ann Roberts 50 Wife Gorphwysfa 166
225 20/08/1925 Hugh J Thomas Quarryman 108 Rhedyw Road Llanllyfni 167
226 20/08/1925 Plot 23 Rhedyw Road Llanllyfni 168 Ebenezer Jones
227 30/09/1925 Mair Williams 2d Child 3 Glanrafon Terrace Nebo 169
228 31/10/1925 William Price Labourer Rhedyw Road Llanllyfni 66
229 16/11/1925 Rees Evans 87 Joiner Wellington House Llanllyfni 59
230 24/11/1925 John Thomas Williams 35 Railway Servant Tynpant Isaf Llanllyfni 95
231 27/11/1925 Ellen Jones 65 Wife Bodryfydd Llanllyfni 134
232 01/02/1926 Robert Williams 8m Child Gorlangron Nebo 96
233 05/02/1926 Robert Hughes 14m Child Glangors Uchaf Nebo 143
234 05/02/1926 John William Hughes 36 Quarryman Ty Capel Nebo 171
235 06/02/1926 Mary Olwen Jones 1m Child Penrallt Goch Llanllyfni 170
236 16/02/1926 Trevor H Hughes 42 Quarryman Afonddu Nebo 172
237 07/06/1926 Ann Jones 78 Widow Hafodunos Nazareth 41
238 17/06/1926 Winifred Williams 3 Child Talysarn Uchaf Llanllyfni 62
239 13/07/1926 Hugh Jones 66 Labourer Bryn Mawr Llanllyfni 174
240 21/08/1926 Martha Jones Wife Tyddyn difir Llanllyfni 175
241 24/07/1926 Ebenezer Hughes 44 Quarryman Glangors Uchaf Llanllyfni 143
242 28/10/1926 David Jones 81 Retired Farmer The Mill Llanllyfni 9
243 30/10/1926 William Roberts 69 Retired Quarryman Bryniau Cochion Nebo 74
244 04/11/1926 Elizabeth Thomas 73 Widow 108 Rhedyw Road Llanllyfni 167
245 08/11/1926 William John Griffith 2 Infant Seinau Capel Uchaf Clynnog 176
246 12/02/1927 Katie May Jones 9m Infant 63 Rhedyw Road Llanllyfni 120
247 19/03/1927 William Roberts 49 Quarryman Idrish House Llanllyfni 177
248 22/03/1927 Margaret Roberts 62 Spinster 15 Rhedyw Road Llanllyfni 178
249 26/03/1927 Hugh R Owen 71 Slate Quarry Manager Tygwyn Uchaf Llanllyfni 154
250 14/04/1927 Grace Hughes 72 Widow Gorlangron Nebo 96
251 19/04/1927 Jane Leigh Pierce 58 Wife Rhedyw Road Llanllyfni 83
252 07/05/1927 Mary Roberts 64 Wife Greianfryn Llanllyfni 179/180
253 31/05/1927 Thomas Roberts 62 Quarryman Cerig Stympiau Nebo 181
254 30/05/1927 Plot Cerig Stympiau Nebo 182 Thomas G Roberts
255 03/06/1927 Richard Roberts 73 Quarryman Llwydcoed Llanllyfni 183
256 04/06/1927 Richard H Jones 73 Quarryman Llwydcoed Llanllyfni 165
257 14/07/1927 Griffith J Williams 70 Quarryman Llys Madog Llanllyfni 185
258 30/07/1927 Richard Roberts 71 Farmer Greianfryn Clynnog 179
259 27/09/1927 Ellen Jones 78 Spinster Brynllyfnwy Nebo 41
260 08/10/1927 R W Roberts (Rev) 57 Minister of the Gospel Gwelfor Llanllyfni 186
261 11/10/1927 Catherine Thomas 74 Wife Caerffridd Nebo 188
262 08/10/1927 Plot Gwelfor Llanllyfni 187 Margaret Roberts
263 01/11/1927 Ann Williams 54 Wife 95 Rhedyw Road Llanllyfni 189
264 09/11/1927 Jane Williams 73 Spinster Tanrhiw Nebo 190
265 07/12/1927 Ann Griffith 66 Spinster Tygwyn Ffarm Llanllyfni 20
266 31/12/1927 Elizabeth Jones 80 Widow Bryncoch Bach Nebo 191
267 26/01/1928 William Hughes 17 Quarryman Gwylfa Nebo 192
268 09/02/1928 Margaret Jones 59 Wife 133 Rhedyw Road Llanllyfni 129
269 04/04/1928 Goronwy Thomas 4 Child Bronfoel Bach Nebo 193
270 07/04/1928 Elizabeth Jones 61 Widow Brynarfon Rhosgadfan 107
271 11/05/1928 Catherine Jones 79 Wife Park Nanzareth 194
272 15/05/1928 Sarah Roberts 26d Infant Tirionpelyn Llanllyfni 204
273 19/05/1928 Robert Roberts 66 Quarryman 13 Market Place Penygroes 36
274 04/06/1928 Mary Thomas 78 Widow Bryngwyn Nazareth 78
275 23/06/1928 Mary Hughes 12 Child Hafodunos Nazareth 97
276 05/07/1928 Griffith Humphreys 46 Quarry Timekeepr 102 Rhedyw Road Llanllyfni 195
277 Void Void Void Void Void Void Void Void
278 21/07/1928 Robert Arfon Hughes 15 In School Gwylfa Nebo 192
279 21/08/1928 William Owen 82 Labourer Pantyffynon Nazareth 140
280 01/10/1928 Laura Jones 66 Wife Llwydcoed Llanllyfni 196
281 06/12/1928 David John Jones 28 Motor Driver Tir Bach Llanllyfni 79
282 22/12/1928 Evan Evan Thomas 25 Quarryman Bronfoel Bach Nebo 193
283 22/12/1928 Owen Owens 64 Farmer Farmyard Glynllifon 197
284 10/01/1929 Sarah Evans 40 Spinster Berth Farm Llanllyfni 72
285 22/01/1929 William Richard Williams 66 Quarryman 5 Felingerig Terrace Llanllyfni 198
286 29/01/1929 Margaret Hughes 32 Wife Conservative Club House Penygroes 199
287 02/02/1929 Robert Enoch Jones 27 Farmer Cerigydrudion Nebo 200
288 23/03/1929 Robert R Roberts 47 Quarryman 110 Rhedyw Road Llanllyfni 201
289 08/04/1929 Catherine Vaughan Jones 10m Infant 4 Bontcrychdwr Llanllyfni 202
290 23/04/1929 David Jones 45 Bookshop Proprietor Compton House Llanllyfni 203
291 25/04/1929 Hugh Pierce Griffith 53 Quarryman 104 Rhedyw Road Llanllyfni 146
292 27/04/1929 Evan Thomas 66 Quarryman Bronfoel Nebo 205
293 15/05/1929 Sarah Owens 50 Wife Bryneithin Nebo 156
294 23/05/1929 David Thomas 72 Quarryman Bryn Melyn Nazareth 15
295 01/06/1929 Jane Jones 93 Widow Bron Eryri Nebo 48
296 08/06/1929 Hugh Hugh Jones 75 Quarryman Crossing Grianog Clynnog 206
297 10/06/1929 Plot Penybont Clynnog Rd Penygroes 207 Ellin Griffith
298 18/06/1929 Thomas Henry Griffith 65 Retired Schoolmaster Post Office Nebo 76
299 25/06/1929 Idwal Jones 25 Quarryman Tir Bach Llanllyfni 79
300 20/07/1929 William Ch Owen Jones 43 Army Pensioner 88 Rhedyw Road Llanllyfni 208/209
301 23/07/1929 Elizabeth Roberts 58 Spinster Cambrian House Llanberis 210
302 19/09/1929 Jane Morris 86 Widow 3 Glanaber Llanllyfni 50
303 12/10/1929 James Jones 64 Quarryman 2 Rhos Cottage Capel Curig 211
304 07/12/1929 Maggie Hughes 48 Wife Tynpark Nazareth 212
305 07/12/1929 Plot Tynpark Nazareth 213 Hugh Hughes
306 26/12/1929 John Robert Jones 57 Butcher 22 Water Street Penygroes 214
307 04/01/1930 Elizabeth Roberts 90 Widow Post Office Llanllyfni 31
307A 19/02/1930 Mary Jones 63 Widow Trem y Wyddfa Penygroes 81
308 02/04/1930 Rowland Evans 85 Farmer Berth Farm Llanllyfni 72
309 03/04/1930 Robert William Roberts 64 Quarryman Taleithin Isaf Llanllyfni 215
310 09/04/1930 Owen Owens 66 Quarryman Glan William Pantglas 118
311 20/04/1930 Elizabeth Thomas 5m Child 3 Pantyffynon Nazareth 216
312 31/07/1930 Morris Roberts 55 Quarryman Tynyffridd Nazareth 217
313 06/09/1930 Anne Mary Hughes 19 Wife 22 North Penrallt Carnarvon 218
314 07/10/1930 Aureola Jones 12 Child Ty Capel Nebo 92
315 11/10/1930 Robert Henry Roberts 55 Quarryman Ty Fry Tanrallt 219
316 06/11/1930 Elizabeth Jones 74 Spinster 1 Church Street Beddgelert 21
317 17/01/1931 Mary Jones 71 Spinster Llyfnwy House Llanllyfni 220
318 28/01/1931 John Parry 5 Child Eryri Hospital Carnarvon 161
319 05/02/1931 Mary Williams 71 Widow Shop Newydd Nebo 190
320 26/02/1931 Margaret Jones 23 Domestic Servant Rhos Cottage Capel Curig 211
321 07/03/1931 Mary Levinia Jones 70 Widow Cefnfaesllyn Penygroes 222
322 07/03/1931 Plot Cefnfaesllyn Penygroes 223 James Jones
323 10/03/1931 Samuel Jones 32 Quarryman 2 Rhos Cottage Capel Curig 211
324 21/03/1931 Catherine Evans 84 Widow Berth Llanllyfni 72
325 24/03/1931 John Enoch Jones 63 Quarryman Cerrig Drudion Nebo 200
326 02/04/1931 Griffith Griffiths 56 Quarryman 13 Rhedyw Road Llanllyfni 224/225
327 22/04/1931 John Morris Roberts 50 Quarryman Brynhwylfa Penygroes 160
328 14/05/1931 Martha Thomas 76 Spinster Moriah House Llanllyfni 56
329 16/05/1931 William Jones 72 Farmer Brynteg Llanllyfni 119
330 17/06/1931 Griffith William Roberts 64 Quarryman Penffridd Nebo 13
331 17/07/1931 Maud Jones 8 Child Glanrhyd Nebo 226
332 01/08/1931 John Phylip Jones 63 Quarryman Tanycoed Nebo 84
333 10/09/1931 Thomas Williams 79 Pensioner 61 Rhedyw Road Llanllyfni 227
334 24/10/1931 Evan Morris 59 Slate Inspector Llys Alaw Llanllyfni 100
335 07/11/1931 Phoebe Owens 23 Nurse Bryngors Nazareth 228
336 07/11/1931 Robert Jones Parry 50 Quarryman Rhwng y ddwy afon Nazareth 230
337 22/01/1932 Richard Edwards 47 Farmer Erw Fawr Llanfrothen 232
338 24/02/1932 Robert Griffiths 64 Retired 52 Wordsworth Street Liverpool 231
339 08/03/1932 John Richard Jones 34 Quarryman 4 Tynweirglodd Talysarn 233
340 12/03/1932 Griffith Thomas 72 Pensioner Caegrasbil Nazareth 122
341 07/05/1932 Evan David Jones 62 Quarryman Tyddyn Difyr Llanllyfni 175
342 07/06/1932 Jane Evans 30 Wife Brynteg Llanllyfni 235
343 01/07/1932 David Phylip Jones 59 Quarryman Tyn Pwll Nebo 234
344 02/07/1932 Walter Sylvanus Jones 49 Ex Soldier Cemlyn Baptist Street Penygroes 9
345 05/07/1932 Still born child Ochr y Foel Nebo
346 16/07/1932 Mary Roberts 64 Widow Tan y Rhiw Nebo 181
347 28/07/1932 Robert Pritchard 74 Farmer Taldrwst Llanllyfni 236
348 20/08/1932 Still born child Eisteddfa Nazareth
349 29/09/1932 Anne Dorothy Williams 58 Wife 57 Rhedyw Road Llanllyfni 237
350 29/09/1932 Trevor Jones Hughes 4 Child Penygroes Bwlchtocyn Abersoch 165
351 01/11/1932 Anne Williams 73 Wife Awelfa Penygroes 238
352 26/11/1932 Anne Jane Roberts 35 Household Duties Llwyngwanadl Isaf Clynnog 240
353 29/11/1932 Plot Llwyngwanadl Isaf Clynnog 241 Griffith Roberts
354 29/11/1932 Plot Brontyrnor Llanllyfni 239 Laura Mary Jones
355 10/12/1932 Lizzie Jones 18 Domestic Servant Bron Eryri Nebo 242
356 02/01/1933 Maggie Williams 42 Wife 9 Felin Gerrig Llanllyfni 148
357 07/01/1933 Robert Griffith Jones Quarryman Shop Newydd Llanllyfni 127
358 19/01/1933 Kate Hughes 51 Wife Gwylfa Nebo 192
359 09/02/1933 Ellen Williams 75 Widow Llys Madoc Llanllyfni 185
360 22/02/1933 Thomas Griffith 60 Farmer Ty Gwyn Llanllyfni 20
361 23/02/1933 John Owen Jones 14 School 25 Dinorwic Street Caernarvon 208
362 25/03/1933 Janet Williams 83 Widow 61 Rhedyw Road Llanllyfni 227
363 01/04/1933 William Richard Williams 67 Pensioner 87 Rhedyw Road Llanllyfni 243
364 13/04/1933 Matilda Hughes 27 Wife Ty Capel Nebo 92
365 19/04/1933 Hugh Ellis Hughes 25 Quarryman Tai'r Eithin Nebo 213
366 13/05/1933 John Griffith Jones 73 Pensioner Llwydcoed Llanllyfni 196
367 20/05/1933 Jane Williams 55 Wife 39 Rhedyw Road Llanllyfni 187
368 23/05/1933 Elizabeth Jones 36 Wife 114 Rhedyw Road Llanllyfni 202
369 25/05/1933 John Thomas Owen 27 School Teacher Bryn Gors Nazareth 228
370 08/06/1933 Elizabeth Hughes 21 Widow Tai'r Eithin Nebo 213
371 27/06/1933 Margretta Ellis Hughes 9w Child Bron Eryri Nebo 213
372 29/06/1933 Richard Robert Pritchard 33 Farmer Taldrwst Penygroes 236
373 17/07/1933 John Richard Williams 17 Schoolboy 4 Brynsisillt Llanllyfni 135
374 18/07/1933 Still born child Bwlchgwynt Nebo
375 24/08/1933 Thomas Jones 92 Pensioner 1 Brynsisillt Llanllyfni 229
376 30/08/1933 Still born child Cerrig Stympia Nebo
377 10/10/1933 Nancy Phylip Jones 10w Infant 104 Rhedyw Road Llanllyfni 244B
378 11/11/1933 Robert Thomas 52 Quarryman Cae Ffridd Nebo 188
379 12/12/1933 Hendry Jones 54 Farmer Pant y Gog Nebo 245B
380 28/12/1933 Thomas William Thomas 80 Pensioner Cae Ffridd Nebo 188
381 30/01/1934 John Williams 76 Quarryman Tynweirglodd Tanrallt 62
382 17/02/1934 Still born child Tanyffynnon Llanllyfni
383 22/02/1934 Dorothy Williams 69 Widow Wellington House Llanllyfni 59A
384 22/03/1934 William Henry Jones 27 Shopkeeper Ty Newydd Nebo 246A
385 05/04/1934 Iorwerth Thomas 9 Schoolboy Tailon Nebo 193A
386 12/05/1934 Ellis Jones 34 Quarryman Glasfryn Nebo 247/248B
387 18/05/1934 Jane Jones 64 Household Duties 63 Rhedyw Road Llanllyfni 121A
388 26/07/1934 Anne Williams 81 Pensioner 1 Glanrafon Nebo 64A
389 Void Void Void Void Void Void Void Void
390 27/10/1934 Idwal Thomas 28 Quarryman Cae Ffridd Nebo 249B
391 29/11/1934 Glanville Thomas 1m Infant Cae Ffridd Nebo 250B
392 01/12/1934 Edwin Owen Roberts 60 Quarryman Brithdir Canol Llanllyfni 252B
393 13/12/1934 Catherine Roberts 26 School Teacher Llangwyfan Sanatorium 253B
394 03/01/1935 Robert Jones 65 Quarryman Fronhaul Nebo 251B
395 03/01/1935 Laura Rowlands 58 Household Duties Ynys Bwntan Pantglas 117A
396 21/02/1935 Evan Jones Parry 24 Quarryman Rhwngddwyafon Nebo 230A
397 02/04/1935 Kenneth Jones 1w Infant 3 Penyfron Talysarn 2A
398 06/04/1935 Robert Edwards 58 Quarryman 3 Frondirion Nebo 255B
399 25/04/1935 Ann Phylip Jones 59 Household Duties Tanycoed Nebo 84A
400 09/05/1935 Ann Morgan 68 Pensioner Glasfryn Rhedyw Road Llanllyfni 138A
401 17/05/1935 Katherine Owen 71 Innkeeper Quellyn Arms Rhyd Ddu 30A
402 10/06/1935 Thomas Henry Williams 63 Quarryman Stanley House Llanllyfni 151A
403 11/06/1935 Hugh Jones 1d Infant Eisteddfa Nazareth 84
404 06/09/1935 William William Hughes 55 Quarryman Gwylfa Nebo 256B
405 14/09/1935 Hendry Griffith Jones 61 Farmer Llys Coed Nebo 88A
406 14/09/1935 William Williams 63 Quarryman Bod Gwilym Llanllyfni 33A
407 28/09/1935 Rhiannon Jones 2m Infant 6 Swan Terrace Clynnog 258B
408 09/10/1935 Edith Williams 53 Household Duties Bod Gwilym Llanllyfni 33A
409 14/10/1935 Sophia Mary Dale 57 Spinster Penychwarel Nebo 259B
410 08/11/1935 David Wyn Davies 4h Infant 4 Pontycrychddwr Llanllyfni 204A
411 24/12/1935 Griffith Rowland Williams 75 Retired Draper Awelfa Victoria Rd Penygroes 238A
412 04/01/1936 Elizabeth Roberts 72 Berwyn House Talysarn 36A
413 05/03/1936 Robert Jones 2d Infant Twlc Uchaf Nazareth 173A
414 17/03/1936 Still born child Rhwngyddwyafon Nebo
415 28/03/1936 Mary Ellen Jones 15m Infant Ty'n Parc Nazareth 261B
416 11/04/1936 Alice Amelia Pealing 44 Gorlan Gron Nebo 262B Wife of Harold Pealing
417 11/04/1936 Richard Williams 85 Retired Ty'n yr Ardd Dwyran 54A
418 29/04/1936 Alice Maud Williams 30 Madoc View Tanrallt 263B Wife of Robert G Williams
419 22/08/1936 David Roberts 77 Pensioner Tirion Pelyn Nebo 204A
420 22/08/1936 Thomas Hugh Jones 61 Quarryman Penrallt Nebo 86A
421 12/09/1936 David Jones 69 Quarryman Tirbach Llanllyfni 264B
422 23/11/1936 Jane Ann Roberts 34 Household Duties Dolgau Llanllyfni 265B
423 01/12/1936 Mary Thomas 53 Household Duties Post Office Nebo 266B
424 04/02/1937 David Williams 64 Quarries 39 Rhedyw Road Llanllyfni 187A
425 04/02/1937 Kate Elizabeth Thomas 42 Household Duties Rhosdulyn Nebo 267B
426 Void Void Void Void Void Void Void Void
427 09/03/1937 Ellen Jones 63 Household Duties Maesneuadd Nebo 268/269B
428 14/05/1937 Elizabeth Jones 70 Shop Cesarea 270/271B
429 09/06/1937 Annie Gwladys Evans 44 Household Duties Benallt Llandwrog 99A
430 28/06/1937 Richard Hugh Roberts 66 Quarryman Fronhyfryd Nebo 139A
431 22/07/1937 Ellis Jones 71 Quarryman 60 Rhedyw Road Llanllyfni 103A
432 28/07/1937 Kate Roberts 59 Ty Cerrig Nebo 70A Widow of Morgan Robert
433 08/08/1937 John Williams 59 Quarryman Talymaes Mawr Nebo 80A
434 24/08/1937 Robert Lloyd Jones 62 Retired Schoolmaster Brynhyfryd Bontddu 46A
435 30/08/1937 Ellis Richard Griffith 60 Quarryman 105 Rhedyw Rd Llanllyfni 272A
436 10/10/1937 William Jones 68 Quarryman Llys Ifor Nebo 61A
437 30/10/1937 William Roberts 84 Stone Mason 9 Rhedyw Road Llanllyfni 149A
438 20/11/1937 Robert Roberts 62 Quarryman Hendrewen Nazareth 253B
439 07/12/1937 Mary Elizabeth Williams 50 Household Duties 15 Walsingham Rd Wallasey 273B
440 01/01/1938 Griffith Jones 56 Quarryman 21 Madoc View Tanrallt 274B
441 31/01/1938 Margaret Roberts 74 Farm Duties Llwyngwanadl Clynnog 240A
442 05/02/1938 William Rowlands 60 Farmer Ynys Bwntan Pantglas 117A
443 31/05/1938 Margaret Elizabeth Williams 67 Household Duties Maes Mawr Llanllyfni 275B Wife of David Thomas Wms
444 21/06/1938 Elizabeth Jones 71 Household Duties Coedcaedu Llanllyfni 276B Wife of William Jones
445 02/07/1938 David Thomas Williams 72 Retired Quarryman Maes Mawr Llanllyfni 275B
446 02/07/1938 Robert Jones 83 Farmer Bryn Castell (late Parc Nazareth) 277B
447 02/07/1938 William Jones 56 Slate Quarrier Bryn Seiont Hospital 194A
448 07/07/1938 Morris Williams 45 Quarryman Neuadd Ddu Nebo 275B
449 31/08/1938 John Owen Jones 59 Quarryman 64 Rhedyw Road Llanllyfni 279/280B
450 16/09/1938 David Davies 75 Retired Quarryman Sandford House Colwyn Bay 93A
451 10/10/1938 Mary Owen 50 Household Duties Ty Mawr Nebo 281B Wife of Hugh Owen
452 12/10/1938 Hugh Thomas 46 General Labourer 4 Rhos Dulyn Nebo 282B
453 22/10/1938 Elizabeth Jones 72 Tyhwynt ir afon Nebo 158A Wife of Robert E Jones
454 15/11/1938 William David Jones 68 Quarryman 37 Rhedyw Road Llanllyfni 283B
455 24/11/1938 William Jones 73 Slate Quarry Labourer 1 Pantyffynnon Nazareth 132
456 02/12/1938 John Pritchard 58 Quarryman 9 Snowdon Street Penygroes 286/287/288
457 26/11/1938 Richard Eifion Roberts 23 Cleaner in Crosville Glangors Isa Nebo 284/285B
458 12/12/1938 Catherine Hughes 67 4 Pontycrychddwr Llanllyfni 289B Wife of John Hughes
459 27/12/1938 Owen Williams 65 Farmer Llwynbedw Clynnog 237
460 28/12/1938 Ellen Pierce 53 33 Snowdon Street Penygroes 257B Wife of William Pierce
461 10/01/1938 Thomas Dulyn Humphreys 2m London House Llanllyfni 290B Son of G Owen Humphreys
462 01/04/1938 Margaret Williams 87 Caeglanrafon Nebo 291B Widow of Robert Williams
463 Apr 1939 Mary Thomas 73 Cynfal Llanllyfni 133A Widow of Hugh Thomas
464 06/04/1939 Owen Roberts 62 Shop Assistant Penlan Llanllyfni 292B
465 17/04/1939 Ellis Williams 77 Farmer Efail y Berth Llanllyfni 293B
466 06/05/1939 Still born child 106 Rhedyw Road Llanllyfni
467 29/06/1939 Iris May Williams 22 Shop Assistant 11 Maes Castell Llanllyfni 294B
468 15/07/1939 Robert E Jones 79 Retired Slate Quarrier Tyhwynt ir afon Nebo 158A
469 04/08/1939 Llewelyn Williams 49 Farmer Marion Clynnog 295B
470 03/08/1939 Hugh E Jones 69 Slate Quarrier and Farmer Maes Neuadd Nebo 268B
471 19/08/1939 David Hughes 70 Farmer Foel Ucha Clynnog 296/297B
472 24/08/1939 Hugh Roberts 36 Secretary Eng Depot 34 Maescastell Llanllyfni 298B
473 09/09/1939 Richard Wm Thomas 70 Slate Quarrier Brynawel Nebo 299B
474 26/09/1939 Elizabeth Jones 71 Cerrig Drudion Nebo 200A Widow of John Enoc Jones
475 20/10/1939 William Williams 5h 9 Felin Gerrig Terrace 148A Infant of Jennie M Wms
476 09/11/1939 Still born child Ty Capel Nazareth
477 09/11/1939 William Williams 79 Slate Quarrier Twlc Isa Nazareth 40A
478 11/12/1939 Maggie Roberts 37 Farm Duties Llwyngwanadl Isaf Clynnog 241A
479 13/12/1939 John Hugh Williams 69 Slate Quarrier 95 Rhedyw Road Llanllyfni 189A
480 20/12/1939 Evan Roberts 68 Building Contractor Ruthinglen West Derby Liverpool 19A
481 26/12/1939 Margaret Roberts 67 Farm Duties Dolgau Llanllyfni 111A
482 26/12/1939 William William Griffith 84 Slate Quarrier/Grave Digger 101 Rhedyw Road Llanllyfni 206A
483 02/01/1940 William Jones 71 Slate Quarry Lab/Farmer Taihirion Clynnog (late Coed Cae) 276B
484 15/03/1940 Plot 4 Rhosdulyn Nebo 301B Winifred Thomas
485 23/03/1940 Richard David Morris 78 Slate Quarrier 103 Rhedyw Road Llanllyfni 300B
486 25/03/1940 John Griffith Jones 59 Slate Quarrier Shop Glanrafon Nebo 246B
487 30/03/1940 John Ellis Jones 76 Slate Quarrier Glasfryn Nebo 23A
488 01/04/1940 Anne Jones 82 Brontyrnor Llanllyfni 239A Widow of William M Jones
489 19/04/1940 Lizzie Roberts 25 Hospital Nurse Ty Cerrig Nebo 302B
490 22/05/1940 Annie Williams 74 87 Rhedyw Road Llanllyfni 243A Widow of W R Williams
491 29/05/1940 Gwen Lloyd Rowlands 68 58 Rhedyw Road Llanllyfni 303/304/305 Wife of Evan Rowlands
492 11/06/1940 Jane Jones 61 Shop Glanrafon Nebo 246B Widow of J G Jones
493 24/09/1940 Griffith David Roberts 62 Slate Quarrier Eryri House Nebo 306B
494 14/10/1940 Dilys May Hughes 11 Scholar Fron Eryri Nebo 213A
495 11/11/1940 Annie Morris 52 112 Rhedyw Road Llanllyfni 307B Wife of William Morris
496 27/11/1940 William Henry Williams 65 Coal Merchant Glyndwr Llanllyfni 67A
497 05/12/1940 Iorwerth Jones 29 Devonport (late Tirbach) 264B
498 06/01/1941 Catherine M Griffith 89 101 Rhedyw Road Llanllyfni 206A Widow of William Griffith
499 25/01/1941 Anne Roberts 89 9 Rhedyw Road Llanllyfni 149A Widow of William Roberts
500 30/04/1941 Beti Wyn Jones 3m Cerrig Drudion Nebo 308B Daughter of Ellen Jones
501 03/05/1941 Gwen Griffiths 83 86 Rhedyw Road Llanllyfni 309B Wife of William Griffiths
502 15/05/1941 Richard R Williams 55 Slate Quarrier 11 Maescastell Llanllyfni 294B
503 17/05/1941 Thomas Richard Crews 3m 7 Rhosdulyn Nebo 310/311B Infant of Thomas R Crews
504 02/07/1941 Laura Jones 77 Tegfryn Llanllyfni 229A Widow of Thomas Jones
505 29/07/1941 John Pyrs Thomas 57 Slate Quarrier Post Office Nebo 266B
506 06/09/1941 Olga Owen 18m 37 Maes Castell Llanllyfni 312B Daughter Ruth and J Aled Owen
507 23/09/1941 Ellen Jones 58 3 Panyyffynnon Nazareth 132A
508 15/11/1941 Gwen Roberts 83 Bryniau Cochion Llanllyfni 74A
509 17/01/1942 Elizabeth Thomas 71 Bryn Awel Nebo 299B Widow of Richard W Thomas
510 22/01/1942 Ann Hughes 80 Tai Newyddion Nebo 157A
511 28/02/1942 Hugh Hugh Jones 74 Glangors Isaf Nebo 284B
512 28/02/1942 Ellen Jones 63 Tirbach Llanllyfni 264B Widow of David Jones
513 03/03/1942 Griffith Lloyd Jones 67 Quarrier Gwynfa Llanllyfni 16A
514 06/04/1942 Evan Rowlands 71 County Council 58 Post Office Tce Rhedyw Rd 303B
515 04/04/1942 Catherine Roberts 54 Bodfol Cilan Abersoch 13A Widow of Griffith Roberts
516 11/04/1942 Griffith Griffiths 81 Pensioner 6 Pontycryddwr Llanllyfni 309B
517 06/05/1942 John Hughes 74 Pensioner Bod Gared Rhostryfan 289B
518 May 1942 William Edwards 64 Joiner Maes Mawr Llanllyfni 313/314B
519 30/06/1942 Henry Ellis Jones 61 Slate Quarrier 22 Water Street Penygroes 34A
520 08/07/1942 Robert Griffith 72 Pensioner Caedu Uchaf Llanllyfni 315B
521 07/07/1942 Owen Pritchard 72 Bryn Dyffryn Talysarn 6A
522 08/08/1942 Ann Ellen Jones 75 Glasfryn Nebo 23A Widow of John Ellis Jones
523 04/11/1942 John Griffiths 53 Coalier Glanrafon Tce Pontylloc Nebo 316B
524 16/11/1942 Mary Ellen Owen 70 35 Rhedyw Road Llanllyfni 115A Widow of Humphrey Owen
525 26/12/1942 Ada Barber 65 Household Duties 1 Pantycelyn Terrace Llanllyfni 317B
526 31/12/1942 Laura Pritchard 75 Taldrwst Tanrallt 236A Widow of Robert Pritchard
527 27/01/1943 Griffith R Williams 30 Invalid 4 Brynsisillt Llanllyfni 135A
528 01/03/1943 John Hugh Roberts 70 34 Maescastell Llanllyfni 298B
529 27/03/1943 Anne Roberts 75 Tower Penygroes 210A
530 07/04/1943 Jane Hughes 83 Bryngwyn Nazareth 147A Widow of John Hughes
531 10/04/1943 Anne Morris 80 103 Rhedyw Road Llanllyfni 300B Widow of Richard Morris
532 06/05/1943 Maggie Roberts 64 Household Duties 107 Rhedyw Road Llanllyfni 183A
533 07/05/1943 Kate Hughes 54 106 Rhedyw Road Llanllyfni 171A Widow of John Hughes
534 11/05/1943 Griffith Roberts 80 Farmer Llwyngwanadl Clynnog 240A
535 22/07/1943 Griffith Henry Williams 39 Joiner Tan Drwfl Nazareth 318B
536 01/10/1943 Ieuan Hughes 4 28 Maesycastell Llanllyfni 319B Son of Blodwen and W J Hughes
537 01/11/1943 John Hughes 54 Quarryman Glangors Uchaf Nebo 321B
538 06/11/1943 Humphrey Jones 63 Quarryman Glangors Uchaf Nebo 123A
539 02/12/1943 David Evan Griffith 83 Farmer Grafog Groeslon 320B
540 04/12/1943 Jane Griffith 86 Grafog Groeslon 320B Widow of David E Griffith
541 25/01/1944 Kate Winifred Jones 62 Madoc View Tanrallt 274B Widow of Griffith Jones
542 27/01/1944 John Osborne Williams 12d Arwel Nantlle 322B Infant of Robert J Williams
543 17/03/1944 Harriet Anne Jones 59 Household Duties Weirglodd Newydd Talysarn 2A
544 18/03/1944 William David Roberts 67 Postmaster Post Office Llanllyfni 323/324B
545 06/04/1944 Griffith Jones 82 Retired Butcher Bod Ruffydd Llanllyfni 134A
546 06/04/1944 Marian Jones 17m Brynteg Llanllyfni 258B Infant of Kate and Ellis Jones
547 04/05/1944 Alice Thomas 60 Household Duties Glanddol Maesycastell Llanllyfni 325B
548 09/05/1944 Richard Williams 62 Blacksmith and Farmer Tynllwyn Llanllyfni 326B
549 02/06/1944 Glenys Margaret Roberts 10m Whitefield Manchester 186 Infant of Mennai and W Rbts
550 22/07/1944 Robert Arfon Lloyd 2 18 Maesycastell Llanllyfni 327/328B
551 07/10/1944 John William Williams 59 Slate Quarrier Tanydderwen Nantlle 329B
552 01/11/1944 Miriam Morris 68 Brynffynnon Llanllyfni 100A Widow of Evan Morris
553 23/11/1944 Kate Roberts 68 Post Office Llanllyfni 323B Widow of W D Roberts
554 12/12/1944 Annie Phylip Thomas 47 Glanaber Nazareth 330B Wife of Henry G Thomas
555 29/12/1944 Carol Rice 3m Rhosdulyn Nebo 331/332B Infant of Olwen Rice
556 10/01/1945 Elizabeth Roberts 68 Gwynfa Rhedyw Road Llanllyfni 177A Widow of William Roberts
557 03/02/1945 Thomas R Jones 68 Bryngoleu Nebo 333B
558 10/03/1945 John Robert Roberts 80 Retired Slate Quarrier 107 Rhedyw Road Llanllyfni 183A
559 29/03/1945 Emily Wyn Evans 10w 112 Rhedyw Road Llanllyfni 334B Infant of Margaret and T R Evans
560 10/05/1945 Catherine Williams 89 20 Rhedyw Road Llanllyfni 109
561 14/08/1945 Maldwyn Williams 1 28 Maesycastell Llanllyfni 335/336B Infant of A r and John T Wms
562 06/10/1845 Mary Williams 45 Household Duties 2 Penrhiw Capel Uchaf Clynnog 337/338B
563 08/10/1945 William Hughes 35 Slate Quarrier Cae Mawr Llanllyfni 340/341B
564 18/10/1945 Gwen Williams 65 Nant Cwmbran Uchaf Nazareth 63 Widow of Richard Williams
565 09/11/1945 William Owen Williams 47 2 Penrhiw Capel Uchaf Clynnog 337B
566 06/12/1945 Richard Thomas 79 Butcher Eryri Hospital Carnarvon 38
567 06/12/1945 Edwin Roberts 6m Buarthau Llanllyfni 342B
568 27/12/1945 John Hugh Hughes 73 Slate Quarrier Is Dulyn Nebo 343B
569 25/01/1946 Richard Williams 73 Farm Labourer 4 Brynsisillt Llanllyfni 332B
570 18/02/1946 Ellen Crews 58 Household Duties 5 Rhosdulyn Nebo 311B
571 19/02/1946 Ellen Griffith 86 Spinster Wenallt Rhedyw Road Llanllyfni 207A
572 26/03/1946 Sydney Jones 86 Widow Brynllan Rhedyw Road 344/345/346B
573 28/03/1946 J William Davies 78 Minister Garth County Rd Penygroes 347B
574 01/04/1946 Robert G Roberts 70 Quarryman Bryncoch Mawr Nebo 348B
575 02/05/1946 Evan Roberts 69 6 Rhosdulyn Nebo 17A
576 04/05/1946 Jane Jones 74 Spinster Cemlyn Chapel St Penygroes 9A
577 07/05/1946 Margaret Jane Roberts 63 43 Linkside Bebbington 187A Widow of R W Roberts
578 26/06/1946 John Cadwaladr Owen 70 Joiner Bryngors Nazareth 140A
579 04/09/1946 William Jones 62 Quarryman 22 Rhedyw Road Llanllyfni 305B
580 05/09/1946 Morris Owen 57 Quarryman Talymaes Nebo 349 B
581 19/10/1946 William Hughes 64 Quarryman Tai Newyddion Nebo 157A
582 05/11/1946 Leslie Griffiths 1m 23 Coedmadog Road Talysarn 225A
583 04/12/1946 John Robert Jones 78 Labourer Tyrpaig Penygroes 35A
584 17/12/1946 Hugh Robert Jones 59 Quarrier Weirglodd Newydd Talysarn 2A
585 24/12/1946 William J Pritchard 60 Quarrier 20 Maesycastell Llanllyfni 350B
586 27/12/1946 Annie Jones 63 Household Duties 119 Rhedyw Road Llanllyfni 234B
587 13/01/1947 Jane Owen 92 Tynypwll Nebo 154A Widow of Hugh Owen
588 16/01/1947 Robert Richard Griffith 65 Gerallt Rhedyw Road Llanllyfni 126A
589 23/01/1947 Jeffrey Jones 77 Quarrier Aelybryn Rhedyw Road Llanllyfni 129A
590 30/01/1947 Jane Jones 75 Shop Newydd Llanllyfni 127A Widow of Robert Jones
591 03/03/1947 Gwen Jones 63 Widow 10 Rhedyw Road Llanllyfni 333B
592 15/03/1947 William John Hughes 70 Labourer Derwyn Felingerrig Llanllyfni 351/352B
593 05/04/1947 Jennie Roberts 22 Typist St John's Wood London 184A
594 21/04/1947 Elizabeth Ann Humphreys 58 Isallt Rhedyw Road Llanllyfni 195A Widow of Griffith Humphreys
595 03/05/1947 Gareth Meirion Perkins 4w Infant Tyddyn Difyr Llanllyfni 336/354B
596 08/05/1947 Daniel Owen 59 Quarrier 19 Maesycastell Llanllyfni 353B
597 28/05/1947 Catherine Jones 66 Household Duties Cartrefle 125 Rhedyw Road 355B
598 07/06/1947 Margaret Ellen Pritchard 81 Llyfnwy House Llanllyfni 220/221A Widow of Capt O B Pritchard
599 11/06/1947 Elizabeth Griffiths 77 Llanon Llansant ffraid 231A Widow of William Griffith
600 20/06/1947 Janet Jones 71 Household Duties 4 Felingerrig Llanllyfni 168A
601 18/10/1947 John William Williams 59 Quarrier Tynpwll Llanllyfni 148A
602 08/11/1947 Ada Blanche Edwards 68 Maes Mawr Llanllyfni 314B Widow of William Edwards
603 11/12/1947 Mary Jones 77 Glangors Isaf Nebo 284B Widow of Hugh Hugh Jones
604 24/12/1947 Griffith Roberts 67 Farmer Bryn Coch Nebo 60A
605 17/01/1948 Margaret Griffiths 74 Craigwen Llanllyfni 146A Widow of H Pyrs Griffith
606 17/03/1948 Margaret Ellen Roberts 69 Hendrewen Nazareth 253A Widow of Robert Roberts
607 31/03/1948 Margaret Ann Hughes 56 Household Duties Cae Grasbil Nebo 65A
608 08/06/1948 Rachel Owen 79 Dulyn Llanllyfni 89A Widow of W Henry Owen
609 10/06/1948 Richard Owen Jones 80 Maeslyn Penygroes 153A
610 07/07/1948 David Rees Evans 67 Slate Quarrier Wellington House Llanllyfni 99A
611 12/08/1948 Robert Benjamin Williams 79 Quarrier 21 Rhedyw Road Llanllyfni 357/358B
612 11/10/1948 Trevor Roberts 9w Infant Hafod y Coed Groeslon 165A
613 17/10/1948 Richard Pritchard 2h Infant Taldrwst Penygroes 236A
614 03/11/1948 Jane Williams 91 Marion Clynnog 43A
615 13/11/1948 Eifion Wyn Jones 8m Infant 4 Pantycelyn Llanllyfni 359B
616 16/12/1948 William Morris 59 Fitter's Mate 103 Rhedyw Road Llanllyfni 307B
617 26/01/1949 Anne Elizabeth Jones 84 Bwlchgwyn Nebo 91A
618 03/02/1949 Alford Williams 62 Quarrier Ty Newydd Llanllyfni 360/361B
619 10/02/1949 Jane Williams 74 4 Brynsisillt Llanllyfni 332B Widow of Richard Williams
620 26/03/1949 Ellen Morris 70 Cemlyn Chapel St Penygroes 90A Widow of David Morris
621 07/04/1949 Catherine Jones 74 The Grove Penygroes 86A Widow of Thomas Hugh Jones
622 16/05/1949 John Owen Jones 54 Postman Bryn Mawr Nebo 362B
623 24/05/1949 Phoebe Ellen Williams 81 3 Beatrice Terrace Talysarn 363B Widow of John Williams
624 18/06/1949 Elizabeth Jones 26 Nurse 1 Rhosdulyn Nebo 364/365B
625 22/06/1949 Robert Robert Williams 62 Slate Quarrier Cae Glanrafon Nebo 366/367B
626 18/07/1949 Mary Ann Jones 68 Llwydcoed Fawr Llanllyfni 214 Widow of John Jones
627 20/07/1949 Jane Roberts 75 6 Rhosdulyn Nebo 17A
628 24/07/1949 William Humphreys 47 Quarrier Brynmelyn Nebo 368B
629 25/08/1949 Clifford Hughes 36 General Labourer 103 Rhedyw Road Llanllyfni 369B
630 10/09/1949 Hugh Williams 67 Brynawel Llandwrog 37A
631 17/09/1949 Owen Owen Williams 50 Farmer Rhosyrunman Llanllyfni 237A
632 22/11/1949 Margaret Jones 77 Tirionfa Llanllyfni 370B Wife of Richard Jones
633 10/12/1949 Laura Winifred Roberts 73 Widow 5 Maesycastell Llanllyfni 286B
634 13/12/1949 Catherine Jones 71 100 Rhedyw Road Llanllyfni 371B Wife of Evan Jones
635 14/12/1949 William Roberts 77 Retired Quarrier Gorphwysfa Rhedyw Road 166A
636 19/12/1949 Thomas Rees Evans 36 Joiner 112 Rhedyw Road Llanllyfni 334B
637 20/12/1949 Jane Roberts 81 5 Bron y Graig Llangefni 114A Widow of Robert O Roberts
638 01/01/1950 Mary Thomas 84 Bronfoel Nebo 205 Widow of Evan Thomas
639 30/01/1950 John Lewis 48 Farmer Elernion Trevor 372B
640 01/02/1950 Aydrey Wyn Parry 1w Infant Eisteddfa Uchaf Nazareth 373B
641 08/02/1950 Hugh Roberts 75 Farm Labourer Ty Draw Llanllyfni 12A
642 18/02/1950 Ellen Williams 80 30 Rhedyw Road Llanllyfni 374/375B Wife of Griffith Williams
643 23/02/1950 David Jones Pierce 83 Joiner (Contractor) Minafon Trevor 83A
644 17/03/1950 Evan Watkin Roberts 69 Farm Labourer 3 Brynsisillt Llanllyfni 102A
645 20/03/1950 Rose Williams 52 Household Duties 4 Glanrhonwy Nantlle 376B
646 20/04/1950 Margaret Williams 81 21 Rhedyw Road Llanllyfni 357B Widow of R B Williams
647 15/06/1950 Maggie Jones 60 Household Duties Cerrig Drudion Nebo 377B
648 30/11/1950 Valmai Williams 3h 28 Maesycastell Llanllyfni 335B Infant of A R and John T Wms
649 09/12/1950 Catherine Williams 69 Spinster Frondeg 6 Rhosdulyn Nebo 378B
650 08/12/1950 Margaret Jones 79 Maeslyn Llanllyfni Road 153A Widow of John Jones
651 01/01/1951 Mary Winnie Jones 52 Household Duties 1 Rhosdulyn Nebo 364B
652 18/01/1951 Rowland Parry 48 Engine Driver 4 Monton Avenue Eccles 379-382B
653 25/01/1951 Ann Evans Jones 67 Housekeeper Tai'r Eithin Nebo 135A
654 05/02/1951 Evan Thomas Jones 80 Shopkeeper Shop Cesarea Upper Llandwrog 270
655 08/02/1951 Mair Eluned Davies 27 Household Duties 1 Rhosdulyn Nebo 365B
656 10/02/1951 William Roberts 83 Quarrier (Retired) 62 Rhedyw Road Llanllyfni 383B
657 27/02/1951 Elizabeth Ellen Owen 74 Bryncoch Bach Nebo 191A Wife of Griffith Owen
658 24/03/1951 Catherine Owen 76 Llys Dulyn Penygroes 28A Widow of Watkin Owen
659 07/04/1951 Ellen Jones 84 Bryn Mawr Nebo 174A Widow of Hugh Jones
660 10/04/1951 Polly James Walker 52 Household Duties Gwynfaes Llanllyfni 384B
661 19/05/1951 Elizabeth Jane Griffith 73 13 Rhedyw Road Llanllyfni 224A Widow of Griffith Griffiths
662 27/11/1951 James Hugh Jones 70 Roadman (Labourer) 28 Maesycastell Llanllyfni 354B
663 03/01/1952 Owen Jones 82 Slate Quarrier Retired 63 Rhedyw Road Llanllyfni 121A
664 16/01/1952 Hugh Hugh Hughes 69 Slate Quarrier 22 Water Street Penygroes 212
665 26/01/1952 Morfydd Jones 20 Rhydlydan Nebo
666 04/02/1952 Elizabeth Griffith 81 Alpha Cottage Rhedyw Road 155A Widow of Evan S Griffith
667 03/03/1952 Mary Ellen Jones 77 Bradford House Llanllyfni 283B Widow of William D Jones
668 17/03/1952 Jane Evans 81 Bryngro Farm Llanllyfni 385B Wife of David John Evans
669 17/03/1952 Ann Williams 87 5 Felingerrig Llanllyfni 198A Widow of Wm R Williams
670 23/04/1952 Ellen Jones 83 26 County Road Penygroes 277 Widow of Robert V Jones
671 13/05/1952 Charles P J Crews 78 Farmer 4 Llwynfuches Penygroes 130
672 09/07/1952 Richard Jones Pritchard 57 Slate Quarrier Penrhos Maescastell Llanllyfni 386B
673 05/09/1952 Ernest Charles Newton 80 Schoolmaster (retired) 3 Gwynfaes Tanrallt Llanllyfni 387B
674 10/09/1952 Lizzie Williams 61 1 Glanaber Llanllyfni 360B Widow of Alford Williams
675 20/09/1952 Robert Owen Williams 29 Watch Repairer Caeglanrafon Nebo 366B
676 04/10/1952 Aerwyn Williams 42 General Labourer Post Office House Llanllyfni 389/390B
677 11/12/1952 John Emrys Parry 46 Isfryn Rhedyw Road Llanllyfni 380B
678 26/12/1952 Henry Richard Parry 53 Slate Quarrier Bermo Rhedyw Road 345B
679 30/01/1953 Catherine Mary Roberts 81 2 Priory Terrace Caernarvon 141A Widow of William D Roberts
680 21/02/1953 Jane Roberts 84 Farm and House Duties Dolgau Llanllyfni 265B
681 30/03/1953 Valerie Jones 8m 3 Bryn Rhedyw Llanllyfni 388B
682 04/04/1953 Margaret Barbara Newton 77 3 Gwynfaes Tanrallt Llanllyfni 387B Widow of Ernest C Newton
683 13/04/1953 Jane Catherine Jones 45 Household Duties 4 King's Road Penygroes 391B
684 11/06/1953 Annie Jones 68 28 Maesycastell Llanllyfni 354B Widow of James Jones
685 13/07/1953 Laura Jane Roberts 80 Taleithin Isaf Tanrallt 215B Widow of Robert W Roberts
686 13/08/1953 Ivor Wyn Owen 46 Omnibus Driver 5 Llanberis Road Caernarvon 30A
687 21/09/1953 Ellen Jones 73 64 Rhedyw Road Llanllyfni 279B Widow of John Owen Jones
688 19/10/1953 Hugh Ellis Jones 61 Quarrier 60 Rhedyw Road Llanllyfni 103A
689 24/11/1953 Catherine Jane Jones 68 Glandeulyn Nebo 108A Widow of Robert Ellis Jones
690 07/01/1954 Ellen Mary Williams 74 Spinster Ty'n Pant Nebo 393B
691 02/02/1954 David John Evans 85 Farmer (Retired) Bryngro Farm Llanllyfni 385B
692 04/02/1954 Daniel Williams 68 Blacksmith (Retired) Post Office House Llanllyfni 389B
693 18/02/1954 Mary Hughes 82 Hen Siop Nazareth 105A
694 30/03/1954 Jane Ellen Hughes 75 Treflys Groeslon 172A Widow of Trevor H Hughes
695 29/05/1954 Kate Thomas 66 Household Duties 35 Maescastell Llanllyfni 392B
696 08/06/1954 Elizabeth Owen 89 30 High Street Penygroes (late) 197A Widow of Owen Evans
697 21/06/1954 Ellen Hughes 66 11 Rhedyw Road Llanllyfni 116A Wife of Evan Hughes
698 04/09/1954 Elizabeth Roberts 80 3 Brynsisillt Llanllyfni 102A Widow of Evan Roberts
699 13/10/1954 Jarrett Hughes 70 Farmer Llwyn Impia Clynnog 394B
700 18/10/1954 William Hughes 72 Quarryman and Farmer 3 Market Place Penygroes 341B
701 21/10/1954 Mary Roberts 66 Domestic Servant 41 Rhedyw Road Llanllyfni 181A Daughter late Thos/Mary Rbts
702 25/11/1954 Lizzie Ellen Williams 72 2 Beatrice Terrace Talysarn 157A
703 01/02/1955 Mary Elizabeth Owen 71 19 Maesycastell Llanllyfni 353B Widow of Daniel Owen
704 01/03/1955 John Jones 62 Cerrig y Drudion Nebo 377B
705 10/03/1955 Robert John Owen 72 Chemist (Retired) 119 Rhedyw Road Llanllyfni 4C
706 14/04/1955 Catherine Hughes 86 1 Bryntwrog Tce Upper Llandwrog 343B Widow of John Hughes
707 03/05/1955 Robert Evan Thomas 68 Slate Quarrier Retired Bwlch Gwynt Nebo 47A
708 17/05/1955 John Christmas Jones 75 Clerk Dorothea Slate Quarry 125 Rhedyw Road Llanllyfni 355B
709 18/06/1955 William Williams 69 Slate Quarrier/Lab (ret) Awelfor Tram Road Penygroes 29A
710 24/08/1955 Robert J Owen 59 Labourer 121 Rhedyw Road Llanllyfni 1C
711 19/10/1955 Griffith Vaughan Jones 58 Schoolmaster Padarn Talysarn/111 Rhedyw Rd 2C
712 11/01/1956 Hannah Williams 79 Widow King's Drive Caldy Cheshire 293B
713 12/01/1956 Esther Williams 72 Housewife 9 Snowdon Street Penygroes 288B
714 31/01/1956 Hugh Owen 68 Pensioner Ty Mawr Nebo 281B
715 07/04/1956 Ellen Jones 67 Housewife Talmignedd Uchaf Nantlle 142A
716 14/05/1956 Richard Jones 83 Pensioner Llwyn Eithin Snowdon Street 3870B
717 12/06/1956 Ceridwen Williams 43 Spinster Rodyn Rhedyw Road Llanllyfni 390B
718 02/07/1956 Ellen Edwards 61 Widow Ty Draw ir Afon Llanllyfni 232A
719 07/08/1956 Joseph G Jones 82 Quarryman (retired) Nant Noddfa Nebo 3C
720 30/08/1956 Howell Jones 73 Commercial Traveller Maes y Bedd Upper Garth Rd Bangor 7C
721 31/08/1956 Elizabeth Ellen Williams 63 School Teacher (ret) Llys Madog Llanllyfni 185A
722 31/10/1956 David Roberts 57 Farmer Bryniau Cochion Llanllyfni 5C
723 03/12/1956 Robert Griffith Williams 78 Retired Tailor Snowdon Street Portmadoc (late) 273B
724 14/01/1957 Henry G Thomas 59 Insurance Agent Glan Aber Nazareth 330B
725 17/01/1957 Ann Jones 75 Household Duties Tyn y Fron Nazareth 137A
726 19/01/1957 John Owen 82 Pensioner Blaen y Foel Nebo 6C
727 19/01/1957 Claudia Williams 75 Spinster 6 Rhos Dulyn Nebo 378B
728 21/01/1957 Phoebe Roberts 51 Spinster Gorffwysfa Llanllyfni 166A
729 24/01/1957 Moses R Williams 79 Retired Quarryman Bro Wen High St Penygroes 367B
730 28/02/1957 Griffith Ellis Jones 66 Slate Quarryman 5 Brynsisyllt Terrace Llanllyfni 8C
731 13/03/1957 William Williams 72 Quarryman Bodawen Tanrallt 169A
732 14/03/1957 Evan Jones 79 Pensioner 35 Bridge St Walton on Thames 371B
733 15/03/1957 Margaret Roberts 84 Widow Groesffordd Tremeirchion 39A
734 16/03/1957 Margaret Owen Williams 78 Household Duties 98 Rhedyw Road Llanllyfni 87A
735 11/05/1957 John Pritchard 79 Pensioner Bryn Llwyd Llanllyfni 9C
736 24/06/1957 Humphrey Jones 84 Pensioner 20 Rhedyw Road Llanllyfni 10A
737 26/06/1957 Thomas Eilian Jones 42 Quarryman 12 Maescastell Llanllyfni 10C
738 26/08/1957 Robert John Williams 63 Quarryman Arwel Nantlle 322B
739 24/09/1957 Margaret Owen Evans 33 Widow 112 Rhedyw Road Llanllyfni 334B
740 26/12/1957 Sarah Ann Jones 77 Widow Nant Noddfa Nebo 3C
741 27/12/1957 Ann Ellen Pritchard 61 Widow Bryn Llwyd 117 Rhedyw Road 9C
742 29/01/1958 Annie May Hughes 55 Domestic Servant Plas Mawr Groeslon 11C
743 18/02/1958 Jane Evans 83 Widow 68 County Road Llanllyfni 315B
744 28/02/1958 Laura Jones 86 Widow Llys Ifor Nebo 61A
745 08/05/1958 Griffith O Humphreys 47 Quarryman 19 Rhedyw Road Llanllyfni 290B
746 19/05/1958 William Edward Jones 71 Retired Quarryman Llwyd Coed Llanllyfni 163A
747 10/07/1958 Plot Bebbington Wirral 17C William L Roberts
748 23/07/1958 William Charles Jones 66 Farmer Bryn Person Nebo 346B
749 09/08/1958 David Griffith Thomas 64 Coal Miner 11 Bryn Rhedyw Llanllyfni 392B
750 19/08/1958 Ellen Roberts 91 Widow 62 Rhedyw Road Llanllyfni 383B
751 28/08/1958 John Owen Thomas 76 Quarryman Cae Cyd Groeslon 15C
752 02/09/1958 John Owen Parry 64 Crane Driver 86 Barmouth Terrace Llanllyfni 12C
753 15/09/1958 Robert Jones 69 Quarryman 2 Pant y Celyn Llanllyfni 13C
754 19/09/1958 Fanny Hughes 64 Housewife Hafod Unos Nazareth 14C
755 18/10/1958 William John Roberts 72 Quarryman Haulfryn Penygroes 18C
756 29/10/1958 Robert Griffith 80 Quarryman Llwydcoed Llanllyfni 145A
757 05/11/1958 Peter Jones 28 Farm Labourer Tyn Park Nazareth 261B
758 13/11/1958 Laura Ellen Hughes 60 Housewife 12 Rhos Dulyn Nebo 16C
759 06/12/1958 Gwilym Robert Jones 64 Farm Labourer 20 Rhedyw Road Llanllyfni 19C
760 27/12/1958 Elizabeth Evans 83 Housewife 118 Rhedyw Road Llanllyfni 58A
761 15/01/1959 Jane Jones 79 Spinster Dulyn 5 Glan Aber Llanllyfni 89A
762 05/02/1959 Griffith Ellis Roberts 59 Watchman 13 Rhedyw Road Llanllyfni 225A
763 14/04/1959 Robert Jones 70 Retired Quarryman 5 Pont Crychdwr Llanllyfni 20C
764 17/04/1959 Mary Williams 93 Widow 16 Bro Silyn Talysarn 62A
765 08/06/1959 Jane Roberts 68 Widow 18 Maes Dulyn Penygroes 204A
766 24/06/1959 Emily May Owen 64 Widow 121 Rhedyw Road Llanllyfni 1C
767 08/07/1959 John Hugh Williams 76 Retired Quarryman 2 Bryn Llyfnwy Nebo 21C
768 12/08/1959 Annie Morgans 70 Spinster 127 Rhedyw Road Llanllyfni 138A
769 01/09/1959 John J Jones 82 Pensioner Tyn y Fron Nazareth 137A
770 10/11/1959 Cathrine Jones 70 Spinster 60 Rhedyw Road Llanllyfni 273B
771 27/11/1959 Kate Williams 72 Widow Llys Myfyr Deiniolen 326B
772 09/12/1959 Mary Williams 84 Widow Stanley House Llanllyfni 151A
773 01/01/1960 Richard Thomas 70 Retired Farmer Ger y Wyddfa Talysarn 75A
774 21/01/1960 Ruth Owen 45 Housewife Ty Capel Glasgoed Penisarwaen 312B
775 14/05/1960 Annie Morris Jones 72 Widow Llwyd Coed Llanllyfni 163A
776 19/05/1960 Jane Hughes 75 Widow Canle 5 Maes Gwydir Trevor 351B
777 30/05/1960 Evan John Hughes 72 Pensioner 23 Rhedyw Road Llanllyfni 116A
778 31/08/1960 David John Jones 53 Welder 6 Bont Crychddwr Llanllyfni 26C
779 27/10/1960 Dora Edith Jones 66 Widow 62 Rhedyw Road Llanllyfni 181A
780 17/11/1960 Jane Lewis 82 Housewife 2 Pen y Bont Talysarn 22C
781 30/11/1960 Griffith Williams 85 Retired Mason 30 Rhedyw Road Llanllyfni 374B
782 31/12/1960 William Jones 65 Pensioner 114 Rhedyw Road Llanllyfni 202A Died Tyn Lon Rhydybenllig
783 23/03/1961 Elizabeth J Thomas 70 Widow 1 Bryn Llyfnwy Nebo 164A
784 11/04/1961 Eirian Mary Owen 24 Housewife 5 Glyn Llifon Tce Groeslon 27/28C
785 10/06/1961 William Jones 73 Retired Miner Bryn Mawr Nebo 362B
786 08/08/1961 Martha L Jones 57 Domestic Servant 23 Snowdon Street Penygroes 377B
787 13/09/1961 Elsie Ann Jones 53 Housewife Pen y Nant Nazareth 23C
788 18/11/1961 Julia Yates Lee 67 Housewife Pen Cae Newydd Nebo 29C
789 08/12/1961 Morris Parry 46 Assistant Surveyor Y Ddol King's Road Penygroes 25C
790 30/01/1962 Ann Pritchard 86 Widow Bryn Dyffryn Talysarn (late) 6A
791 01/02/1962 Idwal Jones 59 Schoolmaster Nebo Cynfal 36 Rhedyw Road Llanllyfni 30C
792 15/03/1962 Dorothy Ellen Hughes 81 Widow 2 Market Place Penygroes 341B
793 14/04/1962 Robert Evans 85 Retired Blacksmith Preswylfa 118 Rhedyw Road 58A
794 17/04/1962 Jane Ellen Edwards 85 Widow 3 Fron Dirion Nebo 255B
795 23/04/1962 Evan E Williams 79 Retired Quarryman Llwyndu House Market Place 5A
796 28/05/1962 Magdalen Williams 77 Widow 39 Snowdon St Penygroes 37A
797 30/05/1962 Ruth Ann Williams 77 Widow Rodyn 38 Rhedyw Road Llanllyfni 390B
798 31/05/1962 Nelli Grele 48 Household Duties Llwyn Bedw Nazareth 31C
799 06/06/1962 Christopher Hughes 3m Child Pant Pistyll Nebo 32C
800 07/06/1962 Louisa Roberts 84 Widow Eryri House Nebo 306B
801 26/06/1962 Thomas Owen Lewis 81 Pensioner 2 Pen Bont Talysarn 22C
802 02/07/1962 Plot 8 Patrick Ave Waverton Est Rhyl 33C Mrs M Davies
803 09/07/1962 Margaret Roberts 85 Widow 11 Welwyn Rd Cardiff (late 34 Maescastell) 298B
804 17/07/1962 William Richard Price 60 Quarryman 11 Clynnog Road Penygroes 37C
805 25/07/1962 Mary Jane Pritchard 76 Widow 2 Bryn Rhedyw Llanllyfni 350B
806 05/09/1962 Elizabeth Jones 86 Housewife Goleufryn Nazareth 45A
807 04/10/1962 Jennie Jones 48 Housewife 1 Glanaber Llanllyfni 360B
808 19/10/1962 John Robert Jones 83 Retired Farmer Goleufryn Nazareth 45A
809 15/11/1962 Annie Roberts 58 Widow Bryniau Cochion Nebo 5C
810 17/11/1962 Ellen Pritchard 61 Housewife 5 Maesycastell Llanllyfni 287B
811 05/12/1962 Margaret Mary Jones 89 Housewife 1 Glanrafon Tce Nebo 34C
812 11/12/1962 Robert John Jones 50 Joiner 21 Albert Drive Orrell Park Liverpool 38C
813 13/12/1962 Gwladys Williams 66 Retired Schoolteacher 87 Rhedyw Road Llanllyfni 243A
Entries Per Page
Displaying Page of