Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • GL - Llythyren y Bedd / Grave Letter
  • GR - Cyfeireb y Bedd / Grave Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • NOTES - Nodiadau / Notes
ID
GL
GR
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
NOTES
1 A A1 William Williams Pentre Isaf 30/11/1892 15 Evan Davies Llanllechid
2 A A6 Marie Jones Henllys Beaumaris 10/08/1893 4m R M Jones Curate
3 A A6 Mary Griffith Ty'n Lon 20/06/1894 30 R M Jones Curate
4 A A9 Ellen Roberts Tan Rallt Cottages 03/11/1894 10d R M Jones Curate
5 A A6 John Griffith Ty'n Lon 08/12/1894 8m R M Jones Curate
6 A A5 David Williams Tanlon 16/02/1895 34 Evan Davies Llanllechid
7 A A8 Lewis Thomas Tanlon 02/05/1895 63 Evan Davies Llanllechid
8 A A7 Elizabeth Griffith Ty'n Lon 19/10/1895 69 R M Jones Curate
9 C A11 Lewis Evans Felin Isa Yard Llandegai 23/11/1895 78 Evan Davies Llanllechid
10 A A5 Mary Williams Tanlon 25/04/1896 70 Evan Davies Llanllechid
11 A A12 Elizabeth Jane Jones Tanylon Aber Road 06/05/1896 1 John Davies Curate
12 David McNaught Caban Coch 05/09/1896 48 Evan Davies Llanllechid
13 C A9 David Williams Dolhelyg 09/09/1896 6w Evan Davies Llanllechid
14 A A19 Morris Morris Dugoed Farm Penmachno 03/12/1896 65 Evan Davies Llanllechid
15 C A7 Thomas John Gray Weaverley House Llandudno 12/03/1897 6 John Davies Curate
16 A A16 Owen Foulkes Tanlon 30/03/1897 42 Evan Davies Llanllechid
17 C A15 Kate Jones Ty Talcen Talybont 16/02/1898 4 John Davies Curate
18 C A5 Mary Lewis 4 Mount Street Bangor 06/04/1898 70 Evan Davies Llanllechid
19 D A2 Jane Hughes Aberogwen 20/04/1898 44 Evan Davies Llanllechid
20 C A9 Jane Williams Dolhelyg 14/11/1898 4 Evan Davies Llanllechid
21 C A5 Ellin Hughes Cochwillan Factory 24/11/1898 74 Evan Davies Llanllechid
22 C A6 Olwen Gwynedd Roberts Cochwillan Mills 01/07/1899 3 Evan Davies Llanllechid
23 D A3 Owen Ellis Tynhendre 15/07/1899 64 Evan Davies Llanllechid
24 A D22 Mary Parry Coetmor Hall 21/02/1900 48 Evan Davies Llanllechid
25 A A22 Ann Williams Wern Crymlyn Llanllechid 22/05/1900 65 John E Williams Curate
26 C B6 Thomas Gray Cochwillan Mills Talybont 14/08/1900 56 John E Williams Curate
27 B F1 Robert Hughes Pandy 04/03/1901 2d Evan Davies Llanllechid
28 B F1 Joseph Hughes Pandy 04/03/1901 3d Evan Davies Llanllechid
29 C A13 Thomas Williams Bethlehem Cottage Talybont 31/07/1901 2m John E Williams Curate
30 B B1 Llewelyn Roberts Maesygroes Talybont 19/10/1901 50 John E Williams Curate
31 A B22 Lloyd Morris Plashwfa 18/12/1901 59 Evan Davies Llanllechid
32 A D24 John Jones 4 Plas Llwyd Terrace Bangor 24/12/1901 54 Evan Davies Llanllechid
33 A A20 Ann Pritchard 2 Glandwr Terrace Garth Bangor 09/01/1902 55 Evan Davies Llanllechid
34 A D26 Elizabeth Evans Llys Ivor Garth Bangor 05/03/1902 48 Evan Davies Llanllechid
35 C A9 John Idwal Williams Dolhelyg 12/04/1902 22m John E Williams Curate
36 Maldwyn Griffith Talybont 12/05/1902 3w John E Williams Curate
37 C B5 Ann Jones Caemawr 28/05/1902 79 John E Williams Curate
38 B F7 Owen Williams Dolhelyg 08/06/1902 48 Evan Davies Llanllechid
39 B F8 Margaret Jones Tynyfawd 19/06/1902 5 Evan Davies Llanllechid
40 John Parry Plashwfa Gate House 11/08/1902 1m John E Williams Curate
41 Ellen Ellis 46 Strand St Hirael Bangor (Tyddyn Talybont) 13/08/1902 43 Evan Davies Llanllechid
42 A A26 Evan Richard Jones Talybont 16/02/1903 4 John E Williams Curate
43 C A5 Elizabeth Hughes Factory 20/03/1903 75 Evan Davies Llanllechid
44 C A9 Emlyn Wynne Williams Dolhelig 02/04/1903 2w John E Williams Curate
45 B F8 John Humphreys Tynyfawd 18/05/1903 73 Evan Davies Llanllechid
46 A A1 Robert Owen Jones Pentref Isaf 23/07/1903 4m Evan Davies Llanllechid
47 William Pritchard 6 Council Street Eglwysrhos Llandudno 22/09/1903 53 Evan Davies Llanllechid
48 B F5 William Owen Morllon Terrace Penmaenmawr 16/12/1903 43 Evan Davies Llanllechid
49 C A6 Owen Gwynedd Roberts 21 Orme Road Bangor 12/03/1904 9m Thomas David Jones Curate
50 Charles Ellis 46 Strand Street Bangor 16/07/1904 8 Thomas David Jones Curate
51 A A7 Griffith Griffiths Tynlon 16/08/1904 81 Thomas David Jones Curate
52 B F4 Ellen Price Gatehouse 01/10/1904 37 Evan Davies Llanllechid
53 Ellen Roberts Tanrallt Cottages 12/01/1905 50 Evan Davies Llanllechid
54 C A4 Margaret Thomas Shop Isaf Pencarnisiog (Dolhelyg) 18/11/1905 30 Evan Davies Llanllechid
55 Elias Owen Morris Gatehouse 15/05/1906 15m David Lewis Curate
56 C B10 Ann Roberts Plashwfa 11/06/1906 80 Evan Davies Llanllechid
57 C B5 John Jones Cae Mawr 16/06/1906 86 Evan Davies Llanllechid
58 A A20 Ellis Pritchard Llwyncelyn 24/08/1906 58 Evan Davies Llanllechid
59 Agnes Smith 41 Ambrose Street Bangor 11/09/1806 23 Evan Davies Llanllechid
60 Earnest George Smith 41 Ambrose Street Bangor 24/09/1906 19d David Lewis Curate
61 C A2 Hugh Williams Maes y Groes 27/02/1907 73 Evan Davies Llanllechid
62 A A7 Anne Griffiths Tynlon 01/06/1907 49 David Lewis Curate
63 D A4 William Ellis Cochwillan 08/01/1908 10m Evan Davies Llanllechid
64 B E7 John Roberts Glan Bethlehem 28/03/1908 79 David Lewis Curate
65 Thomas William Shears Londdwr 09/01/1909 8m David Lewis Curate
66 A A15 Mary Ffoulkes Llandegai Village 10/02/1909 92 David Lewis Curate
67 A A28 David Oswald Jones Trefelin Cottage Llandegai 27/04/1909 7 David Lewis Curate
68 A A12 Richard Owen Jones Trefelin Cottage Llandegai 04/06/1909 5 David Lewis Curate
69 Howell Davies Talybont 03/07/1909 17d David Lewis Curate
70 A A30 Elizabeth Ellen Jones The Wig Crossing 26/07/1909 8 Evan Davies Llanllechid
71 C A11 Ellen Evans Haulfryn Carneddi 09/10/1909 89 Evan Davies Llanllechid
72 Rhys Pritchard 65 Tairmynydd Bangor 11/04/1910 65 Evan Davies Llanllechid
73 Ann Pritchard 65 Tairmynydd Bangor 22/02/1911 58 David Lewis Curate
74 A D28 Ellen Williams 47 Glanrafon Bangor 27/05/1911 52 Evan Davies Llanllechid
75 Margaret Ellen Pritchard 65 Tairmynydd Bangor 17/06/1911 35 David Lewis Curate
76 A D30 Margaret Williams London 16/12/1911 78 David Lewis Curate
77 A D32 Margaret Thomas Tygwyn 05/01/1912 11 David Lewis Curate
78 C A5 Catherine Hughes Factory 24/02/1912 81 Evan Davies Llanllechid
79 B E7 Jemima Roberts Glan Bethlehem 25/02/1912 82 David Lewis Curate
80 D A7 Elizabeth Jones School House Cefn St Asaph 14/03/1912 63 John Eastwood
81 D B2 Sarah Enid Williams Llwynon Farm 23/03/1912 6 Evan Davies Llanllechid
82 B F5 Ann Jane Hughes Glan yr Afon Cottages Dwygyfylchi 13/04/1912 53 THomas David Jones Curate
83 A D33 Elizabeth Williams Gatehouse 04/05/1912 2w David Lewis Curate
84 B E6 Olwen Gwynedd Roberts Talybont 30/10/1912 6 David Lewis Curate
85 D A6 John Lewis Tainycoed 21/12/1912 66 Evan Davies Llanllechid
86 C B10 John Roberts 14 Robert Street Bangor (late Plashwfa) 04/01/1913 76 David Lewis Curate
87 A A8 Jane Thomas Upper Lodge Bodorgan 04/01/1913 81 Evan Davies Llanllechid
88 A D32 Margaret Thomas Ty Gwyn 08/03/1913 54 Evan Davies Llanllechid
89 A D36 Catherine Williams Ponc lon 08/09/1913 69 Evan Davies Llanllechid
90 D A6 Sarah Lewis Tainycoed 01/08/1914 64 Evan Davies Llanllechid
91 C A4 Anne Thomas Dolhelyg 01/08/1914 72 David Lewis Curate
92 A A34 Elizabeth Anne Williams Gatehouse 03/12/1914 12 David Lewis Curate
93 C B3 John Harnaman Dolhelyg Talybont 06/02/1915 47 David Lewis Curate
94 C G15 Richard H Jones Plashwfa (died at Cambridge) 09/03/1915 33 Evan Davies Llanllechid
95 C A9 John Williams Dolhelyg 19/06/1915 67 David Lewis Curate
96 A A36 Emma Isham Ty Newydd Llandegai 07/07/1915 73 Evan Davies Llanllechid
97 A D24 Catherine Jones Maes y fesen Ystalyfera 28/12/1915 76 Evan Davies Llanllechid
98 William Williams 108 Orme Road Bangor (late Plasucha) 01/02/1916 82 Evan Davies Llanllechid
99 C A13 William Williams Glan Bethlehem Talybont 11/03/1916 62 D J Davies Curate
100 Ellen Lloyd Cremlyn Aber Road 18/03/1916 98 D J Davies Curate
101 Jane Ellen Griffith Talybont 04/05/1916 47 Evan Davies Llanllechid
102 A A39 Ellen Edwards Caemawr 19/06/1916 52 Evan Davies Llanllechid
103 D A2 Robert Hughes Aber Ogwen 28/08/1917 66 Evan Davies Llanllechid
104 D B4 John Ffrangcon Lewis Tainycoed 14/03/1917 13m Evan Davies Llanllechid
105 C B1 Ann Owen Llwyncelyn Bach Aber Road Bangor 09/01/1918 75 J Hughes Jones Gelli
106 A D37 Gwilym Williams Pongc Road 30/03/1918 30m Evan Davies Llanllechid
107 B F8 Elizabeth Jones Tyn y Fawd 05/10/1918 53 Evan Davies Llanllechid
108 A A41 Jane Williams Fedw 08/10/1918 79 Evan Davies Llanllechid
109 C A1 Margaret Ellen Shears Londdwr 09/12/1918 5 Evan Davies Llanllechid
110 A D20 Catherine Williams Tanrallt 05/02/1919 73 Evan Davies Llanllechid
111 A D39 Hugh Owen Gatehouse Chapel House 05/05/1919 48 Evan Davies Llanllechid
112 D C2 Ronald Allpore Needham Maes y Groes 23/05/1919 49 Evan Davies Llanllechid
113 A D40 Ann Edmunds Plashwfa 30/06/1919 82 Evan Davies Llanllechid
114 C A15 William Jones Ty Talcen Talybont 30/11/1919 72 Ieuan J Williams Curate
115 C B7 William Williams Gatehouse 21/01/1920 83 Evan Davies Llanllechid
116 B E4 Catherine Jones Glan Bethlehem 29/02/1920 58 Evan Davies Llanllechid
117 C B7 Ann Williams Gatehouse 17/03/1920 88 Evan Davies Llanllechid
118 D B2 Owen Ellis Williams Llwynon Farm 07/05/1920 17 Evan Davies Llanllechid
119 A A22 Catherine Williams Ivy Cottage Llandegai 01/07/1920 90 D A Jones Llandegai
120 C A5 Margaret Hughes Talysarn Farm 03/06/1921 91 Evan Davies Llanllechid
121 A D33 Olwen Gwynedd Williams Gatehouse 22/06/1921 16 R Pritchard Curate
122 B E6 Enoch David Roberts Talybont 02/07/1921 60 R Pritchard Curate
123 D A4 Catherine Bella Ellis Cochwillan 06/08/1921 40 Evan Davies Llanllechid
124 C A2 Ann Williams Maesygroes 29/12/1921 88 R Pritchard Curate
125 A A42 William Parry Bryngwynedd Cottage Penmaenmawr 20/01/1922 20 R Pritchard Curate
126 D B4 William Ffrangcon Lewis Tainycoed 23/03/1922 5m R Pritchard Curate
127 William Rowlands Tynhendre Aber Road 06/04/1922 74 R Pritchard Curate
128 C B6 Phebe Grey 32 Friars Avenue Bangor 17/06/1922 84 Evan Davies Llanllechid
129 A A34 Margaret Catherine Williams Chapel House Gatehouse 16/09/1922 41 R Pritchard Curate
130 C B1 William Owen Tyddyn y Wern Caerhun 12/04/1923 79 R Pritchard Curate
131 A D42 Miriam Jones Hanley Cottage Llandegai 28/06/1923 17 Evan Davies Llanllechid
132 A A44 Thomas David Williams Fairview Terrace Bangor 05/10/1923 59 R Pritchard Curate
133 Jane Williams Penrallt Aber Road 08/12/1923 77 R Pritchard Curate
134 D B3 Thomas Levi Ellis Tanlon Aber Road 18/12/1923 14 R Pritchard Curate
135 C A6 Robert Hugh Roberts 16 Friars Road Bangor 29/05/1924 58 Rev Davies St Mary's
136 B E8 John Cecil Hughes Roberts 3 Snowdon View Bangor 04/06/1924 20 D T Davies Bangor
137 C A5 Sarah Hughes Cochwillan Factory 24/01/1925 83 A H Grey Edwards Rector
138 D A3 Owen Gwynedd Ellis Highfield Corporation Road Abergavenny 04/02/1925 38 A H Grey Edwards Rector
139 B C1 Violet Arnold Brynseiriol Bangor 17/06/1925 58 Lewis Jenkins Bangor
140 B E4 Elizabeth Williams Bethlehem Cottage 14/11/1925 67 A H Grey Edwards Rector
141 A A2 Mary Williams Pentre Isaf Aber Road 10/12/1925 72 A H Grey Edwards Rector
142 A D36 Griffith Williams Ponclon Talybont 25/01/1926 79 R Pritchard Curate
143 D A7 Robert Owen Jones 13 Long Street Gerlan Bethesda 25/03/1926 71 R Rhys Hughes Glanogwen
144 B D1 Elizabeth Williams 3 Tanrallt Terrace Aber Road 17/04/1926 63 R Pritchard Curate
145 A D32 Owen Thomas Ty Gwyn Aber Road 20/04/1926 71 A H Grey Edwards Rector
146 B C1 Edward Vernon Arnold Bryn Seiriol 24/09/1926 69 Lewis Jenkins Bangor
147 A D28 Evan Jones 47 Glanrafon Bangor 28/10/1926 67 A H Grey Edwards Rector
148 B E8 John Hughes Roberts 3 Snowdon Villas Bangor 02/12/1926 62 D T Davies Bangor
149 A A19 Evan John Morris Llwyncelyn Aber Road Bangor 04/12/1926 63 A H Grey Edwards Rector
150 A D42 William Henry Jones Hanley Cottage Llandegai 10/03/1927 28 A H Grey Edwards Rector
151 A A16 Mary Foulkes Tanlon 23/03/1927 71 A H Grey Edwards Rector
152 A A2 John Williams Pentre Isaf 21/04/1927 78 A H Grey Edwards Rector
153 A A28 Margaret Gladys Jones 19 Herman Street Liverpool 23/04/1927 7m A H Grey Edwards Rector
154 A D26 Ann Ellen Thomas Collage Bank 31/08/1927 76 L Jenkins St Mary's Bangor
155 A D22 William John Parry Coetmor Hall 03/09/1927 84 L Jenkins St Mary's Bangor
156 C B7 Margaret Ann Williams Mona View Garth Bangor 17/09/1927 52 R Rhys Hughes Glanogwen
157 B D2 William Edwyn Morris 3 Tanrallt Cottages Aber Road 24/10/1927 3m A H Grey Edwards Rector
158 B E7 Joseph Roberts Glan Bethlehem Talybont 05/01/1928 70 N Cyril Jones Minister
159 A A39 William Edwards Cae Mawr 09/02/1928 62 A H Grey Edwards Rector
160 Elizabeth Jones Dolhelig 06/03/1928 51 A H Grey Edwards Rector
161 C F10 Annie Olwen Percival Cochwillan Factory 13/04/1928 14h A H Grey Edwards Rector
162 A A17 Annie Elizabeth Foulkes Capel Ogwen Talybont 05/09/1928 32 D Andrew Jones Llandegai
163 B D30 Annie Edwards C and A Bangor 06/09/1928 30 A H Grey Edwards Rector
164 B F14 John Davies Brynderwas Talybont 09/10/1928 8h A H Grey Edwards Rector
165 William Henry Jones Mental Hospital Denbigh 16/10/1928 69 A H Grey Edwards Rector
166 A A26 William Jones 24 Glanafon Street Betheada 02/05/1929 60 A H Grey Edwards Rector
167 D B2 John Richard Williams Llwyn Onn Farm Talybont 17/06/1929 56 D J Davies Curate
168 D A1 Joseph Jones Talybont Uchaf 22/06/1929 72 A H Grey Edwards Rector
169 B F7 Mary Jane Williams Dolhelyg Talybont Bangor 21/09/1929 70 D Andrew Jones Llandegai
170 A D43 Robert Jones Hanley Cottage Llandegai 15/02/1930 62 A H Grey Edwards Rector
171 William Williams Efrydfa Llanfairfechan 21/02/1930 72 Edwin Jones
172 D B4 William John Lewis Tainycoed Halfway Bridge 22/03/1930 57 A H Grey Edwards Rector
173 B F9 John Parry Tanlon Talybont Bangor 03/07/1930 57 A H Grey Edwards Rector
174 A A28 Leta Jones Hafotty Llechwedd Llanfihangel 08/07/1930 30 A H Grey Edwards Rector
175 A A22 Mary Evans Ivy Cottage Llandegai 07/08/1930 77 G W Arthur Jones Curate
176 D B1 May Thomas Roberts Haulfre Cilfoden Bethesda 29/09/1930 52 David Lewis Llansadwrn
177 C A6 Mary Roberts 2 Friars Terrace Bangor 09/12/1930 60 Lewis Jenkins Bangor
178 A A41 Sarah Williams Fedw Aber Road 27/02/1931 61 Edwin Jones
179 Jane Pritchard St David's Hospital Bangor 20/04/1931 84 G W Arthur Jones Curate
180 C A15 Mary Jones 1 Tanyfron Caellwyngrydd 16/06/1931 85 G W Arthur Jones Curate
181 Margaret Ann Williams Llwyncelyn Bach 16/01/1932 58 A H Grey Edwards Rector
182 Elizabeth Jones 2 Talybont 30/09/1932 71 A H Grey Edwards Rector
183 A D19 Erasmus Williams Groeslon Talybont 31/12/1932 42 A H Grey Edwards Rector
184 D B3 Anne Jane Ellis Shop Llanllechid 01/04/1933 52 A H Grey Edwards Rector
185 B C2 Ellis Pritchard Glanymor Isaf 28/12/1933 73 A H Grey Edwards Rector
186 B B2 Hugh Thomas Gilfach Farm 29/12/1933 74 William Evans
187 A D40 Thomas Edmunds Talybont 06/01/1934 52 A H Grey Edwards Rector
188 B F14 Sarah Davies Bryn Derwas 07/06/1934 85 A H Grey Edwards Rector
189 B E3 Benjamin Moffat Jones Brynseiont Hospital 15/09/1934 58 A H Grey Edwards Rector
190 A B18 Robert Ivor Carter 8 Drum Street Bangor 07/02/1934 27 Gwilym Davies Rector
191 A A15 Ellen Catherine Morris The Lodge Talybont 16/02/1934 54 Gwilym Davies Rector
192 B D5 Elizabeth Thomas Belmont Penrhos Bangor 16/03/1935 70 Gwilym Davies Rector
193 C F10 Margaret Percival Factory Cottage Talybont 06/07/1935 6m Gwilym Davies Rector
194 D C1 Jemima Young 71 High Street Bangor 24/07/1935 77 Gwilym Davies Rector
195 Still Born Caravan nr Aberogwen Talybont 18/06/1935 Gwilym Davies Rector
196 Matilda Mary Williams Tanymarian 10/09/1935 60 Gwilym Davies Rector
197 D A4 William Ellis Cochwillan Farm 28/10/1935 77 Gwilym Davies Rector
198 A B18 Mary Ann Carter 8 Drum Street Bangor 06/12/1935 54 Gwilym Davies Rector
199 A A12 Ann Jones 8 Trefelin Cottages Llandegai 14/01/1936 68 Gwilym Davies Rector
200 B F14 Elizabeth Davies Brynderwas 23/09/1936 46 Gwilym Davies Rector
201 A D18 Catherine Williams Seiriol Road Bangor 06/01/1937 50 E Cefni Jones Bangor
202 D C1 Brenda Hawkes 71 High Street Bangor 24/02/1937 45 D Basil Jones Llandegai
203 B E14 Ronald Davies Tycroes Crymlyn Aber Bangor 09/03/1937 2 Gwilym Davies Rector
204 Still Born 3 Wig Crossing Aber Road 10/04/1937 Gwilym Davies Rector
205 B D6 Annie Elizabeth Lockwood Sea View Gatehouse Talybont 09/08/1937 55 Gwilym Davies Rector
206 Catherine McNaught 38 Tanybwlch Road Llanllechid 22/09/1937 90 Gwilym Davies Rector
207 A B18 James Carter 17 Ffordd Tegid Bangor 04/08/1937 56 Gwilym Davies Rector
208 D A3 Grace Ellis Tynhendre Talybont 07/04/1938 89 Gwilym Davies Rector
209 Cathrine Williams Tan y Bwlch Llanllechid 20/04/1938 76 O E Roberts Llanllechid
210 A D31 John Thomas Pencae Halfway Bridge Bangor 17/05/1938 51 Gwilym Davies Rector
211 A D41 Robert Henry Edmunds War Memorial Hospital Wrexham 16/06/1938 41 Gwilym Davies Rector
212 B E2 Maria Owen 2 Tanlon Cottages Talybont 23/12/1938 70 Gwilym Davies Rector
213 B F1 Elizabeth Jane Hughes Pandy Halfway Bridge Bangor 17/06/1939 61 Gwilym Davies Rector
214 B D7 Maria Hughes Cochwillan Mill 11/01/1940 73 C M Jerman Tregarth
215 B E1 John Williams Wig Crossing Aber 06/02/1940 78 Richard Davies Curate
216 A A26 Ann Jones 24 Glanrafon Street Bethesda 22/02/1940 76 Richard Davies Curate
217 B F6 Owen Maelgwyn Roberts Buarth Dolhelyg Talybont 02/03/1940 22 D Basil Jones Llandegai
218 A A44 Jane Williams 5 Maes Islaw Bangor 03/09/1940 74 Gwilym Davies Rector
219 A D37 William Griffith Williams 2 Ponc y Lon Talybont 12/11/1940 56 Gwilym Davies Rector
220 A D17 Megan Roberts 5 Caegwigin Dolhelyg 30/11/1940 3d Gwilym Davies Rector
221 A D33 Ellen Williams Tros Waun Bach Rhiwlas Llanddeiniolen 09/12/1940 63 John Roberts Pentir
222 A A42 William Williams Fedw Aber 17/03/1941 69 Gwilym Davies Rector
223 D C1 Mabel Hawkes Farcroft Linden Walk Prestatyn 20/03/1941 56 Gwilym Davies Rector
224 B B3 Ann Roberts 8 Caegwigin Dolhelyg (Killed in Air Raid) 28/10/1941 61 Gwilym Davies Rector
225 A A34 Rowland Williams Chapel House Gatehouse Talybont 14/01/1942 64 Gwilym Davies Rector
226 Void Void Void Void Void Void Void Void
227 C A7 Mary Elizabeth Gray 19 Stapleton Street Pendleton 16/04/1942 81 Gwilym Davies Rector
228 B D4 Thomas Williams 2 Lon Ddwr Talybont 06/05/1942 52 Gwilym Davies Rector
229 B F8 Elias Jones Ty Uchaf Talybont 11/05/1942 81 Gwilym Davies Rector
230 A A15 Gwilym Morris The Lodge Talybont 27/07/1942 65 Gwilym Davies Rector
231 B C2 Mary Pritchard Glanymor Isaf Talybont 20/08/1942 73 Gwilym Davies Rector
232 A A1 Maria Jones 57 Ffordd y Castell Maesgwirchen 04/09/1942 66 Gwilym Davies Rector
233 A D33 Henry Williams Troswaen Bach Rhiwlas 11/11/1942 71 Gwilym Davies Rector
234 Hugh Williams Tyn y Fawd Talybont 10/02/1943 97 Gwilym Davies Rector
235 A B17 Robert Haydn Jones Bryn Seiont Hospital 11/02/1943 19 Gwilym Davies Rector
236 B D3 Morris Owen Morris 2 Talybont 27/02/1943 84 Gwilym Davies Rector
237 B D3 Mary Morris 2 Talybont 11/05/1943 82 Gwilym Davies Rector
238 B F1 David Richard Hughes Pandy Isaf Halfway Bridge 29/12/1943 69 Gwilym Davies Rector
239 B A2 Sydney Grace Parry Jones Tanlon Talybont Bangor 04/01/1944 62 Gwilym Davies Rector
240 A D30 Margaret Williams 6 Talybont Bangor 10/02/1944 81 Gwilym Davies Rector
241 B E2 William Owen 2 Tanlon Aber Road 19/02/1944 74 Gwilym Davies Rector
242 B D6 Abigail Lowde Sea View Talybont 01/05/1944 86 Robert Hugh Jones Curate
243 B B2 Ann Grace Thomas Gilfach Farm Llanllechid 17/06/1944 73 William Evans Minister
244 A D44 William Henry Edmunds Sulien Buildings Corwen 24/07/1944 80 Gwilym Davies Rector
245 C B3 Jane Harnaman 6 Cae Gwigin Talybont 16/08/1944 76 Gwilym Davies Rector
246 B B1 Ann Roberts Brynderwas Talybont 09/10/1944 95 Gwilym Davies Rector
247 C A7 David Gray 19 Stapleton Street Pendleton 20/10/1944 80 Gwilym Davies Rector
248 A D26 Alfred William Harries Thomas 13 William Street Bangor 24/10/1944 63 John Eastwood St Mary
249 B A3 Robert Parry Thomas 8 Dolhelyg Talybont 08/11/1944 31 Gwilym Davies Rector
250 C B8 Joan Aston Bowen (Killed by bus) Llwyncelyn Farm Talybont 14/12/1944 16 Gwilym Davies Rector
251 John Roberts County Hospital 31/12/1944 3d
252 A D28 Catherine Jones 411 Caernarvon Road Bangor 12/03/1945 83 Gwilym Davies Rector
253 A A29 Jeremiah Jones C and A Bangor 04/04/1945 70 John Eastwood
254 C G15 Mary Jane Jones Tanrallt Halfway Bridge 03/10/1945 66 J Williams Jones Rector
255 D C3 Thomas John Prichard The Aber Priesley Road Caernarvon 03/11/1945 62 J Williams Jones Rector
256 B E1 Ellen Jane Hughes Old Cottage Wig Crossing Aber 18/09/1946 69 J Williams Jones Rector
257 C C6 Emrys Williams Tairmeibion Aber Road Llanllechid 19/12/1946 19 J Williams Jones Rector
258 C C7 William Caradog Roberts Mona Cottage Llandegai 13/02/1947 61 J Williams Jones Rector
259 Annie Jones Eryri Hospital Caernarvon 14/04/1947 79
260 B B4 Mary Thomas C and A Bangor 16/04/1947 72 J Williams Jones Rector
261 B D1 William Williams 3 Tanrallt Cottages Aber Road 01/05/1947 85 J Williams Jones Rector
262 C C8 Elizabeth Williams Maesygroes Talybont nr Bangor 23/07/1947 59 J Williams Jones Rector
263 A D44 Margaret Ann Edmunds Victoria House Corwen 14/02/1948 79 J Williams Jones Rector
264 C B9 Evan Buckley Islwyn Glasinfryn nr Bangor 20/03/1948 67
265 C A7 Dora Annie Gray 19 Stapleton Street Manchester 11/08/1948 46 J Williams Jones Rector
266 D B2 Ellen Anne Williams Llwyn Onn Farm Talybont 01/12/1948 74 D J Davies Curate
267 C C8 Hugh Williams Mental Hospital Denbigh 21/12/1948 62 J Williams Jones Rector
268 C A15 Hugh Jones Tanybwlch Road Llanllechid 14/01/1949 65 D E Ellis Curate
269 B D8 Annie Morris Wern Halfway Bridge 26/10/1949 46 J Williams Jones Rector
270 A D40 Margaret Jane Edmunds Tanybryn Halfway Bridge 25/11/1949 69 J Williams Jones Rector
271 B D9 William Moses Jones Tanybryn Llanllechid 25/01/1950 70
272 A D15 Hugh Jones School House Llandegai 29/07/1950 80 J Williams Jones Rector
273 B E7 Eleanor Roberts 1 Caegwigin Talybont 16/08/1950 76 W D Morgan Llandegai
274 Herbert Maynard Davies 6 Talybont Bangor 19/08/1950 77 J Williams Jones Rector
275 A D43 Margaret Ann Jones 9 Tanrhiw Road Tregarth 30/08/1950 83 J Williams Jones Rector
276 D B1 Annie Roberts Haulfre Cilfodan Bethesda 07/09/1950 78 H E Hughes/J Williams Jones
277 B E9 Griffith Davies 5 Plasllwyd Terrace Bangor 02/12/1950 76 J Williams Jones Rector
278 D A1 Margaret Jane Jones Gilfach 62 Penrhos Road Bangor 05/01/1951 78
279 B D15 Still Born Pencae Halfway Bridge 19/01/1951 J Williams Jones Rector
280 C A1 Jane Ellen Shears 8 Londdwr Talybont 23/01/1951 76 J Williams Jones Rector
281 B D5 John Thomas Belmont Penrhos Bangor 15/02/1951 86 J G Wrighr Glanadda
282 C C4 Richard Emrys Thomas Bronwender Llanrug 21/04/1951 20 J Williams Jones Rector
283 B F2 Joseph Idris Hughes Pandy Halfway Bridge 22/08/1951 45 J Williams Jones Rector
284 B B3 Robert Roberts 8 Cae Gwigin Talybont 30/08/1951 74 J Williams Jones Rector
285 C B13 Jane Hughes 35 Tanybwlch Road Llanllechid 13/10/1951 81 J Williams Jones Rector
286 B D6 Albert Lockwood Sea View Gatehouse Talybont 27/10/1951 69
287 C C3 Idris Jones C and A Bangor 30/10/1951 14
288 B C3 Robert Hugh Pritchard Ty'n Rhedyn Isaf Llanfairfechan 07/05/1952 38 J Williams Jones Rector
289 C C3 Robert Richard Jones 2 Penlan Cottages Llandegai 12/05/1952 50
290 B C3 Jane Pritchard 2 Talybont Bangor 21/05/1952 59 J Williams Jones Rector
291 C B2 Thomas John Davies 6 Cae Gwigin Talybont 13/12/1952 49 J Williams Jones Rector
292 Robert Hughes 3 Fronheulog Terrace Glanrafon Hill Bangor 24/01/1953 82 J Williams Jones Rector
293 A D40 John Hwfa Jones Plashwfa (Birmingham) 13/02/1953 67 J Williams Jones Rector
294 B F9 Jane Ellen Parry Tanlon Talybont Bangor 24/09/1953 84
295 A A16 Elizabeth Catherine Foulkes Tanlon Talybont 02/12/1953 44 J Williams Jones Rector
296 A A12 William Jones 3 Trefelin Cottages Llandegai 19/12/1953 84
297 Margaret Hughes 3 Fronheulog Terrace Bangor 27/04/1954 67 J Williams Jones Rector
298 D A3 Hugh Idwal Ellis Tyn Hendre Talybont 29/06/1954 80 J Williams Jones Rector
299 C C2 Ellen Roberts Tyddyn y Berth Talybont 22/10/1954 73
300 A A30 Hugh Jones Wig Crossing Aber 01/12/1954 78 J Williams Jones Rector
301 A A9 Jane Morris Cae Derwen Villa Bangor 18/02/1955 94 J Williams Jones Rector
302 C B9 Ann Buckley Islwyn Glasinfryn Bangor 01/03/1955 76
303 B D7 John Hughes Felin Chwillan Talybont 28/03/1955 89 J E Roberts Llandegai
304 A D31 Enmma Jane Thomas 4 Dolhelyg Talybont 07/04/1955 62 T J Wynne Richards Tregarth
305 C B13 William Hughes Conway Hospital Conway 23/09/1955 85 T Bayley Hughes Rector
306 A A36 Frederick John Isham General Hospital Llandudno 15/10/1955 79 T Bayley Hughes Rector
307 B D2 Elizabeth Morris 30 Caegwigin Talybont 21/12/1955 64 T Bayley Hughes Rector
308 D C4 Robert John Ellis Hengoed Bangor Road Bethesda 06/04/1956 79 T Bayley Hughes Rector
309 Still Born Factory Cottage Talybont 07/05/1956 T Bayley Hughes Rector
310 B E14 Richard Davies Ty Croes Cremlyn Aber 24/05/1956 64 T Bayley Hughes Rector
311 B E7 Grace Elinor Roberts 1 Caegwigin Talybont 20/06/1956 87 T Bayley Hughes Rector
312 C C1 Edward Hughes Conway Hosptial 05/07/1956 86 T Bayley Hughes Rector
313 C C4 Emrys Thomas Bron Wenda Llanrug 09/07/1956 64 D Morris Jones Llanrug
314 A A4 John Williams 15 West End Bangor 08/08/1956 67
315 A A16 Charles Foulkes Tanlon Tal y Bont 18/09/1956 63 T Bayley Hughes Rector
316 B F6 Ernest Roberts Benarth Dolhelig Talybont 26/09/1956 72 J E Roberts Llandegai
317 A B26 Martha Elizabeth Arfon Jones 21 Lincoln Grove Manchester 05/02/1956 71 T Bayley Hughes Rector
318 A B17 John Jones 6 Douglas Terrace Bethesda 03/05/1957 62
319 A A44 William Prytherch Eryri Hospital Caernarvon 08/06/1957 62 E J Jones St Mary's
320 D D1 Ada Nina Hughes Greenlands Ffriddoedd Road Bangor 13/07/1957 68 William Evans Pwllheli
321 D A8 William Hugh Parry Tyn y Fanod Talybont 19/08/1957 72 D E Ellis Curate
322 C D7 Edward Stanley Hughes Ogwen Cottage Talybont 27/08/1957 44 T Bayley Hughes Rector
323 D B3 Henry Owen Ellis Tyn Hendre Talybont 09/10/1957 85 T Bayley Hughes Rector
324 D D2 Helen Gertrude Stevens St Mary's College Bangor 25/10/1957 78 H Islwyn Davies Bangor
325 A B17 Elizabeth Ann Jones 6 Douglas Terrace Bethesda 09/11/1957 61 D T Davies Glanogwen
326 D D3 William Jones Tai Newyddion Talybont 18/06/1958 60
327 C D8 Catherine Jones 8 Caegwigin Talybont 21/06/1958 67
328 B B4 Thomas Owen Thomas 35 Dean Street Bangor 13/08/1958 83 D T Davies Bangor
329 C D6 William Elias Morris Rose Cottage Llandegai 07/10/1958 66 T Bayley Hughes Rector
330 C D9 John Williams Williams 2 Ponclon Talybont 13/10/1958 78 T Bayley Hughes Rector
331 B C2 Edwin Pritchard (Ashes) Hambden Way Southgate 01/11/1958 49 T Bayley Hughes Rector
332 A D26 Lucy Garston Thomas Strand Street Bangor 10/12/1958 78 E J Jones St Mary's
333 A B14 Mary Ellen Jones Pentir Oaklands Nursing Home 18/12/1958 55 T Glaslyn Williams Pentir
334 B E8 Henrietta May Hughes Roberts 99a Gordon Road Ealing 09/02/1959 84 T Bayley Hughes Rector
335 C A1 William Thomas Shears 8 Lon Ddwr Talybont 28/02/1959 79 T Bayley Hughes Rector
336 C E10 Lewis Hughes Bodlondeb Talybont 16/03/1959 77 T Bayley Hughes Rector
337 C C2 William Roberts Tyddyn Berth Talybont 11/06/1959 79
338 B E14 Margaret Davies Ty Croes Cremlyn Aber 15/07/1959 65
339 B B5 Richard Williams 27 Ffordd Coed Mawr Bangor 29/07/1959 57 T Bayley Hughes Rector
340 B E9 Ruth Ann Davies Gronant Gaerwen 08/02/1960 88 T Bayley Hughes Rector
341 D A3 Thomas Richard Ellis Ty'r Hendre Talybont 01/06/1960 77 T Bayley Hughes Rector
342 B F13 Jonah Davies Mental Hospital Denbigh 24/09/1960 43 T Bayley Hughes Rector
343 D A9 Kate Thomas Brynderwas Talybont 02/11/1960 66 T Bayley Hughes Rector
344 C F10 Mary Williams Factory Cottage Talybont 21/12/1960 60 T Bayley Hughes Rector
345 A C20 William James Muir Cae Derwen Villa College Road Bangor 21/01/1961 72 T Woodings Canon
346 B D8 Henry Morris Wern Halfway Bridge Bangor 28/01/1961 87 T Bayley Hughes Rector
347 A A17 William Henry Barnard Capel Ogwen Bangor 06/02/1961 87 J Aelwyn Roberts Llandegai
348 C D8 David Jones Ty Newydd Llandegai 04/03/1961 80
349 B D9 Arthur Morris Jones Bronceris Ffriddoedd Road Bangor 13/11/1961 87
350 Edith Davis 6 Talybont Bangor 18/11/1961 84 T Bayley Hughes Rector
351 A A17 Margaret Barnard Capel Ogwen Bangor 22/11/1961 88 T Bayley Hughes Rector
352 C F9 Frederick Thomas Burr 3 Dolhelyg Talybont 23/11/1961 79 T Bayley Hughes Rector
353 B B6 Thomas Williams 35 Dean Street Bangor 26/11/1961 58 T Bayley Hughes Rector
354 D B4 Jane Ellen Lewis Pandy Isaf Halfway Bridge 06/02/1962 76 T Bayley Hughes Rector
355 C C5 Ann Williams Rhydd Gaer Dwyran 23/03/1962 37 T Bayley Hughes Rector
356 B C3 Richard Elias Morris 2 Talybont Bangor 04/04/1962 70 T Bayley Hughes Rector
357 B A1 Mary Dilys Thomas Talybont Farm 09/08/1962 55 T Bayley Hughes Rector
358 A D33 Euryd Francis Williams Bryn Meddyg Pentir 04/10/1962 49 T Glaslyn Williams Pentir
359 B E6 Margaret May Roberts 4 Talybont nr Bangor 15/01/1963 84 D Wynne Edwards Rector
360 A C21 Harry Barnard National Provincial Bank House Pwllheli 11/02/1963 58 D Wynne Edwards Rector
361 B D2 Owen Prichard Morris 30 Cae Gwigin Talybont 25/02/1963 74 D Wynne Edwards Rector
362 B D8 Sarah Ann Morris Wern Halfway Bridge 09/03/1963 87 D Wynne Edwards Rector
363 A D14 Catherine Ann Steen Lane End Farm Cuddington 30/05/1963 74 D Wynne Edwards Rector
364 C E8 Daniel Jones 5 Talybont nr Bangor 27/07/1963 60 D Wynne Edwards Rector
365 B E13 Henry Jones Bronant Aber 08/08/1963 76 Stafford Thomas
366 B F14 Jonah Davies Bryn Derwen Talybont 21/09/1963 73 D Wynne Edwards Rector
367 A D15 Ellen Jane Jones Cefni Hosptial Llangefni 18/12/1963 85 D Wynne Edwards Rector
368 A D13 John Sharples 13 Cae Gwigin Talybont 24/01/1964 64 D Wynne Edwards Rector
369 D C2 Edith Belphina Needham Nanton Belmont Avenue Bangor 09/05/1964 79 D Wynne Edwards Rector
370 B A4 Richard Wyn Morris St David's Hospital Bangor 28/07/1964 2d D Wynne Edwards Rector
371 D C5 Sarah Jane Davies Druid Hospital Llangefni 30/07/1964 86 D Wynne Edwards Rector
372 B A5 John Smith Jones Bryn Seiont Hospital 17/08/1964 63 D Wynne Edwards Rector
373 B D4 Ellen Jones Eryri Hospital Caernarvon 19/11/1964 70 D Wynne Edwards Rector
374 C C7 Annie Roberts General Hospital Bangor 10/02/1965 72 Stafford Thomas
375 B E10 Ivor Owen 20 Cae Derw Llandudno Junction 17/05/1965 53 D Wynne Edwards Rector
376 D C5 David John Davies Gallt y Sil Hospital Caernarvon 20/05/1965 82 D Wynne Edwards Rector
377 D C4 Harriet Caroline Ellis 1 Pant Road Bethesda 15/09/1965 69 D Wynne Edwards Rector
378 B A4 Eleri Wyn Morris St David's Hospital Bangor 05/10/1965 3h D Wynne Edwards Rector
379 C E7 Elizabeth Ellen Pritchard St David's Hospital Bangor 27/10/1965 64 D Wynne Edwards Rector
380 C C6 Susannah Williams Gilfach Aber 08/01/1966 78 D Wynne Edwards Rector
381 C F8 Ellis Jones Bryn Farm Llanllechid 18/02/1966 72 D Wynne Edwards Rector
382 D E1 John Thomas Davies Llys Madoc Park Crescent Llanfairfechan 19/02/1966 85
383 A D12 Myfanwy Williams 40 Tan y Bwlch Road Llanllechid 28/07/1966 60 D Wynne Edwards Rector
384 D B5 Robert Dewi Ellis Ty Uchaf Talybont Bangor 27/09/1966 78 D Wynne Edwards Rector
385 D C3 Mary Grace Pritchard Oakland Nursing Home Ceris Bangor 12/11/1966 86 D Wynne Edwards Rector
386 A B26 John David Jones Birch House Old Lane Bramhope 25/02/1967 84 D Wynne Edwards Rector
387 A A30 Ellen Jones 45 Pen y Wern Bangor 13/05/1967 88 D Wynne Edwards Rector
388 C D5 Owen Owens Pool Park Hospital Ruthin 19/07/1967 49 D Wynne Edwards Rector
389 A D14 Frank Steen (Ashes) 16 Melbourne Avenue Stretford Manchester 04/08/1967 74 R Glyndwr Williams
390 A D37 Margaret Williams Bonc Lon Talybont Bangor 01/01/1968 82 D Wynne Edwards Rector
391 D B7 John Ogwen Hughes Maes y Gerddi Penrhyn Park Bangor 09/01/1968 83 D Wynne Edwards Rector
392 B E12 William Edward Griffiths 5 Tan y Bryn Llandegai 20/02/1968 59 D Wynne Edwards Rector
393 D D4 Charles Henry Williams 11 Ambrose Street Bangor 09/05/1968 75 D Wynne Edwards Rector
394 C D4 Hugh Morris 2 Llandegai Village nr Bangor 30/05/1968 68 D Wynne Edwards Rector
395 D D5 Ellen Ann Jones Dolwen Maes y Glyn Llanfairfechan 29/06/1968 80 R Dwyfor Jones Llanogwen
396 D A7 Margaret Griffith Williams (Ashes) Conway Hospital Conway 12/10/1968 80 R Dwyfor Jones Llanogwen
397 B D4 Owen Morris 2 Talybont nr Bangor 08/11/1968 68 D Wynne Edwards Rector
398 C D3 Stafford Henry Morgan Thomas Gwynfa Gatehouse 10/12/1968 72 Richard Roberts Bangor
399 C D6 Phoebe Ellen Elizabeth Morris Rose Cottage Llandegai 12/12/1968 80 D Wynne Edwards Rector
400 C D2 Elinor Griffiths 4 Wig Cottages Aber 11/01/1969 55 D Wynne Edwards Rector
401 D D5 William John Jones St David's Hospital Bangor 27/02/1969 77 D Wynne Edwards Rector
402 C C1 Gwynedd Alun Hughes 2 Tan Lon Aber Road Bangor 02/04/1969 62 D Wynne Edwards Rector
403 C D1 Humphrey Roberts Blue Peris Dinorwic 04/06/1969 82 D Wynne Edwards Rector
404 D E4 Mair Eluned Williams 19 Park Drive Deganwy 27/09/1969 49 D Wynne Edwards Rector
405 B E4 Mary Williams Glan Bethlehem Talybont 17/01/1970 83 D Wynne Edwards Rector
406 D A4 Dilys Blodwen Roberts (Ashes) 35 Town Hill Brow Rochdale 30/03/1970 64 D Wynne Edwards Rector
407 A B13 Rachel Foulkes 15 Llandegai Village 13/05/1970 72 J Collwyn RobertsLLandegai
408 B F3 Blodwen Hughes Williams Conway Hospital Conway 07/08/1970 70 D Wynne Edwards Rector
409 D B1 Margaret Roberts City Hospital Chester 28/08/1970 90 D Wynne Edwards Rector
410 C C1 Winifred Hughes 2 Tan Lon Aber Road Bangor 17/12/1970 69 D Wynne Edwards Rector
411 B D15 Lydia Owen 2 Dinorwic House Dinorwic 23/01/1971 58 Elwyn Roberts Glanogwen
412 C F7 Elizabeth Jane Owen Green Cottage Llanllechid 16/02/1971 44 D Wynne Edwards Rector
413 C C8 Ann Hughes Maes y Groes Cottage Tal y Bont Bangor 05/05/1971 48 E G Roberts Nercwys
414 A A44 Ellen Prytherch 34 Glynne Road Bangor 02/09/1971 71 Evan J Jones St Mary's
415 B A7 Richard William Jones 16 Water Street Bangor 15/11/1971 66 R Richards Llanfairfechan
416 B A9 George Astley 4 Tan Lon Talybont Bangor 27/11/1971 85 R Roberts Minister
417 C F6 Alice Davies 18 Water Street Llanllechid 08/12/1971 64 D Wynne Edwards Rector
418 B E5 Owen Meurig Roberts 38 Penrhos Road Bangor 23/12/1971 67 D Wynne Edwards Rector
419 D D1 Emily May Hawkes Greenlands Ffriddoedd Road Bangor 10/04/1972 77 D Wynne Edwards Rector
420 B A10 David Ellis Jones 15 Dolhelyg Talybont Bangor 30/10/1972 62 D Wynne Edwards Rector
421 B F6 Jemima Jane Roberts Benarth Dol Helyg Talybont Bangor 16/01/1973 87 D Wynne Edwards Rector
422 C C4 Margaret Thomas Bron Wenda Llanrug 21/02/1973 80 D Wynne Edwards Rector
423 C A3 Ellin Jones 5 Llandegai Village 28/06/1973 65 D Wynne Edwards Rector
424 D B5 Ellen Ellis Cil Marian Bryn Llandegai 16/01/1974 79 D Wynne Edwards Rector
425 D D3 Ellen Jones Tai Newyddion Talybont Bangor 23/01/1974 70 I Wynne Williams Minister
426 A D15 Mair Olwen Jones C and A Bangor 28/01/1974 66 D Wynne Edwards Rector
427 B A1 Owen Gwynedd Thomas Tyn y Fawd Talybont Bangor 02/04/1974 74 J W Jones Minister
428 D A5 Winifred Ellis (Ashes) Talybont Ucha Talybont 13/09/1974 62 D Wynne Edwards Rector
429 C C6 Rhys Williams Gilfach Aber Road nr Bangor 22/10/1974 84 Ifor Williams Minister
430 A D18 Robert Williams Cefni Hosptial Llangefni 13/03/1975 86
431 C A14 Maggie Williams 105 Penrhos Road Bangor 23/09/1975 85 D Wynne Edwards Rector
432 B C4 John Owen Pritchard Glan Mor Isa Bangor 09/12/1975 74 D Wynne Edwards Rector
433 C E6 Catherine Parry 1 Tan Lon Aber Road Bangor 09/12/1975 77 D Wynne Edwards Rector
434 A A29 Margaret Jones 81 Garth Road Bangor 04/02/1976 93
435 B E11 Joseph Norman Roberts Rockside Glynne Road Bangor 13/05/1976 58 D Wynne Edwards Rector
436 B E4 Jane Williams Glan Bethlehem Talybont 08/06/1976 87 D Wynne Edwards Rector
437 D B7 Mary Louisa Hughes 2 Maes y Gerddi Parc Penrhyn Bangor 03/07/1976 90 D Wynne Edwards Rector
438 C C3 Manawydan ap Dafydd Rhianfa Talwrn Anglesey 12/08/1976 1h
439 C A6 May Roberts (Ashes) 9 Treflan Bangor 11/12/1976 74 D Wynne Edwards Rector
440 B A11 John Robert Jones Ty Capel Gilfach Aber Road Bangor 10/09/1977 75
441 C E10 Jane Catherine Hughes Old Vicarage Llandegai 09/11/1977 89 D Wynne Edwards Rector
442 C C2 William Roberts (Ashes) Glaslyn Manor Avenue Pwllheli 30/12/1977 67 D Wynne Edwards Rector
443 C G15 Thomas Richard Jones C and A Bangor 08/01/1978 66 A T Lewis St Ann's Bethesda
444 C E5 William Henry Bond 11 Dol Helyg Talybont 02/02/1978 5 D Wynne Edwards Rector
445 D E5 William Williams 31 Cae Gwigin Talybont Bangor 09/02/1978 82 D Wynne Edwards Rector
446 A A4 Mary Hughes 15 West End Bangor 20/02/1978 73 D Wynne Edwards Rector
447 C D3 Blodwen Hughes Thomas Llywenan Siliwen Road Bangor 10/03/1978 78 D Wynne Edwards Rector
448 C D7 Martha Hughes Ogwen Cottage Talybont 11/05/1978 87 D Wynne Edwards Rector
449 C E4 Richard Francis Connell 48 Ffriddoedd Road Bangor 29/06/1978 80 E T Roberts St James Bangor
450 D A8 Catherine Ellen Parry (Ashes) Conway Hospital Conway 25/09/1978 91 D Wynne Edwards Rector
451 C A6 Dewi Alun Roberts (Ashes) Plas Hedd Maesgeirchen 25/11/1978 77 D Wynne Edwards Rector
452 C A3 William Ross Jones 5 Llandegai Village 09/12/1978 73 D Wynne Edwards Rector
453 C F5 David Arfon Williams 15 Cae Gwigin Talybont 23/01/1979 53 J Gwilym Jones
454 D F5 Deiniol Wynne Edwards Llanllechid Rectory 22/02/1979 70 Gwilym Cambrensis
455 D A3 Ann Catherine Ellis Ty'n Hendre Tanlon Bangor 25/06/1979 94 Alun T Lewis
456 D B8 William Henry Jones Tanrallt Aber Road Bangor 03/10/1979 82 Alun T Lewis
457 C F6 John Emlyn Davies 18 Water Street Llanllechid 25/01/1980 73 Alun T Lewis
458 C C3 Eluned Lloyd Tai Stablau Llandegai 06/05/1980 70
459 A D19 Annie Williams 26 Carneddi Road Bethesda 09/05/1980 77 Alun T Lewis
460 D B9 Annie Gertrude Hurley (Ashes) City Hospital Chester 14/05/1980 84 Elwyn Roberts Glanogwen
461 D G5 William Davies (Offeiriad) 50 Gwydr Road Llandudno 29/10/1980 93 Alun T Lewis
462 A B13 John Foulkes 15 Llandegai Village 07/01/1981 85 Alun T Lewis
463 C B2 Marjorie Mary Davies 1 Minogwen Talybont 15/01/1981 78 Alun T Lewis
464 D B9 Lewis Henry Hurley (Ashes) City Hospital Chester 21/01/1981 85 Elwyn Roberts Glanogwen
465 A A39 William Edwards Cae Mawr Talybont 06/02/1981 79 Alun T Lewis
466 C D2 William Thomas Griffiths Hafan Glyd Shotton Lane Shotton 02/03/1981 72 D E Ellis Minister
467 C E6 William Parry 1 Tanlon Aber Road Bangor 15/04/1981 86
468 C B8 Percy Aston Bowen Llwyn Celyn Farm Tal y Bont 01/07/1981 79 Alun T Lewis
469 D E1 Gwenonwy Davies Llanfairfechan 10/07/1981 93 Gwilym Cambrensis
470 C E7 Francis Ellis Pritchard Llwynedd Star Penmynydd 26/02/1982 82 D C Roberts Rector
471 C F4 Hannah Williams Bryn Derwen Nursing Home Llanrwst 04/05/1982 94 D C Roberts Rector
472 C F2 Ann Roberts 4 Fountain Street Hirael Bangor 07/05/1982 78 L Arridge Minister
473 A A4 Gwilym Lloyd Hughes (Ashes) 23 Penchwintan Road Bangor Sep 1982 52
474 C E9 Richard Owen Hughes Old Vicarage Llandegai 25/10/1982 69 D C Roberts Rector
475 C C4 David Salisbury Thomas (Ashes) 17 Gaynesford Basildon Essex 20/12/1982 57 D C Roberts Rector
476 B A11 Ellen Jones Plas Ogwen Bethesda 29/12/1982 83
477 C G2 Emlyn Roberts 10 Tanlon Tal y Bont 10/01/1983 79
478 B D9 Florence Jones (Ashes) Bron Ceris Penygroes 17/03/1983 90 D C Roberts Rector
479 B F1 Robert Idwal Hughes (Ashes) Halfway Bridge Talybont 30/08/1983 81 D C Roberts Rector
480 C G3 Heulwen Roberts Cochwillan Farm Talybont 01/10/1983 3m
481 D G5 Ceridwen Lloyd Davies 50 Gwydir Road Llandudno 04/11/1983 83 D C Roberts Rector
482 D G4 Ifor Griffiths Llwyn y Wern Tal y Bont 23/11/1983 69 D C Roberts Rector
483 B A9 Mary Elizabeth Astley Plas Ogwen Bethesda 09/01/1984 83 D C Roberts Rector
484 B A7 Howell Jones (Ashes) 16 Water Street Bangor 31/01/1984 42 D C Roberts Rector
485 B B2 George William Smith 62 Penrhos Road Bangor 24/04/1984 76
486 B E4 William Williams 21 Rosemary Court Walmgate York 31/05/1984 89 D Preston Minister
487 D G3 Arthur Edward Davies 12 Dolhelyg Talybont 27/07/1984 66 D C Roberts Rector
488 B A7 Annie Jones 16 Water Street Bangor 06/11/1984 80 D C Roberts Rector
489 A C20 Jane Muir (Ashes) Y Garn Bryn Llandegai 14/01/1985 89 D C Roberts Rector
490 C C8 John Arfon Williams (Ashes) Dinnerth Road Llandrillo yn Rhos 13/03/1985 66 Alec Lewis
491 D G2 Myfanwy Morris 3 St Andrews Place Llanllechid 29/03/1985 88 D C Roberts Rector
492 C G4 John Hugh Roberts Cochwillan Talybont 26/04/1985 79
493 C G5 Olive Laura Hadley 2 Bro Emrys Talybont 19/07/1985 75 D C Roberts Rector
494 C G6 Dennis Charles Foulkes 28 Park Avenue Pwll Glas Mold 06/09/1985 53 D C Roberts Rector
495 C F7 Robert Richard Owen Green Cottage Llanllechid 04/10/1985 77 D C Roberts Rector
496 C G7 Rhiannon Lloyd Roberts 5 Ysgoldy Terrace Penrhos Bangor 04/12/1985 48 Alec Lewis
497 B E9 Esther Lilian Davies Bronydd Isa Llanllechid 18/01/1986 82 J Aelwyn Roberts Llandegai
498 A A39 Margaret Wynne (Ashes) Plas Gogarth Llandudno 24/03/1986 88 D Wynne Jones Rector
499 C G8 John Richard Owen Gatehouse Talybont 01/04/1986 74
500 C B9 Ivor Buckley (Ashes) 4 Maes Coetmor Bethesda 06/04/1986 81 A T Lewis St Ann's Bethesda
501 A B14 Thomas Jones Clatterbridge Hospital 06/05/1986 84 A T Lewis St Ann's Bethesda
502 C E5 Gethin Bond (Still born) St David's Hospital Bangor 24/04/1986 R Keating
503 B D1 Catherine Ann Williams Druid Hospital Llangefni 22/05/1986 91
504 C H4 Robert Lloyd Roberts Glanddol Chwilog Pwllheli 24/07/1986 67 A T Lewis St Ann's Bethesda
505 D A5 Richard Ogwen Ellis (Ashes) Talybont Uchaf Talybont 26/07/1986 75 A T Lewis St Ann's Bethesda
506 Frederick William Davies 10 Y Rhos Penrhosgarnedd 14/11/1986 60 E T Roberts St James Bangor
507 C F2 John Roberts North Wales Hospital Denbigh 18/04/1987 83 D Wynne Jones Rector
508 D D6 Margaret Aitkin Jones Tawelfa Braich Talog Tregarth 23/11/1987 80 D Wynne Jones Rector
509 D E5 Elizabeth Williams Cae Gwigin Talybont 25/11/1987 92 J Gwilym Jones
510 C H3 Elizabeth Richards 2 Tyddyn Iolyn Talybont 07/01/1988 81 D Wynne Jones Rector
511 C H3 Sheila Elizabeth Harland 3 Meron Court Penmaenmawr 20/10/1988 39 Gwilym B Hughes
512 D B2 Hugh Idwal Williams 2 Lon Ddwr Talybont 12/11/1988 82 R D Williams
Entries Per Page
Displaying Page of