Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

 • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
 • DATE - Dyddiad / Date
 • NAME - Enw / Name
 • SUR - Cyfenw / Surname
 • A - Oed / Age
 • ST - Statws / Status - Singleman/Bachelor/Widower
 • PROF - Gwaith / Proffesiwn - Rank / Profession
 • RES - Preswyl / Residence
 • NAME - Enw a Gwaith y Tad / Father's Name and Profession
 • NAME - Enw / Name
 • SUR - Cyfenw / Surname
 • A - Oed / Age
 • ST - Statws / Status - Spinster/Widow
 • RES - Preswyl / Residence
 • NAME - Enw a Gwaith y Tad / Father's Name and Profession
ID
DATE
NAME
SUR
A
ST
PROF
RES
FATHER
NAME
SUR
A
ST
RES
FATHER
1 09/07/1837 William Prichard FA Ba Far Llwyngwanadl John Wm Fa Ann Prichard FA Sp Cefn Caerferch John Prichard Fa
2 26/08/1837 David Williams 25 Ba Far Llethr Ddu David Wm Fa Martha Williams 23 Sp Pentyrch Uchaf Hugh Wms Fa
3 10/02/1838 John Parry FA Wi BlkS Pen sarn John Parry Sm Margaret Hughes FA Wi Hendra Bach Hugh Foulk ShM
4 23/02/1838 Richard Price Mi Ba ShM Ysgoldu Jo Prichard Tailor Magdalen Owens FA Sp Glasfryn ucha Owen Morris La
5 18/05/1838 Owen Jones FA Ba Lab Bryn llefrith David Jones Fa Martha Parry FA Sp Pentyrch Uchaf Deceased
6 27/07/1838 Hugh Hughes FA Ba ShM Criccieth Rbt Hughes Lab Ellin Jones FA Sp Ysgoldu Rd Jones Jo
7 10/11/1838 Griffith Prichard FA Ba Lab Efail Llanaelhaiarn David P Smith Elizabeth Ellis FA Sp Cae'r Werglodd Wm Ellis Lab
8 13/11/1838 Robert Jones FA Ba Jo Capel Helig Rbt Jones Fa Mary Jones FA Sp Gallt y Beran Owen Jones Fa
9 16/11/1838 William Griffith FA Ba Lab Glasfryn fawr Gth Rbts Wea Elizabeth Griffith FA Sp Helig hirion Rowl Gth Fa
10 05/03/1839 William Morris FA Ba Lab Bryn llefrith Moris Wms Fa Jane Parry FA Sp Ty Croes Owen Parry Fa
11 21/09/1839 John Jones FA Ba Lab Penbryn Llanarmon John Ellis Fa Mary Griffith FA Sp Helig hirion Rowl Gth Fa
12 08/11/1839 John Owen FA Ba Plas Nevin Owen James Slat Mary Roberts FA Sp Ty'n rhos Gth Rbts Fa
13 07/12/1839 John Jones FA Ba Lab Llethr Ddu John Jones P Clk cathrine Thomas FA Sp Pensarn Wm Thos Fa
14 21/03/1840 Robert Prichard FA Ba StM Nant Cwm Coryn Rd Rbts StM Margret Prichard FA Sp Cae newydd Ow Prichard La
15 31/03/1840 William Williams FA Ba Jo Portmadock John Wms La Sarah Williams FA Sp Tyn llan Hugh Wms La
16 13/05/1840 John Jones FA Ba Lab Pentyrch Ucha John Rbts La Mary Thomas FA Sp Tyn llan Thos Jones
17 13/05/1840 John Owen FA Ba Lab Plas du Owen Jones La Cathrine Owens FA Sp Tyddyn howel Owen Morris La
18 28/07/1840 Humphrey Griffith FA Ba Lab Capel Helig Gth Humph Fa Mary Hughes FA Sp Cefn Einion Deceased
19 15/08/1840 Evan Jones FA Ba ShM Cefn Einion John Wms La Jannet Pritchard FA Sp Penrallt Rbt Pritchard La
20 12/06/1841 Owen Jones FA Ba Lab Tyddyn Mawr Deceased Margaret Jones FA Sp Efail Pensarn John Parry Sm
21 19/06/1841 Thomas Roberts FA Ba Lab Trallwyn Rbt Morgan La Dorothy Williams FA Sp Carwerglodd Wm Ellis Lab
22 04/02/1842 Robert Williams FA Ba Ta Tyn Rhos Bach Evan Wms La Ellin Jones FA Sp Ynus Careua Bach John Pieres La
23 05/03/1842 David Morgan FA Ba Lab Gwag y Noe NK Cathrine Evans FA Sp Hen Efail Gth Evan StM
24 22/03/1842 Thomas Rowland FA Ba Far Caer ferch Deceased Lowry Jones FA Sp Caer ferch John Wms Fa
25 23/03/1842 David Williams FA Ba Lab Capel Helig Deceased Elizabeth Griffith FA Sp Capel Helig Deceased
26 20/05/1842 John Roberts FA Ba Lab Cwm Clynnog Deceased Elizabeth Pritchard FA Sp Ynus Careua Deceased
27 13/08/1842 William Jones FA Ba Lab Pentyrch Uchaf John Wms La Cathrine Williams FA Sp Caer Werglodd Wm Ellis Lab
28 25/11/1842 Edward Roberts FA Ba Far Ystumcegid Edward Rbts Fa Jane Williams FA Sp Coed Cae Bach Wm Wms Fa
29 10/12/1842 Josiah Jones FA Ba Lab Ysgubor Hen Owen Jones La Elizabeth Griffith FA Sp Hen Efail Gth Evan StM
30 21/01/1843 Owen Jones FA Ba Lab Orsedd Fawr Owen Jones La Mary Parry FA Sp Cefn Einion Rbt Parry Lab
31 24/05/1843 Robert Roberts FA Ba Far Carnguwch Fawr Rd Rbts Fa Jonet Prichard FA Sp Pen y Bont John Prichard Fa
32 11/11/1843 John Jones FA Ba Lab Brychyni John Evans La Lowry Williams FA Sp Pentyrch Uchaf Wm Wms Fa
33 02/02/1844 Owen Jones FA Ba Lab Castell Sinai John Wms Lab Jane Thomas FA Sp Castell Gwgan Thos Richards Fa
34 08/06/1844 Joseph Jones FA Ba Lab Pentyrch Uchaf John Thos Lab Mary Prichard FA Sp Pentyrch Uchaf Lewis Prichard La
35 20/11/1844 William Evans FA Ba Lab Penygraig Pistyll Wm Wms Lab Catherine Jones FA Sp Pencaerfawnog John Ellis Lab
36 20/09/1845 Thomas Jones FA Ba Lab Tynycoed Penmorfa John Wms Lab Elizabeth Jones FA Sp Almshouse John Jones Lab
37 13/12/1845 Humphrey Griffith FA Ba Lab Tyddyn Cethin Gth Rbts Lab Gwen Jones FA Sp Tir Bach Owen Jones La
38 13/05/1846 John Jones FA Ba Lab Ffrydd Clynnog John Jones ShM Elizabeth Prichard FA Sp Tanyrallt Rbt Prichard La
39 27/06/1846 Owen Owens FA Ba Lab Rhos Hill John Owen Lab Anne Roberts FA Sp Hendre isa Harry Rbts La
40 08/08/1846 William Roberts FA Ba Lab Maenllwyd Rbt Humph La Elizabeth Williams FA Sp Pontrhydgoch Wm Wms La
41 08/03/1847 Hugh Griffith FA Ba Far Maenllwyd Wm Gth Fa Sydney Price FA Sp Tyddyn Llan Rbt Price Fa
42 06/03/1848 John Williams FA Wi Lab Capel Helig John Wms La Ellin Prichard FA Sp Fron oleu Rd Rbts La
43 15/04/1848 William Prichard FA Ba Far Penfras Owen Prichard Fa Ellin Williams FA Sp Coed y Garth Rd Wms Fa
44 19/05/1848 William Hughes FA Ba Lab Anglesey Thos Hughes La Catherine Elias FA Sp Tyddyn y felyn Owen Elias Ta
45 30/09/1848 Robert Griffith FA Ba Far Ty'n rhos Gth Rbts Fa Mary Roberts FA Sp Hendre Cenin Isaac Rbts Fa
46 08/12/1848 Thomas Griffith FA Ba Tai Yr Efail Gth Thos La Mary Prichard FA Sp Yr Hen Efail Rbt Prichard La
47 03/02/1849 Samuel Jones FA Ba Far Tynrhos Llannor Chas Gths Fa Catherine Griffiths FA Sp Maenllwyd Wm Gths Fa
48 05/03/1849 Joseph Jones FA Ba Lab Trallwyn John Joseph Fa Mary Prichard FA Sp Castell Gwgan Thos Prichard Fa
49 14/05/1849 William Morris FA Ba Lab Trallwyn Gth Morris La Sydney Jones FA Sp Llanychaeran John Jones Lab
50 02/06/1849 John Humphreys FA Ba Lab Plasdu Llanarmon Samuel Humph Fa Ellen Roberts FA Sp Tynllan Rbt Rbts La
51 15/06/1849 Thomas Williams FA Ba Lab Llanddeiniolen Wm Wms Lab Jane Roberts FA Sp Llangybi David Rbts Ta
52 12/11/1849 John Roberts FA Ba Lab Cae Newydd Gth Rbts Fa Mary Jones FA Sp Ysgoldy Moses Jones Fa
53 22/05/1850 Thomas Parry FA Ba Lab Pentyrch Uchaf Rd Thos Fa Catherine Jones FA Sp Coed Cae Bach Isaac Jones Lab
54 27/07/1850 Griffith Jones FA Wi Lab Cefn cae ferch Wm Jones La Mary Jones FA Sp Tanyrallt John Thos La
55 04/10/1850 John Jones FA Ba Far Penystymllyn Wm Jones Fa Mary Jones FA Sp Glasfryn fawr John Jones Fa
56 16/10/1850 Henry Williams FA Ba Lab Cefn coch Wm Hughes Mi Mary Jones FA Sp Bron y piod David Jones Fa
57 01/02/1857 Richard Jones FA Ba Joi Fourcrosses John Wms Fa Anne Williams FA Sp Cefn Engan Wm Solomon Fa
58 21/11/1851 William Owens FA Ba Lab Hendre Cenin Owen Gth La Elizabeth Jones FA Sp Glasfryn Ucha Rd Jones Ca
59 25/12/1851 Owen Jones FA Ba Lab Llanwnda Gth Jones La Jane Humphreys FA Sp Llangybi Samuel Humph Fa
60 07/05/1852 William Davies FA Ba Far Orsedd Fawr Wm Davies Fa Ellen Price FA Sp Tyddyn llan Rbt Price Fa
61 05/06/1852 Griffith Evans 30 Ba Far Brynygro Clynnog Humph Evans Fa Martha Thomas 30 Sp Caerferch Lewis Thos Fa
62 13/08/1853 Owen Humphrey 28 Ba Lab Clenneney Samuel Humph Fa Catharine Owen 27 Sp Ty Capel Llangybi Evan Owen Fa
63 03/12/1853 John Price 27 Ba Lab Criccieth Rbt Price La Elizabeth Jones 28 Sp Llangybi John Wms La
64 24/02/1854 John Williams 25 Ba Lab Caerferch Wm Wms La Jane Williams 25 Sp Ty Mawr Rhiw Wm Thos Fa
65 01/04/1854 Thomas Hughes 26 Ba Lab Ysbytty Llanbeblig Hugh Hughes Fa Eleanor Richards 24 Sp Tir Bach Rd Hughes Fa
66 26/09/1854 Alfred Jones 35 Ba Mer Liscard John Jones Mer Mary C Lloyd 30 Sp Trallwyn John Lloyd Esq
67 11/11/1854 Richard Griffith 29 Ba Lab Orsedd fawr Gth Cadwalader La Sydney Evans 33 Sp Glasfryn Ucha Hugh Evans Fa
68 12/01/1855 Ellis Jones 38 Ba Far Llymgwyn John Humph Fa Elizabeth Davies 38 Sp Orsedd fawr Wm Davies Fa
69 28/03/1855 Henry Roberts 34 Ba Far Plas Ngharnguwch Wm Rbts Fa Elizabeth Roberts 21 Sp Penfras Isaf Ellis Rbts Fa
70 04/05/1855 Richard Elias 27 Ba Lab Cefn caerferch Elias Prichard Fa Rachel Roberts 21 Sp Cefn caerferch Ellis Rbts Fa
71 08/12/1855 John Jones 21 Ba Mar Llangybi Wm Jones La Eleanor Williams 25 Sp Llangybi Wm Morgan Ga
72 07/03/1856 Owen Jones 30 Ba Jo Brynbeddau John Prichard La Catharine Humphreys 23 Sp Llangybi Rbt Humph La
73 29/04/1856 William Williams 36 Ba Far Coed cae bach Wm Wms Fa Eleanor Edwards 30 Sp Cefn caerferch Owen Edwards Yeo
74 09/04/1858 Humphrey Davies 31 Ba Far Bodychain Humph Davies Fa Catharine Griffiths 21 Sp Cae'r Tyddyn Rd Gths Fa
75 14/07/1858 Robert Jones 32 Ba Far Tyddyn Mawr Wm Jones Fa Laura Hughes 21 Sp Bryn Einion Rbt Hughes Fa
76 27/10/1858 John Jones 22 Ba Lab Penybryn Elias Jones Fa Mary Prescot 21 Sp Caerferch Joseph P ShopK
77 25/12/1858 Robert Evans 21 Ba Lab Bodvel Llannor Rbt Jones Ma Elizabeth Jones 19 Sp Tyddyn Bach Gth Jones La
78 15/01/1859 William Jones 31 Ba Far Aberuchaf Evan Jones Fa Catharine Jones 21 Sp Glasfryn fawr John Jones Fa
79 22/03/1859 William Humphreys 32 Ba Far Ty Newydd Thos Humph Fa Catharine Pritchard 26 Sp Ty Mawr Wm P Fa
80 09/08/1859 David Rowlands 37 Ba Far Caerferch Rowl Pritchard Fa Grace Jones 32 Sp Pentyrch Ucha John Owen Fa
81 04/04/1860 Thomas Hughes 38 Wi Far Derwyn fawr Thos Hughes Fa Mary Pritchard 35 Wi Ynys Leci John Owen Fa
82 18/08/1860 William Roberts 21 Ba Lab Ynyscynhaiarn Rbt Wms Fa Jane Roberts 19 Sp Cae du Gth Rbts Fa
83 14/05/1861 Richard Owen 36 Ba Far Ynys goch Rd Owen Fa Margaret Griffiths 28 Sp Trallwyn Rbt Gths La
84 28/12/1861 John Hughes 24 Ba Lab Glanrafon Hy Hughes Fa Eleanor Roberts 29 Sp Tyddyn ruffydd Isaac Rbts Fa
85 28/02/1862 Thomas Jones FA Ba Mar Pwllheli John Rbts ShM Jane Jones FA Sp Trallwyn Rbt Jones Groom
86 16/03/1863 Robert Griffith 39 Ba Lab Hendre bach Rhys Gth La Jane Pritchard 52 Sp Hendre bach David P BlkS
87 07/04/1863 Richard William 28 Ba Lab Yr Hen Ysgoldy Rd Wms La Laura Griffiths 27 Sp P Llanystumdwy Gth Gths Fa
88 18/05/1864 Henry Hughes 29 Ba Lab Bryn Einion Rbt Hughes Fa Anne Parry 21 Sp Hendre Cenin John Parry La
89 27/04/1867 John Jones 42 Wi Far Maenllwyd Hugh Jones Fa Margaret Griffiths 34 Sp Caer Tyddyn Rd Gths Fa
90 15/04/1868 Evan Evans 32 Ba Serv Trallwyn Evan Evans Co Me Martha Roberts 24 Sp Tyn y Werglodd Rbt Rbts Fa
91 10/09/1870 Hugh Williams 23 Ba Lab Tyddyn y Felin Wm Wms Fa Jane Jones 22 Sp Mur Cwt y Lloer Morris Jones Fa
92 09/08/1873 Owen Jones 22 Ba Lab Tyddyn y Felin Wm Jones Fa Mary Jones 24 Sp Pentyrvh Ucha Owen Jones Fa
93 20/06/1874 John Williams 21 Ba Lab Llithfaen John Parry Fa Jane Prichard 22 Sp Penfras Humph P Fa
94 19/08/1874 William Lloyd 48 Wi Qua Llanllyfni Thos Lloyd Carp Margaret Owens 21 Sp Llangybi Owen Owens Mi
95 31/08/1874 William Jones 29 Ba Lab Tyddyn Hir John Wm J Fa Catherine Rowlands 28 Sp Caerferch Thos Rowl Fa
96 17/03/1877 John Wm Jones FA Ba Qua Llanllyfni Gth Wms La Jennet Thomas FA Sp Murcyplau Wm Thos La
97 03/07/1879 Robert Williams FA Ba Far Gaerddu bach Wm Morris Fa Martha Roberts FA Sp Gorsannedd Rbt Rbts Fa
98 09/12/1882 Rees J Prichard 32 Ba Far Tyddyn ucha Thos Prichard Fa Mary E Fairchild 30 Wi Pwllheli Chas Lloyd Ho Pr
99 06/06/1887 William Pierce FA Wi Joi Pencaenewydd David P StM Margaret Humphreys FA Sp Tynpant John Humph La
100 11/02/1888 Robert Foulkes 22 Ba Lab Tyddyn Bach Wm Foulkes Sa Elizabeth Jones 24 Sp Tanllyn Gth Jones La
101 12/05/1888 Griffith E Griffith 18 Ba Lab Maenllwyd Wm Gth La Anne Williams 24 Sp Bryngorlan Chas Wms La
102 08/11/1890 John Jones FA Ba Far Llwyngwanadl Wm Jones Fa Mary Griffiths FA Sp Ynysgreiau Gth Gths Fa
103 07/05/1892 Gth Rbt Roberts FA Ba Far Llwynbedw Rbt Rbts Fa Margaret Griffiths FA Sp Ynyscreiau Gth Gths Fa
104 08/09/1892 Robert Roberts FA Wi Far Bodowen Rbt Rbts Fa Sarah Parry FA Sp Bodowen Wm Parry Fa
105 28/10/1893 John E Griffith FA Wi Ret Che Bangor Gth Gth Fa Ellen A W Ellis FA Sp Glasfryn John W E C H O
106 15/05/1894 William Jones 21 Ba Serv Cwr Coed Lewis Jones La Elizabeth Hughes 23 Sp Mur Crusto Thos Hughes La
107 23/11/1895 Richard Jones 26 Ba Lab Gwynfryn NK Margaret Wms 18 Sp Fronheulog David Wms Carp
108 05/05/1897 Morris Griffith FA Ba Far Ynyscreia Gth Gth Fa Margaret Jones FA Sp Tyddyn yr Ynn John Wm J Fa
109 22/01/1898 Owen Morris 21 Ba Joi 32 Kingshead St Jo Morris Fa Ellen Humphreys FA Sp Castell Thos Humph Mi
110 17/11/1899 William Roberts FA Ba Far Tyddyn llan Wm Rbts Fa Mary Hughes FA Wi Pencarth John Jones Fa
111 11/03/1902 Robert Jones 20 Ba Lab Tynlon Morris Jones La Ellen Evans 20 Sp Coed cae gwyn Thos Evans Lab
112 27/12/1921 Hugh I Pritchard 30 Ba SchT Bryn Gwalia Wm J P Dra Rhoda J Ward 28 Sp 3 Ala Road Arthur Ward Ma
113 21/07/1924 Arthur W James 32 Wi Mer 7 Market Sq Arthur Jas Iron Ass Elizabeth Jones 25 Sp Red Lion Wm Jones La
114 18/03/1939 David J Davies 22 Ba Bus Dr Llanengan John Davies Fa Jennie Parry 25 Sp Tanfron John Parry La
115 17/09/1949 Joseph O Williams 29 Ba Van Dr Llithfaen NK Catherine M Williams 27 Sp Hen Efail Wm Wms Post
Entries Per Page
Displaying Page of