Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

 • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
 • DATE - Dyddiad / Date
 • NAME - Enw / Name
 • SUR - Cyfenw / Surname
 • A - Oed / Age
 • ST - Statws / Status - Singleman/Bachelor/Widower
 • PROF - Gwaith / Proffesiwn - Rank / Profession
 • RES - Preswyl / Residence
 • NAME - Enw a Gwaith y Tad / Father's Name and Profession
 • NAME - Enw / Name
 • SUR - Cyfenw / Surname
 • A - Oed / Age
 • ST - Statws / Status - Singleman/Bachelor/Widower
 • RES - Preswyl / Residence
 • NAME - Enw a Gwaith y Tad / Father's Name and Profession
ID
DATE
NAME
SUR
A
ST
PROF
RES
FATHER
NAME
SUR
A
ST
RES
FATHER
1 04/08/1837 William Roberts 49 Wi Labourer Llaniestyn Rbt Gth Lab Margaret Roberts 46 Sp Llangwnadle David Rbts Lab
2 29/09/1837 John Hughes FA Ba Joiner Glanrafon Hugh Jones Carp Mary Roberts FA Sp Rhydyclafdy Rbt Prichard NK
3 27/04/1838 Henry Jones FA Ba Carpenter Bryncroes John Ellis Carp Anne Thomas FA Sp Llangwnadle Thos Wm NK
4 14/05/1839 John William FA Ba Mariner Pwll Crwn Wm Davydd Fa Catherine Griffiths FA Sp Trefgraig Bach Gth Gths Fa
5 08/01/0840 Robert Roberts FA Wi Tailor Festiniog David Rbts Wea Mary Davies FA Sp Llangwnadle Thos Davies Minister
6 07/06/1840 Davydd Griffith FA Ba Labourer Porth Golmon Gth Davydd Lab Lowry Jones FA Sp Gelli Richard Jones NK
7 30/06/1840 Robert Jones FA Ba Farmer Moel y Berth John Hughes Fa Lowry Griffiths FA Sp Trefgraig Bach Gth Gths Fa
8 09/10/1840 William Griffith FA Wi Farmer Gofynnus Meth Gth Fa Mary Roberts FA Sp Bryn Rbt Davydd Lab
9 26/07/1841 John Roberts FA Ba Farmer Tir Gwenith Rbt Ed Fa Anne Evans FA Sp Glanrafon Wm Mark Lab
10 03/04/1841 James Jones 33 Ba Farmer Bryncelyn John Wms Fa Mary Roberts 27 Sp Plas Llangwnadl Ellis Rbts Fa
11 24/04/1841 William Prichard FA Ba School Master Glanrafon Rd Wm Wea Jane Griffiths FA Sp Glanrafon Bach Gth Rbt Lab
12 31/05/1841 William Griffith FA Ba Labourer Porthgolmon Gth Wm Lab Jane William FA Sp Tyddyn du Wm Wms Sailor
13 28/06/1841 John William FA Ba Labourer Plas Newydd Wm Hughes Lab Ellin Humphrey FA Sp Tyn lon Rbt Humph Lab
14 02/07/1841 John Evans FA Ba Labourer Towyn Evan Wms Lab Jane Elias FA Sp Ty Elias Elias Davydd Lab
15 15/11/1841 Thomas Owen FA Wi Farmer Trefaes Owen Jones Lab Catherine Roberts FA Wi Muriau Thos Hughes Carp
16 13/01/1842 James Hughes FA Ba Shoemaker Llain Fattw Hugh Rbts Sh'maker Catherine Williams FA Wi Dafarn Rhos Wm Owen Fa
17 11/06/1842 Evan Jones FA Ba Labourer Abereirch Rbt Jones Fa Catherine Griffith FA Sp Tyn Llan Gth Wm Fa
18 16/05/1843 Evan Evans FA Ba Mariner Cae yn Cefn Evan Thos Fa Margaret Williams FA Sp Glanrafon Wm Wms Fa
19 18/09/1843 John Hughes FA Ba Farmer Tan y Bryn John Hughes Fa Catherine Ellis FA Sp Tan y Bryn Ellis Evan Lab
20 24/04/1845 Richard Williams FA Ba Weaver Pen y Maes Rbt Wms Wea Catherine Hughes FA Sp Llain Fattw Hugh Lewis Lab
21 09/08/1845 Hugh Griffiths FA Ba Farmer Brynucheldre Gth Owens Fa Jane Griffith FA Sp Trefgraig Bach Gth Gths Fa
22 07/11/1845 Robert Griffiths FA Ba Mariner Felan Gth RBts Fa Jane Edwards FA Sp Taigwenith Rbt Edwards Fa
23 27/05/1846 Richard Roberts FA Ba Labourer Tyn y Groes Rbt Prichard Tay Anne Owens FA Sp Porthgolmon John Owen Fa
24 16/10/1846 Elias Hughes FA Ba Labourer Castell Owen Elias Tay Phebe Williams FA Sp Lleuer Bach Wm Rbts Lab
25 04/12/1846 Thomas Williams FA Ba Labourer Tyddyn Mawr Wm Thos Lab Jane Williams FA Sp Glanrafon Wm Wms B'smith
26 30/07/1847 David Roberts FA Ba Mariner Penycefn Rbt Daniel Lab Jane Jones FA Sp Penybont Gth Jones Smith
27 22/10/1847 William Jones FA Wi Weaver Mellteyrn John Thos Weaver Mary Jones FA Wi Llangwnadle John Prichard S'mason
28 21/10/1848 Evan Hughes FA Ba Labourer Bodwrdda Hugh Edwards Lab Catherine Williams FA Sp Castell Coch Wm Rbts Lab
29 16/03/1849 Ebenezer Richards FA Ba Labourer Bodwrdda Rd Rbts Lab Ellin William FA Sp Tyn Llan Gth Wm Fa
30 09/08/1849 John Griffith FA Wi Farmer Llwynr ? Gth Gths Fa Catherine Griffith FA Wi Gyfelen Davydd Thos Fa
31 12/12/1849 John Evans FA Ba Labourer Tan yr Allt Evan Evans Lab Anne Hughes FA Sp Llainfattw Hugh Lewis Lab
32 04/06/1852 William Roberts FA Ba Carpenter Rosirwaen Rbt Jones Lab Martha Roberts FA Sp Tir Gweneth Rbt Edward Fa
33 31/07/1852 Richard Griffith 23 Ba Farmer Mellteyrn Hy Gth Fa Laura Thomas 26 Sp Trefgraig John Thos Fa
34 13/08/1853 Thomas Griffith FA Ba Farmer Crugan Mawr Thos Gth Fa Anne Griffith FA Sp Trefgraig Bach Gth Gth Fa
35 14/01/1854 Robert Griffith FA Ba Farmer Bryn Trefgraig Gth Wms Fa Mary Griffiths FA Sp Crugan Mawr Thos Gth Fa
36 04/05/1854 John G Jones FA Ba Shopkeeper Pwllheli Gth Jones Fa Jonnet Griffith FA Sp Trefgraig Bach Gth Gths Fa
37 31/12/1854 John Roberts FA Ba Labourer Llaen Wen Cad Rbts Sailor Anne Jones FA Sp Ty Hen John Jones Lab
38 11/12/1855 John Thomas FA Ba Labourer Trygan John Thos Gard Margaret Roberts FA Wi Castell David Rbts Lab
39 28/12/1855 Thomas Owen FA Ba Labourer Penllech Ucha Thos Owen Lab Anne Williams FA Sp Glanrafon Wm Wms Smith
40 28/01/1856 John Roberts FA Ba Sailor Plasynys Edern John Thos Fa Margaret Jones FA Sp Penybont Gth Jones Fa
41 13/02/1856 William Owens FA Ba Labourer Fantol Owen Wms B'smith Elizabeth Roberts FA Wi Tan y Cryddion Rbt Owen Fa
42 16/02/1856 William Thomas FA Ba Labourer Plas Du Llanarmon Rd Thos Lab Mary Jones FA Sp Ty Cam John Wms Lab
43 25/10/1856 William Davies FA Ba Labourer Trefgraig Bach Humph Davies Lab Jane Roberts FA Sp Topyrhos Rbt Gth Fa
44 11/12/1857 Evan Jones FA Ba Labourer Trefgraig Plas John Jones Lab Catharine Thomas FA Sp Greuddyn Wm Thos Fa
45 14/05/1858 Robert Griffith FA Ba Labourer Ty Mawr Bodferin Gth Gths S'mason Jane Robert FA Sp Trefgraig Bach Rbt Humph Lab
46 14/05/1858 John Roberts FA Ba Labourer Penrhyn Llaniestyn Hugh Rbts Lab Hannah Williams FA Sp Dalar Nant Rowland Wms Lab
47 09/07/1859 Griffith Roberts FA Ba Farmer Plas Llangwnadle Ellis Rbts Fa Catharine Owens FA Sp Trefgraig Uchaf Wm Owens Fa
48 14/10/1859 William Davies FA Wi Labourer Cilyradwy David Humph Lab Ellin Jones FA Sp Ty Mawr Bodeferin John Parry Lab
49 07/01/1860 Evan Jones FA Ba Sailor Bryngeinach John Evans Fa Anne Roberts FA Sp Plas Llangwnadl Ellis Rbts Fa
50 16/03/1860 Hugh Roberts FA Ba Labourer Trefgraig Plas Harry Rbt Lab Margaret Jones FA Sp Castell Rbt Jones Lab
51 09/06/1860 Griffith Roberts FA Ba Labourer Penyrorsedd Rbt Evans Lab Elizabeth Jones FA Sp Llainiau John Jones Fa
52 25/09/1860 John Jones FA Ba Sailor Tanybryn John Jones Fa Ann Jones FA Sp Tynycae John Jones Sailor
53 13/10/1860 Robert Griffith FA Ba Labourer Gyfynys John Griffith B'smith Ann Owen FA Sp Morfa John Owen Lab
54 15/11/1860 William Roberts FA Ba Labourer Tynewydd Gth Rbts Lab Elizabeth Evans FA Sp Gorsbyll Rbt Evans Fa
55 14/11/1861 Evan Prichard FA Ba Labourer Trefgraig Evan Prichard Fa Elizabeth Jones FA Sp Ty ucha Wm Jones Fa
56 13/02/1863 Evan Jones FA Ba Farmer Pen y Graig John Wms Fa Ann Jones FA Sp Ty Mawr Bodeferin Evan Jones Lab
57 05/03/1863 Hugh Griffith FA Ba Yeoman Bodwrdda Hugh Gth Yeoman Sydney Thomas FA Sp Trefgraig Pals John Thos Yeo
58 31/03/1866 Griffith O Roberts FA Ba Farmer Bechellyn Owen Rbts Fa Jennet Thomas FA Sp Trefgraig Plas John Thos Fa
59 15/05/1866 John Prichard FA Ba Labourer Penllech Ucha Evan Prichard Fa Jane Jones FA Sp Tyhen Lewis Jones Mar
60 13/08/1866 Richard Williams FA Ba Blacksmith Glan yr Afon Wm Wms B'smith Anne Roberts FA Sp Penybont Dd Rbts Capt Vessel
61 17/11/1866 John Roberts FA Ba Labourer Tanyffordd Rbt Gth Lab Laura Williams FA Sp Taicryddion John Wms Fa
62 Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void
63 23/05/1868 William Griffith FA Ba Farmer Tyhen Gth Wm Fa Ellen Owen FA Sp Trefgriag Isaf Wm Owen Fa
64 16/05/1869 Evan Williams FA Ba Labourer Trefgraig Bach Wm Evans Lab Sarah Evans FA Sp Gorsbyll Rbt Evans Fa
65 19/05/1870 John Jones FA Ba Labourer Trefgraig Plas John Jones Lab Ellin Jones FA Sp Tymawr Bodeferin John Jones Mar
66 26/08/1871 Evan Thomas FA Ba Farmer Porth Colmon Gth Evans Fa Mary Thomas FA Sp Hendrefor Thos Ellis Fa
67 08/02/1872 William Jones FA Ba Capt Vessel Cefngwyn John Jones Fa Catherine Griffiths FA Sp Tymawr Hugh Gth Fa
68 03/05/1873 John Jones FA Ba Farmer Penybont John Jones Fa Anne Hughes FA Sp Moelyberth Rbt Hughes Fa
69 10/11/1874 Ellis Roberts 25 Ba Farmer Tynllan Rbt Rbts Fa Jane Evans 22 Sp Porthgolmon Gth Evans Fa
70 15/05/1877 Edward Roberts FA Ba Labourer Plas ym Mhenllech Ed Rbts Lab Laura Roberts 16 Sp Llain fattw Wm Rbts Lab
71 21/11/1879 Richard Evans FA Ba Labourer Llain fattw Evan Thos Sailor Catherine Evans FA Sp Llanrhys Rhiw Rd Evans Fa
72 04/03/1881 Hugh Hughes FA Ba Quarryman Festiniog Hugh Hughes Quarry Janet Roberts FA Sp Tynddol Eben Rbts Lab
73 13/06/1881 Robert Jones FA Ba Labourer Ty Newydd A'daron Gth Jones Fa Gwen Griffiths FA Sp Rerw Ellis Gth Fa
74 05/07/1881 John Lewis Williams FA Ba Farmer Morfa Bach Lewis Wms Fa Ellen Williams FA Sp Glyddyn? Thos Wms Fa
75 15/08/1884 Griffith M Williams FA Ba School Master Llangwnadl School Morris Wms Innkeeper Elizabeth Roberts FA Sp Penybont David Rbts Mast Mar
76 31/01/1885 Thomas Griffith FA Ba Farmer Bryntrefgraig Rbt Gth Fa Margaret Jones FA Sp Brynhunog John Jones Fa
77 06/10/1887 John Griffith FA Ba Sailor Efail Bach Rbt Gth Lab Laura Jones FA Sp Caerodyn John Jones Mas Mar
78 26/11/1887 Griffith O Griffith FA Ba Farmer Glanrafon Hugh Gth Fa Catherine Griffith FA Sp Tyhen Bodferin Ellis Gth Fa
79 07/02/1890 Thomas Jones FA Ba Farmer Brynhunog Fawr John Jones Fa Anne Rowlands FA Sp Brynygloch No details
80 09/05/1890 Owen Owens FA Wi Farmer Pencraig Bach Wm Owen S'maker Mary Jones FA Sp Bodferin Wm Jones Fa
81 19/06/1890 Hugh Roberts FA Ba Farmer Plas Dolbenmaen Owen Rbts Fa Martha Jones FA Sp Tyrhos Wm Jones Fa
82 21/06/1894 William O Roberts 30 Ba Farmer Plas Gth Rbts Fa Margaret Roberts 31 Sp Penybont David Rbts Mas Mar
83 19/05/1896 Lewis Hughes FA Ba Stonemason Murpoeth John Hughes Fa Maria Griffith FA Sp Brynygloch No details
84 09/09/1902 Hugh Wm Jones FA Ba Farmer Bryn Villa Wm Jones Mas Mar Eliza Griffiths FA Sp Ty Hen Wm Gths Fa
85 04/11/1902 Richard E Parry FA Ba Quarryman Llandwrog Thos Parry Quarry Jane Williams FA Sp Penybont Rd Wms Fa
86 Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void
87 14/04/1903 Arthur Thomas FA Ba School Master Bethesda Thos J Jones Quarry Martha Jones FA Sp Brynvilla Wm Jones Mas Mar
88 20/05/1905 John Williams FA Ba Labourer Llainruttan Thos Wms Labourer Mary Griffith FA Sp Tynddol Rbt Gth Lab
89 01/06/1905 John Williams FA Ba Farmer Tyddyn Mawr Wm Wms Fa Ellen Griffith FA Sp Tynllan John Gth Fa
90 09/12/1905 Robert Griffiths 25 Ba Labourer Ty Canol John Gths Lab Eliza Williams 23 Sp Penybont Rd Wms Fa
91 25/10/1909 Owen Griffiths FA Ba Shopkeeper Penygraig Gth Gths Chemist Margaret Griffiths FA Sp Penygraig Rbt Gths Lab
92 16/11/1910 William Hughes 26 Ba Smith Refail Rhydyclafdy Thos Hughes Smith Janet Williams 25 Sp Penybont Rd Wms Smith
93 18/06/1912 Robert Thomas FA Ba Farmer Bron Heulog Thos Wm Thos Fa Laura Hughes FA Sp Moel y Berth John Hughes Fa
94 12/11/1912 John Griffith 23 Ba Labourer Penllech Uchaf John Gth Butcher Anne Jones 24 Sp Penllech Uchaf No details
95 07/02/1914 William Gth Jones FA Ba Weaver Monmouthshire Rbt Jones Weaver Anne Williams 29 Sp Llangwnadle Gth J Wms S'master
96 01/06/1914 Thomas Jones 35 Ba Carrier Cil Llidiart Hugh Jones Lab Catherine Williams 25 Sp Llainruttan No details
97 09/08/1917 Robert Roberts FA Ba Farmer Porth Golmon Ellis Rbts Fa Elizabeth A Jones FA Sp Tyr Gwenith Thos Jones Fa
98 16/04/1918 Simon F Davies FA Ba Clerk H O Merionethshire Jacob Davies Mar Margaret H Jones FA Sp Llangwnadle Thos Jones Clerk H O
99 07/03/1919 Evan Roberts 39 Ba Farmer Olwen Fawr Farm Daniel Rbts Fa Rosamund M R Jones 31 Sp Penybont Thos Jones Clerk H O
100 30/07/1922 Thomas Jones 28 Ba Postman Ship Inn Edern John Jones Inn Keeper Catherine Jones 29 Sp Tynycae John Jones Fa
101 05/02/1927 William O Roberts 32 Ba Farmer Plas Llangwnadle Wm O Rbts Fa Ann Jane Griffith 29 Sp Trefgraig Isa Thos Gth Fa
102 10/04/1928 Evan D Williams 38 Wi Dentist West End Pwllheli Wm Wms Fa Ellen Griffith 58 Sp Morfa Thos Gth Fa
103 04/10/1930 Griffith Griffiths 26 Ba Slater Penygongl John Gth Fa Annie Griffiths 23 Sp Ty Capel Pencraig Gth Gths Bus Driver
104 28/03/1933 John Ellis Jones 61 Ba Mariner Plas Llangwnadle Evan Jones Mar Jane Ellen Griffith 50 Sp Sarn Meyllteyrn Rd Gth Lab
105 27/09/1941 Owen David Roberts 31 Ba Farm Hand Bronant Morris Rbts Lab Olwen Jones Hughes 22 Sp Ty Hen Hugh M Jones Seaman
106 07/11/1941 Maurice H E Hornby 26 Ba Gunner R A Hafan Rbt Hornby Com Trav Edna Chetham 22 Sp Hafan Fred Chetham Ins Bro
107 23/06/1945 John Jones 42 Ba Livestock Dr Bryncroes Evan Jones Lab Mary Jones 36 Sp Llain fattw Wm Jones Lab
108 01/06/1946 Richard Williams 61 Wi Farmer Penybont John Wms Fa Elizabeth Griffith 50 Wi Llain fattw Rd Hughes Clogmaker
109 01/06/1946 Owen R Hughes 32 Ba Farmer Bryn No details Ellen Jones 29 Sp Tanybryn Rbt Jones Lab
110 17/07/1946 John K Morton 32 Ba Schoolmaster Bebington John Morton Ret Norah Snow 21 Sp Llain Tudur Geo H Snow S'master
111 19/10/1946 Richard Williams 30 Ba Farmer Tyddyn Mawr Rbt Wms Fa Elizabeth Jones 30 Sp Llangwnadle Wm G Jones Wool Manu
112 30/11/1946 John Gth Williams 37 Ba Farmer Tyn Llan John Wms Fa Jane Jones 28 Sp Bryn gloch Rbt G Jones Dec
113 20/09/1949 Glyn Owen 32 Ba Plasterer Rhostryfan Rbt Wms Quarry Gwen Ellen Parry 28 Sp Pen y Bont No details
114 23/09/1950 Dennis Jones 21 Ba Farm Servant Dolwyddelan Daniel Jones Quarry Gwen C Hughes 21 Sp Glanrafon Bach Wm E Hughes Fa
Entries Per Page
Displaying Page of