Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • NOTES - Nodiadau / Notes
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
NOTES
1 William Thomas Ty Newydd 03/02/1813 5w John Hamer Minister
2 William Hughes Penrhyn 13/07/1813 43 Glynn B Lewis Curate
3 Griffith Owen Freeholder 16/07/1813 49 Glynn B Lewis Curate
4 Ellen Jones Penybryn 27/10/1813 45 Glynn B Lewis Curate
5 Solomon Williams Caernarvon 03/12/1813 73 Glynn B Lewis Curate
6 David Jones Belan 13/02/1814 18m Glynn B Lewis Curate
7 John Hughes Penrhyn 14/04/1814 41 Glynn B Lewis Curate
8 William Jones Y Friston 27/07/1814 3m Glynn B Lewis Curate
9 Maurice Thomas Porth leidiog 22/08/1814 3 Glynn B Lewis Curate
10 Anne Rowlands Caernarvon 19/02/1815 43 Glynn B Lewis Curate
11 Elizabeth Morris Caernarvon 12/05/1815 73 Owen Jones Vicar
12 Anne Williams Penrhyn 18/09/1815 77 John Hamer Minister
13 Owen Griffith Freeholder 22/01/1816 15 John Royle Curate
14 Ellen Owen Penrhos 14/06/1816 78 John Royle Curate
15 Grace Roberts Ty Eiddew 24/06/1816 74 John Royle Curate
16 Owen Jones Tan y Coed 02/10/1816 5m John Royle Curate
17 Owen Roberts Morfa Cwtta 26/01/1817 35 John Royle Curate
18 Thomas Williams Bron Llewelyn 22/01/1818 2 Edward Hughes Vicar
19 William Jones Penybryn 30/04/1818 78 Edward Hughes Vicar
20 Henry Williams Bron Llewelyn 17/05/1818 1 Edward Hughes Vicar
21 Morris Hughes Brynteg 16/12/1818 81 Edward Hughes Vicar
22 John Hughes Caellyn 22/04/1818 7d Edward Hughes Vicar
23 Hugh Roberts Brynglas 07/12/1818 29 Edward Hughes Vicar
24 Hugh Prichard Carnarvon 03/09/1821 48 Edward Hughes Vicar
25 Catherine Morris Ty yn Rhos 02/08/1822 77 Edward Hughes Vicar
26 Margaret Edwards Ty Newydd 08/11/1822 33 Edward Hughes Vicar
27 Margaret Roberts Ty Newydd 31/03/1823 81 Edward Hughes Vicar
28 William Robyns Carnarvon 07/04/1823 59 Edward Hughes Vicar
29 Owen Jones Penbryn 08/04/1823 2 Edward Hughes Vicar
30 William Owen Carnarvon 18/04/1823 8m Edward Hughes Vicar
31 Jane Williams Carnarvon 15/10/1823 57 Edward Hughes Vicar
32 Ellin Jones Penrhos 18/07/1825 5m Edward Hughes Vicar
33 John Jones Ty yn Rhos 03/08/1825 81 Edward Hughes Vicar
34 Margaret Jones Penrhos 21/09/1825 14 Edward Hughes Vicar
35 Henry Williams Carnarvon 13/01/1826 18m Edward Hughes Vicar
36 Elizabeth Jones Cefnysfor 26/04/1826 79 Edward Hughes Vicar
37 John Roberts Ty Newydd 26/05/1826 30 Edward Hughes Vicar
38 Mary Owen Carnarvon 22/03/1827 71 Edward Hughes Vicar
39 Margaret Griffith Ty Calch 07/11/1827 3w Edward Hughes Vicar
40 Catherine Jones Wern Llanbeblig 21/01/1828 43 Edward Hughes Vicar
41 Gwen Griffith Tan y Graig 18/06/1828 64 Edward Hughes Vicar
42 Margaret Jones Cefncoed 18/10/1828 84 Edward Hughes Vicar
43 John Jones Hafodrhisg 12/01/1829 39 Edward Hughes Vicar
44 Margaret Lloyd Cefncoed 31/03/1829 52 Edward Hughes Vicar Widow
45 Owen Jones Ty Newydd 29/09/1829 1 Edward Hughes Vicar
46 Jane Ellis Bontnewydd Llanwnda 02/10/1829 74 Edward Hughes Vicar
47 Elisa Eleanor Churchill Fron 13/10/1829 9d Edward Hughes Vicar
48 Catherine Roberts Glanmor 28/04/1831 78 Edward Hughes Vicar
49 Gwen Owen Ty yn Rhos 05/05/1831 20 Edward Hughes Vicar
50 Margaret Jones Ty yn Rhos 15/02/1832 89 Edward Hughes Vicar
51 William Jones Bontnewydd Llanwnda 17/03/1832 42 Edward Hughes Vicar
52 John Griffith Llanbeblig Parish 13/04/1832 2 Edward Hughes Vicar
53 Owen Salmon Ty Eiddew 21/09/1832 50 Edward Hughes Vicar
54 Anne Hughes Carnarvon 10/10/1832 48 Edward Hughes Vicar
55 Elizabeth Hughes Ty yn Rhos 23/11/1832 61 Edward Hughes Vicar
56 William Owen Carnarvon Nov 1832 70 Edward Hughes Vicar
57 Jane Owen Carnarvon 07/05/1833 10m Edward Hughes Vicar
58 Catherine Hughes Hafod y Risk 08/07/1833 84 Edward Hughes Vicar
59 William Humphrey Mela 31/10/1833 5 Edward Hughes Vicar
60 Margaret Hughes Cae Eithin 28/02/1834 57 Edward Hughes Vicar
61 Thomas Jones Penybryn 28/04/1834 57 Edward Hughes Vicar
62 Hugh Roberts Penryn 15/07/1834 90 Edward Hughes Vicar
63 Jane Roberts Ty Eiddew 15/09/1834 68 Edward Hughes Vicar
64 William Evans Carnarvon 25/11/1834 2d Edward Hughes Vicar
65 John Jones Wern 13/04/1835 19 Edward Hughes Vicar
66 John Griffith Tan y Graig 23/04/1835 80 Edward Hughes Vicar
67 John Roberts Carnarvon 05/07/1836 1d Edward Hughes Vicar
68 Morgan Thomas Maes y Neuadd 06/09/1836 3d Edward Hughes Vicar
69 Catherine Hughes Brynglas 14/12/1836 86 Edward Hughes Vicar
70 Jane Hughes Carnarvon 20/03/1837 31 J Thomas Curate
71 William Owen Carnarvon 17/04/1837 35 J Thomas Curate
72 Elizabeth Hughes Carnarvon 04/05/1837 69 J Thomas Curate
73 Elizabeth Morris Penybryn 12/06/1837 63 J Thomas Curate
74 Richard Jones Cefn y Coed 11/07/1837 64 J Thomas Curate
75 Jane Edwards Glanyllyn 07/08/1837 15m J Thomas Curate
76 John Jones Penybryn 09/10/1837 67 J Thomas Curate
77 Catherine Humphreys Plas Llanfaglan 10/02/1838 33 J Thomas Curate
78 William Williams Shop Uchaf Anglesey 06/06/1838 63 J Thomas Curate
79 Mary Owens Penrallt Carnarvon 19/02/1839 81 J Thomas Curate
80 David Roberts Penrhyn 12/03/1839 7 J Thomas Curate
81 Ellin Pierce Cae Iestyn 31/05/1839 102 E Williams Llanfair
82 Margaret Humphreys Llwynun 25/06/1839 39 J Thomas Curate
83 Peter Jones Bodfean 12/03/1940 67 J Thomas Curate Colonel
84 Mary Owen Carnarvon 25/04/1840 68 J Thomas Curate
85 Henry Rogers Maes Helen 28/07/1840 11 J Thomas Curate
86 John Roberts Morfa Cwtta Bach 24/11/1840 4 Robert Williams Minister
87 Hugh Jones Cefn Ynysoedd 15/08/1840 63 J Thomas Curate
88 Edward Hughes Morfa Cwtta 07/12/1840 93 J Thomas Curate
89 Dorothy Humphreys Plas Llanfaglan 06/04/1841 7m E Richards Vicar
90 Elizabeth Roberts Freeholder 16/04/1841 70 E Richards Vicar
91 Robert Hughes Glanrafon Hen 25/08/1841 5 D Williams Llandwrog Buried at Llanwnda
92 William Roberts Bontnewydd Llanwnda 24/01/1842 83 E Richards Vicar
93 Hugh Prichard Carnarvon 26/01/1842 26 E Richards Vicar
94 Elizabeth Hughes Carnarvon 08/03/1842 3 E Richards Vicar
95 Catherine Jones Ty Calch 19/10/1842 25 E Richards Vicar
96 Richard R Huxley Carnarvon 10/11/1842 Inf E Richards Vicar
97 Mary Jones Bodfan 07/08/1843 72 E Richards Vicar
98 Meyrick Humphreys Market Street Carnarvon 04/10/1843 52 T Thomas Llanbeblig
99 Margaret Roberts Cefn Ynysoedd 06/03/1844 6 D Williams Llandwrog
100 Catherine Hughes Newbro Street Carnarvon 21/06/1844 41 James Parry Minister
101 William Roberts Ty Eiddew 10/07/1844 80 James Parry Minister
102 Morris Jones Pen y Bryn 27/11/1844 6 H Roberts Curate
103 Evan Evans Snowdon Street Carnarvon 24/12/1844 14m H Roberts Curate
104 William Evans Glanllyn 11/03/1845 25 H Roberts Curate
105 Robert Evans Glanyllyn 28/03/1845 60 H Roberts Curate
106 Robert Roberts Glanymor 22/05/1845 56 Robert Williams Minister
107 Ellen Hughes Newborough Street Carnarvon 13/09/1845 6 J Clement Davies Carnarvon
108 Void Void Void Void Void Void Void
109 Daniel Roberts Penrhyn 13/02/1846 58 H Roberts Minister
110 Susannah Hughes Cefn y Coed 06/03/1846 74 H Roberts Minister
111 Elizabeth Hughes Hafod Rhys 26/03/1846 74 H Roberts Minister
112 Elizabeth Humphreys Plas Llanfaglan 27/03/1846 7d H Roberts Minister
113 Ellen Evans Glan y Llyn 27/05/1846 21 H Roberts Minister
114 Anne Edwards Uxbridge Square Carnarvon 07/09/1846 88 H Roberts Minister
115 Evan Owen Wesley Street Carnarvon 02/10/1846 20 H Roberts Minister
116 Judy Jones Parkia 01/12/1846 2 H Roberts Minister
117 Elizabeth Morgan Glanllyn 12/01/1847 2 John Davies Minsiter
118 Owen Roberts Glan y Mor 05/03/1847 99 H Roberts Minister
119 Margaret Williams Pool Street Carnarvon 31/03/1847 2w H Roberts Minister
120 Anne Hughes Voryd Llanwnda 02/05/1847 6 John Davies Minister
121 Anne Humphreys Glanyrafon 07/01/1848 90 H Roberts Minister
122 John Jones Cae yr Efail 11/01/1848 65 John Davies Minister
123 Harriett Jones Cefn y Coed 14/03/1848 8d H Roberts Minister
124 Margaret Prichard Ty Calch 10/07/1848 22 H Roberts Minister
125 Evan Owen Caerhos 20/09/1848 78 B Binns Llanbeblig
126 William Owen Brynglas 13/11/1848 53 H Roberts Minister
127 William Humphreys Glanrafon Hen 01/12/1848 88 H Roberts Minister
128 Hugh Morris Brynteg 23/05/1849 80 H Roberts Minister
129 Elizabeth Rogers Maes Helen 24/05/1849 24 H Roberts Minister
130 Jane Rogers Fron Gader Llandwrog 12/06/1849 3m H Roberts Minister
131 Jane Owen Caerhos 18/07/1849 68 H Roberts Minister
132 Richard Langford James Treborth nr Bangor 05/10/1849 37 H Roberts Minister
133 Margaret Prichard Snowdon Street Carnarvon 15/01/1850 78 Robert Williams Llanbeblig
134 Morgan Davies Caellechfaen Llanbeblig 19/02/1850 73 H Roberts Minister
135 Owen Owens Brynsaint Llanbeblig 09/04/1850 4m H G Edmonds Llanbeblig
136 Anne Owens Freeholder 09/04/1850 9m H Roberts Minister
137 Anne Jones Bontnewydd 25/04/1850 3 H Roberts Minister
138 William Evans Saron Llanwnda 19/05/1850 4m H Roberts Minister
139 Richard Huxley Bontfaen 08/08/1850 3 H Roberts Minister
140 John Rogers Maeshelen 25/05/1852 25 H Roberts Minister
141 Elizabeth Huxley Bontfaen Llanwnda 21/06/1852 5m H Roberts Minister
142 Mary Thomas Caellechfaen Llanbeblig 25/09/1852 2 John Hughes Curate
143 Owen Roberts Penllyn Bach 20/11/1852 3m J Hughes Curate
144 Margaret Hughes Ty Eiddew 23/12/1852 21m J Hughes Curate
145 Florence Dillon Tynlone Llandwrog 24/12/1852 94 J Hughes Curate
146 John Jones Parkiau 10/03/1853 14 Buried in London
147 Jane Jones Tyddyn Alice Llanbeblig 09/05/1853 68 J Hughes Curate
148 Sarah Drew Treborth Bangor 16/07/1853 76 J Hughes Curate
149 Richard Hughes Tyeiddew 04/11/1853 6m J Hughes Curate
150 Anne Jones Penrhos 07/03/1854 92 J Hughes Curate
151 Jane Davies Caellechfaen 08/05/1854 82 J Williams Minister
152 Richard Rogers Maesellen 07/08/1854 71 J Hughes Curate
153 Robert Owen Carnarvon 02/01/1855 26 J Hughes Curate
154 Margaret Hughes Pool Lane Carnarvon 11/05/1855 36 J Hughes Curate
155 Margaret Hughes Tyeiddew 22/06/1855 1 J Hughes Curate
156 Catherine Roberts Penllyn Carnarvon 19/09/1855 32 Robert Williams Curate
157 John Hughes Pontfaen 22/10/1855 71 Robert Williams Curate
158 Sydney Jones Caer Efel 26/10/1855 82 Robert Williams Curate
159 Mary Roberts Green Gate Street Carnarvon 29/10/1855 47 Robert Williams Curate
160 Mary Jones Tynewydd Brynteg 08/11/1855 34 Robert Williams Curate
161 Ellin Jones Tyn Rhos 09/11/1855 71 Robert Williams Curate
162 Jane Thomas Caellechfaen Llanbeblig 28/01/1856 11 Robert Williams Curate
163 Mary Thomas Caellechfaen Llanbeblig 01/02/1856 2 Robert Williams Curate
164 Margaret Thomas Prichard Sarn dwfr garw Llanbeblig 25/07/1856 1m Robert Williams Curate
165 Robert Jones Chapel Street Carnarvon 29/10/1856 14w Robert Williams Curate
166 Ann Wynne Humphreys Plas Llanfaglan 03/11/1856 22 Robert Williams Curate
167 Margaret Jane Owen Glanllyn 11/03/1857 11m Robert Williams Curate
168 Jane Owens Tyddyn Alice Llanbeblig 13/03/1857 1m Robert Williams Curate
169 John Hughes Carnarvon Union Workhouse 02/07/1857 52 Robert Williams Curate
170 William Roberts Morfa Cwtta 04/11/1857 27 James Pryse Minister
171 Dorothy Griffith Ty Calch 11/11/1857 78 D Williams Llandwrog
172 Margaret Jones Tyddyn y Clochydd 14/04/1858 51 J Kinsey Davies Curate
173 William Prichard Hafod y rhysg 16/04/1858 80 J Kinsey Davies Curate
174 William Hughes Refail 28/07/1858 20 James Pryse Minister
175 William Jones Fronoleu 05/08/1858 60 J Kinsey Davies Curate
176 Ellis Griffith Cae coch 12/11/1858 18 James Pryse Minister
177 John Hughes Bontfaen 31/01/1860 22 J Kinsey Davies Curate
178 John Griffith Ty Calch 06/03/1860 85 J Kinsey Davies Curate
179 Robert Jones Wern Llanbeblig 04/04/1860 83 D L Williams Vicar
180 John Griffith Morfa Cwtta 20/04/1860 66 D L Williams Vicar
181 Hugh Hughes Taihirion Llanwnda 01/05/1860 21 D L Williams Vicar
182 Ellen Owen Penyddol 08/05/1860 15 D L Williams Vicar
183 Jane Roberts Penrhyn 10/08/1860 81 D L Williams Vicar
184 John Williams Morfa Cwtta 10/10/1860 53 Enoch Richards Minister
185 John Evans Newborough Street Carnarvon 03/01/1861 22 D L Williams Vicar
186 Jane Evans Glanyllyn 07/02/1861 80 D L Williams Vicar
187 Henry Hughes Refail 02/05/1861 49 D L Williams Vicar
188 Margaret Hughes Refail 08/07/1861 22 D L Williams Vicar
189 Jane Owen Freeholder 09/07/1861 54 D L Williams Vicar
190 Mary Hughes Yr Efail 20/01/1862 3m D L Williams Vicar
191 William Jones Penyllyn Caernarvon 29/01/1862 9 D L Williams Vicar
192 Ellis Williams Cae Coch Llanbeblig 13/02/1862 1 D L Williams Vicar
193 Griffith Morgan Glanllyn 24/03/1862 23 D L Williams Vicar
194 William Owen Moriah Square Carnarvon 14/08/1862 18m James Pryse Minister
195 Hugh Hughes Berllan Plas Llanfaglan 26/09/1862 47 D L Williams Vicar
196 William Evans Porth leidiog 28/01/1863 64 D L Williams Vicar
197 Ellen Jones Fron 03/02/1863 5m D L Williams Vicar
198 Mary Jones Glangwna Gate 06/02/1863 16 D L Williams Vicar
199 Mary Hughes Ty Eiddew 14/05/1863 82 D L Williams Vicar
200 Winifred Prichard Chapel Street Carnarvon 18/06/1863 59 D L Williams Vicar
201 Laura Jane Hughes New Street Carnarvon 21/09/1863 2 D L Williams Vicar
202 Dorothy Humphreys Plas Llanfaglan 28/09/1863 21 D L Williams Vicar
203 Henry Hughes Snowdon Street Carnarvon 12/11/1863 7m D L Williams Vicar
204 Morris Jones Bryn Saron Llanwnda 28/12/1863 3m D L Williams Vicar
205 Sarah Hughes Tynewydd Brynteg 26/01/1864 11 D L Williams Vicar
206 Evan Hughes Gate House Yr Hendy 29/01/1864 21 D L Williams Vicar
207 Richard Prichard Chapel Street Carnarvon 05/05/1864 28 D L Williams Vicar
208 David Jones Cefn y Coed 09/05/1864 84 D L Williams Vicar
209 Emma Pritchard Ferry House 28/07/1864 15 D L Williams Vicar
210 Ellen Jones Bontvaen 10/12/1864 3m D L Williams Vicar
211 Mary Edwards Cefn Llanwnda 10/02/1865 76 D L Williams Vicar
212 William Williams Yard Bricks Rhos Llwyn ynn 19/05/1865 7 D L Williams Vicar
213 John Williams Pool Street Carnarvon 09/06/1865 17 D L Williams Vicar
214 Owen Griffith Moriah Square Carnarvon 17/08/1865 3m D L Williams Vicar
215 Evan Owen Freeholder 27/10/1865 21 D L Williams Vicar
216 Mary Jones Bontnewydd 17/11/1865 75 D L Williams Vicar
217 Ellen Hughes Tandderwen 09/02/1866 23 D L Williams Vicar
218 Ellen Hughes Hendre Terrace Carnarvon 12/02/1866 15d D L Williams Vicar
219 Thomas Jeffreys Pool Street Carnarvon 23/06/1866 6w D L Williams Vicar
220 Catherine Owen Tynewydd Brynteg 17/09/1866 26 D L Williams Vicar
221 John Hughes Hendre Terrace Carnarvon 05/10/1866 8m D L Williams Vicar
222 Catherine Owen Tynewydd Brynteg 09/10/1866 1m D L Williams Vicar
223 Margaret Hughes Tandderwen 30/11/1866 57 D L Williams Vicar
224 Margaret Prichard Ty Calch 10/12/1866 67 D L Williams Vicar
225 Gwen Owen Penbryngwyn 25/12/1866 3 D L Williams Vicar
226 Margaret Jane Owen Pentre Cottage Llanwnda 11/01/1867 4m D L Williams Vicar
227 Jane Evans Yard Bricks Caer Efail 29/01/1867 40 D L Williams Vicar
228 Margaret MsCarter Bontnewydd 04/03/1867 19m D L Williams Vicar
229 Anne Jones Denbigh 01/04/1867 22 D L Williams Vicar
230 Jane Evans Carnarvon 19/04/1867 9m D L Williams Vicar
231 Margaret Hughes Fronoleu 08/05/1867 16m D L Williams Vicar
232 Robert Evans 5 Crown Street Carnarvon 24/05/1867 28 D L Williams Vicar
233 William Herbert Jones Penyparc 05/06/1867 7 D L Williams Vicar
234 Anne Lloyd Twthill Carnarvon 13/06/1867 65 D L Williams Vicar
235 Henry Hughes Henwaliau Carnarvon 29/07/1867 26 D L Williams Vicar
236 Margaret Owens Ddol Wen 03/08/1867 21 D L Williams Vicar
237 Gaynor Jones North Gate Street Carnarvon 30/09/1867 12 D L Williams Vicar
238 Edward Jeffreys Pool Street Carnarvon 09/10/1867 14d D L Williams Vicar
239 Maria Stephens Manley Brynteg 23/10/1867 37 D L Williams Vicar
240 Jane Richards Cefn Llanwnda 24/10/1867 78 D L Williams Vicar
241 Ellen Hughes Henwaliau Carnarvon 29/10/1867 21 D L Williams Vicar
242 Mary Hughes Castle Street Carnarvon 12/11/1867 23 D L Williams Vicar
243 Robert Jones Cefn Coed Uchaf 10/03/1868 16 D L Williams Vicar
244 John Hughes Hendre Terrace Carnarvon 11/05/1868 4m D L Williams Vicar
245 Elizabeth Roberts Ty Yard Glo Morfa Cwtta 16/09/1868 73 D L Williams Vicar
246 Evan Jones Tyddyn Clochydd 22/02/1869 86 D L Williams Vicar
247 John Jones Port Dinorwic 02/04/1869 92 D L Williams Vicar
248 Robert Jeffreys Pool Street Carnarvon 19/10/1869 11m D L Williams Vicar
249 Evan Roberts Eleanor Street Twthill Carnarvon 15/12/1869 30 D L Williams Vicar
250 Anne Jones Bontnewydd 02/02/1870 53 D L Williams Vicar
251 Mary Rogers Maes Helen 07/04/1870 80 D L Williams Vicar
252 Ellen Owen Glanllyn 11/04/1870 73 D L Williams Vicar
253 Evan Williams Tynewydd Brynteg 30/05/1870 1 D L Williams Vicar
254 Ellen Williams Uxbridge Street Carnarvon 30/05/1870 25 D L Williams Vicar
255 Walter Henry Armsden Llanberis 18/08/1870 1 D L Williams Vicar
256 Samson Jones Llanfaglan 21/09/1870 5 Peter Jones Minister
257 John Thomas Waenfawr 26/11/1870 3 D L Williams Vicar
258 William Williams Glanyllyn 01/12/1870 36 D L Williams Vicar
259 William Owens Gors goch Llanwnda 03/12/1870 7w D L Williams Vicar
260 Matthew Griffith Cae'r Efail 13/01/1871 68 D L Williams Vicar
261 Elizabeth Hughes Rhyddallt ganol Llanbeblig 23/01/1871 10 D L Williams Vicar
262 John Jones Penypark 05/05/1871 17 D L Williams Vicar
263 Margaret Hughes Swift Square Holyhead 17/06/1871 19 D L Williams Vicar
264 Jane Roberts Freeholder 11/08/1871 35 D L Williams Vicar
265 William Jones Penygroes 04/09/1871 27 D L Williams Vicar
266 Margaret Williams Glanbeuno 11/10/1871 38 D L Williams Vicar
267 Catherine Davies Porthleidiog 11/02/1872 5m D L Williams Vicar
268 David Pritchard Ty Calch 06/03/1872 72 D L Williams Vicar
269 Sarah Roberts Tanygraig 22/03/1872 68 D L Williams Vicar
270 John Hughes Ty Capel Cae Athraw Llanrug 07/06/1872 85 D L Williams Vicar
271 Sarah Williams Tynewydd Brynteg 24/07/1872 2m D L Williams Vicar
272 John Ellis Belan y View 13/08/1872 1 D L Williams Vicar
273 Grace Jones Penyparc 11/10/1872 2 D L Williams Vicar
274 Owen Owens Freeholder 23/10/1872 33 D L Williams Vicar
275 William Williams Beaumaris 08/01/1873 29 D L Williams Vicar
276 John Owen Tynewydd Brynteg 22/09/1873 49 D L Williams Vicar
277 John Hughes Henwaliau Carnarvon 06/11/1873 8m D L Williams Vicar
278 George Huxley Penygroes 01/02/1874 14 D L Williams Vicar
279 Elizabeth Elias Brynglas 06/02/1874 73 D L Williams Vicar
280 Richard Rogers Maes Helen 19/03/1874 58 D L Williams Vicar
281 Jane Ellen Sillar Shrublands Sydenham Park Kent 05/01/1875 25 D L Williams Vicar
282 David John Sillar Cefn y Coed 25/01/1875 4w D L Williams Vicar
283 Catherine Evans Newborough Street Carnarvon 28/04/1875 79 D L Williams Vicar
284 Robert Hughes Henwaliau Carnarvon 03/05/1875 7m D L Williams Vicar
285 Jane Evans Newborough Street Carnarvon 28/06/1875 71 D L Williams Vicar
286 William Owen Yr Efail 25/10/1875 3 D L Williams Vicar
287 John Jones Penybryn 02/02/1876 73 D L Williams Vicar
288 Laura Hughes Gate House Yr Hendy 03/03/1876 67 D L Williams Vicar
289 Henry Jones Cefncoed Ucha 28/06/1876 64 D L Williams Vicar
290 Grace Owen Parciau 01/09/1876 21 D L Williams Vicar
291 Sarah Hughes Cae Athraw 13/10/1876 3 R M Edwards Llanwnda
292 Grace Jones Penybryn 25/12/1876 76 D L Williams Vicar
293 Owen Owens Freeholder 02/01/1877 71 D L Williams Vicar
294 Jane Bowler Brynglas 17/03/1877 27 D L Williams Vicar
295 William Owen Freeholder 12/04/1877 23 D L Williams Vicar
296 Richard Hughes Cefnycoed (formerly Tandderwen) 18/04/1877 61 D L Williams Vicar
297 Edward Charles Bowler Brynglas 08/06/1877 2 D L Williams Vicar
298 Richard Roberts Tanygraig 11/06/1877 73 D L Williams Vicar
299 Alfred David Bowler Brynglas 13/06/1877 4m D L Williams Vicar
300 Catherine Thomas Caellechfaen Llanbeblig 15/06/1877 64 D L Williams Vicar
301 Hannah Ellis Belan View 20/06/1877 R M Edwards Llanwnda
302 Owen Jones Fronoleu 04/10/1877 46 D L Williams Vicar
303 Grace Jones Bryn Gwyrfai 06/11/1877 4m D L Williams Vicar
304 Hugh Pearse Manley Brynteg 02/01/1878 68 D L Williams Vicar
305 John Jones Caerefail 24/01/1878 72 D L Williams Vicar
306 Eleanor Jones Glanyrafon Bach Llanbeblig 31/01/1878 73 D L Williams Vicar
307 Mary Ellen Jones Magdalen Terrace 25/03/1878 2m D L Williams Vicar
308 William Williams Tynewydd Brynteg 03/04/1878 1 D L Williams Vicar
309 Richard Williams Tynewydd Brynteg 06/04/1878 2 D L Williams Vicar
310 Mary Owen Northgate Street Carnarvon 18/04/1878 81 D L Williams Vicar
311 Catherine Humphreys Merddyn Llanbeblig 07/06/1878 89 D L Williams Vicar
312 William Jones Tynrhos Llanwnda 10/07/1878 84 D L Williams Vicar
313 William Thomas Caellechfaen Llanbeblig 21/09/1878 73 D L Williams Vicar
314 Margaret Ellen Griffith Llwynynn 18/10/1878 20 D L Williams Vicar
315 Ann Jones Refreshment House Pant Llanbeblig 01/11/1878 8 D L Williams Vicar
316 Jane Ellis Cae Samuel Llanbeblig 20/11/1878 90 D L Williams Vicar
317 James McCarter Carnarvon 21/12/1878 2m Daniel J Lewis Llanwnda
318 Morris Owens Tyddyn Alice Llanbeblig 23/12/1878 67 D L Williams Vicar
319 Richard Hughes Gelert Street Carnarvon 13/01/1879 59 D L Williams Vicar
320 Henry William Herbert Morgan Cefn y Coed 26/02/1879 36 D L Williams Vicar
321 John Williams Glanbeuno Llanbeblig 15/03/1879 67 D L Williams Vicar
322 Owen Owens Newborough Street Carnarvon 09/04/1879 49 D L Williams Vicar
323 Mary Jane Thomas Pont Seiont Llanbeblig 24/05/1879 3 D L Williams Vicar
324 Gwen Ellen Bodwell Roberts Dinas Llanwnda 04/07/1879 7 D L Williams Vicar
325 Henry Griffith Henwaliau Carnarvon 01/09/1879 2 D L Williams Vicar
326 Gaynor Owen Tyddyn Clochydd 12/11/1879 86 D L Williams Vicar
327 Evan Owen Caerhos 20/02/1880 64 D L Williams Vicar
328 Evan Prichard Hafodyrhisg 25/02/1880 6m D L Williams Vicar
329 Margaret Jones Fronoleu 13/05/1880 84 Daniel J Lewis Llanwnda
330 Ellen Jones Parciau 21/05/1880 72 Daniel J Lewis Llanwnda
331 Margaret Owen Holyhead 31/05/1880 57 D L Williams Vicar
332 John Abraham Jones Bontnewydd 03/07/180 62 D L Williams Vicar
333 Owen Owen Holyhead 13/07/1880 58 D L Williams Vicar
334 Ann Hughes Fodol Bangor 07/08/1880 72 D L Williams Vicar
335 John Williams Gate House Yr Hendy 25/09/1880 14m D L Williams Vicar
336 John Williams Brynglas 15/10/1880 26 D L Williams Vicar
337 Sydney Hughes Fodol Bangor 07/01/1881 69 D L Williams Vicar
338 Ellen Williams Magdalen Terrace 12/01/1881 5m D L Williams Vicar
339 John Thomas Pont Seiont Llanbeblig 26/03/1881 1w D L Williams Vicar
340 John Rumsey Williams Cae Samuel Llanbeblig 29/03/1881 2 D L Williams Vicar
341 Margaret Lucy Rumsey Williams Cae Samuel Llanbeblig 01/04/1881 6 D L Williams Vicar
342 Evan Humphreys Merddyn Llanbeblig 04/04/1881 49 D L Williams Vicar
343 Mary Rumsey Williams Cocksidia Llanbeblig 12/04/1881 4 D L Williams Vicar
344 Jane Morgan Glanllyn 02/08/1881 74 Daniel J Lewis Llanwnda
345 Elizabeth Humphreys Plas Llanfaglan 18/08/1881 69 D L Williams Vicar
346 Morris John Williams Nelson Square Carnarvon 02/09/1881 2 D L Williams Vicar
347 Mary Jane Griffith Ty Yard Glo Morfa Cwtta 21/11/1881 16 D L Williams Vicar
348 Mary Ann McDonald Beeston Castle Cheshire 30/11/1881 38 D L Williams Vicar
349 Griffith Morgan Glanllyn 15/12/1881 69 D L Williams Vicar
350 Elizabeth Jones Twthill Carnarvon 02/06/1882 65 Paul John Ledoux Minister
351 Margaret Jones Libanus Terrace Bontnewydd 16/06/1882 29 R Richards Llanwnda
352 David Roberts Magdalen Terrace Llanfaglan 06/09/1882 27 R Richards Llanwnda
353 Robert Williams Fodol Bangor 09/09/1882 5 R Richards Llanwnda
354 William Jones Fronoleu 06/11/1882 14 D L Williams Vicar
355 Rowland Roberts Pensarn Llanddeiniolen 07/11/1882 88 D L Williams Vicar
356 Ellen Hughes Thomas Street Carnarvon 13/11/1882 67 D L Williams Vicar
357 Catherine Ann Williams Nelson Square Carnarvon 17/01/1883 3m D L Williams Vicar
358 Eliza Williams Blaenycae Llanwnda 22/01/1883 2 D L Williams Vicar
359 Jane Anne Jones Carnarvon 10/02/1883 4m D L Williams Vicar
360 Sarah Evans Chapel Street Carnarvon 17/02/1883 86 D L Williams Vicar
361 Gertrude Emma Rumsey Williams Carnarvon 30/03/1883 3m R Richards Llanwnda
362 John Jones Magdalen Terrace 05/05/1883 3w D L Williams Vicar
363 Mary Williams Glanllyn 31/05/1883 71 R Richards Llanwnda
364 John Evans 16 Newborough Street Carnarvon 02/10/1883 79 D L Williams Vicar
365 Roger Jeffreys Carnarvon 08/04/1884 24 D L Williams Vicar
366 Ann Williams Brynglas 18/06/1884 54 D L Williams Vicar
367 Ann Jones Penrhos 08/07/1884 74 D L Williams Vicar
368 Robert Thomas Pont Seiont Llanbeblig 17/09/1884 4m D L Williams Vicar
369 Jane Hughes Pant Crossing Llanbeblig 27/11/1884 74 D L Williams Vicar
370 David Pritchard Coed Helen Ferry House 10/12/1884 74 D L Williams Vicar
371 Henry Griffiths 38 Henwalia Terrace Carnarvon 09/01/1885 5 D L Williams Vicar
372 Richard Humphreys Plas Llanfaglan 02/03/1885 88 D L Williams Vicar
373 Richard Williams Fodol Bangor 14/04/1885 6w R Richards Llanwnda
374 John Henry Evans Anfield Liverpool 20/04/1885 16m D L Williams Vicar
375 Elizabeth Jones Magdalen Terrace 11/06/1885 4d D L Williams Vicar
376 Catherine Hughes Carnarvon Union Workhouse 29/10/1885 80 D L Williams Vicar
377 Louisa Hughes Pant Crossing Llanbeblig 02/12/1885 9 D L Williams Vicar
378 William Rogers Maes Helen 18/02/1886 74 BLAA 1880
379 Jonathan Jones 13 Market Street Carnarvon 30/03/1886 71 D L Williams Vicar
380 Hannah Williams Tyhelyg 07/04/1886 5m D L Williams Vicar
381 William Rowland Roberts Blaenycae Llanwnda 08/04/1886 3w D L Williams Vicar
382 Owen Jones Magdalen Terrace 03/08/1886 8d D L Williams Vicar
383 Mary Ann Thomas Mount Pleasant Place Carnarvon 03/08/1886 45 D L Williams Vicar
384 Ellen Griffith Berllan Llanfaglan 16/09/1886 30 R Richards Llanwnda
385 Methusalem Griffith Berllan Llanfaglan 16/09/1886 1d R Richards Llanwnda
386 Elizabeth Jones Carnarvon Union Workhouse 14/04/1887 45 D L Williams Vicar
387 Morris Jones Parciau 27/04/1887 82 D L Williams Vicar
388 William Owen Pant Crossing Llanbeblig 03/05/1887 18 BLAA 1880
389 Catherine Thomas Rhosgadfan Llanwnda 18/06/1887 11m D L Williams Vicar
390 Jane Huxley Bont Vaen Mill Llanwnda 19/08/1887 24 D L Williams Vicar
391 Gwen Ellen Bodwell Jones Cefn y Coed 12/11/1887 69 D L Williams Vicar
392 Richard Hughes Gate House Yr Hendy 09/12/1887 83 D L Williams Vicar
393 Margaret Rogers Maes Helen 21/12/1887 34 BLAA 1880
394 Margaret Jane Morgan Cefnycoed 02/02/1888 42 D L Williams Vicar
395 Griffith John Williams Bryngwna Llanrug 09/03/1888 6m D L Williams Vicar
396 Jane Hughes Pontwyled Llanwnda 26/04/1888 83 D L Williams Vicar
397 Catherine Williams Brongwna Llanrug 30/11/1888 25 D L Williams Vicar
398 Jane Hughes Cadnant Road Carnarvon 12/12/1888 11m D L Williams Vicar
399 John Williams Pool Street Carnarvon 27/12/1888 75 D L Williams Vicar
400 Sarah Jones Penypark 05/08/1889 55 D L Williams Vicar
401 John Griffith Williams Magdalen Terrace 14/01/1890 2 D L Williams Vicar
402 Thomas Williams Gate House Yr Hendy 07/05/1890 49 D L Williams Vicar
403 Anne Hughes Ty Capel Cae Athraw Llanrug 13/05/1890 79 D L Williams Vicar
404 Mary Hughes Ty Eiddew 13/08/1890 68 R Richards Llanwnda
405 Sarah Pritchard Coed Helen Ferry House 24/11/1890 69 D L Williams Vicar
406 Ellen Jones Hafodyrhysg 15/12/1890 75 D L Williams Vicar
407 Owen Griffith Chapel Street Carnarvon 19/12/1890 23 D L Williams Vicar
408 John Jones Penrhos 07/01/1891 77 BLAA 1880
409 Thomas Williams 40 Pool Street Carnarvon 12/01/1891 52 D L Williams Vicar
410 William Thomas Penyffridd Llanwnda 14/01/1891 1 D L Williams Vicar
411 William Roberts Fodol Bangor 27/01/1891 70 R Richards Llanwnda
412 Hugh Williams Saron Llanwnda 04/05/1891 9m D L Williams Vicar
413 Griffith Jones Cefn Ynysoedd 20/05/1891 73 D L Williams Vicar
414 John Hughes Henwaliau Carnarvon 23/11/1891 58 D L Williams Vicar
415 Elizabeth Jones Maes y Neuadd 21/01/1892 72 D L Williams Vicar
416 Laura Hughes Henwaliau Carnarvon 22/02/1892 56 D L Williams Vicar
417 Owen Hughes Fronoleu 05/03/1892 74 D L Williams Vicar
418 Anne Ellen Williams Parciau 11/03/1892 15w BLAA 1880
419 Anne Owen Bont Vaen 04/05/1892 58 D L Williams Vicar
420 Edith Jones 6 Magdalen Terrace 15/06/1892 7w BLAA 1880
421 William Owen Ddol 21/03/1893 34 D L Williams Vicar
422 Richard Hughes Ty Eiddew 27/03/1893 78 D L Williams Vicar
423 Mary Jones Bont Vaen 19/04/1893 83 D L Williams Vicar
424 Thomas Williams Gate House Yr Hendy 16/05/1893 16 D L Williams Vicar
425 Humphrey Jones Parkiau 23/05/1893 1 W Richards Curate
426 Hannah Jones Cynhifryn 12/08/1893 75 W Richards Curate
427 Catherine Owen Morfa Cwtta Bach 19/10/1893 19 D L Williams Vicar
428 William Jones Newborough Arms Bontnewydd 23/04/1894 75 D L Williams Vicar
429 Griffith Roberts Glanllyn 04/07/1894 18 D L Williams Vicar
430 Laura Owen Morfa Cwtta Bach 09/02/1895 42 D L Williams Vicar
431 John Jones Is Helen 11/02/1895 72 D L Williams Vicar
432 Thomas Jeffreys Evans Court Carnarvon 28/02/1895 53 D L Williams Vicar
433 William Owen Ddol 14/05/1895 84 W Richards Curate
434 Jane Williams Snowdon Street Carnarvon 28/05/1895 5 D L Williams Vicar
435 Dorothy Hughes Glan Beuno Cottages Llanbeblig 08/06/1895 72 D L Williams Vicar
436 Mary Roberts Chatham Llanwnda 13/06/1895 57 D L Williams Vicar
437 David Davies Cae'r Efail 20/07/1895 57 D L Williams Vicar
438 David Hughes 2 Brynmor Terrace Llanbeblig 30/11/1895 32 W Richards Curate
439 Dorothy Roberts 14 New Street Carnarvon 02/03/1896 73 D L Williams Vicar
440 Gwen Williams Ty'n Rhos Llanwnda 30/04/1896 25 D L Williams Vicar
441 Richard Hughes 50 Cadnant Road Carnarvon 22/07/1896 6 D L Williams Vicar
442 Mary Davies Cae'r Efail 29/10/1896 22 D L Williams Vicar
443 David Roberts Glanllyn 28/01/1897 50 D L Williams Vicar
444 Sydney Hughes Cae'r Efail 22/03/1897 58 D L Williams Vicar
445 Jane Jones The Square Llandwrog 26/03/1897 75 D L Williams Vicar
446 Jane Jones Cefn Ynysoedd 09/04/1897 93 D L Williams Vicar
447 John Williams Brickworks 30/08/1897 77 W Williams Curate
448 Thomas Davies 2 Magdalen Terrace 28/12/1897 28 D L Williams Vicar
449 Ellen Humphreys Carnarvon Union Workhouse 27/01/1898 71 D L Williams Vicar
450 Mary Ann Jones 13 Market Street Carnarvon 03/03/1898 75 D L Williams Vicar
451 Richard Hughes 50 Cadnant Road Carnarvon 09/03/1898 45 D L Williams Vicar
452 William Williams Brynglas 25/06/1898 46 D L Williams Vicar
453 Caroline Denyer Bryneglwys 15/08/1898 29 W Williams Curate
454 Robert Jones Fron Lodge 03/12/1898 5m D L Williams Vicar
455 Ellen Owen Tyddyn Alice Llanbeblig 12/12/1898 75 D L Williams Vicar
456 William Roberts Rhosbach Llanbeblig 06/03/1899 57 D L Williams Vicar
457 Elizabeth Griffith 14 Segontium Terrace Carnarvon 05/08/1899 60 D L Williams Vicar
458 John Huxley Pontfaen Mill 22/08/1899 80 D L Williams Vicar
459 John Roberts Penrhos 03/10/1899 68 D L Williams Vicar
460 Hugh Roberts Chatham Llanwnda 05/10/1899 76 D L Williams Vicar
461 Jane Williams Vodol Uchaf Pentir 02/01/1900 49 W Williams Curate
462 Jane Owen Tynewydd Llanfaglan 04/01/1900 39 D L Williams Vicar
463 Ellen Owen Ddol Farm 19/01/1900 86 D L Williams Vicar
464 Annie Griffiths 5 Tithe Barn Street Carnarvon 10/05/1900 15 BLAA 1880
465 Catherine Jones 13 Northgate Street Carnarvon 22/08/1900 76 D L Williams Vicar
466 Kate Roberts 4 Magdalen Terrace 01/12/1900 18 D L Williams Vicar
467 Mary Ellis Belan View 28/01/1901 63 D L Williams Vicar
468 Jane Jones Is Helen 13/02/1901 70 D L Williams Vicar
469 Ann Ellen Williams Gate House Hendy 26/02/1901 30 D L Williams Vicar
470 Thomas Owen Caerhos 05/03/1901 83 W Williams Curate
471 Jane Hughes Freeholder 01/10/1901 60 D L Williams Vicar
472 Catherine Ellen Williams Bryn Gwyrfai 11/11/1901 4m BLAA 1880
473 Eliza Jones Tyddyn Alice Llanbeblig 31/01/1902 4m D L Williams Vicar
474 Robert John Huxley 5 Magdalen Terrace 20/02/1902 15m W Williams Curate
475 Alice Jones Bronant Lodge Llanwnda 21/02/1902 6 D L Williams Vicar
476 Mary Rogers Maes Helen 23/04/1902 83 BLAA 1880
477 Hugh Ellis Belan View 06/06/1902 68 D L Williams Vicar
478 Richard Jones Tynewydd Brynteg 16/09/1902 60 D L Williams Vicar
479 Griffith Evans 17 New Street Carnarvon 10/10/1902 63 D L Williams Vicar
480 Elizabeth Owen Caerhos 30/05/1903 77 D L Williams Vicar
481 Sydney Thomas Cae'r Efail 12/06/1903 20 D L Williams Vicar
482 Jane Evans 17 New Street Carnarvon 15/06/1903 56 D L Williams Vicar
483 Harriett Davids Glan Helen Carnarvon 22/08/1903 86 D L Williams Vicar
484 Elizabeth Jeffreys 4 Market Street Carnarvon 11/12/1903 71 W Williams Curate
485 Thomas Williams Magdalen Terrace 25/02/1904 73 D L Williams Vicar
486 Margaret Hughes 50 Cadnant Road Carnarvon 13/04/1904 49 D L Williams Vicar
487 Margaret Jones 32 Dinorwic Street Carnarvon 19/04/1904 88 D L Williams Vicar
488 Evan Williams Bathing House Coed Helen 20/05/1904 11 D L Williams Vicar
489 John Hugh Bodvel Roberts Cefn y Coed 09/07/1904 67 D L Williams Vicar
490 Henry Griffith Marcus Street Carnarvon 30/08/1904 68 D L Williams Vicar
491 Hugh Jones Ty helyg 01/12/1904 41 D L Williams Vicar
492 Rowland Roberts Tai Lon Saron Llanwnda 03/03/1905 80 D L Williams Vicar
493 David Elias Williams Brynglas 26/05/1905 17 D L Williams Vicar
494 Mary Ellen Lewis Llanwnda 06/12/1905 6 D L Williams Vicar
495 Anne Huxley Bont Vaen Mill Llanwnda 29/01/1906 86 D L Williams Vicar
496 Margaret Jones Plas Llanfaglan 31/05/1907 63 D L Williams Vicar
497 Maggie Davies Caerefail 06/11/1907 31 W Williams Curate
498 Robert Evans Maes Neuadd 21/01/1908 5m D L Williams Vicar
499 Jane Owen 8 Thomas Street Carnarvon 02/03/1908 82 D L Williams Vicar
500 William Hughes Ty Capel Pencraig 27/06/1908 3m W Williams Curate
501 Winifred Davies 40 Dinorwic Street Carnarvon 21/09/1908 54 D L Williams Vicar
502 William Herbert Jones Hole in the Wall Street Carnarvon 29/03/1909 36 W Williams Curate
503 Herbert Jones Caeglas Llanwnda 01/12/1908 70 D L Williams Vicar
504 Jane Mary Roberts Seiont Mill Cottage 09/04/1909 5w D L Williams Vicar
505 Elizabeth Ball Bescot Llanfaglan 19/04/1909 69 D L Williams Vicar
506 Maggie Winnie Williams Tyn rhos Llanwnda 11/05/1909 13 D L Williams Vicar
507 Constance Mary Watson Brynteg Llanfaglan 31/07/1909 21 D L Williams Vicar
508 Robert Griffith Williams Bryn Gwyrfai 11/08/1909 11 Richard Thomas Dolwen
509 Catherine Griffith Llwyn Ynn 03/09/1909 87 W Williams Curate
510 Robert D Williams Bryn Gwyrfai 31/08/1909
511 John Hughes Ty coch Waenfawr 09/04/1910 75 D L Williams Vicar
512 Richard J Davids Maesydre Carnarvon 22/09/1910 84 D L Williams Vicar
513 William Humphreys Carnarvon Union Workhouse 28/09/1910 89 W Williams Curate
514 Rebecca Jane Owen Bryn Saron Bach 24/05/1911 19m D L Williams Vicar
515 Thomas Williams Tynrhos Llanwnda 20/07/1911 40 W Williams Curate
516 Elizabeth Williams Morfa Cwtta 23/02/1912 89 D L Williams Vicar
517 Jane Ellen Williams Bryn Gwyrfai 05/04/1912 11m Richard Thomas Dolwen
518 Laura Roberts Seiont Mill Cottage 10/07/1912 2m D L Williams Vicar
519 Cadwaladr Owen Penrhyd Llandwrog 16/10/1912 67 D L Williams Vicar
520 Anne Davies Cae'r Efail Bach 15/04/1913 76 D L Williams Vicar
521 Gwen Williams Bryn Gwyrfai 03/06/1913 13 Richard Thomas Dolwen
522 John Herbert Jones Penyparc Llanfaglan 13/05/1913 82 D L Williams Vicar
523 Robert Jeffreys 7 Market Street Carnarvon 30/10/1913 40 D L Williams Vicar
524 Evan Williams 19 Market Street Carnarvon 11/12/1913 60 D L Williams Vicar
525 Margaret Owen Caerhos Ty Newydd 17/12/1913 77 D L Williams Vicar
526 Kate Hughes 7 Constantine Terrace Carnarvon 05/01/1914 54 W Williams Curate
527 Ellen Hughes Glanmenai Llanwnda 22/01/1914 73 W Williams Curate
528 Jane Owen Porth Lleidiog Llanfaglan 15/09/1914 78 D J Jones Vicar
529 Robert Jones Cefnysoedd Farm Llanfaglan 17/12/1914 63 John Jones Llanfaglan Farm
530 Catherine Jones Dock Cottage Portdinorwic 27/02/1915 63 D J Jones Vicar
531 William Owen Cae Rhos Llanfaglan 26/05/1915 14 D J Jones Vicar
532 Frances Roberts 22 Bank Quay Carnarvon 08/01/1916 81 D J Jones Vicar
533 Margaret Williams Gate House Hendy 23/12/1916 76 W B Hughes Vicar
534 Griffith Owen 8 Digbeth Terrace Bontnewydd 30/07/1916 68 W B Hughes Vicar
535 Thomas Roberts 1 Magdalen Terrace 31/01/1917 35 William Williams Brynglas
536 Alice Jones Cemlyn Donorwic Street Carnarvon 01/05/1917 70 W D Williams Brynglas
537 Jemima Pritchard Workhouse Infirmary Carnarvon 30/08/1918 38 W B Hughes Vicar
538 John Jones Plas Llanfaglan 05/10/1918 78 W H Jones
539 Margaret Jones Fron Oleu Llanfaglan 29/04/1919 45 Henry Morris Llandwrog
540 John Roberts 2 Magdalen Terrace 20/05/1919 74 William Williams Brynglas
541 Thomas Charles Williams Bryn Gwyrfai Llanfaglan 26/05/1919 16 Robert Williams Bryn Gwyrfai
542 Jane Jones 32 Dinorwic Street Carnarvon 23/12/1919 81 William Williams Brynglas
543 Owen Jones Cefn y Coed 20/12/1920 72 W B Hughes Vicar
544 Robert Griffith Glanllyn Llanfaglan 21/04/1920 85 W B Hughes Vicar
545 Elizabeth Roberts Glanllyn 07/12/1920 72 W B Hughes Vicar
546 Richard Williams 13 High Street Carnarvon 13/04/1922 64 W B Hughes Vicar
547 Griffith Owen Belan View 03/02/1923 72 W B Hughes Vicar
548 William Jones Tyddyn Alice Llanbeblig 05/11/1923 29 W B Hughes Vicar
549 William Hughes Glan Menai Llanwnda 28/11/1923 76 W B Hughes Vicar
550 Alexander Lindsay Smart Ishelen Farm Llanbeblig 29/11/1923 62 W B Hughes Vicar
551 David William Jones 6 Magdalen Terrace 31/01/1924 29 W B Hughes Vicar
552 Margaret E Jeffreys Jones 7 Market Street Carnarvon 13/06/1924 46 W B Hughes Vicar
553 Sarah Williams 6 Magdalen Terrace 07/05/1924 82 W B Hughes Vicar
554 William Jones Tyddyn Alice Llanbeblig 09/09/1924 64 W B Hughes Vicar
555 Margaret Jones Cemlyn Donorwic Street Carnarvon 23/09/1924 82 W D Williams Brynglas
556 William Humphreys Jones Plas Llanfaglan 09/02/1925 41 J Humphreys Jones
557 Gwen Bodvel Roberts Cefn y Coed 14/04/1925 80 W B Hughes Vicar
558 William Roberts Belan View 04/05/1925 88 W B Hughes Vicar
559 Catherine Roberts Belan View 11/05/1925 83 W B Hughes Vicar
560 Ceridwen Lloyd Llanrhaiadr Denbighshire 22/06/1925 20 W B Hughes Vicar
561 Griffith Evans Cefn y Coed Lodge 20/11/1925 58 W B Hughes Vicar
562 Harriet Anne Jones Cheadle Royal Stockport 19/04/1926 73 W B Hughes Vicar
563 Glendenning Scott 12 St Mary's Road Garston 05/08/1926 5 W B Hughes Vicar
564 Dinah Jones Pant Cottage 21/02/1927 79 J Morgan Minister
565 Margaret Roberts Castle Square Carnarvon 09/06/1927 83 W B Hughes Vicar
566 Edward Jones Pant Cottage 14/10/1927 81 W B Hughes Vicar
567 Joseph Francis Ball Bryn Eglwys 01/05/1930 82 W B Hughes Vicar
568 Eliza Jackson Lytham Hospital 01/09/1932 68 W B Hughes Vicar
569 Helena E Parker Last Cae Rhos Llanfaglan 16/10/1935 65 W B Hughes Vicar
570 David Williams 84 Pool Street Caernarvon 16/11/1936 64 W B Hughes Vicar
571 George Frederick Jackson Cottage Hospital 24/02/1940 77 D M Jones Llanrug
572 Olive Corlett Penrhyn Llanfaglan 06/01/1941 3w E M Thomas Vicar
573 Harold Victor Dundas Glan Beuno Lodge Bontnewydd 05/01/1942 67 E M Thomas Vicar
574 June Audrey Dtanding Beach Bungalow Foryd Llanwnda 09/07/1942 3w E M Thomas Vicar
575 John Roberts 34 Chapel Street Caernarvon 18/03/1943 53 Robert Williams Engedi
576 John A Alexander Williams Bryn Eglwys Caeathro 27/09/1944 81 D Thomas Jones Vicar
577 Owen Williams Tandderwen Llanfaglan 24/09/1946 77 E Meredith Thomas Vicar
578 Gwen Roberts 34 Chapel Street Caernarvon 12/11/1946 92 R Williams Caernarvon
579 Mary Ellen Bull Ty Coch Llandwrog 21/03/1947 83 E Meredith Thomas Vicar
580 Ann Bradley Jones County Hospital Bangor (Parciau) 11/06/1948 12h E Meredith Thomas Vicar
581 Thomas A Hutton Last Garth Farm Llanwnda 12/01/1949 85 E Meredith Thomas Vicar
582 Evan Griffith 26 Dol Beuno Bontnewydd 12/03/1952 58 E Meredith Thomas Vicar
583 Charles Bardsley Cartrefle Penrallt Saron 18/11/1954 75 E Meredith Thomas Vicar
584 Void Void Void Void Void Void Void
585 Stanley Marsh Bryn Saron Saron Nov 1959 Died 16/11/1959
586 H P Quayle 14 Penrallt Saron May 1962 Died 09/05/1962
587 E M Moore Granville Cottage Saron Mar 1964 Died 08/03/1964
588 Clara Marsh Bryn Saron Saron 04/01/1969 86 Died 01/01/1969
589 Gwen Ellen Bodwell Jones 16 Segontium Terrace Nov 1969 Died 05/11/1969
590 Elizabeth Davies Argraig Ael y Garth Caernarvon 1971 Died 29/05/1971
591 Ann Roberts Argraig Ael y Garth Caernarvon 1975 Died 23/03/1975
592 Mary Elizabeth Bradley Rhedynog Felin Fach Llanwnda 03/09/1979 85 Died 30/08/1979
593 E Bardsley (Mrs) Cartrefle Penrallt Saron Dec 1981 Died 03/12/1981
594 Gladys Davies Argraig Ael y Garth Caernarvon Aug 1984 Died 17/08/1984
595 Emily Cook Cottage Hospital Dec 1988 80 Richard Jones Rural Dean Died 18/02/1988
Entries Per Page
Displaying Page of