Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
  • CHILD - Plentyn / Child - (B) Anghyfreithlon neu rhieni heb briodi / Illegitimate or unmarried parents
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • ABODE - Preswylfod / Residence
  • OCCU - Gwaith / Occupation
  • BAPT - Bedyddiwyd Gan / Baptized By
ID
DATE
CHILD
FATHER
MOTHER
SURNAME
ABODE
OCCU
BAPT
1a 23/08/1812 Evan Thomas Elizabeth Rice Meillionydd John Rees Vicar
1 01/01/1813 William Evan Jane Mark Penycaerau Aberdaron Labourer John Rees Vicar
2 27/03/1813 Jane John Catherine Rowland Tyn Lon Aberdaron Labourer John Rees Vicar
3 11/04/1813 Catherine Hugh Lowry Thomas Tir Mawr Aberdaron Farmer John Rees Vicar
4 18/04/1813 William Evan Anne Evans Cae Newydd Labourer John Rees Vicar
5 02/05/1813 Catherine Robert Mary Williams Cil Llidiard Labourer John Rees Vicar
6 30/05/1813 James Richard Sarah Williams Pwll Budr Aberdaron Farmer John Rees Vicar
7 30/05/1813 Jane Robert Jane Jones Bodwyddog Bach Labourer John Rees Vicar
8 10/10/1813 Mary John Janett Thomas Glan y Gorse Aberdaron Farmer John Rees Vicar
9 06/02/1814 Jane Griffith Elizabeth Owen Tre Llywelyn Labourer John Rees Vicar
10 06/03/1814 Anne David (B) NK Gaynor NK NK/Ty Croes NK John Rees Vicar
11 27/03/1814 Lowry John Margaret Roberts Plas Iol Labourer John Rees Vicar
12 24/04/1814 Eleanor Thomas Sarah William Tyn Lon Labourer John Rees Vicar
13 08/06/1814 Anne H Robert Mary Williams Cil Llidiard Labourer William Ellis Rhiw
14 26/06/1814 Deborah (B) William Rachel Williams/Griffith Llanengan/Carreglefen Farmer John Rees Vicar
15 06/10/1814 Griffith William Margaret Williams Carreglefen Labourer John Rees Vicar
16 25/12/1814 Catherine Thomas Elizabeth Rice Meillionydd Farmer John Rees Vicar
17 26/02/1815 Griffith Humphrey Jane Roberts Lleiniau y Cuppyl Labourer John Rees Vicar
18 21/05/1815 Thomas Owen Lowry Thomas Bwlch y Clawdd Labourer William Ellis Rhiw
19 29/07/1815 Lewis David Catherine Jones Tyn Llynn Labourer John Rees Vicar
20 01/10/1815 Jonnet William Mary Griffith Plasnewydd Farmer John Rees Vicar
21 19/10/1815 Richard Richard Sarah Williams Pwll Budr Aberdaron Farmer John Rees Vicar
22 18/02/1816 William John Margaret Roberts Plas Iol Aberdaron Labourer John Rees Vicar
23 07/04/1816 Robert William Eleanor Robert Hendy Labourer John Rees Vicar
24 16/10/1816 William William Margaret Williams Garreg Lefain Labourer John Rees Vicar
25 19/01/1817 William Thomas Sarah Williams Tynlon Labourer John Rees Vicar
26 02/03/1817 John Griffith Catherine Jones Shop Pencaerau Grocer John Rees Vicar
27 06/04/1817 Owen John Mary Jones Ysgo Bach Labourer John Rees Vicar
28 01/06/1817 Margaret Hugh Margaret Griffith Glwyd Farmer John Rees Vicar
29 14/10/1817 John Evan Anne Evans Caenewydd Farmer John Rees Vicar
30 21/10/1817 Hugh David Margaret Roberts Carreg Lefain Labourer John Rees Vicar
31 07/10/1817 John John Sarah Evans Nant Farmer John Rees Vicar
32 25/01/1818 John Evan Anne Jones Salfur Farmer John Rees Vicar
33 01/02/1818 Rachel Hugh Lowry Thomas Tir Mawr Aberdaron Farmer John Rees Vicar
34 08/03/1818 Humphrey John Catherine Rowland Tynlon Labourer John Rees Vicar
35 06/05/1818 Jane Griffith Catherine Jones Penceurau Grocer William Ellis Rhiw
36 17/05/1818 Griffith William Mary Griffith Plasnewydd Farmer John Rees Vicar
37 31/05/1818 Richard Henry Eleanor Parry Penceurau Farmer John Rees Vicar
38 14/06/1818 John Griffith Anne William Castell Aberdaron Shoemaker John Rees Vicar
39 16/08/1818 Robert Abraham Jane Jones Penceurau Farmer John Rees Vicar
40 17/01/1819 Lowry Griffith Eleanor Jones Tyhowel Aberdaron Farmer John Rees Vicar
41 11/04/1819 John John Elizabeth Hughes Tynlon Bach Farmer John Rees Vicar
42 18/04/1819 Eleanor Evan Jane Mark Fronhaulog Labourer John Rees Vicar
43 09/01/1820 James Hugh Eleanor Roberts Tynewydd Penycaerau Labourer John Rees Vicar
44 23/01/1820 Catherine Hugh Lowry Thomas Tir Mawr Aberdaron Farmer John Rees Vicar
45 30/01/1820 Eleanor Owen Catherine Jones Ysgobach Labourer John Rees Vicar
46 19/03/1820 Sarah Richard Sarah Williams Pwllbydur Farmer John Rees Vicar
47 26/03/1820 John Evan Catherine Richard Cadlan Isa Farmer John Rees Vicar
48 09/04/1820 Sarah Griffith Catherine Jones Shop Pencaerau Grocer John Rees Vicar
49 26/11/1820 Richard Morris Lowry Jones Cadlan Isa Farmer John Rees Vicar
50 21/01/1821 Alice Thomas Elizabeth Roberts Penycaerau Aberdaron Joiner John Rees Vicar
51 11/03/1821 Mary Gth (B) NK Jane NK/David NK/Penycaerau NK John Rees Vicar
52 18/03/1821 John Harry Eleanor Parry Penycaerau Aberdaron Farmer John Rees Vicar
53 01/04/1821 John William Eleanor Thomas Tynllan Joiner John Rees Vicar
54 09/12/1821 Sarah John Catherine Rowland Penycaerau Aberdaron Labourer John Rees Vicar
55 Void Void Void Void Void Void Void Void
56 31/03/1822 John Hugh Lowry Thomas Tir Mawr Aberdaron Farmer John Rees Vicar
57 31/03/1822 Sarah (B) Margaret William Jones/Griffith Llanfaelrhys/Llangian NK John Rees Vicar
58 05/05/1822 Evan William Elizabeth Williams Hendy Aberdaron Farmer John Rees Vicar
59 05/06/1822 James William Mary Griffith Plas Newydd Farmer John Rees Vicar
60 06/06/1822 Catherine (B) NK Catherine NK/Griffith NK/Tanyfron NK John Rees Vicar
61 09/06/1822 John Abraham Jane Jones Penycaerau Aberdaron Farmer John Rees Vicar
62 07/07/1822 Mary Griffith Catherine Jones Penycaerau Aberdaron Grocer John Rees Vicar
63 09/09/1822 Richard T Evan Catherine Richard Hendu Farmer John Rees Vicar
64 27/10/1822 Jane Thomas Jane Roberts Penycaerau Aberdaron Joiner John Rees Vicar
65 01/06/1823 John Griffith Eleanor Jones Tyhowel Aberdaron Farmer John Rees Vicar
66 20/07/1823 Thomas William Eleanor Thomas Tynllan Joiner John Rees Vicar
67 01/02/1824 John William Elizabeth Williams Tyhen Farmer John Rees Vicar
68 15/02/1824 David David Margaret Robert Chimley Labourer John Rees Vicar
69 20/06/1824 William Harry Eleanor Parry Penycaerau Aberdaron Farmer John Rees Vicar
70 12/10/1824 Anne John Elizabeth Hughes Tynlon Farmer John Rees Vicar
71 12/10/1824 Catherine Griffith Catherine Jones Penycaerau Grocer John Rees Vicar
72 16/01/1825 Rachel John Catherine Jones Tanfron Farmer John Rees Vicar
73 13/03/1825 Griffith (B) NK Jane NK/William NK/Erw Aberdaron NK John Rees Vicar
74 16/10/1825 Jane William Eleanor Thomas Tynllan Joiner John Rees Vicar
75 27/10/1825 David William Elizabeth Williams Tyhen Farmer John Rees Vicar
76 15/01/1826 Catherine Griffith Jane Williams Penycaerau Labourer John Rees Vicar
77 08/02/1826 Margery William Mary Griffith Plasnewydd Farmer John Rees Vicar
78 04/06/1826 John Robert Dorothy Williams Tycorn Labourer John Rees Vicar
79 12/09/1826 Griffith John Catherine Jones Tynyfron Farmer John Rees Vicar
80 10/02/1827 Anne Griffith Catherine Jones Penycaerau Grocer John Rees Vicar
81 27/06/1827 Griffith Griffith Eleanor Jones Tyhowel Farmer John Rees Vicar
82 15/07/1827 Mary Harry Eleanor Parry Penycaerau Farmer John Rees Vicar
83 26/08/1827 Catherine (B) Owen Frances Thomas/Richard Llaniestyn NK John Rees Vicar
84 16/10/1827 Lowry Robert Martha Davies Penycaerau Blacksmith John Rees Vicar
85 20/01/1828 Hugh John Elizabeth Hughes Tynlone Farmer John Rees Vicar
86 05/04/1828 Eleanor John Anne Williams Murpoeth Shoemaker John Rees Vicar
87 13/04/1828 William Robert Mary Williams Cil Llidiard Farmer John Rees Vicar
88 15/06/1828 William William Elizabeth Williams Tyhen Farmer John Rees Vicar
89 22/06/1828 Mary GTh Evan Margaret Evans Ysgo Farmer John Rees Vicar
90 17/08/1828 Anne David Margaret Robert Chimle Labourer John Rees Vicar
91 24/08/1828 John William Eleanor Robert Tyn Rhose Rhiw Labourer John Rees Vicar
92 08/02/1829 Mary Evan Elizabeth Richards Smythy Penycaerau Labourer John Rees Vicar
93 26/04/1829 John Thomas Anne Morris Cadlan Isa Farmer John Rees Vicar
94 17/05/1829 William Robert Dorothy Jones Suchnant Labourer John Rees Vicar
95 14/06/1829 Hugh John Elizabeth Hughes Tynlon Bach Farmer John Rees Vicar
96 09/08/1829 John Griffith Catherine Jones Shop Penycaerau Shopkeeper John Rees Vicar
97 01/09/1829 Mary Robert Martha Davies Tymawr Blacksmith John Rees Vicar
98 02/05/1830 Catherine William Elizabeth Williams Tylon Farmer John Rees Vicar
99 31/10/1830 Henry Harry Elin Parry Penycae Farmer John Rees Vicar
100 01/01/1831 Catherine (B) Robert Margaret Williams/Parry Penllech/NK NK John Rees Vicar
101 08/01/1831 Catherine Evan Elizabeth Prichard Smithy Penycaerau Labourer John Rees Vicar
102 08/01/1831 Thomas John Elizabeth David Cochrwth Mariner John Rees Vicar
103 06/02/1831 Catherine David Elizabeth Jones Llywenan Isa Farmer John Rees Vicar
104 13/03/1831 Sarah Thomas Anne Morris Cadlan Isa Farmer John Rees Vicar
105 Void Void Void Void Void Void Void Void
106 23/04/1831 Owen Griffith Catherine Jones Penycaerau Grocer John Rees Vicar
107 22/05/1831 William Owen Anne Griffith Meillionydd Bach Farmer John Rees Vicar
108 20/09/1831 Elizabeth Hugh Mary Griffith Blowty Farmer John Rees Vicar
109 26/02/1832 William Owen Jane Griffith Ty Ucha Labourer John Rees Vicar
110 15/07/1832 Samuel Humphrey Margaret Rowland Salfir Rhiw Labourer David Lewis Curate
111 17/07/1832 Thomas William Jane Parry Bodwyddog Bach Farmer David Lewis Curate
112 19/08/1832 John David Margaret Roberts Gimle Parish Clerk David Lewis Curate
113 03/02/1833 Jane David Elizabeth Jones Llywenan Isa Farmer David Lewis Curate
114 No Date Robert David Margaret Roberts Gimle Parish Clerk David Lewis Curate
115 14/04/1833 Elizabeth Griffith Eleanor Jones Ty Howell Farmer David Lewis Curate
116 21/04/1833 Margaret John Elizabeth Hughes Tynylon Bach Farmer David Lewis Curate
117 12/05/1833 Jane (B) Griffith Sarah Hughes/Owen Llanfaelrhys NK David Lewis Curate
118 19/05/1833 Owen William Elizabeth Owen Bronhaulog Aberdaron Shoemaker David Lewis Curate
119 19/05/1833 Eleanor Griffith Catharine Jones Penycaerau Shopkeeper David Lewis Curate
120 16/06/1833 Mary Thomas Elizabeth Rees Tyhen Farmer David Lewis Curate
121 30/06/1833 Mary Griffith Eleanor Griffiths Rhoslludw Aberdaron Labourer David Lewis Curate
122 18/08/1833 Robert William Catherine Roberts Tynllydard Labourer Hugh Jones Minister
123 18/08/1833 Henry William Jane Parry Bodwyddog Bach Farmer Hugh Jones Minister
124 22/09/1833 Robert Robert Catharine William Bryngoleu Labourer David Lewis Curate
125 30/11/1833 Lowry Owen Ann Griffith Meillionydd Bach Farmer David Lewis Curate
126 08/12/1833 Laura Thomas Ann Jones Cadlan Isaf Farmer David Lewis Curate
127 10/01/1834 Owen (B) Owen Margaret Morgan/Richard Llanfaelrhys/Gwrthrian Labourer David Lewis Curate
128 02/03/1834 William (B) William Mary Williams/Williams Neigwl Ganol/Tynyffordd Labourer David Lewis Curate
129 30/10/1834 Robert Mathew Margaret Roberts Tyddyn Bychan Miner David Lewis Curate
130 02/11/1834 Ann Griffith Eleanor Griffiths Rhoslludw Aberdaron Labourer David Lewis Curate
131 08/03/1835 Evan John Eleanor Prichard Crigau Bach Farmer David Lewis Curate
132 24/03/1835 Catharine (B) James Eleanor Roberts/Jones Tynllidiart/Carreglefain Farmer David Lewis Curate
133 26/04/1835 John William Elizabeth Owen Brynhaulog Aberdaron Shoemaker David Lewis Curate
134 06/05/1835 Jane Thomas Elizabeth Rees Tyhen Farmer David Lewis Curate
135 28/06/1835 Ann David Elizabeth Jones Llywenan Isa Farmer David Lewis Curate
136 13/09/1835 Richard John Elizabeth David Cockrooth Mariner David Lewis Curate
137 06/10/1835 Mary William Eleanor Thomas Tynllan Farmer/Carpenter David Lewis Curate
138 11/10/1835 Owen Griffith Catharine Jones Shop Penycaerau Shopkeeper David Lewis Curate
139 06/12/1835 Robert Richard Elizabeth Roberts Fourcrosses Labourer David Lewis Curate
140 13/12/1835 William Griffith Mary William Pwllbudr Taylor David Lewis Curate
141 01/05/1836 Catharine (B) Hugh Elizabeth Pierce/Roberts Penmynydd Jockey David Lewis Curate
142 22/05/1836 Anne Robert Catharine William Bronolei Labourer David Lewis Curate
143 19/06/1836 Richard John Gwenne Owen Tynylone Clothier David Lewis Curate
144 19/06/1836 Mary (B) Evan Elizabeth Jones/Jones Plasyward/Fryndol Labourer David Lewis Curate
145 21/08/1836 John Rowland Margaret Jones Tyn Rhyd Labourer John Evans Tudweiliog
146 23/09/1836 Griffith Owen Ann Griffith Meillionydd Bach Farmer David Lewis Curate
147 08/01/1837 Margaret (B) Owen Margaret Richard/Morgan Court/Ty Uchaf Labourer David Lewis Curate
148 12/03/1837 Anne Owen Jane Griffith Tyuchaf Shoemaker David Lewis Curate
149 30/04/1837 John Thomas Elizabeth Rees Tyhen Farmer David Lewis Curate
150 04/06/1837 Ann William Eleanor Thomas Tynllan Carpenter David Lewis Curate
151 11/06/1837 Evan Evan Jemima Rowland Voelyrwyn Labourer David Lewis Curate
152 16/07/1837 Thomas David Elizabeth Rees Tyhen Farmer Hugh Jones Minister
153 05/11/1837 Mary William Anne Jones/Thomas Tir Mawr Aberdaron NK John Evans Vicar
154 31/12/1837 Mary William Elizabeth Owen Bronheulog Shoemaker John Evans Vicar
155 02/12/1838 William Samuel Jane Jones Salfyr Rhiw Labourer John Evans Vicar
156 06/01/1839 Anne Rowland Margaret Jones Tynrhyd Labourer John Evans Vicar
157 03/03/1839 Margaret William Elin Thomas Tynllan Caerhedyn John Evans Vicar
158 31/03/1839 Richard Thomas Mary Richard Chimney Miner John Evans Vicar
159 04/04/1839 William Owen Jane Griffith Ty uchaf Labourer John Evans Vicar
160 26/05/1839 Evan David Elizabeth Jones Tyn rhedyn Farmer John Evans Vicar
161 02/06/1839 Margaret Evan Elizabeth Jones Fryndol Mariner John Evans Vicar
162 16/06/1839 Jane Griffith Catherine Jones Penycaerau Aberdaron Shopkeeper John Evans Vicar
163 28/07/1839 Margaret Robert Anne Davies Glanrafon Aberdaron Labourer John Evans Vicar
164 25/08/1839 Margaret Thomas Elizabeth Rees Tyhen Aberdaron Farmer John Evans Vicar
165 15/09/1839 Elizabeth (B) NK Elizabeth Jones NK/Cadlan Aberdaron NK John Evans Vicar
166 01/03/1840 Elizabeth (B) NK Anne NK/Williams NK/Groeslon NK John Evans Vicar
167 03/05/1840 William Thomas Frances Griffith Bodwrdda Farmer John Evans Vicar
168 31/05/1840 Thomas Hugh Catherine Davies Bronoleu Labourer John Evans Vicar
169 23/08/1840 Evan T Robert Sarah Evans Penarfynydd Farmer John Evans Vicar
170 18/10/1840 John Thomas Catherine Rowland Congl Cae Hen Labourer John Evans Vicar
171 21/02/1841 Lowry Griffith Lowry Evans Ty Hen Aberdaron Farmer John Evans Vicar
172 28/02/1841 Elin William Elizabeth Owen Rhyd llo Aberdaron Shoemaker John Evans Vicar
173 21/03/1841 Hugh William Elin Thomas Tynllan Joiner John Evans Vicar
174 11/04/1841 Mary Thomas Alice James Plas Iol Aberdaron Labourer John Evans Vicar
175 21/06/1841 Thomas Evan Jonnet Rice Meillionydd Farmer John Evans Vicar
176 18/07/1841 Evan Rowland Margaret Jones Tynrhyd Labourer John Evans Vicar
177 26/09/1841 Richard David Elizabeth Jones Llawenan Isaf Farmer John Evans Vicar
178 24/10/1841 Margaret Thomas Mary Prichard Gimle Labourer John Evans Vicar
179 13/03/1842 David Thomas Frances Griffith Tyn Lon Bach Relieving Officer John Evans Vicar
180 19/06/1842 Elizabeth William Elin Thomas Tynllan Joiner John Evans Vicar
181 26/07/1842 Daniel William Catherine Jones Groeslon Farmer John Evans Vicar
182 04/03/1843 Robert (B) NK Anne NK/Thomas NK/Cocrwth NK John Evans Vicar
183 30/04/1843 Richard Rowland Elizabeth Evans Tyuchaf Rhiw Labourer John Evans Vicar
184 19/05/1843 John (B) NK Catherine NK/Griffith NK/Crugau Mawr NK John Evans Vicar
185 11/06/1843 Margaret William Elizabeth Owen Rhydllo Shoemaker John Evans Vicar
186 18/06/1843 Elizabeth William Catherine Jones Groeslon Farmer John Evans Vicar
187 09/07/1843 Elin John Elin Williams Common Labourer John Evans Vicar
188 06/08/1843 Rowland Thomas Catherine Jones Tynlon Labourer John Evans Vicar
189 20/08/1843 William William Elin Thomas Tynllan Joiner John Evans Vicar
190 08/10/1843 William Rowland Margaret Jones Tynrhyd Labourer John Evans Vicar
191 29/10/1843 Griffith Evan Griffith Lowry Evans Ty Hen Aberdaron Farmer John Evans Vicar
192 21/01/1844 Abraham John Mary Jones Tynllidiart Smith John Evans Vicar
193 04/02/1844 William John Anne Hughes Rerw Aberdaron Labourer John Evans Vicar
194 02/06/1844 Mary Evan Elizabeth Griffith Foel Labourer John Evans Vicar
195 25/08/1844 John Thomas Anne Jones Fron oleu Labourer John Evans Vicar
196 16/02/1845 John George Elin Evans Garreg Lefn Labourer John Evans Vicar
197 23/02/1845 Anne Thomas Frances Griffith Tyn Lon Bach Relieving Officer John Evans Vicar
198 06/04/1845 William John Elin Williams Common Labourer John Evans Vicar
199 18/04/1845 Richard Rowland Elizabeth Evans Ty Uchaf Rhiw Labourer John Evans Vicar
200 01/06/1845 Hugh Griffith Elizabeth Humphrey Glwyd? Labourer John Evans Vicar
201 22/06/1845 Elizabeth Hugh Catherine Davies Fronoleu Labourer John Evans Vicar
202 06/07/1845 John Hugh Elin Jones Salfyr Rhiw Labourer John Evans Vicar
203 07/12/1845 Catherine Richard Mary Parry Penycaerau Aberdaron Farmer John Evans Vicar
204 01/03/1846 Margaret Rowland Margaret Jones Tynrhyd Labourer John Evans Vicar
205 09/08/1846 Elizabeth (B) NK Anne NK/Roberts NK/Cocrwth NK John Evans Vicar
206 30/08/1846 John Richard Catherine Jones Glanygors Aberdaron Farmer John Evans Vicar
207 08/09/1846 David William Elin Thomas Tynllan Joiner John Evans Vicar
208 06/12/1846 James William Elizabeth Owen Rhydllo Shoemaker John Evans Vicar
209 18/04/1847 Elizabeth Thomas Margaret Owen Plasiol Aberdaron Shoemaker John Evans Vicar
210 25/04/1847 Margaret Hugh Eleanor Jones Barnhill Rhiw Labourer Griffith Roberts Rhiw
211 20/06/1847 Robert Thomas Mary Prichard Gimle Mariner John Evans Vicar
212 18/07/1847 Mary George Elin Evans Garreg Lefn Labourer John Evans Vicar
213 19/09/1847 David John Catherine Jones Tynlon Farmer John Evans Vicar
214 16/07/1848 Elizabeth Rowland Elizabeth Evans Llaingroes Rhiw Labourer John Evans Vicar
215 23/07/1848 Martha Thomas Catherine Rowland Penmynydd Labourer John Evans Vicar
216 30/07/1848 Jane (B) NK Lowry NK/Owen NK/Bryntirion NK John Evans Vicar
217 06/08/1848 Evan Thomas Mary Jones Rerw Labourer John Evans Vicar
218 04/02/1849 Elizabeth Thomas Margaret Owen Plasiol Aberdaron Shoemaker John Evans Vicar
219 20/05/1849 Robert (B) NK Elizabeth NK/Williams NK/Pwllbudr NK John Evans Vicar
220 20/05/1849 James (B) NK Elizabeth NK/Williams NK/Pwllbudr NK John Evans Vicar
221 18/04/1852 Margaret Rowland Elizabeth Evans Llaingroes Rhiw Labourer John Evans Vicar
222 25/05/1852 Mary Owen Anne Griffith Meillionydd Bach Farmer John Evans Vicar
223 06/05/1852 Rachel Richard Jane Griffith Tynlon Bach Farmer John Evans Vicar
224 11/07/1852 John Hugh Catherine Davies Gimla Farmer John Evans Vicar
225 01/01/1853 Jane (B) NK Elizabeth NK/Jones NK/Bwth NK H Roberts Vicar
226 03/07/1853 Thomas John Jane Hughes Fronoleu Labourer H Roberts Vicar
227 23/10/1853 Elizabeth Griffith Jane Jones Yr Erw Weaver H Roberts Vicar
228 Void Void Void Void Void Void Void Void
229 12/11/1853 Griffith Richard Jane Griffith Tynlon Bach Farmer H Roberts Vicar
230 12/11/1853 Jane C Evan Maria Williams Ty Croes Bach Rhiw Farmer H Roberts Vicar
231 22/04/1855 Mary (B) Hugh Elizabeth Jones/Jones NK/Bwth Labourer H Roberts Vicar
232 25/11/1854 Anne Griffith Lowry Evans Ty Hen Aberdaron Farmer H Roberts Vicar
233 15/06/1856 Thomas Robert Sarah Hughes Cadlan Isaf Aberdaron Farmer H Roberts Vicar
234 28/09/1856 Mary William Rebecca Williams Tycroes Joiner H Roberts Vicar
235 12/07/1857 Anne (B) NK Catherine NK/Rowland NK/Tynrhyd NK H Roberts Vicar
236 04/07/1858 Hugh Richard Jane Griffith Tynlon Bach Farmer H Roberts Vicar
237 03/10/1858 John John Ellen Roberts Tyn-llidiard Farmer H Roberts Vicar
238 14/04/1861 Griffith G William Catherine Thomas Ty-canol Aberdaron Labourer H Roberts Vicar
239 02/06/1861 John (B) NK Mary NK/Williams NK/Tir Mawr Aberdaron NK H Roberts Vicar
240 01/03/1863 Margaret (B) NK Elizabeth NK/Richards NK/Pwllbudr NK H Roberts Vicar
241 21/06/1863 Griffith Evan Anne Jones Nant Farmer H Roberts Vicar
242 08/11/1863 Jane Richard Jane Jones Tynrhyd Labourer H Roberts Vicar
243 17/04/1864 Thomas Ellis Mary Thomas Hendy Aberdaron Farmer H Roberts Vicar
244 27/09/1864 William Griffith Eliza Owen Meillionydd Farmer H Roberts Vicar
245 22/01/1865 William (B) NK Mary NK/Williams NK/Tir Mawr Aberdaron NK H Roberts Vicar
246 Void Void Void Void Void Void Void Void
247 06/08/1865 Thomas H Evan Anne Jones Nant Master Mariner H Roberts Vicar
248 10/12/1865 Thomas Hugh Margaret Jones Tyuchaf Rhiw Shoemaker H Roberts Vicar
249 24/06/1866 Griffith Richard Jane Jones Tynyrhyd Labourer H Roberts Vicar
250 21/10/1866 Anne Robert Catherine Thomas Groeslon Farmer H Roberts Vicar
251 17/10/1867 William T E (B) NK Margaret NK/Thomas NK/Tynyllan NK H Roberts Vicar
252 20/10/1867 Llywelyn (B) NK Jane NK/Jones NK/Tynrhedyn NK H Roberts Vicar
253 15/03/1868 Laura Thomas Laura Rice Ysgo Farmer H Roberts Vicar
254 07/06/1868 Hugh (B) NK Mary NK/Williams NK/Tir Mawr Aberdaron NK H Roberts Vicar
255 15/11/1868 Abraham Hugh Margaret Jones Tyuchaf Rhiw Shoemaker H Roberts Vicar
256 20/12/1868 William William Rachel Thomas Tynyllan Cooper H Roberts Vicar
257 03/01/1869 Mary Richard Jane Jones Tynyrhyd Labourer H Roberts Vicar
258 18/04/1869 Catherine Thomas Laura Rice Ysgo Farmer H Roberts Vicar
259 04/07/1869 William William Margaret Williams Tynyrhyd Uchaf Labourer H Roberts Vicar
260 04/07/1869 William Richard Jane Thomas Tycorn Aberdaron Labourer H Roberts Vicar
261 20/03/1870 John Evans Evan Anne Jones Nant Master Mariner H Roberts Vicar
262 25/05/1870 William James Rachel Owen Plasnewydd Gentleman H Roberts Vicar
263 19/06/1870 Griffith Thomas Laura Rice Ysgo Gentleman H Roberts Vicar
264 14/05/1871 Margaret David Ellen Roberts Tynyrefail Pencaerau Smith H Roberts Vicar
265 28/05/1871 Robert Richard Jane Jones Barnhill Rhiw Labourer H Roberts Vicar
266 04/06/1871 Thomas J William Rachel Thomas Tynyllan Joiner H Roberts Vicar
267 24/09/1871 William Robert Catherine Thomas Groeslon Farmer H Roberts Vicar
268 31/12/1871 David (B) NK Sarah NK/Roberts NK/Cocrwth NK H Roberts Vicar
269 05/05/1872 Isaac Richard Jane Thomas Tycorn Aberdaron Labourer H Roberts Vicar
270 22/09/1872 Evan Thomas Laura Rice Ysgo Gentleman H Roberts Vicar
271 26/10/1873 Hugh William Rachel Thomas Tynyllan Joiner H Roberts Vicar
272 21/06/1874 Margaret Thomas Ellen Jones Murpoeth Aberdaron Labourer H Roberts Vicar
273 27/09/1874 Anne Richard Jane Jones Barren Hill Rhiw Labourer H Roberts Vicar
274 16/05/1875 Mary Thomas Laura Rice Ysgo Gentleman H Roberts Vicar
275 24/12/1876 Rowland William Rachel Thomas Tynyllan Joiner H Roberts Vicar
276 29/07/1877 Mary (B) NK Mary NK/Jones NK/Tynrhos Rhiw NK H Roberts Vicar
277 Void Void Void Void Void Void Void Void
278 29/07/1877 Elizabeth Gth (B) NK Mary NK/Jones NK/Tynrhos Rhiw NK H Roberts Vicar
279 20/10/1878 Griffith Evans John Mary Griffith Penycaerau Shop Draper/Chemist H Roberts Vicar
280 24/11/1878 David William Rachel Thomas Tynyllan Joiner H Roberts Vicar
281 19/01/1879 Laura (B) NK Mary NK/Williams NK/Tir Mawr Aberdaron NK H Roberts Vicar
282 15/10/1879 Jane (B) NK Rachel NK/Griffith NK/Tynlon Bach NK H Roberts Vicar
283 08/02/1880 John G Thomas Laura Rice Ysgo Gentleman H Roberts Vicar
284 29/08/1880 Catherine John Mary Griffith Penycaerau Shop Draper/Chemist H Roberts Vicar
285 30/01/1881 Jane Ellis Catherine Jones Tynyrhyd Labourer H Roberts Vicar
286 30/01/1881 Thomas Ellis Catherine Jones Tynyrhyd Labourer H Roberts Vicar
287 03/04/1881 Thomas J William Rachel Thomas Tynyllan Farmer H Roberts Vicar
288 02/07/1882 Anne John Mary Griffith Penycaerau Shop Draper/Chemist H Roberts Vicar
289 02/07/1882 Margery (B) NK Jane NK/Prichard NK/Tynyffordd NK H Roberts Vicar
290 25/02/1883 Laura C Robert Ellen Griffith Blawdty Aberdaron Farmer H Roberts Vicar
291 15/07/1883 Richard Henry Mary Parry Salfir Rhiw Farmer H Roberts Vicar
292 25/05/1884 John William Rachel Thomas Tynyllan Farmer H Roberts Vicar
293 20/07/1884 Richard John Jane Williams Barren Hill Rhiw Labourer H Roberts Vicar
294 22/11/1884 Jemima David Ellen Griffith Foel Farmer H Roberts Vicar
295 16/01/1887 Anne Hugh Mary Williams Tycanol Aberdaron Labourer H Roberts Vicar
296 15/01/1888 Thomas J Henry Mary Parry Tynrhyd Farmer H Roberts Vicar
297 16/09/1888 Frances Robert Ellen Griffith Foel Farmer B Thomas Curate
298 05/05/1889 Mary Henry Mary Parry Tynrhyd Farmer B Thomas Curate
299 03/11/1889 Hugh John Humphrey Ellen Parry Blowty Labourer B Thomas Curate
300 23/02/1890 Ann Owen Elizabeth Jones Tair Efail Labourer B Thomas Curate
301 15/06/1890 John John Catherine Jones Tyr Efail Labourer H Lloyd Vicar
302 01/02/1891 Robert Robert Laura Roberts Brynffynon Rhoshirwaen Labourer H Lloyd Vicar
303 01/02/1891 John Hugh Anne Jones Tyr Efail Miller H Lloyd Vicar
304 21/06/1891 Owen Henry Mary Parry Plas Iol Aberdaron Farmer H Lloyd Vicar
304a 30/11/1891 Anne Robert Jane Griffiths Pwllmelyn Rhiw Labourer H Lloyd Vicar
305 30/08/1891 Thomas L Hugh Mary Williams Tynrhyd Farmer H Lloyd Vicar
306 04/09/1892 Mary John Laura Williams Tirmawr Aberdaron Carpenter H Lloyd Vicar
307 25/03/1894 John John Laura Williams Tirmawr Aberdaron Carpenter H Lloyd Vicar
308 07/10/1894 Evan Ellis Jane Jones Murpoeth Aberdaron Labourer H Lloyd Vicar
309 24/01/1897 Robert E William Ann J Griffith Blawdty Aberdaron Farmer H Lloyd Vicar
310 13/02/1898 Anne Evan Ellen Williams Tuhwnt ir Mynydd Rhiw Quarryman H Lloyd Vicar
311 13/02/1898 Griffith Robert Jane Griffith Pwllmelyn Rhiw Farmer H Lloyd Vicar
312 25/09/1898 William John Laura Williams Tirmawr Joiner H Lloyd Vicar
313 27/11/1898 William J E Evan Elizabeth Jones Tynrhos Farmer H Lloyd Vicar
314 22/04/1900 David E Evan Elizabeth Jones Tynrhos Farmer H Lloyd Vicar
315 17/06/1900 John Ellis Jane Jones Murpoeth Aberdaron Labourer H Lloyd Vicar
316 17/06/1900 Hugh T (B) Hugh Eliza Davies/Thomas Tycorn Labourer H Lloyd Vicar
317 16/09/1900 Jane (B) Griffith Ellen Williams/Thomas Careglefn Labourer H Lloyd Vicar
318 03/03/1901 Richard T W (B) Hugh Jane Williams/Roberts Tynllan Joiner H Lloyd Vicar
319 14/07/1901 Hugh John Laura Williams Tirmawr Joiner H Lloyd Vicar
320 26/01/1902 Mary Griffith Catherine Williams Salvir Rhiw Labourer H Lloyd Vicar
321 18/01/1903 Catherine William Jane Roberts Tynrhyd Labourer H Lloyd Vicar
322 01/03/1903 William John Jane Thomas Tynllan Farmer H Lloyd Vicar
323 12/07/1903 Jennie (B) John Ellen Jones/Roberts Penygroes/NK Tailor H Lloyd Vicar
324 23/08/1903 Martha (B) John Margaret Hughes/Owen Caegeifr Aberdaron/NK Farm Labourer H Lloyd Vicar
325 24/01/1904 Rachel John Jane Thomas Tynllan Farmer H Lloyd Vicar
326 15/05/1904 Jane E Thomas Jane Jones Penmount Bryncroes Labourer H Lloyd Vicar
327 02/07/1905 Jane E John Jane Thomas Tynllan Farmer H Lloyd Vicar
328 17/09/1905 Jane C (B) John E Mary Roberts/Jones Tynlon Miner H Lloyd Vicar
329 28/10/1906 William John Jane Thomas Tyn Llan Farmer H Lloyd Vicar
330 28/10/1906 Ellis G John Laura Williams Tir Mawr Aberdaron Joiner H Lloyd Vicar
331 23/12/1906 Helena Richard Laura Parry Blawdty Aberdaron Labourer H Lloyd Vicar
332 03/03/1907 Evan William Jane Roberts Tynrhyd Labourer H Lloyd Vicar
333 26/05/1907 Griffith William Ellen Jones Salvir Labourer H Lloyd Vicar
334 14/07/1907 Anne John Catherine Hughes Brynffynon Aberdaron Labourer H Lloyd Vicar
335 15/12/1907 Mary A John Jane Thomas Tynllan Farmer H Lloyd Vicar
336 07/06/1908 Janet Robert Ann Williams Tyr Efail Rhiw Labourer H Lloyd Vicar
337 06/12/1908 Elizabeth John P Frances Jones Tynrhedyn Farmer H Lloyd Vicar
338 03/05/1909 Richard John Laura Williams Tirmawr Aberdaron Joiner H Lloyd Vicar
339 13/06/1909 Owen Robert Ann Williams Half way Mynytho Labourer H Lloyd Vicar
340 22/08/1909 Evan Thomas Elizabeth Jones Murpoeth Aberdaron Labourer H Lloyd Vicar
341 19/09/1910 William John Jane Hughes Ty Hen Pencaerau Farmer H Lloyd Vicar
342 03/04/1910 Hugh John Jane Thomas Tynllan Llanfaelrhys Farmer H Lloyd Vicar
343 31/07/1910 Anne E John P Frances Jones Tynrhedyn Insurance Agent H Lloyd Vicar
344 18/06/1911 Jane C (B) NK Jane NK/Owen NK/Safle Llanfaelrhys NK D J Jones Diocesan Insp
345 02/07/1911 Mary E (B) NK Elizabeth NK/Roberts NK/Fryndol Llanfaelrhys NK D J Jones Diocesan Insp
346 11/02/1912 Sidney John Jane Thomas Tynllan Llanfaelrhys Farmer Thomas E Owen Vicar
347 26/05/1912 Thomas J (B) NK Kate NK/Jones NK/Murpoeth NK Thomas E Owen Vicar
348 29/09/1912 Laura Ann John Laura Williams Plasiol Aberdaron Farmer Thomas E Owen Vicar
349 06/10/1912 Ann Thomas Mary Jones Penrhyn Mawr Farmer Thomas E Owen Vicar
350 04/11/1912 James William Margaret A Owen Plasnewydd Llanfaelrhys Farmer Thomas E Owen Vicar
351 20/07/1913 John Thomas Elizabeth Jones Murpoeth Labourer Thomas E Owen Vicar
352 20/07/1913 Sarah John Sarah Hughes Tyhen Farmer Thomas E Owen Vicar
353 17/08/1913 Hector M Hector M Lucy Innes Llysgwilym Pencaerau Gentleman Thomas E Owen Vicar
354 31/08/1913 Catherine William Ann Griffith Yr Erw Farmer Thomas E Owen Vicar
355 26/10/1913 Margaret William Jane Roberts Tynrhyd Labourer Thomas E Owen Vicar
356 12/07/1914 Ellis Thomas Mary Jones Penrhyn Mawr Farmer Thomas E Owen Vicar
357 16/08/1914 Ellen (B) NK Laura NK/Jones NK/Tynrhyd NK Thomas E Owen Vicar
358 18/08/1914 William H William Margaret A Owen Plasnewydd Farmer Thomas E Owen Vicar
359 18/10/1914 Griffith Robert Ann Williams Tai Refail Pencaerau Labourer Thomas E Owen Vicar
360 05/09/1915 John Thomas Mary Jones Penrhyn Mawr Farmer Thomas E Owen Vicar
361 12/09/1915 Ellen M (B) NK Jane NK/Jones NK/Murpoeth NK Thomas E Owen Vicar
362 01/07/1917 Patricia K Hector M Lucy Innes Llysgwilym Pencaerau Gentleman Thomas E Owen Vicar
363 01/07/1917 Lucie P Hector M Lucy Innes Llysgwilym Pencaerau Gentleman Thomas E Owen Vicar
364 21/04/1918 Jane E Thomas Mary Jones Ty Hywel Farmer Thomas E Owen Vicar
365 20/10/1918 Jane Thomas Ann Roberts Penrhyncanol Farmer Thomas E Owen Vicar
366 26/01/1919 John O Richard Ann Jones Careglefain Farm Labourer Thomas E Owen Vicar
367 18/05/1919 Edward David C Sydney Roberts Cadlan Merchant Marine Thomas E Owen Vicar
368 13/07/1919 Ellen K (B) NK Sophia NK/Jones NK/Murpoeth NK Thomas E Owen Vicar
369 14/09/1919 Laura Thomas Mary Jones Ty Hywel Farmer Thomas E Owen Vicar
370 14/09/1919 Ellen John Catherine Hughes Cil Bodferin Farmer Thomas E Owen Vicar
371 05/10/1919 Griffith J (B) NK Sarah A NK/Griffith NK/Pwllbudr NK Thomas E Owen Vicar
372 05/09/1920 Margaret E Richard Anne Jones Carreg lefain Farm Labourer W Walter Jones Vicar
373 03/04/1921 Catherine (B) NK Laura NK/Jones NK/Tynrhyd NK W Walter Jones Vicar
374 01/05/1921 Martha Thomas Anne Roberts Penrhyn canol Farmer W Walter Jones Vicar
375 17/07/1921 Marjery (B) NK Kate NK/Roberts Tynrhyd Llanfaelrhys NK W Walter Jones Vicar
376 31/07/1921 Ellen M (B) NK Anne NK/Roberts Tynrhyd Llanfaelrhys NK W Walter Jones Vicar
377 02/07/1922 William Evan Mary Hughes Cadlan Isaf Farmer W Walter Jones Vicar
378 08/07/1923 Elizabeth M David C Sydney Roberts Cadlan Aberdaron Master Mariner W Walter Jones Vicar
379 23/09/1923 Marjery Evan Mary Hughes Cadlan Isaf Aberdaron Farmer W Walter Jones Vicar
380 10/08/1924 Mary Thomas Mary Jones Ty Hywel Aberdaron Farmer W Walter Jones Vicar
381 13/09/1925 Edward G Griffith O Elizabeth Williams Cadlan Aberdaron Farmer W Walter Jones Vicar
382 21/08/1927 John G (I) NK Lizzie NK/Williams NK/Plas Iol NK J H Parry Vicar
383 11/09/1927 Margaret A Evan Mary Hughes Cadlan Isaf Aberdaron Labourer J H Parry Vicar
384 11/09/1927 Robert J Evan Mary Hughes Cadlan Isaf Aberdaron Labourer J H Parry Vicar
385 02/03/1930 Loui M (I) NK Jane NK/Williams NK/Plas Iol NK J H Parry Vicar
386 15/11/1931 Jane E (I) NK Margaret NK/Roberts NK/Ty Rhyd Llanfaelrhys NK J H Parry Vicar
387 28/01/1934 E M Y Evan Mary Hughes Tyrhyd Llanfaelrhys Labourer R R Deiniol Jones Vicar
388 08/07/1934 Owen Evan Mary Hughes Tyrhyd Llanfaelrhys Labourer R R Deiniol Jones Vicar
389 10/11/1935 Jane Griffith Catherine Roberts Brynmor Llanfaelrhys Labourer R R Deiniol Jones Vicar
390 09/02/1936 Griffith Ellis Jane Jones Tyn y Cae Llanfaelrhys Labourer R R Deiniol Jones Vicar
391 05/04/1936 Jean M Owen Ann Griffith Bodwyddog Llanfaelrhys Shopkeeper R R Deiniol Jones Vicar
392 26/04/1936 Hugh T Thomas Elizabeth Evans Tynffos Bryncroes Farm Labourer R R Deiniol Jones Vicar
393 17/05/1936 David E (I) NK Elizabeth NK/Roberts 2 Ty Refail Aberdaron NK R R Deiniol Jones Vicar
394 24/05/1936 Elizabeth O Evan Mary Hughes Tynrhyd Llanfaelrhys Labourer R R Deiniol Jones Vicar
395 13/03/1938 William J William Catherine W Jones Tryfan Llanfaelrhys Plasterer R R Deiniol Jones Vicar
396 08/01/1939 Gwilym O (I) NK Frances NK/Jones Tynrhedyn Llanfaelrhys Farmer R R Deiniol Jones Vicar
397 14/05/1939 Vaughan William Catherine W Jones Tryfan Llanfaelrhys Plasterer R R Deiniol Jones Vicar
398 14/05/1939 Jennie M Griffith J Martha D Jones Bungalow Rhiw Joiner R R Deiniol Jones Vicar
399 23/06/1940 Catherine Evan Anne Jones Tyncae Llanfaelrhys Labourer R R Deiniol Jones Vicar
400 05/10/1941 Edward William Catherine W Jones Tryfan Llanfaelrhys Plasterer R R Deiniol Jones Vicar
401 03/03/1942 Ronald Austin Lily Jones Fairholme Abersoch Army Driver R R Deiniol Jones Vicar
402 17/01/1943 Griff E William Catherine W Jones Tryfan Llanfaelrhys Plasterer R R Deiniol Jones Vicar
403 26/09/1943 Annie E Richard Annie Williams Noddfa Llanfaelrhys Plasterer R R Deiniol Jones Vicar
404 26/09/1943 Laura M Ellis Elizabeth Williams Plas Iol Llanfaelrhys Rabbit Catcher R R Deiniol Jones Vicar
405 29/04/1945 Gwyne John Elizabeth Parry Ty rhent Tydweiliog Labourer R R Deiniol Jones Vicar
406 22/07/1945 Myfanwy Evan Anne Jones Tyncae Llanfaelrhys Labourer R R Deiniol Jones Vicar
407 22/07/1945 Beti Evan Anne Jones Tyncae Llanfaelrhys Labourer R R Deiniol Jones Vicar
408 22/07/1945 Mary E (B) Evan Anne Jones Tyncae Llanfaelrhys Labourer R R Deiniol Jones Vicar
409 14/10/1945 Richard Ellis G Elizabeth Williams Plas Iol Llanfaelrhys Rabbit Catcher R R Deiniol Jones Vicar
410 31/08/1947 Julia K Arthur W Jeanie Dredge Bryn Awel Rhiw Milkman R R Deiniol Jones Vicar
411 23/06/1950 Emyr W Ellis G Elizabeth Williams Plas Iol Llanfaelrhys Rabbit Catcher R R Deiniol Jones Vicar
412 15/10/1950 Barry William J Mair Jones Gorphwysfa Rhiw Motor Driver R R Deiniol Jones Vicar
Entries Per Page
Displaying Page of