Cyn 1752 newidiwyd rhif y flwyddyn drosodd ar Fawrth 25ain. 1752 oedd y flwyddyn gyntaf i Ionawr 1af fod yn ddiwrnod cyntaf y flwyddyn.
Daeth hyd i fod fel canlyniad i Ddeddf Calendr 1751. Felly, y diwrnod ar ôl 31ain o Ragfyr 1751 oedd Ionawr 1af 1752. Oherwydd hyn roedd 1751 yn flwyddyn fyrach na'r arferol.
Mae llawer o'r manylion yn y cofrestr yn annodd i'w ddarllen neu ar goll yn gyfangwbwl. Fe welwch farc cwestiwn ble mae hyn yn bod. Cymerwch hyn i ystyriaeth wrth gael golwg ar y manylion. Dylech gysidro ymweld a'r Archifdy neu gael copi gwreiddiol i gadarnhau cywirdeb unrhyw record.

Before 1752, the year number changed over on March 25th (Lady day). The year 1752 was the first year that January 1st was the first day of the year.
The Calendar Act of 1751 changed this, so that the day after 31 December 1751 was 1 January 1752. As a consequence, 1751 was a short year - it ran only from 25 March to 31 December.
Some of the details in the register are illegible or missing. Any enties which cannot be identified are left with a question mark in the box. Please bear this in mind when looking at the records. Obtain a copy or visit the Archives Department to get confirmation of the correctness of any individual record.

Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad / Date
  • NAME - Enw / Name
  • SUR - Cyfenw / Surname
  • PARISH - Plwyf / Parish
  • NAME - Enw / Name
  • SUR - Cyfenw / Surname
  • PARISH - Plwyf / Parish
ID
DATE
NAME
SUR
PARISH
NAME
SUR
PARISH
1 16/02/1730 William Thomas Elizabeth Prichard
2 16/01/1731 William Prichard Lowry Roberts
3 30/04/1732 John Evan Jane Jones
4 01/05/1732 John Evan Jane Griffith
5 21/05/1732 Thomas Jones Catherine Rowlands
6 17/06/1732 Robert Williams Mary Hughes
7 21/10/1734 William Jones Mary Sorton
8 02/11/1734 Robert Griffith Jane Evan vch
9 30/01/1734 William Williams Mary Thomas
10 15/02/1734 William Hughes Llanfihangel Ellin Jones Llanengan
11 31/05/1735 Edward David Anne Thomas
12 24/10/1736 John Evans Jane Williams
13 31/10/1736 John Evans Judeth Hughes
14 12/12/1736 Robert Roberts Elizabeth Williams
15 19/05/1737 William Bumphrey Mary Jones
16 10/07/1737 Thomas Roberts Minor Anne Evans
17 07/09/1737 Hugh Owens Ellin Prichard at Rhiw
18 02/10/1737 Thomas Harris Catherine Argas
19 05/11/1737 William Jones Lowry Jones
20 04/12/1737 Hugh Bumphrey Anne Edward
21 09/12/1737 Thomas Parry Minor Ellin Thomas
22 01/01/1737 David Lloyd Miner Jane Roberts
23 24/06/1738 Evan Wm John Margaret Hugh vch
24 07/07/1738 William Roberts Jonett Roberts
25 03/09/1738 Roger Hughes Mary Lewis
26 01/10/1738 William Hughes Jonett Jones
27 08/10/1738 Robert Thomas Margaret Richard vch
28 31/05/1739 Richard Mark Jane Richard vch
29 09/06/1739 John Jones Mary Sorton
30 18/08/1739 William Prichard Ellin David
31 22/08/1739 William Prichard Elizabeth Griffith
32 17/09/1739 Henry John Parry Anne Michael
Entries Per Page
Displaying Page of