Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • CYFENW - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • NODIADAU - Nodiadau / Notes
  • OED - Oed / Age
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • RHIF - Rhif Bedd / Grave Number
  • H - Hanes / History
ID
NAME
CYFENW
NODIADAU
OED
ABODE
DATE
C P
RHIF
H
1 Baban Parch. D Hughes Gweinidog Llamerin 27/09/1876 5
2 Lizzie Roberts Merch Morris ac Elizabeth Rbts 57 Post Office Abersoch 12/10/1876 David Hughes 31
3 Margaret Jane Evans Merch Morris a Margaret Evans 9w Sarn Terrace 14/10/1876 Richard Hughes 32
4 Owen Jones Farmer 78 Hendy 19/10/1876 David Hughes 33
5 Eliza Jones Merch John ac Elizabeth Jones 11 Morfa 16/12/1876 David Hughes 29
6 William Griffith Mab William a Dorothea Griffith 3 Minffordd 16/12/1876 David Hughes 28
7 Owen Williams Seaman 63 Penygroes 28/12/1876 David Hughes 27
8 Ellen Williams Gweddw Owen Williams 56 Penygroes 19/02/1877 Richard Hughes 27
9 David Hughes C M Minister 46 Fronisaf 27/03/1877 Th Owen Portmadoc 5
10 Richard Jones Farmer and Smith 67 Bwlchyclawdd 08/05/1877 Hugh Hughes 26
11 Fredric Charles Evans Mab Morris a Margaret Evans 10m Sarn Terrace 19/06/1877 Owen Owens B'newydd 32
12 Richard Williams Mab Mrs. Williams 6w Bryntirion 29/06/1877 34
13 Evan Jones Labourer 68 Ty'nyffynnon 17/10/1877 Richard Hughes 25
14 John Williams Labourer 23 Workhouse (Morfa Neigwl) 09/11/1877 Richard Hughes 24
15 Anne Hughes Gwraig Capt. R Hughes 77 Rifley 17/12/1877 Richard Hughes 23
16 William Williams Seaman 33 Penygroes 02/03/1878 W B Hughes 27
17 Rowland Prichards Farmer 72 Bryncethin 24/08/1878 Richard Hughes 35
18 Claudia Jones Gweddw Evan Jones 63 Ty'nyffynnon 04/09/1878 W B Hughes/R Hughes 25
19 Jane Griffith Old Maid 73 Penygamfa (Aberdaron gynt) 18/09/1878 W B Hughes 36
20 Catherine Evans Merch John a Margaret Evans 4 Brynbychan 30/11/1878 W H Hughes 11
21 John J Owen Mab Capt. J a Mary Owen 11m Penybwlch 10/02/1879 Richard Hughes 14
22 Mary Jones Priod Jas Jones (Merch O ac E J Hendy) 55 Bryncelyn 16/05/1879 W B Hughes 33
23 Elizabeth Jones Priod Williams Jones 53 Bwlchtocyn 17/05/1879 Richard Hughes 15
24 Thomas Richards Labourer 43 Caefadog 19/09/1879 W B Hughes 16
25 John Roberts Miner 73 Morfa 06/10/1879 W B Hughes 17
26 Evan Richard Evans Shoemaker 28 Denbigh Asylum (Pencraig) 30/10/1879 Richard Hughes 18
27 Anne Griffith Merch William a Dorothea Griffith 1w Tyddyn priciau 04/12/1879 Claddu anghyhoeddus 28
28 Ebenezer Griffith Labourer 67 Llamerin 30/12/1879 Richard Hughes 19
29 Jane Jones Gweddw Richard Jones 80 Bwlchyclawdd 10/01/1880 Richard Hughes 26
30 Griffith Williams Mab Capt. J a Mary Williams 14 Caereglwys 24/02/1880 W B Hughes 7
31 John Jones Mab Griffith Jones 11m Borthbach 05/04/1880 Richard Hughes 20
32 David Jones Carrier 71 Tyddynydon 17/05/1880 Richard Hughes 10
33 Ellen Jane Griffith Merch William a Dorothea Griffith 4 Tyddyn priciau 11/06/1880 Richard Hughes 28
34 Merch Merch Morris ac Elizabeth Rbts Post Office Abersoch 30/06/1880 Claddu anghyhoeddus 31
35 John Hughes Labourer 18 Morfa 16/07/1880 Richard Hughes 37
36 David Jones Parch. Ind Minister and Stonemason 63 Talybont Abersoch 22/07/1880 Richard Hughes 38
37 Benjamin Freeman Shoemaker 20 Shop newydd 29/07/1880 David Roberts Nant 40
38 Mab Mab Ellen Jones (Gweddw Parch D Jones) Talybont Abersoch 29/07/1880 38
39 Wm Benjamin Hughes Parch. (neu Jonathan Hughes) 23 Tanyfonwent 21/08/1880 Richard Hughes 4
40 Ellen Davies Priod John Davies 30 Refail Abersoch 14/10/1880 Richard Hughes 41
41 Edward Davies Mab John Davies 2m Refail Abersoch 09/11/1880 Richard Hughes 41
42 Mary Williams Gweddw Capt. R Williams 90 Sarn 01/02/1881 Richard Hughes 47
43 Richard Williams Amaethwr ac Adeiladydd 42 Llwynhudol Abererch 03/02/1881 Th Owen Pwllheli 49
44 Ellen Griffith Gweddw Ellis Thomas Castell 79 Penygroes 05/03/1881 Richard Hughes 50
45 Jane Ellis Priod Thomas Ellis 52 Morfa 09/04/1881 Richard Hughes 51
46 Jane Jones Priod Samuel Jones Heddgeidwad C'fon 28 Shop Abersoch 11/07/1881 Richard Hughes 52
47 Mary Jones Priod Griffith Jones 75 Brynteg Llangian 30/09/1881 Richard Hughes 59
48 Michael Milford Miner 49 Tai Capel Abersoch 03/10/1881 Richard Hughes 60
49 Edward Williams Gwaith mwn/Mab Thos Wms Maescoch 17 Pensarn 02/12/1881 J O Jones Bwlch 61
50 Jane Williams Priod Cornelius Wms/Merch Rd Ellis Felin Soch 23 Penygroes 05/01/1882 J O Jones Bwlch 42
51 Mab Mab Cornelius a Jane Williams (arch efo'I fam) Penygroes 05/01/1882 42
52 Merch Merch Evan ac Elizabeth Evans Murcwpl 07/01/1882 62
53 James Beer Miner (Gwr gweddw a'i blant ar led y wlad) 60 Abersoch 10/02/1882 J O Jones Bwlch 63
54 Mab Mab John a Margaret Moss Ty'n Llwyn 20/04/1882 64
55 W H Milford Mab Mrs. Milford 10m Abersoch 30/06/1882 J O Jones Bwlch 60
56 William Roberts Miner (Mab John a Jane Roberts) 20 Brynteg 01/07/1882 J O Jones Bwlch 53
57 Wm Llewelyn Jones Mab William a Catherine Jones 8 Bwlch 23/12/1882 J O Jones Bwlch 71
58 Catherine Parry Merch Thomas a Catherine Parry 9w Ty canol Penygamfa 03/02/1883 J O Jones Bwlch 73
59 Mary Griffith Priod Hugh Griffith 76 Cregir Uchaf 05/02/1883 J O Jones Bwlch 83
60 Robert Jones Mab Robert a Hannah Jones (Teulu o Amlwch) 3 Cornish Row 13/02/1883 Richard Hughes 74
61 Margaret Jane Tudor Merch David ac Anne Tudor 22m Cornish Row 17/02/1883 Richard Hughes 75
62 Thos James Evans Mab John a Mary Anne Evans 5 Ty bach yr Efail 06/03/1883 J O Jones Bwlch 43
63 Mary Jones Priod John Jones 25 Tanyfron 10/03/1883 J O Jones Bwlch 44
64 Samuel Jones Sergeant Police 33 Carnarvon 07/04/1883 J O Jones Bwlch 52
65 James Roberts Plentyn Catherine, merch Morris Rbts Morfa 4m Morfa'r gors 21/04/1883 Richard Hughes 45
66 Elizabeth Jones Gweddw Owen Jones Hendy 88 Hendy 24/04/1883 J O Jones Bwlch 33
67 Ellis Jones Mab Wm ac Elizabeth Jones (Wyr Ellis J Castell) 1m Bwlchclawdd 24/05/1883 J O Jones Bwlch 46
68 John Tomas Jones Mab Salmon ac Elizabeth Jones 6 Ty'nycoed Llangian 25/05/1883 Evan Jones Horeb 65
69 Elizabeth Jones Priod William Jones 28 Bwlchclawdd 02/06/1883 J O Jones Bwlch 46
70 Mab Mab Griffith a Margaret Williams 6a Bryn celyn 14/09/1883 85
71 Griffith Griffiths Mab David a Jane Griffith 4 Bryndu 25/10/1883 J O Jones Bwlch 54
72 Robert (B) Hughes Mab anghyfreithlon Jane Hughes (Wyr R a M H) 1 Parybrenin 29/10/1883 Richard Hughes 55
73 Cathrine Roberts Priod William Roberts Morwr 38 Abersoch 20/12/1883 Richard Hughes 66
74 Margaret Owen Merch John a Margaret Owen 6m Sea View 27/12/1883 J O Jones Bwlch 56
75 Wm Roberts Davies Mab John a Laura Davies 7w Tanyrorsedd 31/01/1884 J O Jones Bwlch 57
76 Margaret Owen Priod John Owen Saer Maen 31 Sea View 28/02/1884 J O Jones/R Hughes 56
77 Richard Jones Mab John a Laura Jones 8 Riffli 07/03/1884 J O Jones Bwlch 68
78 Catherine Parry Priod Th Parry 29 Ty canol Penygamfa 07/03/1884 J O Jones Bwlch 73
79 Jannet Evans Hen ferch 49 Murcwpl 30/04/1884 J O Jones Bwlch 58
80 Ellen Roberts Priod John Roberts 58 Ceiriad Bach 02/05/1884 Richard Hughes 69
81 Thomas Williams Mab Peter a Jane Williams 12 Penmorfa 28/06/1884 Richard Hughes 70
82 Elizabeth Hughes Merch Thomas a Jane Hughes 3 Caermur 30/06/1884 Richard Hughes 76
83 Jane Hughes Priod Thomas Hughes 44 Caermur 04/07/1884 Richard Hughes 76
84 Ann Hughes Merch Thomas Hughes 10 Caermur 11/07/1884 Richard Hughes 76
85 Griffith Williams Saer Coed ag Amaethwr 65 Crowrach 31/07/1884 J O Jones Bwlch 77
86 Elizabeth Quick Priod Wm Quick Mwnwr (Cymraes o Ddolgellau) 39 Hen Bost neu Hen Shop 01/08/1884 Richard Hughes 86
87 John Roberts Mab Evan a Catherine Roberts 15w Morfa 24/09/1884 Richard Hughes 79
88 William Jones Capt. Schooner "Jannett" 33 Caereglwys 25/09/1884 Richard Hughes 6
89 Merch Merch John a Margaret Moss Ty'nllwyn 00/01/1885 64
90 Mab Mab Griffith a Margaret Williams Bryncelyn 03/02/1885 85
91 Mary Hughes Priod Robert Hughes 48 Parc-y-brenin 06/02/1885 J O Jones Bwlch 55
92 David Evans Tyddynwr a Mwnwr 57 Crowrach 07/02/1885 J O Jones Bwlch 80
93 John Hughes Tyddynwr 77 Tyddyntalgoch 12/03/1885 Richard Hughes 81
94 Elizabeth Jones Priod Salmon Jones 38 Ty'nycoed Llangian 11/04/1885 Evan Jones Llanbedrog 65
95 Owen Jones Trwyn y Garreg Mwnwr - Damwain gwaith 41 Gwaith Mwn Pantgwyn 01/05/1885 J O Jones Bwlch 87
96 William Ellis Llafurwr Abersoch - Damwain gwaith 30 Gwaith Mwn Pantgwyn 09/05/1885 Richard Hughes 82
97 John Davies Mwnwr (Jonathan Hughes) Damwain gwaith 39 Gwaith Mwn Pantgwyn 09/05/1885 Richard Hughes 41
98 Evan Roberts Llafurwr 29 Morfa 21/05/1885 J O Jones Bwlch 79
99 Mary Hughes Merch John ac Ellen Hughes (Wyres Rbt Hughes) 15m Tan'rallt Bodfean 18/07/1885 Richard Hughes 88
100 William Thomas Masnachwr 48 Eaglhouse 21/07/1885 T Williams/R Hughes 95
101 Ann Griffith Hen Ferch (Garreglwyd) 84 Foelfawr 21/07/1885 R Hughes/R Williams 94
102 Sarah Jones Gwraig weddw (Priodi Gth Jones a John Jones) 73 Trwynygareg 14/09/1885 Hugh Hughes Gellidara 93
103 Mary Williams Priod Capt. J Williams 50 Caereglwys 10/11/1885 J O Jones Bwlch 7
104 Hugh Williams Mab Griffith a Margaret Williams 7 Bryncelyn 23/09/1886 Richard Hughes 85
105 Cathrine Evans Merch Hugh a Margaret Evans 18w Ceiriad Mawr 27/10/1886 Richard Hughes 92
106 Jane Roberts Morwyn (Merch Rbt a Marg Richard Penymynydd) 58 Llanllawen Bach Aberdaron 07/12/1886 Richard Hughes 91
107 Ellen Parry Priod Henry Parry 54 Ty wrth yr Odyn Abersoch 18/12/1886 Richard Hughes 89
108 Elizabeth Hughes Gwraig weddw (Trydydd gwraig John Hughes) 70 Tyddyn talgoch 11/01/1887 Richard Hughes 81
109 Jane Jones Priod John Jones 50 Morfa'r gors 10/02/1887 Richard Hughes 90
110 Ann Thomas Priod John Thomas 53 Ty bach 11/02/1887 Richard Hughes 96
111 Ellen Roberts Gweddw John Roberts 78 Morfa 19/02/1887 W T Jones Llanbedrog 17
112 Elizabeth Ellen Jones Merch Richard ac Ellen Jones 14m Bwlchtocyn 21/03/1887 Evan Jones Llanbedrog 15
113 Jannett Williams Merch William ac Anne Williams (Ail wraig) 11m Gwtar 02/04/1887 Abel Wms Abersoch 97
114 Salmon Gth Williams Mab William a Mary Williams 9m Brynhyfryd 09/04/1887 Richard Hughes 98
115 Thomas Griffith Mab Eliza Gth (Merch Laura Parry,gwr claddu P'groes) 1 Abersoch 14/04/1887 Richard Hughes 99
116 Annie Roberts Merch Morris ac Elizabeth Rbts 19 Post Office Abersoch 19/04/1887 J H/J C J/R H 31
117 John Jones Amaethwr 60 Hendy 23/04/1887 J R Wms Rhydbach 22
118 John Jones Mab (anghall) Jane Jones (Wyr John Rbts Morfa) 21 Morfa 03/05/1887 Richard Hughes 100
119 John Bleddyn Williams Mab Abel a Lizzie Williams 21m Aberhouse 24/05/1887 J M Jones Dinas 101
120 Jane Jones Gwraig weddw 63 Shop Abersoch 19/08/1887 W T Jones Llanbedrog 52
121 Catherine Roberts Merch ieuanc yn gwasanaethu (Merch Morris Rbts) 23 Morfa'r gors 15/09/1887 W T Jones Llanbedrog 45
122 John J Owen Mab Capt. a Mrs Owen 7 Sorton villa 03/12/1887 Evan Jones Llanbedrog 14
123 Hugh Hughes Tafarnwr yn ddiweddar ond amaethwr ar hyd ei oes 38 White Horse 07/01/1888 W T Jones Llanbedrog 102
124 Mary Ann Hughes Merch Owen a Jane Hughes 11 Cornish Row 14/01/1888 Wm Williams Abersoch 103
125 Hugh Griffith Amaethwr 83 Cregir uchaf 16/01/1888 J R Wms Rhydbach 83
126 Elizabeth Williams Priod Henry Wms Cim (Boddi yn shiafft Penrhyn Tce) 58 Cim 17/01/1888 R Hughes Abersoch 107
127 Mab Mab Robert ac Elizabeth Roberts Bay View Terrace 22/02/1888 74
128 Jane Evans Priod Richard Evans Cariwr 36 Ty'nllan 29/03/1888 R Hughes Abersoch 104
129 Anne Evans Priod Griffith Evans 66 Castell Cilan 10/05/1888 R Hughes Abersoch 58
130 John Evans Llafurwr Amaethyddol (Hen lanc) Ni ellir claddu eto 76 Riffli 16/05/1888 J R Wms Rhydbach 106
131 Robert Williams Penygroes Llanllyfni (Mam merch i Ellis a Marg Jones) 7 Syrthio dros allt Cilan 19/05/1888 Evan Jones Llanbedrog 108
132 Mab Mab Edward ac Ellen Kirkby 26a Rabbit Warren Llangian 11/12/1888 109
133 Jane Jones Merch William a Catherine Jones 1 Pensarn 29/12/1888 R Hughes Abersoch 110
134 Thomas Parry Mab Griffith a Sophia Parry 8 Minffordd 05/01/1889 Abel Wms Abersoch 111
135 William Jones Capt llong wedi ymneilltuo (Marw ar ffordd adref) 67 20 New Street Pwllheli 07/02/1889 Wm Thomas Pwllheli 112
136 Henry Stoddart Mwn gloddiwr (Lladdwyd yng ngwaith Pantgwyn) 61 Pentrebach 02/03/1889 R Hughes Abersoch 113
137 Ann Evans Di briod (Ni roddwyd gwaith yn y bedd) 71 Trwyngareg 12/03/1889 R Hughes Abersoch 36
138 Mab Mab Hugh a Sarah Williams (Wyr John ac Eliza Jones) Morfa 16/04/1889 29
139 Griffith Jones Amaethwr 82 Ty'r lon 20/04/1889 Th Wms Rhydclafdy 114
140 Catherine Jones Priod William Jones 32 Pensarn 07/05/1889 R Hughes Abersoch 110
141 Griffith Parry Mab Griffith a Sophia Parry 1 Minffordd 09/05/1889 Abel Wms Abersoch 111
142 Mary Ellis Priod John R Ellis (Enw morwynol Mary Thomas Phillip) 84 Minffordd 04/06/1889 R Hughes Abersoch 115
143 Richard Thomas Dilledydd (Mab Thomas ac Ann Owen) 24 Glaswen 14/06/1889 W T Jones Llanbedrog 116
144 Mary Jones Merch John Jones 25 Morfa'r gors 28/08/1889 R Hughes Abersoch 90
145 Griffith Roberts Mwn gloddiwr 45 Tanyfonwent 17/10/1889 W T Jones Llanbedrog 117
146 Thomas Jones Llafurwr 71 Llainhenrhyd 16/01/1890 R Hughes Abersoch 118
147 Humphrey Williams Saer Maen 32 Gareglwyd 23/01/1890 W T Jones Llanbedrog 130
148 John Williams Masnachwr a Hen forwr 91 Plas y sarn 24/01/1890 R Hughes Abersoch 119
149 Humphrey Williams Plentyn Catherine a'r diweddar Humphrey Williams 13w Gareglwyd 20/02/1890 Gth Pritchard Moelwrgi 130
150 Margaret G Owen Merch Thomas ac Elizabeth Owen 20m Ty yr Ysgol Frytanaidd 22/03/1890 R Hughes Abersoch 121
151 Mab Mab Thomas ac Elizabeth Owen 3d Ty yr Ysgol Frytanaidd 31/03/1890 121
152 Jane Williams Gwraig weddw 88 Plasysarn 15/04/1890 Wm Rheidiol Rbts 119
153 Anne Jones Di briod (Merch Griffith Jones) 43 Bryn teg Llangian 30/04/1890 Wm Rheidiol Rbts 59
154 Mab Mab John a Mary Wms Penygroes (Wyr O ac E Wms) Penygroes 24/06/1890 27
155 Lydia Thomas Merch Robert ac Elizabeth Thomas 4m Llwyndu 15/07/1890 Wm Rheidiol Rbts 122
156 Jane Roberts Priod R P Roberts (Merch Thomas a Laura Jones) 27 R Office Penrhyn 02/08/1890 Wm Rheidiol Rbts 123
157 Catherine Parry Priod John Parry 82 Ty Bach 20/10/1890 W T Jones Llanbedrog 124
158 Richard Evans Mwnwr 55 Ty'nyffynon 06/11/1890 Wm Rheidiol Rbts 125
159 Mab Mab Robert a Hanah Evans Penlan Abersoch 13/11/1890 74
160 Laura Parry Gwraig weddw o Abersoch (Efo'i merch i geisio gwella) 72 Plasgwyn Bottwnog 18/11/1890 J R Wms Rhydbach 99
161 John Evans Mwnwr 48 Sarnfawr 13/12/1890 Wm Rheidiol Rbts 43
162 Mary Jones Merch Robert a Catherine Jones 3m Penygraig 08/01/1891 Wm Rheidiol Rbts 126
163 Hannah Griffith Gwraig weddw 82 Llamerin 24/01/1891 R Hughes Abersoch 19
164 John Parry Llafurwr 80 Ty bach 29/01/1891 W T Jones Llanbedrog 124
165 Hugh Thomas Llafurwr 68 Tai Bwlchtocyn 02/02/1891 Wm Rheidiol Rbts 127
166 Robert Roberts Mab Robert P Roberts 4 R Office Penrhyn 11/05/1891 Wm Rheidiol Rbts 123
167 Griffith Evans Morwr 61 Castell Cilan 09/06/1891 Wm Rheidiol Rbts 58
168 David Jones Llafurwr 71 Morfa 18/06/1891 Abel Wms Abersoch 128
169 Margaret Passant Merch W Passant 11m Cornish Row 02/07/1891 Wm Rheidiol Rbts 129
170 Mab Mab Robert a Margaret Griffith Cregir goch 03/08/1891 48
171 Samuel Reed Peiranydd 60 Cottage 10/08/1891 Wm Rheidiol Rbts 131
172 Robert Hughes Morwr 53 Penlon 29/09/1891 W T Jones Llanbedrog 132
173 Robert Williams Llafurwr 83 Tanygraig 12/10/1891 Wm Rheidiol Rbts 133
174 Merch 24a Sorton Villa 27/10/1891 13
175 Ellis Jones Llafurwr (Riffli a Castell gynt) 83 Tai'r lon 31/10/1891 R Hughes Abersoch 134
176 Robert Roberts Llafurwr 69 Abersoch 21/11/1891 R Hughes/W R Roberts 135
177 Evan Griffith Amaethwr 68 Cregir goch 29/12/1891 W T Jones Llanbedrog 120
178 Evan Parry Mab John a Jane Parry 9m Caemur 06/02/1892 Wm Rheidiol Rbts 136
179 Jane Williams Gweddw Griffith Williams 74 Crowrach 18/02/1892 W T Jones Llanbedrog 77
180 Hugh Roberts Idiot (Mab John ac Ellin Roberts) 55 Morfa 26/02/1892 Abel Wms Abersoch 17
181 Mary Jones Merch Owen a Jane Jones 6 Morfa 27/02/1892 Abel Wms Abersoch 137
182 Catherine Jones Merch Jane Jones 18 Morfa 14/03/1892 Wm R Rbts/R G Rbts 100
183 William G Jones Mab Capt. R a Jane Jones 20m Bellevue Abersoch 21/05/1892 R Hughes Abersoch 138
184 Moses Hughes Llafurwr (Mab Robert Hughes) 19 Parc-y-brenin 26/05/1892 Abel Wms Abersoch 55
185 Ellen Griffith Priod John Griffiths 53 Bwlchgwyn 29/07/1892 W T Jones Llanbedrog 139
186 Ellen Eams Gwraig weddw 76 Tai Bwlchtocyn 01/08/1892 Wm R Roberts 142
187 John Jones Mab Owen ac Ann Jones (Nant y big gynt) 5 Tanygraig 15/08/1892 Wm R Roberts 140
188 David Jones Mab diweddar David ac Ellin Jones Morfa 23 Gwallgofdy Dinbych 20/09/1892 Abel Wms Abersoch 128
189 Catherine Williams Gweddw Rbt Williams Tanygraig 84 Penygroes Bwlchtocyn 26/11/1892 Wm R Roberts 133
190 Griffith Thomas Amaethwr 71 Deucoch 27/12/1892 Wm R Roberts 143
191 Robert Hughes Llong lywydd (Riffli gynt) 95 Post Office Abersoch 24/01/1893 R Hughes/Wm R Rbts 23
192 John Williams Llong lywydd 63 Caereglwys 03/02/1893 Wm R Roberts 7
193 Salmon Jones Joiner (Mab diweddar Evan ac Ann Jones Bachywared) Liverpool 20/04/1893 Wm R Rbts/R Hughes 145
194 Mary Jones Merch J G a Mary Jones 6 Tan'rorsedd 02/05/1893 R Hughes Abersoch 141
195 Catherine Roberts Merch Hugh a Margaret Roberts 16 Greenland 29/05/1893 R Hughes Abersoch 149
196 Sarah Hughes Gweddw Robert Hughes 80 Morfa 03/06/1893 Abel Wms Abersoch 117
197 John Williams Golchwr Plwm 54 Tansarn 24/06/1893 R Hughes Abersoch 148
198 Mary G Jones Priod J G Jones 32 Tan'rorsedd 28/09/1893 R Hughes Abersoch 141
199 Jane Prichard Gweddw Rowland Prichard 81 Bryncethin 02/10/1893 Wm R Roberts 35
200 William Jones Amaethwr (Bwlchtocyn gynt) 84 Tan'rorsedd 20/10/1893 Wm R Roberts 15
201 David Rice Thomas Masnachydd wedi ymneilltuo 66 Glasfryn 03/11/1893 J R Wms Rhydbach 154
202 Hugh Thomas Tyddynwr 69 Brynygwynt 21/11/1893 Wm R Roberts 149
203 Mary Jones Merch Robert a Catherine Jones 9m Penygraig 25/11/1893 Wm R Roberts 126
204 Griffith Jones Amaethwr wedi ymneilltuo (Brynteg Llangian gynt) 84 Tyddyn callod 02/12/1893 Evan Jones Llanbedrog 59
205 John Jones Mab John a Mary Jones 66 Castell Cilan 11/01/1894 Abel Wms Abersoch 134
206 Ellen Ellis Ail wraig Thomas Ellis 46 Morfa 12/01/1894 Abel Wms Abersoch 150
207 William Griffith Mab William a Dorothea Griffith (Minffordd) 3 Tyddyn priciau 19/03/1894 Abel Wms Abersoch 28
208 E J Evans Mab Evan ac Elizabeth Evans 6w Murcwpl 26/03/1894 Abel Wms Abersoch 62
209 Hugh Thomas Gyriedydd Car 26 Cefn-nen Terrace 29/03/1894 W J Jones Llanbedrog 151
210 Griffith Evans Mab John a Laura Evans 2m Bron yr Eryr 31/03/1894 John Wms Nant y Big 152
211 Ann Davies Merch John Davies 13 Brynteg 05/04/1894 R Hughes Abersoch 57
212 John Williams Amaethwr 75 Bodwrog Llanbedrog 10/05/1894 O J R/? J/E J 153
213 Catherine Thomas Gweddw Hugh Thomas 68 Bryn awel 12/05/1894 Wm R Roberts 127
214 Richard Roberts Mwn gloddiwr Mab O a L Rbts St Tud Tce damwain 18 Cilfynydd 28/06/1894 O L R/E J 163
215 John Evans Mwn gloddiwr Mab ngh E Evans Caepwllhalog damwain 24 Cilfynydd 28/06/1894 Wm R Roberts 156
216 Richard Roberts Mwn gloddiwr Mab ngh E Jones Parcybrenin damwain 43 Cilfynydd 29/06/1894 R Hughes Abersoch 165
217 Ellis Jones Mwn gloddiwr damwain 40 Cilfynydd 29/06/1894 R Hughes Abersoch 164
218 Hugh Roberts Mwn gloddiwr damwain 37 Cilfynydd (Greenland) 29/06/1894 R Hughes Abersoch 147
219 Robert Roberts Mwn gloddiwr - Brodor o Fon damwain 37 Cilfynydd 29/06/1894 ? R/R H 168
220 Robert Jones Mwn gloddiwr damwain 40 Cilfynydd 30/06/1894 ? Roberts Llangian 74
221 Eleanor Geffery Priod John Geffery 64 Mount Plaeasant 27/08/1894 Wm R Roberts 158
222 Elizabeth Jones Merch diweddar David Jones ac Ellen ei wraig 21 Morfa 01/09/1894 Abel Wms Abersoch 128
223 Robert Roberts Shopwr (Mab Timothy Roberts Abersoch) 28 21/09/1894 Wm R Roberts 162
224 Mary Richards Priod David Richard 80 Caedu 17/11/1894 Wm R Roberts 161
225 Charles Penna Mwn gloddiwr 58 Pensarn 05/03/1895 Abel Wms Abersoch 61
226 Baban Plentyn Sarah Ann Evans Office Pantgwyn 18/05/1895 Claddu anghyhoeddus 43
227 Hannah Williams Priod John Williams 69 Murpoeth 04/06/1895 J R Wms Rhydbach 166
228 Rice Jones Hughes Mab nhg Owen aa Jane Owen Glanffrwd? 7w Sarn Terrace 16/07/1895 Claddu anghyhoeddus 103
229 Laura Jones Priod Moses Jones 62 Sarn Bach 10/08/1895 R Hughes Abersoch 47
230 Kate Rosina Jones Merch Capt. A Mrs. Jones? 4m Minafon Abersoch 20/08/1895 R Hughes Abersoch 138
231 Thomas Owen Mab Capt.a Mrs. J Owen 5 Sorton Villa 09/09/1895 Wm R Roberts 14
232 Lydia Williams Priod Richard Williams 56 Penant Brynmawr 28/09/1895 John M Jones Dinas 91
233 Lewis Henry Thomas Mab John a Jane Thomas 7 Ty bach 25/10/1895 Wm R Roberts 96
234 Maggie Hughes Merch John a Margaret Hughes 11 Ysgubor Ddegwm 26/10/1895 Wm R Roberts 1
235 Jane Jones Merch John ac Anne Jones (Teulu Bryncethin) Everton Liverpool 05/11/1895 Wm R Roberts 3
236 Grace Hughes Merch John a Margaret Hughes 9 Ysgubor Ddegwm 09/11/1895 Wm R Roberts 1
237 Sarah Jane Jones Merch Evan a Catherine Jones 13 Pantgwyn 06/01/1896 Wm R Roberts 7
238 John Evans Mab Ellis(mab Crowrach) a Cath. Evans (P'draeth) 46 Brynawel 13/02/1896 Wm R Roberts 8
239 Griffith Griffiths Mab David a Jane Griffiths (Bryndu gynt) 11 Bwlchyclawdd 18/02/1896 Wm R Roberts 54
240 Jane Jones Merch Charles a Eliza Jones 14m Tai'r lon 29/02/1896 Wm R Roberts 9
241 Robert Jones Mab Evan a Catherine Jones 15 Pantgwyn 02/04/1896 Wm R Roberts 7
242 Mary Evans Gwniadyddes Merch Evan a Catherine Evans 21 Maescoch 14/04/1896 Wm R Roberts 10
243 Evan Jones Llafurwr 35 Hendy capel 28/04/1896 R Hughes Abersoch 11
244 John Owen Llonglywydd 84 Abersoch 02/05/1896 Wm R Roberts 109
245 Richard Evans Tyddynwr a Cariwr 80 Berthddu 02/05/1896 Wm R Roberts 16
246 Jane Evans Priod John Evans (Merch John Jones Ty'n Towyn) 31 Tyddyn Adda Bach 11/05/1896 Wm R Roberts 90
247 Henry Williams Amaethwr 73 Cim 09/06/1896 Wm R Roberts 107
248 Erthygl gwraig (Merch R a M Griffith) Cregir goch 13/06/1896 48
249 Margaret Parry Merch G a Sophia P (Teulu symud o Minffordd) 3 Tanrallt Office 20/06/1896 Abel Wms Abersoch 111
250 Ann Jones Priod Evan Jones 76 Rewig 20/07/1896 Abel Wms Abersoch 12
251 Eliza Jones Merch diweddar Ellis Jones ac Eliza ei wraig 6 Bryn Eryr 21/07/1896 Abel Wms Abersoch 164
252 Wm Richard Roberts Mab diweddar Richard Rbts a Laura ei wraig 4 Bryn Eryr 22/08/1896 Abel Wms Abersoch 165
253 Robert Roberts Mab diweddar Richard Rbts a Laura ei wraig 6 Bryn Eryr 22/08/1896 Abel Wms Abersoch 165
254 Jane Williams Gwriag weddw 86 Sea View 20/10/1896 Wm R R/R H 56
255 Eliza Jane Hughes Heb briodi (Merch Owen a Jane Hughes) 25 Sarn Terrace 24/10/1896 Wm R Roberts 103
256 Catherine Evans Gwraig weddw 77 Berthddu 26/11/1896 Wm R Roberts 16
257 Ellen Parry Merch William a Mary Parry 14 Tynllan 07/12/1896 W T Jones Llanbedrog 40
258 John Rbt Ellis Morwr 81 Minafon Abersoch 02/01/1897 Wm R Roberts 115
259 Laura Hughes Gwasanaethyddes (Merch John a Jane Hughes) 40 Caermur 23/01/1897 Wm R Roberts 37
260 David Jones Tyddynwr (Morwr gynt) 63 Machros 05/02/1897 Wm R Roberts 17
261 Laura Mary Jones Priod W J Barrach (Merch W a C Jones Ty'nycae) 28 Ty'nycae Llangian 13/02/1897 R Hughes Abersoch 71
262 David Gwynedd Williams Mab Abel a Lizza Williams 11m Talafon 02/03/1897 R H/J R W 101
263 Salmon Jones Llonglywydd (Mab John a Mary Jones) 33 Bryngoleu 15/04/1897 Wm R Roberts 18
264 Evan Hughes Morwr (Mab John a Jane Hughes) 26 Caermur 20/04/1897 Wm R Roberts 37
265 Kate Evans Merch Evan a Catherine Evans 13 Caermur 23/04/1897 Wm R Roberts 19
266 Sarah Reed Gwraig weddw 64 Cottage 11/05/1897 Wm R Roberts 131
267 Lydia Ellen Roberts Merch Owen a Lydia Roberts 18 St Tudwal's Terrace 21/05/1897 Wm R Roberts 163
268 Mary Thomas Priod Evan Thomas Criccieth 69 Brigydon Criccieth 21/06/1897 Wm W/R H 20
269 John Thomas Hen forwr wedi ymneilltuo 64 Castell Abersoch 01/07/1897 ? Roberts Llangian 21
270 Griffith Jones Mab Evan a Catherine Jones Bryncelyn 21 Llandrindod 30/08/1897 Abraham Rbts Llundain 28
271 Baban Plentyn E a P Kirkby (Rabbit Warren gynt) Abersoch 13/09/1897 109
272 Evan Thomas Plentyn Robert ac Eliza Thomas 5w Llwyndu 22/10/1897 Wm R Roberts 122
273 Deborah Williams Hen ferch (Cael ei hornio gan fyharen) 83 Bryncelyn 02/11/1897 R Hughes Abersoch 29
274 Margaret Evans Priod John Evans Gof 59 Brynbychan 29/11/1897 W T Jones Llanbedrog 11
275 Ellis Jones Llafurwr 73 Parcybrenin 20/01/1898 R Hughes Abersoch 159
276 William Jones Dilledydd 78 Glanymorfa 25/01/1898 Wm R Roberts 30
277 Thomas R Williams Mab Robert a Jane Williams 7w Ynyswaen Llannor 10/03/1898 Wm R Roberts 31
278 Evan Thomas Amaethwr wedi ymneilltuo 69 Brigydon Criccieth 19/03/1898 W Williams Criccieth 20
279 Mary Evans Priod Salmon E (Merch Gth a Jane Wms Tanybryn) 41 Liverpool 24/03/1898 Wm R Roberts 33
280 Margaret Williams Priod Salmon Williams 75 Ty'nycoed Abersoch 29/03/1898 Wm R Roberts 22
281 John Jones Tyddynwr 46 Ty'nlon 31/03/1898 T Wms Rhydyclafdy 114
282 Gwilym John Jones Mab Capt a Mrs Jones 11m Minafon 02/04/1898 R Hughes Abersoch 138
283 Griffith Jones Saer Coed/Amaethwr/Cigydd 40 Sarn Bach 14/04/1898 R Hughes/Wm R Rbts 47
284 Jane Elizabeth Williams Merch Owen a Catherine Williams 2 Glasfryn Isaf 23/04/1898 Wm R Roberts 23
285 Robert Trefor Griffith Mab Rbt a Margaret Griffith 10w Gregirgoch 24/05/1898 Wm R Roberts 120
286 John Amity Jones Mab Capt a Mrs. Jones 2m Minafon 05/07/1898 R Hughes Abersoch 138
287 Margaret Jones Gweddw Ellis Jones 72 Parcybrenin 21/07/1898 R Hughes Abersoch 159
288 Baban Baban Mrs Kirkby (Rabbit Warren gynt) Bennar 15/08/1898 109
289 Anne Jones Merch John ac Ann Jones 17 Bryncethin Llanengan 18/10/1898 Wm R Rbts/R Hughes 3
290 Jane Jones Gweddw David Jones 83 Tyddyndon 24/11/1898 T Wms Rhydyclafdy 10
291 Rachel Williams Gweddw John Williams 64 Bodwrog 13/03/1899 W T Jones Llanbedrog 153
292 Mary Sorton Jones Priod Capt. John Jones 74 Bryngoleu 18/04/1899 Wm R Roberts 18
293 Thomas Penaluna Mwn gloddiwr 44 Sarn Terrace 04/05/1899 Wm R Roberts 155
294 John Williams Amaethwr 78 Murpoeth 23/05/1899 J R Wms Rhydbach 166
295 Edward Williams Amaethwr (Mwnwr gynt) 42 Tyddyntalgoch 27/05/1899 Wm R Roberts 34
296 Catherine Evans Priod Evan Evans 71 Caepwllhalog 02/06/1899 Wm R Roberts 157
297 William Griffith Tyddynwr a Mwnwr 57 Tyddynpriciau 10/06/1899 Wm R Roberts 28
298 Mary Williams Merch Griffith a Margaret Wms 13 Bryncelyn 18/07/1899 Wm R Roberts 85
299 John Jones Llonglywydd 76 Bryngoleu 09/11/1899 Wm R Roberts 18
300 Griffith Williams Amaethwr 70 Bryncelyn 18/11/1899 Evan Jones Llanbedrog 85
301 Baban Baban Edward ac Ellen Kirkby Abersoch 12/12/1899 109
302 Richard Hughes Plentyn John a Margaret Hughes 22m Ysgubor Ddegwm 16/12/1899 Wm R Roberts 1
303 Bachgen Plentyn John ac Ann Jones 3d Bryncethin 12/02/1900 Dim gwasanaeth 3
304 Mary Stoddart Gweddw Henry Stoddart 86 Ysguborwen 15/02/1900 Wm R Roberts 113
305 Gayney Jones Evans Priod Robert Jones Evans 56 Penybont Llangian 22/02/1900 R Hughes/W J Jones 43
306 Geneth Plentyn Ellis a Margaret Jane Ellis 2w Morfa Neigwl 23/02/1900 Dim gwasanaeth 150
307 Morris Roberts Llafurwr 64 Morfa'r gors 01/03/1900 Wm R Roberts 45
308 Elizabeth Thomas Gwyniadyddes Di-briod 65 Cefn-nen Terrace 06/04/1900 R Hughes Abersoch 151
309 Ellen Kirkby Priod Edward Kirkby 35 Bennar Abersoch 03/05/1900 Wm R Roberts 109
310 Mary Ann Evans Gweddw John Evans 54 Pantgwyn Office 12/05/1900 Wm R Roberts 43
311 Salmon Williams Llafurwr 80 26/05/1900 Evan Jones Llanbedrog 22
312 John Roberts Mab Richard ac Eliza Roberts 15m Penrhyn Terrace 28/05/1900 Evan Jones Llanbedrog 45
313 Samuel Evans Mwnwr 55 Bayview Terrace 21/06/1900 R Hughes Abersoch 46
314 Laura Williams Merch Owen a Catherine Wms (Glasfryn gynt) 10d Bron Aber 09/07/1900 Wm R Roberts 23
315 John Evans Gof 69 Brynbychan 24/07/1900 R Hughes Abersoch 11
316 John Jones Tyddynwr a Cariwr 62 Ty'nymorfa 18/08/1900 Wm R Roberts 29
317 James Picton Jones Mab Evan a Catherine Jones Bryncelyn 22 116 Garfield Tce Liverpool 26/10/1900 R Aethwy Jones Lerpwl 28
318 Mary Evans Merch Wm a Mary Evans 4d Hendy Machros 20/11/1900 25
319 Baban Plentyn Wm a Jane Ann Williams Penygongl 13/12/1900 160
320 Jannett Jones Di-briod 79 Machros 20/12/1900 Wm R Roberts 17
321 Griffith Williams Mab David a Catherine Williams 6 Gareglwyd 14/01/1901 John Thomas Moelwrgi 35
322 Lodes Plentyn David a Catherine Williams Gareglwyd 30/03/1901 35
323 Mary Roberts Di-briod 82 Ty fry 05/04/1901 Wm R Roberts 36
324 Peter Williams Golchwr Mwn 82 Penmorfa 20/06/1901 Wm R Roberts 70
325 Mary Jones Priod John Jones 43 Castell Cilan 25/07/1901 R Hughes Abersoch 134
326 Owen Michael Owen Amaethwr 59 Tyddyn-y-mur Llangian 12/09/1901 R Hughes/W T Jones 47
327 Mab Plentyn Owen a Catherine Williams 18a Bron Aber 01/10/1901 23
328 Morris Roberts Masnachwr a Postfeistr 69 Post Office Abersoch 12/10/1901 John Hughes Edeyrn 31
329 Baban Plentyn Hugh a Catherine Hughes Morfa Neigwl 05/11/1901 37
330 William Williams Tyddynwr a Cariwr Bryn'refail 07/11/1901 Wm R Roberts 48
331 Elizabeth Williams Priod W P Williams 23 Nantybig 12/11/1901 W T Jones Llanbedrog 51
332 William Evans Amaethwr di-briod 54 Pantyrhwch 13/11/1901 Wm R Roberts 50
333 Henry Griffith Amaethwr 67 Llawrdref 08/02/1902 R Hughes/W T Jones 62
334 Evan Glyn Jones Plentyn Capt. G ac Ann Jones 1m Angorfa 11/02/1902 R Hughes Abersoch 63
335 Margaret Williams Gweddw 76 Bryn'refail 29/04/1902 Wm R Roberts 48
336 Mary Williams Di-briod (Merch Margaret Williams uchod) 44 Bryn'refail 08/07/1902 Wm R Roberts 48
337 Wm Michael Owen Bachgen Ysgol 16 Tyddyn y Mur Llangian 27/10/1902 J R Wms/R Hughes 47
338 Moses Jones Saer Coed/Cigydd/Amaethwr 77 Sarn Bach 30/10/1902 R Hughes/Wm R Rbts 47
339 John Roberts Morwr 68 Ysguborwen 15/11/1902 Wm R Roberts 69
340 Ann Jones Gwraig weddw (Glanmorfa) 79 Ty'nllwyn 18/11/1902 Wm R Roberts 30
341 Gwen Jones Di-briod (Merch Margery Hughes o'i gwr 1af Moses) 40 Ty Capel Cilan 04/12/1902 Wm R Roberts 132
342 Owen Roberts Cariwr 68 St Tudwal's Terrace 16/12/1902 Wm R Roberts/E Jones 163
343 Jane Hughes Gwraig weddw 68 Sarn Terrace 30/12/1902 Wm R Roberts 103
344 Lizzie Catherine Williams 2 Tai Newyddion Rhydyclafdy 03/02/1903 Wm R Roberts 52
345 Catherine Evans Priod William Evans 81 Liver Abersoch 21/04/1903 R Hughes Abersoch 66
346 Robert Jones Evans Amaethwr 64 Penybont Llangian 07/05/1903 David Roberts 43
347 Griffith Griffiths Plentyn John a Mary Griffith 2m Tyddyn priciau 23/06/1903 Dim gwasanaeth 28
348 Jane Williams Priod Griffith Williams 83 Tanybryn 05/08/1903 R Hughes 32
349 Thos Roberts Owen Plentyn John Robeert a C Ellen Owen 3m Penygroes Bwlchtocyn 10/11/1903 Evan Jones Llanbedrog 67
350 Charles Edward Kirkby Saer Coed 16 Bennar Abersoch 26/11/1903 Robert Hughes 109
351 Lydia Thomas Di-briod 76 Cefn-nen Terrace 30/11/1903 Abel Wms Abersoch 151
352 Wm John Thomas Plentyn William a Hannah Thomas 3 Sarnfawr 21/01/1904 W Richard Talgraig 21
353 Mary Jones Gweddw Griffith Jones 67 Penybryn Talsarn 06/02/1904 R Hughes Abersoch 68
354 Margaret Jones Gweddw Griffith Jones Tyrlon 82 Nantybig 11/02/1904 Thos Williams Pwllheli 114
355 Rbt Ellis Griffith Morwr (Mab diweddar Lewis Gth a Jane ei wraig) 27 Ty Capel Abersoch 12/02/1904 Wm R Roberts 69
356 Rowland Parry Morwr wedi ymneilltuo 80 Marchros 01/03/1904 Wm R Roberts 70
357 Ellen Jones Gweddw David Jones 75 Tai'rlon Morfa Neigwl 14/03/1904 W Richard Talgraig 128
358 Lizzie Jane Ellis Gweinyddes di-briod 26 Hen Gapel Abersoch 19/03/1904 R Hughes Abersoch 82
359 Eleanor Annie KIrkby Merch Edward Kirkby 11 Bennar Abersoch 22/03/1904 R Hughes Abersoch 109
360 Mary H H Owen Merch Tom a Maggie Humphreys Owen 10m Wylfa 02/04/1904 W T Jones Llanbedrog 144
361 William Williams Gwr Priod 59 Brynhyfryd 14/05/1904 R Hughes Abersoch 98
362 William Parry Mwnwr wedi ymneilltuo 50 Ty'nllan 02/06/1904 W T Jones Llanbedrog 39
363 Thomas Owen Llafurwr a gwr priod 83 Glaswen 10/06/1904 W T Jones Llanbedrog 116
364 Owen Evans Saer Coed gwr priod (Mab Wm Evans Crydd Abersoch) 43 Liver Abersoch 14/06/1904 R Hughes Abersoch 66
365 Salmon Gth Williams Mab William a Mary Williams 16 Bryn Hyfryd 20/06/1904 R Hughes Abersoch 98
366 Salmon Jones Plentyn Capt. Salmon ac Ann Ellen Jones 6m Aber-afon 10/08/1904 Wm R Roberts 54
367 Mary Jones Priod John Jones P'madog (Merch Wm a Jane Jones) 47 Boddi Porth Neigwl 13/08/1904 W T Jones Llanbedrog 71
368 John Owen Llonglywydd gwr priod 58 Sorton Villa 15/09/1904 Wm R Roberts 14
369 Jane Owen Gwyryf 25 Sea View 22/09/1904 Wm R Rbts/Miss Parry 56
370 Ann Griffith Gwraig weddw 71 Llawrdre Llangian 18/10/1904 W T Jones Llanbedrog 62
371 Edward Jones Melinydd wedi ymneilltuo 65 Fron 15/11/1904 Wm R Roberts 72
372 Margaret Jane Jones Plentyn Thomas a ? Jones 6m Marchros 05/12/1904 Wm R Roberts 70
373 Griffith Jones Di-briod (Mab Wm Jones Llainhenryd gynt) 23 Pennant Llaniestyn 06/01/1905 J O Jones Brynmawr 110
374 Jane Ellen Jones Priod T Jones Morfa'r gors 32 Morfa'r gors 30/01/1905 Wm R Roberts 72
375 Elizabeth Hughes Priod James Hughes 53 Tyddyntalgoch 25/02/1905 Wm R Roberts 38
376 Catherine Owen Di-briod 72 Ty'npwll 23/03/1905 W T Jones Llanbedrog 170
377 Margaret Jones Gweddw Griffith Jones 78 Ceiriad Mawr 01/04/1905 Wm R Roberts 92
378 Rbt Owen Jones Mab Owen a Jane Jones 11 Morfa 29/05/1905 Wm R Roberts 137
379 Hugh Williams Amaethwr a Gof wedi ymneilltuo 82 Frongaer 20/06/1905 T W Pwllheli/W E W Mon 73
380 William Rowlands Llafurwr (Mab John ac Ellen Rowlands) 18 Tai Bwlchtocyn 28/08/1905 Wm R Roberts 39
381 John Gth Jones Gwr gweddw Saer Maen (Tan'rorsedd gynt) 44 Ty'n lon Llanfaelrhys 05/10/1905 Evan Evans Ty Capel 141
382 Owen Hughes Mab Griffith a Mary Hughes 17 Muriau 00/11/1905 W Richard Talgraig 74
383 John Roberts Llafurwr di-briod (Brodor o Tydweiliog) 69 Bryn Celyn 23/12/1905 W T Jones Llanbedrog 55
384 Catherine Evans Priod Evan Evans 61 Bay View Terrace 06/02/1906 Wm R Roberts 10
385 Margaret Williams Merch Owen Williams a'i wraig 24a Bryn-yr-eryr 17/03/1906 Claddu anghyhoeddus 52
386 Evan Evans Saer Maen (Hen flaenor yn y Bwlch) 77 Ty Capel Bwlch 10/05/1906 W T Jones Llanbedrog 84
387 Lydia Roberts Priod G Roberts 64 St Tudwal's Terrace 27/06/1906 Wm R Roberts 163
388 Baban Plentyn Llew Hooks Preswylfa Tai Capel Abersoch 25/07/1906 Dim gwasanaeth 82
389 Jane Roberts Priod J Roberts 70 Penmell Nevin 27/08/1906 J Hughes Edeyrn 53
390 Catherine Williams Gwraig weddw 87 Frongaer 08/12/1906 Wm R Rbts/T Wms 73
391 William Williams Llafurwr 64 Gwtar 25/01/1907 Wm R Roberts 97
392 Jane Parry Priod J Parry 50 Ty Capel Abersoch 04/02/1907 Wm R Roberts 136
393 Catherine Evans Priod Ellis Evans 37 Pensarn 04/02/1907 Wm R Roberts 56
394 William Jones Amaethwr 74 Rhandir bach 28/05/1907 Wm R Roberts 40
395 Robert Evans Mwnwr 59 Penrhyn Terrace 28/05/1907 Wm R Roberts 57
396 Ann Jones Gweddw T Jones Llainhenryd 85 Llannor 08/06/1907 H R Roberts 118
397 William Williams Llafurwr 83 Bryncelyn 04/07/1907 H R Roberts 44
398 Ann Owen Gweddw T Owen Glaswen 84 Glaswen 07/08/1907 Wm R Roberts 116
399 Richard Humphreys Mwnwr 54 Tai Bwlchtocyn 12/10/1907 Wm R Roberts 58
400 William Evans Saer Coed 22 Mwr Cwpl 10/02/1908 Wm R Roberts 62
401 Ellen Evans Gweddw E Evans 66 Ty Capel Bwlch 13/02/1908 Wm R Roberts 84
402 William Williams Cigydd 83 Penlan Abersoch 21/02/1908 Wm R Roberts 59
403 Lydia Thomas Gweddw H Thomas 84 Bryngwynt 02/03/1908 Wm R Roberts 149
404 Jannett Williams Priod J Williams 65 Nant y Pig 12/03/1908 H R Roberts 60
405 Catherine Griffith Gweddw E Griffith Cregir Goch 78 Sydney Villa 02/05/1908 Wm R Roberts 120
406 Catherine Williams Gwraig briod 67 Bryncelyn 05/05/1908 H R Roberts 75
407 Owen Williams Masnachwr 73 Brynmor 15/05/1908 R Hughes Chwilog 87
408 Ellen Pritchard Gwraig briod 34 Ysbyty Caer 21/09/1908 Wm R Roberts 26
409 Ann Thomas Gwraig weddw 76 Castell Abersoch 10/11/1908 J S Jones Talgraig 21
410 Margaret Owen Gweddw John Owen Bottwnog 56 Tynypwll 12/12/1908 D F Rbts/J Hughes 170
411 John Roberts Labrwr 46 Cae'r Mur 24/12/1908 Wm R Roberts 45
412 Evan Ellis Ffarmwr 79 Tynymaes Mynytho 09/03/1909 E Jones Llanbedrog 89
413 Griffith Parry Mwnwr 61 Tanrallt Office 25/03/1909 Wm R Roberts 111
414 William Evans Crydd 81 Liver Abersoch 17/04/1909 Wm R Roberts 66
415 Margaret Jones Baban R a M Jones Cae Bach 25/05/1909 Dim gwasanaeth 74
416 Robert Hughes Labrwr 70 Parc y Brenin 07/06/1909 Abel Wms Abersoch 55
417 John Jones Ffermwr 66 Tyddyn Don 10/06/1909 Wm R Roberts 10
418 Jane Jones Priod W Jones 'Difyr' 90 Morfa Neigwl 14/06/1909 J Evans Llannerch 89
419 John Hughes Labrwr 87 Caerhun 16/07/1909 Wm R Roberts 90
420 Ellen Jones Di-briod 83 Hendy 29/07/1909 Wm R Roberts 22
421 Baban Baban W F ac Ellen Parry Puntygwair 07/09/1909 39
422 Ellen Jones Gweddw 72 Talybont Abersoch 21/09/1909 Wm R Roberts 38
423 G H Netherton Archwiliwr Mwngloddia 59 Glaswen 21/09/1909 Wm R Roberts 76
424 Mary Parry Gwraig weddw 84 Machros 02/11/1909 Wm R Roberts 70
425 Evan Jones Tyddynwr 93 Rewig 02/11/1909 W Jones Fourcrosses 12
426 Robert Rees Williams Cyfrifydd (Mab A a E Williams) 21 Talafon 01/02/1910 J R Williams Pwllheli 101
427 Eliza Jones Gwraig briod 66 Bwlchclawdd 08/02/1910 Abel Wms Abersoch 26
428 Evan Jones Ffermwr 68 Bryncelyn 12/02/1910 J Ellis Pwllheli 28
429 Martha Freeman Di-briod 79 Llysnewydd 26/02/1910 H R Roberts 40
430 Elizabeth Jane Owen Baban E a E Owen 2m Arlanfor 09/03/1910 77
431 Margaret Jones Di -briod 59 Bachwared 19/03/1910 Wm R Roberts 145
432 Catherine Hughes Gwraig briod 38 Tyddyn Twlc Penrallt Cilan 30/04/1910 H R Roberts 79
433 Thomas Hughes Plentyn H a E Hughes 20m Mount Pleasant 06/05/1910 R S Wms Plas Sarn 91
434 John Davies Mwnwr - Brynteg gynt 59 De Cymru 07/05/1910 G P Hughes Morfa Nefyn 57
435 Baban Plentyn W a C Owen 4d St Tudwal's Terrace 14/10/1910 37
436 Griffith Williams Ffermwr 89 Tanybryn 18/11/1910 H R Roberts 32
437 Robert Robinson Morwr 45 Bay View Terrace 14/12/1910 J S Jones Talgraig 92
438 Jane Williams Gweddw P Williams 78 Craig y Don 20/12/1910 J S Jones Talgraig 70
439 William Jones Ffermwr 83 Tyn y Cae 30/12/1910 D F Roberts Rhydbach 71
440 Ann Rowlands Di-briod 37 Tai Bwlchtocyn 31/12/1910 Wm R Roberts 39
441 Margaret Thomas Priod Robert Thomas 62 Goleufryn 13/01/1911 D F Roberts Rhydbach 93
442 Catherine Richards Di-briod 66 Bronheulog Cilan 19/01/1911 H R Roberts 79
443 Laura Williams Di-briod 66 Bryncelyn 23/02/1911 D F Roberts Rhydbach 95
444 Robert Roberts Ysgolfeistr wedi ymneilltuo 68 Ty Fry 04/05/1911 H R Roberts 36
445 Ann Jones Gweddw D Jones Machros 83 Ty Capel Bwlchtocyn 13/05/1911 W J Jones Pentrefelin 17
446 Sarah Jones Di-briod (Merch diweddar J a E J Morfa Neigwl) 45 Morfa Neigwl 17/06/1911 D F Roberts Rhydbach 96
447 Morris Williams Llafurwr (Mab diweddar W Williams Gwter) 19 Bwlch 20/06/1911 D F Roberts Rhydbach 97
448 Alun Rowlands 14m Tai Bwlchtocyn 06/07/1911 James Hughes 39
449 Mary Roberts Gweddw 89 Ceiriad bach 11/08/1911 J S Jones Talgraig 135
450 Richard Williams Capten Llong 68 Gwydryn 07/11/1911 D F Roberts Rhydbach 110
451 David Griffith Tyddynwr 57 Bwlchclawdd 18/11/1911 D F Roberts Rhydbach 54
452 Sarah Jones Di-briod 76 Hendy 29/12/1911 H R Roberts 22
453 John Williams Tyddynwr (Nant y Pig gynt) 83 Bwlchgwynt 16/01/1912 H R Roberts 60
454 Annie S Williams Merch H E Williams? 14 Bronllwyfan 13/02/1912 D F Roberts Rhydbach 111
455 Ayron J Williams Plentyn Jane Williams 10m Bwlchgwynt 21/02/1912 H R Roberts 60
456 Evan Roberts Ffermwr (Foel fawr gynt) 78 Tanygraigwen 18/03/1912 J S Jones Talgraig 94
457 Eleanor Griffith Di-briod (Cadw Union Workhouse Pwllheli gynt) 61 Cregir Uchaf 21/03/1912 J S Jones Talgraig 112
458 Eliza Ellen Hughes Gwraig briod 26 Glan y Morfa 06/04/1912 D W Rbts South Beach 91
459 Ellen Jones Di-briod 80 Bryncoed Mon 09/04/1912 G Wyn Gth Mon 143
460 Jane Thomas Di-briod (Marw Ysbyty Lerpwl) 42 Castell Abersoch 09/08/1912 J S Jones Talgraig 21
461 Mary Ann Dean Gweddw 70 Morfa Neigwl 23/09/1912 H R Roberts 17
462 John Thomas Labrwr 75 Ty bach 10/10/1912 H R Roberts 96
463 Ann Williams Gweddw W Williams Gwtar 62 Morfa Neigwl 12/11/1912 Abel Wms Abersoch 24
464 Thomas Ellis Labrwr 81 Morfa Neigwl 12/12/1912 J S Jones Talgraig 51
465 Jannet Thomas Gwraig briod 64 Gongl gron 17/12/1912 D F Roberts Rhydbach 9
466 Griffith Jones Labrwr 66 Rewig 03/01/1913 W Jones Fourcrosses 12
467 May Jane Williams Di-briod (Caereglwys gynt) 39 Bryntirion 16/01/1913 D F Roberts Rhydbach 7
468 William Jones Labrwr 84 Morfa Neigwl 27/02/1913 D F Roberts Rhydbach 89
468a Richard Ellis Melinydd 85 Melinsoch 12/03/1913 ? Davies Llaniestyn 42
468b John Jones Labrwr 72 Tanyffordd Mynytho 01/04/1913 D Ynyr Hughes 90
469 Griffith Jones Labrwr (Bwlchgwynt gynt) 71 Llanfaglan 03/04/1913 ? Owens Bontnewydd 143
470 David Williams Tyddynwr 43 Garreglwyd 10/04/1913 H R Roberts 35
471 Ann Roberts Gwraig briod 75 Bennar Isa 15/04/1913 ? Edmunds Llanbedrog 162
472 Owen Roberts Ffermwr 84 Dwylan Bella 03/05/1913 D Ff Rbts/D Rbts 105
473 Jane Jones Gweddw (Hendra gynt) 80 1 Magdalen Tce Llanfaglan 27/05/1913 ? Thomas Bontnewydd 100
474 Richard Evans Cariwr 66 Pant gwyn 02/07/1913 Glyn Davies Llaniestyn 104
475 Arthur Jones Bachgen E Jones Nantypig 5 Ysbyty Lerpwl 18/07/1913 Abel Wms Abersoch 7
476 David Richards Ffermwr 87 Caedu 11/08/1913 D Wms Merthyr 161
477 John Williams Morwr 35 Tyn y ffos 14/08/1913 H Ceiriad Rbts 97
478 Richard Roberts Labrwr 32 Park y brenin Cilan 03/10/1913 Abel Wms Abersoch 165
479 Baban Plentyn Robert a ? Griffiths Bodawen Abersoch 17/11/1913 98
480 Daniel Jones Saer Maen 69 Bwlchyclawdd 01/12/1913 J Mostyn Abersoch 26
481 Evan Jones Tyddynwr 65 Pantgwyn 11/12/1913 J Mostyn Abersoch 99
482 Ann Jones Gweddw 91 Rhandir bach 09/01/1914 J S Jones Ffestiniog 40
483 Gaynor Williams Di-briod 69 Crowrach 15/01/1914 J Mostyn/H D Lloyd 77
484 Gaynor Roberts Gwraig weddw 79 Bryndu 22/01/1914 H D Lloyd Llanengan 100
485 Griffith Hughes Amaethwr 77 Deucoch 29/01/1914 H D Lloyd Llanengan 44
486 Elizabeth Thomas Gwraig briod 53 Ty'n Morfa 29/01/1914 H D Lloyd Llanengan 122
487 John Rowlands 15 Tai Bwlchtocyn 09/02/1914 J Mostyn Abersoch 39
488 David Roberts Tyddynwr 69 Tyddynpricia 14/02/1914 H D Lloyd Llanengan 29
489 Ellis Jones 9m Tanygraig 16/02/1914 G Williams Abersoch 41
490 William Hughes Tyddynwr 73 Cilan fawr 19/02/1914 H D Lloyd Llanengan 101
491 Jane Williams Plentyn G a J Williams 23m Penygroes Bwlchtocyn 20/02/1914 J Mostyn Abersoch 113
492 Margaret Griffiths Gwraig briod 50 Creigir Goch 25/03/1914 H D Lloyd/J Mostyn 121
493 Griffith Glynne Jones 9w Mount Pleasant 02/04/1914 J Mostyn Abersoch 43
494 Ann Owens Gweddw 66 Tyddyn y Mur 27/04/1914 D Ff Roberts 47
495 William Jones Tyddynwr (Tyddyndon gynt) 73 Tynllan Llanarmon 27/04/1914 H D Lloyd Llanengan 10
496 Lydia Hughes Di-briod 68 Cilan fawr 30/04/1914 H D Lloyd Llanengan 101
497 Josiah Thomas Labrwr 79 Penygroes 08/05/1914 H D Lloyd Llanengan 50
498 Mary E Williams Gwraig W Williams Ysguborhen 32 Bryn Eryr 27/07/1914 J Mostyn Abersoch 114
499 Margaret Roberts Di-briod 98 Muria Cilan 17/08/1914 H D Lloyd Llanengan 91
500 Elizabeth Thomas Gwraig weddw 66 Eaglehouse 21/11/1914 H D Ll/T W/J M 95
501 Ellen Smith Gwraig briod 43 Bennar Isa 17/12/1914 J Mostyn 162
502 Kate Parry Di-briod 23 Preswylfa 23/12/1914 J Mostyn/H D Lloyd 82
533 Baban Plentyn Ll a E Hooks 6w Preswylfa 23/12/1914 J Mostyn/H D Lloyd 82
534 Maggie Parry Gwraig briod 30 Ysguborwen 05/01/1915 J Mostyn/H D Lloyd 117
535 Richard Jones 73 Ty Capel Cilan 10/02/1915 H D Lloyd 132
536 John Evans Tyddynwr 63 Pantyrhwch 22/02/1915 J Mostyn 50
537 Maggie Jane Parry Baban 10w Ysguborwen 13/03/1915 J Mostyn 117
538 Anne Williams Baban 10w Tyfry 03/04/1915 H D Lloyd 118
539 Robert Griffith Amaethwr 79 Gwynfryn 13/04/1915 H D Lloyd 85
540 Mary Williams Gwraig briod 65 Brynawel 15/04/1915 ? Edmunds Llanbedrog 8
541 Evan Evans Joiner 89 Caepwllhalog 22/04/1915 J Mostyn/H D Lloyd 157
542 Gth Richard Griffith Ffermwr 20 Creigir Goch 10/06/1915 H D Lloyd/J Mostyn 121
543 Elizabeth Ellen Williams Baban 18m Tyddyn callod 03/07/1915 D Ynyr Hughes 119
544 Hannah Williams Gwraig weddw 74 Brynymor 24/07/1915 D Roberts Abererch 87
545 Robert Williams Amaethwr 65 Ynyswaen Llannor 28/07/1915 ? Edmunds Llanbedrog 31
546 Sophia Parry Gwraig weddw 60 Tanrallt Office 11/08/1915 H D Lloyd 111
547 Margaret Jones Gwraig briod 35 Morfryn Abersoch 11/09/1915 J S Jones 120
548 Owen John Evans M D Meddyg 36 Lerpwl 08/10/1915 H J M/H D Ll/H R R 43
549 Salmon Jones Amaethwr Llwyndy Mawr Penygroes 14/10/1915 W R Roberts Mon 65
550 John Jeffrey Saer Maen 68 Hyfrydle Abersoch 05/11/1915 J Mostyn 158
551 Thomas Parry Mwnwr 52 Hendai Capel Abersoch 25/11/1915 J Mostyn 121
552 Griffith Jones Ffermwr 68 Marchros 04/12/1915 J Mostyn 20
553 Hugh Evans Labrwr 56 Ysguborwen 23/12/1915 J Mostyn 92
554 Thomas John Williams Saer Coed 16 Craig y Don 07/01/1916 H D Lloyd 70
555 Jane Evans Gwraig weddw 85 Crowrach 11/02/1916 J Mostyn 80
556 Baban Plentyn G a A Ellen Williams 3d Tanyrorsedd 00/02/1916 148
557 Baban Tyddyn callod 14/03/1916 119
558 Thomas Evan Parry Milwr (Mab G a S Parry) 24 Ysbyty Lerpwl 05/04/1916 H D Lloyd 122
559 Ellis Evans Gweithiwr 47 Brynawel 13/04/1916 J Mostyn 56
600 John Hughes Gweithiwr 59 Ysgubor Ddegwm 27/06/1916 J Mostyn 2
601 Griffith Hughes Ffermwr 56 Muria Cilan 02/09/1916 H D Lloyd 74
602 Jane Roberts Di-briod 69 Tanyfron 08/09/1916 H D Lloyd 115
603 Catherine Williams Gweddw (Gwydryn gynt) 65 Brynmor Abersoch 06/12/1916 H D Lloyd 110
604 David John Williams 23m Bryngwynt Llaniestyn 09/12/1916 R G Williams Dinas 123
605 Elizabeth Evans Gweddw (Byw yn Rhiwlas a Bwlchtocyn) 65 South Wales 14/12/1916 H D Lloyd/J Mostyn 57
606 Elizabeth Williams Di-briod 23 Bronllwyfan 26/12/1916 H D Lloyd 111
607 Jane Hughes Gweddw 90 Caermur 09/01/1917 H D Lloyd 90
608 Sarah Jane Jones Gwraig briod 38 Tai Bwlchtocyn 24/01/1917 J Mostyn 38
609 Mary Williams Gweddw 69 Arfryn 17/03/1917 J Mostyn 69
610 L Owen Priod Hugh Owen 47 Tailon Morfa Neigwl 13/04/1917 H D Lloyd 125
611 Mary Ann Hughes Di-briod 27 Penygroes Bwlchtocyn 04/05/1917 J Mostyn 113
612 Catherine Jones Gweddw 67 Hendy Capel Bwlch 05/07/1917 H D Lloyd 11
613 Robert H Roberts Labrwr 36 Rhiwlas 13/07/1917 H D Lloyd 126
614 Baban Sydney Villa 27/07/1917 65
615 Margaret A Williams Priod O Williams Brynrefail gynt 55 Gwydryn 21/08/1917 J Mostyn 127 Highslide JS
616 Mary Ellen Prydderch Di-briod 35 Gwallgofdy Dinbych 22/11/1917 O Jones Abersoch 138
617 Mary Jones Gwraig briod 54 Bwlch gwyn 06/12/1917 H D Lloyd 139
618 Baban Plentyn D a H Williams Aberafon 14/12/1917 160
619 Catherine Jones Gweddw 69 Tynffoes 16/01/1918 H D Lloyd/O Jones 99
620 Griffith Jones Tyddynwr 60 Berthddu 05/03/1918 O J/J M/H D Ll 129
621 Mary Hughes Gwraig briod 60 Tai Bwlchtocyn 12/03/1918 O J/J M/H D Ll 113
622 Richard Jones Morwr (Capt. Owen Minafon) 60 Lerpwl 12/04/1918 H D Ll/W E W 139 Highslide JS
623 Elizabeth Hughes Baban 2m Plas Llwyndy 14/05/1918 H D Lloyd 141
624 Elizabeth Jones Gweddw J Jones 88 Bronllwyfan 30/05/1918 H D Lloyd 29
625 David Jones Labrwr 55 Bay View Terrace 04/06/1918 J Mostyn 142
626 Bachgen 5w Tai Bwlchtocyn 13/06/1918 H D Lloyd 57
627 Evan John Penaluna Meistr Gofaint 37 Morawelon 15/06/1918 H D Lloyd 155
628 John Richards Ffermwr 68 Tyddyntwlc 18/06/1918 H D Lloyd 80
629 Richard Jones Mwnwr (Morfa gynt) 79 Ty Capel Bwlch 06/07/1918 H D Lloyd 37
630 Jane Jones Priod Owen Jones 54 Tyn Llan 16/07/1918 H D Lloyd/J H Pugh 137
631 Elizabeth Roberts Priod R Roberts 62 Penlan Abersoch 01/08/1918 Mr Pritchard Talgraig 168
632 Morris Wm Parry Labrwr (Mab G a S Parry) 31 Tanrallt Office 24/08/1918 H D Lloyd 122 Highslide JS
633 John Jones Ffarmwr (Priod Laura Jones Riffli gynt) 72 Brynna Llanbedrog 31/10/1918 H D Lloyd 68
634 Catherine Jones Gweddw William Jones Tyncae gynt 80 Bwlch Llanengan 05/11/1918 H D Lloyd 71
635 Jane Griffiths Gweddw Lewis Griffiths 78 Tai Hen Gapel 07/11/1918 J H Pugh Abersoch 69
636 Mary Thomas Merch Robert Thomas 18 Tynmorfa 09/11/1918 H D Lloyd 143
637 Ellen Ellis Gweddw Richard Ellis 87 Felin Soch 24/12/1918 J H Pugh Abersoch 42
638 Jane Jones Gweddw G Jones 62 Berthddu 02/01/1919 Owen Jones 129
639 Owan Griffith Ffarmwr (Cefn Llanengan gynt) 75 Bennar 03/02/1919 Owen Jones/H D Lloyd 144
640 Thomas O Griffith Gof (Mab diweddar David a Jane Griffith) 37 Bwlchclawdd 22/02/1919 H D Lloyd/O Jones 145
641 Emma Jones Priod W Jones Lerpwl (Tanyfron gynt) 30 Lerpwl 01/03/1919 O J/H D Ll 115
642 Catherine Williams Gwraig weddw 81 Glasfryn Abersoch 20/03/1919 H D Lloyd 34
643 Richard Richards Di-briod Caufadog 14/05/1919 H Roberts 16
644 John Jones Gwr gweddw (Mab Ellis Jones Tai'r Lon gynt) 63 Castell Cilan 14/05/1919 H D Lloyd 134
645 Jane Louisa Thomas Merch ieuanc 20 Glandon Abersoch 19/08/1919 J H Pugh Abersoch 146
646 Ann Richards Di-briod (Penrallt gynt) 45 Tyddyn twlc 09/09/1919 H D Lloyd 80
647 Laura E Williams Gwraig briod o Durham 41 Graig fryn 10/10/1919 H D Lloyd 147
648 William G Jones Plentyn E a A Jones 8 Gwter 23/10/1919 H D Lloyd 148
649 John Moss Gwr priod (Mwnwr wrth ei alwedigaeth) 70 Tynllwyn Llanengan 03/01/1920 H D Lloyd 64
650 Evan Evans Gwr priod Ffarmwr 74 Murcwpwl Cilan 27/01/1920 H D Lloyd 62
651 Cate Ellis Gwraig briod Ty Capel Abersoch 19/03/1920 H D Lloyd 149
652 William Williams Henlank Ffarmwr 63 Nyth Cacwn 19/03/1920 ? Edmunds Llanbedrog 150
653 Margaret Thomas Gwraig briod 82 Hyfrydle Marchros 09/04/1920 J H Pugh Abersoch 158
654 Phebe Greham Gwraig briod 96 Portmadog 19/05/1920 J H Pugh Abersoch 119
655 Jane Jones Gwraig briod 54 Bay View Terrace 24/05/1920 J H Pugh Abersoch 142
656 Kate Evans Heb briodi 50 Bron? 15/06/1920 J H Pugh Abersoch 125
657 Timothy Roberts Gwr priod 88 Benar isaf 24/06/1920 J H Pugh Abersoch 135
658 Benjamin Williams Amaethwr 64 Fron Ty Newydd 29/06/1920 H D Lloyd 161
659 Sarah Williams Gwraig briod (Tanygraig gynt) 75 Penygraig Bwlchtocyn 30/12/1920 J H P/H D Ll 133
660 Thomas Roberts Maer Abersoch 79 Minffordd 30/12/1920 Mr Rbts/J H Pugh 115
661 Ellen Roberts Gwraig briod Sarn Bach 30/12/1920 H D Lloyd/J D Pugh 96
Entries Per Page
Displaying Page of