Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • AGE - Oed / Age
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • RB - Rhif y Bedd / Grave Number
  • HISTORY - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
AGE
ABODE
DATE
CERE
RB
HISTORY
1 John Thomas Roberts 56 Plas Llanwnda Carnarvon 11/04/1917 John Owen Engedi 1
2 William Jones 64 79 Pool Street Carnarvon 14/04/1917 John Owen Engedi 17
3 Kate Williams 54 Gwyddfor St Davids Rd Carnarvon 25/04/1917 J E Hughes Siloh 19
4 David Thomas 65 10 Garnon Street Carnarvon 03/05/1917 John Owen Engedi 18
5 Ellis Davies 77 Workhouse Infirmary Carnarvon 15/05/1917 John Owen Engedi 20
6 Albert Huxley 54 39 Chapel Street Carnarvon 26/05/1917 John Owen Engedi 45
7 Margaret Ethall 62 56 Pool Street Carnarvon 28/06/1917 John Owen Engedi 46
8 Elizabeth Jones 60 17 New Street Carnarvon 10/12/1917 John Owen Engedi 21
9 Margaret Edwards 31 Gwylfa Segontium Road South 09/01/1918 R G Roberts Caersalem 73
10 Eliza Thom 65 Cibyn Hall Carnarvon 26/03/1918 R Mon Hughes Ebenezer 47
11 William Jones 73 Tegfryn Victoria Road Carnarvon 18/04/1918 David Hughes Castle Square 101
12 John Price 69 Hafodty Llanberis Road 06/06/1918 John Owen Engedi 103
13 John Lewis Owen 19 War Hospital Bath 21/06/1918 J E Hughes Siloh 74
14 Jane Barton 65 43 Marcus Street Carnarvon 26/10/1918 R G Roberts Caersalem 104
15 Mary Elizabeth Wynne 26 Vardre Lane Llandudno 30/10/1918 Walter Jones 48
16 Janet Jones 41 27 Chapel Street Carnarvon 30/10/1918 David Hughes Castle Square 22
17 Owen Evans 49 58 Mountain Street Carnarvon 31/10/1918 Capt Griffith 49
18 Elizabeth Shaw 26 20 Snowdon Street Carnarvon 02/10/1918 Walter Jones 23
19 Frank Norman Gilderdale 23m 41 North Penrallt Carnarvon 02/11/1918 Walter Jones 106
20 John Roberts 41 17 Pool Lane Carnarvon 04/11/1918 R G Roberts Caersalem 76
21 Alun Roberts 6 17 Pool Lane Carnarvon 04/11/1918 R G Roberts Caersalem 76
22 Joseph Ernest James 39 11 Eleanor Street Carnarvon 05/11/1918 Walter Jones 53
23 Catherine Ellen Evans 7 16 Edward Street Carnarvon 05/11/1918 Ishmael Evans 24
24 Evan Wynn Davies 41 Bryn Dewi St Davids Rd Carnarvon 05/11/1918 David Hoskins 107
25 Catherine Parry 48 7 Henwalia Carnarvon 05/11/1918 J E Hughes Siloh 50
26 Love Brooking Twist 14 13 Bangor Street Carnarvon 07/11/1918 David Hughes Castle Square 81
27 David Bryan Davies 28 57 Colum Road Cardiff 07/11/1918 R M Hughes/Ishmael Evans 77
28 David Robert Williams 37 County School House 09/11/1918 J Camwy Evans 25
29 William Robert Matthews 56 2 Hill Street Carnarvon 14/11/1918 W O Robinson 80
30 William Evans 62 Workhouse Infirmary Carnarvon 14/11/1918 R Mon Hughes Ebenezer 52
31 William Henry Hewison 30 Croydon War Memorial Hospital 10/11/1918 Walter Jones/Capt Griffith 54
32 Thomas William Williams 40 245 Gladstone Road Barry 03/12/1918 J Owen 110
33 William Williams 68 35 Marcus Street Carnarvon 09/12/1918 J E Hughes Siloh 51
34 William Williams 65 Rhos Vair Carnarvon 08/01/1919 David Hoskins 113
35 David Stanley Jones 57 Rhianfa St Davids Rd Carnarvon 11/02/1919 W Kennion Thomas 129
36 David John Rowlands 74 28 Garnon Street Carnarvon 22/02/1919 J Camwy Evans 131
37 Evan Williams 59 Dillons Cottage Carnarvon 07/03/1919 R Mon Hughes Ebenezer 27
38 John Humphreys 47 39 Chapel Street Carnarvon 10/03/1919 John Owen Engedi 109
39 David Davies 71 30 New Street Carnarvon 11/03/1919 David Hughes Castle Square 78
40 Jane Rowland Jones 49 36 Marcus Street Carnarvon 11/03/1919 R D Rowlands 82
41 John Hughes Bracegirdle 41 Mona Hotel Carnarvon 21/03/1919 Walter Jones 115
42 Richard Williams 40 46 Pool Street Carnarvon 20/05/1919 R D Roberts/J E Hughes 132
43 John Parry Hughes 74 1 Tithebarn Street Carnarvon Sep 1919 J Camwy Evans 79
44 Margaret Williams 77 16 Pool Hill Carnarvon 17/10/1919 John Owen Engedi 77 Query Grave No 55
45 Elizabeth Williams 43 1 Eleanor Street Carnarvon 20/10/1919 E Wynne Evans London 29
46 Rhian Enid Nefydd Jones 23m Ceiri Segontium Road South 03/01/1920 R G Roberts Caersalem 134
47 David Foulkes Jones 23m Tyn twll Carnarvon 20/01/1920 J Camwy Evans 112
48 Emrys Meirion Jones 23m 3 Castle Ditch Carnarvon 06/02/1920 John Morgan 135
49 David Jones 62 3 Pool Street Carnarvon 02/03/1920 John Owen Engedi 136
50 Louisa Williams 61 Anchorage Carnarvon 29/04/1920 John Owen Engedi 137
51 Humphrey Jones Angel 52 4 Pool Street Carnarvon 29/04/1920 J Camwy Evans 116
52 James Griffith Metcalfe 54 Tryweryn Victoria Rd Carnarvon 27/05/1920 R M Hughes/Ishmael Evans 154
53 Charles Robertson Morris 22 Bryn Eglwys Caeathraw 28/06/1920 R Mon Hughes Ebenezer 139
54 May Williams 28 32 Garnons Street Carnarvon 01/07/1920 John Morgan 83
55 Annie May Evans 2 16 Edward Street Carnarvon 12/11/1918 Ishmael Evans 24
56 Edwin Barton 66 13 Marcus Street Carnarvon 02/01/1919 R G Roberts Caersalem 104
57 Catherine Davies 74 16 New Street Carnarvon 08/01/1919 John Owen Engedi 20
58 James Williams 9d County School House 22/03/1919 No Ceremony 25
59 Grace Jones 74 Tegfryn Victoria Road Carnarvon 03/04/1919 John Owen Engedi 101
60 Annie Jane Williams 30 35 Marcus Street Carnarvon 12/06/1919 J E Hughes Siloh 51
61 David Evans 30 mins Dillon's Cottage Carnarvon 22/10/1919 No Ceremony 24
62 Ellen Williams 17 1 Eleanor Street Carnarvon 29/01/1920 J Camwy Evans 29
63 Catherine Hughes 60 1 Tithebarn Street Carnarvon 11/11/1920 J Camwy Evans 79
64 John Hughes 83 39 Hafod Terrace Carnarvon 29/09/1920 J Camwy Evans 75
65 Fanny Jones 66 11 Eleanor Street Carnarvon 27/11/1920 John Morgan 53
66 Margaret Dutton Davies 51 62 Kirby Place Bootle 21/12/1920 R Mon Hughes Ebenezer 77
67 Owen Charles Jones 67 Bod Idris Victoria Road 23/02/1921 J E Hughes Siloh 118
68 James Edward Ethall 66 56 Pool Street Carnarvon 01/04/1921 John Owen Engedi 46
69 Owen Jones 62 Cottage Hospital (Park Lodge) 11/04/1921 John Owen Engedi 140
70 William John Peters 14m 36 Mountain Street Carnarvon 26/04/1921 No Name 106
71 Myfanwy Hughes 44 The Nook Segontium Road South 22/07/1921 R Mon Hughes Ebenezer 153
72 Alun Williams 19 New Street Carnarvon 22/10/1921 John Owen Engedi 56
73 Edwin Ball 72 Rylands Llanberis Road 27/10/1921 Wellesley Jones 152
74 Alice Jones 66 34 Dinorwis Street Carnarvon 02/11/1921 John Owen Engedi 141
75 Robert Wynn Roberts 36 Trewyn Llanbeblig Road 08/12/1921 R G Roberts Caersalem 2
76 Mary Roberts 86 Crossfield Gelert Street 24/12/1921 Ishmael Evans 86
77 David Tudor Hughes 4m 11 Palace Street Carnarvon 22/12/1921 J Bryan Jones 142
78 David Thomas Mathews 5 Infectious Diseases Hospital 31/01/1922 John Owen Engedi 146
79 Goronwy Williams 31 Anchorage North Road 14/02/1922 John Owen Engedi 137
80 Jane Jones 85 7 Moriah Terrace Carnarvon 25/02/1922 R D Rowlands 57
81 Goronwy Llewelyn Jones 22m 41 Marcus Street Carnarvon 06/03/1922 J Owen 148
82 Bertie Lambert 19m 4 William Street Carnarvon 10/03/1922 E J Owen 58
83 Thomas Roberts 49 14 Pool Street Carnarvon 29/03/1922 R G Roberts Caersalem 16
84 Dilys Roberts 6 Infectious Diseases Hospital 18/03/1922 John Owen Engedi 59
85 Elsie Pritchard 2 Infectious Diseases Hospital 30/03/1922 John Morgan 60
86 Cledwyn Henderson 2 27 Garnon Street Carnarvon 04/04/1922 E J Owen/J C Evans 31
87 Catherine James 31 20 New Street Carnarvon 08/04/1922 David Hoskins 87
88 John Jones 64 4 Ynysdwr Cottages Abercynon 02/05/1922 E J Owen 88
89 Hugh David Roberts 59 2 Palace Street Carnarvon 01/05/1922 John Owen Engedi 117
90 Elizabeth Catherine Williams 48 5 Tyn y Cei Carnarvon 18/05/1922 J Camwy Evans 89
91 Catherine Anne Edi 34 22 Mountain Street Carnarvon 22/05/1922 J Camwy Evans 32
92 Dilys Roberts 4 Infectious Diseases Hospital 01/06/1922 M Hughes 33
93 Richard John Thomas 52 Bryn Seiont Hospital 03/06/1922 R Hughes 61
94 Hannah Williams 20m 9 Well Street Carnarvon 06/06/1922 John Morgan 641
95 Ann Davies 69 Eryri Hospital Carnarvon 08/06/1922 R Hughes 641
96 William Leech 80 Eryri Hospital Carnarvon 10/06/1922 John Morgan 641
97 Ann Parry 28 14 Mountain Street Carnarvon 08/07/1922 R Hughes 35
98 Ellen Pierce 64 Eryri Hospital Carnarvon 12/07/1922 Rev Thomas 641
99 William Jones 71 44 Hendre Street Carnarvon 14/07/1922 E J Owen 149
100 Catherine Evans 62 22 Greengate Street Carnarvon 25/07/1922 E J Owen 36
101 Robert Williams 55 2 Castle Ditch Court 05/08/1922 John Morgan 62
102 Robert Jones 62 Eryri Hospital Carnarvon 19/08/1922 H Hughes 37
103 John Williams 69 Llwyn Derwen Dinorwic Street 02/09/1922 J Camwy Evans 157
104 James Barlow 56 7 Crown Street Carnarvon 04/09/1922 J Camwy Evans 160
105 Thomas Williams 60 40 Pool Street Carnarvon 08/09/1922 David Hoskins 159
106 William John Owen 65 Eryri Hospital Carnarvon 08/09/1922 H Hughes 640
107 James G Jones 73 Eryri Hospital Carnarvon 20/09/1922 D Thomas 640
108 John Humphrey Jones 33 Brynseiont Hospital Carnarvon 21/09/1922 John Morgan 90
109 Female Child - Union Workhouse No date No Name 640 Child of Miriam Thomas
110 John Stephen Jones 33 5 Twthill Terrace Carnarvon 29/09/1922 John Morgan 162
111 Michael Casey 55 Eryri Hospital Carnarvon 12/10/1922 Father Brunton 63
112 Annie Lawson 50 George Inn Bridge Street 25/10/1922 John Morgan 91
113 John Jones 55 4 Rowland Street Carnarvon 03/11/1922 J Camwy Evans 163
114 Charlotte Ann Pembrooke 78 3 Turkey Shore Carnarvon 04/11/1922 D Thomas 64
115 Richard Hughes 81 14 William Street Carnarvon 07/11/1922 E J Owen 164
116 Ann Roberts 73 22 Hole in the Wall Street 15/11/1922 H Hughes 92
117 John Thomas 74 10 Dinorwic Street Carnarvon 23/11/1922 E J Owen 85
118 John Hughes 70 Eryri Hospital Carnarvon 28/11/1922 John Morgan 641
119 Louisa Williams 26 76 Mountain Street Carnarvon 05/12/1922 D Thomas 65
120 Child - 17 South Penrallt Carnarvon 18/12/1922 No Ceremony 641 Child of Jane Williams
121 Child - 16 Hendre Street Carnarvon 27/12/1922 No Ceremony 641 Child of Mrs Jane Roberts
122 James McKenna 40 Brynseiont Hospital Carnarvon 10/01/1923 Father Brunton 641
123 Hugh Roberts 63 Eryri Hospital Carnarvon 13/01/1923 H Hughes 641
124 Hugh Williams 77 Eryri Hospital Carnarvon 01/02/1923 H Hughes 640
125 Samuel Evans 75 Eryri Hospital Carnarvon 03/02/1923 Bryan Jones/David Hughes 151
126 Child - Tronoh Dinorwic Street 16/02/1923 No Ceremony 93 Child of Annie Williams
127 Hugh Williams 53 Tyddyn Elen Bontnewydd 17/02/1923 R G Roberts Caersalem 165
128 Ann Ellen Rowlands 40 17 Shirehall Street Carnarvon 02/03/1923 John Morgan 66
129 Elizabeth Ethall 45 5 Pretoria Terrace Carnarvon 28/02/1923 R J Williams 119
130 Miriam Reddrof 57 16 Victoria Street Carnarvon 24/02/1923 D Hughes 38
131 John Hughes 79 11 Tithebarn Street Carnarvon 10/03/1923 John Owen Engedi 166
132 William John Jones 19 Brynseiont Hospital Carnarvon 24/03/1923 H Hughes 39
133 Gladys Boden 15 15 Edward Street Carnarvon 26/03/1923 J Camwy Evans 167
134 Harry Lee 4d Van by Gasworks 29/03/1923 John Morgan 640
135 Hugh William Hughes 2m 11 Skinner Street Carnarvon 29/03/1923 John Morgan 94
136 William Williams 66 22 Victoria Street Carnarvon 09/04/1923 H Hughes 40
137 Gwilym Alun Jones 16 8 New Street Carnarvon 11/04/1923 E J Owen 168
138 Ann Roberts 49 5 Tithebarn Street Carnarvon 13/04/1923 J Owen 59
139 Child - 13 Shirehall Street Carnarvon 14/04/1923 No Ceremony 640 Child of Mrs Ann Peters
140 Martha Jones 39 32 Castle Square Carnarvon 18/04/1923 David Hoskins 67
141 Margaret Ann Williams 61 Willow Cottage Carnarvon 20/04/1923 David Hughes/J E Hughes 27
142 John Williams 78 51 North Penrallt Carnarvon 21/04/1923 D Thomas 95
143 Eileen Crawshaw Reynolds 9 Bodvan Mental Home 25/04/1923 H Hughes 642
144 Mary Jones 67 34 South Penrallt Carnarvon 30/04/1923 D Thomas 68
145 Thomas Richard Evans 45 Denbigh Hospital 01/05/1923 R J Williams 41
146 Richard Gwyndaf Jones 62 30 Eleanor Street Carnarvon 03/05/1923 R J Williams 69
147 May Thompson 36 26 Chapel Street Carnarvon 16/05/1923 No Ceremony 96
148 Catherine Jane Jones 20 8 New Street Carnarvon 28/05/1923 E J Owen 168
149 Evan Roberts 74 Mona Hotel Carnarvon 06/06/1923 H Hughes 120
150 Ann Davies 69 Eryri Hospital Carnarvon 12/06/1923 John Owen Engedi 42
151 Isaac Jones 34 44 Hendre Street Carnarvon 16/06/1923 E J Owen/R J Williams 149
152 Ellen Bee 43 32 Chapel Street Carnarvon 14/06/1923 J Morgan 70
153 John Williams 17 Eithinog Ganol Llanllyfni 19/06/1923 J Camwy Evans 169
154 Catherine Ann Makin 46 Arrow Coed Helen Beach 26/06/1923 John Morgan 271
155 Eirlys Evans 5 Leiod Carnarvon 28/06/1923 D Thomas 255
156 Jonathan Evans 68 25 Greengate Street Carnarvon 03/07/1923 E J Owen 170
157 Mary Ellen Jones 20 21 Victoria Street Carnarvon 04/07/1923 R G Roberts Caersalem 122
158 William Owen 62 Ceris Vaynol Street Carnarvon 07/07/1923 W M Griffith/D Hoskins 155
159 Owen Griffith Dorkins 55 Cynlas Segontium Terrace 13/07/1923 David Hoskins 188
160 John Rawson Thomas 2m 9 Crown Street Carnarvon 14/07/1923 D Thomas 272
161 Susannah Owen 71 60 Arfon Terrace North Penrallt 16/07/1923 John Morgan 299
162 Cadwaladr Williams 21 8 Avallon Ave Llandudno Junction 17/07/1923 R J/D H/D H 190
163 William Solomon Griffith 44 1 Constantine Terrace 26/07/1923 John Owen Engedi 192
164 Child - 3 Clarke Street Carnarvon 07/08/1923 No Ceremony 642 Child of Thomas Hughes
165 John Lewis Williams 72 67 South Penrallt Carnarvon 08/08/1923 David Hoskins 171
166 Humphrey Jones 74 Eryri Hospital Carnarvon 09/08/1923 John Morgan 640
167 Llewelyn Jones 15 23 Victoria Street Carnarvon 09/08/1923 David Hoskins 97
168 Child - Bryn Aber Carnarvon 21/08/1923 No Ceremony 641 Child of Anne Augusta Jones
169 Ellen May Roberts 9 Bodvan Mental Home 23/08/1923 H Hughes 640
170 Hugh Evans Roberts 38 17 Cambrai Street Carnarvon 29/08/1923 R Jones Williams 98
171 Owen Jones 17m 22 Pool Hill Carnarvon 13/09/1923 R G Roberts Caersalem 172
172 Robert William Elcock 43 18 Victoria Street Carnarvon 18/09/1923 H Hughes 273
173 John Parry 72 Eryri Hospital Carnarvon 21/09/1923 H Hughes 639
174 Alice Mary Evans 49 Anvers (Antwerp) 22/09/1923 John Owen Engedi 240
175 Ann Hughes 90 Eryri Hospital Carnarvon 02/10/1923 H Hughes 639
176 Elizabeth Owen 55 Eryri Hospital Carnarvon 03/10/1923 D Thomas 639
177 Robert Humphrey Jones 32 18 South Penrallt Carnarvon 06/10/1923 David Hoskins 193
178 Mary Hughes 73 3 Llainbybur Terrace Carnarvon 08/10/1923 H Hughes 301
179 Robert Williams 33 33 North Penrallt Carnarvon 18/10/1923 H Hughes 274
180 Catherine Roberts 69 Eryri Hospital Carnarvon 22/10/1923 H Hughes 634
181 Jane Hughes 75 14 William Street Carnarvon 27/10/1923 E J Owen 164
182 Jane Ellyw Williams 44 17 New Street Carnarvon 30/10/1923 John Owen Engedi 123
183 Henry Hope 62 8 Pool Side Square 07/11/1923 D Thomas 302
184 Jane Hanks 53 31 Chapel Street Carnarvon 12/11/1923 David Hoskins 173
185 Margaret Lewis 68 4 Holywell Terrace Carnarvon 10/12/1923 J E Hughes Siloh 125
186 Leila Holt 72 5 Segontium Terrace Carnarvon 12/12/1923 John Morgan 275
187 Catherine Ann Owen 57 3 Snowdon Street Carnarvon 22/12/1923 E J Owen 186
188 Mary Thomas 72 19 Well Street Carnarvon 27/12/1923 Father Brunton 634
189 Maggie Mary Jones 2m 34 Snowdon Street Carnarvon 29/12/1923 H Hughes 639
190 Jane Ellen Roberts 16 22 Clarke Street Carnarvon 31/12/1923 H Hughes 276
191 Charles Wilcox 68 Rhyddallt Fawr Carnarvon 12/01/1924 D Thomas 277
192 Elizabeth Williams 55 8 Castle Street Carnarvon 14/01/1924 R G Roberts Caersalem 165
193 Eliza Jones 68 147 Mill Road 16/01/1924 Rev Davies 174
194 Jane Ann Robinson 45 Eryri Hospital Carnarvon 19/01/1924 J E Hughes Siloh 182
195 Jane Ellen Jackson 56 7 Victoria Street Carnarvon 24/01/1924 John Morgan 304
196 Jane Ellen Jones 36 9 Thomas Street Carnarvon 24/01/1924 David Hoskins 213
197 Child - 9 Thomas Street Carnarvon 24/01/1924 David Hoskins 213 Child of Jane Ellen Jones ID196
198 Teddie Keen Parry 16 28 Hole in the Wall Street 07/02/1924 J C Evans/E J Owen 194
199 Jane Williams 56 33 Chapel Street Carnarvon 08/02/1924 R G Roberts/W Edwards 181
200 Emil A Kortigas 57 9 Balaclava Road Carnarvon 20/02/1924 D Thomas 278
201 Richard Hughes 76 Eryri Hospital Carnarvon 21/02/1924 H Hughes 634
202 Ellen Elizabeth Barlow Larsen 28 5 Crown Street Carnarvon 26/02/1924 E J Owen 215
203 Elizabeth Williams 67 51 North Penrallt Carnarvon 08/03/1924 D Thomas 95
204 Catherine Evans 70 Tyddyn Llwydyn Carnarvon 11/03/1924 David Hoskins 218
205 Cyril William Evans 28 Cottage Hospital Carnarvon 15/03/1924 John Morgan 305
206 William Jones 74 Eryri Hospital Carnarvon 17/03/1924 H Hughes 634
207 John Gimblet (Moreland) 79 Eryri Hospital Carnarvon 18/03/1924 D Hughes 306
208 Isabella Gimblet (Moreland) 80 2 Barracks Carnarvon 20/03/1924 D Thomas 306
209 Muriel Edwards 22 Llys Ednyfed Penrhyndeudraeth 24/03/1924 John Morgan 279
210 Robert Owen Jones 56 38 North Penrallt Carnarvon 25/03/1924 E J Owen 307
211 Martha Ann Jones 33 Brynseiont Hospital Carnarvon 29/03/1924 J E Hughes Siloh 180
212 Gwyne Jones 11m 10 William Street Carnarvon 29/03/1924 J E Hughes Siloh 180
213 Catherine Evans 64 Eryri Hospital Carnarvon 02/04/1924 E J Owen 170
214 Ann Jane Davies 37 15 Hendre Street Carnarvon 02/04/1924 John Morgan 280
215 Henry Waterloo Hanks 53 Denbigh Hospital 09/04/1924 Isaac Davies 173
216 Evan William Jones 72 36 Pool Side Carnarvon 15/04/1924 R Jones Williams 175
217 Cecilia Evelyn Hill 9 Bodvan Mental Home 23/04/1924 D Thomas 634
218 Robert James Withey 4 62 Henwalia Carnarvon 01/05/1924 D Thomas 308
219 William Arthur Davies 26 24 Victoria Street Carnarvon 06/05/1924 John Morgan 281
220 Evan Williams 66 Eryri Hospital Carnarvon 07/05/1924 D Thomas 633
221 Edith Lily Casey 5 Brynseiont Hospital Carnarvon 10/05/1924 Father Brunton 633
222 Sarah Jones 43 36 Snowdon Street Carnarvon 17/05/1924 E J Owen 195
223 Cyril Lovell 11m 26 Mountain Street Carnarvon 22/05/1924 H Hughes 309
224 David Davies 68 29 Garnons Street Carnarvon 07/06/1924 John Owen Engedi 42
225 Margaret Jones 33 Llangefni Tuberculosis Hospital 16/06/1924 H Hughes 283
226 Albert John Westlake 23 Cottage Hospital Carnarvon 16/06/1924 John Morgan 310
227 Ellen Ann Hague 62 88 Higher Hillgate Stockport 21/06/1924 Benjamin Jones 311
228 Charles Hancock 5d Fron Vaynol Street Carnarvon 27/06/1924 John Morgan 284
229 Margaret Mary Francis 67 Erddig Uxbridge Square 30/06/1924 David Hoskins 124
230 Sarah Jones 71 36 Pool Side Carnarvon 02/07/1924 R Jones Williams 175
231 Margaret Mary Bentley 67 9 Thomas Street Carnarvon 15/07/1924 David Hoskins 213
232 Margaret Evans 69 24 South Penrallt Carnarvon 16/07/1924 John Morgan 312
233 Robert Williams 50 8 Avallon Ave Llandudno Junction 24/07/1924 Henry Jones 190
234 William John Jones 21 6 Spring Place Carnarvon 07/08/1924 J E Hughes Siloh 176
235 Hugh Owen Jones 81 Eryri Hospital Carnarvon 11/08/1924 Hugh Hughes 633
236 Thomas Lovell 7 23 Mountain Street Carnarvon 11/08/1924 David Hoskins 196
237 Mary Gallagher 59 12 Mount Pleasant Place 02/10/1924 Father Brunton 285
238 Evan Williams 61 14 Market Street Carnarvon 06/10/1924 John Morgan 286
239 Emily Hughes 37 Menai Hotel Llangeinwen 17/10/1924 H Hughes 287
240 Catherine Flynn 61 1 Beulah Square Carnarvon 22/10/1924 R D Rowlands 355
241 John Thomas Williams 59 5 Newborough Street Carnarvon 04/11/1924 J E Hughes/John Owen 197
242 Sarah Ann Hughes 53 6 Palace Street Carnarvon 12/11/1924 John Morgan 313
243 John Owen 44 Eryri Hospital Carnarvon 18/11/1924 R G Roberts Caersalem 633
244 William Lynn 71 Eryri Hospital Carnarvon 20/11/1924 John Morgan 314
245 Moses Evans 42 3 Bank Street Carnarvon 27/11/1924 H Hughes 315
246 Ann Ethall 51 9 Tithebarn Street Carnarvon 28/11/1924 John Owen Engedi 220
247 William Lloyd Jones 54 13 North Penrallt Carnarvon 29/11/1924 J E Hughes Siloh 179
248 Charles Victor Ball 25 LLangefni Tuberculosis Hospital 11/12/1924 Rev Williams 152
249 William Hawkridge Roberts 1m 6 North Penrallt Carnarvon 27/12/1924 D Thomas 316
250 Arthur Reney Ellis 6 Minynant Llanberis Road 29/12/1924 H Hughes 288
251 Elizabeth Edwards 28 Brynseiont Hospital Carnarvon 03/01/1925 D Thomas 178
252 Catherine Ellen Evans 53 43 North Penrallt Carnarvon 12/01/1925 J Camwy Evans 177
253 Joseph Thomas Cottrill 54 Barracks Carnarvon 17/01/1925 John Morgan 289
254 Annie Jones 16 Bodvan Mental Home 23/01/1925 D Thomas 633
255 Gertrude Florence Williams 35 38 Bridge Street Carnarvon 27/01/1925 D Hughes 224
256 Elizabeth Scott 81 Eryri Hospital Carnarvon 28/01/1925 John Morgan 632
257 Rebekah Evelyn Evans 46 7 Twthill Terrace Carnarvon 30/01/1925 Ralph Williams 151
258 William Roberts 66 Llwyn Beuno Bontnewydd 31/01/1925 D Thomas 317
259 Rhys Williams 48 Tan y Garreg St Davids Road 05/02/1925 D H/J O/E G 221
260 Frederick Bee 29d 4 Well Street Carnarvon 05/02/1925 H Hughes 70
261 Margaret Owen 3 42 William Street Carnarvon 11/02/1925 J E Hughes Siloh 225
262 Owen Hughes 44 21 Hafod Terrace Carnarvon 12/02/1925 E J Owen 198
263 May Jones 21 1 Warrington Road Whiston 14/02/1925 R D Rowlands 226
264 Robert Williams 5 2 Castle Ditch Court 14/02/1925 H Hughes 62
265 Child - 17 South Penrallt Carnarvon 15/02/1925 No Ceremony 634 Child of Jennie Williams
266 Elizabeth Owen 48 Eryri Hospital Carnarvon 20/02/1925 Hugh Hughes 290
267 Mona d'Olivier Orman 14 Cheadle Hulme 26/02/1925 John Morgan 327
268 Margaret Jones 85 20 William Street Carnarvon 27/02/1925 J E Hughes Siloh 199
269 John Emrys Lloyd Owen 22 Haulfryn Victoria Road 28/02/1925 J C Evans/D Hughes 227
270 Hugh Richard Williams 49 Eryri Hospital Carnarvon 28/02/1925 H E Roberts 632
271 John Hughes 55 13 Chapel Street Carnarvon 03/03/1925 J Camwy Evans 200
272 Mary Angel 49 Seiont House Cwm y Glo 07/03/1925 W G Williams 201
273 Margaret Hughes 51 6 Bank Street Carnarvon 12/03/1925 D Thomas 291
274 David Jones 58 13 Victoria Street Carnarvon 28/03/1925 David Hoskins 202
275 Jane Lloyd 76 8 Wesley Street Carnarvon 31/03/1925 John Morgan 632
276 Mary Elizabeth Jones 36 Brynseiont Hospital Carnarvon 09/04/1925 John Morgan 318
277 Robert Edwards 2 Eryri Hospital Carnarvon 11/04/1925 J E Hughes Siloh 178
278 Thomas Roberts 48 12 Hole in the Wall Street 11/04/1925 H Hughes 204
279 Jane Jones 58 74 Mountain Street Carnarvon 18/04/1925 H Hughes 292
280 David Owen 78 Eryri Hospital Carnarvon 21/04/1925 H Hughes 632
281 Morris Edwards 2 Eryri Hospital Carnarvon 23/04/1925 H Hughes 293
282 Thomas Griffith Evans 44 34 Henwalia Carnarvon 23/04/1925 H Hughes 319
283 Thomas Hughes 75 18 North Penrallt Carnarvon 30/04/1925 John Morgan 631
284 William Field 43 Eryri Hospital Carnarvon 02/05/1925 H Hughes 631
285 Margaret Roberts 78 63 Henwalia Carnarvon 05/05/1925 J Camwy Evans 205
286 Sarah Roberts 35 Brynseiont Hospital Carnarvon 06/05/1925 John Morgan 320
287 Sarah Ann Williams 52 25 Mountain Street Carnarvon 07/05/1925 John Morgan 294
288 Edith Bibby 30 12 Palace Street Carnarvon 20/05/1925 E J Owen 256
289 Thomas Owen Hughes 40 Haulfre Church Street Carnarvon 20/05/1925 J E Hughes Siloh 228
290 William Owen 2d Eryri Hospital Carnarvon 21/05/1925 No Ceremony 634
291 Jane Helena Parry 35 3 Marcus Street Carnarvon 23/05/1925 D Davies 223
292 Thomas Walkon Henwood 63 Bryngwyn St Davids Road 27/05/1925 Ralph Williams 229
293 William Lloyd Jones 65 Castle Square Carnarvon 28/05/1925 John Morgan 257
294 Ann Harries 59 St Mary's Church Church Street 28/05/1925 Hugh Hughes 295
295 Katie Williams 17m Seiont Cottage Carnarvon 04/06/1925 Hugh Hughes 296
296 Griffith Pritchard Griffiths 68 2 Cadnant Road Carnarvon 11/06/1925 E J Owen 230
297 Sarah Harriet Jones 65 34 Dinorwis Street Carnarvon 13/06/1925 John Owen Engedi 141
298 Dorothy Jane Griffith 50 34 Henwalia Carnarvon 26/06/1925 John Morgan 319
299 Ann Williams 81 Eryri Hospital Carnarvon 26/06/1925 John Morgan 631
300 Hannah Jones 80 Eryri Hospital Carnarvon 30/06/1925 John Morgan 631
301 Margaret Hughes 71 5 Rowland Street Carnarvon 02/07/1925 R G Roberts Caersalem 231
302 Hugh Hughes 67 26 Pool Side Carnarvon 04/07/1925 John Morgan 321
303 Jennie Williams 32 17 South Penrallt Carnarvon 07/07/1925 Capt Jones 630
304 Louisa Mary Parry 18m 6 Mount Pleasant Place 09/07/1925 John Morgan 631
305 Eileen Mona Roberts 13m 8 Glangwna Terrace 21/07/1925 John Morgan 322
306 John Davies 78 Eryri Hospital Carnarvon 24/07/1925 R G Roberts Caersalem 207
307 Jackie Loraine Curtis 4 34 Baptist Street Carnarvon 10/08/1925 H Hughes 323
308 William John Foulkes 64 Eryri Hospital Carnarvon 20/08/1925 H Hughes 630
309 William Roberts 58 3 Bank Quay Carnarvon 22/08/1925 H Hughes 374
310 Janet Davies 78 21 Garnon Street Carnarvon 04/09/1925 R G Roberts Caersalem 232
311 Richard Roberts 70 Maesincla Bethel Road 24/10/1925 D Hughes 210
312 Richard Roberts 73 Llynon Uxbridge Square 26/10/1925 R G Roberts Caersalem 2 Vault
313 John Davies 33 Eryri Hospital Caernarvon 03/11/1925 John Morgan 630
314 Catherine Mary Jones 25 7 Pool Side Square Caernarvon 12/11/1925 H Hughes 328
315 Bessie Rawles 50 1 Alexandria Terrace Caernarvon 14/11/1925 John Morgan 356
316 Thomas William Charles 9 5 Mary Street Caernarvon 18/11/1925 John Owen Engedi 234
317 Joseph Roberts 79 29 Mountain Street Caernarvon 21/11/1925 D Hughes 33
318 Kate Eluned Hughes 15 43 Hendre Street Caernarvon 24/11/1925 R G Roberts Caersalem 235
319 John Harding Jones 3m 30 North Penrallt (4 New Street) 24/11/1925 John Morgan 329
320 Edith Bodilly 66 1 Little Crown Street Caernarvon 26/11/1925 John Morgan 330
321 Child - 1 Mountain Street Caernarvon 26/11/1925 No Ceremony 632 Child of Martha Taylor
322 Jane Herford 82 Eryri Hospital Caernarvon 08/12/1925 John Morgan 331
323 Robert Glyn Hughes 7m 2 Hughes Court Caernarvon 08/12/1925 H Hughes 350
324 Sarah Ann Roberts 78 29 Mountain Street Caernarvon 09/12/1925 John Morgan 33
325 Catherine Jane Jones 2m 9 Chapel Street Penygroes 14/12/1925 John Morgan 332
326 Mary Hope 68 41 Pool Hill Caernarvon 15/12/1925 H Hughes 302
327 Margaret Williams 42 Brynseiont Hospital Carnarvon 17/12/1925 G D Roberts 237
328 Isaac Blackburn 70 24 Uxbridge Street Caernarvon 17/12/1925 H Hughes 333
329 Elizabeth Edwards 37 5 Baptist Street Caernarvon 19/12/1925 J R Thomas 208
330 William Jones 57 42 New Street Caernarvon 23/12/1925 John Morgan 357
331 Dilys Myfanwy Hughes 5d Eryri Hospital Caernarvon 28/12/1925 No Name 631
332 Mary Ellen Williams 23 15 Chapel Street Caernarvon 28/12/1925 H Hughes 334
333 Richard Evans 73 2 Spring Place Caernarvon 02/01/1926 Capt E Evans 209
334 Mary Ellen Williams 72 Gas Works House Caernarvon 11/01/1926 John Morgan 40
335 William Jones 30 Bryn Road Ashton in Makerfield 12/01/1926 John Morgan 335
336 Robert Price 75 36 Garnons Street Caernarvon 13/01/1926 John Morgan 339
337 Violet Palmer 11 56 Henwalia Caernarvon 13/01/1926 H Hughes 348
338 Thomas Jones 2d 39 South Penrallt Caernarvon 14/01/1926 No Ceremony 632
339 Satnley Jones 10h 39 South Penrallt Caernarvon 14/01/1926 No Ceremony 632
340 Richard Green 38 15 Marcus Street Caernarvon 14/01/1926 J E Owen 351
341 Gwendoline Margaret Jones 16 33 North Penrallt Carnarvon 21/01/1926 J E Hughes Siloh 336
342 Ellen Hughes 69 21 Shirehall Street Caernarvon 25/01/1926 Isaac Davies 347
343 William Ewart Williams 41 Millbank Military Hospital 26/01/1926 John Morgan 383 Lieu Commander
344 William David George Williams 19 31 Victoria Street Caernarvon 27/01/1926 John Morgan 358
345 Thomas Williams 48 17 New Street Carnarvon 27/01/1926 John Owen Engedi 123
346 Sarah Griffith 50 22 William Street Caernarvon No date R G Roberts Caersalem 337
347 Mary Ann Hughes 88 39 Hafod Terrace Caernarvon 04/02/1926 E J Owen 75
348 David Williams 72 9 Henwalia Caernarvon 15/02/1926 E J Owen 349
349 John St John Venmore Williams 4 The Knoll Caernarvon 16/02/1926 J E Hughes Siloh 238
350 Jane Price 74 30 Garnons Street Caernarvon 19/02/1926 H Hughes 339
351 Kate Thomas Williams 17m Eryri Hospital Caernarvon 24/02/1926 John Morgan 631
352 William Francis Williams 68 Bryn Hyfryd 38 Marcus Street 06/03/1926 John Owen Engedi 385
353 Thomas Jones Owen 74 2 Beulah Square Caernarvon 09/03/1926 E J Owen 346
354 Margaret Ann Jones 21 46 Mountain Street Caernarvon 11/03/1926 H Hughes 345
355 Ann Edwards 72 14 Clarke Street Caernarvon 12/03/1926 E J Owen 338
356 George Victor White 14m 49 Victoria Street Caernarvon 12/03/1926 H Hughes 411
357 Elsie May Jones 5 Gallt y Sil Hospital 10/04/1926 H Hughes 413
358 David Roberts 65 9 Glangwna Terrace Caeathraw 15/04/1926 John Morgan 340
359 Martha Alice Williams 46 Ceris Vaynol Street Caernarvon 20/04/1926 H Hughes 386
360 Sydney Fern 69 17 Mountain Street Caernarvon 20/04/1926 J Camwy Evans 344
361 Elizabeth Ellis 85 Eryri Hospital Caernarvon 21/04/1926 Wynne Williams 414
362 Annie Jane Jones 23 Salford Royal Hospital 22/04/1926 H Hughes 436
363 John Taliesin Jones 61 4 Marcus Street Caernarvon 22/04/1926 E J Owen 417
364 Annie Peters 9 43 Mountain Street Caernarvon 24/04/1926 J E Hughes Siloh 433
365 Adolphus Lovell 69 Eryri Hospital Caernarvon 30/04/1926 John Morgan 341
366 John O'Grady 41 Brynseiont Hospital Carnarvon 01/05/1926 Father Brunton 630
367 Moses Jones 50 Brynseiont Hospital Carnarvon 05/05/1926 David Davies 629
368 Robert Owen 64 Eryri Hospital Caernarvon 10/05/1926 J E Owen 186
369 Humphrey Edwards 30 39 Mountain Street Caernarvon 15/05/1926 R D Rowlands 178
370 William Williams 73 13 Snowdon Street Caernarvon 15/05/1926 E J Owen 415
371 Denis Jones 9m 15 Pool Side Caernarvon 17/05/1926 H Hughes 342
372 Idwal Wyn Jones 4d 8 Castle Street Carnarvon 20/05/1926 No Ceremony 31
373 Mary Edwards 76 39 Baptist Street Caernarvon 26/05/1926 H Hughes 629
374 Female Child - 20 Uxbridge Street Caernarvon 29/05/1926 No Ceremony 630 Child of Martha Hughes
375 William Hughes 51 2 Corporation Yard Caernarvon 01/06/1926 J Camwy Evans 434
376 Jane Peters Humphreys 74 Henfryn Constantine Road 05/06/1926 John Morgan 387
377 Thomas Gietiran Hughes 21 Stafford Royal Infirmary 12/06/1926 D Hughes 431
378 Moses Williams 32 46 Mountain Street Caernarvon 19/06/1926 H Hughes 345
379 Henry Roberts 47 Park Lodge Caernarvon 29/06/1926 J Hoskins 418
380 Henry Roberts 60 Eryri Hospital Caernarvon 13/07/1926 John Morgan 629
381 John Owen 74 17 Crown Street Caernarvon 26/07/1926 John Morgan 435
382 Female Child 9m 1 Church Street Cottage 27/07/1926 No Ceremony 70 Child of Sarah Bee
383 Child - Eryri Hospital Caernarvon 31/07/1926 No Ceremony 630 Child of Mrs Alice Tweedale
384 Moses William Parry 69 Marianfa St Davids Road 04/08/1926 E J Owen 439
385 Mary Ann Davies 14 3 Little Chapel Street 04/08/1926 N C Jones 360
386 Robert Lloyd Carr 24 25 Marcus Street Caernarvon 05/08/1926 John Morgan 380
387 Violet May Jones 8 11 Wynne Street Caernarvon 17/08/1926 J Camwy Evans 421
388 David Roberts 66 14 Victoria Street Caernarvon 21/08/1926 J Camwy Evans 49
389 Jane Gwladys Parry 32 Tremle Llanybyther 21/08/1926 R W James/Rev Davies 643
390 Doris Eleanor Roberts 4 49 Victoria Street Caernarvon 24/08/1926 John Morgan 467
391 Owen Williams 20 24 Hendre Street Caernarvon 04/09/1926 D Hughes 441
392 Richard Jones 63 4 Well Street Carnarvon 09/09/1926 H Hughes 343
393 Ellen Lilian Morton Green 6m 64 South Penrallt Caernarvon 16/09/1926 H O Davies 442
394 Stillborn Child - 2 Castle Ditch Caernarvon 19/09/1926 No Service 630 Child of Nellie Brereton
395 James Foster 66 17 Pool Street Caernarvon 21/09/1926 E J Owen 644
396 Ernest Sullivan 8 3 Twthill Terrace Caernarvon 29/09/1926 Father Brunton 645
397 Thomas Parry 60 28 William Street Caernarvon 02/10/1926 John Morgan 419
398 Thomas Williams 77 Dulce Donum Caernarvon 04/10/1926 John Morgan 388
399 Elizabeth Williams Jones 68 Bodwrdda St Davids Road 06/10/1926 David Hoskins 126
400 Ellen Mary Hughes 47 1 Palace Street Court 07/10/1926 John Morgan 443
401 Catherine Williams 61 23 Uxbridge Street Caernarvon 11/10/1926 R O Davies 280
402 Rowland Dance 2 2 Uxbridge Street Caernarvon 12/10/1926 R O Davies 429
403 Robert Parry 71 Ty Newydd Caernarvon 16/10/1926 David Hoskins/J E Hughes 100
404 Moses Evans 92 Bryn Hendre Caernarvon 19/10/1926 John Owen Engedi 128
405 Martin Boles 24 Brynseiont Hospital Carnarvon 22/10/1926 Father Brunton 629
406 Arthur Vivian Morton Green 7m 64 South Penrallt Caernarvon 06/11/1926 John Morgan 442
407 Rachel Owen 80 38 Dinorwic Street Caernarvon 09/11/1926 R D Rowlands 390
408 Jane Williams 75 27 Pool Street Caernarvon 10/11/1926 J Camwy Evans 157
409 Margaret Elizabeth Owen 56 9 Newborough Street Caernarvon 12/11/1926 David Hoskins 362
410 William Owen 68 34 Oakley Rd Caversham Reading 11/11/1926 John Morgan 393
411 George Morgan 56 Coedhelen Lodge Caernarvon 18/11/1926 H O Davies 427
412 Catherine Jones 71 47 Henwlia Caernarvon 19/11/1926 D Hughes 423
413 Thomas Morris 72 11 Henwalia Caernarvon 20/11/1926 John Morgan 445
414 John Hughes 67 6 Beulah Square Caernarvon 20/11/1926 R D Rowlands 425
415 Thomas Lovell 44 Brynseiont Hospital Carnarvon 23/11/1926 R C Jones 309
416 Mary Jones 83 Eryri Hospital Caernarvon 26/11/1926 H O Davies 629
417 John Rowlands 60 38 Vincent Street St Helens 29/11/1926 J E Hughes Siloh 71
418 Owen Owen Owens 66 Gerafon Church St Caernarvon 06/12/1926 John Owen Engedi 647
419 Mary Alice Hill 69 Islwyn Vaynol Road 07/12/1926 John Morgan 408
420 Caridwen Davies 16 6 Garnon Street Caernarvon 09/12/1926 R G Roberts Caersalem 232
421 Ellen Thomas 77 Cae Hampton Caernarvon 17/12/1926 John Morgan 646
422 Sarah Powell 70 5 Garnon Street Caernarvon 18/12/1926 John Owen Engedi 416
423 William Richard Baker 4m 3 Clarke Street Carnarvon 21/12/1926 John Morgan 468
424 John Williams 78 Eryri Hospital Caernarvon 28/12/1926 E J Owen 648
425 Stillborn Child - Eryri Hospital Caernarvon 29/12/1926 No Service 630 Child of Blodwen Roberts
426 Elizabeth Morgan 77 Eryri Hospital Caernarvon 29/12/1926 H O Davies 628
427 Owen Rowland Owen 12 5 Beulah Square Caernarvon 31/12/1926 John Owen Engedi 455
428 Miriam Jones 54 4 Turkey Shore Caernarvon 01/01/1926 H O Davies 420
429 James Francis 75 Dolavon Llanberis 03/01/1927 David Hoskins 124
430 Jennie Jones 31 2 Stott Lane Salford 03/01/1927 J E Hughes Siloh 650
431 John Griffiths 48 Cottage Hospital Carnarvon 04/01/1927 John Owen Engedi 99
432 George Edwards 6 19 Snowdon Street Caernarvon 05/01/1927 J E Hughes Siloh 293
433 Thomas Lewis 74 4 Holywell Terrace Carnarvon 08/01/1927 J E Hughes Siloh 125
434 Ann Roberts 54 Eryri Hospital Caernarvon 08/01/1927 David Hoskins 652
435 Gwyneth Davies 2m 14 Mountain Street Caernarvon 11/01/1927 J Camwy Evans 39
436 Mary Evans 81 National Povincial Bank House 19/01/1927 John Morgan 428
437 Margaret Ann Owen 42 5 Beulah Square Caernarvon 21/01/1927 John Owen Engedi 455
438 John Edward Parry Jones 26 Tyddyn Perthi Dairy Hole in Wall 09/02/1927 John Morgan 243
439 Richard Evans Jones 13 Tyddyn Perthi Dairy Hole in Wall 09/02/1927 John Morgan 243
440 Elizabeth Elliot Saynor 47 23 North Penrallt Carnarvon 15/02/1927 John Morgan 422
441 William John Edwards 45 Eldon Cottage Caernarvon 16/02/1927 R G Roberts Caersalem 653
442 Ellis Pritchard 35 5 Eryri Terrace Caernarvon 17/02/1927 E J Owen 60
443 Mary Barlow 53 32 New Street Caernarvon 21/02/1927 R Edward Pritchard 654
444 Mary Beatrice Jackson 51 Highfield Caernarvon 22/02/1927 C Kneff 15
445 Elizabeth Williams 44 Kingswood Caernarvon 26/02/1927 John Morgan 270
446 Elizah Lovell 47 2 Nelson Terrace Caernarvon 03/03/1927 D Hughes 651
447 Robert William Parry 43 Eryri Hospital Caernarvon 28/02/1927 E J Owen 446
448 Stillborn Child - Royal Hotel Caernarvon 28/02/1927 No Service 629 Child of Mrs Buttle
449 Herbert Jones 21d 2 Castle Street Court 28/02/1927 No Service 629
450 William Jones 58 Vet Cottage Church Street 05/03/1927 John Morgan 335
451 Mary Williams 78 13 Snowdon Street Caernarvon 05/03/1927 John Morgan 415
452 Owen Williams 66 Tanybraich Victoria Road 07/03/1927 R G Roberts Caersalem 127
453 Jane Williams 61 Tanybraich Victoria Road 07/03/1927 R G Roberts Caersalem 127
454 Robert William Lester 44 13 Margaret Street Caernarvon 21/03/1927 J Camwy Evans 655
455 Mary Elizabeth Hughes 53 62 Bronygarth Caernarvon 23/03/1927 J Camwy Evans 657
456 Laura Salisbury 72 31 Baptist Street Caernarvon 24/03/1927 R G Roberts Caersalem 662
457 Nathaniel Lovell 43 35 Mountain Street Caernarvon 09/04/1927 H O Davies 454
458 Margaret Ward 73 45 Victoria Street Caernarvon 15/04/1927 D R Thomas 659
459 Elizabeth Anne Williams 69 16 Bank Quay Caernarvon 26/04/1927 H O Davies 450
460 George Langton 49 18 Pool Lane Caernarvon 28/04/1927 No Service 656
461 John Albert Pryce 6 Cottage Hospital Carnarvon 07/05/1927 J Camwy Evans 461
462 Dani Griffith 52 9 Eastgate Street Caernarvon 10/05/1927 R G Roberts Caersalem 665
463 Frederick Day 53 Brynseiont Hospital Carnarvon 10/05/1927 John Morgan 447
464 Thomas John Roberts 18 63 Chapel Street Caernarvon 12/05/1927 J E Hughes Siloh 658
465 William Roberts 51 49 South Penrallt Caernarvon 24/05/1927 J E Hughes Siloh 72
466 Mary Kneath 60 29 Hafod Terrace Caernarvon 04/06/1927 John Morgan 47
467 Owen Robert Jones 62 36 Marcus Street Caernarvon 09/06/1927 R D Rowlands 82
468 John Williams 66 Hafodty Newydd Nebo Llanllyfni 09/07/1927 H O Davies 399
469 Margaret Brereton 77 2 Castle Ditch Caernarvon 23/07/1927 David Hoskins 451
470 Ellen Hancock 50 10 Dinorwic Street Caernarvon 29/07/1927 John Morgan 395
471 Ellen Pugh 59 Minawel Dinorwic Street 25/08/1927 John Owen Engedi 43
472 Mary Ann Bibby 64 12 Palace Street Carnarvon 01/09/1927 E J Owen 256
473 Evan Williams 56 36 Victoria Street Caernarvon 06/09/1927 J E Hughes Siloh 666
474 Stillborn Child - 2 Beulah Square Caernarvon 03/09/1927 No Service 630 Child of Charles and Mary Owen
475 Catherine Williams 80 24 Garnon Street Caernarvon 08/09/1927 John Owen Engedi 668
476 William Williams 33 12 Snowdon Street Caernarvon 12/09/1927 John Morgan 361
477 Edward William Peters 62 1 Castle Street Caernarvon 22/09/1927 David Hoskins 660
478 Elizabeth Catherine Roberts 40 Brynseiont Hospital Carnarvon 21/09/1927 H O Davies 365
479 Stillborn Child - 4 Well Street Carnarvon 12/10/1927 No Service 343 Child of Frederick and Sarah Bee
480 John Jones 79 37 Margaret Street Caernarvon 21/10/1927 D L Thomas 663
481 Ethel May Westcott 33 Royal Infirmary Chester 22/10/1927 John Morgan 53
482 Francis Phillips 74 6 Clarke Street Caernarvon 27/10/1927 D Hughes 449
483 Julia Sweeney 49 11 Mountain Street Caernarvon 31/10/1927 Father Brunton 460
484 Rowland Edwards 7m 19 Snowdon Street Caernarvon 31/10/1927 John Morgan 293
485 Beriah Gwynfa Evans 79 Penybryn East Twthill 08/11/1927 W Roberts 156
486 Winifred Florence Barnes 27 Linwood Nursing Home Swindon 04/11/1927 John Morgan 397
487 Thomas Roberts 51 22 Hole in the Wall Street 24/11/1927 E J Owen 92
488 Ronald George Rawles 1m 1 Alexandria Terrace Caernarvon 26/11/1927 John Morgan 356
489 Stillborn Child - 11 New Street Caernarvon 24/11/1927 No Service 661 Child of A E and Myfanwy Jones
490 Evan Thomas Jones 59 11 Skinner Street Caernarvon 01/12/1927 David Hoskins 94
491 Dorothy Evans 76 34 Henwalia Carnarvon 03/12/1927 H O Davies 319
492 Hugh Griffith 7d Eryri Hospital Caernarvon 06/12/1927 No Service 628
493 Stillborn Child - Waterloo Port Crossing 06/12/1927 No Service 628 Child of John and Ellen Williams
494 Peter Hughes Jones 1m 62 Bronygarth Caernarvon 07/12/1927 J Camwy Evans 687
495 Ann Jones 73 66 Pool Hill Caernarvon 08/12/1927 E J Owen 628
496 Charles Greaves 69 Eryri Hospital Caernarvon 13/12/1927 J Humphrey Jones 628
497 Marie Katherine Jones 69 Bryn Aber North Road 16/12/1927 R G Roberts Caersalem 672
498 James Edward O'Brien 46 Britannia Hotel Caernarvon 17/12/1927 Father Brunton 371
499 Jane Hughes 95 Eryri Hospital Caernarvon 22/12/1927 Rev Roberts 688
500 Stillborn Child - 32 South Penrallt Caernarvon 21/12/1927 No Service 628 Child Thomas and Mary E Burrows
501 Mary Ann Lewis 87 Eryri Hospital Caernarvon 29/12/1927 J Humphrey Jones 628
502 Jane Bohanna 17 55 Mountain Street Caernarvon 05/01/1928 John Morgan 453
503 James Williams 73 Eryri Hospital Caernarvon 10/01/1928 David Hoskins 664
504 Janet Roberts 63 15 Thomas Street Caernarvon 31/01/1928 J Camwy Evans 49
505 George Trisdale 65 10 Pool Street Caernarvon 06/02/1928 D R Thomas 669
506 Thomas Roberts 24 12 Hole in the Wall Street 11/02/1928 E J Owen 204
507 Reginald Edward Roberts 18 Bodfan Mental Home 14/02/1928 H O Davies 467
508 Thomas Williams 38 22 Margaret Street Caernarvon 25/02/1928 D Thomas 375
509 Mary Williams 77 17 South Penrallt Carnarvon 27/02/1928 J Camwy Evans 462
510 Edward Hall 8m 12 Bank Street Caernarvon 27/02/1928 H O Davies 681
511 Thomas George Metcalfe 16m 37 South Penrallt Caernarvon 01/03/1928 J Humphrey Jones 456
512 Mary Griffith 56 Bodgadfan Uxbridge Square 03/03/1928 David Hoskins 212
513 Sidney Ernest Jacques 32 25 Snowdon Street Caernarvon 07/03/1928 John Morgan 457
514 Elizabeth Hall 8m 12 Bank Street Caernarvon 10/03/1928 H O Davies 681
515 Hugh Thomas Angel 25 12 Mountain Street Caernarvon 10/03/1928 W Llew Evans 344
516 Still born Twins - 29 New Street Caernarvon 10/03/1928 No Service 344 Children of Frank and M Cath Bee
517 Robert Arthur Jones 9d 43 Bridge Street Caernarvon 14/03/1928 John Morgan 368
517A Mary Elizabeth Jones 46 43 Bridge Street Caernarvon 14/03/1928 John Morgan 368
518 Hugh William Jones 82 Eryri Hospital Caernarvon 20/03/1928 J H Jones 628
519 Edwin Jones 79 11 Palace Street Caernarvon 28/03/1928 J G Spackman 142
520 James Holt 47 8 Glanmorfa Tce Llandudno Junction 29/03/1928 H O Davies 459
521 John Owen 63 Awelfryn Victoria Road Caernarvon 31/03/1928 J Camwy Evans 227
522 William Griffith 73 Elernion Segontium Road South 02/04/1928 John Owen Engedi 184
523 Elizabeth Evans 77 3 Maes Cadnant Caernarvon 04/04/1928 D R Thomas 378
524 Richard Edwards 74 1 Clarke Terrace Caernarvon 07/04/1928 E J Owen 675
525 George Francis Williams 62 Winton Meads Vaynol Street 07/04/1928 John Morgan 702
526 Sarah John 74 Eryri Hospital Caernarvon 07/04/1928 J H Jones 627
527 Sarah Ann Jones 72 55 Henwalia Caernarvon 18/04/1928 E J Owen 693
528 Sarah Jane Hughes 62 11 Hill Street Caernarvon 19/04/1928 John Morgan 458
529 Lilian Hughes 6m Gallt y Sil Hospital 26/04/1928 D R Thomas 68
530 Edward Roberts 71 Eryri Hospital Caernarvon 28/04/1928 J Humphrey Jones 627 Body Disintered 26/08/1928
531 Matilda Jones 5d 3 Nelson Terrace Caernarvon 30/04/1928 No Service 628
532 Winifred Jones 18m Eryri Hospital Caernarvon 01/05/1928 J R Thomas 463
533 Catherine Jones 66 37 Margaret Street Caernarvon 03/05/1928 D R Thomas 663
534 Anne Ellis 78 6 Marcus Street Caernarvon 02/05/1928 John Owen Engedi 732
535 Elizabeth Morris 21 60 North Penrallt Caernarvon 12/05/1928 John Morgan 701
Entries Per Page
Displaying Page of