Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

 • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
 • DATE - Dyddiad / Date
 • NAME - Enw / Name
 • SUR - Cyfenw / Surname
 • A - Oed / Age - FA Full Age / Mi Minor or Under Full Age
 • ST - Statws / Status - Bachelor/Widower
 • PROF - Gwaith / Proffesiwn - Rank / Profession
 • RES - Preswyl / Residence
 • NAME - Enw a Gwaith y Tad / Father's Name and Profession
 • NAME - Enw / Name
 • SUR - Cyfenw / Surname
 • A - Oed / Age
 • ST - Statws / Status - Spinster/Widow
 • RES - Preswyl / Residence
 • NAME - Enw a Gwaith y Tad / Father's Name and Profession
ID
DATE
NAME
SUR
A
ST
PROF
RES
FATHER
NAME
SUR
A
ST
RES
FATHER
1 15/09/1837 John Hughes FA Ba Shoemaker Llanystumdwy John Wms Labourer Anne Roberts FA Sp Ty Uchaf John Rbts P Clerk
2 03/11/1837 Griffith Prichard FA Ba Labourer Llandwrog John Prichard Lab Anne Jones FA Sp Brynbychan Wm Jones dec
3 14/11/1837 Thomas Owen FA Ba Labourer Tyddyn Onnen Humph Owen Farmer Catherine Roberts FA Sp Llanaelhaiarn Wm Robert Carpenter
4 01/12/1837 Griffith Evans FA Ba Labourer Llanddeiniolen Gth Evans Coachman Jane Roberts FA Sp Tan y graig Gth Roberts Farmer
5 20/01/1838 Evan Jones Mi Ba Weaver Llanaelhaiarn John Evans Weaver Jane Griffith FA Sp Maes y cwm Gth Davies Farmer
6 27/02/1838 Griffith Humphreys Mi Ba Ag Lab Helig hirion Rowland Gth Farmer Mary Robert FA Sp Pentre bach Thos Robert Farmer
7 30/11/1838 David Thomas FA Ba Labourer Llandwrog John Thomas Agent Jane Williams FA Sp Llwyn y pric Wm Thomas Tailor
8 01/12/1838 William Jones FA Ba Labourer Llangybi John Evans Farmer Lowry Griffith FA Sp Llanaelhaiarn Gth Griffiths Pauper
9 12/01/1839 Humphrey Williams FA Ba Farmer Tyddyn coch Gth Williams Farmer Catherine Jones FA Sp Tyddyn drain Wm Jones Innkeeper
10 07/06/1839 William Roberts FA Ba Quarryman Llanwnda Rbt Roberts Mariner Alice Jones FA Sp Ty newydd John Davies Farmer
11 15/06/1839 William Prichard FA Ba Mason Tyn mynydd Richard Rbts Mason Jane Griffiths FA Sp Lleiniau hirion John Gth Farmer
12 19/07/1839 Robert Griffith FA Ba Taylor Abererch Thos Griffith Lab Lowry Jones FA Sp Maesneuadd Owen Jones Farmer
13 28/09/1839 David Owens FA Ba Joiner Tyn Llan Owen Rbts Joiner Margaret Jones FA Sp Caer wrach John Rbts Farmer
14 31/12/1839 John Williams FA Ba Quarryman Llandwrog Wm Prichard Lab Gaynor Griffiths FA Sp Caer nosydd Gth Evan Farmer/Weaver
15 13/05/1840 Benjamin Williams FA Ba Labourer Pentre Wm Francis Lab Jane Griffith FA Sp Tyn Gelan Gth Thomas Lab
16 20/05/1840 Elias Williams FA Ba Labourer Tyddyn coch Gth Williams Farmer Anne Jones FA Sp Cefn buardda John Jones Farmer
17 04/07/1840 William Griffith FA Ba Farmer Penmorfa Gth Roberts Farmer Elizabeth Thomas FA Sp Moelfra bach Gth Thomas Farmer
18 18/11/1840 Richard Parry FA Ba Farmer Pentre bach Henry Jones Farmer Catherine Humphrey FA Sp Pentre bach Humphrey Gth Farmer
19 24/11/1840 Robert Price FA Ba Farmer Tyddyn Madyn Owen Price Farmer Anne Thomas FA Sp Cwm ceiliog Richard Thomas Farmer
20 02/12/1840 Robert Williams FA Ba Farmer Llanfihangel P Wm Morgan Farmer Martha Thomas FA Sp Moelfra bach Gth Thomas Farmer
21 16/03/1841 Griffith Humphreys FA Ba Farmer Penllechog Rbt Griffith Farmer Margaret Jones FA Sp Tyddyn drain Wm Jones Farmer
22 14/05/1841 John Jones FA Ba Labourer Ynys y llan John Jones Lab Amy Jones FA Sp Tai newyddion John Parry Lab
23 12/06/1841 Richard Rowland FA Ba Farmer Caer ferch Rowland Prichard Farmer Lowry Thomas FA Sp Cwmceiliog Richard Thomas Farmer
24 02/07/1841 Hugh Williams FA Ba Miner Llanllyfni William Sacheus Miner Gainor Griffith FA Wi Terfyn dau blwyf Gth Thomas Farmer
25 03/11/1841 John Prichard FA Ba Yeoman Rhendre fawr Richard Evans Yeoman Mary Griffith FA Wi Elernion Richard Owen Farmer
26 09/11/1841 Owen Griffith FA Wi Farmer Bryn mawr Ellis Gth Farmer Elizabeth Prichard FA Wi Bryn bychan Gth Williams Farmer
27 19/11/1841 Richard Roberts FA Ba Mason Tyn y mynydd Richard Rbts Mason Margaret Evans FA Sp Rhendre Robert Evans Miller
28 28/12/1841 Joseph Hughes FA Ba Labourer Cwmgwara John Hughes Farmer Catherine Robert FA Sp Ynys goch Mill Wm Robert Kiln dryer
29 08/07/1842 William Jones FA Ba Labourer Caer wrach John Robert Farmer Anne Williams FA Sp Tyddyn drain Richard Wms Farmer
30 07/12/1842 Henry Thomas FA Ba Taylor Llwyn y pric Wm Thomas Farmer Catherine Jones FA Sp Llangybi Moses Jones Farmer
31 17/02/1843 Robert Griffith FA Wi Quarryman Llandwrog No name Dorothy Williams FA Sp Tyn y mynydd Wm Prichard Farmer
32 11/11/1843 Griffith Williams FA Ba Farmer Llangybi Methusalem Wms Farmer Elizabeth Roberts FA Sp Bronmiod Evan Rbts Labourer
33 15/11/1843 Robert Thomas FA Ba Husbandry Pentre bach Thomas Rbts Farmer Margaret Jones FA Sp Llangybi John Wms Blacksmith
34 13/04/1844 John Evans FA Wi Farmer Tynewydd Evan Jones Farmer Elizabeth Roberts FA Sp Tynewydd Rbt Roberts Carpenter
35 06/09/1844 Owen Thomas FA Ba Shoemaker Llithfaen Gth Thomas Shopkeeper Anne Roberts FA Sp Tan y graig Gth Roberts Farmer
36 14/09/1844 John Williams FA Ba Farmer Penrhos Wm Jones Farmer Dorothy Hughes FA Sp Rhynfor Owen Owens Farmer
37 30/11/1844 Robert Owen Mi Ba Labourer Corsceilia Robert Owen Farmer Jonet Jones FA Sp Cors ceilia John Jones Farmer
38 17/12/1844 Owen Edwards FA Ba Quarryman Llanllyfni Edward Wms Quarryman Lowry Jones FA Sp Bryn mawr Wm Jones Farmer
39 20/01/1845 Richard Rowlands FA Wi Labourer Moelfra bach Rowland Prichard Farmer Mary Griffiths FA Sp Tyddyn hir David Griffith Farmer
40 05/07/1845 John Jones FA Ba Labourer Castell Sinai John Willaims Lab Catherine Prichard FA Sp Bryn bychan Elias Prichard Farmer
41 12/06/1846 James Hughes FA Ba Labourer Bryn geifa Hugh Roberts Mason Mary Evans FA Sp Pwll y march Robert Evan Lab
42 05/12/1846 Robert Parry FA Ba Labourer Elernion Henry Wms Labourer Margaret Jones FA Sp Glanygors John Wms Lab
43 12/12/1846 John Williams FA Ba Labourer Caefncaerferch Wm Roberts Shoemaker Jane Thomas FA Sp Ty Coch Thos Williams Lab
44 26/12/1846 Henry Roberts FA Ba Labourer Pentrebach Thos Roberts Farmer Catherine Thomas FA Sp Cwmceiliog Richard Thomas Farmer
45 26/12/1846 Griffith Humphreys FA Ba Labourer Tyn y craig Rbt Humphrey Joiner Mary Jones FA Sp Brynygadfa Hugh Jones Lab
46 27/01/1848 Robert Humphreys FA Wi Farmer Tyn y craig No name Elizabeth Jones FA Sp Tir du No name
47 12/01/1848 Samuel Thomas FA Ba Labourer Penllechog No name Mary Jones FA Sp Rallt John Evans Lab
48 10/02/1849 David Evans FA Ba Farmer Bodfean Rbt Evans Farmer Lowry Roberts FA Sp Bronmiod Thos Roberts Farmer
49 16/02/1849 Robert Thomas FA Wi Farmer Tyddyn bach Thos Roberts Farmer Ellen Griffith FA Sp Tyddyn hir Gth Davies Farmer
50 21/07/1849 Thomas Pierce FA Ba Labourer Penllechog Thos Pierce Labourer Anne Jones FA Sp Llanaelhaiarn John Wms Lab
51 30/11/1849 Evan Williams FA Ba Labourer Moelfra Harry Williams Lab Elizabeth Jones FA Sp Muriau No name
52 24/05/1850 John Hughes FA Ba Labourer Uwchlawffynnon No name Judith Jones FA Sp Bryngadfa Hugh Jones Gardener
53 Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void
54 03/12/1850 Owen Roberts FA Ba Weaver Tynllan Richard Rbts Stonemason Mary Hughes FA Sp Penbwlch Enoch Wms Labourer
55 01/02/1851 Robert Griffith FA Ba Labourer Cym Clynnog Morris Gth Farmer Mary HUghes FA Sp Gwydir bach No name Farmer
56 01/02/1851 William Hughes FA Ba Labourer Abererch Hugh Hughes Tanner Martha Williams FA Sp Rhyd y lan William Wms Sadler
57 17/05/1851 Robert Griffith FA Ba Labourer Lleiniau hirion No name Elizabeth Williams Mi Sp Ty Coch Thos Williams Lab
58 19/11/1851 Rowland Tudor FA Ba Labourer Bronmiod ? Tudor Woodman Elizabeth Evans FA Sp Pwll y March Robert Evans Farmer
59 Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void
60 05/12/1851 John Jones FA Ba Sailor Tyddyn drain William Jones Innkeeper Catherine Price Mi Sp Llech cwm Rice Morris Yeoman
61 06/12/1851 Griffith Evans FA Ba Labourer Cleneny Evan Prichard Lab Dorothy Williams FA Sp Llanaelhaiarn John Williams Lab
62 02/06/1852 Richard Thomas FA Ba Farmer Cefncaeferch John Prichard Farmer Jane Roberts FA Sp Bron y Miod Morris Roberts Farmer
63 11/06/1853 Evan Jones FA Ba Labourer Penmorfa No name Dorothy Williams FA Sp Ty Coch Thos Williams Lab
64 03/12/1853 Owen Jones FA Ba Stone Cutter Gwyndu Mawr No name Elinor Evans FA Sp Hen Efail Robert Evans Miller
65 24/06/1854 Owen Hughes FA Ba Farmer Moelfra Mawr Hugh Davies Farmer Mary Hughes FA Sp Cwm corin Morris Hughes Farmer
66 08/09/1854 Richard Williams FA Ba Labourer Llanaelhaiarn No name Margaret Thomas FA Sp Llwyn y pric Wm Thomas Tailor
67 12/09/1854 David Roberts FA Ba Stone Mason Tyn y Gors John Roberts Farmer Anne Davies Mi Sp Tyn y Gors Jonathan D ? Preacher
68 21/11/1855 Robert Thomas FA Ba Mariner Fronoleu Evan Thomas Farmer Elizabeth Price FA Sp Tyddyn drain Rees Morris Farmer
69 08/12/1855 Thomas Williams FA Ba Labourer Clynnog Charles Wms Lab Anne Griffith FA Sp Llanaelhaiarn Emanuel Griffith Lab
70 23/08/1856 William Jones FA Wi Labourer Tyddyn Eglwys No name Elizabeth Roberts FA Wi Hendre William Thomas Lab
71 14/11/1856 Richard Thomas FA Ba Farmer Sychnant Robert Thomas Farmer Jane Jones FA Sp Caer Hafodty Griffith Jones Farmer
72 28/11/1856 Hugh Williams Mi Ba Labourer Abererch No name Jane Owen FA Sp Planwydd Ellis Owen Farmer
73 21/02/1857 William Jones 23 Ba Mason Llanaelhaiarn Robert Jones Lab Elizabeth Evans 23 Wi Tyddyn Drain William Owen Lab
74 12/09/1857 William Jones FA Ba Labourer Tafarn Newydd No name Elizabeth Griffith Mi Sp Llech garan Henry Griffith Farmer
75 24/03/1858 Humphrey Roberts FA Ba Stone Cutter Hendre Rbt Humphrey Joiner Margaret Griffith FA Sp Nant bach William Griffith Farmer
76 05/04/1858 John Hughes FA Ba Smith Cwm No name Esther Davies FA Sp Tyn y Gors John Davies Farmer
77 22/05/1858 Thomas Thomas FA Ba Stone Cutter Gwydr Mawr Rbt Thomas Stone Cutter Dorothy Williams FA Sp Turnpike Rbt Wms Stone Mason
78 25/09/1858 Jeremiah Jones FA Ba Stone Cutter Gwydir Mawr Henry Jones Lab Grace Thomas FA Sp Llwyn y pric No name
79 17/11/1858 Griffith Griffiths FA Ba Labourer Tynycethin Griffith Jones Lab Margaret Evans Mi Sp Tynymynydd Wm Jones Weaver
80 14/01/1859 John R Jones FA Ba Master Mariner Cefn Meusydd Thomas Jones Farmer Ann Jones FA Sp Morfa Hugh Jones Farmer
81 28/05/1859 Robert Jones FA Ba Labourer Tynymynydd John Ellis Lab Dorothy Thomas Mi Sp Planwydd No name
82 05/12/1859 Owen Ellis FA Ba Painter Village Ellis Owen Farmer Ann Roberts FA Sp Tanygraig Robert Roberts Farmer
83 10/12/1859 William Williams FA Ba Labourer Tyuchaf Pistyll Wm Williams Lab Laura Williams FA Sp Tynewydd Hugh Williams Lab
84 22/02/1860 Richard Hughes FA Ba Draper Llangian Rd Hughes Shopkeeper Mary Humphreys FA Sp Llanaelhaiarn Gth Humphys Shopkeeper
85 20/04/1860 Rowland Prichard FA Ba Farmer Cwm Elias Prichard Farmer Laura Jones FA Sp Pistyll Wm Jones Innkeeper
86 28/04/1860 William Jones FA Ba Stone Cutter Llanaelhaiarn John Jones Stonecutter Mary Jones Mi Sp Bwlcin Wm Edwards Joiner
87 07/07/1860 William Roberts FA Ba Farmer Llanarmon Gth Roberts Farmer Anne Davies FA Sp Moelfre Fawr Hugh Davies Farmer
88 09/11/1860 Thomas Jones 21 Ba Farmer Llanystumdwy Evan Jones Farmer Anne Jones 18 Sp Moelfre Bach Thomas Jones Farmer
89 29/12/1860 Robert Jones FA Ba Labourer Clynnog Griffith Williams Lab Jane Williams FA Sp Rhydllan Robert Jones Lab
90 09/02/1861 John Williams FA Ba Stone Cutter Hen Turnpike Rbt Wms Stone Cutter Ann Williams Mi Sp Ty Capel No name
91 11/12/1861 Robert Jones FA Ba Gamekeeper Llanfrothen No name Jane Williams FA Sp Village No name
92 12/07/1862 Robert Roberts FA Ba Stone Cutter Village No name Ellinor Hughes FA Sp Rhydyllan John Hughes Shoemaker
93 28/02/1862 John Roberts FA Ba Stone Cutter Cae Croppa Wm Roberts Farmer Mary Williams FA Sp Hen Efail Benjamin Wms Lab
94 05/09/1863 Jacob Williams FA Ba Carpenter Village Gth Jacob Carpenter Jane Jones FA Sp Pentrebach Wm Jones Farmer
95 20/02/1864 Owen Owens FA Ba Farmer Tynyllan Owen Owens Farmer Anne Jones Mi Sp Llithfaen Isaf John Jones Farmer
96 15/03/1864 Richard Griffith FA Wi Farmer Tu du No name Elizabeth Jones FA Sp Tanybwlch Ellis Jones Yeoman
97 29/06/1865 William Jones FA Ba Labourer Llandwrog No name Elizabeth Hughes FA Sp Croes higol Rbt Hughes Farmer
98 19/04/1870 Humphrey Griffith 24 Ba Settsman Glanyrafon Emmanuel Gth Lab Jane Roberts 21 Sp Lleiniau hirion Wm Roberts Stonemason
99 28/05/1870 John Wm Gapper 21 Ba Engineer Nanthouse Wm J Gapper Solicitor Ann Jones 23 Sp Erwsant William Jones Joiner
100 07/11/1871 Richard Roberts 24 Ba Setquarrier Glanygors Richard Rbts Mason Harriet Fortiscue 21 Sp Brynffynon Wm Fortiscue Setsquarrier
101 09/12/1871 Morris Owens 30 Ba Slate Quarrier Llanllyfni Wm Owens Slatequarrier Ann Roberts 24 Sp Cwmceiliog mawr Henry Rbts Labourer
102 13/05/1875 William Evans 37 Ba Setsman Llanaelhaiarn Robert Evans Setsman Anne Jones 39 Sp Llangybi John Roberts Labourer
103 18/06/1875 David Owens 28 Ba Shoemaker Hendre David Owen Lab Mary Jones 26 Sp Hendre John Jones Lab
104 25/08/1875 Thomas Evans 21 Ba Settsman Bronhyfryd David Evans Lab Mary Williams 23 Sp Bronhyfryd John Williams Blacksmith
105 07/04/1876 Elias Evans 36 Wi Settsman Dafran Newydd Robet Evans Settsman Barbara Lloyd 41 Wi Dafarn Newydd John Wm Price Seaman
106 16/05/1876 Morris Griffiths 40 Ba Tanner Criccieth John Gths Farmer Margaret Owen 33 Sp Llethrddu Griffith Owen Farmer
107 18/09/1876 Thomas Baum 24 Ba Settsman Hendre Joseph Baum Settsman Henrietta C Bott 20 Sp Hendre William Bott Settsman
108 20/08/1877 Richard Evans FA Wi Blacksmith Penrhos John Evans Farmer Gwen James FA Sp Hendre Rd James Stonemason
109 10/09/1877 William Roberts 35 Ba Labourer Llwynypric John Roberts Ellen Jones 28 Sp Llwynypric Asaph Jones Sawyer
110 01/10/1877 Lewis Williams 20 Ba Settsman Fronhyfryd John Williams Blacksmith Elin Williams 21 Sp Hen Turnpike Griffith Williams Lab
111 27/10/1877 Hugh Parry 24 Ba Labourer Llanarmon Watkin Parry Mariner Jane Roberts 28 Sp Tanyfynwent Henry Roberts Lab
112 24/12/1877 Joseph Antill 21 Ba Settsman Hendre Francis Antill Lab Jane Rowlands 19 Sp Hendre John Rowlands Settsman
113 24/12/1877 John Williams 21 Ba Settsman Hendre Walter Williams Baker Mary Ann Newbold 18 Sp Hendre Charles Newbold Settsman
114 27/12/1877 George Fortiscue 21 Ba Settsman Hendre Wm Fortiscue Settsman Rhoda Ward 19 Sp Hendre Jas Ward Framework Knitter
115 14/06/1878 Peter Williams 25 Ba Labourer Llanarmon Peter Wms Farmer Janet Price 23 Sp Hendre Robert Price Farmer
116 29/10/1879 Robert Williams FA Ba Labourer Tyddyn Mawr William Jones Shoemaker Laura Rowlands FA Sp Cwm Ceiliog Rd Rowlands Farmer
117 27/11/1879 Samuel Jones FA Ba Settsman Trevor William Jones Lab Mary Ann Bott FA Sp Trevor William Bott Settsman
118 29/01/1880 David Williams FA Ba Settsman Llanaelhaiarn Gth Williams Labourer Gwen Ellen Roberts FA Sp Nevin John Wilson Rbts Captain
119 16/11/1880 Samuel Roberts FA Ba Joiner Farren Street David Roberts Tailor Elizabeth Williams FA Sp Schoolhouse John Williams Joiner
120 12/07/1881 John Bunney FA Ba Settsman Trevor Wm Bunney Quarryman Sarah C Fortescue FA Sp Trevor Wm Fortescue Settsman
121 16/02/1884 Thomas Jones FA Ba Settsman Lime Street Hugh Jones Sailor Catherine Jones FA Sp Lime Street Robert Jones Miner
122 18/11/1884 William Owen FA Ba Labourer Llandwrog John Owen Farmer Appilonia Hughes FA Sp Tyddyn Eglwys Farmer
123 23/05/1885 Henry Roberts 19 Ba Labourer Village Henry Roberts Lab Ellen Ann Jones 22 Sp Murgoeden Richard Jones Joiner
124 30/10/1886 Robert Williams 23 Ba Settsman Trevor Rbt Williams Labourer Ellen Hughes 18 Sp Trevor Mathias Hughes Settsman
125 04/01/1887 Robert Jones FA Ba Settsman Trevor No name Jane Jones FA Sp Bwlcyn William Jones Settsman
126 13/04/1887 Lewis Owen FA Ba Sailor Trevor Lewis Owen Tailor Elizabeth Williams FA Sp Trevor Robert Williams Settsman
127 12/11/1887 John Jones 23 Ba Settsman Ysgubor Wen Griffith Jones Settsman Jane Williams 20 Sp Tyddyn r Eglwys Wm Williams Farmer
128 12/03/1888 John Jones 37 Ba Foreman Factory Robert Jones Lab Elizabeth Jones 33 Sp Factory Owen Jones Eng Driver
129 25/08/1888 Henry Williams 21 Ba Settsman Trevor Thos Williams Settsman Jane Jones 22 Sp Trevor Robert Jones Miner
130 17/05/1889 John Jones 22 Ba Labourer Farren Street Henry Jones Lab Mary Ellen Hughes 20 Sp Farren Street John Hughes Miner
131 16/07/1894 William Thomas 25 Ba Mariner Portnant Wm Thomas Mariner Leah Williams 26 Sp Farren Street Rbt Williams Settsman
132 Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void
133 03/02/1896 Rd Rowland Jones 26 Ba School Master Anglesey Rowland Jones Quarryman Mary A E Sharpe 21 Sp Plas Eifl Joseph Sharpe Q Manager
134 04/07/1898 William Humphreys 24 Ba Plasterer Kirkdale John Humphreys Plasterer Ellen Sharpe 22 Sp Plas yr Eifl Joseph Sharpe Q Manager
135 23/07/1898 William Philips 21 Ba Settsman Mount Pleasant Thomas Philips Settsman Kate Jones 17 Sp Ysgubor Wen Griffith Jones Farmer
136 29/03/1899 Hugh Evans 43 Wi Stone Cutter Minffordd Thos Evans Quarryman Jane Ann Jones 30 Sp Minffordd Evan Evans Labourer
137 27/11/1899 Richard Thomas 27 Ba Labourer Tyn Llan Gth Thomas Labourer Anne Jones 32 Wi Mount Pleasant Henry Hughes Lab
138 04/09/1900 Ernest Ormerod 24 Ba Jeweller Trevor Rbt Ormerod Jeweller Elizabeth A Jones 27 Sp Trevor Benj O Jones S Master
139 01/10/1900 George Bott 29 Ba Settsman Farren Street William Bott Settsman Margaretta J Bowen 26 Sp Rivals Inn Thos Bowen Hotel Keeper
140 04/11/1902 William F Gapper 29 Ba Farmer/P Clerk Bryn Hyfryd J W Gapper Engineer Jane Davies 30 Sp Llangynog Thos Davies Farmer
141 31/03/1904 Claudeious L Coleman 28 Ba Mech Engineer Trevor Wm Coleman Quarryman Mary Ellen Roberts 32 Trevor Rd Roberts Settsman
142 24/12/1907 Richard Thomas 36 Wi Labourer 6 Ceiri Terrace Gth Thomas Labourer Lydia Owens 29 Sp Llethr Ddu John Owen Settsman
143 11/01/1910 William Baum 29 Ba Settsmaker Trevor Thomas Baum Settsmaker Catherine L Roberts 27 Sp Trevor Rd Roberts Settsmaker
144 27/06/1911 William J Evans 26 Ba Tkt Examiner Holyhead John Evans Police Officer Cordelia M Cooke 26 Sp Trevor Thos Cooke Settsmaker
145 12/09/1911 Charlie Webber 28 Ba Fitter Trevor Richard Webber Farmer Lillian Roberts 20 Sp Trevor Richard Rbts Settsmaker
146 16/05/1913 Griffith Williams 32 Ba Settsmaker Brynffynnon Lewis Wms Settsmaker Elizabeth Owens 26 Sp Anglesey Rd Owens Stonemason
147 15/10/1913 William Owen 39 Wi Settsmaker Llanfairfechan John Owen Miner Anna Mary Bott 40 Sp Croeshigol No name
148 28/05/1917 Noah Cox 22 Ba Soldier Bedford Noah Cox Q Manager Elizabeth V Jones 21 Sp Eifl Road Thos Jones Settsmaker
149 28/05/1917 George W Brain 22 Ba Discharged Soldier Warwick Dan Brain Thatcher Lavinia E Jones 19 Sp Eifl Road Thos Jones Settsmaker
150 18/06/1917 Richard E Griffiths 28 Ba Soldier Eifl Road Richard Griffith Miner Susie A J Evans 22 Sp Eifl Road Owen Evans Butcher
151 05/08/1918 Frederick J Mead 31 Ba Discharged Soldier Coventry Frederick Mead Lab Amelia M Jones 24 Sp Eifl Road Thomas Jones Settmaker
152 05/05/1920 James C McPherson 20 Ba Engineer Rock Cottage Simon McPh Q Manager Elizabeth M Masson 19 Sp Rock Cottage Jas Masson Boiler Maker
153 02/10/1922 Griffith R Jones 27 Ba Settsmaker Planwydd Thomas Owen Quarryman Sydney E Owen 27 Sp Talsarn Rbt Jones Settsmaker
154 02/04/1923 Arthur H Strello 27 Ba Fitter Eifl Road Albert Strello Driver Leah Higgs 26 Sp Eifl Road Frank Higgs Carter
155 18/06/1923 Griffith W Owen 26 Ba Clerk Llwynaethnen Owen Owens Farmer Elizabeth Hughes 24 Sp Trevor Hy W Hughes M Mariner
156 04/09/1923 Evan Owen 38 Ba Farmer Fourcrosses John Owen Farmer Ellen H Parry 44 Sp Llanaelhaiarn Henry Parry Joiner
157 05/11/1924 Griffith R Thomas 26 Ba Settsman Penrhiwroen Richard Thomas Lab Nellie C Daniels 24 Sp Trevor Joseph Daniels Foreman
158 18/02/1925 Evan P Evans 28 Ba Joiner Tan y Graig Evan Evans Farmer Elizabeth Thomas 21 Sp Tan y graig Wm Thomas Sailor
159 01/09/1925 William S Jones 24 Ba Butcher Caernarvon Richard Jones Farmer Nora K Sharpe 21 Sp Eifl Road Wm Sharpe Settsmaker
160 29/09/1925 Thomas J Roberts 27 Ba Engine Driver Penmaenmawr Evan Roberts Quarryman Doris M Evans 29 Sp Eifl Road Owen Evans Butcher
161 03/06/1926 Richard D Griffiths 26 Ba Engineer Ynys Evan J Gths Farmer Maggie Williams 20 Sp Morfa Trevor John Williams Farmer
162 10/08/1926 Hughie Owen 27 Ba Quarryman Llwynaethnen Owen Owen Farmer Kate Thomas 22 Sp West End Trevor Henry Thomas Quarryman
163 14/10/1926 William P Jones 46 Wi Farmer Sea View Trevor James Jones Farmer Ellen Williams 45 Sp Sea View Trevor Elis Williams Builder
164 08/01/1927 John Hughes 50 Wi Quarryman Eifl Road Richard Hughes Sailor Margaret E Jones 46 Wi Pwllheli Wm Griffith Painter
165 21/09/1928 Llewelyn T Williams 27 Ba Quarryman River Terrace Mark T Wms Settsmaker Margaret M Jones 21 Sp Trevor Gth T Jones Settsmaker
166 30/11/1928 Robert J Owen 26 Ba Quarryman Trevor Owen Owens Farmer Elizabeth A Thomas 25 Sp Green Terrace J R Thomas Quarryman
167 07/02/1931 David H Evans 31 Ba Quarryman Old Factory Hugh Evans Stonemason Eluned Cooke 22 Sp Pwllheli James Cooke School M
168 03/10/1931 Emlyn Griffith 21 Ba Quarryman Lome Street Wm Griffith Quarryman Rebecca Hughes 18 Sp Lime Street John Hughes Quarryman
169 03/05/1932 Leslie Brain 25 Ba Labourer Trevor Daniel Brain Lab Elsie Baum 21 Sp Trevor William Baum Settsmaker
170 15/05/1933 Ebenezer Jones 25 Ba Shop Assistant Maesyllyn Wm Jones Quarryman Annie L Watkinson 19 Sp Eifl Road W Watkinson Quarryman
171 03/12/1934 Hughie N Jones 31 Ba Quarryman Eifl Road Thomas Jones Miner Mary Ann Jones 29 Sp Miin y Don Richard Jones Quarryman
172 09/07/1935 Moses Williams 27 Ba Shoemaker Bodafon Terrace No name Mary Kate Williams 28 Sp Swan Terrace Hugh Wms Quarryman
173 17/08/1936 Rhys Parry Williams 24 Ba Hairdresser Caernarvon W B Wms Draper Rowena Jones 23 Sp Eifl Road William Jones Miner
174 18/11/1936 James A Jones 30 Ba Driver Tan y fynwent Owen Jones Labourer Gwen Ellen Thomas 26 Sp Clynnog Rbt Thomas Farmer
175 17/07/1936 Robert J Jones 28 Ba Quarryman Llithfaen Wm Jones Quarryman Elizabeth Williams 23 Sp 2 Bodafon Gth Williams Quarryman
176 01/09/1938 William G Williams 22 Ba Grocer/Driver Llithfaen Griffith A Wms Quarryman Tydvil Jones 24 Sp Trevor Evan H Jones Miner
177 17/11/1938 Naphtali Jones FA Ba Labourer Eifl Road Naphtali Jones Labourer Maggie McGregor FA Wi Eifl Road David Lang Labourer
178 05/07/1940 David E Davies 28 Ba Mechanic Penygroes Gth E Davies Platelayer Lilian E Parry 23 Sp Erw Row Sant Gth Parry Quarryman
179 17/07/1940 William J Griffith 25 Ba Farmer Elernion John Griffith Farmer Agnes M Kirkpatrick 26 Sp Eifl Road Fred Kirkpatrick Labourer
180 31/08/1940 Selwyn V Hughes 27 Ba Blacksmith Clynnog Philip Hughes Settmaker Kate Ann Williams 26 Sp Bryn Awel Hugh Parry Quarryman
181 05/11/1940 William G Parry 32 Ba Joiner Llanfairfechan Moses Parry Fishmonger Bertha Japheth 22 Sp Lime Street Robert Japheth Painter
182 14/02/1941 Thomas Owen 44 Ba Quarryman Mor Awel Trevor Lewis Owen Sailor Esther Edwards 32 Sp Trevor Wm Edwards Quarryman
183 10/06/1941 Cyril K Baum 25 Ba P O Engineer Trevor William Baum Settmaker Margaret V Evans 25 Sp Voelas E J Evans Shopkeeper
184 28/04/1942 Richard W W Edwards 27 Ba Shopkeeper Penygroes Wallace Edwards Farmer Margaret W McGregor 27 Sp Gwelfor Trevor Wm McGregor Army
185 25/11/1942 Samuel Jones 24 Ba Farmer Tany Graig Farm Wm Jones Farmer Elizabeth E Laing 22 Sp Tan y Graig Arthur Laing Quarryman
186 18/12/1942 Robert O Jones 30 Ba Motor Driver Lime Street Evan Jones Gardener Olwen Roberts 23 Sp Rhydygwystl Robert E Rbts Quarryman
187 27/03/1943 Bryan M S A Jones 36 Ba Soldier Llanberis Capt A Jones Margaret E Hughes 32 Sp Eifl Road Wm Hughes Quarryman
188 08/10/1943 John R Evans 22 Ba Merchant Navy Pwllheli Thomas Evans Navy Laura C Cox 20 Sp Bodawel Noah Cox Fitter
189 15/08/1944 William Kirkpatrick 24 Ba Navy Trevor Fred Kirkpatrick Lab Gertrude G Owen 19 Sp Llanrug Richard Owen Lab
190 06/07/1945 David B Cox 26 Ba Sapper Bodawel Noah Cox Fitter Enid Roberts 24 Sp Ceiri Terrace Thos Roberts Quarryman
191 26/01/1946 Frank Eric Newbold 32 Ba Soldier Trevor Charles Newbold Q Agent Ellen Hughes 30 Sp Green Terrace Cadwalader H Mariner
192 19/06/1946 John Williams 25 Ba Monumental Mason Erw Sant John Wms Quarryman Christina Hughes 31 Sp Groeshigol Terrace John Hughes Quarryman
193 20/12/1946 Evan Owen Jones 27 Ba Quarryman Llithfaen Wm Jones Quarryman Ellen Parry 20 Sp 3 Bryn Awel Hugh Parry Quarryman
194 01/02/1947 Bertie Cox 26 Ba Quarryman Bodawel Noah Cox Fitter Maria Scratcher 23 Sp Bodawel Rbt Scratcher Nurseryman
195 05/06/1948 Leslie A Burnham 21 Ba Soldier Plas yr Eifl Reg Burnham Lab Muriel Cowan 26 Sp Plas yr Eifl Wm F Cowan Male Nurse
196 19/06/1948 William R Jones 28 Ba Quarryman Eifl Road Wm Jones Quarryman Gwerfyl Williams 21 Sp Lime Street Rd O Wms Quarryman
197 09/10/1948 Richard Lloyd 44 Ba Farmer Fourcrosses Rbt Lloyd Farmer Elizabeth J Lewis 32 Sp Maes y Cwm John Lewis Joiner
198 04/12/1948 Stanley J Yorston 26 Ba Soldier Northants Charles Yorston Engineer Ellen J Sharpe 23 Sp Eifl Road John C Sharpe Quarryman
199 09/04/1949 John Thomas 29 Ba Loco Driver Eifl Road Rbt O Thomas Quarryman Mae Hughes 27 Sp Green Terrace Harry Hughes Quarryman
200 26/11/1949 Elfed Roberts 25 Ba Railwayman Penisarwaen O W Rbts Quarryman Margaret M Owen 24 Sp Eifl House G W Owen Foreman
201 28/06/1950 David M Jones 27 Ba Quarry Clerk Llithfaen Idwal Jones Quarryman Joyce M Jones 27 Sp Eifl Road Wm Jones Quarryman
202 28/03/1951 Gwilym Ll Hughes 26 Ba Blacksmith Trevor Rbt Hughes Quarryman Edwina M Owen 26 Sp Eifl House G W Owen Foreman
Entries Per Page
Displaying Page of