Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • CERE - Seremoni / Ceremony
  • HISTORY - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
AGE
CERE
HISTORY
854 William Samuel Owens Brauchmelyn 01/01/1867 62 John Morgan
855 Margaret Roberts Gerlan Bethesda 02/01/1867 70 Thomas Meredith
856 William M Williams Ogwen Terrace Bethesda 04/01/1867 34 John Morgan
857 Jane Evans Pontuchaf 07/01/1867 3 Thomas Meredith
858 Catherine Evans Pontuchaf 07/01/1867 2 Thomas Meredith
859 Price Griffith Williams 34 Cilfodan Street Pantdreiniog 08/01/1867 8m John Morgan
860 John Owens Pant Bethesda 09/01/1867 73 John Morgan
861 Hugh Jones Mill Street Bethesda 11/01/1867 8m John Morgan
862 Catherine Jones Lock Up Street Bethesda 15/01/1867 30 John Morgan
863 Richard Hughes Pantdreiniog 16/01/1867 30m John Morgan
864 Margaret Ann Evans Pontuchaf 17/01/1867 5 John Morgan
865 Ann Jones Tyn y Coed Llidiardygwenyn 19/01/1867 30m John Morgan
866 Hugh Roberts Pen y Bryn Bethesda 21/01/1867 10m John Morgan
867 Letitia Williams Llidiairdygwenyn 23/01/1867 7 John Morgan
868 Hugh Jones Lock Up Street Bethesda 24/01/1867 3 John Morgan
869 John Davies Castell Llandegai 26/01/1867 6 John Morgan
870 Henry Jones Pritchard 10 Pen y Bryn 29/01/1867 3m John Morgan
871 Owen Williams 9 Pen y Bryn 29/01/1867 4 John Morgan
872 Margaret Roberts Twr 29/01/1867 65 John Morgan
873 Thomas Williams Cilfodan Street Pantdreiniog 29/01/1867 58 John Morgan
874 Mary Williams Swan Inn Bethesda 31/01/1867 35 John Morgan
875 William Williams Middle Street Pantdreiniog 08/02/1867 32 John Morgan
876 John Hughes Grey Street Pantdreiniog 09/02/1867 23 John Morgan
877 William Owens Caerberllan 14/02/1867 68 John Morgan
878 Robert Williams Caersalem Bethesda 14/02/1867 63 John Morgan
879 Elizabeth Williams Bryn Terrace Pen y Bryn 25/02/1867 18m John Morgan
880 William Rowlands Pan y Bryn 25/02/1867 54 John Morgan
881 Phoebi Jones Pen y Bryn 28/02/1867 18 John Morgan
882 John Williams Braichmelyn 28/02/1867 20 John Morgan
883 Ellin Roberts Cilfodan Carneddi 06/03/1867 5m Thomas Meredith
884 Elizabeth Thomas Cilfodan Street Pantdreiniog 06/03/1867 29 Thomas Meredith
885 Elizabeth Ann Jones Bryntirion Bethesda 06/03/1867 1 John Morgan
886 Ellin Evans Pontuchaf 07/03/1867 70 John Morgan
887 Ann Williams Gerlan 13/03/1867 10m James Jones
888 Elizabeth Williams Twr Bethesda 14/03/1867 59 John Morgan
889 Elizabeth Jones Middle Street Pantdreiniog 18/03/1867 27 James Jones
890 Jane Williams King's Head Bethesda 20/03/1867 70 John Morgan
891 Ellin Griffiths Gerlan Bethesda 29/03/1867 9w John Morgan
892 Elizabeth Hughes Middle Street Pantdreiniog 30/03/1867 4 James Jones
893 William Jones Middle Street Pantdreiniog 01/04/1867 10w James Jones
894 David Williams Llidiairdygwenyn 03/04/1867 21 James Jones
895 Ellin Morris Watter Street Pantdreiniog 06/04/1867 7m James Jones
896 Jane Jones Twr Bethesda 06/04/1867 33 James Jones
897 Catherine Lewis Tan y Ffordd Pantdreiniog 11/04/1867 18m John Morgan
898 Elizabeth Jones Bryn Teg Pantdreiniog 13/04/1867 31 James Jones
899 Robert Jones Cilfodan Street Pantdreiniog 15/04/1867 7m James Jones
900 Grace Jones Twr Bethesda 15/04/1867 3 James Jones
901 Owen Morris Pen y Bryn 18/04/1867 39 James Jones
902 Henry Williams Grey Street Pantdreiniog 18/04/1867 67 John Morgan
903 Mary Morris Jones High Street Bethesda 22/04/1867 16 John Morgan
904 James Evans Caersalem Bethesda 23/04/1867 64 James Jones
905 Elizabeth Jones Twr Bethesda 27/04/1867 12d John Morgan
906 Margaret Jones Cilfodan Street Pantdreiniog 27/04/1867 40 John Morgan
907 Mary Williams Pen y Graig Bethesda 30/04/1867 1 James Jones
908 Mary Williams Carneddi Road 30/04/1867 4 James Jones
909 Thomas Hughes High Street Bethesda 01/05/1867 31 John Morgan
910 Jane Williams Gardd Star Bethesda 01/05/1867 38 John Morgan
911 Griffith Pritchard 63 Carneddi Road 04/05/1867 10m James Jones
912 Elizabeth Jones Pen y Bryn Bethesda 04/05/1867 39 James Jones
913 William Hughes Tyn y Coed Llandegai 06/05/1867 82 John Morgan
914 Jane Williams Carneddi Road Bethesda 10/05/1867 3 John Morgan
915 Sarah Ann Roberts Cilfodan Bethesda 18/05/1867 5m John Morgan
916 Ellin Evans Caersalem Bethesda 18/05/1867 63 James Jones
917 Catherine Parry Tan y Bwlch Mynydd Llandegai 20/05/1867 28 John Morgan
918 Mary Ann Parry Tan y Bwlch Mynydd Llandegai 20/05/1867 5d John Morgan
919 William Morris Bryntirion Bethesda 25/05/1867 29 John Morgan
920 William Williams High Street Bethesda 01/06/1867 2 John Morgan
921 Jane Williams Carneddi Road Bethesda 01/06/1867 6 James Jones
922 John Williams Braichmelyn 06/06/1867 64 James Jones
923 William Hughes Carneddi 12/06/1867 42 John Morgan
924 Elizabeth Jane Jones Tyn y Maes 13/06/1867 3 John Morgan
925 Mary Thomas Pantdreiniog 24/06/1867 36 John Morgan
926 Margaret Pritchard 63 Carneddi Road Bethesda 24/06/1867 5 John Morgan
927 Jane Morris Gerlan 25/06/1867 1 John Morgan
928 Jane Parry King's Head Bethesda (late) 26/06/1867 34 John Morgan
929 Ellin Jones Cilfodan 27/06/1867 18 John Morgan
930 John Hughes Glan yr Afon Pontuchaf 11/07/1867 71 John Morgan
931 Evan Jones Cefn y Gornal Bethesda 11/07/1867 3 John Morgan
932 Owen Jones Twr Bethesda 12/07/1867 33 John Morgan
933 William Jones Pen y Grisia Pontuchaf 18/07/1867 43 John Morgan
934 Robert Evans Lock Up Street Bethesda 20/07/1867 52 John Morgan
935 Ann Jones Watter Street Pantdreiniog 20/07/1867 32 John Morgan
936 Ann Jones Fron Bant Bethesda 22/07/1867 33 John Morgan
937 Catherine Jane Williams Tyn y Coed St Ann's 30/07/1867 8m John Morgan
938 Morris Jones Middle Street Pantdreiniog 30/07/1867 10m John Morgan
939 Catherine Parry 8 Ogwen Terrace Bethesda 31/07/1867 48 John Morgan
940 William Jones Middle Street Pantdreiniog 01/08/1867 30m John Morgan
941 Zaccheus Edwards Pantdreiniog 03/08/1867 65 John Morgan
942 Robert Thomas Bethesda 08/08/1867 28 John Morgan
943 Robert Roberts Lock Up Street Bethesda 10/08/1867 59 John Morgan
944 Robert Owens Gerlan 13/08/1867 51 John Morgan
945 Richard Hughes Coetmor Bethesda 19/08/1867 60 John Morgan
946 Richard Williams High Street Bethesda 21/08/1867 73 John Morgan
947 Morris Davies Tan y Rhiw Braichmelyn 23/08/1867 53 John Morgan
948 Thomas Jones Twr Bethesda 11/09/1867 18m John Morgan
949 Jane Jones Lock Up Street Bethesda 13/09/1867 11 John Morgan
950 Henry William Simon Lock Up Street Bethesda 13/09/1867 4m John Morgan
951 Catherine Jones Lock Up Street Bethesda 13/09/1867 5m John Morgan
952 John Owens Mill Street Bethesda 24/09/1867 2m John Morgan
953 Robert Jones 18 Ogwen Terrace Bethesda 26/09/1867 8 John Morgan
954 Robert Jones Castle Inn Bethesda 21/10/1867 4 John Morgan
955 David Parry Tan y Ffordd Pantdreiniog 30/10/1867 21 John Morgan
956 John Henry Williams Pantdreiniog 31/10/1867 10m John Jenkyns
957 Jane Williams Llidiairdygwenyn 02/11/1867 26 John Jenkyns
958 Margaret Hughes Carneddi Road 16/11/1867 35 John Morgan
959 William Hughes Bryntirion Bethesda 16/11/1867 3 John Morgan
960 Ann Williams Llidiairdygwenyn 30/11/1867 70 John Jenkyns
961 Elizabeth Williams Bryntirion Bethesda 18/12/1867 26 John Morgan
962 Eliza Ellin Thomas Bethesda 24/12/1867 10m John Jenkyns
963 Howell Jones Tan y Ffordd Pantdreiniog 25/12/1867 83 John Morgan
964 Alice Evans Douglas Terrace Bethesda 06/01/1868 8m John Jenkyns
965 John Griffiths Penisarpant 06/01/1868 9 John Jenkyns
966 Ann Williams Cilfodan Street Pantdreiniog 08/01/1868 31 John Morgan
967 William Henry Smith Mill Street Bethesda 09/01/1868 2 John Jenkyns
968 Richard Thomas Bryntirion Bethesda 11/01/1867 22 John Morgan
969 Peter Jones Davies Court Bethesda 01/02/1868 34 John Morgan
970 Mary Ellin Jones Twr Bryntirion 06/02/1868 18m John Morgan
971 Ellin Jones Lock Up Street Bethesda 06/02/1868 9m John Morgan
972 Margaret Pritchard Mount Pleasant Llandegai 10/02/1868 1 John Morgan
973 Catherine Jones Tyn Twr Braichmelyn 19/02/1868 62 John Morgan
974 John Davies Garneddwen Bethesda 24/02/1868 19 John Morgan
975 Ann Jones Cwlyn Braichmelyn 27/02/1868 26 John Morgan
976 William Jones Caersalem Bethesda 07/03/1868 84 John Morgan
977 Ellin Griffiths Gerlan Bethesda 09/03/1868 3d John Morgan
978 Mary Griffiths Gerlan Bethesda 09/03/1868 4d John Morgan
979 Mary Williams Pen y Bryn Bethesda 13/03/1868 32 John Morgan
980 Jane Griffith Davies Court Bethesda 13/03/1868 4 John Jenkyns
981 William Parry Middle Street Pantdreiniog 14/03/1868 7 John Jenkyns
982 Margaret Jane Jones Gerlan 16/03/1868 18m John Jenkyns
983 Thomas Griffith Thomas Blaen y Cae Braichmelyn 19/03/1868 20 John Morgan
984 Mary Jane Williams Davies Court Bethesda 19/03/1868 6w John Jenkyns
985 Catherine Williams Lock Up Street Bethesda 21/03/1868 18m John Jenkyns
986 Thomas Edward Owen Cefn y Gornal Bethesda 23/03/1868 11m John Jenkyns
987 Elizabeth Griffiths Cefn Tyrnpike Braichmelyn 27/03/1868 3w John Morgan
988 Jane Davies Pontuchaf 28/03/1868 30m John Jenkyns
989 Catherine Williams Vaults Inn Bethesda 30/03/1868 18m John Morgan
990 Evan Jones Watter Street Pantdreiniog 08/04/1868 10m John Jenkyns
991 Jane Williams Ciltrefnus Gerlan 16/04/1868 7 John Morgan
992 Thomas Hughes Ciltrefnus Gerlan 16/04/1868 3m John Morgan
993 Elias Phylips Williams Quaeens Head Bethesda 16/04/1868 66 John Morgan
994 Catherine Jane Thomas Cilfodan Street Pantdreiniog 18/04/1868 3 William Howell
995 John Ellis Bryntirion Bethesda 18/04/1868 6 John Morgan
996 Robert Jones Pen y Bryn Bethesda 22/04/1868 16m John Jenkyns
997 William Williams Gerlan 23/04/1868 5m John Jenkyns
998 Griffith Jones Cilfodan Street Pantdreiniog 25/04/1868 6 John Morgan
999 Elizabeth Jones Iard Bethesda 02/05/1868 5m John Jenkyns
1000 John Francis Pant Frydlas 05/05/1868 2d John Morgan
1001 Margaret Edwards Llidiairdygwenyn 09/05/1868 55 John Jenkyns
1002 Eliza Jane Williams Twr Bethesda 14/05/1868 5w John Jenkyns
1003 Ellin Owens Bryntirion Bethesda 16/05/1868 54 John Morgan
1004 Llewelyn Jones Braichmelyn 19/05/1868 3d John Morgan
1005 David Hughes Pen y Braich Llandegai 30/05/1868 13m John Morgan
1006 Ann Jones 8 Well Street Gerlan 03/06/1868 8 John Jenkyns
1007 John Williams 39 Twr Bethesda 04/06/1868 3m John Jenkyns
1008 Elizabeth Jones Lock Up Street Bethesda 06/06/1868 11w John Jenkyns
1009 Edward Parry Tan y Ffordd Pantdreiniog 09/06/1868 58 John Jenkyns
1010 Ann Evans Ty Gwyn Nant Llanllechid 11/06/1868 78 John Morgan
1011 Morris Davies Carneddi 17/06/1868 74 John Morgan
1012 Margaret Jones High Street Bethesda 27/06/1868 67 John Morgan
1013 Jane Roberts Pen y Graig Bethesda 27/06/1868 64 John Morgan
1014 Elizabeth Evans Cefnfaes Terrace Pantdreiniog 27/06/1868 73 John Morgan
1015 Jane Jones Gerlan 06/07/1868 23 John Jenkyns
1016 William Paynter Tan y Foel Carneddi 07/07/1868 40 John Morgan
1017 Thomas Hughes Pen y Graig Bethesda 08/07/1868 3w John Jenkyns
1018 Catherine Jones High Street Bethesda 10/07/1868 58 John Jenkyns
1019 Lewis Jones Braichmelyn 15/07/1868 52 John Morgan
1020 Griffith Williams Pen y Bryn Bethesda 22/07/1868 82 John Jenkyns
1021 John Edwards Tyn y Maes 28/07/1868 72 John Morgan
1022 Evan Jones Cilfodan Street Pantdreiniog 30/07/1868 58 John Jenkyns
1023 Jane Warlow Pen y Graig Bethesda 01/08/1868 2 John Jenkyns
1024 David Jones Lock Up Street Bethesda 05/08/1868 41 John Jenkyns
1025 Ellin Pritchard Cilfodan Carneddi 07/08/1868 15m John Morgan
1026 Ellin Edwards Pantdreiniog 08/08/1868 15 John Jenkyns
1027 Elizabeth Jones Gerlan 11/08/1868 29 John Jenkyns
1028 John Edwards Gerlan 21/08/1868 18m John Jenkyns
1029 John Pritchard Gerlan 24/08/1868 4 John Jenkyns
1030 Mary Williams Braichmelyn 09/09/1868 21 John Jenkyns
1031 Thomas Smith Cilfodan Street Pantdreiniog 09/09/1868 14m John Jenkyns
1032 Ann Ellin Williams High Street Bethesda 10/09/1868 2 John Morgan
1033 William Williams Grey Street Pantdreiniog 14/09/1868 11 John Jenkyns
1034 Mary Hughes Tyddyn Dickwm Cottage Llandegai 26/09/1868 37 John Jenkyns
1035 William Henry Parry 52 High Street Bethesda 30/09/1868 15m John Jenkyns
1036 Sussanah Evans High Street Bethesda 30/09/1868 4 John Jenkyns
1037 John Pritchard Williams Ogwen Street Bethesda 02/10/1868 13d John Jenkyns
1038 Robert Jones Carneddi Road 03/10/1868 2 John Jenkyns
1039 Elizabeth Jane Griffith Crown Bethesda 03/10/1868 11 John Jenkyns
1040 David Clement Jones Watter Street Pantdreiniog 05/10/1868 7 John Morgan
1041 Alice Simons Lock Up Street Bethesda 05/10/1868 30m John Jenkyns
1042 Rowland Jones Grey Street Pantdreiniog 06/10/1868 33 John Jenkyns
1043 Elias Elijah Jones High Street Bethesda 09/10/1868 6 John Morgan
1044 Ann Jonathan Mill Street Bethesda 12/10/1868 65 John Jenkyns
1045 Grace Ellin Jones High Street Bethesda 16/10/1868 2 John Morgan
1046 Jane Jones Lock Up Street Bethesda 16/10/1868 29 John Morgan
1047 Jane Williams Braichmelyn 20/10/1868 18m John Morgan
1048 Thomas Jones Pen y Bryn Bethesda 20/10/1868 15m John Morgan
1049 Robert Owens Carneddi Road 20/10/1868 18m John Morgan
1050 John Alfred Jones Victoria Hotel Bethesda 21/10/1868 3 John Morgan
1051 William Davies 12 Well Street Gerlan 22/10/1868 4 John Morgan
1052 Hugh Hughes Cilfodan Street Pantdreiniog 24/10/1868 36 John Jenkyns
1053 Ann Williams Vaults Inn Bethesda 26/10/1868 4 John Morgan
1054 David Owens Twr Bethesda 26/10/1868 5m John Morgan
1055 Robert Jones Caersalem Bethesda 27/10/1868 25 D W Thomas
1056 Elizabeth Williams High Street Bethesda 31/10/1868 5w John Morgan
1057 Elizabeth Jones Lock Up Street Bethesda 03/11/1868 1 John Morgan
1058 Jane Williams Carneddi Road 04/11/1868 4 John Morgan
1059 Edward Williams Carneddi Road 04/11/1868 15m John Morgan
1060 Mary Ann Owens Ogwen Street Bethesda 07/11/1868 21m John Jenkyns
1061 Hugh Pritchard Pen y Bryn Bethesda 09/11/1868 12 John Jenkyns
1062 Catherine Williams Vaults Inn Bethesda 11/11/1868 32 John Morgan
1063 Robert Jones Penybraich Llandegai 12/11/1868 38 John Jenkyns
1064 Henry Thomas Cefn y Castle Bethesda 13/11/1868 69 John Morgan
1065 John Roberts 65 Pen y Bryn Carneddi 14/11/1868 65 John Morgan
1066 Henry Freeman High Street Bethesda 16/11/1868 6m John Morgan
1067 Elizabeth Williams Mill Street Bethesda 16/11/1868 3 John Jenkyns
1068 Catherine Ann Williams Vaults Inn Bethesda 18/11/1868 17d John Morgan
1069 Elizabeth Ann Edwards Cilfodan Street Pantdreiniog 28/11/1868 1 John Jenkyns
1070 Sarah Roberts 74 Pen y Bryn Bethesda 04/12/1868 59 John Jenkyns
1071 Ann Williams Cilfodan Street Pantdreiniog 09/12/1868 4 John Jenkyns
1072 Maria Parry Volunteers Arms Bethesda 17/12/1868 44 John Jenkyns
1073 Thomas Williams Lock Up Street Bethesda 24/12/1868 68 John Morgan
1074 Catherine Rowlands Tan y Cae Braichmelyn 06/01/1869 27 John Jenkyns
1075 William Jones Tyn y Maes 08/01/1869 68 John Morgan
1076 David Roberts Cefnfaes Terrace Pantdreiniog 13/01/1869 6d John Morgan
1077 William Thomas High Street Bethesda 13/01/1869 28 John Morgan
1078 Richard Price Tan y Cae Braichmelyn 30/01/1869 25 John Morgan
1079 Elizabeth Williams Davies Court Bethesda 02/02/1869 28 John Jenkyns
1080 Henry Jones Braichmelyn 06/02/1869 21m John Jenkyns
1081 Catherine Parry Pen y Bryn 09/02/1869 48 John Morgan
1082 Hugh Griffiths Caerberllan Braichmelyn 12/02/1869 60 John Morgan
1083 Robert Hugh Davies Braichmelyn 13/02/1869 4m John Jenkyns
1084 Catherine Evans Bryntirion Bethesda 18/02/1868 50 John Morgan
1085 Hugh Hughes 8 Carneddi Road 25/02/1869 18m John Jenkyns
1086 Mary Jane Pritchard Pen y Bryn Bethesda 27/02/1869 1 John Jenkyns
1087 James Jones George Inn Carneddi 27/02/1869 2 John Morgan
1088 Elizabeth Roberts Middle Street Pantdreiniog 01/03/1869 7m John Morgan
1089 William Williams Cilfodan Street Pantdreiniog 06/03/1869 2 John Morgan
1090 Robert William Griffiths Twr Bethesda 09/03/1869 31 John Morgan
1091 Jane Griffiths Davies Court Bethesda 10/03/1869 10m John Jenkyns
1092 John Henry Price Gerlan 11/03/1869 11m John Morgan
1093 Rowland Jones Tan y Ffordd Pantdreiniog 13/03/1869 2m John Jenkyns
1094 Catherine Jones Williams Ty Gwyn Nant 18/03/1869 3 John Morgan
1095 William Williams Cilfodan Street Pantdreiniog 20/03/1869 1 John Jenkyns
1096 Robert David Roberts Fron Carneddi 27/03/1869 5m John Morgan
1097 Richard Jones Tyn y Coed Llidiardygwenyn 27/03/1869 10m John Jenkyns
1098 Ann Owens Pen y Graig Braichmelyn 27/03/1869 54 John Morgan
1099 Richard Roberts Cilfodan Carneddi 31/03/1869 1 John Morgan
1100 Ellin Thomas Gerlan 03/04/1869 23 John Jenkyns
1101 William Edwards Penygrisia Mawr Bethesda 05/04/1869 54 John Jenkyns
1102 Rowland Jones High Street Bethesda 05/04/1869 65 John Jenkyns
1103 Jane Morris Tan y Garth Farm 07/04/1869 5m John Jenkyns
1104 John Smith Twr Bethesda 07/04/1869 54 John Morgan
1105 Griffith Williams 9 Pen y Bryn Bethesda 09/04/1869 9m John Morgan
1106 Morris Roberts Back of Edward Davies house 10/04/1869 78 John Morgan
1107 Alice Ann Jones Victoria Hotel Bethesda 12/04/1869 7m John Jenkyns
1108 Jane Williams Twr Bethesda 14/04/1869 40 John Morgan
1109 William Thomas High Street Bethesda 24/04/1869 9 John Jenkyns
1110 Jane Evans Tan y Foel Carneddi 24/04/1869 3w John Jenkyns
1111 Mary Morris Bryntirion Bethesda 27/04/1869 21 John Jenkyns
1112 Sarah Jones Mill Street Bethesda 03/05/1869 59 John Jenkyns
1113 Richard Owens Ty Mawr Bethesda 04/05/1869 25 John Morgan
1114 Margaret Catherine Jones Victoria Hotel Bethesda 11/05/1869 21 John Morgan
1115 William Jones High Street Bethesda 11/05/1869 29 William Jenkins
1116 Margaret Edwards Rhen Bark 11/05/1869 36 John Morgan
1117 Catherine Smith Cilfodan Street Pantdreiniog 15/05/1869 36 John Morgan
1118 Catherine Jones Carneddi Road Pen y Bryn 17/05/1869 74 John Morgan
1119 Jane Thomas Park y Moch 19/05/1869 11m John Morgan
1120 Jane Williams Lock Up Street Bethesda 22/05/1869 56 John Morgan
1121 Charlotte Ellin Hughes Gerlan 22/05/1869 3w John Morgan
1122 William Price Carneddi 09/06/1869 28 John Jenkyns
1123 John Thomas Davies Bodfeirig School Llandegai 16/06/1869 6 John Jones
1124 Owen Parry Tan y Foel Carneddi 19/06/1869 9w John Morgan
1125 Hugh Jones Braichmelyn 30/06/1869 24 John Jenkyns
1126 William Morris Davies Braichmelyn 30/06/1869 9w John Morgan
1127 Elias Jones Victoria Hotel Bethesda 01/07/1869 46 John Morgan
1128 Owen Williams Tan y Foel Carneddi 03/07/1869 1 John Morgan
1129 Margaret Ann Hughes 15 Union Street Bangor 05/07/1869 2 David Jones
1130 Robert Evans Carneddi Road 07/07/1869 64 John Morgan
1131 Elizabeth Williams Braichmelyn 07/07/1869 72 John Morgan
1132 Ellin Jones Carneddi 21/07/1869 21m John Jenkyns
1133 Elizabeth Williams Cilfodan Street Pantdreiniog 24/07/1869 4d John Jenkyns
1134 Owen Jones Cilfodan Carneddi 29/07/1869 2 John Morgan
1135 John Thomas Tai Duon Llandegai 11/08/1869 29 John Jenkyns
1136 William Williams Braichmelyn 14/08/1869 70 John Morgan
1137 Jennett Jones Cilfodan Street Pantdreiniog 21/08/1869 39 John Jenkyns
1138 John William Morgan Glanogwen Vicarage 25/08/1869 5m William Morgan
1139 Elizabeth Roberts Lock Up Street Bethesda 25/08/1869 55 John Jenkyns
1140 Ellin Hughes Tyn y Maes 31/08/1869 22 John Jenkyns
1141 Jane Jones 12 Pen y Bryn Bethesda 01/09/1869 49 John Jenkyns
1142 William Roberts Pontuchaf Carneddi 14/09/1869 1 John Jenkyns
1143 David Roberts Ogwen Street Bethesda 24/09/1869 70 John Morgan
1144 Elizabeth Jones Braichmelyn 06/10/1869 77 John Morgan
1145 Mary Williams Nant y Grain Braichmelyn 08/10/1869 17 John Morgan
1146 Margaret Jones Cilfodan Street Pantdreiniog 15/10/1869 51 John Jenkyns
1147 Mary Simons Lock Up Street Bethesda 15/10/1869 41 John Morgan
1148 William Roberts Cilfodan Street Pantdreiniog 23/10/1869 10w John Morgan
1149 David Jones Twr Bethesda 26/10/1869 50 John Jenkyns
1150 Ellin Thomas Knowles Frewthwen 28/10/1869 2 John Morgan
1151 Susannah Margaret Williams Douglas Terrace Bethesda 06/11/1869 30m John Morgan
1152 Frances Evans Tan y Foel Carneddi 10/11/1869 27 John Jenkyns
1153 William Davies Bryn Teg Street Pantdreiniog 16/11/1869 20 John Morgan
1154 Robert Roberts Carneddi Road Pantdreiniog 19/11/1869 41 John Morgan
1155 William Jones Fron Bant 20/11/1869 12 John Jenkyns
1156 Thomas Evans Mill Street Bethesda 27/11/1869 14 John Jenkyns
1157 Isaac Wynne Ogwen Terrace Bethesda 01/12/1869 19 John Morgan
1158 Robert Parry Williams Carneddi Road Bethesda 11/12/1869 18m John Jenkyns
1159 William Jones Rhen Bark 18/12/1869 40 John Morgan
1160 Jane Griffiths Braichmelyn 22/12/1869 68 John Jenkyns
1161 Harriet Mary Shepherd Douglas Arms Hotel 23/12/1869 3 John Morgan
1162 Ellin Roberts Gerlan 25/12/1869 71 John Morgan
1163 Ellin Williams Gerlan 25/12/1869 3 John Morgan
1164 Jane Jones Carneddi Road 29/12/1869 38 John Jenkyns
1165 Mary Roberts Pontuchaf 01/01/1870 7 John Morgan
1166 David Roberts Gerlan 03/01/1870 4m John Jenkyns
1167 John Evans Pontuchaf 03/01/1870 17 John Morgan
1168 Ellin Davies Tan y Rhiw Braichmelyn 05/01/1870 27 John Morgan
1169 Ann Jones 61 Carneddi Road 08/01/1870 58 John Morgan
1170 Jane Rowlands High Street Bethesda 08/01/1870 55 John Morgan
1171 Thomas Parry High Street Bethesda 13/01/1870 30m John Morgan
1172 Ellin Williams Bryn Llwyd Llandegai 14/01/1870 9m John Jenkyns
1173 Thomas Williams Kings Head Bethesda 26/01/1870 73 Moses Thomas
1174 Elizabeth Dentith Davies Court Bethesda 10/02/1870 8 John Jenkyns
1175 Margaret Ellin Owens Pantdreiniog 10/02/1870 2 John Jenkyns
1176 David Thomas High Street Bethesda 14/02/1870 26 John Jenkyns
1177 Ellin Jones Pantdreiniog 21/02/1870 10 John Jenkyns
1178 William Jones Tab y Rhiw Braichmelyn 22/02/1870 47 John Jenkyns
1179 William Jones Bryntirion Bethesda 22/02/1870 10m John Jenkyns
1180 John Pritchard Pantdreiniog 24/02/1870 3 John Jenkyns
1181 Jane Pritchard Pantdreiniog 24/02/1870 1d John Jenkyns
1182 John Griffiths High Street Bethesda 04/03/1870 14m John Morgan
1183 Jane Evans Pontuchaf 08/03/1870 7m John Jenkyns
1184 John Davies Grey Street Pantdreiniog 10/03/1870 12 John Jenkyns
1185 Rice William Hughes Ogwen Street Bethesda 12/03/1870 5m John Jenkyns
1186 Grace Jones Gerlan 12/03/1870 11 John Morgan
1187 Elizabeth Williams High Street Bethesda 16/03/1870 3m John Jenkyns
1188 Robert Griffiths Gerlan 19/03/1870 10m John Jenkyns
1189 John Lewis Tan y Foel Carneddi 28/03/1870 1 John Jenkyns
1190 Emma Jane Owens Tabernacle Terrace Bethesda 31/03/1870 15m John Jenkyns
1191 John Roberts Gerlan 31/03/1870 30m John Jenkyns
1192 David Morris Tan y Garth 31/03/1870 7w John Jenkyns
1193 John Thomas Tan y Ffordd Pantdreiniog 06/04/1870 18m John Jenkyns
1194 David Thomas Williams Ty Mwn Park y Moch 07/04/1870 14 John Morgan
1195 John Williams Lock Up Street Bethesda 18/04/1870 6m John Morgan
1196 Mary Williams Llidiairdygwenyn 22/04/1870 60 John Jenkyns
1197 Margaret Pritchard Coed y Parck Llandegai 27/04/1870 82 John Morgan
1198 Robert Hughes Tan y Ffordd Pantdreiniog 30/04/1870 60 John Jenkyns
1199 David Jones Cilfodan Carneddi 03/05/1870 18m John Jenkyns
1200 William Jones Twr Bethesda 04/05/1870 20 John Jenkyns
1201 John Jones Bryntirion Bethesda 12/05/1870 2w John Jenkyns
1202 Lewis Owen Williams Gerlan 17/05/1870 3w John Jenkyns
1203 Elizabeth Morris Twr Bethesda 21/05/1870 59 John Jenkyns
1204 Erasmus Williams Twr Bethesda 23/05/1870 4 John Jenkyns
1205 Griffith William Edwards Rhen Bark 24/05/1870 4m John Jenkyns
1206 James Williams Cefn Capel Cwtta Braichmelyn 04/06/1870 63 John Jenkyns
1207 William Williams Twr Bethesda 07/06/1870 1 John Jenkyns
1208 John Morris Llidiairdygwenyn Carneddi 07/06/1870 25 John Morgan
1209 Lizzie Willson Owens Glanogwen 08/06/1870 6 John Morgan
1210 Robert Rowlands Pen y Bryn Bethesda 09/06/1870 6w John Morgan
1211 Benjamin Jones Castle Hotel Bethesda 09/06/1870 47 John Morgan
1212 William Morris Braichmelyn 11/06/1870 32 John Morgan
1213 Jane Williams Gerlan 15/06/1870 28 John Jenkyns
1214 David Williams Bryn Salem Bethesda 24/06/1870 18m John Morgan
1215 William Jones Braichmelyn 03/07/1870 4m John Jenkyns
1216 William Jones Grey Street Pantdreiniog 07/07/1870 10d John Jenkyns
1217 Thomas Richard Jones Gerlan 09/07/1870 3w John Jenkyns
1218 William Williams Twr Bethesda 16/07/1870 6 John Jenkyns
1219 Grace Jones Bryn Salem Bethesda 16/07/1870 30m John Jenkyns
1220 Richard Jones Stag Inn Bethesda 22/07/1870 60 John Jenkyns
1221 John Griffith Thomas Gors Llandegai 27/07/1870 5 John Jenkyns
1222 Henry Hughes High Street Bethesda 24/08/1870 29 John Jenkyns
1223 Robert Jones Carneddi Road Pantdreiniog 27/08/1870 60 John Jenkyns
1224 William Henry McCann High Street Bethesda 29/08/1870 2 John Jenkyns
1225 Mary Ellin Humphreys Lock Up Street Bethesda 05/09/1870 6w John Jenkyns
1226 Elizabeth Parry Tan y Ffordd Carneddi 14/09/1870 63 John Morgan
1227 Elizabeth Griffiths 14 Mill Street Bethesda 17/09/1870 82 John Morgan
1228 Hugh Jones Gerlan 27/09/1870 60 D W Thomas
1229 Mary Williams Bryn Salem Bethesda 03/10/1870 63 John Morgan
1230 David Williams Capel Cwtta Braichmelyn 04/10/1870 20 John Morgan
1231 Hannah Williams Twr Bethesda 15/10/1870 18m John Morgan
1232 Robert Williams Cefn Capel Cwtta Braichmelyn 15/10/1870 65 John Morgan
1233 John Griffiths Gerlan 19/10/1870 2m John Jenkyns
1234 Catherine Jones Mill Street Bethesda 26/10/1870 2 John Jenkyns
1235 Ann Jones 13 Cilfodan Street Pantdreiniog 27/10/1870 23 John Jenkyns
1236 Hannah Owens Braichmelyn 29/10/1870 43 John Jenkyns
1237 Hugh Williams 40 Bryntirion Bethesda 05/11/1870 3m John Jenkyns
1238 Catherine Roberts Braichmelyn 11/11/1870 69 John Morgan
1239 William Hughes High Street Bethesda 14/11/1870 62 John Morgan
1240 Jane Thomas Knowles Pen y Ceunant 16/11/1870 83 John Morgan
1241 John Lewis Gerlan 23/11/1870 11m John Morgan
1242 Ann Jones Carneddi Road 23/11/1870 18m John Morgan
1243 Mary Owens Gardd Star Bethesda 24/11/1870 79 John Morgan
1244 Henry Roberts Mill Street Bethesda 09/12/1870 7m John Morgan
1245 Grace Parry Castell Llandegai 12/12/1870 21 John Morgan
1246 William Pritchard Pen y Bryn Bethesda 14/12/1870 44 John Morgan
1247 Samuel Jones Middle Street Pantdreiniog 15/12/1870 48 John Jenkyns
1248 Catherine Lewis Carneddi 28/12/1870 48 John Jenkyns
1249 Griffith Griffiths High Street Bethesda 28/12/1870 38 John Morgan
1250 William Owens Pandy Bethesda 04/01/1871 61 John Jenkyns
1251 Jane Jones Freithwan 04/01/1871 35 John Jenkyns
1252 Ann Davies Watter Street Pantdreiniog 18/01/1871 48 John Morgan
1253 Ellin Catherine Jones 19 Gerlan Road 19/01/1871 3 John Morgan
1254 Ellin Williams Caersalem Bethesda 21/01/1871 38 John Jenkyns
1255 Ellin Parry Carneddi Road 23/01/1871 41 John Morgan
1256 Richard John Price Twr Bethesda 24/01/1871 69 John Morgan
1257 Hugh Hughes Cilfodan Street Pantdreiniog 25/01/1871 10 John Jenkyns
1258 Robert Parry Tyn y Maes 11/02/1871 2 John Jenkyns
1259 William Parry Pontuchaf 01/03/1871 70 John Morgan
1260 Thomas John Davies Mill Street Bethesda 16/03/1871 3m John Jenkyns
1261 Elizabeth Thomas Lock Up Street Bethesda 27/03/1871 81 John Jenkyns
1262 Jane Hughes Carneddi Road 01/04/1871 10m John Jenkyns
1263 Elizabeth Hughes Braichmelyn 19/04/1871 5 John Jenkyns
1264 Ellin Pritchard 10 Grey Street Pantdreiniog 19/04/1871 3 John Jenkyns
1265 Ann Evans Carneddi Road 20/04/1871 66 John Morgan
1266 Owen Jones Pen y Graig Bethesda 25/04/1871 15m John Jenkyns
1267 William Jones High Street Bethesda 26/04/1871 25 John Jenkyns
1268 James Jones Tan y Ffordd Pantdreiniog 11/05/1871 52 John Jenkyns
1269 Thomas Williams Cilfodan Street Pantdreiniog 11/05/1871 42 John Jenkyns
1270 Owen Hughes Gardd Star Bethesda 25/05/1871 60 John Jenkyns
1271 Mary Owen Braichmelyn 02/06/1871 65 John Morgan
1272 Ann Jones Bryntirion Bethesda 08/06/1871 7m John Morgan
1273 Jane Margaret Jones High Street Bethesda 13/06/1871 5d John Jenkyns
1274 Mary Roberts Mill Street Bethesda 19/06/1871 73 John Jenkyns
1275 Jane Owen Tan y Foel Carneddi 03/07/1871 29 John Morgan
1276 Ellen Pritchard Fron bant Carneddi 07/07/1871 62 John Morgan
1277 Elizabeth Williams Watter Street Pantdreiniog 08/07/1871 78 John Jenkyns
1278 Elizabeth Thomas Braichmelyn 13/07/1871 47 John Morgan
1279 Sarah Ann Roberts Pen y Bryn Bethesda 13/07/1871 15m John Morgan
1280 Ellin Griffith Tan y Foel Carneddi 01/08/1871 10m John Jenkyns
1281 Catherine Williams Braichmelyn 05/08/1871 59 John Morgan
1282 Mary Williams Cilfodan Street Pantdreiniog 09/08/1871 3 John Morgan
1283 Mary Griffith High Street Bethesda 10/08/1871 50 John Morgan
1284 John Jones High Street Bethesda 12/10/1871 2w John Morgan
1285 John Roberts Ogwen Street Bethesda 23/08/1871 8 John Jenkyns
1286 Thomas Morris Grey Street Pantdreiniog 02/09/1871 1 John Morgan
1287 Alice Jane Edwards Rhen Bark 08/09/1871 3w John Jenkyns
1288 Sarah Jones Mill Street Bethesda 23/09/1871 21m John Jenkyns
1289 Mary Elizabeth Davies Pen y Rhiw Braichmelyn 27/09/1871 5m John Morgan
1290 Jane Roberts Pen y Graig Bethesda 27/09/1871 5m John Morgan
1291 John Jones Tyn y Maes 30/09/1871 75 John Morgan
1292 John Thomas Jones Fron Deg Bethesda 02/10/1871 50 John Morgan
1293 Samuel Parry Middle Street Pantdreiniog 07/10/1871 64 John Morgan
1294 Robert Parry Middle Street Pantdreiniog 13/10/1871 20 John Jenkyns
1295 Ellin Williams Llidiairdygwenyn 16/10/1871 24 John Jenkyns
1296 Catherine Pritchard Bodforus Braichmelyn 16/10/1871 2d John Morgan
1297 Grace Jones Pen y Graig Bethesda 19/10/1871 87 John Jenkyns
1298 Jane Parry Middle Street Pantdreiniog 21/10/1871 63 John Jenkyns
1299 Catherine Hughes Braichmelyn 26/10/1871 70 John Jenkyns
1300 Catherine Jones Bodforus Braichmelyn 04/11/1871 83 John Morgan
1301 Benjamin Williams Grey Street Pantdreiniog 08/11/1871 48 John Morgan
1302 Richard Jones Tan y Ffordd Carneddi 18/11/1871 8 John Jenkyns
1303 Elizabeth Jones Tan y Ffordd Carneddi 18/11/1871 6 John Jenkyns
1304 Thomas Henry Williams Bryn Terrace Bethesda 22/11/1871 2 John Morgan
1305 Robert Roberts Gerlan 16/12/1871 9 John Morgan
1306 Griffith Roberts Pen y Bryn Bethesda 20/12/1871 38 John Morgan
1307 John Roberts Lock Up Street Bethesda 21/12/1871 74 John Morgan
1308 Ellin Jones Cilfodan Carneddi 25/12/1871 50 John Morgan
1309 Annie Roberts Cilfodan Carneddi 26/12/1871 2 John Morgan
1310 John Jones Llidiairdygwenyn 27/12/1871 10 John Jenkyns
1311 Sarah Griffiths Tan y Ffordd Gerlan 04/01/1872 11m John Jenkyns
1312 William Roberts 4 Long Street Gerlan 04/01/1872 9 John Jenkyns
1313 William Pritchard Pen y Graig Bethesda 05/01/1872 5m John Jenkyns
1314 Margaret Jones 38 High Street Bethesda 10/01/1872 59 John Morgan
1315 Hugh Hughes 71 Cefn Cwlyn Braichmelyn 11/01/1872 7m John Morgan
1316 Owen Roberts Twr Bryntirion 18/01/1872 77 John Jenkyns
1317 Catherine Frances Pant Carneddwen 20/01/1872 34 John Jenkyns
1318 William Williams 60 Pen y Bryn Bethesda 23/01/1872 23m John Jenkyns
1319 Hugh Jones 24 Pen y Bryn Bethesda 23/01/1872 37 John Morgan
1320 Jane Jones 6 Mill Street Bethesda 30/01/1872 3m John Jenkyns
1321 Hugh Pritchard Ogwen Bank 05/02/1872 95 John Morgan
1322 Abram Roberts 18 Gerlan Road 07/02/1872 4 John Jenkyns
1323 Humphrey Williams Cilfodan 10/02/1872 57 John Morgan
1324 Robert Jones 42 Pant Glas Pen y Bryn 14/02/1872 72 John Jenkyns
1325 Mary Griffiths Tyn y Maes 17/02/1872 50 John Morgan
1326 Ann Jones 24 Pen y Bryn Bethesda 24/02/1872 2w John Jenkyns
1327 Robert Owen Williams Pen y Bryn Bethesda 29/02/1872 45 John Morgan
1328 Catherine Ellen Williams Tan y Foel Carneddi 29/02/1872 4m John Jenkyns
1329 Hannah Prichard Cilfodan Street Pantdreiniog 02/03/1872 15m John Morgan
1330 Mathew Lewis Evans 3 Union Terrace Glanadda Bangor 04/03/1872 1 John Morgan
1331 Ellen Williams 33 Pen y Bryn Bethesda 07/03/1872 28 John Jenkyns
1332 Hugh Williams Cilfodan Street Pantdreiniog 08/03/1872 5m John Jenkyns
1333 Hannah Williams Rhen Bark 20/03/1872 36 John Morgan
1334 Robert Williams 33 Pen y Bryn Bethesda 21/03/1872 5w John Jenkyns
1335 Morris Owens Tan y Ffordd Pantdreiniog 23/03/1872 6m John Morgan
1336 William Thomas Cilfodan Street Pantdreiniog 12/04/1872 32 John Jenkyns
1337 Mary Pritchard Bryn Llwyd Llandegai 17/04/1872 92 John Jenkyns
1338 Ellin Thomas Pen y Bryn Bethesda 20/04/1872 64 John Jenkyns
1339 Catherine Mary Williams Gwernydd 24/04/1872 3w John Jenkyns
1340 Elizabeth Pugh 8 Lock Up Street Bethesda 27/04/1872 19 John Jenkyns
1341 David Pritchard Grey Street Pantdreiniog 30/04/1872 15 John Morgan
1342 John Williams 70 High Street Pantdreiniog 01/05/1872 42 John Morgan
1343 Sarah Jane Williams 11 Grey Street Bethesda 02/05/1872 1w John Jenkyns
1344 Jane Morris Tan y Garth 02/05/1872 3m John Jenkyns
1345 Elizabeth Williams Cefn Cwlyn Braichmelyn 02/05/1872 61 John Jenkyns
1346 John Williams Ceunnant Llandegai 04/05/1872 72 John Morgan
1347 Moses Thomas High Street Bethesda 13/05/1872 9m John Jenkyns
1348 Elizabeth Griffiths Cefn Tyrnpicke Braichmelyn 23/05/1872 23 John Morgan
1349 Jannet Pritchard 13 Gerlan Road 27/05/1872 9m John Morgan
1350 Griffith Jones Tan y Ffordd Carneddi 31/05/1872 17m John Jenkyns
1351 David Roberts Tai Duon Llandegai 31/05/1872 52 John Morgan
1352 Ann Jones 1 Mill Street Bethesda 05/06/1872 80 John Morgan
1353 Robert Lewis 7 Well Street Gerlan 14/06/1872 33 John Morgan
1354 William Griffith Davies 1 Tabernacle Terrace Bethesda 20/06/1872 7w John Morgan
1355 Martha Mary Owens 133 Carnedd Road Pontuchaf 22/06/1872 1 John Jenkyns
1356 Edward Davies 86 High Street Bethesda 24/06/1872 84 John Morgan
1357 Elizabeth Jones Bryn Teg Street Pantdreiniog 28/06/1872 2w John Jenkyns
1358 Thomas Moore 18 Cilfodan Street Pantdreiniog 04/07/1872 14 John Morgan
1359 Ann Roberts Bryn Llwyd Llandegai 16/07/1872 27 John Jenkyns
1360 Robert Roberts 32 Twr Bethesda 20/07/1872 39 John Morgan
1361 Ann Jones 3 Gerlan 22/07/1872 19 John Jenkyns
1362 Jane Edwards Ty y Capel Tyn y Maes 27/07/1872 74 John Morgan
1363 Evan William Owens Park y Moch 06/08/1872 25 John Jenkyns
1364 Catherine Jones Carneddi 07/08/1872 30 John Jenkyns
1365 William Jones Pen y Bryn Bethesda 13/08/1872 7 John Jenkyns
1366 John Thomas Knowles Pen y Ceunant 13/08/1872 82 John Jenkyns
1367 Ellen Prichard Grey Street Pantdreiniog 17/08/1872 1 John Morgan
1368 Grace Rowlands 11 Middle Street Pantdreiniog 17/08/1872 3m John Morgan
1369 Elizabeth Thomas High Street Bethesda 23/09/1872 19 John Jenkyns
1370 Ellen Jones Pen y Graig Bethesda 03/10/1872 1 John Jenkyns
1371 Owen Williams Lock Up Street Bethesda 14/10/1872 54 John Jenkyns
1372 Richard Morris 21 High Street Bethesda 15/10/1872 4m John Jenkyns
1373 Hugh Evans 6 Watter Street Pantdreiniog 28/10/1872 68 John Jenkyns
1374 Evan Richard Griffiths High Street Bethesda 02/11/1872 14m John Morgan
1375 Henry Williams 8 Long Street Gerlan 05/11/1872 11w John Morgan
1376 Elizabeth Prichard Carneddi Road 05/11/1872 6w John Morgan
1377 Margaret Roderick 43 Braichmelyn 12/11/1872 78 John Jenkyns
1378 Mary Ann Hughes Refail Bach Llandegai 13/11/1872 11 John Parry
1379 Ellen Roberts 24 Braichmelyn 14/11/1872 65 John Morgan
1380 Ellen Roberts Tan y Gadlas Caerberllan 20/11/1872 64 John Morgan
1381 William Williams Cilfodan Carneddi 23/11/1872 5m John Jenkyns
1382 William Morgan 130 Pontuchaf Carneddi 02/12/1872 3w John Morgan
1383 William Jones Pantdreiniog 05/12/1872 78 John Jenkyns
1384 David Hughes Middle Street Pantdreiniog 09/12/1872 55 John Morgan
1385 Catherine Pritchard 65 Carneddi Road 11/12/1872 18m John Morgan
1386 John Pritchard 2 Long Street Gerlan 12/12/1872 18m John Morgan
1387 Robert Griffith Thomas Gors Llandegai 17/12/1872 5 John Jenkyns
1388 Rice Jones Pen y Bryn Bethesda 17/12/1872 18m John Morgan
1389 Edward Evans 13 Goronwy Street Gerlan 19/12/1872 10m John Jenkyns
1390 Elizabeth Williams 79 Queens Head Bethesda 19/12/1872 61 John Morgan
1391 William Edward Williams Hill Street Gerlan 21/12/1872 6w John Jenkyns
1392 Ellin Davies 3 Tabernacle Terrace Bethesda 25/12/1872 70 John Jenkyns
1393 Margaret Prichard Twr Bethesda 01/01/1873 29 John Jenkyns
1394 John Francis Pant y Frydlas 04/01/1873 4 John Morgan
1395 Ellis Williams 14 Gerlan Road 15/01/1873 18m John Morgan
1396 William Owen 15 Gerlan Road 15/01/1873 38 John Morgan
1397 William Jones 8 Well Street Gerlan 28/01/1873 18m John Morgan
1398 Jemima Hughes 3 Watter Street Pantdreiniog 04/02/1873 3 John Morgan
1399 Robert Hughes 20 Well Street Gerlan 07/02/1873 22 John Jenkyns
1400 Catherine Hughes Tyn y Maes 08/02/1873 79 John Morgan
1401 John Thomas 19 Tan y Ffordd Pantdreiniog 24/02/1873 81 John Morgan
1402 John David Jones 56 Carneddi Road 28/02/1873 4m John Morgan
1403 Catherine Jones 2 Treflys Street Gerlan 28/02/1873 1w John Morgan
1404 Edward Davies 2 Goronwy Street Gerlan 01/03/1873 1m John Jenkyns
1405 Griffith Griffiths 11 Pen y Bryn Bethesda 04/03/1873 70 John Morgan
1406 Richard Jones Pwn y Ceunant Pontuchaf 06/03/1873 52 John Morgan
1407 John Roberts Victoria Terrace High St Bethesda 06/03/1873 31 John Morgan
1408 John David Jones Douglas Terrace Bethesda 07/03/1873 10m John Morgan
1409 Keturah Davies 2 Goronwy Street Gerlan 08/03/1873 35 John Jenkyns
1410 David Evans Glan yr Afon Pontuchaf 13/03/1873 15m John Morgan
1411 Thomas Evans 50 Carneddi Road 15/03/1873 41 John Morgan
1412 Richard Thomas 40 Braichmelyn 20/03/1873 48 John Morgan
1413 Mary Ann Davies 14 Mill Street Bethesda 22/03/1873 15m John Jenkyns
1414 David Henry Thomas Tyn Twr Braichmelyn 26/03/1873 58 John Morgan
1415 Richard Jones Tan dderwen Tyn y Maes 26/03/1873 58 John Jenkyns
1416 Margaret Griffiths 6 Caerberllan Braichmelyn 29/03/1873 64 John Morgan
1417 Evan Jones 3 Carneddi Road 29/03/1873 31 John Morgan
1418 Robert Williams 16 Grey Street Pantdreiniog 29/03/1873 6m John Jenkyns
1419 Jane Williams 30 Cilfodan Street Pantdreiniog 31/03/1873 1 John Jenkyns
1420 Evan Evans 19 Well Street Gerlan 01/04/1873 13 John Jenkyns
1421 Elizabeth Davies 9 Brynteg Street Pantdreiniog 02/04/1873 46 John Morgan
1422 Richard William James 1 Gwernydd Gerlan 05/04/1873 22 John Morgan
1423 Hugh Thomas Hill Street Gerlan 09/04/1873 15m John Jenkyns
1424 Mary Thomas 19 Tan y Ffordd Pantdreiniog 16/04/1873 47 John Morgan
1425 Robert Edwards Pen y Graig Bethesda 19/04/1873 78 John Jenkyns
1426 William Williams 13 Cilfodan Street Pantdreiniog 23/04/1873 15m John Jenkyns
1427 John Davies Castell Llandegai 30/04/1873 62 John Morgan
1428 Hugh Prichard 5 Glanrafon Pontuchaf 30/04/1873 9m John Jenkyns
1429 Catherine Owen 15 Gerlan Road 03/05/1873 1 John Jenkyns
1430 Daniel Davies Pen y Rhiw Braichmelyn 08/05/1873 8 John Morgan
1431 John Roberts 30 Pen y Bryn Bethesda 09/05/1873 10m John Morgan
1432 Ann Williams Nant y Grain Braichmelyn 14/05/1873 29 John Morgan
1433 William Williams 60 Pen y Bryn Bethesda 20/05/1873 45 John Morgan
1434 Richard Hughes 100 Tan y Ffordd Carneddi 21/05/1873 3 John Jenkyns
1435 David John Williams 47 Pen y Bryn Bethesda 22/05/1873 3m John Jenkyns
1436 Ann Edwards 38 Twr Bethesda 22/05/1873 1 John Jenkyns
1437 Jane Morris 19 Grey Street Pantdreiniog 26/05/1873 8m John Jenkyns
1438 Griffith Jones Ogwen Street Bethesda 27/05/1873 54 John Morgan
1439 Owen John Prichard 49 High Street Bethesda 29/05/1873 10 John Morgan
1440 Samuel Roberts Pen y Graig Bethesda 29/05/1873 3w John Jenkyns
1441 John Elias Prichard 96 Ogwen Square Bethesda 31/05/1873 13d John Jenkyns
1442 Hannah Morris 19 Grey Street Pantdreiniog 02/06/1873 5 John Jenkyns
1443 Mary Hughes 110 Carneddi Road 03/06/1873 35 John Jenkyns
1444 William Thomas 3 High Street Bethesda 04/06/1873 68 John Morgan
1445 Margaret Jones 19 Pen y Graig Bethesda 05/06/1873 9m John Jenkyns
1446 Thomas Lewis 94 Carneddi Road 14/06/1873 19 John Jenkyns
1447 John Williams 8 Long Street Gerlan 14/06/1873 10m John Morgan
1448 Jane Prichard 63 Carneddi Road 18/06/1873 43 John Morgan
1449 Ann Jones 25 Braichmelyn 02/07/1873 41 John Morgan
1450 Daniel Williams 63 Pen y Bryn Bethesda 03/07/1873 5m John Jenkyns
1451 Mary Hughes 5 Goronwy Street Gerlan 08/07/1873 44 John Morgan
1452 Morris Jones 25 Braichmelyn 12/07/1873 5w John Jenkyns
1453 Evan Jones 20 Bryntirion Bethesda 18/07/1873 41 John Jenkyns
1454 Rowland Jones 36 Well Street Gerlan 23/07/1873 80 John Jenkyns
1455 Hugh Jones 5 Ogwen Terrace Bethesda 26/07/1873 17 John Jenkyns
1456 John Owen Williams Hill Street Gerlan 06/08/1873 31 John Morgan
1457 Rees Jones 74 Pen y Bryn Bethesda 12/08/1873 45 John Jenkyns
1458 Elizabeth Parry Pant y Frydlas Bethesda 20/08/1873 6 John Morgan
1459 Jane Davies 28 High Street Bethesda 25/08/1873 38 John Jenkyns
1460 Thomas Griffiths 75 High Street Bethesda 06/09/1873 2m John Morgan
1461 Mary Phillip Williams 15 Lock Up Street Bethesda 20/09/1873 37 John Jenkyns
1462 Hugh Prichard 7 Hill Street Gerlan 27/09/1873 5 John Morgan
1463 William Hugh Owen 31 Mill Street Bethesda 01/10/1873 3w John Jenkyns
1464 Mary Jane Parry 5 Lock Up Street Bethesda 02/10/1873 1 John Jenkyns
1465 Henry Roberts 13 Pen y Graig Bethesda 02/10/1873 15m John Jenkyns
1466 John Hughes 27 Twr Bethesda 11/10/1873 38 John Morgan
1467 John Jones 20 Bryntirion Bethesda 11/10/1873 5m John Jenkyns
1468 Mary Jones 3 Long Street Gerlan 16/10/1873 21 John Morgan
1469 Catherine Jones 6 High Street Bethesda 16/10/1873 48 John Jenkyns
1470 Ann Lewis 57 Carneddi Road 22/10/1873 18m John Jenkyns
1471 William Hughes 10 High Street Bethesda 06/11/1873 41 John Morgan
1472 Mary Jones Ddol Ddafydd Bethesda 15/11/1873 4m John Jenkyns
1473 William Morris Hughes Tabernacle Terrace Bethesda 20/11/1873 3 John Morgan
1474 Robert Roberts Tan y Fron Gerlan 06/12/1873 2 John Morgan
1475 Catherine Jones Ddol Ddafydd Bethesda 27/12/1873 35 John Morgan
1476 William Thomas 74 Cwlyn Braichmelyn 29/12/1873 71 John Jenkyns
1477 Maria Morgan 130 Pontuchaf Carneddi 06/01/1874 23 John Morgan
1478 William Thomas 19 Tan y Ffordd Pantdreiniog 07/01/1874 47 John Morgan
1479 Ann Hughes 21 Gerlan Road 08/01/1874 47 John Morgan
1480 Ellin Davies 131 Bontuchaf Carneddi 17/01/1874 85 John Jenkyns
1481 Richard Thomas Knowles 9 Goronwy Street Gerlan 24/01/1874 25 John Morgan
1482 Ann Jones Ddol Ddafydd Bethesda 24/01/1874 5 John Jenkyns
1483 Catherine Williams Tan y Ffordd Pantdreiniog 28/01/1874 52 D D Evans
1484 Morris Gabriel 13 Caerberllan Braichmelyn 31/01/1874 73 John Morgan
1485 Mary Williams 17 Pen y Ceunant 10/02/1874 17 John Morgan
1486 Owen Jones 30 Braichmelyn 12/02/1874 41 John Morgan
1487 Catherine Prichard 40 Cilfodan Street Pantdreiniog 14/02/1874 57 John Morgan
1488 Elizabeth Ann Williams Cilfodan Street Pantdreiniog 14/02/1874 6w John Jenkyns
1489 Jane Thomas 2 Watter Street Pantdreiniog 18/02/1874 1w John Jenkyns
1490 Owen Roger Thomas 8 Pen y Bryn Bethesda 18/02/1874 6 John Jenkyns
1491 Ebenezer Williams Glanyrafon Pontuchaf 19/02/1874 18m John Morgan
1492 Henry Jones 35 Cilfodan Street Pantdreiniog 19/02/1874 75 John Jenkyns
1493 Ellin Hughes Tabernacle Terrace Bethesda 19/02/1874 2 John Morgan
1494 William Griffiths 7 Davies Court Bethesda 26/02/1874 64 John Morgan
1495 Ann Thomas 38 Braichmelyn 27/02/1874 62 John Jenkyns
1496 William Williams 54 Braichmelyn 28/02/1874 72 John Morgan
1497 Thomas Daniel Williams 2 Carneddi Road 28/02/1874 18d John Jenkyns
1498 Thomas Hughes 22 Pen y Bryn Bethesda 03/03/1874 36 John Morgan
1499 Hugh Roberts 98 Carneddi Road 04/03/1874 10m John Jenkyns
1500 Mary Morris Rhen Bark 05/03/1874 6 John Morgan
1501 Catherine Roberts 60 Carneddi Road 05/03/1874 44 John Morgan
1502 Ellin Jones 5 Ogwen Terrace Bethesda 18/03/1874 9m John Morgan
1503 John Williams Tan y Ffordd Pantdreiniog 28/03/1874 48 John Jenkyns
1504 Ellen Prichard 10 Grey Street Pantdreiniog 09/04/1874 1 John Morgan
1505 Ellin Davies 7 Gerlan Road 11/04/1874 7m John Morgan
1506 John Lewis 5 Caerberllan Braichmelyn 11/04/1874 18m John Jenkyns
1507 Mary Williams 12 Lock Up Street Bethesda 16/04/1874 3m John Morgan
1508 William Pritchard Williams 8 Ogwen Street Bethesda 17/04/1874 7 John Morgan
1509 William Williams 40 Cilfodan Street Pantdreiniog 25/04/1874 62 John Jenkyns
1510 Mary Griffiths 19 Tan y Ffordd Pantdreiniog 30/04/1874 6 John Jenkyns
1511 Catherine Pritchard 10 Grey Street Pantdreiniog 30/04/1874 14 John Morgan
1512 William Parry Tan y Foel Carneddi 02/05/1874 1 John Jenkyns
1513 Robert Jones Ddol Ddafydd Bethesda 04/05/1874 3 John Jenkyns
1514 John Roberts 29 Cilfodan Street Pantdreiniog 09/05/1874 30m John Jenkyns
1515 Margaret Roberts Tabernacle Terrace Bethesda 09/05/1874 7 John Morgan
1516 William Pritchard Douglas Terrace Bethesda 13/05/1874 84 John Morgan
1517 Ellen Roberts Pen y Graig Braichmelyn 11/05/1874 3w John Jenkyns
1518 Ann Pritchard 10 Pen y Bryn Bethesda 14/05/1874 33 John Jenkyns
1519 Owen Roberts 29 Cilfodan Street Pantdreiniog 16/05/1874 8m John Jenkyns
1520 Rowland Williams Rhen Bark 23/05/1874 1 John Jenkyns
1521 Richard Howell Roberts 35 Carneddi Road 23/05/1874 6d John Jenkyns
1522 Jane Davies Gerlan 25/05/1874 43 John Morgan
1523 William Richard Owens Ogwen Street Bethesda 28/05/1874 27m John Morgan
1524 Henry Pritchard 10 Pen y Bryn Bethesda 06/06/1874 2 John Jenkyns
1525 John Williams 39 Twr Bethesda 08/06/1874 2 John Jenkyns
1526 Ellen Thomas Pen y Braich Llandegai 11/06/1874 83 John Morgan
1527 Margaret Pritchard Twr Bethesda 13/06/1874 71 John Jenkyns
1528 Morgan Williams 16 Cilfodan Street Pantdreiniog 17/06/1874 8 John Morgan
1529 Evan Roberts 26 Well Street Gerlan 18/06/1874 77 John Morgan
1530 William Parry 68 High Street Bethesda 18/06/1874 75 John Morgan
1531 Samuel Williams 29 Cilfodan Street Pantdreiniog 20/06/1874 2 John Morgan
1532 John Roberts 29 Bryntirion Bethesda 25/06/1874 1 John Morgan
1533 Thomas Hughes 100 Tan y Ffordd Carneddi 25/06/1874 20 John Jenkyns
1534 John William Parry 80 Carneddi Road 30/06/1874 68 John Morgan
1535 Thomas Roberts 37 Pen y Bryn Bethesda 30/06/1874 16 John Jenkyns
1536 Catherine Jones 10 Gerlan Road 02/07/1874 33 John Jenkyns
1537 William Williams 61 Cilfodan Street Pantdreiniog 03/07/1874 58 John Jenkyns
1538 Hannah Jones Chwarel Goch Llandegai 10/07/1874 5 John Jenkyns
1539 Margaret Evans Ty Capel Saron Tyn y Maes 11/07/1874 36 John Jenkyns
1540 Jane Davies Garneddwen Bethesda 14/07/1874 62 John Jenkyns
1541 Hugh Elias Douglas Terrace Bethesda 18/07/1874 4m John Jenkyns
1542 Ann Jones 56 Carneddi Road 30/07/1874 30 John Morgan
1543 Margaret Roberts 18 Tan y Gadlas Braichmelyn 06/08/1874 46 John Jenkyns
1544 Ann Roberts 11 Cilfodan Carneddi 11/08/1874 7 John Morgan
1545 Jane Hughes 3 Gerlan 13/08/1874 2 John Jenkyns
1546 Frances Jones Goronwy Street Gerlan 19/08/1874 13 John Morgan
1547 John Walsh 7 Davies Court Bethesda 20/08/1874 18 John Morgan
1548 Owen Prichard 4 Caerberllan Braichmelyn 04/09/1874 3 John Jenkyns
1549 Peter Ellis High Street Bethesda 07/09/1874 30 John Morgan
1550 Evan Jones 7 Fron Bant Gerlan 11/09/1874 55 John Morgan
1551 Catherine Hughes Careg y Gath Llanddeiniolen 12/09/1874 31 John Morgan
1552 Ann Jones 73 Pen y Bryn Bethesda 15/09/1874 3m John Jenkyns
1553 John Jones Cilfodan 30/09/1874 25 John Jenkyns
1554 Ann Jones 8 Well Street Gerlan 01/10/1874 1 John Morgan
1555 Ellen McMichan 55 Park Hill Bangor 02/10/1874 32 John Jenkyns
1556 Gwen Williams Caersalem Bethesda 14/10/1874 80 John Morgan
1557 Dorothy Griffiths 121 Pontuchaf Carneddi 20/10/1874 33 John Morgan
1558 Henry Prichard 39 Cilfodan Street Pantdreiniog 24/10/1874 16m John Morgan
1559 Jane Evans 59 Carneddi Road 27/10/1874 42 John Jenkyns
1560 Mary Williams 26 Hill Street Gerlan 05/11/1874 52 John Morgan
1561 Robert Bellis Jones 25 Mona Inn High St Bethesda 09/11/1874 1 John Morgan
1562 Jane Hughes Braichmelyn 09/11/1874 37 John Morgan
1563 Ellen Jane Griffiths 24 Braichmelyn 11/11/1874 21m John Jenkyns
1564 Ann Jones Rhen Bark 11/11/1874 88 John Jenkyns
1565 Elizabeth Griffiths 19 Tan y Ffordd Pantdreiniog 12/11/1874 18m John Jenkyns
1566 Elizabeth Williams 13 Braichmelyn 18/11/1874 69 John Jenkyns
1567 Owen Williams 50 High Street Bethesda 25/11/1874 79 John Jenkyns
1568 Jane Ann Williams Tan y Foel Carneddi 28/11/1874 11m John Morgan
1569 William Williams 23 Pen y Bryn Bethesda 01/12/874 72 John Morgan
1570 Howell Owens 14 Well Street Gerlan 03/12/1874 4 John Morgan
1571 Mary Hughes 24 Mill Street Bethesda 09/12/1874 82 John Jenkyns
1572 Ellen Roberts 57 Cilfodan Street Pantdreiniog 10/12/1874 46 John Morgan
1573 Ann Mary Roberts 94 High Street Bethesda 14/12/1874 7m John Morgan
1574 Elizabeth Ann Griffiths 50 Cilfodan Street Pantdreiniog 15/12/1874 6m John Jenkyns
1575 Thomas Roberts 13 Pen y Graig Bethesda 17/12/1874 81 John Jenkyns
1576 Richard Jones 26 Pen y Bryn Bethesda 23/12/1874 51 John Morgan
1577 Elizabeth Parry 27 Well Street Gerlan 26/12/1874 34 John Morgan
1578 Margaret Ann Jones Twr Bethesda 26/12/1874 4m John Morgan
1579 Richard Williams 43 Bryntirion Bethesda 30/12/1874 66 John Morgan
1580 Catherine Jones 3 Lock Up Street Bethesda 31/12/1874 28 John Morgan
1581 Jane Davies 33 Bryntirion Bethesda 05/01/1875 85 John Jenkyns
1582 Catherine Griffiths 18 Brynogwen Braichmelyn 07/01/1875 25 John Morgan
1583 Mary Winifred Roberts 6 Morgan Street Gerlan 16/01/1875 30m John Jenkyns
1584 Grace Davies 4 Goronwy Street Gerlan 18/01/1875 3m John Jenkyns
1585 William Williams 5 Gwernydd Gerlan 23/01/1875 4 John Jenkyns
1586 Ellen Edwards 23 Pen y Graig Bethesda 30/01/1875 18m John Morgan
1587 John Evans Gweun y Gwial 01/02/1875 83 John Jenkyns
1588 Jane Griffiths 24 Braichmelyn 04/02/1875 30 John Morgan
1589 Thomas John Griffiths 24 Braichmelyn 04/02/1875 14d John Morgan
1590 Robert Owens 119 Cefn y Grisiau Pontuchaf 09/02/1875 12d John Morgan
1591 Elizabeth Owens 7 Mill Street Bethesda 13/02/1875 55 John Jenkyns
1592 Jane Williams Pen y Graig Bethesda 24/02/1875 81 John Jenkyns
1593 Catherine Thomas Carneddi Road 24/02/1875 53 John Jenkyns
1594 Richard Hughes Tan y Foel Carneddi 25/02/1875 43 John Morgan
1595 Catherine Williams 9 Ogwen Terrace Bethesda 26/02/1875 35 John Morgan
1596 Ellin Owens 11 Hill Street Gerlan 27/02/1875 30 John Morgan
1597 Mary Thomas 10 Pen y Graig Bethesda 05/03/1875 54 John Morgan
1598 John Jones 17 Cefn Capel Cwtta Braichmelyn 06/03/1875 8m John Morgan
1599 Hugh Jones Ddol Ddafydd Bethesda 06/03/1875 74 John Morgan
1600 Mary Jones 31 Pen y Graig Bethesda 09/03/1875 53 John Morgan
Entries Per Page
Displaying Page of