Cyn 1752 newidiwyd rhif y flwyddyn drosodd ar Fawrth 25ain. 1752 oedd y flwyddyn gyntaf i Ionawr 1af fod yn ddiwrnod cyntaf y flwyddyn.
Daeth hyd i fod fel canlyniad i Ddeddf Calendr 1751. Felly, y diwrnod ar ôl 31ain o Ragfyr 1751 oedd Ionawr 1af 1752. Oherwydd hyn roedd 1751 yn flwyddyn fyrach na'r arferol.
Mae llawer o'r manylion yn y cofrestr yn annodd i'w ddarllen neu ar goll yn gyfangwbwl. Fe welwch farc cwestiwn ble mae hyn yn bod. Cymerwch hyn i ystyriaeth wrth gael golwg ar y manylion. Dylech gysidro ymweld a'r Archifdy neu gael copi gwreiddiol i gadarnhau cywirdeb unrhyw record.

Before 1752, the year number changed over on March 25th (Lady day). The year 1752 was the first year that January 1st was the first day of the year.
The Calendar Act of 1751 changed this, so that the day after 31 December 1751 was 1 January 1752. As a consequence, 1751 was a short year - it ran only from 25 March to 31 December.
Some of the details in the register are illegible or missing. Any enties which cannot be identified are left with a question mark in the box. Please bear this in mind when looking at the records. Obtain a copy or visit the Archives Department to get confirmation of the correctness of any individual record.

Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • NOTES - Nodiadau / Notes
ID
DATE
NAME
SURNAME
ABODE
NOTES
1 31/03/1734 Elizabeth Roberts Infant
2 21/04/1734 Robert Roberts Infant
3 30/04/1734 Margaret Williams
4 28/05/1734 Margaret Thomas Infant
5 20/06/1734 Cathrine Hughes
6 25/08/1734 Mary Hughes
7 08/09/1734 Elizabeth Jones Infant
8 22/09/1734 Richard Jones
9 02/03/1734 ? Griffith
10 16/03/1734 ? ? Infant
11 25/03/1735 Griffith Thos William
12 05/04/1735 Mary Williams Infant
13 06/05/1735 John Ellis Griffith
14 21/05/1735 Robert Peter Infant
15 29/05/1735 Margaret and Lowry Pritchard Infants and Sisters
16 01/06/1735 Robert Pritchard Infant
17 01/06/1735 William Hughes Infant
18 01/06/1735 Richard Peter Infant
19 03/08/1735 Thomas Infant of John Roberts and Catherine
20 03/08/1735 Ellin Infant of Morris Humphreys and Dorothy
21 19/08/1735 Margaret Thomas Infant
22 30/11/1735 Margaret Williams Infant
23 25/01/1735 William John Evan
24 01/02/1735 Hugh Griffith
25 16/04/1736 John Roberts Mariner
26 16/04/1736 Thomas Humphreys Mariner
27 13/05/1736 John Ellis
28 20/08/1736 Richard Hughes Infant
29 18/11/1736 Catherine Infant of Wm Pritchard Prees and Mary
30 02/12/1736 Thomas Jones
31 19/12/1736 William Evan Infant
32 24/12/1736 Catherine Richard Lewis
33 17/02/1736 William Robert
34 25/02/1736 William David
35 27/05/1737 John Ireland
36 11/09/1737 John Griffith
37 02/10/1737 Catherine Jones Infant
38 06/10/1737 Robert Jones Infant
39 25/10/1737 William Pritchard Infant
40 28/10/1737 William David Infant
41 20/11/1737 Robert David Infant
42 08/01/1737 Richard Griffith
43 28/02/1737 Gwen Griffith
44 26/05/1738 Griffith Jones
45 18/06/1738 Thomas Infant of William Pritchard and Catherine
46 16/08/1838 Jane Richard
47 17/12/1738 Gainor William Infant
48 13/02/1738 Thomas Infant of Griffith Pritchard and Jane
49 13/04/1739 Griffith Roberts Sexton
50 18/05/1739 Hugh David Infant
51 20/05/1739 Margery Jones
52 12/06/1739 John Griffith Cefnammwlch M P for County of Carnarvon
53 02/03/1739 Thomas Pritchard
54 23/03/1739 Rowland Roberts
55 08/05/1740 Elizabeth Griffith
56 11/05/1740 Owen Mathews Infant
57 08/06/1740 Thomas Jones
58 25/07/1740 Thomas Hughes
59 21/01/1740 John Williams
60 22/01/1740 Anne Williams Infant of Elias Maurice
61 ? Cathrine Parry Carnguwch
62 22/02/1740 Anne Williams
63 08/06/1740 Elizabeth Thomas Carnguwch
64 25/03/1741 Mary Roberts
65 ? Griffith Edwards Infant at Carnguwch
66 16/04/1741 William Hughes Infant
67 12/07/1741 William Williams
68 01/08/1741 Richard Parry
69 21/08/1741 Mary Jones
70 27/09/1741 Humphrey Owen Carnguwch
71 08/11/1741 William Prichard Infant
72 25/02/1741 Elizabeth Roberts Infant
73 04/03/1741 Jane Robins
74 14/03/1741 Robert Owen Evan Carnguwch
75 23/03/1741 Robert David Meredith
76 08/04/1742 Margaret Jones Infant at Carnguwch
77 11/04/1742 Robert Anthony
78 29/04/1742 Dousofe? Griffith
79 16/05/1742 Robert Thomas Infant of Thomas Roberts and Elizabeth
80 25/05/1742 Griffith Williams
81 15/06/1742 Elias Jones Infant at Carnguwch
82 29/07/1742 Anne Parry Carnguwch
83 03/08/1742 Edward John Owen Carnguwch
84 28/12/1742 Thos Rbt Roberts
85 10/02/1742 Elizabeth Williams Infant at Carnguwch
86 20/02/1742 John Griffith Infant at Carnguwch
87 06/03/1742 Griffith Jones Infant at Carnguwch
88 11/03/1742 William Williams Infant
89 08/04/1743 Gaynor Wife of Owen David Clark at Carnguwch
90 21/04/1743 David Williams
91 10/05/1743 Robert Hughes Carnguwch
92 12/06/1743 Sarah Evans Widow
93 23/06/1743 Thomas Jones Carnguwch
94 23/06/1743 Richard Son of Thomas Jones at Carnguwch
95 24/06/1743 Cathrine Gth Thomas Infant
96 12/07/1743 Robert Prichard Infant
97 14/07/1743 William Elias Infant
98 14/07/1743 Owen Williams Infant
99 17/07/1743 Thomas Williams Infant at Carnguwch
100 07/08/1743 Robert Edwards Infant
101 16/08/1743 Elizabeth Daughter of Robert Prichard
102 28/08/1743 Gaynor Daughter of John Owen David at Carnguwch
103 09/09/1743 Anne Hughes Wife of Robert John
104 25/09/1743 John Owen David Carnguwch
105 05/12/1743 Humphrey Vaughan Infant
106 20/12/1743 Griffith Owen Miller
107 11/03/1743 Mary Rowlands Infant
108 25/03/1744 Evan David Singleman Day Labourer
109 25/04/1744 Robert William Poor Singleman
110 21/06/1744 Morris Thomas Poor Old Man
111 10/07/1744 Mary Wm Prichard Young Woman
112 26/07/1744 Robert Hughes Infant of Hugh Hughes Taylor and Anne
113 26/08/1744 Mary Williams Infant of Foulk Wms and Ellin
114 14/03/1744 Cathrine Williams Infant
115 09/04/1745 Cathrine Parry Infant
116 19/01/1745 Sara Williams Bwlch Brydyn Wife of John Jones
117 25/10/1746 Wm Thomas Herbert A poor lad
118 20/11/1746 John David Singleman
119 13/01/1746 William Williams Yeoman
120 08/02/1746 Alce Daughter of Robert Richard
121 06/03/1746 Griffith William Infant
122 23/04/1747 Margaret Griffith Infant
123 07/05/1747 Lowry Gth Pugh
124 26/05/1747 John Son of Robert Richard
125 24/06/1747 Ann Gth John Infant
126 26/07/1747 Mary Wm Roberts Infant
127 02/08/1747 William John Cwmheisder
128 09/08/1747 Gwen Williams
129 03/09/1747 Jane John Roberts Infant
130 26/11/1747 Hugh Thos Evan Infant
131 02/01/1747 ? Griffith Infant
132 ? ? ? ?
133 25/03/1748 ? Cwmheisder Wife of William Foulk Yeoman
134 01/04/1748 Daughter Infant of Gth Prichard Parish Clerk
135 26/05/1748 Foulk Williams Cwmheisder Yeoman
136 28/05/1748 Ellen Owen
137 01/07/1748 Jane Jones Pentrergors Daughter of John Thos Gth
138 01/08/1748 Jane Jones Infant
139 26/08/1748 Cathrine Wm Williams Wife of Mathew Owen Miller
140 09/10/1748 ? Morfa Nevin Daughter of John Hughes
141 16/10/1748 Evan Griffith Mariner Son of Ellin William
142 22/11/1748 Jane John William Bonhadlog late of Widow
143 09/12/1748 Ellin Evan vch Tydweiliog Parish Wife of Thomas Evan ap Hugh
144 09/04/1749 Ellin Jones Pentrergors Infant of John Thos Jones
145 14/05/1749 Robert Prichard Porteenllaen Infant of Richard Edwards Day Labourer
146 08/06/1749 Anne Williams Bryn Ogo Llwyd Infant of William Jones Day Labourer
147 13/06/1749 Ann Cadwlaladr Cwmheisder late of Widow of William Jones
148 17/06/1749 Hugh Williams Cwmheisder Infant of William Roberts
149 25/06/1749 Griffith Hughes Pentre Edern Infant of Hugh Hughes Taylor
150 29/06/1749 Margaret Parry Pentrer Gors Infant of Henry Joseph
151 01/09/1749 Richard Pugh ap Lewis Tyn y lon Labourer and Fisherman
152 03/01/1749 William Prichard Pentrer Gors Labourer and Fisherman
153 02/02/1749 Jane Hughes Wife of Gth ap Prichard Prys
154 08/05/1750 Robert Infant of John Wm Wms Labourer and Mary
155 14/06/1750 Mary Jones Pentre Edern
156 12/07/1750 Edward Price Rev. Rector of Edern
157 08/11/1750 Robert Jones Ty Mawr
158 25/11/1750 Cathrine Samuel Pentre
159 10/02/1750 Anne Jones Daughter of William Jones and Jonet
160 14/02/1750 Ann Prichard Bwlch
161 26/03/1751 John Wynne Portinllaen
162 21/04/1751 Griffith Jones
163 12/09/1751 John Thomas Pentre Bachelor
164 22/09/1751 Owen Griffith Llannor Labourer
165 24/09/1751 John Jones Bachelor
166 19/02/1752 William Griffith Cefn Ammwlch Esquire
167 11/03/1752 Richard Price Pentre gorse Weaver
168 31/05/1752 Ellin Pentre gorse Daughter of John Thomas Labourer
169 01/10/1752 Sidney Roberts Daughter of Robert William Labourer
170 14/11/1752 Margaret Jones Daughter of John Prichard Aberdaron
171 07/01/1752 Ann Jones Pentre Widow
172 19/01/1752 Grace Prichard Wife of Griffith Prichard Labourer
173 26/03/1752 Dorothy Humphreys Wife of Morris Humphreys
174 26/03/1753 Dorothy Williams Pen y Bryn
175 17/05/1753 Hugh Owen Widower
176 11/06/1753 Elizabeth Tydweiliog Daughter of Thomas Evan
177 23/06/1753 Griffith Son of Henry Joseph Smith
178 26/08/1753 Ellin Pentre gorse Daughter of John Thomas
179 21/09/1753 Mary Cadwaladr Widow
180 05/10/1753 Robert Son of John Griffith Cooper
181 05/03/1754 Anne Roberts Cefn Edern Widow
182 20/03/1754 Ann Prichard Pentre Widow
183 25/03/1754 Catherine Prichard Pentrellech Wife of Robert Lewis
184 13/04/1754 Robert Thomas Cwmeistir Accidental Death Labourer
185 30/07/1754 William Son of Mathew Owen Miller
186 12/09/1754 Owen Son of Luke Owen Labourer
187 19/09/1754 Mary Penybryn Daughter of Morris Humphrey
188 16/02/1755 Ellin William
189 13/04/1755 Mary Thomas Pentrer Gors
190 13/04/1755 Richard Minffordd Son of William Jones Labourer and Jonnet
191 29/06/1755 Richard Pentre Son of John William Freeholder and Cathrine
192 19/07/1755 Evan Thomas Hendre Labourer
193 09/11/1755 Margaret Rowland Groesffordd Spinster
194 20/05/1756 William Hughes Ty Mawr
195 28/06/1756 Margaret Llannor Daughter of John Owen
196 25/03/1757 John Comeistr Son of Foulk Williams
197 01/05/1757 Cathrine Foulk Comeister Wife of Richard Edward
198 19/05/1757 Owen Jones Son of John Thomas and Blanche
199 28/07/1757 Mary Griffith Wife of William Griffith
200 29/11/1757 Cathrine Herbert Widow
201 19/04/1758 Anne Thomas
202 22/10/1758 Grace Owen Infant
203 27/05/1759 Elizabeth Daughter of Wm Wms and Cathrine
204 27/05/1759 Margaret Daughter of Hugh Prichard and Cathrine
205 05/02/1760 Margaret Wife of Hugh Thomas Taylor
206 22/03/1760 John Thomas Infant
207 18/08/1760 Lowry Wife of Richard Edward Labourer
208 05/03/1761 Elizabeth Prichard
209 16/04/1761 John Roberts Curate
210 23/04/1761 Mary Daughter of Griffith Prichard Clark and Ellin
211 14/05/1761 Margaret Wife of Anthony Griffith Mason
212 11/06/1761 Anthony Griffith Mason
213 14/07/1761 Ellin Jones Wife of Peter Hughes Yeoman
214 30/08/1761 Cathrine Griffiths Wife of Hugh Williams Yeoman
215 06/11/1761 Richard Thomas Labourer
216 25/04/1762 Margaret Evans Widow
217 30/04/1762 Thomas Son of Wm Williams and Catherine
218 02/07/1762 Elizabeth Jones Daughter of John Thomas Labourer
219 08/07/1762 Jane Williams Wife of William Williams Labourer
220 13/07/1762 Anna Jones Widow
221 27/07/1762 Mary Peter Daughter of Robert Peter Labourer and Elizabeth
222 07/10/1762 Robert David Denio Parish Singleman
223 07/12/1762 John Hughes Pwll Clai Gent
224 17/07/1763 Elizabeth Daughter of Mathew Owens Miller and Mary
225 07/08/1763 Eleanor Nevin Parish Daughter of Ellis Jones Weaver and Jane
226 30/08/1763 Evan Son of John Williams Labourer and Cathrine
227 07/09/1763 Jane Daughter of Robert Parry Smith and Grace
228 09/09/1763 Thomas Son of Robert Parry Smith and Grace
229 09/09/1763 Elizabeth Daughter of Griffith Prichard Clark and Ellin
230 29/12/1763 Cathrine Llannor Parish Wife of Richard Evans Yeoman
231 15/04/1764 Ann Joseph Widow
232 01/06/1764 Cathrine Rowlands
233 23/10/1764 Cathrine Owen Ty Mawr? Wife of Griffith Prichard
234 12/01/1765 Elizabeth Prichard Wife of John Joseph Miller
235 17/01/1765 Gaynor Owen Cefn Edeyrn Wife of Richard Williams
236 22/01/1765 Owen Jones Hendre Yeoman
237 08/02/1765 Jane Griffith Daughter of Griffith Prichard Yeoman
238 10/04/1765 Peter Hughes Yeoman
239 06/05/1765 Richard Edwards Labourer
240 25/07/1765 Richard Rowland Carpenter
241 19/01/1766 Griffith Son of Robert Williams Labourer and Cathrine
242 28/02/1766 Cathrine Hughes Widow
243 10/04/1766 Sidney Daughter of Griffith Thomas Labourer and Sidney
244 23/05/1766 Elizabeth Griffith
245 07/06/1766 Ellin Daughter of Edward Jones Labourer and Dorothy
246 26/09/1766 Jane Daughter of John Hughes Carpenter and Mary
247 25/11/1766 Annas Thomas Spinster
248 22/12/1766 Elizabeth Daughter of William Michael Yeoman and Mary
249 24/12/1766 John Jones Tydweiliog Parish Singleman
250 04/02/1767 William Humphreys Pen Bryn Singleman
251 17/02/1767 Thomas Roberts Taylor
252 17/02/1767 Elizabeth Llangwnadle Parish Daughter of William Thomas Labourer and Ann
253 17/03/1767 Cathrine Daughter of William Thomas Mariner and Elizabeth
254 30/04/1767 Margared Thomas Widow
255 30/04/1767 William Son of Henry Williams Carpenter and Ellin
256 10/05/1767 Mary Daughter of Robert Lewis Labourer and Mary
257 31/05/1767 Elinor Daughter of Griffith Lewis Labourer and Gwen
258 09/06/1767 Ann Herbert Widow
259 22/06/1767 David Infant
260 22/09/1767 William Jones Singleman
261 28/09/1767 Maurice Humphrey Penbryn
262 00/11/1767 Griffith Son of John Hughes Carpenter and Mary
263 30/01/1768 Foulk Son of John Joseph Miller and Cathrine
264 ? Ann Daughter of William Thomas Mariner and Elizabeth
265 25/03/1768 Elinor Daughter of Griffith Thomas Labourer and Sinah?
266 26/07/1768 Elizabeth Daughter of William Michael Yeoman and Mary
267 08/02/1769 Mary Prichard Widow
268 13/03/1769 Elizabeth Hughes Wife of David Griffith Yeoman
269 07/11/1769 Abraham Evans
270 02/12/1769 Ann Daughter of William Thomas Mariner and Elizabeth
271 09/12/1769 Cathrine Daughter of David Griffith Mariner and Mary
272 15/12/1769 Lowry Daughter of William Peter Labourer and Jane
273 20/12/1769 Elinor Daughter of John Joseph Labourer and Cathrine
274 30/12/1769 Henri Son of Edward Jones Labourer and Dorothy
275 02/01/1770 Elinor Daughter of Thomas Jones Labourer and Dorothy
276 12/01/1770 Morris Son of John Hughes Carpenter and Mary
277 19/01/1770 Cathrine Daughter of Thomas Anthony and Cathrine
278 28/01/1770 Anthony Son of Thomas Anthony and Cathrine
279 03/02/1770 Ann Daughter of Cadwaladr Prichard Weaver and Sarah
280 12/02/1770 Jane Daughter of Robert Parry and Grace
281 17/02/1770 Judith Daughter of William Thomas Miller and Margaret
282 03/04/1770 Robert Lewis Labourer
283 19/04/1770 Elinor Roberts Widow
284 16/07/1770 William Roberts Glanrhyd Yeoman
285 12/07/1770 Elizabeth Hughes Cors ffynnon Widow
286 24/08/1770 Anne Owen Wife of David Owen Labourer
287 06/10/1770 John Roberts Singleman
288 27/12/1770 John Son of Rev John Jones
289 07/02/1771 Margaret Bryngwydd Daughter of James David
290 15/02/1771 John Williams Tydweiliog Weaver Parish of Tydweiliog
291 02/03/1771 David Griffith Widower
292 07/05/1771 John Beverley
293 18/06/1771 Ellis Son of Griffith Ellis and Mary
294 19/11/1771 Catherine Jones Widow
295 ? William (B) Son of William Prichard?? Check BTs
296 29/11/1771 Margaret Daughter of William Pritchard and Lowry
297 01/03/1772 William Son of Cadwaladr Pritchard and Sarah
298 01/06/1772 Catherine Glynne Henborth Widow
299 24/11/1772 Henry Hughes Mariner
300 15/01/1773 Anne Daughter of Cadwaladr Pritchard Weaver and Sarah
301 26/02/1773 Gth Pritchard Hughes Pentregors Labourer
302 19/03/1773 Sydney Daughter of Hugh Owens Gent and Elizabeth
303 02/04/1773 Elizabeth Williams Wife of Hugh Owens above
304 31/07/1773 Jonett Jeffrey Wife of Henry Joseph Smith
305 14/09/1773 Mark Griffith Tydweiliog Parish
306 10/02/1774 William Henborth Son of Thomas Williams
307 11/02/1774 Elizabeth Daughter of Edward Holland
308 12/03/1774 Rowland Hughes Ysgubor Fawr Labourer
309 28/04/1774 Griffith David Henblas Mariner
310 29/04/1774 Mary Edern Village Daughter of Edward Jones
311 14/05/1774 William Ty mawr Son of Griffith Hughes and Elizabeth
312 06/09/1774 Robert Pritchard Tydweiliog Labourer
313 23/09/1774 John Llannor Parish Son of Thomas Jones Carpenter and Elinor
314 23/10/1774 William Foulk Cwmheistyr
315 01/12/1774 John Hughes Groesffordd
316 01/12/1774 Margaret Daughter of Evan Pritchard and Elizabeth
317 17/01/1775 Griffith Hendre Son of William Pritchard and Lowry
318 14/02/1775 Margaret Hendre Daughter of William Pritchard and Lowry
319 01/03/1775 Rowland Evans Corsbrydd? Gent
320 03/03/1775 John Son of John Williams Mariner and Jane
321 21/03/1775 Mary Roberts Pwll Clai Widow
322 08/06/1775 William Weaver Son of Cadwaladr Pritchard and Sarah
323 Jane Williams Vron Nevin
324 Mary Daughter of Edward Holland Labourer and Catherine
325 Jane Daughter of Thomas Anthony and Cathrine
326 William Wms Pritchard Labourer
327 Mark? Hughes Taylor and Innkeeper
328 Elizabeth Bwlchbridin Daughter of Griffith Ellis and Mary
329 Richard Ellis Cerrig Llwydion Yeoman
330 Catherine Parry Glan y Rhyd Widow
331 Griffith ? Penfro Singleman
332 12/07/1776 Catherine Hendre Daughter of William Pritchard and Lowry
333 12/09/1776 Eliza Lasynus Daughter of John Jones and Anne
334 14/11/1776 Robert Son of William Willams Labourer and Catherine
335 03/01/1777 John Pentre gors Son of John Robert Labourer and Mary
336 03/01/1777 Jane Jones Tyn y Cae Widow
337 21/02/1777 Mary Jones ? Gwynt Ceidio
338 25/02/1777 Robert Jeffrey Yeoman
339 10/03/1777 Mary Thomas Groesffordd Widow
340 05/07/1777 Anne Infant of William Roberts and Elinor
341 17/07/1777 John Owens Groesffordd Labourer
342 01/09/1777 Mary Lewis Bwlchbridin Widow
343 23/12/1777 Sarah Jones Ty Paul Widow
344 26/05/1778 William Jones Infant
345 11/06/1778 Griffith Griffith Infant
346 31/07/1778 Elizabeth Jones
347 21/08/1778 John Jones Rev. Curate of Edern
348 21/04/1779 Evan Roberts Infant
349 15/05/1779 Sidney Williams
350 20/05/1779 Margaret Roberts Infant of James Roberts Yeoman and Cathrine
351 03/06/1779 Anne Hughes Infant of Griffith Hughes Yeoman and Elizabeth
352 08/06/1779 Ellinor Roberts Widow
353 22/06/1779 Margaret Evans Aberdaron Parish Spinster
354 24/06/1779 John Roberts Infant of Thomas Roberts Labourer and Cathrine
355 26/06/1779 Ann Lewis Infant of Richard Lewis Labourer and Ellinor
356 23/07/1779 John Jones Infant of Griffith Jones Cooper and Ellinor
357 30/07/1779 John Thomas Infant of John Thomas Labourer and Mary
358 03/08/1779 William Jones Infant of Griffith Jones Cooper and Ellinor
359 03/09/1779 Lowry Wynne Tynllan
360 04/10/1779 Henry Jones Singleman
361 10/01/1780 Margaret Roberts Daughter of James Roberts Yeoman and Cathrine
362 16/01/1780 Ellinor Rowlands Spinster
363 07/02/1780 Griffith Joseph Son of Henry Joseph Smith and Judeth
364 12/03/1780 William Jones Infant of Robert Jones Taylor and Ann
365 21/03/1780 William Griffith Labourer
366 03/04/1780 John Owen Infant of Owen Jones Labourer and Catharine
367 09/05/1780 Dorothy Thomas Spinster
368 15/06/1780 Hugh Griffith Yeoman
369 17/12/1780 Jane Williams Daughter of William Prichard Labourer and Lowry
370 23/12/1780 Elizabeth Francis Widow
371 08/01/1780 John Thomas Singleman
372 03/02/1781 Richard Howel Son of Howel Prichard Mariner and Anne
373 12/03/1781 Dorothy Roberts
374 02/05/1781 Jane Holland Infant of Edward Holland and Catharine
375 17/10/1781 William Jones Infant of John Prichard Labourer and Catherine
376 26/02/1782 Thomas Evans Tydweiliog Parish Labourer
377 12/03/1782 Richard Williams Widower and Yeoman
378 05/04/1782 Elinor Williams
379 23/04/1782 Jane Mathew
380 09/05/1782 Elizabeth Daughter of Thomas Williams and Sydney
381 11/05/1782 Ann Jones Widow
382 14/05/1782 John Jones Labourer
383 01/06/1782 John Foulk Youngman
384 04/06/1782 Catherine Williams Widow
385 04/06/1782 Elinor Williams Widow
386 06/06/1782 Gwen Thomas Widow
387 07/06/1782 Robert Evans Miller
388 09/06/1782 Thomas Son of Thomas Williams Mariner and Sydney
389 10/06/1782 Lewis Hughes Labourer
390 10/06/1782 Anne Williams Widow
391 25/06/1782 John Ty Mawr Son of Griffith Hughes and Elizabeth
392 29/06/1782 Joned Hughes
393 02/07/1782 Thomas Humphreys Pen Bryn
394 06/07/1782 Joned Owens
395 08/07/1782 Mary Williams Spinster
396 01/10/1782 David Owens Labourer
397 14/10/1782 Griffith Thomas Labourer
398 09/01/1783 Jane Jones Spinster
399 02/05/1783 William Roberts Yeoman
400 05/07/1783 John Son of Thomas Morgan Labourer and Mary
401 15/09/1783 Elizabeth Hughes Widow
402 19/10/1783 Elizabeth Daughter of William Williams and Jane
403 10/11/1783 Jane Parry Wife of John Roberts Labourer
404 30/04/1783 John Williams Labourer Singleman
405 06/05/1784 Catherine Daughter of Henry Lewis Labourer and Jane
406 28/09/1784 Jane Jeffrey Widow
407 01/12/1784 Lowry Griffith Widow
408 11/12/1784 Elizabeth Williams Ty Mawr Wife of Griffith Hughes
409 03/01/1785 John Son of Thomas Roberts and Mary
410 08/03/1785 Evan Davies Singleman
411 25/06/1785 William Griffith Mariner
412 01/08/1785 John and Thomas Sons of Herbert Thomas and Elizabeth
413 05/08/1785 John Son of Thomas Foulk Labourer and Ellinor
414 06/08/1785 Owen Son of John Wynne Labourer and Jane
415 11/08/1785 Anne Daughter of Edward Owen Labourer and Jonnet
416 10/09/1785 Margaret Daughter of John Prichard Joiner and Ellinor
417 16/09/1785 Jane Daughter of William Prichard Labourer and Lowry
418 20/09/1785 Catharine Daughter of William Roberts Yeoman and Ellinor
419 29/09/1785 Margaret Daughter of Evan Lewis Labourer and Ellinor
420 01/10/1785 Mary Griffith Brynnia
421 14/10/1785 Robert Hughes Penllech Parish Mariner
422 29/12/1785 Evan Mark Mariner
423 12/01/1786 Catherine Jeffreys Widow
424 07/02/1786 Thomas Jones Aberystwyth Mariner
425 16/02/1786 Jane Daughter of Owen Williams Taylor and Jane
426 25/03/1786 Henry Joseph Smith
427 02/04/1786 Hugh Owen Pwllyclai Gent
428 06/05/1786 Margaret Griffith Widow
429 23/05/1786 Robert Williams Labourer
430 04/08/1786 Anne Prichard Nefyn Parish
431 21/08/1786 Richard Nefyn Parish Son of Robert Jones Taylor
432 16/09/1786 John Son of Edward Jones Labourer and Jonnet
433 21/05/1787 William Jones Labourer
434 06/06/1787 John Williams Bachelor
435 22/06/1787 Griffith Son of Griffith Jones Labourer and Mary
436 21/08/1787 Grace Anthony Wife of Robert Parry
437 30/08/1787 Richard (B) Clynnog/Tydweiliog Son of Rbt Rbts and Jane Prichard
438 18/01/1788 Owen Son of William Owen Carpenter and Mary
439 22/03/1788 Margaret Daughter of Thomas Anthony and Cathrine
440 29/04/1788 Thomas Son of Thomas Anthony and Cathrine
441 07/07/1788 William Thomas Miller
442 01/08/1788 John Hughes Pwllyclai
443 13/09/1788 William Griffith Widower
444 13/12/1788 Mary Griffith Wife of Mathew Owens
445 16/05/1789 John Son of Thomas Foulks and Elinor
446 16/05/1789 Anne Daughter of William Prichard Labourer and Lowry
447 27/08/1789 John Jones Cwmeistir Farmer
448 28/08/1789 John Edwards Bachelor Labourer
449 17/09/1789 Griffith Prichard Widower
450 22/01/1790 Richard Evans Tydweiliog Parish Son of Evan Roberts Taylor
451 14/02/1790 Catharine Daughter of Richard Jones and Jane
452 03/03/1790 Robert (B) Child of William Evans and Elinor Roberts
453 02/04/1790 Grace Maurice Widow
454 24/04/1790 Mary Griffith
455 08/05/1790 Jane Griffith Widow
456 18/05/1790 Ann Thomas Infant
457 21/05/1790 Robert Davies Shoemaker
458 26/08/1790 Griffith Jones Cefn Edern
459 20/11/1790 William Roberts Yeoman
460 31/12/1790 John Roberts Labourer
461 11/02/1791 Elinor Roberts Young Woman
462 28/03/1791 Catharine Herbert Widow
463 17/05/1791 Elinor Williams Widow
464 09/08/1791 John Thos Griffith Labourer
465 27/08/1791 Robert Son of Hugh Rbts Shopkeeper and Elizabeth
466 28/12/1791 Catharine Williams Widow
467 24/01/1792 Hugh John Ellis Widower
468 07/04/1792 Elinor Roberts
469 21/04/1792 Catherine Daughter of Richard Griffith Mariner and Elizabeth
470 08/05/1792 Richard Son of John Prichard Joiner and Eleanor
471 11/05/1792 Cathrine Matthew Wife of Thomas Anthony Yeoman
472 30/06/1792 Elinor Daughter of Richard Davies Labourer and Elizabeth
473 16/01/1793 Rowland Evans Mariner
474 16/03/1793 William Williams Young Man
475 14/05/1793 Anne Daughter of Robert Jones Taylor and Ann
476 02/08/1793 William Son of Hugh Hughes Labourer and Elinor
477 16/11/1793 Catherine Richard
478 06/03/1794 Catherine Prichard Pentrellech
479 11/07/1794 John Williams Widower
480 16/09/1794 Jane Hughes Wife of Hugh Ellis Slater
481 01/01/1795 Thomas Son of Wm Rbts Mariner and Elinor
482 10/01/1795 Richard Hughes Labourer
483 24/01/1795 William Son of Richard Hughes and Eleanor
484 03/02/1795 Catherine Daughter of John Prichard Joiner and Eleanor
485 09/03/1795 John Son of William Griffith Weaver and Elinor
486 09/04/1795 Richard Groesffordd Son of William Jones and Margaret
487 17/04/1795 William Groesffordd Son of William Jones and Margaret
488 28/05/1795 Anne Daughter of Thomas Foulk and Eleanor
489 15/08/1795 Michael Son of William Owen Carpenter and Anne
490 04/09/1795 William Hughes Tynyllan Labourer
491 09/02/1796 Griffith Prichard Parish Clark
492 01/04/1796 Mary Wife of John Thomas Labourer
493 01/04/1796 William Son of Hugh Robert Labourer and Eleanor
494 18/08/1796 William Lewis Ty Evan Lewis Infant of Evan Lewis Labourer
495 25/11/1796 John Griffith Cooper
496 18/01/1797 Jane Williams
497 07/02/1797 Lowry Edward
498 07/03/1797 Harry Pitter
499 03/04/1797 Griffith Jones Ty newydd Rhosirwan Infant
500 09/06/1797 Margaret Griffith Groesffordd
501 03/11/1797 Owen Evans Pwll y Clai
502 16/11/1797 Cathrine Williams Tyn Coed
503 12/12/1797 Anne Jones Cymmeisdir
504 25/12/1797 Elizabeth Evans Tyn Lon
505 22/02/1798 Thomas Griffith Pyllaur Park
506 10/07/1798 Anne David Pentrellech Infant
507 23/03/1799 Thomas Foulk Cymmeisdir
508 12/04/1799 Griffith Parry Smith
509 22/06/1799 Elizabeth Roberts Shop
510 31/10/1799 Margaret Prichard Cil llidiart
511 01/02/1800 William Jones Henborth
512 09/03/1800 Richard Griffith Village Infant
513 10/04/1800 Mary Hughes Ty Mawr Wife of David Griffith Mariner
514 24/06/1800 Anne Humphrey Caer Cwt
515 02/08/1800 Margaret Hughes Tyuchaf
516 21/08/1800 Anne Thomas Cymmeisdir Infant
517 08/09/1800 Mary Morgan Ty newydd
518 18/09/1800 Griffith Thomas Pwll y Park
519 27/09/1800 Mary Jones Gorsyffynon
520 10/01/1801 Mary Evans Village Widow
521 02/02/1801 Jonet Jones Pentregors Widow
522 14/03/1801 Ellinor Foulk Ty Foulk Nevin
523 15/10/1801 Elizabeth Evans Aberdyfi Merioneth
524 24/12/1801 Griffith Hughes Ty Mawr Gent
525 15/04/1802 William Mark Village
526 03/05/1802 Lowry Griffith Hendre
527 18/06/1802 Catherine Evans Caebach
528 30/12/1802 Sydney Williams Bryngoleu
529 02/02/1803 William Humphrey Caebach
530 04/03/1803 Mary Jones Tyncae Infant
531 19/04/1803 Richard David Miller
532 15/06/1803 Hugh Griffith Cymmeisdir Child
533 24/06/1803 Richard Roberts Village Taylor
534 29/06/1803 Dorothy Jones Cymmeisdir
535 30/01/1804 William Jones Pentrergors Infant
536 21/03/1804 Catherine Thomas Groesffordd Widow
537 22/03/1804 Lowry Griffith Village
538 27/03/1804 Jane Humphrey Cae'r Cwt
539 11/04/1804 James Davies Bryngwydd
540 13/07/1804 Anne David Bryngwydd
541 02/08/1804 Jane Thomas Nevin
542 26/10/1804 Richard Jones Pentrergors Infant
543 22/12/1804 Ellin Parry Village
544 21/01/1805 Griffith William Tygwn?
545 19/03/1805 Jane Humphrey Village
546 08/06/1805 John Jones Henborth Infant
547 03/10/1805 Michael and David Roberts Henblas Infant
548 02/01/1806 Thomas Jones Tyn y Gors Infant
549 06/01/1806 Robert Abraham Groesffordd Infant
550 15/01/1806 Mary Jones Henborth Widow
551 01/02/1806 Griffith Jones Portinllaen Yeoman
552 04/04/1806 Robert Francis Innholder Village
553 30/02/1807 David Jones Village Infant
554 16/04/1807 Owen Robert Henblas
555 17/04/1807 Elizabeth Jones Cae Cwt
556 23/04/1807 Sarah Thomas Bryneithin
557 19/05/1807 Jane Williams Brycyttyn Nefyn
558 18/08/1807 Ellin Richard Tairlon Tydweiliog
559 26/08/1807 Humphrey Jones Caercwt
560 12/09/1807 Joseph Williams Tairlon Tydweiliog Weaver
561 14/10/1807 William Jones Tai Newyddion Infant
562 15/10/1807 Hugh Ellis Village
563 14/11/1807 Foulk Williams Cymmeisdir Bryncyttyn
564 28/11/1807 Hugh Humphrey Nefyn Parish
565 07/01/1808 Hugh Hughes Groesffordd Infant
566 19/01/1808 Edward Holland Tynyfynwent
567 27/02/1808 William Thomas Nefyn Parish Infant
568 21/03/1808 Owen William Groesffordd Labourer
569 26/04/1808 Catherine Williams Hendref Infant
570 29/04/1808 John Grant Village Infant
571 31/08/1808 Robert Edward Pentrellech Tydweiliog
572 13/10/1808 David Jones Village Infant
573 14/10/1808 Jane George Village
574 02/01/1809 Thomas William Bryngoleu Gent
575 23/02/1809 William Thos Jones Ty Isaf Yeoman
576 13/04/1809 Hugh Richard Thomas Tynlon Ty Mawr Labourer
577 24/07/1809 Evan Jones Tairlon Tydweiliog Infant
578 26/07/1809 William Prichard Hendref Farmer
579 04/08/1809 Robert Hughes Nefyn Parish Infant
580 29/08/1809 Elizabeth Ellis Cae'r Cwt Infant
581 31/08/1809 Elizabeth Williams Village Infant
582 31/08/1809 Howel Prichard Pentrellech Farmer and Cowper
583 11/09/1809 Margaret Hughes Nefyn Parish Infant
584 11/09/1809 Elizabeth Hughes Tai Newyddion Penybryn Infant
585 19/09/1809 Hugh Hughes Cil y Llidiart Infant
586 21/09/1809 Catherine Thomas Tai Newyddion Infant
587 26/09/1809 Thomas Jones Tyngors Infant
588 30/09/1809 Griffith Parry Ty'nrhos (Poor House) Infant
589 30/09/1809 Mary William Hendref Infant
590 02/10/1809 Elizabeth Roberts Nefyn Parish Infant
591 14/10/1809 Dorothy Morgan Nefyn Parish Infant
592 21/10/1809 Mary Jones Nefyn Parish Infant
593 28/10/1809 Griffith Owen Ty'n Cae Infant
594 03/11/1809 Elizabeth Jones Village Infant
595 16/11/1809 Elizabeth Evans Bryncroes Parish Widow
596 17/02/1810 Margaret Cadwalader Glanrhyd
597 16/03/1810 Edward Edwards Portinllaun Gent
598 16/03/1810 Elizabeth Griffith Groesffordd Infant
599 17/03/1810 Sudnah Rowlands Llanbeblig Parish Infant
600 12/04/1810 Ann Thomas Nefyn Parish Infant
601 21/04/1810 Gwen Howell Pentrellech Wife of David Howell
602 13/06/1810 Griffith Ellis Bwlch y Bridin Lime Burner
603 13/08/1810 Ann Thomas Abergeirch
604 06/09/1810 William Williams Abergeirch
605 13/12/1810 Mary Jones Llangian Parish Wife of William Jones
606 21/12/1810 Griffith Williams Cwmheistir Carpenter
607 18/01/1811 Cadwalader Prichard Weaver
608 19/01/1811 Ellen Hughes Groesffordd
609 25/01/1811 Catherine Roberts Widow
610 07/03/1811 William Roberts Tyddyn rhuo Llanbedrog
611 09/03/1811 Mary Jones Bryngwydd
612 11/03/1811 Ann Parry Village Mill Wife of David Parry
613 10/04/1811 Robert Wm Roberts
614 09/05/1811 Robert Williams Cors y ffynon
615 09/09/1811 Griffith Parry Village
616 23/10/1811 Anne Hughes Groesffordd
617 14/11/1811 Joseph Jones Ty bach
618 05/12/1811 Thomas Owen Tynycae
619 12/12/1811 Mary Williams Abergeirch
620 19/12/1811 William Williams Tyn y Llan Edern
621 03/01/1812 Evan Lewis
622 06/02/1812 William Roberts Cooper
623 20/02/1812 Ellen Rowlands Widow
624 03/07/1812 Ellen Jones Edern Widow
625 23/09/1812 Elizabeth Owen Widow
626 10/11/1812 David Jones Pentrellech
627 21/11/1812 Anne Lewis Groesffordd
Entries Per Page
Displaying Page of