Cyn 1752 newidiwyd rhif y flwyddyn drosodd ar Fawrth 25ain. 1752 oedd y flwyddyn gyntaf i Ionawr 1af fod yn ddiwrnod cyntaf y flwyddyn.
Daeth hyd i fod fel canlyniad i Ddeddf Calendr 1751. Felly, y diwrnod ar ôl 31ain o Ragfyr 1751 oedd Ionawr 1af 1752. Oherwydd hyn roedd 1751 yn flwyddyn fyrach na'r arferol.
Mae llawer o'r manylion yn y cofrestr yn annodd i'w ddarllen neu ar goll yn gyfangwbwl. Fe welwch farc cwestiwn ble mae hyn yn bod. Cymerwch hyn i ystyriaeth wrth gael golwg ar y manylion. Dylech gysidro ymweld a'r Archifdy neu gael copi gwreiddiol i gadarnhau cywirdeb unrhyw record.

Before 1752, the year number changed over on March 25th (Lady day). The year 1752 was the first year that January 1st was the first day of the year.
The Calendar Act of 1751 changed this, so that the day after 31 December 1751 was 1 January 1752. As a consequence, 1751 was a short year - it ran only from 25 March to 31 December.
Some of the details in the register are illegible or missing. Any enties which cannot be identified are left with a question mark in the box. Please bear this in mind when looking at the records. Obtain a copy or visit the Archives Department to get confirmation of the correctness of any individual record.

Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
  • CHILD - Plentyn / Child - (B) Anghyfreithlon neu rhieni heb briodi / Illegitimate or unmarried parents
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • NOTES - Nodiadau / Notes
ID
DATE
CHILD
FATHER
SURNAME
MOTHER
NOTES
1 1732 Thomas Maurice Humphreys Dorothy
2 29/03/1734 Elizabeth John Ellis Ellin
3 25/04/1734 Jane John Joseph Elizabeth
4 24/11/1734 Catherine Owen Prichard Lewis Catherine
5 10/12/1734 Owen David Robert David Ellin
6 12/12/1734 Gwen William Griffith Martha Gent
7 12/12/1734 Richard Robert Richard Gwen
8 25/12/1734 Mary? Richard Ellis Grace
9 02/03/1734 Son John Ireland Mary
10 23/03/1734 ? Lewis Hughes Margery
11 29/06/1735 Thomas John Roberts Catherine
12 03/08/1735 Ellin Morris Humphreys Dorothy
13 02/11/1735 Grace Anthony Griffith Margaret
14 02/11/1735 Elizabeth Robert Joseph Jonett
15 02/11/1735 Elizabeth John Ellis Ellin
16 09/02/1735 Jane William Griffith Mary
17 31/03/1736 Mary William Roberts Anne
18 18/04/1736 Richard Hugh Hughes Anne
19 26/04/1736 William Griffith Pritchard Jane
20 07/05/1736 Thomas Robert Richard Gwen
21 20/07/1736 Griffith Henry Joseph Jonett
22 22/08/1736 Robert Richard Ellis Grace
23 29/08/1736 Robert Peter Hughes Ellin
24 03/10/1736 William Evan Roberts Jane
25 17/11/1736 Catherine Wm Pritchard Prees Mary
26 17/12/1736 Mary David Griffith Elizabeth
27 03/02/1736 William Richard Hughes Mary
28 18/03/1736 Thos Jones Thomas Jones Ellin
29 18/06/1737 Mary Morris Humphreys Dorothy
30 28/07/1737 Evan Robert Richard Gwen
31 24/08/1737 Elizabeth Richard William Gaynor
32 10/10/1737 John William Griffith Martha Gent
33 01/12/1737 Rbt David Robert David Ellin
34 25/12/1737 Evan Wm Pritchard Prees Mary
35 05/01/1737 Mary Hugh Hughes Anne
36 14/02/1737 Thomas Henry Joseph Jonett
37 18/02/1737 William Thomas Jones Ellin
38 07/03/1737 Evan Thomas Evan Ellin
39 22/03/1737 William Richard Hughes Mary
40 31/03/1738 Mary Pierce Price Catherine
41 28/05/1738 Thomas William Pritchard Catherine
42 13/08/1738 Catherine Thomas Roberts Elizabeth
43 04/02/1738 Thomas Griffith Pritchard Jane
44 25/02/1738 Thomas Gth Anthony Griffith Margaret
45 21/03/1738 David Griffith David Elin
46 01/04/1739 Robert Hugh Williams Catherine
47 08/04/1739 Thomas Richard Ellis Grace
48 08/04/1739 Henry Hughes(al Peter) Peter Hughes Ellin
49 10/04/1739 Hugh David Griffith Elizabeth
50 11/04/1739 Salmon Thomas Jones Lowry
51 13/04/1739 Jane John Griffith Elizabeth
52 23/04/1739 Margaret John Pritchard Hughes Margaret
53 24/06/1739 Anne Richard William Gaynor
54 04/09/1739 Catherine Richard Jones Jane
55 26/10/1739 Catherine Richard Hughes Mary
56 11/11/1739 William Morris Humphreys Dorothy
57 18/01/1739 William Thomas William Catherine
58 31/01/1739 Owen Mathew Roberts Catherine
59 14/03/1739 Margaret Henry Joseph Jonett
60 27/04/1740 Humphrey John Griffith Elizabeth
61 04/05/1740 Elizabeth William Pritchard Mary
62 15/05/1740 Thomas Griffith Pritchard Jane
63 18/05/1740 William Robert Jeffery Catherine
64 01/06/1740 Dorothy Thomas Jones Ellin
65 22/06/1740 Henry Hugh Hughes Anne
66 25/06/1740 Catherine Edward Jones Sara
67 01/02/1740 Elizabeth Pierce Price Catherine
68 03/03/1740 John Mathew Owen Catherine Miller
69 03/03/1740 Ellin Richard Williams Gaynor
70 10/03/1740 Elizabeth Robert David Ellin
71 22/03/1740 Robert Evan Parry Lowry Carnguwch
72 26/03/1741 Ellin Richard Ellis Grace
73 31/03/1741 William Hugh Williams Catherine
74 22/04/1741 Griffith Lewis Hughes Margaret
75 03/05/1741 Owen William Parry Jane Carnguwch
76 24/09/1841 William Richard Jones Jane
77 10/10/1741 John William John Jonet
78 11/10/1741 Griffith Richard Hughes Mary
79 12/10/1741 Jane Griffith Thomas Sydney
80 08/11/1741 Robert Hugh Roberts Ellin Carnguwch
81 29/12/1741 Griffith Robert Jeffreys Catherine
82 29/12/1741 Ellin Peter Hughes Ellin
83 01/01/1741 Richard Thomas Jones Lowry
84 07/02/1741 Elizabeth John Thomas Jonet
85 04/04/1742 William Owen Williams Jonet Carnguwch
86 10/04/1742 Robert (B) Griffith Roberts/Richard vch Ellin
87 09/05/1742 Robert Thomas Roberts Elizabeth Taylor
88 18/05/1742 Cathrine Henry Joseph Jonet Smith
89 26/07/1742 Robert Richard Jones Elizabeth Carnguwch
90 11/08/1742 Griffith Hugh Williams Cathrine Dudweiliog
91 29/08/1742 John William Jones Jonet
92 29/10/1742 Cathrine Griffith David Ellin
93 30/10/1742 Sidney Richard Rowlands Cathrine
94 14/11/1742 Mary Richard Jones Jane
95 17/12/1742 Robert Robert Richards Gwen
96 02/01/1742 Gwen Lewis Hughes Margaret
97 16/01/1742 Robert Anthony Griffith Margaret
98 03/02/1742 Humphrey Vaughan Morris Humphrey Dorthy
99 23/02/1742 Robert Griffith Williams Anne
100 25/02/1742 William Wm Pritchard Prees Mary
101 06/03/1742 Robert Edward Rowlands Cathrine Carnguwch
102 09/03/1742 Ellin Pierce Price Cathrine
103 15/03/1742 William Richard Williams Gaynor
104 20/03/1742 Robert and Elizabeth William Parry Jane
105 01/05/1743 Jane Robert Williams Anne
106 08/05/1743 Cathrine Griffith Thomas Sydney
107 08/10/1743 Cathrine Griffith Prichard Ellin Clark of Edern Parish
108 22/01/1743 Owen Wms Mathew Owen Cathrine Miller
109 03/02/1743 Elizabeth John Thos Griffith Jonet
110 05/02/1743 Robert Hugh Roberts Ellin Miller at Carnguwch
111 09/02/1743 Hugh Richard Hughes Mary
112 16/03/1743 Mary Ellis Richard Ellis Gwen
113 23/03/1743 Jane Henry Joseph Jonet Smith
114 26/03/1744 Robert Lewis Hughes Margaret Day Labourer
115 10/04/1744 Cathrine Wms Foulk William Ellin Yeoman
116 06/05/1744 William Griffith John Cathrine Day Labourer
117 12/06/1744 Thomas William Roberts Jonet Cwmheistir Yeoman
118 25/06/1744 Robert Hugh Hughes Anne Taylor
119 28/07/1744 William Griffith Thomas Sydney Day Labourer
120 04/08/1744 Griffith John Wm Jones Jonet Day Labourer
121 19/08/1744 Ellin John Griffith Elizabeth Cooper
122 09/12/1744 Robert Thomas Evan Ellin Day Labourer
123 11/12/1744 Ellin Richard Jones Jane Day Labourer
124 27/01/1744 Cathrine Henry Parry Jane Taylor
125 26/02/1744 John Griffith Wm Thomas Cathrine Day Labourer
126 25/04/1745 Mark Griffith David Ellin
127 07/07/1745 Cathrine Gth Prichard Prys Jane Hughes
128 09/02/1745 Margaret Anthony Griffith Margaret
129 25/02/1745 Thomas Richard Hugh Lewis Mary
130 09/03/1745 John John Williams Mary
131 14/03/1745 Richard Lewis Hughes Margaret Mariner
132 31/03/1746 John Robert Jeffreys Cathrine Yeoman
133 31/03/1746 Mary John Thomas Jonet Labourer
134 06/04/1746 Griffith John Griffith Elizabeth Cooper
135 13/04/1746 Wm and Cathrine Foulk Foulf Williams Ellin
136 13/05/1746 Mary Griffith Prichard Ellin Sexton
137 04/09/1746 Morris Hughes Hugh Hughes Ann Taylor
138 11/10/1746 Cathrine John Prichard Ellis Dorothy
139 19/10/1746 Margaret John Thos Jones Blance
140 13/11/1746 Cathrine Mathew Owen Cathrine Miller
141 01/02/1746 Hugh and Ann William Jones Jonet Labourer
142 01/02/1746 Griffith (B) William Thomas Mary Griffith Nevin/Bryncroes
143 13/03/1746 Thomas Griffith Thomas Sydney
144 01/05/1747 Mary William Roberts Jonet
145 09/05/1747 Richard Foulk Williams Ellin
146 26/05/1747 Hugh Thomas Evan Ellin
147 08/06/1747 Anne Griffith John Cathrine
148 09/06/1747 Jane Richard Jones Jane
149 14/06/1747 Richard Rowland Richard Rowland Cathrine Carpenter
150 20/06/1747 Moris Humphrey Moris Humphrey Dorthy Mariner
151 28/06/1747 Lowry Griffith Jeffrey Margaret
152 29/09/1747 William John Williams Mary Day Labourer
153 29/09/1747? Hugh ab Ellis Richard Ellis Grace Labourer
154 08/10/1747 Jane Gth William Thomas Anne
155 20/10/1747 Jane Daniel Mark Luce
156 15/11/1747 Anne John Cadwaladr Elizabeth David Llaniestyn
157 28/02/1747 Anne? Lewis Hughes Margaret
158 ? ? ? Griffith Margaret Freeholder and Mason
159 08/04/1748 ? Gth ap Rd Prys Jane Day Labourer
160 26/04/1748 Jane John Thos Griffith Jonet Day Labourer
161 16/06/1748 John Hughes Richard Hughes Mary Tyn y Lon Day Labourer
162 01/09/1748 Griffith Hugh Hughes Ann Taylor
163 23/10/1748 William John Owen Nicholas Jane
164 20/12/1748 Anne John Hugh Jones Margaret Nevin Parish
165 21/12/1748 Mary Griffith Prichard Ellin Clark of Edern Parish
166 01/01/1748 Robert Richard Edward Cathrine
167 08/01/1748 Elizabeth William Roberts Jonet
168 19/02/1748 Ellin John Thos Jones Blance
169 06/06/1749 John Griffith Thomas Sydney Bethcelyn Yeoman
170 22/06/1749 John Michael Owen Anne Cwmheisder Day Labourer
171 01/07/1749 John Griffith David Ellin Ty Mawr Freeholder
172 26/08/1749 William Robert Williams Cathrine Porteenllaen Day Labourer
173 08/09/1749 John Evan Jones Cathrine Pentre Edern Mariner
174 23/11/1749 Ellin Foulk Williams Anne Cwmheisder Yeoman
175 26/11/1749 Lowry David Owen Sara Day Labourer
176 25/03/1750 Owen John Thos Jones Blanch
177 01/04/1750 Robert John Wm Williams Mary
178 17/04/1750 Ellin Richard Edwards Cathrine Labourer
179 01/05/1750 Griffith Hugh Thomas Margaret Taylor
180 11/05/1750 Cathrine Lewis Hughes Margaret Labourer
181 20/05/1750 Anne Wm John Roberts Jonet (Tydweiliog) Labourer
182 31/05/1750 John John Griffith Elizabeth Cooper
183 10/08/1750 Mary Griffith William Ann Tydweiliog
184 16/12/1750 Hugh William Roberts Jonet
185 30/12/1750 William Robert William Ann
186 10/02/1750 Owen John Owen Jane
187 11/04/1751 Anne Griffith Prichard Elinor
188 21/07/1751 Ellin John Thomas Blance Pentre gorse Labourer
189 28/07/1751 Jane Robert William Cathrine Pentre Labourer
190 11/10/1751 Margaret Anthony Griffith Margaret Mason
191 18/10/1751 William William Owen Jane Miller
192 05/11/1751 Jane William Hughes Mary Labourer
193 01/12/1751 Thomas Watkin Thomas Elizabeth Mariner
194 29/12/1751 Ann John Williams Ann Labourer
195 05/01/1752 John Foulk Williams Anne Labourer
196 26/01/1752 Mary Hugh Roberts Ellin Labourer
197 25/03/1752 Jane Mathew Owen Mary Miller
198 26/03/1752 Mary John Owen Cathrine Nevin Labourer
199 31/05/1752 Ellin Michael Owen Ann Labourer
200 12/06/1752 Thomas Andrew Edwards Elizabeth Rector of Edern
201 07/07/1752 Elizabeth Thomas Evan Cathrine Tydweiliog Labourer
202 19/07/1752 Sidney Robert William Cathrine Labourer
203 10/08/1752 William Lewis Hughes Margaret Labourer
204 01/09/1722 Ann Griffith David Ellin Ty Mawr Sailor
205 15/10/1752 John William Williams Sarah Tydweiliog Labourer
206 26/11/1752 Richard William Jones Jonet Tydweiliog Labourer
207 28/11/1752 Ellin Griffith Williams Ann Tydweiliog Labourer
208 14/01/1753 Jane Richard Edwards Jane Labourer
209 18/04/1753 Lowry Richard Jones Jane Nevin
210 06/05/1753 Ellin John Thomas Blanche Pentregors Labourer
211 02/06/1753 William William Roberts Jonet Cwmeistir
212 23/06/1753 Robert and Mary John Griffith Elizabeth Tydweiliog
213 19/07/1753 Dorothy Griffith Thomas Sidney Labourer
214 27/07/1753 Catherine Thomas Mark Mary Nevin
215 11/09/1753 Sidney Robert William Cathrine Bwlch
216 09/12/1753 William Griffith Prichard Ellin Clark
217 02/04/1754 John Andrew Edwards Elizabeth Rector of Edern
218 04/06/1754 Anne Hugh Roberts Ellin Minffordd Labourer
219 20/07/1754 Owen Luke Owen Jonnet Labourer
220 21/07/1754 Thomas Foulk William Anne Cwmistir Labourer
221 22/08/1754 Lowry John Hughes Mary Pwllelai Mariner
222 18/01/1755 Henry Lewis Hughes Margaret Labourer
223 28/02/1755 William John Hughes Cathrine Groesffordd Labourer
224 05/04/1755 Ellin John Thos Jones Blanch
225 11/05/1755 Richard Robert Lewis Mary Pentrellech Yeoman
226 28/05/1755 Richard John William Cathrine Pentre Freeholder
227 11/07/1755 Sydney Richard Jones Jane Nevin Parish Labourer
228 17/08/1755 Grace Owen William Margaret Cae Glas Labourer
229 21/08/1755 David James David Mary Rhent Dai Mariner
230 07/09/1755 Cathrine Michael Owen Anne Porth din lleyn Labourer
231 26/10/1755 Cathrine Robert William Catherine Bwlch Bridin Labourer
232 14/12/1755 John and Lowry William Peter Anne Porth din lleyn Labourer
233 19/03/1756 Mary Richard Edward Cathrine Cwmistir Labourer
234 25/04/1756 Henry Robert Parry Grace Pentre Smith
235 16/05/1756 Richard John Williams Cathrine Pentre Labourer
236 21/05/1756 Jonet Mathew Owen Mary Miller
237 04/06/1756 John John Owen Jane Labourer
238 05/06/1756 Robert Richard Robert Lowry Taylor
239 06/08/1756 Evan Robert Lewis Mary Labourer
240 26/09/1756 John Hugh Thomas Margaret Taylor
241 10/10/1756 William William Williams Cathrine Labourer
242 30/10/1756 Richard Griffith Prichard Ellin Clerk
243 19/12/1756 Herbert Thomas Evan Cathrine Labourer
244 29/12/1756 Hugh John Hughes Mary
245 07/04/1757 David Richard Parry Cathrine Labourer
246 10/05/1757 Evan Lewis Hughes Margaret
247 29/05/1757 Cathrine John Thomas Jonett
248 19/06/1757 Owen John Robert Jane
249 22/06/1757 Anne Griffith John Jane
250 26/07/1757 Jonet William Roberts Jonett
251 31/07/1757 Griffith Owen William Margaret Gth
252 07/10/1757 Rachel Richard Jones Jane Nevin
253 23/10/1757 Thomas Robert William Cathrine
254 22/01/1758 Margaret Hugh Prichard Cathrine
255 03/02/1758 John Robert Lewis Mary
256 17/11/1758 Robert John Owen Jane Groesffordd Labourer
257 25/01/1759 Sidney Griffith Thomas Sidney Pentrerllech Labourer
258 18/02/1759 Ellin William Peter Anne Porth din lleyn Labourer
259 01/04/1759 Jane John William Catherine Pentre Labourer
260 16/04/1759 Elizabeth William Williams Catherine Pentrer Gors Labourer
261 21/04/1759 William William Williams Jane Cwmeistir Labourer
262 08/06/1759 John John Thomas Jonnet Pentrer Gors Labourer
263 12/06/1759 John Cadwalader Prichard Sarah Pentre Weaver
264 17/06/1759 Grace Owen William Margaret Groesffordd Labourer
265 12/08/1759 Mary John Roberts Jane Pentrer Gors Labourer
266 26/08/1759 Elizabeth Matthew Owen Mary Pentre Miller
267 13/09/1759 Mary John Jones Ellin Bwlch Labourer
268 25/09/1759 Jonnet Richard Jones Jane Terfyn Labourer
269 25/11/1759 Ellin Robert William Catherine Bwlch Labourer
270 14/12/1759 Ellin Robert Peter Elizabeth Labourer
271 23/12/1759 John Robert William Ellin Pentrer Gors Labourer
272 01/01/1760 Thomas Robert Parry Grace Pentrer Gors Smith
273 15/01/1760 William Robert Lewis Mary Pentrellech Labourer
274 21/03/1760 Jane Humphrey Jones Jonnet Cooper
275 20/06/1760 Henry John Lloyd Ellizabeth Labourer Tydweiliog
276 21/08/1760 Ellizabeth Griffith Prichard ? Clerk
277 30/08/1760 Mary John Hughes Mary Mariner
278 16/10/1760 John John Jones Ellin Carpenter Nevin
279 26/10/1760 Mary William Williams Jane Labourer Cwmeistir
280 02/11/1760 Henry John Hughes Mary Carpenter Pentre
281 15/11/1760 John Foulk Williams Mary Yeoman Cwmeistir
282 14/12/1760 David Griffith Jones Cathrine Labourer Porthdeenllaen
283 06/03/1761 Thomas William Williams Labourer
284 07/05/1761 Elizabeth John Williams Labourer
285 28/06/1761 Margaret Robert Lewis Mary Yeoman
286 05/07/1761 Ellin Owen Williams Margared Labourer
287 16/08/1761 Richard Cadwalader Prichard Zara Weaver
288 20/10/1761 Robert Hugh Prichard Catherine Labourer
289 02/01/1762 Ann William Thomas Elizabeth Mariner
290 29/01/1762 Margared Humphrey Jones Jonet Cooper
291 14/03/1762 Ellin Robert Williams Ellin Labourer
292 16/05/1762 John Robert Williams Catherine Labourer
293 01/06/1762 Jane Robert Parry Grace Smith
294 04/07/1762 Hugh John Hughes Mary Carpenter
295 16/07/1762 Mary Robert Peter Elizabeth Labourer
296 13/02/1763 John William Williams Catherine Labourer
297 06/03/1763 William Griffith Thomas Ellin Labourer
298 01/05/1763 Ellen Robert Lewis Mary Labourer
299 02/06/1763 Catherine John Williams Eleanor Nevin Labourer
300 29/07/1763 Evan John Jones Margaret Nevin Labourer
301 14/08/1763 Evan John Williams Cathrine Pentre
302 19/09/1763 Cathrine William Williams Dorothy Labourer
303 23/09/1763 Dorothy Thomas Jones Dorothy Hen Blas
304 15/01/1764 William Owen Williams Margaret Labourer
305 17/01/1764 John Edward Jones Dorothy Labourer
306 17/01/1764 John John Hughes Mary Mariner
307 23/03/1764 William William Jones Frances Clerk
308 23/04/1764 Margaret Cadwalader Prichard Sarah Weaver
309 17/06/1764 Ellin William Griffith Mary Cymheistr Labourer
310 15/07/1764 Anne John Hughes Mary Joyner
311 18/08/1764 Thomas Robert Parry Grace Smith
312 28/10/1764 Thomas William Thomas Elizabeth Mariner
313 06/01/1765 Gaynor John Joseph Elizabeth Miller
314 17/02/1765 Jane William Williams Cathrine Labourer
315 10/03/1765 Cathrine Griffith Thomas Elinor Labourer
316 24/03/1765 Cathrine Robert Lewis Mary Labourer
317 28/06/1765 Anthony Thomas Griffith Cathrine
318 02/08/1765 Eleanor Robert David Eleanor Labourer Nevin
319 16/08/1765 Anna David Griffith Mary Mariner
320 09/09/1765 Griffith William Williams Dorothy Labourer
321 29/09/1765 Ellin Edward Jones Dorothy Labourer
322 14/10/1765 Thomas William Griffith Mary Labourer
323 15/10/1765 Griffith Robert William Cathrine Labourer
324 29/11/1765 Richard William Jones Frances Clerk
325 06/12/1765 David William Michael Mary Yeoman
326 16/03/1765 William Henry Williams Ellin Carpenter
327 14/04/1766 Jane John Hughes Mary Carpenter
328 15/04/1766 James John Rowland Ann Labourer
329 29/04/1766 Cathrine Richard Roberts Lowry Taylor Tydweiliog
330 07/06/1766 Jane Cadwalader Jones Lowry Officer Nevin Parish
331 07/06/1766 Griffith Evan Mark Ellinor Mariner
332 02/07/1766 John Thomas Jones Dorothy Labourer
333 22/08/1766 Griffith William Griffith Sarah Labourer
334 25/11/1766 Elizabeth William Michael Mary Yeoman
335 06/12/1766 Robert Robert Parry Grace Smith
336 18/01/1767 Cathrine John Hughes Mary Mariner
337 20/02/1767 Anne William Jones Frances Curate
338 01/03/1767 Cathrine William Thomas Elizabeth Mariner
339 15/03/1767 Lewis Edward Jones Dorothy Labourer
340 10/04/1767 Foulk John Joseph Cathrine Miller
341 26/04/1767 Mary Robert Lewis Mary Labourer
342 26/05/1767 Elizabeth William Williams Cathrine Labourer
343 07/08/1767 John William Prichard Lowry Labourer
344 01/11/1767 Griffith John Hughes Mary Carpenter
345 29/12/1767 Griffith William Griffith Mary Labourer
346 21/02/1768 Elinor Griffith Thomas Elinor Labourer
347 28/02/1768 Jane William Williams Dorothy Yeoman
348 06/03/1768 Cathrine David Griffith Mary Mariner
349 10/04/1768 Ann Cadwalader Prichard Zara Weaver
350 21/04/1768 Richard William Prichard Lowry Labourer
351 01/05/1768 William Henry Peter Jane Hendre Edern
352 31/05/1768 Richard Thomas Williams Sydney
353 18/06/1768 Letice John Jones Elizabeth Curate
354 21/06/1768 Elizabeth William Michael Mary Yeoman
355 31/07/1768 Cathrine Thomas Anthony Cathrine
356 08/08/1768 Robert Robert Lewis Mary Labourer
357 11/09/1768 William Peter William Barbara Labourer Tydweiliog
358 03/11/1768 Elinor John Joseph Cathrine Labourer
359 15/11/1768 Ann William Thomas Elizabeth Mariner
360 27/12/1768 John Thomas Prichard Elizabeth Labourer
361 04/04/1769 Thomas William Griffith Sarah Labourer
362 05/04/1769 Elinor Thomas Jones Dorothy Labourer
363 11/06/1769 Morris John Hughes Mary Carpenter
364 28/07/1769 Jane Evan Griffith Elizabeth Labourer Nevin
365 31/07/1769 Jonet Robert Parry Grace Smith
366 14/11/1769 Jonet Thomas Williams Sydney Mariner
367 17/12/1769 Owen Edward Jones Dorothy Labourer
368 23/12/1769 William David Griffith Mary Mariner
369 25/01/1770 Mary William Prichard Lowry Labourer
370 16/03/1770 Mary Hugh Owens Elizabeth Gent
371 11/05/1770 William Cadwalader Prichard Sarah Weaver
372 23/06/1770 Robert Robert David Elinor Labourer Nevin
373 27/07/1770 John John Jones Elizabeth Curate
374 26/11/1770 John William Thomas Elizabeth Mariner
375 02/02/1770 Anthony Thomas Anthony Cathrine Yeoman
376 05/02/1771 Margaret James David Mary Yeoman
377 06/03/1771 Anne John Joseph Catherine Labourer
378 19/03/1771 William John William Jane Labourer
379 26/03/1771 Jonet Robert Parry Grace Smith
380 02/04/1771 John Hughes Hugh Owens Elizabeth Gent
381 14/05/1771 Elizabeth Thomas Williams Sidney Mariner
382 12/05/1771 Janet Thomas Jones Elinor
383 22/06/1771 Elinor Griffith Thomas Elinor Labourer
384 01/08/1771 Morris John Hughes Mary Carpenter
385 05/08/1771 Jane John Jones Elizabeth Clerk
386 05/11/1771 Robert William Williams Catherine Labourer
387 07/11/1771 Hugh Griffith Hughes Elizabeth Yeoman
388 14/11/1771 Margaret William Prichard Lowry Labourer
389 12/12/1771 Elinor Thomas Jones Dorothy Labourer
390 25/12/1771 Son William Williams Dorothy Labourer
391 07/01/1772 Son ? Roberts Jane Mariner
392 17/03/1772 Son James Davies Margaret Bryngwydd
393 25/03/1772 Daughter Hugh Owens Elizabeth Pwllheli
394 11/09/1772 Mary John Hughes Gwenllian Nevin Labourer
395 02/10/1772 John John Jones Elizabeth Curate
396 01/11/1772 Mary John Pritchard Catherine Caeglas
397 24/11/1772 William Robert Ellis Elinor Nevin Labourer
398 30/11/1772 Elizabeth David Griffith Mary Mariner
399 05/12/1772 Matthew William Foulk Jane Caeglas
400 05/12/1772 Sidney William Griffith Sarah Groesffordd Labourer
401 03/01/1773 Elizabeth Griffith Ellis Mary Caeglas Labourer
402 06/01/1773 Anne Cadwaladr Pritchard Sarah Weaver
403 20/01/1773 Margaret William Pritchard Lowry Hendre
404 26/02/1773 Ellinor Hugh Owens Elizabeth Pwllheli Gent
405 05/03/1773 Margaret Joseph Williams Elinor Weaver
406 24/03/1773 Anne William Thomas Elizabeth Mariner
407 28/05/1773 Mary Edward Jones Dorothy Edern Village Labourer
408 29/05/1773 William Griffith Hughes Elizabeth Ty Mawr
409 26/06/1773 Catherine Thomas Anthony Catherine Pentrellech
410 26/06/1773 Elizabeth John Joseph Catherine Pentre Gors
411 24/07/1773 John Thomas Jones Elinor Nevin Labourer
412 24/07/1773 Elizabeth Edward Holland Catherine Corvizier
413 29/07/1773 Catherine Robert Parry Grace Smith
414 16/10/1773 Thomas Griffith Thomas Elinor Labourer
415 19/11/1773 John William Humphrey Mary Tydweiliog Labourer
416 09/12/1773 Rowland (B) Thomas Jones/Rowland Mary Nevin Mariner/Pengallt
417 28/12/1773 Theophilius Rev Jones Elizabeth Curate of Edern
418 30/01/1774 William Thomas William Sidney Henborth
419 10/05/1774 Griffith Thomas Griffith Mary Pentrellech Labourer
420 19/05/1774 William Mark Griffith Jane Tydweiliog Labourer
421 19/07/1774 Margaret James Davies Mary Bryngwydd
422 27/09/1774 John John Williams Jane Mariner
423 11/11/1774 Eliz Evan Pritchard Catherine Taylor
424 20/11/1774 John Griffith Jones Elinor Tydweiliog Cooper
425 29/11/1774 Griffith William Pritchard Lowry Hendre
426 03/01/1775 Foulk John Jones Elinor Cwmheistir
427 25/01/1775 John Griffith Ellis Mary Bwlchbridyn Labourer
428 07/02/1775 William John Evans Jane Weaver
429 15/02/1775 John William Jones Anne Mariner
430 ? ? ? ? Elinor
431 ? ? ? Holland ? Labourer
432 ? William Cadwaladr Pritchard Sarah
433 05/06/1775 John John Roberts Mary Pentregors Labourer
434 29/06/1775 Margaret James Roberts Catherine Cae Glas Yeoman
435 24/07/1775 John John Thomas Elinor
436 05/09/1775 Hugh David Griffith Mary Mariner
437 09/11/1775 Jane Thomas Anthony Catherine Pentrellech
438 05/12/1775 Griffith John Hughes Mary Ty mawr Mariner
439 25/12/1775 Mary Joseph Williams Elinor Tydweiliog Weaver
440 02/01/1776 William Thomas William Sydney Henborth Mariner
441 05/01/1776 Elizabeth John Hughes Mary Tyn y fonwent Carpenter
442 23/01/1776 John and Jane Robert Parry Grace Smith
443 07/03/1776 Elinor John Joseph Catherine Pentrer Gors Labourer
444 19/03/1776 Catherine William Pritchard Lowry Hendre
445 08/04/1776 Elinor William Griffith Sarah Groesffordd Labourer
446 14/04/1776 Elizabeth John Thomas Mary Portinllaen Husbandman
447 22/04/1776 Elizabeth John Jones Elizabeth Wern Curate
448 04/08/1776 Elinor William Foulk Jane Tyn y rhos?
449 29/09/1776 Elinor John Pritchard Catharine Henblas Labourer
450 23/10/1776 William Griffith Hughes Elizabeth Ty Mawr Gent
451 04/11/1776 Hugh William Thomas Elizabeth Mariner
452 25/12/1776 Cadwaladr Henry Joseph Judeth Smith
453 28/12/1776 John John Evans Jane Weaver
454 01/01/1777 Humphrey Griffith Jones Elinor Cooper
455 02/05/1777 William William Jones Anne Corsfferno Mariner
456 25/06/1777 Anne William Roberts Elinor
457 27/06/1777 Mary James Roberts Catherine Cae Glas
458 09/08/1777 William Thomas Anthony Catherine Pentre Llech
459 14/08/1777 Elinor John Roberts Mary Pentre Gors
460 15/09/1777 Richard John Jones Elinor Cwmheistyr
461 05/10/1777 Thomas Edward Holland Catherine Hen Blas
462 18/10/1777 Robert Griffith Roberts Jonet Mariner
463 05/12/1777 Hugh Thomas Williams Sydney Henborth Mariner
464 13/01/1778 Robert James Davies Mary Bryngwydd
465 18/03/1778 Thomas John Jones Rev. Elizabeth Curate of Edern
466 25/03/1778 Anne Thomas Owen Capt. Jane
467 04/04/1778 Elizabeth Richard Evan Mary Pentre Gors Labourer
468 20/04/1778 William John Jones Elinor Bwlchbridyn
469 02/06/1778 Griffith David Griffith Mary
470 29/06/1778 Robert William Prichard Lowry
471 05/07/1778 Mary Evan Jones Catherine
472 12/07/1778 Griffith John Hughes Mary
473 21/09/1778 Robert Griffith Jones Mary
474 21/10/1778 Thomas John Thomas Mary
475 23/11/1778 Anne Griffith Hughes Elizabeth
476 20/12/1778 John Thomas Roberts Catherine
477 29/12/1778 Jane Griffith Thomas Elinor
478 31/01/1779 Anne Evan Prichard Catherine
479 12/02/1779 Jonet John Evans Jane
480 10/03/1779 William John Joseph Catherine
481 06/04/1779 William Owen Williams Jane Ceidio
482 10/04/1779 Robert William Roberts Elinor
483 05/05/1779 John William Griffith Sarah
484 07/05/1779 Jane Humphrey Jones Elizabeth Mariner
485 01/07/1779 Thomas John Jones Elinor Labourer
486 20/07/1779 Margaret James Roberts Catherine Caeglas
487 23/09/1779 Mary (B) William Williams/Humphrey Jane Singleman/Widow
488 25/09/1779 Griffith Henry Joseph Judeth Smith
489 25/09/1779 Griffith Robert Parry Grace Smith
490 08/10/1779 Griffith David Griffith Mary Mariner
491 28/11/1779 John John Roberts Mary Labourer
492 06/12/1779 Robert Thomas Williams Sidney Mariner
493 15/01/1780 John Thomas Anthony Cathrine Yeoman
494 11/02/1780 William Robert Jones Ann Taylor
495 26/02/1780 William William Jones Ann Mariner
496 26/02/1780 John Owen Jones Cathrine Labourer
497 16/04/1780 Sarah Thomas Roberts Catherine Labourer
498 30/04/1780 William John Prichard Catherine Labourer
499 06/05/1780 Jonet Griffith Hughes Elizabeth Yeoman
500 10/05/1780 John Griffith Jones Mary Labourer
501 12/08/1780 John Griffith Jones Elinor Tydweiliog Cooper
502 21/09/1780 Mary Griffith Jones Mary
503 24/09/1780 William William Thomas Elizabeth Mariner
504 15/10/1780 Mary William Owens Ellinor Glassier
505 22/10/1780 Mary John Thomas Mary Labourer
506 03/12/1780 Jane William Prichard Lowry Labourer
507 08/12/1780 Margaret James Roberts Catherine Yeoman
508 08/12/1780 Ellinor William Prichard Anne Weaver
509 20/01/1781 John John Hughes Mary Mariner
510 10/02/1781 Jane John Evans Jane Weaver
511 07/03/1781 Anne Owen Jones Catherine Labourer
512 09/03/1781 Catharine John Williams Margaret Labourer
513 23/03/1781 Jane Edward Holland Cathrine Labourer
514 06/09/1781 Elizabeth Thomas Jones Margaret Yeoman
515 02/10/1781 Robert Evan Prichard Catherine Taylor
516 28/10/1781 John John Joseph Catherine Labourer
517 03/11/1781 Robert Edward Jones Dorothy Labourer
518 22/11/1781 William John Hughes Mary Carpenter
519 08/12/1781 Jane Robert Jones Ann Taylor
520 11/01/1782 William Griffith Roberts Jonet Mariner
521 02/02/1782 John William Williams Jane Labourer
522 10/02/1782 Hughe? Herbert Thomas Elizabeth Labourer
523 24/02/1782 Catharine Thomas Roberts Cathrine Labourer
524 07/04/1782 Griffith Henry Joseph Judeth Smith
525 30/04/1782 John Griffith Hughes Elizabeth Yeoman
526 11/05/1782 Thomas Thomas Williams Sidney Mariner
527 18/05/1782 Thomas William Prichard Lowry Labourer
528 08/08/1782 Lowry William Griffith Elinor Weaver
529 11/08/1782 Owen John Wynne Jane Labourer
530 03/09/1782 Catherine William Roberts Elinor Yeoman
531 14/09/1782 Ann John Jones Ellinor Labourer(check BT)
532 19/09/1782 William Humphrey Jones Elizabeth Mariner(check BT)
533 05/10/1782 William Griffith Jones Ellinor Cooper
534 19/12/1782 Mary David Griffith Mary Mariner
535 01/02/1783 Owen William Owens Elinor Glasier
536 02/02/1783 Thomas John Thomas Mary Labourer
537 16/02/1783 Richard William Jones Ann Mariner
538 21/04/1783 Catherine John Prichard Catherine Labourer
539 16/05/1783 Elizabeth Griffith Jones Mary Labourer
540 06/06/1783 John Thomas Foulk Elinor Labourer
541 08/06/1783 Catherine Robert Davies Jane Shoemaker
542 22/06/1783 John Thomas Morgan Mary Labourer
543 22/06/1783 Ann Thomas Williams Mary Labourer
544 30/09/1783 Elizabeth William Williams Jane Labourer
545 04/10/1783 William David Williams Mary Labourer
546 01/11/1783 Ann Griffith Hughes Elizabeth Yeoman
547 06/11/1783 Catharine Thomas Jones Margaret Yeoman
548 04/01/1784 Margaret John Prichard Elinor Joiner
549 13/02/1784 Elizabeth Griffith Jones Mary Gent
550 14/02/1784 Margaret John Roberts Mary Labourer
551 19/03/1784 John Evan Prichard Catharine Taylor
552 26/05/1784 Foulk John Joseph Catharine Labourer
553 20/06/1784 Elizabeth Robert Jones Ann Taylor
554 18/08/1784 Catharine Henry Lewis Jane Labourer
555 28/11/1784 Jane Thomas Morgan Mary Labourer
556 05/12/1784 Catherine Hugh Roberts Anne Shopkeeper
557 19/12/1784 John Richard Griffith Elisabeth Mariner
558 02/01/1784 Jane William Prichard Lowry Labourer
559 30/01/1784 Humphrey William Williams Jane Labourer
560 20/02/1784 Catherine David Griffith Mary Mariner
561 13/03/1784 Ann William Griffith Elinor Weaver
562 13/03/1784 Richard Hugh Prichard Jane Labourer
563 10/07/1785 Hugh William Jones Anne Mariner
564 24/07/1785 John John Williams Jane Mariner
565 20/09/1785 Jane William Owens Ellinor Glazier
566 04/11/1785 John Edward Owen Jonnet Labourer
567 18/01/1786 Jane Owen Williams Jane Taylor
568 02/02/1786 Ellinor John Roberts Elizabeth Labourer
569 07/02/1786 Robert and Catharine Griffith Jones Ellinor Cooper
570 10/02/1786 Margaret Thomas Jones Margaret Cymmeistir
571 10/03/1786 John William Prichard Anne Weaver
572 31/03/1786 Mary John Thomas Grace Labourer
573 14/04/1786 Anne Thomas Foulk Ellinor Labourer
574 17/04/1786 Elizabeth John Jones Ellinor Labourer
575 25/04/1786 William Hugh Roberts Anne Shopkeeper
576 29/05/1786 John Thomas Roberts Catharine Labourer
577 16/06/1786 Catharine Herbert Thomas Elizabeth Labourer
578 25/06/1786 Jane Richard Jones Mary Labourer
579 18/07/1786 William Hugh Williams Elinor Mariner
580 23/07/1786 Catharine John Jones Margaret Labourer
581 23/07/1786 Robert Evan Lewis Elinor Labourer
582 29/08/1786 Griffith William Roberts Elinor Yeoman
583 29/08/1786 Griffith Richard Griffith Elizabeth Mariner
584 30/08/1786 Mary John Williams Martha Labourer
585 31/08/1786 John William Prichard Lowry Labourer
586 24/09/1786 William William Jones Margaret Labourer
587 23/11/1786 Ann John Hughes Mary Yeoman
588 01/01/1787 Richard Evan Prichard Catharine Taylor
589 21/01/1787 John Hugh Prichard Elizabeth Tydweiliog Parish Labourer
590 02/03/1787 John Owen Jones Catharine Labourer
591 23/03/1787 William Griffith Thomas Elinor Yeoman
592 19/04/1787 Catharine John Thomas Grace Labourer
593 08/06/1787 Griffith Griffith Jones Mary Labourer
594 03/07/1787 Edward Solomon Abraham Hannah Llanidloes Montgomery
595 12/08/1787 John Joseph Williams Ellinor Weaver
596 16/09/1787 Thos and Margaret Thomas Anthony Catharine Yeoman
597 20/09/1787 Elisabeth William Williams Jane Labourer
598 01/01/1788 Ann Hugh Williams Ellinor Mariner
599 18/01/1788 Elisabeth Thomas Williams Mary Labourer
600 31/01/1788 John Griffith Williams Gwen Carpenter
601 15/02/1788 Mary (B) Robert Owen Ellinor Roberts Llanystumdwy/Edern
602 29/02/1788 Margaret William Jones Anne Mariner
603 10/04/1788 Jane Richard Griffith Elizabeth Mariner
604 01/06/1788 John William Jones Margaret Labourer
605 04/06/1788 Anne William Prichard Anne Weaver
606 10/06/1788 Mary Robert Jones Ann Tailor
607 21/06/1788 John Thomas Foulks Elinor
608 10/08/1788 Anne Evan Lewis Ellinor Labourer
609 17/09/1788 Robert Henry Lewis Jane Labourer
610 28/09/1788 William William Owen Ellinor Glazier
611 04/10/1788 Jane Griffith Hughes Dorothy Yeoman
612 12/10/1788 Robert Thomas Roberts Catharine Labourer
613 13/11/1788 Robert William Roberts Margaret Mariner
614 16/11/1788 Anne Thomas Morgan Mary Labourer
615 29/11/1788 William John Jones Jane Mariner
616 04/12/1788 Dorothy Thomas Jones Sarah Labourer
617 04/01/1789 John Evan Roberts Jonet Labourer
618 23/01/1789 Griffith Griffith Roberts Jonet Mariner
619 20/03/1789 John William Owen Mary Labourer
620 27/03/1789 Catharine William Griffith Ellinor Weaver
621 03/04/1789 Rowland Griffith Owen Mary Labourer
622 01/05/1789 Anne William Prichard Lowry Labourer
623 17/05/1789 John Owen Jones Elizabeth Tynlone Labourer
624 07/06/1789 Griffith Griffith Jones Elinor Cooper
625 02/08/1789 Jane John Jones Margaret Labourer
626 15/08/1789 Catharine Richard Jones Jane Labourer
627 28/08/1789 Dorothy Owen Jones Catharine Labourer Pwllyclai
628 11/10/1789 Margaret Thomas Anthony Catharine Yeoman
629 15/11/1789 Hugh Hugh Williams Elinor Mariner
630 05/12/1789 Jonet Griffith Williams Gwen Carpenter
631 10/01/1790 Hugh John Thomas Mary Labourer
632 10/01/1790 Robert (B) William Evans Elinor Rbts Llanfihangel
633 24/01/1790 Elizabeth John Williams Grace Labourer
634 05/03/1790 Robert Evan Owens Catharine Pwllyclai
635 27/06/1790 John William Roberts Margaret Mariner
636 27/06/1790 Catharine William Roberts Elinor Hirdra Yeoman
637 19/12/1790 Elizabeth Griffith Hughes Dorothy Yeoman
638 09/01/1791 Catharine Richard Griffith Elizabeth Labourer
639 20/02/1791 Thomas John Joseph Catharine Labourer
640 20/02/1791 Evan Rowland Tudor Jane Labourer
641 14/03/1791 John Evan James Margaret Labourer
642 10/04/1791 Robert William Williams Jane Labourer
643 05/06/1791 John William Owens Ellinor Glazier
644 12/06/1791 John Henry Lewis Jane Labourer
645 09/08/1791 Robert Hugh Roberts Elizabeth Shopkeeper
646 21/08/1791 Catharine John Roberts Catharine Carpenter
647 09/10/1791 Catharine William Jones Margaret Mariner
648 16/10/1791 William (B) Robert Williams Gaynor Jones Llanengan Parish
649 21/10/1791 Griffith David Thomas Elinor Labourer
650 13/11/1791 Elizabeth Griffith Jones Ellin Cooper
651 11/12/1791 Elinor John Williams Grace Owens Labourer
652 03/02/1792 William John Thomas Mary Labourer
653 24/02/1792 Elinor Richard Davies Elizabeth Miller
654 18/03/1792 John William Griffith Elinor Weaver
655 09/04/1792 Robert Hugh Hughes Ellinor Labourer
656 21/04/1792 Mary Griffith Williams Gwen Carpenter
657 29/04/1792 Gwen William Owen Anne Carpenter
658 28/05/1792 Griffith Robert Jones Catharine Mariner
659 03/06/1792 Anne Thomas Foulks Eleanor Farmer
660 10/06/1792 Henry Evan Owen Catharine Pwllyclai
661 10/06/1792 John Thomas Jones Elinor Cwmistir
662 15/07/1792 Owen John Jones Margaret Labourer
663 22/07/1792 Cadwalader William Roberts Margaret Mariner
664 23/09/1792 James Evan James Margaret Labourer
665 30/09/1792 Sarah Thomas Roberts Mary Labourer
666 28/10/1792 William John Thomas Mary Llandudwen Labourer
667 11/11/1792 Evan Griffith Evans Anne Mariner
668 13/12/1792 William Richard Griffith Elizabeth Mariner
669 01/01/1793 Catharine Hugh Williams Eleanor Cae bach Mariner
670 01/02/1793 Jane Thomas Williams Eleanor Ty Jim Farmer
671 03/02/1793 Anne Robert Jones Anne Taylor
672 22/02/1793 Mary John Williams Ann
673 24/02/1793 William Henry Williams Mary Labourer
674 09/03/1793 Mary (B) Griffith Jones Elizabeth Rbts Pistyll
675 29/03/1793 Jane Herbert Thomas Elizabeth Labourer
676 07/04/1793 Griffith Thomas Roberts Catharine Labourer
677 05/05/1793 Sarah Thomas Morgan Mary Jones Labourer
678 23/06/1793 John Thomas Williams Mary Labourer
679 07/07/1793 Griffith John Williams Grace Labourer
680 11/08/1793 Robert Hugh Roberts Elizabeth Shopkeeper
681 18/08/1793 William William Prichard Cathrine Miller
682 01/09/1793 William Evan Lewis Eleanor Labourer
683 24/11/1793 Elizabeth Robert Williams Gaynor Mariner
684 24/11/1793 Robert Robert Jones Mary Joiner
685 15/12/1793 Catherine (B) William Williams Cathrine Thos Mariner
686 02/03/1794 Robert Thomas Davies Mary Labourer
687 16/03/1794 Margaret Hugh Williams Jane Labourer
688 04/05/1794 William Evan Owen Cathrine Pwllyclai
689 11/05/1794 John Rowland Tudor Jane Labourer
690 01/06/1794 Anne Griffith Jones Gwen Carpenter
691 28/06/1794 Mary Henry Lewis Jane Labourer
692 10/08/1794 Richard William Jones Margaret Mariner
693 10/08/1794 Anne Thomas Jones Eleanor Cwmistir
694 10/08/1794 Thomas William Roberts Margaret Mariner
695 31/08/1794 William Hugh Hughes Eleanor Labourer
696 21/09/1794 Jane Henry William Mary Labourer
697 21/09/1794 Elinor David Thomas Eleanor Labourer
698 19/10/1794 Elinor William Owen Eleanor Glazier
699 11/12/1794 John John Jones Elizabeth Labourer
700 01/01/1795 John Hugh Williams Eleanor Mariner
701 18/01/1795 Ann William Owen Anne Carpenter
702 27/03/1795 Elizabeth Thomas Foulk Eleanor Farmer
703 29/03/1795 Margaret Thomas Roberts Marry Labourer
704 12/05/1795 Samuel Robert Jones Catherine Mariner
705 12/05/1795 John William Griffith Eleanor Weaver
706 14/06/1795 Elinor Hugh Roberts Elizabeth Shopkeeper
707 14/06/1795 Catharine Richard Griffith Elizabeth Pentrellech
708 09/08/1795 Anne John Jones Anne Labourer
709 04/09/1795 William John Williams Grace Labourer
710 13/12/1795 Jane William Roberts Margaret Mariner
711 23/01/1796 John Thomas Williams Eleanor Ty Gim
712 21/02/1796 Owen Wms William Owen Mary Morfa Nefyn
713 13/03/1796 William Hugh Roberts Eleanor Labourer
714 01/04/1796 Eleanor John Thomas Mary Labourer
715 10/06/1796 Catherine Evan Owen Catherine Pwllyclai
716 23/10/1796 Martha Hugh Hughes Ellinor Tu hwnt ir Afon Labourer
717 06/11/1796 Humphrey John Thomas Elianor Ty newydd y gors
718 25/11/1796 William Sylvanus Evans Margaret Cefn leisiog Farmer
719 25/11/1796 Owen Jones John Williams Grace Rhon Rima Labourer
720 04/12/1796 William John Jones Elizabeth Tyn y Cae Labourer
721 04/12/1796 William Richard Roberts Elizabeth Cerrig Llwydion Mariner
722 11/12/1796 Griffith William Owen Eleanor Glazier
723 11/12/1796 Eleanor Foulk Jones Eleanor Cymmeisdir
724 19/03/1797 Sarra Thomas Roberts Marry Labourer
725 07/04/1797 Thomas Thomas Roberts Catharine Lasynys
726 23/04/1797 Hugh Rowland Tudor Jane Bwlch Labourer
727 30/04/1797 Ellin Richard Griffith Elizabeth Pentrellech
728 21/05/1797 Ellis Henry Lewis Jane Village
729 25/05/1797 Jane John Roberts Elizabeth Groesffordd
730 02/07/1797 Anne John Roberts Margaret Ty Mawr
731 13/08/1797 William Henry William Ellin Village
732 01/10/1797 Elizabeth Evan Lewis Ellin Tynlon
733 14/01/1798 John Robert William Gaynor Ty mawr Mariner
734 28/01/1798 Hugh John Thomas Catharine Tyn y Groes
735 28/01/1798 William Thomas William Mary Abergeirch
736 30/03/1798 Hugh John Thomas Catharine Tyn y Gors
737 02/06/1798 Evan Hugh Williams Ellinor Cae bach
738 07/10/1798 Lowry Evan Owen Catharine Pwll y Clai
739 13/10/1798 Jane Griffith Roberts Mary Shoemaker
740 01/01/1799 Griffith Griffith Jones Elizabeth Groesffordd
741 06/02/1799 Eleanor Humphrey Griffith Elizabeth Labourer
742 02/03/1799 David Thomas Parry Grace Taylor
743 22/03/1799 Grace William Williams Elizabeth Tyn Llan
744 30/04/1799 John Foulk Jones Eleanor
745 13/05/1799 Hugh Griffith Williams Gwen Carpenter
746 20/06/1799 Jane Rowland Tudor Jane Bwlchbridin
747 10/08/1799 Hugh Griffith Griffiths Mary Perthgelin
748 15/09/1799 John John Thomas Dorothy Henblas
749 06/11/1799 Anne Thomas Foulk Eleanor Cymmeisdir
750 20/12/1799 Jane John Evans Anne Caer Cwt
751 03/01/1800 Thomas John Jones Sarah Mariner
752 19/01/1800 Mary Thomas Roberts Mary Village
753 26/01/1800 Mary John Roberts Margaret Ty Isaf
754 23/02/1800 Margaret John Williams Grace Groesffordd
755 26/02/1800 Richard Richard Griffith Elizabeth Village
756 14/03/1800 Evan Henry Lewis Jane Village
757 20/04/1800 Jane William Mark Mary Village
758 21/07/1800 Sarah Richard William Katharine Weaver
759 08/09/1800 Eleanor Francis Humphrey Mary Nevin Parish
760 18/01/1801 Anne John Thomas Jane Tyn Coed Labourer
761 13/02/1801 Elizabeth Evan Prichard Anne Gardd y Bwgan
762 23/02/1801 Lowry William Roberts Anne Tyn Coed Nevin Lab
763 01/03/1801 Jane Evan Lewis Ellin Tynffordd Lab
764 15/03/1801 Hugh Owen Roberts Anne Bwlchbridin Shoemaker
765 19/03/1801 Robert David Parry Catharine Tynyllys Nevin
766 12/04/1801 Thomas Humphrey Griffith Elizabeth Cymmeisdir Lab
767 26/04/1801 Mary John Williams Ellin Tyn y Cae Labourer
768 30/04/1801 Owen Evan Owen Catharine Pwll y Clai Farmer
769 01/05/1801 Rowland Tudor Rowland Jane Bwlchybridin Lab
770 06/05/1801 Griffith John Thomas Dorothy Village Lab
771 02/06/1801 Hugh Robert Parry Ellin Smith
772 07/06/1801 Anne Thomas Roberts Mary Village Lab
773 21/06/1801 Hugh Thomas Hughes Mary New House Nevin
774 07/08/1801 William and John Griffith Griffiths Mary Berthgelyn Mariner
775 08/09/1801 Owen John Prichard Catherine Llain y Park Joiner
776 14/10/1801 Grace Thomas Parry Grace Taylor
777 23/10/1801 Griffith Evan Thomas Jane Pwll y Parc Lab
778 02/11/1801 Thomas John Thomas Catherine Tyn y Gors Lab
779 06/11/1801 William William Jones Mary Penllel Nevin
780 20/11/1801 William John Jones Sarah Henborth
781 04/02/1802 Anne William Owen Eleanor Glazier
782 04/02/1802 Lowry Thomas Williams Sarah Hendref
783 07/02/1802 Bridget John Jones Jane Henblas Malster
784 25/05/1802 Catherine (B) Thomas Hughes Catherine Thos Llanfaelrhys/Tynycoed
785 20/06/1802 Anne John Thomas Jane Ty Mawr
786 15/07/1802 Jane John Hughes Jane Bryncoch Nefyn Tide Waiter
787 30/07/1802 Lowry Griffith Roberts Mary Shoemaker
788 01/08/1802 Anne Edward David Mary Pentrellech
789 28/08/1802 Catherine David Hughes Anne Cil llidiart
790 04/09/1802 Robert William Williams Elizabeth Tynllan
791 22/09/1802 Thomas John Cadwalader Ellin Pentrellech
792 06/10/1802 Jane William Jones Anne Village Mariner
793 13/02/1803 Catherine John Williams Grace Groesffordd
794 12/03/1803 Richard Richard Griffith Elizabeth Village
795 13/03/1803 Anthony John Thomas Jane Tynycoed
796 14/03/1803 John John Roberts Margaret Ty Mawr
797 03/04/1803 Catherine Griffith Jones Catherine Tafarn y Cettyn
798 16/04/1803 John John Jones Sarah Henborth
799 24/04/1803 John Humphrey Griffith Elizabeth Cymmeisdir
800 24/04/1803 Anne Robert Parry Eleanor Smith
801 29/04/1803 John Richard Jones Jane Hirdref
802 01/05/1803 Mary John Williams Ellin Tyncae
803 09/05/1803 Lowry Richard Williams Jane Hirdref
804 15/05/1803 Elizabeth Thomas Hughes Mary Nevin Parish
805 12/06/1803 Elizabeth Owen Roberts Anne Bwlchbridin Shoemaker
806 08/07/1803 Richard Richard Williams Ellin Pentrellech
807 10/07/1803 Thomas Evan Thomas Jane Pwll y Parc
808 14/08/1803 Thomas John Jones Elizabeth Brynhadlog
809 02/09/1803 William Robert Morris Lowry Miller
810 25/09/1803 Robert Evan James Margaret Brynnau
811 04/12/1803 William (B) David Jones Elizabeth Jones Llandegai Lab
812 05/12/1803 Anne John Hughes Catherine Tuhwntirffrwd Nevin Lab
813 16/12/1803 Richard Evan Owen Catherine Parish Clerk
814 25/12/1803 Robert Richard Lewis Jane Groesffordd Labourer
815 06/02/1804 Griffith John John Hughes Elizabeth Cefn Edern
816 12/02/1804 Griffith Harry Lewis Jane Village
817 02/03/1804 Mary Griffith Roberts Mary Shoemaker
818 18/03/1804 Evan Thomas Roberts Grace Taylor
819 25/03/1804 Elizabeth Thomas Roberts Mary Village
820 10/06/1804 Mary Thomas Williams Sarah Cefn Llwydion
821 24/06/1804 Mary William Roberts Elizabeth Gardd Ebwgan
822 08/07/1804 Anne David Hughes Anne Cil y Llidiart
823 11/07/1804 Griffith David Parry Catherine Tyn Llys Nefyn
824 27/07/1804 Margaret John Prichard Elizabeth Llain y Parc
825 02/09/1804 Richard John Thomas Catherine Tyngors
826 23/09/1804 William Hugh Thomas Eleanor Nevin
827 04/10/1804 Elizabeth Thomas Hughes Catherine? Village
828 14/10/1804 Margaret Thomas David Margaret Nevin
829 14/10/1804 Mary William Roberts Ellin Pentrergors
830 27/10/1804 John Robert Roberts Ellin Llaniestyn
831 08/11/1804 Ellin Harry Williams Ellin Village
832 24/11/1804 Gaynor Griffith Griffiths Mary Berthgelyn
833 04/12/1804 Robert Robert Griffith Mary Henborth
834 11/01/1805 John John Jones Anne Pant Nevin
835 03/02/1805 Catherine Richard Williams Jane Hendre
836 03/02/1805 Jane Owen Jones Mary Tymawr Labourer
837 05/02/1805 Jane John Jones Sarah Henborth Malster
838 07/02/1805 Thomas Robert Parry Ellin Smithy
839 17/03/1805 John John Jones Anne Tynewydd Labourer
840 19/03/1805 Anne David James Gwen Pentrellech
841 01/04/1805 Anne William Jones Anne Village Mariner
842 07/04/1805 Griffith Humphrey Griffith Elizabeth Cymmeisdir
843 21/04/1805 Robert John Williams Margaret Village
844 23/05/1805 Catherine Griffith Roberts Mary Shoemaker
845 03/06/1805 Samuel William Jones Mary Miller
846 16/06/1805 John William Griffith Jane Cae'r Cwt
847 07/07/1805 Hugh Griffith Williams Gwen Cymmeisdir
848 21/07/1805 Margaret Hugh Williams Jane Bwlchybridin
849 21/07/1805 Elizabeth Jones (B) NK NK Mary Wms Widow
850 30/07/1805 William Richard Griffith Anne Corsyffenan?
851 11/08/1805 Catherine Robert Hughes Anne Bryngollwyd Tydweiliog
852 18/08/1805 John William Jones Sydney Penrhyfwy Nevin
853 29/09/1805 Robert John Jones Gaynor Pentrellech
854 01/10/1805 Michael and David Owen Roberts Jane Henblas Mason
855 20/10/1805 Griffith Ellis Griffith Ellin Bwlchbridin Nevin
856 22/12/1805 John Richard Williams Ellin Pentrellech
857 01/01/1806 Robert Abraham William Elizabeth Groesffordd
858 12/01/1806 Griffith Robert Jones Anne Groesffordd
859 16/02/1806 Richard Thomas Roberts Mary Hendre Henblas
860 02/03/1806 Jane John Thomas Catherine Tyngors
861 09/03/1806 William Thomas Hughes Mary Tyncoed Nevin
862 20/03/1806 William John Thos Anthony Jane Tai Newyddion
863 04/05/1806 Eleanor Evan Thomas Jane Pwll y Park
864 06/06/1806 Owen (B) Owen Williams Eleanor Jones Abererch/Edern
865 13/07/1806 Thomas Thomas Jones Catherine Cymmeisdir Lab
866 17/08/1806 Eleanor John Rbt Jacob Margaret Ty Bach Lab
867 24/08/1806 Richard David Hughes Anne Cil y Llidiart
868 24/08/1806 Sydney William Roberts Anne Tyncoed Nevin
869 07/10/1806 John John Hughes Elizabeth Ty Newydd Mariner
870 13/11/1806 Owen Wm Thomas William Margaret Tyrcyd Ceidio
871 30/11/1806 Elizabeth William Roberts Elizabeth Garddbwgan
872 28/12/1806 Eleanor Thomas Williams Sarah Cerrig Llwydion
873 04/01/1807 Gwen Robert Griffith Mary Henborth
874 11/01/1807 Robert William Robert Gwen Lonlas Joiner
875 26/02/1807 Robert Richard Jones Jane Brynogollwyd Tydweiliog
876 03/03/1807 John John Jones Sarah Henborth
877 06/03/1807 Griffith Evan Owen Catherine Clerk
878 25/03/1807 Catherine (B) John Roberts Catherine Jones Hirdref Tydweiliog
879 30/03/1807 Hugh John Hughes Lowry Groesffordd Mariner
880 30/04/1807 William Thomas Hughes Catherine Tai Newyddion Mariner
881 24/05/1807 Robert Humphrey Griffith Elizabeth Cwmmeisdir Lab
882 31/05/1807 Jane Edward Davies Mary Tai Newyddion Lab
883 21/06/1807 Mary Richard Williams Jane Hendref Farmer
884 16/07/1807 John David Parry Catherine Tynllys Nefyn Boatman
885 21/07/1807 Thomas Henry Prichard Margaret Tyreithin Labourer
886 02/08/1807 Thomas John Williams Margaret Village Lab
887 02/08/1807 Jane Robert Hughes Anne Bryngollwyd Mariner
888 08/09/1807 Anne John Casson Anne Officer of the Excise
889 27/09/1807 Griffith William Howel Anne Cerrig Llwydion
890 01/10/1807 John John Tracey Jane Irish Mason
891 08/11/1807 Mary John Evans Mary Cerrig Llwydion Taylor
892 14/11/1807 John Hugh Thomas Ellin Ty Bach Nefyn Lab
893 29/11/1807 Elizabeth Griffith Griffiths Mary Berthgelyn Mariner
894 03/01/1808 Mary Ellis Griffith Mary Bwlch y bridin Mariner
895 24/01/1808 Mary Griffith Jones Jane Nefyn Parish
896 27/01/1808 Elizabeth (B) Robert William Anne William Llannor Parish
897 06/03/1808 Margaret Thomas Jones Catherine Bryn yr Eithin
898 13/03/1808 David Owen Jones Mary Village
899 20/03/1808 Edward Richard Evans Mary Mariner
900 27/03/1808 William Thomas William Margaret Tyncyd Ceidio
901 14/04/1808 Michael and John Richard Jones Ellin Pedairllath Nefyn
902 18/04/1808 Mary Thomas Hughes Mary Nefyn Lab
903 27/04/1808 John James Grant Elizabeth Mason
904 01/05/1808 Eleanor William Jones Mary Miller
905 29/05/1808 Elizabeth William Roberts Ellin Cooper
906 06/06/1808 Griffith Robert Parry Ellin Smith
907 16/06/1808 Hugh William Hughes Ellin Tynmur Nefyn Farmer
908 31/07/1808 Robert Owen Roberts Anne Bwlchybridin Shoemaker
909 07/08/1808 Evan John Joseph Ruth Tydweiliog Weaver
910 28/08/1808 Hugh David Hughes Anne Cilyllidiart Lab
911 01/09/1808 Thomas John Jones Margaret Pentrergors Lab
912 13/10/1808 Catherine John Thos Anthony Jane Tai Newyddion Lab
913 16/10/1808 Elizabeth Ellis Jones Catherine Ty Paul Lab
914 23/10/1808 Griffith Robert William Catherine Cymmisdir Lab
915 23/10/1808 John David Jones Jane Bwlchybridin Mariner
916 30/10/1808 Richard John Williams Margaret Village Lab
917 18/11/1808 Robert Richard Williams Ellin Pentrellech Fa
918 20/11/1808 Robert William Hughes Jane Nefyn Parish Mariner
919 11/12/1808 Robert David Jones Gwen Tydweiliog Slater
920 11/12/1808 Robert John Rbt Jacob Margaret Ty Mawr Lab
921 15/01/1809 Anne Evan Thomas Jane Pwllyparc Lab
922 03/03/1809 Anne John Jones Sarah Henborth Mariner
923 19/03/1809 Jane Thomas Roberts Mary Lon Las Labourer
924 02/04/1809 Mary Humphrey Griffith Elizabeth Ty Isaf Labourer
925 30/04/1809 John John Jones Jane Barcuttyn Nefyn Miner
926 22/05/1809 Hugh William Roberts Gwen Tynlon Joiner
927 26/05/1809 John John Hughes Jane Nefyn Parish Boatman
928 04/06/1809 John William Roberts Elizabeth Lon Las Joiner
929 04/06/1809 Thomas John Thomas Catherine Ty'ngors Labourer
930 11/06/1809 John Henry Prichard Margaret Bryneithin Labourer
931 25/06/1809 Mary William Edward Catherine Cerrig llwydion Miner
932 10/07/1809 Richard David Parry Anne Edern Mill
933 16/07/1809 John Thomas Jones Mary Caer Cwt Labourer
934 18/07/1809 Mary Robert Davies Jonet Bryngwydd Mariner
935 30/07/1809 Dorothy Edward David Mary Tai Newyddion Penbryn
936 06/08/1809 Ellin John Hughes Lowry Groesffordd Mariner
937 20/08/1809 Dorothy Morgan Jones Jane Ty Mawr Hatter
938 24/08/1809 Mary John Hughes Elizabeth Ty Newydd Mariner
939 07/09/1809 Hugh William Howel Anne Cerrigllwydion Mariner
940 24/09/1809 Owen Robert Owen Jonet Tyn Lon Llandudwen Lab
941 01/10/1809 Margaret Thomas Parry Grace Taylor
942 19/11/1809 Evan Richard Parry Anne Tynlon Mariner
943 10/12/1809 Elizabeth Thomas William Sarah Cerrigllwydion Labourer
944 16/12/1809 Evan Thomas William Margaret Tyn Coed Ceidio
945 16/12/1809 Catherine John Evans Mary Cerrigllwydion Taylor
946 23/12/1809 Elizabeth Griffith Roberts Mary Corvizer
947 14/01/1810 Thomas Thomas Hughes Catherine Mariner
948 08/02/1810 Jane Thomas Hughes Mary Nefyn Parish Lab
949 11/02/1810 Mary John Joseph Ruth Tyn lon Weaver
950 04/04/1810 Mary John Roberts Gwen Tyn lon Mason
951 13/05/1810 Jane Robert Jones Martha Mariner
952 27/05/1810 John Owen Jones Mary Edern Labourer
953 31/05/1810 William Richard William Jane Hendre Labourer
954 03/06/1810 Owen William Jones Mary Miller
955 13/06/1810 Griffith William Griffith Ann Labourer
956 05/07/1810 Catherine (B) William Williams Catherine Wm Ceidio
957 08/07/1810 Griffith David Jones Jane Bwlch y bridin Mariner
958 11/08/1810 Alice David Hughes Ann Tyn Llidiart
959 17/08/1810 Catherine John Thomas Jane Labourer
960 19/08/1810 Josiah John Thomas Catherine Tyn y Gors Lab
961 30/08/1810 Richard Ellis Griffith Mary Bwlch y bridin Mariner
962 18/11/1810 John William Edward Catherine Mariner
963 21/12/1810 Elizabeth William Thomas Phoebe Ceidio Parish
964 30/12/1810 Thomas Hugh Thomas Ellen Nefyn Parish Lab
965 18/01/1811 Ellen Thomas Jones Catherine Labourer
966 18/02/1811 William Robert Williams Elizabeth Mariner
967 24/02/1811 John Ellis Jones Catherine Labourer
968 24/02/1811 Elizabeth Humphrey Griffith Catherine Labourer
969 11/03/1811 David David Parry Anne Village Mill
970 26/03/1811 Jonnet Robert Davies Jonet Bryngwydd
971 29/04/1811 William Robert Williams Catherine Llain hir
972 09/06/1811 Martha John Jones Anne Hen efail
973 26/06/1811 Mary John Jones Sarah Henborth
974 11/08/1811 Joseph John Roberts Margaret Labourer
975 18/08/1811 Richard Henry Prichard Margaret Labourer
976 25/08/1811 William Griffith Powel Ann
977 14/09/1811 Elizabeth John Williams Eleanor Pentre
978 15/09/1811 Thomas William Owen Jane Labourer
979 22/09/1811 Jane John Williams Margaret Labourer
980 29/09/1811 Ellen Robert Williams Margaret Cae Coch Nevin
981 29/09/1811 Ann Hugh William Mary Groesffordd Labourer
982 14/10/1811 Hugh John Hughes Elizabeth Ty Newydd Mariner
983 05/01/1812 David Edward Davies Mary Labourer
984 26/01/1812 William Thomas Hughes Mary Nevin Parish
985 09/02/1812 John John Joseph Ruth Weaver
986 15/03/1812 Evan Thomas Jones Mary Labourer
987 04/05/1812 Elizabeth John Williams Mary Mariner
988 28/06/1812 John James Grant Elizabeth
989 02/07/1812 Ellen Robert Parry Ellen Blacksmith
990 20/07/1812 Hugh John Hughes Lowry Mariner
991 18/08/1812 Anne Thomas Williams Sarah Labourer
992 22/08/1812 Richard David Jones Jane Mariner
993 24/08/1812 John John Evans Mary Tailor
994 04/09/1812 Henry David Parry Catherine Tyn llys Nevin
995 17/09/1812 Robert Griffith Roberts Mary Shoemaker
996 18/10/1812 William Humphrey Griffith Elizabeth Labourer
997 18/10/1812 Margaret Evan Jones Jane Labourer
998 13/11/1812 William Robert Evans Jane Mariner
999 15/11/1812 John William Owen Jane Labourer
1000 20/11/1812 Catharine John Roberts Gwen Mariner
1001 21/11/1812 Elizabeth Thomas Hughes Catherine Mariner
Entries Per Page
Displaying Page of