Cyn 1752 newidiwyd rhif y flwyddyn drosodd ar Fawrth 25ain. 1752 oedd y flwyddyn gyntaf i Ionawr 1af fod yn ddiwrnod cyntaf y flwyddyn.
Daeth hyd i fod fel canlyniad i Ddeddf Calendr 1751. Felly, y diwrnod ar ôl 31ain o Ragfyr 1751 oedd Ionawr 1af 1752. Oherwydd hyn roedd 1751 yn flwyddyn fyrach na'r arferol.
Mae llawer o'r manylion yn y cofrestr yn annodd i'w ddarllen neu ar goll yn gyfangwbwl. Fe welwch farc cwestiwn ble mae hyn yn bod. Cymerwch hyn i ystyriaeth wrth gael golwg ar y manylion. Dylech gysidro ymweld a'r Archifdy neu gael copi gwreiddiol i gadarnhau cywirdeb unrhyw record.

Before 1752, the year number changed over on March 25th (Lady day). The year 1752 was the first year that January 1st was the first day of the year.
The Calendar Act of 1751 changed this, so that the day after 31 December 1751 was 1 January 1752. As a consequence, 1751 was a short year - it ran only from 25 March to 31 December.
Some of the details in the register are illegible or missing. Any enties which cannot be identified are left with a question mark in the box. Please bear this in mind when looking at the records. Obtain a copy or visit the Archives Department to get confirmation of the correctness of any individual record.

Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad / Date
  • NAME - Enw / Name
  • SUR - Cyfenw / Surname
  • FROM - Plwyf / Parish
  • NAME - Enw / Name
  • SUR - Cyfenw / Surname
  • FROM - Plwyf / Parish
  • HIST - Hanes / History
ID
DATE
NAME
SUR
FROM
NAME
SUR
FROM
HIST
1 24/09/1718 Robertus Jones Maria Owen
2 31/10/1722 Walter Owen Jana Griffith
3 18/04/1724 Edvardus Cadwalader Maria Jacob
4 09/04/1729 Robertus Prichard Gracea Griffith
5 18/12/1731 Audoenus Williams Gainora Griffith
6 08/11/1736 Humphrey Hughes Elizabeth Owen
7 20/11/1737 John Owen Mary Griffith
8 11/06/1740 Griffith George Elizabeth Jones
9 12/06/1744 Richard Jones Gaynor Williams
10 02/11/1745 Griffith Morris Ellin Jones
11 02/05/1746 John William Francis Grace Williams
12 13/02/1746 John Roberts Widower Dorothy Williams
13 06/11/1750 John Owen Labourer Jane Hughes
14 08/01/1750 Robert Owen Labourer Sarah Evan
15 04/02/1751 John Ishmael Labourer Gainor Jones
16 11/05/1754 Robert Owen Yeoman Ellin Prichard
17 20/10/1759 John Rowland Margaret Davies
18 09/11/1765 Robert Joseph Llanaelhaiarn Elizabeth David
19 08/11/1766 Robert Jones Gaynor David
20 27/12/1766 William Evans Lowry Humphrey
21 12/05/1767 John Prichard Elizabeth William
22 17/11/1767 Robert Humphrey Catherine Thomas
23 17/11/1767 Richard Thomas Catherine Ellis
24 11/06/1768 Robert William Blaendy Newydd Mary Ellis Havod
25 05/11/1768 John Jones Yeoman Mary Hughes Carngiwch Mill
26 11/05/1771 Evan Rowland Abererch Lowry Hughes Carngiwch
27 03/12/1773 Ellis Jones Penmorva Jane Prichard
28 31/12/1779 David Evans Llandwrog Margaret Abram Carngiwch
29 19/09/1780 Robert William Ellin Parry
30 09/01/1781 Evan William Ellin Ellis
31 29/07/1786 Richard Jones Elinor Williams
32 23/12/1788 Robert Abraham Anne Evans Spinster Abererch
33 17/11/1789 Evan Jones Catharine Moris Llangybi Bachelor
34 21/10/1796 Evan Jones Llanaelhaiarn Catherine Parry Carngiwch
35 02/12/1796 Griffith Roberts Criccieth Elizabeth Griffith Carngiwch
36 28/10/1797 Robert Owen(widower) Bodvean Elizabeth Thomas Carngiwch
37 17/05/1798 Evan Humphrey Bodvean Elizabeth Jones Carngiwch
38 06/11/1800 Griffith William Llanaelhaiarn Elizabeth Jones Carngiwch
39 14/11/1805 John Jones(widower) Llaniestyn Mary Thomas Carngiwch
40 27/12/1805 William Parry(widower) Llanddaniel Margaret Thomas Carngiwch
41 26/05/1806 Robert Jones Abererch Elizabeth Williams Carngiwch
42 16/11/1806 John Griffith Pistill Catherine Thomas Carngiwch
43 05/06/1807 William Williams Pistill Margaret Jones Carngiwch
44 03/07/1807? John Jones Llanaelhaiarn? Elizabeth Jones Carngiwch
45 06/11/1807 Robert Ellis Carngiwch Catherine Parish Carngiwch
46 01/11/1809 William Jones(widower) Carngiwch Anne Jones Carngiwch
Entries Per Page
Displaying Page of