Cyn 1752 newidiwyd rhif y flwyddyn drosodd ar Fawrth 25ain. 1752 oedd y flwyddyn gyntaf i Ionawr 1af fod yn ddiwrnod cyntaf y flwyddyn.
Daeth hyd i fod fel canlyniad i Ddeddf Calendr 1751. Felly, y diwrnod ar ôl 31ain o Ragfyr 1751 oedd Ionawr 1af 1752. Oherwydd hyn roedd 1751 yn flwyddyn fyrach na'r arferol.
Mae llawer o'r manylion yn y cofrestr yn annodd i'w ddarllen neu ar goll yn gyfangwbwl. Fe welwch farc cwestiwn ble mae hyn yn bod. Cymerwch hyn i ystyriaeth wrth gael golwg ar y manylion. Dylech gysidro ymweld a'r Archifdy neu gael copi gwreiddiol i gadarnhau cywirdeb unrhyw record.

Before 1752, the year number changed over on March 25th (Lady day). The year 1752 was the first year that January 1st was the first day of the year.
The Calendar Act of 1751 changed this, so that the day after 31 December 1751 was 1 January 1752. As a consequence, 1751 was a short year - it ran only from 25 March to 31 December.
Some of the details in the register are illegible or missing. Any enties which cannot be identified are left with a question mark in the box. Please bear this in mind when looking at the records. Obtain a copy or visit the Archives Department to get confirmation of the correctness of any individual record.

Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
  • CHILD - Plentyn / Child - (B) Anghyfreithlon neu rhieni heb briodi / Illegitimate or unmarried parents
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • NOTES - Nodaiadau / Notes
  • HIST - Hanes / History
ID
DATE
CHILD
FATHER
MOTHER
SURNAME
NOTES
HIST
1 02/11/1718 Margaretta Cadwalader Grace Owen
2 29/07/1720 Catherin Hugo Elizabeth Griffith
3 12/02/1720 Griffin Hugon Elizabeth Griffith
4 28/05/1722 Gulielmus Audoeni Gaynor David
5 03/06/1722 Richardus Thoma Rachel Jones
6 09/07/1722 Rowlandus Audoeni Jane Thomas
7 15/07/1922 Humphredus Evani Lowria Parry
8 18/11/1722 Elias Richardi Elizabetha Jones
9 28/07/1723 Richardus Thomas Rachel Jones
10 12/01/1723 Gulielmus Johannes Gaynor Williams
11 24/04/1724 Henricus Evani Lowria Parry
12 28/06/1724 Thomas Audoeni Gainor David
13 30/05/1725 Elizabetha Richardi Elizabetha Jones
14 16/08/1725 Sarah and Catherina Thomas Rachel Jones
15 17/03/1725 Robertus Gulielmi Elizabetha Ellis
16 20/03/1725 Richardus Audoeni Gainor David
17 21/04/1726 Audoenus Evani Lowria Parry
18 26/09/1726 Griffinus Audoeni Jonetta Jones
19 26/09/1726 Margareta Audoeni Thomas Jana Owen
20 20/10/1726 Jana Johannis Jana Parry
21 05/12/1726 Elizabetha Griffini Gainor Prichard
22 14/04/1727 Gulielmus Evani Lowria Parry
23 21/01/1727 Gainor Audoeni Gainor David
24 17/02/1727 Richardus Griffini Gainor Prichard
25 20/02/1727 Elizabetha Johannis Jonett Roberts Evans
26 18/04/1728 Robertus Richardi Elizabetha Jones
27 10/11/1728 Griffinus Audoeni John Jonett Owen
28 20/07/1729 Elizabetha Roberti Gracie Prichard
29 03/04/1731 Johannes Evani Lowria Parry
30 19/04/1731 Johannes Thomas Rachel Jones
31 26/04/1731 Johannes Evani Elizabetha Owen
32 30/09/1733 ? ? ? ?
33 ? Daughter William ? Parry
34 17/02/1733 Daughter Richardi Elizabeth ?
35 18/07/1736 Mary Evan Mary Thomas
36 05/08/1735 Catherine David Rees Mary
37 13/08/1736 Owen Richard Elizabeth Jones
38 02/10/1737 John William Martha Parry
39 20/10/1737 Cathrine David Mary Price
40 03/02/1737 Hugh John Jane Griffith
41 05/03/1737 Jane Robert Mary Owen
42 20/04/1738 Owen Richard Eliza Jones
43 15/07/1738 Gwen Evani Lowry Parry
44 10/08/1738 Anne Edward Sarah Jones
45 28/08/1738 Katherine John Mary Owen
46 05/06/1740 Cathrine Edward Sara Jones
47 02/03/1740 Robert William Lowry Parry
48 03/05/1741 Owen William Jane Parry
49 07/11/1741 Robert Hugh Ellin Roberts
50 04/04/1742 William Owen Jonet William
51 06/07/1742 Robert Richard Elizabeth Jones
52 06/03/1742 Robert Edward Cathrine Rowland
53 20/03/1742 Robert and Elizabeth William Jane Parry
54 20/04/1743 Robert Richard Elizabeth Jones Yeoman
55 29/04/1743 Mark Ellis Mary Thomas Yeoman
56 ? Margeret David Elizabeth Owen Yeoman
57 09/01/1743 Elizabeth Richard Gaynor Jones Yeoman
58 29/03/1745 Jeremiah (B) John Grace Roberts/Williams Pistill/Carnguwch
59 25/08/1745 Sara William Catherine Parry Blaena Yeoman
60 20/01/1745 Elizabeth Richard Gaynor Jones Yeoman
61 04/04/1746 Robert Humphrey Elizabeth Evans Tenant
62 05/10/1746 Mary Hugh Ellin Roberts Miller
63 08/02/1747 Ellin William Catherine Parry Blaena y Mynawyd Yeoman
64 05/03/1747 John William Jonet Beavan Blaena y Mynawyd Yeoman
65 28/03/1748 Mary Hugh Ellin Roberts Miller
66 23/04/1748 Lowry Humphrey Elizabeth Evans Ty John Robert Yeoman
67 23/05/1748 Gaynor David Elizabeth Owen Ty William David
68 13/10/1750 Mary Richard Elizabeth Jones Labourer
69 16/10/1750 Jane John Grace William Labourer
70 03/02/1750 William Hugh Lowry Prichard Labourer
71 03/02/1750 Ellin Griffith Anne Evan Labourer
72 03/02/1750 Mary John Jane Owen Labourer
73 15/03/1750 Ellin Hugh Ellin Roberts Miller
74 25/04/1752 Jane Humphrey Elizabeth Evans? Tyddin ?
75 07/01/1753 Elizabeth William Sarah Jones Weaver
76 05/11/1753 David Henry Sidney Roberts
77 25/01/1754 Peter Evan Catherine Peter
78 03/03/1754 Richard David Elizabeth Owen
79 31/03/1754 Sarah Hugh Ellin Jones
80 25/05/1755 John (B) NK Gaynor Thomas
81 27/07/1755 Griffith Hugh Ellin Jones Tyddyn y Felin
82 28/09/1755 Lowry Thomas Wm Margaret Thomas
83 15/04/1757 Anne William Mary Thomas Pistill Parish Yeoman
84 16/07/1758 Martha William Jonnett Evans Labourer
85 16/04/1759 John Roderick Abigail Jones Blacksmith
86 16/10/1759 Robert David Elizabeth Owen Clerk
87 09/04/1760 William Humphrey Evan
88 30/04/1760 Robert Abraham Jones
89 17/11/1761 Mary Owen? Janet? Befan?
90 06/06/1762 Ellis Thomas Thomas Roberts Havod Kadwalader
91 07/09/1762 William Jones John Wm Francis Tau ycha
92 04/01/1763 Robert Parry Henry Jones Gwag y Nou
93 10/04/1764 Anne? Thomas Anne Roberts Tyddyn Bach Labourer
94 13/04/1764 William John Catherine William Mur Llwyd Weaver
95 24/06/1764 Mary Ellis Margaret Robert
96 09/12/1764 Griffith John Catherine Griffith Carpenter
97 25/12/1764 Griffith Humphrey Elizabeth Evan Labourer
98 25/05/1766 Anne Robert Elizabeth William Labourer
99 26/10/1766 Gaynor Robert Elizabeth Joseph Labourer
100 03/12/1766 William Abraham Dorothy Jones Yeoman
101 06/03/1767 Elinor John Prichard Catherine Labourer
102 13/03/1768 William Morris Anne Griffith Rhydau Gloywon Labourer
103 24/04/1768 Ellis Thomas Margaret Ellis Labourer
104 17/01/1769 Mary Ellis Margaret Roberts Carngiwch Yeoman
105 09/07/1769 John (B) NK NK NK Bastard child from Parish of Pustill
106 12/05/1771 Margaret Thomas Margaret Ellis Havod Kadwalader
107 21/06/1771 John Robert Jane Jones Pistill Parish
108 21/06/1771 Humphrey Robert Catherine Humphrey Carngiwch Mill
109 16/05/1772 Elizabeth Robert Elizabeth Joseph Tyddyn bach
110 02/08/1772 Mary Robert Elizabeth William Tyddyn bach
111 08/11/1772 Catherin Hugh Elizabeth Jones
112 31/01/1773 William John Elizabeth Prichard Blaenmynawyd
113 30/03/1773 Mary John Elizabeth Hughes Gynnis
114 19/09/1773 Hugh Thomas Elinor Williams Pistill Parish
115 26/03/1774 Elizabeth Robert Catherine Humphrey Carngiwch Mill
116 14/05/1774 Anne Thomas Margaret Ellis Havod
117 19/06/1774 Mary (B) John William Bastard Child
118 26/11/1774 Joseph Robert Elizabeth Joseph Tyddyn bach
119 29/11/1775 William John Gaynor William Ffoes Goch
120 11/12/1775 John Thomas Catherine Jones Wag y Noe
121 30/09/1776 Elizabeth William Anne Bevan Llithfaen
122 06/03/1777 Eliz? Griffith Eliz? David
123 18/04/1777 Thomas Robert Mary William Blaenau
124 16/05/1777 Margaret Jones John Jane Meshum?
125 02/08/1777 Griffith Robert Catherine Humphrey
126 09/08/1777 Evan John Elizabeth Pritchard Blaenymonawyd
127 30/01/1778 Morris? Richard Jonett Elliaz Llangybi
128 04/08/1778 John Robert Catherine Humphrey
129 24/10/1778 Son? Griffith Elizabeth David
130 29/06/1779 Catherine Thomas Catherine Ellis Hafod
131 06/02/1780 Richard Thomas Ellin William Glanyrafon
132 09/09/1780 David Griffith Elizabeth David
133 21/04/1781 Ellin John Jane Abraham
134 25/04/1781 Anne John Mary George
135 14/04/1782 Catherine Robert Catherine ?
136 25/03/1783 Sarah William Lowry Prichard
137 25/04/1783 William Evan Elinor Williams
138 17/08/1783 Griffith Robert Mary Prichard Glanrafon
139 10/10/1783 Robert Robert Elizabeth Joseph Tyddyn bach
140 20/11/1783 Jane Griffith Elizabeth David Ty Engan
141 09/01/1784 Jonnet John Elizabeth Prichard Blaen y Mynydd
142 15/04/1784 Richard John Margaret Griffith Llithfaen Bach
143 03/06/1784 Elizabeth Robert Catherine Humphrey Carngiwch Mill
144 22/08/1784 Robert Owen Anne Abraham
145 12/03/1786 Job William Mary Evans Tynypwll
146 08/04/1786 William John Mary George Gwynniase Farmer
147 25/05/1786 Margaret Griffith Elizabeth David Clark
148 23/06/1786 John Thomas Margaret Ellis Havod Farmer
149 24/06/1786 Hugh Robert Catherine Hughes
150 20/12/1786 William Robert Catharine Jones Tyn y Mynydd
151 05/01/1788 Margaret Griffith Elizabeth David
152 05/01/1788 John John Anne Williams Bryncelyn
153 17/07/1788 Thomas Robert Catharine Humphrey
154 19/07/1788 John Robert Jane Roberts Abererch Parish
155 19/10/1788 Phebe Robert Catharine Jones Tyn y Mynydd
156 23/12/1788 John Griffith Margaret Humphreys
157 17/06/1789 Elizabeth John Jane Abraham Labourer
158 10/12/1789 Dorothy Henry Jane Hughes Gadlas Taylor
159 03/01/1790 William Robert Elinor Williams Caea Sessil Labourer
160 02/03/1790 Mary Griffith Elizabeth David Clark
161 23/03/1790 David Robert Mary David Joiner
162 10/06/1790 Sarah Evan Catharine Jones Rhydagloifon
163 14/11/1790 Japheth Robert Catharine Jones Tyn y Mynydd
164 17/06/1791 John Robert Jane Roberts Ty Newydd Abererch
165 02/09/1791 Robert Evan Eleanor Williams Tyn y Gors Llanaelhaiarn
166 25/09/1791 William William Mary Francis Nithfanbren
167 27/12/1791 Robert Henry Elizabeth Hughes Ty Newydd Pistill
168 01/01/1793 John Robert Jane Roberts Ty Newydd Abererch
169 15/01/1793 Catharine Robert Catharine Jones Tyn y Mynydd
170 07/05/1793 Dorothy Owen Anne Abraham Cae'r Mur
171 07/07/1793 Catharine Griffith Eleanor Ellis
172 29/09/1793 Catharine Morris Catharine David
173 21/10/1793 Robert Griffith Elizabeth David
174 20/07/1794 Jane Owen Anne Abraham Cae'r Mur
175 10/08/1794 Robert William Magdalen Humphrey Bwlch Pistill
176 18/08/1794 Robert Robert Mary Prichard Glanrafon
177 31/08/1794 Eleanor Robert Jane Roberts
178 13/09/1795 William John Mary William Nantgwytheyrn
179 28/02/1796 Mary Henry Elizabeth Hughes Bryncelyn
180 08/09/1796 Joseph Dvaid No name Roberts House upon the Common
181 08/01/1797 William Evan Catharine Jones Blaen y Mynydd
182 04/02/1797 Elizabeth Griffith Elizabeth Roberts Llech Engan
183 12/03/1797 Elizabeth Owen Anne Abraham Cae'r Mur
184 02/04/1797 Mary William Magdalen Humphrey Bwlch
185 07/05/1797 Robert Robert Jane Roberts Ty Newydd Abererch
186 29/07/1797 Benjamin Robert Anne Hughes Rhydau
187 02/09/1797 John Griffith Elizabeth David Clerk of Carngiwch
188 10/09/1797 Gwen Henry Gwen Hughes Bryncelyn
189 05/10/1797 Griffith Rowland Elizabeth Griffith Helighirion
190 15/03/1798 Owen Griffith Margaret Humphrey Carngiwch Bach
191 27/04/1798 John Evan Catherine Jones Blaen y Mynydd
192 13/10/1798 Dorothy David Sarah Roberts
193 22/11/1798 Griffith Griffith Elizabeth Roberts
194 03/11/1799 Elizabeth David Sarah Roberts Ty'n y Mynydd
195 09/01/1800 Hanna Robert Jane Roberts Ty Newydd Abererch
196 20/03/1800 Ellis Griffith Ellin Ellis Tyn y Mynydd
197 30/03/1800 Ellin William Mary Francis Pen y Gamdda Pistill
198 04/01/1801 John John Anne Jones Cefn Tyddyn Pistill Labourer
199 05/04/1801 Jane Robert Jane Parry Gwagynoe
200 16/05/1801 William Evan Catharine Jones Blaen y Mynydd
201 18/09/1801 Robert Thomas Jane Roberts Blaen y Mynydd
202 09/11/1801 Griffith Evan Martha Griffith Llechengan
203 06/05/1802 Elizabeth Griffith Margaret Humphrey Carngiwch Bach
204 18/05/1802 Jane Henry Elizabeth Hughes Bryncelyn Bach
205 27/03/1803 Mary W Ellin Roberts Nantgwytheyrn
206 27/03/1803 Ellin Robert Catharine Jones Tyddyn Bach
207 17/04/1803 Jane Jones John Jane Maurice Abergarfan Pistill
208 10/07/1803 Robert Richard Margaret Owen Ty Newydd
209 21/08/1803 Daughter John Jane Jones Penfras Llangybi
210 26/08/1803 Hugh John Sydney Williams Llithfaen Pistyll
211 14/10/1803 Mary Thomas Jane Roberts Blaenau
212 19/12/1803 Thomas Robert Anne Hughes Rhydau gloywon
213 27/04/1804 Robert Robert Margaret Prichard? ? Pistill
214 17/11/1804 Mary Thomas Jane Roberts ?
215 12/05/1805 William Thomas Jane Roberts Blaenau
216 12/05/1805 Richard Richard? Ellis Jane Thomas Llithfaen
217 12/06/1805 Thomas Griffith Margaret David Penfras Llangybi
218 27/10/1805 Phebe Henry Elizabeth Hughes Bryncelyn Pistill
219 23/03/1806 Dorothy John Jane Jones Penfras Llangybi
220 06/04/1806 Herbert Herbert Catherine Jones Brynmarchog Llannor Smith
221 28/08/1806 Dorothy David Sarah Roberts Tyn y Mynydd Weaver
222 30/10/1806 John William Jane Abraham Muriauceirnogiad
223 21/12/1806 Margaret Griffith Margaret Humphrey Carngiwch Bach
224 21/12/1806 John John Eleanor Roberts Llithfaen Pistill Labourer
225 25/03/1807 David David Catherine Roberts Abererch Parish
226 05/06/1807 Elizabeth David Catharine Griffith Llechengan
227 01/08/1807 William Thomas Jane Roberts Blaenau
228 30/08/1807 Griffith David Sarah Roberts Tyn y Mynydd
229 22/09/1807 Thomas John Catharine Griffith Havod
230 23/02/1808 Hugh Henry Elizabeth Hughes Bryncelyn Pistill Labourer
231 04/12/1808 John John Catharine Griffith Hafod Farmer
232 04/12/1808 William William Elizabeth David Reval Pistill Labourer
233 13/01/1809 Robert Evan Catharine Jones Blaenau ganol
234 14/02/1809 Owen Thomas Catharine Roberts Blaenau
235 14/02/1809 Thomas David Catharine Griffith Llechengan
236 10/11/1810 Robert Robert Margaret Jones Llithfaen Farmer
237 03/02/1811 Elizabeth Thomas Jane Roberts Blaena
238 19/02/1811 Ellis Robert Catherine Ellis Carnguwch fawr
239 19/02/1811 Margaret David Catharine Griffith Llech Engan
240 03/03/1811 David William Anne Ellis Efel bach Abererch
241 07/08/1811 Ellen Richard Ann Owen Llithfaen Bach Pistill
242 15/11/1811 John (B) John Mary Jones Thomas Miriah
243 17/12/1811 John John Catharine Evans Hafod
244 22/12/1811 Jane Thomas Dorothy Griffith Tyn y Mynydd Pistill
Entries Per Page
Displaying Page of