Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • H - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
H
1 Charles Roberts Llanbedr 12/02/1813 55 Evan Jones
2 William Morris Nant Rowen 24/02/1813 75 Evan Jones
3 William Parry Pwllglas 17/03/1813 54 Evan Jones
4 Margaret Griffith Rhydlydan 01/06/1813 6m Evan Jones
5 Robert Williams Talybont 31/08/1813 21 Evan Jones
6 Mary Hughes Rowen 08/09/1813 15m Evan Jones
7 David Thomas Rowen 14/09/1813 3 Evan Jones
8 Catherine William Nant Rowen 22/09/1813 9m Evan Jones
9 Gwen Lewis Rowen 08/10/1813 88 Evan Jones
10 Jane Owen Rowen 09/10/1813 63 Evan Jones
11 Ann Roberts Rowen 15/10/1813 2 Evan Jones
12 Grace Hughes Pontddwgan 31/10/1813 6w Evan Jones
13 John Roberts Waun y fenni 21/11/1813 86 Evan Jones
14 Catherine Roberts Talycafn 23/11/1813 5 Evan Jones
15 John David Pwllymoch 04/12/1813 13 Evan Jones
16 Gwen Jones Gill 15/12/1813 23 Evan Jones
17 Dorothy Roberts Pontddwgan 15/01/1814 81 Evan Jones
18 Ann Hughes Ty Ucha'r Ffordd 10/02/1814 82 Evan Jones
19 Mary Jones Ddol Gastell 19/03/1814 19 Evan Jones
20 Richard Jones Talycafn 26/03/1814 7w Evan Jones
21 Thomas Prichard Lliwen 05/04/1814 60 Evan Jones
22 Robert Roberts Craflwyn 17/07/1814 5w Evan Jones
23 David Morris Rhallt wyllt 29/07/1814 40 Evan Jones
24 Dorothy Jones Parkie 12/11/1814 84 Evan Jones
25 Ann Jones Rowen 07/12/1814 40 Evan Jones
26 Margaret Roberts Rowen 17/12/1814 3w Evan Jones
27 William Rowland Rowen 26/12/1814 50 Evan Jones
28 Mary Hughes Rowen 28/12/1814 10w Evan Jones
29 William Thomas Rowen 22/02/1815 92 Evan Jones
30 Catherine Evans Ty hwynt i'r gors 02/03/1815 78 Evan Jones
31 John Owen Tyn y groes 14/05/1815 23 Evan Jones
32 Margaret Roberts Rowen 28/10/1815 9d Evan Jones
33 Elizabeth Roberts Rowen 11/11/1815 3w Evan Jones
34 William Jones Ddole Gastell 23/02/1816 72 Evan Jones
35 Thomas Lewis Glascoed 26/02/1816 60 Evan Jones
36 Thomas Jones Dolymarchog 13/03/1816 69 Evan Jones
37 Robert Roberts Tremorfa 16/03/1816 16w Evan Jones
38 Anne Roberts Tremorfa 22/06/1816 25 Evan Jones
39 Hugh Thomas Talywaun 26/09/1816 11w Evan Jones
40 Robert Williams Cae'r llwyn 01/10/1816 2w Evan Jones
41 Mary Prichard Ty'n y llwyn 09/10/1816 82 Evan Jones
42 William Jones Blue Bell 31/10/1816 77 Evan Jones
43 William Prichard Coed Mawr 01/11/1816 64 Evan Jones
44 Mary Jones Ty'n y twll 09/11/1816 29 Evan Jones
45 Grace Jones Dolemarchog 04/12/1816 75 Evan Jones
46 Hugh Owen Llwynygwauw 20/12/1816 68 Evan Jones
47 Mary Prichard Rowen 21/12/1816 70 Evan Jones
48 William Edward Ty uchaf 23/12/1816 80 Evan Jones
49 William Prichard Lliuen 01/02/1817 85 Evan Jones
50 John Hughes Talarondo 08/02/1817 21 Evan Jones
51 Anne Davies Rowen 23/02/1817 Evan Jones No age
52 Jane Roberts Pandy Budr 27/02/1817 63 Evan Jones
53 Ellinor Hughes Llwyn y gwauw 12/04/1817 63 Evan Jones
54 John Prichard Maen y bardd 12/04/1817 72 Evan Jones
55 Evan Jones Ty'n y gerddi 16/04/1817 18 Evan Jones
56 John Williams Rowen 10/05/1817 68 Evan Jones
57 Gwen Roberts Rowen 19/05/1817 79 Evan Jones
58 William Hughes Rowen 21/05/1817 61 Evan Jones
59 Richard Davies Tyn y groes 24/04/1817 11w Evan Jones
60 Thomas Roberts Ty newydd Rowen 28/05/1817 20 Evan Jones
61 Elizabeth Hughes Rowen 17/06/1817 15m Evan Jones
62 Samuel Jones Talycafn 25/06/1817 7w Evan Jones
63 Robert William Rowen 30/07/1817 9 Evan Jones
64 Elizabeth Jones Pwll y waun 24/08/1817 22 Evan Jones
65 Grace Hughes Tyddyn blyen 16/09/1817 70 Evan Jones
66 Edward Williams Nant Rowen 06/11/1817 12w Evan Jones
67 Hugh Williams Llwydfaen Uchaf 05/12/1817 61 Evan Jones
68 Mary Roberts Tyddyn du 20/12/1817 79 Evan Jones
69 Maurice Jones Bryn y pin 10/01/1818 60 Evan Jones
70 Elizabeth Davies Rowen 19/03/1818 12 Evan Jones
71 Hugh Evans Rhallt wyllt 02/04/1818 90 Evan Jones
72 Ellin Hughes Cae llin 14/05/1818 15m Evan Jones
73 Robert Thomas Pwll Glas 24/05/1818 4d Evan Jones
74 Mary Jones Tal y waun 27/05/1818 16 Evan Jones
75 John Jones Ty'n y gerddi 03/07/1818 72 Evan Jones
76 Catherine Roberts Conway 10/08/1818 33 Evan Jones
77 Robert Jones Wern 17/11/1818 21 Evan Jones
78 Catherine Hughes Llwynycoed 01/12/1818 3 Evan Jones
79 Elizabeth Jones Talar un dydd 06/12/1818 1w Evan Jones
80 Void Void Void Void Void Void Entry blank
81 Ellin Davies Pwll y waun 13/01/1819 27 Evan Jones
82 Grace Jones Talycafn 10/02/1819 2w Evan Jones
83 Margaret Lewis Pwllywaun 15/04/1819 6m Evan Jones
84 Thomas Jones Penlan Rowen 15/05/1819 1w Evan Jones
85 Hannah Griffiths Rowen 03/06/1819 3 Evan Jones
86 No name No Surname Pwll cae llechi 03/07/1819 Evan Jones
87 Hannah Jones Talywaun 30/07/1819 10 Evan Jones
88 Margaret Roberts Rowen 04/08/1819 15w Evan Jones
89 Harry Morris Penrhiw 24/08/1819 59 Evan Jones
90 Grace Hughes Rowen 29/09/1819 80 Evan Jones
91 Grace Jones Trecastell 23/10/1819 58 Evan Jones
92 Mary Williams Rowen 10/12/1819 Evan Jones
93 Margaret Davies Dolycrwm 16/12/1819 95 Evan Jones
94 Margaret Hughes Bontddwgan 22/01/1820 9m Evan Jones
95 Richard Dafydd Dolycrwm 07/03/1820 93 Evan Jones
96 Anne Jones Gilvach 16/05/1820 34 Evan Jones
97 Lowry Williams Dolymarchog 26/05/1820 80 Evan Jones
98 Hugh Hughes Cae adda bach 20/06/1820 32 Evan Jones
99 Dorothy Owen Tynygroes 16/08/1820 69 Evan Jones
100 Elizabeth Rowland Hen dy 21/10/1820 62 Evan Jones
101 Robert Thomas Talycafn 19/11/1820 87 Evan Jones
102 David Hughes Talybont 09/12/1820 6m Evan Jones
103 Elizabeth Jones Tynygroes 20/12/1820 60 Evan Jones
104 John Owen Tynygroes 25/12/1820 66 Evan Jones
105 Jane Jones Bryniau Melynion 15/02/1821 84 Evan Jones
106 William Roberts Rowen 02/05/1821 74 Evan Jones
107 David Hughes Pontddwgan 20/05/1821 1m Evan Jones
108 Elizabeth Price Clytiau Poethion 27/10/1821 72 Evan Jones
109 Robert William Rowen 11/11/1821 66 Evan Jones
110 Elizabeth Rowland Hen efail 31/01/1822 87 Evan Jones
111 Robert Hughes Ffynnon beder 01/05/1822 12 Evan Jones
112 Jane Hughes Ffynnon beder 17/05/1822 14 Evan Jones
113 Anne Roderick Rhallt wyllt 05/06/1822 60 Evan Jones
114 William Lloyd Cymryd 05/11/1822 32 Evan Jones
115 Elizabeth Thomas Gell 14/11/1822 47 Evan Jones
116 Owen Jones Hen du 25/12/1822 70 Evan Jones
117 John Williams Groesffordd 25/02/1823 62 Evan Jones
118 William Parry Rowen 26/02/1823 90 Evan Jones
119 Jane Thomas Tanyffordd 21/04/1823 88 Evan Jones
120 Samuel Foulkes Cymryd 21/05/1823 88 Evan Jones
121 Mary Williams Rowen 26/07/1823 34 Evan Jones
122 William Parry Rowen 30/08/1823 45 Evan Jones
123 Isaac Jones Rowen 19/09/1823 37 Evan Jones
124 Mary Jones Cae'rllwyn 20/09/1823 76 Evan Jones
125 Margaret Lewis Pwll y Waun 07/11/1823 70 Evan Jones
126 Jane Hughes Llwyn y Coed 05/01/1824 72 Evan Jones
127 John Prichard Pwllywaun 12/01/1824 68 Evan Jones
128 Elizabeth Prichard Bryn y rhodyn 15/01/1824 Evan Jones No age
129 Emma Williams Rowen 02/03/1824 80 Evan Jones
130 Hugh Jones Pantyriwrch 26/03/1824 64 Evan Jones
131 Robert Jones Rhiw 02/04/1824 1w Evan Jones
132 Thomas Jones Rhiw 02/04/1824 9d Evan Jones
133 Elizabeth Jones Rowen 10/04/1824 5 Evan Jones
134 Hugh Davies Pwllymoch 12/04/1824 2w Evan Jones
135 John Williams Bryntirion 05/05/1824 71 Evan Jones
136 Robert William Rowen 22/05/1824 72 Evan Jones
137 William Williams Rowen 27/05/1824 46 Evan Jones
138 John Prys Cae malach 18/10/1824 68 Evan Jones
139 Mary Roberts Rowen 17/11/1824 66 Evan Jones
140 John Edwards Tanyffordd 22/12/1824 52 Evan Jones Shot himself
141 Robert Morris Rowen 01/02/1825 80 Evan Jones
142 ? Hughes Talywaun 01/03/1825 31 Evan Jones Check Christian name
143 Robert Hughes Pen y gadair chwith 14/03/1825 36 Evan Jones
144 Ellin Luki Bryntirion 18/03/1825 81 Evan Jones
145 Ellin Jones Pwllymoch 13/04/1825 1 Evan Jones
146 William Roberts Cae maen llwyd 23/04/1825 59 Evan Jones
147 Maurice Thomas Pwllymoch 26/04/1825 25 Evan Jones
148 Owen John Lloyd Tynycoed 05/05/1825 81 Evan Jones
149 Thomas Dafydd Lletty 11/05/1825 54 Evan Jones
149A John Hughes Bryntirion 25/05/1825 62 Evan Jones
150 Robert Hughes Pandu Uchaf 10/09/1825 3w Evan Jones
151 Margaret Roberts Craflwyn 20/10/1825 5m Evan Jones
152 John Roger Tai yn y groes 02/01/1826 5w Evan Jones
153 Roger Roberts Croesffordd y Ro 07/01/1826 60 Evan Jones
154 Mary Williams Rowen 20/03/1826 38 Evan Jones
155 Jane Davies Rowen 01/04/1826 60 Evan Jones
156 Grace Hughes Tyn yr hwylfa 15/04/1826 9 Evan Jones
157 Catherine Jones Llansantffraid Glan Conwy 22/04/1826 83 Evan Jones
158 James Hughes Tai yn y gors 22/04/1826 15w Evan Jones
159 Hugh Williams Clark Ty coch 26/07/1826 79 Evan Jones
160 Margaret Roberts Craflwyn 01/09/1826 1m Evan Jones
161 Roger Roberts Pwllywaun 15/09/1826 1w Evan Jones
162 Elizabeth Roberts Craflwyn 24/01/1827 Evan Jones No age
163 William Jones Penbryn llech 12/03/1827 50 Peter Maurice
164 Evan Jones Talyrundydd 13/03/1827 1 Peter Maurice
165 John Jones Tyn y groes 14/03/1827 1 Peter Maurice
166 Anne Jones Talycafn 17/03/1827 1 Peter Maurice
167 William Williams Rowen 21/05/1827 88 Peter Maurice
168 Rowland Jones Dol y Castell 25/05/1827 3w Peter Maurice
169 Jane Williams Rowen 05/12/1827 72 Evan Jones
170 Susanna Roberts Rowen 08/12/1827 79 Peter Maurice
171 John Roberts Rowen 07/01/1828 6m Peter Maurice
172 Thomas Jones Trecastell Llangelynin 12/03/1828 78 John Herbert
173 Elin Jones Tynygerddi fro 13/03/1828 9m John Herbert
174 Jane Williams Tyddyn y cred Llanbedr 19/03/1828 1w John Herbert
175 Thomas Jones Tyn y Coed Kyffin 08/05/1828 30 John Herbert
176 David Jones Brynypin 22/05/1828 22 John Herbert
177 Caroline Griffith Caerhun 22/09/1828 17w John Herbert
178 James Thomas Tynygroes 03/12/1828 2m John Herbert
179 John Morris Cyll hirion 20/12/1828 63 John Herbert
180 Thomas Hughes Wern 07/02/1829 69 John Herbert
181 Margaret Thomas Rowen 04/04/1829 32 John Herbert
182 Mary Rowland Voti gwyn 22/05/1829 38 John Herbert
183 Richard Roberts Conway 28/09/1829 67 John Herbert
184 John Hughes Pandu Uchaf 15/11/1829 12 John Herbert
185 David Thomas Rowen 18/12/1829 4m John Herbert
186 Hester Davies Griffith Caerhun 30/12/1829 28 J Hamer
187 Jane Roberts Pen y Gadair Caerhun 11/01/1830 2w J Jones
188 John Pierce Rowen 21/01/1830 70 J Jones
189 John Williams Tyddyn y Pwll 17/02/1830 71 John Jones
190 Margaret Hughes Glyn bach 10/03/1830 21 John Jones
191 Robert Jones Rowen 06/04/1830 27 John Jones
192 Richard Davies Rowen 04/05/1830 3d John Jones
193 Gwen Jones Gell 28/06/1830 81 John Jones
194 Elizabeth Anne Griffiths Caerhun 15/07/1830 13m John Jones
195 John Davies Ty Gwyn Roewen 26/10/1830 60 J Owen
196 Jane Williams Rowen 01/01/1831 75 John Jones
197 Margaret Roberts Cae Tail 16/02/1831 5 John Griffiths
198 Anne Jones Rhiw 04/03/1831 25 John Jones
199 John Jones Tyn y Groes 14/05/1831 72 Evan Jones
200 John Roberts Pen Lan Roewen 04/06/1831 83 Evan Jones
201 Jane Hughes Bull Inn Llanbedr 11/06/1831 52 John Jones
202 Catherine Jones Bryn hwylus Roewen 09/07/1831 7 Evan Jones
203 Ellen Hughes Roewen 26/08/1831 18 Evan Jones
204 John Parry Tremorfa Llangelynin 27/09/1831 35 Evan Jones
205 John Parry Votty Gwyn 16/10/1831 34 John Jones
206 John Williams Cae Meilir 25/11/1831 3w Evan Jones
207 Jane Hughes Cae'r Llin 10/02/1832 7 Evan Jones
208 William Jones Hirfaes 15/02/1832 2 Evan Jones
209 David Hughes Gilvach 07/03/1832 21 John Jones
210 Hannah Williams Bryn eithin 07/04/1832 6w John Jones
211 William Roberts Llwydfan 28/05/1832 21 John Jones
212 Hannah Williams Groes Ffordd Roewen 02/06/1832 4 Evan Jones
213 Richard Hughes Roewen 06/06/1832 72 John Jones
214 Ellin Owen Erw 09/07/1832 55 John Jones
215 John Jones Talar rhondo 26/08/1832 17 John Jones
216 Evan Davies Tyddyn isa Llangelynin 10/11/1832 47 Evan Jones
217 Susan Davies Cae fadog 27/11/1832 2 Evan Jones
218 Ann Owen Bryn yr Odyn 01/12/1832 16 Evan Jones
219 Robert Roberts Coed Mawr 17/12/1832 26w John Jones
220 Jane Williams Wern Borter 02/01/1833 10m Evan Jones
221 Catherine Hughes Glyn Bach 05/01/1833 6m Evan Jones
222 Richard Jones Gell 07/01/1833 82 Evan Jones
223 Jane Williams Bryn tirion 11/01/1833 3 John Jones
224 Elizabeth Parry Twthill Conway 14/02/1833 3 John Jones
225 Mary Jones Rhiw 20/02/1833 18 John Jones Sisters buried same grave
225A Jane Jones Rhiw 20/02/1833 5 John Jones Sisters buried same grave
226 Anne Jones Rhiw 05/03/1833 1 John Jones
227 Mary Williams Roewen 05/03/1833 67 John Jones
228 Jane Rowlands Pontwgan 02/04/1833 9m John Jones
229 Jane Roberts Ty Gwyn Rowen 16/04/1833 2 Evan Jones
230 William Roberts Bryn hwylus Rowen 04/05/1833 11m John Jones
231 Owen Evans Hednant 14/06/1833 79 Evan Jones
232 Eliza Jones Pen y gadair 03/07/1833 1m John Jones
233 William Owen Tal y rhondo 23/07/1833 2m John Jones
234 John Jones Cae Tacknel 12/10/1833 20 John Jones
235 Ellen Hughes Rhen dy 12/10/1833 4 John Jones
236 Mary Griffith Glyn Bach 04/11/1833 33 Evan Jones
237 Elizabeth Hughes Roewen 07/12/1833 15 John Jones
238 Catherine Davies Tyn llwyn 08/01/1834 1 Evan Jones
239 Margaret Pritchard Tu uchaf 18/01/1834 93 Evan Jones
240 Ellen Roberts Cefn y Coed Eglwys fach 29/01/1834 74 John Jones
241 Dinah Roberts Conway 14/02/1834 77 John Jones
242 John Davies Bala 27/03/1834 15m John Jones
243 Margaret Jones Tai yn y groes 07/04/1834 9m Evan Jones
244 Jane Thomas Roewen 16/04/1834 2w Evan Jones
245 Elizabeth Davies Roewen 13/05/1834 39 Evan Jones
246 John Jones Tan y rhallt Eglwys fach 31/05/1834 78 Evan Jones
247 Elizabeth Jones Llansantffraid Glan Conwy 12/06/1834 56 Evan Jones
248 John Peter Cefn 25/06/1834 92 Evan Jones
249 John Roberts Maes y Castell 02/09/1834 42 Wm D Roberts
250 John Jones Ty'n y twll Rowen 19/11/1834 72 Wm D Roberts
251 Mary Williams Ty'n y twll Rowen 30/12/1834 75 Wm D Roberts
252 Catherine Jones Wern Isaf Llanbedr 10/02/1835 82 Wm D Roberts
253 David Roberts Pig y bont Rowen 27/03/1835 83 Wm D Roberts
254 Grace Williams Glascoed Rowen 28/03/1835 74 Wm D Roberts
255 Margaret Roberts Tan y gwalia Llangelynin 16/05/1835 62 Wm D Roberts
256 Margaret Jones Bryn hwylus Rowen 26/05/1835 6 Wm D Roberts
257 Catherine Hughes Wern 25/06/1835 72 Wm D Roberts
258 Anne Thomas Clytia poethion 18/07/1835 27 Evan Jones
259 William Pierce Rowen 07/11/1835 78 Wm D Roberts
260 Ellen Pierce Rowen 10/11/1835 83 Wm D Roberts
261 Ellin Hughes Ty'n 'rhwylfa Caerhun 18/11/1835 27 Wm D Roberts
262 Owen Jones Eglwys fach 25/11/1835 66 Wm D Roberts
263 Robert Williams Rhiw 23/12/1835 5m Wm D Roberts
264 Evan Jones Ty'n y llwyn 26/01/1836 63 Wm D Roberts
265 Elias Hughes Llwydfan Uchaf 30/03/1836 19w Wm D Roberts
266 Catherine Davies Pen y lan Rowen 22/04/1836 27 Wm D Roberts
267 Irfor Roberts Parcia Rowen 29/04/1836 3m Hugh Jones
268 Jane Roberts Cae maenllwyd 24/06/1836 23 Wm D Roberts
269 Grace Jones Rhiw 25/06/1836 17w Wm D Roberts
270 Richard Jones Rhiw 25/06/1836 15 Wm D Roberts
271 Robert Williams Pandy Roewen 12/08/1836 79 James Parry
272 Jane Williams Pantyriwrch 22/08/1836 5 James Parry
273 Moses Roberts Maes y Castell 24/08/1836 60 James Parry
274 Margaret Williams Clyttiau Poethion 09/09/1836 70 James Parry
275 Elizabeth Davies Roewen 01/10/1836 2 James Parry
276 Mary Thomas Gell Llanbedr 03/11/1836 20 Robert Williams
277 Lewis Jones Red Lion Tynygroes 29/11/1836 45 Hugh Jones
278 James Jones Penlan Roewen 14/12/1836 18 James Parry
279 Sarah Roberts Roewen 09/01/1837 79 Evan Jones
280 Matthew Henry Jones Brynmor Dwygyfylchi 27/01/1837 4m James Parry
281 W Williams Wern Borter Gyffin 22/02/1837 7 Evan Jones
282 G Williams Eithinog Llanbedr 04/03/1837 James Parry No age
283 Elizabeth Davies Cymryd 04/05/1837 75 Evan Jones
284 Elizabeth Vaughan Talywaen 04/05/1837 1 Evan Jones
285 Ann Williams Penbrynllach 10/05/1837 59 James Parry
286 William Hughes Tyddyn bach 01/06/1837 36 James Parry
287 Ann Hughes Tyn yr Wylfa 12/06/1837 31 James Parry
288 Thomas Jones Wern Llanbedr 15/06/1837 50 James Parry
289 Elizabeth Owen Tyn y groes 28/07/1837 72 James Parry
290 Jane Thomas Glasgoed Rowen 04/08/1837 15 James Parry
291 Marsley Parry Tyn yr Wylfa 17/08/1837 68 James Parry
292 John Jones Wainygroes 29/08/1837 25 Hugh Jones
293 Margaret Hughes Tyn yr Wylfa 16/09/1837 25 James Parry
294 Jane Thomas Glasgoed Rowen 19/09/1837 39 James Parry
295 David Roberts Tynygroes 18/10/1837 5 Howel Hughes
296 William Jones Parkiau 24/10/1837 61 Hugh Jones
297 Ellen Evans Caerhun 01/02/1838 26 Evan Jones
298 Ellen Jones Tyn twll Roewen 03/02/1838 86 Evan Jones
299 William Rowland Pontogam 07/02/1838 88 Gronwy Williams
300 Hugh Parry Tyn yr Wylfa 09/02/1838 71 Evan Jones
301 Elizabeth Roberts Roewen 16/02/1838 5m Evan Lloyd
302 Hugh Roberts Ty'n y groes 03/03/1838 7m Evan Lloyd
303 John Jones Talycafn Bach Llanbedr 05/04/1838 39 Evan Jones
304 Hannah Hughes Hendy 29/06/1838 41 Evan Lloyd
305 John Morris Jones Bryn y pin 22/08/1838 29 Evan Jones
306 Elizabeth Hughes Hendy 04/09/1838 11 W Williams
307 Jesse Williams Penybont 06/10/1838 3w Evan Jones
308 Grace Hughes Gilfach 15/10/1838 66 James Parry
309 Hugh Hughes Glynbach 10/11/1838 62 James Parry
310 Beata Williams Croesffordd 21/11/1838 90 James Parry
311 William Jones Garlan 30/11/1838 58 Evan Jones
312 Void Void Void Void Void Void Entry blank
313 Jane Edwards White Heart 04/03/1838 72 Thomas Ellis
314 Evan Rowlands Llwydfan isa 14/03/1838 68 Thomas Ellis
315 Catharine Davies Roewen 16/03/1839 2 Thomas Ellis
316 Elinor Hughes Roewen 16/03/1839 82 Thomas Ellis
317 Mary Jones Brynlion 06/04/1839 9m Thomas Ellis
318 Rowland Williams Tyddyn y coed 28/04/1839 69 Thomas Ellis
319 Margaret Hughes Penlan 08/05/1839 63 Thomas Ellis
320 Thomas Edwards Harp Conway 30/05/1839 48 Thomas Ellis
321 Hannah Williams Felyn Buckley 08/06/1839 1 Evan Jones
322 Anne Thomas Roewen 28/10/1839 2 Thomas Ellis
323 Catharine Jones Talwaun 25/02/1840 68 Thomas Ellis
324 William Evans White Heart 30/03/1840 2 Thomas Ellis
325 Catharine Roberts Maes y Castell 11/07/1840 63 Thomas Ellis
326 Elizabeth Jones Roewen 27/07/1840 26 Thomas Ellis Daughter Thos Jones Rhiw
327 Jane Jones Dolorwen 29/08/1840 51 Thomas Ellis
328 Jane Williams Roewen 14/11/1840 65 Thomas Ellis
329 Thomas Roberts Tan y gwaliau 19/11/1840 80 Thomas Ellis
330 John Jones Tynygroes 02/01/1841 70 Thomas Ellis
331 Ellen Williams Tynygroes 02/01/1841 1d Thomas Ellis
332 Robert Jones Talyrhondo 13/01/1841 5 Thomas Ellis
333 Rowland Williams Cae pydew 17/01/1841 18 Thomas Ellis
334 Margaret Jones Hirfaes 30/01/1841 3d Thomas Ellis
335 Owen Jones Wain y groes 18/03/1841 71 Thomas Ellis
336 Hugh Hughes Pontwgan 15/04/1841 32 Thomas Ellis
337 Ellen Williams Roewen 22/04/1841 1m Thomas Ellis
338 Jane Jones Pen y bryn 25/06/1841 65 Thomas Ellis
339 Rowland Williams Bryneithyn 28/06/1841 86 Thomas Ellis
340 Hugh Jones Garthmaelog 17/07/1841 32 Thomas Ellis
341 Margaret Prichard Cefn Cae 06/09/1841 74 Thomas Ellis
342 William Rowland Tal y bont 09/09/1841 80 Thomas Ellis
343 Ann Evans Troed y rhyw 22/10/1841 2w Thomas Ellis
344 Thomas Williams Roewen 18/11/1841 61 Thomas Ellis
345 Elizabeth Price Caemalach 07/12/1841 71 Thomas Ellis
346 Mary Jones Tanrallt Eglwys fach 07/01/1842 82 Thomas Ellis
347 Mary Thomas Roewen 19/02/1842 80 Thomas Ellis
348 Mary Edwards Roewen 14/03/1842 78 Thomas Ellis
349 Evan Williams Roewen 22/03/1842 1w Thomas Ellis
350 Jane Williams Roewen 22/03/1842 1w Thomas Ellis
351 Margaret Edwards White Heart 28/03/1842 2 Thomas Ellis
352 Hannah Jones Pandu Dolgarog 31/03/1842 1 Thomas Ellis
353 Hugh Hughes Tyddyn bach 13/07/1842 21 Thomas Ellis
354 Ellen Roberts Maes y Castell 01/10/1842 4m Thomas Ellis
355 Elizabeth Morris Arianws Llangelynin 26/10/1842 18 Thomas Ellis
356 Elizabeth Williams Roewen 07/11/1842 62 Thomas Ellis
357 Void Void Void Void Void Void Entry blank
358 Void Void Void Void Void Void Entry blank
359 Void Void Void Void Void Void Entry blank
360 Void Void Void Void Void Void Entry blank
361 Lowry Davies Roewen 14/01/1843 90 Thomas Ellis
362 Grace Jones Bodnant Ucha Eglwyd fach 23/01/1843 37 Thomas Ellis
363 Ann Roberts Tanyrallt Gyffin 14/02/1843 58 Thomas Ellis
364 Margaret Jones Tynygroes 17/02/1843 36 Thomas Ellis
365 Ann Parry Roewen 25/02/1843 68 Thomas Ellis
366 John Jones Glyn Llangelynin 14/03/1843 66 Thomas Ellis
367 Mary Jones Gorswen 29/03/1843 65 Thomas Ellis
368 William Jones Conway 29/03/1843 70 Thomas Ellis
369 Mary Roberts Penygraeg 26/05/1843 29 Thomas Ellis
370 William Vaughan Talywaen 27/05/1843 30 Thomas Ellis
371 John Morris Arianws 05/07/1843 17 Thomas Ellis
372 Jane Thomas Ralltwyllt 11/07/1843 82 Thomas Ellis
373 John Lewis Dolcrwm 17/07/1843 80 John Evans
374 David Owen Erw 04/08/1843 72 Thomas Ellis
375 Moses Williams Bryneithyn 28/08/1843 13d Thomas Ellis
376 Mary Rowland Llwydfan Uchaf 04/11/1843 56 Thomas Ellis
377 Robert Parry Penywaen 26/01/1844 44 Thomas Ellis
378 Richard Roberts Talycafn bach 10/02/1844 57 John Evans
379 Richard Edwards White Heart 09/03/1844 5 Thomas Ellis
380 Moses Roberts Penygraig 03/04/1844 5d Thomas Ellis
381 David Roberts Tyddynypwll 19/04/1844 7 Thomas Ellis
382 Anne Jones Roewen 24/04/1844 5 Thomas Ellis
383 Louisa Hughes Gilfach 29/04/1844 5 Thomas Ellis
384 Robert Roberts Roewen 10/05/1844 1 Thomas Ellis
385 Margaret Williams Talybont 24/08/1844 17 William Price
386 Grace Jones Frwdisyw 01/11/1844 85 Thomas Ellis
387 Jane Roberts Penisar Pentre Roewen 02/11/1844 6d Thomas Ellis
388 Moses Roberts Castell 25/11/1844 68 Thomas Ellis
389 Elias Jones Gorswen 18/12/1844 85 Thomas Ellis
390 Void Void Void Void Void Void Entry blank
391 Void Void Void Void Void Void Entry blank
392 Void Void Void Void Void Void Entry blank
393 Jane Edwards White Heart 02/01/1845 43 Thomas Ellis
394 John Hughes Gilfach 04/01/1845 71 Thomas Ellis
395 Miriam Roberts Roewen 17/02/1845 4 Thomas Ellis
396 Grace Roberts Cae maen llwyd 26/02/1845 67 Thomas Ellis
397 Elizabeth Williams Caepydew 27/03/1845 50 Evan Evans
398 John Williams Caetaenel 23/04/1845 54 Thomas Ellis
399 Jane Jones Cyllhirion 29/05/1845 48 Thomas Ellis
400 Thomas Jones Tyddyn Elizabeth Gyffin 05/06/1845 23 Thomas Ellis
401 Hugh Thomas Tynygroes 21/06/1845 26 Thomas Ellis
402 Jabez Hughes Pontwgan 05/07/1845 9m Thomas Ellis
403 Grace Roberts Cae maen llwyd 27/09/1845 83 Thomas Ellis
404 Margaret Evans Pontwgan 27/09/1845 31 Thomas Ellis
405 Grace Davies No Address 13/12/1845 50 Evan Evans
406 Margaret Ellis Roewen 29/12/1845 81 Thomas Ellis
407 Void Void Void Void Void Void Entry blank
408 Void Void Void Void Void Void Entry blank
409 Elizabeth Peters Cefn 14/02/1846 85 Thomas Ellis
410 William Hughes Wern 07/03/1846 2w Evan Evans
411 David Williams Waen borter 09/04/1846 10 Thomas Ellis
412 Catharine Parry Roewen 02/05/1846 86 Thomas Ellis
413 Mary Owens Talybont 03/06/1846 76 Thomas Ellis
414 John Williams Roewen 18/06/1846 75 Thomas Ellis
415 Owen Owens Clytiau Poethion 04/08/1846 10 Thomas Ellis
416 Thomas Parry Penybont Roewen 14/08/1846 8 Thomas Ellis
417 Margaret Owen Roewen 17/08/1846 1 Thomas Ellis
418 Grace Williams Cefncae 21/08/1846 5 Thomas Ellis
419 Hugh Evans Troed y rhiw 31/08/1846 4 Thomas Ellis
420 Anne Simpson Castell 20/10/1846 4 Thomas Ellis
421 William Simpson Castell 09/12/1846 2 Thomas Ellis
422 Margaret Alice Edwards Castell 27/01/1847 3 Thomas Ellis
423 Thomas Jones Dolgastell 04/02/1847 12 Thomas Ellis
424 Mary Williams Roewen 07/04/1847 70 Thomas Ellis
425 Henry Parry Parciau 16/04/1847 82 Charles Chambers
426 Mary Roberts Ynysgoch 21/04/1847 14 Charles Chambers
427 Anne Roberts Penybont 29/04/1847 63 Thomas Ellis
428 Jane Roberts Nant 01/05/1847 2m Thomas Ellis
429 Grace Jones Factory Dolgarog 06/05/1847 40 Thomas Ellis
430 Ellen Prichard Waen borter 15/05/1847 87 Thomas Ellis
431 Mary Jones Croesffordd 26/05/1847 80 Charles Chambers
432 Thomas Roberts Maesycastell 01/06/1847 7m Thomas Ellis
433 Elizabeth Owen Erw 16/06/1847 47 Thomas Ellis
434 Ellen Jones Penyrala 07/07/1847 40 Thomas Ellis
435 Ruth Jones Roewen 22/09/1847 2 Thomas Ellis
436 Ann Williams Roewen 25/09/1847 74 Thomas Ellis
437 Richard Jones Maenybardd 22/10/1847 63 Thomas Ellis
438 Deborah James Brynypin 16/11/1847 44 Thomas Ellis
439 Robert Roberts Roewen 27/11/1847 7 Thomas Ellis
440 William Owen Brynrodyn 29/11/1847 72 Thomas Ellis
441 John Davies Penlan 07/01/1848 68 Thomas Ellis
442 William Williams Tyddynpwll 15/01/1848 84 Thomas Ellis
443 William Hughes Roewen 31/01/1848 61 Thomas Ellis
444 Edward Edwards Tyddyn Uchaf 05/02/1848 13 Thomas Ellis
445 John Jones Tyngerddi 10/02/1848 76 Thomas Ellis
446 Robert Roberts Roewen 19/04/1848 5w Thomas Ellis
447 David Hughes Pyllau gloifon 15/07/1848 82 Thomas Ellis
448 Susanna Anne Elias Gorswen 05/08/1848 3w Thomas Ellis
449 Margaret Roberts Tynygroes 02/10/1848 6 Thomas Ellis
450 Peter Thomas Tyhwntirbryn 10/11/1848 93 Thomas Ellis
451 Evan Davies Roewen 29/11/1848 1 Thomas Ellis
452 John Simpson Castell 17/01/1849 4 Thomas Ellis
453 William Jones Rhiw 17/02/1849 31 Thomas Ellis
454 Edward Llewelyn Griffith Caerhun 13/03/1849 2d Thomas Ellis
455 Anne Hughes Trwyn hwylfa 15/03/1849 9m Thomas Ellis
456 Anne Jones Roewen 15/03/1849 18 Thomas Ellis
457 Thomas Hughes Caellin Llanbedr 29/03/1849 8 Thomas Ellis
458 Evan Jones Talyrhondo 31/03/1849 9m Thomas Ellis
459 John Young Penyclip 02/05/1849 41 Thomas Ellis
460 Thomas Roberts Swan Roe 29/05/1849 64 Thomas Ellis
461 Mary Roberts Llican Uchaf 04/07/1849 88 Thomas Ellis
462 David Jones Talar rhondo 06/08/1849 25 Charles Chambers
463 Ann Jones Llandudno 04/12/1849 60 Thomas Evans
464 Void Void Void Void Void Void Entry blank
465 Thomas Hughes Roewen 28/01/1850 2 Thomas Evans
466 Ann Hughes Roewen 09/02/1850 7m Thomas Ellis
467 Richard Evans Talar rhondo 23/02/1850 2w Thomas Ellis
468 John Thomas Clytiau Poethion 21/03/1850 87 Thomas Ellis
469 Hugh Jones Parciau 01/04/1850 80 Thomas Ellis
470 John Williams Felyn Bulkeley 19/04/1850 49 Thomas Ellis
471 Jane Roberts Pwll y Moch 26/04/1850 58 Thomas Ellis
472 Richard Hughes Talcafn bach 28/04/1850 1 Thomas Ellis
473 Jane Jones Rhiw 29/04/1850 71 Thomas Ellis
474 Ellen Jones Dolgastell 14/05/1850 48 Thomas Ellis
475 Dulcy Hughes Roewen 22/06/1850 76 Thomas Ellis
476 Ellen Edwards Pantyriwrch 10/07/1850 14 Thomas Evans
477 David Hughes Roewen 16/08/1850 70 G Williams
478 Ellen Hughes Tuhwyntirgors 08/10/1850 59 Thomas Ellis
479 Margaret Evans Talar rhondo 30/11/1850 2w Thomas Evans
480 Catherine Evans Talar rhondo 05/12/1850 3w Thomas Ellis
481 Margaret Jones Maenybardd 07/12/1850 92 Thomas Ellis
482 Mary Roberts Troed y rhiw 03/01/1851 17 Thomas Ellis
483 Richard Jones Glandulas Abergele 08/01/1851 29 Thomas Evans
484 Catherine Hughes Tynygroes 11/01/1851 72 Thomas Ellis
485 Margaret Jones Roewen 22/01/1851 86 Thomas Ellis
486 John Jones Croesffordd Roewen 05/02/1851 60 Thomas Ellis
487 Catherine Roberts Tynygroes 25/02/1851 37 Thomas Evans
488 Ann Williams Abergele 21/03/1851 88 Thomas Ellis
489 Robert Roberts Roewen 02/04/1851 67 Thomas Ellis
490 Catherine Thomas Roewen 11/04/1851 66 Thomas Ellis
491 Rowland Evans Pontwgan bach 05/06/1851 62 Thomas Ellis
492 John Edwards Ffrwdycorn 21/07/1851 20 Thomas Ellis
493 Mary Jones Bryn hwylus Roewen 15/09/1851 62 Thomas Ellis
494 Catherine Hughes Caerllin 17/09/1851 21 Thomas Ellis
495 Richard Hughes Roewen 29/09/1851 72 Thomas Ellis
496 Mary Jones Roewen 15/10/1851 1m Thomas Ellis
497 Grace Edwards Varchwel 29/12/1851 30 Thomas Ellis
498 Sarah Williams Tanyrallt Llangelynin 28/04/1852 87 Thomas Ellis
499 Jane Edwards Ffrwdycorn 12/06/1852 19 Thomas Ellis
500 Ellen Williams Tyddyn du 30/06/1852 78 Thomas Ellis
501 Jane Jones Parciau 07/08/1852 51 Thomas Ellis
502 Jane Williams Talybont 23/10/1852 53 Thomas Ellis
503 Mary Rowlands Harps Conway 06/11/1852 80 Thomas Ellis
504 Jane Williams Roewen 09/11/1852 84 Thomas Ellis
505 David Hughes Hendy 13/11/1852 31 Thomas Ellis
506 Margaret Davies Roewen 06/01/1853 79 Thomas Ellis
507 Mary Hughes Roewen 17/02/1853 25 Thomas Ellis
508 Jane Evans Tuhwntirllan 03/03/1853 25 Erasmus Parry
509 Margaret Williams Glanrafon Roewen 05/03/1853 66 Erasmus Parry
510 William Jones Dolymarchog 12/03/1853 75 Erasmus Parry
511 Thomas Williams Tynygroes 09/04/1853 9m Erasmus Parry
512 Thomas Parry Bwlchgwyn 13/04/1853 82 Erasmus Parry
513 Richard Rowlands Varchwel 30/08/1853 81 Thomas Evans
514 Sarah Roberts Tan llan Llanbedr 13/10/1853 45 Erasmus Parry
515 Catherine Lewis Dol y Crwn 26/10/1853 85 Erasmus Parry
516 Robert Davies Croesffordd Roewen 01/02/1854 76 Erasmus Parry
517 William Jones Talywain 16/02/1854 83 D Owen
518 Grace Roberts Garlan 19/04/1854 9d Thomas Evans
519 Owen Jones Wineygroes 25/04/1854 37 Thomas Evans
520 Mary Jones Wineygroes 03/05/1854 39 Erasmus Parry
521 William Evans Roewen 15/06/1854 84 Erasmus Parry
522 Mary Roberts Tyddyn y Pwll 19/06/1854 60 Erasmus Parry
523 Robert Hughes Roewen 20/06/1854 10m Erasmus Parry
524 Mary Jones Dolymarchog 06/07/1854 69 Erasmus Parry
525 Elizabeth Jones Tynllwyn 02/08/1854 80 Erasmus Parry
526 Anne Owens Llwydfan Uchaf 29/10/1854 26 Erasmus Parry
527 William Williams Tynygroes 09/12/1854 5 Erasmus Parry
528 Edward Prichard Roewen 02/01/1855 86 Thomas Evans
529 Catherine Jones Roewen 17/03/1855 79 Erasmus Parry
530 Robert Edwards Harp Conway 16/05/1855 35 Erasmus Parry
531 Georgina D Griffiths Caerhun 12/06/1855 33 Erasmus Parry
532 Jane Roberts Roewen 05/08/1855 57 Erasmus Parry
533 John Roberts Tyddyn y Pwll 18/09/1855 25 Hugh Jones
534 Hugh Jones Roewen 21/09/1855 1w Thomas Evans
535 Catherine Jones Roewen 05/11/1855 2 Erasmus Parry
536 Jane Owen Pwllywain 07/12/1855 69 Erasmus Parry
537 Elizabeth Jones Porthllwyd 25/12/1855 10d Erasmus Parry
538 Robert O Hughes Roewen 04/02/1856 10m Erasmus Parry
539 Hugh Hughes Roewen 17/02/1856 1 Erasmus Parry
540 Evan Roberts Tynygroes 27/04/1856 76 Thomas Evans
541 Sarah Jones Roewen 31/07/1856 86 Erasmus Parry
542 Robert Williams Liverpool 13/08/1856 30 Erasmus Parry
543 David Roberts Liecan Uchaf 28/09/1856 88 Erasmus Parry
544 Ellin Davies Roewen 03/02/1857 74 Erasmus Parry
545 William Williams Tyhwntirllan Llanbedr 03/04/1857 21 Erasmus Parry
546 Robert Evans Pontwgan 08/04/1857 20 Erasmus Parry
547 John Owen Pwllywain 02/05/1857 77 Erasmus Parry
548 Catherine Evans Pontwgan 14/06/1857 26 Erasmus Parry
549 Grace Roberts Maes y Castell 21/07/1857 17 Erasmus Parry
550 Margaret Hughes Tyddyn bach 15/10/1857 10 Erasmus Parry
551 Catherine Powell Wern 20/10/1857 20 Erasmus Parry
552 William Jones Wern 21/10/1857 1w Erasmus Parry
553 Anne Jones Wern 23/10/1857 23 Erasmus Parry
554 William Roberts Maes y Castell 30/10/1857 54 H Jones
555 Robert Roberts Llanbedr 07/12/1857 47 Erasmus Parry
556 Griffith Jones Roewen 30/12/1857 88 Erasmus Parry
557 Thomas Hughes Roewen 06/01/1858 79 Erasmus Parry
558 Mary Williams Roewen 06/01/1858 3 Erasmus Parry
559 Moses Roberts Ynys goch 09/01/1858 20 Erasmus Parry
560 Robert Roberts Ynys goch 24/01/1858 52 Hugh Jones
561 Owen Ellis Brynypin 27/02/1858 3 Erasmus Parry
562 Grace Jones Wernygroes 07/03/1858 84 Erasmus Parry
563 William Jones Wern 09/03/1858 34 Erasmus Parry
564 Hannah Jones Roewen 09/03/1858 22 Erasmus Parry
565 Ann Roberts Bradford Yorkshire 26/03/1858 58 Erasmus Parry
566 David Evans Pontwgan 08/04/1858 9m Erasmus Parry
567 Richard Rowlands Farchwel 12/04/1858 39 Erasmus Parry
568 Hannah Lloyd Roewen 01/05/1858 30 Erasmus Parry
569 John Lloyd Roewen 01/05/1858 10m Erasmus Parry
570 William Edwards Roewen 22/05/1858 9m Erasmus Parry
571 Elizabeth Jones Penygader 09/08/1858 10 J P Jones
572 Richard Williams Tynygroes Shop 09/09/1858 11 Thomas Evans
573 Catherine Williams Tynygroes 26/09/1858 2 D Lewis
574 George Freeman Jones Wern 08/10/1858 4 Erasmus Parry
575 Judith Hughes Roewen 11/10/1858 82 Erasmus Parry
576 John Hughes Roewen 01/11/1858 4 Erasmus Parry
577 Mary Hughes Roewen 23/11/1858 3d Erasmus Parry
578 Mary Anne Jones Garthmor 03/01/1859 3 John Lewis
579 Ellen Hughes Roewen 06/01/1859 4w John Lewis
580 William Jones Tynyllan Llanbedr 15/01/1859 37 John Lewis
581 Hugh Thomas Tynygroes 19/02/1859 77 John Lewis
582 Jane Roberts Maescastell 12/03/1859 57 John Lewis
583 Mary Parry Caehendre 07/04/1859 66 John Lewis
584 Robert Jones Bodnant Ucha Eglwys Fach 20/04/1859 69 John Lewis
585 Owen Williams Tanycelyn Roewen 06/12/1859 7m John Lewis
586 Ellin Davies Penlan Roewen 06/12/1859 3 John Lewis
587 Robert Williams Tyddyndu Roewen 06/01/1860 74 John Lewis
588 John Owens Pistilldu Roewen 07/01/1860 72 John Lewis
589 John Jones Tynllidiart Roewen 10/01/1860 10m John Lewis
590 Catherine Jones Pwllywain 10/01/1860 64 John Lewis
591 Jane Thomas Roewen 07/02/1860 76 John Lewis
592 Rowland Evans Gro 10/02/1860 4 John Lewis
593 Shadrach Owens Tynygroes 22/02/1860 10m John Lewis
594 Richard Jones Blaenybardd 03/03/1860 2m John Lewis
595 Thomas Roberts Roewen 13/03/1860 80 John Lewis
596 David Williams Garthmeilog Llanbedr 20/03/1860 81 John Lewis
597 Robert Williams Chambar groes nr Talcafn 05/05/1860 58 John Lewis
598 Ellen Roberts Tyddyndu Roewen 05/05/1860 4 John Lewis
599 William Roberts Llannerchyfelin 21/05/1860 88 John Lewis
600 Gaynor Lloyd Jones Brymor Dwygyfylchi 05/06/1860 66 John Lewis
601 Hugh Jones Roewen 16/06/1860 2m John Lewis
602 Dorothy Williams Tynygroes 22/06/1860 45 John Lewis
603 John Hughes Tuhwntirgors 26/06/1860 96 John Lewis
604 William Evans Caerhun Cottage 27/06/1860 1d John Lewis
605 Catherine Edwards Harp Inn Conway 09/07/1860 66 John Lewis
606 Elizabeth Jones Glyn Uchaf 01/08/1860 81 John Lewis
607 Mary Williams Tyddyn Dafydd Gwytherin 24/10/1860 76 John Lewis
608 Robert David Hughes Penyfelin 07/11/1860 4 John Lewis
609 Robert Williams Garland Roewen 12/11/1860 3w John Lewis
610 Robert Owens Blue Bell Bach Roewen 01/12/1860 6w John Lewis
611 Robert Prichard Cefn Cau Roewen 26/12/1860 90 John Lewis
612 Morris Jones Roewen 27/12/1860 24 John Lewis
613 Gwen Jones Roewen 29/12/1860 85 John Lewis
614 Anne Hughes Roewen 26/01/1861 77 John Lewis
615 William Hughes Roewen 20/02/1861 82 John Lewis
616 Hannah Hughes Pengader 09/03/1861 4 John Lewis
617 David Edwards Talybont 05/06/1861 22 John Lewis
618 William Williams Tynygroes 06/07/1861 48 John Lewis
619 Margaret Williams Tuhwntirllan Llanbedr 08/07/1861 57 John Lewis
620 Elizabeth Roberts Talycafn bach 01/08/1861 7 John Lewis
621 Robert Williams Rhiw 08/08/1861 23 John Lewis
622 William Williams Bryneithin 24/08/1861 76 John Lewis
623 Mary Williams Tuhwntirllan Llanbedr 07/09/1861 21 John Lewis
624 William Williams Tynygroes 01/10/1861 42 John Lewis
625 Anne Jane Tyrwylfa 09/11/1861 6m John Lewis
626 Robert Jones Conway 23/12/1861 11m John Lewis
627 Catherine Roberts Maesgastell 15/01/1862 35 John Lewis
628 Catherine Williams Garthmaelog Llanbedr 25/03/1862 81 John Lewis
629 Margaret Roberts Roewen 10/04/1862 56 John Lewis
630 Gwen Thomas Roewen 30/04/1862 36 John Lewis
631 Mary Roberts Tyddyn y Pwll 05/05/1862 23 John Lewis
632 Jane Hughes Penygader 05/07/1862 72 John Lewis
633 Robert Roberts Tyddyn y Pwll 02/08/1862 64 John Lewis
634 Hannah Matthews Tynwylfa 14/08/1862 16m John Lewis
635 Catherine Roberts Talycafn bach 20/08/1862 15w John Lewis
636 Hugh Roberts Ynys Goch 22/08/1862 21 John Lewis
637 Jane Matthews Tynwylfa 07/10/1862 38 John Lewis
638 Robert Owens Blue Bell Bach Roewen 08/10/1862 8m John Lewis
639 Owen Jones Tynrwylfa 10/10/1862 32 John Lewis
640 Lewis Thomas Glasgoed Rowen 03/12/1862 66 John Lewis
641 Jane Hughes Ffrwdycorn 03/01/1863 82 John Lewis
642 Grace Hughes Caemeilie 08/01/1863 81 John Lewis
643 Catherine Hughes Roewen 09/02/1863 46 John Lewis
644 Catherine Williams Tyddyn y Coed Llanbedr 17/02/1863 79 John Lewis
645 Robert Jones Ffryd y Ffrwd 18/02/1863 83 John Lewis
646 David Hughes Tyddyn bach 01/06/1863 9 John Lewis
647 Owen Dowell Roewen 09/06/1863 3 John Lewis
648 Richard Roberts Talycafn bach 15/06/1863 7 John Lewis
649 Void Void Void Void Void Void Entry blank
650 Void Void Void Void Void Void Entry blank
651 Void Void Void Void Void Void Entry blank
652 Void Void Void Void Void Void Entry blank
653 Void Void Void Void Void Void Entry blank
654 Ellin Hughes Taiuchaf 24/09/1863 60 Rev Edwards
655 Richard Rowlands Farchwel 08/10/1863 9 Rev Edwards
656 Robert Roberts Roewen 09/01/1864 5m D Rowland
657 Thomas Jones Rhiw Roewen 10/01/1864 84 D Rowland
658 Rowland Evans Gro 16/01/1864 35 Rev Edwards
659 Robert Hughes Tynyffynon 09/08/1864 Rev Edwards No age
660 Cadwaladar Davies Pwll y moch 28/04/1864 2 Rev Edwards
661 William Owen No Address 1864 H Jones No age
662 Rowland Jones Rhendy Roewen 30/05/1864 2 David Rowland
663 Margaret Thomas Tynyffynon 02/06/1864 26 David Rowland
664 Owen Powell Brynypin 14/06/1864 73 David Rowland
665 Catherine Owen Roewen 25/06/1864 69 David Rowland
666 Susannah Hughes Roewen 12/09/1864 10 Rev Edwards
667 Elizabeth Roberts Maes y Castell 04/10/1864 28 Rev Edwards
668 Catherine Hughes Tynygroes 01/11/1864 79 Rev Edwards
669 Rowland Hughes Bull Inn Llanbedr 24/12/1864 6w Rev Edwards
670 Mary Mathers Roewen 10/02/1865 55 James Hughes
671 John Roberts Conway 11/02/1865 42 James Hughes
672 Michael Edward Jones Roewen 15/02/1865 8m James Hughes
673 Owen Hughes Union Workhouse 17/02/1865 41 James Hughes
674 Margaret Hughes Tai Uchaf 27/02/1865 21 James Hughes
675 Thomas Jones Ty Hir Roewen 07/03/1865 96 James Hughes
676 Margaret Thomas Tynygroes 24/04/1865 76 James Hughes
677 Hugh Owen Roewen 22/05/1865 1 James Hughes
678 Jane Jones Ty Uchaf Roewen 15/06/1865 33 James Hughes
679 Sarah Elias Gorswen 29/07/1865 43 James Hughes
680 Mary Roberts Tynygroes 16/08/1865 71 J M Jones
681 Elizabeth Williams Pwll y Waun 22/09/1865 41 J M Jones
682 Thomas Roberts Conway 09/10/1865 57 J M Jones
683 Dorothy Evans Groes Pontugan 01/11/1865 70 J M Jones
684 Margaret Rowlands Farchwel 21/11/1865 38 J M Jones
685 William Hughes Tyddyn Bach 28/02/1866 70 J M Jones
686 Elizabeth Jones Pengader 28/04/1866 24 J M Jones
687 Margaret Hughes Caer llun Llanbedr 11/05/1866 83 J M Jones
688 Margaret Parry Tyddyn Cymrod Gyffin 25/05/1866 94 James Hughes
689 Richard Hughes Roewen 29/06/1866 3m James Hughes
690 Margaret Williams Tynffynon 20/07/1866 40 J M Jones
691 Emmanuel Griffith Buckley Mill Roewen 24/07/1866 39 J M Jones
692 Hugh Hughes Pyg y bont Roewen 16/09/1866 2 J M Jones
693 Jane Hughes Bull Inn Llanbedr 26/09/1866 21 J Williams
694 Anne Edwards White Heart 08/12/1866 54 J M Jones
695 Robert Hughes Pen y felin Roewen 12/12/1866 9d J M Jones
696 Mary Hughes Tyn llidiart Roewen 15/12/1866 2 J M Jones
697 John Roberts Tynygroes 29/12/1866 77 James Hughes
698 Robert Evans Troed y rhiw 30/01/1867 76 J M Jones
699 Hugh Jones Penbrynllech 25/02/1867 54 J M Jones
700 Sarah Jones Red Lion Inn Tynygroes 06/03/1867 41 J M Jones
701 Hugh Parry Pen y bont Roewen 18/03/1867 35 J M Jones
702 Hugh Morris Pen-gwern Roewen 03/06/1867 6m J M Jones
703 Robert Jones Swan Roewen 31/08/1867 9w J M Jones
704 William Jones Dol-castell 03/09/1867 79 James Hughes
705 Anne Dowell Roewen 20/09/1867 1 James Hughes
706 Ellin Roberts Swan Roewen 16/10/1867 84 J M Jones
707 Mary Smith Union Workhouse 26/10/1867 64 J M Jones
708 John Hughes Hendy Borthlwyd 11/11/1867 26 J M Jones
709 Thomas Jones Penygader 19/11/1867 9m J M Jones
710 Owen Ellis Brynypin 18/12/1867 40 James Hughes
711 Rowland Williams Bryn glorian Gyffin 30/12/1867 68 J M Jones
712 Evan Williams Tanyrallt Uchaf Gyffin 19/03/1868 53 J M Jones
713 Susannah Parry Penybont Roewen 22/04/1868 5 J M Jones
714 Catherine Roberts Llwyngwaew 28/05/1868 21 J M Jones
715 Mary Hughes Glasgoed Rowen 29/05/1868 66 J M Jones
716 Hugh Jones Tynycoed 29/07/1868 9 D Bankes Price
717 Robert Williams Bryntirion 23/09/1868 63 James Hughes
718 Mary Jones Ty uchaf Roewen 12/11/1868 35 J M Jones
719 Ellis Jones Waen y groes 21/11/1868 77 J M Jones
720 David Hughes Bryncynhadle Llanbedr 14/12/1868 85 J M Jones
721 Catharine Evans Troed y rhiw 23/01/1869 65 J M Jones
722 Margaret Ellen Roberts Roewen 30/01/1869 10m James Hughes
723 Ellen Jones Ty uchaf 23/02/1869 78 J M Jones
724 William Williams Penyrefail Roewen 09/03/1869 54 J M Jones
725 Alice Jones Tynygroes 15/04/1869 70 James Hughes
726 Ellen Hughes Roewen 17/05/1869 6 James Hughes
727 Joseph Davies Roewen 19/05/1869 18m James Hughes
728 William Hughes Roewen 10/06/1869 19 James Hughes
729 Anne Hughes Roewen 12/06/1869 11m James Hughes
730 William Doughall Roewen 17/06/1869 1 James Hughes
731 Ellen Hawkes Roewen 04/09/1869 6 James Hughes
732 John Williams Roewen 08/09/1869 78 James Hughes
733 William Parry Llanvairfechan 09/12/1869 80 James Hughes Late Tynygroes
734 John Hughes Roewen 31/01/1870 44 James Hughes
735 Mary Williams Glanyrafon Gyffin 03/02/1870 16 James Hughes
736 John Roberts Roewen 07/02/1870 13w James Hughes
737 Margaret Hughes Roewen 07/03/1870 80 James Hughes
738 Robert Hughes Trwynyrwylfa 15/03/1870 71 James Hughes
739 William Jones Brynmor Dwygyfylchi 02/04/1870 84 James Hughes
740 Mary Jane Williams Pwllywaun 05/09/1870 12 David Jones
741 Jane Jones Talycafn bach 10/09/1870 3m David Jones
742 Humphrey Williams Towyn Conwy 18/10/1870 78 David Jones
743 Robert Jones Factory Dwygyfylchi 09/11/1870 64 David Jones
744 David Hughes Buckley Mill Roewen 09/02/1871 66 David Jones
745 Sarah Jones Tyhir 17/02/1871 98 James Hughes
746 Mary Williams Pant yr iwrch 22/03/1871 39 James Hughes
747 Mary Williams Talybont 23/03/1871 78 James Hughes
748 John Henry Williams Talybont 28/03/1871 10 James Hughes
749 Richard Williams Crewe 13/11/1871 56 James Hughes
750 Robert Parry Roewen 13/12/1871 9w James Hughes
751 John Hughes Henefail 01/04/1872 57 James Hughes
752 Sarah Thomas Penyffynnon 10/02/1872 71 James Hughes
753 Catherine Hughes Penyfelin 03/04/1872 3m James Hughes
754 Dorothy Hughes Roewen 05/04/1872 26 James Hughes
755 John Jones Union House Conway 11/04/1872 71 James Hughes
756 Hugh Hughes Roewen 22/06/1872 20 James Hughes
757 Mary Williams Tywyn 14/08/1872 84 James Hughes
758 Ann Williams Tanyrallt Gyffin 18/09/1872 69 James Hughes
759 Mary Jane Williams Dolfadog Mainan 06/12/1872 7w James Hughes
760 William Thomas Caecoch 30/12/1872 74 James Hughes
761 Robert Davies Croes ffordd Roewen 22/01/1873 79 James Hughes
762 Robert Jones Penygadair 27/02/1873 72 James Hughes
763 Evan Williams Croesffordd Bodedda 03/03/1873 83 James Hughes
764 William Jones New York Penmaenmawr 24/03/1873 7 James Hughes
765 Jane Jones Glynuchaf Llangelynin 29/03/1873 62 James Hughes
766 Elizabeth Roberts Talycafn 14/04/1873 83 James Hughes
767 Mary Grace Owen Caerhun Lodge 17/04/1873 2d James Hughes
768 Ellen Jones Tyddyn Elsbeth Gyffin 02/06/1873 79 James Hughes
769 Jane Owen Cefn 03/07/1873 86 James Hughes
770 Anne Evans Roewen 24/07/1873 42 James Hughes
771 Mary Wynne Castell 20/09/1873 9 James Hughes
772 Robert Owen Cefn 13/10/1873 78 James Hughes
773 Jane Jones Tynygroes 20/11/1873 74 James Hughes
774 Robert Williams Caemeilir 28/11/1873 6 D B Price
775 David Roberts Llwyn y gwaur 12/01/1874 62 James Hughes
776 Mary Roberts Castell 26/01/1874 10 James Hughes
777 Elizabeth Roberts Nant 28/01/1874 62 James Hughes
778 Hugh Williams Tanyrallt 14/02/1874 31 James Hughes
779 Robert Jones Bachynidiog Gyffin 23/02/1874 49 James Hughes
780 Hugh Hughes Roewen 27/05/1874 84 James Hughes
781 Hugh Williams Tanrallt Gyffin 17/06/1874 1m James Hughes
782 John Jones Caetaenol 27/06/1874 D B Price No age (23?)
783 Thomas Williams Castell 15/07/1874 3 James Hughes
784 Samuel Wynne Castell 03/08/1874 3w James Hughes
785 Jane Parry Jones Cefn 08/10/1874 36 James Hughes
786 Thomas Hughes Roberts Roewen Nov 1874 31 D B Price
787 William Thomas Conway 17/11/1874 81 D B Price
788 James Hughes Caerhun 18/11/1874 53 D B Price
789 Hugh Jones Conway 04/03/1875 78 O W Jones
790 Elizabeth Griffith Castell 04/03/1875 52 O W Jones
791 Mary Jones Tynygroes 28/04/1875 53 O W Jones
792 John Jones Ty hir Roewen 01/05/1875 67 O W Jones
793 Margaret Jones Clytiau Poethion 08/05/1875 72 O W Jones
794 Hugh Jones Conway 14/06/1875 2m O W Jones
795 John Thomas Tynyffynnon 16/07/1875 30 O W Jones
796 William Roberts Pandy Roewen 26/07/1875 80 O W Jones
797 Robert Hughes Penyfelin 29/10/1875 7 T R Ellis
798 Hugh Hughes Roewen 25/11/1875 10 O W Jones
799 John Roberts Glasfryn 22/01/1876 68 O W Jones
800 Evan Hughes Pontwgan 21/02/1876 3w O W Jones
Entries Per Page
Displaying Page of