Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • H - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
H
1 Laura Jones Efail Rhydleos Aberdaron 14/05/1884 96 D Owen Bryncroes
2 William Griffith Fach Llaniestyn 23/05/1884 71 D Owen Bryncroes
3 Robert Williams Jones Tyddyn Meirion 05/06/1884 7 D Owen Bryncroes
4 Ellen Jones Glanrafon Llaniestyn 12/06/1884 11 D Owen Bryncroes
5 Sarah Jones Hope Sarn 07/07/1884 72 D Owen Bryncroes
6 John Williams Tynmarla Bryncroes 12/07/1884 86 D Owen Bryncroes
7 Robert Evans Plas Bryncroes 22/07/1884 69 D Owen Bryncroes
8 Janet Jones Penybont Sarn 21/08/1884 48 J Davies Bottwnog
9 Jane Griffith Shoplwyd Bryncroes 26/08/1884 50 D Owen Bryncroes
10 Catherine Roberts Frondeg 06/09/1884 92 D Owen Bryncroes
11 Griffith Roberts Tynewydd Bryncroes 09/10/1884 73 D Owen Bryncroes
12 Evan Roberts Pensarn Meyllteyrn 20/11/1884 52 D Owen Bryncroes
13 Griffith Roberts Tyddyndymchwydd 06/12/1884 7 D Owen Bryncroes
14 David Evans Caehow 13/12/1884 80 D Owen Bryncroes
15 William Roberts Lletty Bryncroes 06/01/1885 4m D Owen Bryncroes
16 Jane Morris Tynllan Bryncroes 10/02/1885 82 D Owen Bryncroes
17 John Jones Ty Coch Bryncroes 02/03/1885 1m D Owen Bryncroes
18 Laura Jones Sarn Rhiw 17/03/1885 75 D Owen Bryncroes
19 Jane Griffith Bodgauaf Uchaf 17/03/1885 73 D Owen Bryncroes
20 Hugh Hughes Caereglwys Llanfaelrhys 19/03/1885 72 D Owen Bryncroes
21 Sarah Roberts Tynewydd 14/04/1885 71 D Owen Bryncroes
22 Mary Ellen Jones Tyfair 21/04/1885 25 D Owen Bryncroes
23 William Jones Tycoch 11/05/1885 15w D Owen Bryncroes
24 Edward Jones Llain 16/05/1885 56 D Owen Bryncroes
25 Anne Williams Penllech Bryncroes 09/07/1885 64 D Owen Bryncroes
26 John Griffith Park Bryncroes 11/08/1885 69 D Owen Bryncroes
27 Laura Roberts Penmynydd Bryncroes 26/09/1885 1m D Owen Bryncroes
28 Griffith Roberts Gwyndy Bryncroes 03/10/1885 68 D Owen Bryncroes
29 Margery Roberts Penmynydd Bryncroes 10/11/1885 30 D Owen Bryncroes
30 Anne Evans Tynffordd 31/12/1885 87 D Owen Bryncroes
31 John Jones Tynmaes 25/02/1886 84 D Owen Bryncroes
32 Anne Williams Gerddigleision 23/03/1886 85 D Owen Bryncroes
33 Sarah Thomas Shop Sarn 03/06/1886 75 D Owen Bryncroes
34 Robert Williams Penllech Bryncroes 26/07/1886 66 D Owen Bryncroes
35 Jane Jones Penybont Bryncroes 30/09/1886 84 D Owen Bryncroes
36 Hugh Thomas Llain Bryncroes 15/11/1886 95 D Owen Bryncroes
37 William Thomas Ysgoldy Bryncroes 12/02/1887 77 D Owen Bryncroes
38 Ellen Roberts Lletty Bryncroes 04/04/1887 4 D Owen Bryncroes
39 William Griffith Tyddyncorn Bryncroes 23/04/1887 83 D Owen Bryncroes
40 Richard Roberts Bwlchyffordd Bryncroes 30/04/1887 48 D Owen Bryncroes
41 Mary Jones Tyrfelin Llaniestyn 23/06/1887 8 D Owen Bryncroes
42 Anne Jones Tyrfelin Llaniestyn 05/07/1887 38 D Owen Bryncroes
43 Michael Jones No Details 20/08/1887 66 D Owen Bryncroes
44 John Jones Tanygraig Bryncroes 27/08/1887 30 D Owen Bryncroes
45 Anne Roberts Bryndu 10/11/1887 10 D Owen Bryncroes
46 John Roberts Tynyryn 26/11/1887 51 J Daniel Meyllteyrn
47 Catherine Williams Waunlydan 15/12/1887 71 D Owen Bryncroes
48 John Parry Ty Mawr Mynytho 22/12/1887 83 D Owen Bryncroes
49 John Jones Tynmynydd Rhiw 10/01/1888 32 D Owen Bryncroes
50 Mary Owen Pencraig bach Bryncroes 17/01/1888 81 D Owen Bryncroes
51 Evan Roberts Caenewydd 31/01/1888 67 D Owen Bryncroes
52 William Thomas Pant Bryncroes 07/02/1888 72 D Owen Bryncroes
53 Richard Owen Tanymynydd Bryncroes 09/02/1888 78 D Owen Bryncroes
54 William Roberts Caenewydd Llanfaelrhys 27/03/1888 50 D Owen Bryncroes
55 Henry Williams Wainlydan Bryncroes 05/04/1888 2 D Owen Bryncroes
56 Elizabeth Roberts Taircryddion Llangwnadl 07/04/1888 20 D Owen Bryncroes
57 John Rowlands Bronllwyd Bryncroes 19/04/1888 78 D Owen Bryncroes
58 Owen Morris Monachdy 25/06/1888 55 D Owen Bryncroes
59 Mary Jones Lletty Bryncroes 16/08/1888 62 J Daniel Meyllteyrn
60 Catherine Hughes Henborth Edeyrn 13/04/1889 89 D Owen Bryncroes
61 Richard Jones Bronllwyd Bryncroes 06/06/1889 51 D Owen Bryncroes
62 Jane Catherine Jones Gorlanhen Bryncroes 19/11/1889 16d D Owen Bryncroes
63 Catherine Williams Bodgyru Bryncroes 28/12/1889 32 D Owen Bryncroes
64 William Williams Bodgyru Bryncroes 06/01/1890 31 D Owen Bryncroes
65 Martha Williams Brondowydd 18/01/1890 6m D Owen Bryncroes
66 William Parry Shopyrhos Bryncroes 18/02/1890 89 D Owen Bryncroes
67 Mary Williams Tyddyn Meirion Rhiw 11/03/1890 64 D Owen Bryncroes
68 John Roberts Brondowydd Bryncroes 29/03/1890 84 D Owen Bryncroes
69 William Jones Graigfoel Bryncroes 31/03/1890 35 D Owen Bryncroes
70 John Williams Bronllwyd Bryncroes 10/04/1890 55 D Owen Bryncroes
71 Catherine Roberts Tanycastell Bryncroes 29/04/1890 6d D Owen Bryncroes
72 Robert Humphreys Fronoleu Bryncroes 20/06/1890 79 D Owen Bryncroes
73 Anne Williams Tynewydd Bryncroes 08/07/1890 64 D Owen Bryncroes
74 Ellen Roberts Criw Bryncroes 26/07/1890 66 D Owen Bryncroes
75 Richard Roberts Tyfair Bryncroes 05/08/1890 D Owen Bryncroes
76 Richard Griffith Bodgauaf Uchaf Bryncroes 06/12/1890 80 D Owen Bryncroes
77 Laura Jones Tynlon Llangwnadl 16/12/1890 88 D Owen Bryncroes
78 David Davies Pant Bryncroes 05/03/1891 D Owen Bryncroes
79 Ellen Roberts Bwlchyffordd Bryncroes 04/04/1891 97 D Owen Bryncroes
80 Janet Ellen Roberts Efailuchaf Bryncroes 05/05/1891 14m D Owen Bryncroes
81 Jane Williams Tycapel Galltraeth 05/06/1891 79 D Owen Bryncroes
82 Henry Parry Lodge Bryncroes 01/10/1891 D Owen Bryncroes
83 Henry Williams Waunlydan Bryncroes 01/12/1891 69 D Owen Bryncroes
84 Mary Evans Tynlon Llangwnadl 14/01/1892 77 D Owen Bryncroes
85 John Parry Tynewydd Bryncroes 01/03/1892 49 D Owen Bryncroes
86 William Roberts Cabli Bryncroes 12/03/1892 4 D Owen Bryncroes
87 John Griffith Sioplwyd Bryncroes 25/03/1892 90 D Owen Bryncroes
88 Elizabeth Williams Tyndonen Bottwnog 26/03/1892 65 D Owen Bryncroes
89 William Jones Tyddyn Du Bryncroes 26/03/1892 58 D Owen Bryncroes
90 Elizabeth Griffith Tynewydd Pencryga 01/04/1892 84 D Owen Bryncroes
91 Elizabeth Jones Glanrafon Llaniestyn 02/04/1892 40 D Owen Bryncroes
92 Jane Griffith Graigewig Bryncroes 04/04/1892 68 D Owen Bryncroes
93 Griffith Roberts Caenewydd Llanfaelrhys 26/04/1892 58 D Owen Bryncroes
94 David Evans Cae how Bryncroes 05/05/1892 42 D Owen Bryncroes
95 Robert Evans Glasfryn Sarn Meyllteyrn 14/05/1892 75 D Owen Bryncroes
96 Mary Jones Brynllwyn Bryncroes 26/05/1892 1m D Owen Bryncroes
97 Ann Griffith Ty hen Bodferin 03/06/1892 63 D Owen Bryncroes
98 Elizabeth Anne Evans Cwmci Aberdaron 07/07/1892 12m D Owen Bryncroes
99 William Williams Bodgauafisaf Bryncroes 08/12/1892 84 D Owen Bryncroes
100 Anne Roberts Cilyradwy Bryncroes 08/12/1892 23 D Owen Bryncroes
101 Ellis Jones NK 05/01/1893 NK D Owen Bryncroes
102 Mary Jones Tyddynsiencyn 11/02/1893 74 D Owen Bryncroes
103 John Jones Tynewydd Bryncroes 16/02/1893 89 D Owen Bryncroes
104 Richard Evans Penrhos Bryncroes 16/03/1893 75 D Owen Bryncroes
105 Anne Jones Bethel Bryncroes 28/03/1893 69 D Owen Bryncroes
106 Griffith Williams Bodygroes Lodge 04/04/1893 18m D Owen Bryncroes
107 Henry Jones King's Head Pwllheli 12/09/1893 80 D Owen Bryncroes
108 William Jones Tyntwll Bryncroes 25/09/1893 81 D Owen Bryncroes
109 Ellen Griffith Penyborth Bodferin 03/10/1893 80 D Owen Bryncroes
110 Mary Jones Llettyrwyn 10/10/1893 77 D Owen Bryncroes
111 Griffith Jones Llettyrwyn Bryncroes 17/10/1893 90 D Owen Bryncroes
112 Richard Roberts Tynllan Bryncroes 11/11/1893 84 D Owen Bryncroes
113 Mary Williams Bronheulog Llaniestyn 02/01/1894 3m D Owen Bryncroes
114 William Jones Bryngloch 08/03/1894 83 D Owen Bryncroes
115 Robert Jones Tyddynsiencyn 06/04/1894 83 D Owen Bryncroes
116 Robert Jones Tyddynsiencyn 09/04/1894 39 D Owen Bryncroes
117 Winifred Mary Roberts Newborough House Sarn 16/05/1894 3m D Owen Bryncroes
118 William Roberts Rhent Bryncroes 23/06/1894 86 D Owen Bryncroes
119 Griffith Owen Pigyparc Penllech 06/07/1894 48 D Owen Bryncroes
120 Mary Jones Tyddynffrainc 25/08/1894 39 D Owen Bryncroes
121 Jane Williams Pendref Bryncroes 08/09/1894 69 D Owen Bryncroes
122 Owen Jones Pantygwri Bryncroes 25/09/1894 19 D Owen Bryncroes
123 Catherine Williams Bryn Llanfihangel 20/12/1894 89 D Owen Bryncroes
124 Sarah Rowlands Bronllwyd 17/01/1895 82 D Owen Bryncroes
125 William Matthew Williams Glanafon Aberdaron 26/02/1895 3m D Owen Bryncroes
126 Jane Evans Penrhos Bryncroes 16/03/1895 80 D Owen Bryncroes
127 Elizabeth Williams Hendy Bryncroes 11/04/1895 77 D Owen Bryncroes
128 Anne Jones Tanyrorsedd Llanengan 01/07/1895 20 Sinnet Jones
129 Anne Jones Brynffynnon Bryncroes 09/08/1895 77 D Owen Bryncroes
130 Mary Price Prichard Tynewydd Llaniestyn 29/10/1895 61 D Owen Bryncroes
131 Gwen Roberts Pengroeslon 26/11/1895 73 D Owen Bryncroes
132 Hugh Williams Tynlon Bryncroes 09/01/1896 77 D Owen Bryncroes
133 Catherine Hughes Londiffyg 25/01/1896 55 D Owen Bryncroes
134 John Jones Tyn Maes Bryncroes 25/02/1896 69 D Owen Bryncroes
135 Jane Roberts Rosland Tce Morfa Nefyn 17/03/1896 85 D Owen Bryncroes
136 John Humphreys Tynyronen Bryncroes 05/03/1896 72 D Owen Bryncroes
137 Ellis Jones Minffordd Bryncroes 04/08/1896 85 D Owen Bryncroes
138 Margaret Jones Tynllan Bryncroes 08/09/1896 88 D Owen Bryncroes
139 Anne Hughes Lletty Bryncroes 10/09/1896 2m D Owen Bryncroes
140 Margaret Owen Llysgwilym Aberdaron 22/10/1896 71 D Owen Bryncroes
141 Mary Griffith Jones Nant Cottage Tregwydir 26/10/1896 53 D Owen Bryncroes
142 Anne Jones Brynhyfryd Bryncroes 12/11/1896 74 D Owen Bryncroes
143 Ellis Griffith Tyhen Bodverin 16/11/1896 79 D Owen Bryncroes
144 John Davies Bwlchyffordd 28/11/1896 49 D Owen Bryncroes
145 Mary Roberts Tynyryn Bryncroes 28/01/1897 32 D Owen Bryncroes
146 Evan Roberts Maenhir Bryncroes 19/02/1897 19 D Owen Bryncroes
147 Thomas Owen Longerrig 08/10/1897 57 D Owen Bryncroes
148 William Roberts Cefnhedog 26/10/1897 10 D Owen Bryncroes
149 Jane Jones Tyfair Bryncroes 24/01/1898 64 D Owen Bryncroes
150 William Jones Coch y Moel Bryncroes 25/01/1898 78 D Owen Bryncroes
151 Evan Jones Llainsior Bryncroes 31/01/1898 79 D Owen Bryncroes
152 Lewis Williams Tyddyn Blodau 11/02/1898 74 D Owen Bryncroes
153 Mary Ellen Edwards 29 Ala Cottages Pwllheli 01/03/1898 18m D Owen Bryncroes
154 Claudia Griffith Penllech 12/04/1898 77 D Owen Bryncroes
155 Jane Griffith Penybont Bryncroes 03/05/1898 94 D Owen Bryncroes
156 Margaret Roberts Efail Uchaf Bryncroes 18/06/1898 14 D Owen Bryncroes
157 Sarah Williams Gerddi gleision 24/06/1898 66 D Owen Bryncroes
158 Jane Williams Refail Rhydlios 07/07/1898 73 D Owen Bryncroes
159 Catherine Thomas Llwyncelyn Sarn 22/09/1898 82 D Owen Bryncroes
160 Male Child Glanafon Aberdaron 26/01/1899 SB D Owen Bryncroes
161 Laura Hughes Efail Uchaf 23/03/1899 70 D Owen Bryncroes
162 Griffith Hughes Tynffordd Bryncroes 07/07/1899 27 D Owen Bryncroes
163 Thomas Williams Cefncoch Uchaf 18/11/1899 78 D Owen Bryncroes
164 William Jones Penygroeslon 24/12/1899 87 D Owen Bryncroes
165 Richard Jones Edwards Ala Cottage Ala Road 31/08/1899 3m D Owen Bryncroes
166 Anne Hughes Tynffordd Bryncroes 06/10/1899 61 D Owen Bryncroes
167 David Roberts Brynhyfryd Bryncroes 13/02/1900 55 D Owen Bryncroes
168 Evan Jones Penygongol Bryncroes 17/04/1900 83 D Owen Bryncroes
169 John Hughes Murpoeth Bryncroes 10/05/1900 64 D Owen Bryncroes
170 Rachel Jones 29 Ala Road Pwllheli 21/05/1900 43 D Owen Bryncroes
171 Mary Hughes Murmawr Bryncroes 08/11/1900 82 D Owen Bryncroes
172 Robert Jones Cochymoel Bryncroes 16/03/1901 71 D Owen Bryncroes
173 James Evans Tan y Capel Bryncroes 27/04/1901 87 D Owen Bryncroes
174 Mary Price Penllech Bryncroes 04/08/1901 75 D Owen Bryncroes
175 Eliza Morris Monachdy Bryncroes 01/10/1901 64 D Owen Bryncroes
176 Ellen Roberts Ty Hugh Bryncroes 25/11/1901 4m Antoni Davies
177 Morris Christmas Thomas Tynewydd Bryncroes 07/12/1901 11m Antoni Davies
178 Anne Jones Llaindelyn Penrhos 21/12/1901 85 D Owen Bryncroes
179 Jane Roberts Cilyradwy Bryncroes 03/01/1902 23 Antoni Davies
180 Jane Williams Pwllcrwn Bryncroes 11/01/1902 77 D Owen Bryncroes
181 Robert Jones Brynawel Bryncroes 10/02/1902 60 Antoni Davies
182 Jane Williams Ty Capel Tyddyn 10/02/1902 61 Antoni Davies
183 John Lewis Cochymoel Bryncroes 17/02/1902 77 Antoni Davies
184 Griffith Jones Tyddyn Du Bryncroes 07/06/1902 34 Thomas E Owen
185 Jane Williams Penllech Bryncroes 21/07/1902 79 A O Evans
186 William Owen Tanymaen Bryncroes 25/09/1902 33 Thomas Jones Llangwnadl
187 Catherine Roberts Cae Newydd Llanfaelrhys 25/11/1902 77 J Lodwick Davies
188 Hugh Roberts Croesfryn Bryncroes 25/11/1902 2m J Lodwick Davies
189 Evan Jones Evans Lon las Rhiw 27/11/1902 62 J Lodwick Davies
190 Henry Jones Tynllan Bryncroes 22/01/1903 47 J Lodwick Davies
191 Robert Hughes Tynyffordd Bryncroes 23/01/1903 62 J Lodwick Davies
192 Thomas Roberts Bryndu Bryncroes 04/05/1903 41 J Lodwick Davies
193 William Griffith Rhent Bryncroes 15/06/1903 38 J Lodwick Davies
194 Mary Roberts Penllech Bryncroes 26/06/1903 28 Thomas Jones Llangwnadl
195 William Jones Tynybig Bryncroes 27/08/1903 78 J Lodwick Davies
196 Catherine Roberts Brynhyfryd 24/12/1903 61 J Lodwick Davies
197 Gaynor Thomas Trefaes Meillteyrn 26/12/1903 80 J Lodwick Davies
198 Robert Griffith Graig Ewig 26/01/1904 83 J Lodwick Davies
199 Anthony Pozzi Engan Grin 02/02/1904 84 J Lodwick Davies
200 Laura Griffith Rhent 12/02/1904 60 J Lodwick Davies
201 Catherine Humphreys Glanrhyd Bottwnog 18/02/1904 79 J Lodwick Davies
202 Ann Jones Pendre 26/02/1904 82 J Lodwick Davies
203 John Roberts Penmount 31/03/1904 81 J Lodwick Davies
204 Henry Jones Brynffynnon 22/04/1904 91 J Lodwick Davies
205 William Williams Ty Capel Tyddyn 05/05/1904 21 J Lodwick Davies
206 Thomas Roberts Plas Coch Bottwnog 31/05/1904 24 J Lodwick Davies
207 John Hughes Tynymarla 08/09/1904 90 J Lodwick Davies
208 Ellen Jones Ty Bach Bryncroes 06/10/1904 66 J Lodwick Davies
209 Catherine Jones Brynawel Bryncroes 24/10/1904 67 J Lodwick Davies
210 Catherine Hughes Murpoeth Bryncroes 03/11/1904 77 J Lodwick Davies
211 Owen Roberts Maenhir Bryncroes 19/11/1904 65 J Lodwick Davies
212 Jane Jones Tynybig Bryncroes 20/12/1904 79 J Lodwick Davies
213 Robert Jones 4 Pretoria Tce Bryncroes 23/12/1904 5m J Lodwick Davies
214 Laura Williams Penygoppa Bryncroes 12/01/1905 42 J Lodwick Davies
215 Richard Jones Tynlon Llanfaelrhys 12/01/1905 68 J Lodwick Davies
216 Jane Evans Penclawdd Llangwnadle 07/02/1905 86 J Lodwick Davies
217 Robert John Griffith Tanygofer Bryncroes 27/02/1905 2 J Lodwick Davies
218 Ann Roberts Penmount Bryncroes 11/05/1905 82 J Lodwick Davies
219 Robert Williams Ty Capel Tyddyn Bryncroes 29/05/1905 64 J Lodwick Davies
220 Thomas Roberts Penygroeslon Bryncroes 02/06/1905 85 J Lodwick Davies
221 Hugh Williams Ty Capel Tyddyn Bryncroes 22/06/1905 34 J Lodwick Davies
222 Charles Williams Penymynydd Mynytho 21/07/1905 81 J Lodwick Davies
223 William Jones Plasyrhufan Bryncroes 05/09/1905 78 J Lodwick Davies
224 Mary Roberts Cilyradwy Bryncroes 27/11/1905 71 J Lodwick Davies
225 Child of William Jones Salfyr Rhiw 19/12/1905 23d J Lodwick Davies
226 Lewis Jones Pencraig Fawr Bryncroes 02/02/1906 61 J Lodwick Davies
227 Robert Williams 26 Sand Street Pwllheli 19/03/1906 25 J Lodwick Davies
228 Ellen Williams Lletty Bryncroes 25/05/1906 76 Thomas Jones Llangwnadl
229 Ellen Williams Penycastell Bryncroes 21/07/1906 24 J Lodwick Davies
230 Thomas Humphrey Williams Ty Capel Tyndonan Bottwnog 30/08/1906 15m J Lodwick Davies
231 Mary Jones Penymynydd Bryncroes 06/10/1906 60 J Lodwick Davies
232 Ellen Griffith Tanygofer Bryncroes 16/10/1906 2 J Lodwick Davies
233 Richard Griffith Parry Tynymorfa Bryncroes 22/11/1906 17 J Lodwick Davies
234 Robert Williams Shop Llan Bryncroes 29/11/1906 65 J Lodwick Davies
235 Elizabeth Williams Bodgauaf Isa Bryncroes 15/01/1906 74 Thomas Jones Llangwnadl
236 Margaret Williams Penycastell Bryncroes 30/03/1907 51 J Lodwick Davies
237 Ellen Lloyd Shopyrhos Bryncroes 04/04/1907 62 J Lodwick Davies
238 Ann Jones Pretoria Terrace Bryncroes 11/04/1907 32 J Lodwick Davies
239 John Jones Tyddynsiencyn Bryncroes 16/05/1907 59 J Lodwick Davies
240 Griffith Roberts Olwenfawr Bryncroes 17/07/1907 2m D Sinnett Jones
241 Evan Price Penllech Bryncroes 20/07/1907 78 J Lodwick Davies
242 Richard Roberts Plascoch Bottwnog 08/11/1907 67 J Lodwick Davies
243 Griffith Roberts Cilradwy Bryncroes 12/12/1907 75 Hugh Lunt Bodferin
244 Elizabeth Jones Pantygwri Bryncroes 14/12/1907 75 Hugh Lunt Bodferin
245 Catherine Williams Tyntwll Bryncroes 06/02/1908 24 J Lodwick Davies
246 Morris Jones Penmount Bryncroes 05/03/1908 5m J Lodwick Davies
247 Gwen Price Penllech Bryncroes 28/03/1908 75 J Lodwick Davies
248 William Roberts Tyfair Bryncroes 12/06/1908 69 J Lodwick Davies
249 John Jones Tyntwll Bryncroes 22/06/1908 93 J Lodwick Davies
250 Jane Edwards Sioplwyd Bryncroes 03/07/1908 86 J Lodwick Davies
251 Jane Roberts Penclawdd Llangwnadle 17/03/1909 70 J Lodwick Davies
252 Jane Jones Tyn lon Llanfaelrhys 12/10/1909 74 J Lodwick Davies
253 Hugh Roberts Bryndu Bryncroes 24/01/1910 79 J Lodwick Davies
254 Elizabeth Jones Pencraigfawr Bryncroes 22/05/1910 54 J Lodwick Davies
255 Ellen Pozzi Engan grin Bryncroes 03/09/1910 85 J Lodwick Davies
256 William Pritchard Williams Penygoppa Bryncroes 30/12/1910 81 J Lodwick Davies
257 Ann Jones Tynrhos Bryncroes 17/02/1911 78 J Lodwick Davies
258 Jane Davies Bwlchyffordd Bryncroes 31/08/1911 86 J Lodwick Davies
259 Robert Owen Llain Sior Bryncroes 22/11/1911 10 J H Parry Bodferin
260 John Roberts Griffith Taircryddion Llangwnadle 15/01/1912 74 Thomas Jones Llangwnadl
261 Catherine Jones Tanygraig Bryncroes 17/02/1912 75 J Lodwick Davies
262 Ann Jones Tyntwll Bryncroes 22/02/1912 72 J Lodwick Davies
263 Owen Owens Union Workhouse Pwllheli 05/03/1912 78 J Lodwick Davies
264 Thomas Owen Bellfield Aberdaron 08/04/1912 85 J Lodwick Davies
265 James Roberts Caenewydd Llanfaelrhys 04/05/1912 89 J Lodwick Davies
266 Mary Ellen Jones Cilyradwy Bryncroes 23/05/1912 14 J Lodwick Davies
267 Elizabeth Williams Tyddyn Blodau Bryncroes 31/08/1912 64 J Lodwick Davies
268 Charles Williams Cefn Meillteyrn 12/10/1912 78 J Lodwick Davies
269 Owen Griffith Penllech Bryncroes 22/10/1912 84 J Lodwick Davies
270 Catherine Roberts Tyfair Bryncroes 14/11/1912 77 J Lodwick Davies
271 Elizabeth Roberts Plascoch Bottwnog 20/11/1912 36 J Lodwick Davies
272 John Evans Brynllwyn Bryncroes 02/12/1912 87 J Lodwick Davies
273 Ann Hughes Jones Llain Bryncroes 27/01/1913 58 J Lodwick Davies
274 Laura Williams Penygoppa Bryncroes 13/03/1913 78 J Lodwick Davies
275 Ann Roberts Plas Coch Bottwnog 17/04/1913 69 J Lodwick Davies
276 Jane Jones Gyfynys Bryncroes 31/05/1913 81 J Lodwick Davies
277 William Roberts Caer Bryncroes 27/06/1913 8 J Lodwick Davies
278 Margaret Jones Penmount Bryncroes 14/08/1913 5m J H Parry Bodferin
279 Sarah Ann Evans Ty Canol Galltraeth 06/10/1913 10 J Lodwick Davies
280 Daniel Hywyn Evans Ty Canol Galltraeth 18/10/1913 7 J Lodwick Davies
281 Thomas Roberts Frondeg Bryncroes 16/05/1914 88 J Lodwick Davies
282 Ruth Roberts Caenewydd Llanfaelrhys 05/06/1914 64 J H Parry Bodferin
283 Catherine Roberts Tywyn Bryncroes 26/06/1914 80 J Lodwick Davies
284 Ann Jones Tynllan Bryncroes 18/08/1914 60 J Lodwick Davies
285 Hugh Roberts Muriau Bryncroes 03/11/1914 68 J Lodwick Davies
286 Jane Roberts Pendref Bryncroes 22/12/1914 77 J Lodwick Davies
287 Janet Williams Lletty Bryncroes 11/02/1915 48 J Lodwick Davies
288 Henry Parry Tirtopyn Bryncroes 12/05/1915 63 J Lodwick Davies
289 Ellen Jones Brynffynnon Bryncroes 21/05/1915 60 J Lodwick Davies
290 Robert Roberts Tyfair Bryncroes 08/07/1915 67 J Lodwick Davies
291 Laura Roberts Griffith Taircryddion Llangwnadl 19/07/1915 76 J Lodwick Davies
292 Charles Williams Felin Ganol Sarn 07/08/1915 34 J Lodwick Davies
293 John Jones Bryngloch Penllech 16/08/1915 84 J Lodwick Davies
294 Robert Griffith Rhent Bryncroes 18/08/1915 42 J Lodwick Davies
295 Humphrey Jones Bryngloch Penllech 28/03/1916 83 J Lodwick Davies
296 Owen Parry Londdiffyg Bryncroes 01/04/1916 75 J Lodwick Davies
297 Catherine Jones Gryddyn Bryncroes 13/05/1916 80 J Lodwick Davies
298 Jane Hughes Jones Llain Bryncroes 03/07/1916 93 J Lodwick Davies
299 Catherine Davies Tybach Bryncroes 07/08/1916 76 J Lodwick Davies
300 Mary Roberts Tanyffordd Rhiw 15/08/1916 70 S F Davies/D Sinnett Jones
301 Ellis Evans Bryneglwys Rhoshirwaen 05/09/1916 61 S F Davies Bodferin
302 Jane Roberts Pencraig Bach Bryncroes 31/10/1916 59 S F Davies Bodferin
303 Catherine Jones Tynrynn Bryncroes 05/12/1916 57 J Lodwick Davies
304 Griffith Griffiths Graig Ewig Bryncroes 09/12/1916 67 J Lodwick Davies
305 John Jones Tynrynn(Union Workhouse) 09/02/1917 52 J Lodwick Davies
306 Ellen Parry Pencaenewydd Morfa Nevin 24/04/1917 76 J Lodwick Davies
307 William Griffith Rhent Bryncroes 14/08/1917 76 J Lodwick Davies
308 Ann Griffith Rhent Bryncroes 05/09/1917 48 J Lodwick Davies
309 James Jones Ty Mawr Bryncroes 22/12/1917 88 J Lodwick Davies
310 Hugh Jones Caecaead Bottwnog 09/01/1918 40 J Lodwick Davies
311 Ellen Thomas Tynewydd Bryncroes 19/03/1918 47 J Lodwick Davies
312 Ellen Ann Hughes Tynllan Bryncroes 02/05/1918 7m J Lodwick Davies
313 Dorothy Williams 63 Lleyn Street Pwllheli 25/05/1918 59 J Lodwick Davies
314 Margaret Thomas Ysgoldy bach Bryncroes 12/09/1918 77 J Lodwick Davies
315 Arthur Jones Penmount Bryncroes 12/11/1918 13m J Lodwick Davies
316 Thomas Williams Trosyrafon Bryncroes 21/11/1918 82 J Lodwick Davies
317 William Jones 3 Pretoria Tce Bryncroes 28/12/1918 39 J Lodwick Davies
318 Robert Griffith Parc bod bedrig Bryncroes 06/03/1919 68 W S Williams Bottwnog
319 George Law Ysgoldy bach Bryncroes 22/03/1919 76 J Lodwick Davies
320 William John Roberts Caenewydd Llanfaelrhys 26/03/1919 9m J Lodwick Davies
321 Robert Jones Hope Sarn Meillteyrn 03/04/1919 68 T E Owen Aberdaron
322 Evan Jones Gryddyn Bryncroes 22/04/1919 85 J Lodwick Davies
323 Jane Roberts Cefn Hedog Bryncroes 28/08/1919 83 J Lodwick Davies
324 Jane Roberts Muriau Bryncroes 28/11/1919 78 J Lodwick Davies
325 John Williams Pencastell Bryncroes 04/03/1920 42 J Lodwick Davies
326 Mary Jones Tyddyn Meirion Rhiw 27/03/1920 66 J Lodwick Davies
327 John Griffith Penllech Bryncroes 30/03/1920 59 J Lodwick Davies
328 John Jones Ysgoldy bach Bryncroes 06/04/1920 7 J Lodwick Davies
329 Owen Jones Pantygwri Bryncroes 03/05/1920 84 John Owen Vicar
330 Robert Roberts Caecaead Bottwnog 16/06/1920 51 John Owen Vicar
331 Jane Griffith Ty How Bryncroes 05/07/1920 70 John Owen Vicar
332 Anne Griffiths Ty Marla Bryncroes 08/07/1920 80 John Owen Vicar
333 Ann Jones Pig y Park Bryncroes 04/11/1920 67 John Owen Vicar
334 Jane Ellen Williams Pencraig Bach Bryncroes 23/11/1920 16 John Owen Vicar
335 Griffith John Jones Ysgoldy bach Bryncroes 20/12/1920 2d No Service
336 Jane Williams Cefn Meillteyrn 20/01/1921 87 John Owen Vicar
337 John Griffith Jones Mount View Bryncroes 12/02/1921 83 John Owen Vicar
338 Thomas Jones Brynffynnon Bryncroes 15/02/1921 70 John Owen Vicar
339 Mary Jones Bungalow Rhoshirwaen 07/04/1921 50 John Owen Vicar
340 Maggie Jones Minffordd Bryncroes 29/04/1921 27 John Owen Vicar
341 John Hughes Cefn Sarn Meillteyrn 12/05/1921 36 John Owen Vicar
342 David Hughes Cefn Sarn Meillteyrn 03/07/1921 5 G Williams Rhiw
343 Jane Hughes Cefn Sarn Meillteyrn 29/07/1921 30 G Williams Rhiw
344 Mary Hughes Tanydwyffordd Bryncroes NK 6m John Owen Vicar
345 Samuel Watkin Trygarn Bryncroes 28/02/1922 72 John Owen Vicar
346 Jane Roberts Maen hir Bryncroes 23/03/1922 80 John Owen Vicar
347 Griffith Griffiths Tynymarla Bryncroes 13/04/1922 76 John Owen Vicar
348 Margaret Mary Jones Penmount Bryncroes 04/07/1922 11m John Owen Vicar
349 Mary Roberts Pant Distaw Llanfaelrhys 03/08/1922 59 John Owen Vicar
350 Ann Roberts Torbant Bryncroes 17/08/1922 81 John Owen Vicar
351 Laura Evans Plasyrhufen Bryncroes 21/10/1922 74 John Owen Vicar
352 Ellin Ann Evans Criw Bryncroes 03/11/1922 35 John Owen Vicar
353 Anne Winifred Jones Penmount Bryncroes 28/11/1922 4m John Owen Vicar
354 Maria Hughes Terfyn Bryncroes 19/04/1923 59 John Owen Vicar
355 Ellen Williams Trosyrafon Bryncroes April 1923 81 John Owen Vicar
356 John Hughes Lletty Bryncroes 30/04/1923 76 John Owen Vicar
357 John Ellis Griffith Parc bod badrig Bryncroes 07/06/1923 43 John Owen Vicar
358 Ellen Roberts Tynrynn Bryncroes 09/06/1923 62 John Owen Vicar
359 Ellis David Thomas Glanrafon Rhydlios 16/06/1923 8m John Owen Vicar
360 Jennie Roberts Muriau Bryncroes 14/01/1924 21d No Service
361 Robert Bryn Roberts Ty Capel Bethel Bryncroes March 1924 4m John Owen Vicar
362 Griffith Jones Penymynydd Bryncroes April 1924 77 John Owen Vicar
363 Hugh Roberts Congl y Meinciau Bottwnog 24/06/1924 2 John Owen Vicar
364 Jane Owen Cwmmwd Llaniestyn 27/01/1925 73 John Owen Vicar
365 Mary Elizabeth Williams Pencraig Bach Bryncroes 06/02/1925 44 Burials Act 1880
366 Eric Morwel Jones Penymynydd Bryncroes 16/03/1925 1m John Owen Vicar
367 Ellen Roberts Tireglwys Rhiw 27/04/1925 97 John Owen Vicar
368 Jane Roberts Ty Canol Galltraeth 05/08/1925 64 John Owen Vicar
369 Salmon Jones Tynrynn Bryncroes 11/08/1925 30 John Owen Vicar
370 William Owen Williams Felin Ganol Bryncroes 27/08/1925 17 John Owen Vicar
371 Mary Jones Tynlon Llanfaelrhys 02/10/1925 56 John Owen Vicar
372 Martha Evans Criw Bryncroes 21/09/1925 60 Burials Act 1880
373 Jesse Powell Gelliwig Garden 25/11/1925 52 John Owen Vicar
374 Ann Thomas Tynrhos Bryncroes March 1926 9m John Owen Vicar
375 Elizabeth Williams Shop Llan Bryncroes March 1926 82 John Owen Vicar
376 Margaret Roberts Post Office Sarn Meillteyrn April 1926 56 John Owen Vicar
377 Mary Griffiths Bron Lleyn Bryncroes 19/05/1926 85 John Owen Vicar
378 Lizzie Griffith Pengongl Bryncroes 08/06/1926 29 John Owen Vicar
379 Catherine Jones Hope House Sarn 20/07/1926 71 John Owen Vicar
380 Ellen Evans Brynllan Rhoshirwaen 23/09/1926 30 John Owen Vicar
381 Owen Jones Roberts Glyn Bryncroes 30/09/1926 48 Burials Act 1880
382 Hugh Jones Llain Bryncroes 13/10/1926 65 Burials Act 1880
383 John Thomas Tynrhos Bryncroes 23/11/1926 73 John Owen Vicar
384 Ann Griffiths Longerrig Bryncroes 14/12/1926 69 John Owen Vicar
385 David Roberts Murpoeth Bryncroes 02/02/1927 55 John Owen Vicar
386 Elizabeth Quayle Tynyffos Bryncroes 25/02/1927 63 John Owen Vicar
387 Catherine Ellen Roberts Plasyrhufen Bryncroes 09/04/1927 8 John Owen Vicar
388 Richard Griffith Bodgauaf Uchaf Bryncroes 06/06/1927 79 John Owen Vicar
389 Lizzie May Thomas Caer Sarn Bryncroes 18/06/1927 9 John Owen Vicar
390 Margaret Williams Pencastell Bryncroes 07/07/1927 37 John Owen Vicar
391 Ellen Jones Tyddynsiencyn Bryncroes 02/09/1927 89 John Owen Vicar
392 David Jones Tyddynsiencyn Bryncroes 08/12/1927 48 John Owen Vicar
393 William Thomas Owen Tanymaen Bryncroes 22/12/1927 29 John Owen Vicar
394 William Williams Penycastell Bryncroes 24/12/1927 71 John Owen Vicar
395 Daniel Griffith Ty Uchaf Dinas 24/01/1928 67 John Owen Vicar
396 William Lloyd Roberts Pant Distaw Llanfaelrhys 16/03/1928 45 John Owen Vicar
397 Jennie Myfanwy Roberts Muriau Bryncroes 24/03/1928 2 John Owen Vicar
398 Jane Roberts Erw Uwchmynydd 10/05/1928 72 John Owen Vicar
399 Robert John Williams Lodge Bryncroes 25/05/1928 6 John Owen Vicar
400 William Jones Graigfoel Bryncroes 12/06/1928 38 John Owen Vicar
401 Griffith Jones Gyfelan Fawr Llangwnadl 22/06/1928 2d No Service
402 William Roberts Tanycastell Bryncroes 22/08/1928 75 John Owen Vicar
403 Hugh Parry Tynanelog Aberdaron 27/09/1928 67 John Owen Vicar
404 Thomas Robert Jones Lletty Bryncroes 04/01/1929 55 John Owen Vicar
405 John Roberts Caenewydd Llanfaelrhys 04/04/1929 50 John Owen Vicar
406 Mary Evans Brynllan Rhoshirwaen 05/04/1929 72 John Owen Vicar
407 Margaret Jones Frondeg Bryncroes 12/04/1929 78 John Owen Vicar
408 Robert Roberts Muriau Bryncroes 06/05/1929 34 John Owen Vicar
409 Gwen Thomas Glanrafon Rhydlios 21/05/1929 3 John Owen Vicar
410 Elizabeth Watkin Trygarn Bryncroes 29/05/1929 77 John Owen Vicar
411 Mary Hughes Treigwm Meillteyrn 28/09/1929 76 John Owen Vicar
412 Mary Jones Minffordd Bryncroes 09/01/1930 67 John Owen Vicar
413 Still born J and M Hughes Plasyr hufen Bryncroes 28/01/1930 No Service
414 Still born Mary Jones Ty Engan Bryncroes 27/04/1930 No Service
415 Thomas Roberts Royal Infirmary Chester 01/05/1930 58 John Owen Vicar
416 Evan Roberts Plascoch Bottwnog 28/06/1930 59 John Owen Vicar
417 Alan Gough Gelliwig Bryncroes 30/08/1930 66 J Lodwick Davies
418 Catherine Griffith Penygongl Bryncroes 26/11/1930 73 John Owen Vicar
419 Owen Roberts Newborough House Sarn 27/01/1931 72 John Owen Vicar
420 Ellen Roberts Muriau Bryncroes 19/02/1931 56 John Owen Vicar
421 Thomas Emyr Wyn Jones Lletty Uchaf Bryncroes 12/03/1931 8m John Owen Vicar
422 Robert Williams Londiffyg Bryncroes 11/04/1931 NK John Owen Vicar
423 Henry Jones Pensarn Sarn Meillteyrn 04/07/1931 82 D Morris Jones/John Owen
424 Megan Hughes Williams Terfyn Bryncroes Feb 1932 9 John Owen Vicar
425 Margaret Pritchard 1 North Street Pwllheli 13/04/1932 79 John Owen Vicar
426 Still born R and A Williams Lodge Bryncroes 01/08/1932 No Service
427 Humphrey Evans Criw Bryncroes 04/08/1932 70 John Owen Vicar
428 Anne Griffiths Ty Uchaf Dinas 23/08/1932 75 John Owen Vicar
429 Eluned Parry Bodgauaf Isaf Bryncroes 27/08/1932 1m John Owen Vicar
430 Catherine Mary Hughes Refail Bryncroes 27/08/1932 5 John Owen Vicar
431 Ellen Jones Cefngwyfwch Bryncroes 13/09/1932 70 John Owen Vicar
432 Anne Jones Roberts Pensarn Sarn Meillteyrn 09/11/1932 24 John Owen Vicar
433 Sarah Jones Gwynfa Bryncroes 18/11/1932 66 John Owen Vicar
434 William Roberts Ty Newydd Farm Aberdaron 15/12/1932 75 John Owen Vicar
435 Still born Mary Owen Llain Sior Bryncroes 16/01/33 No Service
436 Gwynneth Roberts Pensarn Sarn Meillteyrn 27/01/1933 6m John Owen Vicar
437 Catherine Pozzi Maen hir Bryncroes 30/03/1933 66 John Owen Vicar
438 Griffith Jones Minffordd Bryncroes 30/03/1933 77 John Owen Vicar
439 Laura Roberts Cabli Bryncroes 02/05/1933 78 John Owen Vicar
440 Ellen Jones Tyddyn Siencyn Bryncroes 06/05/1933 47 John Owen Vicar
441 Anne Jones Gyfelan Fawr Llangwnadl 06/05/1933 33 John Owen Vicar
442 Margaret Parry Tynanelog Aberdaron 29/08/1933 70 John Owen Vicar
443 Robert John Hughes Shopyrhos Bryncroes 08/09/1933 2h No Service
444 Still born J P and E Hughes Bodgauaf Uchaf Bryncroes 25/09/1933 No Service
445 Margaret Owen Olgra Bryncroes 28/09/1933 62 John Owen Vicar
446 Laura Owen 4 Victoria Tce Nantlle Llandwrog 04/10/1933 91 Burials Act 1880
447 Anne Roberts Tynewydd Hebron Bryncroes 05/01/1934 78 John Owen Vicar
448 Margaret Thomas Glanrafon Rhydlios Aberdaron 03/02/1934 18 John Owen Vicar
449 Richard Jones Griffith Graig ewig Bryncroes 16/02/1934 80 John Owen Vicar
450 John Roberts Post Office Sarn Meillteyrn 19/03/1934 71 John Owen Vicar
451 Rosalie Elizabeth Roberts Newborough House Sarn 06/04/1934 41 John Owen Vicar
452 Griffith Roberts Nant yr Enllyn Sarn 07/03/1934 82 Burials Act 1880
453 Owen William Watkin Ysgubor y Coed Aberystwyth 07/07/1934 92 John Owen Vicar
454 Robert Jones Frondeg Bryncroes 25/10/1934 84 John Owen Vicar
455 Owen Roberts Ty Uchaf Rhiw Aberdaron 27/10/1934 84 John Owen Vicar
456 Evan Jones 4 Pretoria Tce Bryncroes 24/12/1934 58 John Owen Vicar
457 Anne Evans Criw Bryncroes 18/01/1935 35 John Owen Vicar
458 Ellen Powell Trwyngarreg Bryncroes 01/03/1936 65 John Owen Vicar
459 Void Void Void Void Void Void
460 Elizabeth Griffiths Parcbodbadrig Penllech 27/08/1935 86 John Owen Vicar
461 Robert Williams Tyddynblodau Bryncroes 21/09/1935 89 John Owen Vicar
462 Jane Ann Jones Troed yr Allt Bryncroes 12/11/1935 54 W Pierce Owen
463 Alice Roberts Castell Bryncroes 23/01/1936 89 J Evans Bottwnog
464 John Davies Tyddyn Du Bryncroes 30/01/1936 54 J Evans Bottwnog
465 Margaret Jones Brynffynon Bryncroes 04/04/1936 63 J Evans Bottwnog
466 Owen Roberts Tai Cryddion Bryncroes 13/08/1936 57 R E Jones
467 Thomas Madryn Jones Lon Bottwnog 22/10/1936 46 R E Jones
468 William Williams Cefn Sarn Bottwnog 14/06/1938 73 J Evans Bottwnog
469 Elizabeth Griffith Meliden Prestatyn 13/09/1937 44 R E Jones
470 John Pozzi Maenhir Bryncroes 31/12/1937 66 J Evans Bottwnog
471 Mary Roberts Bryngoleu Bwlchtocyn 07/03/1938 97 J Evans Bottwnog
472 Jane Griffith Pensarn Sarn 26/07/1938 32 J Evans Bottwnog
473 Eryl Jones Bwlchyffordd Bryncroes 06/08/1938 5w R D Williams
474 Edward Edwards 4 High Street Pwllheli 15/11/1938 82 J Evans Bottwnog
475 Henry Griffith Ladbroke Mynytho 10/02/1939 80 J Evans Bottwnog
476 Margaret Roberts Post Office Sarn Meillteyrn 17/07/1939 35 J Evans Bottwnog
477 John Jones Weirglodd Newydd Llannor 10/08/1939 83 R D Williams
478 Robert Gwilym Pritchard Tros yr Afon Bryncroes 20/09/1939 19 J Evans Bottwnog
479 William Jones Greuddyn Llangwnadl 06/11/939 81 J Evans Bottwnog
480 Daniel Roberts Cabli Hebron Bottwnog 06/01/1940 81 J Evans Bottwnog
481 David Roberts Tyrynn Bryncroes 27/05/1940 77 J Evans Bottwnog
482 Claudia Jones Moranedd Aberdaron 01/07/1940 55 J Evans Bottwnog
483 Ann Roberts Caenewydd Llanfaelrhys 12/12/1940 46 J Evans Bottwnog
484 Griffith Williams Pengoppa Bryncroes 04/02/1941 66 J Evans Bottwnog
485 Ellen Evans Cae Rhos Rhoshirwaen 11/02/1941 89 J Evans Bottwnog
486 Still born child Gorphwysfa Bryncroes 19/03/1941 R D Williams
487 Henry Parry C and A Infirmary 01/05/1941 57 J Evans Bottwnog
488 Still born child Post Office Sarn Meillteyrn 22/04/1941 R D Williams
489 Janet Jones Bwlchyffordd Bryncroes 25/06/1941 41 R D Williams
490 Owen Roberts Castell Bryncroes 26/08/1941 56 J Evans Bottwnog
491 John Roberts Murpoeth Bryncroes 29/08/1941 46 J Evans Bottwnog
492 David John Davies Tegfryn Bryncroes 18/09/1941 36 J Evans Bottwnog
493 Ann Jones Criw Bryncroes 24/09/1941 87 R D Williams
494 William Richard Hughes Plasfyrn Bryncroes 23/10/1941 21 R D Williams
495 David Roberts Llain Bryncroes 13/11/1941 57 J Evans Bottwnog
496 Ann Williams Plascoch Bottwnog 14/05/1942 68 J Evans Bottwnog
497 Anne Thomas Tynrhos 04/06/1942 84 J Evans Bottwnog
498 Richard Jones Bodgauaf Uchaf Bryncroes 18/06/1942 61 J Evans Bottwnog
499 Richard Jones Bodgauaf Isaf Bryncroes 15/10/1942 76 B J Davies
500 Margaret Roberts Tanyffordd Rhiw 30/04/1943 54 E R Deiniol Jones
501 Eliza Williams Arallt Sarn Bottwnog 03/05/1943 66 J Evans Bottwnog
502 Margaret Thomas Tir Dafydd Bryncroes 06/05/1943 55 J Evans Bottwnog
503 Elizabeth Griffith C and A Infirmary 11/02/1944 52 J Evans Bottwnog
504 Sarah Jones Hope Sarn Bottwnog 08/04/1944 48 J Evans Bottwnog
505 Morris Williams Penygoppa Bryncroes 15/04/1944 66 J Evans Bottwnog
506 Rees Hughes Jones Bwlchyffordd Bryncroes 11/05/1944 43 J Evans Bottwnog
507 Elizabeth Ann Thomas Tynymynydd Mynytho 18/05/1944 49 J Evans Bottwnog
508 Jane Williams Glanmorfa Bryncroes 20/07/1944 64 J Evans Bottwnog
509 Richard Jones Brynffynon Bryncroes 03/10/1944 79 J Evans Bottwnog
510 Lewis Hughes Terfyn Bryncroes 18/11/1944 81 B J Davies
511 William Thomas Tynrhos Bryncroes 11/12/1944 61 B J Davies
512 Ellen Watkin Penycaerau Farm Llanfaelrhys 28/01/1945 69 B J Davies
513 Ann Edwards 4 High Street Pwllheli 02/03/1945 84 B J Davies
514 John Williams Penllech Farm Bryncroes 21/06/1945 89 B J Davies
515 John Thomas 7 Mills Row Bl Festiniog 25/10/1945 77 J Evans Bottwnog
516 Ellen Griffith 2 Rock Villa Criccieth 22/11/1945 77 J Evans Bottwnog
517 Annie Agnes Holt Gors Bach Bottwnog 19/01/1946 72 J Evans Bottwnog
518 Janet Parry Cochymoel Bryncroes 15/03/1946 81 J Evans Bottwnog
519 Ellis Roberts Tai Cryddion Llangwnadl 30/04/1946 35 B J Davies
520 Eurwen Hughes Eryri Hospital Caernarvon 02/07/1946 2 J Evans Bottwnog
521 Robert Moorhouse Fantol Rhoshirwaen 19/09/1946 89 B J Davies
522 Janet Morris Hughes Monachdy Sarn Bottwnog 23/09/1946 70 J Evans Bottwnog
523 Evan Roberts Cae Engan Rhoshirwaen 13/02/1947 70 J D Roberts
524 Robert John Roberts Isolation Hospital Caernarvon 27/09/1947 8m B J Davies
525 Janet Ellen Roberts Ty Capel Tyddyn Bryncroes 05/10/1948 47 E J Roberts
526 Jennie Jones 4 Pretoria Tce Bryncroes 08/11/1948 22 B J Davies
527 Richard Roberts Pensarn Sarn 27/09/1949 45 E J Roberts
528 Maggie Ellen Jones Nyth y Gog Bryncroes 28/11/1949 44 B J Davies
529 Robert Jones Olgra Bryncroes 21/01/1950 86 B J Davies
530 Mary Roberts Ty Uchaf Rhiw 06/02/1950 69 B J Davies
531 Ann Price Gorffwysfa Bryncroes 10/04/1950 82 E J Roberts
532 Ellen Griffith Gwynfa Bryncroes 21/04/1950 73 E J Roberts
533 Griffith Jones Graig Ewig Bryncroes 05/08/1950 67 E J Roberts
534 Mary Jones Gwynfa Bryncroes 23/10/1950 78 E J Roberts
535 Robert Ellis Roberts Belle View Cottage Sarn 25/11/1950 41 E J Roberts
536 Sophia Mary Roberts Congl Meinciau Bottwnog 17/11/1951 68 B J Davies
537 Margaret Williams Penllech Bryncroes 03/12/1951 71 T Bayley Hughes
538 Laura Pritchard Tros yr Afon Bryncroes 01/03/1952 75 T Bayley Hughes
539 Ann Roberts Ty Hen Rhoshirwaen 08/05/1952 61 T Bayley Hughes
540 Mary Jones Frondeg Bryncroes 28/05/1952 73 T Bayley Hughes
541 Margaret Ann Davies Pencoed Sarn Pwllheli 19/07/1952 72 Burials Act 1880
542 Catherine Jones Tyddyn Siencyn (Eisteddfa) 29/07/1952 78 T Bayley Hughes
543 Mary Elizabeth Williams Penrhyn Bodferin 31/07/1952 46 T Bayley Hughes
544 Hugh Owen Llain Sior Bryncroes 29/12/1952 75 T Bayley Hughes
545 Evan Price Gorffwysfa Bryncroes 22/01/1953 91 T Bayley Hughes
546 John Wright 6 High Street Pwllheli 25/05/1953 68 Burials Act 1880
547 Emrees Parry Bodgauaf Isa Bryncroes 31/07/1953 53 T Bayley Hughes
548 Mary Georgina Gough Nanhoron 27/10/1953 82 T Bayley Hughes
549 Elizabeth Griffiths Bodgauaf Uchaf Bryncroes 04/12/1953 79 T Bayley Hughes
550 Ellen Jones Llety'r Wyn Rhoshirwaen 01/02/1954 83 T Bayley Hughes
551 Mary Jane Kirkham Ty'n Rhos Bryncroes 04/03/1954 87 T Bayley Hughes
552 Richard Roberts Bodavon Sarn 28/05/1954 61 T Bayley Hughes
553 Still born E and A Roberts Ty Hen Bodferin 18/09/1954 T Bayley Hughes
554 Jane Williams Glan Dulyn Bryncroes 02/10/1954 75 T Bayley Hughes
555 Lizzie Ellen Roberts Pensarn Sarn 23/10/1954 51 T Bayley Hughes
556 Ann Roberts Murpoeth Bryncroes 26/11/1954 86 T Bayley Hughes
557 Ellis Evans Ffridd Goch Sarn 09/06/1954 72 Burials Act 1880
558 John Jones Post Office Sarn Meillteyrn 09/06/1955 68 Robert Williams
559 Ellis Roberts Congl Meinciau Bottwnog 19/09/1955 75 Robert Williams
560 Janet Ellen Roberts Heulfryn Council Houses 03/01/1956 30 Robert Williams
561 Thomas Hughes Crugeran Sarn (Monachdy) 02/08/1956 85 Burials Act 1880
562 John Williams Bron Menai Bangor 20/12/1956 76 Robert Williams
563 William Jones Shop LLan Bryncroes 01/03/1956 41 Robert Williams
564 John Jones Graig Ewig Bryncroes 12/07/1957 80 Robert Williams
565 Griffith Jones Lletty'r Wyn Rhoshirwaen 23/05/1957 92 Robert Williams
566 William Jones Tyddyn Meirion Rhiw 18/07/1957 74 Robert Williams
567 Maggie Williams Pwllheli Hospital 24/12/1957 72 Robert Williams
568 Jane Jones Llannerch Council Houses 15/03/1958 77 Burials Act 1880
569 Jane Roberts Cae cauad Bottwnog 20/10/1958 83 Burials Act 1880
570 Jane Roberts 1 Pensarn Sarn 24/01/1959 76 Robert Williams
571 David Roberts Ty Hen Rhoshirwaen 20/05/1959 75 Robert Williams
572 Huw Roberts 1 Pensarn Sarn 08/01/1960 79 Robert Williams
573 Mary Jane Jones Ty Canol Galltraeth 19/01/1960 66 Burials Act 1880
574 Laura Griffith Olgra Bryncroes 16/12/1960 63 Robert Williams
575 Ellen Anne Jones Bryn Mair Bryncroes 23/06/1960 89 Robert Williams
576 Elizabeth Owen Troed yr Allt Bryncroes 05/01/1962 85 Robert Williams
577 Mary Jones Pretoria Sarn 11/04/1962 73 Robert Williams
578 Mary Davies Tyddyn Du Bryncroes 07/02/1962 84 Robert Williams
579 Henry Jones Groeslon Rhiw 30/12/1961 78 Robert Williams
580 Mary Williams Bodlondeb Bryncroes 22/01/1963 85 Robert Williams
581 Ann Jones Tanffordd Bryncroes 15/06/1963 88 Robert Williams
582 Annie Hughes Gwelfor Sarn 04/09/1963 56 Robert Williams
583 Thomas Thomas Tir Dafydd Bryncroes 07/04/1964 85 Robert Williams
584 John Richard Thomas Ty Newydd Bryncroes 08/06/1964 54 Robert Williams
585 William Jones Tangofer Bryncroes 08/02/1965 81 Robert Williams
586 John Evan Jones Ty Hen Rhoshirwaen 23/03/1965 65 Robert Williams
587 Robert Williams Lodge Bryncroes 30/10/1965 75 Robert Williams
588 John Parry Hughes Bodgauaf Uchaf Bryncroes 13/04/1967 54 Robert Williams
589 Ellen Roberts Cae Engan Rhoshirwaen 04/03/1969 85 Robert Williams
590 Harry Jones Roberts Gwenallt Sarn 04/03/1970 57 Robert Williams
591 Harry Griffith Olgra Bryncroes 07/05/1970 71 Robert Williams
592 Sarah Ellen Roberts Belle View Cottage Sarn 1971 61 Robert Williams
593 Griffith Williams Penrhyn Bodferin 06/05/1971 Robert Williams
594 Robert Jones Erw Grug Bryncroes 11/09/1970 61 Robert Williams
Entries Per Page
Displaying Page of