Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
  • CHILD - Plentyn / Child - (B) Anghyfreithlon neu rhieni heb briodi / Illegitimate or unmarried parents
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • ABODE - Preswylfod / Residence
  • OCCU - Gwaith / Occupation
  • BAPT - Bedyddiwyd Gan / Baptized By
ID
DATE
CHILD
FATHER
MOTHER
SURNAME
ABODE
OCCU
BAPT
1 03/01/1869 Anne (B) NK Mary Roberts NK NK/Tynllan NK E Evans
2 17/01/1869 William Hugh Ellen Williams Castell Labourer John Hughes
3 15/04/1869 Elizabeth John Anne Roberts Efail bach Labourer John Hughes
4 29/10/1869 William Thomas Owen Jane Owen Jones Gyfynys Farmer D Owen
5 16/11/1869 Elizabeth Rowland Ellen Hughes Tyrutan Farmer D Owen
6 02/01/1870 Risiart William Laura Williams Pengoppa Farmer D Owen
7 02/01/1870 William William Laura Williams Pengoppa Farmer D Owen
8 08/05/1870 Richard Griffith Anne Griffiths Lletty Stonemason D Owen
9 05/06/1870 Hugh John Laura Griffith Tanymaen Labourer D Owen
10 05/06/1870 Richard William Ellen Jones Tyddyndu Farmer D Owen
11 29/01/1871 Hugh Richard Jane Roberts Pensingrig Labourer D Owen
12 02/04/1871 Evan Richard Anne Roberts Rhosneigwl Labourer D Owen
13 18/06/1871 Elizabeth Hugh Ellen Williams Tanycastell Labourer D Owen
14 18/06/1871 Martha Jane William Martha Hughes/Fritz Tynlon Labourer D Owen
15 19/11/1871 Griffith (B) NK Mary Griffith NK NK/Tynllan NK D Owen
16 20/01/1872 Robert (B) NK Jane Roberts NK NK/Muriau Farmer H Richards Rhiw
17 10/03/1872 Ellen Griffith William Ellen Jones Tyddyndu Farmer D Owen
18 17/03/1872 Margaret Robert Anne Isaac Penymynydd Labourer D Owen
19 21/07/1872 Thomas Griffith Ellen Williams/Jones Gwiga/Tynmaes Farmer D Owen
20 04/08/1872 Mary Anne William Catherine Roberts/Jones Tyengan/Tynrhos Labourer D Owen
21 25/08/1872 Ellen NK Elizabeth NK/Hughes Bwlchyffordd NK D Owen
22 26/08/1872 Thomas John Elizabeth Jones Bronhinog Farmer D Owen
23 26/08/1872 Jane John Elizabeth Jones Bronhinog Farmer D Owen
24 01/09/1872 William Thomas Jane Thomas Tanycastell Shopkeeper D Owen
25 05/09/1872 William Owen Roland Margerie Jones Criccieth Builder D Owen
26 17/11/1872 Hugh John Jane Davies Bwlchyffordd Labourer D Owen
27 02/12/1872 Rbt Griffith Thomas Jane Jones Gyfynys Farmer D Owen
28 01/02/1873 Humphrey Robert Catherine Jones Plastyrn Saddler D Owen
29 17/02/1873 Cathrine William Lowry Williams Pengoppa Farmer D Owen
30 20/04/1873 Anne Richard Anne Roberts Rhos Labourer D Owen
31 22/04/1873 John Richard Jane Roberts Tynlon Labourer D Owen
32 22/04/1873 William NK Ellen NK/Jones Pengroeslon NK D Owen
33 11/05/1873 Ellen Hugh Ellen Williams Tancastell Labourer D Owen
34 01/06/1873 Thomas Robert Margaret Roberts Frondeg Labourer D Owen
35 29/06/1873 Eliza John Laura Owen/Williams NK/Brynllan Labourer D Owen
36 12/07/1873 Benjamin Lewis Richard Jane Jones Talcefn Mariner D Owen
37 10/08/1873 Anne and? Jane Griffith Mary Owen Murmawr Farmer D Owen
38 17/08/1873 Ellen Hugh Jane Roberts Muriau Farmer D Owen
39 01/12/1873 Thomas Thomas Jane Jones Gyfynys Farmer D Owen
40 01/12/1873 Ellis Rowland Margaret Griffith Dyffryn Farmer D Owen
41 01/12/1873 John Robert Rolant Margaret Griffith Dyffryn Farmer D Owen
42 21/12/1873 Jane Thomas Catharine Parry Tynronen Labourer D Owen
43 03/02/1874 Janette Owen Elizabeth Morris Monachdy Farmer D Owen
44 18/02/1874 Hugh Robert Jane Williams Tyrcapel Galltraeth Labourer D Owen
45 18/02/1874 Rolant Robert Jane Williams Tyrcapel Galltraeth Labourer D Owen
46 27/02/1874 Anne William Sarah Williams Bronllwyd Farmer D Owen
47 19/04/1874 Griffith William Catharine Griffith/Jones Rhos/Pendre Labourer D Owen
48 03/05/1874 Ellen Thomas Jane Thomas Tancastell Shopkeeper D Owen
49 05/07/1874 Mary William Lowry Williams Pengoppa Farmer D Owen
50 05/07/1874 Griffith William Lowry Williams Pengoppa Farmer D Owen
51 13/09/1874 Margaret William Anne Hughes Minrhos/Glanrafon Sailor D Owen
52 12/01/1875 Humphrey Robert Catharine Jones Plastyrn Saddler D Owen
53 15/01/1875 Jane Griffith Anne Griffith Tynmarla Stonemason D Owen
54 31/01/1875 Evan Evan Jane Jones Tynffos Labourer D Owen
55 30/05/1875 Hugh William Margaret Hughes/Williams Tancastell Labourer D Owen
56 13/06/1875 Jane Griffith Jane Roberts/Roberts Ffriddgoch/Lloches Labourer D Owen
57 29/08/1875 Thomas (B) NK Catherine NK/Humphreys NK/Torbant NK D Owen
58 17/10/1875 John NK Margaret NK/Williams NK/Ty Canol NK D Owen
59 20/01/1876 Janette Owen Elizabeth Morris Monachdy Farmer D Owen
60 06/02/1876 Richard Hugh Jane Roberts Muriau Farmer D Owen
61 26/03/1876 Ellen William Alice Roberts Lletty Labourer D Owen
62 16/04/1876 Robert NK Mary NK/Roberts NK/Tynllan NK D Owen
63 07/05/1876 Mary Thomas Jane Thomas Bryncastell NK D Owen
64 04/06/1876 Catharine Owen Margaret Roberts Tanbryndu Labourer D Owen
65 16/06/1876 John William Sarah Williams Bronllwyd Farmer D Owen
66 30/05/1877 William NK Daughter Wm Thos NK Brynheulog NK D Owen
67 05/06/1877 John Margaret Henry Jones/Griffith Brynhunog/Conglcae Farmer D Owen
68 05/06/1877 Elizabeth Thomas Jane Jones Gyfynys Farmer D Owen
69 17/06/1877 Griffith Richard Anne Roberts Tyddyn dymchwyd Labourer D Owen
70 24/06/1877 Evan Griffith Elizabeth Griffith/Jones Lletty Labourer D Owen
71 28/06/1877 John William Margaret Williams Pendre Labourer D Owen
72 11/11/1877 Owen Hugh Jane Roberts Muriau Farmer D Owen
73 25/12/1877 Morris William Laura Williams Pengoppa Farmer D Owen
74 04/01/1878 John Richard Jane Jones Caucefn Sailor D Owen
75 10/02/1878 Janette Humphrey Ellen Owen Tynrhos Labourer D Owen
76 24/02/1878 Robert Owen Owen Margerie Roberts Bryndu Labourer D Owen
77 28/04/1878 John William Alice Roberts Lletty Labourer D Owen
78 28/04/1878 Mary John Mary Hughes Lletty Labourer D Owen
79 11/08/1878 Catharine Daniel Anne Griffith/Roberts Nyffryn/Tynyryn Labourer D Owen
80 07/01/1879 Sarah Jane William Sarah Williams Bronllwyd Farmer D Owen
81 19/03/1879 Ellen John Martha Griffith Cefngwyn Farmer D Owen
82 04/05/1879 Jane William Margaret Williams Pendre Labourer D Owen
83 06/07/1879 William Robert Catherine Williams Torbant Isaf Labourer D Owen
84 10/08/1879 William Hugh Eliza Jones Tynybyg Labourer D Owen
85 17/08/1879 John NK Jane NK/Roberts NK/Lloches NK D Owen
86 24/08/1879 William Griffith Margaret Evans Tanybryn Labourer D Owen
87 13/08/1879 Richard Henry Owen Jane Evans Brittania Tce Portmadoc Sailor D Owen
88 07/09/1879 Thomas Richard Anne Roberts Tyddyn dymchwyd Labourer D Owen
89 21/09/1879 Thomas John Anne Jones Tynllan Labourer D Owen
90 26/10/1879 Jane Hugh Jane Roberts Muriau Farmer D Owen
91 26/10/1879 Anne Phillip Ellen Parry Bryncroes Saddler D Owen
92 05/11/1879 Mary Robert Jane Williams Ty Capel Galltraeth Labourer D Owen
93 05/11/1879 Catherine Robert Jane Williams Ty Capel Galltraeth Labourer D Owen
94 28/12/1879 John William Jane Roberts Lletty Labourer D Owen
95 19/04/1880 Hugh NK Mary NK/Roberts NK/Tynllan NK D Owen
96 02/05/1880 Margaret John Mary Hughes Lletty Labourer D Owen
97 08/07/1880 Ellen William Sarah Williams Trefollwyn Llanengan Farmer D Owen
98 25/07/1880 Mary William Alice Roberts Tancastell Labourer D Owen
99 27/10/1880 Griffith Robert Ellen Jones/Griffith Refail Newydd/Tynmarla Labourer D Owen
100 19/12/1880 Robert Robert Jane Williams Ty Capel Labourer D Owen
101 01/05/1881 David Thomas Catherine Thomas Tanycastell Schoolmaster D Owen
102 05/06/1881 Anne David Anne Griffith Tynwern Llaniestyn Labourer D Owen
103 24/07/1881 Anne Robert Catherine Williams Torbant Labourer D Owen
104 21/08/1881 Robert Harry Jane Roberts Efail Uchaf Joiner D Owen
105 18/09/1881 Charles John Anne Thomas Brynllan Labourer D Owen
106 09/04/1882 Ellen William Margaret Williams Pendref Labourer D Owen
107 23/04/1882 William Samuel Janette Williams/Jones Mynytho/Tyddyndu Sailor D Owen
108 30/04/1882 Evan Joseph Anne Thomas/Jones Eifionydd/Lletty Labourer D Owen
109 14/05/1882 Mary Griffith Anne Jones Bodgyru Labourer D Owen
110 13/08/1882 John Evan Anne Richards Pendre Labourer D Owen
111 03/09/1882 Thomas Thomas Margaret Owen Bryngadfa/Lletty Labourer D Owen
112 24/09/1882 Elizabeth Harry Jane Roberts Efailuchaf Carpenter D Owen
113 24/09/1882 Catherine John Mary Hughes Lletty Labourer D Owen
114 07/01/1883 Ellen NK Ellen NK/Roberts Tynllan NK D Owen
115 18/02/1883 Margaret Thomas Catherine Thomas Pencastell Schoolmaster D Owen
116 24/06/1883 John John Anne Roberts Brynllan Labourer D Owen
117 13/01/1884 Mary NK Anne NK/Williams NK/Pant NK D Owen
118 22/02/1884 Richard William Sarah Williams Trefollwyn Farmer D Owen
119 15/06/1884 Margaret Henry Jane Roberts Efailuchaf Carpenter D Owen
120 20/07/1884 Hugh John Catherine Morris Ty yr Efailisaf Labourer D Owen
121 09/09/1884 David William Ellen Griffiths/Roberts Pengroeslon/Tynyrun Labourer D Owen
122 07/12/1884 Mary Eliza William Elizabeth Evans/Griffith Aifft Llangian/Bryndu Labourer D Owen
123 02/01/1885 Robert Robert Mary Jones Tyddyn Siencyn Farmer D Owen
124 01/03/1885 Jane John Anne Roberts Brynllan Labourer D Owen
125 12/03/1885 Jane John Catherine Evans Brynffynon Labourer D Owen
126 29/03/1885 Evan John Mary Hughes Lletty Labourer D Owen
127 12/04/1885 William Evan Jane Jones Tycoch Farmer D Owen
128 27/09/1885 Morris Hugh Anne Morris Lletty Labourer D Owen
129 18/10/1885 Ellen Henry Jane Roberts Efailuchaf Carpenter D Owen
130 13/03/1886 Mary Evan Anne Jones Pendre Labourer D Owen
131 11/04/1886 Ellen John Anne Roberts Brynllan Labourer D Owen
132 15/07/1886 Griffith Griffith Ellen Griffiths/Parry Hendy/Nantcarw Labourer D Owen
133 15/08/1886 Hugh John Anne Thomas Bodgyri Labourer D Owen
134 22/08/1886 Owen William Alice Roberts Tanycastell Labourer D Owen
135 26/08/1886 Laura William Sarah Williams Trefollwyn Farmer D Owen
136 16/01/1887 Maggie John Catherine Morris Efailisaf Labourer D Owen
137 01/02/1837 Eliza Thomas Margaret Griffiths Brynhunog Farmer D Owen
138 10/04/1887 Emmanuel Thomas Thomas Catherine Jones Cefnhedog Labourer D Owen
139 23/06/1887 Catherine John Anne Roberts Brynllan Labourer D Owen
140 22/09/1887 Elizabeth Robert Anne Williams Gelliwig Farm Farmer D Owen
141 27/05/1888 Evan Jones Evan Anne Prichard Pendre Labourer D Owen
142 12/08/1888 Maggie William Margaret Williams Pendre Labourer D Owen
143 30/09/1888 Mary Robert Jane Roberts Efailuchaf Joiner D Owen
144 04/11/1888 Griffith and Robert John Mary Hughes Lletty Labourer D Owen
145 28/07/1889 Richard Griffith Griffith Laura Parry/Griffith Penlan Abersoch/Tynmarla Labourer D Owen
146 05/08/1889 William William Sarah Williams Trefollwyn Farmer D Owen
147 15/08/1889 Hannah David Eliza Hughes Llwyncelyn Llanddeiniolen (Pant) Stonemason D Owen
148 29/09/1889 Eliza Evan Janet Williams/Williams Abersoch/Tanycastell Labourer D Owen
149 05/01/1890 John John Catherine Jones/Roberts Croesfryn/Tynyrun Shoemaker D Owen
150 02/03/1890 Harry John Ellen Parry Tynewydd Labourer D Owen
151 02/03/1890 Robert Robert Eliza Williams Shopllan Labourer D Owen
152 26/04/1890 Catherine William Alsie Roberts Castell Labourer D Owen
153 08/03/1891 Anne Hugh Ellen Griffith/Roberts Bodgrugyn/Bryndu Labourer D Owen
154 16/04/1891 Anne John Dorothy Griffith/Williams Shop Isaf Tydweiliog/Penllech Labourer D Owen
155 21/04/1891 Janet Ellen Henry Jane Roberts Efailuchaf Carpenter D Owen
156 11/01/1892 Richard William Sarah Williams Trefollwyn Farmer D Owen
157 11/01/1892 Sarah William Sarah Williams Trefollwyn Farmer D Owen
158 31/01/1892 Griffith John Laura Williams Cwm Mawr/Tynmarla Labourer D Owen
159 21/08/1892 Owen John Richard Jane Roberts Angorfa Farmer D Owen
160 09/09/1892 John John Mary Hughes Lletty Labourer D Owen
161 20/10/1892 Anne David Catherine Jones Pencruga Llanfaelrhys Labourer D Owen
162 05/03/1893 Mary NK Eliza NK/Williams NK/Tynlon Bryncroes NK D Owen
163 14/05/1893 Anne Griffith Ellen Jones Bronllwyn Labourer D Owen
164 14/05/1893 Griffith Henry Griffith Ellen Jones Bronllwyn Labourer D Owen
165 16/07/1893 James Robert Anne Williams/Roberts Shopllan/Bryncroes Labourer D Owen
166 10/09/1893 John Griffith Ellen Evans Tyddynblodau Labourer D Owen
167 17/09/1893 Catherine John Anne Thomas Bodgyru Labourer D Owen
168 31/12/1893 Thomas William Sydney Jones Torbant Labourer D Owen
169 28/01/1895 Solomon John Catherine Jones Croesfryn Shoemaker D Owen
170 05/05/1895 Richard Griffith Eliza Parry/Roberts Lodge/Lloches Labourer D Owen
171 12/07/1895 Eliza William Sarah Williams Trefollwyn Farmer D Owen
172 04/08/1895 Robert NK Jane NK/Roberts NK/Croesfryn Bach NK D Owen
173 04/08/1895 Jane John Mary Hughes Lletty Labourer D Owen
174 11/08/1895 Margaret NK Mary NK/Roberts NK/Sarn fawr NK D Owen
175 06/02/1896 Sarah Madge John Anne Thomas Bronllwyd Farmer D Owen
176 10/05/1896 Frederick Henry Henry Jane Roberts Efailuchaf Bryncroes Carpenter D Owen
177 21/06/1896 Maggie NK Eliza NK/Williams NK/Tynlon NK D Owen
178 16/08/1896 Anne Griffith Mary Griffiths/Hughes Penrallt Penllech/Lletty Farmer D Owen
179 07/02/1897 Anne Griffith Jane Jones/Thomas Pant/Bodgyru Labourer D Owen
180 30/05/1897 David Rice Griffith Ellen Evans Pencruga Labourer D Owen
181 17/10/1897 Mary Jane John Catherine Jones Croesfryn Shoemaker D Owen
182 04/11/1897 Jane William Sarah Williams Trefollwyn Farmer D Owen
183 23/11/1897 Elizabeth Jane Richard Jane Roberts Brynhinog Farmer D Owen
184 19/03/1899 Mary Eliza NK Margaret NK/Williams No Details NK D Owen
185 10/09/1899 Mary William Sidney Jones Tynllidiard Labourer D Owen
186 14/12/1899 Elizabeth John Anne Thomas Bronllwyd Farmer D Owen
187 08/04/1900 Janet NK Eliza NK/Williams NK/Tynllan NK D Owen
188 26/08/1900 Griffith Owen Mary Williams/Williams Tynlon Llandegwning/Tyddyn Corn Labourer D Owen
189 21/06/1903 Ann Hugh Elizabeth Owen Londdiffyg Labourer J Lodwick Davies
190 21/06/1903 Ann Griffith Jane Ann Jones Brynllwyn Labourer J Lodwick Davies
191 20/09/1903 William Owen Griffith Ellen Roberts Maenhir Labourer J Lodwick Davies
192 15/11/1903 John NK Jane NK/Roberts NK/Brynllan NK J Lodwick Davies
193 24/03/1904 Laura Robert Elizabeth Williams Shop Llan Labourer J Lodwick Davies
194 21/08/1904 Jane Ellen William Ann Jones Tynyffordd Labourer J Lodwick Davies
195 04/09/1904 Hugh Griffith Griffith Mary Jones Pendref Labourer J Lodwick Davies
196 30/10/1904 David John John Mary Davies Tycanol Galltraeth Labourer J Lodwick Davies
197 06/11/1904 Jane Ann NK Ellen NK/Jones NK/Tynllan NK J Lodwick Davies
198 16/03/1905 Lizzie Jane Edmund Catherine Anne Roberts Penygroes Bryncroes Farmer J Lodwick Davies
199 28/03/1905 Janet Ellen NK Margaret NK/Williams NK/Pendre Bryncroes NK J Lodwick Davies
200 07/05/1905 David Griffith Ellen Roberts Maenhir Bryncroes Labourer J Lodwick Davies
201 14/05/1905 Evan Thomas Mary Ellen Roberts Lletty Bryncroes Labourer J Lodwick Davies
202 01/07/1906 John David Ellen Jones Penycastell isaf Bryncroes Labourer J Lodwick Davies
203 12/08/1906 Catherine Robert Ellen Hughes Ty Capel Galltraeth Miner J Lodwick Davies
204 12/08/1906 Harry Griffith Jane Ann Jones Brynllwyn Bryncroes Labourer J Lodwick Davies
205 23/09/1906 Robert William Catherine Williams Tynryn Bryncroes Miner J Lodwick Davies
206 23/09/1906 Evan Evan Elizabeth Jones Tairlon Meillteyrn Farm Labourer J Lodwick Davies
207 23/09/1906 Trebor Albert NK Jane NK/Jones NK/Beudynewydd Bryncroes NK J Lodwick Davies
208 13/01/1907 Robert William John Mary Davies Ty Canol Galltraeth Farm Labourer J Lodwick Davies
209 13/01/1907 Robert John Barbara Williams Bronheulog Brynmawr Llaniestyn Labourer J Lodwick Davies
210 03/02/1907 William John Evan Ellen Roberts Tanybryn Bryncroes Farm Labourer J Lodwick Davies
211 24/03/1907 Margaret NK Margaret NK/Williams NK/Pendre Bryncroes NK J Lodwick Davies
212 12/05/1907 Jane Griffith Ellen Roberts Maenhir Bryncroes Farmer J Lodwick Davies
213 19/05/1907 Ellen Hugh Elizabeth Owen Londdiffyg Bryncroes Sailor J Lodwick Davies
214 26/05/1907 Ann Thomas Mary Ellen Roberts Lletty Bryncroes Labourer J Lodwick Davies
215 29/09/1907 William Owen Thomas Annie Williams 4 Tynllan Bryncroes Farm Labourer J Lodwick Davies
216 29/11/1907 Catherine Evan Margaret Ellis Brynffynon Bryncroes Navvy J Lodwick Davies
217 15/12/1907 Catherine Evan Jane Jones 3 Tynllan Bryncroes Miner J Lodwick Davies
218 26/01/1908 Maggie Griffith Jane Ann Jones 1 Tynllan Bryncroes Miner J Lodwick Davies
219 10/05/1908 Hugh Robert Ellen Hughes Tynbig Bryncroes Miner J Lodwick Davies
220 28/06/1908 Ella NK Catherine NK/Roberts NK/Bryntirion Bryncroes NK J Lodwick Davies
221 30/08/1908 David William Catherine Williams Bronallt Bryncroes Farm Labourer J Lodwick Davies
222 13/09/1908 Thomas Thomas Mary Ellen Roberts Lletty Bryncroes Stonemason J Lodwick Davies
223 11/04/1909 Humphrey Evan Martha Williams Pant Bryncroes Farm Labourer J Lodwick Davies
224 20/06/1909 Ada Jesse Ellen Powell Gelliwig Bryncroes Gardener J Lodwick Davies
225 05/09/1909 Robert Robert Ellen Williams 2 Tynllan Bryncroes Farm Servant J Lodwick Davies
226 05/09/1909 Mary Hugh Elizabeth Owen Londdiffyg Bryncroes Sailor J Lodwick Davies
227 17/10/1909 John NK Margaret NK/Jones NK/Pant Bryncroes NK J Lodwick Davies
228 08/05/1910 Thomas Humphrey John Mary Davies Ty Canol Galltraeth Farm Labourer J Lodwick Davies
229 23/05/1910 Charles Thomas Charles Elizabeth Williams Felinganol Bryncroes Farm Labourer J Lodwick Davies
230 24/07/1910 Ellen Mary NK Eliza (Lizzie) NK/Williams NK/Lletty Bryncroes NK J Lodwick Davies
231 20/08/1910 Jane Ellen Thomas Mary Ellen Roberts Lletty Bryncroes Stonemason J Lodwick Davies
232 11/09/1910 Evan Robert Elizabeth Jones Bryntirion Bryncroes Farm Labourer J Lodwick Davies
233 26/02/1911 Ellen Griffith Jane Ann Jones 1 Tynllan Bryncroes Miner J Lodwick Davies
234 05/03/1911 Jane Ellen John Barbara Williams Bronheulog Brynmawr Llaniestyn Labourer J Lodwick Davies
235 23/07/1911 Owen John NK Mary NK/Roberts NK/Tanycastell Bryncroes NK J Lodwick Davies
236 10/09/1911 Maggie Ellen Henry Elizabeth Evans Pwllmaen Bryncroes Farm Servant J Lodwick Davies
237 08/04/1912 John Hughes Owen Laura Evans Gloddfa Nantllle(Plashufan) Quarryman J Lodwick Davies
238 23/06/1912 John Parry NK Margaret NK/Hughes NK/Penymynydd NK J Lodwick Davies
239 02/09/1912 Robert Owen Charles Elizabeth Williams Felinganol Bryncroes Farm Labourer J Lodwick Davies
240 19/09/1912 Mary John Gaynor Thomas Pendref Bryncroes Farm Labourer J Lodwick Davies
241 19/09/1912 Elizabeth John Gaynor Thomas Pendref Bryncroes Farm Labourer J Lodwick Davies
242 12/01/1913 John Griffith Jane Ann Jones 1 Tynllan Bryncroes Labourer J Lodwick Davies
243 13/03/1913 Gaynor Robert Catherine Williams Tyddyncorn Bryncroes Farmer J Lodwick Davies
244 13/03/1913 Ellen Robert Catherine Williams Tyddyn Corn Farmer J Lodwick Davies
245 21/09/1913 Gwilym Thomas William Robert Mary Parry 11 Cecil St Holyhead Baker J Lodwick Davies
246 21/12/1913 Catherine Anne NK Ellen NK/Roberts NK/Brynllan Bryncroes NK J Lodwick Davies
247 12/01/1914 Jane NK Catherine (Kate) NK/Thomas Tynrhos Bryncroes NK J Lodwick Davies
248 05/03/1914 William Samuel Rowland Catherine Owens 3 Tynllan Bryncroes Farm Labourer J Lodwick Davies
249 05/03/1914 Ellen Jane John Margaret Williams 4 Tynllan Bryncroes Farm Labourer J Lodwick Davies
250 17/05/1914 Margaret Anne NK Eliza (Lizzie) NK/Williams NK/Lletty Bryncroes NK J Lodwick Davies
251 18/05/1914 John NK Laura NK/Jones NK/Brynffynon Bryncroes NK J Lodwick Davies
252 11/10/1914 William NK Anne NK/Jones NK/2 Tynllan Bryncroes NK J Lodwick Davies
253 12/06/1915 Lewis John Margaret Williams 4 Tynllan Bryncroes Farm Labourer J Lodwick Davies
254 05/11/1915 Griffith David William Griffith Mary Jones Tanygofer Bryncroes Farm Labourer J Lodwick Davies
255 23/04/1916 Maggie Thomas Robert Catherine (Kate) Hughes Tynrhos Bryncroes Soldier J Lodwick Davies
256 17/09/1916 Eleanor Robert Anne Roberts Brynllan Bryncroes Traction Eng Driver J Lodwick Davies
257 17/12/1916 John John Edith Thomas Tynffos Bryncroes Farmer J Lodwick Davies
258 08/04/1917 Anne Robert Anne Williams Tynrhos Bryncroes Labourer J Lodwick Davies
259 22/04/1917 Jane Ellen Robert Ellen Hughes Tynbig Bryncroes Farm Labourer J Lodwick Davies
260 13/05/1917 Thomas NK Elizabeth NK/Jones NK/Pant Bryncroes NK J Lodwick Davies
261 08/07/1917 Evan William Catherine Jones Londdiffyg Farm Labourer J Lodwick Davies
262 31/01/1918 William Griffith William Griffith Mary Jones Tanygofer Bryncroes Farm Labourer J Lodwick Davies
263 07/04/1918 Ellen Anne NK Catherine NK/Hughes NK/1 Tynllan Bryncroes NK J Lodwick Davies
264 02/05/1918 Maggie Evan Ellen Griffith 3 Tynllan Bryncroes Farm Labourer J Lodwick Davies
265 09/05/1918 Janet Abraham Janet Jones Brondywydd Bryncroes Farmer J Lodwick Davies
266 09/05/1918 Mary Abraham Janet Jones Brondywydd Bryncroes Farmer J Lodwick Davies
267 19/05/1918 Elizabeth John Edith Thomas Tynffos Bryncroes Farmer J Lodwick Davies
268 11/08/1918 Catherine Ellen John Ellen Jane Roberts Croesfryn Bryncroes Postman J Lodwick Davies
269 18/08/1918 Elizabeth NK Ellen NK/Thomas NK/Tynffos Bryncroes NK J Lodwick Davies
270 25/08/1918 William John John Anne Roberts Caenewydd Llanfaelrhys Farmer J Lodwick Davies
271 16/02/1919 Ellen NK Catherine NK/Hughes NK/Pencoed Bryncroes NK J Lodwick Davies
272 08/03/1919 Abraham NK Margaret NK/Thomas NK/Penllech Bach Bryncroes NK J Lodwick Davies
273 14/04/1919 Maggie NK Margery NK/Jones NK/Tyntwll Bryncroes NK J Lodwick Davies
274 18/09/1919 Margaret John Gaynor Thomas Nith y gog Bryncroes Farm Servant J Lodwick Davies
275 18/09/1919 Jane John Gaynor Thomas Nith y gog Bryncroes Farm Servant J Lodwick Davies
276 19/08/1919 John NK Ellen NK/Thomas NK/Nith y gog Bryncroes NK J Lodwick Davies
277 27/09/1919 Evan John Anne Roberts Caenewydd Llanfaelrhys Farmer J Lodwick Davies
278 01/11/1919 Gaynor John Gaynor Thomas Nith y gog Bryncroes Farm Labourer J Lodwick Davies
279 15/03/1920 Margaret Ellen NK Laura NK/Jones NK/Brynffynon Bryncroes NK J Lodwick Davies
280 28/04/1920 Sydney Griffith Mary Williams Glwyd Motor Driver John Owen
281 14/07/1920 Gwilym John Margorie Williams 1 Tynllan Bryncroes Sailor John Owen
282 08/08/1920 Charles John Edith Thomas Tynffos Bryncroes Farmer John Owen
283 24/09/1920 Jennie Eirwen Owen Mary Jones-Roberts Glyn Bryncroes Grocer John Owen
284 17/10/1920 John John Janet Hughes Lletty Bryncroes Miner John Owen
285 27/02/1921 William (B) NK Ellen NK/Thomas NK/Tynrhos Bryncroes NK John Owen
286 10/04/1921 John Richard Robert Mary Hughes Lletty Isaf Bryncroes Labourer John Owen
287 08/05/1921 Eleanor Griffith Mary Williams Glwyd Bryncroes Motor Driver John Owen
288 21/11/1921 Ann Thomas Margaret Thomas Penllech Bach Bryncroes Farmer John Owen
289 24/07/1921 Norah Ida Frederick Elizabeth Bell 66 Ponsonby St Liverpool Gas Worker G Williams Rhiw
290 30/07/1921 Charles Evan Ellen Griffith 3 Tynllan Bryncroes Labourer G Williams Rhiw
291 28/08/1921 Lily Myra Owen Elizabeth Mary Jones-Roberts Glyn Bryncroes Watchmaker/Jeweller J Lodwick Davies
292 04/09/1921 Margarita Mary NK Jennie NK/Jones NK/Penmount NK G Williams Rhiw
293 11/09/1921 Gwen Ellen NK Catherine NK/Parry NK/Penbont Bryncroes NK G Williams Rhiw
294 05/11/1921 William John Edith Thomas Tynffos Farmer John Owen
295 18/02/1923 Hugh Robert Janet Ellen Roberts Muriau Bryncroes Labourer John Owen
296 11/03/1923 Hugh Evan Ellen Griffith 3 Tynllan Bryncroes Labourer John Owen
297 25/03/1923 Margaret Robert Jane Roberts Penmount Bryncroes Labourer John Owen
298 16/12/1923 Janet Thomas Margaret Thomas Penllech Bach Bryncroes Farmer John Owen
299 27/09/1925 Janet John Janet Hughes Bwlchyffordd Bryncroes Labourer John Owen
300 May 1925 Edwin(adopted) NK Ellen NK/Williams Parc y Brenin Bryncroes NK John Owen
301 18/12/1925 Thomas Arthur Robert Jane Roberts Ty Canol Galltraeth Labourer John Owen
302 23/05/1926 Mary William Elizabeth Jones Tanydwyffordd Bryncroes Labourer John Owen
303 30/05/1926 Gwen John Ellen Jones 4 Tynllan Bryncroes Labourer John Owen
304 24/04/1927 Thomas Thomas Jane Jones Longerrig Bryncroes Farmer John Owen
305 03/07/1927 Evan Griffith John Janet Hughes Bwlchyffordd Bryncroes Labourer John Owen
306 10/07/1927 Mary Catherine Robert Margaret Hughes Troedyrallt Bryncroes Labourer John Owen
307 26/02/1928 Lizzie May (B) NK Ruth NK/Roberts NK/Caer Sarn Bryncroes NK John Owen
308 19/08/1928 Glyn David Ellen Davies Gelliwig Gardens Gardener John Owen
309 09/06/1929 Elizabeth William Elizabeth Jones 3 Tynllan Bryncroes Labourer John Owen
310 04/08/1929 Rachel Evan John Jane Evans Bwlchyffordd Bryncroes Joiner John Owen
311 20/10/1929 Hugh David Ellen Davies Gelliwig Gardens Gardener John Owen
312 21/07/1929? Olwen (B) NK Mary NK/Griffith NK/Penmount Bryncroes NK John Owen
313 07/09/1930 Thomas Emyr (B) NK Mary Elizabeth NK/Roberts NK/Lletty Uchaf Bryncroes NK John Owen
314 31/08/1930 Mary Evan Margaret Williams Post Office Talysarn Postmaster John Owen
315 17/05/1931 Eluned Rhys Jane Jones Tanygraig Bryncroes Labourer John Owen
316 07/06/1931 Myrddin (B) NK Catherine Margaret NK/Roberts NK/Murpoeth Bryncroes NK John Owen
317 07/02/1931 Robert John Richard Ellen Williams Croesfryn Bryncroes Labourer John Owen
318 27/01/1931 Catherine Jane Thomas Mary Davies Tanydwyffordd Bryncroes Labourer John Owen
319 14/03/1932 Ellen Henry Laura Jones Shop Llan Bryncroes Farmer John Owen
320 16/04/1932 Ellen Jane (B) NK Catherine Anne NK/Griffiths NK/Penmount Bryncroes NK John Owen
321 16/04/1932 Gwilym William Margaret Jones 3 Tynllan Bryncroes Labourer John Owen
322 10/09/1932 Griffith Francis Thomas Ellen Griffith Pencruga Bryncroes Farmer John Owen
323 17/09/1932 Roy Morris Robert Margaret Hughes Refail Bryncroes Boot Repairer John Owen
324 10/12/1932 Griffith Arfon William Catherine Hughes 1 Tynllan Bryncroes Labourer John Owen
325 08/07/1932 William (B) NK Ruth NK/Roberts NK/Caer Bryncroes NK John Owen
326 11/10/1934 Sidney William Margaret Thomas Bwlchyffordd Bryncroes Labourer John Owen
327 14/04/1935 Robert Henry Laura Jones Shopllan Bryncroes Farmer John Owen
328 06/06/1935 Joan Mary Robert Jane Roberts Brithdir Garndolbenmaen Labourer John Owen
329 12/01/1936 Catherine Mary Jeremiah Griffith Eliza Ellen Hughes Maenhir Rhoshirwaen Labourer W Pierce Owen
330 12/07/1936 Neville Hughes Rhys Janet Jones Bwlch Ffordd Labourer R E Jones
331 03/09/1936 Elwyn Meirion Humphrey Annie Hughes Torbant Bryncroes Labourer R E Jones
332 03/09/1936 Eifiona Elizabeth Owen Jane Roberts Tan y Castell Bryncroes Labourer R E Jones
333 03/09/1936 Willie John Owen Jane Roberts Tan y Castell Bryncroes Labourer R E Jones
334 03/09/1936 Richard Evan Owen Jane Roberts Tan y Castell Bryncroes Labourer R E Jones
335 01/11/1936 Mair Roberts William Katie Hughes 1 Tynllan Bryncroes Labourer R E Jones
336 30/05/1937 Irene May Robert Ann Williams Lodge Bryncroes Labourer R E Jones
337 15/08/1937 John Gwilym Ellen Williams Tan Rallt Bryncroes Motor Driver R E Jones
338 22/08/1937 Ella Jeremiah Griffith Eliza Ellen Hughes Maenhir Farm Labourer J Evans
339 19/11/1937 Alice Owen Jane Roberts Tan y Castell Labourer R E Jones
340 21/02/1938 Robert Thomas Lewis Ellen Jones Penrhos Rhoshirwaen Labourer R E Jones
341 23/02/1938 Evan Evan Jane Jones Glasfryn Sarn Labourer R E Jones
342 22/05/1938 Emlyn Owen Robert Thomas Mary Jones Erw Grug Bryncroes Labourer R D Williams
343 16/10/1938 Rosalie Jane Jeremiah Griffith Eliza Ellen Hughes Maenhir Bryncroes Farm Labourer R D Williams
344 24/11/1938 Thomas Henry Laura Jones Shop Llan Bryncroes Labourer R D Williams
345 02/02/1939 William Harry Anne Jones Tynyffordd Labourer R D Williams
346 02/03/1939 Harry Richard Henry Laura Jones Shop Llan Labourer R D Williams
347 02/03/1939 Richard John Henry Laura Jones Shop Llan Labourer R D Williams
348 29/10/1939 Eirwen Augusta William Katie Hughes Pen Castell Isaf Labourer R D Williams
349 19/05/1940 Beryl Jeremiah Griffith Eliza Ellen Hughes Maenhir Farm Labourer R D Williams
350 19/09/1940 Jane Mary Owen Jane Catherine Roberts Castell Labourer R D Williams
351 06/04/1941 John Iestyn John Mary Ellen Roberts Pengroeslon Bach Labourer R D Williams
352 22/06/1941 John Raymond William Moore Nancy Jones Lodge General Labourer R D Williams
353 05/10/1941 Ann Harold Ida Williams 133 Booker Ave Liverpool Estate Agent R D Williams
354 26/03/1942 Gwyndaf Evan Elizabeth Hughes Shop Rhos Bryncroes Farm Labourer R D Williams
355 07/03/1943 Robert William Martha Elin Jones Tynllan Bryncroes Farm Labourer B J Davies
356 07/03/1943 William William Martha Jones Tynllan Bryncroes Farm Labourer B J Davies
357 07/03/1943 Martha Elin Richard Morris Margaret Roberts Tynllan Sailor B J Davies
358 09/01/1944 Eine Owen NK J C Roberts NK/Castell Bryncroes NK B J Davies
359 16/01/1944 Griffith Gwilym William Griffith Ellen Williams Troed yr Allt Labourer B J Davies
360 13/02/1943 Anita Audri William Nansi Jones Pencriga Rhoshirwaen Miner B J Davies
361 08/04/1945 Thomas Lewis NK Jane NK/Williams NK/Penmount Bryncroes NK B J Davies
362 08/04/1945 Hugh Vernon NK Jane NK/Williams NK/Penmount Bryncroes NK B J Davies
363 08/04/1945 Beril Elisabeth NK Jane NK/Williams NK/Penmount Bryncroes NK B J Davies
364 05/08/1945 Jean April William Nancy Jones Pengreigia Rhoshirwaen Labourer B J Davies
365 05/08/1945 Griffith Eric NK Lizzie NK/Hughes NK/Lon ddiffyg Uchaf NK B J Davies
366 04/11/1945 Robert Henry William Griffith Ellen Williams Troed yr Allt Labourer B J Davies
367 15/02/1946 Eirianon NK Jane Katrine NK/Roberts NK/Castell Bryncroes NK B J Davies
368 13/10/1946 Gerallt William Margaret Jones Criw Bryncroes Labourer B J Davies
369 13/10/1946 Magraret Eirene Hughie Wynne Julie Jones Criw Bryncroes Driver B J Davies
370 20/07/1947 Elisabeth Eflin William Nancy Jones Pencreigia Labourer B J Davies
371 17/07/1949 Elsie Wyn NK Jane Catherine NK/Roberts NK/Castell Bryncroes NK B J Davies
372 24/07/1949 Eryl Owen Robert Margaret Mary Parry Lon gerrig Bryncroes Farm Labourer B J Davies
373 28/08/1949 Elwyn Jones Thomas Jones Jane Thomas Tyr Dafydd Bryncroes Farmer B J Davies
374 04/09/1949 Ceinwen Myfanwy William Nancy Jones Pencreigia Bryncroes Labourer B J Davies
375 19/02/1950 Eifion Wynne Gwilym Lloyd Dorothy Jones 4 Tynllan Bryncroes Farm Labourer B J Davies
376 17/06/1950 Raymond NK Laura Jane NK/Roberts NK/Glwyd Bryncroes NK B J Davies
377 17/06/1951 Stephen Thomas Stephen Carol Doreen Lee Manchester Factory Labourer B J Davies
378 17/06/1951 Julie Elisabeth Hughie Wynne Julie Bernet Jones Kemlin Bryncroes Bus Driver B J Davies
379 17/06/1951 Anwen Evan Janett Ellen Roberts Haelfryn Bryncroes Farm Labourer B J Davies
380 12/08/1951 Rita Anwen William Magdalen Thomas Shop Rhos Bryncroes Sailor B J Davies
381 18/11/1951 William Morris William Griffith Nellie Williams Graig Eurig Farmer B J Davies
382 28/03/1952 Olwen Hughes Rhys Janet Jones Bwlch Ffordd Labourer T Bayley Hughes
383 22/06/1952 Ronald William Magdalen Thomas Shop Rhos Bryncroes Seaman T Bayley Hughes
384 17/08/1952 John Rhys Hugh Hughes Catherine Mary Jones Bwlch y Ffordd Bryncroes Joiner T Bayley Hughes
385 30/11/1952 Mair Hughes Dennis Gwen Catherine Jones Pen y groeslon Bryncroes Private Soldier T Bayley Hughes
386 15/08/1954 Ann Wyn Robert Olwen Roberts Tan y Maen Bryncroes Labourer T Bayley Hughes
387 29/08/1954 Richard Charles Thomas Jones Jane Thomas Tirdafydd Bryncroes Farmer T Bayley Hughes
388 03/06/1956 Ellen Margaret Tecwyn Mary Ellis Bryn Helyg Mynytho Labourer Robert Williams
389 07/10/1956 Glyn Myrddin Joan Mary Roberts Mur Poeth Bryncroes Postman Robert Williams
390 05/03/1957 Julia Elizabeth Thomas Elizabeth Evans Pengopa Bryncroes Farmer Robert Williams
391 05/03/1957 David Wyn NK Jane Catherine NK/Owen NK/Bryngoleu Rhiw NK Robert Williams
392 11/11/1956 Emlyn Richard Catherine Mary Williams Penllech Bach Bryncroes Builder Robert Williams
393 25/08/1957 Meirion Owen Emlyn Owen Elizabeth Jones Erw Grug Bryncroes Garage Hand Robert Williams
394 02/03/1958 Ruth William Mary Thomas 2 Tynllan Bryncroes NK Robert Williams
395 31/08/1958 Mai Owen Emlyn Owen Elizabeth Jones Erw Grug Bryncroes Garage Hand Robert Williams
396 26/04/1959 Richard Gareth Robert John Helena Emsyl Williams Troed yr Allt Bryncroes Welder/Blacksmith Robert Williams
397 21/02/1960 John Gwynfor William Mary Thomas 2 Tynllan Bryncroes NK Robert Williams
398 21/02/1960 Margaret Elizabeth NK Ellen NK/Hughes NK/1 Council Houses Bryncroes NK Robert Williams
399 21/02/1960 Edwen NK Catherine Mary NK/Williams NK/Penllech Bach Bryncroes NK Robert Williams
400 03/07/1960 Evan Johb Ifor Beuno Ellen Jane Lewis 6 Council Houses Bryncroes Labourer Robert Williams
401 20/11/1960 Gareth Robert Griffith Ella Parry Plas ym Mhenrhos Pwllheli Farm Worker Robert Williams
402 01/10/1961 Robert Aled Robert John Helena Emsyl Williams Troed yr Allt Bryncroes Blacksmith Robert Williams
403 26/02/1962 Ieuan Evan Janette Ellen Roberts Cae Newydd Bryncroes Farmer Robert Williams
404 26/02/1962 Jean Ann Evan Janette Ellen Roberts Cae Newydd Bryncroes Farmer Robert Williams
405 26/02/1962 William Hefin Thomas Elizabeth Evans 4 Council Houses Bryncroes Labourer Robert Williams
406 04/08/1963 Elizabeth NK Edith Ellen NK/Evans NK/4 Council Houses Bryncroes NK Robert Williams
407 13/12/1964 Susan Heddy NK Irene Margaret NK/Jones NK/7 Council Houses Bryncroes NK Robert Williams
408 20/12/1964 Hefina Robert John Helena Emsyl Williams 9 Cae Capel Tydweiliog Blacksmith Robert Williams
409 28/02/1965 Gwenda Mary NK Ruth NK/Thomas NK/2 Tynllan Bryncroes NK Robert Williams
410 04/04/1965 Jonathan NK Jane Mary Roberts NK/Croesfryn Bryncroes NK Robert Williams
411 17/04/1966 Nichola Jane Edgar Joseph Julia Elizabeth Nash 80 Poole Park Road Plymouth Royal Navy Robert Williams
412 20/11/1966 Helen Wyn Eifion Wyn Olwen Hughes Jones Glan Delyn Bryncroes Digger Driver Robert Williams
413 20/08/1967 Marian Ellen Thomas Ellis Edith Ellen Thomas Frondywydd Bryncroes Labourer Robert Williams
414 12/01/1969 Geraint Wyn NK Elsie Wyn NK/Jones NK/ Y Glwyd Bryncroes NK/Confectioner Robert Williams
415 09/02/1969 Gwyneth Wyn Eifion Wyn Olwen Hughes Jones Glan Delyn Bryncroes Digger Driver Robert Williams
416 09/02/1969 Geraint Wyn Eifion Wyn Olwen Hughes Jones Glan Delyn Bryncroes Digger Driver Robert Williams
417 13/07/1969 Griffith Owen William John Joan Elisabeth Jones Tangofer Bryncroes Labourer Robert Williams
418 09/11/1969 Beryl Wyn Thomas Ellis Edith Ellen Thomas Frondywydd Bryncroes Labourer Robert Williams
419 09/11/1969 Helen Mary Griffith John Mair Evans Nant Llanfaelrhys Farmer Robert Williams
420 22/11/1970 Medwyn Owen Emlyn Owen Elisabeth Jones Awelfor Bryncroes Fisherman Robert Williams
421 13/12/1970 Richard David William John Joan Elisabeth Jones Tangofer Bryncroes Labourer Robert Williams
Entries Per Page
Displaying Page of