Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
1 Thomas Williams Berthleci 14/01/1813 1w John Evans Tydweiliog
2 Catherine Parry Ty yn y lon 06/02/1813 81 John Evans Tydweiliog
3 Mary Jones Ty yn y Rhos (daug J and M Jones) 14/08/1813 6w John Owen Llaniestyn
4 Catherine Ellis Caerau Llanfihangel 13/09/1813 67 Robert Williams Rector
5 Anne Williams Bryn Llan 09/10/1813 42 Robert Williams Rector
6 Evan Williams Dyffryn (son John Wms) 19/01/1814 2 Robert Williams Rector
7 Solomon Roberts Penybryn Llaniestyn (son R Rbts) 05/02/1814 5 John Owen Llaniestyn
8 Jane Robert Scubor lon (wife Rd Rbts) 02/05/1814 26 John Evans Tydweiliog
9 John Ellis Caera Llanfihangel 11/06/1814 80 Robert Williams Rector
10 Margaret Jones Penrhos 09/11/1814 75 Robert Williams Rector
11 Robert Jones Bottwnog (son Humph/Catherine) 10/11/1814 1m Robert Williams Rector
12 John Williams Erw Llaniestyn 03/10/1815 74 Robert Williams Rector
13 Griffith Jones Gongl y Cae 20/10/1815 60 Robert Williams Rector
14 Margaret Jeffreys Cae Coch 29/04/1816 74 Robert Williams Rector
15 Anne Williams Cefn Du yn Yale 15/10/1816 55 Griffith Owen Curate
16 Jonnett Griffith Penybryn Meyllteyrn 15/10/1816 24 Griffith Owen Curate
17 Ellen Davies Tir du 18/11/1816 2w Griffith Owen Curate
18 Thomas Gth Williams Rectory 23/06/1817 4m John Owen Llaniestyn
19 Thomas Ellis Llangian 15/07/1817 12 Peter Williams Rector
20 Peter Williams Rectory 05/08/1817 35 John Owen Llaniestyn
21 Anne Jones School Bottwnog 12/08/1817 4 John Evans Tydweiliog
22 Elizabeth Ellis Congl y Cae 11/10/1817 71 John Evans Tydweiliog
23 Griffith Owen Bodnithoedd 16/02/1818 69 John Evans Tydweiliog
24 Catherine Williams Congl y Meinciau 04/07/1818 22 John Royle Curate
25 John James Tyn y Coed 29/07/1818 72 John Royle Curate
26 Lowry Edwards Ty Mawr 13/01/1819 1 John Royle Curate
27 Theophilus Ellis Tyn Llan Rhiw 24/04/1819 19 John Evans Tydweiliog
28 Catherine Ellis Carrog 14/05/1819 59 John Royle Curate
29 Evan (I) Griffith Beudy Newydd 26/05/1819 3m John Royle Curate
30 Griffith Owen Bodnithoedd 27/11/1819 3m John Royle Curate
31 Margaret Griffith Tyn y Coed Ty Mawr 29/04/1820 100 John Royle Curate
32 Marsley Griffith Tyn y Coed Trefaes Meyllteyrn 18/05/1820 73 John Royle Curate
33 Gaynor Jones Hendre Garn Madryn 30/01/1821 75 John Royle Curate
34 Robert Woolnough Bryn llan 01/06/1821 8m John Royle Curate
35 Gaynor Owens Cefdyn Ial 25/03/1822 35 John Evans Tydweiliog
36 Hugh Jones Dol y Cammau Llangian 01/06/1822 71 John Jones Curate
37 Ellen Owen Lone Coch 09/12/1822 73 Griffith Roberts Curate
38 Richard Hughes Congl y Maingeiau 02/01/1823 80 Griffith Roberts Curate
39 Catharine Charles Mur Serchog 12/02/1823 80 Griffith Roberts Curate
40 Griffith Williams Pont y Go Meyllteyrn 30/04/1823 19 Griffith Roberts Curate
41 Ellen Griffith Aipht Llangian 01/08/1823 9 Griffith Roberts Curate
42 John Evans Rwttan fawr 02/10/1823 93 Griffith Roberts Curate
43 William James Tan'r Allt 01/02/1824 66 Griffith Roberts Curate
44 Harry Thomas Berth Lecci 19/05/1824 10 Griffith Roberts Curate
45 Robert Jones Trevaes 29/07/1824 19 Griffith Roberts Curate
46 Robert Thomas Pentre Llwyd 22/07/1824 72 Griffith Roberts Curate
47 Ellin Griffith Pont y Go Meyllteyrn 09/08/1825 48 Griffith Roberts Curate
48 Margaret Pritchard Ty'n Donnen 11/04/1825 59 Griffith Roberts Curate
49 Jane Williams Pwllhely 17/12/1825 79 Griffith Roberts Curate
50 Void Void Void Void Void Void
51 John Thomas Congl y Cae 04/02/1826 7m Griffith Roberts Curate
52 Owen Williams Pwllhely 22/04/1826 72 T Evans Minister
53 Thomas Jones Ty'n Donnen 15/05/1826 14d Griffith Roberts Curate
54 John Jones Bottwnog 14/06/1826 3d Griffith Roberts Curate
55 Richard Williams Pont y Go 01/07/1826 55 Griffith Roberts Curate
56 Jane Jones Llain las Llangwnadle 29/08/1826 45 T Evans Minister
57 Anne Evans Rwttan fawr 06/10/1826 72 John Evans Tydweiliog
58 Elizabeth Thomas Rhyd Bach 21/10/1826 81 Griffith Roberts Curate
59 Richard Griffith Tre'r Chwiaid 28/11/1826 63 Griffith Roberts Curate
60 Mary Robert Yr Erw Llaniestyn 28/12/1826 85 Griffith Roberts Curate
61 Richard Thomas Pentre Llwyd 05/01/1827 4m Griffith Roberts Curate
62 William Pritchard Mur Serchog 02/02/1827 88 Griffith Roberts Curate
63 John Ellis (Rev) Rhiw Rectory 13/02/1827 28 Griffith Roberts Curate
64 John Arthur Voel Fawr Llanbedrog 21/04/1827 62 John Evans Tydweiliog
65 Ellen Jones Erw Llaniestyn 14/12/1827 42 John Evans Tydweiliog
66 Jane Roberts Voel Fawr Llanbedrog 22/03/1828 58 Griffith Roberts Curate
67 William Jones Rwttan bach 15/04/1828 1 John Evans Tydweiliog
68 Elizabeth Hughes Cefn Llanfair? Llanbedrog 17/05/1828 68 Griffith Roberts Curate
69 Cathrine Hughes Cefn Llanfair? Llanbedrog 17/01/1829 66 Griffith Roberts Curate
70 Griffith Robert Tyddyn Hen Llaniestyn 28/02/1829 68 John Evans Tydweiliog
71 Mary Robert Tyddyn Hen Llaniestyn 26/05/1829 70 John Evans Tydweiliog
72 Robert Jones Gwerthir Llangian 04/06/1829 10m Griffith Roberts Curate
73 Jane Jones Glansoch 17/11/1829 91 Griffith Roberts Curate
74 Richard William Cefn Gaer Bach Llaniestyn 09/02/1830 54 Griffith Roberts Curate
75 Dorothy Humphreys Bron Philip 13/02/1830 3 Griffith Roberts Curate
76 John Jones Barracks Llaniestyn 27/03/1830 54 Griffith Roberts Curate
77 William Griffith Bron ? Llaniestyn 10/07/1830 23 Griffith Roberts Curate
78 Sarah Owens Cefn Madryn Llaniestyn 23/06/1830 1 Griffith Roberts Curate
79 Elizabeth Jones Pwllheli 08/10/1830 33 Griffith Roberts Curate
80 Richard Roberts Tyn y Cae Llaniestyn 22/11/1830 84 Griffith Roberts Curate
81 Ellis Jones Caera Llanfihangel B 15/02/1831 61 Griffith Roberts Curate
82 Thomas Roberts Pentre'r Chwiaid 12/03/1831 20 Griffith Roberts Curate
83 Elizabeth Hughes Cae'r Mur Llaniestyn 04/05/1831 2w Griffith Roberts Curate
84 Anne Griffith Bryn Du Llangian 02/06/1832 52 Griffith Roberts Curate
85 William Pritchard Lon goch Meyllteyrn 29/06/1832 33 Griffith Roberts Curate
86 John Williams Dyffryn 08/01/1833 57 Griffith Roberts Curate
87 Elinor Hughes Y Graig 22/01/1833 79 Griffith Roberts Curate
88 Ellis Davies Rwttan bach 08/11/1833 32 D Williams Rector
89 Robert Roberts Tyn y Coed Meillteyrn 06/02/1834 78 D Williams Rector
90 John Roberts Gwttar Llaniestyn 15/04/1834 79 D Williams Rector
91 John Hughes Beudy Newydd Bryncroes 05/05/1834 58 John Evans Tydweiliog
92 Richard Williams Cefn Gaer Bach Llaniestyn 06/12/1834 2 D Williams Rector
93 John Thomas Carrog Bryncroes 11/12/1834 72 D Williams Rector
94 Elinor Morris Penybryn Llaniestyn 14/05/1835 44 D Williams Rector
95 Mary Rowland Tyn y Graig 11/06/1835 Inf John Evans Tydweiliog
96 Margaret Roberts Nyth y Drew Meyllteyrn 23/06/1835 5 D Williams Rector
97 John Jones Ty bwlcyn Llaniestyn 31/10/1835 10 D Williams Rector
98 John Thomas Cyttiau Llanfihangel 27/11/1835 72 John Evans Tydweiliog
99 Hugh Williams Llain las Llangwnadl 28/12/1835 49 D Williams Rector
100 William Griffith Bryn Mawr Llaniestyn 06/01/1836 5 D Williams Rector
101 John Williams Mur Serchog 31/08/1836 57 John Hughes Rector
102 William Hughes Rwttan Bach 08/12/1836 7 John Hughes Rector
103 Dorothy Roberts Efel Pont y Gof Meyllteyrn 15/12/1836 2 Hugh Jones Minister
104 Elizabeth Williams Llain Llwybr 03/05/1837 10w John Hughes Rector
105 William Williams Cae coch 15/01/1838 83 John Hughes Rector
106 John Ellis Tycanol Llandegwning 19/05/1838 69 John Evans Tydweiliog
107 Deborah Williams Tynyllan Llaniestyn 10/09/1838 61 John Hughes Rector
108 Sarah Jones Gallt y felin Llaniestyn 30/09/1838 1w John Hughes Rector
109 Jane Jones Tyndonen 17/11/1838 22 John Hughes Rector
110 Evan G Pugh Tyn y Coed Rhosfawr 12/03/1839 3w John Hughes Rector
111 Mathew Lewis Llangian 24/05/1839 89 John Hughes Rector
112 Anne Roberts Cae Caead 28/11/1839 84 John Hughes Rector
113 John Williams Rwttan bach 12/03/1840 56 John Hughes Rector
114 Jane Thomas Rhydyclafdy Llanfihangel 04/07/1840 80 John Hughes Rector
115 Elizabeth Ellis Mynydd Mynythoedd 18/09/1840 78 John Hughes Rector
116 Hugh Griffith Pig Street Llanbedrog 23/02/1841 56 John Hughes Rector
117 William Jones Pont y gof 18/03/1841 41 John Hughes Rector
118 Elizabeth Richards Tygwyn Llaniestyn 03/04/1841 2w John Hughes Rector
119 Griffith Griffiths Borthlecci 10/05/1841 3w John Hughes Rector
120 Margaret Humphrey Pentre Hwyad 07/10/1841 7 John Hughes Rector
121 William Jones Tanrallt late Murserchog 30/11/1841 25 John Hughes Rector
122 Mary Roberts Tyn y Graig 11/02/1842 74 John Hughes Rector
123 Meredith(alias Rbt) Ellis Mynydd Mynythoedd Llangian 09/05/1842 55 John Hughes Rector
124 Margery Williams Ty'n donen 14/01/1843 79 John Hughes Rector
125 Mary Thomas Lon goch Meyllteyrn 09/11/1843 71 John Hughes Rector
126 Jane Williams Caecoch 02/01/1844 70 John Hughes Rector
127 Mary Edwards Tir Du 30/05/1844 76 James James Minister
128 John Williams Cae coed 28/09/1844 44 John Hughes Rector
129 Mary Roberts Tyn lon Bryncroes 12/11/1844 78 John Hughes Rector
130 Richard Jones Garn Llaniestyn 16/12/1844 61 John Hughes Rector
131 Catharine Evans Tanrallt 24/12/1844 82 John Hughes Rector
132 William Jones Caerau Llanfihangel B 11/02/1845 NK Robert Jones Llaniestyn
133 William Ellis (Rev) Glasfryn Llanaelhaiarn 21/07/1845 81 John Hughes Rector
134 Mary Owen Ty hir formerly Bodlas 31/10/1845 87 John Hughes Rector
135 Ellis Roberts Pontygof 25/11/1845 63 John Hughes Rector
136 Ellen Thomas Berth y lecci 01/12/1845 66 John Hughes Rector
137 John E Williams Pwllheli 02/12/1845 1 John Hughes Rector
138 Sarah Griffith Cefn dyn Ial Meyllteyrn 14/04/1846 30 John Hughes Rector
139 Catharine Andrew Ty bach 14/05/1846 85 John Hughes Rector
140 John Williams Rhyd Goch 03/08/1846 73 John Hughes Rector
141 Catherine Ellis Penllech Uchaf Penllech 16/10/1846 22 John Evans Tydweiliog
142 Humphrey Prichard Bron Philip 19/01/1847 21 Robert Williams Rector
143 John Philips Penrhos 20/02/1847 4m Robert Williams Rector
144 Margaret Lewis Tymawr Llangian 28/05/1847 82 Robert Williams Rector
145 David Ellis Hendy Bottwnog 21/12/1847 77 John Evans Tydweiliog
146 William Thomas Pwllheli Workhouse 18/01/1848 75 Hugh Jones Minister
147 Richard Griffith Cefn dyn Ial Meyllteyrn 04/02/1848 66 Robert Williams Rector
148 Ebeneser Griffith Ty Mawr Bryncroes (died at) 21/02/1848 53 Robert Williams Rector
149 William Davies Pentre-whiad 31/08/1848 79 Robert Jones Llaniestyn
150 John Jones Rwttan 05/12/1848 NK Robert Jones Llaniestyn
151 Charles Ll Williams Clogwyn Abererch 29/10/1849 Inf D Pugh Minister
152 Void Void Void Void Void Void
153 Hugh Griffith Penyborth Bodferin 21/05/1849 29 Robert Jones Rector
154 Edward T Pugh Pwllheli 30/03/1850 9w Robert Jones Rector
155 Dorothy Humphrey Bron Philip 05/04/1850 19 Robert Jones Rector
156 John Ellis Bangor 11/04/1850 33 Robert Jones Rector
157 Catharine Williams Rhydgoch 19/10/1850 79 Robert Jones Rector
158 Void Void Void Void Void Void
159 Void Void Void Void Void Void
160 Void Void Void Void Void Void
161 Evan Williams Tanrallt 20/03/1851 69 Robert Jones Rector
162 Catharine Jones Penrhos 31/03/1851 67 Robert Jones Rector
163 John Williams Pwllheli Workhouse 10/05/1851 75 D S Evans Minister
164 William Ellis Pontygo Smithy 20/05/1851 21 Robert Jones Rector
165 Richard Humphrey Bron Philip 08/09/1851 29 Robert Jones Rector
166 Ellen Williams Tanrallt 27/11/1851 45 Robert Jones Rector
167 Void Void Void Void Void Void
168 Void Void Void Void Void Void
169 Jane Jones Ceira 22/07/1852 72 Robert Jones Rector
170 Griffith Jones Caerau 20/10/1852 71 Robert Jones Rector
171 Void Void Void Void Void Void
172 Void Void Void Void Void Void
173 Eleanor Williams Nyth y Driw 05/04/1854 85 Robert Jones Rector
174 Catharine Ellis Mynytho 08/07/1854 38 Robert Jones Rector
175 Eleanor Jones Llidiart y dwr 13/07/1854 3 Robert Jones Rector
176 Martha Williams Pont y gof 20/07/1854 1 Robert Jones Rector
177 Eleanor Jones Tanrallt Llangian 04/10/1854 1 Robert Jones Rector
178 Catharine Jones Tanrallt Llangian 30/10/1854 19 Robert Jones Rector
179 Thomas Robert (Humphreys?) Pentre whiad 12/11/1854 19 Robert Jones Rector
180 John Jones Cil llidiart 03/02/1855 79 Robert Jones Rector
181 Richard Williams Berthlwyd 15/02/1855 85 Robert Jones Rector
182 Elizabeth Williams Cae Towyn Llangian 02/10/1855 4m Robert Jones Rector
183 Void Void Void Void Void Void
184 Void Void Void Void Void Void
185 Ellen Jones Llainhir Llaniestyn 02/02/1856 13 Robert Jones Rector
186 Mary Ellis Penllyn Pwllheli 16/05/1856 80 Robert Jones Rector
187 Lowry Robert Cil llidiart 06/08/1856 84 Robert Jones Rector
188 Hugh Williams Tycapel Llaniestyn 28/10/1856 85 Robert Jones Rector
189 Elinor Griffith Berth Leci 20/11/1856 40 Robert Jones Rector
190 Margaret Griffith Tyddyn Hen 17/01/1857 74 Robert Jones Rector
191 Anne Richard Tyndonan 09/03/1857 55 Robert Jones Rector
192 Robert Roberts Graig 06/08/1857 22 Robert Jones Rector
193 Robert Parry Morfa Llanengan 14/01/1858 76 Robert Jones Rector
194 Ellen Griffith Penllech uchaf 15/01/1858 70 Robert Jones Rector
195 Catharine Williams Ty Capel Llaniestyn 13/02/1858 80 Robert Jones Rector
196 Ann Roberts Cae mur 25/03/1858 66 Robert Jones Rector
197 Ellinor Jones Bryngwdun Llangian 08/04/1858 26 Robert Jones Rector
198 Catharine Jones Cefn Rhos 22/05/1858 39 Robert Jones Rector
199 Robert Jones Workhouse 27/07/1858 54 Robert Jones Rector
200 Elizabeth Griffith Berth Leci 04/08/1858 15 Robert Jones Rector
201 Gaynor Jones Garn Madryn 11/08/1858 80 Robert Jones Rector
202 Griffith Evans Daeardy 16/11/1858 64 Robert Jones Rector
203 Anne Richards Bron Rhug 06/12/1858 77 Robert Jones Rector
204 Void Void Void Void Void Void
205 Jane Roberts Refal Pont y Gof 02/04/1859 67 Robert Jones Rector
206 Jane Jones Cytia Llanfihangel 09/04/1859 94 Robert Jones Rector
207 Thomas Jones Llainhir Llaniestyn 07/06/1859 47 Robert Jones Rector
208 Jane Jones Brynygwdyn Llangian 25/08/1859 30 Robert Jones Rector
209 Jane Jones Tynrhos fawr 29/09/1859 73 Robert Jones Rector
210 Anne Jones Tan ffordd Llaniestyn 31/10/1859 50 Robert Jones Rector
211 Hugh Roberts Cae Mur Llaniestyn 10/11/1859 75 Robert Jones Rector
212 Mary Jones Hendy Llaniestyn 01/01/1860 48 Robert Jones Rector
213 Evan Griffith Penllech uchaf 01/03/1860 78 Robert Jones Rector
214 Anne Richards Tyndonen 05/04/1860 6m Robert Jones Rector
215 Jane Jones Conglycae 25/05/1860 74 Robert Jones Rector
216 Jane Phillips Penrhos 29/05/1860 43 Robert Jones Rector
217 Mary Jones Hendugam 05/03/1861 15 James Rowland Rector
218 Jane Jones Trefaes 30/04/1861 11 James Rowland Rector
219 Thomas Ellis Berthleici 26/08/1861 84 James Rowland Rector
220 Robert Jones Hendy Gam 15/05/1861 9 James Rowland Rector
221 Jennett Williams Tyddyn Hen 19/09/1861 24 James Rowland Rector
222 Jane Roberts Tynlon 22/05/1862 59 James Rowland Rector
223 Evan Jones Bryngwdyn 12/07/1862 28 James Rowland Rector
224 Sarah Williams Pont y Gof 31/07/1862 45 James Rowland Rector
225 William Griffith Pwllheli 14/10/1862 84 James Rowland Rector
226 John Jones Penysgoeg Llanengan 07/08/1863 8 James Rowland Rector
227 William Davies Pentre Hwyaid 20/08/1863 46 James Rowland Rector
228 Robert Jones Penysgoeg 22/08/1863 4 James Rowland Rector
229 Laura Davies Pentre Hwyaid 20/05/1864 88 James Rowland Rector
230 Mary Roberts Bodgyri 05/11/1864 54 James Rowland Rector
231 Dorothy Owens Bodnithoedd 06/12/1864 69 James Rowland Rector
232 Jane Roberts Aberdaron 08/02/1865 66 James Rowland Rector
233 William Williams Tyddyn Hen 18/07/1865 68 John Owen Llaniestyn
234 Margret Jones Graig 29/03/1866 26 James Rowland Rector
235 John Jones Graig 29/03/1866 1w James Rowland Rector
236 Ellin Roberts Cefnrhos 16/04/1866 80 James Rowland Rector
237 Elizabeth Richard Cefngaerbach 16/06/1866 60 James Rowland Rector
238 Griffith Prichard Carnarvon 22/07/1867 84 James Rowland Rector
239 Owen Owen Bodnithoedd 26/08/1867 81 James Rowland Rector
240 Mary Williams Cae Mur 13/06/1868 75 James Rowland Rector
241 Hugh Jones Brynffynon Garn 25/08/1868 14 James Rowland Rector
242 Jane Jones Penygroes Garn 14/12/1868 83 James Rowland Rector
243 Robert Humphrey Pentre 18/01/1869 59 James Rowland Rector
244 Richard Jones Cefn y Gaer 04/06/1869 78 James Rowland Rector
245 Catharine Evans Daear Dy 30/11/1869 77 James Rowland Rector
246 Ellin Griffith Ty Gwyn Garn 13/12/1869 69 James Rowland Rector
247 Richard Roberts Tynlon 30/12/1869 78 James Rowland Rector
248 Hugh Williams Caecaead 25/01/1870 27 James Rowland Rector
249 Richard Williams Berthlwyd 03/02/1870 65 James Rowland Rector
250 Robert Griffith Tyddyn Hen 12/02/1870 71 James Rowland Rector
251 John Williams Dyffryn 03/04/1870 73 James Rowland Rector
252 Mary Owen Cottage Hill 04/06/1870 41 James Rowland Rector
253 Laura Williams Daeardy 05/07/1870 1 James Rowland Rector
254 Jane Jones Bryngwdyn 15/10/1870 78 James Rowland Rector
255 Humphrey Jones Taidwr 02/11/1871 87 James Rowland Rector
256 Ellin Griffith Congl Cae 15/04/1872 84 James Rowland Rector
257 Elizabeth Williams Typella Garn 11/03/1873 76 James Rowland Rector
258 Griffith Jones Pont y Gof 27/03/1873 51 James Rowland Rector
259 Mary Williams Longoch 22/04/1873 75 James Rowland Rector
260 Griffith Williams Cae Towyn Mynytho 24/05/1873 5 James Rowland Rector
261 Thomas Phillips Penrhos 01/09/1873 57 James Rowland Rector
262 Griffith Phillips Bwlch y Groes Isa 24/12/1873 2m James Rowland Rector
263 Margaret Williams Dyffryn 26/12/1873 72 James Rowland Rector
264 Thomas Williams Llidiarda 17/02/1874 16 James Rowland Rector
265 Catharine Jones Beudy Newydd 20/02/1874 2 James Rowland Rector
266 Henry Jones Caello 30/03/1874 32 James Rowland Rector
267 Laura Williams Daeardu 25/04/1874 7m James Rowland Rector
268 Richard Griffith Ty Gwyn Garnfadryn 29/04/1875 76 James Rowland Rector
269 John Jones Nanhoron Isa 05/02/1876 81 James Rowland Rector
270 Sidney Williams Berthlwyd 21/02/1876 85 James Rowland Rector
271 John Evans Workhouse 04/04/1876 89 James Rowland Rector
272 Robert Jones Penscois 23/05/1876 50 James Rowland Rector
273 Laura Jones Murserchog 30/11/1876 56 James Rowland Rector
274 Mary Williams Llidiardau Aberdaron 30/12/1876 4 James Rowland Rector
275 Thomas Jones Congl y Cae 22/01/1877 91 James Rowland Rector
276 Ellen Roberts Cefnrhos 09/05/1877 23 Jenkin Davies Rector
277 Evan Jones High Street Carnarvon 29/06/1878 NK Jenkin Davies Rector
278 Anne Williams Tyddyn Hen Llaniestyn 27/11/1878 79 Jenkin Davies Rector
279 Ellen Thomas Pentre 08/01/1879 66 Jenkin Davies Rector
280 John Griffith Tyddyn Hen Llaniestyn 15/04/1879 82 Jenkin Davies Rector
281 Mary Humphreys Pentre Bottwnog 10/07/1879 74 Jenkin Davies Rector
282 Owen Owens Cottage Hill 11/07/1879 29 Jenkin Davies Rector
283 William Prichard Cerfngaerbach 07/11/1879 76 Jenkin Davies Rector
284 Ellen Prichard Pwllheli 26/06/1880 50 Jenkin Davies Rector
285 Arthur W Bryan Plasgwyn Bottwnog 30/08/1880 5w Jenkin Davies Rector
286 Anne Thomas Penygroes 29/10/1880 6 Jenkin Davies Rector
287 Mary Williams Caertywyn Llanbedrog 20/01/1881 51 Robert Williams Caertywyn
288 Ellen Jones Ty Capel Tyndonen 23/01/1881 74 Jenkin Davies Rector
289 Rebecca Williams Brynmawr 26/04/1881 84 Jenkin Davies Rector
290 Jane Williams Penlon 10/06/1881 81 Jenkin Davies Rector
291 Jane Jones Pontygof 26/10/1881 84 Jenkin Davies Rector
292 Griffith Jones Caello Bottwnog 10/11/1881 80 Jenkin Davies Rector
293 Robert Williams Caecanad Bottwnog 08/04/1882 78 Jenkin Davies Rector
294 John Williams Daeardy 02/02/1883 3 Jenkin Davies Rector
295 Richard Hughes Post Office Bottwnog 24/02/1883 35 Jenkin Davies Rector
296 Evan Griffith Almshouse Bangor 26/03/1883 74 Jenkin Davies Rector
297 John E Jones Brynygwdyn 16/04/1883 13m Jenkin Davies Rector
298 Barbara Jones Tir du 08/03/1884 11m Jenkin Davies Rector
299 Ellen Jones Tir du 19/03/1884 2 Jenkin Davies Rector
300 Laura Williams Caertywyn Llanbedrog 08/08/1884 19 Jenkin Davies Rector
301 John Owen Bodnithoedd 04/11/1884 52 Jenkin Davies Rector
302 Margaret Jones Rhydgoch 17/03/1885 77 J C Davies Minister
303 Owen Williams Pentre Bottwnog 01/05/1885 77 J C Davies Minister
304 Thomas Williams Lon Goch Meyllteyrn 06/05/1885 84 J C Davies Minister
305 Ann Roberts Efail Pont y Gof 23/06/1885 67 J Parry Minister
306 Richard Williams Daeardy 07/07/1885 50 J Parry Minister
307 Hugh Jones Muriau Llangwnadle 12/11/1885 80 E P Howell Minister
308 Ann Williams Pentre Hwyaid 01/01/1886 83 David Owen Minister
309 John Williams Brynhyfryd Llaniestyn 16/01/1886 82 David Owen Minister
310 Griffith Owen Bodnithoedd Meyllteyrn 06/03/1886 63 E P Howell Minister
311 Griffith R Jones Glanrhyd Bottwnog 23/04/1886 2 David Owen Minister
312 Dora Williams Caertywyn Llangian 05/03/1887 13 D M Jones Curate
313 Jane Jones Caerllo Llangian 18/03/1887 79 D M Jones Curate
314 Thomas Williams Berth Aur Penllech 11/04/1887 59 John Daniel Curate
315 Elizabeth Jones Pwllheli Workhouse 03/09/1887 67 John Daniel Curate
316 Thomas Ellis Aber House Aber 30/01/1888 71 John Daniel Curate
317 Catherine Griffiths Trefaes Meyllteyrn 18/07/1889 63 Jenkin Davies Rector
318 Griffith Jones Rhydgoch 21/11/1889 78 John Daniel Curate
319 Griffith Roberts Almshouses Bangor late Bodygai 24/12/1889 78 Jenkin Davies Rector
320 Ann Humphreys Pentre Bottwnog 11/01/1890 47 John Daniel Curate
321 Robert H Ford Bronhyfryd Brynmawr 02/07/1891 3m John Daniel Curate
322 Margaret Jones Ty Newydd 09/07/1891 10m John Daniel Curate
323 May Gazdar Rectory 01/08/1891 15 John Daniel Curate
324 John W Jones Tir du 27/08/1891 11 John Daniel Curate
325 Mary Goodman Pantywenol Llangian 28/05/1892 7 Jenkin Davies Rector
326 John Goodman Pantywenol 25/06/1892 4 Jenkin Davies Rector
327 Ismael Jones Rwttan 29/08/1892 2m Jenkin Davies Rector
328 Robert Jones Pencoed Bryncroes 23/11/1892 23 Jenkin Davies Rector
329 Catherine Jones Muriau Llangwnadle 21/12/1892 71 Jenkin Davies Rector
330 Thomas James Post Office Sarn 27/11/1893 68 Jenkin Davies Rector
331 Ellen Jones Caerllo Bottwnog 12/01/1894 57 Jenkin Davies Rector
332 William T Jones Wyddgrug Llandudwen 24/01/1894 8 Jenkin Davies Rector
333 John Thomas Pont y Gof Bottwnog 26/06/1894 29 Jenkin Davies Rector
334 Richard Williams Berthllwyd 04/04/1895 63 Richard Griffith
335 Laura Jones Penysgoits Llangian 09/07/1895 69 Jenkin Davies Rector
336 Elizabeth Jones Cefn ? Llaniestyn 24/09/1895 75 Jenkin Davies Rector
337 Catherine Jones Penysgoits Llangian 26/09/1895 43 Jenkin Davies Rector
338 Hannah Roberts Gilfach Llaniestyn 02/10/1895 7 Jenkin Davies Rector
339 Gwen Roberts Gilfach Llaniestyn 12/10/1895 10 Jenkin Davies Rector
340 Mary Williams Berthaur Penllech 16/03/1896 62 Jenkin Davies Rector
341 William Roberts Brynhynog Bach 05/05/1896 15 Jenkin Davies Rector
342 Evan Jones Tir du 15/08/1896 55 Jenkin Davies Rector
343 Jane Jones Brynffynon Llaniestyn 12/03/1897 42 Jenkin Davies Rector
344 Robert Williams Glanrhyd Bottwnog 14/05/1897 36 Jenkin Davies Rector
345 Ellis Roberts Refail Pont y Gof 02/06/1897 Jenkin Davies Rector
346 William Roberts Ty Uchaf Llanfihangel 05/02/1898 Jenkin Davies Rector
347 Mary Roberts Btynhynog Bach Bryncroes 30/10/1897 Jenkin Davies Rector
348 John Jones Tyncelyn Llandwrog 23/02/1898 Jenkin Davies Rector
349 John Jones Tynyberllan Llaniestyn 24/03/1898 David Owen Minister
350 Jane Williams Pentref 25/07/1898 Anthony Davies Rector
351 Elizabeth Roberts Refail Pont y Gof 29/09/1898 Anthony Davies Rector
352 Theophilus Roberts Refail Pont y Gof 25/11/1899 Anthony Davies Rector
353 Sydney Owen Bodnithoedd Meyllteyrn 28/11/1899 E P Howell Minister
354 Sarah Jones Tynewydd Bottwnog 28/11/1899 Anthony Davies Rector
355 William Jones Penysgoits Llangian 26/04/1900 Anthony Davies Rector
356 Ellen Jones Rwttan 09/08/1900 Anthony Davies Rector
357 Owen Owens Union Workhouse(buried Meyllteyrn) 19/01/1901 81 Anthony Davies Rector
358 Jannett Griffith Berthlwyd 18/05/1901 66 Anthony Davies Rector
359 Owen Jones Hyfrydle Llaniestyn 04/06/1901 72 Anthony Davies Rector
360 Esther Williams Pentre Bottwnog 24/12/1901 47 Anthony Davies Rector
361 Ellen Goodman Gatewen Tydweiliog 05/06/1902 42 D T Davies/T E Owen
362 Jane Jones Pencoed Bryncroes 16/07/1903 64 Thomas E Owen Rector
363 Sarah Griffith Foel Dinas Llaniestyn 23/02/1904 1m Thomas E Owen Rector
364 Elizabeth Roberts Tyuchaf Rhydyclafdy 13/02/1905 86 M J Manley/T E Owen
365 Elizabeth L James Victoria Temperance Sarn 08/03/1905 73 Thomas E Owen Rector
366 Abram Jones Tynewydd Bottwnog 13/04/1905 20 Thomas E Owen Rector
367 Griffith Jones Lon Bryncroes 11/07/1905 73 Thomas E Owen Rector
368 Robert Evans Tynewydd Brynmawr 02/09/1905 85 J Davies/T E Owen
369 No Name Griffith Glanrafon Llangian (d Rbt and Marg) 21/04/1906 1d No Ceremony
370 Griffith Williams Glanrhyd Bottwnog 10/11/1906 23 Thomas E Owen Rector
371 William Jones Tyuchaf Sarn 15/11/1906 69 Thomas E Owen Rector
372 Mary Pritchard Penbodlas Llaniestyn 14/05/1907 55 Thomas E Owen Rector
373 Catherine Williams Daeardy Bottwnog 24/05/1907 72 Thomas E Owen Rector
374 Robert Hughes Penrhos Bottwnog 30/07/1907 78 Thomas E Owen Rector
375 Ellinor Thomas Pont y Gof 07/08/1907 78 Thomas E Owen Rector
376 William Griffith Berthlwyd 28/01/1908 75 Thomas E Owen Rector
377 Catherine Roberts Nant Sellar 02/04/1909 66 Thomas E Owen Rector
378 Janet Philips Penrhos Bottwnog 31/03/1910 80 Thomas E Owen Rector
379 Catherine Jones Hyfrydle Llaniestyn 17/06/1910 74 Thomas E Owen Rector
380 John Jones Rwttan 01/10/1910 64 Thomas E Owen Rector
381 Ann Evans Tairlon Meyllteyrn 07/06/1911 85 Thomas E Owen Rector
382 Thomas Hughes Lodge Mynytho 07/05/1912 58 W S Williams Rector
383 Samuel Goodman Gatewen Llaniestyn 04/06/1912 51 W S Williams Rector
384 Jane E Roberts Coed y Fron Llangian 07/06/1912 40 W S Williams Rector
385 Margaret Thomas Tirdu Bottwnog 23/07/1912 61 W S Williams Rector
386 Jane E Roberts Brynhyfryd Rhydyclafdy 22/02/1913 8m W S Williams Rector
387 Elizabeth Williams Caerau Llanfihangel 02/01/1914 77 W S Williams Rector
388 Robert Jones Bronphylip 11/06/1915 75 W S Williams Rector
389 Robert Williams Bodlas Llanfihangel 25/06/1915 69 W S Williams Rector
390 Hugh W Jones Rwttan 15/11/1915 35 W S Williams Rector
391 Jane Thomas Caermur Llaniestyn 02/06/1916 11 W S Williams Rector
392 Dora Thomas Caermur Llaniestyn 21/07/1916 19 W S Williams Rector
393 Lewis Roberts Brynhunog Bach 14/03/1917 73 W S Williams Rector
394 Catherine Jones Bronphylip Bottwnog 11/03/1917 79 W S Williams Rector
395 William Williams Caerau Rhydyclafdy 18/01/1918 62 W S Williams Rector
396 Thomas Owen Tygwyn Bottwnog 20/02/1918 80 W S Williams Rector
397 Lewis G Lewis Bodlas Llanfihangel 05/06/1918 62 W S Williams Rector
398 Sarah Griffith Murserchog Bottwnog 07/11/1918 59 W S Williams Rector
399 Jane Pritchard Cefngaer Bach Llaniestyn 22/11/1918 70 W S Williams Rector
400 Jane Jones Rhydgoch Llaniestyn 08/05/1919 74 W S Williams Rector
401 Jane Jones Tynyberllan Llaniestyn 17/05/1919 82 W S Williams Rector
402 Catherine Owen Ty gwyn Bottwnog 25/03/1920 73 W S Williams Rector
403 Griffith Jones Caerllo Bottwnog 28/01/1921 69 W S Williams Rector
404 Martha Jones Pontygof Bottwnog 03/05/1922 82 W S Williams Rector
405 Elizabeth E Hughes Tanybwlch Mynytho 19/08/1922 18 W S Williams Rector
406 Catherine Jones Rhydgoch Bottwnog 28/02/1923 79 W S Williams Rector
407 Jane Williams Pandy Saethon Llangian 12/01/1924 59 D Morris Jones Rector
408 Jane Jones Caerllo Bottwnog 27/02/1924 70 D Morris Jones Rector
409 Sarah E Jones Tynewydd Llanfihangel 20/06/1924 4m D Morris Jones Rector
410 Griffith Roberts Nant Cellar 07/11/1924 82 D Morris Jones Rector
411 Morgan Jones Tynewydd Bottwnog 17/10/1925 69 D Morris Jones Rector
412 James Pritchard Cefn Gaer Bach Llaniestyn 09/07/1926 79 D Morris Jones Rector
413 Ann Roberts Refail Uchaf 28/01/1927 79 D Morris Jones Rector
414 Ann Williams Caerau Llaniestyn 20/04/1927 79 D Morris Jones Rector
415 William Pritchard Congl Cae Llaniestyn 19/05/1927 36 D Morris Jones Rector
416 Griffith Roberts Tanrallt Bottwnog 16/03/1927 25 D Morris Jones Rector
417 Jane Lewis Bodlas Llaniestyn 29/10/1927 65 D Morris Jones Rector
418 Jeanie Williams Murserchog Bottwnog 29/12/1927 38 D Morris Jones Rector
419 William Evans Caerau Llanfihangel 30/01/1928 55 D Morris Jones Rector
420 Ann Williams Graig Llanaelhaiarn 07/02/1928 74 D Morris Jones Rector
421 Ann Williams Bodlas Llaniestyn 10/02/1928 74 D Morris Jones Rector
422 Jemimah Owen Minafon Bottwnog 19/02/1928 78 D Morris Jones Rector
423 Robert Griffith Glanrafon Llangian 19/10/1928 70 D Morris Jones Rector
424 Ann Roberts Trefaes Sarn 06/04/1928 63 D Morris Jones Rector
425 Laura E Griffith Cefnrhos Bottwnog 10/06/1929 14m D Morris Jones Rector
426 Mary Williams Pentre Bottwnog 11/06/1929 NK D Morris Jones Rector
427 Evan Williams Ty Capel Nant Llangian 04/03/1930 75 D Morris Jones Rector
428 Jane Jones Rwttan Bottwnog 15/11/1932 32 D Morris Jones Rector
429 Hugh Hughes Sarn Fawr Cottage Sarn 21/11/1923 57 D Morris Jones Rector
430 Humphrey Williams Mur Mawr Bryncroes 05/07/1933 65 D Morris Jones Rector
431 Griffith Roberts Refael Pontygof 28/06/1934 78 D Morris Jones Rector
432 Sarah Jones Ty Newydd Bottwnog 18/03/1936 78 J Evans Rector
433 Richard owen Minafon Bottwnog 22/04/1936 85 J Evans Rector
434 William Williams Longoch Sarn 16/05/1936 77 J Evans Rector
435 Sarah Williams Moelwyn St Davids Rd Carnarvon 01/10/1936 73 S O Tudor
436 Catherine Parry Glanrhyd Bottwnog 21/08/1937 60 J Evans Rector
437 Robert W Griffith Shop Newydd Cottage Sarn 11/03/1937 63 J Evans Rector
438 Thomas Phillips Penrhos Bottwnog 25/06/1938 73 J Evans Rector
439 Margaret E Griffiths 3 Penbodlas Llaniestyn 05/07/1938 4m J Evans Rector
440 No Name Griffith Hendy Llaniestyn (still born Kate) 23/08/1938 J Evans Rector
441 No Name Jones Tynewydd Bottwnog (still born T+K) 05/08/1940 J Evans Rector
442 Mary Griffith Brynllan Bottwnog 19/10/1940 58 J Evans Rector
443 Laura Hughes Pantglas Mynytho 08/04/1941 51 J Evans Rector
444 No Name Griffiths 1 Penbodlas (still born E R + L J) 10/06/1941 J Evans Rector
445 Catherine Williams Llys Awel Nevin 20/09/1941 76 J Evans Rector
446 John R Jones Pensgoits Mynytho 12/06/1942 74 J Evans Rector
447 Morris Griffith Murserchog Bottwnog 06/01/1943 88 J Evans Rector
448 Griffith Williams Murserchog Bottwnog 08/06/1943 71 J Evans Rector
449 Thomas Jones Ty Newydd Bottwnog 01/07/1943 46 J Evans Rector
450 Ellin Thomas Caermur Llaniestyn 21/12/1943 80 J Evans Rector
451 Hugh M Jones Penygroeslon (buried Llandegwning) 20/05/1944 83 J Evans Rector
452 Margaret Griffiths Penygroes Sir Fon 24/02/1945 83 J Evans Rector
453 No Name Griffiths Penybodlas (still born E R + LJ) 28/04/1945 No Ceremony
454 Ellen Hughes Tanybwlch Mynytho 21/09/1945 83 J Evans Rector
455 John Williams Pentre Mynytho 22/01/1946 80 J Evans Rector
456 William Williams Pandy Mynytho 27/07/1946 82 J Evans Rector
457 Griffith Roberts Trefaes Sarn 22/01/1947 84 B J Davies Curate
458 John Williams Lon Goch Sarn 12/01/1947 85 B J Davies Curate
459 Eirwyn H Thomas Frondywydd Bryncroes 15/04/1947 3 B J Davies Curate
460 Ellis Thomas Caermur Llaniestyn 01/11/1947 81 B J Davies Curate
461 John Evans Rectory Bottwnog 27/01/1948 72 B J Davies Curate
462 Ellis Roberts Meadows Llanfyllin 11/02/1948 86 B J Davies Curate
463 Richard W Griffith Berthlwyd Bottwnog 25/02/1948 78 B J Davies Curate
464 Robert Roberts Isgraig Sarn 19/06/1948 79 E J Roberts Rector
465 Arthur Newman Brynllan Stores Bryncroes 31/12/1948 42 E J Roberts Rector
466 William Griffith Rhydybengan Bottwnog 06/07/1949 68 E J Roberts Rector
467 Owen Jones Minafon Llaniestyn 10/02/1950 71 B J Davies Curate
468 Morris Griffith Brynllan Bottwnog 13/03/1951 78 E J Roberts Rector
469 Margaret Griffith Berth Lwyd Bottwnog 27/04/1951 75 B J Davies Curate
470 Huw Jones Ty Uchaf Sarn 19/09/1953 73 J H Vevar Rector
471 Ellen Hughes Gwenallt Aberdaron 12/10/1953 77 J H Vevar Rector
472 Jane Jones Pensgoits Mynytho 29/03/1956 71 J H Vevar Rector
473 Catherine Roberts Trefaes Sarn 13/01/1958 90 J H Vevar Rector
474 Robert Jones Ty Newydd Rhydyclafdy 10/10/1959 64 J H Vevar Rector
475 Edith W Williams Bryn Hyfryd Bottwnog 16/12/1963 68 J H Vevar Rector
476 Alison E Blaymires Rhydybengan Bottwnog 04/03/1964 54 J H Vevar Rector
477 John M Griffith Ynys Mynytho 21/10/1964 79 J H Vevar Rector
Entries Per Page
Displaying Page of