Cyn 1752 newidiwyd rhif y flwyddyn drosodd ar Fawrth 25ain. 1752 oedd y flwyddyn gyntaf i Ionawr 1af fod yn ddiwrnod cyntaf y flwyddyn.
Daeth hyd i fod fel canlyniad i Ddeddf Calendr 1751. Felly, y diwrnod ar ôl 31ain o Ragfyr 1751 oedd Ionawr 1af 1752. Oherwydd hyn roedd 1751 yn flwyddyn fyrach na'r arferol.

Before 1752, the year number changed over on March 25th (Lady day). The year 1752 was the first year that January 1st was the first day of the year.
The Calendar Act of 1751 changed this, so that the day after 31 December 1751 was 1 January 1752. As a consequence, 1751 was a short year - it ran only from 25 March to 31 December.

Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • NOTES - Nodiadau / Notes
  • H - Hanes / History
ID
DATE
NAME
SURNAME
ABODE
NOTES
H
1 16/03/1745 Elizabeth Roberts Penmaen beuno
2 26/06/1746 Jane Jones Miller's Daughter
3 17/08/1746 Jane Williams Nant
4 09/10/1746 Griffith Son of Charles Griffith and Anne Lloyd
5 16/10/1746 Margaret John Wife of Evan Jeffrey (also Elizabeth his daughter)
6 16/10/1746 Elizabeth Daughter of Evan Jeffrey and Margaret
7 16/11/1746 Robert Humphrey Penmaen
8 25/11/1746 Anne Robert Roger
9 25/11/1746 Elizabeth Widow of Richard Hughes
10 28/12/1746 Margaret Davies Glan y Gors
11 05/02/1746 Ellis William Thomas Poor Labourer
12 01/03/1746 Ellen Morris
13 11/08/1747 William Son of William Pritchard and Catherine
14 18/12/1747 Mary Owen
15 21/02/1747 Robert Roger
16 10/03/1747 Griffith Jones Surgeon
17 25/04/1749 John Parry Old Soldier Pensioner
18 30/05/1749 William Williams Cooper
19 11/06/1749 Ellin Griffith Infant
20 14/01/1749 Margaret Roberts Infant
21 16/09/1750 Catherine Jones Infant
22 18/09/1750 Mary Roberts Married Woman
23 30/09/1750 Robert Ellis Infant
24 07/07/1751 Robert John Infant
25 07/04/1752 Catherine Williams
26 30/08/1752 Richard Gwendy Son of William Pritchard and Catherine
27 05/01/1753 Cadwalader Jones Rev
28 15/08/1753 Margaret William
29 16/11/1753 Griffith Charles Child
30 24/05/1754 William Wynn Sir Knight
31 30/05/1754 Ellin Griffith
32 26/09/1754 John Roberts Highslide JS
33 04/01/1755 Robert and brother Jones
34 09/01/1755 Ellis Owen
35 24/01/1755 John Robert Labourer
36 02/10/1755 Ellin Roderick
37 16/04/1756 Mary Jones
38 25/09/1757 Catherine Hughs
39 13/02/1758 William Ellis
40 31/03/1758 Charles William
Entries Per Page
Displaying Page of