Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • H - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
H
1 Evan Jones Garth Eryr 05/04/1813 90 Edward Davies
2 Margaret Jones Tan y Garth 30/05/1813 38 Edward Davies
3 Margaret Williams Yr Allt 07/06/1813 63 Edward Davies
4 Owen Thomas Llanrwst 28/07/1813 4 Edward Davies
5 Ruth Evans Tyn y Bryn 27/09/1813 2 Edward Davies
6 Miriam Owen Tyn y Ffynnon 26/10/1813 7 Edward Davies
7 William Jones Gelli Benlo 10/11/1813 2 Edward Davies
8 Evan Jones Ty Newydd 01/01/1814 1 Edward Davies
9 Roger Williams Gallt y Rhiw 08/01/1814 2 Edward Davies
10 Hugh Hughes Avon Las 21/02/1814 30 Edward Davies
11 Anne Hughes Avon Las 28/02/1814 1 Edward Davies
12 Jane Edwards Ty'n Merddun 25/03/1814 82 Edward Davies
13 Morris Roberts Erw Llochwyn 06/05/1814 75 Edward Davies
14 Sarah Jones Gylinnog 25/05/1814 52 Edward Davies
15 Evan Williams Gylinnog 04/06/1814 81 Edward Davies
16 William Evans Cae Gwyn 21/09/1814 61 Edward Davies
17 Cadwaladr Davies Cwm Dreiniog 09/11/1814 76 Edward Davies
18 Margared Lloyd Greffyn 15/11/1814 26 Edward Davies
19 David Evans Garth Eryr 17/11/1814 3 Edward Davies
20 Robert Thomas Ty'n yr Ardd 07/03/1815 82 Edward Davies
21 Robert Owen Bodgynwyd 24/03/1815 75 Edward Davies
22 Catherine Owen Penybont 23/05/1815 1 Edward Davies
23 William Griffith Ty Uchaf 02/09/1815 1 Edward Davies
24 Robert Williams Pen'rallt 23/10/1815 72 Edward Davies
25 Catherine Edwards Rhiwgri 23/05/1816 76 Edward Davies
26 Elinor Roberts Dolduwaenydd 19/10/1816 1 Edward Davies
27 Alice Williams Rhiwgoch 06/11/1816 16 Edward Davies
28 Ann Jones Ty Mawr 20/11/1816 66 Edward Davies
29 Alice Roberts Ty Uchaf 08/02/1817 45 Edward Davies
30 William Roberts Ty Uchaf 14/02/1817 1 Edward Davies
31 Hugh Simon Afon Las 28/03/1817 81 Edward Davies
32 Eliazer Roberts Ty Mawr 14/05/1817 8 Edward Davies
33 John Roberts Ty Isaf 20/08/1817 24 Edward Davies
34 Thomas Williams Trawsafon 01/10/1817 62 Edward Davies
35 Margaret Evans Ty du 06/11/1817 86 Edward Davies
36 Evan Owen Coetmor 10/11/1817 46 Edward Davies
37 Margaret Parry Tyn y Bryn 13/04/1818 79 Edward Davies
38 John Charles Bwlch Gwyn 10/06/1818 43 Edward Davies
39 Jemima Jones Ty Newydd 18/07/1818 1 Edward Davies
40 Roger Roberts Tan'rallt 19/08/1818 26 Edward Davies
41 Ann Roberts Ty Uchaf 24/08/1818 15 Edward Davies
42 John Roberts Tanbencraig 12/10/1818 13 Edward Davies
43 Evan Evans Bwlch Gwyn 26/03/1819 5 Edward Davies
44 Mary Williams Twnt I'r Bont 08/04/1819 1 Edward Davies
45 Margaret Williams Dolyddelen 08/05/1819 62 Edward Davies
46 Thomas Charles Bwlch Gwyn 07/07/1819 14 Edward Davies
47 Elizabeth Owens Coytmor 10/07/1819 47 Edward Davies
48 Ann Jones Aber llun 05/11/1819 60 Edward Davies
49 Ann Jones Can y Coed 13/07/1819 33 Edward Davies
50 Margaret Hughes Abbey 07/12/1819 75 Edward Davies
51 John Shields Manchester 27/12/1819 1 Edward Davies
52 Jane Rowland Pen'rallt 17/01/1820 88 Edward Davies
53 Robert Roberts Ty Newydd 19/01/1820 76 Edward Davies
54 Catherine Owens Pen y Bont 24/01/1820 84 Edward Davies
55 Jemima Rawson Swan 29/01/1820 1 Edward Davies
56 Elinor Evans Maesnewyddion 16/03/1820 86 Edward Davies
57 Catherine Hughes Ty Isaf 19/09/1820 1 Edward Davies
58 Lowry Roberts Ty Isa Cwmlanerch 16/02/1821 20 Edward Davies
59 Elizabeth Rogers Cwmdreiniog 16/03/1821 99 Edward Davies
60 Margaret Williams Tanrallt 30/03/1821 69 Edward Davies
61 Henry Thomas Cerigypryfed 10/09/1822 73 D Jones
62 Anne Roberts Mynydd Bychan 05/10/1822 83 D Jones
63 John Rogers Llanddoget 06/12/1822 65 D Jones
64 Ceturah Jones Factory 07/12/1822 4d D Jones
65 Evan James Rhiwgri 14/12/1822 23 D Jones
66 Mary Jones Factory 08/01/1823 42 D Jones
67 Mary Owens Penybont 12/02/1823 7m D Jones
68 Robert Roger Tanyrallt 16/04/1823 72 D Jones
69 Evan Cadwaladr Tanygarth 27/06/1823 78 D Jones
70 John Hughes Caenycoed 02/03/1824 80 D Jones
71 William Pritchard Ty Isa Bettws 05/03/1824 5 D Jones
72 Jane Roberts Ty Ucha Rhiwddolion 02/04/1824 9m D Jones
73 David Davies Tynybryn 12/04/1824 45 D Jones
74 Jane Williams Ty Issa 21/04/1824 2 D Jones
75 Hugh Hughes Cwmlannerch 09/08/1824 49 D Jones
76 Mary Hughes Cwmlannerch 09/08/1824 48 D Jones
77 Ellinor Williams Pullan 19/01/1825 73 D Jones
78 Rice Jones Llannerch Elsi 09/02/1825 63 D Jones
79 Henry Roberts Hand 24/03/1825 45 D Jones
80 William Campion Dinas Hill 14/04/1825 38 D Jones
81 Jane Williams Rhydlugwi 06/07/1825 20 Evan Evans
82 Elinor Rogers Llanrwst 09/07/1825 75 Evan Evans
83 Mary James Nant 23/09/1825 67 Evan Evans
84 John Williams Pullan 26/09/1825 1 Evan Evans
85 John Jones Llannerch Elsi 01/02/1826 4 EVan Evans
86 Ann Jones Llannerch Elsi 11/02/1826 98 Evan Evans
87 Jane Roberts Aberllyn 12/04/1826 29 Evan Evans
88 Mary Roberts Llangerniw 06/05/1826 Evan Evans
89 Jem? Williams Bantrhyrddod 10/06/1826 66 Evan Evans Christian name unclear
90 Maurice Williams Ty Newydd 03/07/1826 81 Evan Evans
91 Margaret Williams Bronllan 12/07/1826 57 Evan Evans
92 Evan Evans Penybont 27/07/1826 20 Evan Evans
93 Richard Williams Pyllan 23/09/1826 27 Evan Evans
94 Robert Williams Yr Allt 06/11/1826 63 Evan Evans
95 William Foulkes Pen y Bont 13/11/1826 95 Evan Evans
96 Margaret Roberts Pentre Du 15/11/1826 39 Evan Evans
97 Eleanor Davies Ty Newydd Rhiwddolion 14/12/1826 87 Evan Evans
98 Maurice Williams Ty Ucha Cwmlannerch 12/03/1827 1 Evan Evans
99 Thomas Davies Cwmlannerch 09/06/1827 16 Evan Evans
100 Elizabeth Williams Ty Ucha Cwmlannerch 03/09/1827 1 Evan Evans
101 David Jones Gallt Rhiw 19/01/1828 18m Evan Evans
102 Humphrey Williams Fotty Wyddfyd 01/02/1828 6m Evan Evans
103 Jane Williams Rhiwgri 11/02/1828 84 Evan Evans
104 Evan Jones Pentre du 18/04/1828 11 Evan Evans
105 Jane Griffith Pen'rallt 20/06/1828 70 Evan Evans
106 Robert Williams Ty Issa Bettws y Coed 20/06/1828 82 Evan Evans
107 John Roberts Royal Oak 23/07/1828 7m Evan Evans
108 Elizabeth Jones Trawsafon 10/10/1828 51 Evan Evans
109 John Williams Ty'n Ffynnon Jan 1829 1m Evan Evans
110 John Lloyd Refail Rhiwddolion 27/06/1829 54 Evan Evans
111 John Owen Penclogwyn Bettws y Coed 22/07/1829 39 Evan Evans
112 David Jones Graig ar lan Conway 10/11/1829 71 Evan Evans
113 Margaret Rawson Swan 26/11/1829 50 Evan Evans
114 John Parry Tilsley Coed Cynheliar 02/03/1830 33 Evan Evans
115 Rees Jones Gallt y Rhiw 12/03/1830 5 Evan Evans
116 Thomas Rowland Hand 17/06/1830 10m Maurice Hughes
117 Margaret Roberts Diosgydd 10/07/1830 60 Evan Evans
118 David Evans Ty'n Bryn Aug 1830 95 Maurice Hughes
119 Dorothy Jones Pentre Du 10/01/1831 77 Lewis Hughes
120 William Williams Rhyd Lygwy 21/01/1831 77 Henry Griffith
121 Robert Richards Ty Issa Cwmlanerch 25/03/1831 67 Evan Evans
122 Owen Roberts Penrallt 11/04/1831 3m Evan Evans
123 Jane Evans Ty Issa 03/05/1831 3 Lewis Hughes
124 Elinor Jones Typobdy Cwmlanerch 21/09/1831 69 Evan Evans
125 Sarah Downs Hendre Rhys gethin 17/11/1831 88 Evan Evans
126 John Jones Benybont Lleder 25/11/1831 19 Evan Evans
127 John Davies Fron llan 24/12/1831 74 Evan Evans
128 John Williams Tan y Castell Bettws y Coed 05/01/1832 86 Evan Evans
129 Margaret Ellis Waterloo Inn Llanrwst 23/01/1832 61 Evan Evans
130 David Thomas Maesnewyddion Tref Gwydyr 15/02/1832 66 Evan Evans
131 Evan Davies Rhyd Lygwi Bettws y Coed 05/03/1832 69 Evan Evans
132 Mary Parry Bwlch Gwyn Tref Gwydyr 13/04/1832 11m Evan Evans
133 Jane Williams Ty Newydd Tref Wydyr 16/05/1832 3 Evan Evans
134 Henry Davies Bwlchgwyn Treg Wydyr 18/07/1832 25 Evan Evans
135 Foulk Jones Penbont Bettws y Coed 15/10/1832 85 Lewis Hughes
136 John Wuthin Llanfyllin Merioneth 20/10/1832 80 Lewis Hughes
137 John James Ty Newydd Cwmlannerch 14/01/1833 91 Evan Evans
138 Hugh Williams Penrallt 25/01/1833 86 Evan Evans
139 William Roberts Tan y Garth 25/02/1833 78 Evan Evans
140 Catherine Parry Bwlch Gwyn 18/05/1833 3 Evan Evans
141 Martha Griffiths Penrhallt 10/07/1833 56 Evan Evans
142 John Williams Llanrwst 10/04/1834 85 Evan Evans
143 John Davies Llanrwst 10/04/1834 1 Evan Evans
144 Robert Griffith Diosgydd Ucha 19/04/1834 84 Evan Evans
145 Ann Jones Tan y Castell 16/05/1834 91 Evan Evans
146 Robert Williams Ty Coch Llanrwst 25/06/1834 45 Evan Evans
147 Ann Evans Ty Issa 14/02/1835 3w Evan Evans
148 Robert Jones Caraiglan Conway 15/05/1835 39 Evan Evans
149 Catherine Lloyd Ty Ucha Tref Wydyr 01/07/1835 91 Evan Evans
150 Robert Jones Diosgydd Ucha 03/08/1835 14 Evan Evans
151 Ann Jones Penbont Bettws y Coed 10/11/1835 6d Evan Evans
152 Jane Davies Capel Garmon Denbighshire 11/01/1836 40 Evan Evans
153 Catherine Davies Griffin 14/03/1836 85 H Hughes
154 Mary Thomas Penybont 16/03/1836 88 T Lewis
155 Elizabeth Rowland Waterloo 30/05/1836 24 H Hughes
156 Richard Corfield Cross Keys 01/06/1836 39 H Hughes
157 David Jones Shop 11/07/1836 27 H Hughes
158 Catherine Owen Diosgydd Issa 21/09/1836 64 H Hughes
159 Margaret Petr Yr Allt 15/02/1837 93 M Hughes Surname unclear
160 Margaret Jones Shop Bettws 15/03/1837 20 M Hughes
161 Robert Owen Swan 08/04/1837 22 H Hughes
162 Jane Jones Cwmdreiniog 24/04/1837 3w H Hughes
163 Mary Anne Worth Tydu 25/06/1837 4 H Hughes
164 Henry Williams Pen y Bont 03/07/1837 1 P Titley
165 Evan Williams Gornannog Llanrwst 04/12/1837 74 H Hughes
166 Owen Jones Penybont 09/03/1838 23 E Williams
167 Morris Williams Village 21/05/1838 65 H Hughes
168 Anne Hughes Tan y Garth 30/05/1838 28 H Hughes
169 William Roberts Brynderw 16/07/1838 25 H Hughes
170 Owen Rowlands Maes Newyddion 20/07/1838 8 H Hughes
171 Margaret Roberts Royal Oak 21/09/1838 45 H Hughes
172 Roger Williams Pen y Clogwyn 12/10/1838 73 Howel Hughes
173 Elizabeth Roberts Cwm lannerch Ty Ucha 17/11/1838 75 H Hughes
174 Catherine Owen Tai Newyddion Pen y Bont 20/10/1838 2 H Hughes
175 Alice Hughes Garth Eryr 21/11/1838 67 H Hughes
176 Elizabeth Roberts Llannerch Elsi 24/11/1838 6d H Hughes
177 Ellen Roberts Llannerch Elsi 24/11/1838 39 H Hughes
178 William Evans Hand 12/01/1839 5w H Hughes
179 William Williams Ty Ucha Cwmlannerch 16/01/1839 17m H Hughes
180 Margaret Jones Gelli Benglo 07/02/1839 70 H Hughes
181 Gaynor Cydwaladr Ty Ednyfed Trewedyr 09/03/1839 89 Howel Hughes
182 Moses Jones Pont Ledar 13/04/1839 9m Howel Hughes
183 Margaret Griffith Penrallt 03/05/1839 81 Maurice Hughes
184 Griffith Jones Tyhwntirbont 20/06/1839 7 H Hughes
185 Richard Morris Penrallt 26/06/1839 70 H Hughes
186 Sarah Williams Cwm Lannerch 19/07/1839 70 P Titley
187 William Roberts Bryn derw 21/12/1839 74 P Titley
188 Elizabeth Jones Tydu 29/01/1840 79 P Titley
189 Robert Williams Pen y clogwyn 20/02/1840 34 P Titley
190 Owen Lloyd Ruthin 20/03/1840 24 P Titley
191 Anne Roberts Pyllan 24/04/1840 1 P Titley
192 Ellis Evans Hendre 11/05/1840 65 P Titley
193 Ellinor Williams Pen y Clogwyn 18/05/1840 79 P Titley
194 Ann Jones Tyn y Coed 31/071840 19 Edward Evans
195 Sinah Williams Rhyd lygwy 21/08/1840 80 P Titley
196 Ellinor Owen Tan'rallt 30/09/1840 55 P Titley
197 Margaret Pritchard Fotty Caenylon 14/10/1840 87 P Titley
198 Grace Rowland Maes Newyddion 07/12/1840 30 P Titley
199 Thomas Williams Ty Newydd 16/12/1840 86 P Titley
200 Mary Davies Ty'n y Myrddyn 21/12/1840 81 P Titley
201 Mary Evans Nant 18/02/1841 36 P Titley
202 John Jones Gelli Benglo 08/05/1841 7m P Titley
203 Gwen Jones Ty'n y Coed 19/05/1841 67 Robert Hughes
204 Catherine Evans Nant 20/05/1841 4m P Titley
205 Grace Williams Maes Newyddion 01/07/1841 76 P Titley
206 Margaret Roberts Rhyw Goch 27/09/1841 2w Edward Evans
207 Robert Jones Bank Llygwy 27/11/1841 6 P Titley
208 John Jones Bank Llygwy 27/11/1841 4 P Titley
209 Hannah Jones Bank Llygwy 04/12/1841 3 P Titley
210 Robert Jones Bank Llygwy 11/12/1841 6 P Titley
211 Margaret Prichard Pyllan 11/02/1842 44 P Titley
212 Margaret Owens Ty Dynyfed 12/02/1842 42 P Titley
213 Ellin Roberts Ty gwyn 22/04/1842 86 P Titley
214 Gwen Mark Pentre du 23/04/1842 50 P Titley
215 Grace Rowland Maes Newyddion 13/05/1842 14 P Titley
216 Alice Jones Gallt y Rhiw 10/06/1842 19 P Titley
217 Morris Jones Hand Bach 20/07/1842 85 P Titley
218 Jane Jones Cwm Dreiniog 02/01/1843 1 P Titley
219 David Williams Hendu 21/01/1843 78 P Titley
220 Robert Roberts Dolduwaenydd 28/03/1843 29 P Titley
221 Edward Hughes Cwm lannerch 07/06/1843 2 P Titley
222 Anne Jones Tu hwnt i'r bont 01/07/1843 2 P Titley
223 Robert Jones Cwm Dreiniog 08/07/1843 2 P Titley
224 Evan Jones Village 12/07/1843 2w P Titley
225 Ellen Evans Tydu 18/01/1844 83 P Titley
226 Thomas Owen Smithy 21/02/1844 19 P Titley
227 Robert Owens Bank Llygwy 12/03/1844 3 P Titley
228 Ellen Jones Cae'nylon 23/04/1844 18 P Titley
229 Ellen Owens Tan'rallt 02/05/1844 27 P Titley
230 Margaret Roberts Pentre Du 14/05/1844 18 P Titley
231 Henry Roberts Dolduwaenydd 23/05/1844 26 P Titley
232 Thomas Challoner Ty'n y gerddi 27/07/1844 68 M Hughes
233 Ruth Williams Village 21/10/1844 28 P Titley
234 William Roberts Bryn derw 24/10/1844 2 P Titley
235 Ellen Hughes Pentre Du 14/11/1844 72 P Titley
236 David Jones Gallt Rhiw 25/11/1844 16 P Titley
237 Elizabeth Lloyd Cwm lannerch 10/12/1844 15 P Titley
238 Anne Roberts Dolduwaenydd 29/01/1845 35 P Titley
239 John Jones Hen Shop 29/01/1845 9w P Titley
240 William Owens Village 01/02/1845 18m M Hughes
241 Catherine Williams Tan y Castell 03/02/1845 2 P Titley
242 Hugh Hughes Ty Ucha'r Ffordd 07/02/1845 6 P Titley
243 Margaret Jones Ty'n ddol 23/06/1845 77 P Titley
244 Griffith Ellis Votty 12/09/1845 1 P Titley
245 John Jones Mynydd Bychan 20/09/1845 67 P Titley
246 Robert Williams Penrhiw ddolion 25/09/1845 66 P Titley
247 Thomas Jones Penybont 23/10/1845 65 P Titley
248 Anne Jones Llawrynys 29/10/1845 35 P Titley
249 John Thomas Ty'n y Myrddyn 25/11/1845 89 P Titley
249A Mary Hughes Ty isa 02/01/1846 61 P Titley
250 Alice Roberts Llidiard y Mynydd 13/02/1846 81 P Titley
251 Rice Pritchard Craig Glan Conway 13/02/1846 86 P Titley
252 Margaret Price Downs Hendre Rhys gethin 18/02/1846 16 P Titley
253 Catherine Hughes Ty Ucha'r Ffordd 05/03/1846 37 P Titley
254 Rice Jones Bron'r Haul 12/03/1846 4 P Titley
255 Jane Williams Tan y Castell 04/04/1846 30m P Titley
256 David Jones Llan Shop 06/04/1846 72 P Titley
257 David Jones Llan 11/04/1846 2w P Titley
258 John Jones Llan 13/05/1846 3w P Titley
259 Gainor Roberts Maes Newyddion 04/06/1846 72 P Titley
260 Margaret Roberts Muriau 06/07/1846 80 P Titley
261 Catherine Emily Ross Coed Cynnanddail 26/08/1846 6m P Titley
262 Elizabeth Williams Ty hwnt I'r bont 28/09/1846 66 P Titley
263 Evan Jones Llan 05/10/1846 32 P Titley
264 Jane Roberts Ty isa 14/10/1846 25 P Titley
265 Emma Jones Hendu 23/10/1846 12 P Titley
266 Jane Roberts Brynderw 04/11/1846 76 P Titley
267 Owen Jones Bont Ledr 07/12/1846 74 P Titley
268 Grace Jones Cwm lannerch 20/01/1847 4 P Titley
269 David Davies Tanygraig 06/02/1847 13 D Edwards
270 Mary Williams Bank Llygwy 26/02/1847 15m P Titley
271 John Owen Bank Llygwy 15/03/1847 8 P Titley
272 Catherine Williams Trawsafon 19/05/1847 87 P Titley
273 Jane Jones Pentop 20/07/1847 9 David Edwards
274 William Davies Hand 23/08/1847 13w P Titley
275 John Owen Swan 30/08/1847 62 P Titley
276 Anne Jones Pyllan 08/11/1847 63 P Titley
277 Anne Roberts Hand 08/12/1847 58 P Titley
278 Gwen Griffith Ty coch 29/01/1848 63 P Titley
279 John Hughes Ty ucha 09/02/1848 16m P Titley
280 Margaret Jones Ty'r bont 09/02/1848 59 P Titley
281 David Jones Bank Llygwy 03/03/1848 63 P Titley
282 Samuel Davies Hendre rhys gethin 17/03/1848 5 Richard Jones
283 Ellen Ellis Bank Llygwy 25/03/1848 93 P Titley
284 Mary Jones Bank Llygwy 08/04/1848 3 P Titley
285 Ellen Davies Ty newydd 17/04/1848 6 R Jones
286 Margaret Jones Ty mawr 24/05/1848 78 P Titley
287 Richard Hughes Trawsafon 26/06/1848 38 P Titley
288 John Hughes Pentre du 13/11/1848 78 P Titley
289 John Owens Tan'rallt 29/11/1848 65 P Titley
290 Jemima Parker Ty isa 19/02/1849 38 P Titley
291 Robert Williams Pant yr hyrddod 12/03/1849 20 P Titley
292 Elizabeth Jones Pont Ledar 20/04/1849 73 Richard Jones
293 Edward Challoner Sarnau Llanrwst 23/04/1849 63 Richard Jones
294 William Lloyd Ty isaf 16/05/1849 55 Edward Evans
295 William Jones Craig'rlan Conway 25/08/1849 7 Richard Jones
296 Ellin Owens Mynydd Bychan 01/09/1849 4m Richard Jones
297 Mary Roberts Waterloo Bridge 18/09/1849 16m Richard Jones
298 Susanah Hall Ty isa 29/10/1849 76 Richard Jones
299 Margaret Jones Penmachno 08/11/1849 43 Richard Jones
300 John Prichard Tynewydd 09/01/1850 78 Richard Jones
301 Edward Morris Rhiwgri 23/01/1850 65 Richard Jones
302 Catherine Roberts Waterloo Cottage Llanrwst 25/01/1850 19 Richard Jones
303 Margaret Owens Village 23/03/1850 51 Richard Jones
304 William Roberts Llanrwst 06/04/1850 75 Richard Jones
305 Griffith Owens Pyllan 26/04/1850 42 Richard Jones
306 Catherine Williams Gymanog Capel Garmon 21/05/1850 85 Richard Jones
307 Anthony Regan An Irish Vagrant 22/06/1850 35 Richard Jones Drowned River Llygwy
308 Mary Jones Hafod las 22/06/1850 79 Richard Jones
309 Henry Roberts Dolduwaenydd 27/02/1851 75 Richard Jones
310 Cathrine Rowlands Waterloo 08/05/1851 81 Richard Jones
311 Anne Jones Shop Isa 22/05/1851 71 Richard Jones
312 Henry Williams Bank Llygwy 06/06/1851 51 Richard Jones
313 Ann Owens Ty Isaf 23/06/1851 70 Richard Jones
314 Ann Prichard Ty Coch Capel Garmon 15/08/1851 73 Richard Jones
315 Robert Roberts Tydu 24/10/1851 3 Richard Jones
316 Hugh Jones Gelli Benglo 03/12/1851 95 Richard Jones
317 Margaret Jones Ty Isa Cwmnanerch 05/12/1851 9m Richard Jones
318 Ellin Williams Mynydd Bychan 23/02/1852 74 Richard Jones
319 William Evans Hendy 27/02/1852 84 Richard Jones
320 Alice Davies Pyllan 01/05/1852 93 Richard Jones
321 Edward Roberts Royal Oak 06/05/1852 63 Richard Jones
322 Ellin Williams Hand 19/05/1852 24 Richard Jones
323 John Evans Hand 09/07/1852 19 Richard Jones
324 Owen Owens Mynydd Bychan 02/08/1852 9m Richard Jones
325 Margaret Williams Penrallt Isa 22/09/1852 80 Edward Evans
326 Maurice Prichard Tynewydd 23/10/1852 5m Richard Jones
327 Jane Evans Hendy 10/01/1853 84 Richard Jones
328 Ellin Roberts Hand 19/02/1853 78 Richard Jones
329 William Williams Penrhiw ddolion 28/03/1853 66 Richard Jones
330 Owen Jones Pontledr 22/04/1853 4w Richard Jones
331 John Owens Bank Llygwy 04/05/1853 5 Richard Jones
332 Hugh Hughes Trawsafon 06/05/1853 73 Richard Jones
333 Jane Williams Millhouse 25/05/1853 2 Richard Jones
334 William Jones Bank Llygwy 29/06/1853 1 Edward Evans
335 Anne Kyffin Coedmor 11/07/1853 32 Richard Jones Highslide JS
336 Mary Hughes Trawsafon 01/08/1853 39 Richard Jones
337 Robert Owens Bank Llygwy 10/08/1853 7 Richard Jones
338 Anne Jones Bank Llygwy 31/08/1853 51 Richard Jones
339 Alice Hughes Bronyllan 01/10/1853 3m Richard Jones
340 Robert Griffiths Tynymerddyn 14/10/1853 89 Richard Jones
341 Mary Jane Colenza Ffryd mine 22/10/1853 2m Richard Jones
342 Evan Williams Penyclogwyn 21/12/1853 50 Edward Evans
343 Robert Williams Tyhwnt i'r bont 29/12/1853 9m Richard Jones
344 Ellin Evans Trawsafon 07/01/1854 76 Richard Jones
345 David Williams Pantyrhyrddod 18/01/1854 53 Edward Evans
346 Mary Lloyd Llanrwst 23/01/1854 31 Richard Jones
347 Robert Owens Bank Llygwy 13/02/1854 46 Richard Jones
348 Anne Owens Bank Llygwy 22/03/1854 1 Richard Jones
349 Jane Jones Graig ar lan Conway 24/04/1854 89 Richard Jones
350 David Jones Wyddfid 01/05/1854 6 Richard Jones
351 Miriam Jones Bank Llygwy 29/05/1854 17 Richard Jones
352 Owen Owens Pyllan 10/11/1854 21 Richard Jones
353 Margaret Parry Tyucha 15/12/1854 76 Richard Jones
354 Ellin Roberts Dolduwaenydd 11/02/1855 74 Richard Jones
355 John Jones Tynygerddu 12/04/1855 67 J E Davies
356 Robert Davies Tanygraig 30/04/1855 1 Richard Jones
357 David Williams Tanycastell 02/05/1855 50 Richard Jones
358 Owen Owens Smithy 07/05/1855 78 Richard Jones
359 John Williams Waterloo Inn 21/06/1855 16 O Jones
360 Owen Williams Ty uchaf 01/08/1855 1 Richard Jones
361 Robert Jones Festiniog 19/09/1855 60 Richard Jones
362 Ann Owens Tydu 24/09/1855 4 Richard Jones
363 Sarah Martin Davey Castell pwt 10/10/1855 21 Richard Jones
364 John Thomas Canolyrallt 26/03/1856 9w Richard Jones
365 Thomas Davies Bryn y bont 11/04/1856 3 Richard Jones
366 Thomas Ellis Tynllwyn 12/04/1856 3w Richard Jones
367 Hugh Hughes Wyddfyd 09/05/1856 68 Richard Jones
368 David Jones Ty newydd 30/08/1856 21 Richard Jones
369 Thomas McNamara Bettws y Coed 27/10/1856 8w David Thomas
370 Anne Lewis Bron yr haul 14/11/1856 67 David Thomas
371 William Pritchard Muriau 24/11/1856 72 Richard Jones
372 Catherine Owens Bank Llygwy 12/12/1856 13 Richard Jones
373 George Davey Ffrith Castle 15/12/1856 59 Richard Jones
374 Richard Roberts Bank Llygwy 20/12/1856 28 Richard Jones
375 Elizabeth Davies Tanygraig 23/01/1857 9 Richard Jones
376 Elias Pugh Tanycastell 29/01/1857 10m Richard Jones
377 Elinor Corfield Gethin Cottage 16/02/1857 69 Richard Jones
378 Anne Hughes Ty uchaf 20/02/1857 48 Richard Jones
379 Hugh Jones Penrallt Uchaf 23/02/1857 23 Richard Jones
380 Cathrine Owens Bank Llygwy 21/03/1857 6 Richard Jones
381 Elizabeth Jones Maes Newyddion 25/03/1857 33 Richard Jones
382 John Williams Festiniog 20/04/1857 2 Richard Jones
383 Evan Jones Hendy 24/04/1857 9 D Thomas
384 Sarah Anne Hughes Gartheryr 24/04/1857 3 D Thomas
385 Anne Williams Waterloo Inn 01/05/1857 10 Richard Jones
386 Mary Jones Bank Llygwy 01/05/1857 7 Richard Jones
387 Cathrine Jones Craig Glan Conway 06/05/1857 19 Richard Jones
388 Cathrine Jones Rhiwgri 15/05/1857 18m Richard Jones
389 William Edward Jones Cwmlannerch 03/06/1857 9m David Thomas
390 Margaret Thomas Tanyrallt 05/06/1857 46 Richard Jones
391 Elizabeth Roberts Bwlchgwyn 13/06/1857 38 Morgan Davies
392 Elizabeth Williams Tynewydd 11/07/1857 99 Richard Jones
393 Ellin Williams Ty pellaf 29/07/1857 1 David Thomas
394 Anne Ellis Hafod dy 11/08/1857 25 Richard Jones
395 Hugh Jones Bank Llygwy 14/08/1857 11 Richard Jones
396 Hugh Roberts Rhiwgri Sep 1857 55 Richard Jones
397 Ellin Roberts Dolduwaenydd 28/10/1857 33 Richard Jones
398 James Hoyle Waterloo Inn 01/12/1857 61 Richard Jones
399 David Lloyd Guffin 15/01/1858 81 Richard Jones
400 Anne Evans Afon Las 27/01/1858 35 Richard Jones
401 William Williams Tanycastell 04/03/1858 26 Richard Jones
402 Mary Jones Cwmlannerch 05/03/1858 89 Richard Jones
403 Elizabeth Davey Ffrith Castle 12/03/1858 59 Richard Jones
404 Anne Roberts Cwmlannerch 02/04/1858 27 Richard Jones
405 William Ellis Llannerch Elsi 21/07/1858 27 Richard Jones
406 Robert Jones Ty Mawr 21/07/1858 85 Richard Jones
407 Ann Edwards Hand Bach 22/07/1858 23 Richard Jones
408 David Owens Pyllan 06/08/1858 20 Richard Jones
409 David Jones Hand 24/11/1858 51 Richard Jones
410 Grace Owens Smithy 04/12/1858 78 Richard Jones
411 Robert Williams Muriau 24/12/1858 55 Richard Jones
412 John Owens Coetmor 12/01/1859 79 Richard Jones
413 Elizabeth Williams Brynderw 26/01/1859 5m Richard Jones
414 Robert Owens Tyn y bryn 21/07/1859 72 Richard Jones
415 William Jones Hendy 09/04/1860 30 Richard Jones
416 Mary Hannah Prichard Trawsafon 28/04/1860 6m Richard Jones
417 Cathrine Morris Rhiwgri 18/05/1860 78 Richard Jones
418 Owen Williams Tynyffynon 23/01/1861 64 Richard Jones
419 Mary Williams Tyn y ffynon 20/04/1861 61 Joseph Griffith
420 Anne Williams Tynewydd Rhiwdolion 29/06/1861 21 Joseph Griffith
421 Louisa Charles Lloyd Bettws Village 12/07/1861 29 David Rowland
422 Ellen Lloyd Llofft bach 11/01/1862 79 Joseph Griffith
423 Jane Roberts Penrallt Ganol 27/01/1862 47 Joseph Griffith
424 Mary Davies Bank Llygwy 01/02/1862 95 Joseph Griffith
425 Catherine Hughes Hen Efail Rhiwdolion 08/02/1862 3w Joseph Griffith
426 David Owens Wyddfid 20/02/1862 35 Joseph Griffith
427 Anne Owens Bettws y Coed Village 21/03/1862 43 Joseph Griffith
428 Catherine Ellis Shop Isaf 26/03/1862 63 Joseph Griffith
429 Jane Evans Dafarn Fedw Llanrwst 02/04/1862 79 Joseph Griffith
430 Margaret Anne Jones Wyddfyd Rhiwdolion 09/05/1862 10w Joseph Griffith
431 Robert Jones Craiglan Conway 11/06/1862 19 Joseph Griffith
432 Dorothy Hughes Tyn y bryn 07/06/1862 79 Joseph Griffith
433 Ellis Williams Bank Llygwy 27/06/1862 28 Joseph Griffith
434 Robert Hughes Llugwy Cottage 11/07/1862 20 Thomas Williams
435 Thomas Williams Cwmdreiniog 14/07/1862 85 Joseph Griffith
435A Elias Jones Cwmdreiniog 30/07/1862 58 Joseph Griffith
436 Thomas Evans Pentre Tafarn Fedw 22/08/1862 83 John Prichard
437 Anne Roberts Bettws y Coed Village 25/08/1862 54 Thomas Williams
438 Ellen Hughes Festiniog 03/12/1862 27 Joseph Griffith
439 Gertrude Grace Wasley Coedmawr Park Mine 08/12/1862 4w Joseph Griffith
440 Mary Challoner Alms Houses Llanrwst 15/12/1862 88 Joseph Griffith
441 Hannah Jones Cwmlannerch 31/12/1862 13 Joseph Griffith
442 Sophia Hughes Llugwy Cottage 17/01/1863 1 Joseph Griffith
443 Anne Owen Tyn y bryn 04/02/1863 82 Joseph Griffith
444 Ellen Fairclough Shop Isa 02/04/1863 78 Joseph Griffith
445 Thomas Thomas Late of Tanrallt 18/04/1863 56 Joseph Griffith
446 John Parry Llandudno 29/04/1863 24 Joseph Griffith
447 Alice Williams Cwm y Celyn 27/05/1863 90 Joseph Griffith
448 Catherine Jones Rhiwgri 12/06/1863 37 Joseph Griffith
449 Margaret Jones Tynygerddi 30/06/1863 19 Joseph Griffith
450 Catherine Owen Penyclogwyn 03/07/1863 73 Joseph Griffith
451 David Ellis Cwmlannerch 07/07/1863 1w Joseph Griffith
452 Robert Hughes Trawsafon 23/07/1863 22 Joseph Griffith
453 David Jones Trawsafon 12/08/1863 62 Joseph Griffith
454 Margaret Owen Tynybryn 19/08/1863 61 Joseph Griffith
455 Robert Roberts Royal Oak Hotel 10/09/1863 40 Joseph Griffith
456 Jane Hughes Gelli benlo 16/12/1863 25 Joseph Griffith
457 John Hughes Gelli benlo 30/12/1863 57 John Prichard
458 Robert Jones Cwmdreiniog 06/01/1864 18 John Prichard
459 Catherine Williams Ty ucha 16/01/1864 34 Joseph Griffith
460 Catherine Lloyd Llanrwst 03/02/1864 69 Joseph Griffith
461 Elizabeth Eleanor Harrison Llugwy Cottage 13/02/1864 5w Joseph Griffith
462 Margaret Williams Bank Llygwy 27/02/1864 1 Joseph Griffith
463 David Owens Ty isaf Rhiwdolion 02/03/1864 6 Joseph Griffith Highslide JS
464 Matthew Ellis Llannerch Elsi 02/03/1864 4m Joseph Griffith
465 Grace Hughes Coed y Pair 03/03/1864 7m Joseph Griffith
466 Anne Evans Hafodlas 07/03/1864 95 Joseph Griffith
467 David Ellis Llannerch Elsi 07/03/1864 4m Joseph Griffith
468 William Henry Hughes Bank Llygwy 09/03/1864 1 Joseph Griffith
469 Robert Hughes Hen Efail Rhiwdolion 19/03/1864 65 Joseph Griffith
470 Alice Hughes Rallt Isa Tregwydyr 23/03/1864 11 Joseph Griffith
471 Jane Hughes Tynddol 09/04/1864 21 Joseph Griffith
472 David Williams Ty Ucha 16/04/1864 3m Joseph Griffith
473 Jane Prichard Rhiwdolion 23/05/1864 88 David Williams
474 Jane Roberts Bettws y Coed 23/05/1864 24 David Williams
475 Thomas Challoner Rhiwdolion 28/07/1864 35 Joseph Griffith
476 Mary Roberts Rhiwgri 16/09/1864 58 Joseph Griffith
477 Jane Williams Brynderw Rhiwdolion 30/11/1864 49 Joseph Griffith
478 Owen Jones Trawsafon 14/12/1864 72 Joseph Griffith
479 Owen Davies Festiniog 23/12/1864 4m Joseph Griffith
480 Mary Ellis Glanlledr 01/02/1865 24 Joseph Griffith
481 Robert Jones Bank Llygwy 11/02/1865 21 Joseph Griffith
482 Richard Jones Llannerch Elsi 01/03/1865 23 Joseph Griffith
483 Owen John Owen Rhiwdolion 15/03/1865 5 Joseph Griffith
484 Margaret Anne Jones Tyn y Merddyn 19/03/1865 3 Joseph Griffith
485 Elizabeth Eleanor Harrison Ty Gwyn 15/04/1865 5w Joseph Griffith
486 Robert Parry Llandudno 29/04/1865 71 Joseph Griffith
487 Margaret Ellis Bettws y Coed Village 09/08/1865 32 Joseph Griffith
488 William Jones Hafodlas 11/08/1865 77 Joseph Griffith
489 Evan Williams Waterloo Inn 21/10/1865 58 Joseph Griffith
490 Mary Pattison Ty Ucha Cwmlannerch 01/11/1865 7 Joseph Griffith
491 Mary Hughes Hen efail Rhiwdolion 07/12/1865 30 Joseph Griffith
492 Thomas Hughes Pentre du 22/12/1865 17 Joseph Griffith Killed in Hafodlas Quarry
493 Sophia Hughes Llugwy Cottage 17/01/1866 10m Joseph Griffith
494 Cadwalader Prichard Back of Hand Public House 03/02/1866 36 Joseph Griffith
495 Anne Jones Tyn y Gerddi 25/03/1866 76 Joseph Griffith
496 Gwen Evans Henefail Rhiwdolion 31/03/1866 96 Joseph Griffith
497 Anne Williams Bank Llygwy 18/04/1866 10m John Prichard
498 Anne Hughes Coed y Pair 21/04/1866 27 Joseph Griffith
499 John Jones Ty newydd Capel Garmon 27/07/1866 56 H E Williams
500 Anne Ellis Tyn llwyn Tre Gwydyr 17/08/1866 6 H E Williams
501 Grace Jones Pen y Clogwyn 29/08/1866 69 Joseph Griffith
502 George Hardy Rae Royal Oak Hotel 14/09/1866 40 Joseph Griffith
503 Robert Thomas Craig lan Conway Set 1866 90 Joseph Griffith
504 Jane Williams Waterloo Hotel 01/10/1866 56 Joseph Griffith
505 William Jones Gallt y rhiw 03/11/1866 70 Joseph Griffith
506 Margaret Jones Currah View 14/11/1866 31 Joseph Griffith
507 Robert Ellis Glan Lledr 28/11/1866 68 Joseph Griffith
508 Ellen Evans Maesnewyddion 24/12/1866 27 Joseph Griffith
509 David Abram Jones Rhiwgri 02/01/1867 47 Joseph Griffith
510 Margaret Jane Williams Llanrwst 07/01/1867 8 Joseph Griffith
511 Susannah Evans Maes Newyddion Tre Gwydyr 18/02/1867 5m Joseph Griffith
512 Jane Williams Bank Llygwy 11/03/1867 40 Joseph Griffith
513 Mary Lloyd Bank Llygwy 05/06/1867 28 Joseph Griffith
514 Thomas Hughes Penmachno 15/06/1867 34 Joseph Griffith
515 Elizabeth Catherine Thomas Llanberis 31/07/1867 4m Joseph Griffith
516 Joseph Thomas Jones Bank Llygwy 07/08/1867 2w Joseph Griffith
517 Mary Hannah Jones Tynddol 26/08/1867 30m Joseph Griffith
518 Mary Jones Penrallt 28/08/1867 74 Joseph Griffith
519 Hugh Gethin Hughes Trefriw 18/10/1867 36 H E Williams
520 Ellis Williams (Jnr) Myriau 18/10/1867 H E Williams
521 Thomas Ellis Tyn Llwyn 19/11/1867 42 Joseph Griffith
522 Jane Anne Hughes Bank Llygwy 24/11/1867 3m Joseph Griffith
523 Anne Jane Davies Glandwr 19/02/1868 3 Joseph Griffith
524 Griffith Jones Turnpike 22/02/1868 81 Joseph Griffith Parish Clerk
525 Louise Gooch Beaver Grove Llanrwst 07/04/1868 3d Joseph Griffith
526 Thomas Owen Jones Llugwy View 16/04/1868 4m Joseph Griffith
527 William Varlo Hellyer Tan y Garth Tregwydyr 18/05/1868 82 C Welsh Mason
528 William Jones Cwmdreiniog 03/10/1868 32 Joseph Griffith
529 Jane Jones Cwmlannerch 12/10/1868 15 Joseph Griffith
530 William Jones Pen y Ceunant 28/10/1868 30 Joseph Griffith
531 Margaret Jones Pen y Ceunant 28/10/1868 30 Joseph Griffith
532 Ellis Roberts Spider Cottage 06/11/1868 64 Joseph Griffith The Fly Maker
533 Ellinor Jones Llannerch Elsi 07/11/1868 63 Joseph Griffith
534 Griffith Owen Pyllan 13/11/1868 25 Joseph Griffith
535 Hugh Jones Pentops 14/11/1868 24 Joseph Griffith Killed lead mine nr Abersoch
536 Eliza Jones Cwmdreiniog 30/01/1869 36 Joseph Griffith
537 William Williams Baltic Hotel Festiniog 11/02/1869 8 Joseph Griffith
538 Fanny Parry Check Register
539 Owen Owens Check Register
540 John Lewis Late Fron Haul Check Register
541 Annie Elizabeth Davey Check Register
542 Mary Evans Check Register
543 Catherine Owen Check Register
544 Eliza Owens Trawsafon 16/08/1869 33 Joseph Griffith
545 William Owens Trawsafon 15/09/1869 3m Joseph Griffith
546 William Rawson Jones Tyn y Ffynnon 07/10/1869 5 Joseph Griffith
547 Mary Ryde Sawer Glanconway House 13/10/1869 20 Joseph Griffith
548 Catherine Jones Cwmlannerch 20/10/1869 16 Joseph Griffith
549 Hugh Jones Bank Llygwy 08/12/1869 64 Joseph Griffith
550 Robert Williams Broncelyn Llanrwst 31/12/1869 84 Joseph Griffith
551 Hugh Roberts Pentre du 14/02/1870 78 Joseph Griffith
552 Jane Roberts Gethin Cottage 18/02/1870 53 Joseph Griffith
553 Catherine Anne Jones Tynffynnon 11/03/1870 9 Joseph Griffith
554 Elizabeth Pattison Gwmanog 16/03/1870 73 Joseph Griffith
555 Jeremiah Williams Brynderw Rhiwdolion 04/05/1870 52 Joseph Griffith
556 Griffith Roberts Penrallt Ganol 04/05/1870 63 Joseph Griffith
557 John Jones Penrallt Ganol 19/05/1870 83 Joseph Griffith
558 William Prichard School House 19/07/1870 25 Joseph Griffith
559 Mary Jones Craig lan Conway 09/08/1870 1 Joseph Griffith
560 Margaret Jones Glen's Castle Ho Dolwyddelan 31/08/1870 1m Joseph Griffith
561 Anne Williams Turnpike Bach 21/09/1870 84 Joseph Griffith
562 Robert Roberts Coetmor Pool Mine 19/10/1870 62 Joseph Griffith
563 William Roberts Llanrwst late Ty Coch 31/10/1870 57 Joseph Griffith
564 William Williams Turnpike Bach 09/11/1870 78 Joseph Griffith
565 Elizabeth Hancock Station Cottages 13/12/1870 4 Joseph Griffith
566 Samuel Whittey Hancock Station Cottages 09/01/1871 3 R J Ogden
567 Benjamin Whittey Hancock Station Cottages 09/01/1871 14m R J Ogden
568 Agnes Jones Cyrau View 21/01/1871 54 Joseph Griffith
569 Jane Catherine Owen 4 Caellepa Bangor 17/03/1871 2 Joseph Griffith
570 Robert Parry Stabl y Mail Capel Garmon 24/04/1871 24 Joseph Griffith
571 Anne Eliza Williams Fourcrosses nr Pwllheli 17/05/1871 11m Joseph Griffith
572 William Pattison Gwmanog Isaf 27/05/1871 85 H E Williams
573 John Davies Banc Llugwy 27/05/1871 18m H E Williams
574 Ellen Jones Yr Efail 17/06/1871 79 Joseph Griffith
575 John Rowland Ty Coch Rhiwdolion 03/07/1871 21 Joseph Griffith
576 Jane Parry Llandudno 12/07/1871 69 Joseph Griffith
577 Owen Jones Ty Mawr Rhiwdolion 02/10/1871 53 Joseph Griffith
578 Elizabeth Jones Tynyffynnon 11/11/1871 41 Joseph Griffith
579 Jane Jones Bank Llygwy 30/03/1872 67 J Lloyd Jones
580 Henry Evans Nant 30/03/1872 75 J Lloyd Jones
581 Catherine Jones Mount Pleasant 31/05/1872 79 J Lloyd Jones
582 Jane Owen Cottage nr The Hand 28/05/1872 63 J Lloyd Jones
583 Alice Penny Bronllan 03/07/1872 37 J Lloyd Jones
584 John Davies Trawsafon 10/07/1872 17 J Lloyd Jones
585 Eliza Jane Cundy Mountsteven Glandwr 29/07/1872 35 J Lloyd Jones
586 Jane Owen Pyllan 31/07/1872 69 J Lloyd Jones
587 Henry Evans Ty Myrvion 14/08/1872 71 J Lloyd Jones
588 David Jones Hand Cottage 28/09/1872 4 J W Griffith
589 John Hughes Llugwy Cottage 21/12/1872 54 J W Griffith
590 Mary Hughes Llanrwst 23/12/1872 66 J Lloyd Jones
591 Thomas Ellis Jones Tan y Dderwen 28/12/1872 2m J Lloyd Jones
592 Samuel David Roberts Llugwy View 10/01/1873 6d Joseph Griffith
593 John Davies Gwydr House 11/02/1873 28 J Lloyd Jones
594 Margaret Ellen Williams Fourcrosses nr Pwllheli 11/02/1873 2 J Lloyd Jones
595 Harriet Thomas Llandudno 20/03/1873 28 J Lloyd Jones
596 Martha Roberts Holyhead 20/03/1873 23 J Lloyd Jones
597 Elizabeth Harriet Jones Glanrafon 22/03/1873 5m J Lloyd Jones
598 Eliza Ann Owen The Station 02/05/1873 61 Richard J Ogden
599 Mary Ellen Jones Coed y Pair 15/05/1873 3m J Lloyd Jones
600 Sarah Whittaker Frith Cottage 22/08/1873 54 J W Griffith
601 Evan Roberts Cwm lannerch 22/08/1873 78 J W Griffith
602 Benjamin Whitley Hancock Station Cottages 03/09/1873 7w J W Griffith
603 Thomas Dunwallon Williams Cwm lannerch 03/09/1873 22m J W Griffith
604 Charles Whitley Hancock Station Cottages 11/09/1873 2m J Lloyd Jones
605 Henry Williams Penrhiw ddolion 08/09/1873 2 J Lloyd Jones
606 Anne Evans Station Cottages 19/09/1873 2w J Lloyd Jones
607 Winifred Roberts Penrhiw ddolion 29/09/1873 30m J Lloyd Jones
608 Ellen Evans Bank Llygwy 12/11/1873 18w J Lloyd Jones
609 Jacob Williams Hand 10/12/1873 76 J Lloyd Jones
610 Owen Rowlands Festiniog 20/12/1873 25 J Lloyd Jones
611 Jane Jones Bodlondeb 27/12/1873 2 H E Williams
612 John Parry Llugwy View 08/01/1874 4 J W Griffith
613 John Griffiths Llugwy View 12/01/1874 17 J W Griffith
614 Grace Ellis Cwm lannerch 17/01/1874 3 J Lloyd Jones
615 Anne Eliza Williams Fourcrosses nr Pwllheli 09/02/1874 1 J Lloyd Jones
616 Elizabeth Williams Myriau 19/02/1874 71 J Lloyd Jones
617 John Adams Station Cottages 26/03/1874 2d J Lloyd Jones
618 John Williams Hen Efail Rhiwdolion 04/04/1874 32 J Lloyd Jones
619 William Hughes Hen Efail Rhiwdolion 04/04/1874 1 J Lloyd Jones
620 Griffith Rowlands Festiniog 09/05/1874 72 J Lloyd Jones
621 John Jones Diosgydd Uchaf 13/05/1874 77 J W Griffith
622 David Ellis Ty'n Llwyn 29/06/1874 19 J Lloyd Jones
623 Ann Hughes Pentre du 04/07/1874 58 J Lloyd Jones
624 Richard Thomas Diosgydd Isaf 07/07/1874 30 J Lloyd Jones
625 Hugh Hughes Broneryri 13/08/1874 61 J lloyd Jones
626 Mary Hughes Rallt Isa 29/08/1874 20 J W Griffith
627 Hannah Jones Tyn y Merddyn 15/09/1874 2 J W Griffith
628 Jane Williams Waterloo Hotel 28/09/1874 29 J W Griffith
629 William Roberts Rhiwgri 03/10/1874 21m J W Griffith
630 Griffith Roberts Bronllan 06/10/1874 27 J Lloyd Jones
631 David Jones Tyn y Ffynon 04/01/1875 44 J W Griffith
632 John Davies Station Cottages 13/01/1875 2w J W Griffith
633 Owen Lloyd Jones Medical Hall 14/01/1875 28 J W Griffith
634 Joseph Record Netherton Glanyrafon 20/02/1875 50 J W Griffith
635 Morris Williams Penrallt Isaf 27/03/1875 60 J W Griffith
636 Richard Jones Llanrwst 19/04/1875 71 J W Griffith
637 David Richards Royal Oak Hotel 19/05/1875 80 J W Griffith
638 Hugh Hughes Wyddfid 20/05/1875 54 J W Griffith
639 Catherine Roberts Bryndrew Rhiwdolion 02/06/1875 5d J W Griffith
640 Sarah Carr Station Cottages 03/06/1875 37 J W Griffith
641 Anne Roberts Hand 03/06/1875 45 R J Edwards
642 Elizabeth Prichard Glanyrafon 14/07/1875 32 J W Griffith
643 Mary Jane Ellis Cwm lannerch Cottages 20/07/1875 11 H E Williams
644 John James Jones Glanyrafon 29/07/1875 3m J W Griffith
645 Mary Jones Station Cottages 30/08/1875 27 J W Griffith
646 Robert Williams Garthderwen 21/09/1875 33 J W Griffith
647 Owen Owens Trawsafon 28/10/1875 2 J W Griffith
648 Jane Roberts Myriau 20/11/1875 47 J W Griffith
649 Ellen Jones Station Cottages 01/01/1876 3 M Wheldon Jones
650 William Parry ? Stable 08/01/1876 8 M Wheldon Jones
651 Richard Evans Station Cottages 01/02/1876 17m M Wheldon Jones
652 Roger Prichard Pyllan 09/02/1876 88 J W Griffith
653 Ellen Roberts Pentre du 03/04/1876 84 M Wheldon Jones
654 Robert Jones Amlwch Anglesey 06/05/1876 M Wheldon Jones Killed by Traction Engine
655 Catherine Owen Swan 09/06/1876 94 J W Griffith
656 Anne Jones Bryn Llywelyn 28/08/1876 45 J W Griffith
657 James William Whittaker Ffrith Cottage Llanrwst 11/09/1876 54 J W Griffith
658 Hannah Roberts Maenofferen 27/09/1876 8 M Wheldon Jones
659 Owen Owen Tyn y bryn 18/10/1875 59 M Wheldon Jones
660 Margaret Williams Hand 27/10/1876 77 M Wheldon Jones
661 Margaret Jane Owen Trawsafon 25/11/1876 11 M Wheldon Jones
662 Anne Jones Diosgydd Uchaf 02/12/1876 18 M Wheldon Jones
663 Mary Louisa Owen Trawsafon 09/12/1876 16m M Wheldon Jones
664 Margaret Jane Jones Bodlondeb Cottages 23/12/1876 16m M Wheldon Jones
665 William Roberts Cwm lannerch 04/01/1877 64 M Wheldon Jones
664A Owen Jones Bank Llygwy 09/01/1877 7 M Wheldon Jones Check age 7m?
666 David Owen Soar Trewydyr 17/02/1877 89 M Wheldon Jones
667 Margaret Anne Hughes Station Cottages 23/04/1877 4 M Wheldon Jones
668 Ellen Williams Rhiwdolion 02/05/1877 23 H E Williams
669 Grace Williams Pant yr hyrddod 23/05/1877 75 M Wheldon Jones
670 Margaret Owen Ty Capel 22/06/1877 69 M Wheldon Jones
671 William Jones Hen Shop 22/06/1877 62 M Wheldon Jones
672 John Williams Canol yr Allt 28/06/1877 6w Joseph Griffith
673 Robert Ellis Williams Canol yr Allt 05/07/1877 7w J W Griffith
674 Robert Ellis Cwm lannerch 07/07/1877 21 J W Griffith
675 Anne Williams Alms Houses Llanrwst 21/07/1877 74 J W Griffith
676 Ellen Evans Pentre du Cottages 26/07/1877 2 J W Griffith
677 John Rawson Cae'n y coed 18/08/1877 78 J W Griffith Hung himself
678 Mary Elizabeth Butters Tan'rallt 21/08/1877 13m J G Ashley
679 Margaret Williams Pont y cyfyng Capel Curig 24/09/1877 24 J W Griffith
680 Anne Brown Craig lan Conway Barracks 04/10/1877 18m J W Griffith
681 Ellen Jones Bank Llygwy 06/10/1877 73 Evan Evans Highslide JS
682 Grace Ellis Cwmlanerch 09/10/1877 11m Evan Evans
683 Margaret Owen Bank Llygwy 12/12/1877 69 Evan Evans
684 Richard Jones Brynbont 15/12/1877 40 J W Griffith
685 Mary Evans Maes Newyddion 02/02/1878 2w Evan Evans
686 David Ellis Rhiwdolion 25/02/1878 11 Evan Evans
687 John Thomas Station Cottages 25/02/1878 10m Evan Evans
688 Benjamin Owen Glan yr Afon 02/03/1878 60 Evan Evans
689 Griffith Rowlands Melbourne Terrace Festiniog 03/04/1878 20 Evan Evans
690 John Davies Cwm Llannerch 08/04/1878 31 Evan Evans
691 David Owen Mynydd Bychan 18/04/1878 20 Evan Evans
692 John Evans Hen Efail 27/07/1878 31 Evan Evans
693 Alfred John Dutton Gas Works 10/08/1878 5m Evan Evans
694 Laura Owens Bangor 10/08/1878 5w Evan Evans
695 Ann Jones Hen Shop 16/08/1878 64 J W Griffith
696 Robert Williams Bank Llygwy 21/08/1878 22 Evan Evans
697 George Burrell Grey Coed fa 23/09/1878 58 Evan Evans
698 Fred Boisseree Brynafon 09/10/1878 38 J W Griffith
699 Jane Roberts Cae'r Hen 02/11/1878 30 Evan Evans
700 Mary Jones Celynfryn 12/12/1878 82 J W Griffith
701 Griffith Ellis Tanymarian 15/02/1879 87 J W Griffith
702 Ellen Ann Evans No Address 20/02/1879 4m J W Griffith
703 Hannah Ellis No Address 24/02/1879 49 G J Davies
704 Elizabeth Ellen Hughes Pentre du 10/04/1879 1 G J Davies
705 William Williams Cwmlanerch 10/04/1879 21 G J Davies
706 Robert Williams Tan y Coed 23/04/1879 72 G J Davies
707 Margaret Jones Cwmlanerch 23/05/1879 58 G J Davies
708 Margaret Hughes Llanrwst 24/05/1879 77 G J Davies
709 David Hughes Pentre du 07/06/1879 33 G J Davies
710 Robert Roberts Coedmor 08/08/1879 54 G J Davies
711 Sarah Owens Bangor 18/08/1879 14m G J Davies
712 Ellis Williams Muriau 20/08/1879 83 G J Davies
713 Hannah Jones No Address 29/08/1879 5m G J Davies
714 Winifred Myfanwy Jones Pentrefelin 15/09/1879 17w G J Davies
715 Kate Mary Harrison Glan'ravon 30/09/1879 4 G J Davies
716 Margaret Jones Diosgydd 06/11/1879 79 G J Davies
717 Thomas Evans Stabal Mail Isaf 17/11/1879 64 G J Davies
718 William Jones Penrallt Ganol 11/02/1880 79 G J Davies
719 Anne Ellis Cwm Llannerch 12/04/1880 42 G J Davies
720 Jane Hughes Llanrwst 24/05/1880 72 G J Davies
721 Jane Jervis Llanrwst 24/07/1880 80 G J Davies
722 Anne Hughes Llanrwst 28/07/1880 63 G J Davies
723 Samuel A Edwards Temperance Hotel 30/07/1880 10w G J Davies
724 Henry Harrison Glan'ravon 17/08/1880 12 G J Davies Drowned below Stepping St
725 Robert Harrison Glan'ravon 17/08/1880 10 G J Davies Drowned below Stepping St
726 William Jones Capel Curig 28/08/1880 76 G J Davies
727 Grace Jones Lledr Cottage 25/09/1880 32 G J Davies
728 Sophia Jones Capel Garmon 12/11/1880 16m Pierce Jones
729 William Jones Wernfawr 08/12/1880 67 G J Davies
730 Ellen Morris Rhiwdolion 11/12/1880 73 G J Davies
731 Catharine Williams Dan y Coed 22/12/1880 80 G J Davies
732 Phebe Ellen Pattison Cwmlanerch 12/02/1881 16 G J Davies
733 Evan Jones Pen'rallt 15/03/1881 60 G J Davies
734 Owen Jones Bank Llygwy 26/04/1881 13m G J Davies
735 Elizabeth Williams Pen y Clogwyn 17/05/1881 70 G J Davies
736 Ellis Griffith Ellis Mill Street 24/05/1881 55 G J Davies
737 Jane Williams Garth Dderwen 02/07/1881 38 G J Davies
738 Jane Williams No Address 20/07/1881 23 G J Davies
739 Ann Parry No Address 03/08/1881 21 G J Davies
740 William Davies Rock House 18/08/1881 39 G J Davies
741 Morris Jones Mill Street 10/09/1881 70 D Lloyd Jones
742 Hugh Hughes No Address 28/09/1881 28 G J Davies
743 William Jones Tyn y Ffynon Dolwyddelan 05/11/1881 71 Pierce Jones
744 David Jones Cross Keys 09/11/1881 29 Pierce Jones
745 Thomas Powell Jones Mill Street 12/11/1881 5m Pierce Jones
746 Evan Hughes Pen'rallt 08/04/1882 73 G J Davies
747 Miriam Jones Mill Street 24/05/1882 5m G J Davies
748 Ann Brown Ffos Nodyn House 17/06/1882 51 R H Jones
749 David Davies Mount View 10/07/1882 78 G J Davies
750 Cynfelin Lloyd Williams Conway 12/07/1882 6 G J Davies
751 Catharine Roberts Cwmllanerch 12/07/1882 81 G J Davies
752 John Ellis Pentredu 15/07/1882 21 G J Davies
753 David Hughes Wyddfyd 26/07/1882 26 R H Jones
754 John Fletcher Brown Ffosnodyn 08/11/1882 20 R H Jones
755 Rees Jones Dol Gethin 09/11/1882 49 R H Jones
756 Robert Williams Cross Keys 15/11/1882 1w G J Davies
757 Sarah Pattison Cwmllanerch 28/03/1883 55 G J Davies
758 Robert Williams Baltic Hotel Festiniog 30/03/1883 73 R H Jones
759 Samuel Parry Morris Runcorn 14/04/1883 3m G J Davies
760 Hannah Elizabeth Roberts Capel Garmon 25/04/1883 16m G J Davies
761 Jane Williams Llanrwst 30/04/1883 85 G J Davies
762 John Elias Davies Festiniog 02/06/1883 21m R H Jones
763 David Williams Rhiwgri 30/06/1883 50 G J Davies
764 Robert Thomas Roberts Cross Keys 02/08/1883 5d R H Jones
765 Jane Roberts Cross Keys 31/08/1883 24 G J Davies
766 Mary Jones Cwmlanerch 21/11/1883 74 R Jones
767 Gwen Jones Dolwyddelan 23/11/1883 78 R Jones
768 Ann Hughes Llwyn Eryri 08/12/1883 73 G J Davies
769 William Jones Glan Rhyd 12/12/1883 71 R Jones
770 Jane Jones Pentredu 12/01/1884 66 R Jones
771 John Davies Pentredu 19/04/1884 80 R Jones
772 Margaret Jones Bank Llugwy 19/05/1884 76 G J Davies
773 Catharine Hughes Pen'rallt Ganol 19/05/1884 78 G J Davies
774 Ebenezer Faichney Gwydyr Hotel 23/05/1884 73 G J Davies
775 Richard Jones Pentredu 06/06/1884 18m G J Davies
776 Arthur Jones Bodgwynedd 10/06/1884 5m G J Davies
777 David Jones Lledr Cottage 18/07/1884 74 R Jones
778 Mary Anne Jackson Park Hill 22/08/1884 75 R Jones
779 Ellen Davies Mill Street 26/08/1884 31 R Jones
780 Owen Rowlands 43 Church Street Festiniog 10/09/1884 85 R Jones
781 Catharine Ellen Jones Mill Street 18/09/1884 14m G J Davies
782 Joseph Owen Bank Llugwy 01/10/1884 72 R Jones
783 Magaret Ellen Williams Tyn y Ffynnon 08/10/1884 16w R Jones
784 Catherine Jones Mill Street 06/12/1884 33 R Jones
785 Hugh Hughes Pentredu 24/12/1884 45 R Jones Blind
786 Ellis Griffith Roberts Garnon View 01/01/1885 31 R Jones
787 Ann Rawson Williams Park Hill 12/01/1885 40 Pierce Jones
788 Henry Rawson Williams Park Hill 30/01/1885 30m E Evans
789 Evan Thomas Ty Capel 11/02/1885 52 E Evans
790 Robert Lloyd Jones Mill Street 21/02/1885 3m E Evans
791 John Owen Davies Station Cottages 25/02/1885 6m E Evans
792 Richard Evans Baltic Festiniog 28/02/1885 6 E Evans
793 Benjamin H Rawson Williams Park Hill 05/03/1885 2m E Evans
794 Alice Owen 5 Benar Road Festiniog 01/04/1885 31 Evan Evans
795 Cadwaladr Hughes Allt Isaf 16/04/1885 70 Evan Evans
796 Elizabeth Jones Mill Street 29/04/1885 3 Evan Evans
797 John Evans Hafod las 01/05/1885 E Evans No age given
798 Annie Davies Pentredu 16/05/1885 6m E Evans
799 William Thomson Jones Mount Pleasant 25/05/1885 21 E Evans
800 Jane Hughes Hen Efail Rhiwdolion 25/05/1885 78 Evan Evans
Entries Per Page
Displaying Page of