Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Cofrest / Register Reference
  • ENW - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • CYFENW - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • GALW - Galwedigaeth / Occupation
  • O - Oed / Age
  • PRESWYLFOD - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • CL - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • RH - Rhif y Bedd / Grave Number
  • CA - Llechyn Cysegredig~Anghysegredig / Consecrated~Unconsecrated Plot
  • NOD - Nodiadau / Notes
ID
ENW
CYFENW
GALW
O
PRESWYLFOD
CL
RH
CA
NOD
4796 Hugh Griffith Shoemaker 75 Glanadda Terrace 03/01/1888 1129 U
4797 Mary Jane Jones Spinster 13 Deans Court 05/01/1888 908 U
4798 Hugh Williams Labourer 77 18 Club Street 05/01/1888 1161 U
4799 Thomas James Jones Infant 10m Caebach Glanadda 06/01/1888 1134 U Infant of Richard Jones
4800 Jane Owen Widow 84 Waterloo Street 11/01/1888 690 U
4801 John Rudd Gardener 86 Fron Isaf Upper Bangor 11/01/1888 1202 C
4802 Sophia Catharine Jones Infant 2 23 Panton Street 12/01/1888 1133 U Infant of Hugh Jones
4803 Elizabeth Williams Widow 76 Coach and Horses 14/01/1888 1304 C
4804 William Edwards Tailor 63 5 Drum Street 14/01/1888 541 C
4805 Ann Roberts Widow 91 Union 14/01/1888 963 U
4806 Elizabeth Jones Provision Dealer 58 High Street 17/01/1888 149 U
4807 Ann Griffith Wife 63 Vronheulog 17/01/1888 333/334 U Wife of J E Griffith
4808 Ann Jones Daughter 13 8 Field Street 18/01/1888 926 C Daughter of D Jones
4809 Elizabeth Ann Murray Infant 3w Hirael 18/01/1888 972 U Infant of G Murray
4810 Albert Owen Infant 18m 6 Berllan Bach 19/01/1888 264 C Infant of Edward Owen
4811 John Morris Publican 56 Marquis Inn West End 19/01/1888 546 U
4812 Martha Owen Wife 65 25 Tabernacle Street 19/01/1888 1259 U Wife of Richard Owen
4813 Ellen Lewis Wife 58 Fountain Street 24/01/1888 1270 U Wife of William Lewis
4814 Benjamin Williams Superintendent of Cemetery 63 Glanadda 24/01/1888 608 U
4815 Grace Brown Widow 74 Dean Street 25/01/1888 211 C
4816 John Hughes Waterman 87 Well Street 26/01/1888 303 U
4817 Ellen Lloyd Griffith Wife 53 James Street 25/01/1888 1257 U Wife of R J Griffith
4818 Catherine Griffith Widow 82 Penrhosgarnedd 27/01/1888 633 U
4819 John Thomas Saddler 50 High Street 28/01/1888 119 U
4820 Michael Nash Infant 6w 43 Caelleppa 28/01/1888 350 U Infant of Ralph C Nash
4821 Jane Edwards Wife 69 Minffordd 30/01/1888 994 U Wife of Edward Edwards
4822 Jane Roberts Widow 75 Union 31/01/1888 1162 U
4823 Emma Jane Edwards Infant 1 52 Fountain Street 01/02/1888 1131 U Infant of David Edwards
4824 Margaret Williams Wife 60 52 James Street 01/02/1888 U Wife of John Williams
4825 Eleanor Evans Wife 72 Vicarage 09/02/1888 172 C Wife of Rev D Evans
4826 Margaret Reddy Widow 66 16 Britannia Street 13/02/1888 1003 U
4827 Evan Evans Butcher 38 336 High Street 16/02/1888 1260 U
4828 Jane Hughes Spinster 43 Infirmary 17/02/1888 799 U
4829 Hugh Parry Labourer 76 Glanadda 23/02/1888 407 C
4830 Robert Richard Morris Clerk 36 4 Park Street Upper Bangor 29/02/1888 962 U
4831 Maggie Ellis Infant 16m 5 New Street Lonypobty 01/03/1888 147 C Infant of William Ellis
4832 Thomas Evans Infant 5m Well Street 05/03/1888 952 U Infant of Thomas Evans Labourer
4833 Owen Jones Butcher 75 12 Fountain Street Hirael 07/03/1888 1014 U
4834 Charles Herbert Denman Clerk 26 Castle Hotel 08/03/1888 392 C
4835 Jonathan Owen Coburn Infant 6m Fair View Road Hirael 10/03/1888 768 U Infant of Edward Coburn
4836 William Rowlands Hawker 21 Back Hendrewen Road 13/03/1888 345 U
4837 Lettia Roberts Spinster 66 Frondeg Street 17/03/1888 1258 U
4838 Jane Parry Widow 65 Workhouse 21/03/1888 407 C
4839 Thomas Lazarus Cab Driver 63 Lonypobty 22/03/1888 243 C
4840 Florence Martha Ainscow Spinster 19 3 Frodeg Terrace 23/03/1888 539 C
4841 Ann Davies Widow 85 Penychwintan Road 26/03/1888 330 U
4842 Evan John Evans Infant 3m 336 High Street 26/03/1888 1260 U Infant of Evan Evans Butcher
4843 Owen John Edwards Infant 7w 7 Mountain Square 27/03/1888 915 U Infant of Thomas Edwards
4844 Ellen Jones Wife 51 8 Field Street Upper Bangor 27/03/1888 926 C Wife of Capt D Jones
4845 James Jones Infant 7m 38 Victoria Street Upper Bangor 29/03/1888 1049 U Infant of John William Jones
4846 John Lewis Mason 41 Deans Court 29/03/1888 209 C
4847 Morris Jones Labourer 70 Goetre Bach 31/03/1888 639 U
4848 Eleanor M Clarke Spinster 55 8 Brynteg Terrace Upper Bangor 31/03/1888 640 C
4849 Griffith Morris Labourer 58 12 Berllan Bach 02/04/1888 297 C
4850 Llewelyn Williams Infant 1 23 Edmund Street Hirael 03/04/1888 368 U Infant of William Williams
4851 Willie Phillips Infant 5 8 Britannia Square Upper Bangor 04/04/1888 148 C Infant of William Phillips
4852 Margaret Hardley Spinster 19 1 William Street Hirael 06/04/1888 936 U
4853 Robert Roberts Infant 2m Workhouse 09/04/1888 366 U Infant of Elizabeth Roberts
4854 Edward Durkin Hawker 83 3 Panton Street 09/04/1888 624 U
4855 Catharine Rowlands Infant 7m Hendrewen Road 10/04/1888 1218 C Infant of John Rowlands
4856 David Jones Infant 10m 12 Britannia Square 16/04/1888 75 C Infant of Richard Jones
4857 Robert Williams Baker 56 4 Drum Street 16/04/1888 520 U
4858 Robert Lewis Labourer 75 23 Well Street 19/04/1888 1019 U
4859 Thomas Shadrack Thomas Infant 26m 12 Holyhead Road 24/04/1888 660 U Infant of William Thomas
4860 Catharine Jones Widow 62 Goetre Bach 30/04/1888 639 U
4861 William Dodd Lawrence Infant 1d 4 Vrondirion Terrace Upper Bangor 28/04/1888 1671 U Infant of W G Lawrence
4861A Thomas Weaver Lawrence Infant 1d 4 Vrondirion Terrace Upper Bangor 03/05/1888 1671 U Infant of W G Lawrence
4862 patrick Stokes Mariner 21 Drowned off Garth 07/05/1888 187 C
4863 James Ottley Publican 55 Manchester Arms Upper Bangor 07/05/1888 49 C
4864 Elizabeth Margaret Thomas Infant 3w 257 High Street 09/05/1888 963 C Infant of John Thomas Painter
4865 Thomas Roberts Saddler 62 Fourcrosses Upper Bangor 09/05/1888 50 U
4866 Robert Jenkins Under Secretary N W College 38 Penybryn 11/05/1888 1254 U
4867 Leah Ellis Wife 63 Frondeg 15/05/1888 1074 U Wife of John Ellis Ship Carpenter
4868 Thomas Evans Quarryman 77 103 High Street 16/05/1888 58 U
4869 John Williams Labourer 56 10 Kyffin Square 22/05/1888 1052 U
4870 Richard Jones Thomas Infant 4m Britannia Square Upper Bangor 23/05/1888 1130 U Infant of Hugh Thomas
4871 Charles Ed Hugh Octavus Savage Infant 3 Upper Bangor 23/05/1888 334 U Infant of Major Hugh Savage
4872 William Thomas Coachman 67 47 Albert Place Upper Bangor 26/05/1888 1060 U
4873 William Lewis Labourer 20 9 Infant Lane 26/05/1888 368 C
4874 Neil Macallister Storekeeper 58 4 Lower Street Caelleppa 29/05/1888 1004 U
4875 Ellen Roberts Spinster 51 Tan yr Efail Penrhos 01/06/1888 1010 U
4876 Thomas W Anker Unknown 34 Body cast ashore from sea 01/06/1888 1143 U
4877 Richard Henry Roberts Gentleman 49 City View Caelleppa 05/06/1888 764 C
4878 Owen Williams Builder 60 5 Crescent Upper Bangor 05/06/1888 206/196 U
4879 Margaret Roberts Wife 69 2 Castle Hill 09/06/1888 308 C Wife of Robert Roberts
4880 Hugh Roberts Farmer 53 Tanrallt 09/06/1888 1141 U
4881 Owen Jones Labourer 21 Infirmary 09/06/1888 1329 C
4882 William Francis Evans 12 Workhouse 09/06/1888 1366 C
4883 Catherine Phillips Widow 79 76 Hill Street Upper Bangor 13/06/1888 908 U
4884 John Jones Roberts Accountant 33 7 William Street Hirael 14/06/1888 1175 U
4885 Margaret Jones Spinster 17 21 Nant Terrace Minffordd 16/06/1888 678 U
4886 William Thomas Jones Shopman 21 4 Drum Street 16/06/1888 1344 C
4887 Margaret Jane Thomas Infant 15 6 Chapel Street 19/06/1888 309 C Infant of Thomas Thomas
4888 Elizabeth Harris Holdright Infant 4m Friars Cottage 20/06/1888 1096 U Infant of Edward Holdright
4889 Thomas Hughes Labourer 74 Kyffin Square 21/06/1888 1143 U
4890 Kate Thomas Wife 32 257 High Street 22/06/1888 964 C Wife of John Thomas
4891 Mary Murphy Wife 65 29 Kyffin Square 23/06/1888 1101 U Wife of Thomas Murphy
4892 John Griffith James 29 Mona House West End 23/06/1888 197 U Clerk
4893 Jane Williams 87 8 Chapel Street 26/06/1888 609 C Widow
4894 Elizabeth Jones Infant 10m 18 Brick Street 26/06/1888 116 C Infant of Robert Jones
4895 John Kirkman Pilot 19 Found Drowned 30/06/1888 538 C
4896 Elizabeth Jones Widow 60 11 Bank Quay Carnarvon 03/07/1888 146 C
4897 Jane Williams Edwards Spinster 21 Star Inn High Street 03/07/1888 936 C
4898 Jane Jones Widow 75 10 Strand Street Hirael 04/07/1888 1061 U
4899 Ann Williams Spinster 81 20 Waterloo Street 04/07/1888 641 C
4900 Sarah Catherine Williams Infant 15m 5 Lower Street Caelleppa 07/07/1888 534 U Infant of Richard Williams
4901 Ellen H Hobley 48 Elm Bank Upper Bangor 09/07/1888 1174 U
4902 Grace Lewis Spinster 44 Denbigh Asylum 11/07/1888 57 U
4903 Henry Jones Labourer 66 47 Water Street Hirael 12/07/1888 1250 U
4904 Mary Davies Widow 72 28 Albert Street Upper Bangor 14/07/1888 1165 C
4905 Robert Hugh Ellis Doctor 81 Workhouse 16/07/1888 1165 C
4906 Margaret Jones Wife 83 21 Mountain Square 19/07/1888 1098 U Wife of Hugh Jones
4907 Ellen Hughes Wife 46 51 Dean Street 20/07/1888 151 U Wife of W Hughes Butcher
4908 Catherine Williams Wife 50 Bryn Bach 21/07/1888 1132 U Wife of W Williams
4909 William Rowland Griffith Son 21 James Street Vaults 23/07/1888 1257 U Son of Mr Griffith
4910 Marion Augusta Devonald Wife 73 5 Glandwr Terrace 23/07/1888 642 C Wife of W Devonald
4911 Thomas Ishmael Labourer 36 40 Victoria Street Upper Bangor 24/07/1888 1140 U
4912 Methusalem Parry Stone Mason 63 13 Frondeg Street 25/07/1888 1163 U
4913 Henry Jones Labourer 50 13 Panton Street 25/07/1888 1142 U
4914 James Boyd Thompson Tailor 22 Frondeg Street 28/07/1888 340 C
4915 David Victor Jones Infant 7m 3 Regent Street Upper Bangor 29/07/1888 226 C Infant of M C Jones
4916 Thomas Thomas Parry Shipbuilder 56 Bodifyr Lonypobty 01/08/1888 670 C
4917 Catherine Williams Widow 81 Bryn Dinas Caelleppa 04/08/1888 669 C
4918 Alexander McKintry Army Officer 71 3 Summerhill Upper Bangor 06/08/1888 51/52 C
4919 Elizabeth Ann Parry Widow 52 Bodifyr Lonypobty 07/08/1888 670 C
4920 John Owen Price Infant 10w Mountain Street 09/08/1888 914 U Infant of Owen Price
4921 Mary Williams Widow 71 27 Well Street 09/08/1888 1307 U
4922 Jane Jones Widow 87 Workhouse 11/08/1888 1141 C
4923 Robert William Roberts Adopted Child 7w Tynyclwt Penrhos 15/08/1888 1013 U Child of John Jones
4924 John Hughes Tailor 50 Dean Street Vault 18/08/1888 531 U
4925 Robert Owen Rowlands Infant 11 60 Hill Street Upper Bangor 29/08/1888 1053 U Infant of John Owen
4926 Robert Hughes Labourer 63 Minffordd 01/09/1888 733 U
4927 Louisa Jones Wife 48 48 Snowdon Street Upper Bangor 04/09/1888 1166 C Wife of Hezekiah Jones
4928 Edith Williams Infant 9m Penrhos nr Bangor 08/09/1888 1138 U Infant of William Williams
4929 Anne Williams Infant 5 Tyddyn Order Glanadda 12/09/1888 491 U Infant of William Williams
4930 Elizabeth Hughes Wife 35 Infirmary 12/09/1888 643 C Wife of John Hughes Mason
4931 William Williams Master Mariner 46 Found drowned Llanfairfechan 14/09/1888 1163 C
4932 Griffith Owen Nailor 62 Workhouse 15/09/1888 1141 C
4933 Martha Jones Wife 67 Conway 20/09/1888 547 U Wife of Henry Lloyd Jones
4934 Margaret Hughes Wife 51 5 Brick Street 22/09/1888 1023 U Wife of Joseph Hughes
4935 Michael Clunan Publican 52 Coach and Horses 24/09/1888 1396 C
4936 Ella Eames Infant 5m 55 Ambrose Street Hirael 25/09/1888 1139 U Infant of Robert Eames
4937 Mary Williams Infant 4m 10 Tanygraig Terrace 02/10/1888 149 C Infant of Thomas Williams
4938 Robert Edwards Labourer 55 Infirmary 02/10/1888 777 C
4939 Selina J Ardill Spinster 66 Upper Bangor 04/10/1888 1043 U
4940 William Williams Gardener 70 Workhouse 10/10/1888 886 C
4941 Charles Walling Engine Driver 33 Manchester 11/10/1888 1069 U
4942 Owen Robert Evans Infant 13m 9 William Street Hirael 11/10/1888 1126 U Infant of Evan Evans
4943 Rhoda Jones Wife 52 14 Field Street Upper Bangor 11/10/1888 74 C Wife of Robert Jones
4944 Owen John Owen Quarryman 36 18 Edmund Street Hirael 13/10/1888 1358 C
4945 Alice Pritchard Infant 3w 25 Union Street 16/10/1888 553 U Infant of Henry Pritchard
4946 Thomas Hathawaye Civil Engineer 71 Fir Bank Cottage Upper Bangor 17/10/1888 316 C
4947 Jane Spooner Wife 67 Coal Merchant Upper Bangor 20/10/1888 1164 U Wife of Robert Spooner
4948 John Roberts Tailor 28 47 James Street 23/10/1888 1087 U
4949 Elizabeth Roberts Widow 63 Fourcrosses Upper Bangor 30/10/1888 1018 C
4950 Thomas Richard Hughes Infant 6m Angorfa House Glanadda 30/10/1888 392 U Infant of Thomas Hughes
4951 Priscilla Roberts Infant 3m 19 Caelleppa 31/10/1888 1166 U Infant of Henry Roberts
4952 John Edward Jones Mariner 45 Workhouse 31/10/1888 1110 U
4953 Elizabeth Eames Williams Infant 20m Crescent Upper Bangor 01/11/1888 143 U Infant of Rev E Williams
4954 Rosey Roberts Infant 16d 12 Robert Street Hirael 02/11/1888 1173 U Infant of Peter Roberts
4955 George Arthur Napper Infant 18m 25 Vron Square Upper Bangor 03/11/1888 668 C Infant of W Napper
4956 Sarah Eardley Infant 9m 36 Victoria Street Upper Bangor 05/11/1888 60 U Infant of James Eardley
4957 William Henry George Chesney Infant 14m Dean Street 06/11/1888 406 U Infant of John Henry Chesney
4958 Mary Elizabeth Jones Spinster 22 23 Mount Street 06/11/1888 122 U
4959 Charlotte Mary Jones Infant 9m Railway Shop Upper Bangor 13/11/1888 839 U Infant of W W Jones
4960 Edward Owen Engine Fitter 48 Berllan Bach 15/11/1888 264 C
4961 John Evans Postman 76 Post Office Penrhos 19/11/1888 10 U
4962 Maggie Eardley Infant 2 36 Victoria Street Upper Bangor 21/11/1888 60 U Infant of James Eardley
4963 Elizabeth Williams Wife 29 52 Hill Street Upper Bangor 21/11/1888 1100 U Wife of Hugh Williams
4964 Owen Thomas Master Mariner 61 8 Lower Street Caelleppa 24/11/1888 625 U
4965 Mary Catherine Hughes Infant 22m 18 Carnarvon Road 29/11/1888 718 U Infant of Hugh Hughes
4966 Elizabeth Griffith Infant 88 Saddler High Street 29/11/1888 1036 U Infant of Richard Griffith
4967 Nesta Ann Jones Infant 3 Fern Bank Upper Bangor 03/12/1888 834 U Infant of Richard Jones
4968 Mary Williams Wife 41 12 Field Street Upper Bangor 05/12/1888 53 C Wife of J Williams
4969 John Roberts Carter 45 16 Tabernacle Street 10/12/1888 73 C
4970 Robert Ellis Builder 44 36 Harting Road Liverpool 10/12/1888 1194 U
4971 Jane Halam Davies Infant 5 7 Penrallt Road Upper Bangor 12/12/1888 865 U Infant of William Davies
4972 Catherine Ada Roberts Spinster 16 13 Garth Road 15/12/1888 573 U
4973 Mary Ellen Ellyott Spinster 29 293 High Street 15/12/1888 1060 C
4974 Emma Williams Infant 14m 21 Kyffin Square 17/12/1888 724 C Infant of Mary Williams
4975 Mary Williams Infant 16m 15 Dean Street 18/12/1888 84 U Infant of John Williams
4976 Arthur Raymond Pelly Gentleman 61 Montrose House Upper Bangor 18/12/1888 40 C
4977 Isabella Smith Infant 2 Cae bach Glanadda 18/12/1888 1146 U Infant of Isaac Smith
4978 Elizabeth Owens Infant 15m 16 Tanygraig Glanadda 19/12/1888 889 U Infant of David Davies
4979 Mary Ann Thompson Infant 4m 30 Mount Street 19/12/1888 809 U Infant of David Thompson
4980 Sydney Amelia Walling Wife 52 9 Bryn Owen Glanadda 20/12/1888 1013 C Wife of G Walling
4981 Robert Perrice Wallace Gentleman 64 Cooldaragh 22/12/1888 667 C
4982 Richard Evans Infant 16m 216 High Street 22/12/1888 126 C Infant of Edward Evans
4983 William Williams Master Mariner 73 Manchester 22/12/1888 1314 U
4984 John Evans Infant 5 9 William Street Hirael 24/12/1888 1126 U Infant of Evan Evans
4985 Margaret Humphreys Jones Spinster 73 22 Edmund Street Hirael 26/12/1888 1128 U
4986 Elizabeth Jones Widow 74 6 Infant Lane 26/12/1888 150 U
4987 Anne Evans Widow 89 Ship Inn High Street 29/12/1888 1204 U
4988 Margaret Roberts Wife 58 6 Panton Street 31/12/1888 780 U Wife of Thomas Roberts
4989 Jane Tope Widow 50 22 Dean Street 31/12/1888 892 U
4990 Mary Lewis Spinster 91 3 Snowdon Villa Upper Bangor 01/01/1889 218 C
4991 Mary Wynne Webster Infant 4 Chemist 03/01/1889 1042 C Infant of Thomas Webster
4992 James Elinore Labourer 35 Mount Street 10/01/1889 920 U
4993 Jane Jones Widow 76 33 Garth Street 11/01/1889 933 C
4994 Edward Ernest Evans Infant 19m 15 Snowdon View Upper Bangor 14/01/1889 778 U Infant of Hugh J Evans
4995 Daniel Henry Jones Infant 4m 15 Drum Street 19/01/1889 751 U Infant of Daniel Jones
4996 Robert Hughes Labourer 23 Dafarn Newydd Penrhos 19/01/1889 1308 C
4997 Mary Evans Daughter 18 Regent House High Street 21/01/1889 1250 U Daughter of Robert Evans
4998 David T Evans Infant 2 15 Snowdon View Upper Bangor 23/01/1889 778 U Infant of Hugh J Evans
4999 Ernest John Scholy Infant 22m Ivor House 23/01/1889 537 C Infant of Charles Scholy
5000 Mary Cuddle Widow 74 4 Crescent Upper Bangor 25/01/1889 357 C
5001 Robert John Roberts Infant 10 9 Bethel Place 26/01/1889 348 U Infant of Robert Roberts
5002 Ellen Williams Wife 38 3 William Street Hirael 26/01/1889 942 U Wife of Thomas Williams
5003 Thomas Roberts Labourer 55 36 Victoria Street Upper Bangor 31/01/1889 59 U
5004 Francis Henry Bolton Infant 1m 4 Mountain Square 31/01/1889 973 U Infant of Henry Bolton
5005 Edward Blake Hawker 45 Workhouse 06/02/1889 1022 C
5006 Mary Williams Spinster 37 Lonypobty 07/02/1889 1165 U
5007 Catherine Williams Widow 62 Ingham Place 12/02/1889 284 C
5008 Henry Roberts Gardener 84 Workhouse 14/02/1889 493 U
5009 Harriet Eliza Humphreys Infant 9w 54 Lonypobty 16/02/1889 115 C Infant of W J Humphreys
5010 Laura Richards Infant 8 7 William Street Hirael 20/02/1889 1135 U Infant of John Richards
5011 Ann Williams Widow 86 58 Lonypobty 21/02/1889 1351 U
5012 Owen Hughes Car Proprietor 38 Upper Bangor 20/02/1889 1168 U
5013 Mary Barns Widow 75 15 Panton Street 01/03/1889 993 U
5014 Sarah Jones Wife 35 Arvonia Buildings 04/03/1889 1106 U Wife of John Jones
5015 Maria Ellen Williams Infant 13m Water Street Hirael 06/03/1889 1160 U Infant of William Williams
5016 Bessie Anne Pring Spinster 20 7 Britannia Terrace 06/03/1889 500 C
5017 William Jones Infant 6w 13 Mason Street Hirael 07/03/1889 559 U Infant of Edward Jones
5018 Frank Leatt Infant 9m 2 Caelleppa 07/03/1889 54 C Infant of Thomas Leatt
5019 Rebecca Jones Widow 62 Workhouse 07/03/1889 1138 U
5020 Elizabeth Griffith Wife 76 8 Ingram Buildings 08/03/1889 38 C Wife of Henry Griffith
5021 Sarah Evans Infant 11 13 Brick Street 09/03/1889 1172 U Infant of Isaac Evans
5022 Hugh Griffith Master Mariner 72 19 Edmund Street Hirael 09/03/1889 648 U
5023 Edward Davies Clerk 30 4 Union Street 13/03/1889 404 U
5024 William Thomas Tailor 28 Globe Inn Upper Bangor 14/03/1889 943 C
5025 Charlotte Mary Randall Widow 78 Capelgraig 15/03/1889 114 C
5026 John Parry Infant 11m 27 Mountain Street 19/03/1889 1024 U Infant of William Parry
5026A Elizabeth Parry Infant 11m 27 Mountain Street 19/03/1889 1024 U Infant of William Parry
5027 David Hughes Joiner 41 Tabernacle Street 19/03/1889 1069 C
5028 Elizabeth Grace Evans Wife 31 William Street 19/03/1889 1126 U Wife of Evan Evans
5029 Cecil William Douglas Foster Infant 6m Lorne House High Street 19/03/1889 682 C Infant of W A Foster
5030 Mary Ellen Jones Potter 36 Workhouse 19/03/1889 1142 U
5031 William Small Car Driver 65 Dean Street 22/03/1889 14 C
5032 Owen Jones Labourer 73 Penrhos nr Bangor 23/03/1889 956 U
5033 Edith Williams Infant 1m Tan y Graig Street Glanadda 26/03/1889 47 C Infant of W Brown Williams
5034 Catherine Jones Wife 67 Glanrafon 26/03/1889 717 U Wife of David Jones
5035 Elizabeth Barnett Widow 81 Tanygraig Terrace Glanadda 27/03/1889 1176 U
5036 Mary Ellen Bowen Spinster 15 52 Ambrose Street Hirael 28/03/1889 752 U
5037 Henry Wenborn Stoker 28 Workhouse 30/03/1889 15 C
5038 David Griffith Sailor 69 8 Ingram Buildings 01/04/1889 38 C
5039 Margaret Williams Widow 67 27 Britannia Street Upper Bangor 03/04/1889 216 U
5040 Hugh Hughes Mariner 84 13 Ambrose Street Hirael 03/04/1889 777 U
5041 Winifred Hughes Spinster 45 Harp Inn High Street 04/04/1889 834 C
5042 Ann Brereton Spinster 50 Club Street Hirael 05/04/1889 1240 U
5043 John Evans Mariner 48 13 Kyffin Square 06/04/1889 1077 C
5044 George Valentine Williams Labourer 60 Almshouses 06/04/1889 15 C
5045 Margaret James Wife 66 5 Plasllwyd Terrace 06/04/1889 236 U Wife of Evan James
5046 Richard Jones Labourer 23 32 Water Street Hirael 06/04/1889 72 C
5047 Ann Davies Wife 35 1 Back Hendrewen Road 09/04/1889 1042 U Wife of William Davies
5048 Mary Ellen Hughes Infant 2 27 Fountain Street Hirael 11/04/1889 1393 C Infant of John Hughes
5049 Edward Sides Labourer 64 Vron Square Upper Bangor 11/04/1889 829 C
5050 Joseph Hughes Carter 56 23 Union Street 13/04/1889 1023 U
5051 Henry Williams Painter 19 12 Bryn Owen Terrace 13/04/1889 833 U
5052 Evan Evans Schoolmaster 36 3 Vrondeg Street 13/04/1889 35 C
5053 Ellin Hughes Wife 87 10 Bryn Owen Terrace Glanadda 13/04/1889 497 C Wife of William Hughes
5054 William Griffith Infant 1 20 Water Street Hirael 15/04/1889 359 U Infant of Richard Griffith
5055 Dennis Magrath Railway Policeman 73 Crossing Terrace Llanfair P G 15/04/1889 1070 U
5056 Daniel Evans Sailor 39 Workhouse 15/04/1889 16 C
5057 Ellen Ellis Spinster 53 Bryniau Farm 16/04/1889 821 C
5058 Watson Ross Infant 11 264 High Street 23/04/1889 402 C Infant of Mr Ross
5059 Gwendoline Mary Hughes Infant 7m 20 James Street 27/04/1889 1383 C Infant of David Hughes
5060 Mary Jane Williams Infant 5 21 Kyffin Square 30/04/1889 17 C Infant of Mary Williams
5061 Thomas Jones Moulder 75 4 Foundry Street Hirael 01/05/1889 34 C
5062 Anne Thomas Wife 31 Goerte Bach 02/05/1889 1086 U Wife of Owen Thomas
5063 William Rowlands Wine Merchant 50 Rofft Upper Bangor 02/05/1889 628 C
5064 Ellen Hughes Wife 54 6 Dean Street 07/05/1889 1111 U Wife of John Hughes
5065 William Pritchard Butcher 55 Maria Terrace Glanadda 08/05/1889 18 C
5066 Richard Price Ellis Infant 21m Penyffridd Farm 09/05/1889 866 U Infant of Thomas Ellis
5067 Emmanuel Griffith Labourer 20 Tan yr Efail Penrhos 09/05/1889 33 C
5068 John Lloyd Infant 6w 36 West End 11/05/1889 1314 U Infant of William Lloyd
5069 Ellen Thomas Wife 32 61 Caelleppa 13/05/1889 1137 U Wife of Isaac Thomas
5070 Richard Williams Infant 2m 16 College Road Garth 16/05/1889 13 C Infant of Richard Williams
5071 William Roberts Grocer 57 54 Dean Street 16/05/1889 683 C
5072 Richard Lloyd Master Mariner 75 2 Upper Garth Road Garth 17/05/1889 284 U
5073 Ann Catherine Jones Wife 37 Tros y Canol 20/05/1889 689 U Wife of John Jones
5074 Sarah Davies Widow 70 16 North Row Lonypobty 20/05/1889 113 C
5075 William Sarah Shoemaker 50 Workhouse 22/05/1889 888 U
5076 Margaret Williams Infant 5m 5 Drum Street 23/05/1889 518 C Infant of Erasmus Williams
5077 Mary Williams Widow 56 1 Vrondeg Place 25/05/1889 1256 U
5078 John Elias Hughes Infant 16m 3 Mount Pleasant Upper Bangor 25/05/1889 555 U Infant of H Hughes
5079 John Hughes Infant 10w 26 Edmund Street Hirael 30/05/1889 1167 U Infant of Robert H Hughes
5080 Ann Ellis Wife 62 Tan yr Efail Penrhos 05/06/1889 33 C Wife of Henry Ellis
5081 Thomas Jones Labourer 72 Vaynol Lodge 06/06/1889 921 U
5082 Robert James Williams Infant 27m 41 James Street 07/06/1889 854 U Infant of James Williams
5083 Margaret Jane Williams Infant 9m 18 Tanygraig Terrace Glanadda 08/06/1889 941 U Infant of Richard Williams
5084 Anne Mary Nash Infant 3m 43 Caelleppa 08/06/1889 350 U Infant of Ralph Carroll
5085 Arthur Maguire Joiner 36 52 Holyhead Road 08/06/1889 1071 U
5086 Anne Jones Wife 37 23 Panton Street 10/06/1889 1133 U Wife of Hugh Jones
5087 Jane Williams 4 Workhouse 11/06/1889 14 C
5088 Jane Jones Infant 3w 33 Garden Square 13/06/1889 366 C Infant of Mary Jane Jones
5089 Elizabeth Ellen Evans Spinster 25 10 Beach Row Hirael 13/06/1889 900 C
5090 Jane Jones Widow 46 Denbigh 15/06/1889 687 U
5091 William Henry Ellis Infant 15m 9 Ingram Terrace Glanadda 17/06/1889 294 C Infant of Robert Ellis
5092 Jane Ann Rudd Infant 6m Vron Upper Bangor 19/06/1889 1202 C Infant of Richard Rudd
5093 Richard Griffith Saddler 82 High Street 20/06/1889 1063 U
5094 William Roberts Labourer 22 1 Garden Square 21/06/1889 293 U
5095 John Jones Labourer 28 4 Foundry Street Hirael 22/06/1889 992 U
5096 Ann Sides Widow 77 Vron Square Upper Bangor 24/06/1889 829 C
5097 Hugh Owens Infant 3w 19 Deans Court 25/06/1889 894 U Infant of Hugh Owens
5098 John Bennett Jones Son 27 Isfryn High Street 26/06/1889 1369 U Son of Rev Robert Jones
5099 Ellen Durken Wife 50 9 Garden Square 27/06/1889 1041 U Wife of Charles Durken
5100 Mary Ellis Infant 1m 49 Kyffin Square 02/07/1889 439 U Infant of Mary Ellis
5101 Emyr Ellis Williams Infant 6m 3 William Street Hirael 02/07/1889 942 U Infant of Thomas Williams
5102 Ellen Morris Infant 4 25 Britannia Street Upper Bangor 05/07/1889 899 U Infant of James Morris
5103 Sarah Ann Parry Wife 22 Tyldesley 06/07/1889 530 U Wife of J Parry
5104 Sarah Catherine Jones Infant 14m 7 Brook Row 07/07/1889 71 C Infant of John Jones
5105 Ann Jones Infant 2m 5 Brook Row 08/07/1889 1299 U Infant of John E Jones
5106 William Oriel 57 Workhouse 09/07/1889 12 C
5107 Laura Hughes Widow 67 13 Fountain Street Hirael 13/07/1889 468 U
5108 Joseph Thomas Infant 3w 4 Drum Street 13/07/1889 254 U Infant of John Thomas
5109 William Williams 11m Siambra Gwynion 17/07/1889 837 U Infant of John Williams
5110 John Jones Police Sergeant 54 47 Glanrafon 19/07/1889 1188 U
5111 John Owen Williams Accountant 39 7 Gambier Terrace Garth 23/07/1889 1189 U
5112 Richard Aubrey Foulkes Chemist 23 Trefriw 23/07/1889 395 C
5113 John Mathew Rowlands Innkeeper 36 Bron Eryri Upper Bangor 29/07/1889 1001
5114 William Williams Joiner 17 66 Water Street Carneddi 30/07/1889 1072 C
5115 Elizabeth Thomas Wife 40 12 Holyhead Road 31/07/1889 660 U Wife of W Thomas
5116 Elizabeth Lewis Wife 43 28 Fair View Road Hirael 31/07/1889 804 U Wife of Thomas Lewis
5117 Mary Ann Pearne Wife 47 20 Upper Garth Road 02/08/1889 1085 U Wife of Charles Pearne
5118 Rowland Jones Infant 12m Tai Coed nr Bangor 07/08/1889 311 C Infant of Rowland Jones
5119 Evan Meredith Williams Infant 5m Market Place 07/08/1889 558 U Infant of E Williams
5120 Edwin Roberts Infant 3 11 West End 10/08/1889 1190 U Infant of Robert Roberts
5121 Jane Jones Wife 54 32 Kyffin Square 14/08/1889 427 U Wife of Evan Jones
5122 Henry Morris Coach Builder 72 High Street 24/08/1889 1299 C
5123 Elizabeth Sheeran Widow 77 Bethesda 24/08/1889 226 U
5124 Thomas Jones Labourer 65 74 Dean Street 24/08/1889 405 U
5125 Jane Hughes Widow 40 13 Mason Street Hirael 24/08/1889 1061 U
5126 John Ellis Railway Employee 65 14 Snowdon View Upper Bangor 28/08/1889 694 C
5127 Thomas Roberts Labourer 60 10 Hendrewen Road 31/08/1889 1125 U
5128 John Rowlands Labourer 64 Brynllwyd Isa 04/09/1889 653 U
5129 Ruth Williams Wife 41 7 Garth Road Garth 07/09/1889 185 C Wife of Hugh Williams
5130 Richard Edwards Infant 8 24 Caelleppa 12/09/1889 41 U Infant of Capt Edwards
5131 Walter Howell Williams Infant 4 7 Garth Road Garth 13/09/1889 185 C Infant of H Williams
5132 Thomas Samuel Robinson Infant 9 36 Caelleppa 16/09/1889 406 C Infant of J Robinson
5133 Richard Griffiths Stone Mason 40 20 Water Street Hirael 16/09/1889 364 U
5134 Ellen Jones Infant 9m 16 Garden Square 18/09/1889 19 C Infant of John Jones
5135 Louisa De Moleyno Stone Widow 46 Conway 18/09/1889 974 U
5136 Etheline Hughes Wife 46 Station House Bangor 21/09/1889 1196 U Wife of Edward Hughes
5137 Margaret Pugh Wife 69 14 Mason Street Hirael 21/09/1889 1187 U Wife of David Pugh
5138 Georgina Beatrice Burman Rowley Infant 4 Coast Guard 23/09/1889 11 C Infant of William Rowley
5139 Thomas Stanley Owens Infant 5 15 Edmund Street Hirael 23/09/1889 1191 U Infant of O Owens
5140 John Roberts Slate Merchant 49 Southport 25/09/1889 120 C
5141 Margaret Ann Williams Infant 5 5 Caelleppa 26/09/1889 534 U Infant of Richard Williams
5142 John James Hughes Infant 3 Llysmarion West End 28/09/1889 346 U Infant of B T Hughes
5143 Jane Hughes Spinster 23 Minffordd 28/09/1889 716 U
5144 Charlotte Parry Infant 10m 10 Union Street 01/10/1889 1136 U Infant of John Parry
5145 Albert Walsh Infant 6m 18 Hendrewen Road 02/10/1889 753 U Infant of Thomas Walsh
5146 Mary Elizabeth Owens Infant 6 15 Edmund Street Hirael 05/10/1889 1191 U Infant of Owen Owens
5147 Elizabeth Walker Jones Infant 10 15 Friars Road Hirael 05/10/1889 1127 U Infant of David Jones
5148 Catherine Jane Owens Infant 13m 28 Chapel Street 09/10/1889 744 U Infant of Edward Owens
5149 John Williams Joiner 51 Garth Hotel High Street 15/10/1889 536 C
5150 Elizabeth Margaret Jones Infant 3 1 Back London Place 16/10/1889 691 U Infant of H Jones
5151 Daniel Evans Vicar 71 Vicarage 16/10/1889 172 C
5152 Martha Edwards Wife 68 14 St Pauls Terrace 18/10/1889 1029 U Wife of J Edwards
5153 Jane Price Wife 26 Mountain Street 21/10/1889 914 U Wife of Owen Price
5154 Sarah Tilley Infant 9 9 High Street Hirael 22/10/1889 1005 U Infant of Alfred Tilley
5154A Elizabeth Tilley Infant 6 9 High Street Hirael 22/10/1889 1005 U Infant of Alfred Tilley
5155 Elizabeth Anne Roberts Infant 6 127 High Street 23/10/1889 1169 U Infant of Griffith Roberts
5156 Henry Davies Jones Labourer 59 Infirmary 24/10/1889 10 C
5157 James Tilley Infant 4 9 High Street Hirael 24/10/1889 1005 Infant of Alfred Tilley
5158 Mary Williams Spinster 60 12 Brick Street 25/10/1889 1171 U
5159 James Parry Blacksmith 47 Workhouse 26/10/1889 9 C
5160 Luke Tilley Infant 7m 9 High Street Hirael 27/10/1889 1005 U Infant of Alfred Tilley
5161 Mary Tilley Infant 10m 9 High Street Hirael 29/10/1889 269 U Infant of Alfred Tilley
5162 Ellen Owen Spinster 20 8 St Pauls Terrace 02/11/1889 1199 U
5163 James Thomas Pollock Infant 4m 4 Regent Street Upper Bangor 10/11/1889 241 U Infant of Mr Pollock
5164 Ellis Hugh Williams Infant 3 3 Crescent Upper Bangor 16/11/1889 1198 U Infant of David Williams
5165 Hugh Owen Pritchard Infant 4 20 Albert Street Upper Bangor 18/11/1889 350 U Infant of Hugh Pritchard
5166 Elizabeth Williams Wife 64 Bishop Mill 18/11/1889 358 C Wife of Thomas Williams
5167 David Jones Tailor 75 324 High Street 19/11/1889 32 C
5168 William Collar Maizey Draper 39 45 Caelleppa 20/11/1889 20 C
5169 Thomas Owen Hughes Infant 4 3 Mount Pleasant Upper Bangor 26/11/1889 555 U Infant of H Hughes
5170 Catherine Walker Infant 15m Crown and Anchor 27/11/1889 1050 C Infant of Joseph Walker
5171 Edward Hughes Labourer 81 Workhouse 28/11/1889 37 C
5172 Ellen Evans Widow 76 Workhouse 28/11/1889 37 C
5173 Richard Owen Labourer 62 Workhouse 29/11/1889 21 C
5174 Ellen Jones Widow 60 33 Water Street Hirael 02/12/1889 283 U
5175 Jane Jones Wife 43 18 Ambrose Street Hirael 05/12/1889 206 U Wife of Hugh Jones
5176 Lettice Roberts Widow 82 Pen Bonk Upper Bangor 07/12/1889 492 U
5177 Elizabeth Edwards Spinster 60 Workhouse 10/12/1889 21 C
5178 Mary Ellen Thomas Infant 2 26 Glanrafon 14/12/1889 31 C Infant of Owen Thomas
5179 Thomas Owen Labourer 87 3 Mount Street 18/12/1889 1114 U
5180 Elizabeth Williams Widow 52 4 Panton Street 19/12/1889 691 U
5181 David Williams Mariner 16 Dublin (drowned) 19/12/1889 1021 U
5182 Ann Williams Widow 69 Bethel Place 21/12/1889 1147 U
5183 Jane Ellin Hughes Widow 86 Bryn Mor Upper Bangor 21/12/1889 223 C
5184 John Jones Vulcan Wesleyan Minister 63 3 Caelleppa 21/12/1889 735 U
5185 Ellen Williams Wife 56 9 Britannia Square Upper Bangor 23/12/1889 1197 U Wife of Thomas Williams
5186 Jane Carrington Widow 60 21 Garden Square 23/12/1889 1170 U
5187 Samuel Roberts Infant 2w 18 Tabernacle Street 24/12/1889 1195 U Infant of Price Roberts
5188 Jane Evans Spinster 21 36 Caelleppa 26/12/1889 61 U
5189 Robert Duncan Thomson Infant 28m 1 Vron Square Upper Bangor 26/12/1889 22 C Infant of Duncan Thomson
5190 Henry Owen Roberts Infant 13m 19 Caelleppa 26/12/1889 1166 U Infant of Henry Roberts
5191 Edward M Cue Labourer 19 2 Panton Street 27/12/1889 1025 U
5192 Decima Emma Hughes Spinster 21 Tanyfynwent 27/12/1889 153 C
5193 Thomas Walling Mole Catcher 66 9 Bryn Owen Terrace 28/12/1889 1013 C
5194 Muriel Louisa Lewis Infant 4 Caederwen Upper Bangor 30/12/1889 1269 U Infant of T C Lewis
5195 Edward Davies Labourer 66 Workhouse 02/01/1890 195 U
5196 Georgina Beatrice Burman Thomson Infant 5 1 Vron Square Upper Bangor 04/01/1890 1284 C Infant of Duncan Thomson
5197 Margaret Donohoe Infant 5 18 Dean Street 10/01/1890 1192 U Infant of John Donohoe
5198 William Edward Williams Infant 7 7 Tan y Graig Glanadda 14/01/1890 70 C Infant of W Williams
5199 William Pritchard Carter 41 5 Vrondeg Street 14/01/1890 30 C
5200 Mary Ellen Rowlands Infant 20m Back Hendrewen Road 14/01/1890 1066 U Infant of David Rowlands
5201 Phoebe Davies Infant 4 5 Back Hendrewen Road 14/01/1890 251 U Infant of James Davies
5202 Catherine Evans Spinster 62 Liverpool Arms High Street 15/01/1890 549 U
5203 Maria Lawless Infant 2m 114 High Street 17/01/1890 1112 U Infant of M J Lawless
5204 Walter Wynne Infant 3w 51 Holyhead Road Upper Bangor 18/01/1890 23 C Infant of George Wynne
5205 Margaret Ellen Jones Infant 2 24 Kyffin Square 22/01/1890 1211 U
5206 Jane Davies Widow 71 17 Club Street Hirael 22/01/1890 422 C
5207 Edward George Owens Infant 18m 6 Victoria Square Glanadda 23/01/1890 1193 U Infant of William Owen
5208 Margaret Humphreys Widow 75 64 Hill Street Upper Bangor 25/01/1890 1012 U
5209 Maggie Jones Infant 18m 9 Eldon Terrace Glanadda 27/01/1890 308 U Infant of Owen Jones
5210 Ellen Hughes Widow 73 George Hotel 28/01/1890 440 C
5211 Richard Williams Labourer 50 Three Crowns Inn 28/01/1890 975 U
5212 Jane Davies Infant 4 Regent Street Upper Bangor 29/01/1890 1190 C Infant of Charles Davies
5213 George Rowlands Infant 18m Back Hendrewen Road Glanadda 29/01/1890 287 C
5214 Mary Williams Wife 49 37 Kyffin Square 01/02/1890 1212 U Wife of Griffith Williams
5215 Frederick Lough Painter 49 3 Castle Hill 03/02/1890 1189 C
5216 Grace James Wife 73 71 Dean Street 05/02/1890 390 Wife of Lewis James
5217 Margaret Jones Wife 50 Prince's Terrace 06/02/1890 644 U Wife of J R Jones
5218 William Henry Eardley Infant 4 7 Panton Street 07/02/1890 79 U Infant of John Eardley
5219 William Daniel Owens Infant 7 28 Chapel Street 08/02/1890 744 U Infant of E Ownes
5220 Annie Jones Infant 4 9 Eldon Terrace Glanadda 08/02/1890 308 U Infant of Owen Jones
5221 Ellin Jones Widow 68 11 Kyffin Square 12/02/1890 1225 U
5222 Martin Doherty Photographer 22 172 High Street 12/02/1890 1258 U
5223 William Williams Joiner 70 Glanrafon 12/02/1890 1089 U
5224 Hugh McDonald Infant 4 8 Bryn Avenue Glanadda 12/02/1890 1225 U
5225 Ellen Owen Widow 67 3 William Street 13/02/1890 750 U
5226 John C Williams Infant 4 18 Tan y Graig Terrace Glanadda 14/02/1890 941 U Infant of Richard Williams
5227 Meshach Roberts 41 High Street 15/02/1890 1195 U
5228 Christopher Morrison Infant 17m 6 Tanygraig Glanadda 15/02/1890 342 C Infant of Christopher Morrison
5229 Robert Albert Falkner Williams Letter Carrier 20 7 Thomas's Buildings 15/02/1890 170 C
5230 Hugh Edwards Sailor 78 Infirmary 19/02/1890 937 U
5231 John Williams Infant 16w 3 Crescent Upper Bangor 19/02/1890 1198 U Infant of David Williams
5232 John Morris Stone Mason 71 2 Park Terrace Upper Bangor 19/02/1890 962 U
5233 Anne Mary Louisa Stevens Infant 3m 3 Greenfield Terrace West End 19/02/1890 29 C Infant of C Stevens
5234 Jane Price Spinster 56 3 Brook Row 20/02/1890 1258 C
5235 Arthur Glynne Infant 5d Glyndyl Upper Bangor 22/02/1890 540 U Infant of A Glynne Jones
5236 Thomas Lilley Jones Car Proprietor 75 20 Waterloo Street 22/02/1890 758 U
5237 Arthur Templeton Jones Infant 7m Old England Inn 01/03/1890 24 C Infant of Mr Jones
5238 William Hughes Joiner 68 10 Glanadda Terrace 01/03/1890 281 U
5239 William Bohana Coach Builder 63 27 Britannia Street Upper Bangor 01/03/1890 591 U
5240 Evan Jones Mariner 18 23 Mount Street 03/03/1890 1262 U
5241 Mary Cain Wife 49 Caelleppa 03/03/1890 1298 U Wife of Matthew Cain
5242 Sarah Roberts Spinster 50 1 Glandwr Terrace Garth 05/03/1890 1030 C
5243 Ann Edwards Spinster 60 95 Ivy Cottage 07/03/1890 1082 C
5244 Ann Hughes Widow 84 5 Brook Row 08/03/1890 1300 U
5245 Frank Eyden Infant 3 Ivy Cottage Penchwintan 09/03/1890 421 C Infant of Mr Eyden
5246 Mary Cavanagh Wife 80 49 Dean Street 10/03/1890 1261 U Wife of John Cavanagh
5247 Margaret Roberts Spinster 62 Denbigh Asylum 11/03/1890 1265 U
5248 Robert Williams Shoemaker 86 Deans Court 15/03/1890 743 U
5249 Mary Sarah Jones Spinster 21 8 Field Street Upper Bangor 17/03/1890 785 C
5250 Mary Spratt Spinster 41 Workhouse 19/03/1890 55 C
5251 Gwen Thomas Wife 42 Tai ffynonucha 19/03/1890 94 C Wife of John Thomas
5252 Elizabeth Glynn Widow 86 Workhouse 19/03/1890 1142 U
5253 Jane Williams Widow 50 12 Dean Street 22/03/1890 242 C
5254 William Owens Tailor 69 9 William Street Hirael 22/03/1890 1196 C
5255 William Williams Infant 9m 9 Brynllwyd Terrace 24/03/1890 252 U Infant of John Williams
5256 Francis Edwards Painter 20 Crown Cafe High Street 25/03/1890 291 U
5257 Mary Roberts Wife 44 School House Upper Bangor 27/03/1890 920 C Wife of William Roberts
5258 Evan Williams Slate Trimmer 46 12 Ambrose Street Hirael 27/03/1890 255 U
5259 Arthur Williams Infant 2 9 Crescent Upper Bangor 28/03/1890 300 U Infant of John Williams
5260 Mary Anne Williams Infant 3m 5 Victoria Square Upper Bangor 28/03/1890 776 U Infant of Robert Williams
5261 Hugh Robert Greig Hughes M R C S 41 High Street 29/03/1890 152 C
5262 Elizabeth Williams Widow 73 Goertre Bach 29/03/1890 1289 U
5263 Benjamin Roberts Infant 9m 6 Rathbone Street 08/04/1890 240 U Infant of Hugh Roberts
5264 Owen Williams Labourer 69 41 Hill Street Upper Bangor 09/04/1890 1001 U
5265 Grace Davies Griffith Widow 84 Kyffin Square 10/04/1890 342 U
5266 William David Jones Infant 8m 59 Hill Street Upper Bangor 10/04/1890 1228 U Infant of Hannah Jones
5267 Miriam Eurgain Savage Evans Infant 7m 31 Victoria Place 10/04/1890 162 U Infant of Samuel Evans
5268 Thomas Mallaney Labourer 21 Found killed Menai Bridge Station 12/04/1890 1142 U
5269 David John Jones Infant 3 10 Panton Street 17/04/1890 207 U Infant of R Ll Jones
5270 Mary Davies Widow 83 3 Bukeley Place 22/04/1890 812 C
5271 Robert George Duff Gentleman 72 Ryde (Buried at Vaynol Park) 05/04/1890
5272 Gordon Robertson Tanner and Skinner 75 4 Craig y don Terrace Upper Bangor 28/04/1890 600 U
5273 William Ishmael Infant 4 40 Victoria Street Upper Bangor 01/05/1890 1140 U Infant of T Ishmael
5274 David Davies Infant 17 21 Dean Street 03/05/1890 860 U Infant of Henry Davies
5275 Michael Doherty Fish Dealer 58 11 Mason Street Hirael 03/05/1890 1026 U
5276 Gwladys Hughes Infant 6m 21 James Street 03/05/1890 1271 U Infant of David Hughes
5277 Robert Rowlands Car Driver 57 77 Garth Road 07/05/1890 122 U
5278 William Thomas Labourer 35 Workhouse 08/05/1890 56
5279 David Williams Tinman 16 34 Fountain Street Hirael 10/05/1890 159 U
5280 Jane Blodwen Williams Infant 5w 34 Fountain Street Hirael 13/05/1890 159 U Infant of D Williams
5281 John Owen Labourer 64 13 Kyffin Square 13/05/1890 56 C
5282 Jane Catherine Jones Infant 5 18 Ambrose Street Hirael 20/05/1890 206 U Infant of Hugh Jones
5283 Joshua Hughes Tailor 28 Water Street Hirael 22/05/1890 365 U
5284 Margaret Pritchard Spinster 77 1 Thomas's Buildings 23/05/1890 57 C
5285 Christmas Owens Infant 5m Water Street Hirael 24/05/1890 345 U Infant of Moses Owens
5286 Archibald Mitchell Hall Infant 1m 365 High Street 04/06/1890 312 C
5287 Mary Josephine Pollon Wife 24 1 Glandwr Terrace Garth 04/06/1890 991 U Wife of Phean Pollon
5288 George Atkins Labourer 66 Workhouse 05/06/1890 1308 U
5289 Robert Jones Labourer 53 14 Field Street Upper Bangor 06/06/1890 74 C
5290 Hannah Williams Spinster 82 14 Rosemary Lane 09/06/1890 828 U
5291 Laura Hughes Wife 56 30 Fair View Hirael 18/06/1890 391 U Wife of James Hughes
5292 Owen Jones Wife 1 Marlborough Vaults High Street 21/06/1890 791 U Infant of Owen Jones
5293 Ellen Lewis Widow 62 23 Well Street 21/06/1890 163 U
5294 Anne Price Spinster 62 2 Brook Row 21/06/1890 1258 C
5295 William Jones Labourer 74 Cooldaragh Upper Bangor 30/06/1890 1019 U
5296 Elizabeth Roberts Widow 52 1 Garden Square 30/06/1890 293 U
5297 Ellis William Grant Infant 2m 10 Mountain Row 03/07/1890 558 C Infant of Richard Grant
5298 Jane Griffiths Widow 58 Nelson Vaults Hirael 07/07/1890 1209 C
5299 Elizabeth Edwards Spinster 47 Workhouse 15/07/1890 116 U
5300 Samuel Ready Infant 5m 18 Britannia Street 16/07/1890 194 U Infant of Anthony Ready
5301 Mary Griffiths Widow 72 Workhouse 18/07/1890 530 U
5302 John Williams Slate Trimmer 43 7 Ambrose Street Hirael 19/07/1890 347 U
5303 Robert Roberts Engine Driver 41 11 West End 19/07/1890 1190 U
5304 Elizabeth Jones Widow 54 22 Upper Garth Road 22/07/1890 696 U
5305 Margaret Jones Wife of R Evan Jones 39 1 Greenfield Terrace West End 24/07/1890 592 U
5306 John Jones Infant 17 1 William Street 26/07/1890 666 C Infant of Susannah Jones
5307 Sarah Hughes Spinster 22 11 Penchwintan 26/07/1890 282 U
5308 Albert James Morris Infant 2m Hendrewen Road Glanadda 29/07/1890 467 U Infant of Albert James Morris
5309 Elizabeth Jane Hughes Infant 5 3 Mount Pleasant 29/07/1890 1159 U Infant of H Hughes
5310 Ann James Wife 74 High Street 30/07/1890 644 C Wife of George James
5311 Ann Ellen Jones Wife 50 122 High Street 02/08/1890 964 U Wife of Owen Jones
5312 David Arnold Hughes Infant 10w 52 Caelleppa 05/08/1890 88 U Infant of Matthew Hughes
5313 Ellen Ann Hill Infant 19m 14 Mountain Square 06/08/1890 58 C Infant of Joseph Hill
5314 John Hugh Jones Infant 13 18 Ambrose Street Hirael 07/08/1890 206 U Infant of H Jones
5315 George Anthony Lairre Pollon Infant 10m Glandwr Terrace Garth 12/08/1890 991 U Infant of Mr Pollon
5316 Robert Richard Evans Commercial Traveller 42 65 Caelleppa 14/08/1890 520 C
5317 Elizabeth Hughes Widow 64 46 Victoria Street Upper Bangor 14/08/1890 934 U
5318 Ann Jane Williams Spinster 28 40 Garden Square 16/08/1890 833 U
5319 Robert Stevens Labourer 87 Hendrewen Road 16/08/1890 83 U
5320 Catherine Williams Widow 48 25 Glanrafon 18/08/1890 67 C
5321 Richard Tope Infant 13 22 Dean Street 23/08/1890 892 U Infant of Richard Tope
5322 Margaret Jane Williams Infant 5m 41 James Street 27/08/1890 811 U Infant of Hugh Williams
5323 Margaret Williams Infant 36 Penrhos nr Bangor 30/08/1890 1138 U Wife of W Williams
5324 Thomas Ellis Labourer 50 Penyffrydd 01/09/1890 866 U
5325 Robert John Roberts Infant 14 14 Robert Street Hirael 06/09/1890 20 U Infant of Henry Roberts
5326 Ann Nash Infant 4m 43 Caelleppa 06/09/1890 1272 U Infant of Ralph Nash
5327 Ann Jane Marks Wife 58 211 High Street 06/09/1890 959 C Wife of Mr Marks
5328 Mary Jones Widow 66 Mountain Street 09/09/1890 1156 C
5329 Ellen Thomas Widow 67 Globe Inn Upper Bangor 09/09/1890 943 C
5330 Emma North Wife 72 58 Holyhead Road Upper Bangor 09/09/1890 241 C Wife of Rev Joseph North
5331 Ellen Davies Wife 59 69 Ambrose Street Hirael 10/09/1890 1274 U Wife of Robert Davies
5332 Owen Jones Labourer 67 Hendrewen Road 12/09/1890 66 C
5333 Henry Parry Butcher 64 Glanrafon 16/09/1890 565 C
5334 Mary Roberts Widow 77 Hirael 17/09/1890 796 U
5335 Thomas Griffith James Infant 8w Paradise Place Lonypobty 18/09/1890 806 U Infant of E James
5336 Jane Jones Widow 70 12 Fountain Street Hirael 20/09/1890 1014 U
5337 Gwladys Roberts Infant 1 23 North Penrallt Carnarvon 22/09/1890 1018 U Infant of Robert Roberts
5338 William David Jones Infant 7m 27 Union Street 24/09/1890 532 U Infant of Ann Jones
5339 Catherine Pritchard Widow 75 35 Hill Street Upper Bangor 24/09/1890 764 U
5340 Janet Dunlop Widow 77 372 High Street 27/09/1890 309 U
5341 Maud Louisa Goodwin Infant 1 6 Drum Street 29/09/1890 111 C Infant of J C Goodwin
5342 Winifred Emma Thomas Infant 3w 4 Drum Street 01/10/1890 254 U Infant of J Thomas
5343 Hugh Hughes Hay Merchant 71 Denbigh Asylum 02/10/1890 753 U
5344 Hugh Davies Infant 2 20 Carnarvon Road Glanadda 07/10/1890 290 U Infant of Richard Davies
5345 John Jones Plumber 55 45 Glanrafon 08/10/1890 980 C
5346 Blodwen Jones Infant 14m 16 Carnarvon Road 11/10/1890 256 U Infant of Thomas Jones
5347 Margaret Jones Spinster 25 1 Vron Square Upper Bangor 16/10/1890 164 U
5348 John Hughes Tailor 68 56 Ambrose Street Hirael 16/10/1890 158 U
5349 Catherine Jones Infant 3m 15 Garden Square 23/10/1890 65 C Infant of A C Jones
5350 Robert Mugreck Jones Infant 5 32 Foundry Street Hirael 23/10/1890 428 U Infant of J Mugreck Jones
5351 John Omrod Labourer 46 21 Kyffin Square 23/10/1890 65 C
5352 Mary Catherine Williams Infant 18m 45 Dean Street 24/10/1890 724 U Infant of T Williams
5353 Catherine Jane Hughes Infant 2 2 Caebach Glanadda 25/10/1890 239 U Infant of H Hughes
5354 William Jones Farm Bailiff 56 Ffriddoedd Farm 29/10/1890 404 U
5355 Ann Pritchard Widow 79 Bodhyfryd High Street 01/11/1890 1154 C
5356 Mary Jones Spinster 42 Workhouse 03/11/1890 1275 U
5357 Jane Young Infant 3m 8 Dean Street 05/11/1890 208 U Infant of John Young
5358 Margaret Ellen Jones Infant 6 1 Back Edmund Street 08/11/1890 110 C Infant of Ellen Jones
5359 John Edward Williams Draper 18 3 Victoria Avenue Upper Bangor 12/11/1890 1283 U
5360 William Jones Mariner 56 53 Fountain Street Hirael 12/11/1890 705 U
5361 Robert Owen Shoemaker 68 38 Union Street 15/11/1890 59 U
5362 Jane Williams Wife 44 19 Kyffin Street 22/11/1890 56 U Wife of John Williams
5363 Margaret Richardson Widow 77 251 High Street 22/11/1890 936 C
5364 Elizabeth Lloyd Widow 68 5 Castle Hill Terrace 26/11/1890 153 U
5365 Catherine May Infant 15 10 Bloom Terrace 03/12/1890 109 C Infant of William May
5366 Jane Hughes Spinster 40 Bodlondeb 04/12/1890 193 U
5367 Margaret Hughes Widow 55 Dean Street Vault 05/12/1890 531 U
5368 John Roberts Infant 11m Penrhos nr Bangor 13/12/1890 154 C Infant of Robert Roberts
5369 Elizabeth Jones Wife 25 4 Fountain Street Hirael 13/12/1890 207 U Wife of Robert H Jones
5370 Joseph Smith Infant 2 6 Caemain Terrace Glanadda 13/12/1890 1146 U Infant of Isaac Smith
5371 Gwyn Griffith Davies Infant 1 8 Ogwen Terrace Bethesda 17/12/1890 529 U Infant of D G Davies
5372 Richard Williams Quarryman 81 17 Park Hill 19/12/1890 155 C
5373 Eleanor Jones Wife 58 35 Caelleppa 19/12/1890 832 U Wife of John Jones
5374 John Evans Moulder 82 11 Fair View Road Hirael 22/12/1890 227 C
5375 Myfanwy Williams Infant 21m 9 Crescent Upper Bangor 26/12/1890 300 U Infant of John Williams
5376 John Henry Williams Infant 2 26 Fair View Road Hirael 29/12/1890 867 U Infant of John Williams
5377 John Jones Labourer 66 9 St Pauls Terrace 30/12/1890 1277 U
5378 Robert Evans Infant 19m 5 York Place 30/12/1890 520 C Infant of Robert Richard Evans
5379 Joseph Williams Infant 8m Belmont Inn Penrhos 30/12/1890 169 C Infant of H Williams
5380 Sarah Williams Widow 53 Berllan Bach 31/12/1890 408 C
5381 William Omrod Labourer 43 Penrhos 01/01/1891 65 C
5382 Catherine Davies Widow 74 3 Brook Row 01/01/1891 1124 U
5383 Abigail Emmie Hughes Infant 10m 27 Tanygraig Terrace 03/01/1891 366 U Infant of W H Hughes
5384 Richard Williams Labourer 45 16 Hugh Street Hirael 03/01/1891 781 C
5385 Jane Winifred White Spinster 19 Upper Bangor 05/01/1891 780 U
5386 Grace Jones Widow 63 6 Waterloo Street 06/01/1891 281 C
5387 David Morris Hughes Printer 33 21 James Street 06/01/1891 1271 U
5388 Catherine Evans Infant 5w 42 Fountain Street Hirael 07/01/1891 665 U Infant of James McFarling
5389 Alice Roberts Wife 74 Albion Buildings 09/01/1891 1086 C Wife of Robert Roberts
5390 Annie Hughes Infant 6m 15 Mountain Square 10/01/1891 239 U Infant of Mary Hughes
5391 Hugh Thomas Upholsterer 74 8 Panton Street 10/01/1891 621 U
5392 James Gerard Labourer 57 Tai Coed Penrhos 10/01/1891 363 U
5393 Elizabeth Williams Wife 39 4 Bryn Llwyd Terrace 12/01/1891 1340 U Wife of John Williams
5394 William Llewelyn Williams Infant 8 42 Fountain Street Hirael 14/01/1891 743 C Infant of Richard Williams
5395 Henry Jonathan Shoemaker 67 10 Kyffin Square 14/01/1891 499 U
5396 David Pughe Weaver 70 Workhouse 17/01/1891 1187 U
5397 Margaret Magrath Widow 75 21 Victoria Street Upper Bangor 19/01/1891 1070 U
5398 Hugh Evans Labourer 66 Ambrose Street Hirael 21/01/1891 777 U
5399 Ellen Williams Infant 21m 26 Fair View Road Hirael 22/01/1891 867 U Infant of John Williams
5400 Mary Riley Widow 70 Workhouse 24/01/1891 1124 U
5401 Jane Ellen Roberts Infant 4 21 Brick Street 24/01/1891 313 C Infant of J Ll Roberts
5402 Sarah Foulkes Infant 5 4 Infant Lane 24/01/1891 367 U Infant of George Foulkes
5403 John Lloyd Roberts Infant 7 24 Brick Street 31/01/1891 313 C Infant of J Ll Roberts
5404 Robert Roberts Infant 3 Penrhos nr Bangor 03/02/1891 154 C Infant of Robert Roberts
5405 Mary Owen Infant 10m 3 Fountain Street Hirael 03/02/1891 123 U Infant of Richard Owen
5406 Bridget Spiers Widow 69 Workhouse 04/02/1891 1124 U
5407 Ellen Thomas Widow 86 The Mount Lonypobty 05/02/1891 1261 U
5408 Eleanor Bloom Wife 63 High Street 05/02/1891 636 C Wife of Mr Bloom
5409 Owen Parry Carter 42 1 Field Street Upper Bangor 07/01/1891 152 U
5410 John Foulkes Infant 2 4 Infant Lane 11/02/1891 165 U Infant of George Foulkes
5411 Catherine Jones Spinster 57 Hendy Farm Llanfair P G 16/02/1891 528 U
5412 Annie Ambrose Jones Infant of W A Jones 14 254 High Street 18/02/1891 552 U
5413 Mary Eliza Allen Wife 34 1 Fronheulog Terrace Upper Bangor 19/02/1891 240 C Wife of George Johnson Allen
5414 Susan Wheeler Widow 78 15 Well Street 20/02/1891 156 C
5415 Ivor Wynn Roberts Infant 5 95 High Street 21/02/1891 425 C Infant of G Roberts
5416 Mary Roberts Spinster 83 Glandwr Terrace 21/02/1891 83 U
5417 William Jones Infant 6m 1 Ambrose Street Hirael 24/02/1891 1061 U Infant of William Jones
5418 Doris Myfanwy Pritchard 3 Bodhyfryd High Street 24/02/1891 1154 C Infant of J Pritchard
5419 Humphrey Owen Tailor 52 Penyclip Menai Bridge 25/02/1891 473 U
5420 Peter Healy Engine Driver 42 21 Deans Court 26/02/1891 545 U
5421 Elizabeth Williams Wife 66 3 Glandwr Terrace Garth 27/02/1891 1189 U Wife of D Williams
5422 John Thomas Labourer 55 6 Ambrose Street Hirael 28/02/1891 344 U
5423 John Ellis Shoemaker 69 222 High Street 02/03/1891 589 U
5424 Edward Richards Stoker 33 3 Berllan Bach 02/03/1891 493 U
5425 Myfanwy Griffith Infant 21m 37 Well Street 05/03/1891 559 U Infant of W R Griffith
5426 Griffith Williams Car Proprietor 52 Kyffin Square 07/03/1891 1212 U
5427 Arthur George Bates Infant 7m 9 William Street Hirael 10/03/1891 228 C Infant of Frank Bates
5428 William Hughes Infant 6w 63 Hill Street Upper Bangor 10/03/1891 168 C Infant of William Hughes
5429 John Jones Labourer 60 Workhouse 11/03/1891 955 U
5430 Thomas Jones Infant 6w 3 Mountain Square 12/03/1891 617 C Infant of Miss Hannah Jones
5431 Robert Evans Coal Merchant 68 Upper Bangor 13/03/1891 836 U
5432 Sarah Ann Hughes Spinster 43 Old Post Office Shop Dolgelly 16/03/1891 281 U
5433 John Cavanagh Labourer 58 49 Dean Street 17/03/1891 1261 U
5434 Catherine Owens Spinster 68 38 Hill Street Upper Bangor 17/03/1891 887 U
5435 Sarah Ladd Keane Widow 78 Upper Bangor 18/03/1891 811 C
5436 Edward Jones Ship Carpenter 71 332 High Street 21/03/1891 922 U
5437 William Hughes Old Policeman 77 Workhouse 23/03/1891 887 U
5438 Margaret Ann Williams Infant 7m 20 Chapel Street 25/03/1891 466 U Infant of E C Williams
5439 Gwladys Humphreys Infant 11d 31 Holyhead Road 25/03/1891 812 U Infant of John Humphreys
5440 William Drake Hawker 44 Workhouse 26/03/1891 167 C
5441 Jane Hughes Spinster 46 Workhouse 31/03/1891 167 C
5442 Walter Bromley Infant 2 High Street 04/04/1891 780 C Infant of Alfred Bromley
5443 Catherine Willman Wife 68 262 High Street 04/04/1891 1297 C Wife of Joseph Willman
5444 Henry Hankes Shoemaker 63 30 Mount Street 06/04/1891 809 U
5445 Mary Donnelly Infant 10 8 Britannia Street Upper Bangor 06/04/1891 552 U Infant of James Donnelly
5446 Owen Wynne Infant 12d Workhouse 06/04/1891 1261 U
5447 Mary Pritchard Spinster 68 255 High Street 07/04/1891 229 C
5448 Alice Ursula Salisbury Infant 2m 3 Menai View Terrace Upper Bangor 07/04/1891 78 C Infant of Francis Salisbury
5449 John Vernon Berkley Pritchard Infant 21m Bodhyfryd Upper Bangor 16/04/1891 1154 C Infant of J Pritchard
5450 David Hanley Thomas Stone Mason 24 Drowned at West End Point 17/04/1891 1282 U
5451 Ann Williams Widow 51 1 Edge Hill Garth 18/04/1891 536 C
5452 William Llewelyn Williams Infant 14 234 High Street 18/04/1891 558 U Infant of Evan Williams
5453 Trevor Williams 14m 17 Tanygraig Terrace 18/04/1891 429 U Infant of John Williams
5454 William John Bagley Car Driver 28 3 Field Street Upper Bangor 22/04/1891 917 U
5455 Margaret Thomson Spinster 21 4 Vrondeg Street 23/04/1891 340 C
5456 Margaret Williams Widow 77 42 Garth Street 29/04/1891 1382 C
5457 Susan Jones Wife 70 19 Glanadda Terrace 29/04/1891 742 U Wife of Evan Jones
5458 Maggie Ann Owen Infant 2 40 Caelleppa 29/04/1891 403 U Infant of John Owen
5459 Jane Owen Widow 78 36 Kyffin Square 29/04/1891 230 C
5460 Elizabeth Thomas Infant 11m 41 Water Street Hirael 03/05/1891 705 U Infant of Owen Thomas
5461 Annie Olwen Williams Infant 3w 5 Lower Street Caelleppa 05/05/1891 534 U Infant of Richard Williams
5462 Arthur Henry Davies Infant 6w 20 Carnarvon Road Glanadda 07/05/1891 290 U Infant of Richard Davies
5463 David John Rogers Infant 5m 25 Fair View Hirael 08/05/1891 231 C Infant of William Rogers
5464 Barnard McCusters Labourer 80 Workhouse 09/05/1891 116 U
5465 Richard Hughes Labourer 74 Workhouse 09/05/1891 230 C
5466 Jane Williams Wife 59 26 Fair View Road Hirael 09/05/1891 833 U Wife of William Williams
5467 Ellen Thomson Widow 44 Vron Square Upper Bangor 11/05/1891 22 C Wife of Duncan Thomson
5468 Margaret Owen Spinster 40 319 High Street 11/05/1891 245 C
5469 William Thomas Upholsterer 63 22 South Penrallt 12/05/1891 82 U
5470 Thomas Williams Stone Mason 71 Menai Bridge 13/05/1891 329 U
5471 William Jones 53 10 Marker Square Festiniog 13/05/1891 1143
5472 William Morris Tailor 65 Mountain Square 14/05/1891 1323 UC
5473 Jane Margaret Williams Infant 15d Ambrose Street Hirael 14/05/1891 159 U Infant of David Williams
5474 Elizabeth Thomas Spinster 77 6 Brynteg Terrace Upper Bangor 14/05/1891 813 C
5475 Richard Owen Labourer 70 Infirmary 16/05/1891 1259 U
5476 Catherine Lloyd Roberts Infant 9w 13 Mount Street 20/05/1891 115 U Infant of Richard Lloyd Roberts
5477 Mary Lloyd Roberts Infant 18m 13 Mount Street 20/05/1891 115 U Infant of Richard Lloyd Roberts
5478 Thomas John Edwards Infant 12m 14 St Pauls Terrace 22/05/1891 151 U Infant of Thomas Edwards
5479 Owen Williams Master Mariner 80 71 Ambrose Street Hirael 25/05/1891 89 U
5480 Frank Bates Master Mariner 54 9 William Street Hirael 26/05/1891 228 C
5481 Hannah Mabel Williams Infant 8 67 Caelleppa 27/05/1891 125 U Infant of Richard Williams
5482 Elizabeth Murry Infant 5m 9 Fountain Street Hirael 03/06/1891 972 U Infant of George Murry
5483 William Ernest Hughes Infant 9m 59 Ambrose Street Hirael 03/06/1891 1194 U Infant of Edward Hughes
5484 John Owen Infant 8m 38 Union Street 03/06/1891 823 U Infant of Sarah Owen
5485 Elizabeth O Robertson Spinster 61 9 Albert Street Upper Bangor 04/06/1891 600 U
5486 Lilian Myfanwy Elias Infant 1 358 High Street 05/06/1891 1410 C Infant of J D Elias
5487 David Hughes Police Sergeant 54 Tyn Rodyn 05/06/1891 367 U
5488 Richard Jones Labourer 64 47 Ambrose Street Hirael 08/06/1891 239 C
5489 Robert Jones Labourer 76 Penrhosgarnedd 09/06/1891 1240 C
5490 Margaret Hughes Widow 65 1 Green Bank Garth 09/06/1891 1286 U
5491 William Aubrey Infant 22w Victoria Street Upper Bangor 10/06/1891 313 C Infant of Catherine Aubrey
5492 Giles Aldridge Innkeeper 60 Waterloo Inn Waterloo Street 10/06/1891 1276 C
5493 Maria Hill Widow 74 Club Street Hirael 11/06/1891 417 C
5494 Samuel Davies Wesleyan Minister 73 Amlwch 11/06/1891 455 U
5495 Jane Jones Widow 69 Berllan Bach 13/06/1891 565 U
5496 Margaret Hughes Widow 59 56 Ambrose Street Hirael 13/06/1891 158 U
5497 Sarah Jones Widow 54 Penrhos 13/06/1891 417 C
5498 Elizabeth Thwaites Infant 14w 29 Caelleppa 15/06/1891 325 C Infant of Ernest A Thwaites
5499 Bertrand Lloyd Infant 10m 7 Friars Road 16/06/1891 416 C Infant of George Lloyd
5500 William Dew Clerk 48 14 Friars Road 17/06/1891 314 C
5501 Miriam Jones Wife 67 49 Glanrafon 17/06/1891 124 U Wife of John Jones
5502 Hugh Roberts Preacher C M 83 2 Brynteg Terrace Upper Bangor 20/06/1891 1152 U
5503 Catherine Williams Widow 82 1 Garden Square 20/06/1891 1394 C
5504 Ellen Williams Wife 76 Penrhos 23/06/1891 114 U Wife of W Williams
5505 Elizabeth Campbell Vallance Infant 11m 1 Victoria Avenue Upper Bangor 23/06/1891 1278 U Infant of Robert Vallance
5506 Mary Elizabeth Stringer Infant 23m 124 High Street 24/06/1891 910 U Infant of Joseph Stringer
5507 Ellen Jones Widow 77 Vaynol Lodge 25/06/1891 921 U
5508 Jane Horton Widow 87 Erin Place Deiniol Street Upper Bangor 27/06/1891 938 U
5509 Jane Jones Infant 9m Tanygraig Penrhos 30/06/1891 721 U Infant of David Jones
5510 Ernest Benjamin Williams Infant 7m 42 James Street 30/06/1891 315 C Infant of W O Williams
5511 Catherine Jones Widow 72 3 Victoria Square Glanadda 01/07/1891 691 C
5512 Elizabeth Eardley Wife 34 36 Victoria Street Upper Bangor 02/07/1891 60 U Wife of James Eardley
5513 Hugh Jones Labourer 71 1 Back Eldon Terrace 02/07/1891 954 U
5514 Joseph Willman Jeweller 72 262 High Street 04/07/1891 1297 C
5515 Anne Jane Jones Spinster 50 145 High Street 09/07/1891 749 U
5516 Richard Jones Labourer 62 6 Beach Row Hirael 11/07/1891 316 C
5517 Ernest Herbert Smith Infant 9w 17 Snowdon View Upper Bangor 14/07/1891 324 C Infant of F W Smith
5518 George Richmond Salisbury Infant 8 3 Menai View Terrace 15/07/1891 78 C Infant of H Salisbury
5519 Llewelyn Williams Infant 3 Edmund Street Hirael 17/07/1891 366 U Infant of W Williams
5520 James Donaldson Mason 32 1 Park Hill 18/07/1891 323 C
5521 Winifred Tynan Infant 11m 12 Garden Square 18/07/1891 784 U Infant of John Tynan
5522 Winifred Jones Infant 3m 18 Albert Street Upper Bangor 21/07/1891 82 U Infant of Hugh Jones
5523 William Evans Labourer 64 20 Tabernacle Street 26/07/1891 409 C
5524 Elizabeth Hughes Widow 56 Craig y Pandy 30/07/1891 971 C
5525 Sebastian Lawless Infant 5m Red Lion Inn 01/08/1891 1112 U Infant of Mr Lawless
5526 William Price Jones Infant 13m 23 Upper Garth Road 01/08/1891 410 C Infant of W P Jones
5527 Margaret Jane Thomas Wife 26 41 Water Street Hirael 08/08/1891 1012 U Wife of Owen Thomas
5528 Margaret Jones Widow 55 27 Kyffin Square 08/08/1891 271 U
5529 Jannet Jones Infant 1m 3 Foundry Street Hirael 11/08/1891 428 U Infant of J M Jones
5530 Edward Foulkes Accountant 39 Erw Fair Terrace 11/08/1891 910 C
5531 Rees Jones Master Mariner 76 33 Dean Street 15/08/1891 529 U
5532 Robert Meyrick Jones Infant 2m 3 Foundry Street Hirael 19/08/1891 428 U Infant of J M Jones
5533 Dora Southwell Infant 3d Tan y Vron High Street 19/08/1891 665 C Infant of Frank Southwell
5534 Thomas Hughes Shoemaker 88 5 Eldon Terrace Upper Bangor 20/08/1891 332 U
5535 Thomas Ishmael Labourer 67 55 Field Street Upper Bangor 25/08/1891 60 U
5536 Mary Williams Widow 67 Menai Bridge 26/08/1891 1165 U
5537 Owen Jones Plasterer 50 Workhouse 27/08/1891 55 U
5538 Owen Williams Stone Mason 78 Goetre Bach 29/08/1891 960 U
5539 Catherine Roberts Wife 37 11 High Street Hirael 31/08/1891 37 U Wife of John Roberts
5540 John David Jones Infant 20m 55 Kyffin Square 01/09/1891 1095 U Infant of John Jones
5541 Griffith Jones Fitter 60 Minffordd 01/09/1891 1281 U
5542 Joseph Roberts Jenkins Hotel Keeper 41 Railway Hotel 02/09/1891 645 C
5543 Ellen Jones Wife 27 Smith House Hirael 02/09/1891 113 U Wife of Hugh Jones
5544 Henry Toleman Coachman 41 22 Pool Side 02/09/1891 937 C
5545 John Randolph Williams Infant 13m 2 William Street Hirael 04/09/1891 420 C Infant of J B Williams
5546 Griffith Roberts Mason 73 Minffordd 05/09/1891 1057 C
5547 John Rogers Joiner 67 7 Crescent Upper Bangor 05/09/1891 775 U
5548 Richard Williams Gentleman 75 Vron Oleu Upper Bangor 08/09/1891 1099 U
5549 David Morris Hughes Infant 3m 21 James Street 08/09/1891 1271 U Infant of D M Hughes
5550 Hugh Parry Infant 3 1 Field Street Upper Bangor 09/09/1891 152 U Infant of Owen Parry
5551 Henry Jones Infant 14m 16 Brick Street 09/09/1891 521 C Infant of Hugh Jones
5552 Solomon Hughes Chemist 19 Strand Street Hirael 11/09/1891 275 U
5553 Jane Jones Wife 34 16 Carnarvon Road 14/09/1891 256 U Wife of Thomas Jones
5554 Maria Edwards Spinster 69 26 Caelleppa 16/09/1891 33 U
5555 Mary Williams Wife 77 9 Garth Road 17/09/1891 1237 C Wife of Morris Williams
5556 Griffith Jones Outside Porter 73 24 Berllan Bach 21/09/1891 535 C
5557 David Mawrth Jones Wesleyan Minister 47 St Pauls House 21/09/1891 850 U
5558 John Elon Campbell Vallance Infant 15m Morningside Upper Bangor 29/09/1891 1295 U Infant of Thomas Vallance
5559 William Richard Larson Infant 7m Vaynol Park 03/10/1891 411 C Infant of Stover Larson
5560 Margaret Elizabeth James Infant 7w Paradise Place Lonypobty 03/10/1891 806 U Infant of E James
5561 William Roberts Coal Merchant 39 Foundry Street Hirael 05/10/1891 664 C
5562 Mary Owens Spinster 83 18 Summerhill Upper Bangor 06/10/1891 722 U
5563 Elizabeth Williams Widow 78 High Street 07/10/1891 47 C
5564 Mary Jenkins Wife 34 Bryn Llewelyn Glanadda 08/10/1891 786 C Wife of F Jenkins
5565 Sarah Ellen Hughes Infant 3m 9 Crescent Upper Bangor 09/10/1891 652 U Infant of Richard Hughes
5566 Thomas John Pritchard Infant 6 14 Britannia Square Upper Bangor 10/10/1891 1290 U Infant of Owen Pritchard
5567 Maria Revell Wife 58 Cadnant Cottage 12/10/1891 787 C Wife of Charles Revell
5568 James Edward Evans Infant 1d Britannia Cottage Penrhos 13/10/1891 303 U Infant of Owen Evans
5569 Edwin Owen Gardener 63 Britannia Square Upper Bangor 16/10/1891 119 U Check grave no 1193
5570 Samuel Lovatt Saddler 40 362 High Street 17/10/1891 389 C
5571 Gwynedd Owen Price Infant 2m High Street 19/10/1891 1280 U Infant of D Price
5572 Robert Roberts Mason 52 7 Friars Road Hirael 27/10/1891 190 U
5573 Sarah Owens Spinster 29 38 Union Street 03/11/1891 59 U
5574 Richard Kirk McCarter Infant 8w 27 Glanrafon 05/11/1891 419 C Infant of James McCarter
5575 John Pagnum Labourer 90 Workhouse 07/11/1891 55 U
5576 John Watson Labourer 64 Workhouse 10/11/1891 90 U
5577 Jane Harrison Widow 68 Llanddona 11/11/1891 961 U
5578 Catherine Jones Wife 54 Glanadda 12/11/1891 310 U Wife of Hugh Jones
5579 John Doyle Watkins Clerk 63 Glanadda 14/11/1891 803 C
5580 Ann Jones Widow 76 210 High Street 16/11/1891 763 C
5581 Richard Jones Mariner 45 Drowned at Liverpool 17/11/1891 1216 U
5582 Hugh Jones Tinsmith 24 27 Victoria Street Upper Bangor 18/11/1891 412 C
5583 John Jones Carpenter 78 42 Ambrose Street Hirael 18/11/1891 81 U
5584 Jane Roberts Spinster 45 18 Dean Street 20/11/1891 1294 U
5585 Alice Hughes Widow 86 5 Eldon Terrace Upper Bangor 24/11/1891 332 U
5586 Thomas Morris Labourer 56 1 Trevelyan Terrace High Street 27/11/1891 1210 U
5587 Margaret Hughes Widow 86 48 Victoria Street Upper Bangor 28/11/1891 55 U
5588 Mary Jane Thomas Infant 18m 26 Glanrafon 02/12/1891 31 C Infant of Owen Thomas
5589 Sarah Ann Harper Infant 17m 3 Penrallt Villa Upper Bangor 07/12/1891 418 C Infant of James E Harper
5590 John Richards Doctor 72 274 High Street 08/12/1891 534 C
5591 Georgina Peake Spinster 77 48 Holyhead Road Upper Bangor 09/12/1891 811 C
5592 John Gibson Labourer 82 12 Bryn Owen Terrace 09/12/1891 417 C
5593 James Kenney Moulder 19 Infirmary 10/12/1891 1217 U
5594 Elizabeth Williams Wife 47 9 Tabernacle Street 10/12/1891 1309 U Wife of W Williams
5595 Bridget Gallagher Wife 59 10 Garden Square 12/12/1891 1285 U Wife of Martin Gallagher
5596 Anne Hughes Wife 12m 29 Britannia Street 14/12/1891 403 C Infant of John Hughes
5597 Ellen Hughes Widow 70 Craigydon Terrace Upper Bangor 15/12/1891 522 C
5598 James Thomas Infant 18d 4 Drum Street 15/12/1891 254 U Infant of J Thomas
5599 Elizabeth Hughes Wife 72 25 Garden Street 18/12/1891 523 C Wife of E Hughes
5600 Jonathan Coburn Boatman 74 Upper Garth Road 22/12/1891 663 C
5601 Owen Pritchard Stone Mason 51 50 Dean Street 26/12/1891 1387 C
5602 Daniel Stringer Infant 4 124 High Street 28/12/1891 910 U Infant of Joseph Stringer
Entries Per Page
Displaying Page of