Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

 • ID - Cyfeireb y Cofrest / Register Reference
 • ENW - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
 • CYFENW - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
 • GALW - Galwedigaeth / Occupation
 • O - Oed / Age
 • PRESWYLFOD - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
 • CL - Dyddiad Claddu / Date of Burial
 • AD - Adran y Bedd / Grave Section
 • RH - Rhif y Bedd / Grave Number
 • CA - Llechyn Cysegredig~Anghysegredig / Consecrated~Unconsecrated Plot
 • NOD - Nodiadau / Notes
ID
ENW
CYFENW
GALW
O
PRESWYLFOD
CL
AD
RH
CA
NOD
1 John Edward Thomas Surgeon 62 Nantlys Bangor 26/03/1931 A 1 U
2 William Jones Town Hall Foreman 76 72 Orme Road 04/06/1931 A 2 U
3 William Parker Wallpaper Dealer 76 Seacliffe Penlon Gardens 29/08/1931 B 182 C
4 Rodney John Jago Stephens Chauffeur 27 366 High Street 01/09/1931 B 180 C
5 Rowland Owen Roberts Mariner 27 5 Market Street 26/09/1931 A 6 U Drowned in the Mersey
6 Olwen Williams Spinster 17 Creigle Caellepa 06/11/1931 A 3 U
7 Kenneth Stuart Mackenzie Schoolboy 17 3 Menai View Terrace 10/11/1931 A 100 U
8 Mathew Eric Bickerstaff Bootshop Manager 28 Stafford House Llanfairfechan 14/12/1931 A 4 U
9 Robert Roberts Plumber 45 7 Ronald Ave Llandudnu Junction 23/12/1931 A 101 U
10 William Hughes Engine Driver 50 12 Penlon Gardens 09/01/1932 B 179 C
11 Robert John Jones Sewing Machine Manager 54 Conway House 25/01/1932 B 178 C
12 Mary Bowen Wife 62 157 High Street 27/01/1932 A 15 U Wife of J Bowen
13 Eifion Wyn Williams Child 2 61 Penchwintan Road 11/02/1932 B 177 C Child of E Williams
14 Catherine Ellen Pritchard Wife 71 41 Ambrose Street Hirael 13/02/1932 B 221 C Wife of W Pritchard
15 Ellen Roberts Wife 73 29 Albert Street 03/03/1932 B 181 C Wife of R Roberts
16 Edward Edwards Bricklayer 51 28 Ainon Road 16/03/1932 B 176 C
17 John Harris Labourer 57 19 Panton Street 22/03/1932 B 223 C
18 Margaret Williams Wife 55 67 Caernarvon Road 26/03/1932 A 99 U Wife of D Williams
19 James Yates Telephone Inspector 48 Garth Brynhedydd Rhyl 16/04/1932 B 184 C
20 Ethel Hughes Wife 38 Bron Eryri 14 Regent Street 21/05/1932 B 191 U Wife of J W Hughes
21 William R M Williams Baths Superintendant 52 Felinwen Garth 21/06/1932 B 175 C
22 William Joseph Kaye Cabinet Maker 74 56 Caellepa 24/06/1932 B 283 C
23 Thomas Bagshaw Brook Land Bookshop Manager 63 301 High Street 28/06/1932 B 183 U
24 Elizabeth Jones Wife 35 4 Seiriol Road Hirael 02/07/1932 C 160 U Wife of J O Jones
25 David Jones Slate Turner 72 21 Drum Street 23/07/1932 C 159 U
26 Robert Knowles Engine Driver 42 49 Caernarvon Road 13/08/1932 B 190 U
27 William H Morgan Jones Clerk in Holy Orders 71 Bryn Dinas Victoria Park 18/08/1932 A 16 C
28 Douglas Miller Invalid 40 Bryn Neuadd Llanfairfechan 19/08/1932 C 158 U
29 George Tyrer Kendall Painter 34 4 Mount Pleasant 17/09/1932 C 156 U
30 Alice Smith Jones Wife 63 Penchwintan Road 17/09/1932 C 157 U Wife of W Jones
31 Eleanor Owen Spinster 23 13 Seiriol Road 22/09/1932 C 155 U
32 Charlotte Rice White Wife 59 Rockleigh Upper Garth Road 01/10/1932 A 8 U Wife of P H White
33 Eliza Littler Rowlands Wife 54 Hendre Holyhead Road 04/10/1932 B 174 C Wife of W Rowlands
34 Thomas Davies Bookseller 58 28 College Road 20/10/1932 B 189 U
35 Dilys Morgan Spinster 25 20 Frondeg Street 07/12/1932 C 243 U
36 Ellen Pritchard Wife 56 19 Edmund Street 13/12/1932 C 154 U Wife of T D Pritchard
37 Thomas Robert Jones Grocer 29 13 College Road 17/12/1932 B 173 C
38 Margaret Elizabeth Wynne Jones Spinster 24 365 Gillow Lane Wigan 03/01/1932 B 172 C
39 William Davies Labourer 57 35 Well Street 09/01/1932 C 244 U
40 Maria Rawlinson Wife 64 33 Hill Street 10/01/1933 B 224 C Wife of Ch Rawlinson
41 Alfred Edward Halden Painter 61 2 Belmont Street 16/01/1933 C 153 U
42 Mary Williams Wife 31 10 Ambrose Street 28/01/1933 A 7 U Wife of E Williams
43 Mary Grace Ellis Wife 50 14 Mason Street 28/01/1933 C 245 U Wife of R J Ellis
44 John Owen Labourer 74 4 Deans Court 02/02/1933 C 152 U
45 Rees Jones Confectioner 67 316 High Street 10/02/1933 A 9 U
46 Arthur Little Hotel Proprietor 62 Albion Hotel High Street 13/02/1933 C 246 U
47 Ernest Peover Sutton Signalman 55 5 Orme Terrace Custom Road 14/02/1933 B 171 C
48 Thomas Aneurin Roberts Butcher 54 110 High Street 15/02/1933 B 225 C
49 Arthur Edward Bicknell Auctioneer 71 Bodafon Menai Road 16/02/1933 A 17 C
50 Elizabeth Thomas Wife 60 46 Victoria Street 23/02/1933 C 247 U Wife of W Thomas
51 Robert Roberts Labourer 59 5 Mason Street 21/03/1933 A 6 U
52 William Dorrien Williams GPO Clerk 18 25 Vron Square 28/03/1933 B 188 U
53 Owen Williams Master Mariner 75 Glanva Orme Road 11/04/1933 A 5 U
54 Dilwyn Evans Child 4m Menai Road Garage 15/04/1933 C 248 U Child of J W Evans
55 Dorothy Pamela Acton Burnell Child 4 266 High Street 18/04/1933 A 19 C Child of A W Burnell
56 Mary Drake Clarke Widow 90 Medical Home Garth 24/04/1933 B 170 C
57 Mary Elizabeth Joyce Spinster 35 290 Caernarvon Road 19/05/1933 B 226 C
58 Margaret Jane Manning Wife 58 33 Orme Road 20/05/1933 B 228 C Wife of R C Manning
59 Margaret Eleanor Lovibond Wife 49 15 West End 22/05/1933 C 249 U Wife of J C Lovibond
60 Frederick Joseph Zoller Architect 46 27 Friars Avenue 31/05/1933 A 96 U
61 John Maldwyn Jones Licensed Victualler 51 Buckeley Arms West End 15/06/1933 B 187 U
62 Jane Ellen Owens Wife 68 15 Ambrose Street 01/07/1933 B 186 U Wife of T Owens
63 Jane Helsby Wife 75 4 Eldon Terrace 06/07/1933 A 85 C Wife of N Helsby
64 James Bernard O'Mahoney Merchant 62 Heaton Manchester 20/07/1933 B 438 U
65 Thomas Hughes Labourer 66 64 Tai'r Mynydd 01/08/1933 B 185 U
66 Isaac Jones Painter 57 30 Victoria Street 10/08/1933 B 184 U
67 Richard Evan Roberts Police Officer 47 218 Caernarvon Road 18/08/1933 B 227 C
68 Hugh Owen Stone Mason 64 Blodwen Villa Beach Road 07/09/1933 B 229 C
69 Mary Jones Spinster 83 296 Caernarvon Road 12/09/1933 C 251 U
70 Dilys Rowland Wife 43 Highfield College Road 05/10/1933 A 10 U Wife of E J Rowland
71 Thomasina Williams Wife 29 13 Maes y Dref 10/10/1933 C 151 U Wife of A Williams
72 Hugh Owen Bus Conductor 26 Penrhos Road 26/10/1933 B 212 U
73 Morris Roberts Joiner 56 1 Penllys Terrace 11/11/1933 B 220 U
74 Ivor Thomas Roberts Child 18m 10 Seiriol Road 13/11/1933 C 252 U Child of D Roberts
75 John Owen Williams Quarryman 51 15 Ambrose Street 20/11/1933 B 217 U
76 William Arthur Hughes Railway Detective 68 23 Victoria Street 05/12/1933 B 230 C
77 Robert Watson Gardener 68 324 Caernarvon Road 10/01/1934 B 231 C
78 Edward Owen Labourer 51 9 Ambrose Street 24/02/1934 C 262 U
79 Owen Elias Jones Electrician 59 19 Park Hill 24/02/1934 B 213 U
80 William Owen Insurance Agent 62 26 Friars Avenue 06/03/1934 A 11 U
81 John Pierce Master Bulider 70 Bron Eryri Regent Street 04/05/1934 C 261 U
82 John Rice Parry Coach Builder 80 20 Farrar Road 09/05/1934 B 282 C
83 David Williams Labourer 69 18 Tabernacl Street 09/05/1934 B 214 U
84 Edward Edwards Draper 48 4 Heol Dewi 16/05/1934 B 232 C
85 Thomas William Bickerstaff Bootshop Manager 60 Oak House Uper Garth Road 04/06/1934 A 4 U
86 Frances Yates Widow 46 6 Penlon Gardens 06/06/1934 B 284 C
87 Catherine Gibbons Wife 72 170 High Street 11/06/1934 B 233 C Wife of E Gibbons
88 William John Godfrey Retired Naval Man 73 99 Orme Road 21/06/1934 B 281 C
89 William Owen Plumber 76 61 Ambrose Street 10/07/1934 A 20 C
90 William Williams Tailor 63 13 Snowdon View 18/07/1934 C 260 U
91 William Charles Palmer Electrician 38 57 Garth Road Bangor 24/07/1934 B 323 C
92 Charles Crebbin Solicitor 68 Morannedd Upper Bangor 24/08/1934 A 21 C
93 William Roberts Labourer 64 Garth Yard 02/10/1934 B 218 U
94 William Davies Draper 60 100 Orme Road 23/10/1934 A 12 U
95 Hugh Humphreys Plasterer 50 1 Robert Street Hirael 07/11/1934 C 259 U
96 David Richard Davies Stationer 61 18 Orme Road 19/11/1934 B 293 U
97 James Gill Gardener 70 3 Garth Terrace Bangor 31/12/1934 B 292 U
98 John Lewis Labourer 60 51 Caellepa Bangor 12/01/1935 C 258 U
99 Edward Doherty Mason 53 12 Mason Street Hirael 19/01/1935 B 215 U
100 William John Hughes Baker 45 1 Fron Deg Terrace 30/01/1935 B 272 C
101 Joseph Jenkins Butcher 53 32 Upper Garth Road 07/02/1935 B 273 C
102 Charles Elton Market Store Keeper 62 Bartonfields Penrhos Rd Bangor 22/02/1935 B 274 C
103 Frances Louisa Morgan Jones Widow 78 Bryn Llinos Victoria Drive 05/03/1935 A 16 C
104 Edward Owen Edwards Accountant 50 Tan y Mount High St Bangor 13/03/1935 B 285 U
105 Helen Thomas Wife 41 17 Heol Dewi Bangor 13/03/1935 B 216 U Wife of L R Thomas
106 Corrie Godfrey Widow 63 99 Orme Road Bangor 16/03/1935 B 281 C
107 William Earle Webb Carter LMS 49 15 Hendrewen Rd Bangor 21/03/1935 C 257 U
108 Benjamin Walker Retired Railway Clerk 69 Lynton Victoria Park Upper Bangor 05/04/1935 B 386 C
109 Catherine Hilda Jane Parry Wife 26 Oaklea 31 West End Bangor 01/05/1935 B 291 U Wife of R A Parry
110 Jane Owen Wife 59 26 Water Street Hirael Bangor 01/05/1935 B 280 C Wife of David Owen
111 Annie Evans Wife 70 39 Mount Street Bangor 14/05/1935 B 439 U Wife of D H Evans
112 Audrey Mignon Brown Child 5 39 Ainon Road Bangor 24/05/1935 C 256 U Child of W Brown
113 Ann Ellen Owen Widow 63 26 Friars Avenue 24/05/1935 A 11 U
114 Sarah Brookes Wife 73 19 Well Street Bangor 11/06/1935 B 322 U Wife of R Brookes
115 Eleanor Cynthia Lock Child 7 Garage Beach Road Bangor 20/06/1935 A 102 U
116 Charlotte Walker Widow 67 Lynton Victoria Park Upper Bangor 01/07/1935 B 386 C
117 Ann Evans Wife 36 St Davids Hospital Bangor 01/07/1935 C 255 U Wife of D Evans
118 William Thomas Williams Labourer 34 47 Fountain Street Bangor 06/07/1935 B 290 U
119 Emily Brookland Widow 71 201 High Street Bangor 13/07/1935 B 183 U
120 Owen Howell Evans Child 23m 7 High Street Bangor 02/08/1935 C 254 U Child of D Evans
121 Mary Ellen Smith Wife 49 13 Tanygraig Bangor 03/08/1935 B 335 C Wife of E M Smith
122 James Edward Jones Piano Tuner 76 101 Caernarvon Road 10/08/1935 B 385 C
123 George Griffith Griffiths Engine Driver 51 4 Bryngarnedd Terrace 04/09/1935 B 289 U
124 William Pierce Roberts Confectioner 53 62 Holyhead Road 16/09/1935 B 814 U
125 Thomas C Hughes Retired 62 Gallt y Foel Penrhos Road Bangor 07/10/1935 A 22 C
126 Robert James Kermeen Hairdresser 33 41 Caellepa Bangor 17/10/1935 B 279 C
127 Moses Henry Eames Railwayman 51 24 Ffordd Tegid Bangor 26/10/1935 C 253 U
128 George Rae Grierson Commercial Traveller 63 Bodfaen Upper Bangor 28/11/1935 A 115 U
129 Lizzie Richards Wife 59 Aelybryn Garth Bangor 03/12/1935 B 278 C Wife of J Richards
130 Albert Harold Owen Doctor 55 Gorsefields Llanfairfechan 13/12/1935 A 13 U
131 Thomas Wynne Retired Station Master 74 Coed Llai Garth 13/12/1935 B 395 U
132 Owen Thomas Roberts Plasterer 57 Tynlon Treborth 16/12/1935 C 345 U
133 Elizabeth Smith Housewife 58 28 Garth Road Bangor 16/12/1935 C 348 U
134 Henry Hilton Dealer 69 C and A Hospital Bangor 06/01/1936 C 346 U
135 William Charles Roberts Labourer 70 65 Fountain Street Bangor 10/01/1936 B 324 C
136 John Lewis Gardener 75 Westholme Bangor 17/01/1936 B 325 C
137 Jessie Humphreys Widow 47 1 Robert Street Bangor 26/02/1936 C 259 U
138 Louisa Ellen Thomas Housewife 38 6 Brick Street Bangor 04/03/1936 C 347 U
139 William Henry Williams Motor Driver 38 15 Maes Isalaw Bangor 05/03/1936 B 275 C
140 William Ellis Ex Policeman 52 118 Penchwintan Road 16/03/1936 B 334 C
141 William Alfred Davies Watchmaker 40 12 Maes Isalaw Bangor 28/03/1936 B 276 C
142 William Richards Butcher 63 13 Fountain Street Hirael 04/04/1936 B 277 C
143 Henry Rees Williams Shop Assistant 78 18 Caellepa Bangor 06/04/1936 B 384 C
144 Earnest Whitehouse Jones Traveller 55 14 Belmont Street Bangor 11/04/1936 B 383 C
145 Mary Williams Wife 40 43 Hill Street Upper Bangor 30/04/1936 B 382 C Wife of Francis Williams
146 William Irving Owen Child 6 43 Strand Street Bangor 05/05/1936 B 288 U
147 Jessie Ruth Hay Spinster 22 45 Holyhead Road Bangor 27/05/1936 B 381 C
148 Maggie Hindmarsh Housewife 68 19 Victoria Street Bangor 13/06/1936 B 380 C
149 Martha Gwen Goldstein Widow 84 St Oswald's Victoria Drive Bangor 07/07/1936 A 93 U
150 Jonathan Roose Williams Printer 68 26 Edmund Street Bangor 25/07/1936 A 14 U
151 Thomas Owen Quarryman 74 15 Ambrose Street 27/07/1936 B 186 U
152 Sarah Jane Smith Housewife 65 Llandudno Cottage Hospital 05/08/1936 C 349 U
153 Mary Kendall Housewife 73 4 Fronheulog Terrace Bangor 20/08/1936 C 156 U
154 Catherine Marian Eccles Child 8m 9 Club Street Hirael Bangor 03/09/1936 C 251 U Child of Richard Wallis Eccles
155 Hugh Thomas Jones Slate Worker 63 10 Ambrose Street 05/09/1936 A 94 U
156 Sarah Hannah Lucas Housewife 69 5 Albert Street Upper Bangor 07/09/1936 B 333 C
157 John Williams Butcher 65 14 Sackville Road Bangor 10/09/1936 B 330 C
158 John Maelor Hughes Wesleyan Minister 60 Bathafarn House Ruthin 26/09/1936 B 394 U
159 William Norman Davies Child 18m 12 Maes Isalaw Bangor 03/10/1936 B 276 C Child of Mrs P Davies
160 Margaret Williams Housewife 34 11 Maes Isalaw Bangor 05/11/1936 C 364 U
161 John Richard Turner Contractor 51 1 Waterloo Place Garth 14/11/1936 B 326 C
162 Arthur Newcomb Bicknell Surveyor 36 Bodafon Menai Road Bangor 20/11/1936 A 17 C
163 George Malcolm Ramage Child 1 Jesmond Belmont Avenue 24/11/1936 B 286 U Child of P R Ramage
164 Sarah Ann Williams Housewife 44 51 Penchwintan Road 02/12/1936 B 379 C
165 Elizabeth Davies Housewife 70 7 Euston Road Bangor 09/12/1936 B 378 C
166 Annie Hughes Housewife 38 17 Strand Street Bangor 16/12/1936 B 221 C
167 Edward Owen Davies C M Minister 72 Bodnant Upper Bangor 17/12/1936 A 104 U
168 William Henry Hindmarsh Army N C O 65 19 Victoria St Upper Bangor 28/12/1936 B 380 C
169 David Robert Jones Grocer 52 Vardre Ffriddoedd Road 01/01/1937 B 315 U
170 John Morgan Jones Bursar U C N W 89 Pentwyn Siliwen Road Bangor 02/01/1937 A 105 U
171 James Pierpoint Kendall Contractor 75 27 St Albans Everton Liverpool 12/01/1937 C 156 U
172 Ellen Mary Williams Housewife 46 6 Ffordd Ceiriog Bangor 14/01/1937 C 350 U
173 Edmund Randall Tilling Surveyor 56 High Street Bangor 02/02/1937 B 327 C
174 Jane Ann Loram Widow 71 Caladine Penrhos Road 11/02/1937 B 393 U
175 Hampden Williams Painter 55 52 Trem Elidir Bangor 16/02/1937 C 363 U
176 Ann Jane Eardley Housewife 60 43 Trem Elidir Bangor 26/02/1937 B 287 U
177 Grace Hughes Widow 78 31 Mount Street Bangor 22/03/1937 C 362 U
178 Mabel Madeline Jones Housewife 44 56 Dean Street Bangor 24/03/1937 B 392 U
179 William George Gelling Joiner 76 105 Caernarvon Road Bangor 06/04/1937 B 332 C
180 Elizabeth Parry Widow 78 Nimrod Farrar Road Bangor 13/05/1937 B 282 C
181 Ronald Williams Child 3d 114 Penchwintan Road Bangor 05/05/1937 C 151 U Child of Aaron Williams
182 William Arthur Roberts Editor N W Chronicle 73 4 Gordon Terrace Bangor 31/05/1937 A 23 C
183 James Midwinter Smiths Striker 67 371 Carnarvon Road Bangor 29/06/1937 B 377 C
184 John West Bricklayer 61 13 Frondeg St Bangor 27/07/1937 C 351 U
185 Frances Ann Jones Spinster 72 Mona View Penrhosgarnedd 03/08/1937 C 361 U
186 Phylis Margaret Cordery Child 5 5 Ffordd Ceiriog Bangor 05/08/1937 B 328 C Child of W Cordery
187 Ruby May Williams Housewife 22 Awelfryn Upper Garth Road 06/08/1937 B 391 U
188 Elizabeth Alice Mary Williams Wife 38 22 Ogwen Terrace Bethesda 11/08/1937 A 98 U Wife of D Idwal Williams
189 Ida Margaret Bicknell Spinster 38 Bodnant Upper Bangor 11/08/1937 A 17 C
190 Richard Hughes Lloyd Draper 83 1 City View Caellepa Bangor 01/09/1937 B 387 U
191 Susan Jane Jones Housewife 47 3 Mount Street Bangor 07/09/1937 C 354 U
192 Ann Davies Housewife 73 39 Dean Street Bangor 14/09/1937 C 353 U
193 Thomas Windsor Turberville 57 Teifion Penrhos Road Bangor 23/10/1937 A 114 U
194 Mary Elwen Richardson Spinster 26 37 Lon Ogwen Bangor 28/10/1937 C 352 U
195 Mary Jane Pritchard Spinster 73 4 Brittania Square Bangor 13/11/1937 B 376 C
196 Nathaniel Helsby Railway Accountant 76 4 Eldon Terrace Bangor 26/11/1937 A 85 C
197 Richard Brooks Fireman 76 18 Trem Elidir Bangor 13/12/1937 B 322 U
198 Geraint Glyn Jones Child 3m Cottage Victoria St Bangor 28/12/1937 C 360 U Child of Glyn Jones
199 Catherine Parry Jones Spinster 25 2 Mount Pleasant Bangor 12/02/1937 B 388 U
200 William Gower Griffiths Bank Manager 75 Bron Derw Garth Bangor 01/03/1938 A 24 C
201 William Thomas Jones Electrical Linesman 43 59 Lon Ogwen Bangor 21/03/1938 C 359 U
202 Marie Jones Housewife 77 8 Brynteg Terrace Bangor 06/04/1938 B 375 C
203 Geraint Williams Child 7w 91 Penrhos Ave Llandudno Junction 08/04/1938 A 3 U Child of Goronwy Williams
204 Jane Lloyd Widow 72 1 City View Caellepa Bangor 16/04/1938 B 387 U
205 Richard Hall Architect 72 White Lodge Penrhos Road Bangor 22/04/1938 A 28 C
206 Peter Maelor Evans Child 4m 5 Victoria Street Upper Bangor 18/05/1938 C 248 U Child of J D Evans
207 Janet Rundell Housewife 37 Llys Gwynedd Bangor 14/05/1938 B 390 U
208 Joseph Burrow Burns Cycle Dealer 56 High Street Bangor 23/06/1938 B 374 C
209 Ellen Hewitt Housewife 69 25 Ambrose Street Bangor 08/08/1938 A 116 C
210 Hugh Rees Jones Mason 53 7 William Street Bangor 15/08/1938 B 389 U
211 Charles Jones Draper 76 1 Ffordd Ceiriog Bangor 24/08/1938 B 375 C
212 Evan Jones Traveller 46 24 Mount Street Bangor 09/09/1938 B 321 U
213 Mary Jane Wynne Widow 76 Trearddur Bay/Coed Llai Garth 07/10/1938 B 395 U
214 Ann Hughes Widow 63 20 Farrar Road Bangor 29/10/1938 B 329 C
215 Robert Jones Slate Counter 38 Seiriol Road Bangor 07/11/1938 B 331 C
216 Richard Jones Contractor 64 Aelygarth Glynne Road Bangor 09/11/1938 B 316 U
217 John Thomas Richardson Blacksmith 73 17 Lon Ogwen Bangor 20/12/1938 C 352 U
218 Hugh Williams Enameller 35 3 Maes Isalaw Bangor 31/12/1938 B 317 U
219 Thomas Glynne Davies Traveller 49 Broadhurst Bangor 05/01/1939 B 318 U
220 Maria Augusta Bishop Widow 91 1 Brynteg Terrace Bangor 20/01/1939 B 425 C
221 Fanny Hughes Widow 58 86 Penchwintan Road Bangor 24/01/1939 B 179 C
222 Margaret Ann Edwards Housewife 36 90 Penchwintan Road Bangor 08/02/1939 C 355 U
223 Joyce Josephine Roberts Child 13 36 Lon Glyder Bangor 09/02/1939 C 358 U
224 Arthur Penrhyn Stanley Clerk GPO 23 13 Maes Isalaw Bangor 13/02/1939 A 25 C
225 Robert Foulkes Roberts Butcher 68 110 High Street Bangor 16/03/1939 B 225 C
226 Mary Ann Hughes Housewife 70 10 Ffordd Ceiriog Bangor 22/03/1939 B 319 U
227 May Edwards Widow 50 Springwood Pengwyn Road Llanrhos 27/03/1939 B 232 C
228 David Williams Quarryman 45 19 Maes y Dre Bangor 05/04/1939 B 320 U
229 John Rowland Jones Signalman 53 7 Minafon Bangor 19/04/1939 C 357 U
230 Dorothy Irene Williams Housewife 48 Gwynlyn Upper Bangor 01/05/1939 A 86 U
231 Ffrancon Rowland Child 3 7 Penrhyn Avenue Bangor 01/05/1939 C 356 U Child of William Rowland
232 Samuel Joyce Loco Fitter 68 290 Caernarvon Road 03/05/1939 B 226 C
233 Thomas Eccles Gardener 74 9 Upper Garth Road Bangor 05/05/1939 C 447 U
234 Mary Jones Widow 68 19 Park Hill Bangor 06/05/1939 B 213 U
235 Robert Henry Jones Butcher 23 2 Mount Pleasant Bangor 26/07/1939 B 388 U
236 Trevor Desmond Ellis Child 16 8 Ffordd Castell Bangor 08/08/1939 C 448 U Child of Trevor Ellis
237 Gwerydd Wyn Williams 1 29 Ffordd Castell Bangor 09/08/1939 C 450 U Child of Edmund Williams
238 Arthur Percy Curtis Electrical Engineer 58 Ardwyn Upper Bangor 18/08/1939 A 27 C
239 John Bowen Evans Editor N W Chronicle 52 7 Victoria Park Bangor 28/08/1939 A 26 C
240 Annie Elizabeth Williams Housewife 69 Cambria House Bangor 29/08/1939 A 106 U
241 Elizabeth Florence Fanny Hay Housewife 58 26 College Road Bangor 08/09/1939 B 381 C
242 Annie Margaret Steele Housewife 49 187 Penrhos Road Bangor 27/10/1939 B 169 U
243 Gwladys Prichard Spinster 56 6 Menai View Bangor 03/11/1939 A 84 C
244 Edmund Richard Gibbons Hairdresser 75 Railway Stores Glanadda Bangor 17/11/1939 B 233 C
245 Margaret O'Dea Housewife 52 2 Mountain View Bangor 02/12/1939 A 83 C
246 Elizabeth Williams Housewife 39 25 Ffordd Tegai Bangor 29/12/1939 C 449 U
247 Mary Ellen Owen Housewife 57 27 Ffordd Tegai Bangor 30/12/1939 C 262 U
248 Joseph Alexandra Davies Dairyman 63 253 High Street Bangor 23/01/1940 B 426 C
249 William David Williams Labourer 40 49 Ambrose Street Bangor 31/01/1940 B 166 U
250 Henry Pritchard Farm Labourer 69 9 Mason Street Bangor 03/02/1940 C 451 U
251 Mary Lewis Widow 67 51 Caellepa Bangor 03/02/1940 C 258 U
252 Lewis Roberts Painter 70 Westminster Cafe Bangor 21/02/1940 B 167 U
253 Trevor Wynne Bromley Child 2 19 Ffordd Castell Bangor 03/03/1940 C 452 U
254 Jane Ellen Evans Housewife 61 5 Menai View Bangor 09/03/1940 B 166 U
255 Derek Roberts Child 6m 5 Mason Street Bangor 12/03/1940 A 6 U Child of D Roberts
256 Mary Roberts Housewife 70 Bodhyfryd Penrhos Road Bangor 13/03/1940 B 427 C
257 Lily Fanny Rose Pearson Widow 61 91 Orme Road Bangor 14/03/1940 B 429 C
258 Mary Gwendoline Davies Widow 71 Bodnant Upper Bangor 15/03/1940 A 104 U
259 Frank Bellis Architect 75 The Nook Nursery Lane Bangor 21/03/1940 A 117 C
260 Vera Joynson Spinster 21 3 Penrhos Avenue Bangor 10/04/1940 B 165 U
261 David Evans Pedlar 39 Tanymynydd Bangor 24/04/1940 C 255 U
262 William John Hughes Postmaster 67 19 Orme Road Bangor 07/05/1940 A 92 U
263 Ann Jane Humphreys Housewife 50 19 Ffordd Tegai Bangor 08/05/1940 B 164 U
264 John Roberts Supervisor GPO 68 21 Friars Road Bangor 21/05/1940 A 91 U
265 John Davies Labourer 76 10 Vron Square Bangor 22/05/1940 B 440 U
266 John Edward Jones Baker 58 8 Lovers Street Caellepa 23/05/1940 B 428 C
267 Herbert Owen Invalid 29 24 Ffordd Tegai Bangor 29/05/1940 B 280 C
268 Cynthia Blamey Child 4 C and A Hospital Bangor 03/06/1940 B 430 C Child of Samuel F Blamey
269 Mary Heverin Housewife 58 15 Club Street Bangor 05/06/1940 B 441 U
270 Margaret Cynthia Jones Spinster 19 2 Mount Pleasant/Cheltenham 13/06/1940 B 388 U
271 Ellen Smith Housewife 55 Oakwood Penrhos Road Bangor 30/07/1940 B 431 C
272 Margaret Blodwen Evans Housewife 39 1 Minafon Bangor 03/08/1940 C 254 U
273 Ann Jane Jones Housewife 72 44 Orme Road Bangor 14/08/1940 A 90 U
274 Emile Owen Lieutenant R A 26 Edge Hill Garth Bangor 22/08/1940 1 U War Graves Plot
275 Hugh Stanley Parry Labourer 45 17 Friars Avenue Bangor 14/09/1940 A 118 C
276 Jane Lloyd Roberts Widow 71 3 Marion Terrace Garth Bangor 11/11/1940 C 453 U
277 Richard Evans Labourer 65 Hill Street Upper Bangor 20/11/1940 B 163 U
278 John Ellis Storekeeper 47 8 Sackville Road Bangor 14/12/1940 C 454 U
279 William David Jones Railway Guard 42 2 Coed Mawr Terrace Bangor 27/12/1940 B 162 U
280 William Lewis Jones Labourer 22 43 Kingsley Avenue Bangor 28/12/1940 C 455 U
281 Grace Moyse Burgess Widow 66 19 Park Hill Bangor 09/01/1941 B 161 U
282 Guy Seymour Godden Bank Manager 69 The Vron Upper Bangor 05/02/1941 A 73 C
283 Ellen Jones Widow 77 Brentwood Caernarvon 17/02/1941 A 9 U
284 Edmund David Jones Schoolmaster 71 St James Drive Upper Bangor 18/02/1941 B 234 U
285 Brian Thomas Owen Child 3 4 Fair View Road Bangor 29/02/1941 B 442 U
286 Mary Ann Rae Widow 81 5 Garfield Terrace Garth 13/03/1941 B 432 C
287 Arthur John Septimus Williams Agent 62 91 Ffordd Castell Bangor 10/04/1941 C 456 U
288 Edith Veronica Jones Housewife 39 9 Trem Elidir Bangor 21/04/1941 C 466 U
289 Hugh Owen Labourer 32 20 Ffordd Tegai Bangor 23/04/1941 B 280 C
290 Margaret Theodora Reichel Spinster 77 Bryn Haul Upper Bangor 03/05/1941 A 128 C Body exhumed Dublin 01/12/1948
291 Rosa Wyllie Housewife 87 27 Caellepa Bangor 06/05/1941 B 433 C
292 Emily Louisa Day Widow 74 Tor Celyn Ffriddoedd Road Bangor 13/05/1941 B 434 C
293 John Sandbrook Mariner 83 51 High Street Bangor 07/06/1941 A 82 C
294 Joseph Anderton Joiner 70 89 Orme Road Bangor 12/06/1941 B 435 C
295 George Alers Retired Gentleman 73 Bodlwyfan Llansadwrn 24/06/1941 A 119 C
296 Charlotte Ann Cooling Nurse 78 213 Penrhos Road Bangor 14/07/1941 B 235 C
297 Ethel Andrews Widow 57 1 Glandwr Terrace Bangor 02/08/1941 C 465 U
298 Joseph Henry Croft Steward 72 Masonic Hall Bangor 14/08/1941 B 436 C
299 Elizabeth Jones Housewife 77 Llys Elis Bangor 03/09/1941 A 87 U
300 Jane Williams Housewife 77 106 Penrhos Road Bangor 06/09/1941 B 236 U
301 Samuel Dungworth Cabinet Maker 78 Llys Deiniol Garth Bangor 02/10/1941 B 237 U
302 Robert Thomas Edwards Electrician 60 30 Dean Street Bangor 15/10/1941 B 238 U
303 Dorothy Dare Spinster WAAF 41 RAF School Pwllheli 29/10/1941 2 U War Graves Plot
304 Henry Gratrix Blackwell Accountant 76 Sunnymeade Bangor 01/11/1941 A 120 C
305 Elizabeth Owen Widow 78 37 Lon Glyder Bangor 18/11/1941 C 152 U
306 Morgan Daniel (Rev) Minister of Religion 77 Nant Garedig Conway 22/11/1941 A 108 U
307 Lillian Willis Widow 43 11 Menai View Terrace Bangor 01/12/1941 B 239 U
308 Eileen Marguerite Evans Widow 47 49 Trem Elidir Bangor 01/12/1941 A 26 C
309 Sarah Ann Skinner Widow 82 Hazelmere Gyffin Conway 09/12/1941 A 121 C
310 Thomas Pritchard Gunner 819268 29 21 North Marine Road Scarborough 19/12/1941 3 U War Graves Plot
311 Jennie Over Burns Widow 52 Grosvenor Hotel Rhyl 03/01/1942 B 374 C
312 Catherine Grace Parry Housewife 88 Oak View West End Bangor 09/01/1942 B 240 U
313 David Lloyd Morris Clerk 14 26 Hero Street Bootle 16/01/1942 B 437 C
314 Huw Ellis Jones Student 19 St Oswalds Victoria Drive Bangor 16/01/1942 A 97 U
315 John Cecil Jones School Teacher 35 8 Penllys Terrace Bangor 07/02/1942 A 109 U
316 John Richard Jones Dock Steward 65 Dock Cottage Portdinorwic 03/03/1942 B 488 C
317 Hannah Boak Spinster 95 Peelwyke Belmont Road Bangor 03/03/1942 B 476 C
318 Donald Lyon Diamond Polisher 17 Anaby Belmont Avenue Bangor 10/03/1942 B 487 C
319 Samuel James Crosby Cashier 72 Hill Side High Street Bangor 16/03/1942 B 486 C
320 Thomas Cyprus Roberts Grocer 63 8 Oakley Road Bangor 17/03/1942 B 477 C
321 Walter Alun Wynne Schoolboy 13 24 Maes y Dre Bangor 30/05/1942 B 271 U
322 Gareth Roberts Child 6 76 Penrhos Road Bangor 07/04/1942 B 241 U Child of Gwilym Roberts
323 Gertrude Roberts Housewife 38 47 Dean Street Bangor 18/04/1942 C 252 U
324 Cecil Randolph Williams Plasterer 55 7 Ffordd Tegai Bangor 06/05/1942 B 485 C
325 Mary Jane Thomas Widow 74 London/Sevenoaks 09/05/1942 A 1 U
326 Margaret Hughes Housewife 45 3 Euston Road Bangor 03/06/1942 B 242 U
327 Frederick Joseph Goode Butcher 76 2 Frondeg Terrace Bangor 27/06/1942 B 484 C
328 Thomas Llewelyn Rowlands Fireman 39 11 Ffordd Ceiriog Bangor 01/07/1942 B 270 U
329 Claire Louise Meredith Child 1w 33 Trem Elidir Bangor 30/06/1942 B 223 C
330 Thomas Albert Pilkington Turner 87 1 Glandwr Terrace Bangor 01/07/1942 C 465 U
331 Elizabeth Roberts Widow 72 Westminster Cafe Bangor 25/07/1942 B 167 U
332 Jane Ellen Williams Widow 63 52 Trem Elidir Bangor 01/08/1942 C 363 U
333 Fanny Dungworth Widow 69 Llys Deiniol Garth Bangor 08/08/1942 B 237 U
334 Megan Gloria Owen Housewife 22 30 Ffordd Tegai Bangor 20/08/1942 B 269 U
335 Alice Edith Keeble Spinster 68 Haul y Gwynt Bangor 27/08/1942 A 81 C
336 Sydney Marshall Mechanic 63 13 Dean Street Bangor 07/09/1942 B 483 C
337 Arthur Leedham Hewlett Artist 76 Heaton Grove Edryn Carns 06/10/1942 B 478 C
338 Henry William Satow Bank Manager 82 Riga Lodge Garth Bangor 21/11/1942 A 80 C
339 Mary Jones Widow 62 Dock Cottage Portdinorwic 08/12/1942 B 488 C
340 Margaret Williams Housewife 27 William Street Bangor 09/12/1942 B 412 C
341 William Parkson Williams Police Superintendant 65 2 Glandwr Terrace Bangor 15/12/1942 A 113 U
342 Arthur William Jones Painter 49 290 Caernarvon Road 21/12/1942 B 481 C
343 Claudia Jones Widow 63 St James Drive Bangor 29/12/1942 B 234 U Hafod Barmouth
344 Void Void Void Void Void Void Void Void Void Void
345 Robert Roberts Gardener 87 24 Orme Road Bangor 09/01/1943 B 181 C
346 Margaret Ellen Owen Housewife 61 18 Seiriol Road Bangor 21/01/1943 C 155 U
347 John Charles Lovibond Goods Guard 59 68 Caellepa Bangor 06/02/1943 C 249 U
348 William Glyn Edwards Labourer 29 70 Kingsley Avenue Bangor 19/02/1943 B 268 U
349 Ellen Marshall Widow 59 13 Dean Street Bangor 23/02/1943 B 483 C
350 Leslie Sterndale Jones Owen Photographer 33 52 Farrar Road Bangor 25/02/1943 B 479 C
351 Florence Elsie Durrant Spinster 53 80 High Street Bangor 04/03/1943 B 267 U
352 Lizzie Mayall Widow 73 20 Fair View Road Bangor 17/03/1943 A 79 C
353 Johanna Donovan Davies Widow 81 27 Ffordd Castell Bangor 26/03/1943 RCP 440 U
354 Catherine Jones Housewife 62 Fountain Street Bangor 29/03/1943 B 266 U
355 Eva Settle Housewife 46 20 Fair View Road Bangor 23/04/1943 A 79 C
356 John Davies Labourer 38 39 Trem Elidir Bangor 29/04/1943 B 223 C
357 John Ivor Jones Insurance Agent 70 Rhoslan Upper Bangor 05/04/1943 B 265 U
358 Dilys Martin Anderson Schoolgirl 13 107 Orme Road Bangor 08/05/1943 B 264 U
359 Robert Morris Robinson Salesman 48 7 Kingsley Avenue Bangor 22/05/1943 B 263 U
360 David Owen Joiner 69 3 Mason Street Bangor 07/06/1943 B 280 C
361 Thomas Rogers Jones Sanitary Engineer 49 Glanva Bangor 28/06/1943 A 95 U
362 Albert John Rowlands Agent 62 Lodwig Villa Bangor 08/07/1943 A 122 C
363 Mary Beatrice Gibson Housewife 80 Bron Hwfa Bangor 20/07/1943 A 78 C
364 James Gibson Professor 78 Bron Hwfa Bangor 04/08/1943 A 78 C
365 Mary Gladys Thoday Housewife 59 Haulfre Ffriddoedd Road Bangor 13/08/1943 A 127 C
366 Lewis Morgan Burrel Civil Servant 76 Bodfean Upper Bangor 30/08/1943 A 89 U
367 Thomas John Jones Joiner 72 31 William Street Bangor 02/09/1943 B 336 U
368 Jane Roberts Widow 73 9 Ambrose Street Bangor 16/09/1943 B 218 U
369 Deiniol Roberts Child 4 15 Kingsley Avenue Bangor 29/09/1943 B 480 C Child of John Roberts
370 Albert Edward Bishop Teacher 60 1 Brynteg Terrace Bangor 29/09/1943 B 425 C
371 Margaret Jean Jones Child 13m 60 Lon Glyder Bangor 05/10/1943 B 451 U Child of J E Jones
372 Thomas Artemus Jones County Court Judge 72 Bryngwyn Upper Bangor 19/10/1943 A 77 C
373 Earnest Whitehouse Hutchings Shoemaker 59 20 Upper Garth Road Bangor 06/11/1943 B 337 U
374 Joan Griffiths Child 7 42 Garth Road Bangor 11/11/1943 A 123 C Child of G Griffiths
375 Elizabeth Ellen Jones Owen Housewife 61 52 Farrar Road Bangor 29/11/1943 B 479 C
376 William Hughes Labourer 80 10 Ffordd Ceiriog Bangor 07/12/1943 B 319 U
377 George Brooks Ex Bailiff 80 9 Trem y Banna Bangor 08/12/1943 C 466 U
378 Alice Jane Parry Housewife 69 Diocesan Office Bangor 21/12/1943 A 76 C
379 Richard Hewitt Labourer 79 25 Ambrose Street Bangor 24/12/1943 A 116 C
380 Susanah Ellen Wheeler Spinster 73 St Ursula's Penrhos Road Bangor 28/12/1943 A 126 C
381 Ellen Jones Housewife 48 352 High Street Bangor 30/12/1943 A 74 C
382 James Griffiths Coal Merchant 65 Gwelydon Bangor 04/01/1944 A 124 C
383 Matthew Edward Morrow Labourer 63 63 Orme Road Bangor 10/01/1944 B 527 C
384 Robert Charles Roberts Mariner 81 2 Snowdon View Bangor 05/02/1944 A 88 U
385 Arthur Henry Green Bank Clerk 63 St David's Cwm y Glo 09/02/1944 B 528 C
386 Thomas Idwal Roberts Porter 39 48 Penrhyn Avenue Bangor 02/03/1944 B 529 C
387 John Trevor Owen Flight Lieutanant 25 Tanygaer Garth Road Bangor 03/03/1944 A 111 U Died at Nannerch
388 Emma Owen Widow 84 45 Penrhyn Avenue Bangor 06/03/1944 A 20 C
389 John Jones Engine Driver 49 1 Penlon Gardens Bangor 08/03/1944 B 530 C
390 Henry Roberts Ex Police Sergeant 82 15 Garth Road Bangor 16/03/1944 B 531 C
391 Edward Evans Gardener 82 Masonic Hall Bangor 29/03/1944 B 532 C
392 Thomas Westwater Tailor 67 24 Sackville Road Bangor 06/04/1944 B 533 C
393 Richard Williams Insurance Agent 68 16 Fair View Road Bangor 18/04/1944 A 125 C
394 Annie Maria Godden Widow 70 Vron Upper Bangor 22/04/1944 A 73 C
395 William Edward Hodgeson Berwick Professor 56 Ceinwen Victoria Avenue Bangor 17/05/1944 A 75 C
396 Thomas James Parr Naval Rating 73 9 Glynne Road Bangor 31/05/1944 A 29 C
397 Mary Elizabeth Roberts Housewife 75 13 Club Street Bangor 13/06/1944 B 338 U
398 Leslie Mons Hollister Driver R A S C 29 3 Marion Villas St Helier Jersey 14/06/1944 A 4 U War Graves Plot
399 Eleanor May Hughes Housewife 39 13 Friar's Avenue Bangor 14/06/1944 B 534 C
400 Robert Jones Farm Bailiff 81 Min Menai Bangor 19/06/1944 A 112 U
401 Robert John Hughes Machinist 38 290 Caernarvon Road 21/06/1944 B 535 C
402 Dorothy May Evans Housewife 51 Bryn Inos Bangor 20/07/1944 A 30 C
403 Anthony Archer Smith Private Sherwood Foresters 21 Ilford Essex 27/07/1944 5 U War Graves Plot
404 Robert Elias Owen Traveller 64 Tanygaer Bangor 02/08/1944 A 111 U
405 Harry Nicholas Lowe Dairyman 52 253 High Street Bangor 09/08/1944 B 426 C
406 James Henry Williams Agent 59 Bod Araul Bangor 15/08/1944 A 31 C
407 Annie Lloyd Housewife 58 24 Orme Road Bangor 19/08/1944 A 32 C
408 Marjorie Vernon Whitefoord Sub Commander A T S 36 Oversands Harlech 23/08/1944 6 U War Graves Plot
409 Ellen Maria Waterall Housewife 67 372 High Street Bangor 30/09/1944 B 339 U
410 Frederick Joseph Templer Gardener 72 2 Fair View Bangor 30/09/1944 A 33 C
411 Walter Owen Attendant 74 79 Garth Road Bangor 09/10/1944 B 340 U
412 Mary Ellen Jones Widow 65 Ael y Garth Bangor 18/10/1944 B 316 U
413 John Griffith Cooke Club 69 31 Friars Road Bangor 24/11/1944 B 536 C
414 Montague Wick Sergeant R A 1029855 58 52 Gordon Road Gosport 29/12/1944 7 U War Graves Plot
415 Jane Jones Housewife 64 Dulas College Road Bangor 03/01/1945 B 173 C
416 Mercy Taylor Yule Housewife 75 15 Well Street Bangor 04/01/1945 A 201 U
417 David Humphrey Evans Labourer 77 10 Lon y Felin Bangor 13/01/1945 B 439 U
418 George Frederick Lloyd Bus Driver 40 91 Orme Road Bangor 25/01/1944 B 429 C
419 Florence Ruby Jones Housewife 60 46 Ffordd Castell Bangor 25/01/1945 A 35 C
420 John Richard Smith Engine Driver 60 Oakwood Penrhos Road Bangor 30/01/1945 B 431 C
421 David Williams Clerk 67 73 Wimborne Rd Wolverhampton 02/02/1945 A 99 U
422 John Evan Davies Publican 71 Three Crows Bangor 05/02/1945 B 537 C
423 Thomas Jarman Grocer 67 12 College Road Bangor 07/02/1945 B 341 U
424 Mary Joyce Widow 74 290 Caernarvon Road Bangor 10/02/1945 B 226 C
425 John Owen Motor Driver 52 16 Penlon Gardens Bangor 16/02/1945 B 342 U
426 Owen Robert Rowlands Hotel Proprietor 71 13 High Street Bangor 28/02/1945 B 343 U
427 Margaret Beynon Widow 82 13 Friars Road Bangor 12/03/1945 A 36 C
428 Edward John Evans Child 14 1 Minafon Bangor 16/03/1945 C 254 U Child of David Evans
429 Ellen Williams Widow 79 33 Kingsley Avenue Bangor 31/03/1945 B 214 U
430 Ellis Jones Minister 83 Gladstone Terrace Bangor 02/05/1945 A 87 U
431 Martyn Ralph Knight Jerram Lecturer 61 Cottage Upper Bangor 14/05/1945 A 37 C
432 William David Williams Grocer 38 58 Ambrose Street Bangor 18/05/1945 B 538 C
433 Elizabeth Morrow Widow 69 63 Orme Road Bangor 25/05/1945 B 527 C
434 John Henry Thomas Postmaster 68 6 Brynteg Terrace Bangor 19/06/1945 B 344 U
435 William Glyn Davies Labourer 40 22 Ffordd Tegai Bangor 21/06/1945 B 539 C
436 Ellen Maria Enoch Housewife 51 37 Farrar Road Bangor 06/07/1945 A 38 C
437 Mary Patrick Housewife 69 51 Fountain Street Bangor 21/07/1945 C 464 U
438 Anna Grierson Widow 26 Alma Bank Dumfries 01/08/1945 A 115 U
439 Hugh Myrddin Roberts Draper 71 Sedburgh Yorkshire 15/08/1945 B 225 C
440 Albert Walter Burnell Chef 62 Bungalow Llanfairfechan 21/08/1945 A 19 C
441 Mabel Brookes Housewife 29 15 Trem y Bannau Bangor 11/09/1945 B 590 C
442 Albert Wynne Stanley Clerk 64 10 Fountain Street Bangor 26/09/1945 A 39 C
443 Thomas Davies Pritchard Labourer 68 63 Fountain Street Bangor 03/10/1945 C 154 U
444 Catherine Thomas Housewife 67 4 Treflan Bangor 10/10/1945 A 40 C
445 William Griffith Jones Labourer 74 93 Ffordd Castell Bangor 19/10/1945 C 463 U
446 Buddug Davies Child 6 15 Ffordd Castell Bangor 30/10/1945 C 462 U Child of David Davies
447 John Parry Mariner 55 3 Trem y Bannau Bangor 30/10/1945 A 41 C
448 Bernard Peter O'Mahony Mager Child 3d Hillside Pentraeth 09/11/1945 RCP 438 U Child of Gerald Mager
449 Earnest Augustin Brownsword Accountant 66 Bodnant Bangor 13/11/1945 A 42 C
450 William Pritchard Mariner 85 1 Marion Terrace Bangor 28/11/1945 B 221 C
451 Winifred Annie Robinson Housewife 56 Arfryn Upper Bangor 05/12/1945 A 43 C
452 Emlyn Jenkins Lewis Agent 42 19 College Road Bangor 18/12/1945 A 200 U
453 John Henry Williams Clerk 81 141 High Street Bangor 19/12/1945 A 106 U
454 Arthur Llewelyn Edwards School Officer 74 98 Penrhos Road Bangor 22/12/1945 A 44 C
455 Ann Jane Roberts Spinster 63 58 Holyhead Road Bangor 24/12/1945 A 198 U
456 Annie Parry Jones Spinster 35 2 Mount Pleasant Bangor 01/01/1946 B 388 U
457 John Thomas Jones Labourer 24 49 Ambrose Street Bangor 05/01/1946 C 455 U
458 Elizabeth Thomas Housewife 46 88 Ffordd Castell Bangor 08/01/1946 B 373 U
459 Elved Mary Davies Housewife 65 Wicklow House Bangor 08/01/1946 B 365 U
460 Sarah Ann Roberts Widow 70 5 Mason Street Bangor 16/01/1946 A 6 U
461 Linda Ellis Housewife 33 Bronygraig Bangor 17/01/1946 A 45 C
462 Margaret Eryri Jones Housewife 64 Cambrian House Bangor 18/01/1946 A 107 U
463 George Henry John Bootdealer 58 222 High Street Bangor 23/01/1946 A 46 C
464 Jane Ellen Roberts Spinster 78 Glanva Bangor 26/01/1946 A 5 U
465 Eleanor Jane Cordery Housewife 38 5 Ffordd Ceiriog Bangor 27/02/1946 B 328 C
466 Jennie Williams Housewife 40 63 Ffordd Castell Bangor 06/03/1946 B 372 U
467 Judith Ann Davies Widow 73 100 Orme Road Bangor 06/03/1946 A 12 U
468 Hugh Jones Invalid 16 6 Maes Isalaw Bangor 15/03/1946 A 47 C
469 Nora Blain Housewife 57 263 High Street Bangor 26/03/1946 A 121 C
470 Theodor Kiesler Barrister 71 Coed Menai Guest House Bangor 27/03/1946 B 371 U
471 Elizabeth Jones Widow 68 10 Ambrose Street Bangor 04/04/1946 A 94 U
472 Sheila Ann Powell Child 2d Masonic Hall Bangor 24/04/1946 B 532 C Child of Harold Powell
473 Richard Edward Rowlands Fruiterer 69 19 Maes y Dre Bangor 08/05/1946 A 197 U
474 David Jones Labourer 65 34 Ffordd Castell Bangor 09/05/1946 B 370 U
475 John Eames Grocer 26 11 Tabernacle Street Bangor 23/05/1946 A 196 U
476 Rosina Roberts Widow 75 65 Fountain Street Bangor 31/05/1946 B 324 C
477 Adrian Robert Parry Child 2m 21 Ffordd Tegai Bangor 08/06/1946 B 589 C Child of Elwyn Parry
478 Thomas Ringrose Hughes Clerk 37 14 Trem y Bannau Bangor 12/06/1946 B 369 U
479 Catherine Nixon Housewife 39 29 Falstead Road Liverpool 17/07/1946 A 40 C
480 Emily Morgan Housewife 47 105 Penchwintan Road 23/07/1946 A 195 U
481 Annie Robb Ridley Spinster 75 Oaklands Bangor 01/08/1946 A 49 C
482 Eryk Swoboda Gunner1919/86/III 27 C and A Hospital Bangor 21/08/1946 A 8 U War Graves Plot
483 Mary Jenkins Housewife 67 Rhyddallt Bangor 26/08/1946 A 50 C
484 John Francis Goadby Grocer 60 16 Farrar Road Bangor 09/09/1946 A 72 C
485 Mary Jane Parker Widow 85 32 Glynne Road Bangor 08/10/1946 B 182 C
486 Rosemary Hughes Housewife 59 66 Orme Road Bangor 12/10/1946 B 368 U
487 Ellis Jane Barnett Housewife 44 Bonachie Bangor 26/10/1946 A 588 C
488 Ethel Roberts Spinster 63 Glyn Coed Bangor 14/11/1946 A 192 U
489 William Richard Roberts Ironmonger 77 3 Craigfryn Terrace Bangor 16/11/1946 A 194 U
490 Kate Roberts Widow 74 3 Craigfryn Terrace Bangor 16/11/1946 B 194 U
491 Joseph Bradbury Engineer 72 59 Trem Elidir Bangor 20/11/1946 B 367 U
492 Margaret Williams Widow 87 19 Caellepa Bangor 05/12/1946 B 384 C
493 Annie Olwen Lloyd Spinster 58 1 City View Bangor 23/01/1946 A 387 U
494 Sophia Agnes Huggitt Widow 69 10 Deiniol Road Bangor 31/01/1946 A 71 C
495 John Roberts Draper 74 3 Penlon Gardens Bangor 04/02/1946 C 193 U
496 William Edward Williams Labourer 61 6 Ffordd Ceiriog Bangor 05/02/1946 A 350 U
497 Thomas Frederick Cauleuth Clerk 68 Eryri Hospital Caernarvon 06/02/1946 C 51 C
498 Elizabeth Jones Widow 54 53 Bell Tce Newcastle on Tyne 25/02/1946 A 455 U
499 Robert Owen Parry Butcher 82 Diocesan Offices Bangor 28/02/1946 B 76 C
500 Margaret Eluned Edwards Housewife 34 58 Caellepa Bangor 11/03/1947 B 366 U
501 Emily Beatrice Bucknell Spinster 87 Crosley House Dolgelly 20/03/1947 A 18 C
502 Mabel Owen Widow 60 4 College Road Bangor 02/04/1947 A 13 U
503 Ann Doherty Widow 65 14 Mason Street Bangor 09/04/1947 B 215 U
504 Martha Hodgson Widow 101 Ty Uchaf Upper Bangor 15/04/1947 B 416 U
505 Henry Wheeler Schoolmaster 78 42 Orme Road Bangor 23/04/1947 A 126 C
506 Mary Louise Jones Widow 61 Prydwen Bangor 29/05/1947 A 202 U
506A William Thomas Labourer 63 1 Tynymynydd Bangor 05/06/1947 C 461 U
507 Ellen Davies Widow 76 33 Trem Elidir Bangor 14/06/1947 B 223 C
508 Sarah Ann John Widow 68 362 High Street Bangor 16/06/1947 A 203 U
509 Mary Davies Housewife 65 64 Caellepa Bangor 12/07/1947 A 204 U
510 Elizabeth Roberts Housewife 57 67 Orme Road Bangor 16/07/1947 A 70 C
511 Sarah Hughes Spinster 78 Rhoslas Bangor 21/07/1947 A 205 U
512 David James Jones Professor 60 St Eswalds Bangor 26/07/1947 A 97 U
513 Edward Norman Owen Grocer 65 Caerleon Bangor 31/07/1947 A 69 C
514 Jane Roberts Spinster 69 Woodstock Bangor 07/08/1947 B 417 U
515 Rosie Mary Parry Housewife 43 13 Maes y Dre Bangor 16/08/1947 A 68 C
516 Trefor Pritchard Labourer 53 4 Ffordd Castell Bangor 04/09/1947 B 418 U
517 Richard Jones Baker 56 56 Trem Elidir Bangor 17/09/1947 A 67 C
518 Isaac Jones Labourer 56 17 Fountain Street Bangor 08/10/1947 B 419 U
519 Mary Jane Bicknell Widow 78 Bodafon Upper Bangor 20/10/1947 A 17 C
520 Mary Jane Stanley Housewife 82 Cae Ffoes nr Bangor 21/10/1947 A 66 C
521 James Gresham Barber Electrical Engineer 73 Isallt Fawr Cottage Trearddur Bay 23/10/1947 A 211 U
522 Thomas Gwynfor Pritchard Minor 10 52 Ffordd Castell Bangor 24/10/1947 C 154 U
523 Jane Rowlands Housewife 70 43 Greenwood Avenue Bangor 08/11/1947 A 206 U
524 Dorothy Burnell Widow 62 Bungalow Llanfairfechan 05/12/1947 A 19 C
525 Llewelyn Jones Labourer 53 53 Ffordd Castell Bangor 26/12/1947 B 587 C
526 Merza Miria Benham Housewife 64 21 Craig y Don Road Bangor 09/01/1948 B 443 U
527 Ellen Roberts Widow 72 Brandon Bangor 03/02/1948 B 220 U
528 William Richard Davies Engine Driver 46 16 Gardd Denman 03/03/1948 B 420 U
529 Marie Hazel Jones Spinster 28 Llys Meirion Bangor 10/03/1948 A 129 C
530 John Richard Morgan Publican 75 3 Garth Terrace Bangor 23/03/1948 B 586 C
531 Charlotte Jones Widow 88 72 Orme Road Bangor 05/04/1948 A 2 U
532 Parker McKenzie Auctioneer 71 Ardwyn Bangor 06/04/1948 A 100 U
533 Sarah Ann Jones Housewife 39 39 Ffordd Castell Bangor 22/04/1948 B 585 C
534 Mary Ada Pollock Widow 77 317 High Street Bangor 12/05/1948 A 65 C
535 Robert Griffith Cale Moulder 72 4 Seiriol Road Bangor 12/05/1948 A 130 C
536 Robert Thomas Pritchard Publican 80 Ship Inn Bangor 17/05/1948 A 64 C
537 Margaret Williams Housewife 69 35 Greenwood Ave Bangor 03/06/1948 B 584 C
538 John Arthur Williams Newsagent 59 High Street Bangor 15/06/1948 A 131 C
539 William Ellis Roberts GPO Storekeeper 57 Stockwood Bangor 07/07/1947 B 417 U
540 Thomas Gordon Ellis Carrier 69 13 Ffordd Islwyn Bangor 17/07/1948 A 48 C
541 Eva Owen Housewife 64 57 Orme Road Bangor 17/07/1948 A 210 U
542 Harry Pearson Boilerman 55 3 Snowdon Buildings Bangor 31/07/1948 B 583 C
543 Leslie John Thomas Electrcian 21 103 Penchwintan Road Bangor 06/08/1948 A 132 C
544 Arthur John William Heapy Photographer 74 54 Dean Street Bangor 27/08/1948 B 421 U
545 Mabel Ellen Cooke Housewife 41 5 Shaftesbury Avenue Chester 30/08/1948 A 207 U
546 John David Parry Clerk 68 9 Toronnen Bangor 11/09/1948 B 582 C
547 John Elias Jones Schools Inspector 70 Brentwood Bangor 07/10/1948 A 209 U
548 William Eames Painter 68 11 Tabernacle Street Bangor 03/11/1948 A 196 U
549 Donald Mackay Ross Marine Superintendant 80 Belmont Avenue Bangor 04/11/1948 A 294 U
550 Janet Carruthers Ellis Widow 64 13 Ffordd Islwyn Bangor 09/11/1948 A 48 C
551 Evelene Watson Housewife 70 4 Plasllwyd Bangor 10/12/1948 A 63 C
552 Helen Shand Housewife 64 Vaynol Park nr Bangor 15/12/1948 A 208 U
553 Morton Henry Richards Marine Engineer 67 1A Aelybryn Bangor 22/12/1948 B 278 C
554 Sarah Jane Crosley Widow 76 Hillside Bangor 13/01/1949 B 486 C
555 Ellen Edwards Widow 63 69 High Street Bangor 19/01/1949 B 285 U
556 Margaret Ann Dixon Child 1m 1 Robert Street Bangor 20/01/1949 B 168 U Child of G Dixon
557 Joseph Harrison Clerk 89 Brandon Bangor 07/02/1949 B 219 U
558 Sandra Davies Child 9m 12 Ffordd Castell Bangor 09/02/1949 B 290 U Child of T Davies
559 Hugh Owen Stanley Timekeeper 86 Cae Ffoes nr Bangor 02/03/1949 A 66 C
560 James Wylie Coach Painter 84 42 Caellepa Bangor 12/03/1949 B 433 C
561 Minnie Hughes Housewife 34 19 Greenwood Avenue Bangor 16/03/1949 B 422 U
562 John Herbert Edwards Agent 50 90 Penchwintan Road Bangor 20/04/1949 C 355 U
563 Winifred Cooke Widow 72 Friars Road Bangor 20/04/1949 B 536 C
564 John Richard Thomas Clerk 69 11 Menai View Terrace Bangor 27/04/1949 B 239 C
565 Annie Jones Widow 53 17 Fountain Street Bangor 16/05/1949 B 419 U
566 Jane Elizabeth Morris Widow 80 Poplars Bangor 23/06/1949 A 303 U
567 Thomas Albert Potts Clerk 52 3 Ffordd Denman Bangor 04/07/1949 B 423 U
568 David Griffith Jones Waiter 70 32 Greenwood Avenue Bangor 26/07/1949 B 424 U
569 Evan Edward Thomas Ex Police Sergeant 67 Gorddinog Bangor 26/07/1949 A 62 C
570 Catherine Williams Widow 79 Glanva Bangor 02/08/1949 A 5 U
571 John Herbert Owen Postman 21 4 Well Street Bangor 12/08/1949 B 581 C
572 Margaret Beatrice Stephens Housewife 61 Stores Garth Bangor 16/08/1949 B 578 C
573 William Thomas Gardener 73 46 Victoria Street Bangor 20/08/1949 C 247 U
574 Elvan Warerall Salesman 73 372 High Street Bangor 27/08/1949 B 339 U
575 Gillian Mary Webber Invalid 13 4 Trem Elidir Bangor 05/09/1949 A 61 C
576 Ellen Ann Hughes Housewife 65 Oaklea Bangor 08/09/1949 B 291 U
577 Alice Hutchings Widow 87 5 Penrhos Avenue Bangor 09/09/1949 B 497 U
578 Martin Wildreth Adamson Child 7 Deiniol Road Bangor 14/09/1949 A 93 U Child of Peter Adamson
579 Minnie May Thomas Housewife 65 88 Ffordd Castell Bangor 14/09/1949 A 302 U
580 Thomas John Jones Grocer 86 15 Friars Road Bangor 15/09/1949 A 295 U
581 John William Williams Clerk 66 3 Aelybryn Bangor 04/10/1949 A 60 C
582 William Williams Mariner 69 25 Ffordd Tegai Bangor 03/10/1949 C 449 U
583 Edward Johnson Clerk 56 25 Seiriol Road Bangor 07/10/1949 B 580 C
584 Phoebe Jane Hughes Widow 50 41 Ffordd Tegai Bangor 25/10/1949 A 59 C
585 Mary Ellen Powell Jones Housewife 52 Dwyryd Penrhos Road Bangor 29/10/1949 A 58 C
586 Gwyneth Margaret Mutch Housewife 33 Barnsley 25/11/1949 A 57 C
587 Amelia Haulyn Evans Housewife 61 Hafod College Road Bangor 29/11/1949 A 301 U
588 Jennie Hughes Housewife 64 4 Frondirion Terrace Bangor 30/11/1949 B 579 C
589 William Hugh Lewis Methodist Minister 86 Poplars Bangor 06/12/1949 A 199 U
590 Evan John Evans Agent 66 11 Ffordd Tegai Bangor 09/12/1949 A 55 C
591 Hugh Robert Parry Loader 50 21 Ffordd Tegai Bangor 24/12/1949 B 629 C
592 Samuel David Williams Schoolmaster 70 9 Friars Avenue Bangor 28/01/1950 A 300 U
593 Thomas Robert Jones Insurance Superintendant 73 Drws y Coed Bangor 10/02/1950 B 173 C
594 Catherine Jane Harding Widow 84 38 Garth Road Bangor 11/02/1950 A 133 C
595 Priscilla Finney Spinster 17 Warrington 18/02/1950 A 299 U
596 John Cottam GPO Overseer 61 54 Dean Street Bangor 11/03/1950 B 630 C
597 Thomas Senior Gents Outfitter 59 77 High Street Bangor 24/03/1950 B 496 U
598 Margaret Edwards Widow 70 25 Friars Road Bangpr 05/04/1950 B 176 C
599 Emily Davies Widow 74 35 Kingsley Avenue Bangor 11/04/1950 C 347 U
600 Thomas Evelyn Andrew Bank Clerk 68 Bodnant Bangor 27/04/1950 A 128 C
601 Catherine Jones Widow 67 Lloyds Bank Bangor 03/05/1950 B 425 C
602 Gilbert Wooding Robinson Professor 61 Bodfair Bangor 09/05/1950 A 43 C
603 Robert Roberts Mariner 81 76 Ambrose Street Bangor 12/05/1950 B 631 C
604 Henry Jones Labourer 81 58 Dean Street Bangor 16/05/1950 B 632 C
605 Sydney Jane Williams Spinster 83 181 Penrhos Road Bangor 24/05/1950 A 54 C
606 Margaret Ann Lewis Widow 75 2 Orme View Bangor 01/06/1950 A 199 U
607 Mary Ellen Hughes Widow 93 Hollymount Bangor 05/07/1950 B 185 U
608 John Henry Williams Railway Inspector 72 Wigan 31/07/1950 B 172 C
609 Robert Thomas Edmunds Labourer 65 40 Ffordd Castell Bangor 04/08/1950 A 53 C
610 Elizabeth Ellen Randall Tilling Widow 73 22 Friars Road Bangor 06/09/1950 B 327 C
611 David Jones Timekeeper 81 26 Ainon Road Bangor 25/09/1950 C 157 U
612 Wilfred Wentworth Dobson Agent 65 Bryn y Coed Bangor 29/09/1950 A 52 C
613 William Roberts GPO Linesman 62 8 Mason Street Bangor 02/10/1950 A 150 C
614 Margaret Gill Widow 87 3 Garth Terrace Bangor 20/10/1950 B 292 C
615 Ann Jane Wheeler Spinster 84 St Ursula's Bangor 24/10/1950 A 126 C
616 John Henry Rowlands Engine Driver 52 33 Greenwood Avenue Bangor 01/11/1950 A 149 C
617 Eluned Roberts Child 4 14 Ffordd Islwyn Bangor 10/11/1950 B 633 C
618 Richard Hughes Farm Labourer 68 47 Caellepa Bangor 21/11/1950 A 296 U
619 Clara Ann Durrant Widow 86 80 High Street Bangor 04/12/1950 B 267 U
620 Ann Holden Widow 81 Carvel Bangor 08/12/1950 C 153 U
621 Elizabeth Jones Widow 62 14 College Road Bangor 11/12/1950 B 178 C
622 Emma Elizabeth Roberts Widow 82 4 Garden Terrace Bangor 16/12/1950 A 23 C
623 Griffith Davies Evans Photographer 69 Hafod Bangor/Llandudno 30/12/1950 A 301 U
624 Margaret Jane Wilkinson Widow 90 8 Snowdon Buildings Bangor 30/12/1950 B 634 C
625 Lilian Jeanett Heapy Widow 78 91 Ffordd Castell Bangor 02/01/1951 B 421 U
626 Thomas Hugh Williams Chemist 72 Gornant Bangor 03/01/1951 A 298 U
627 Florence Alice Davies Widow 74 18 Orme Road Bangor 06/01/1951 B 293 U
628 Richard John Owen Labourer 77 40 Ffordd Castell Bangor 09/01/1951 B 635 C
629 Richard Williams Painter 66 3 Brynteg Terrace Bangor 16/01/1951 A 148 C
630 Edwin Herber Jones GPO Linesman 33 7 Penrhyn Avenue Bangor 24/01/1951 A 147 C
631 Richard Williams Cafe Proprietor 83 106 Penrhos Road Bangor 25/01/1951 B 236 U
632 David Roberts Taxi Driver 56 47 Dean Street Bangor 27/01/1951 C 252 U
633 Elizabeth Mandle Widow 74 Bronant Sackville Road Bangor 02/02/1951 A 146 C
634 Elizabeth Richards Widow 75 327 High Street Bangor 07/02/1951 B 277 C
635 Elizabeth Lewis Widow 79 Westholme Bangor 20/02/1951 B 325 C
636 Rosa May Turner Housewife 72 4 College Road Bangor 26/02/1951 A 134 C
637 Elizabeth Ann Hall Widow 73 Bronhwfa Bangor 28/02/1951 A 28 C
638 Gordon Dennis Lyon Sgt Pilot 20 47 Smithy Lane St Annes 02/03/1951 B 487 C RAF Stradisall
639 Henry Le Comte Mariner 59 22 Upper Garth Road Bangor 03/03/1951 A 145 C
640 William Thomas Roberts Gardener 66 Bron y Graig Treborth 05/03/1951 C 345 U
641 Gladys Myfanwy Jones Spinster 45 2 Terfyn Terrace Portdinorwic 07/03/1951 B 483 C
642 John Lewis Williams Clerk 65 7 Plasllwyd Terrace Bangor 13/03/1951 A 144 C
643 William Glyn Jones Van Man 41 Tor Onnen Bangor 19/03/1951 C 360 U
644 John David Jones Gardener 48 20 Water Street Bangor 20/03/1951 B 495 U
645 Annie Ellen Parry Spinster 77 63 Garth Road Bangor 21/03/1951 B 636 C
646 John Celyn Jones Wesleyan Minister 63 Upper Corris Merioneth 21/03/1951 B 489 U
647 Kathleen Mary Ashworth Housewife 39 Padarn Villa Hotel Llanberis 02/04/1951 C 460 U
648 Rebecca Morris Housewife 53 19 Club Street Bangor 05/04/1951 B 494 U
649 Anne Jones Widow 77 8 Penllys Terrace Bangor 07/04/1951 A 109 U
650 Reginald Mobberly Labourer 55 68 Kingsley Avenue Bangor 11/04/1951 B 637 C
651 Elizabeth Parry Jones Widow 66 35 KIngsley Avenue Bangor 14/04/1951 B 638 C
652 Clara Ann Anderton Widow 80 3 Friars Road Bangor 16/04/1951 B 435 C
653 Ann Jane Williams Widow 72 11 Williams Street Bangor 21/04/1951 B 482 C
654 Effie Gwendoline Milliard Housewife 35 17 Guilford Road Leicedter 24/04/1951 A 113 U
655 Edward Johnson Labourer 60 16 Seiriol Road Bangor 26/04/1951 B 493 U
656 David Ellis Hughes Child 4m 52 Kingsley Avenue Bangor 09/05/1951 B 639 C Child of A E Hughes
657 Eileen Moulsworth Housewife 68 Culworth Bidesford Devon 30/05/1951 A 143 C
658 John Francis Hughes Carrier 71 2 Seiriol Terrace Bangor 31/05/1951 B 640 C
659 John Walter Hart Agent 66 Caer Ffoes Treborth 07/06/1951 A 66 C
660 Thomas John Edwards Baker 63 3 Ffordd Tegai Bangor 08/06/1951 B 641 C
661 Leonard Lee Child 23m 5 Gernant Bangor 26/06/1951 A 304 U Child of Thomas Lee
662 Thomas Davies Labourer 80 47 Brynllwyd Bangor 11/07/1951 C 354A U
663 Jennie Thorme Housewife 62 61 Caellepa Bangor 11/07/1951 B 170A C
664 Beatrice Maud Davies Housewife 51 23 Garth Road Bangor 12/07/1951 A 142 C
665 Hugh Hughes Plasterer 70 98 Ffordd Castell Bangor 14/07/1951 B 169A U
666 William Henry Jones GPO Supervisor 83 44 Orme Road Bangor 14/08/1951 A 90 U
667 Edith Macfarlane Housewife 69 1 Victoria Avenue Bangor 22/08/1951 A 305 U
668 Benjamin Riley Stephens Naval Pensioner 89 8 Maes y Dre Bangor 28/08/1951 B 180 C
669 Edith Letitia Gorde Widow 81 2 Frondeg Terrace Bangor 04/09/1951 B 484 C
670 Howard Morgan Salesman 49 74 Penrhos Road Bangor 17/09/1951 B 492 U
671 Margaret Eames Widow 64 24 Ffordd Tegid Bangor 13/11/1951 C 253 U
672 Hannah Roberts Widow 93 13 Garth Road Bangor 16/11/1951 B 531 C
673 John Frederick Joyce Van Man 48 290 Caernarvon Road Bangor 21/11/1951 B 226 C
674 Jacob Elmere Bricklayer 75 34 Ffordd Tegai Bangor 23/11/1951 B 491 U
675 Gwladys Hudson Williams Housewife 73 Cooldaragh Bangor 27/11/1951 A 141 C
676 Humphrey Ellis Insurance Manager 69 Trigfan Bangor 30/11/1951 A 306 U
677 Ann Lesley Jones Child 9m 7 Ffordd Tegai Bangor 30/11/1951 B 485 C
678 Richard Jones Piermaster 48 Pier House Bangor 14/12/1951 A 94 U
679 Ann Jones Spinster 76 2 Brynteg Terrace Bangor 31/12/1951 A 140 C
680 Price Foulkes White Electrical Engineer 78 26 Farrar Road Bangor 12/01/1952 A 8 U
681 Amy Isobel Burrel Widow 74 Bodvean Bangor 16/01/1952 A 89 U
682 Katie Owen Housewife 37 8A Edmund Street Bangor 17/01/1952 B 182A C
683 Annie Pritchard Housewife 68 17 Maes Isalaw Bangor 05/02/1952 A 139 C
684 Richard Owen Publican 59 Ship Launch Bangor 08/02/1952 A 135 C
685 Owen Rowland Hughes Draper 87 Green Bank Bangor 14/02/1952 A 313 U
686 Kate Jones Spinster 85 36 Glynne Road Bangor 15/03/1952 A 138 C
687 Mary Alice Stephens Widow 88 8 Maes y Dre Bangor 17/03/1952 B 180 C
688 Jane Ellen Jones Widow 69 7 William Street Bangor 29/03/1952 B 389 U
689 William Walter Cordery Fitter 49 47 Deiniol Road Bangor 14/04/1952 B 328 C
690 Barry Price Joynson Child 2d 30 Kingsley Avenue Bangor 06/05/1952 B 105 U Child of J Joynson
691 Mary Richards Housewife 73 Bryn Awel Bangor 08/05/1952 A 307 U
692 Elizabeth Evans Widow 76 74 Hill Street Bangor 09/05/1952 B 162 U
693 Frances Janet Davies Child 8h 26 Ffordd Castell Bangor 27/05/1952 B 221A C Child of D Davies
694 Sydney George Thomas Electrcian 62 103 Penchwintan Road Bangor 02/06/1952 A 132 C
695 Annie Griffiths Widow 68 21 Trem y Banner Bangor 04/06/1952 B 289 U Cremated Remains
696 Jane Williams Housewife 67 25 Vron Square Bangor 11/06/1952 B 188 U
697 William Glyn Williams Lecturer 65 2 Garfield Terrace Bangor 18/07/1952 A 86A U
697A Catherine Blodwen Thomas Widow 68 152a Finchley Rd London/Brynteg Tce 08/07/1952 B 344 U
698 Owen Edward Rowlands Butcher 68 Brogain Bangor 22/07/1952 A 308 U
699 William Miller Jones Labourer 47 39 Ffordd Castell Bangor 26/07/1952 B 585 C
700 Elizabeth Ann Williams Housewife 44 18 Lower Street Caellepa Bangor 07/08/1952 B 284A C
701 Helen Myfanwy Jones Pupil 12 32 Greenwood Avenue Bangor 16/08/1952 B 424 U
702 Agnes Maud Bartley Widow 68 Bron Derw Bangor 23/08/1952 A 137 C
703 William Jones Engine Driver 51 102 Caernarvon Road Bangor 25/08/1952 B 395A U
704 Rowland Thomas Roberts Publican 79 Plas Belmont Road Bangor 26/08/1952 A 136 C
705 Benjamin Fenn Gas Collector 70 58 Orme Road Bangor 05/09/1952 A 309 U
706 Richard William Parry Joiner 76 11 Orme Road Bangor 15/09/1952 A 310 U
707 Albertina Emma Darke Widow 84 Talmaen Bangor 26/09/1952 B 444 U
708 Arthur Osborne Williams Slate Merchant 58 17 Tabernacle Street Bangor 08/10/1952 A 29A C
709 Ellen Pritchard Housewife 69 58 Orme Road Bangor 15/10/1952 A 311 U
710 Eunice Fenn Widow 70 Oaklands Home Bangor 03/11/1952 A 309 U
711 Sheila Margaret Entwistle Spinster 20 8 Menai View Bangor 11/11/1952 C 459 U
712 Florence May Smith Housewife 77 30 Friars Avenue Bangor 12/11/1952 B 234A U
713 Sarah Jones Housewife 48 31 Strand Street Bangor 12/11/1952 B 271A U
714 Thomas William Newsham Gas Foreman 49 38 Ffordd Castell Bangor 13/11/1952 B 490 U
715 Margaret Ellen Roberts Spinster 73 58 Holyhead Road Bangor 13/11/1952 A 198 U
716 William John Parr Labourer 56 1 Ebenezer Place Bangor 17/11/1952 A 72A C
717 William Edmund Jones Draper 69 53 Holyhead Road Bangor 17/11/1952 A 405 U
718 Hugh Jones Agent 88 3 Penlon Gardens Bangor 18/11/1952 A 396 U
719 Isabella Roberts Widow 84 Kerry House Llandudno 29/11/1952 A 193 U
720 James Pennyfeather Hare Theatrical Agent 74 Roserea Bangor 08/12/1952 A 129A C
721 Owen Henry Hughes Clerk 65 6 Fair View Road Bangor 10/12/1952 A 128A C
722 Jack Harold Charles Knoulton Motor Engineer 65 2 Green Bank Bangor 22/12/1952 A 75A C
723 Gladys Parry Widow 51 21 Ffordd Tegai Bangor 22/12/1952 B 629 C
724 Gwyneth Margaret Mobberly Spinster 28 68 Kingsley Avenue Bangor 26/12/1952 B 637 C
725 William Richard Lucas Gardener 76 16 Park Street Bangor 03/01/1953 B 333 C
726 Owen Thomas Labourer 65 102 Ffordd Castell Bangor 07/01/1953 C 347 U
727 Mary Alice Kaye Widow 73 5 Weir Street Warrington 12/01/1953 B 283 C
728 William Owen Pritchard Publican 63 364 High Street Bangor 17/01/1953 A 15A U
729 David Edward Jones GPO Engineer 56 5 Penrhos Avenue Bangor 31/01/1953 B 497 U
730 Annie Gladys Pritchard Housewife 51 4 Tanyfron Bangor 09/02/1953 A 116A C
731 Harold Owen Blacksmith 52 111 Ffordd Castell Bangor 25/02/1953 B 424A U
732 Mary Croft Widow 85 1 St James Drive Bangor 28/02/1953 B 436 C
733 Edward Richard Vaughan Optician 69 Llywenan Bangor 20/03/1953 A 16A C
734 Elizabeth Jones Housewife 73 Llys Llywelyn Bangor 24/03/1953 B 233A C
735 Griffith Griffiths Railway Guard 61 15 College Road Bangor 27/03/1953 A 85A C
736 Elizabeth Onida Williams Housewife 75 Hillside Penlon Bangor 01/04/1953 A 404 U
737 John David Evans Taxi Driver 44 5 Victoria Street Bangor 22/04/1953 C 248 U
738 Thomas Owen Farm Bailiff 74 84 Orme Road Bangor 22/04/1953 A 403 U
739 Rose Beatrice Keeble Jones Widow 73 Haul y Gwynt Bangor 04/06/1953 A 81 C
740 William John Jones Window Cleaner 49 16 KingsleyAvenue Bangor 09/06/1953 B 323A C
741 Ellen Bagshaw Housewife 72 16 Regent Street Bangor 19/06/1953 A 115A U
742 Eric Edwards School Teacher 47 98 Penrhos Road Bangor 06/07/1953 A 44 C Bodafon Hotel Pwllheli
743 David John Elias Newsagent 61 42 Ambrose Street Bangor 14/08/1953 B 336A U
744 Jane Roberts Spinster 73 Glyn Coed Bangor 25/08/1953 A 192 U
745 Norman Harold Wilson Agent 52 Bryn Amlwg Bangor 29/08/1953 A 402 U
746 Harold Francis Dugdale Tanner Major 73 4 College Road Bangor 05/09/1953 A 134 C Cremated Remains
747 Catherine Ellen Owen Widow 80 Blodwen Villa Bangor 11/09/1953 B 229 C
748 William Watkin Jones Porter 62 5 Eldon Terrace Bangor 19/09/1953 B 518 U
749 Mary Myfanwy Williams Spinster 70 Haulfryn Bangor 21/10/1953 A 50A C
750 Griffith Williams Clerk 59 5 Castle Hill Terrace Bangor 04/11/1953 A 51A C
751 Seth Hughes Operatic Tenor 77 Bryn Gwynt Bangor 07/11/1953 A 150A C
752 Sephorah Brooks Widow 81 9 Trem y Banner Bangor 16/11/1953 C 466 U
753 Mary Elizabeth Jones Widow 78 St Johns Vicarage Dudley 09/12/1953 B 385 C
754 Robert Conway Pritchard Wesleyan Minister 71 Ynysfor Menai Bridge 20/01/1954 B 191A U
755 Gladys Gwehwyfor Lloyd Williams Spinster 49 Treborth Uchaf nr Bangor 19/01/1954 A 50B C
756 Margaret Ellen West Widow 77 54 Park Hill Bangor 23/01/1954 C 351 U
757 John Williams Music Teacher 62 10 Penlon Gardens Bangor 10/02/1954 B 183A U
758 William Owen Pier Attendant 81 57 Orme Road Bangor 12/02/1954 A 210 U
759 Flora Jane Jarman Widow 68 12 College Road Bangor 15/02/1954 B 341 U
760 Emlyn Thomas Clement Bank Manager 63 Menaidale Bangor 25/02/1954 A 401 U
761 Muriel Alice Griffiths Housewife 67 14 Upper Garth Road Bangor 12/03/1954 A 150A C
762 William Pritchard Farmer 76 405 Caernarvon Road Bangor 24/03/1954 B 527A C
763 Hugh William Hughes Clerk 57 27 Heol Dewi Bangor 27/03/1954 A 400 U
764 Owen Hughes Labourer 80 85 Beach Road Bangor 01/04/1954 A 51B C
765 Albert Lacey Labourer 51 14 Kingsley Avenue Bangor 10/04/1954 B 220A U
766 Owen John Jones Farm Labourer 61 14 The Crescent Bangor 29/04/1954 B 519 U
767 Thomas Bellamy Boot Dealer 65 Chelsea Australia 29/04/1954 B 212A U Exhumed from Australia
768 Jane Davies Housewife 58 Frondirion Rhosgoch 29/04/1954 A 51C C
769 Emlyn Thomas Agent 60 Tabora Bangor 08/05/1954 A 50C C
770 Henry Thomas Linesman 69 88 Ffordd Castell Bangor 18/05/1954 A 302 U
771 Richard Vaughan Davies Electrical Engineer 69 Bungalow Henffordd Aber 24/05/1954 B 445 U
772 Mary Dora Pring Spinster 76 63 Garth Road Bangor 29/05/1954 B 636 C
773 Ellen Owen Jones Widow 72 Y Waun Holyhead Road Bangor 12/06/1954 A 106 U
774 Ida Jones Housewife 68 Carlton House 54 Holyhead Road 14/06/1954 A 202 U
775 Edith Mary Humphreys Housewife 79 6 Garfield Terrace Bangor 21/06/1954 A 50D C
776 Jane Jones Widow 65 7 Minafon Bangor 24/06/1954 C 357 U
777 Emyr Parry Foreman Bricklayer 56 10 Robert Street Bangor 05/07/1954 A 150C C
778 Emma Gelling Widow 84 105 Caernarvon Road Bangor 09/08/1954 B 332 C
779 William Edward Jones Railway Clerk 52 6 Prince's Road Bangor 10/08/1954 A 399 U
780 Augusta Georgina Margaret Bicknell Spinster 77 Eldon Square Dolgelly 10/08/1954 A 18 C
781 Griffith Morgan Labourer 79 23 Brynllwyd Bangor 12/08/1954 C 243 U
782 Eluned Thomas Housewife 44 9 Friars Road Bangor 24/09/1954 B 293A U
783 Ellen Williams Housewife 76 Heulwen Deganwy 27/09/1954 A 3 U
784 Ann Ellen Jones Widow 82 127 Caernarvon Road Bangor 01/10/1954 C 159 U
785 Margaret Joan Ellis Williams Housewife 30 Friars School House Bangor 06/10/1954 A 51D C
786 Jane Ellen Jenkins Widow 70 4 Aelybryn Garth Bangor 11/10/1954 B 273 C
787 Howell Wynne Boilerman 61 44 Fountain Street Bangor 27/10/1954 B 539A C
788 John Williams Butcher 77 Hillside Penlon Bangor 28/10/1954 A 404 U
789 Harold Paling Nuttal Clerk 77 White House Abersoch 04/01/1955 C 458 U
790 John Bowen Chemist 82 157 High Street Bangor 06/01/1955 A 15 U Cremated Remains
791 Thomas Parry Slate Dresser 76 18 Trem y Banner Bangor 13/01/1955 B 344A U
792 Amy Williams Housewife 70 60 Dean Street Bangor 27/01/1955 B 272A C
793 Henrietta Pring Spinster 84 63 Garth Road Bangor 26/01/1955 B 686 C
794 William Roberts Caretaker 57 Grand Lodge Llandegai 28/01/1955 B 285A U
795 Margaret Pritchard Widow 72 9 Mason Street Bangor 29/01/1955 C 451 U
796 Margaret Jane Hughes Widow 74 98 Ffordd Castell Bangor 29/01/1955 B 169A U
797 Ethel May Barber Widow 81 Brammal Cheshire 04/03/1955 A 211 U
798 Caroline Amelia Hughes Widow 90 26 Victoria Street Bangor 07/03/1955 B 230 C
799 Robert John Hughes Carter 74 47 Caellepa Bangor 23/03/1955 A 296 U
800 Ifan Huw Jones Surgeon 69 Dilfan Bangor 23/03/1955 A 28A C
801 Robert Malcolm Hay Civil Servant 78 26 College Road Bangor 29/03/1955 B 381 C
802 Elsie Hughes Housewife 54 22 Seiriol Road Bangor 30/03/1955 A 50E C
803 Margaret Ellen O'Mahoney Widow 65 Dinan Fawr Farm Caergeiliog 30/03/1955 B 438 U
804 Elizabeth Jones Spinster 80 29 Greenwood Avenue Bangor 13/04/1955 C 151A U
805 Frederick Lambert Ex Soldier 83 Bodawel Tynlon Treborth 14/04/1955 B 242A U
806 Lydia Williams Widow 84 13 Snowdon View Bangor 16/05/1955 C 260 U
807 John Dupey GPO Fitter 47 23 Strand Street Bangor 25/05/1955 A 50F C
808 Aled Williams Child 9m 7 William Street Bangor 28/05/1955 A 51E C Child of Cyril Williams
809 Rosina Richards Spinster 67 22 Greenwood Avenue Bangor 03/06/1955 B 263A U
810 Ann Hilton Widow 92 12 Maes y Dre Bangor 15/06/1955 C 396 U
811 Catherine Davies Housewife 51 Llys Gwynedd Bangor 18/06/1955 B 314A U
812 Richard Solomon Williams Railwayman 74 24 Lon Ogwen Bangor 07/07/1955 B 373A U
813 Berta Reisner Widow 68 Bron Rhiw Bangor 13/07/1955 A 192A U
814 Maglona Jones Widow 56 Glan Llifon Machynlleth 13/07/1955 B 489 U
815 Jane Ann Harrison Widow 90 Brandon Bangor 16/07/1955 B 219 U
816 Eva Ellis Housewife 46 9 Toronnen Bangor 18/07/1955 A 45 C
817 Mabel Maud Carter Housewife 66 67 Ffordd Castell Bangor 19/07/1955 B 446 U
818 Florence Annie Nuttal Housewife 70 12 Greenwood Avenue Bangor 22/07/1955 B 520 U
819 Jane Elizabeth Richardson Widow 91 37 Lon Ogwen Bangor 16/08/1955 C 352 U
820 Thomas Ferguson Aspin Clerk 53 Bron Eifion Criccieth 17/08/1955 B 335A C
821 George Humphreys Bricklayer 72 33 Caellepa Bangor 20/08/1955 B 374A C
822 William Arthur Patrick Plasterer 83 51 Fountain Street Bangor 07/09/1955 C 464 U
823 Thomas Litherland Bricklayer 67 62 Kyffin Square Bangor 07/09/1955 B 425A C
824 Walter Jones Mechanic 58 Dean Street Bangor 13/09/1955 B 632 C
825 Jane Hughes Widow 84 85 Beach Road Bangor 14/09/1955 A 51B C
826 Arthur Rees Jones Slateworker 45 7 William Street Bangor 20/09/1955 B 389 U
827 Susan Ward Child 23m St Mary's Avenue Bangor 22/10/1955 B 365A U Child of Mrs Ward
828 Arthur Sylverster Humphreys Ironmonger 74 6 Garfield Terrace Bangor 28/10/1955 A 50D C
829 Alice Hetty Desborough Williams Widow 68 16 Brynllwyd Bangor 05/11/1955 C 447 U
830 Robert Charles Manning GPO Engineer 78 189 Penrhos Road Bangor 08/11/1955 B 228 C
831 Rachel Ann Griffiths Widow 69 Inigo House Harlech 22/11/1955 A 294A U
832 Margaret Roberts Widow 82 2 Snowdon View Bangor 01/12/1955 A 88 U
833 Jane Catherine Owen Spinster 73 45 Penrhyn Avenue Bangor 06/12/1955 A 20 C
834 Marion Edith Williams Widow 73 2 Glandwr Terrace Bangor 07/12/1955 A 113 U
835 Mary James Jones Widow 84 15 Friars Road Bangor 08/12/1955 A 295 U
836 Alfred Lewis Williams Insurance 74 Gwynlys Bangor 12/12/1955 A 297 U
837 William Hughes Contractor 73 17 Orme Road Bangor 13/12/1955 A 150D C
838 Maria Ludovicu Helena Kiesler Widow 82 66 Ranelagh Road London 21/12/1955 B 371 U
839 Grace Catherine Roberts Widow 67 13 Ambrose Street Bangor 22/12/1955 A 51F C
840 Thomas Heynes Williams Ambulance Driver 49 13 Tabernacle Street Bangor 29/12/1955 B 322A U
841 Annie Lambert Widow 73 Tyn Lon Treborth 29/12/1955 B 242A U
842 Llewelyn Bagshaw Bricklayer 76 16 Regent Street Bangor 02/01/1956 A 115A U
843 Margaret Miller Widow 67 11 Maes Isalaw Bangor 18/01/1956 B 398 U
844 Margaret Cordery Widow 79 1 Seiriol Road Bangor 28/01/1956 B 328 C
845 Ann Roberts Housewife 80 2 Trevelyan Terrace Bangor 08/02/1956 B 161A U
846 Thomas Rowlands Labourer 81 43 Greenwood Avenue Bangor 21/02/1956 A 204 U
847 Harriet Midwinter Widow 85 371 Caernarvon Road Bangor 22/02/1956 B 377 C
848 Sally Turner Child 3d Ty Gwyn Menai Road Bangor 15/03/1956 A 134 C Child of J D Turner
849 Deryk Thomas Child 6m 102 Ffordd Castell Bangor 17/03/1956 C 345A U Child of S R Thomas
850 Elizabeth Edwards Widow 82 6 Ffordd Elfed Bangor 21/03/1956 C 262A U
851 John Williams Postman 75 15 Snowdon View Bangor 31/03/1956 A 150E C
852 David Frederick Coxon Labourer 27 28A Penrhyn Avenue Bangor 31/03/1956 B 387A U
853 Eileen Eva Graham Satow Widow 94 Riga Lodge Bangor 07/04/1956 A 80 C
854 Gerald Lock Garage Proprietor 65 Rhondda Beach Road Bangor 16/04/1956 A 102 U
855 Evan Jones Mariner 78 Fountain Street Bangor 07/05/1956 B 266 U
856 Margaret Ellen Tyrer Housewife 74 30 Fair View Road Bangor 10/05/1956 B 521 U
857 Frederick Robert Stratton Clerk 75 2 Garth Hill Cottages Bangor 19/05/1956 B 437A C
858 Annie Brown Spinster 64 324 Mourne Road Dublin 23/05/1956 C 364A U
859 Jessie May Gower Griffith Widow 93 Bron Derw Bangor 26/05/1956 A 24 C
860 Catherine Williams Housewife 41 32 Ffordd Castell Bangor 31/05/1956 C 450 U
861 David Hughes Baker 72 19 Min y Ddol Bangor 04/06/1956 B 579 C
862 Margaret Evans Widow 78 1 Ffordd Tegai Bangor 05/06/1956 C 447A U
863 Evan Cecil Jones Davies Bank Manager 73 Shirley Ffriddoedd Road Bangor 12/06/1956 A 50S C
864 Thomas Hugh Evans Draper 79 5 Menai View Bangor 12/06/1956 B 166 U
865 Reginald Walter Davies P O Engineer 63 Bryn Hyfryd Ffriddoedd Rd Bangor 13/06/1956 B 485A C
866 Elias David Lewis G P O Driver 55 20 Seiriol Road Bangor 21/06/1956 C 252A U
867 Owen Edwards Union Secretary 60 49 Dean Street Bangor 28/06/1956 C 253A U
868 Margaret Jane Ellis Widow 74 118 Penchwinran Road Bangor 14/07/1956 B 334 C
869 William Davies Railway Ganger 84 7 Euston Road Bangor 27/07/1956 B 378 C
870 Jennifer Anne Williams Child 5 22 Orme Road Bangor 04/08/1956 C 355A U Child of Emrys Williams
871 Glyndwr Emlyn Richards Clerk 42 Trevor House Aberystwyth 08/08/1956 A 313A U
872 Catherine Pritchard Housewife 54 Didsbury Penrhos Road Bangor 20/08/1956 A 396A U
873 James Regan Salesman 59 32 Kingsley Avenue Bangor 05/09/1956 RCP 475 U
874 William Thomas Williams Quarryman 79 60 Dean Street Bangor 12/09/1956 B 272A C
875 Arthur Thomas Campbell Walters Salesman 50 7 Brynteg Terrace Bangor 15/09/1956 A 150F C
876 William Percival Stevens Grocer 60 19 Garth Road Bangor 19/09/1956 B 578 C
877 Alfred Stansfield Electrician 57 15 Ambrose Street Bangor 29/09/1956 A 150G C
878 Albert Edward Crumpler Railway Man 66 College Cafe Bangor 20/11/1956 C 457 U
879 Edward Valentine Wilkins Motor Engineer 54 140 Penrhos Road Bangor 01/12/1956 B 274 C
880 Annie Webb Widow 67 15 Hendrewen Road Bangor 03/12/1956 C 257 U
881 Susan Edwards Housewife 44 56 Ffordd Coed Mawr Bangor 04/12/1956 B 476A C
882 Mark Anthony Long Child 2m 3 Tyn Lon Cottages Minffordd 19/12/1956 A 397 U Child of Mrs Long
883 Annie Lewis Housewife 43 55 Toronnen Bangor 07/01/1957 B 590A C
884 David John Edwards Civil Servant 74 33 College Road Bangor 10/01/1957 A 303A U
885 Harry Moore Coxon Salesman 59 18 Kingsley Avenue Bangor 19/01/1957 B 387A U
886 Ellen Owen Widow 71 383 Princess Road Manchester 22/01/1957 A 111 U
887 Frederick Vincent Fabian Pollon Labourer 67 39 Greenwood Avenue Bangor 23/01/1957 B 386A C
888 Richard Harwood Motor Mechanic 73 28 Ffordd Castell Bangor 01/02/1957 A 202A U
889 James Henry Eames Invalid 36 22 The Bungalows Maesgeirchen 16/02/1957 C 253A U
890 Alice Adeline Sandbrook Widow 88 High Street Bangor 22/02/1957 A 82 C
891 Laura Lewis Child 12d 4 Seiriol Road Bangor 28/02/1957 C 252A U Child of D G Lewis
892 Annie Jones Widow 60 1 Penlon Gardens Bangor 06/03/1957 B 530 C
893 Margaret Jones Housewife 72 86 Orme Road Bangor 11/03/1957 A 304A U
894 George Austin Blacksmith 74 20 Tower Street Bangor 22/03/1957 B 489A U
895 Archibald Baber Young Railway Porter 37 21 Tre Hwfa Bangor 15/04/1957 B 522 U
896 Elsie May Regan Housewife 57 106 Orme Road Bangor 01/05/1957 PCP 474 U
897 Anthony Williams Postman 37 10 Cilcoed Bangor/Llanerchymedd 29/05/1957 A 50H C
898 Wilfred Jones Blacksmith 35 42 Kingsley Avenue Bangor 13/06/1957 B 578A C
899 Annie Williams Housewife 37 23 Ffordd Castell Bangor 20/06/1957 B 175 C
900 George Edwards Baker 46 50 Orme Road Bangor 26/06/1957 B 641A C
901 Mary Catherine Hughes Widow 90 4 Green Bank Bangor 28/06/1957 A 313 U
902 Martin Frederick Watling Schoolboy 6 6 Trevelyan Terrace Bangor 10/07/1957 C 466A U
903 Phoebe Ann Hughes Widow 77 Frondeg Terrace Bangor 24/07/1957 B 272 C
904 Kathleen Roberts Married Woman 42 7 Minafon Bangor 01/08/1957 C 357 U
905 Elizabeth Roberts Widow 79 Plas Belmont Road Bangor 04/08/1957 A 136 C
906 William Griffiths Mariner 85 14 Water Street Bangor 07/08/1957 C 456A U
907 Evan Samuel Griffiths Civil Servant 67 13 William Street Bangor 08/08/1957 A 405A U
908 Arthur Lewis Labourer 64 2 Seiriol Road Bangor 15/08/1957 C 549A U
909 Elizabeth Owen Widow 95 Pendinas Farm Bangor 11/09/1957 C 457A U
910 Agnes Jones Housewife 70 47 Caernarvon Road Bangor 18/09/1957 A 406A U
911 Roland Thomas Jones Architect 70 Ceris Menai Road Bangor 20/09/1957 A 407 U
912 William Davies Engine Driver 62 16 Greenwood Avenue Bangor 24/09/1957 B 523 U
913 John Robert Wood Gas Engineer 55 St Cross Talybont nr Bangor 30/09/1957 A 406 U
914 Walter Hudson Lloyd Clerk of Works 70 7 Maes y Dre Bangor 14/10/1957 A 32 C
915 William John Edwards Labourer 60 6 Ffordd Elfed Bangor 18/10/1957 C 262A U
916 Owen Pritchard Shoemaker 68 37 Kinglsey Avenue Bangor 23/10/1957 B 629A C
917 Margaret Johnson Widow 69 16 Seiriol Road Bangor 26/10/1957 A 493 C
918 William Frederick Bromley Stoker 56 45 Ffordd Castell Bangor 07/11/1957 C 51S C
919 Patrick Bernard Barrington Salesman 49 7 Mason Street Bangor 11/11/1957 A 464 U
920 Alfred Richard Breese Civil Servant 60 Sport y Gwrt Llandegfan 21/11/1957 A 51H C
921 Edward John Roberts Grocer 82 2 Trevelyan Terrace Bangor 22/11/1957 B 161A U
922 Violet Roberts Widow 56 Grand Lodge Llandegai 23/11/1957 B 285A U
923 Mary Ellen Lloyd Housewife 78 Woodside Menai Bridge Rd Bangor 27/11/1957 A 150H C
924 Robert Arthur Prichard Mariner 82 7 Gambier Terrace Bangor 27/11/1957 A 408 U
925 Catherine Agnes Lansdown Housewife 73 70 Farrar Road Bangor 03/12/1957 A 409 U
926 Eva Jones Widow 74 34 Ffordd Castell Bangor 10/12/1957 B 370 U
927 George Simpson Fitter 38 4 Vron Square Bangor 23/12/1957 B 524 U
928 William Keegan Engineer 53 167 Penrhos Road Bangor 27/12/1957 A 410 U
929 Evan Lewis School Master 76 Curig Farrar Road Bangor 30/12/1957 A 415A U
930 David Michael Owen Child 3 3 Ffordd Tegai Bangor 24/12/1957 B 526A U Child of Samuel Owen
931 John Llewelyn Morgan Draper 59 9 Crescent Bangor 02/01/1958 B 525 U
932 Albert Frederick Pollock Cafe Proprietor 51 5 High Street Bangor 13/01/1958 A 65 C
933 Earnest Stone Hotelier 56 Plas Frondeg Bangor 20/01/1958 A 51J C
934 John Price Owen Chemist 58 7 Victoria Park Bangor 05/02/1958 A 411 U
935 Samuel Edwin Dungworth Contractor 59 Victoria House Bangor 26/02/1958 B 237 U
936 Esther Ann Edwards Housewife 65 37 The Flats Ambrose St Bangor 27/02/1958 A 150J C
937 William Lewis Evans Blacksmith 60 Glandon Bangor 10/03/1958 A 412 U
938 Jane Powell Turner Housewife 62 174 Penrhos Road Bangor 18/03/1958 A 50J C
939 John Edward Jones Gardener 54 Tal Ardd Bangor 26/03/1958 B 526 U
940 Margaret Jones Housewife 26 37 Ffordd Tegai Bangor 26/03/1958 C 350 U
941 Elvira Eleanor Hart Widow 58 Cae Ffoes Treborth Road Bangor 27/03/1958 A 66 C
942 William Edward Williams GPO Engineer 61 12 Well Street Bangor 09/04/1958 A 51J C
943 Christina Ross Widow 86 9 Belmont Avenue Bangor 26/04/1958 A 294 U
944 Annie Williams Housewife 64 3 Brittania Flats Bangor 28/04/1958 B 233 C
945 Margaret Louisa Williams Widow 73 2 Brynteg Terrace Bangor 31/05/1958 A 148 C
946 Elizabeth Davies Widow 76 21 Lon Peris Bangor 06/06/1958 C 244 U
947 Henry Bendorffe Retired 76 93 Penrhyn Avenue Bangor 16/06/1958 A 397 U
948 Thomas Richard Roberts Agent 56 4 Fountain Terrace Bangor 17/06/1958 C 549 U
949 Gladys Le Comte Widow 62 22 Upper Garth Road Bangor 23/06/1958 A 145 C
950 Earnest Adams Chef 82 2 Penlon Gardens Bangor 25/06/1958 A 50K C
951 Adelaide Eleanor Roberts Housewife 74 26 Holyhead Road Bangor 28/06/1958 B 634 C
952 Catherine Owen Housewife 47 37 Seiriol Road Bangor 02/07/1958 B 497A U
953 Joseph Evans Labourer 70 37 Greenwood Avenue Bangor 28/07/1958 C 550 U
954 Dorothy Williams Housewife 64 25 Penchwintan Road Bangor 30/07/1958 A 413 U
955 David Davies Railway Guard 73 64 Caellepa Bangor 04/08/1958 A 204 U
956 Thomas Rowland Evans Bricklayer 77 Faenol Fawr Flats Llanfairfechan 13/08/1958 B 591A U
957 Edith May Jones Widow 76 44 Kingsley Avenue Bangor 13/08/1958 B 518A U
958 William Beaver Griffiths Mariner 74 12 Upper Garth Road Bangor 19/08/1958 C 551 U
959 Thomas Idwal John Civil Engineer 48 Drws y Coed Pentraeth 25/08/1958 A 203 U
960 James Baston Labourer 64 12 Seiriol Road Bangor 30/08/1958 C 552 U
961 Eric Williams Telephonist 48 127 Caernarvon Road Bangor 20/09/1958 C 159 U
962 Mary Rowlands Widow 78 Maes y Dre Bangor 25/09/1958 A 197 U
963 David Edward Davies Civil Servant 71 Glenshira Garth Bangor 06/10/1958 A 56 C
964 Sarah Alice Danby Widow 76 Bryn Garth Bangor 11/10/1958 A 51K C
965 John Whelan Police Constable 54 Aileilian Bangor 18/10/1958 A 415A U
966 Agnes Catherine Owen Housewife 50 42 Garth Road Bangor 11/11/1958 C 553 U
967 Winifred Muriel Lloyd Spinster 30 37 Orme Road Bangor 28/11/1958 B 473 U
968 Richard Hughes Quarryman 58 50 Penthyn Avenue Bangor 03/12/1958 A 507A U
969 Edward Pritchard Slate Worker 74 17 Maes Isalaw Bangor 09/12/1958 A 139 C
970 Morris Edward Williams Painter 75 39 Ffordd Tegai Bangor 22/12/1958 A 150J C
971 Elizabeth Edmunds Widow 70 48 Bungalows Bangor 31/12/1958 A 53 C
972 Anna Daniels Widow 88 Stroud Gloucester 31/12/1958 A 108 U
973 Sidney Frederick Walker Draughtsman 67 16 Belmont Avenue Bangor 12/01/1959 B 386 C
974 Harriet Regan Widow 87 25 Berllan Bach Bangor 14/01/1959 B 475 U
975 Deiniol Peris Morgan Naval Officer 61 105 Penchwintan Road Bangor 21/01/1959 A 195 U
976 Amy Jane Williams Widow 79 91 Ffordd Castell Bangor 26/01/1959 C 456 U
977 Robert Jones Owen Music Teacher 81 52 Farrar Road Bangor 27/01/1959 B 479 C
978 James Cunningham Civil Engineer 61 Trigfan Bangor 02/02/1959 A 498A U
979 Arthur Cecil Ayers Electrician 62 20 Friars Road Bangor 14/02/1959 A 409 U
980 Effie Sanderson Housewife 43 19 Kingsley Avenue Bangor 16/02/1959 A 414 U
981 Dorothy Parry Widow 71 18 Trem y Bannau Bangor 21/02/1959 B 344A U
982 Thomas Thomson Professor 78 14 Victoria Park Bangor 23/02/1959 A 50L C
983 Edward Jonah Rowland Engineer 79 Highfield Bangor 24/02/1959 A 10 U
984 Mary Lou Thomas Child 7d 22 Queens Avenue Bangor 24/02/1959 C 554 U Child of A Thomas
985 William Henry Pritchard Labourer 52 9 Mason Street Bangor 28/02/1959 C 451 U
986 Elizabeth Ann Thomas Widow 70 10 Friars Road Bangor 03/03/1959 A 62 C
987 Jane Ellis Housewife 86 22 Greenwood Avenue Bangor 04/03/1959 B 263A U
988 John Edward Owen Driver 79 13 Seiriol Road Bangor 04/03/1959 C 155 U
989 Henry Williams Engine Driver 78 Derwen Deg Llandudno Junction 09/03/1959 A 3 U
990 Cecil John Gibbs Confectioner 45 22 Ambrose Street Bangor 21/03/1959 A 507 U
991 Edward Morris Labourer 67 39 Fountain Street Bangor 24/03/1959 B 494 C
992 Ellen Jane Edwards Widow 65 44 Dean Street Bangor 28/03/1959 C 253A U
993 John Parry Railway Worker 56 3 Bryn Llwyd Bangor 07/04/1959 B 599A U
994 Mary Jane Kinnard Widow 81 13 Ffordd Islwyn Bangor 08/04/1959 A 48 C
995 Doris Lilian Owens Housewife 35 133 Penrhyn Avenue Bangor 15/04/1959 B 599 U
996 Gwilym Lloyd Roberts Insurance Agent 55 31 West End Bangor 17/04/1959 B 591 U
997 Mary Ellena Jones Infant 9 28 Ffordd Tegai Bangor 25/04/1959 A 506 U
998 Ernest George Motague Smith Locomotive Driver 76 45 Ffordd Coed Mawr Bangor 30/04/1959 B 335 C
999 Robert Jones Labourer 57 Denbigh Hospital 01/05/1959 C 555 U
1000 Amy Beatrix Hughes Widow 82 30 Shortlands Road Beckinham 08/05/1959 A 150A C
1001 John Hughes Farm Labourer 72 122 Penrhyn Avenue Bangor 09/05/1959 C 556 U
1002 John Rowlands Railwayman 75 2 Ffordd Coed Mawr Bangor 26/05/1959 B 597 U
1003 David William Davies Fitter's Mate 60 42 Lon y Glyder Bangor 29/05/1959 C 557 U
1004 Richard Rowlands Labourer 59 61 Trem Elidir Bangor 20/06/1959 B 596 U
1005 Rowland Pritchard Farmer 66 Pen Lon Llan Llanfairpwll 10/07/1959 A 116A C
1006 Jane Ann Morgan Spinster 58 23 Brynllwyd Bangor 14/07/1959 C 243 U
1007 Constance Churton Thompson Widow 72 Arundel Hospital Arundel 27/07/1959 A 50L C
1008 George Collins Chauffeur 86 42 College Road Bangor 29/07/1959 A 51L C
1009 Eleanor Cook Widow 84 Denbigh Hospital 29/07/1959 A 505 U
1010 Ernest Anderton Window Cleaner 60 C and A Hospital Bangor 11/08/1959 B 435 C
1011 William Richard Owen Mariner 71 8 Beach Road Bangor 20/08/1959 A 50M C
1012 Goronwy Robert Gittins Shop Manager 68 Garron Hill Glynne Road Bangor 18/09/1959 A 504 U
1013 Owen Jones Painter 81 18 Treflan Bangor 18/09/1959 B 595 U
1014 Jane Elmore Widow 83 373 Caernarvon Road Bangor 03/10/1959 B 491 U
1015 Nesta Mary Michael Infant 8 5 Ffordd Coed Mawr Bangor 10/10/1959 A 51M C
1016 Ellen Huxley Owen Housewife 59 33 Seiriol Road Bangor 28/10/1959 B 598 U
1017 Harry Linsey Bestwick Shopkeeper 54 1 Craig Bryn Terrace Bangor 04/11/1959 A 150K C
1018 John Griffith Jones Painter 68 4 Mona Terrace Rhyl 11/11/1959 A 150M C
1019 James Lloyd Plumber 65 Orme Road Bangor 14/11/1959 B 473 U
1020 Elizabeth Hewlett Widow 81 3 Pen y Ffridd Road Bangor 17/11/1959 B 706 C
1021 Ida Beatrice Gibson Widow 61 Borth Wen Farm Llandegfan 18/11/1959 A 150L C
1022 Ellen Elizabeth Owen Housewife 58 116 Penrhyn Avenue Bangor 24/11/1959 B 594 U
1023 Ivor Hughes Solicitors Clerk 53 24 Orme Road Bangor 24/11/1959 A 1052 C
1024 Mary Ellen Jones Widow 88 Talywaen Deiniol Road Bangor 09/12/1959 A 396 U
1025 Margaret Jones Widow 84 Derlwyn Gelli Road Tregarth 10/12/1959 B 336 U
1026 Laura Roberts Spinster 72 Glyncoed Upper Garth Rd Bangor 11/12/1959 A 192 U
1027 Thomas Bernard Anns Farm Worker 33 Wern Farm Bangor 17/12/1959 C 558 C
1028 Grace Catherine Pilton Housewife 81 Erw Fair Bangor 18/12/1959 C 568A C
1029 Colin Morris Evans Lecturer 32 Dinas Powis Railway Station 24/12/1959 B 705 C
1030 Arthur Williams Bus Driver 53 5 Ael y Bryn Bangor 24/12/1959 B 593 U
1031 Daniel Menzies Hogg Tyre Inspector 72 29 Trem y Bannau Bangor 30/12/1959 B 592 U
Entries Per Page
Displaying Page of