Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
  • CHILD - Plentyn / Child
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • PARENTS - Rhieni'r Fam / Mother's Parents
  • ABODE - Preswylfod / Abode
  • BAP - Bedyddiwyd Gan / Baptized By

Please note that baptisms in the register were not entered in chronological order.

ID
DATE
CHILD
FATHER
MOTHER
SURNAME
PARENTS
ABODE
BAPT
1 06/09/1818 Owen Evan Elinor Roberts Owen/Cathrine Griffith Caunewyddion Llanfaelrhys William Hughes
2 20/04/1819 Thomas William Lory Thomas Grymblas Aberdaron William Hughes
3 27/05/1819 Mary Ellis Margret Williams Richard Thomas/Jane Richard Coroesbila Bryncroes Robert Humphreys
4 05/09/1819 Catharine William Elisabeth Roberts John/Elizabeth Griffiths Pig Street Llanbedrog David Evans
5 18/09/1819 Thomas Rowland Margaret Jones Griffith/Lowry Jones Ty Nant Aberdaron David Evans
6 18/09/1819 Martha John Catharine Prichard Henry/Ann Jones Pwllmelyn Aberdaron David Evans
7 23/09/1819 Jane Thomas Jane Jones Robert/Elizabeth Prichard Pendre Aberdaron David Evans
8 23/09/1819 Anne Thomas Phebe Ellis John/Lowry Roberts Murmelyn Aberdaron (Tailor) David Evans
9 24/10/1819 Jane James Jane Griffiths William/Elizabeth Parry Tyn Rhos Rhiw David Evans
10 03/10/1819 John John Mary Evans Richard/Elizabeth Morris Ty Newydd Aberach Samuel Davies
11 28/11/1819 Richard Thomas Elizabeth Griffiths William/Catharine Jones Brynrodyn Aberdaron David Evans
12 23/12/1819 John William Elinor Hughes Ellis/Elin Thomas Penllech Aberdfaron David Evans
13 30/01/1820 Margaret John Jane Williams Bryngroes Owen Thomas
14 03/02/1820 Williams Griffith Ann Roberts Bryngroes Owen Thomas
14a 07/02/1820 Margaret David Elizabeth Evans John/Elizabeth Owen Pwllhely Deneio Samuel Davies
15 11/02/1820 Mary Owen Elizabeth Jones William/Mary Owens Bwlch y Groes Llaniestyn David Evans
16 01/03/1820 William Isack Jane Williams Benjamin/Catharine Thomas Pig Street Llanbedrog Samuel Davies
17 27/03/1820 Robert Griffith Rebecca Prichard Robert/Elizabeth Prichard Nant Iddon Aberdaron David Evans
18 27/03/1820 Ann David Jane Edwards Owen/Ann Jones Cefn Aberdaron David Evans
19 08/04/1820 William William Catharine Prichard Evan/Mary Jones Pwllhely Deneio David Evans
20 10/04/1820 Elin William Catharine Richard Evan/Elin Jones Bryncaled Aberdaron David Evans
21 12/12/1819 Robert John Elizabeth Prichard Robert/Catharine Thomas Tynewydd Nefyn Samuel Davies
22 27/05/1820 David Evan Catharine Williams Griffith/Gwen Lewis Tyucha Aberdaron David Evans
23 29/04/1820 Ann John Mary Jones William/Jane Williams Bryngwyn Aberdaron David Evans
24 27/04/1820 Margaret John Catharine Roberts John/Margaret Williams Sodom Llanbedrog David Evans
25 08/07/1820 Griffith John Elinor Griffith John/Sarah Roberts Tyhen Aberdaron David Evans
26 09/07/1820 Catharine Robert Jonnet Jones Griffith/Catharine Hughes Caerneuos Aberdaron David Evans
27 20/07/1820 Margaret David Catharine Davies William/Gwen Hughes Glanyrafon Llanarmon David Evans
28 25/07/1820 John John Jane Evans John/Emmi Jones Tyucharlon Aberach David Evans
29 27/08/1820 Lowry John Jane Morgan Owen/Jane Griffith Gwyndu Criccieth David Evans
30 31/08/1820 Margaret William Mary Morgan Robert/Margaret Jones Penbrynhyddig Aberach David Evans
31 16/09/1820 Catharine John Elin Evans John/Elizabeth Evans Rhosybella Aberdaron David Evans
32 16/09/1820 Harry William Mary Prichard Robert/Mary Williams Tytanyfron Aberdaron David Evans
33 17/09/1820 Jane Evan Mary Roberts Evan/Elizabeth Griffith Penybryn Llanarmon David Evans
34 17/10/1820 John William Ann Thomas Robert/Phebe Roberts Abersoch Llanengan David Evans
35 17/10/1820 Jonnet Richard Ann Jones Robert/Jonnet Jones Chaireincross Bryncroes David Evans
36 02/11/1820 Catharine Griffith Ann Jones William/Mary Morris Tyntwll Bryncroes David Evans
37 30/10/1820 Richard John Mary Jones Robert/Jane Jones Smith Clynnog Thomas Thomas
38 24/12/1820 Elin Richard Lowry Jones Harry/Ann Griffiths Penygoppa Bryncroes David Evans
39 21/12/1820 Elin Robert Jane Jones Owen/Mary Roberts Myriau Bryncroes David Evans
40 04/01/1821 Robert Cadwaladr Jane Williams Robert/Jane Jones Pwllheli Denio David Evans
41 04/01/1821 Griffith Cadwaladr Jane Williams Robert/Jane Jones Pwllheli Denio David Evans
42 28/11/1821 Evan Evan Elin Roberts Owen/Catharine Jones Caenewydd Llanfalris Owen Thomas
43 08/04/1821 Griffith Griffith Elin Jones Griffith/Elin Prichard Pwllheli Denio David Evans
44 01/04/1821 Jane Griffith Griffith Margaret Maurice Maurice/Gaenor Owens Mynydd du Ynyscynhaiarn David Jones
45 01/04/1821 Richard Richard Margaret Roberts Robert/Margaret Jones Hendregadog Ynyscynhaiarn David Jones
46 24/04/1821 John William Elin Williams John/Alice Goodman Pwllheli Denio David Evans
47 24/05/1821 Ellin Robert Mary Jones Llangian Owen Thomas
48 24/05/1821 Hariet Enoch Ann Evans Llanbedrog Owen Thomas
49 30/06/1821 Mary John Catharine Prichard William/Ann Hughes Pwllheli Denio David Evans
50 26/07/1821 Jane Robert Elizabeth Jones John/Jane Hughes Tygwyn Llangian David Evans
51 03/03/1820 Ellin William Catharine Jones William/Ellin Owens Wern Saer Rhiw Samuel Davies
52 04/08/1821 Mary David Elin Hughes John/Ann Edwards Seccar Aberdaron David Evans
53 18/09/1821 Elizabeth Owen Margaret Owens Thomas/Mary Roberts Pontypenmaen Llannor David Evans
54 14/10/1821 Margaret John Jane Evans William/Margaret Hughes Cae cerrig bach Llangian David Evans
55 21/10/1821 Catharine Hugh Mary Price Evan/Elizabeth Edwards Pwllheli Denio David Evans
56 27/10/1821 Humphrey Williams William Jonnet Humphreys Rowland/Margaret Jones Aberdaron David Evans
57 25/11/1821 Gwen David Catharine Davies William/Gwen Hughes Glanyravon Llanarmon David Evans
58 29/11/1821 Elis Robert Margaret Jones Owen/Lowry Roberts Pwllheli Denio David Evans
59 29/12/1821 Jane Rice Margaret Ellis William/Gwen Jones Pwllheli Denio David Evans
60 29/12/1821 Mary William Elin Jones Edward/Elin Jones Pwllheli Denio David Evans
61 29/12/1821 Anne William Margaret Williams Lewis/Lowry Roberts Pwllblew Aberdaron Hugh Hughes
62 30/12/1821 William Thomas Elinor Jones Griffith/Jane Owens Murmelyn Aberdaron Hugh Hughes
63 15/01/1822 Jane David Elizabeth Evans John/Elizabeth Owens Pwllheli Denio Thomas Thomas
64 24/01/1822 Margaret Owen Mary Evans John/Margaret Jones Ty wynn Llangian David Evans
65 03/03/1822 Elizabeth Robert Elin Jones Richard/Elin Williams Hirwaen Aberdaron David Evans
66 10/03/1822 Hugh Robert Jane Mark William/Elin Prichard Glanygors Llanbedrog David Evans
67 11/11/1821 Richard Williams John Mary Parry Richard/Elin Williams Nefyn Owen Thomas
68 05/04/1822 Evan Evan Lowry Roberts Griffith/Jane Luke Penrhydlyniog Pwllheli David Evans
69 14/04/1822 Margaret Morris Elizabeth Jones John/Margaret Williams Pentre Llanarmon Robert Jones
70 18/04/1822 John Hennery Catharine Price John/Mary Goodman Pwllheli Denio David Evans
71 01/05/1822 Ann Robert Ann Davies Cadwaladr/Jonnet Roberts Pwllheli Denio David Evans
72 04/05/1822 Griffith James Jane Griffith William/Elizabeth Williams Tycerrig Aberdaron David Evans
73 01/06/1822 Harry Jones John Catharine Prichard Harry/Ann Jones Pwllmelyn Aberdaron David Evans
74 09/06/1822 Jane Roberts Robert Margaret Williams Tymawr Nefyn Hugh Hughes
75 06/07/1822 Lowry Richard Lowry Jones Harry/Ann Griffiths Pen goppa Bryncroes David Evans
76 08/08/1822 Griffith Daniel Dorothy Roberts Griffith/Jane Williams Nantnona Aberdaron David Evans
77 17/08/1822 Elin William Elin Hughes Ellis/Elin Thomas Tyhen Aberdaron David Evans
78 28/09/1822 Hugh John Elizabeth Prichard Tynewydd Nefyn Hugh Hughes
79 29/09/1822 Jane William Jane Roberts Hafodoer Llanarmon Hugh Hughes
80 13/10/1822 Cathrin John Elin Evan Aberdaron Morgan Griffith
81 13/10/1822 Evan John Jane Williams Bryncroes Morgan Griffith
82 17/10/1822 David David Cathrine James Pwllheli Denio Morgan Griffith
83 28/11/1822 Mary John Esther Griffith Llangian Morgan Griffith
84 08/12/1822 Elin Robert Ellin Jones Pwllheli Denio Morgan Griffith
85 15/01/1823 Elizabeth Thomas Jane Prichard Aberdaron Lot Hughes
86 19/01/1823 John John Jane Morgan Criccieth Lot Hughes
87 02/03/1823 Hugh Robert Mary Jones Pwllheli Denio Lot Hughes
85a 08/03/1823 James Evan Ellin Robert Llanvaelrus Lot Hughes
86a 17/04/1823 Griffith Griffith Elizabeth Thomas Brynrhiwddyn Aberdaron Lot Hughes
87a 13/04/1823 Ellionor Robert Ellin Pudy Ynys Morgan Griffith
88 22/04/1823 Anne John Cathrine Prichard Pwllheli Denio Morgan Griffith
89 15/02/1823 David William Mary Prichard Aberdaron Owen Jones
90 18/07/1823 Margaret Robert Sarah Williams Llanengan Morgan Griffith
91 21/08/1823 Ellin Evan Ann Hughes Mynydd Mynytho Llangian Morgan Griffith
92 21/08/1823 Ellin John Hanah Lewis Pig Street Llanbedrog Morgan Griffith
93 22/08/1823 Griffith Humphrey Ellin Griffith Penygraig Llangian Morgan Griffith
94 28/08/1823 Ann William Cathrine Hughes Torbant Bryncroes Morgan Griffith
95 05/11/1823 Margret David Ellinor Davies Nefyn Morgan Griffith
96 09/02/1823 David Richard Margaret Roberts Hendregadog Ynyscynhaiarn Hugh Hughes
97 21/10/1823 Hugh Hugh Margaret Davies Nefin Hugh Hughes
98 21/10/1823 Gwen John No name Parry Nefin Hugh Hughes
99 30/11/1823 Anne Jones William No name Williams Llanfair Nefyn Hugh Hughes
100 25/01/1824 Ellinor Enoch Ann Evan Mynyth Mynytho Llanbedrog Morgan Griffith
101 01/02/1824 Jane Evan Jane Morris Tynewydd Ynyscynhaiarn Morgan Griffith
102 15/01/1824 Mary Owen Elizabeth Jones Richard/Elinor Thomas Hendy Llanengan Hugh Hughes
103 17/02/1824 Robert William Ann Thomas Abersoch Llanengan Hugh Hughes
104 27/02/1824 Anne Robert Ellin Jones Penrhyndu Llanengan Morgan Griffith
105 14/03/1824 Moris Richard Cathrine Roberts David Morgans
106 01/04/1824 Jennet William Lowry Parry Llanbedrog Morgan Griffith
107 11/04/1824 Jane Richard Ann Jones Corngiog Bryncroes Morgan Griffith
108 11/04/1824 Cathrine Griffith Mary Jones Llanvailrys Morgan Griffith
109 02/05/1824 Lowry David Ellin Hughes Seccar Aberdaron Morgan Griffith
110 02/05/1824 Margret William Margaret Williams Pwllblew? Aberdaron Morgan Griffith
111 14/06/1824 Edward William Ellin Jones Gadlus Denio Morgan Griffith
112 20/06/1824 William Evan Cathrine Evans Llanbedrog Morgan Griffith
103a 25/07/1824 Jane Richard Lowry Jones Pencopa Bryncroes Morgan Griffith
104a 27/06/1824 Hugh Hary Cathrine Price Pwllheli Denio Morgan Griffith
105a 21/08/1824 William Owen Jane Williams Rhiw Lot Hughes
106a 05/09/1824 Ann William Cathrine Hughes Bryncroes Lot Hughes
107a 12/09/1824 Griffith William Cathrine Morris Griffith/Ann Jones Llangian Lot Hughes
108a 21/12/1824 Jane Hugh Mary Price Pentre Poeth Deneuo Lot Hughes
109a 08/01/1825 Mary Robert Elinor Jones Richard/Mary Williams Hirwan Aberdaron Lot Hughes
110a 26/11/1824 Elinor Evan Ellinor Williams Llanengan Robert Jones
111a 23/01/1825 Jane Richard Margaret Roberts Robert/Margaret Jones Hendregadog Ynyscynhaiarn Lot Hughes
112a 10/02/1825 Edward John Elizabeth Elis Edward Davies Cefnygadog Llanengan Lot Hughes
113 12/02/1825 Ann John Jane Jones William/Cathrine Hughes Penrhynhelig Ynyscynhaiarn Lot Hughes
114 18/02/1825 Evan John Mary Evans Richard/Elizabeth Morris Llety Wyne Llanarmon Lot Hughes
115 27/03/1825 Margaret John Jane Roberts William/Margaret Roberts Pwllheli Denio Lot Hughes
116 06/04/1825 Sarah John Cathrine Pritchard William/Ann Hughes Pwllheli Denio Lot Hughes
117 10/04/1825 Mary Griffith Griffith Ann Jones Evan/Mary Griffith Pen y Castell Bryncroes Lot Hughes
118 10/04/1825 Jane Daniel Dorothy Roberts Griffith/Jane Williams Tynewydd Aberdaron Lot Hughes
119 17/04/1825 Jane Evan Jane Morris William/Jane Evans Tynewydd Ynyscynhaiarn Lot Hughes
120 17/04/1825 Gaunor Griffith Margaret Morris Morris/Gaunor Owen Mynydd du Ynyscynhaiarn Lot Hughes
121 24/04/1825 Mary Morris Ann Williams Hugh/Elinor Williams Beudy Mawr Llanbedrog Lot Hughes
122 18/05/1825 Evan Robert Mary Jones Evan Hughes Pwllheli Denio Lot Hughes
123 18/05/1825 William Evan Lowry Roberts Griffith/Jane Luck Pwllheli Denio Lot Hughes
124 14/06/1825 William Owen Owen Lowry Williams John/Cathrine Roberts Glanmon Denio Lot Hughes
125 16/03/1813 Lowry Morris Jane Llewelyn Griffith/Jane Hughes Cefnperfedd Penmorfa Evan Edwards
126 15/06/1825 Evan Griffith Griffith Cathrine Hughes John/Margaret Jones Nevin Lot Hughes
127 16/06/1825 Ann John Hanah Williams William/Elin Pritchard Lleiniau Llanbedrog Lot Hughes
128 03/07/1825 Margaret Roberts Robert Margaret Williams John/Cathrine Roberts Ty Main Nevin Lot Hughes
129 14/07/1825 Ann Thomas Jennet Davies Ellis/Ann Owen Berach Lot Hughes
130 31/07/1825 Elin John Jane Morgans Owen/Jane Griffith Criccieth Lot Hughes
131 04/08/1825 Cathrine John Jane Jones William/Cathrine Evans Baricks Nevin Lot Hughes
132 21/10/1825 Elinor Owen Elizabeth Jones Richard/Elin Williams Hendy Llanengan Lot Hughes
133 28/10/1825 John Hugh Mary Griffiths Richard/Jane Roberts Pig Street Llanbedrog Lot Hughes
134 05/10/1825 Elinor Thomas Jane Pritchard Aberdaron William Davies
135 25/12/1825 Jane Ll Griffith Mary Jones Richard/Jane Griffith Key Denneio Lot Hughes
136 26/12/1825 Geunor David Geunor Davies Evan/Jane Jones Nevin Lot Hughes
137 04/01/1826 John Jones John Mary Parry Richard/Elin Williams Gors y Wiad Nevin Lot Hughes
138 08/01/1826 Margaret Griffith Mary Rowland Owen/Cathrine Jones Negraig Aberdaron Lot Hughes
139 29/01/1826 William John Elizabeth Prichart Nevin William Davies
140 18/02/1826 John David Elinor Hughes John/Ann Edwards Secker Rhiw Lot Hughes
141 14/03/1826 Jane Robert Elinor Thomas Griffith/Elinor Pritchard Wesley Street Deinio Lot Hughes
142 09/03/1826 Margaret Humphrey Elinor Jones John/Jane Griffith Graig Llangian Lot Hughes
143 20/04/1826 Cathrine Thomas Elinor Jones Thomas/Mary Prys Marchros Llanengan Lot Hughes
144 20/04/1826 Mary Robert Elinor Jones Owen/Ann Prichard Penrhyndu Llanengan Lot Hughes
145 22/04/1826 Thomas John Mary Hughes Humphrey/Cathrine Evans Ty Groes Mawr Llanfelrus Lot Hughes
146 22/04/1826 Cathrine Hugh Margaret Davies Richard/Elinor Williams Nevin Lot Hughes
147 30/04/1826 John John Jane Hughes Robert/Margaret Jones Frondeg Llanarmon Lot Hughes
148 08/06/1826 John Griffith Elinor Jones William/Lowry Roberts Penrhyndu Llanengan Lot Hughes
149 26/06/1826 Rowland Williams William Jonnet Humphrey Rowland/Margaret Jones Ty Cerig Aberdaron Lot Hughes
150 08/07/1826 Elizabeth Richard Catharine Ellis Jones (Farmer) Henry Griffith/Ann Hughes Penygopa Bryncroes William Davies
151 08/07/1826 Margaret William Catharine Jones Hughes John Prichard/Ann Owen Trugan Bryncroes William Davies
152 09/07/1826 Elinor Richard Richard Ann Pierce Evan/Ann Griffith Nevin William Davies
153 16/07/1826 Elizabeth Evans Evan Jennet Pritchard Robert/Elizabeth Williams Brwse Llangian Lot Hughes
154 03/09/1826 Ann John Jane Roberts (Shoemaker) William/Margaret Roberts Pwllheli Denio William Evans
155 03/09/1826 Mary Thomas Catherine Evans John/Catharine Edwards Abergwain Pembroke William Evans
156 28/10/1826 Evan Owen Jane Williams John/Catherine Evans Gorphwysfa Rhiw William Evans
157 28/10/1826 Evan No name Mary Evans Evan/Ellin Jones Bwlch y Rhiw Rhiw William Evans
158 18/12/1826 Jane John Elizabeth Roberts Morris/Jane Llewelyn Pwllheli Denio William Evans
159 09/01/1827 Jane Owen Elizabeth Evans William/Jane Morris Penlone Denio William Evans
160 24/01/1827 Margaret (I) No Name Ellinor Jones John/Martha Humphreys Dynog fach Abererch William Evans
161 02/03/1827 Jane Evan Lowry Roberts Griffith/Jane Luke Pwllheli Denio William Evans
162 14/03/1827 Ellis Thomas Margaret Jones Ellis/Ann Owen Ynys Gatehouse Aberach William Evans
163 31/03/1827 Robert Robert Catherine Williams Robert/Jane Williams Tremadoc William Evans
164 07/04/1827 William (I) No name Catherine Hughes Hugh/Catherine Hughes Llanbedrog William Evans
165 14/04/1827 Thomas John Mary Hughes Humphrey/Cathrine Evans Ty Croes Llanfalrys William Evans
166 15/04/1827 Thomas Richard Anne Jones Robert/Jonnet Jones Craig Ewig Bryncroes William Evans
167 22/04/1827 Elizabeth John Mary Jones Robert/Jane Jones Refel Brynai Llanfihangel William Evans
168 23/04/1827 Thomas John Ellin Jones (Shoemaker) Griffith/Catherine Prichard Bottwnog William Evans
169 20/04/1827 Henry Henry Catherine Price John/Mary Goodman Penlone Denio William Evans
170 27/04/1827 Harriet William Ellin Jones Edward/Ellin Jones Pwllheli Denio William Evans
171 29/04/1827 Robert Richard Catherine Thomas Evan/Claudia Thomas Cilan Llanengan William Evans
172 29/04/1827 Sarah William No name Williams (Glover) John/Alice Goodman Pwllheli Denio William Evans
173 17/06/1827 John Ll Griffith Mary Jones (Mariner) Richard/No Name Griffith Pwllheli Denio Edward Jones
174 14/08/1827 Margaret Hugh Mary Price Evan/Elizabeth Edwards Pwllheli Denio William Evans
175 25/08/1827 Elizabeth Evan Ann Jones Robert/Margaret Williams Refel Uchaf Penmorfa William Evans
176 26/08/1827 Ellinor Richard Margaret Roberts Robert/Margaret Jones Hendregadog Penmorfa William Evans
177 04/09/1827 Rebeca John Catherine Richards (Cooper) William/Ann Hughes Pwllheli Denio William Evans
178 16/09/1827 Margaret Robert Mary Jones Evan/? Hughes Pwllheli Denio William Evans
179 18/09/1827 Thomas Richard Elizabeth Jones David/Ann Thomas Manchester William Evans
180 13/12/1827 Owen John Jane Morgan Owen/Jane Griffith Criccieth William Evans
181 16/12/1827 Humphrey Evan Elizabeth Humphreys (Labourer) Harry/Catherine Williams Tynyfolt Llangian William Evans
182 20/01/1828 Margaret Morris Griffith Margaret Llewelyn Mynydd du Ynyscynhaiarn William Evans
183 16/01/1828 Jane No details No details No details No details Nefyn William Evans
184 16/01/1828 No details No details No details No details No details No details William Evans
185 Void Void Void Void Void Void Void Void
186 09/01/1810 Griffith John Mary Roberts (Slater) Garn Dolbenmaen John Jones
187 16/06/1811 Robert Richard Margaret Roberts (Labourer) Ynyscynhaiarn William Evans
188 11/02/1811 Robert John Mary Roberts (Slater) Garn Dolbenmaen William Evans
189 19/05/1811 Elizabeth John Ann Jones (Labourer) Thomas/Catherine Hughes Llainybrenin Aberach William Evans
190 25/07/1811 Robert Robert Jane Mark (Mariner) Tynylone Llanbedrog William Evans
191 23/09/1811 Catherine Evan Catherine Ellis Crymllwyn Aberach William Evans
192 13/12/1811 Ellinor Morris Jane Llewelyn (Blacksmith) Griffith/Jane Hughes Cefnperfedd Penmorfa William Evans
193 06/01/1812 Elizabeth Richard Ellinor Evans Llainybrenin Aberach William Evans
194 13/02/1812 Sydney John Ellinor Roberts Pig Street Llanbedrog William Evans
195 17/03/1812 Mary Thomas Catherine Roberts Morfa Llanengan William Evans
196 06/04/1812 Mary Samuel Elizabeth Humphrey Tynymynydd Llanbedrog William Evans
197 20/04/1812 Phebe Robert Dorothy Griffith (Blacksmith) Sarnfolltyrn Bryncroes William Evans
198 20/04/1812 Elizabeth Griffith Mary Thomas (Mariner) Nefyn William Evans
199 21/04/1812 Elizabeth Hugh Ann Prichard (Farmer) Barcyttyn Nefyn William Evans
200 02/06/1812 Ellinor Thomas Emma Parry Crynllwyn Aberach William Evans
201 23/06/1812 William Price William Jane Evans Morris/Elizabeth Davies Pwllheli Denio Robert Humphreys
202 27/07/1812 John John Catherine Prichard Glanrhyd du Nefyn William Evans
203 28/07/1812 Griffith Edward Ellinor Roberts (Doctor) Pwllheli Denio William Evans
204 28/07/1812 Ann Davies David Catherine Hughes (Shoemaker) Pwllheli Denio William Evans
205 1814 David William Ellinor Roberts Cefnycastell No Name
206 1815 Morris Griffith Margaret Morris Morris/Gaynor Owen Mynydd du Ynyscynhaiarn No Name
207 1816 Hugh Thomas Elinor Davies Criccieth No Name
208 1816 Morris Owen Mary Morris Mynydd du Ynyscynhaiarn No Name
209 09/02/1817 Elizabeth William Ann Edwards Carregyfelin Ynyscynhaiarn Robert Jones
210 1818 Griffith Griffith Margaret Morris Morris/Gaynor Owen Mynydd du Ynyscynhaiarn Richard Bonner
211 23/11/1817 Jane Evan Ellinor Roberts Glanyrafon Criccieth David Jones
212 1818 Ann Henry Catherine Frances (Mariner) Criccieth William Hughes
213 15/03/1818 David John Jane Morgan Gwyndu Criccieth Owen Jones
214 27/09/1818 William Owen Mary Morris Isaac/Dorothy Lloyd Glanydon Ynyscynhaiarn Robert Humphreys
215 13/04/1815 William John Mary Roberts Garn Dolbenmaen John Jones
216 19/01/1815 John Thomas Catherine Roberts Llanengan Thomas Thomas
217 16/02/1815 Evan Richard Catherine Evans Llanengan Thomas Thomas
218 11/04/1815 Jane Humphrey Ellinor Hughes Rhiw Thomas Thomas
219 15/03/1815 Mary William Mary Hughes Rhiw Thomas Thomas
220 18/06/1815 Evan William Elizabeth Morgan Aberach Thomas Thomas
221 17/07/1815 Elias John Jane Evans Aberach Thomas Thomas
222 25/08/1814 Mary Elias Catherine Jones Aberach Thomas Thomas
223 20/08/1815 John Robert Catherine Roberts Llanystumdwy Thomas Thomas
224 11/09/1815 Catherine John Catherine Davies Denio Thomas Thomas
225 01/10/1815 Ann John Ann Jones (Minister) Pwllheli Denio Thomas Thomas
226 08/11/1815 Jonnet and Catherine Humphrey Ann Griffith Thomas/Jonnet Morgan Cryg y Geran Myllteyrn William Evans
227 14/11/1815 Mary John Elizabeth Roberts Llainybrenin Aberach William Evans
228 23/11/1815 Ann Richard Grace Jones Llanbedrog John Jones
229 21/01/1816 Jane James Elizabeth Evans Bryncroes Thomas Thomas
230 11/02/1816 Hugh Davies David Elinor Hughes Uwchmynydd Aberdaron Thomas Thomas
231 01/03/1816 Griffith Humphrey Jane Roberts Bryncroes Thomas Thomas
232 28/04/1816 Jane William Lowry Williams Aberdaron Thomas Thomas
233 20/04/1816 Jane William Jane Hughes Aberdaron Thomas Thomas
234 11/05/1816 Elizabeth John Ellinor James Aberdaron Thomas Thomas
235 12/05/1816 Lowry William Margaret Williams Aberdaron Thomas Thomas
236 12/05/1816 Elizabeth John Jane Parry Aberdaron Thomas Thomas
237 17/06/1816 Richard Humphrey Mary Roberts Aberdaron Thomas Thomas
238 17/06/1816 William John Mary Jones Aberdaron Thomas Thomas
239 30/06/1816 Elizabeth Evan Catherine Owens Aberdaron Thomas Thomas
240 30/06/1816 Elizabeth Cathrine Robert Jane Jason Aberdaron Thomas Thomas
241 25/05/1816 Humphrey Griffith Jane Roberts Bryncroes Thomas Thomas
242 01/07/1816 William Ellis Ellinor Griffith Bardsey Thomas Thomas
243 01/07/1816 Elizabeth William Mary Richards Bardsey Thomas Thomas
244 16/07/1816 Henry Henry Mary Parry Aberdaron Thomas Thomas
245 02/05/1816 Morris Owen Mary Maurice Isaac/Dorothy Lloyd Glanydon Ynyscynhaiarn Thomas Thomas
246 04/08/1816 Jane Richard Sydney Griffith Aberdaron Thomas Thomas
247 13/08/1816 Henry Thomas Emma Parry Aberach Thomas Thomas
248 09/08/1816 Margaret John Margaret Jones Beddgelert Thomas Thomas
249 19/08/1816 Ann William Margaret Hughes Denio Thomas Thomas
250 22/09/1816 Richard John Mary Jones Penmorfa Robert Roberts
251 23/09/1816 Ann Robert Ellinor Jones (Joiner) Denio Robert Roberts
252 02/09/1816 John John Ellinor Evans Aberdaron Robert Roberts
253 02/09/1816 Hugh Thomas Ellinor Daniel Aberdaron Robert Jones 2
254 02/09/1816 Jane John Catherine Williams Aberdaron Robert Jones 2
255 02/09/1816 Ann Robert Margaret Jones Aberdaron Robert Jones 2
256 02/09/1816 Griffith John Martha Parry Aberdaron Robert Jones 2
257 08/09/1816 Richard John Mary Prichard Aberdaron Robert Jones 2
258 24/11/1816 Catherine David Jane Edwards Aberdaron Robert Jones 2
259 13/01/1817 Margaret John Lowry Jones Aberdaron Robert Jones 2
260 09/02/1817 Elizabeth William Ann Edwards Carregyfelin Ynyscynhaiarn Robert Jones 2
261 28/06/1817 Martha John Mary Hughes Aberdaron Robert Jones
262 02/08/1817 Elizabeth Robert Jane Roberts Bryncroes Robert Jones
263 03/08/1817 Sarah Thomas Phebe Ellis Aberdaron Robert Jones
264 03/08/1817 Benjamin Evan Cathrine Owens Aberdaron Robert Jones
265 21/09/1817 Jane Robert No name Griffith (Joiner) Denio Robert Humphreys
266 14/05/1817 Evan John Catherine Prichard William/Anne Hughes Pwllheli Denio David Jones 2
267 14/05/1817 Ann John Elizabeth Prichard Denio David Jones 2
268 24/11/1817 Thomas William Lowry Thomas Talyfoel Aberdaron Robert Humphreys
269 21/09/1817 Richard John Mary Williams Aberach Robert Humphreys
270 24/11/1817 Thomas William Lowry Thomas Aberdaron Robert Humphreys
271 25/11/1817 Jane Evan Ellinor Roberts Glanrafon Criccieth David Jones 2
272 21/11/1817 William Ellis Mary Williams Denio Robert Humphreys
273 23/11/1817 Phebe John Mary Roberts Griffith/Jane Jones Tynrhos Dolbenmaen Robert Humphreys
274 09/11/1817 Mary Griffith Ann Roberts Bryncroes Owen Jones
275 01/02/1818 Charles John Jane Hughes Bryncroes Owen Jones
276 05/02/1818 Hanah Robert Jane Mark Llanbedrog Owen Jones
277 15/03/1818 Daniel John Jane Morgan Criccieth Owen Jones
278 30/03/1818 John Robert Jane Williams Aberdaron Robert Humphreys
279 30/03/1818 Mary Robert Jane Williams Aberdaron Robert Humphreys
280 03/05/1818 Mary Evan Martha Humphreys Fronyfoel Treflus David Jones 2
281 20/06/1818 Margaret John Mary Owens Penyclogwyn Llanfihangel Robert Humphreys
282 02/08/1818 Margaret John Elizabeth Parry Rhiw Owen Jones
283 27/09/1818 William Owen Mary Morris Isaac/Dorothy Lloyd Glanydon Ynyscynhaiarn Robert Humphreys
284 02/11/1818 Margaret John Cathrine Thomas Newport Llanbedrog Robert Humphreys
285 03/02/1819 Ellinor William Margaret Hughes William Hughes
286 24/06/1819 Catherine Humphrey Ann Jones Aberdaron Robert Humphreys
287 17/06/1819 Evan William Ann Thomas Abersoch Llanengan William Hughes
288 25/12/1819 Richard John Catherine Prichard Pwllheli Denio William Hughes
289 1821 Robert and John Owen Mary Morris Isaac/Dorothy Lloyd Glanydon Ynyscynhaiarn Samuel Davies
290 1820 Lowry John Jane Morgan Gwynau Criccieth David Evans
291 1821 Richard Richard Margaret Roberts Hendregadog Ynyscynhaiarn David Jones
292 22/03/1808 Phebe Morris Jane Llewelyn Griffith/Jane Hughes Cefnperfedd Penmorfa John Bryan
293 07/06/1810 Henry Morris Jane Llewelyn Griffith/Jane Hughes Cefnperfedd Penmorfa John Jones Corwen
294 20/03/1828 Mary John Jane Evans William/Margaret Hughes Llanbedrog William Evans
295 06/04/1828 Samuel William Margaret Williams Lewis/Lowry Roberts Pwllyciw Aberdaron William Evans
296 05/05/1828 David David Catherine Davies William/Gwen Hughes Chwilog Llanarmon William Evans
297 09/06/1828 Ellinor Evan Ellinor Roberts Owen/Catherine Williams Caenewydd Llanfaelrhys Griffith Hughes
298 08/06/1828 Ann Jones Robert Ellinor Thomas Griffith/Ellinor Prichard Pwllheli Denio Griffith Hughes
299 06/07/1828 William John Mary Jones Robert/Jane Jones Refel Bryncir Llanfihangel William Evans
300 15/07/1828 John William Eleanor Edwards Robert/Jane Evans Pwllheli Denio William Evans
301 Void Void Void Void Void Void Void Void
302 12/09/1828 William John Jane Hughes Llanarmon Richard Bonner
303 14/09/1828 Lowry John Elizabeth Roberts Llangian Richard Bonner
304 19/10/1828 John John Jane Roberts William/Margaret Roberts Pwllheli Denio Richard Bonner
305 21/10/1828 William John Mary Evans Richard/Elizabeth ? Llanarmon Richard Bonner
306 24/09/1828 Anne Hugh Jane Williams William/Anne Jones Nefyn Richard Bonner
307 26/10/1828 William John Mary Parry Richard/Elinor Williams Nefyn Richard Bonner
308 23/11/1828 Humphrey Thomas Mary Humphrey Humphrey/Anne Jones Aberdaron Richard Bonner
309 12/12/1828 Griffith Hugh Elinor Roberts David/Mary Griffith Bryncroes Richard Bonner
310 13/12/1828 Elizabeth Humphrey Jane Roberts Humphrey/Mary Jones Bryncroes Richard Bonner
311 13/12/1828 Void Void Void Void Void Void Richard Bonner
312 18/12/1828 Cathrine William Cathrine Morris Griffith/Anne Jones Llangian Richard Bonner
313 15/01/1829 Margaret John Elizabeth Roberts Morris/Jane Llewelin Pwllheli Denio Richard Bonner
314 10/05/1829 Margret John Mary Hughes Humphrey/Cathrine Griffith Rhiw Llanfaelrhys Richard Bonner
315 28/05/1829 William John Cathrine Prichard William/Anne Hughes Pwllheli Denio Richard Bonner
316 07/06/1829 John Robert Cathrine Williams Robert/Jane Williams Tremadog Ynyscynhaiarn Richard Bonner
317 28/06/1829 Gwen Robert Gwen Roberts Pandy Penymorfa Richard Bonner
318 12/07/1829 Elenor William Mary Morgan Robert/Margaret Jones Penbrynhelig Abererch Richard Bonner
319 19/07/1829 John Evan Mary Jones Ynyscynhaiarn Richard Bonner
320 19/07/1829 Humphrey John Mary Jones Robert/Jane Jones Bryncir Llanfihangel Richard Bonner
321 19/04/1829 Richard Hugh Mary Griffith Richard/Jane Roberts Llanbedrog Richard Bonner
322 21/07/1829 William Richard Mary Bonner Morris/Sarah Jones Hensgybor Llanveres Denbigh Richard Bonner
323 10/08/1829 Leah William Dorothy Griffith Byrach Bach Llangian Richard Bonner
324 10/08/1829 Elizabeth Samuel Mary Williams Llangian Richard Bonner
325 17/09/1829 Ann Evan Mary Hughes Robert/Mary Ellis Salfyr Llangian Thomas Thomas
326 06/10/1829 Maria William Catherine Jones Benrhyndu Llanengan William Evans
327 07/10/1829 Hugh Dafydd William Jane Davies (Sailor) William/Sarah Griffiths Nevin Thomas Thomas
328 11/10/1829 Cathrin John Elizabeth Roberts Robert/Lowry Williams Llangian Thomas Thomas
329 27/09/1829 Ann John Dorothy Rowland Richiard/Ann Williams Deunant Aberdaron Thomas Thomas
330 19/10/1829 Edward Williams (B) William Mary Lloyd/Roberts John/Margaret Roberts Dolgelley/Pwllheli Thomas Thomas
331 06/01/1830 Owen John Elizabeth Prichiard Robert/Catherine Thomas Tynewydd Nefyn Thomas Thomas
332 19/01/1830 Margret Lloyd Griffith Mary Jones Richiard/Jane Griffiths Pwllheli Denio Thomas Thomas
333 25/01/1830 Jane William Elinor Edwards Robert/Jane Evans Pwllheli Denio Thomas Thomas
334 03/02/1830 John William Elinor Jones (Taylor) Edward/Elinor Jones Pwllheli Denio Thomas Thomas
335 09/01/1830 Mair Edward Mary Evans Penmorfa Evan Hughes
336 21/02/1815 Cathrin Griffith Elizabeth Jones Hugh/Mary Jones Penlone Denio Thomas Thomas
337 22/04/1830 John Robart Elinor Thomas Griffith/Elinor Prichiard Penlone Denio Thomas Thomas
338 01/05/1830 Dorothy John Jane Thomas Robert/Dorothy Griffith Gefal Trygarn Bryncroes Thomas Thomas
339 09/08/1830 Elizabeth Henry Elinor Jones Evan/Elizabeth Jones Penylone Pwllheli Thomas Thomas
340 14/09/1830 Richiard Henry Cathrine Price John/Mary Goodman Penlone Denio Thomas Thomas
341 01/11/1830 Thomas William Ann Thomas Richart/Maria Roberts Pig Street Llanbedrog Thomas Thomas
342 07/11/1830 Mary Thomas Jane Richard Robert/Elizabeth Prichiard Ghelog Aberdaron Thomas Thomas
343 09/12/1830 John Hugh Jane Hughes John/Cathrin Griffith Byscoch Llanbedrog Thomas Thomas
344 25/12/1830 Mary John Mary Hughes Humphrey/Cathrin Evans Ty Croes Llanfaelrhys Thomas Thomas
345 10/01/1831 William John Jane Roberts William/Mary Roberts Pwllheli Denio Thomas Thomas
346 15/01/1831 Humphrey William Cathrine Williams John/Gwen Morris Ty Coch Penmorfa Thomas Thomas
347 04/03/1831 Owen William Cathrine Griffith Owen/Jane Williams Ty Mawr Rhiw David Jones
348 09/03/1831 Jane Cydwalader Jane Williams Robert/Jane Jones Pwllheli Denio Thomas Thomas
349 25/03/1831 Robert Owen Jane Williams John/Cathrine Evans Tymawr Rhiw Thomas Thomas
350 20/03/1831 Hugh Hugh Mary Griffith Richiard/Jane Roberts Pig Street Llanbedrog Thomas Thomas
351 26/03/1831 John John Cathrine Owen William/Cathrine Parry Careglefan Llanfaelrhys Thomas Thomas
352 26/03/1831 Griffith Morris Lowry Jones Richiard/Susan Thomas Tynylone Aberdaron Thomas Thomas
353 26/03/1831 Elinor John Ann Thomas David/Elinor Hughes Bryngronw Aberdaron Thomas Thomas
354 10/04/1831 Richiard John Elizabeth Jones Richiard/Mary Jones Llangian Village Thomas Thomas
355 20/05/1831 John John Cathrine Richiard William/Ann Hughes Penlan Street Pwllheli Thomas Thomas
356 29/05/1831 John Richard Margaret Roberts Robert/Margaret Jones Pen y cefn Penmorfa Thomas Thomas
357 15/05/1831 John John Sarah Jones Moris/Gaenor Owen Cricieth Thomas Thomas
358 04/06/1831 Margi Jeremia Elinor Richiard Robert/Mary Jones Beudyr Lon Aberdaron Thomas Thomas
359 05/06/1831 Owen John Elinor Owen John/Jane Jones Bryncaled Aberdaron Thomas Thomas
360 20/06/1831 Catherine John Jane Morgan Owen/Jane Griffith Cricieth Thomas Thomas
361 25/06/1831 Griffith Thomas Mary Williams Humphrey/Ann Jones Tytanyfron Aberdaron Thomas Thomas
362 11/07/1831 Henry William Elizabeth Jones William/Sarah Williams Gadlys Denio Thomas Thomas
363 14/07/1831 Ann Robert Elizabeth Jones John/Jane Hughes Penywaen Llangian Thomas Thomas
364 24/07/1831 William Evans Evan Jane Morris William/Jane Evans Mynydd dy Ynyscynhaiarn Thomas Thomas
365 28/08/1831 Cathrine Evan Lowry Roberts (Labourer) Griffith/Jane Luke Pig Street Pwllheli Owen Jones
366 03/09/1831 Owen Robert Cathrine Williams (Labourer) Isaac/Cathrin Williams Fronheylog Llanfaelrhys Owen Jones
367 15/09/1831 Griffith Griffith Ann Griffiths (Labourer) Humphrey/Mary Jones Ty Canol Tyndywyd Bryncroes Owen Jones
368 23/09/1831 Elinor Owen Elizabeth Jones (Labourer) William/John Morris Penlon Pwllheli Owen Jones
369 14/10/1831 William John Cathrine Prichiard (Tailor) Henry/Ann Jones Pwllmelyn Uwchmynydd Owen Jones
370 16/10/1831 Jonet Evan Ann Jones (Labourer) John/Lowry Griffith Aberdaron Village Owen Jones
371 13/11/1831 John Griffith Mary Jones (Farmer) Richiard/Grace Roberts Ty Mawr Llangian Owen Jones
372 20/11/1831 Mary John Mary Jones (Smith) Robert/Jane Jones Geval Bryncroes Owen Jones
373 Void Void Void Void Void Void Void Void
374 01/12/1831 Cathrine William Cathrine Hughes (Farmer) John/Ann Prichiard Bryntirion Mynydd Mynytho Owen Jones
375 04/12/1831 Elinor John Mary Parry (Labourer) Richiard/Elinor Williams Careg y Wrach Nefyn Owen Jones
376 23/01/1832 David John Jane Hughes (Labourer) Robert/Margret Jones Frondeg Llanarmon Owen Jones
377 27/02/1832 Lowry Hugh Sophiah Hughes (Miner) Edward/Elizabeth Jones Penlan Street Pwllheli Owen Jones
378 17/03/1832 Jane William Lowry Davies (Labourer) John/Jane Griffith Penbrin Bach Aberdaron Owen Jones
379 03/04/1832 Elizabrth Griffith Margret Morris (Farmer) Morris/Gaenor Owen Treflys Owen Jones
380 08/04/1832 Lowry Evan Cathrine Richiard (Labourer) John/Lowry Hughes Brynsander Aberdaron Owen Jones
381 09/06/1832 Elizabeth Thomas Mary Jones (Labourer) John/Jane Hughes Rystym Bodwrdda Aberdaron Owen Jones
382 19/06/1832 Ann William Cathrine Jones (Shopkeeper) Hugh/Ann Thomas Penlon Street Porthely Owen Jones
383 20/12/1832 Richard Hugh Margaret Davies (Mariner) Richard/Elinor Williams Nevin John Jones
384 15/01/1833 Margret John Jane Morgans (Labourer) Owen/Jane Griffiths Criccieth John Jones
385 04/02/1833 Thomas John Jane Roberts (Shoemaker) William/Margret Roberts Pwllheli Denio John Jones
386 06/02/1833 Morris William Elinor Jones Edward/Elinor Jones Gadlis Pwllheli John Jones
387 23/02/1833 Hugh Hugh Jane Jones (Tailor) John/Margret Mason Tremadog Ynyscynhaiarn John Jones
388 03/03/1833 Rebecca John Mary Hughes (Farmer) Humphrey/Cathrine Griffiths Ty Croes Mawr Llanfaelrhys John Jones
389 02/04/1833 Robert Robert Mary Prichard (Farmer) Morys/Genor Owens Caeylloibrith Llanystumdwy John Jones
390 24/03/1833 Henry William Elizabeth Jones (Shoemaker) William/Sarah Williams Gadlis Pwllheli John Jones
391 02/05/1833 Moses William Catharine Jones Hugh/Ann Thomas Liverpool Arms Pwllheli Denio John Jones
392 08/05/1833 John John Cathrine Richards (Cooper) William/Ann Hughes Penlan Street Pwllheli John Jones
393 03/07/1833 Elinor Charles Mary Middleton William/Lowri Jones Pwllheli Denio John Jones
394 17/08/1833 Ann Owen Elizabeth Jones (Labourer) William/Jane Morys Penlon Pwllheli John Jones
395 11/09/1833 Elizabeth Hugh Sophia Hughes Edward/Elizabeth Jones Pwllheli Denio John Jones
396 20/09/1833 Ann Evan Margret Roberts (Shoemaker) John/Jane Hughes Pwllheli Denio John Jones
397 15/10/1833 Rees Rees Margret Price (Shoemaker) William/Gwen Jones Pwllheli Denio John Jones
398 27/10/1833 John Owen Owen Elizabeth Ellis (Glazer) Evan/Catharine Morgans Garndolbenmaen John Jones
399 17/11/1833 Moris Owen Evan Jane Moris (Labourer) William/Jane Evans Mynydd du Ynyscynhaiarn John Jones
400 02/02/1833 Margret Griffith Mary Jones (Farmer) Richard/Grace Roberts Ty Mawr Llangian John Jones
401 23/02/1833 Elinor John Mary Parry (Farmer) Richard/Elinor Williams Careg y Wrach Nefyn John Jones
402 16/03/1833 Robert Evan Cathrine Thomas (Labourer) Jeremiah/Margaret Williams Tygwyn Llangian John Jones
403 09/03/1833 Peter Hugh Jane Jones John/Margret Mason Talcen Tremadoc Ynyscynhaiarn John Jones
404 23/03/1833 Richard John Mary Jones Robert/Jane Jones Refal Bryncir Llanfihangel John L Richards
405 27/04/1833 Ann John Elizabeth Jones Richard/Mary Jones Ty Uchaf Llangian John Jones
406 11/05/1834 Morris John Phebe Williams Morris/Jane Llewelyn Lodge Ymwlch Fawr Ynyscynhaiarn John Jones
407 29/05/1834 Ann Robert Mary Jones (Slater) Evan/Ann Hughes Pwllheli Denio John Jones
408 15/09/1834 Edward William Catharine Jones Hugh/Ann Thomas Liverpool Arms Pwllheli John Jones
409 15/09/1834 William Peter Jane Lloyd William/Jane Williams Penlon Pwllheli John Jones
410 05/10/1834 Robert Robert Elinor Thomas Griffith/Elinor Prichiard Pwllheli Denio John Jones
411 04/12/1834 Mary John Jane Roberts William/Margret Roberts Cei Pwllheli John Jones
412 04/01/1835 Gwen Robert Ann Jones Thomas/Sarah Williams Sodom Llanbedrog John Jones
413 18/01/1835 Mary David Geunor Davies Evan/Jane Jones Nevin John Jones
414 22/02/1835 John Griffith Mary Thomas Thomas/Cathrine Roberts Mynydd Mynytho Llangian John Jones
415 27/03/1835 Evan John Elizabeth Hughes Evan/Ann Ellis Refal Llanbedrog John Jones
416 27/03/1835 Lydia John Mary Hughes (Farmer) Humphrey/Cathrine Griffiths Ty Croes Mawr Llanfaelrhys John Jones
417 05/05/1835 William William Elizabeth Jones (Shoemaker) William/Sarah Williams Gadlis Pwllheli John Jones
418 03/05/1835 Margret Griffith Catharine Hughes Hugh/Margret Davies Nefyn John Jones
419 26/05/1835 Catherine John Catherine Richards (Cooper) William/Ann Hughes Penlan Street Pwllheli John Jones
420 31/05/1835 Evan William Margret Evans David/Margret Griffiths Brynffynon Llangian John Jones
421 31/05/0835 Mary Evan Elizabeth Morris John/Margret Swethin Abersoch Llangian John Jones
422 09/06/1835 Thomas Evan Margret Roberts (Shoemaker) John/Jane Hughes Penlon Pwllheli John Jones
423 12/07/1835 Ann Jones John Catharine Williams John/Elizabeth Prichard Caewsnin Llanbedrog John Jones
424 02/08/1835 Jane John Jane Simon (Shoemaker) Arthur/Jane Prichard Pwllheli Denio John Jones
425 25/08/1835 Mary Theophilus Catharine Harris William/Catharine Reynolds Pwllheli Denio John Jones
426 25/10/1835 Dafydd Hugh Margaret Davies Richard/Elinor Williams Maes Nefyn William Rowlands
427 07/11/1835 Moris Llewelyn Hugh Mary Evans (Cordwainer) Morris/Jane Llewelyn Pentrefelin Ynyscynhaiarn William Rowlands
428 17/11/1835 Robert William Elinor Edwards (Tinman) Thomas/Jane Evans Pwllheli Denio William Rowlands
429 13/12/1835 Mary John Elizabeth Roberts (Labourer) Robert/Lowry Williams Trewellington Llangian William Rowlands
430 13/12/1835 Lowry Evan Ellen Griffith (Shoemaker) William/Lowry Williams Parciau Llangian William Rowlands
431 13/12/1835 Sarah Harry Sarah Williams (Labourer) Evan Elizabeth Jones Mynytho Llangian William Rowlands
432 18/12/1835 Hugh William Jane Jones (Labourer) William/Ann Jones Penlon Pwllheli William Rowlands
433 28/12/1835 Catherine Evan Dorothy Hughes Emmanuel/Mary Griffith Wesley Street Pwllheli William Rowlands
434 31/12/1835 Elizabeth Harry Catherine Owen Hugh/Catherine Jones Ty Wyn Llangian William Rowlands
435 09/01/1836 Jane Lewis Margaret Williams (Blockmaker) Rhys/Agnes Jones Portmaddock Ynyscynhaiarn William Rowlands
436 19/01/1836 Ellen William Alice Griffith David/Lowry Jones Penlan Street Pwllheli William Rowlands
437 31/01/1836 Morris Richard Margaret Jones Evan/Elizabeth William Plas yn ? Ynyscynhaiarn William Rowlands
438 16/02/1836 David Griffith Jane Owen John/Catherine Davies Pentrewange Pwllheli William Rowlands
439 19/02/1836 Mary John Hannah Ellis William/Ellin Prichard Pig Street Llanbedrog William Rowlands
440 19/03/1836 Mary David Margaret Humphreys John/Ellen Humphreys Penlon Penmorfa William Rowlands
441 18/06/1836 Thomas Richard Lowry Thomas John/Catharine Griffith Bron y Gader Llangian William Rowlands
442 26/06/1836 Catharine Evan Evan Jane Morris William/Jane Evans Mynydd du Ynyscynhaiarn William Rowlands
443 03/07/1836 Richard Griffith Mary Jones Richard/Grace Roberts Ty Mawr Llangian William Rowlands
444 16/07/1836 Apolonia Griffith Margaret William William/Ellen Davies Criccieth William Rowlands
445 24/07/1836 Grace Hugh Catherine Jones Griffith/Gaenor Roberts Bodwrog Llanbedrog William Rowlands
446 04/09/1836 John Evan Catherine Thomas Jeremiah/Margaret Williams Ty Gwyn Llangian William Rowlands
447 10/10/1836 Harry John Mary Jones Robert/Jane Jones Brynkir Forge Llanfihangel P William Rowlands
448 15/10/1836 Ann William Catherine Jones Hugh/Ann Thomas Liverpool Arms Denio William Rowlands
449 29/11/1836 Morris John Jane Roberts (Cordwainer) William/Margared Roberts Cei Pwllheli William Rowlands
450 06/12/1836 William William Ann Rowlands John/Jane Andrew Pwllheli Denio William Rowlands
451 10/12/1836 William David Mary Jones William/Catherine Jones Tanybryn Llanfihangel William Rowlands
452 12/12/1836 Robert Price Jane Jones William/Margaret Williams Penbrynpwlldu Maentwrog William Rowlands
453 29/01/1837 Elizabeth Joseph Gwen Roberts Evan/Jane Williams Penrhydlyniog Denio William Rowlands
454 12/02/1837 Richard Robert Ellen Thomas (Bailiff) Griffith/Ellen Prichard Pwllheli Denio William Rowlands
455 02/03/1837 Jane John Jane Jones (Farmer) William/Ann Roberts Hendy Llanbedrog William Rowlands
456 04/03/1837 William Owen Elizabeth Jones William/Jane Morris Aley Denio William Rowlands
457 13/03/1837 Daniel William Ellen Edwards (Tinman) Robert/Jane Evans Pwllheli Denio William Rowlands
458 23/04/1837 Hugh John Elizabeth Hughes (Labourer) Evan/Ann Ellis Refail Llanbedrog William Rowlands
459 25/04/1837 Griffith Humphrey Humphrey Gaynor Morris (Labourer) Robert/Elizabeth Thomas Pwllheli Denio William Rowlands
460 25/04/1837 Griffith Evan Dorothy Hughes (Shoemaker) Emanuel/Mary Griffith Pwllheli Denio William Rowlands
461 06/05/1837 Catherine Evan Margaret Roberts (Cordwainer) John/Jane Hughes Penrhyndeudraeth William Rowlands
Entries Per Page
Displaying Page of