Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
  • CHILD - Plentyn / Child
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • ABODE - Preswylfod / Abode
  • OCC - Gwaith / Occupation
  • BAP - Bedyddiwyd Gan / Baptized By
ID
DATE
CHILD
FATHER
MOTHER
SURNAME
ABODE
OCC
BAPT
1 08/10/1785 Mary Morris Mary Davies Pistill R Harris Pwllheli
2 12/12/1785 Robert Humphrey Jane Thomas Pistill R Harris Pwllheli
3 No Date Robert Thomas Thomas Elisabeth Roberts No details R Harris Pwllheli
4 17/11/1785 John John Lowry Thomas Llandegwning R Harris Pwllheli
5 22/01/1786 Elisabeth Jones John Mary Roberts Bodyan R Harris Pwllheli
6 27/01/1786 Griffith Wms William Martha Griffith Llaniestyn R Harris Pwllheli
7 08/02/1786 Harry Gth Griffith Margaret Hughes Abererch R Harris Pwllheli
8 20/02/1786 William Wms William Elinor Roberts Llanbedrog R Harris Pwllheli
9 24/03/1787 Jane William Jane Roberts Rhiw R Harris Pwllheli
10 26/03/1787 David John Sarah Jones Llangybi R Harris Pwllheli
11 05/04/1787 Elinor Parry Harry Jane Jones Llanfihangel R Harris Pwllheli
12 05/03/1787 Margaret Richard Mary Griffith Llanguby R Harris Pwllheli
13 26/04/1787 John William Elisabeth Jones Llanarmon R Harris Pwllheli
14 30/04/1787 John William Gainor Prichard Llanguby R Harris Pwllheli
15 02/05/1787 John William Elisabeth Jones Llanarmon R Harris Pwllheli
16 20/05/1787 Jane Robert Jane Jones Abereirch R Harris Pwllheli
17 30/05/1787 John Robert Cathrine Williams Llanguby R Harris Pwllheli
18 11/06/1787 Dorothy Lewis Lewis Jane George Llannor R Harris Pwllheli
19 11/07/1787 John Owen Owen Margaret Roberts Abereirch R Harris Pwllheli
20 03/08/1787 Jane Lewis Richard Mary Parry Didweiliog R Harris Pwllheli
21 26/09/1787 Elisabeth Salmon Elisabeth Thomas Llanengan R Harris Pwllheli
22 06/11/1787 Jane William William Catharine Thomas Cerniog Pistill R Harris Pwllheli
23 10/11/1787 Sydney Evan Margaret Jones Cadlus Llanor R Harris Pwllheli
24 20/11/1787 Thomas Griffith Anne Hughes Ty yr Dewin Llanfihangel R Harris Pwllheli
25 02/12/1787 Jane Evans Evan No Name Ellis Cefen Llanarmon R Harris Pwllheli
26 02/12/1787 Elizabeth Richard Jane Lewis Fridd y bark Aberarch R Harris Pwllheli
27 16/03/1788 Peter John Lowry Thomas Llandegwning (died 28th March) R Harris Pwllheli
28 02/04/1788 Margaret Harry Margaret Evans Llanarmon R Harris Pwllheli
29 20/01/1788 Robert William Elinor Roberts Llanbedrog R Harris Pwllheli
30 25/01/1788 Modlen William Gwen David Clogwyn Llanystumdwy R Harris Pwllheli
31 06/04/1788 Martha Robert No name Mary No name Llanor R Harris Pwllheli
32 11/04/1788 Elizabeth William Mary Thomas Llangyby R Harris Pwllheli
33 19/04/1788 Jane Owen Elisabeth Robert Tygwyn Pistill R Harris Pwllheli
34 03/05/1788 Elinor Griffith Mary Griffiths Blawtdy R Harris Pwllheli
35 20/05/1788 Evan Thomas Elizabeth Roberts Llanarmon Stephen Lloid
36 28/05/1788 Elizabeth William Ann Williams Denio Stephen Lloid
37 13/07/1788 Elizabeth William Catherine Thomas Llangybi George Lewis
38 28/07/1788 Mary Griffith Mary Jones Wern Pistill George Lewis
39 07/09/1788 Ann William Jane Roberts Llanarmon Abram Tibbot
40 27/10/1788 Martha Ellis Catherine Hughes Dwyrhyd Denio Jenkin Lewis
41 27/10/1788 Margaret Robert Jane Jones Ynys Aberach Jenkin Lewis
42 27/10/1788 Sidney David Margaret Parry Penrhos Llanor Jenkin Lewis
43 30/11/1788 Magdalene Evan Catherine Richard Caer Tyddyn Llangybi George Lewis
44 10/12/1788 Owen Morris Jennet Williams Pentyrch Llangybi George Lewis
45 12/01/1789 Eleanor William Magdalene Williams Cefn Coch Llannor Benjamin Jones Pwllheli
46 07/02/1789 Gwen William Jane Robert Plas yn Rhiw Rhiw George Lewis
47 05/04/1789 William Richard Mary Thomas Tyddyn Bach Llanor Abram Tibbot
48 05/04/1789 Evan John Ann Prichard Pwllheli Abram Tibbot
49 04/05/1789 Rice Rowland Margaret Jones Pwllheli George Lewis
50 04/05/1789 Margaret William Martha Griffith Tyddyn Crythor Llanystumdwy George Lewis
51 05/08/1789 Elenor Hugh Elenor Evans Penrallt Llanystumdwy George Lewis
52 01/02/1790 Jane John Elinor Roberts Tyddyn Meilir Aberach William Hughes
53 15/02/1790 Griffith Richard Anne Griffith Brynmeiryg Penrhos Benjamin Jones Pwllheli
54 07/03/1790 Elizabeth John Lowry Thomas Rhoesfawr Llandegwning George Lewis
55 24/05/1790 Mary Evan Anne Williams Castell Pistill Benjamin Jones Pwllheli
56 24/05/1790 Mary Robert Mary Jones Penybryn Llanor Benjamin Jones Pwllheli
57 29/05/1790 Anne William Martha Griffith Tyddyn Crythor Llanystumdwy Benjamin Jones Pwllheli
58 30/05/1790 Jane William Elizabeth Jones Brynllefrith Llanarmon Benjamin Jones Pwllheli
59 30/08/1790 Ann R Ann Jones Tyddyn y Felin Llanarmon George Lewis
60 13/07/1790 Lydia Evan Jane Jones Abereirch Benjamin Jones Pwllheli
61 25/07/1790 Henry William Ann Robert Williams Llanarmon Benjamin Jones Pwllheli
62 15/08/1790 Gwen Jones John Martha Williams Pentyrch Llangybi Benjamin Jones Pwllheli
63 15/10/1790 John John Eleanor Jones Prichard Caerddu Fawr Llanarmon Benjamin Jones Pwllheli
64 23/10/1790 Griffith Griffith Mary Jones Wern Pistill Benjamin Jones Pwllheli
65 24/10/1790 Robert William Anne Roberts Llangybi Benjamin Jones Pwllheli
66 21/08/1791 Evan John Mary Evans Griffith Caeau Llangian Benjamin Jones Pwllheli
67 25/11/1790 Thomas John Grace Thomas Penman Llannor Benjamin Jones Pwllheli
68 03/12/1790 Lowry Evan Jennet Thomas Roberts Tanyrallt Llannor Benjamin Jones Pwllheli
69 06/12/1790 Elizabeth Owen Mary Morris Jr Llannor Benjamin Jones Pwllheli
70 27/12/1790 Owen William Jane Roberts Rhiw Benjamin Jones Pwllheli
71 20/01/1791 Daniel Hugh Eleanor Evans Llanystumdwy Weaver Benjamin Jones Pwllheli
72 30/01/1791 Owen Evan Gwen Owen Ellis Llanarmon Benjamin Jones Pwllheli
73 21/02/1791 Griffith Robert Jonnet Jones Penlech Bryncroes Benjamin Jones Pwllheli
74 25/02/1791 Owen John Sarah Evans Jones Pantymoiliau Llangybi Benjamin Jones Pwllheli
75 09/03/1791 Lewis Jones William Jane Prichard Hendre Llannor Benjamin Jones Pwllheli
76 17/03/1791 Jane William Mary Thomas Tanyrallt Llangybi Weaver Benjamin Jones Pwllheli
77 09/04/1791 William Ellis Mary Jones Penlone Pwllheli Benjamin Jones Pwllheli
78 19/04/1791 Lowry John Lowry Jones Roberts Coedcaebach Llangybi Weaver Benjamin Jones Pwllheli
79 24/04/1791 Owen Griffith Anne Roberts Hughes Tyr Dewin Llanfihangel Benjamin Jones Pwllheli
80 02/05/1791 Lowry Morris Jonnet Williams Pentyrch Llangybi Benjamin Jones Pwllheli
81 20/05/1791 Hugh Griffith Margaret Hughes Penrhos Benjamin Jones Pwllheli
82 08/07/1791 Jane William Margaret Williams Penlan Chapel House Pwllheli Carpenter Benjamin Jones Pwllheli
83 24/07/1791 Mary Rowland Margaret Thomas Lon dywyll Llangian Benjamin Jones Pwllheli
84 14/08/1791 Lowry John Jane Prichard Llettywyn Llanarmon Benjamin Jones Pwllheli
85 15/08/1791 Eleanor John No Name James Nevin Benjamin Jones Pwllheli
86 15/08/1791 Elizabeth Thomas No Name Morgan Crygygerran Molldeyrn Benjamin Jones Pwllheli
87 25/09/1791 Jane John Jane Williams Saethon Bach Llangian Benjamin Jones Pwllheli
88 02/10/1791 Griffith John Elizabeth Roberts Bryncroes Benjamin Jones Pwllheli
89 02/10/1791 Anne Griffith Catharine Jones New Chapel Llangian Benjamin Jones Pwllheli
Entries Per Page
Displaying Page of