Mae manylion nifer o'r milwyr heb eu canfod hyd yma. Os y medrwch helpu i lenwi'r bylchau a fuasech yn cysylltu â mi. Ar ddiwedd y tabl - ID 417 ymlaen, mae enwau milwyr gollwyd nad ydynt wedi'u cofnodi ar unrhuw gofeb ond sydd gyda rhyw gysylltiad a'r ardal.
Diolch yn fawr i Elfed Gruffydd am ei gymorth parod tra'n baratoi'r manylion yma.

The details of many of the soldiers have yet to be found. If you can help to fill the gaps please get in touch. Towards the end of the table - ID 417 onwards, you will find those soldiers who are not shown on any memorial but have some connection with the area.
I am hugely indebted to Elfed Gruffydd for his help in compiling these records.

Key to Table Headings

 • ID - Identification Reference Number of Record
 • ENW - Enw / Name
 • CYF - Cyfenw / Surname
 • RHIF - Rhif / Number
 • REG - Catrawd / Regiment
 • O - Oed / Age
 • MARW - Dyddiad Marw / Date of Death
 • CLADDU - Claddu-Cofeb / Burial-Memorial
 • COFEB - Cofeb Lleol / Local Memorial ~ (B) Paneli Cofeb Gogledd Cymru BANGOR North Wales Memorial Panels
 • PERTHYNAS - Perthynas / Relation
 • H - Hanes / History
ID
ENW
CYF
RHIF
REG
O
MARW
CLADDU
COFEB
PERTHYNAS
H
1 Hugh Davies 18 16/09/1917 Aberdaron (B) gweler Nefyn
2 Ellis Griffith 21330 RWF 14th 18 09/07/1916 Thiepval Memorial Aberdaron Mab Wm/Anne Gth Erw Rhiw(Tanbryn) Highslide JS
3 Joseph Wm Hall Bristol Z/9158 RNVR 20 13/12/1917 St Hywyns Aberdaron Aberdaron Mab Wm Henry Hall West Bromwich
3A Griffith Jones S S Tyneford 03/08/1917 Tŷ Canol Aberdaron Highslide JS
4 John Jones U150817 19 01/08/1917? Aberdaron
5 John P'chard Jones 204003 RWF 9th 26 18/04/1918 Tyne Cot Mem Aberdaron Mab Ellen a'r diweddar Rd Jones, Felin Nant
6 Lewis Jones MM S S Bulgarian 24 20/01/1917 Tower Hill Mem Aberdaron Mab Wm a Mary Jones, Isallt, A'daron Highslide JS
7 Owen John Jones MM S S Cl Macnab 26 04/08/1918 Tower Hill Mem Aberdaron Mab E a J(diw) Jones, Ty Newydd Inn/Bodisa Highslide JS
8 R G Jones 24 1915? Aberdaron Mab Efail Rhos Rhoshirwaen. Marw ar y môr
9 T Jones 19 Aberdaron (B) Safn Pant Uwchmynydd
10 William Jones 53753 RWF 1st 28 08/01/1917 Ancre Beaumont-Hamel Aberdaron (B) Mab Benjamin Jones, Ty Capel, Deunant
11 Vernon Elias Owen 2nd Lieut RWF 9th 22 29/11/1915 Etaples Cem Aberdaron (B) Mab Parch T E Owen person Aberdaron Highslide JS
12 W R Parry 26 11/02/1919 Mynwent Aberdaron Aberdaron Mab Tŷ Fry. Brawd Mr Richard Roberts Highslide JS
13 Alun T Pritchard HG 27/11/1917 22 17/11/1917 Aberdaron Mab Parch a Mrs J T Pritchard, Bryn, Aberdaron Highslide JS
14 John Pritchard 37 06/04/1918 Aberdaron Tŷ Cerrig neu Glanymor A'daron. Marw ar môr
15 Richard Pritchard S S Tyneford 30 03/08/1917 Aberdaron Brynllan A'daron gynt Highslide JS
16 W Roberts 201885 SWB 9th 21 19/04/1918 Lijssenthoek Cemetery Aberdaron Mab John a Anne Roberts, Talcenfoel
17 John Williams 43749 RWF 14th 24 23/03/1918 Cite Bonjean Cem Armentie Aberdaron Mab John Wms, Plas Iol, Rhiw, P'heli Highslide JS
18 Robert P Williams 20 24/10/1918 Aberdaron Mab Owen a Mary Williams, Penybryn Bach Highslide JS
19 David Davies G/2743 Middlesex 23 28/04/1917 Arras Mem Abererch Mab John a Lizzie Davies, of 2, Ship Tce, A'rch
20 Charles Griffiths 34572 ESR 8th 12/10/1917 Poelcapelle Cemetery Abererch (B) Brynawelon Plasgwyn Highslide JS
21 O G Griffiths Abererch Ty'n Twll
22 Griffith Griffiths 67581 Cheshire 15th 19 13/10/1918 Dadizeele Cemetery Abererch Mab Richard a Ann Gths, 24, Old P O Tce, A'erch Highslide JS
23 Evan Jones 203419 RWF 4th 24 13/12/1918 Terlincthun Cem Wimille Abererch Mab Gth a Anne Jones, of 6, Tan y fynwent, A'erch Highslide JS
24 Griffith Jones 16091 RWF 13th 23 10/07/1916 Thiepval Mem Abererch Mab Gth a Ellen Jones, Ffactri, Rhydygwystl Highslide JS
25 Wm Christmas Jones 7339 Manchester 38 12/09/1917 St Sever Cemetery Rouen Abererch (B) Mab Rd a Ellen Jones, of Refail Bach, A'erch
26 David Owen 36267 RWF 2nd 25 05/10/1918 Vis en Artois Mem Abererch (B) Mab Mrs. E. E. Hughes, Brynawelon, Plasgwyn, gwr J E O Highslide JS
27 O Owen ? Abererch gweler Y Ffôr
28 John Owens 10/07/1916 Abererch gweler Y Ffôr
29 Rd Griffith Owen 25046 RWF 17th 19 03/12/1915 Mynwent Abererch Abererch Mab Mr. a Mrs. Richard Owen, Yr Odyn Highslide JS Highslide JS
30 Richard Owen Pierce 265281 RWF 6th 24 28/12/1917 Jerusalen War Cem Abererch Mab Richard a Margaret Pierce, Tanrallt, A'erch Rd Highslide JS Highslide JS
31 Ellis Pierce 60216 RWF 10th 31 16/06/1917 Duisans Cemetery Etrun Abererch Mab Robert Pierce, Pen-y-Bont, A'erch Highslide JS
32 Wm Richard Pritchard 29287 ESR 8th 19 07/08/1918 Sailly-Laurette Cem Abererch Mab Rd a Cath P'ard, Refail Y Ffôr Highslide JS
33 John Rees 24/03/1918 Abererch gweler Y Ffôr
34 Thomas Rees 16093 RWF 13th 26 22/04/1918 Pozieres Memorial Abererch Mab Thomas a Ellen Rees, Henbandy Highslide JS
35 W Rees Abererch (B)
36 Hugh Roberts 25001 RWF 17th 31 31/07/1917 Ypres (Menin Gate) Abererch Mab Wm a Elizabeth Wms, Ynys, A'erch Highslide JS Highslide JS
37 Owen Roberts 25/07/1917 Abererch gweler Y Ffor
38 William Roberts 172178 RFA 28 26/11/1916 Mynwent Penrhos Abererch Anwylfryn ID22 Mynwent Penrhos, Glyddyn Highslide JS
39 R O Thomas 23986 KR 20th 29 30/07/1916 Thiepval Memorial Abererch Mab John a Mary Thomas Eisteddfa Highslide JS Highslide JS
40 William Thomas 2408 RWF 2nd/6th 19/07/1916 Mynwent Llandudno? Abererch Tai Cowper Rhosfawr Angen cadarnhad cywirdeb
41 Griffith Williams 40630 RWF 2nd 26 30/10/1916 Thiepval Memorial Abererch Mab Rbt a Jane Wms, of 8, School Terrace, A'erch Highslide JS
42 Hywel O Williams 02/08/1917 Abererch gweler Y Ffôr
43 Francis Percy Hunt 246 RHA 15/08/1917 Dozinghem Cemetery Boduan Gŵr Jane Hunt, Tan Rallt, Bodfean
44 Emrys Williams 203693 RWF 16th 21 22/04/1918 Bouzincourt Cemetery Boduan Mab William a Catherine Wms, Y Post, Bodfean
45 Wm Davies Williams DM2/163795 RASC 27 25/12/1918 Janval Cem Dieppe Boduan Mab diw Capt Thos a Eliza Wms, Tyddyn y Coed Highslide JS Highslide JS
46 John Henry Hughes 42695 SWB 19 15/10/1918 Arras Memorial Botwnnog (B) Mab Mr a Mrs John Hughes, Bronllwyd Bach Highslide JS
47 Tom R Evans Lt Col 03/10/1918 Bryncroes gweler Llanaelhaearn
48 John Griffith 21020 RWF 9th 22 22/03/1918 Arras Memorial Bryncroes Mab Robert a Ellen Griffiths, Rhent, Bryncroes, Sarn Highslide JS
49 Ellis Griffith 09/07/1916 Bryncroes gweler Aberdaron
50 Evan Griffiths 202830 WR 14th 24 18/09/1918 Gouzeaucourt Cem Bryncroes Mab Henry a Catherine Gths, Penygongl Highslide JS
51 Rbt Owen Griffiths 203697 RWF 13th 21 22/04/1918 Bouzincourt Ridge Bryncroes Mab John a Laura Gths, Pengongl, Llangwnadl Highslide JS Highslide JS
52 John Henry Hughes 15/10/1918 Bryncroes (B) gweler Botwnnog
53 Peter Jones 905764 HMS Victory 19 11/02/1917 Haslar Royal Naval Bryncroes Mab John a Mary E Jones, Ty Canol, Llangwnadl Highslide JS Highslide JS
54 Thomas Jones 15370 RWF 10th 23 03/03/1916 Ypres (Menin Gate) Bryncroes Mab Sidney Williams, Cyllfelin, Ganwyd Bryncroes Highslide JS
55 John Parry 18 07/07/1917 Mynwent Aberdaron Bryncroes Mab Mr a Mrs Henry Parry Highslide JS Highslide JS
56 Frederick Hy Roberts 11/10/1917 Bryncroes (B) gweler Sarn
57 Hugh Roberts 66162 Cheshire 19 31/05/1918 Soissons Memorial Bryncroes Mab David a Ann Rbts, Mur Poeth Highslide JS Highslide JS
58 Robert O Roberts 1084359 Canadian 44th 22/10/1918 Etaples Cemetery Bryncroes Mab Catherine Pozzi, Maen Hir Highslide JS
59 William Daniel Roberts W/2967 RFA 119th 04/06/1916 Longuenesse St. Omer Bryncroes Mab William a Jane Rbts, Yr Efail Bryncroes Highslide JS
60 Thomas O Thomas 02/04/1918 Bryncroes gweler Rhiw
61 John Williams 266146 RWF 1st/6th 23 27/08/1917 Mynwent Aberdaron Bryncroes Mab Rowland a Janet Wms, Gorlan, Bryncroes Highslide JS Highslide JS
62 John Griffith Capel Uchaf Minffordd
63 William Jones 61016 RWF 16th 25 18/09/1918 Gouzeaucourt Cem Capel Uchaf Mab Eliza Jones, Bryn, Rhydyclafdy, gŵr Kate
64 Robert Owen 203715 RWF 24th 20 28/06/1918 Cinq Rues Hazebrouck Capel Uchaf Mab Evan Owen, Tai Lon, Clynnog
65 Thomas Ph Roberts Capel Uchaf Tyn y Weirglodd
66 E Salisbury 09/04/1918 Ceidio (B) gweler Dinas
67 H Salisbury 05/06/1920 Ceidio (B) gweler Dinas
68 T Salisbury 06/10/1918 Ceidio (B) gweler Dinas
69 D Ethelston Davies Lieutenant RWF 10th 23 18/06/1917 Chwilog Mab Parch. J a E A Davies, Rheithordy Llanelltyd Highslide JS
70 John Davies 28947 RWF 19th 21 20/05/1918 Bagneux Cem Gezaincourt Chwilog Mab John a Sarah Williams, Ty Engan
71 R O Evans K/39559 HMS Victory 19 10/02/1917 Mynwent Chwilog Chwilog Mab Evan Evans, 3, Talybont Tce, Chwilog
72 W D Evans Lieutenant Canadian 22 11/06/1918 Mynwent Llangybi Chwilog Mab Wm a S Evans, Maes Gwyn, Chwilog Highslide JS Highslide JS
73 Rd David Griffith MM S S N Wales 17 24/10/1916 Tower Hill Memorial Chwilog Mab John a Jane Gth, Aeldrem, Tregarn, Llangybi
74 T Hughes Chwilog
75 Evan Jones 266216 RWF 1/6th 21 28/03/1918 Mynwent Chwilog Chwilog
76 R W Jones Chwilog
77 Thomas John Jones 829730 Canadian 27 12/04/1917 Neuville-St Vaast Chwilog Mab John a Jane Jones, Tairefail, Chwilog
78 Wm Cadwalader Jones MM S S Canganian 30 17/11/1916 Tower Hill Memorial Chwilog Mab E. a'r diweddar Rbt Jones; gŵr E M, Llwyn Onn Highslide JS
79 J P Morgan MM Guildhall 55 25/06/1917 Tower Hill Memorial Chwilog Gŵr diweddar Mary Morgan, Bodlondeb, Chwilog Highslide JS
80 A T Pritchard U2612/1917 HG 27/11/1917 17/11/1917 Chwilog gweler Aberdaron
81 Owen John Pritchard 2293 WG 1st 34 05/07/1917 Canada Farm Cemetery Chwilog Highslide JS
82 Rhys M Pritchard 37971 RWF 16th 25 29/08/1916 Delville W Cem Longueval Chwilog Mab Mr. R. T. Prichard, Leeds House, Chwilog Highslide JS
83 Robert Owen Pritchard Lieutenant HG12/11/1918 27 05/11/1918 Mynwent Capel Helyg Chwilog Mab diweddar Wm a Mrs Pritchard Highslide JS
84 Robert Thomas Lieutenant HMS Kelvin 38 07/07/1917 Mynwent Capel Helyg Chwilog Mab Capt. a Mrs. Thos; gŵr Cath. Gorsanedd, Llangybi Highslide JS
85 Hugh Williams 651875 RFA 19 20/11/1918 Mynwent Chwilog Chwilog Mab Hugh a Jane Wms, Talybont, Chwilog
86 H J Williams Chwilog
87 T P Williams Chwilog
88 A Davies Clynnog (B)
89 Samuel Arthur Dicks 17/08/1916 Clynnog (B) gweler Sarn
90 J Griffith ? Clynnog (B) gweler Capel Uchaf
91 William Hughes A/20859 CI 16th 26 13/06/1916 Bedford House Cem Clynnog (B) Mab Mrs. Elizabeth Ellis, Cefn Clynnog, Llanwnda Highslide JS
92 W Jones 18/09/1918 Clynnog (B) gweler Capel Uchaf
93 Griffith Owen 203627 SF 16th 25 22/04/1918 Bouzincourt Ridge Cem Clynnog (B) Mab Catherine Owen, Llain Uchaf, Gyrngoch
94 R Owen 28/06/1918 Clynnog (B) gweler Capel Uchaf
95 Richard Roberts 256481 06/11/1917 Clynnog (B) Ganwyd Pontllyfni
96 T P Roberts ? Clynnog (B) gweler Capel Uchaf
97 Ellis Griffith 54552 RWF 2nd 24 10/04/1918 Mynwent Dinas Dinas Mab Thomas a Jane Griffith, Llys Hyfryd, Llaniestyn Highslide JS Highslide JS
98 Robert Griffiths 20817 RWF 14th 25 10/07/1916 Thiepval Memorial Dinas Mab Griffith a Mary Griffith Plas Isaf Llwyndyrus
99 Thomas Hughes 28414 RWKR 23 04/08/1917 Lijssenthoek Cemetery Dinas Mab Jane Hughes, Hendy, Llaniestyn Highslide JS
100 Wm Henry Jones 31181 SWB 12th 19 22/11/1917 Cambrai Mem Louveral Dinas Mab Wm a Laura Jones, Mochras, Uchaf, Bodvean Highslide JS
101 William Jones 242614 RWF 1/7th 41 28/09/1918 Cairo War Memorial Dinas Bryn
102 Evan Owen R/1774 RNVR 19 13/01/1918 Mont Huon Le Treport Dinas Mab Thomas a Anne Owen, Tanffynon, Dinas Highslide JS
103 Henry Owen 20109 RWF 14th 27 15/11/1916 Mynwent Dinas Dinas Mab Richard a Mary Owen, of Penrallt Goch Highslide JS
104 John R Roberts 026568 AOC 58th 39 20/07/1918 Salonika Lembet Rd Cem Dinas Mab Rbt/Laura Rbts, Penygroes(Tangraig Bach) Highslide JS
105 Edward Salisbury 46509 MGC 09/04/1918 Loos Memorial Dinas Mab Thomas a Mary Salisbury
106 Herbert Salisbury 17129 RWF 13th 29 05/06/1920 Mynwent Tudweiliog Dinas Mab Thos a Mary Salisbury, Dyserth. Ganwyd Boduan Highslide JS
107 Thomas Salisbury 266529 RWF 14th 06/10/1918 Prospect Hill Cy Gouy Dinas Mab Thomas a Mary Salisbury
108 Evan Williams 21323 RWF 14th 19 06/07/1916 Thiepval Memorial Dinas Mab Mrs Elizabeth Williams Bragdy Dinas Highslide JS Highslide JS
109 John Williams 31116 SWB 2nd 20/10/1918 Terlincthun Cem Wimille Dinas Mab Owen a Catherine Wms, Tanyfoel, Rhydyclafdy
110 Robert Williams RWF Dinas Penbodlas Garn Fadryn
111 Robert Williams RWF Dinas Llanfihangel
112 Robert Hughes U251114 RWF 7th 23 Edern Tai Isaf
113 Thos Griffith Jones MM S S Canganian 21 17/11/1916 Tower Hill Memorial Edern Mab Henry a Marg Jones, Fferm Groesffordd Highslide JS
114 John Owen 18 28/01/1918 Edern Mab Mr a Mrs William Owen; nai Mrs Jones Vigilant Highslide JS Highslide JS
115 John Parry MM S S Edernian 35 20/08/1917 Tower Hill Memorial Edern Mab John a Ellen Parry; gŵr Anne J Parry (Rhos) Highslide JS Highslide JS
116 Arthur Wilson Roberts 1354 Australian 31 09/08/1916 Villers Bretonneux Edern Mab L. Wilson Roberts a Margaret Ellen, Nythfa, Highslide JS Highslide JS
117 Evan Roberts 203570 RWF Depot 21 12/08/1919 Mynwent Edern Edern Mab Mr. Owen Roberts, Cartrefle Edern Highslide JS Highslide JS
118 Griffith Roberts 117506 Canadians 29 14/08/1916 Wimereux Cemetery Edern Mab Edward a Laura Roberts, Llainhir Highslide JS
119 Hugh Jones Roberts 61017 RWF 19th 36 23/11/1917 Cambrai Mem Louveral Edern Mab Rbt a Jane Rbts, Felin-Bach, Llanys'dwy, gŵr Mary
120 Richard Roberts 91837 RWF 24th 19 03/12/1918 Longuenesse St. Omer Edern Mab Robert a Mary Roberts, Bryniau Highslide JS
121 William Roberts MM S S Edernian 19 20/08/1917 Tower Hill Memorial Edern Mab Henry a Judith Roberts (Lon Llan) Highslide JS
122 Morris Williams 30 20/10/1918? Edern Mab Mr a Mrs Evan Williams Cil Llidiart Highslide JS
123 Richard Williams MM S S N Wales 32 24/10/1916 Tower Hill Memorial Edern Mab Humphrey a Catherine Wms.Presumed Drowned Highslide JS
124 Richard Williams 203819 RWF Depot 28 27/03/1918 Mynwent Capel Edern Edern Mab Mrs. Catherine Williams, Tyrardd Highslide JS Highslide JS
125 Richard Evans 55396 RWF 15th 20 28/07/1917 Bard Cottage Cemetery Llanaelhaearn Mab John a Anne Evans, Voelas Terrace, Ll'haiarn Highslide JS
126 Thos Richard Evans Lt Col RWF 03/10/1918 Bellicourt British Cemetry Llanaelhaearn Mab Hugh a Mary Evans, Galltraeth, Ll'haearn gynt Highslide JS
127 Thos Bowen Hughes 65197 WR 2nd 24/06/1918 Terlincthun Cem Wimille Llanaelhaearn
128 T E Jones Llanaelhaearn (B)
129 Thomas Roberts 3001 W Guards 29 15/07/1917 Canada Farm Cemetery Llanaelhaearn Mab Hugh Roberts, Penllechog Mill, Ll'haiarn Highslide JS
130 Edward John Turner 203323 RWF 7th 23 12/11/1917 Beersheba War Cem Llanaelhaearn Next of Kin Mrs E Thomas Gorffwysfa Bodvean Highslide JS
131 D E Davies 18/06/1917 Llanarmon (B) gweler Chwilog
132 J Davies 20/05/1918 Llanarmon (B) gweler Chwilog
133 R O Evans 10/02/1917 Llanarmon (B) gweler Chwilog
134 E Jones 28/03/1918 Llanarmon (B) gweler Chwilog
135 G Jones Llanarmon (B)
136 J P Morgan 25/06/1917 Llanarmon (B) gweler Chwilog
137 R M Prichard 29/08/1916 Llanarmon (B) gweler Chwilog
138 H Williams 20/11/1918 Llanarmon (B) gweler Chwilog
139 Gerald E C Clayton 2nd Lieu RM 35 02/09/1915 Mynwent Llanbedrog Llanbedrog Mab R C a C A C Clayton; gŵr Ione C Eatherley, Essex Highslide JS
140 Evan Evans Capten RTS Llanbedrog Gŵr Elizabeth Evans
141 Edward Freeman 03/03/1916 Llanbedrog gweler Rhydyclafdy
142 Wm Henry Heighway 44270 RWF 10th 34 26/09/1917 Tyne Cot Memorial Llanbedrog Mab Wm a Eliza Heighway, School House, Ll'bedrog
143 Hugh Hughes Jones Hood Bat Llanbedrog Mab Thomas a Catherine Jones, Gors
144 Griffith Jones 201212 RWF 5th/6th 32 09/11/1918 Alexandria Hadra Memorial Llanbedrog Mab John a Laura Jones, Brongadair, Mynytho
145 John Owen Jones RN 21 28/11/1918? Mynwent Newydd Llanbedrog Llanbedrog Marw Ysbyty Llynges
146 Robert Jones VR/4654 RNCVR AB 16/02/1918 Halifax Mount Olivet Cem Llanbedrog Mab Mr a Mrs Henry Jones Bryngoleu Highslide JS
147 Thos John Jones Capten RFA 122nd 28 22/04/1918 Lijssenthoek Cemetery Llanbedrog Mab diweddar Parch. Evan Jones, Llanbedrog Highslide JS
148 James Lloyd 24751 RWF 16th 31 14/11/1916 Mendinghem Cemetery Llanbedrog Mab Mary Griffiths, Rhiw Senaar, Llanbedrog Highslide JS
149 D H George Manley Capten RWF 1st/6th 22 06/11/1917 Beersheba Cemetery Llanbedrog Unig fab Parch H. J. a Mrs. A. M Jones Manley, Rectory Highslide JS
150 William John Morris 87969 KLR 13th 22/03/1918 Arras Memorial Llanbedrog Mab Mr a Mrs Robert Morris Ty Capel Highslide JS
151 Llewelyn Thos Owen S S Canganian 22 17/11/1916 Tower Hill Memorial Llanbedrog Mab Mary Owen Brynmor Highslide JS
152 Geo Samuel Palmer 347421 LC 18 22/05/1918 Mynwent Llanbedrog Llanbedrog Mab George a Elizabeth Palmer, Craven Arms, Salop Highslide JS
153 James Sanders 41906 YR 10th 36 19/02/1917 Bethune Cemetery Llanbedrog Mab Rbt P. a Hannah Sanders, Lancs.; gŵr Emma Oxford Highslide JS
154 David Rbts Twist 216495 RAF 66th 20 04/10/1918 Taranto Town Cem Llanbedrog Mab Mrs. Ellen Twist, Parson's Green, Llundain
155 David Williams MMS Llanbedrog Dim gwybodaeth hyd yma
156 Humph T Parry Coleman Sub Lieu RNR 23 18/10/1918 Portsmouth Naval Mem Llanengan (B) Mab Mr/Mrs Coleman Ogwen Ho (Bay View Tce) Highslide JS
157 Griffith Davies 64841 WR 9th 30 28/09/1918 Niederzwehren Cem Kassel Llanengan Mab Wm Gth a Catherine Davies, Glandulyn, Abersoch
158 John Davies 10000 NF 9th 35 25/09/1918 Anzac Cem Saillu Sur La Lys Llanengan Mab William Davies, Glandulyn, Abersoch, gŵr Mary A Highslide JS
159 John Evans 203589 RWF 1st/6th 20 06/11/1917 Beersheba Cemetery Llanengan Mab Marg. a'r diweddar Hugh Evans, Ysgubor Wen, A'soch Highslide JS
160 Thos Penry Griffith 131143/45011 MGC 38th/SLR 19 13/09/1918 Viz en Artois Memorial Llanengan Mab Mrs. E. J. Roberts, St. Tudwald's Terrace, Abersoch
161 Hugh Hughes 1604 RWF 1st/6th 22 08/07/1916 Alexandria Hadra Mem Llanengan Mab Griffith a Mary Hughes, Bryn Eryr, Cilan, Abersoch
162 John Jones Llanengan
163 John Lewis Jones 43590 RWF 17th 21 12/11/1917 Cite Bonjean Cem Armenti Llanengan Mab William a Sydney Jones, Brynteg, Ll'llyfni
164 William Jones 43653 RWF 17th 38 04/10/1918 Vis en Artois Mem Llanengan Brawd Evan Jones Castell Cilan Highslide JS
165 Thos Evan Parry 35042 Cheshire 3rd 24 31/03/1916 Mynwent Bwlch Llanengan (B) Mab Griffith a Sophie Parry Tan yr Allt Highslide JS
166 T R Parry Llanengan 'Roffice
167 Hugh John Powell 15378 RWF 8th 26/01/1917 Amara War Cem Llanengan Rhiwlas
168 Lewis Rhys Pugh 139291 RGA 117th 24 20/09/1917 Menin Road South Cem Llanengan Mab William a M. Pugh, Pen y Bryn, Abersoch Highslide JS
169 David Evan Roberts 43783/40750/415 RWF/SWB 23 11/04/1918 Outtersteene Bailleul Llanengan Mab David a Laura Roberts, Minffordd, Ll'engan
170 John Roberts 60971 RWF 17th 04/11/1918 Englefontaine Cem Llanengan Parc
171 Lewis John Roberts 54579 RWF 13th 28 10/03/1918 Cite Bonjean Cem Llanengan Mab Humphrey a Mary E Rbts Meirion View Marchroes Highslide JS
172 Wm Henry Williams 15377 RWF 10th 22 18/02/1916 Lijssenthoek Cemetery Llanengan Mab William a Laura Williams, Penlon, Abersoch Highslide JS Highslide JS
173 Thomas Oliver Thomas 2nd Lieu RWF 17th 22 11/07/1916 Thiepval Cemetery Llanfaelrhys (B) Mab Parch. D. P. a Mrs. Thomas, Rheithordy, Ll,beris Highslide JS
174 William G Ellis 97982 RGA 202nd 26 17/05/1917 Douchy Les Ayette Cem Llanfihangel B (B) Mab Mrs Jane Ellis, Llidiart y Dwr Nanhoron Highslide JS
175 Edward Freeman 03/03/1916 Llanfihangel B (B) gweler Rhydyclafdy
176 R T Griffith ? Llanfihangel B (B) gweler Llannor ?
177 D Jones 20/09/1917 Llanfihangel B (B) gweler Rhydyclafdy?
178 W Jones Llanfihangel B (B)
179 Robert Sennar 11020 RWF 1st 24 21/10/1914 Ypres (Menin Gate) Llanfihangel B (B) Mab Geo Sennar, Ffatri Nanhoron, R'clafdy Highslide JS
180 John Morris Williams 31116 SWB 19 20/10/1918 Terlincthun Cem Wimille Llanfihangel B (B) Mab Owen a Catherine Wms, Tanyfoel, R'clafdy
181 E Griffith Llangian (B)
182 John Griffith 51817 RGA 26th 32 02/03/1915 Mynwent Llangian Llangian (B) Mab Richard a Ann Griffith, Alma, Mynytho Highslide JS
183 Harry Griffiths 2890 King's L'pool 22 04/06/1916 Wailly Orchard Cemetery Llangian (B) Mab William a Ann Griffiths, Isfryn Mynytho Highslide JS Highslide JS
184 C Jones Llangian (B)
185 Evan Griffith Jones 11209 RWF 2nd 21 22/02/1917 Thiepval Cemetery Llangian (B) Mab Mr a Mrs J Morris Jones Tynyffynon Highslide JS
186 Edward Davies Jones 203755 RWF 4th 34 15/08/1917 Mynwent Llangian Llangian (B) Gŵr Catherine D Jones Highslide JS
187 G Jones Llangian (B)
188 Hugh Jones 1559 RWF 1/6th 21 15/10/1915 East Mudros Cem Llangian (B) Mab Richard Jones, Plas Bont, Llangian Highslide JS
189 R G Jones Llangian (B)
190 Richard Hugh Morris 64012/22594 MGC/SL 23 20/05/1917 Etaples Cemetery Llangian (B) Mab Wm a Dorothy Morris, Gorphwysfa, Mynytho Highslide JS
191 Robert Jones 43648 RWF 17th 25 10/05/1918 Bouzincourt Ridge Cem Llangian (B) Mab diweddar Mr. a Mrs. H Jones, Tangraigwen, Mynytho Highslide JS
192 John Griffith Owen 203337 RWF 9th 23 20/10/2018 Glageon Cemetery Llangian (B) Mab Mrs. Catherine Owen
193 William Roberts R/1877 RNVR 19 27/01/1918 Mont Huon Cem Le Treport Llangian (B) Mab Robert a Jane Roberts, Coedyfron, Mynytho
194 Morris Williams 15367 RWF 10th 16/08/1916 Llangian (B) Highslide JS Highslide JS
195 Griffith Griffiths 61134 RWF 14th 21 22/04/1918 Pozieres Memorial Llangwnadl (B) Ganwyd Rhoshirwaen. Mab Ellis ac Ann Gths Trefgraig Bach Highslide JS
196 Rd David Griffith 24/10/1916 Llangybi (B) gweler Chwilog
197 M Hughes Llangybi (B)
198 Wm Cadwalader Jones 17/11/1916 Llangybi (B) gweler Chwilog
199 R O Pritchard 05/11/1918 Llangybi (B) gweler Chwilog
200 Griffith Roberts MM S S Saint Ronald 30 19/09/1917 Tower Hill Memorial Llangybi (B) Mab Catherine a'r diweddar Rd Rbts, Pantymoeliad, Highslide JS
201 G Evans Canadians Llannor
202 R T Griffiths Llannor (B)
203 Griffith Jones 202773 RWF 6th 35 06/11/1917 Beersheba War Cem Llannor Mab Wm a Mary Jones, Llannor; gŵr Mary Elizabeth Highslide JS
204 Owen Jones 316032 RWF 24th 27/12/1917 Jerusalem Cem Llannor Mab Mr a Mrs Griffith Jones Highslide JS
205 Rbt Henry Jones 106380 RGA 233rd 21 20/09/1917 Lijssenthoek Cemetery Llannor Mab Richard a Ellen Jones, Ty Capel, Llannor Highslide JS
206 Vaughan E Jones Capten RWF 2nd 29 26/10/1914 Ration Fm Cem La Chappelle Llannor Mab Maj. Gen. Hugh Jones Vaughan, Plas Llwydyn Highslide JS
207 Vaughan Jones Major HTC Rif Bg 34 20/11/1918 Maala Cemetery Llannor Mab Maj. Gen. Hugh Jones Vaughan, Plas Llwydyn
208 Evan Roberts 20/11/1917 Llannor gweler Rhydyclafdy
209 Gwilym Roberts Canadians 08/08/1918 Llannor gweler Rhydyclafdy
210 Lewis Thomas RWF 16/06/1917 Llannor gweler Rhydyclafdy
211 W Benjamin Thomas SWB 2nd 26/02/1917 Llannor gweler Rhydyclafdy
212 Richard Williams 21462 RWF 14th 10/07/1916 Thiepval Memorial Llannor Mab Mr a Mrs Williams, Isallt Efailnewydd Highslide JS
213 Robert Jones 3030578 Canadians 32 30/09/1918 Cantimpre Cem Sailly Llithfaen Mab Richard a Mary Jones, Alpha Terrace Highslide JS
214 Wm Richard Jones 81465 DLI 18 26/04/1918 Pozieres Memorial Llithfaen Mab Richard a Eliza Jane Jones, Cae Newydd, Llithfaen
215 Evan Hugh Owen 5392 DLI 6th 23 09/09/1918 St Erme Communal Cem Llithfaen Brawd Mary A Rbts 4 Moriah Tce Llithfaen
216 David Roberts 118643 RAF 31/10/1918 Busigny Cemetery Llithfaen Gŵr Mrs. Mary Ann Roberts, 4, Moriah Terr, Llithfaen Highslide JS
217 D Roberts 25/11/1917 Llithfaen (B) Mab Mr a Mrs Wm Roberts Tynlon Highslide JS
218 H J Roberts Llithfaen
219 Wm Owen Williams 36645/42746 KOYLI 23 26/04/1918 Tyne Cot Memorial Llithfaen Mab Gwen Williams, 6, Moriah Terrace, Llithfaen
220 Morris Hughes 203968 RWF 4th 31 31/03/1917 Mynwent Morfa Nefyn M Nefyn Mab Robert a Mary Hughes. Buarth Morfa Nevin
221 James Jones MM S S Broomhill 43 10/05/1917 Tower Hill Memorial M Nefyn Mab Rbt a Ellen Jones; gŵr Ellen Jones (Bodfan), Highslide JS
222 John Jones T4/216817 RASC 36 17/10/1916 Mynwent Morfa Nefyn M Nefyn Mab Robert a Sydney Jones (Penybryn)
223 Edward Jas Owen 26184 RWF 10th 21 20/07/1916 Thiepval Memorial M Nefyn Wŷr Mrs. Ellen James, Noddwyn, Morfa Nevin Highslide JS Highslide JS
224 Evan H Owen 37 M Nefyn Mab Elizabeth a Rhys Owen Morfa Nefyn
225 Evan Morgan Owen 20901 RWF 14th 20 10/04/1916 Bethune Town Cem M Nefyn Mab Wm/Margaret Morgan Owen(Glanaber) Highslide JS Highslide JS
226 Griffith Owen MM HMT N Wales 45 24/10/1916 Tower Hill Memorial M Nefyn Mab diweddar Capt. Henry/Cath Owen, gŵr Jane (Erw Goch) Highslide JS
227 Hugh David Owen MM S S Canganian 23 17/11/1916 Tower Hill Memorial M Nefyn Mab Gth a Margaret Owen (Isfryn)
228 James Owen Master Beacon Light 44 19/02/1918 Tower Hill Memorial M Nefyn Mab Jane a'r diweddar James Owen (Oakfield)
229 William James Owen MM Beacon Light 40 19/02/1918 Tower Hill Memorial M Nefyn Mab Jane a'r diweddar James Owen, gŵr Grace(Oakfield)
230 William Owen 46864 SWB 1st 19 18/04/1918 Loos Memorial M Nefyn Mab Owen a Ann Owens, Dyffryn, Morfa Nevin
231 Hugh Thomas MM S S Canganian 19 17/11/1916 Tower Hill Memorial M Nefyn Mab Jane a'r diweddar Wm Thomas, Sea View
232 Robert Thomas 27/11/1917 M Nefyn gweler Nefyn
233 William Thomas MM S S Canganian 50 17/11/1916 Tower Hill Memorial M Nefyn Mab diweddar Hugh a Ellen Thos; gŵr Jane (Sea View)
234 Evan Williams 37608 RWF 10th 18/08/1916 Thiepval Memorial M Nefyn Highslide JS
235 Griffith Williams 3273 RWF 1st/6th 18 06/11/1915 Helles Memorial M Nefyn Mab William a Mary Williams, Glanfadryn Highslide JS Highslide JS
236 John A Williams 266181 RWF 1st/6th 38 06/11/1917 Beersheba Cemetery M Nefyn Mab John a Jane Wms; gŵr Mary J Wms, The Tower, (Glanogwen) Highslide JS
237 William Williams MM S S N Wales 26 24/10/1916 Tower Hill Memorial M Nefyn Mab William Wms a'r diweddar Mary, Glan Morfa Highslide JS
238 Hugh Davies MM MV Arabis 18 16/09/1917 Tower Hill Memorial Nefyn Mab Evan a'r diweddar J Davies Glanrhyd Rhos'waen Highslide JS
239 Thos Griffith Davies MM S S Exford 30 14/07/1917 Tower Hill Memorial Nefyn Mab Jane (nee Jones) a'r diw. Rbt Davies, Vron Cot, Nevin Highslide JS
240 Humphrey Griffith MM S S Llandudno 37 01/08/1917 Tower Hill Memorial Nefyn Mab Ann a'r diweddar Wm Gth; gŵr Catherine (nee Thos) Highslide JS
241 Richard Griffith MM Semantha 37 14/10/1917 Tower Hill Memorial Nefyn Mab Wm a Eliza Griffith, Groesffordd, Edeyrn; gŵr Mary
242 William Griffith MM S S Edernian 51 20/08/1917 Tower Hill Memorial Nefyn Mab diweddar Hugh a Alice Gth; gŵr Ann Gth (nee Thos) Highslide JS
243 William Griffiths 1606 RWF 1st/6th 24/02/1915 Mynwent Morfa Nefyn Nefyn Ty Newydd
244 Griffith Hughes Nefyn Cefn y Maes
245 Hugh Griffith Hughes MM S S Edernian 17 20/08/1917 Tower Hill Memorial Nefyn Mab Seth a Eliza Hughes, Bryn Glas, Nevin Highslide JS
246 M Hughes 31/03/1917 Nefyn (B) gweler Morfa Nefyn?
247 Richard Hughes MM S S N Wales 35 24/10/1916 Tower Hill Memorial Nefyn Gŵr Margt Hughes (nee Davies), Craigle, Palace St, Nevin
248 Evan Jones Master 59 23/05/1917 Nefyn Gŵr Ellen Jones
249 Evan Wms Jones 35540/40751 MGC/RWF 30 14/04/1918 Loos Memorial Nefyn Mab William a Ellen J. Jones, Old Post Office, Nevin Highslide JS
250 John Olsen Jones 3274 RWF 47th 12/11/1918 Mynwent Morfa Nefyn Nefyn Gŵr Mary Jones
251 James Jones 10/05/1917 Nefyn (B) gweler Morfa Nefyn
252 John Jones 17/10/1916 Nefyn (B) gweler Morfa Nefyn
253 Robert Jones MM S S Broomhill 37 10/05/1917 Melcombe Regis Cem Nefyn Mab Rbt a Ellen Jones; gŵr M E J (nee Wms), Well St Nevin Highslide JS
254 Robert Wm Jones MM S S N Wales 31 24/10/1916 Tower Hill Memorial Nefyn Mab Daniel Jones; gŵr diweddar Kate Ganwyd Nevin
255 S Jones Nefyn (B)
256 Thomas Jones 266595 30 01/10/1917 Le Grand Hasard Morbecque Nefyn Mab David a Ellen Jones, Caeberllan, Nevin Highslide JS
257 Edwin Lloyd MM S S Cymrian 17 25/08/1917 Tower Hill Memorial Nefyn Mab Jane a'r dierddar John Lloyd, Tair Lon, Nevin Highslide JS
258 John Nevin McCurdy 27329 Royal Eng 51 10/08/1918 St Marie Cem Le Havre Nefyn (B) Gŵr L. McCurdy, Cairn Nevis, Morfa Nevin Highslide JS
259 Evan Hugh Owen 09/09/1918 Nefyn gweler Llithfaen
260 E J Owen Nefyn (B)
261 Evan M Owen 10/04/1916 Nefyn gweler Morfa Nefyn
262 George Owen 3264 RWF 1st/6th 23 03/09/1915 Helles Memorial Nefyn Mab W. a M. Owen, Ffordd Groes, Harlech; gŵr Mary
263 Griffith Owen 51753/13352 LR/RWK 10/08/1917 Nefyn (B) Ganwyd Nefyn
264 H D Owen Nefyn (B)
265 James Owen 19/02/1918 Nefyn gweler Morfa Nefyn
266 William J Owen 19/02/1918 Nefyn gweler Morfa Nefyn
267 William James Owen MM S S Beacon Light 40 19/02/1918 Tower Hill Memorial Nefyn (B) Mab diweddar Jas a Jane Owen; gŵr Grace A, Ll'dwrog
268 Evan Roberts 5348 RWF 1st 39 16/05/1915 Le Touret Richebourg-L'Avoue Nefyn Mab Richard a'r diweddar Elizabeth Rbts Mynydd Nefyn Highslide JS
269 Evan Owen Roberts 40327 RWF 1st 24 03/09/1916 Thiepval Memorial Nefyn Mab Rbt a Marg't Rbts, Tyddyn Ffynnon, Mynydd Nevin Highslide JS
270 John T Roberts 28/03/1917 Nefyn gweler Pistyll
271 Richard Roberts 25643 LF 15th Bat 32 10/07/1917 Coxyde Cemetery Nefyn Gŵr Margt Roberts, Tanymaes, Nevin Highslide JS
272 William Roberts MM S S Cymrian 15 25/08/1917 Tower Hill Memorial Nefyn Mab John J a Catherine Rbts (nee Jones), Cae Rhyg Nevin Highslide JS
273 Henry R Thomas MM S S Lorle 19 11/06/1918 Tower Hill Memorial Nefyn Mab Richard a Maggie Thomas, Gwylfa, High St., Nevin,
274 John Gth Thomas 203778 RWF 17th 29/10/1918 Awoingt Cemetery Nefyn Mab Mrs. E. Thomas, 3, Vron Terrace, Nevin Highslide JS
275 Robert Thomas MM S S Camellia 48 27/11/1917 Tower Hill Memorial Nefyn Mab y diweddar Wm a Gwen Rees Thos. Bwlch Glas M Nefyn
276 W Thomas 17/11/1916 Nefyn (B) gweler Morfa Nefyn?
277 Wm Griffiths Thomas 74213/40837 SF 10th/RWF 21 07/11/1918 Mynwent Newydd Nefyn Nefyn Mab Richard a Margaret Thos, Gwylfa, High St., Nevin.
278 Evan Hughes Williams RNR HMS Hampshire 30 05/06/1916 Portsmouth Naval Mem Nefyn Mab William a Mary Williams, Ty Canol, High St., Nevin Highslide JS
279 Owen Griffith Williams 53671 RWF 1st 25/02/1917 Euston Road Cemetery Nefyn (B) Byw yn Nefyn
280 I Williams Nefyn (B)
281 J A Williams 06/11/1917 Nefyn gweler Morfa Nefyn
282 John G Williams 30 18/10/1918 Nefyn
283 W Williams 24/10/1916 Nefyn (B) gweler Morfa Nefyn?
284 Richard Jones 16/10/1918 Penlan
285 Glyn Roberts 15371 RWF 10th 23 03/03/1916 Ypres (Menin Gate) Penllech (B) Mab Mrs Roberts Plasymhenllech Highslide JS Highslide JS
286 Morris Roberts 49237 RWF 8th 21 25/09/1918 Baghdad North Gate Cem Penllech (B) Mab Edward a Catherine Roberts, Ty Mawr Penllech Highslide JS
287 Rowland Buckley 74048 SF 10th 19 19/08/1918 Daours Cemetery Pistyll Highslide JS
288 Henry Jones Hughes F/2733 Middlesex 23 28/04/1917 Arras Memorial Pistyll Mab Hugh a Ann Hughes, Frondeg, Pistyll
289 Hugh Hughes Pistyll
290 Thos Howell Jones 26030 RWF 17th 06/03/1916 Le Touret Richebourg-L'Avoue Pistyll Rhieni - Bryn Awel, Tal y Bont, Talycafn Highslide JS Highslide JS
291 John T Roberts 4/8724 Training Res 19 28/03/1917 Mynwent Newydd Nefyn Pistyll Mab David a Janet Roberts, Ddor Ddu, Nevin Highslide JS
292 Evan John Williams 13353 RWK 7th Bat 20 29/11/1916 Courcelette British Cem Pistyll Nai Mary Hughes, Ty Newydd, Tynrhos, Pistyll
293 John Richard Anthony Capten RWF 1st/6th 25/05/1917 Mendinghem Cemetery Pwllheli Mab diweddar Wm. Anthony, The Lodge, Pwllheli Highslide JS Highslide JS
294 Wm Robert Anthony 39969 RWF 14th 01/02/1917 Mendinghem Cemetery Pwllheli Mab diweddar Wm. Anthony, The Lodge, Pwllheli Highslide JS Highslide JS
295 John Ivor Baxter 23685 MGC 28 12/04/1920 Mynwent Denio Pwllheli Mab Robert a Lizzie Baxter, 2, Marine Terr, Portmadoc
296 Thomas Beattie W/3098 21 08/05/1915 Mynwent Denio Pwllheli Mab Arthur a Margaret Beattie, Merthyr Tydvil Highslide JS
297 John Carrol 15383 RWF 10th 20/07/1916 Thiepval Cemetery Pwllheli Highslide JS
298 Humph Parry Coleman Sub Lieu RNR 18/10/1918 Portsmouth Naval Mem Pwllheli gweler Llanengan
299 Thomas Davies MM S S Etal Manor 45 19/09/1917 Tower Hill Memorial Pwllheli (B) Mab Thos a'r ddiweddar Mary; gŵr Wini. (nee Rbts) Highslide JS
300 Thomas Davies RWF MV Arabis 18 16/09/1917 Pwllheli Mab Evan a'r diweddar J Davies Glanrhyd Rhos'waen
301 William G Davies Suffolk? 30 20/01/1919? Pwllheli Mab Mr E Davies - Marw Anwydwst Highslide JS
302 George O B Dinwoodie 24739 RSF 2nd 28 23/04/1917 Arras Memorial Pwllheli Mab John a Eliza. Dinwoodie, Ayrshire; gŵr Laura Highslide JS
303 Evan Griffith Dorkins 34991 WR 10th 21 28/07/1916 Plymouth W'tern Mill Cem Pwllheli Mab Gth a Mary E. Dorkins, Ffordd Abererch Highslide JS
304 William Douglas 48602 MGC 27 27/04/1919 Mynwent Denio Pwllheli Mab Edward aElizabeth Douglas, Swydd. Armagh
305 John Parry Evans 234318 Canadian 38 24/04/1917 Bruay Cemetery Pwllheli Mab diweddar Evan a S. Evans, 29, New St., Pwllheli Highslide JS
306 Margaret Mary Evans Nurse 37 20/07/1918 Mynwent Denio Pwllheli Merch Mr Robert a Kate Evans, Sandilands Highslide JS
307 William Hugh Evans MM S S Vendee 34 08/07/1917 Tower Hill Memorial Pwllheli Mab J a E Evans; gŵr Ellen Evans (nee Jones), Sir Fôn Highslide JS Highslide JS
308 Peter Grant 1457 WR 1/6th 20 25/11/1915 Loos Memorial Pwllheli Mab Gregor a Sarah Jane Grant, Llanidloes
309 William Green 265259 RWF 1st/9th 23 28/12/1917 Jerusalem Cem Pwllheli Mab Thos a Esther Green, Shop Ffrwythau Stryd Fawr Highslide JS Highslide JS
310 John Griffiths 488/500740 RWF 6th/LC 31 18/02/1919 Mynwent Denio Pwllheli Mab Mrs. Catherine Jones, North St., Pwllheli
311 Richard John Griffith 16/03/1918 Pwllheli
312 David John Hughes MM S S Canganian 15 17/11/1916 Tower Hill Memorial Pwllheli Mab John a Ellen Hughes, Pendalar, Pwllheli Highslide JS
313 Edward Hughes 3249 RWF 1st/6th 33 14/08/1915 Helles Memorial Pwllheli Mab Hugh Hughes, 1, Upper Terrace, Lleyn St., gŵr Jane Highslide JS Highslide JS
314 Hugh Rbt Hughes RNR H M S Bulwark 31 26/11/1914 Portsmouth Naval Mem Pwllheli Mab Henry (Master Mariner), a Elizabeth Hughes Highslide JS Highslide JS
315 John Owen Hughes 65196 WR 18th 13/04/1918 Ploegsteert Memorial Pwllheli
316 John Hughes 265171 RWF 1st/6th 17/11/1917 Beersheba Cemetery Pwllheli Mab John a Ann H, brawd Mrs. Mary Wms, Hermitage Highslide JS
317 Robert Hughes 266395 RWF 1st/6th 24 15/04/1917 Chatby Memorial Pwllheli Mab John a Ann Hughes, 4, Penrhydlyniog, Pwllheli Highslide JS Highslide JS
318 Roy Bennett Hughes RWF 13th 27 29/03/1919 Pwllheli Brawd Guy Hughes Highslide JS
319 Robert Owen Hughes 11/01/1918? Pwllheli Mab Mr a Mrs Hughes Tanrallt Terrace CHECK! Highslide JS
320 Samuel Hughes 21206 RWF 29 23/12/1919 Mynwent Denio Pwllheli Mab John a'r ddiweddar Ann Hughes, 4, Pen'lyniog, P'heli Highslide JS Highslide JS
321 Thomas Hughes 1184/360574 RWF/LC 38 01/01/1919 Mynwent Denio Pwllheli (B) Gŵr Mary Ann Hughes, 1, Church St., Pwllheli Highslide JS Highslide JS
322 Thomas Hughes RWF 6th 27 Pwllheli
323 John T G Humphreys 2nd Lieut 40th Pathans 21 19/07/1917 Dar Es Salaam Cemetery Pwllheli Mab Parch. H. J. Humphreys, Plas Hendref, Pwllheli
324 Arthur Wyn Jones 114776 1st Can Mtd 22 21/05/1917 Mynwent Llanfairisgaer Pwllheli Mab I a'r diw W E Jones Minydon, Pwllheli Highslide JS
325 David John Jones 40272 RWF 16th 27 22/06/1918 Varennes Cemetry Pwllheli (B) Mab Cath. J a'r diweddar Wm Jones, 23, New St., Pwllheli Highslide JS
326 David Nicholson Jones R/1813 Hood Bn 34 05/05/1920 Mynwent Denio Pwllheli (B) Gŵr Annie N Jones, Pork Stores, Ala Road Highslide JS
327 Gth Arthur Jones TR/4/14139 SWB 53rd 25 27/10/1918 Mynwent Denio Pwllheli Mab Morris a Catherine Jones, 59, Lleyn St., Pwllheli Highslide JS Highslide JS
328 J Jones 53826 RWF 16th 20 21/07/1917 Bard Cottage Cemetery Pwllheli Mab Jane Jones, 8, Upper Terrace, Lleyn St., Pwllheli
329 John Owen Jones MM S S Artist 15 27/01/1917 Tower Hill Memorial Pwllheli (B) Mab John a Elizabeth Jones, 36, Sand St., Pwllheli Highslide JS
330 John Parry Jones 290051 RWF 7th 30/10/1917 Pwllheli (B) Ganwyd Pwllheli
331 John William Jones U101017 13/04/1917 Marw Ysbyty Ffrainc Pwllheli Mab David Lloyd Jones Highslide JS Highslide JS
332 Richard Jones 53782 RWF 1st 22 01/10/1917 Tyne Cot Memorial Pwllheli Mab maeth Rbt a Ann Griffith, 1, Maes y llyn, Pwllheli Highslide JS
333 Richard Jones 89357 RWF 2nd 20 16/10/1918 Montay-Neuvilly Rd Cem Pwllheli (B) Mab Catherine Jones, 3, Gadlys, Pwllheli Highslide JS
334 Thos Charles? Jones MM Pwllheli
335 William Jones RWF Pwllheli
336 W E Jones Chaplain RWF 2nd 24 08/10/1918 Prospect Hill Cy Gouy Pwllheli (B) Mab Eliza E Jones, P'dinorwic, a'r diweddar David Jones Highslide JS
337 Spencer Ellis Jehu MM S S Artist 16 27/01/1917 Tower Hill Memorial Pwllheli Mab David a Mary Jehu, Oakley House, West End, P'heli Highslide JS
338 David Lewis W/45 RFA 119th 28 13/09/1917 Mynwent Denio Pwllheli Gŵr Sarah Lewis, Talafon, Station Square, Pwllheli Highslide JS
339 Albert Charles Morris G/13346 RWK 7th Bat 21 08/10/1916 Pwllheli (B) Mab Robert Charles Morris West End Stores Pwllheli Highslide JS
340 William Morris 145783 RE 30 30/03/1918 Pozieres Memorial Pwllheli Mab diweddar Lewis Morris Penrhydliniog Highslide JS
341 Hugh Carreg Owen 42455 Man. Reg 25 09/10/1917 Pwllheli Ganwyd Pwllheli Highslide JS Highslide JS
342 Thos John Owen 2nd Lieut RFC 29th Sq 25 08/04/1917 Boyelles Cemetery Pwllheli Mab Thomas a Mary Owen, Shop y Maes, Pwllheli Highslide JS Highslide JS
343 Wm John Pritchard 40856 RWF 16th 33 14/02/1917 Menin Road South Cem Pwllheli Mab Hugh a Margaret Pritchard, Pwllheli Highslide JS Highslide JS
344 Edward Owen Pughe 266134 RWF 6th 32 20/12/1918 Mynwent Denio Pwllheli Gŵr Kate Pughe, 7, Lleyn St., Pwllheli Highslide JS Highslide JS
345 Lewis Rhys Pugh 20/09/1917 Pwllheli gweler Llanengan
346 Wm Jones Richards 16284 RWF 10th 36 16/10/1916 Mynwent Abererch Pwllheli Mab Capt. David a J E P Richards, P'madoc; gŵr Annie J Highslide JS
347 Griffith John Thomas 39897 RWF 16th 21 16/03/1918 Merville Cemetery Pwllheli Mab Griffith Owen a Ellen Thos, Ty Melyn Terr, Pwllheli. Highslide JS Highslide JS
348 John Pritchard Thomas 40410 RWF 1st 27 10/01/1917 Courcelles Au Bois Cem Pwllheli Mab Wm a Mary Thos, Fron Oleu, Carnarvon Rd., P'heli Highslide JS Highslide JS
349 Margaret Evans Thomas Staff Nurse TFNS 28 08/11/1918 Mynwent Denio Pwllheli Marw yn y 1st London General Hospital Highslide JS
350 Thomas Thomas 54835 RWF 13th 01/04/1917 Bard Cottage Cem Pwllheli Greenfield, South Beach Highslide JS Highslide JS
351 William Thomas 13989 King's Shrop 42 01/12/1916 Courcelles Au Bois Cem Pwllheli Gŵr Elizabeth Thomas, 32, Maesyllyn, Pwllheli
352 William Thomas 80686 Cheshire 21 06/01/1921 Mynwent Denio Pwllheli Mab Thos Richard a Sarah Thos, 12, New St., Pwllheli
353 Daniel Tilsley 54203 DLI 13th 32 20/09/1917 Tyne Cot Memorial Pwllheli Mab Wm a Catherine Tilsley, Caersws, gŵr Kate Highslide JS
354 Edward John Turner 12/11/1917 Pwllheli gweler Llanaelhaearn
355 Stan A Breen Turner 77189 RGA 132nd 19 27/09/1916 Salonika Lembet Rd Cem Pwllheli Mab R. a L. Breen Turner, Talcymerau, Pwllheli Highslide JS
356 Albert Ed White 266133 RWF 5th 30 26/03/1917 Jerusalem Memorial Pwllheli Mab T H White, Bryn Merrion, New St., P'heli, gwr Emily E Highslide JS Highslide JS
357 Alfred Williams HG141215 Pwllheli Ydi hwn y milwr iawn Ymuno Crown Boot Stores Highslide JS
358 Arthur Jones Williams 2nd Lieu WR 1st/4th 31 03/11/1917 Beersheba Cemetery Pwllheli (B) Mab diweddar Mr a Mrs Wms, Salem Tce, Highslide JS Highslide JS
359 David Williams MM S S G A Savage 32 10/03/1917 Tower Hill Memorial Pwllheli (B) Gŵr Ellen Ann Wms (nee Thomas), 55, North St., Pwllheli
360 Ellis Pughe Williams 20394 RWF 14th 31 10/07/1916 Thiepval Memorial Pwllheli Gŵr i Mrs Williams, 30 Abererch Rd Pwllheli Highslide JS Highslide JS
361 James Williams W/473 RFA 99th 21 27/08/1915 Mynwent Denio Pwllheli Damwain - boddi West End Pwllheli
362 John Williams 266202 RWF 1st/6th 30 28/03/1917 Deir El Belah Cemetery Pwllheli Gŵr Ellen Williams, 5, Offa Place, Pwllheli Highslide JS
363 John Osborne Williams 341569 Royal Eng 23 29/08/1919 Beirut War Cemetery Pwllheli Mab Hugh a A. I. Williams, 4, Church Place, Pwllheli Highslide JS
364 Lewis Jones Williams 15613 RWF 10th 26 22/12/1915 Lijssenthoek Cemetery Pwllheli Mab Rd a Margaret Wms, Fourcrosses House, Penrhos Highslide JS
365 Rbt Saunders Williams 1580 AI 52nd 25 07/06/1917 Ypres (Menin Gate) Pwllheli Mab Samuel a Elizabeth Williams, Tan y garn, Pwllheli Highslide JS Highslide JS
366 Rbt Thomas Williams 241884 RWF 5th 26/03/1917 Jerusalem Memorial Pwllheli Mab Mr a Mrs John Williams, Kingshead Street Highslide JS
367 Thos John Williams 47922/20009 BR/RWF 14th 30 18/09/1918 Vis en Artois Memorial Pwllheli Mab Pryce a Jane Wms, 11, Lleyn St., P'heli; gŵr Marg. E Highslide JS
368 Herbert Wright 15633DA RNR S S Chas A 22 26/06/1917 Portsmouth Naval Mem Pwllheli Mab Rbt a Polly Wright, Warwick Ho, 16, New St, P'heli Highslide JS
369 William Griffith 20488 RWF 14th 27 10/07/1916 Flatiron Copse Cem Mametz Rhiw Gŵr Ellen Griffith, Bay View, Rhiw Highslide JS
370 Thomas Jones 39773 SWM 2nd 19 16/08/1917 Tyne Cot Mem Rhiw Mab William a Jane Jones, Tan-y-Garn, Rhiw Highslide JS
371 Robert Roberts 2816 RWF 5th 25 23/08/1915 East Mudros Cem Rhiw Conion Canol, Rhiw Highslide JS Highslide JS
372 Thomas Owen Thomas MM S S Solway Q 28 02/04/1918 Tower Hill Mem Rhiw Mab T W a Eliza Thos (nee Owen), Crugan Mawr Highslide JS
373 Robert Williams 26 15/04/1917 Rhiw
374 William Williams 1305 RWF 6th 21 20/08/1915 Helles Mem Rhiw Highslide JS Highslide JS
375 Edward Freeman Major RWF 10th 41 03/03/1916 Spoilbank Cem Rhydyclafdy Mab Harold a Alice Freeman, gŵr Katherine, Gallt Beran Highslide JS
376 David Jones 6331 Australian 34 20/09/1917 Aeroplane Cem Rhydyclafdy Mab William Jones. Genedigol Rhydyclafdy
377 Evan Roberts 203969 RWF 24th 19 20/11/1917 Alexandria Hadra Cem Rhydyclafdy Mab William a Ellen Roberts, Tynrardd,
378 Gwilym Roberts 1001225 Canadians 21 08/08/1918 Hourges Orchard Cem Rhydyclafdy Mab diweddar Rbt J a Ellen Roberts, Gorphwysfa Highslide JS
379 W Benjamin Thomas 12073 SWB 2nd 26/02/1917 Sailly-Saillisel Cem Rhydyclafdy Mab M r a Mrs Thomas Glanafon Rhydyclafdy Highslide JS
380 Lewis Thomas 49816 RWF 10th 27 16/06/1917 Arras Memorial Rhydyclafdy Mab William a Catherine Ann Thomas, Glan-yr-afon
381 Samuel A Dicks 16517 KLR 13th 25 17/08/1916 Thiepval Mem Sarn Mab Mrs. Dicks Rbts, wŷr Rbt Rbts Ty Mawr Highslide JS Highslide JS
382 John Evans MM S S Cayo Bonito 11/10/1917 Sarn Mab Evan Jones Evans, Isgraig, 4 Penrhyn Tce Highslide JS
383 David Jones MM S S Swanmore 19 25/04/1917 Tower Hill Mem Sarn Mab Jane a'r diw Thos M Jones, Penybont Ho Highslide JS
384 Owen John Jones 04/08/1918 Sarn gweler Aberdaron
385 Frederick Hy Roberts MM S S Cayo Bonito 21 11/10/1917 Tower Hill Mem Sarn Mab Henry a Jane Rbs, Bodavon, Sarn Highslide JS Highslide JS
386 Wm Thomas Williams 40731/43846 SWB 6th/RWF 28 15/08/1917 Etaples Cem Sarn Mab Thos a Margaret Wms, Trefaes, Sarn Highslide JS
387 William Parry MN Deneteron ? Tabernacl
388 Robert Edwards RFA ? Traeth
389 Jacob Banham 265520 RWF 24th 28/06/1918 Aval Wood Military Cem Trefor Llwyn Onn
390 Henry Wm Hughes MM S S Cymrian 48 25/08/1917 Tower Hill Memorial Trefor Mab Eliza a'r diweddar Thos Hughes; gŵr Mary Highslide JS
391 John Moses Hughes 28548 KSLI 1/4th 18 13/08/1918 Chocques Military Cem Trefor 46 Ffordd yr Eifl
392 Wm Hugh Hughes 45029 WR 8th 25 09/02/1917 Basra Memorial Trefor Manchester House Highslide JS
393 Evan Welwood Jones 39192 RWF 2nd 24 12/01/1917 Mynwent Llanaelhaearn Trefor Mab Robert D. a Jane Jones, 8, Gosen Terrace, Trevor Highslide JS
394 John Stephen Jones 84810 RGA 22 17/07/1917 Dickebusch Cemetery Trefor Mab Morris a Sarah Ann Jones, Bodathan, Trevor Highslide JS
395 Rbt Owen Jones 23 Trefor Tan y Fron
396 Wm Caradog Jones R/377 KRRC 2nd 27 09/11/1917 St Geans Farm Trefor 8 Ffordd yr Eifl
397 John Rowlands MM S S Cymrian 19 25/08/1917 Tower Hill Memorial Trefor Mab John a Margaret Rowlands, of Gwydr Mawr Highslide JS
398 Wm Henry Thomas 41291 LF 11th 21 20/04/1918 Croic-du-Bac Cem Steenwerck Trefor Mab John a Ann Thomas, Bryn Coch, Trevor
399 William Watkinson 42810 LF 2nd/7th 28 21/03/1918 Pozieres Memorial Trefor Mab Wm a Ann Watkinson, Southport; gwr R A L Wms
400 Augustus Henry Wheeler Uwchgapten RWF 6th 10/08/1915 Helles Memorial Trefor Plas yr Eifl Highslide JS Highslide JS
401 R Roberts Tudweiliog (B)
402 Rbt John Roberts 15372 RWF 10th 21 20/07/1916 Delville W Cem Longueval Tudweiliog (B) Mab Rbt a Margaret Rbts, Monachdy Highslide JS
403 John Rbt Williams ? Wal yr Eglwys
404 Harry Humphreys Lusitania ? Wal yr Eglwys
405 Noel Forbes Humphreys Capten TC 10th 27 27/03/1918 Etaples Military Cem Wal yr Eglwys Mab Parch Henry J a Sydney Humphreys, Swydd Durham
406 Griffith Jones 10/07/1916 Y Ffôr gweler Abererch
407 O Owen Y Ffôr Bryn Goleu Tce Rhosfawr
408 John Owens 36604 RWF 17th 31 10/07/1916 Thiepval Memorial Y Ffôr Mab Thomas a Eliza Owens, Bryn Goleu Terr, Rhosfawr
409 W R Pritchard 07/08/1918 Y Ffôr gweler Abererch
410 John Rees 604153 RFA 24/03/1918 Beaulencourt Cem Ligny T Y Ffôr Mab Thos a Ellen Rees, F'crosses; gŵr Mildred Edith, Hen Bandy Highslide JS
411 Thomas Rees 16093 RWF 13th 22/04/1918 Y Ffôr gweler Abererch
412 Owen Roberts 61010 RWF 15th 23 25/07/1917 Ypres (Menin Gate) Y Ffôr Mab David a Jane Roberts, Tyddynronen, Rhosfawr Highslide JS Highslide JS
413 William Roberts 26/11/1916 Y Ffôr gweler Abererch
414 W Thomas ? Y Ffôr gweler Abererch
415 Hywel O Williams 15301 LR 7th 02/08/1917 Ypres (Menin Gate) Y Ffôr Henllan Highslide JS
416
417 R H Booth Capten ASC 42nd E L 01/01/1916 Pieta Cemetery Brawd Mrs M Robinson Coedmor, Abersoch, Pwllheli
418 Arthur Foster Conway 622911 20 17/05/1920 Haidar Pasha Cemetery Mab diweddar Frank Stephen a Clara B, Berkshire
419 Rbt Humphrey Davies 2nd Lieu RWF 13th 30 23/08/1918 Bouzincourt Ridge Cem Wŷr Parch William Davies, Trefor, gŵr Rosa G Davies Highslide JS
420 Ernest Dixon 90002 GY 42 08/01/1918 Lijssenthoek Military Cem Brawd Mrs Louise Wms Glyn Temperance Hotel
421 David Edwards 81859 Cheshire 2nd 19 14/02/1920 Haidar Pasha Cemetery Mab David a Grace Edwards, 61, High St., Penmaenmawr
422 David John Ellis 6032 RWF 1st 40 16/05/1915 Le Touret Richebourg-L'Avoue Next of kin Mrs J A Roberts, Glandwr, Nefyn
423 Arthur Goronwy Evans 43551 RWF 11th 36 28/10/1916 Karasouli Military Cem Gŵr Laura M, Ysgolfeistr Kent, ganwyd Aberdaron
424 George Evans 15792 RWF 9th 23 21/10/1918 St Aubert British Cem Mab diweddar Capt David Evans, Nai Mrs Evans New St Highslide JS
425 Richard Evans 826252 Canadian 33 21/07/1918 Wailly Orchard Cemetery Mab Ellen Evans, Tanycapel, Penrhos, Pwllheli
426 Rbt Humphrey Evans 60917 RWF 2nd 28 26/09/1917 Hooge Crater Cem Byw yn Llaniestyn
427 Alistair F George Z/7118 HMS S Furness 21 13/12/1917 Mynwent Edern Mab Alexander a Jessie George, Castle St., Thurso
428 Evan Griffith 5611 NF 22nd 27 09/04/1917 Roclincourt Vallet Cem Mab Robert a Margaret Griffith, Glanrafon, Bottwnog Highslide JS
429 Owen Griffiths MM S S S'field 43 13/08/1915 Tower Hill Memorial Highslide JS Highslide JS
430 Robert Wm Griffiths 60723 WR 14th 19 05/09/1917 Dozinghem Cemetery Mab Wm a Margaret Gths, of I, Ffridd Terr, Rhosgadfan
431 William Griffiths 20090 RWF 15th 27/07/1917 Dragoon Camp Cem Ganwyd Nefyn
432 John George Hall 371671 POR 2nd/8th 30 30/10/1917 Tyne Cot Memorial Gŵr Mary A Rbts (Hall gynt), Goleufryn, Morfa Nevin
433 Francis King Horton 474038 C I 54th 36 01/03/1917 Vimy Memorial Mab Parch. A. Horton, Pwllheli, gŵr Mary Eva C. Horton
434 John Hughes 265478 RWF 1st/6th 10/08/1915 Helles Memorial Ganwyd Llangybi
435 John Price Hughes 2517 RWF 1st/7th 26 10/08/1915 Green Hill Cemetery Mab Mr. a Mrs. D Hughes, Utica Ho, Tanygrisiau, gŵr Mary
436 Morris Hughes 18416 RWF 16th 37 19/02/1916 Guards Cem Windy Corner Mab David a Lydia H, Morgannwg; Ganwyd Llanaengan
437 William Daniel Hughes 17304 RWF 1st 32 29/05/1915 Cabaret-Rouge Cem Souchet Mab Wm a Catherine Hughes, Pen y Graig, Tydweiliog Highslide JS
438 Charles Jones MM S S Liffey Maid 34 25/08/1917 Tower Hill Memorial Mab Anne a'r diweddar Charles Jones; gŵr Ellen J Jones
439 Griffith Jones 35 10/11/1917? Mab Mr a Mrs Jones Tai Cochion Terrace Highslide JS Highslide JS
440 John Jones 1332 RWF 6th 23 23/08/1915 Portianos Military Cem Mab John Jones, Llanfaglan Ganwyd Clynnog
441 John Jones K/40258 HMS Hercules 21 30/11/1918 Mynwent Llanbedrog Mab Mrs. Margaret Jones, Typella, Mynytho
442 John Edward Jones MM S S Iceland 44 03/07/1917 Tower Hill Memorial Gŵr Mary Jones, of Penlan Bach, Penlan St., Pwllheli Highslide JS
443 John Owen Jones 25/01/1918? U060218 Genedigol Croesor Llanfrothen Highslide JS
444 Lewis Ellis Jones 36971 LF 19th 24 14/12/1916 Warlincourt Halte Cem Mab Evan a Anne Jones, Lancs, Mynytho gynt Highslide JS Highslide JS
445 Thomas Jones 2nd Mate S S Glendron 42 08/10/1917 Tower Hill Mem Mab Mrs Mary a'r diw J T Jones Lleyn St Highslide JS
446 Thomas Jones 56248 RWF 2nd 27/05/1917 Arras Memorial Ganwyd Penygroes, Byw yn Chwilog
447 Wm Griffith Jones 61097 35 03/03/1918 Myn. Llanystumdwy Mab William G. a Janet Jones, Llithfaen; gŵr Mary
448 Richard Jones Lce Corp Mab Cae Crin Aberdaron Highslide JS
449 Richard Jones MM Master S S Oriflamme 60 07/04/1918 Mynwent Bwlch Highslide JS
450 Wm Thomas Jones 29639 RWF 14th 23 20/10/1918 Montay-Neuvilly Rd Cem Mab Thomas a Margaret Jones, 159, Mold Rd., Buckley
451 Wyn R R Jones Lieutenant Canadian 46th 10/08/1918 Fouquescourt British Cem Mab Mrs J Moelydon, brawd Mrs Dr R J Evans Plasward Highslide JS
452 Richard Owen Kelly 9258 RWF 1st 33 22/05/1915 Netley Military Cem Mab Mr. a Mrs. Kelly, I, Bank Quay, Carnarvon.
453 David John Laing 10508 SF 1st 23 07/11/1914 Ypres (Menin Gate) Mab Sophia Laing, 4, Tanygraig, Clynnogfawr
454 H McCormick MM S S Memphian 18 08/10/1917 Mynwent Llanengan Mab Edward a Matilda McCormick Lerpwl
455 Robert Morris DC011215 10/08/1915? Mab Mrs Morris Bakehouse Yard Highslide JS Highslide JS
456 A Owen DC200916 01/09/1916?
457 Griffith John Parry WR/332165 Royal Eng 23 07/04/1921 Mynwent Capel Helyg Mab Thomas a Laura Parry
458 William Parry 203183 RWF 2nd/4th 23 30/12/1917 Llanystumdwy Mab Robert a Sydna Parry, Llanystumdwy
459 James John Phillips 679 RWF 16th 31 14/11/1915 Mynwent Gwyddelwern Mab James a Catherine Phillips, Llys Myfyr, Llanbedrog
460 Morris Price 7151 RWF 4th Bat 22 08/06/1915 Bethune Cemetery Mab Thos a Catherine Price, 47, Hill St., Ashton-U-Lyne
460a David Lloyd Pritchard MM SS Mavisbrook 18 17/05/1918 Tower Hill Mem Mab Owen LL a Jennet Tremadoc Highslide JS
461 Griffith Pritchard U291116 SS Muristan 19/11/1916 Mynwent Penuel M C Barry Mab Capt David Pritchard Llwynbeuno Efailnewydd Highslide JS
462 Richard Richardson 160935 RGA 119th 34 29/10/1917 Nine Elms Cemetery Mab Sylvester a Ann Richardson, Preston.; gŵr Blodwen
463 Anthony Roberts 08/11/1918 Mab Mr a Mrs Pozzie; Marw Genoa Yr Eidal Highslide JSHighslide JS
464 Hugh Roberts 3622B RNR HMS Goliath 35 13/05/1915 Plymouth Naval Mem Mab diweddar Capt. a Jane Spargo, Nth St; gŵr Mary A Highslide JS
465 John Llewelyn Roberts 39702 RWF 2nd 32 05/11/1916 Thiepval Memorial Mab Andreas a Eliza Rbts, brawd Mrs Aberkin Jones Highslide JS
466 Thomas Roberts 265621 RWF 1st/6th 22 06/11/1917 Beersheba Cemetery Mab diweddar William a Margret Roberts, Bodvean
467 John Savin Jones Savin Lieutenant ACC 27 27/03/1917 Karasouli Cemetery Mab diweddar Canon Rd T a C M Jones, Nevin gynt
468 Bleddyn Williams Capten RWF 17th 23 22/01/1916 Loos Memorial Mab Rbt Wms, J.P., Fron, A'erch, a'r ddiweddar Louisa
469 David Lloyd Williams 12272 RWF 8th 29 22/07/1915 Lancs Landing Cem Mab Ellen Wms, 35, Graigwen Rd., Porth, Rhondda
470 David Williams 33371 RWF 2nd 34 06/11/1918 Alexandria Hadra Mem Mab E a G A Wms, 49, Nth Penrallt, C'von; gŵr Maggie
471 Edward Gough Williams MM S S Greldon 17 08/10/1917 Mynwent Llanengan Mab Edward a Edith Williams Ayrshire
472 Evan Williams 203157 Royal Eng 30 19/07/1918 Pernes British Cem Mab Evan a Rachel Wms Cwm y Glo
473 John Williams 265230 RWF 1st/6th 31 15/08/1918 Jerusalem War Cemetery Mab John a Ann Wms, Llaniestyn, gŵr Elizabeth Ann
474 Robert Williams 61137 RWF 19th 21 24/11/1917 Hermies Hill Cemetery Mab David a Jane Williams, Glangors, Llanbedrog Highslide JS
475 W Williams 203395 RWF 4th 21/05/1920 Aberdaron Cemetery
476 William Williams MM S S Canganian 39 17/11/1916 Tower Hill Memorial Mab diweddar Wm a Ann Williams; ganwyd Pwllheli
477 William Henry Williams 2nd Lieu RWF 9th 23 06/11/1917 Beersheba Cemetery Wŷr Mr a Mrs Williams Ironmongers Pwllheli Highslide JS
478 Thomas Elwyn Jones Naval Inst HMS Defence 26 31/05/1916 Plymouth Naval Mem Mab Parch S T Jones Ganwyd Rhyl Cofeb Edern Highslide JS
Entries Per Page
Displaying Page of