Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • A - Oed / Age
  • C P - Person wnaeth gynnal y seremoni / Person performing ceremony
  • H - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
DATE
A
C P
H
1 Sarah Roberts Penybryn 05/04/1813 56 John Owen Curate
2 Owen Williams Tymawr 27/01/1814 73 John Owen Curate
3 Griffith Williams Rhosllan Tydweiliog 10/02/1814 65 John Owen Curate
4 John Jones Tydweiliog 28/02/1814 1w John Owen Curate
5 Hugh Jones Cefntreuddyn 22/06/1815 72 John Owen Curate
6 John Richard Aipht 17/08/1815 68 Edward Owen Rector
7 Elin Jones Penybrynbach 21/11/1815 72 John Owen Curate
8 Void Void Void Void Void Void
9 Margaret W Thomas Tyddynisa 31/01/1816 1m Edward Owen Rector
10 Robert Roberts Caenewydd 16/05/1816 64 Edward Owen Rector
11 Rachael Humphrey Felin Penllech 11/02/1817 51 John Owen Curate
12 Evan Evans Penbrynbach 20/02/1817 65 Edward Owen Rector
13 Jane Griffith Tyddynyfelin 25/03/1817 63 John Owen Curate
14 William Evans Rhosporthychain 14/05/1817 71 John Owen Curate
15 William Humphrey Stabal wen 04/08/1817 13m John Owen Curate
16 Anne Thomas Rhosporthychain 18/08/1817 79 John Owen Curate
17 Catharine Evans Rhosporthychain 06/11/1817 65 John Owen Curate
18 Elizabeth Jones Gwalyllyn 20/11/1817 79 John Owen Curate
19 Elin Francis Caenewydd 21/01/1819 72 John Owen Curate
20 Mary Matthew No Address 02/02/1819 41 John Owen Curate
21 Thomas Williams Cefntreuddyn 20/04/1819 68 John Owen Curate
22 Elizabeth Francis Bryn Gloch 09/08/1819 82 John Owen Curate
23 William Griffith Gwal y Llyn 18/10/1819 78 John Owen Curate
24 David Williams Lon Las Tydweiliog 30/07/1820 69 John Owen Curate
25 Jane Thomas No Address 13/02/1821 71 John Hughes Curate
26 Mary Brush Tyn y Bedol 01/12/1821 71 John Ellis Curate
27 Griffith Jones Edern 19/01/1822 15 John Ellis Curate
28 Evan Griffiths Caer du 07/05/1822 8 John Ellis Curate
29 Elizabeth Griffith Caer du 05/12/1822 22 John Ellis Curate
30 Anne Jones Tyn Cae 18/02/1823 41 John Ellis Curate
31 Robert Evan Rhosborthychain 18/03/1823 84 William Ellis Minister
32 Ann Evans Ty hir 22/05/1824 3 William Ellis Minister
33 Elizabeth Thomas Cors y Iago 15/10/1824 55 John Ellis Curate
34 Evan Ellis Gyfynys 16/07/1825 77 John Ellis Curate
35 Evan Ellis Gyfynys 26/07/1825 10m William Ellis Minister
36 Thomas Brush Gwyndy Bedol 10/09/1825 80 John Ellis Curate
37 Griffith Parry Rhedfa'r dwfr 22/09/1825 61 John Ellis Curate
38 Lewis Ellis Galltraeth 20/10/1825 41 John Ellis Curate
39 William Williams Tyddyn Isa 02/01/1826 8 John Ellis Curate
40 Mary Ellis Rhosborthychain 18/01/1826 83 John Ellis Curate
41 Margret Roberts Rhosborthychain 06/02/1826 2 John Ellis Curate
42 Jane Evans Penbryn bach 03/06/1826 41 William Ellis Minister
43 Evan Griffiths Moel Berth 24/08/1826 79 William Ellis Minister
44 Mary Jones Porthgwylan 17/03/1827 3w William Ellis Minister
45 Elin Roberts Tyddyn isa 26/05/1827 80 William Ellis Minister
46 Elizabeth Griffith Pwll y Park Edern 19/10/1827 24 William Ellis Minister
47 Mary Evans Glanrafon Nyffryn Llandudwen 17/11/1827 72 William Ellis Minister
48 Anne Hughes Ty hir 07/01/1828 1 William Ellis Minister
49 Elizabeth Hughes Ty hir 14/01/1828 4 William Ellis Minister
50 Thomas Owen Felin Penllech 12/03/1828 6w William Ellis Minister
51 Owen Jones Congl y Cae 22/09/1828 18 William Ellis Minister
52 Anne Jones Cefntreiddyn 11/12/1828 78 William Ellis Minister
53 Robert Williams Rhos llan Tydweiliog 17/02/1829 85 William Ellis Minister
54 Henry Jones Congl Cae 09/11/1828 2 William Ellis Minister
55 Anne Williams Felin Penllech 14/12/1829 86 William Ellis Minister
56 Owen Jones Congl y Cae 11/02/1830 69 William Ellis Minister
56a Elleanor Lloyd Congl y Cae 30/03/1830 59 William Ellis Minister
57 Unknown Female NK 23/04/1830 NK Robert Jones Rector
58 Catherine Thomas Penybryn bach 16/06/1830 22 Robert Jones Rector
59 Lowry Williams Tyhir 22/06/1830 82 Robert Jones Rector
60 Jane Parry Porthgwylan 06/07/1830 87 Robert Jones Rector
61 Ann David Brynodol 14/07/1830 3 Robert Jones Rector
62 Lowry Humphrey Rhosllan 29/07/1830 79 Robert Jones Rector
63 Mary Williams Tyddynisaf 11/08/1831 52 Robert Jones Rector
64 Margret Griffith Penybont Llangwnadl 10/09/1831 79 Robert Jones Rector
65 Catherine Thomas Penybryn bach 03/01/1832 1 Hugh Jones Minister
66 Anne Griffith Rhedfa 01/08/1832 2 Hugh Jones Minister
67 Anne Parry Cefntreuddyn 22/08/1832 18 Hugh Jones Minister
68 Margaret Jones Caehelig 11/10/1832 93 Hugh Jones Minister
69 John Thomas Gwendy 29/11/1832 20 Hugh Jones Minister
70 Richard Williams Tyddyn Isaf 03/12/1832 56 Hugh Jones Minister
71 Elizabeth Jones Corsiago 10/01/1833 6w Hugh Jones Minister
72 Jane Jones Caehelig 20/04/1833 50 Hugh Jones Minister
73 Hugh Jones Congl y Cae 26/06/1833 22 Hugh Jones Minister
74 Catherine Evans Penbryn bach 24/09/1833 52 Hugh Jones Minister
75 Lowry Jones Rhosirwaen 24/12/1833 18m Hugh Jones Minister
76 Anne Griffith Penllech Bryncroes 28/10/1834 29 Hugh Jones Minister
77 Thomas Jones Corsiago 28/01/1835 25 Hugh Jones Minister
78 Ellin Dafydd Aipht 25/02/1836 87 Hugh Jones Minister
79 Ann Herbert Rhedfardwr 20/06/1836 70 Hugh Jones Minister
80 Void Void Void Void Void Void
81 Harry Owen Congl y Cae 29/05/1837 1 Robert Jones Curate
82 Void Void Void Void Void Void
83 Thomas Parry Pen y bryn bach 23/08/1838 61 Robert Jones Curate
84 Jonet Williams Caer dy 30/08/1838 64 Robert Jones Curate
85 Void Void Void Void Void Void
86 Void Void Void Void Void Void
87 Void Void Void Void Void Void
88 Void Void Void Void Void Void
89 Evan Roberts Rhosborthychain 12/08/1840 27 Robert Jones Curate
90 John Evans Moel y berth 14/08/1840 2 Robert Jones Curate
91 Jane Evans Moel y berth 14/08/1840 2 Robert Jones Curate
92 Void Void Void Void Void Void
93 Void Void Void Void Void Void
94 Void Void Void Void Void Void
95 Void Void Void Void Void Void
96 Void Void Void Void Void Void
97 Robert Evans Rhos Porthychain 30/04/1841 84 Robert Jones Curate
98 Richard Jones Porth Gwylan 02/12/1841 19 Robert Jones Curate
99 Void Void Void Void Void Void
100 Void Void Void Void Void Void
101 Void Void Void Void Void Void
102 Void Void Void Void Void Void
103 Void Void Void Void Void Void
104 Void Void Void Void Void Void
105 Griffith Thomas Trigwm 28/01/1842 57 Robert Jones Curate
106 Elizabeth Thomas Gwyndy 01/04/1842 75 Robert Jones Curate
107 Catharine Jones Moel y berth 17/06/1842 87 Robert Jones Curate
108 Void Void Void Void Void Void
109 Void Void Void Void Void Void
110 Void Void Void Void Void Void
111 Void Void Void Void Void Void
112 Void Void Void Void Void Void
113 James Harrison Llangwnadl 13/01/1843 31 Robert Jones Curate
114 Harry Griffith Gyfynus 26/04/1843 9m Robert Jones Curate
115 Jane James Bryncroes 04/05/1843 83 Robert Jones Curate
116 Robert Roberts Rhos borthychen 05/08/1843 28 Robert Jones Curate
117 John Hughes Rhos Porthychen 24/08/1843 80 Robert Jones Curate
118 Ellis Thomas Tref Graig 07/09/1843 91 Robert Jones Curate
119 Eleanor Michael Cae Helig 12/10/1843 69 Robert Jones Curate
120 Void Void Void Void Void Void
121 Anne Evans Tycroes Tydweiliog 07/03/1844 54 Robert Jones Curate
122 Thomas Owen Penllech Mill 07/04/1844 64 Robert Jones Curate
123 John Thomas Cefn treuddyn 10/07/1844 65 Robert Jones Curate
124 Mary Lewis Mynytho 05/08/1844 61 Robert Jones Curate
125 Robert Thomas Cefn treuddyn 09/09/1844 59 Robert Jones Curate
126 Void Void Void Void Void Void
127 Void Void Void Void Void Void
128 Void Void Void Void Void Void
129 David Roberts Brynodol bach 05/02/1845 49 Hugh Jones Minister
130 Griffith Williams Caer dy 20/02/1845 75 John Evans Minister
131 Hannah Jones Cors Iago 11/03/1845 5m Robert Jones Curate
132 Jane Thomas Tyddyn Sander 29/12/1845 82 Robert Jones Curate
133 Void Void Void Void Void Void
134 Void Void Void Void Void Void
135 Void Void Void Void Void Void
136 Void Void Void Void Void Void
137 Catharine Jones Rhos Porthychen 02/01/1846 9m Robert Jones Curate
138 Sarah Williams Rhos Porthychen 28/11/1846 77 Robert Jones Curate
139 Void Void Void Void Void Void
140 Void Void Void Void Void Void
141 Void Void Void Void Void Void
142 Void Void Void Void Void Void
143 Void Void Void Void Void Void
144 Void Void Void Void Void Void
145 Thomas Jones Plas Penllech 15/04/1847 91 Robert Jones Curate
146 Mary Jones Rhos Porthychen 17/04/1847 36 Hugh Jones Minister
147 William Thomas Cerfn Treuddyn 27/06/1847 71 Robert Jones Curate
148 Sidney Jones Plas Penllech 19/10/1847 83 Robert Jones Curate
149 Catharine HUmphrey Rhos Porthychen 26/10/1847 82 Robert Jones Curate
150 Thomas Owen Congl y cae 05/12/1847 55 Robert Jones Curate
151 Void Void Void Void Void Void
152 Void Void Void Void Void Void
153 William Roberts Rhosporthychen 21/11/1848 73 Hugh Jones Minister
154 Unknown Sailor NK Arklow in Ireland 03/03/1848 NK Robert Jones Curate
155 Richard Hughes Nant 04/01/1849 4 D Silvan Evans Curate
156 Jane Jones Cefntrryddyn 07/04/1849 19 D Silvan Evans Curate
157 Margaret Davies Penrhyn Melyn 06/09/1849 66 Hugh Jones Minister
158 Mary Michael Tudweiliog 14/02/1850 80 D Silvan Evans Curate
159 Evan Roberts Tudweiliog 28/08/1850 31 D Silvan Evans Curate
160 Void Void Void Void Void Void
161 Void Void Void Void Void Void
162 Elizabeth Parry Penbryn Bach 18/03/1851 5m D Silvan Evans Curate
163 Jane Jones Porthgwylan 03/04/1851 70 D Silvan Evans Curate
164 John Williams Gwarllyn 13/09/1851 79 D Silvan Evans Curate
165 Void Void Void Void Void Void
166 Void Void Void Void Void Void
167 Void Void Void Void Void Void
168 Void Void Void Void Void Void
169 Hannah Griffith Crefntreuddyn 12/01/1852 10m D Silvan Evans Curate
170 Thomas Evans Tyddyn Sander 13/01/1852 87 D Silvan Evans Curate
171 John Jones Porthgwylan 14/04/1852 71 D Silvan Evans Curate
172 Thomas Jones Cors Iago 23/04/1852 86 Robert Jones Curate
173 Elizabeth Roberts Rhos Porth Ychen 17/05/1852 80 D Silvan Evans Curate
174 Jane Roberts Rhos Porth Ychen 30/09/1852 83 D Silvan Evans Curate
175 Henry Joseph Penbryn 17/04/1853 77 D Silvan Evans Curate
176 Griffith Williams Gwarrllyn 10/03/1854 27 John Hughes Curate
177 Margaret Jones Porthgwylan 04/07/1854 39 John Hughes Curate
178 Morris Jones Bryngeinach 10/11/1854 17 John Hughes Curate
179 John Thomas Trefgraig Plas Llangwnadl 06/02/1855 58 Hugh Roberts Aberdaron
180 Catherine Williams Nant 18/05/1857 37 John Roberts Curate
181 Thomas Jones Porthgwylan 11/02/1859 45 John Roberts Curate
182 Catherine Owen Rhydtrwadd 17/02/1859 78 John Roberts Curate
183 Mary Thomas Trigwm 04/04/1859 73 John Roberts Curate
184 Shipwrecked Mariner NK 09/11/1859 NK John Roberts Curate
185 John Griffith Cefntreuddyn 10/02/1860 64 John Roberts Curate
186 Ellis Evans Rhos Porth Ychain 23/03/1860 2 John Roberts Curate
187 Ellen Hughes Rhos Porth Ychain 16/04/1860 45 John Roberts Curate
188 John Griffith Gofynys 31/05/1860 57 John Roberts Curate
189 Elizabeth Griffith Cefntreuddyn 04/06/1860 18 John Roberts Curate
190 Thomas Roberts Tyddynbelan 10/11/1860 79 John Roberts Curate
191 Margaret Roberts Tyddynbelen 20/06/1861 74 John Roberts Curate
192 Robert Williams Caerdu 30/12/1861 51 John Roberts Curate
193 David Jones Bryntirion 03/07/1862 30 John Roberts Curate Highslide JS
194 Henry Griffith Morfa Llangwnadl 31/07/1862 3m John Roberts Curate
195 Henry Williams Bryntirion Tydweiliog 05/08/1862 76 John Roberts Curate
196 Ellen Williams Gwyndy 06/03/1863 75 John Roberts Curate
197 John Owen Union Workhouse 09/06/1863 3m John Roberts Curate
198 Ann Owen Tynypark 06/10/1863 4 John Roberts Curate
199 William Thomas Tyddyn Sander 29/03/1864 61 John Roberts Curate
200 John Evans Bryngeinach 01/04/1865 72 John Roberts Curate
201 John Evans Cefntreuddyn 10/06/1865 15w John Roberts Curate
202 Janet Jones Bryntirion 11/07/1865 82 John Roberts Curate
203 Elizabeth Jones Yr Aipht 26/10/1865 79 John Roberts Curate Highslide JS
204 Martha Griffiths Cefntreuddyn 02/04/1868 33 John Richards Curate
205 Evan Jones Congl y cae 08/10/1868 47 John Hughes Tydweiliog
206 William Roberts Rhos Porth Ychain 19/03/1869 81 Ellis R Pring
207 Catherine Evans Rhos Porth Ychain 25/03/1869 70 Ellis R Pring
208 John Griffith Cefntreuddyn 26/10/1869 41 Ellis R Pring
209 Ann Jones Yr Aipht 29/11/1869 Inf Ellis R Pring
210 Richard Jones Yr Aipht 21/03/1870 81 Ellis R Pring Highslide JS
211 Mary J Thomas Gwyndy 23/06/1870 33 Ellis R Pring
212 William Roberts Cefntreuddyn 09/10/1871 54 Ellis R Pring
213 John Griffith Groeslon Dians Llaniestyn 15/02/1871 8 Ellis R Pring
214 John Griffith Cae Geifr Llandwrog 15/02/1872 43 Ellis R Pring
215 Owen Williams (Capt) Bryn Gyttun Morfa Nefyn 16/01/1873 42 Ellis R Pring
216 Catherine Jones Caerdy Llaniestyn 23/01/1873 2m Ellis R Pring
217 Jane Evans Tafern Rhos Bryncroes 11/02/1873 71 Ellis R Pring
218 Thomas Williams Ty Newydd Rhos Porthychain 24/04/1873 21 Ellis R Pring
219 Mary Griffith Fourcrosses Abererch 26/12/1873 67 Ellis R Pring
220 Mary Owen Plasymhenllech 06/03/1874 68 Ellis R Pring
221 Ellen Prichard Penygroes Bryncroes 10/08/1874 81 Ellis R Pring
222 James Evans Bryngeinach 25/08/1874 34 Ellis R Pring
223 Anne Griffith Ty Uchaf Garn Llaniestyn 30/03/1875 57 Ellis R Pring
224 Gwen Thomas Cefntryddyn 03/04/1875 83 Ellis R Pring
225 Hugh Williams Nant 07/05/1875 80 Ellis R Pring
226 Catherine Thomas Tyddyn Sander 17/07/1875 71 Ellis R Pring
227 William Williams Ty Newydd Rhos Porthychain 02/10/1875 25 Ellis R Pring
228 Mary Griffith Hendy Rhos Porth Ychain 02/09/1876 70 Ellis R Pring
229 Jane Owen Osmond Terrace Portmadoc 09/01/1876 8 Ellis R Pring
230 Evan Roberts Pwllheli Workhouse 11/01/1877 71 Ellis R Pring
231 John Evans Tafarn Rhos Bryncroes 23/03/1877 77 Ellis R Pring
232 Thomas Owen Tynypark 21/07/1877 28 Ellis R Pring
233 Evan Williams Shop Newydd Edern 18/09/1877 88 Ellis R Pring
234 John Roberts (Capt) Glasfryn Bryncroes 26/10/1877 30 Ellis R Pring
235 Elizabeth Roberts Glasfryn Bryncroes 22/12/1877 27 Ellis R Pring
236 Jane Jones Caerdydd Llaniestyn 10/01/1878 37 Ellis R Pring
237 Herbert Griffith Penclawdd Tydweiliog 08/02/1878 28 Ellis R Pring
238 John Jones Caehelig bach 25/04/1878 66 Ellis R Pring
239 Mary Roberts Waenhelig Llaniestyn 29/06/1878 47 Ellis R Pring
240 Richard J Price Gofynys 26/09/1878 23 Ellis R Pring
241 Laura Evans Dyffryn Bryncroes 16/11/1878 82 Ellis R Pring
242 Griffith Thomas Caehelig bach 30/11/1878 91 Ellis R Pring
243 Samuel Parry Pwllheli Workhouse 18/01/1879 74 Ellis R Pring
244 David R Evans Ty Isaf Hendy Bryncroes 06/12/1879 16m Ellis R Pring
245 Hannah Hughes Cefntreyddyn 25/05/1880 51 Ellis R Pring
246 Mary Griffith Cefntreyddyn 24/06/1880 21 Ellis R Pring
247 Griffith Jones Gyfynys 07/03/1881 54 Ellis R Pring
248 Catherine Williams Caerdydd 05/04/1881 76 Ellis R Pring
249 Ann Jones Cefntreyddyn 18/09/1881 25 Ellis R Pring
250 John T Griffith Trefgraig Plas Llangwnadle 05/05/1882 17 Ellis R Pring
251 Robert Owen Plasymhenllech 26/06/1882 77 Ellis R Pring
252 Elizabeth E Williams Porthgwylan 19/03/1883 2 Ellis R Pring
253 Jane Griffith Ty Hen Rhosborthychen 27/03/1883 43 Ellis R Pring
254 Margaret? Williams Porthywylan 06/04/1883 11w Ellis R Pring
255 Mary Thomas Trefgraig Plas Llangwnadl 05/07/1883 43 Thomas Jones Minister
256 Jane Evans Brynffynon Bryncroes 30/03/1885 4m John Hughes Minister
257 Catherine Williams Nant 04/04/1885 88 Ellis R Pring
258 Catherine Evans Brynffynon Bryncroes 02/05/1885 41 Ellis R Pring
259 David Jones Yr Aipht 16/06/1885 18 Ellis R Pring Highslide JS
260 Void Void Void Void Void Void
261 William H Evans Tafarn Rhos Bryncroes 17/12/1885 50 Ellis R Pring
262 Rachel Griffiths Gyfynys 15/04/1886 54 Ellis R Pring
263 Hugh Griffith Efail bach Llangwnadl 05/04/1887 19 Ellis R Pring
264 Richard Evans Tan y ffordd Rhosporthychen 21/05/1887 57 Ellis R Pring
265 Richard Owen Tynypark 31/01/1888 34 Ellis R Pring
266 Mary Evans Tynlon Bryncroes 17/03/1888 15 Ellis R Pring
267 Ellen Thomas Trefgraig Plas Llangwnadl 02/05/1888 85 Ellis R Pring
268 Ellis R Pring Rector Penllech 07/09/1888 74 Thomas Jones Llangwnadl
269 Anne Griffith Refail bach Llangwnadl 07/02/1890 53 Thomas Jones Rector
270 John Jones Drebach Llangwnadl 25/08/1890 23 Thomas Jones Rector
271 Laura Jones Caehelig bach 08/10/1891 77 Thomas Jones Rector
272 Jane Roberts Brynodol bach Tydweiliog 23/02/1892 85 Thomas Jones Rector
273 Josiah Jones Cil llidiart 30/04/1892 81 Thomas Jones Rector
274 Margaret Jones Drebach Llangwnadl 23/01/1893 7 Thomas Jones Rector
275 Margaret Owen Conglcae 23/01/1894 90 Thomas Jones Rector
276 Hugh Griffith Tynlon Llangwnadl 19/02/1894 5m Thomas Jones Rector
277 John Evans Gwyndy Bryncroes 12/07/1894 11m Thomas Jones Rector
278 John Griffith Gyfynys 24/07/1894 31 Thomas Jones Rector
279 Catherine Jones Llainwen 26/07/1894 84 Thomas Jones Rector
280 Humphrey Jones Cefntryddyn 06/10/1894 58 Thomas Jones Rector
281 Evan Jones Shopisa Llaniestyn 28/08/1895 79 Thomas Jones Rector
282 Jennet Jones Raipht 15/01/1897 70 Thomas Jones Rector Highslide JS
283 Catherine Evans Gorsbach Bryncroes 17/08/1897 30 Thomas Jones Rector
284 Mary Roberts Penygroes Bryncroes 17/03/1898 61 Thomas Jones Rector
285 Laura Williams Nant 31/03/1898 41 Thomas Jones Rector
286 Jane Pring Lonfawr Edern 12/05/1898 83 Thomas Jones Rector
286a William Davies Caehelig 20/05/1898 79 Thomas Jones Rector
287 Ellen Williams Bryngoleu Edern 06/01/1899 64 A Davies Bottwnog
288 Laura Roberts Glasfryn Bryncroes 02/05/1899 77 Thomas Jones Rector
289 Owen Roberts Glasfryn Bryncroes 09/12/1899 82 Thomas Jones Rector
290 Male child Casey (Capt) SS Gordon Castle No date 18m Thomas Jones Rector
291 Griffith Evans Cefnhirewaen Llanfaelrhys 04/03/1901 71 Thomas Jones Rector
292 Anne Roberts Porthgwylan 10/02/1902 81 Thomas Jones Rector
293 Jane Owen Tynypark 08/12/1902 82 Thomas Jones Rector
294 Thomas J Thomas Trefgraig Plas Llangwnadl 02/02/1903 70 Thomas Jones Rector
295 Catherine Evans Cefnhirwaen Aberdaron 03/02/1903 63 Thomas Jones Rector
296 William Jones Raipht 07/05/1903 77 Thomas Jones Rector Highslide JS
297 Hannah Davies Tyhen 23/06/1903 1 Thomas Jones Rector
298 Ellen Davies Caehelyg 31/07/1903 82 Thomas Jones Rector
299 William Jones Caehelyg bach 10/03/1905 11m Thomas Jones Rector
300 Jane Evans Bryngoleu Edern 23/12/1905 88 Thomas Jones Rector
301 John Roberts Porthgwylan 08/12/1906 86 Thomas Jones Rector
302 William Owen Tynyparc 26/12/1907 88 Thomas Jones Rector
303 Lettie Williams Glanrafon Llannor 09/04/1908 83 Thomas Jones Rector
304 Thomas Owen Conglcae 01/05/1909 62 J H Parry Curate
305 Ann Jones Cil llidiart 09/02/1911 90 J H Parry Curate
306 Evan Jones Drebach 26/05/1911 83 Thomas Jones Rector
307 Anne Jones Drebach Llangwnadl 12/12/1911 71 J H Parry Curate
308 Mary Williams Nant Penllech 14/02/1914 88 J H Parry Curate
309 Mary Owens Conglycae 29/05/1914 75 Thomas Jones Rector
310 Harry Owens Conglcae Penllech 26/06/1916 70 S F Davies Curate
311 Evan Williams Nant Penllech 12/10/1916 79 Thomas Jones Rector
312 Margaret Williams Glanrafon Llannor 24/11/1916 98 S F Davies Curate
313 John E Thomas Trefgraig Plas Llangwnadl 10/07/1918 84 G H Harrison Curate
314 Edwin Cross Blackburn (Drowned at sea) 19/10/1918 NK G H Harrison Curate
315 Kate M Evans Penybont Bryncroes 09/12/1918 24 J Lodwick Davies Bryncroes Highslide JS
316 No name Hughes Plasymhenllech 14/04/1919 2d W Williams Rector
317 Richard Williams Glanymor Llangwnadl 23/12/1920 90 W Williams Rector
318 Sydney Griffith Trefgraig Plas Llangwnadl 04/01/1921 92 W Williams Rector
319 Evan Williams Cil llidiart 08/03/1921 70 J Bangor Jones Edern
320 Elizabeth Roberts Plas Bodferin 02/07/1925 64 W Williams Rector
321 Elizabeth Evans Pencefn Bryncroes 08/01/1927 79 W Williams Rector
322 Robert Griffith Llainruttan Bryncroes 12/04/1927 89 W Williams Rector
323 Ellen Evans Penybont Bryncroes 13/12/1928 53 W Williams Rector
324 Jane Roberts Brynhunog Fawr Bryncroes 10/04/1929 80 W L Williams Llandudno
325 Jannet Williams Trelan Pwllheli 02/12/1929 91 W Williams Rector
326 Ellen Williams Glanymor Llangwnadl 28/06/1930 94 W Williams Rector
327 Hugh Williams Bryn Bodfean 03/07/1930 73 W Williams Rector
328 William Jones Penygraig Llangwnadl (Trebach) 21/02/1933 61 W Williams Rector
329 Owen Owens Conglcae 25/02/1933 89 W Williams Rector
330 Elizabeth Owen Tynyparc 11/03/1933 82 W Williams Rector
331 Mary Williams Cil llidiart Edern 26/12/1933 74 W Williams Rector
332 Ellen Griffith Trefgraig Plas Llangwnadl 15/06/1938 73 W L Williams R N
333 Rowland Roberts Plas Bodverin Rhoshirwaen 06/08/1945 87 W Williams Rector
334 Mary A Williams Nant Llangwnadl 25/08/1945 81 W L Williams R N
335 Evan Jones Drebach Llangwnadl 13/11/1945 72 W Williams Rector
336 William Williams Conglcae 16/07/1946 80 W Williams Rector
337 Anne Jones Dre Bach Llangwnadl 19/01/1949 67 R G Jones Tydweiliog
338 John B Annwyl Bryn Bodfan Llangwnadl 27/07/1949 74 John Bangor
339 Griffith Evans Pen y Bont Bryncroes 13/08/1954 80 Burial Laws 1880
340 Jane Jones Dre Bach Llangwnadl 09/04/1957 81 Robert Williams Rector
Entries Per Page
Displaying Page of