Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • DC - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • ENW - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • CYFENW - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • CYF - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • O - Oed / Age
  • LH - Llun/Photo/Hanes/History
ID
DC
ENW
CYFENW
CYF
O
LH
1 08/01/1885 Dorothy Jones Pantyrhedyn Garn
2 12/01/1885 Ann Humphreys Nantcyll Uchaf 76
3 16/01/1885 Robert Roberts Bron y Gadair 71
4 17/01/1885 Richard Phillips Tan y ffordd 63
5 26/02/1885 Ellen Jones Pen y Nant
6 10/03/1885 Mary Williams Twlc
7 12/03/1885 William Roberts Pen isa'r mynydd
8 10/04/1885 Thomas Davies Ynys Heli 21
9 16/04/1885 Owen Pritchard Ynys yr Arch
10 21/05/1885 Richard Jones Bryn Hyfryd 64
11 23/09/1885 Margaret Owen Tyddyn y Graig 85
12 02/10/1885 Elizabeth Roberts Ynys dyfnallt 77
13 28/11/1885 Owen Roberts Pen y bryn Derwyn 68
14 16/01/1886 William Owen Llidiart Cwmbran 6m
15 16/01/1886 Ellen Pritchard Penarfynydd
16 17/02/1886 Morgan Humphreys Nantcyll Uchaf 79
17 25/02/1886 William Williams Bryn y Ffynnon 71
18 06/04/1886 William Pritchard Bodychain 73
19 22/04/1886 Sarah Evans Foel Bwlchderwydd
20 08/05/1886 Elizabeth Williams Garreg Lwyd 79
21 13/05/1886 Richard Griffiths Pen y Groes 84
22 07/07/1886 Griffith Owen Brynkir Station 3m
23 17/07/1886 Robert Owen Cwmbran 80
24 04/08/1886 Elizabeth Owen Shop Brynkir 32
25 07/08/1886 Elizabeth Jones Bryntrallwn Nebo
26 20/08/1886 Owen G Owen Shop Brynkir 2
27 30/09/1886 Owen R Hughes Bryn Efail 4m
28 23/11/1886 Catherine Roberts Bryn Marsli 26
29 08/12/1886 Elizabeth Owen Shop Brynkir 5
30 04/01/1887 William Owen Caer Gors Shop 72
31 12/03/1887 Gwen Williams Dolwgan Dolbenmaen
32 31/03/1887 Sarah Jones Efail Cennin
33 22/09/1887 Mary Jones Fronoleu Rhoslan
34 29/09/1887 Ellen Hughes Tyn y Gors Bwlchderwydd 27
35 29/12/1887 Mary Jones Tan y Bryn Pantglas
36 09/02/1888 Mary Griffiths Portmadoc 44
37 23/02/1888 Sarah Williams Bryngoleu
38 02/03/1888 Catherine Hughes Pantglas
39 16/04/1888 Catherine Williams Bryn Ffynnon
40 27/04/1888 William Wm Pritchard Cwmbran 11m
41 20/06/1888 William Jones Shop Nazareth 61
42 12/09/1888 Owen Davies Bryn Efail Uchaf
43 29/09/1888 Rachel Thomas Hengwm 76
44 11/10/1888 H R Hughes Pantglas
45 31/10/1888 William Hughes Gwernddwyryd 67
46 29/12/1888 Mary Hughes Derwyn Fawr 64
47 12/01/1889 Ann Roberts Plas Pennant 27
48 16/03/1889 William Jones Cefn Pencoed 41
49 25/03/1889 Mary Jones Cefn Pencoed 44
50 19/07/1889 George Roberts Pant y Celyn
51 19/07/1889 Owen Humphreys Gesail 87
52 04/10/1889 Owen Jones Llwynmafon 68
53 05/11/1889 Ellen Owen Shop Brynkir 13
54 27/01/1890 Catherine Hughes Tyn y Gors
55 24/07/1890 Ellen Roberts Ynysdyfnallt 35
56 25/07/1890 William Pritchard Penymynydd
57 27/08/1890 Jane Jones Tyddyn Famaeth 48
58 09/10/1890 Robert Griffiths Llidiart Cwmbran 4
59 07/11/1890 Rachel Jones Bodychain 34
60 03/12/1890 Mary Williams Cefn Isaf 62
61 20/01/1891 Robert Davies Garnedd Hir 4m
62 21/01/1891 Owen Roberts Derwyn Bach
63 27/01/1891 Laura Owen Pantglas Uchaf 77
64 18/02/1891 Thomas Parry Garn
65 24/03/1891 Owen D Owen Garn 36
66 21/05/1891 Ellen Jane Pierce Ystumcegid 17
67 25/06/1891 Catherine Owen Pant Mawr 82
68 26/06/1891 Ellen Roberts Tyn Llwyn Bangor 7w
69 03/07/1891 Richard Lewis Ty Uchaf Cefn Tryfar
70 20/08/1891 Elizabeth Owen Pantglas Cennin 91
71 05/09/1891 John Evans Pantrhedyn Garn
72 29/09/1891 John Williams Station House Brynkir 53
73 15/10/1891 Robert Roberts Pentre'r felin 67
74 24/11/1891 Robert Parry Criccieth (Penaber)
75 06/01/1892 Hugh Davies Garnedd Hir 37
76 26/01/1892 Grace Humphreys Hendre Nantcyll 53
77 07/05/1892 William Jones Ynys Galed
78 23/05/1892 Margaret Parry Penaber Criccieth 34
79 23/05/1892 Ann Jones Dafarn Faig 83
80 05/07/1892 William Williams Nantcyll Ganol 81
81 26/08/1892 Ann Roberts Penisa'r mynydd
82 03/10/1892 William Owen Pantglas Cennin 78
83 19/12/1892 William Williams Ty Newydd Cwmbran 48
84 04/03/1893 Ann Owen Ty Newydd Bwlchderwydd 6w
85 10/03/1893 Sarah Jones Fron Oleu Nazareth 44
86 11/03/1893 John Jones Bryngwyn Nazareth 81
87 02/05/1893 Elizabeth Griffiths Llystyn Gwyn 80
88 06/05/1893 Elizabeth Jones Tyddyn Famaeth 21
89 Gorff 1893 Baban Ffridd Erwig Garn
90 08/09/1893 John Williams Tan y Drwfwl Nazareth
91 27/10/1893 Ann Griffiths Ty'n y Parc Llanllyfni
92 05/12/1893 Thomas Hughes Derwyn Fawr 64
93 21/12/1893 Catherine Parry Nantcyll Isaf 84
94 14/02/1894 Plentyn Penarfynydd Abererch
95 08/03/1894 Mary Parry Glan y Gors Garn 82
96 22/03/1894 Humphrey Thomas Hengwm 88
97 06/04/1894 Hugh Hughes Bwlchgwyn 61
98 18/04/1894 Dorothy Roberts Hendre Cennin 65
99 20/04/1894 David Pritchard Melin Llecheiddior
100 24/08/1894 Jane Owen Ty Capel Pant Glas 80
101 30/08/1894 Mary Pritchard Derwyn Fawr 33
102 29/09/1894 Robert Evans Pant y rhedyn Garn
103 03/10/1894 Ann Jones Fotty Nebo 16
104 27/10/1894 Catherine Jones Cefn Uchaf Llanystumdwy 85
105 05/12/1894 Elizabeth Griffiths Nantcwmbran
106 07/12/1894 William O Jones Pen y nant Nazareth 28
107 05/01/1895 Elizabeth M Humphreys Bootle 14
108 31/01/1895 Mary Jones Tyn y Parc Nazareth 70
109 08/02/1895 Owen Davies Ynys yr Arch 65
110 27/02/1895 Owen Jones Pant Glas 71
111 18/03/1895 David Jones Cwmbran 31
112 20/04/1895 Mary Williams Tan y dryfwl Nazareth
113 24/04/1895 William Evans Ty Capel Bethel 16
114 25/04/1895 John Griffith Ty Newydd Bwlchderwyn 83
115 30/04/1895 Gaynor Jones Llwynmafon 27
116 24/05/1895 Jane Griffiths Terfynau 69
117 29/05/1895 Catherine Williams Garn
118 03/06/1895 William Griffiths Terfynau 69
119 21/06/1895 Jane Hughes Hengwm 31
120 28/06/1895 William J Owen Caer Gors Shop 29
121 20/07/1895 Dorothy Griffiths Llystyn Gwyn 45
122 28/08/1895 Jane Owen Bryn y mor Criccieth 82
123 05/09/1895 Ellen Jones Dinas Rhoslan 45
124 31/10/1895 Sarah Jones Ynys ddu Llanystumdwy 64
125 26/11/1895 Kate Pierce Llwynmafon Uchaf 9w
126 27/12/1895 Evan Williams Cefn Isaf Llanystumdwy 23
127 05/03/1896 Owen Williams Ty Mawr Clynnog 65
128 14/03/1896 Mary E Jones Tu hwnt i'r Mynydd 5m
129 12/05/1896 Margaret Thomas Tan'rallt Penmorfa 73
130 14/05/1896 Mary Owen Gyfelog 50
131 04/07/1896 Ellen Griffiths Cil Llidiart Cennin 55
132 01/08/1896 Jane Jones Cae'r Pant Pant Glas 24
133 12/09/1896 Mary Jones Pen y Groes 72
134 16/09/1896 Mary Evans Nebo 30
135 02/10/1896 Jane Williams Bodawen Tan'rallt Llanllyfni 70
136 15/12/1896 Margaret Parry Tremadoc 61
137 22/12/1896 Laura Hughes Tu hwnt i'r Mynydd 3m
138 26/12/1896 John Jones Bron Hendre 58
139 02/01/1897 John Williams Brynkir Station 12d
140 10/02/1897 Margaret Williams Tremadoc 85
141 18/02/1897 Martha Owen Llystyn Gwyn 84
142 21/04/1897 William Jones Ty du Isaf Llannor 75
143 01/05/1897 Griffith Williams Ynys Galed 85
144 04/06/1897 William Humphreys Aberkin Llanystumdwy 47
145 10/07/1897 Elizabeth Jones Bryn Llefrith Llangybi 85
146 10/08/1897 Margaret Pierce Llwynmafon Uchaf 11m
147 15/09/1897 John Jones Bach 11 Chapel Street Portmadoc 43
148 17/09/1897 Jane Roberts Ynysddu Llanystumdwy
149 21/09/1897 Jane M Powell Tyn Llwyn Bangor 20
150 11/10/1897 John Williams Pen y Celyn 15m
151 12/10/1897 Baban Thomas a Margaret Griffiths Ty Capel Bwlchderwydd
152 27/11/1897 Jane Roberts Glanrhyd Nebo 72
153 08/02/1898 Mary Williams 1 Madoc Street Portmadoc 36
154 09/02/1898 Sarah L Evans Fourcrosses Pwllheli 15m
155 14/03/1898 Martha Ellis Bodawen Llanystumdwy 75
156 23/03/1898 Margaret L Jones Cadair Elwa Llangybi 18m
157 24/03/1898 Sarah Roberts Pant Glas 74
158 25/03/1898 Jane A Jones Pen Pelyn Llanllyfni 15w
159 28/03/1898 William L Roberts Prince Llewelyn Terrace Penygroes 3d
160 05/04/1898 Thomas H Jones Cadair Elwa Llangybi 4
161 07/04/1898 Morris Thomas Tyn yr Allt Penmorfa 76
162 21/04/1898 David Roberts Felin Pentrefelin 29
163 21/05/1898 Hugh Williams Dolwgan 13
164 21/05/1898 Ellen Jones Nantcwmbran 23
165 22/08/1898 Ann Davies Ynys Heli 70
166 24/12/1898 Baban Thomas a Margaret Griffiths Ty Capel Bwlchderwydd
167 26/12/1898 Jane Parry Market Square Tremadoc 58
168 15/01/1899 Catherine Owens Tyddyn y Graig 58
169 18/03/1899 Kate Jones Cadair Elwa Llangybi 20
170 21/03/1899 Mary Williams Pant Glas 9m
171 22/03/1899 Barbara Griffiths Nantcwmbran 19
172 27/03/1899 Thomas G Powell Tyn Llwyn Bangor 26
173 03/05/1899 Jane Parry Glan Gors Garn 85
174 14/06/1899 Thomas Williams Cefn Isaf Llanystumdwy 74
175 18/06/1899 Jane Lewis Ty uchaf Cefn Tryfar 73
176 27/06/1899 Arthur Jones Bron Hendre 25
177 01/07/1899 Ann Evans Ty Capel Bethel Penmorfa 27
178 21/07/1899 Elizabeth Jones Ty Du Llannor 73
179 06/09/1899 Robert Williams Pant Glas 36
180 18/10/1899 Catherine J Williams W'house Pwllheli (Brynffynon Nazareth) 29
181 18/11/1899 Kate A Morris Tyn'rallt Penmorfa 8m
182 30/11/1899 Francis O Thomas Brynkir Arms 20m
183 11/12/1899 Griffith Griffiths Cil Llidiart Cennin 58
184 11/12/1899 Robert Jones Efail Cennin 27
185 17/12/1899 Baban H a M Roberts Ffridd Erwig
186 08/01/1900 Baban Wm a M Evans Ty Newydd Cwmbran
187 17/01/1900 Ellen Jones Ysgubor Hen Llanystumdwy 76
188 25/01/1900 Richard Thomas Pant Glas 71
189 12/02/1900 Mary A Evans Ty Newydd Cwmbran 21
190 23/02/1900 Margaret Roberts Ty'n Llwyn Bangor 47
191 22/03/1900 Mary Williams Hospital Carnarvon 23
192 29/03/1900 Ann Hughes Gwernddwyryd Penmorfa 80
193 19/04/1900 Elizabeth Hughes Pant Glas 78
194 23/04/1900 Baban H a J Parry Ynys Hwfa
195 22/05/1900 Robert Griffiths Terfynau 41
196 29/05/1900 Laura Jones Pandy Garn 31
197 22/06/1900 Ellis Roberts Plas Pennant 77
198 05/07/1900 Elizabeth Williams Ynys yr Arch 4m
199 09/07/1900 Henry Jones Penynant Nazareth 55
200 27/07/1900 Appi Roberts Ffridd Erwig 3
201 03/08/1900 Ellen Jones Pengwastadedd 3m
202 01/09/1900 Griffith Roberts Plas Pennant 49
203 29/09/1900 Phoebe Roberts Pant y Celyn 55
204 09/10/1900 Owen Davies Baron Hill Bwlchderwydd 10
205 10/11/1900 Owen Jones Cadair Elwa Llangybi 5m
206 24/11/1900 Baban Thomas a Margaret Griffiths Ty Capel Bwlchderwydd
207 09/02/1901 John Jones Tyn y Parc Nazareth 86
208 07/03/1901 Ann Pritchard Bodychain 84
209 09/03/1901 Maggie Williams Pant y Celyn 4m
210 12/03/1901 Ellis Roberts Pant y Celyn 29
211 21/03/1901 Ellen A Griffiths Tyddyn Famaeth 30
212 22/03/1901 William J Jones Fron Oleu Nazareth 20
213 29/03/1901 Margaret Jones Shop Ynys Crossing 68
214 09/04/1901 Seth Williams Mur y Forwyn 3m
215 10/04/1901 Baban H a M Roberts Ffridd Erwig
216 26/06/1901 Ellen Williams Tyn y Fron Nazareth 94
217 29/08/1901 Elizabeth Pritchard Penarfynydd Abererch 38
218 23/09/1901 William E Jones Pant y Gog Nebo 20
219 02/10/1901 Elizabeth Hughes Ynys Dyfnallt 58
220 19/10/1901 John R Jones Ty Capel Brynkir 7
221 30/10/1901 John Jones Tan y Bryn Pant Glas 88
222 11/11/1901 Baban Kate Davies Ynys yr Arch
223 26/12/1901 John Hughes Bontnewydd 68
224 15/01/1902 Robert J Parry Pant Pant Glas 10w
225 20/01/1902 Owen Griffith Pwll Tremadoc 66
226 04/03/1902 John Roberts Ynys Pant Glas 48
227 05/03/1902 Edward Jones Gwyndy Felinheli 75
228 17/05/1902 Owen Jones Caer Gors Bach 72
229 07/06/1902 Hugh Hughes Hendre Cennin 72
230 01/07/1902 Elizabeth Jones Caer Gors Bach 73
231 02/08/1902 John W Powell Derwyn Uchaf 22
232 11/12/1902 Baban Mrs William Parry Graianog Crossing
233 20/12/1902 Griffith Williams Pant y Celyn 11w
234 14/01/1903 Owen Davies Cefnmeusydd Uchaf Penmorfa 2
235 15/01/1903 Maggie Morris Tynrallt Penmorfa 15
236 23/01/1903 Mary Jones Tan y Bryn 87
237 09/02/1903 Baban (marw anedig) Mrs Rd Parry Tyn y Braich Garn
238 26/02/1903 Baban (marw anedig) Mrs Thos Griffiths Ty Capel Bwlchderwydd
239 09/03/1903 Ann Griffiths Brychyni 58
240 12/03/1903 Henry Williams Llystyn Gwyn 88
241 27/04/1903 Buddug Parry Twlc Isaf Nazareth 10
242 26/06/1903 Ann Jones Bryngwyn Nazareth 81
243 08/07/1903 Mary Williams Murforwyn 27
244 01/08/1903 John Roberts Cennin View Brynkir 33
245 06/08/1903 Sarah Roberts Bron y Gadair Treflys 86
246 15/08/1903 Roger Owen Gyfelog 62
247 03/09/1903 Thomas Parry Twlc Isaf Nazareth 51
248 04/09/1903 Margaret Evans Ty Du Isaf Llannor 48
249 23/09/1903 Ellen Parry Hengwm (gynt) Asylum Dinbych 51
250 05/11/1903 Richard Owen Llys Owen Criccieth 79
251 08/12/1903 Catherine Williams Plas Llecheiddior 92
252 19/12/1903 Richard Owen Pant Glas Uchaf 83
253 05/01/1904 Griffith Roberts Ty'n Llwyn Bangor 2m
254 15/02/1904 Alice Jones Mynydd Glas Garn 74
255 12/03/1904 Elizabeth Jones Maenllwyd Nebo 64
256 14/03/1904 Ann Hughes Bwlch Gwyn Cennin 70
257 04/04/1904 David Williams Plas Llecheiddior 92
258 02/06/1904 Ann Williams Pant Glas Cennin 27
259 08/06/1904 Margaret Owen Tyddyn Canol Rhostryfan 57
260 20/06/1904 Richard E Pritchard Bryn Hafod Clynnog 9
261 01/08/1904 Baban (marw anedig) John a Ann Williams Ynys Hwfa
262 02/08/1904 Jane M Jones Tyn Llwyn Llanllyfni 14
263 14/09/1904 William D Jones Glanrhyd Nebo 6w
264 05/10/1904 Ellen Jones Cefnmeusydd Uchaf 74
265 19/10/1904 Ann Jones Pant Glas 76
266 25/10/1904 William Owen Cae Newydd Llangybi 63
267 15/12/1904 Hugh Jones Bryn Brych 47
268 28/12/1904 Jennie Jones Dafarn Faig 13
269 31/12/1904 Capt Griffiths Gesail Gyfarch Penmorfa 69
270 11/01/1905 Lizzie Pierce Llwynmafon Uchaf 3
271 14/01/1905 Ellis Owen Garreg Wen Bwlchderwydd 65
272 27/02/1905 Jane Pritchard Bodychain 61
273 17/03/1905 David T Jones Llwynmafon Isaf 5m
274 26/04/1905 Mary Jones Monachdy Bach 2d
275 18/05/1905 Eluned Griffiths Bryn Engan House Penygroes 9m
276 20/06/1905 Owen Jones Nantcyll Uchaf 68
277 27/06/1905 Margaret Griffiths Bryn Engan House Penygroes 41
278 07/07/1905 Ellen Jones Old Post Office Groeslon 66
279 05/08/1905 Robert Rowlands Bryn Mawr Llanllyfni 50
280 12/09/1905 Owen Humphreys Hendre Nantcyll 71
281 15/09/1905 Ellen Jones Galchog nr. Llandudno 78
282 23/09/1905 Mary Thomas Nantcyll Ganol 53
283 26/09/1905 Ellen Pritchard Morfa Lodge Llandwrog 57
284 17/10/1905 Margaret Evans Cefn Peraidd Dolbenmaen 13m
285 25/11/1905 Hywel Williams Talysarn Llanllyfni 20m
286 23/02/1906 Francis O Griffith Pant Glas Inn 42
287 08/03/1906 Elizabeth Williams 1 Uxbridge Square Carnarvon 85
288 18/03/1906 Robert O Jones Gesail Gyfarch Penmorfa 2
289 31/03/1906 Elizabeth Roberts Ynys ddu Llanystumdwy 43
290 07/04/1906 Ellen Jones Glan Gors Garn 89
291 21/04/1906 John Jones Bryn Mawr Nazareth 7m
292 28/04/1906 Ann Williams Ynys Hwfa 40
293 07/06/1906 Parch Thomas Ellis Llanystumdwy 81
294 18/06/1906 Gwen Owen Salem Terrace Morfa Bychan 81
295 16/08/1906 Jane Jones Storehouse Drwsycoed 83
296 22/08/1906 Mary Hughes Caerau 77
297 31/08/1906 Ann Roberts Plas y pennant 82
298 19/09/1906 Robert Roberts Braich y Foel 96
299 03/11/1906 Mary Jones Monachdy Gwyn 47
300 10/11/1906 Jane Jones Nancyll Uchaf 65
301 23/02/1907 Thomas Williams Efail Cennin 4m
302 01/03/1907 Mary Jones Monachdy Bach 7m
303 02/03/1907 Mary Owen Llys Owen Criccieth 79
304 25/04/1907 Elizabeth Jones Glyn Llugwy Bettws y Coed 29
305 01/05/1907 Owen Williams Nantcwmbran 70
306 16/05/1907 Robert Roberts Bron y Gadair 58
307 20/06/1907 Ann Hughes Taiduon 60
308 04/08/1907 Ellen Jones Tyn y Ffridd 73
309 06/09/1907 Ellen Jones Brynhyfryd Criccieth 56
310 31/10/1907 Ellen Roberts High Street Criccieth 67
311 09/11/1907 Eifiona Williams Ty Capel Brynkir 2m
312 14/11/1907 William Jones Derwyn Fawr 74
313 18/11/1907 Phoebe Thomas Llwyn Helyg Llangybi 74
314 15/01/1908 Hugh Jones Gwindy Talysarn 96
315 15/01/1908 Ann Griffiths Penybryn Bwlchderwydd 94
316 20/01/1908 Catherine Williams Bryn Engan House Penygroes 4m
317 25/02/1908 Ellen Davies Bryn y Pin Garn 69
318 07/03/1908 Elizabeth Phillips Tan y Ffordd 87
319 04/04/1908 Kate Humphreys Hendre Nantcyll 3w
320 30/04/1908 Baban (marw anedig) David Owen Caer Gors Bach
321 08/05/1908 Jennie Griffiths Bryn Engan House Penygroes 8
322 15/05/1908 Thomas Griffiths Bryn Engan House Penygroes 35
323 20/06/1908 Margaret Hughes Hendre Cennin 19m
324 04/08/1908 Catherine Griffiths Pen y bryn Bwlchderwydd 42
325 31/08/1908 Lowri W Hughes 26 Temple Road London 10m
326 03/09/1908 James William Roberts Glanrafon Bwlchderwydd 2awr
327 19/09/1908 Richard Parry Tyn y Braich Garn 13m
328 01/10/1908 Alice Griffith Penbrynsisillt Llanllyfni 34
329 01/12/1908 Evan Davies Shop Pantglas 63
330 21/01/1909 John O Thomas Brynkir Arms 10
331 22/01/1909 Laura Roberts Ynysdyfnallt Llanystumdwy 60
332 05/02/1909 William A Jones Rhwngyddwyffordd Bwlchderwydd 2w
333 12/02/1909 Ann M Jones Fotty Newydd Nebo 10m
334 24/03/1909 Robert Hughes Brynengan Llangybi 69
335 15/04/1909 Dorothy Griffiths Gesail Gyfarch 71
336 04/05/1909 Mary Jones Berth Aur Penllech 54
337 27/05/1909 Solomon Thomas Tyn y Parc Nazareth 93
338 18/08/1909 William J Jones Mur Cwymp Garn 30m
339 28/09/1909 Ellen A Parry Tyn y Braich Garn 2m
340 24/11/1909 William Morris Ty llwyd Garn 58
341 24/02/1910 John Williams Bodawen Llanllyfni 81
342 09/03/1910 Joseph Jones Old Post Office Groeslon 84
343 10/03/1910 William Jones Ty Capel Pant Glas 72
344 16/04/1910 Enoch Jones Brynllyfnwy Nebo 62
345 16/04/1910 Jannet Williams Nantcwmbran 20
346 23/04/1910 Jane Jones Ty'r Efail Rhoslan 38
347 16/05/1910 John Parry Twlc Isaf Nazareth 12
348 30/06/1910 Baban (marw anedig) Hugh a Jane Parry Pant Mawr
349 12/07/1910 Baban (marw anedig) Hugh a Eliz Humphreys Hendre Nantcyll
350 05/11/1910 Robert H Hughes Penmynydd Cennin 10m
351 05/12/1910 Elias Pritchard Brynhafod Clynnog 53
352 04/02/1911 William Jones Berth Aur Penllech 56
353 25/02/1911 Lizzie J Williams Nantcwmbran 15m
354 25/03/1911 Morris Davies Llys Ifor Rhoslan 87
355 08/05/1911 Jane Parry Tyn y Braich Garn 43
356 10/06/1911 Dorothy Roberts Bodwrdda Aberdaron 9m
357 21/06/1911 Thomas Roberts Brynkir 73
358 22/07/1911 Moses William Parry Cil Llidiart Bwlchderwydd 15
359 27/07/1911 Robert Roberts Bryn Marsli 52
360 18/08/1911 Baban (marw anedig) Thos a Mary Hughes Bwlchgwyn
361 28/11/1911 Hannah Hughes Fronoleu Rhoslan 51
362 20/12/1911 John Thomas Bron Menach 78
363 29/12/1911 Hugh Humphreys Hendre Nantcyll 43
364 03/01/1912 Ellen Rowlands Croes y waen Llanrug 78
365 22/02/1912 Ellen Mary Davies Cefnmeusydd Uchaf 12
366 29/05/1912 Owen Hughes Brynefail Uchaf 59
367 17/08/1912 Griffith Owen Glandwyfach Garn 60
368 22/08/1912 Mary Owen Gyfelog Uchaf Clynnog 85
369 26/09/1912 Gabriel Jones Gareg Wen Bwlchderwin 1w
370 04/12/1912 Elizabeth Evans Gors y Wlad Clynnog 51
371 13/12/1912 John Jones Tydu isaf Llannor 52
372 18/01/1913 Evan Jones Tanyfoel Clynnog 87
373 27/01/1913 John Jones Ty Newydd Bwlchderwin 85
374 18/03/1913 Ellen Pierce Cefn Greianog Clynnog 2
375 16/04/1913 David Jones Ty Capel Pantglas 76
376 01/05/1913 Catherine Jones Tyddyn Seion Nebo 69
377 17/05/1913 Morris Evans Tyn Y Parc Nazareth 73
378 12/06/1913 Mary Jones Bryn Afon Nebo 66
379 19/06/1913 Griffith Evans Tydu Uchaf Llannor 53
380 02/08/1913 Evan Roberts Derwin Fawr Clynnog 61
381 16/08/1913 Evan Morris Jones Ynys Ddu Llanystumdwy 4m
382 26/08/1913 Ellen Pierce Fron Oleu Llanystumdwy 82
383 05/09/1913 Mary Lizzie Jones Ty Capel Bwlchderwin 5
384 04/10/1913 John Williams Brynengan Penygroes 2m
385 27/10/1913 Jane Williams Ty Newydd Cwmbran 69
386 28/10/1913 Evan Jones Llystyngwyn Dolbenmaen 74
387 15/11/1913 Richard Humphreys Henblas Gelert Street Caernarvon 73
388 11/12/1913 Jane Ellen Roberts Penisarmynydd 1awr
389 19/12/1913 Blodwen Davies Cil Llidiart Cennin 2m
390 02/02/1914 Jane Jones 65 Chapel Street Portmadog 84
391 02/05/1914 Mary Jones Bron Hendre Pantglas 66
392 04/06/1914 John Pierce Fronoleu Rhoslan 77
393 12/06/1914 Maggie Jones Tan y bryn Pantglas 26
394 22/06/1914 Thomas W Jones Ceidio bach Nefyn 31
395 21/08/1914 Evan Davies Jones Shop Pantglas 3
396 30/10/1914 Baban (marw anedig) Thos a Mgt Williams Tyddyn Cettyn Llangybi
397 05/11/1914 Ellen Wyn Prichard Gaerwen Llanystymdwy 11m
398 18/11/1914 William Prichard Cwmbran Clynnog 71
399 10/12/1914 Jane Griffiths Nant y Cwmbran Clynnog 64
400 28/01/1915 Baban (marw anedig) Mr a Mrs Hughes Bwlchgwyn
401 18/02/1915 William Jones Bodwrdda Aberdaron 83
402 18/02/1915 Cathrin Williams Felin y Cim Clynnog 84
403 18/02/1915 Ellen Williams Bryn Engan Penygroes 31
404 24/02/1915 William Williams Cerigpryfaid Penmorfa 61
405 10/03/1915 Cathrine Owen Tanrallt Bwlchderwydd 40
406 27/03/1915 Ellin Harris Brynkir Terrace Dolbenmaen 63
407 03/04/1915 Elisabeth Jones Tanyfoel Clynnog 81
408 03/04/1915 Baban (marw anedig) Thos a Anne Williams Muryforwyn
409 20/05/1915 Robert Owen Gyfelog Ucha Bwlchderwin 90
410 26/06/1915 John Davies Cefnymeusydd Treflys 59
411 28/06/1915 William W Roberts Tyddyn Morthwyl Llanystumdwy 2m
412 21/08/1915 Ellen Jones 6 Salem Terrace Criccieth 75
413 13/10/1915 Jane Jones Llwyngwnandl Uchaf Clynnog 56
414 01/11/1915 William Williams Tyucha Efail y Cennin 7m
415 27/11/1915 Ellen Jones Ynys ddu Llanystumdwy 40
416 04/12/1915 Margret Owen 6 Salem Terrace Criccieth 77
417 26/01/1916 Anne Griffiths Beidiog Ucha Llansannan (Llystyngwyn) 68
418 14/03/1916 Anne Jones Hendre Nantcyll Pantglas 2d
419 06/04/1916 Evan Griffith Ty Capel Capel Ucha Clynnog 46
420 12/04/1916 Thomas H Humphreys Harrowly Rd Seaforth Liverpool 66
421 20/04/1916 Baban (marw anedig) John a Mary Williams Ty Ucha Efail y Cennin
422 22/04/1916 John Jones Fronoleu Nazareth Clynnog 67
423 11/05/1916 John Williams Hendrecennin Llanfihangel 19
424 17/06/1916 Robert Roberts Glanrafon Bwlchderwyn 65
425 05/07/1916 Morris Parry Nantcyll Isa Clynnog 74
426 18/09/1916 Baban (marw anedig) Owen Jones Pentyrch Llangybi
427 08/11/1916 Ann Williams Pant Bwlchderwydd 78
428 10/11/1916 Mary Humphreys Pencarth Llanystumdwy 60
429 01/12/1916 Jane Jones Llys Ifor Rhoslan Llanystumdwy 65
430 07/12/1916 Richard Jones Brynbeddau Llanystumdwy 68
431 28/12/1916 Robert Hughes Cleifiog Llanynghenedl Môn 48
432 28/12/1916 Ellen Jones Braichyfoel Bwlchderwin Clynnog 67
433 02/01/1917 Elisabeth Jones Plasdu Bwlchderwydd 76
434 03/02/1917 Evan Hughes Gwernddwyryd Penmorfa 11m
435 06/02/1917 Henry Jones Cadair Elwa Llangybi 19
436 22/02/1917 Ann Morris Ty Llwyd Gardolbenmaen 89
437 23/03/1917 Griffith Owen Davies Refail bach Rhoslan 8
438 07/04/1917 Ann Jones Brynbrych Llanaelhaiarn 58
439 10/04/1917 Elizabeth Roberts Tyddyn Morthwyl Llanystumdwy 4
440 14/04/1917 Morris Jones 65 Chapel Street Portmadog 90
441 19/04/1917 John Owen (Parch) M A Llety Criccieth 67
442 20/04/1917 Jane Roberts Ffridd Erwig Garn 2w
443 05/05/1917 Richard Parry Taleifion Tremadoc 76
444 23/06/1917 William Jones Brynefail Isa Garn 91
445 21/08/1917 Sarah Jones Ynysddu Llanystumdwy 9
446 01/09/1917 John Jones Post Office Nazareth 64
447 03/09/1917 John Griffith Terfynau Clynnog 70
448 22/09/1917 Baban (marw anedig) Mrs Ann Povey Penybryn Bwlchderwyn
449 26/12/1917 Owen Owens Tyddyngraig Dolbenmaen 88
450 23/01/1918 Ellis Jones Clenenney Dolbenmaen 73
451 12/06/1918 Ellen Owen Ty Mawr Llanbedr Meirionydd 69
452 08/07/1918 Phoebe Williams Pencarth Llanystumdwy 72
453 02/08/1918 Dora Jones Cefn Ucha Llanystumdwy 36awr
454 21/08/1918 Thomas Hughes Refail Pensarn Llangybi 63
455 28/08/1918 Evan Owen Ty Mawr Llanbedr Meirionydd 70
456 03/09/1918 William Williams Hendrecennin Llanfihangel 62
457 19/10/1918 Jane Owen Tanrallt Dolbenmaen 64
458 30/10/1918 Robert Williams Hendre Cennin Llanfihangel 27
459 31/10/1918 William Williams Nant y Cwmbran Clynnog 23
460 14/11/1918 John Goodman Jones Garndolbenmaen 52
461 05/12/1918 Robert Owen Asylum Dinbych 85
462 01/01/1919 Baban (marw anedig) Mrs Jones Hendre Nantcyll
463 25/01/1919 Mary Jones Mynydd Coch Cennin 80
464 07/02/1919 Phoebe Davies Ynys yr Arch Bwlchderwyn 86
465 13/03/1919 Owen Prichard Bodychain Clynnog 65
466 14/03/1919 Jane Jones Cefn Ucha Llanystumdwy 33
467 18/03/1919 Owen Wynn Jones Cefn Pencoed Llanarmon 9m
468 02/04/1919 William Owen Jones Cefn Pencoed 11
469 09/04/1919 David Williams Tyddyn y Berth Chwilog 33
470 24/04/1919 Cathrine Owen Derwin Ucha Clynnog 85
471 06/05/1919 Mary Prichard Cwmbran Clynnog 80
472 14/05/1919 Elisabeth Jones Tan y Bryn Pantglas 63
473 20/05/1919 Baban (marw anedig) Mrs Hughes Bwlchgwyn
474 03/09/1919 Anne Jones Bronhendre Pantglas 39
475 13/09/1919 John Harris Pembroke House Brynkir Station 70
476 16/10/1919 John Jones Bryn Marsli Pantglas 68
477 23/10/1919 Jane Gwladys Roberts Brynbogeiliad Nebo 4m
478 31/10/1919 Edwart Joseph (Parch) Bryn Myfyr Garn 66
479 09/11/1919 Henry Parry Twlc Isaf Nazareth 24
480 05/12/1919 Arthur Williams Baron Hill Bwlchderwyn 24awr
481 02/02/1920 Mary J Powell Derwin Ucha (gynt) 67
482 26/02/1920 Griffith Jones Post Office Nazareth 65
483 23/03/1920 Hanah Reed Horeb Villa Garndolbenmaen 84
484 27/03/1920 John O Jones Glan William Pantglas 18m
485 12/05/1920 John F Jones Hafod Ty Newydd Nebo 9d
486 01/07/1920 Henry Jones Parry Gors y Wlad Clynnog 3w
487 12/07/1920 David Williams Shop Newydd Garndolbenmaen 13
488 01/12/1920 Margaret Griffith Ty Capel Pant Glas 88
489 17/12/1920 Richard Wyn Jones Ynys Galad Llanystumdwy 3m
490 22/12/1920 Baban (marw anedig) Mrs Roberts Ynys Hwfa
491 14/01/1921 Ellen Owen Tanrallt Cefntryfar 88
492 03/03/1921 Hugh Parry Pant Mawr Pantglas 46
493 29/03/1921 John Owen Tanrallt Bwlchderwin 20
494 01/04/1921 Hugh Glyn Roberts Hendre Cennin 2
495 05/04/1921 William M Williams Ffridd Cennin 25
496 15/04/1921 Mary Owen Derwin bach Llanfihangel 78
497 09/05/1921 Griffith Roberts Cae Canol Llanystumdwy 77
498 17/05/1921 Robert Williams Pant Mawr Pantglas 84
499 20/06/1921 Tom Jones Station House Brynkir 1awr
500 16/07/1921 Jane Owen Gaergors Cennin 99
501 05/11/1921 Henry Jones Penrhos Fourcrosses 53
502 22/11/1921 Hugh Glyn Jones Monachdy Clynnog 2
503 22/11/1921 Thomas Jones Monachdy Clynnog 12
504 05/12/1921 Baban (marw anedig) Mrs Jones Parry Gors y Wlad Clynnog
505 14/12/1921 Jannie Davies Bettws Bach Llanystumdwy 8
506 24/12/1921 Willie Jones Bodychain Clynnog 1awr
507 29/12/1921 Margaret Thomas Brynkir Arms 78
508 30/12/1921 David Williams Brynkir 88
509 24/01/1922 Goronwy Wynne Cwm Clynnog 5
510 28/01/1922 Robert Evans Cefn Peraidd Dolbenmaen 61
511 18/02/1922 David H Jones Maes Neuadd Llanllyfni 28
512 25/02/1922 Robert G Hughes Pen y Mynydd Cennin 6
513 28/02/1922 Owen Humphrey Jones 5 Stanley Road Criccieth 34
514 05/04/1922 John Jones Tan y bryn Pantglas 71
515 08/04/1922 John Bryner Williams Ael y bryn Brynkir 19m
516 29/04/1922 Richard David Harris Ty Ucha Cefntryfar 45
517 08/05/1922 Martha Evans Gell Llanystumdwy 56
518 10/05/1922 Maria Williams 445 Carnarvon Road Bangor 73
519 13/05/1922 Lizzie Jones Bryndwyryd Penrhyndeudraeth 47
520 15/05/1922 Owen Davies Refail Bach Rhoslan 68
521 22/05/1922 Baban (marw anedig) Harold a Ellen Williams Pantglas Cennin Dolbenmaen
522 15/08/1922 Baban (marw anedig) Ellen a Rbt Prichard Ty Newydd Tyn y Ffridd Garndolbenmaen
523 28/09/1922 Ellen Williams Cennin View Brynkir Station 82
524 24/10/1922 Evan Hughes Plas Felingerig Llanllyfni 64
525 28/10/1922 Richie Williams Nantcwmbran Clynnog 21
526 18/11/1922 William Davies Ynys yr Arch Clynnog 53
527 18/12/1922 Baban (marw anedig) Mrs Thomas Hughes Bwlchgwyn Cennin
528 25/01/1923 Sarah Roberts Coetmor Pentrefelin 58
529 21/02/1923 Griffith Evans Llidiart Ysbyty Tremadoc 82
530 08/03/1923 Robert Owens Derwyn Bach Dolbenmaen 81
531 10/03/1923 Richard Parry Bodawel Llanllyfni 76
532 29/03/1923 Kate Jones Cefngraianog Clynnog 63
533 31/03/1923 Elizabeth Evans Haulfron Pencaenewydd 10
534 07/04/1923 Janet Hughes Efail Pensarn Llangybi 68
535 12/04/1923 Morris Williams Tanyrwylfa Llanddeiniolen 3m
536 04/07/1923 David Owen Dolwgan Uchaf Dolbenmaen 57
537 10/07/1923 Mary Davies Dinas Eifion Llanystumdwy 93
538 13/07/1923 Elizabeth Davies Cil Llidiart Cennin 72
539 11/08/1923 Elizabeth Jones Ty Capel Salem Bettws Garmon 63
540 06/09/1923 Katie Williams Bryncelyn Stores Talysarn 17
541 15/11/1923 Humphrey Davies Murforwyn Bach Clynnog 70
542 23/11/1923 Henry Hughes Ynys Dyfnallt Llanystumdwy 88
543 30/11/1923 Jane Mary Griffiths Brynengan Llangybi 33
544 18/12/1923 David Jones Merddyn Goch Cennin 86
545 09/01/1924 Arfon Roberts Ynys Hwfa Clynnog 9m
546 28/01/1924 Edward Ellis Roberts Bodwrdda Aberdaron 71
547 02/02/1924 John Williams Twlc Nazareth Clynnog 60
548 02/05/1924 Owen Jones Llysifor Rhoslan Llanystumdwy 76
549 26/06/1924 Jane Mary Hughes Bryn Neuadd Groeslon Llandwrog 28
550 04/07/1924 Gwen Williams Penyryrfa Nazareth Clynnog 51
551 19/07/1924 Jane Wynne Jones Tyddyn Du Dolbenmaen 17
552 04/08/1924 John William Davies Baron Hill Clynnog 65
553 11/08/1924 Thomas Griffith 26 Station Road Talysarn 85
554 16/08/1924 Henry Hughes Brynkir Terrace Brynkir 83
555 22/09/1924 Baban (marw anedig) Mrs Richards Llwynmafon Uchaf
556 23/09/1924 Jane Morris Jones 77 High Street Porthmadog 80
557 14/10/1924 Mary Jones Tan y Bryn Clynnog 38
558 06/11/1924 William Jones Tyddyn Cwcall Llanystumdwy 79
559 20/11/1924 Mary Williams Nant Cwmbran Clynnog 28
560 13/01/1925 Maggie Lizzie Hughes Bryntrallwyn Nebo 10m
561 12/02/1925 Owen Jones Pantglas Inn 57
562 04/03/1925 Megan Pierce Jones Cefnuchaf Garn 2
563 01/04/1925 Jane Humphreys 1 Dinas Cottages Dinas 81
564 21/04/1925 Ann Jones Cwm Mawr Tremadoc 61
565 22/07/1925 Thomas John Jones Brynllyfnwy Nebo 21
566 23/07/1925 David Hughes Plas Felingerig Llanllyfni 60
567 05/08/1925 Baban (marw anedig) Mrs Williams Tanrwylfa Llanddeiniolen
568 21/09/1925 Elizabeth Williams Cerrig y Pryfaid Dolbenmaen 59
569 19/11/1925 Griffith Pritchard Evans Tu Du Llannor 32
570 29/12/1925 Griffith Hughes Gell Uchaf Llanystumdwy 77
571 29/12/1925 Richard Hughes Allt y Ffynnon Cennin 41
572 13/01/1926 Richard Wynne Davies Rhosgill Fawr 35
573 01/04/1926 Eurwen Evans Cefnperaidd Garn Dolbenmaen 17
574 09/04/1926 Glynn Williams Cerrig y Pryfaid Dolbenmaen 10w
575 22/04/1926 Mary Ann Jones Shop Pantglas 40
576 15/05/1926 Morris Glyn Pritchard Ystumcuddiedig Ucha Garn 22m
577 15/05/1926 Baban (marw anedig) Mrs Jones Cadair Elwa Llangybi
578 09/06/1926 Deiniol Wyn Jones Brynllyfnwy Nebo 27
579 10/06/1926 Dora Jane Pritchard Pantyrhedyn Garn 37
580 07/07/1926 Catherine Evans 7 Uxbridge Square Carnarvon 65
581 15/07/1926 Baban (marw anedig) Sarah Ellis Bryn Sinai Llangybi
582 21/07/1926 Catherine Evans Penybryn Clynnog 3awr
583 21/07/1926 Helena Evans Penybryn Clynnog 5awr
584 27/07/1926 Baban (marw anedig) Mrs Lewis Cartrefle Brynkir
585 23/09/1926 Henry Jones Penygarnedd Dolbenmaen 70
586 06/10/1926 John Williams Shop Newydd Garndolbenmaen 56
587 14/10/1926 Mary Davies Cil Llidiart Cennin 81
588 05/11/1926 Laura Owen Tyn Pwll Llandyfrydog 83
589 01/12/1926 Glyn Roberts Ty Capel Brynkir 2awr
590 07/12/1926 William Jones Humphreys Cerrig y Drudion Nr. Corwen 19
591 19/12/1926 Jane Williams Pensarn Cennin 81
592 16/03/1927 Thomas Jones Hendre Nantcyll Clynnog 69
593 16/03/1927 Robert Pritchard 9 Snowdon Street Carnarvon 80
594 26/05/1927 Margaret Roberts Llethr Ddu Llanaelhaiarn 77
595 04/06/1927 Sarah Hughes 52 Cranhurst Road Cricklewood 50
596 02/07/1927 John R Pritchard Cwm Clynnog 74
597 08/07/1927 Jane Williams Nantcyll Isaf Clynnog 48
598 21/07/1927 Mary Jones 11 Clynnog Road Penygroes 17
599 22/08/1927 Ellen Evans Cefnperaidd Dolbenmaen 24
600 01/09/1927 Phoebe Davies Tyddyn Famaeth Garn 35
601 29/09/1927 Janet Jones Pensingrig Rhoslan Llanystumdwy 58
602 23/12/1927 Ann Jones Bettws Fawr Llanystumdwy 68
603 03/01/1928 David Griffith Davies 44 High Street Criccieth 72
604 06/01/1928 Hugh H Griffiths Monachdy Clynnog 79
605 09/01/1928 Sarah Ellen Roberts Llethr Ddu Llanaelhaiarn 3m
606 21/01/1928 Jane Hughes Gorphwysfa Pantglas Clynnog 52
607 09/02/1928 John Powell 13 Pen Street Treharris 66
608 13/02/1928 John Roberts Cefn Coch Ucha Cwmstradllyn 55
609 19/03/1928 William Morgan Williams Efail Cennin 68
610 31/03/1928 Jane Catherine Jones 11 Clynnog Road Penygroes 38
611 05/04/1928 Elizabeth Jones Gwynus Pistyll 73
612 03/05/1928 Gwen Humphreys Henblas Gelert Street Caernarvon 88
613 01/08/1928 Anne Owen Araul Pencaenewydd Llangybi 78
614 07/09/1928 Margaret Williams Ffridd Cennin 58
615 06/10/1928 Mary Jones Post Office Talybont 84
616 09/10/1928 Margaret Roberts Ty Draw I'r Afon Llanllyfni 68
617 24/10/1928 Thomas Jones Dinas Eifion Rhoslan 82
618 28/12/1928 Kate Hughes Caerau Pantglas 51
619 10/01/1929 William Llewelyn Jones Brynllyfnwy Nebo 20
620 15/01/1929 Robert David Prichard Tynycaeau Garn 2m
621 30/01/1929 Ellen Owen Ty Uchaf Garndolbenmaen 63
622 01/03/1929 Anne Williams Ty Mawr Clynnog 80
623 06/03/1929 Mary Davies Murforwyn Bach Clynnog 73
624 11/03/1929 Owen Henry Hughes Brynefail Garn 37
625 16/03/1929 John Jones Prichard Cefn Coch Llanwnda 57
626 04/04/1929 Ellis Roberts Felin Cim Pontllyfni 48
627 06/04/1929 Griffith Thomas Ty Capel Brynengan 69
628 11/04/1929 John Thomas Nantcyll Ganol Garndolbenmaen 76
629 08/05/1929 Alun mab (marw anedig) Mrs Williams Glan William Pantglas 5awr
630 25/06/1929 Thomas Jones Tuhwntirafon Llanystumdwy 66
631 27/08/1929 William Parry Gyfelog Ucha Bwlchderwydd 59
632 04/09/1929 Catherine Wyn Roberts Llethr Ddu 8m
633 03/10/1929 William Owen Jones Clenenney Garn 3w
634 14/10/1929 Morris Evans Plas Hen Llanystumdwy 68
635 20/01/1930 Baban (marw anedig) Mrs Griffith Brynengan Farm
636 26/02/1930 John Owen Jones Myrddyn Goch Garn 56
637 20/05/1930 Robert Jones Garnedd Hir Dolbenmaen 75
638 27/05/1930 William Pritchard Llwyn Hudol Abererch 75
639 27/06/1930 Ellis Davies Tyddyn Famaeth Cennin 79
640 09/07/1930 Olwen Jones 11 Clynnog Road Penygroes 15
641 16/10/1930 Richard Morris Griffith Rhiwabon Rhoslan 79
642 27/10/1930 Jane Davies Cil Llidiart Cennin 57
643 13/02/1931 William Thomas Bryn Menach Pantglas 62
644 01/04/1931 Kate Jones Eryri Hospital Carnarvon 40
645 01/04/1931 John Pritchard 17 Clynnog Road Penygroes 85
646 04/04/1931 John Jones Bettws Fawr Llanystumdwy 80
647 08/04/1931 Richard G Williams Pantycelyn Cennin 30
648 20/08/1931 Mary Owen Ty Uchaf Garndolbenmaen 25
649 27/08/1931 Thomas Parry Thomas Post Office Penmorfa 65
650 30/11/1931 Mary Griffiths Garreg Wen Bwlchderwydd 63
651 24/12/1931 Robert Pritchard Glanfawnog Garn 71
652 02/01/1932 David Phillips Tanyffordd Pantglas 74
653 28/01/1932 Elizabeth Owen Jones Ty Newydd Rhoslan 76
654 16/02/1932 Mary Rowlands Cae'r Gors Isaf Llanfihangel 50
655 30/03/1932 Robert John Jones Bwlchygwynt Nebo 2w
656 11/05/1932 Robert Jones Glyn Coed Pantglas 62
657 31/05/1932 Richard Parry Pensingrig Rhoslan Llanystumdwy 77
658 05/07/1932 Richard Hughes Caertyddyn Pencaenewydd 83
659 13/08/1932 Joseph Hughes Gors y Wlad Bwlchderwydd 59
660 16/08/1932 Kate Thomas Brynkir Arms 37
661 25/08/1932 Laura Jane Williams Jones Tyddyn dincwm Ucha 65
662 15/09/1932 Edward Parry Jones Moss Bank Penmaenmawr 79
663 01/10/1932 Ellen Williams Nant Cwmbran 21
664 10/10/1932 Catherine Humphreys Dwyfor Llanystumdwy 80
665 25/10/1932 Annie Edith Roberts Cold Oak Newton Lancashire 44
666 29/10/1932 Mattie Roberts Llethr Ddu Llanaelhaiarn 4awr
667 06/11/1932 Griffith Jones 11 Clynnog Road Penygroes 47
668 11/11/1932 Jane Jones 5 Stanley Road Criccieth 84
669 01/12/1932 Rachel Ann Roberts Ty Capel Pencoed 36
670 08/12/1932 Elizabeth Morris 3 London Road Garn 82
671 07/01/1933 Annie Williams Plas Pennant 46
672 23/01/1933 Mary Jones Ty Newydd Rhoslan 70
673 18/02/1933 William Humphreys Hidiart Lydan 80
674 13/04/1933 Owen Williams Nant Cwmbran 65
675 28/04/1933 Ann Davies Llwynmafon Isaf Treflys 72
676 12/05/1933 Ellen Evans Ty Du Uchaf Llannor 76
677 02/06/1933 Albert Llewelyn Owen 40 Cromer Road Liverpool 53
678 28/06/1933 Elizabeth Ann Jones Derwyn Penygroes 62
679 01/07/1933 Humphrey Roberts Felin Llanllyfni 75
680 18/07/1933 Catherine Joseph Wenallt Llanbedrog 75
681 21/07/1933 Baban (marw anedig) A W Pritchard Ty Newydd Tynyffridd Garn
682 03/08/1933 Kate Powell Glandon Garn Dolbenmaen 40
683 14/08/1933 Arthur Pritchard Ystumcuddiedig Ucha Dolbenmaen 2d
684 23/08/1933 Robert Rowlands Caergors Isa Cennin 58
685 16/09/1933 Laura Mary Jones Llwynmafon Isaf 61
686 23/09/1933 William Hugh Williams Brynffynon Nazareth 2
687 23/09/1933 Robert Williams Braichfoel Bwlchderwydd 72
688 02/10/1933 Jane Jones Memorial Hospital Portmadoc 48
689 02/12/1933 Evan Roberts Llidiart Cwmbran 55
690 07/12/1933 Richard Williams Pensarn Cennin 56
691 14/12/1933 David Williams 22 Bryncelyn Road Talysarn 66
692 20/12/1933 Elizabeth Ann Roberts Groeslon
693 26/01/1934 Maldwyn Watkins Gorphwysfa 14
694 14/02/1934 Thomas Jones Post Office Talybont 86
695 20/02/1934 Margaret Lewis Cartrefle Brynkir 38
696 24/02/1934 Elizabeth Hughes Plas Felingerig Llanllyfni 73
697 08/03/1934 Ann Williams Tanyfron Groeslon 69
698 14/03/1934 Robert William Jones Tyddyn dincwm Ucha 69
699 19/03/1934 Katie Pritchard Ystumcuddiedig Ucha Dolbenmaen 38
700 11/04/1934 Edith Jones Brynrodyn Groeslon 70
701 18/05/1934 Baban (marw anedig) E Ellen Jones Clenenney Garn
702 24/05/1934 Elsie Eleanor Morris Ty Capel Pantglas 27
703 01/06/1934 William O Hughes Nyffryn Tudweiliog 48
704 16/07/1934 Robert Parry Hafon Lon Fourcrosses 83
705 09/08/1934 Margaret Williams Brynhyfryd Menai Bridge 71
706 06/09/1934 Richard Hughes Watkins Gorphwysfa 69
707 27/11/1934 Griffith Williams 12 St John Tce Cymmer Porth S Wales 52
708 29/11/1934 Evan Griffiths Glan William Pantglas 66
709 19/12/1934 G R Jones Llwynhudol Abererch 21
710 21/12/1934 Evan Jones Gaerwen Ynys Criccieth 28
711 16/01/1935 David Thomas Davies Cefnmeusydd 43
712 19/02/1935 David John Williams 2 Efail Cennin 5
713 05/03/1935 William Griffith Roberts Cefn Isaf 1m
714 14/03/1935 Margaret Ellis Bodawen Llanystumdwy 67
715 01/05/1935 Dorothy Evans Ty Isaf Garn 87
716 07/05/1935 Ellen Roberts Bodwrdda Aberdaron 60
717 11/05/1935 Robert Tudur Williams Pantglas Cennin 25
718 01/06/1935 William Owen Pant Glas Uchaf 83
719 06/06/1935 Owen Hughes Caerau Pantglas 67
720 10/07/1935 Evan H Jones Eryri Hospital Carnarvon 26
721 26/08/1935 Gwen Jones Bryn Neuadd Garn 82
722 16/09/1935 Morgan Jones Brynrodyn Groeslon 67
723 18/09/1935 Evan Roberts 1 Tanycoed Garn 5m
724 20/09/1935 Humphrey Davies Tan y Bryn Pantglas 16
725 07/10/1935 Henry Jones Tuhwntirmynydd 71
726 15/10/1935 Jane Roberts Cae Canol 38
727 23/12/1935 Mary Hughes Cors y Wlad 60
728 28/12/1935 Ann Jane Williams Abbey Farm Nant Conwy 50
729 22/01/1936 David Derwyn Owen Shop Ty'n Pwll 62
730 23/01/1936 Gwen Pritchard Cwm Clynnog 77
731 28/01/1936 Rachel Prichard 17B Goldens Way London 43
732 18/02/1936 Mary Hughes Nyffryn Tudweiliog 58
733 27/02/1936 Margaret Jones Pantglas Inn 72
734 13/03/1936 Nancy Hughes Ty Mawr Clynnog 26
735 19/03/1936 Elizabeth Roberts Plas Hen Farm Llanystumdwy 43
736 02/04/1936 Edward Llewelyn Tanyronen Bethel 83
737 02/04/1936 Elizabeth Emily Jones 16 Bedford Crescent Ashley Down Bristol 62
738 06/05/1936 Hugh Griffiths Tyrhos Garn 59
739 15/07/1936 Robert Davies Cil Llidiart Cennin 26
740 28/10/1936 Kate Hughes Brynefail Ucha Garn 86
741 13/11/1936 Ellen Williams Hendre Cennin 76
742 17/11/1936 Gwen Hughes Maenllwyd Nebo 64
743 24/11/1936 Catherine Roberts Glangors Garn 1w
744 30/01/1937 John Owen Ty Ucha Garn 79
745 02/02/1937 Robert William Pritchard Haulfryn Garn 52
746 05/05/1937 Jane G Williams Brynhyfryd Menai Bridge 42
747 20/05/1937 Lizzie Roberts Tyddyn Difyr 27
748 15/07/1937 David W Hughes Brynefail Uchaf 42
749 05/08/1937 Morgan Pierce Ystumcuddiedig Garn 20
750 24/08/1937 Jane Thomas Regent House Llanrug 24
751 15/09/1937 Baban (marw anedig) Mrs Jones Pennant
752 27/09/1937 Thomas Parry Hafod Lon 66
753 04/11/1937 Jane Jones Brynffynon Ynys 49
754 03/12/1937 Mary Jane Hughes Bwlchgwyn Garn 52
755 04/12/1937 William Arthur Jones Bristol 65
756 07/01/1938 Catherine Roberts Penybryn 1awr
757 11/01/1938 John Jones Chwilog Fawr Chwilog 79
758 19/01/1938 Owen Lewis Tanrhos Caeathraw 77
759 22/02/1938 James Lloyd Hughes Efail Llangybi 42
760 02/03/1938 Thomas Jones Dafarn Faig Pantglas 72
761 31/04/1938 Margaret Hughes Plas Llecheiddior 85
762 01/06/1938 Jane Ann Morris Ty Capel Pantglas 64
763 17/06/1938 Mary Owen Derwyn Bach Brynkir 56
764 18/06/1938 Ellen Humphreys Erw Wen Clynnog 62
765 04/09/1938 Blodwen Love Glan Wylan Pantglas 1/2 awr
766 20/09/1938 Ellen Roberts Llidiart Cwmbran 59
767 08/11/1938 William Jones Tycanol Pensigug 72
768 23/11/1938 David J Williams Plas Llecheiddior 87
769 20/12/1938 Robert Roberts Bryngwyn Nazareth 56
770 23/12/1938 William Ll Pierce Llwyn Mafon Garn 32
771 07/01/1939 Morris Jones Fron Olau Nazareth 68
772 18/01/1939 Elizabeth Jones Bodelwyn Llanfechell 69
773 16/02/1939 Catherine Hughes Cors y Wlad 40
774 01/03/1939 Ann Jones Glan Dulyn Bettws y Coed 68
775 07/03/1939 Evan Williams Tandrwfwl Nazareth 93
776 11/03/1939 Kate Roberts St John's Hospital London 70
777 15/03/1939 John Jones Cefn Graianog Clynnog 79
778 30/03/1939 Jane Hughes Tyn y Gors Clynnog 74
779 22/05/1939 Edward Llewelyn Frochas Bodvean 19
780 04/07/1939 Richard W Jones Ynys ddu Criccieth 23
781 07/07/1939 Ann Jones Goat Temperance Llanuwchllyn 80
782 21/07/1939 Elizabeth Pritchard Arfryn Chwilog 81
783 18/08/1939 Robert Roberts Brynrodyn Groeslon 81
784 17/11/1939 Anne Roberts Cae Canol Rhoslan 95
785 12/12/1939 Griffith Prichard Tyddyn Drain Garn 53
786 20/12/1939 Simon Robert Jones Llwynmafon Isaf 73
787 23/12/1939 Daniel Enoc Jones 2 Brynllyfnwy Nebo 64
788 07/02/1940 Ann C Williams Aelybryn Brynkir 57
789 20/02/1940 Baban (marw anedig) Ellen W Jones Tyddyn Felin
790 07/03/1940 William Humphreys Henbant Clynnog 1w
791 13/03/1940 Ellen Parry Twlc Isa Nazareth 82
792 01/04/1940 Ellen Jones Tyn y Gors Bwlchderwin 60
793 13/04/1940 Ellen Griffiths Rhiwafon Rhoslan 67
794 19/04/1940 Robert Jervis Hughes Gors y Wlad 20
795 07/05/1940 Catherine Roberts Hendrefeinws 34
796 25/05/1940 Ann Thomas Ty capel Brynengan 70
797 13/09/1940 Humphrey Hughes Bwlch Gwyn Cennin 78
798 13/11/1940 Owen Jones Llwyngwanadl Uchaf 82
799 14/12/1940 William Griffiths Garreg Wen 73
800 18/12/1940 Winifred Jones Clenenney Garn 56
801 03/02/1941 Elizabeth Parry Ty Mawr Clynnog 29
802 24/02/1941 Jane Pritchard Tyn y Mynydd 80
803 06/03/1941 Griffith Williams Tyddyn Nicholas 79
804 29/03/1941 William Williams Bryn Hyfryd Menai Bridge 74
805 05/04/1941 Margaret Roberts 4 Marine Terrace Criccieth 69
806 14/04/1941 Janet Evelyn Bryant Pensarn Cennin 17
807 02/05/1941 Mary Jones 44 Chapel Street Portmadoc 79
808 27/09/1941 Ann Roberts Hendrefeinws Fourcrosses 9
809 17/11/1941 Arthur W Jones Tyddyndifyr Penygroes 29
810 11/12/1941 Mary Davies Glanrafon Bach Penygroes 71
811 04/02/1942 Elizabeth Llewelyn Tanyronen Garn 79
812 05/03/1942 Thomas Prichard Bodychain Clynnog 78
813 12/08/1942 Robert Prichard Cae Corn Llannor 3awr
814 23/09/1942 Jennie W Jones Tyddyn Difyr Penygroes 16
815 10/10/1942 John Owen Thomas Brynkir Arms 75
816 24/11/1942 Margaret Williams Bryncelyn Stores Talysarn 72
817 08/12/1942 Robert G Roberts Llecheiddior Ganol 70
818 23/12/1942 David Owen Tanrallt Bwlchderwydd 77
819 04/05/1943 Mary Elizabeth Williams Gors y Wlad 38
820 06/05/1943 John Jones Nantcyll Ucha Pantglas 79
821 13/05/1943 Hugh Jones Chapel Street Portmadoc 54
822 20/05/1943 Hugh Hughes Caerau Pantglas 77
823 04/06/1943 William Jones Tan y Ffordd Pantglas 62
824 15/06/1943 Robert Davies Bryn Marsli Chwilog 57
825 28/06/1943 Laura Jones Grugan Ddu Groeslon 73
826 04/08/1943 Elizabeth Jones Isgaer Pantglas 75
827 13/09/1943 Jane Jones Penrhos Rhosfawr Fourcrosses 71
828 05/11/1943 Sarah Owens Lletty Criccieth 81
829 18/11/1943 Gwilym Roberts Cwm Dulyn Tregaron 32
830 20/11/1943 Robert Roberts Llidiart Cwmbran 67
831 26/11/1943 O H Humphreys Mantmawr Llanfair Talhaiarn 77
832 10/12/1943 J W Roberts 4 Marine Terrace Criccieth 77
833 20/01/1944 Elizabeth Jones Penrhos Rhosfawr Fourcrosses 54
834 19/06/1944 Margaret Williams Pencarth Chwilog 64
835 06/07/1944 Morris Williams Maes Llech Cwmstrallyn 69
836 11/08/1944 T M Reed (Rev) Horeb Villa Garn 75
837 12/08/1944 William Roberts Brynefail Isa Garn 73
838 21/11/1944 Ann Williams Hendre Cennin Garn 81
839 09/12/1944 Annie Reed Horeb Villa Garn 81
840 10/01/1945 Mary Jones Cefn Uchaf Garn 38
841 29/01/1945 Maggie Phillips Tanffordd Pantglas 83
842 01/02/1945 Ellen Jones Garnedd Hir Garn 79
843 21/02/1945 Robert Jones Derwin Fawr 72
844 03/03/1945 Henry Jones Brynmarch Ynys 63
845 20/03/1945 Robert Jones Derwyn Penygroes 76
846 24/03/1945 Mair Jones Cefn Uchaf Garn 10
847 01/04/1945 Thomas Jones Tyn y Gors Bwlchderwin 74
848 07/05/1945 Janet Jones Llwynhudol Pwllheli 64
849 18/05/1945 Richard Jones Ty Newydd Rhoslan 71
850 19/05/1945 Ellen Jones Sea View Criccieth 80
851 21/05/1945 Owen Owens Derwyn Bach Brynkir 60
852 29/05/1945 J M Roberts (Parch) Bronallt Brynkir 63
853 25/06/1945 Margaret Pierce Llwyn Mafon Ucha Garn 79
854 11/07/1945 Richard Parry Tyn y Braich Garn 86
855 14/08/1945 Doreen Love Henbont Road Criccieth 1w
856 28/08/1945 Hannah Thomas Brynhyfryd Penmorfa 80
857 11/09/1945 Mary Roberts Ty Capel Pencoed 53
858 12/11/1945 R Jones Parry Pant Du Penygroes 62
859 16/11/1945 R M Jones 44 Chapel Street Portmadoc 90
860 19/11/1945 Ann Roberts Plas Bont Bontnewydd 88
861 26/11/1945 Sydney Lewis 1 Libanus Terrace Bontnewydd 82
862 25/01/1946 Owen Davies Tyddyn Famaeth Cennin 64
863 26/01/1946 Jane Pritchard Glan Fawnog Garn 85
864 03/04/1946 Gwilym Roberts Moelfra Bach Llanaelhaiarn 15
865 04/07/1946 Morris W Jones Ardwyn Trefor 55
866 27/08/1946 Mary A Jones Brynmarsli Chwilog 80
867 02/09/1946 Henry Jones 1 Pontycrychddwr Llanllyfni 61
868 29/10/1946 Robert Williams Plas Llecheiddior Garn 73
869 08/11/1946 Mary Roberts Tygwyn Rhostrehwfa 73
870 11/12/1946 Jane Williams Braich Foel Bwlchderwin 80
871 15/01/1947 Mary Roberts 3 Cefn Cottages Llanfrothen 72
872 13/02/1947 Evan Jones Pantglas Uchaf 85
873 17/02/1947 Margaret Hughes Ty Coch Carnarvon 90
874 18/02/1947 Morris Jones Coedcaenewydd Llanllyfni 71
875 21/02/1947 Mary Williams Twlc Nazareth 78
876 20/03/1947 Catherine Hughes Pencoed Chwilog 84
877 22/03/1947 Robert Jones Bodelwyn ucha Sir Fôn 75
878 24/03/1947 Ellen Davies Baron Hill Bwlchderwin 80
879 02/04/1947 Jane Jones Shop Nazareth 81
880 17/05/1947 Jane Jones Llecheiddior Uchaf Brynkir 56
881 05/07/1947 Grace Davies Gwernddwyryd Criccieth 51
882 10/07/1947 Margaret Owen Gwernddwyryd Criccieth 78
883 27/09/1947 Margaret Jones Llys Eifion Rhoslan 74
884 29/11/1947 Margaret Evans Cefnperaidd Garn 81
885 15/01/1948 Sarah Jones Fron Olau Nazareth 62
886 30/01/1948 Ann Williams Pantycelyn Cennin 76
887 12/02/1948 David Owen Braich y Foel Bwlchderwin 80
888 14/02/1948 Mary Roberts Brynrefail Isaf Garn 55
889 11/03/1948 Jane Evans Cefn Peraidd Garn 49
890 19/04/1948 Sarah Thomas Rhwngddwyffordd Garn 79
891 10/06/1948 Richard Williams Cerrig Pryfaid Garn 60
892 19/07/1948 Rowland Williams Tan Rallt Bwlchderwin 70
893 20/07/1948 Ellen Davies Tyddyn Famaeth Garn 64
894 20/09/1948 D J Harris Shop Brynkir 67
895 16/10/1948 Daniel Jones Bron Hendre Garn 60
896 27/10/1948 Mary Williams Tanffordd Elen Groeslon 65
897 13/11/1948 Margaret Evans Jones Plas Ymwlch 69
898 11/04/1949 Isaac Hughes Tai Isa Waunfawr 80
899 15/08/1949 William Jones Ty Newydd Rhoslan 73
900 08/09/1949 Mary Ellen Jones Ty Du Llannor 65
901 13/09/1949 Jennie Ellen Jones Bodychain Nazareth 54
902 21/10/1949 Rachel Roberts Tai Isa Waunfawr 80
903 06/12/1949 Owen Williams Ffridd Cennin (gynt) 78
904 20/12/1949 Owen Roberts Felin Cim Pontllyfni 63
905 07/01/1950 Ann Jones Post Office Nazareth 89
906 16/03/1950 Richard Williams Ynys yr Arch Bwlchderwin 51
907 05/04/1950 Elizabeth Roberts Bryngwyn Nazareth 64
908 11/04/1950 Robert Owen Tan y Ffordd Pantglas 69
909 22/04/1950 Thomas Williams Clawdd Rhos Golan Garn 74
910 23/05/1950 Margaret Evans Plas Isa Fourcrosses 66
911 30/05/1950 Emyr Roberts Bryngwyn Nazareth 33
912 12/06/1950 Jane Jones Tuhwntirmynydd 81
913 14/08/1950 Hannah Pritchard Maen Coch Llanwnda 81
914 31/08/1950 Ellen Jones Llystyn Gwyn Garn 82
915 09/12/1950 Robert Williams Pencarth Chwilog 73
916 06/01/1951 Richard Roberts Hen Dy Ynys 70
917 24/01/1951 Sarah Hughes Ynysgain Fawr Criccieth 74
918 12/02/1951 Peredur Humphreys Henbant Bach Clynnog 3m
919 30/03/1951 Ellen Jones Bryn March Ynys 76
920 03/04/1951 Richard Pritchard Beudy Mawr Llangybi 74
921 26/05/1951 Alfred Woodham Davies Plas Ymwlch 46
922 11/07/1951 Ceinwen Williams 45 Williams Street Caernarvon 42
923 18/09/1951 Ellen V Jones Llwyn Gwalch Groeslon 71
924 12/01/1952 Hugh Owen Tyddyn Graig Garndolbenmaen 77
925 28/01/1952 Robert Pritchard Plas Tudur Llannor 77
926 19/02/1952 J R Thomas Ty Capel Bryn Bachau 55
927 23/02/1952 J Humphreys Henbant Bach Clynnog 78
928 28/02/1952 Elizabeth Williams Bodawel Llanllyfni 88
929 08/04/1952 Ann Jane Hughes Bowydd Rhostryfan 81
930 28/05/1952 Margaret Davies 38 High Street Penygroes 62
931 04/07/1952 Catherine Ann Humphreys Bodgynwch Llangerniw 74
932 26/08/1952 John Jones Llystyn Gwyn Garn 60
933 29/08/1952 W M Williams Abbey Farm Nant Conwy 68
934 04/09/1952 O Roger Owen Bwlch yr Awel Pantglas 85
935 30/09/1952 Jane Jones Tuhwntirafon Ynys Criccieth 82
936 22/10/1952 Margaret Jones Dafarn Faig Garndolbenmaen 85
937 27/12/1952 Mary Griffiths Hafan Tai Lon Clynnog 79
938 30/01/1953 Griffith Jones Brynrodyn Groeslon 56
939 20/02/1953 Margaret Jones Dinas Eifion Rhoslan 84
940 30/03/1953 Evan Williams Nantcyll Isaf Rhoslan 45
941 08/06/1953 Mary Ann Owen Tyddyn Graig Garn 81
942 09/07/1953 Robert H Owen Derwyn Bach Bryncir 76
943 26/10/1953 Jane Owen Elim Sir Fôn 53
944 16/12/1953 John Williams Efail Cennin (gynt) 79
945 16/01/1954 Catherine Thomas Brynkir Arms (gynt) 89
946 04/02/1954 Ellen Williams Brodawel Llan Ffestiniog 76
947 06/04/1954 R Vaughan Jones Llwyn Gwalch Groeslon (gynt) 74
948 21/06/1954 L O Evans Frondeg Talysarn 70
949 06/07/1954 Elizabeth E Pritchard Tyn Caeau Garn 47
950 15/07/1954 Richard Williams Arthog Llanllyfni 58
951 12/08/1954 Richard Jones Mur Crusto Llangybi 87
952 16/08/1954 Owen Evans Pant y Rhedyn Garn (gynt) 79
953 21/11/1954 Catherine Roberts Bodwrdda Aberdaron 52
954 27/12/1954 R E Owen (Parch) Parc Môn 73
955 29/12/1954 Mary Williams Tyddyn Bach Bethel 63
956 01/01/1955 William Williams Gwylfa Pantglas 55
957 12/01/1955 Gwen Griffith Tyn Rhos Garn 80
958 21/02/1955 Kate Ann Roberts Pwllheli 75
959 07/03/1955 Elizabeth Jane Jones Dolwgan Uchaf 45
960 23/03/1955 Evan Williams Nantcyll Isaf Garn 79
961 14/04/1955 Hugh Hughes Bowydd Rhostryfan 89
962 10/09/1955 Thomas Hughes Jones Cefn Uchaf (gynt) 56
963 24/10/1955 Jane Thomas Bryn Bwlchderwin 83
964 17/11/1955 Ellen Owen Bryn Tawel Penygroes (Pantglas Ucha) 84
965 03/03/1956 David Owen Jones Greigwen Farm Rhydyclafdy 65
966 05/03/1956 Evan Hughes Llwynhudol Bryneglwys Welshpool 82
967 11/04/1956 Elizabeth Roberts Hendre Feinws Fourcrosses 22
968 26/04/1956 Mary Williams Nant y Cwmbran Nazareth 83
969 29/05/1956 Elizabeth Jones Betws Fawr Llanystumdwy 61
970 11/06/1956 William Pierce Jones Betws Fawr Llanystumdwy 64
971 17/07/1956 Elizabeth Williams Hengwm Clynnog 68
972 20/08/1956 Humphrey Hughes Ynysgain Fawr Criccieth 81
973 09/10/1956 David Jones Ty Newydd Bwlchderwin 90
974 05/11/1956 Elizabeth Williams Cerrig Pryfaid Garn (gynt) 65
975 17/11/1956 Dorothy Jones Llys Arfon Llanrug 58
976 06/12/1956 Gwilym Williams Hengwm Clynnog 37
977 19/12/1956 Hugh Jones Llys Arfon Llanrug 68
978 08/01/1957 Laura Williams Llwynhelig Llangybi 81
979 20/02/1957 Bessie Davidson Williamson Nant Cwmbran Uchaf 74
980 21/02/1957 Jane Parry Pant Pantglas 79
981 13/03/1957 Margaret Davies Tyddyn Famaeth Bryncir 67
982 16/03/1957 Elizabeth Jones Hendre Nantcyll Pantglas 76
983 09/07/1957 Mary Williams Plas Cefn Coed Caernarvon 77
984 12/07/1957 William Pierce Llwynmafon Uchaf Criccieth 87
985 15/07/1957 Ellen Ann Jones Dolwen Pontllyfni (Monachdy) 75
986 09/09/1957 Ellen Pritchard 2 Taleifion (Haulfryn gynt) 63
987 30/09/1957 Annie Jones Hendre Feinws Fourcrosses 74
988 30/12/1957 Mairwen E Pugh Jones Bron Menach Pantglas 33
989 16/01/1958 Margaret Williams Tyddyn Cethin Llangybi (gynt) 81
990 16/04/1958 Richard Roger Owen Tyddyn Graig Dolbenmaen 44
991 21/04/1958 Harold Williams Pant Glas Cennin 71
992 09/07/1958 William John Jones Bodychain Nazareth 67
993 15/09/1958 Kate Jones Cennin View Bryncir 77
994 30/10/1958 Mary Eifiona Jones Llwynhudol Bryneglwys Welshpool 52
995 24/11/1958 Martha Jane Roberts Cefn Pencoed Llanystumdwy 84
996 12/12/1958 Annie Roberts Hendre Feinws (Llecheiddior Ganol gynt) 66
997 13/12/1958 Robert Williams Bodawel Llanllyfni 83
998 20/12/1958 William Davies Ty Capel Brynengan 71
999 28/03/1959 Elizabeth Owen Pistyll Farm Pistyll (Cae gors gynt) 79
1000 05/06/1959 Ethel Roberts Ty Capel Bryncir (gynt) 68
1001 21/07/1959 Henry Jones Bodychain Uchaf Nazareth 55
1002 01/08/1959 Sarah Jones Glyn Coed Morfa Nevin 80
1003 15/08/1959 Margaret Ann Hughes Shirley Whittington Castle 85
1004 01/09/1959 John Owen Ceri Pencaenewydd 84
1005 11/09/1959 Annie Roberts 9 Bryncelyn Road Talysarn 78
1006 31/10/1959 Judith Williams Cefn Peraidd Garndolbenmaen 59
1007 18/11/1959 John Davies Tan y Marian Tremadoc 70
1008 20/01/1960 Anne Jones Parry Pant Du Penygroes 73
1009 28/01/1960 William O Jones Penrhos Pwllheli 76
1010 02/02/1960 Ellen Parry Hafod Lon Fourcrosses 86
1011 10/02/1960 Jane Williams Nant y Cwmbran Nazareth 60
1012 03/03/1960 John Roger Owen Bryn Bwlchderwin 88
1013 12/03/1960 Owen Williams Gyfelog Bwlchderwin 87
1014 12/03/1960 Janie Rathbone Owen Ceri Pencaenewydd 79
1015 04/04/1960 Jane Jones Coedcae Newydd Llanllyfni 74
1016 30/05/1960 Ellen Owen Bwlch yr Awel Pantglas 91
1017 23/06/1960 Mary Jones Ty Newydd Bwlchderwin 72
1018 22/09/1960 Owen W Owen (Parch) Llanddeusant (Elim) 66
1019 16/12/1960 Harry Jones Bryn March Ynys 49
1020 22/12/1960 Hugh Jones Dolwen Pontllyfni (Monachdy gynt) 77
1021 23/12/1960 Owen Williams Llwyn Helyg Llangybi 88
1022 11/01/1961 Margaret Harris Bryncir Stores (gynt) 84
1023 21/01/1961 John R Jones Llecheiddior Llanddaniel (Bryncir gynt) 77
1024 09/02/1961 Owen Robert Jones Grianfryn Nazareth Llanllyfni 75
1025 18/05/1961 John Jones 13 Coed Madog Road Talysarn 66
1026 17/06/1961 Evan Jones Tuhwntirafon Ynys Llanystumdwy 61
1027 26/06/1961 Daniel Owen Williams Plas Cefn Coed Llanfaglan 82
1028 06/07/1961 John Williams Llan Ffestiniog (Shop Newydd Garn gynt) 58
1029 04/08/1961 John Griffith Shop Pencaerau Rhiw 77
1030 20/11/1961 Gwenfair Roberts Nantcyll Isaf Pantglas 7awr
1031 30/01/1962 John Arthur Jones Gyfelog Bwlchderwin 80
1032 14/02/1962 Mary Jones Dolwgan Uchaf Garndolbenmaen 87
1033 21/02/1962 Jennie Davies Bryn Marsli Chwilog 79
1034 22/03/1962 Evan Jones Derwin Pantglas (Nantcyll Ganol gynt) 85
1035 23/03/1962 Laura Prichard Cynwyd Penygroes 80
1036 24/03/1962 John Owen Jones Llyn Gele Clynnog 78
1037 03/04/1962 Mary Parry Bod Awel Llanllyfni 91
1038 Awst 1962 Robert Davies Tyddyn Famaeth Bryncir 69
1039 20/09/1962 Griffith Jones Bryn Uchain Nazareth Llanllyfni 56
1040 19/10/1962 Janet Elen Jones Tai'r Efail Plas Hen Argoed 49
1041 19/01/1963 Mary Jones Bron Menach Pantglas 72
1042 25/04/1963 Margaret Davies Bryn Llwyd Rhostryfan 92
1043 27/06/1963 Richard Griffith Jones Cefn Pencoed (gynt) 85
1044 02/07/1963 Ellen Pierce Wynne Cwm (gynt) 72
1045 14/08/1963 Elizabeth Catherine Parry Pensingrig 92
1046 17/08/1963 Robert Jones Bodfasarn Clynnog 86
1047 26/08/1963 Mary Ann Williams Criccieth 83
1048 05/10/1963 Owen Henry Davies Esgair Wen Llwynhudol 75
1049 21/10/1963 William Jones Ty Du Llannor 92
1050 02/11/1963 Laura Hughes Rhoslan (Rallt) 78
1051 02/01/1964 Mary Grace Jones R'ynys Llanarmon 82
1052 20/01/1964 Annie Roberts 121 Cae Mur Caernarvon (Ty Capel gynt) 79
1053 12/02/1964 Owen Ellis Penllechog Morfa Nefyn 67
1054 19/02/1964 John Williams Ty'n Gorlan Garndolbenmaen 79
1055 16/03/1964 Owen Roberts Jones Bryn Selyf Llangybi 84
1056 23/03/1964 William John Davies 2 Pant Ffynnon Nazareth 81
1057 09/04/1964 Robert Owen Hughes Station Rd Wood Green (Brynrefail) 74
1058 17/04/1964 William Evans Gwynant Borth y Gest 78
1059 26/06/1964 Griffith Morris Jones Ty'n Mynydd Garndolbenmaen 84
1060 11/07/1964 Elizabeth Ann Evans Llystyn Isaf 84
1061 15/07/1964 Ellen Jones Nantcyll Ganol Pantglas 85
1062 23/07/1964 Thomas Leonard Morgan Shrewsbury 51
1063 19/08/1964 Jane Catherine Jones Ty'n Mynydd 83
1064 19/10/1964 Thomas Pritchard Ty'n Caeau Garndolbenmaen 75
1065 21/10/1964 Jane Thomas Ger y Nant Pantglas 87
1066 24/12/1964 Robert Pritchard Cynwyd Baptist Street Penygroes 83
1067 27/12/1964 Owen Roberts Llys Ifor Rhoslan 81
1068 13/05/1965 Lizzie Hughes 49 Rhedyw Road Llanllyfni 64
1069 16/11/1965 Griffith Roberts Cae Canol Rhoslan 86
1070 22/11/1965 Robert Ellis Davies 6 County Road Penygroes 46
1071 18/12/1965 John Love 17 Henbont Road Criccieth 52
1072 03/03/1966 William Roberts Plas Du 77
1073 16/04/1966 Robert William Roberts Bronwylfa North Road Caernarvon 87
1074 15/09/1966 William Walter Evans Ty Du Llannor gynt 82
1075 11/10/1966 Jane Ellen Jones Llyn y Gele Pontllyfni 77
1076 23/02/1967 Gwen Williams 1 Salem Terrace Criccieth 73
1077 28/02/1967 William Pritchard Garreg Wen Penygroes 79
1078 23/04/1967 William Jones Ynys Ddu Criccieth 93
1079 24/07/1967 Megan Elizabeth Thomas Tanmarian Tremadoc 46
1080 28/07/1967 M P Williams Prestatyn (Ger y Nant) 74
1081 04/12/1967 Jane Maria Jones Bodfasarn Clynnog 90
1082 03/01/1968 Jane Ann Jones Greigwen Rhydyclafdy 74
1083 03/02/1968 Goronwy Owen Wynne Cwm gynt 80
1084 27/03/1968 William Thomas Roberts Moelfre Bach 79
1085 10/04/1968 Evan Jones Cefn Graianog gynt 76
1086 22/06/1968 Evan Jones Cil Llidiart Fourcrosses (Brynenga) 77
1087 28/07/1968 Gwilym Hywel Williams Crud y Gwynt Criccieth 86
1088 06/09/1968 Griffith William Roberts Hendre Feinws 77
1089 02/10/1968 William Jones Llystyn Gwyn Bryncir 58
1090 30/12/1968 William Davies Hughes Brynrefail Uchaf 83
1091 20/02/1969 John Richard Roberts Pant Mawr Pantglas 68
1092 24/02/1969 Griffith Cuba Jones Argoed Chwilog 66
1093 14/03/1969 Margaret Elizabeth Owen 5 Penygroes Llanddeusant 40
1094 19/03/1969 Elizabeth Jones Bryn Marsli Pantglas 85
1095 31/03/1969 John Griffith Williams 71
1096 29/07/1969 Richard Jones Ynys Llanarmon (Garwen) 89
1097 01/08/1969 John Pierce Jones Noddfa Benllech (Betws Fawr) 86
1098 02/08/1969 Rachel Roberts Plas y Bont Bontnewydd (Derwen Fawr) 81
1099 06/08/1969 Humphrey Aelfryn Williams Ael y Bryn Bryncir 90
1100 31/10/1969 Owen Williams Llwyn Annas Chwilog (Hendre Cennin) 74
1101 03/12/1969 Kate Williams Erddig Morfa Nefyn (Ynysgain Fawr) 65
1102 06/02/1970 Lizzie Jane Roberts Ty Capel Bryn Bachau 81
1103 21/03/1970 Mary Williams Tyddyn Berth Chwilog (Garnedd Hen) 83
1104 04/04/1970 Kate Williams Plas Cefn Coed Caernarfon 87
1105 09/04/1970 Emyr Jones Roberts Hendre Feinws Fourcrosses 31
1106 27/05/1970 Walter Evans Ty Du Llannor 78
1107 03/07/1970 Grace Jones R'ynys Llanarmon 59
1108 09/07/1970 Mary Roberts Bron Hendre Pantglas 81
1109 27/10/1970 Ellen Williams Plas Llecheiddior Garn 85
1110 12/11/1970 David Hughes Coed Cae Du Llanwnda 73
1111 14/12/1970 David John Evans Llystyn Isaf Bryncir 91
1112 16/01/1971 Owen Roberts Bron Hendre Pantglas 86
1113 24/02/1971 Walter Fairclough Liverpool (Ty Capel Pencoed) 75
1114 02/03/1971 Winifred Jane Evans Mryn Engan Minffordd (Cwm) 77
1115 01/09/1971 Annie Pierce Brynllwyn Cynwyd (Llwyn Mafon Uchaf) 60
1116 02/10/1971 Thomas Richard Jones Bron Menach Pantglas 79
1117 07/12/1971 Llewelyn Davies 2 Penllystyn Bryncir 89
1118 05/02/1972 Esther Jones Driud House Llangefni 76
1119 15/04/1972 Ella Jones Hafod y Coed Groeslon (Brynodyn) 80
1120 23/07/1972 Thomas Humphreys Jones Criccieth 83
1121 10/08/1972 Hugh Hughes Gors y Wlad (Derwin) 73
1122 07/09/1972 Richard Jones Ty Newydd 88
1123 13/09/1972 Robert Griffith Williams Nantcyll Isaf 53
1124 27/10/1972 Mary Elizabeth Humphreys Salem Terrace Criccieth (Pencarth) 85
1125 23/12/1972 Laura Ellin Griffiths Garreg Wen gynt 76
1126 30/12/1972 Jimmy James Bryn Hyfryd Nazareth 80
1127 20/01/1973 John Roberts 3 Bryn Engan Groeslon (Ffridd Erwig) 83
1128 05/02/1973 Ellis Owen Jones Penllystyn Brynkir 65
1129 16/05/1973 William Edwin Jones Thomas Bangor Rd C'von (ail gladdu Llanfair is gaer 2002) 66
1130 16/07/1973 Mary Ellis Penllechog 71
1131 31/08/1973 Margaret Owen Plas Felin Gerrig gynt 80
1132 01/10/1973 Robert Jones Dafarn Faig 84
1133 22/11/1973 Owen Arthur Jones Fron Oleu 66
1134 15/01/1974 Eleanor Davies 13 Y Dreflan Rhosgadfan 62
1135 06/02/1974 Elizabeth Jenkins Jones Gorffwysfa Pantglas 74
1136 08/02/1974 Elizabeth Owen Cartrefle Pantglas 93
1137 13/02/1974 Ellen Jane Hughes Evans Gell Criccieth 74
1138 18/06/1974 Robert Jones Hafod Esgob Nebo 72
1139 26/06/1974 Robert Hughes Ty Coch Caernarfon 87
1140 27/06/1974 Appolonia Roberts Nantlle 71
1141 14/09/1974 Jane Hughes Brynrefail Uchaf Garndolbenmaen 87
1142 20/09/1974 Annie Owen Ceiri Pencaenewydd gynt 89
1143 28/11/1974 Margaret Fairclough Ty Capel Bryn Bachau 84
1144 02/01/1975 Owen Williams Bryn Moel gynt 90
1145 17/01/1976 Eifion Jones Llystyn Gwyn 40
1146 24/03/1976 Ellin Roberts Llys Ifor 82
1147 01/05/1976 Jennet Joseph Gorffwysfa Pwllheli 83
1148 07/06/1976 John Price Roberts Llanllyfni 52
1149 14/07/1976 Mary Evans Gwynant Borth y Gest 78
1150 14/08/1976 Kate Jones Dafarn Faig 74
1151 13/10/1976 Mary Pennant Jones Parciau Home Farm Marianglas 82
1152 27/10/1976 Robert Gwilym Jones 7 Penybryn Road Holyhead 68
1153 30/10/1976 Robert Owen Ty'n Gorlan (claddu llwch) 76
1154 22/11/1976 Robert Hughie Jones Llecheiddior 64
1155 24/11/1976 Hugh Ellis Jones Blaen Garth Nantlle (claddu llwch) 47
1156 06/12/1976 Griffith Richard Williams Cae Meddyg Llandwrog (Pensarn gynt) 83
1157 01/03/1977 William Hughes Evans Gell Criccieth 78
1158 09/03/1977 Janet (Nettie) Jones Bodychain Uchaf 76
1159 17/03/1977 Katie M Hughes Coed Cae Du Llangybi 69
1160 15/04/1977 Mary Ellen Roberts Pant Pantglas 73
1161 04/03/1978 David John Jones (Dafydd Iago) Bontnewydd 65
1162 05/05/1978 Gwilym Roberts Llon Ddiffyg Sarn (Bodwrdda) 72
1163 19/08/1978 Owen Jones Greigwen Rhydyclafdy 84
1164 14/11/1978 Richard Griffith Bwthyn Grug Llanbedrog (Tyddyn Famaeth) 76
1165 25/11/1978 Llewelyn Jones Ael y Bryn Bryncir (claddu llwch) 62
1166 10/01/1979 Ellen Davies Bryn Chwilog (Bryn Marsli) 90
1167 24/01/1979 Evan Roberts Morlas Frrwd Cae Du (Derwen Fawr) llwch 79
1168 12/03/1979 Mary Jane Williams Graigwen Llanllyfni (Brynffynnon) 79
1169 19/03/1979 Robert William Roberts Bwlch y Ffordd Isaf Pwllheli 57
1170 26/03/1979 Robert Owen Williams Plas Gwilym Penygroes (Bethel gynt) 91
1171 30/03/1979 Mary Jones Bryn Selyf Llangybi 84
Entries Per Page
Displaying Page of