Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • ENW - Enw Cyntaf yr Ymadawedig / Christian Name of Deceased
  • CYF - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • DYDD - Dyddiad Marw / Date of Death
  • CYFEI - Cyfeiriad / Address
  • O - Oed yr Ymadawedig / Age of Deceased
  • NOD - Nodiadau / Notes
ID
ENW
CYF
DYDD
CYFEI
O
NOD
Entries Per Page
Displaying Page of