Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • ENW - Enw Cyntaf yr Ymadawedig / Christian Name of Deceased
  • CYF - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • CYFEIRIAD - Cyfeiriad / Address
  • DYDD - Dyddiad Marw / Date of Death
  • O - Oed yr Ymadawedig / Age of Deceased
  • PERTH - Perthynas / Relationship
  • LL/H - Llun/Hanes / Photo/History
ID
ENW
CYF
CYFEIRIAD
DYDD
O
PERTH
LL/H
1 Ann Griffith Tyddyn Madoc Llanarmon 19/09/1854 8 Dim Carreg
2 Ellen Thomas Ty Canol Llangybi 05/02/1855 18 Dim Carreg
3 William Griffith Tyddyn Madoc Llanarmon 10/07/1855 24 Dim Carreg
4 Ellen Evans Castell Gwgan Llangybi 22/05/1856 52 Gwraig Mark Evans Highslide JS
5 Owen Pritchard Ty'n Llwyn Llangybi 24/07/1856 88 Dim Carreg
6 Catherine Jones Ty'n Llwyn Llangybi 07/07/1856 Dim Carreg
7 Merch Beudy Eithin Llangybi 16/08/1856 Plentyn Owen Jones
8 David Jones Garnedd Felen Llanystumdwy 29/12/1856 78 Dim Carreg
9 John Evans Tai Newyddion Llangybi 15/05/1857 1 Plentyn William a Mary Evans Highslide JS
10 Catherine Roberts Ynys Creua Bach 12/12/1857 49 Dim Carreg
11 Evan Humphreys Tyddyn Mab Du Llanarmon 23/01/1858 78 Priod Jane Humphreys Highslide JS
12 Daniel Parri Pencarth Llanystumdwy 11/03/1858 81 Priod Ellin Parry Highslide JS
13 Ellen Williams Sardis Llangybi 24/04/1858 85 Dim Carreg
14 William Roberts Ty'n Llan Llanarmon 20/06/1858 71 Priod Elizabeth Roberts Highslide JS
15 Ellin Parri Pencarth Llanystumdwy 19/08/1859 86 Gweddw Daniel Parry Highslide JS
16 Anne Jones Bryn Llefrith Bach 08/09/1859 73 Priod David Jones Highslide JS
17 David Jones Bryn Llefrith Bach 22/12/1859 81 Gweddw Ann Jones Highslide JS
18 Robert Jones Ty Newydd Plas Du 26/04/185? 86 Dim Carreg
19 Catherine Jones Gatehouse Trallwyn 15/02/1860 71 Gwraig Isaac Jones Highslide JS
20 Griffith Roberts Cae Du 27/02/1860 62 Priod Catherine Roberts Highslide JS
21 Catherine Roberts Cae Du 05/04/1860 54 Gweddw Griffith Roberts Highslide JS
22 Robert Pritchard Hen Efail Llangybi 28/04/1860 82 Dim Carreg
23 Hugh Griffith Maenllwyd gynt 02/05/1860 47 Priod Sydney Jones Highslide JS
24 Trevor Jones Chwareli Rivals 17/06/1860 52 Highslide JS
25 Mab Beudy Eithin Llangybi 15/08/1860 Plentyn Owen Jones
26 Catherine Thomas Brynrhydd gynt 20/11/1860 76 Priod John Thomas Highslide JS
27 Elias Morris Llety Wyn 20/12/1860 80 Priod Margaret Elias (Jones) Highslide JS
28 William Roberts Tai Newyddion Llangybi 17/01/1861 13 Dim Carreg
29 Margaret Williams Capel Helyg 15/02/1861 84 Highslide JS
30 William Jones Passage Llangybi 17/02/1861 59 Priod Eleanor Jones Highslide JS
31 Anne Jones Garnedd Felen Llanystumdwy 14/05/1861 79 Dim Carreg
32 Watkin Williams Fourcrosses 10/10/1861 39 Highslide JS
33 William Roberts Tai'r Lon Llanystumdwy 01/01/1862 5w Dim Carreg
34 Jane Williams Tyddyn Mawr 08/03/1862 45 Gwraig Watkin Williams Highslide JS
35 William Jones Pant y Moeliad Llangybi 06/04/1862 28 Mab William a Catherine Jones Highslide JS
36 Jane Hughes Rallt Cenin Clynnog 11/06/1862 39 Dim Carreg
37 E Humphreys Ty'n y Weirgloedd 24/07/1862 82 Priod Thomas Humphreys Highslide JS
38 Thos Cartwright Jones Tai Newyddion Llangybi 28/10/1862 7w Dim Carreg
39 Janet Williams Sardis Llangybi 08/12/1862 5w Dim Carreg
40 William Jones Pant y Moeliad Llangybi 03/01/1863 70 Priod Catherine Jones Highslide JS
41 Eleanor Jones Passage Llangybi 13/01/1863 66 Gweddw William Jones Highslide JS
42 William Jones Cae'r Ferch Llangybi 03/02/1863 1 Dim Carreg
43 Richard Hughes Rallt Cenin Clynnog 05/02/1863 55 Dim Carreg
44 Catherine Humphreys Bodowen Llangybi 08/11/1863 37 Gwraig Owen Humphreys Highslide JS
45 William Jones Bryncaled 29/01/1864 70 Highslide JS
46 William Jones Bryn Caled Bach Llanarmon 04/02/1864 69 Dim Carreg
47 William Morgan 29/07/1864 79 Priod Mary Morgan - Garddwr Highslide JS
48 Robert Francis Tremadog gynt 19/08/1864 64 Highslide JS
49 Laura Thomas Ty Capel Pencaenewydd 25/08/1864 6 Merch Henry a Catherine Thomas Highslide JS
50 Mary Parry Capel Helyg Llangybi 08/09/1864 6 Merch Griffith a Mary Parry Highslide JS
51 William Williams Cae Ty Llangybi 11/10/1864 25 Mab William ag Ellin Prichard Highslide JS
52 John Jones Beudy Eithin Llangybi 08/11/1864 2 Dim Carreg
53 William Prichard Ty'n Rhos Llanarmon 04/12/1864 54 Priod Elizabeth Prichard Highslide JS
54 Thomas Humphreys Ty'n y Weirgloedd 18/12/1864 91 Gweddw E Humphreys Highslide JS
55 Rachel Hughes Rhosgyll Bach Llanystumdwy 07/01/1865 46 Priod Owen Hughes Highslide JS
56 Margaret Thomas Cae'r Ferch 21/02/1865 82 Priod Lewis Thomas Highslide JS
57 Robert Williams Plas Llanarmon 05/03/1865 25 Dim Carreg
58 Catherine Jones Ty Capel Helyg Llangybi 17/03/1865 22 Merch John a Margaret Jones Highslide JS
59 Catherine Roberts Tai'r Lon Llanystumdwy 21/03/1865 10m Dim Carreg
60 Catherine Thomas Ty Capel Pencaenewydd 09/04/1865 45 Gwraig Henry Thomas Highslide JS
61 Catherine Williams Pentyrch Uchaf 22/04/1865 6w Dim Carreg
62 Owen Williams Tynewydd Llangybi 20/06/1865 22 Mab Ellis ac Ann Williams Highslide JS
63 William Roberts Pensarn Llangybi 24/08/1865 54 Priod Margaret Roberts Highslide JS
64 John Jones Ty Capel Helyg Llangybi 20/09/1865 60 Priod Margaret Jones Highslide JS
65 Griffith Roberts Ty'n Rhos 03/10/1865 72 Priod Eleanor Roberts Highslide JS
66 Owen Jones Beudy Eithin Llangybi 23/01/1866 56 Dim Carreg
67 W W Jones (Eifion House Fourcrosses) 10/03/1866 4m Plentyn William a Ellen Jones Highslide JS
68 Hugh Jones Shop Llanaelhaiarn 07/04/1866 53 Priod Margaret Jones (Elias) Highslide JS
69 Thomas Williams Gardener 08/08/1866 24 Damwain Gloddfa Glai Talysarn Highslide JS
70 Owen Humphreys Dora Street Porthmadog 16/08/1866 1d Plentyn William a C Humphreys Highslide JS
71 Laura Thomas 25/08/1866 6
72 William Williams Tynewydd Llangybi 17/09/1866 29 Mab Ellis ac Ann Williams Highslide JS
73 Watkin Williams Tyddyn Mawr 22/12/1866 66 Gweddw Jane Williams Highslide JS
74 James Pritchard Penychain Abererch 05/01/1867 18 Dim Carreg
75 Thomas Humphreys Dora Street Porthmadog 18/03/1867 6 Plentyn William a C Humphreys Highslide JS
76 Ann Prichard Cae'r Ferch Ganol Llangybi 25/05/1867 72 Priod Elias Pritchard Highslide JS
77 John Davies Corn Hill Porthmadog 27/05/1867 3 Dim Carreg
78 Ellen Jones Bee Hive Porthmadog 13/09/1867 5m Plentyn John a Catherine Jones Highslide JS
79 Mary Morgan Ty'n Coed Abererch 03/11/1867 77 Gweddw William Morgan Highslide JS
80 Grace Jones Bee Hive Porthmadog 01/01/1868 9m Plentyn John a Catherine Jones Highslide JS
81 William Williams Bocs Llangybi 06/03/1868 3 Plentyn William Jones Dim Carreg
82 Robert Williams Penbryn Llangybi 24/03/1868 11 Dim Carreg
83 Owen Ellis Foel (Cae'r Weirglodd gynt) 03/05/1868 46 Highslide JS
84 William Williams Mur Cypla Llangybi 23/12/1868 73 Priod Ellen Williams Highslide JS
85 Richard Jones Glanmorfa Mawr Treflys 14/04/1869 21m Mab Griffith a Mary Jones Highslide JS
86 Richard Griffith Cae'r Tyddyn Llangybi 07/08/1869 76 Priod Ann Griffith Highslide JS
87 Robert Hughes Gorsedd Bach Llanarmon 12/09/1869 50 Brawd Anne Hughes Highslide JS
88 Laura Jones Glynn Llanystumdwy 02/10/1869 35 Priod Robert John Jones Highslide JS
89 Jane Jones 13/02/186? 25 Dim Carreg
90 Jane Williams Coed Cae Bach Llangybi 04/04/186? 74 Dim Carreg
91 Mary Jones Beudy Eithin Llangybi 04/01/1870 8 Plentyn Owen Jones
92 Margaret Griffiths Ty'r Efail Pencarth 30/01/1870 1m Dim ysgrifen
93 Jane Humphreys Tyddyn Mab Du Llanarmon 09/02/1870 82 Gweddw Evan Humphreys Highslide JS
94 Elias Roberts 17/03/1870 7 Dim Carreg
95 Anne Prichard (Gorsedd Bach Llanarmon) 25/04/1870 28 Nith Robert ag Anne Hughes Highslide JS
96 Mab Refail Llangybi 21/06/1870 Plentyn John Jones
97 Owen Hughes Tai Newyddion 24/06/1870 4 Mab Robert a Mary Hughes Highslide JS
98 Robert Evans Llangybi 18/11/1870 66 Priod Jane Evans Crydd Highslide JS
99 John Ellis Jones Bee Hive Porthmadog 15/02/1871 18m Plentyn John a Catherine Jones Highslide JS
100 Owen Roberts "Percy" of Portmadoc 19/03/1871 1 Mab Capt John a Jemima Roberts Highslide JS
101 Jane Mary Roberts Fourcrosses 22/04/1871 5 Dim Carreg
102 Mab Cefn Engan Llangybi 05/10/1871 Mab John Jones Dim Carreg
103 Ellen Lewis Cae'r Ferch Llangybi 05/11/1871 4 Merch Thomas a Mary Lewis Highslide JS
104 Eleanor Roberts Ty'n Rhos 28/01/1872 75 Gweddw Griffith Roberts Highslide JS
105 Ellis Jones Tal-y-bont 02/03/1872 2 Plentyn Morris Roberts Dim Carreg
106 Edward Jones Llanarmon 07/04/1872 6m Mab Edward Jones Dim Carreg
107 Margaret Jones Ty Capel Helyg Llangybi 14/04/1872 69 Gweddw John Jones Highslide JS
108 Margaret Jones Soar Llangybi 18/08/1872 72 Gwraig Richard Jones
109 Robert Jones Capt. Castle House Fourcrosses 08/12/1872 Tad Annie Elizabeth Drowned in the Channel Highslide JS
110 Griffith Parry Capel Helyg Llangybi 22/01/1873 71 Priod Mary Parry Highslide JS
111 Ellen Roberts Post Office Penygroes 28/01/1873 25 Daughter of Owen and Jane Roberts Highslide JS
112 Jane Roberts Post Office Penygroes 09/04/1873 58 Wife of Owen Roberts Highslide JS
113 Owen Morris Roberts "Percy" of Portmadoc 19/06/1873 6m Mab Capt John a Jemima Roberts Highslide JS
114 John Evans Gwernallt Llanarmon 12/07/1873 80 Priod Ellin Evans Highslide JS
115 Jane Evans Talsarnau 25/09/1873 6 Plentyn Owen Evans Dim Carreg
116 William Ambrose Parch. Salem Portmadog 30/10/1873 60 Priod Ellen Ambrose Highslide JS
117 Elizabeth Jones Tal-y-bont 29/11/1873 4m Plentyn Morris Roberts Dim Carreg
118 Ellen Ambrose Portmadoc 06/12/1873 35 Priod Capt. Evan Jones Highslide JS
119 Laura Jones Tal-y-bont 06/01/1874 22 Priod Morris Jones
120 William Jones Chapel Row Criccieth 13/05/1874 44 Tad Annie Jones Highslide JS
121 Griffith Griffiths Maenllwyd Llangybi gynt 13/05/1874 68 Highslide JS
122 Lowri Griffith 21/09/1874 24
123 Joseph Jones Ty Canol Llangybi 01/01/1875 77 Dim Carreg
124 Jane Evans Pwllheli 06/01/1875 67 Modryb William Evans Highslide JS
125 Robert Williams Portmadoc 31/03/1875 3m Plentyn John ac Elizabeth Wms
126 David Richards Capt. Porthmadog 06/05/1875 72 Priod Catherine Richards Highslide JS
127 Catherine Griffiths Brongybi 27/05/1875 25 Merch Hugh a Sydney Griffiths Highslide JS
128 Mary Roberts Caernarfon (Gwernallt gynt) 28/05/1875 28 Dim Carreg
129 Mary Williams Llwyn Onn Penygroes gynt 25/06/1875 34 Wife of John Williams M D Highslide JS
130 Ellen Jones Bryn Caled Bach Llanarmon 29/07/1875 81 Dim Carreg
131 William Evans Tyddyn Llan Llangybi 01/08/1875 45 Priod Elizabeth Evans Highslide JS
132 Elizabeth Evans Tai Newyddion Llangybi 01/11/1875 11 Plentyn William a Mary Evans Highslide JS
133 Sarah Jane Evans Elusendy Llangybi 15/12/1875 11w Plentyn William Evans Dim Carreg
134 Ellin Prichard Cau Ty Llangybi 20/12/1875 65 Priod William Prichard Highslide JS
135 Ellen Griffith Chwilog Uchaf Llanarmon 22/01/1876 3
136 Francis Evans Gwernallt Llanarmon 18/04/1876 45 Brawd Gwen Evans Highslide JS
137 Mary Williams Snowdon Street Portmadoc 02/05/1876 58 Priod William Williams Highslide JS
138 Mary Parry Capel Helyg Llangybi 07/07/1876 64 Gweddw Griffith Parry Highslide JS
139 Ellen Jones Llety Wyn 29/07/1876 22 Merch Hugh Jones Llanaelhaiarn Highslide JS
140 Ellin Evans Gwernallt Llanarmon 02/09/1876 70 Gweddw John Evans Highslide JS
141 Mary Teresa Davies Angorfa Pencaenewydd 03/09/1876 3 Merch David ac Anne Davies Highslide JS
142 Ann Davies Ty Capel Salem Fourcrosses 29/11/1876 3 Plentyn Evan Davies Dim Carreg
143 Richard Jones Maen Llwyd Llangybi 15/12/1876 8 Mab John a Margaret Jones
144 William Nash Pwllheli 30/12/1876 15m Plentyn Richard a Jane Nash Highslide JS
145 Catherine Richards Portmadoc 28/01/1877 80 Gweddw David Richards Capt. Highslide JS
146 Elizabeth Jones Ty Croes Llanystumdwy 01/06/1877 59 Dim Carreg
147 Richard Thomas Ty Capel Sardis 21/06/1877 23 Mab Robert a Mary Thomas
148 William Williams Tyddyn Mawr Llanarmon 14/08/1877 18 Mab Robert a Mary Williams Highslide JS
149 Daniel Jones Ty Croes Llanystumdwy 01/11/1877 23 Dim Carreg
150 Thomas Lewis Cae'r Ferch Llangybi 06/11/1877 61 Priod Mary Lewis Highslide JS
151 Robert Owen Williams Portmadoc 14/11/1877 14m Plentyn John ag Elizabeth Williams
152 John Griffith Llwyn Onn Penygroes 21/12/1877 2m Mab John T a Laura J Griffith Highslide JS
153 Mark Evans Ship and Castle Portmadoc 31/12/1877 69 Priod Mary Evans Highslide JS
154 Elias Prichard Cae'r Ferch Ganol Llangybi 18/01/1878 89 Gweddw Ann Prichard Highslide JS
155 Kate Alice Evans Talsarnau 22/02/1878 18m Plentyn Owen Evans Dim Carreg
156 Robert Parry Ty Croes 10/04/1878 61 Priod Mary Parry Highslide JS
157 Robert Williams Tan y Bwlch Clynnog 29/08/1878 80 Priod Catherine Wms Factory Plas Du gynt Highslide JS
158 John Fernandez Jones 12/09/1878 17 Mab Evan ac Ellen Jones Highslide JS
159 Robert Williams Bryn y Gadfan Fawr Llanaelhaiarn 09/10/1878 72 Priod Elizabeth Williams Highslide JS
160 Jane Ann Williams 15/10/1878 5m Dim Carreg
161 Elizabeth Roberts Ty'n Llan Llanarmon 02/11/1878 81 Gweddw William Roberts Highslide JS
162 Laura Jane Griffiths Llwyn Onn Penygroes 07/12/1878 24 Wife of Thos Griffiths Physician/Surgeon
163 Ann Davies Ty Capel Salem Fourcrosses 10/12/1878 3 Plentyn Evan Davies Dim Carrer
164 Janet Roberts Penarth Uchaf Llanarmon 13/12/1878 91 Highslide JS
165 Anne Davies Cae'r Tyddyn Llangybi 02/02/1879 34 Gwraig John Davies Highslide JS
166 R G Jones 10/02/1879 8m Plentyn William a Ellen Jones Highslide JS
167 Humphrey Humphreys Dora Street Porthmadog 25/02/1879 1 Plentyn William a C Humphreys Highslide JS
168 Richard G Jones Bocs Llangybi 13/03/1879 7 Plentyn William Jones Dim Carreg
169 Eliza Jane Jones Eifl Pwllheli 14/03/1879 6m Plentyn William ac Elizabeth Jones Highslide JS
170 Rowland Hughes Hendre Rhoslan 16/05/1879 69 Priod Ann Hughes Pregethwr Annibynwyr Highslide JS
171 Laura Jane Griffith Llwyn Onn Penygroes 11/05/1879 6m Daughter of John and Laura J Griffith Highslide JS
172 Catherine Williams Cae Du 09/06/1879 25 Merch Robert a Jane Williams Highslide JS
173 David Roberts Capt. Union Road Criccieth 01/08/1879 30 Mab John ac Ellen Roberts Highslide JS
174 Mary Davies Corn Hill Porthmadog 09/08/1879 Dim Carreg
175 John Jones Maen Llwyd Llangybi 18/08/1879 57
176 Catherine Jones Pant y Moeliad Llangybi 21/11/1879 80 Gweddw William Jones Highslide JS
177 Griffith Roberts Pensarn Llangybi 01/04/1880 34 Mab William a Margaret Roberts Highslide JS
178 John Roberts "Percy" of Portmadoc 13/04/1880 3m Mab Capt John a Jemima Roberts
179 Wm Gwyddno Roberts Parch. 30/04/1880 41 Gweinidog gyda'r Methodistiaid Highslide JS
180 Elizabeth Owen Glasfryn Terrace Pencaenewydd 06/05/1880 34 Dim Carreg
181 Elizabeth Thomas Brynrhydd gynt 27/05/1880 64 Merch John ag Elizabeth Thomas Highslide JS
182 William Richard Jones Bee Hive Porthmadog 06/06/1880 12 Plentyn John a Catherine Jones Highslide JS
183 Elizabeth Jones Cors y Ceiliau Llanaelhaiarn 08/07/1880 26 Merch John ag Elizabeth Thomas Highslide JS
184 William Jones Cors y Ceiliau Llanaelhaiarn 12/07/1880 24 Mab John ag Elizabeth Thomas Highslide JS
185 Henry Garrison Williams 14/07/1880 8m Dim Carreg
186 William Williams Snowdon Street Portmadoc 12/08/1880 62 Gweddw Mary Williams Highslide JS
187 Elizabeth Williams Bryn y Gadfan Fawr Llanaelhaiarn 27/11/1880 75 Gweddw Robert Williams Highslide JS
188 John Hughes (Tai Newyddion) 31/12/1880 30 Mab Robert a Mary Hughes Highslide JS
189 David Williams Bodvean House Fourcrosses 11/01/1881 64 Highslide JS
190 John Roberts Tai Newyddion 04/02/1881 85 Dim Carreg
191 Margaret Ann Hughes Penllechog 05/02/1881 17 Merch John a Margaret Hughes Highslide JS
192 Owen Jones Cefn Engan Llangybi 26/02/1881 59 Priod Jane Jones Highslide JS
193 Owen Henry Williams Hafod Lon Fourcrosses 23/04/1881 20 Plentyn Henry J Williams Dim Carreg
194 William Williams 23/04/1881 4 Dim Carreg
195 Ellen Roberts Union Road Criccieth 26/04/1881 65 Priod John Roberts - Mam Capt David Rbts Highslide JS
196 Ellen Hughes Afonwen Llanystumdwy 08/06/1881 72 Priod Foulk Hughes Highslide JS
197 Margaret Evans Pen-y-Maes Llwyndyrus 10/06/1881 12 Plentyn Evan a Sarah Evans Highslide JS
198 William Thomas 8 Madoc Street Fourcrosses 15/06/1881 1m Plentyn William ac Ann Thomas Highslide JS
199 Lois Jones Eifl Pwllheli 15/11/1881 6m Plentyn William ac Elizabeth Jones Highslide JS
200 Ellen Jones Penarth Uchaf Llanarmon 26/01/1882 21 Merch Humphrey a Catherine Jones Highslide JS
201 Phillip Owen Lerpwl gynt 30/04/1882 86 Tad Mrs Annie Davies Angorfa Highslide JS
202 Anne Griffith Plas Du 06/05/1882 70 Priod Thomas Griffith Highslide JS
203 Lewis Thomas Cae'r Ferch 19/05/1882 95 Gweddw Margaret Thomas Highslide JS
204 Margaret Roberts Pensarn Llangybi 16/07/1882 69 Gweddw William Roberts Highslide JS
205 Mary Evans Ship and Castle Portmadoc 29/07/1882 62 Gweddw Mark Evans Highslide JS
206 Catherine Ann Pritchard Post Office Llangybi 29/09/1882 3 Merch William John ac Ellen Pritchard Highslide JS
207 Laura Williams Nant Cwmbran Clynnog Fawr 02/11/1882 53 Dim Carreg
208 R G Jones Eifion House Fourcrosses 05/11/1882 4m Plentyn William a Ellen Jones Highslide JS
209 Richard G Jones Bocs Llangybi 09/11/1882 4 Plentyn William Jones Dim Carreg
210 Anne Hughes Gorsedd Bach Llanarmon 07/12/1882 59 Chwaer Robert Hughes Highslide JS
211 Elizabeth Prichard Ty'n Rhos Llanarmon 14/12/1882 69 Gweddw William Prichard Highslide JS
212 Owen Evans Fronheulog Llangybi 30/12/1882 3 Plentyn Thomas a Mary Evans Highslide JS
213 Lois Jones Eifl Pwllheli 16/01/1883 1m Plentyn William ac Elizabeth Jones Highslide JS
214 Owen Humphreys Bod Owen Llangybi 18/01/1883 57 Tad Annie Jones Pisgah Arfon Highslide JS
215 Ann Jones Frongybi Llangybi 15/03/1883 37 Priod Griffith Jones Highslide JS
216 Ellis Williams Fronoleu Llangybi 19/05/1883 76 Priod Ann Williams Highslide JS
217 Robert Jones Ty Newydd Chwilog 17/07/1883 69 Highslide JS
218 Eleanor Jane Pritchard Post Office Llangybi 21/09/1883 3 Merch William John ac Ellen Pritchard Highslide JS
219 Jane Evans Fronheulog Llangybi 07/10/1883 14 Plentyn Thomas a Mary Evans Highslide JS
220 John Evans Fronheulog Llangybi 07/10/1883 Plentyn Thomas a Mary Evans Highslide JS
221 Jane Eliza Roberts Pentyrch Llangybi 12/11/1883 4 Merch Robert a Jane Roberts Highslide JS
222 Laura Jones Murcwymp Llangybi 16/11/1883 70 Priod William Jones Highslide JS
223 Mary Jones Eifl Pwllheli 08/02/1884 89 Mam William Jones Highslide JS
224 Ellen Roberts Cefn Engan Bach Llangybi 23/02/1884 75 Priod William Roberts Highslide JS
225 W Ll Jones Henllan Abererch 14/03/1884 54 Highslide JS
226 John G Jones 05/04/1884 4m Dim Carreg
227 John Thomas Ty'n Lon Llangybi 08/05/1884 64 Gweddw Catherine Thomas Highslide JS
228 Ann Williams Nant Cwmbran Clynnog Fawr 30/05/1884 19 Dim Carreg
229 Robert Roberts Dr. Union Road Criccieth 11/06/1884 30 Mab John Roberts Highslide JS
230 Margaret Thomas Ty Newydd Fourcrosses 16/06/1884 65 Dim Carreg
231 Jane Pritchard Hen Efail Llangybi 09/07/1884 88 Dim Carreg
232 Margaret Jones (Llety Wyn a Shop Llanaelhaearn) 11/05/1884 72 Gwraig Elias Morris a Hugh Jones Highslide JS
233 John T Jones Gors y Ceiliau Llanaelhaiarn 29/07/1884 22
234 Anne Roberts Fronoleu Llangybi 20/09/1884 29 Priod John Roberts Highslide JS
235 John Williams Pentyrch Llangybi 26/10/1884 64 Highslide JS
236 Catherine Humphreys Union Road Criccieth 04/03/1885 16m Plentyn Humphrey a Margaret Humphreys Highslide JS
237 Ellen Jones Ship and Castle Portmadoc 04/04/1885 46 Priod Richard Jones Highslide JS
238 Ellen Jones Eifion House Fourcrosses 18/04/1885 43 Priod William Jones Highslide JS
239 Catherine Jones Cae'r Ferch Ganol Llangybi 12/05/1885 21 Merch William a Mary Jones Highslide JS
240 Mary Jones Penbryn Llangybi 20/06/1885 81 Dim Carreg
241 Catherine Humphreys Dora Street Porthmadog 22/07/1885 15 Merch William a C Humphreys Highslide JS
242 Laura Parry Fronerch House Fourcrosses 31/07/1885 52 Priod John Parry Highslide JS
243 Robert Morris Coed Cae Gwyn Llanarmon 09/10/1885 74 Priod Jane Morris Highslide JS
244 Jane Griffith Nant Chwilog 19/12/1885 50 Priod Hugh Griffith Highslide JS
245 Mary Owen Crossing Chwilog 19/12/1885 14 Merch David ac Alice Owen Highslide JS
246 Catherine Jones Maenllwyd Llangybi 01/01/1886 50 Priod William Jones Highslide JS
247 Elizabeth Jones Eifion House Fourcrosses 19/01/1886 22 Merch William ac Ellen Jones Highslide JS
248 Ann Williams Ty Newydd Fourcrosses 20/01/1886 2 Dim Carreg
249 Catherine Roberts "Percy" of Portmadoc 15/03/1886 15 Merch Capt John a Jemima Roberts Highslide JS
250 Ellin Evans Tai Newyddion Llangybi 21/03/1886 19 Dim Carreg
251 Evan Sorton Williams Gors y Wlad 26/04/1886 28 Mab John ag Elizabeth Thomas Highslide JS
252 Eliza Pritchard Penrhos Abererch 26/04/1886 22 Merch William a Gaynor Prichard Highslide JS
253 John Williams Ty Newydd Fourcrosses 03/07/1886 77 Dim Carreg
254 William Jones Roberts "Percy" of Portmadoc 16/07/1886 3m Plentyn Capt John a Jemima Roberts Highslide JS
255 Ellen Ambrose Portmadog 26/09/1886 79 Gweddw Parch. Williams Ambrose Highslide JS
256 William Pritchard Cau Ty Llangybi 21/10/1886 75 Gweddw Ellin Prichard
257 Mary Ellen Williams 09/12/1886 6 Merch Morris a Margaret Williams Highslide JS
258 William Pritchard Ty'n Rhos Penarth Llangybi 18/12/1886 Dim Carreg Highslide JS
259 John Ellis Griffith Portreuddyn Tremadog 09/01/1887 8 Mab John ac Ann Griffiths Highslide JS
260 Mary Jones Helyg Hirion Llangybi 17/02/1887 73 Priod John Jones Highslide JS
261 Mary Elizabeth Williams Hafod Lon Fourcrosses 07/03/1887 16 Plentyn Henry J Williams Dim Carreg
262 Mary Thomas Ty Capel Sardis Llangybi 15/03/1887 52 Priod Robert Thomas Highslide JS
263 Jane Thomas Ty Capel Sardis 16/03/1887 11 Merch Robert a Mary Thomas
264 John Evans Pen-y-Maes Llwyndyrus 19/04/1887 24 Mab Evan a Sarah Evans Highslide JS
265 Humphrey Thomas Cae'r Maenllwyd Lodge 22/04/1887 80 Highslide JS
266 Ann Griffith Cae'r Tyddyn Llangybi 06/05/1887 86 Gweddw Richard Griffith Highslide JS
267 William Jones Murcwymp Llangybi 13/07/1887 78 Gweddw Laura Jones Highslide JS
268 Catherine Humphreys Union Road Criccieth 26/10/1887 1 Plentyn Humphrey a Margaret Humphrey Highslide JS
269 Griffith Jones Ty Croes 29/10/1887 77 Dim Carreg
270 William Pritchard Penrhos Fourcrosses 11/11/1887 72 Priod Gaynor Pritchard Highslide JS
271 Margaret Jones Cefn Engan Llangybi 23/12/1887 9 Dim Carreg
272 Mary Jones Ty Canol Llangybi 02/01/1888 74
273 John Jones Bee Hive Porthmadog 22/03/1888 63 Priod Catherine Jones Highslide JS
274 Anne Jones Borth Portmadoc 25/03/1888 65 Bryn Llefrith gynt Highslide JS
275 William Roberts Cefn Engan Bach Llangybi 28/03/1888 83 Gweddw Ellen Roberts Highslide JS
276 Owen Roberts Post Office Penygroes 07/04/1888 72 Gweddw Jane Roberts Highslide JS
277 John Owen Tynlon Bach Y Ffôr 11/04/1888 Dim Carreg
278 Magdalene Robyns Jones Bryncir Factory 28/04/1888 5 Plentyn John a Magdalene Jones Highslide JS
279 Thomas Evans Cae'r Werglodd Llangybi 17/05/1888 23 Mab Evan ac Ann Jones Highslide JS
280 Richard Williams Rorsedd Bach Abererch 26/05/1888 38 Dim Carreg
281 John Evans Fronheulog Llangybi 26/05/1888 11m Plentyn Thomas a Mary Evans Highslide JS
282 Margaret Roberts Bryn Bychan Llanaelhaiarn 27/05/1888 16 Merch Robert a Catherine Roberts Highslide JS
283 John Hugh Jones Coed Cae Gwyn Llanarmon 20/07/1888 32 Mab Hugh ac Ellen Jones Highslide JS
284 John Jones Cefn Engan Llangybi 11/10/1888 68 Dim Carreg
285 Thomas Humphreys Dora Street Porthmadog 15/12/1888 16 Mab William a C Humphreys Highslide JS
286 Jannet Jones Tai Newyddion Fourcrosses 05/02/1889 5 Dim Carreg
287 Myfanwy Williams Hafod Lon Fourcrosses 12/03/1889 1m Plentyn Henry J Williams Dim Carreg
288 Griffith Jones Porth yr Aur Criccieth 25/03/1889 11 Plentyn Griffith a Dorothy Jones Highslide JS
289 Ann Griffith Portreuddyn Tremadog 29/03/1889 54 Priod John Griffith Highslide JS
290 Griffith Jones Ty'n Llannor Bach Llannor 09/05/1889 Priod Elizabeth Jones Highslide JS
291 Morris Roberts "Percy" of Portmadoc 26/05/1889 1 Plentyn Capt John a Jemima Roberts Highslide JS
292 Mary Hughes Tai Newyddion 19/07/1889 63 Priod Robert Hughes Highslide JS
293 Watkin Williams Nant Cwmbran Clynnog Fawr 20/08/1889 18 Dim Carreg
294 Thomas Pritchard Tyddyn Uchaf Llangybi 24/08/1889 73 Priod Ann Pritchard Highslide JS
295 Lizzie Jane Jones Brynkir Factory Garndolbenamen 16/09/1889 18 Merch John a Magdalene Jones Highslide JS
296 Evan Jones Capt. "Cambrian Duchess" 30/10/1889 59 Highslide JS
297 William R Parry Cefn Llanarmon 1889 30 Brawd Robert ag Eliza Parry Highslide JS
298 John P Jones Porthmadog 27/03/188? 63 Dim Carreg
299 John Griffith Portreuddyn Tremadog 03/02/1900 73 Gweddw Ann Griffith Highslide JS
300 William Jones Ynys Pandy Penmorfa 05/03/1890 44 Priod Ann Jones Highslide JS
301 William Pritchard Llwyn y Ffynnon 13/03/1890 71 Priod Mary Prichard Coed y Garth gynt Highslide JS
302 Jane Williams Gweddw W Ll Jones 15/03/1890 86 Highslide JS
303 Humphrey Jones Penarth Uchaf Llanarmon 25/03/1890 77 Priod Catherine Jones Highslide JS
304 Ellis Evans Maen y Wern Llanystumdwy 22/04/1890 69 Highslide JS
305 John Williams Ty'n Porth Llangybi 23/04/1890 45 Priod Jane Williams Highslide JS
306 Owen Thomas Weirglodd Goch Pencaenewydd 05/06/1890 68 Priod Mary Thomas Highslide JS
307 Samuel Jones Ty'n y Cae Abererch 29/06/1890 68 Priod Catherine Jones Highslide JS
308 Richard Jones Maenllwyd Llangybi 20/09/1890 24 Plentyn William a Catherine Jones Highslide JS
309 Griffith Williams Pencaenewydd Llangybi 29/11/1890 77 Priod Elizabeth Williams Highslide JS
310 John Williams Brynhyfryd Llanarmon 16/12/1890 71 Priod Jane Williams Highslide JS
311 William J Griffith Plas Du 02/01/1891 43 Priod Margaret Griffith Highslide JS
312 Mary Williams Capel Helyg 05/02/1891 4 Merch Parch. T a M J Williams Highslide JS
313 Ann Jones (Chapel Row Criccieth) 22/02/1891 19 Merch William Jones Highslide JS
314 Jemima Roberts Percy House Portmadoc 05/04/1891 46 Priod John Roberts Highslide JS
315 Catherine Evans Tyddyn Cethin 10/04/1891 74 Priod Griffith Evans Highslide JS
316 Margaret Williams Factory Plas Du Llanarmon 21/04/1891 5 Plentyn David a Catherine Williams Highslide JS
317 Elizabeth Griffith Castell Llangybi 22/04/1891 82 Priod William Griffith Highslide JS
318 Robert Jones Pencoed Llanarmon 29/05/1891 67 Tyddyn Mawr Llanaelhaearn gynt Highslide JS
319 Robert Jones 03/06/1891 Dim Carreg
320 Llewelyn Jones Pencarth Shop 18/06/1891 18m Plentyn Henry a Margaret Jones Highslide JS
321 John Jones Helyg Hirion Llangybi 26/06/1891 76 Gweddw Mary Jones Highslide JS
322 Ellen Roberts Bod Owen Llangybi 23/08/1891 31 Priod Robert Roberts Highslide JS
323 Jane Evans Llangybi 27/08/1891 82 Gweddw Robert Evans Crydd Highslide JS
324 John Jones Penarth Uchaf Llanarmon 10/10/1891 10 Mab Humphrey a Catherine Jones Highslide JS
325 John Parry Cefn Coch Llangybi 26/10/1891 63 Dim Carreg
326 Margaret Humphreys Union Road Criccieth 02/12/1891 36 Priod Humphrey Humphreys Highslide JS
327 Thomas Hughes Frongybi Llangybi 28/12/1891 10m Dim Carreg
328 John Jones Cors y Ceiliau Llanaelhaiarn 09/01/1892 72 Priod Elizabeth Jones Highslide JS
329 John Jones Tan y Fron Llangybi 01/03/1892 41 Priod Mary Jones Highslide JS
330 Thomas Pritchard Drws deugoed Llanarmon 24/03/1892 22 Mab Catherine Roberts Highslide JS
331 Owen Williams Tan y Ceiri Llanaelhaiarn 02/04/1892 21 Dim Carreg
332 Catherine Owen Crymllwyn 11/05/1892 47 Priod Capt William Owen Highslide JS
333 Sydney Griffith Tyddyn Bach Llangybi 15/05/1892 73 Priod Richard Griffith Highslide JS
334 Mary Jones Cae'r Ferch Ganol Llangybi 20/05/1892 17 Merch W ac M Jones Highslide JS
335 John Roberts Union Road Criccieth 11/10/1892 66 Gweddw Ellen Roberts - Tad Capt David Rbts Highslide JS
336 John Williams 19/11/1892 5w Ei fam wyres Watkin Wms Bocs DC
337 Thomas Bowness Glanygors Llangybi 07/12/1892 41 Priod Martha Bowness Highslide JS
338 David Evans Pen-y-Maes Llwyndyrus 25/05/1893 26 Mab Evan a Sarah Evans Damwain Chicago Highslide JS
339 Griffith Jones Helyg Hirion 28/06/1893 53 Dim Carreg
340 Catherine Williams Snowdon Street Portmadoc 16/11/1893 37 Merch William a Mary Williams
341 David Jones Lodge Trallwyn 10/12/1893 66 Highslide JS
342 John Parry Fronerch House Fourcrosses 12/12/1893 66 Gweddw Laura Parry Highslide JS
343 Robert Evans Drofa Pencaenewydd 1893 51 Priod Catherine Evans Highslide JS
344 Catherine Evans Drofa Pencaenewydd 1893 43 Gweddw Robert Evans Highslide JS
345 Ann Jones Coed y Garth 01/01/1894 25 Merch W ac M Jones(Priod David Jones) Highslide JS
346 Laura Lloyd Bodvean House Fourcrosses 02/01/1894 36 Highslide JS
347 Mary Roberts Glandwr Pentrefelin 03/01/1894 11m Plentyn William ac Elizabeth Roberts Highslide JS
348 Robert Jones Tyn y Fron Capel Helyg 09/01/1894 87 Priod Mary Jones Highslide JS
349 Evan Evans Pen-y-Maes Llwyndyrus 22/01/1894 62 Priod Sarah Evans Highslide JS
350 Elizabeth Jones Ty'n Llannor Bach Llannor 10/04/1894 57 Gweddw Griffith Jones Highslide JS
351 Evan Evans Cae'r Werglodd Llangybi 04/05/1894 79 Priod Ann Evans Highslide JS
352 William Griffith Pen Cae'r Fawnog Llangybi 31/05/1894 58 Priod Ellen Griffith Highslide JS
353 Ann Catherine Williams Hen Ysgoldy Llangybi 16/09/1894 23 Priod Robert Williams Highslide JS
354 Owen Hughes Rhosgyll Bach Llanystumdwy 21/09/1894 85 Gweddw Rachel Hughes Highslide JS
355 Jane Pritchard Victoria House (Shop Newydd) 00/09/1894 36 Merch Griffith a Mary Pritchard Highslide JS
356 Robert Thomas Ty Newydd Fourcrosses 00/10/1894 77 Dim Carreg
357 Mary Jones Tyddyn Llan Llangybi 07/11/1894 20m Plentyn Henry a Jane Jones Highslide JS
358 Elizabeth Thomas Gors y Wlad 15/11/1894 64 Priod John Thomas Highslide JS
359 Griffith Roberts Tyddyn Ronnen 23/12/1894 77 Priod Elizabeth Roberts Highslide JS
360 William Roberts Bryn Eithin Llangybi 1894 47 Priod Laura Roberts Highslide JS
361 Jane Jones Frongybi Llangybi 11/03/1895 15 Merch Ann a Griffith Jones Highslide JS
362 Robert Penry Williams Henllan Abererch 21/03/1895 1 Mab Robert a Jane Williams Highslide JS
363 Kate Jones Cefn Engan Llangybi 20/05/1895 15 Merch Robert a Jane Jones
364 Willie Roberts Tyddyn Bach Llangybi 22/05/1895 3m Plentyn Robert a Sarah Roberts Highslide JS
365 Thomas Humphreys Castell Llangybi 30/05/1895 57 Priod Eliza Humphreys Highslide JS
366 Robert Thomas Fourcrosses (Erw Abererch gynt) 14/06/1895 67 Priod Jane Thomas Highslide JS
367 Margaret Griffith Plas Du 20/09/1895 46 Gweddw William J Griffith Highslide JS
368 Rodrick Lumley Parch. Trefor Llanaelhaearn 27/11/1895 58 Priod Sarah Lumley Highslide JS
369 Ellen Williams Mur Cypla Llangybi 18/12/1895 94 Gweddw William Williams Highslide JS
370 Dora Jones Tan y Bryn Llangybi 23/12/1895 5m Plentyn Robert a Kate P Jones
371 Richard Jones Soar Llangybi 16/01/1896 86 Gweddw Margaret Jones
372 Elizabeth Jones Cors y Ceiliau Llanaelhaiarn 17/01/1896 75 Gweddw John Jones Highslide JS
373 Mary Williams 26/01/1896 84 Mam Parch Gwyddno Roberts Highslide JS
374 Mary Pritchard Victoria House (Shop Newydd) 00/01/1896 69 Priod Griffith Pritchard Highslide JS
375 Thomas Parry Cefn Coch Llangybi 04/02/1896 67 Dim Carreg
376 Elizabeth Williams Pencaenewydd Llangybi 16/02/1896 83 Gweddw Griffith Williams Highslide JS
377 Richard Jones Ship and Castle Portmadoc 24/03/1896 59 Gweddw Ellen Jones Highslide JS
378 Griffith Jones Tanyffordd Rhosfawr 24/03/1896 72 Priod Ellen Jones Highslide JS
379 Annie Elizabeth Jones Castle House Fourcrosses 13/04/1896 26 Daughter of Capt Robert and Jane Jones Highslide JS
380 Catherine Jones Penrallt Felin Plas Du 03/06/1896 38 Priod John Jones Highslide JS
381 Catherine Pritchard Gaerwen 02/06/1896 86 Highslide JS
382 Catherine Jones Penrallt Llangybi 08/06/1896 38 Priod John Jones
383 Mary Jones Tyn y Fron Capel Helyg 27/08/1896 90 Gweddw Robert Jones Highslide JS
384 Mary Ellen Jones Pencarth Shop 09/09/1896 5 Plentyn Henry a Margaret Jones Highslide JS
385 Ann Williams Fronoleu Llangybi 20/11/1896 87 Gweddw Ellis Williams Highslide JS
386 Richard Thomas Cefn Cae'r Ferch Llangybi 25/01/1897 76 Priod Jane Thomas Highslide JS
387 Ann Pritchard Tyddyn Uchaf Llangybi 02/02/1897 81 Gweddw Thomas Pritchard Highslide JS
388 Evan Hughes Jones Claddu San Francisco 04/02/1897 25 Brawd Griffith Jones Marw trwy ddamwain Highslide JS
389 Ellen Humphreys Glasfryn Bach Llangybi 27/02/1897 80 Priod Griffith Humphreys Highslide JS
390 Jennie Roberts Glandwr Pentrefelin 04/06/1897 10 Plentyn William ac Elizabeth Roberts Highslide JS
391 Catherine Davies Frondeg Efail y Berth Llanllyfni 07/10/1897 66 Priod Humphrey Davies Highslide JS
392 Jane Jones Cefn Engan Llangybi 27/10/1897 74 Gweddw Owen Jones Highslide JS
393 Laura Parry Castle Street Criccieth 30/10/1897 27 Priod Thomas J Parry Highslide JS
394 Owen Jones Claddwyd Alberquerque N M 04/12/1897 23 Mab Parch. a Mrs.David Jones Highslide JS
395 Jane Williams Ty'n Porth Llangybi 04/02/1898 50 Gweddw John Williams Highslide JS
396 Catherine Williams Tan y Bwlch Clynnog 24/02/1898 93 Factory Plas Du gynt Gweddw Robert Wms Highslide JS
397 Robert Humphreys Cefn yr Engan Llangybi 16/03/1898 80 Highslide JS
398 Magdalen Pritchard Hen Efail Llangybi 06/10/1898 55 Dim Carreg
399 Catherine Jones Maenllwyd gynt 22/11/1898 80 Gweddw Samuel Jones Highslide JS
400 Griffith Evans Tyddyn Cethin 27/01/1899 84 Gweddw Catherine Evans Highslide JS
401 Evan Christmas Jones (Ship and Castle Hotel Portmadoc) 30/01/1899 20 Mab Richard ag Ellen Jones Marw Mauritius Highslide JS
402 Mary Pritchard Llwyn y Ffynnon 31/01/1899 76 Gweddw William Pritchard Highslide JS
403 Maggie Williams Cae Du Llangybi 13/03/1899 20 Plentyn Robert a Jennet Williams Highslide JS
404 Laura Williams Hendy Llanystumdwy 14/03/1899 59 Merch Margaret Williams Highslide JS
405 Annie Elizabeth Thomas Quarry Terrace Fourcrosses 25/06/1899 4 Plentyn Thomas a Jane Thomas Highslide JS
406 Watkin Williams Hafod Lon Fourcrosses 01/08/1899 29 Dim Carreg
407 Robert Roberts Bryn Bychan Llanaelhaiarn 09/08/1899 53 Priod Catherine Roberts Highslide JS
408 Glynne Owen Jones Henllan Abererch 00/09/1899 17 Highslide JS
409 Margaret Jones Cae'r Mab Llanarmon 11/10/1899 56 Dim Carreg
410 Robert Jones Murcyplau Llangybi 10/12/1899 76 Diacon Capel Sardis 35 mlynedd Highslide JS
411 Mary Thomas Weirglodd Goch Pencaenewydd 23/12/1899 76 Gweddw Owen Thomas Highslide JS
412 Ellen Roberts Bryn Eithin Llangybi 1899 18 Merch William a Laura Roberts Highslide JS
413 Thomas Williams 19/01/18?? 94 Dim Carreg
414 Joseph Jones Nant Afonwen 26/08/18?? 54 Dim Carreg
415 Robert Griffith Bryn Tirion Llangybi 01/01/1900 30 Priod Margaret Griffith Highslide JS
416 William Humphreys 6 Dora Street Porthmadog 20/01/1900 74 Priod Catherine Humphreys Highslide JS
417 Ann Evans Cae'r Werglodd Llangybi 14/02/1900 61 Gweddw Evan Evans Highslide JS
418 Jane Williams Porthmadoc 18/03/1900 27 Merch John ac Elizabeth Evans Highslide JS
419 John Thomas Gors y Wlad 31/03/1900 73 Gweddw Elizabeth Thomas Highslide JS
420 Jane Morris Coed Cae Gwyn Llanarmon 23/04/1900 85 Gweddw Robert Morris Highslide JS
421 William Jones Llain a Chaeau Pencaenewydd 19/06/1900 70 Priod Jane Jones Highslide JS
422 William Jones Llanaelhaiarn 20/06/1900 70 Dim Carreg
423 John Richard Thomas Cefn Cae'r Ferch Llangybi 20/06/1900 47 Priod Anne Thomas Highslide JS
424 Watkin Williams Cefn Engan Bach Llangybi 27/06/1900 77 Priod Elizabeth Williams Highslide JS
425 Ellen Roberts (Percy House Portmadoc) 03/07/1900 21 Merch John a Jemima Roberts Highslide JS
426 Laura Parry Fron Sina Llangybi 07/07/1900 25 Priod Thomas Parry Highslide JS
427 John Hughes Fronerch Abererch 28/11/1900 68 Priod Margaret Hughes Penllechog gynt Highslide JS
428 Moses Parry (Capt) Glyn y Coed Criccieth 25/01/1901 55 Priod Anne Parry Highslide JS
429 Humphrey Davies Frondeg Efail y Berth Llanllyfni 18/02/1901 75 Gweddw Catherine Davies Highslide JS
430 Jane Jones Castle House Fourcrosses 04/03/1901 66 Widow of Capt Robert Jones Highslide JS
431 Robert Pritchard Tyddyn Uchaf Llangybi 18/05/1901 60 Mab Thomas ac Ann Pritchard Highslide JS
432 Hugh Davies Rorsedd Fawr Llangybi 29/06/1901 83 Priod Sydney Davies Highslide JS
433 Mrs Jones 08/07/1901 Dim Carreg
434 Catherine Williams Ty'nygate Llanystumdwy 22/10/1901 59 Priod John Williams Highslide JS
435 William Griffith Castell Llangybi 24/10/1901 86 Gweddw Elizabeth Griffith Highslide JS
436 Sarah Jones Lodge Trallwyn 23/12/1901 71 Highslide JS
437 Ellen Jones Tanyffordd Rhosfawr 14/01/1902 74 Gweddw Griffith Jones Highslide JS
438 Jane Williams Brynhyfryd Llanarmon 11/03/1902 77 Gweddw John Williams Highslide JS
439 Alice Griffith Afonwen Farm 28/06/1902 52 Priod Griffith Griffiths Highslide JS
440 Catherine Williams Pentyrch Llangybi 08/08/1902 76 Gweddw John Williams Highslide JS
441 Sydney Griffith Maenllwyd gynt 06/12/1902 83 Gweddw Hugh Griffith Highslide JS
442 Richie Llewelyn Jones Pencarth Shop 04/01/1903 9 Plentyn Henry a Margaret Jones Highslide JS
443 William Jones Cae'r Ferch Ganol Llangybi 01/02/1903 67 Priod Mary Jones Highslide JS
444 David Davies (Capt) Angorfa Pencaenewydd 04/04/1903 73 Priod Anne Davies Highslide JS
445 Richard Griffith Tyddyn Bach Llangybi 02/04/1903 78 Gweddw Sydney Griffith Highslide JS
446 Foulk Hughes Afonwen Llanystumdwy 19/07/1903 89 Gweddw Ellen Hughes Highslide JS
447 Robert Thomas Ty Capel Sardis Llangybi 02/10/1903 71 Gweddw Mary Thomas Highslide JS
448 David Williams Peneisingrug Rhoslan 13/11/1903 78 Highslide JS
449 Jane Roberts Ty'n y Gamdda Llangybi 27/12/1903 20 Merch William ac Elizabeth Roberts Highslide JS
450 Elizabeth Pritchard Tyddyn Uchaf Llangybi 1903 61 Highslide JS
451 Griffith Griffiths Afonwen Farm 02/01/1904 46 Gweddw Alice Griffiths Highslide JS
452 Griffith Jones Y Tyddyn Llanarmon 20/01/1904 74 Priod Mary Jones Highslide JS
453 Sydney Davies Rorsedd Fawr Llangybi 30/01/1904 84 Gweddw Hugh Davies Highslide JS
454 Margaret Williams Hendy Llanystumdwy 23/02/1904 91 Mam Laura Williams Highslide JS
455 Jane Jones Llain a Chaeau Pencaenewydd 03/03/1904 80 Gweddw William Jones Highslide JS
456 Robert Hugh Davies Rorsedd Fawr Llangybi 18/03/1904 32 Mab Hugh a Sidney Davies Highslide JS
457 Mary Thomas Hendy Llanystumdwy 09/04/1904 78 Highslide JS
458 Mary Jones Werddon Fourcrosses 08/06/1904 30 Plentyn William ac Ann Morton Jones
459 Robert Jones Castle House Fourcrosses 06/11/1904 41 Son of Capt Robert and Jane Jones
460 Jane Thomas Cefn Cae'r Ferch Llangybi 30/11/1904 79 Gweddw Richard Thomas Highslide JS
461 Griffith Pritchard Victoria House (Shop Newydd) 00/11/1904 77 Gweddw Mary Pritchard Highslide JS
462 Ann Jones Ynys Pandy Penmorfa 02/12/1904 51 Gweddw William Jones Highslide JS
463 Elizabeth Williams Pen y Bryn Llangybi 1904 71 Priod Robert Williams Highslide JS
464 Griffith Jones Porth yr Aur Criccieth 14/02/1905 57 Priod Dora Jones Highslide JS
465 Margaret Olwen Jones Penyberth Llanbedrog 18/02/1905 4m Merch J ac L Morgan Jones
466 William Jones Maenllwyd Llangybi 02/05/1905 44 Plentyn William a Catherine Jones Highslide JS
467 Griffith Jones 18/05/1905 92
468 Ann Hughes Hendre Rhoslan 05/06/1905 85 Gweddw Rowland Hughes Highslide JS
469 Maggie Ann Williams 26/06/1905 96 Merch Owen John ac Ann Williams
470 Catherine Laura Jones Bryncir Factory 11/08/1906 26 Merch John a Magdalene Jones Highslide JS
471 John Thomas Howells Talcymerau Pwllheli 15/11/1905 52 Solicitor Highslide JS
472 Robert John Jones Glynn Llanystumdwy 17/04/1906 78 Gweddw Laura Jones Highslide JS
473 Richard Nash Pwllheli 02/10/1906 8m Wyr Richard a Jane Nash Highslide JS
474 David James Jones Victoria House Fourcrosses 12/06/1906 8m Plentyn David a Margaret Jones Highslide JS
475 Ann Jones Morfa Llanaelhaearn(Gorsannedd) 07/08/1906 76 Gweddw Capt. J R Jones Cefn Meysydd Highslide JS
476 Gwen Evans Gwernallt Llanarmon 05/02/1907 73 Chwaer Francis Evans Highslide JS
477 Gaynor Pritchard Penrhos Fourcrosses 05/03/1907 85 Gweddw William Pritchard Highslide JS
478 R R Jones Cae'r Ferch Ganol Llangybi 18/03/1907 50 Mab William a Mary Jones Highslide JS
479 Alice Owen Eifion House Fourcrosses 14/05/1907 91 Dim Carreg
480 Bleddyn Wyn Jones? 25/07/1907 15m Wyr William a Ellen Jones Highslide JS
481 Robert Hughes Tai Newyddion 30/09/1907 82 Gweddw Mary Hughes Highslide JS
482 Jane Jones Cefn yr Engan Llangybi 27/10/1907 53 Priod Robert Jones Highslide JS
483 Jane Thomas Fourcrosses (Erw Abererch gynt) 05/12/1907 81 Gweddw Robert Thomas Highslide JS
484 Robert Williams Pen y Bryn Llangybi 1907 72 Gweddw Elizabeth Williams Highslide JS
485 William Owen Capt. Crymllwyn 01/01/1908 77 Gweddw Catherine Owen Highslide JS
486 Catherine Humphreys 6 Dora Street Porthmadog 06/01/1908 74 Gweddw William Humphreys Highslide JS
487 Tom Llewelyn Jones Penyberth Llanbedrog 28/02/1908 5d Mab J ac L Morgan Jones
488 Humphrey Thomas Llwyn Helyg Llangybi 29/05/1908 42 Priod Jane Thomas Highslide JS
489 Elizabeth Jones Eifl Pwllheli 04/06/1908 64 Priod William Jones Highslide JS
490 Margaret Jones Maen Llwyd Llangybi 18/06/1908 75
491 Ann Thomas 8 Madoc Street Fourcrosses 08/11/1908 60 Priod William Thomas Highslide JS
492 Mary Parry Fron Erch Fourcrosses 17/02/1909 37 Priod Henry Parry Highslide JS
493 John Williams M D Llwyn Onn Penygroes gynt 06/03/1909 71 Gweddw Mary Williams Highslide JS
494 William Jones Eifion House Fourcrosses 17/03/1909 72 Gweddw Ellen Jones Highslide JS
495 Humphrey Humphreys Arfryn Criccieth 17/10/1909 56 Gweddw Margaret Humphreys Highslide JS
496 William Morton Jones Werddon Fourcrosses 15/12/1909 70
497 David Richards Capt. Portmadoc 20/12/1909 82 Gweddw Ann Richards Highslide JS
498 Blodwen Jones Talafon 08/01/1910 21 Merch Capt. A Mrs Evan Jones
499 Margaret Jane Jones Victoria House Fourcrosses 08/02/1910 32 Priod David Jones Highslide JS
500 Ellen Jones Maenllwyd Llangybi 09/02/1910 40 Plentyn William a Catherine Jones Highslide JS
501 Margaret Jones 28 Marine Terrace Cricieth 01/03/1910 82 Highslide JS
502 Thomas Griffith Ystumllyn Criccieth late Bryngoleu 23/03/1910 94 Gweddw Anne Griffith Highslide JS
503 Ann Humphreys Union Road Criccieth 25/03/1910 8m Merch Humphrey a Margaret Humphreys Highslide JS
504 Margaret Williams Glan Islwyn Criccieth 15/04/1910 53 Priod Morris Williams Highslide JS
505 Mary Lewis Cae'r Ferch Llangybi 01/05/1910 82 Gweddw Thomas Lewis
506 Sarah Lumley Trefor Llanaelhaearn 25/07/1910 72 Gweddw Parch Rodrick Lumley Highslide JS
507 Olwen Davies Abbotts Langley Herts 14/09/1910 21 Daughter of Mr and Mrs Heuab Davies
508 Hugh Hughes Frongybi Llangybi 03/10/1910 52 Priod Ann Hughes Highslide JS
509 Margaret Hughes Chwilog Fawr 04/12/1910 74 Gweddw John Hughes Penllechog gynt Highslide JS
510 Griffith Humphreys Glasfryn Bach Llangybi 21/12/1910 93 Gweddw Ellen Humphreys Highslide JS
511 William Jones Capt. Madoc Street Fourcrosses 1910 62 Gwr Mary Jones Marw yn Hamburg Highslide JS
512 Robert Jones Cefn yr Engan Llangybi 03/05/1911 75 Gweddw Jane Jones Highslide JS
513 Elizabeth Williams Cefn Engan Bach Llangybi 05/06/1911 89 Gweddw Watkin Williams Highslide JS
514 Robert Williams Henllan Abererch 13/10/1911 77 Gwr Jane Williams Highslide JS
515 Annie May Jones Penyberth Llanbedrog 20/10/1911 5 Merch J ac L Morgan Jones Highslide JS
516 John Jones Ty'n Lon Isaf Llangybi 23/11/1911 61 Priod Ann Jones Highslide JS
517 Jennet Williams Cae Du Llangybi 04/01/1912 77 Gwraig Robert Williams Highslide JS
518 Elizabeth Evans Tyddyn Llan Llangybi 09/01/1912 86 Gweddw William Evans Highslide JS
519 David Griffith Weirglodd Goch Pencaenewydd 11/02/1912 65 Priod Mary Griffith Highslide JS
520 Evan Humphreys 12/03/1912 80 Brawd Jane Williams Highslide JS
521 Catherine Jones Penarth Uchaf Llanarmon 13/03/1912 93 Gweddw Humphrey Jones Highslide JS
522 Dora Jones Porth yr Aur Criccieth 16/08/1912 64 Gweddw Griffith Jones Highslide JS
523 David Mark Jones Tan y Bryn Llangybi 11/01/1913 15 Mab Robert a Kate P Jones Boddwyd ar yr 'Isallt' Highslide JS
524 Richard Roberts Capt. Soar Llangybi 20/01/1913 80 Priod Catherine Roberts Highslide JS
525 Dora Roberts Percy House Portmadoc 25/02/1913 39 Chwaer Jane Roberts
526 David Jones Parch. Bryn Llefrith 20/03/1913 87 Priod Margaret Jones Gweinidog Capel Helyg Highslide JS Highslide JS
527 Ellen Griffith Cae'r Fawnog Llangybi 23/05/1913 76 Gweddw William Griffith Highslide JS
528 John Williams 22 East Avenue Porthmadog 21/07/1913 68 Priod Elizabeth Williams
529 Griffith George Bowness Glanygors Llangybi 06/08/1913 3 Plentyn Richard a Kate Jones Highslide JS
530 James Davies Parch. 16/08/1913 61 Priod Anne Davies Gweinidog Annibynwyr Highslide JS Highslide JS
531 Robert Jones Capt. Llwyn Onn Llangybi 15/10/1913 73 Priod Ellen Jones Highslide JS
532 John Prichard Ty'r Ysgol Llangybi 15/10/1913 1m Plentyn Evan ac Annie Prichard Highslide JS
533 Hugh Williams 07/11/1913 35 Mab William ac Ann Morton Jones
534 David Roberts Pant y Moeliad Pencaenewydd 23/12/1913 9 Highslide JS
535 Gwyneth Jones Shop Cae'r Rhydderch Pwllheli 1913 5 Plentyn Evan a Mary Jones Highslide JS Highslide JS
536 John Roberts Tyddyn Bach Llangybi 04/01/1914 17 Plentyn Robert a Sarah Roberts Highslide JS
537 Ann Morris Maenllwyd Borth y Gest 20/01/1914 54 Priod William G Morris Highslide JS
538 Elizabeth Humphreys Castell Llangybi 21/01/1914 74 Gweddw Thomas Humphreys Highslide JS
539 Elizabeth Roberts Tyddyn Ronnen 20/05/1914 65 Gweddw Griffith Roberts Highslide JS
540 Mary Jones Cae'r Ferch Ganol Llangybi 14/06/1914 77 Gweddw William Jones Highslide JS
541 Jane Jones Hendy Pistyll 20/11/1914 55 Pr Hy Jones (Meistres Tloty P'heli) Highslide JS
542 Evan Pritchard Drws deugoed Llanarmon 25/11/1914 76 Tad Jane Roberts Highslide JS
543 Anne Davies Angorfa Pencaenewydd 16/12/1914 72 Gweddw Capt David Davies Highslide JS
544 William David Jones Lon Las Llangybi 1914 14 Mab Richard a Catherine Jones Highslide JS
545 Ann Richards Portmadoc 21/01/1915 80 Gweddw David Richards Capt. Highslide JS
546 William John Pritchard Llythyrdy Bryn Gwalia Llangybi 25/02/1915 65 Priod Ellen Pritchard Highslide JS
547 Mary Griffith Weirglodd Goch Pencae 02/08/1915 60 Gweddw David Gth Highslide JS
548 Richard Jones Lon Las Llangybi 1915 74 Priod Catherine Jones Highslide JS
549 William Prichard Hendre Bach Llangybi 03/03/1916 76 Priod Margaret Prichard Highslide JS
550 Mary Parry Ty Croes 13/04/1916 91 Gweddw Robert Parry Highslide JS
551 Wm Cad'adr Jones Llwyn Onn 17/11/1916 30 Mab Capt ag Ellen Jones Highslide JS
552 Robert Evans Penymaes Llwyndyrus 17/12/1916 52
553 Sidney Roberts Pensarn Llangybi 22/03/1917 72 Priod Owen Roberts
554 Ellen Mary Jones 22/03/1917 8 Wyres William ac Ann Jones Highslide JS
555 Richard Roberts Pant y Moeliad Pencaenewydd 25/05/1917 69 Priod Catherine Roberts Highslide JS
556 Robert Thos Lieu. R N R Gorsannedd 07/07/1917 38 Pr Cathrine Thos C O HMS Kelvin Highslide JS
557 Howell Oswald Williams Henllan Abererch 02/08/1917 21 Collwyd yn agos i Ypres Highslide JS
558 Wm Christmas Jones (Ship Castle Hotel Port) 12/09/1917 38 Marw Rouen Ffrainc Highslide JS
559 Griffith Roberts Pant y Moeliad 19/09/1917 30 Mab Rd a Catherine Rbts P Swydd 'S S Ronald' Highslide JS
560 Jane Sarah Parry Ty Croes 20/09/1917 50 Merch Robert a Mary Parry Highslide JS
561 Mary Evans Bryn Eithin Llangybi gynt 1917 74 Priod Thomas Evans Highslide JS
562 Sarah Evans Pen-y-Maes Llwyndyrus 11/03/1918 84 Gweddw Evan Evans Highslide JS
563 Richard H Nash Cheltenham Temperance Sand St 20/09/1918 71 Priod Jane Nash Highslide JS
564 Mary Jones Tyddyn Llanarmon 08/10/1918 83 Gweddw Griffith Jones Highslide JS
565 Robert Evans Bryn Glas Llanaelhaearn 01/11/1918 18 Mab John a Mary Evans Highslide JS
566 Robert Owen Prichard Lieut. Hendre Bach Llangybi 05/11/1918 27 Marw War Hospital Reading Highslide JS
567 Griffith Williams Factory Plas Du Llanarmon 28/12/1918 31 Damwain ar yr 'S S Sanga' (3rd Engineers)
568 William Richard Pritchard Refail Fourcrosses 1918 19 Mab Richard/Catherine P Collwyd yn Ffrainc Highslide JS
569 John David Hughes Refail Llangybi 30/01/1919 7m Plentyn John Gth a Laura Hughes Highslide JS
570 David Griffith Pentyrch Uchaf Llangybi 09/03/1919 58 Priod Margaret Griffith Highslide JS
571 Catherine Roberts Pant y Moeliad Pencaenewydd 12/03/1919 63 Gweddw Richard Roberts Highslide JS
572 Owen Roberts Pensarn Llangybi 15/03/1919 74 Gweddw Sydney Roberts
573 Jane Roberts Parciau Llangybi 05/04/1919 52 Priod Robert Roberts Highslide JS
574 William Evans Tyddyn Cethin Llangybi 17/04/1919 68 Neiant Jane Evans Highslide JS
575 Anne Thomas Cefn Cae'r Ferch Llangybi 09/05/1919 59 Gweddw John Richard Thomas Highslide JS
576 David Lloyd Williams Queensland Awstralia 21/06/1919 36 Mab Morris a Margaret Williams Highslide JS
577 Ann Jones Roberts Llythyrdy Penygroes 05/11/1919 Priod Owen Roberts Highslide JS
578 Robert Evans Pen y Maes Llwyndyrus 19/12/1919 52 Highslide JS
579 Mary Jones Madoc Street Fourcrosses 1919 67 Gweddw Capt. William Jones Highslide JS Highslide JS
580 Ellen Jones Talafon Llanarmon 1919 72 Highslide JS
581 John Jones Penrallt Llangybi 05/02/1920 58 Gweddw Catherine Jones Highslide JS
582 William Jones Eifl Pwllheli 31/08/1920 78 Gweddw Elizabeth Jones Highslide JS
583 Lewis Thomas Lewis Cae'r Ferch Uchaf Llangybi 1920 58 Priod Catherine Williams Highslide JS
584 Katherine Davies R'Orsedd 1920 64 Chwaer David H Davies Highslide JS
585 Griffith John Parry Porth yr Aur Criccieth 07/04/1921 23 Mab Thomas a Laura Parry Clwyfwyd Ffrainc Highslide JS
586 Ann Davies Ynys Heli 13/07/1931 64 Priod Owen Davies Highslide JS
587 Robert Williams Cae Du Llangybi 22/09/1921 90 Gweddw Jennet Williams Highslide JS
588 Owen Jones Capt. Fleetwing Borth-y-gest 08/10/1921 81 Priod Annie Jones Highslide JS
589 David John Owen Crymllwyn 10/11/1921 20 Mab John a Catherine Owen Highslide JS
590 Sarah Roberts Ty'n Llan Llanarmon 19/11/1921 79 Chwaer Anne Roberts Highslide JS
591 Thomas Percy Roberts Minallt Pwllheli 21/12/1921 2 Plentyn O H a E L Roberts Highslide JS
592 Evan Jones Capt. Talafon Llanarmon 1921 73 Highslide JS
593 Anne Roberts Ty'n Llan Llanarmon 08/01/1922 84 Chwaer Sarah Roberts Highslide JS
594 Margaret Jones Glyn Llanystumdwy 16/01/1922 58 Priod Henry Jones Highslide JS
595 David Jones Victoria House Fourcrosses 27/01/1922 44 Gweddw Margaret Jane Jones Highslide JS
596 Catherine Roberts Bryn Bychan Llanaelhaiarn 18/02/1922 74 Gweddw Robert Roberts Highslide JS
597 Megan Williams Bryncaled Llanarmon 26/02/1922 2 Plentyn Peter ac Ellen Williams Highslide JS
598 Mary Jones 1 Cambrian Terrace Criccieth 01/05/1922 70 Gweddw John Jones Highslide JS
599 William Jones Bron Eifion Lodge Criccieth 20/06/1922 45 Priod Laura Jones Highslide JS
600 Catherine Owen 7 Church Street Beddgelert 10/11/1922 49 Priod Thomas Owen a chwaer Cybi Highslide JS
601 Martha Bowness (Glanygors Llangybi) 16/11/1922 72 Gweddw Thomas Bowness Highslide JS
602 Margaret Ellen Jones Coed y Garth 12/12/1922 53 Merch W ac M Jones Highslide JS
603 William Williams Ty Capel Helyg 14/12/1922 74 Priod Ellen Williams Highslide JS
604 John Owen 1922 2m Plentyn John ac M E Owen Highslide JS
605 Ellis Humphrey Jones Penarth Uchaf Llanarmon 21/03/1923 Priod Margaret Ann Jones Highslide JS
606 Owen Roberts Llythyrdy Penygroes 24/03/1923 Gweddw Ann Jones Roberts Highslide JS
607 Catherine Roberts Soar Llangybi 31/03/1923 84 Gweddw Capt Richard Roberts Highslide JS
608 Annie Prichard Ty'r Ysgol Llangybi 18/04/1923 50 Priod Evan Prichard Highslide JS
609 Thomas Hughes Hendre Rhoslan 17/05/1923 71 Brawd Owen Hughes Highslide JS
610 Annie Jones Fleetwing Borth-y-gest 05/08/1923 83 Gweddw Capt Owen Jones Highslide JS
611 John Davies Cae'r Tyddyn Llangybi 26/08/1923 78 Gweddw Anne Davies Highslide JS
612 Griffith Ieuan Williams Talafon Llanarmon 12/09/1923 6 Plentyn John ac Ann K Williams Highslide JS
613 Owen Huab Davies Abbotts Langley Herts 15/11/1923 65 Priod Mary Elizabeth a mab Hugh Davies Rorsedd Highslide JS
614 Thomas Evans Bryn Eithin Llangybi gynt 1923 79 Gweddw Mary Evans Highslide JS
615 Sidney A Jones Talafon Llanarmon 1923 44 Highslide JS
616 Robert Roberts Cae Llo Brith Llanystumdwy 07/01/1924 71 Priod Jane Roberts Highslide JS
617 Annie Jones Tai Refail Pencarth 18/02/1924 19 Merch Edward a Maggie Jones Highslide JS
618 Thomas Owen 7 Church Street Beddgelert 03/03/1924 53 Gweddw Catherine Owen Highslide JS
619 Jane Pritchard (Penrhos Abererch) 30/08/1924 70 Chwaer Elizabeth Pritchard Highslide JS
620 Watkin Williams Tyddyn Mawr Chwilog 1924 58 Highslide JS
621 William Williams Fferm Capel Helyg Llangybi 30/01/1925 68 Priod Ellen Williams Highslide JS
622 Ann Hughes Frongybi Llangybi 17/02/1925 62 Gweddw Hugh Hughes Highslide JS
623 Jane Thomas Quarry Terrace Fourcrosses 28/02/1925 66 Gwraig Thomas Thomas Highslide JS
624 Elizabeth Roberts Ty'n y Gamdda Llangybi 02/05/1925 69 Priod William Roberts Highslide JS
625 Elizabeth Roberts Ty Capel Mawr Criccieth 04/10/1925 65 Priod William Roberts Highslide JS
626 Robert Evans Penbryn huddugl Abererch 25/10/1925 73 Highslide JS
627 Richard Jones Glangors Llangybi 1925 42 Priod Kate Jones Highslide JS
628 Richard Thomas Fronoleu Villa Llangybi 10/01/1926 67
629 Elizabeth Williams 22 East Avenue Porthmadog 19/06/1926 79 Gweddw John Williams
630 Elizabeth Roberts Cae'r Cribin Llangybi 26/06/1926 49 Priod Hugh Roberts Highslide JS
631 Jane Nash Cheltenham House Pwllheli 20/09/1926 79 Gweddw Richard H Nash Highslide JS
632 Ellen Williams (Snowdon St Port) 02/10/1926 80 Chwaer Catherine Wms Highslide JS
633 Kate Price Jones Tan y Bryn Llangybi 26/10/1926 67 Priod Robert Jones
634 Thomas Wms Parch. 08/03/1927 76 Priod Mary J Wms Gw. C H a Sardis Highslide JS
635 Peter Williams Porth yr Aur Criccieth 16/03/1927 47 Priod M J Williams Highslide JS
636 John Evans Gwernallt Llanarmon 22/07/1927 88 Priod Catherine Evans Highslide JS
637 Catherine Lewis Cae'r Ferch Uchaf 1927 48 Gweddw Lewis Thos Lewis Highslide JS
638 Ellen Jones Shop Fawr Fourcrosses 1927 86 Highslide JS
639 Mary Jane Williams 07/01/1928 74 Gweddw Parch. T Williams Highslide JS
640 Sarah Jones Epworth Criccieth 06/04/1928 88 Highslide JS
641 Geneth Minafon Chwilog 26/05/1928 Plentyn D a G Williams Highslide JS
642 Robert Jones Cefn Engan Llangybi 05/08/1928 89 Priod Ellen Jones Highslide JS
643 Evan Jones Llwynhudol Pwllheli 15/10/1928 65 Mab Hugh a Catherine Jones Highslide JS
644 Robert Jones Tan y Bryn Llangybi 25/10/1928 78 Gweddw Kate Price Jones Highslide JS
645 John Williams Ty'nygate Llanystumdwy 19/12/1928 87 Gweddw Catherine Williams Highslide JS
646 Catherine Davies 2 Eifion Terrace Fourcrosses 23/02/1929 79 Priod Evan Davies Highslide JS
647 Ellen Jones Cefn Engan Llangybi 28/11/1929 82 Gweddw Robert Jones Highslide JS
648 William Griffith Ynys Creua Llangybi 1929 51 Priod Kate Griffith Highslide JS
649 Magdalene Robyns Jones Bryncir Factory 1929 84 Priod Jane Jones Highslide JS
650 William Thomas 8 Madoc Street Fourcrosses 08/01/1930 81 Gweddw Ann Thomas Highslide JS
651 Elizabeth Jones Llwynhudol Pwllheli 12/02/1930 75 Merch Hugh a Catherine Jones Highslide JS
652 Ellen Roberts (Tai Refail Pencoed) 14/03/1930 68 Nain Annie a Betty Jones Highslide JS
653 John Jones Bryncir Factory 1930 80 Gweddw Magdalene Robyns Jones Highslide JS
654 William Roberts Ty'n y Gamdda Llangybi 19/01/1931 75 Gweddw Elizabeth Roberts Highslide JS
655 Lewis T Owen 3 Madoc Street Fourcrosses 24/01/1931 60 Priod Catherine Owen Highslide JS
656 Jane Roberts Cae Llo Brith Llanystumdwy 25/03/1931 78 Gweddw Robert Roberts Highslide JS
657 Phoebe Jones Glasfryn Terrace Pencaenewydd 06/04/1931 20 Merch John ac Elizabeth Jones Highslide JS
658 Owen Hughes Hendre Rhoslan 04/06/1931 77 Brawd Thomas Hughes Highslide JS
659 Cadwalader Griffith Farmyard Llanaelhaearn 05/06/1931 25 Priod Violet Griffith
660 Mary Pritchard (Penrhos Abererch) 08/08/1931 80 Highslide JS
661 John Roberts (Percy House Portmadoc) 05/12/1931 90 Gweddw Jemima Roberts Highslide JS
662 Morris Williams Glan Islwyn Criccieth 1931 83 Gweddw Margaret Williams Highslide JS
663 Catherine Pritchard Drws deugoed Llanarmon 15/04/1932 91 Highslide JS
664 Ellen Humphreys Glasfryn Bach Llangybi 12/06/1932 77 Priod R G Humphreys Highslide JS
665 Margaret Ann Jones Penarth Uchaf Llanarmon 09/11/1932 Gweddw Ellis Humphrey Jones Highslide JS
666 Edward Thomas Fronoleu 1932 47 Highslide JS
667 Evan Davies 2 Eifion Terrace Fourcrosses 15/01/1933 83 Gweddw Catherine Davies Highslide JS
668 Betty Jones Tai Refail Pencarth 22/02/1933 26 Merch Edward a Maggie Jones Highslide JS
669 Lizzie Williams 28/06/1933 74
670 Robert Thomas Gorsannedd Llangybi 27/09/1933 25 Mab Robert a Catherine Thomas Highslide JS
671 Catherine Williams Tyddyn Mawr Chwilog 1933 77 Highslide JS
672 Elizabeth Roberts 27/03/1934 84 Chwaer Owen Roberts
673 Marion Morse Bargoed De Cymru 11/09/1934 30 Priod Parch W G Morse a merch J a C Owen Highslide JS
674 Elizabeth Jones Frongybi Llangybi 18/10/1934 64 Merch Ann a Griffith Jones Highslide JS
675 J H Jones Capt. (Glyn Llanystumdwy) 11/01/1935 50 Mab Henry a Margaret Jones Highslide JS
676 William Roberts Ty Capel Mawr Criccieth 01/07/1935 74 Gweddw Elizabeth Roberts Highslide JS
677 Griffith R Davies (2 Eifion Terrace Fourcrosses) 19/09/1935 45 Claddwyd Norwood Llundain Highslide JS
678 Robert Pritchard Owen Pensarn Llangybi 28/09/1955 43 Priod Katie Owen Highslide JS
679 Robert Parry Cefn Llanarmon 1935 73 Brawd William R ag Eliza Parry Highslide JS
680 Ellen Evans UDA Gwernallt gynt 1935 61 Gwraig Parch B D Evans Highslide JS
681 William John Parry Ty'n Llannor Fawr Fourcrosses 1935 62 Priod Mary Elizabeth Parry Highslide JS
682 Griffith Eluseus Williams Ty'r Ysgol Llangybi 26/01/1936 1d Plentyn E a G Williams Highslide JS
683 Owen Davies Ynys Heli 31/01/1936 79 Gweddw Ann Davies Highslide JS
684 Ellen Pritchard Llythyrdy Bryn Gwalia Llangybi 10/03/1936 82 Gweddw William John Pritchard Highslide JS
685 Margaret Griffith Pentyrch Uchaf Llangybi 26/04/1936 73 Gweddw David Griffith Highslide JS
686 Henry Jones Glyn Llanystumdwy 28/07/1936 80 Gweddw Margaret Jones Highslide JS
687 Evan Prichard Ty'r Ysgol Llangybi 07/10/1936 69 Gweddw Annie Prichard Highslide JS
688 Alun Cynvil Jones Penyberth Llanbedrog 1936 22 Mab J ac L Morgan Jones Highslide JS
689 John David Jones Plasgwyn Fourcrosses 1936 36 Priod Mary Jones Highslide JS
690 Ellen Roberts Bryn Bychan Llanaelhaiarn 1936 52 Merch Robert a Catherine Roberts Highslide JS
691 Idwal Williams Glan Islwyn Criccieth 02/01/1937 46 Highslide JS
692 Mary Jane Jones Tegfan South Beach Pwllheli 13/04/1937 79 Wife of Elias Pritchard Jones Highslide JS
693 Ellen Williams Bryncaled Llanarmon 06/05/1937 51 Priod Peter Williams Highslide JS
694 Ellen Williams 22 East Avenue Porthmadog 28/05/1937 31 Merch John ac Elizabeth Williams
695 Margaret Jones Bryn Llefrith 29/10/1937 90 Gweddw Parch. David Jones Highslide JS
696 John Williams 05/12/1937 46 Mab J ac E Williams a Phriod Mary Wms
697 Blodwen Rees Williams Llwynffynnon Y Ffôr (Bwlchffordd gynt) 1937 45 Highslide JS
698 Ellen Jones Cefn Engan Llangybi 07/01/1938 56 Priod Ellis Jones Highslide JS
699 John Owen Crymllwyn 14/01/1938 64 Priod Catherine Owen Highslide JS
700 Ellis Jones Cefn Engan Llangybi 03/02/1938 62 Gweddw Ellen Jones Highslide JS
701 Annie Jones Pisgah Arfon 11/07/1938 84 Gweddw Parch. Wm W Jones Highslide JS
702 Jane Thomas Llwyn Helyg Llangybi 20/09/1938 66 Gweddw Humphrey Thomas Highslide JS
703 Hugh Davies Cae'r Tyddyn Llangybi 11/10/1938 59 Mab John ac Anne Davies Highslide JS
704 Kate Morton Jones Werddon Farm Fourcrosses 30/11/1938 63 Chwaer Anne Morton Jones Highslide JS
705 Jane Jones Madryn Isaf Llandudwen 23/12/1938 76 Gors y Ceiliau Sardis gynt Highslide JS
706 Elizabeth Williams Cefn Coch 1938 69 Priod William J Williams Highslide JS
707 Leah Lewis Llanerchymedd 1938 43 Priod Dr. J Lloyd Lewis Highslide JS
708 S A Jones (Hendre Bach Llangybi) 1938 65 Highslide JS
709 Dora Evans Talcymerau Bach Pwllheli 1938 83 Highslide JS
710 Robert Williams Tyddyn Mawr Chwilog 1938 75 Highslide JS
711 Anne Davies 05/03/1939 83 Gweddw Parch. James Davies Highslide JS
712 Nancy Davies Ynys Heli Rhoslan 11/05/1939 40 Chwaer Jane Davies Highslide JS
713 Jane E Jones Tyddyn Llan Llangybi 29/06/1939 74 Gwraig Henry Jones a Wyres Ellen Evans Highslide JS
714 Mary Ellen Owen 1939 58 Priod John Owen Highslide JS
715 Sydney Griffith Brongybi 1939 85 Merch Hugh a Sydney Griffith Highslide JS
716 Richard Thomas Fronoleu Villa Llangybi 1939 59 Highslide JS
717 Thomas O Thomas Quarry Terrace Fourcrosses 13/05/1940 84 Gweddw Jane Thomas Highslide JS
718 John Jones Glasfryn Terrace Pencaenewydd 10/11/1940 68 Priod Elizabeth Jones Highslide JS
719 Elizabeth Hughes (Hendre Rhoslan) 10/11/1940 80 Merch Rowland ag Ann Hughes Highslide JS
720 Elias Pritchard Jones Tegfan South Beach Pwllheli 09/12/1940 80 Gweddw Mary Jane Jones Highslide JS
721 Margaret Williams Y Tyddyn Llanarmon 12/12/1940 69 Priod Watkin Williams Highslide JS
722 Evan Williams Ty'n Porth Llangybi 1940 58 Brawd William H a Margaret J Wms Highslide JS
723 Maggie Owen Castell Llangybi 1940 55 Priod Hugh Jones Owen Highslide JS
724 Catherine Jones Lon Las Llangybi 1940 79 Gweddw Richard Jones Highslide JS
725 Owen Jones Ty'n Lon Isaf Llangybi 1940 58 Priod Ellen Jones Collwyd yn Ffrainc Highslide JS
726 Stanley Jones Capt. Madoc St F'crosses 1940 43 Mab Capt. Wm a Mary Jones Highslide JS
727 Wm Humphrey Williams Ty'n Porth Llangybi 1940 67 Highslide JS
728 Ann Jones Ty'n Lon Isaf Llangybi 08/02/1941 88 Gweddw John Jones Highslide JS
729 Robert Roberts Parciau Llangybi 13/03/1941 77 Gweddw Jane Roberts Highslide JS
730 Elizabeth Ann Jones Glasfryn Terrace Pencaenewydd 21/03/1941 66 Gweddw John Jones Highslide JS
731 Ellen Williams Ty Capel Helyg 02/07/1941 87 Gweddw William Williams Highslide JS
732 Mathew J Cambell Isallt Llanbedrog 1941 49 Claddwyd yn Alexandria
733 Robert Roberts Trewerin Chwilog 1941 85 Priod Sarah Roberts Highslide JS
734 Ellen Jones Llwyn Onn Llangybi 1941 80 Gweddw Capt Robert Jones Highslide JS
735 Laura Roberts Bryn Eithin Llangybi 1941 85 Gweddw William Roberts Highslide JS
736 Jane Jones (Ship and Castle Hotel Port) 1941 Merch Richard ac Ellen Jones Highslide JS
737 Ellen Williams Fferm Capel Helyg Llangybi 04/01/1942 83 Gweddw William Williams Highslide JS
738 Owen Jones Capt. (Tan y Bryn Llangybi) 04/03/1942 53 Damwain claddwyd Delaware U S A Highslide JS
739 W D Thomas Sgt. 08/11/1947 20 Highslide JS
740 John E Roberts Cae Llo Brith Criccieth 1942 62 Brawd Owen Roberts Highslide JS
741 Sarah Roberts Trewerin Chwilog 1942 83 Gweddw Robert Roberts Highslide JS
742 Peter Williams Bryncaled Llanarmon 1942 50 Gweddw Ellen Williams Highslide JS
743 Rene Owen Castell Llangybi 1942 27 Priod William Owen Highslide JS
744 Ellen Williams Glasfryn Bach Llangybi 1942 53 Priod William Williams Highslide JS
745 Watkin Williams Y Tyddyn Llanarmon 03/02/1943 76 Gweddw Margaret Williams Highslide JS
746 Catherine Evans Gwernallt Llanarmon 19/12/1943 93 Gweddw John Evans Highslide JS
747 Richard Pritchard Refail Fourcrosses 1943 75 Priod Elizabeth Pritchard Highslide JS
748 Mary Jones Llys Elphin Chwilog 1943 53 Merch Capt. William a Mary Jones Highslide JS
749 W Hughes Lon Las Llangybi 1943 72 Priod Ann Hughes Highslide JS
750 Thomas H Jones Madryn Isaf Llandudwen 14/10/1914 56 Gors y Ceiliau Sardis gynt Highslide JS
751 John Parry Sawmills Pencaenewydd 1944 75 Priod Annie Parry Highslide JS
752 Jenny Jones Gwernallt Chwilog 1944 49 Merch John a Catherine Evans Highslide JS
753 Elizabeth Thomas 1944 59
754 Hannah Davies Caertyddyn gynt 1944 90 Highslide JS
755 Gareth John Webb Llundain 1944 2 Mab Nellie a Harry Webb Llundain Highslide JS
756 Mary Elizabeth Davies Abbotts Langley Herts 27/06/1945 86 Widow of Owen Huab Davies Highslide JS
757 Mary Williams Pen y Bryn Llangybi 1945 72 Merch Robert ac Elizabeth Wms Highslide JS
758 John Evans Drofa Pencaenewydd 1945 76 Mab Robert a Catherine Evans
759 Owen Jones Ty'n Llannor Bach Llannor 28/02/1946 78 Mab Griffith ac Elizabeth Jones Highslide JS
760 David Griffith Mynachdy Bach Llangybi 29/06/1946 41 Priod Annie E Griffith Highslide JS
761 John Williams Talafon Llanarmon 05/10/1946 82 Priod Ann Kate Williams Highslide JS
762 Ellen Griffith Farmyard Llanaelhaearn 12/11/1946 75 Gweddw Evan Griffith Highslide JS
763 Evan Roberts Bryn Bychan Llanaelhaiarn 1946 59 Mab Robert a Catherine Roberts Highslide JS
764 William Nixon Arfryn Criccieth 1946 85 Highslide JS
765 Henry Jones Tyddyn Llan 30/01/1947 81 Gweddw Jane E Jones Highslide JS
766 Margaret Griffith Bryn Tirion Llangybi 1947 81 Gweddw Robert Griffith Highslide JS
767 John Williams Power House Fourcrosses 16/06/1949 45 Priod Laura Williams Highslide JS
768 William J Roberts Tyddyn Ronnen 14/07/1949 72 Mab William J ac Elizabeth Roberts Highslide JS
769 David H Davies Rorsedd 1949 87 Brawd Katherine Davies Highslide JS
770 Edith E Cambell Isallt Llanbedrog 1949 60 Gweddw Mathew J Cambell
771 Griffith Owens Glan y Gors Llangybi 1949 77 Highslide JS
772 Edward G Roberts (Tai Refail Pencoed) 12/02/1950 68 Gweddw Maggie Jones Highslide JS
773 Catherine Owen 3 Madoc Street Fourcrosses 21/06/1950 80 Gweddw Lewis T Owen Highslide JS
774 Catherine Ellen Hall 28/10/1950 39 Highslide JS
775 Jane Roberts Cae'r Ferch Ganol Llangybi 06/12/1950 77 Priod John Roberts Highslide JS
776 John Parry Williams Ty'r Ysgol Llangybi 1950 51 Priod Blodwen Parry Williams Highslide JS
777 David John Jones Tyddyn Felin Rhoslan 1950 73 Priod Ellen Jones Highslide JS
778 Thomas William Thomas (8 Madoc Street Fourcrosses) 10/04/1951 75 Mab William ag Ann Thomas Highslide JS
779 William Jones Capt. Newlands Dr Wallasey (Tynllan) 13/06/1951 55 Priod M J Jones Bu farw ar fordaith o Brazil Highslide JS
780 Griffith Williams Brynllefrith Mawr Llanarmon 1951 77 Highslide JS
781 John Evans Bod Eifl Llanrug 1951 81 Priod Mary Evans Highslide JS
782 R G Humphreys Glasfryn Bach Llangybi 1951 92 Gweddw Ellen Humphreys Highslide JS
783 Catherine Owen 12/05/1952 82 Chwaer Mary Owen Highslide JS
784 John Griffith Hughes Refail Pensarn 29/09/1952 61 Priod Laura Hughes Highslide JS
785 Evan Griffith Farmyard Llanaelhaearn 10/12/1932 59 Priod Ellen Griffith Highslide JS
786 Elizabeth Pritchard Refail Fourcrosses 1952 84 Gweddw Richard Pritchard Highslide JS
787 John Evans Hidiart Chwilog 1952 74 Highslide JS
788 Laura Evans Hidiart Chwilog 1952 75 Highslide JS
789 Jane Roberts Drws deugoed Llanarmon 27/01/1953 73 Priod John Rbts Merch Evan Pritchard Highslide JS
790 Maggie Jones Tai Refail Pencarth 11/03/1953 53 Mam Betty Jones Highslide JS
791 Margaret J Williams (Porth yr Aur Criccieth) 26/03/1953 74 Gweddw Peter Williams Highslide JS
792 Henry Parry Fron Erch Fourcrosses 30/03/1953 82 Gweddw Mary Parry Highslide JS
793 Eliseus Williams Y Gaerfron Llangybi 1953 62 Ysgolfeistr Llangybi Highslide JS
794 Helena Lumley 04/06/1954 78 Merch Rodrick a Sarah Lumley Highslide JS
795 Annie Mary Jones 1954 64 Priod T O Jones Highslide JS
796 Ann Hughes Lon Las Llangybi 1954 83 Gweddw W Hughes Highslide JS
797 Mary Evans Drofa gynt 08/08/1955 73 Merch Robert a Catherine Evans Highslide JS
798 William Williams Glasfryn Bach Llangybi 1955 77 Gweddw Ellen Williams Highslide JS
799 Mary Jones Shop Cae'r Rhydderch Pwllheli 1955 79 Priod Evan Jones Highslide JS
800 Mary Evans Bod Eifl Llanrug 18/02/1956 79 Gweddw John Evans Highslide JS
801 Ellen Jones Tyddyn Felin Rhoslan 07/06/1956 79 Gweddw David John Jones Highslide JS
802 Humphrey Hughes 1 Glasfryn Tce Pencaenewydd 1956 73 Priod Ellen Hughes Highslide JS
803 Elizabeth Griffith Pen Cae'r Fawnog Llangybi 1956 87 Merch William ac Elizabeth Griffith Highslide JS
804 Robert Evans (Cybi) Bryn Eithin Llangybi 1956 85 Highslide JS
805 David P Pritchard 12 Treflan Fourcrosses 1956 47 Priod Jane Mary Pritchard Highslide JS
806 John Roberts Drws deugoed Llanarmon 08/01/1957 78 Gweddw Jane Roberts Highslide JS
807 Buddug Sennar Owen (Refail LLangybi) 18/01/1957 Highslide JS
808 Mary Grace Jones 30/12/1957 74 Priod Humphrey Jones Highslide JS
809 William J Williams Cefn Coch 1957 86 Gweddw Elizabeth Williams Highslide JS
810 Annie Parry Sawmills Pencaenewydd 1957 75 Gweddw John Parry Highslide JS
811 Evan Jones Shop Cae'r Rhydderch Pwllheli 1957 82 Gweddw Mary Jones Highslide JS
812 Eliza Parry Cefn Llanarmon 1957 101 Chwaer Robert a William R Parry Highslide JS
813 Elisabeth Griffith Llanbedrog 1957 56 Priod Emrys Griffith Highslide JS
814 Elizabeth Roberts Minallt Pwllheli 13/01/1958 78 Mam Thomas Percy Roberts Highslide JS
815 Elizabeth Jones Bryngraianog 24/01/1958 77 Priod Griffith Jones Highslide JS
816 Hugh Evans Gwernallt Llanarmon 05/09/1958 78 Priod Ellen J Evans a thad John Highslide JS
817 Laura Roberts Cae Llo Brith Criccieth 19/12/1958 67 Chwaer Jane Elizabeth Roberts Highslide JS
818 William Evans Tynymaen Llangybi 1958 86 Highslide JS
819 Robert Williams Cae Du Llangybi 01/02/1959 88 Gweddw Ann Catherine Jones Highslide JS
820 Kenneth G Chambers Kaduna Nigeria 10/10/1959 37 Priod Doris Chambers Highslide JS
821 Gwilym Williams Bodwyn Llanarmon 1959 57 Priod Maggie Lizzie Williams Highslide JS
822 Hugh Ellis Hughes 1 Glasfryn Tce Pencaenewydd 1960 31 Mab Humphrey ag Ellen Hughes Highslide JS
822a Annie Pritchard Y Llythyrdy Bryn Gwalia Llangybi 1960 Merch William John ag Annie Pritchard Highslide JS
823 Elizabeth Thomas Eirianallt Mynytho (Bryn Penrhyn gynt) 10/01/1961 66 Priod Robert G Thomas Highslide JS
824 Hugh Roberts Cae'r Cribin Llangybi 11/01/1961 84 Gweddw Elizabeth Roberts Highslide JS
825 Jennie Williams Argraig Pencaenewydd 21/02/1961 69 Merch Robert a Jane Roberts Highslide JS
826 Kelvin Thomas (Gorsannedd Llangybi) 1961 44 Priod Nina Thomas Highslide JS
827 Mary Jones Tegfan Chwilog 1961 80 Merch Parch. a Mrs.David Jones
828 Ellen G Nixon 1960 80 Highslide JS
829 Hugh Ivor Pritchard Ael-y-Bryn Llanystumdwy 1961 67 Prifathro Ysgol Llanystumdwy Highslide JS
829a Maggie Pritchard Y Llythyrdy Bryn Gwalia Llangybi 1961 Merch William John ag Annie Pritchard Highslide JS
830 John Roberts Cae'r Ferch Ganol Llangybi 12/03/1962 82 Gweddw Jane Roberts Highslide JS
831 Jane Roberts Percy House Portmadoc 30/09/1962 83 Chwaer Dora Roberts
832 Hugh Davies Ynys Heli 05/10/1962 67 Mab Owen ac Ann Jones Highslide JS
833 Ann Kate Williams Talafon Llanarmon 1962 81 Gweddw John Williams Highslide JS
834 Griffith Jones Bryn Graianog 1962 53 Mab Griffith ac Elizabeth Jones
835 Gwladys Williams Min-Afon Felin Plas Du 1962 66 Priod Dafydd Williams Highslide JS
836 Griffith J Jones Bryngraianog 1962 53 Mab Griffith John ac Elizabeth Jones Highslide JS
837 Henry Hughes Ty Capel Helyg Llangybi 1962 63 Priod Elizabeth Hughes Highslide JS
838 Jane Jones Hen Ysgoldy 1962 83 Ty'n Lon gynt Highslide JS
839 Owen Roberts Cae Llo Brith Criccieth 26/03/1963 80 Brawd John E Roberts Highslide JS
840 Laura Hughes Refail Pensarn 25/11/1963 76 Gweddw John Griffith Hughes Highslide JS
841 William Pritchard Llwyn Rhydyclafdy 1963 76 Highslide JS
842 Alicia Catherine J Owen 1963 73 Highslide JS
843 Ann Jones Fronlwyd Pencaenewydd 1963 89 Highslide JS
844 Humphrey R Jones 04/12/1964 80 Gweddw Mary Grace Jones Highslide JS
845 Robert Thomas Lloyd Ty'n Gamfa Llangybi 1964 79 Priod Martha Jane Lloyd Highslide JS
846 David Jones Tyddyn Felin Rhoslan 16/02/1965 54 Priod Ellen Wyn Jones Highslide JS
847 Robert G Thomas Eirianallt Mynytho (Bryn Penrhyn gynt) 11/05/1965 73 Gweddw Elizabeth Thomas Highslide JS
848 Martha Jane Lloyd Ty'n Gamdda Llangybi 1965 84 Gweddw Robert Thomas Lloyd Highslide JS
849 Owen H Roberts Caledfryn Llwynhudol 1965 90 Gweddw Elizabeth Roberts Highslide JS
850 Jane Williams Efail Llangybi gynt 1965 72 Highslide JS
851 Griffith Jones Bryn Graianog 1965 92 Gweddw Elizabeth Jones Highslide JS
852 Maggie Lizzie Williams Bodwyn Llanarmon 1965 58 Gweddw Gwilym Williams Highslide JS
853 Mercy Malvina Rhys Gorsannedd Morfa Nefyn 25/05/1966 54 Priod Dr. T H Rhys Highslide JS
854 Anne Morton Jones Werddon Farm Fourcrosses 12/06/1966 86 Chwaer Kate Morton Jones Highslide JS
855 Olwen Lewis (Caerferch Uchaf Llangybi) 1966 49 Merch Lewis T a Catherine W Lewis Highslide JS
856 Elizabeth J Parry Cefn Engan Llangybi 03/04/1967 68 Priod Owen Parry Highslide JS
857 Gruffydd Evans Shop Llangybi 12/04/1967 68 Priod Catherine Evans Highslide JS
858 Laura Williams Power House Fourcrosses 17/07/1967 63 Gweddw John Williams Highslide JS
859 Kate Griffith Ynys Creua Llangybi 1967 87 Gweddw William Griffith Highslide JS
860 Margaret Jane Williams Ty'n y Porth Llangybi 1967 89 Chwaer Evan a W H Williams Highslide JS
861 Owen John Williams Pant Glas Plasgwyn 1967 83 Priod Ann Williams Highslide JS
862 Mary Elizabeth Parry Ty'n Llannor Fawr Fourcrosses 1967 81 Gweddw William John Parry Highslide JS
863 Ellen Evans Shop Llangybi 1968 79 Chwaer Leah Lewis Highslide JS
864 Ann Williams Pant Glas Plasgwyn 1968 82 Gweddw Owen John Williams
865 Myfanwy Lumley 1968 94 Merch Rodrick a Sarah Lumley Highslide JS
866 Kate Hughes Angorfa Pencaenewydd 1968 69 Priod John Hughes Highslide JS
867 Catherine J Thomas Gorsannedd Llangybi 15/05/1970 85 Widow of Lieu. Robert Thomas Highslide JS
868 Eluned Owen (3 Madoc Street Fourcrosses) 17/05/1969 65 Merch Lewis T ac Catherine Owen Highslide JS
869 Jane Elizabeth Roberts (Cae Llo Brith Criccieth) 19/05/1970 85 Chwaer Laura Roberts Highslide JS
870 T H Rhys Dr. Gorsannedd Morfa Nefyn 04/07/1970 79 Gweddw Mercy Malvina Rhys Highslide JS
871 Trefor Rowlands Murcyplau Llangybi 12/12/1970 24 Mab Thomas a Catherine Rowlands Highslide JS
872 Kate Jones Glangors Llangybi 1970 90 Gweddw Richard Jones Highslide JS
873 Dafydd Williams Min-Afon Felin Plas Du 1970 75 Gweddw Gwladys Williams Highslide JS
874 Hugh Jones Owen Arwelfa Llangybi 1970 85 Priod Elizabeth Jane Owen Highslide JS
875 John Robyns Jones Dr. 1970 61 Mab Humphrey a Mary Grace Jones Highslide JS
876 Catherine E Griffith Plas Du gynt 1970 85 Chwaer William Griffith Highslide JS
877 Rhoda Jane Pritchard Ael y Bryn Llanystumdwy 1970 75 Gweddw Hugh Ivor Pritchard Highslide JS
878 Robert D Pritchard Refail Fourcrosses 1971 75 Brawd Jane E Pritchard Highslide JS
879 Hugh Williams Cae Du Llangybi 1971 73 Priod Jane Williams Highslide JS
880 Thomas Price Adams Bryngraianog 1972 56 Priod Maggie Lizzie Adams Highslide JS
881 Kate Williams Gwenfro Llangybi 1972 84 Priod Tom Williams Highslide JS
882 Richard Hughes Tyddyn Madoc 21/01/1973 Dim Carreg
883 Thomas Lewis Tan y Bryn Pencaenewydd 1973 68 Priod Mary Lewis Highslide JS
884 Thomas O Jones 1973 84 Gweddw Annie Mary Jones Highslide JS
885 William T Williams 8 Bron Hendre Trefor 1973 83 Priod Maggie Williams Highslide JS
886 Jane Davies (Ynysheli Rhoslan) 05/03/1974 77 Chwaer Nancy Davies Highslide JS
887 Owen Lewis Parciau Pencaenewydd 1974 66 Priod Kate Ellen Lewis Highslide JS
888 Bertram D Howell 1974 85 Highslide JS
889 Mary Davies 2 Eifion Terrace Fourcrosses 1974 92 Highslide JS
890 Jane Williams Cae Du Llangybi 1974 81 Gweddw Hugh Williams Highslide JS
891 Joseph Roberts Percy House Portmadoc 07/07/1975 92 Brawd Jane a Dora Roberts Highslide JS
892 Tom Williams Gwenfro Llangybi 1975 85 Gweddw Kate Williams Highslide JS
893 Mary E Williams 06/06/1976 90 Gweddw John Williams
894 Mary Lewis Tan y Bryn Pencaenewydd 1976 70 Gweddw Thomas Lewis Highslide JS
895 John Hughes Angorfa Pencaenewydd 1976 82 Gweddw Kate Hughes Highslide JS
896 Robert Glyn Williams Cefn Coch Llangybi 25/10/1977 72 Highslide JS
897 Robert Rayner Jones 1977 66 Mab Humphrey a Mary Grace Jones Highslide JS
898 Catherine A Evans Shop Llangybi 04/12/1978 76 Gweddw Griffith Evans Highslide JS
899 William Williams Fron Abererch 1978 87 Priod Margaret Williams
900 Mary Jones Plasgwyn Fourcrosses 1978 73 Gweddw John David Jones Highslide JS
901 Jennie Jones (Glyn Llanystumdwy) 04/07/1979 75 Merch Henry a Margaret Jones Highslide JS
902 David Williams Llwydiarth Chwilog 1979 83 Priod Dorothy Williams Highslide JS
903 Ellen Jones Ty'n Lon Isaf Llangybi 1980 86 Gweddw Owen Jones Highslide JS
904 Elizabeth Hughes Ty Capel Helyg Llangybi 1980 80 Gweddw Henry Hughes Highslide JS
905 Jane Ellen Hughes 1 Glasfryn Tce Pencaenewydd 1980 86 Gweddw Humphrey Hughes Highslide JS
906 Owen Parry Cefn Engan Llangybi 21/07/1981 73 Gweddw Eliza J Parry Highslide JS
907 Eivion H Davies Caertyddyn gynt 1981 92 Highslide JS
908 Goronwy Wyn Jones (Cefn Engan) 1981 61 Priod Lilian Jones Highslide JS
909 Mary (Pollie) Jones Tyddyn Llan 03/12/1981 81 Chwaer Elizabeth Jones Highslide JS
910 William E Griffith Farmyard Llanaelhaearn 12/02/1982 72 Brawd Cadwlader Griffith Highslide JS
911 John Lewis (Caerferch Uchaf Llangybi) 1982 72 Mab Lewis T a Catherine W Lewis Highslide JS
912 Elizabeth Jones Owen Arwelfa Llangybi 1982 95 Gweddw Hugh John Owen Highslide JS
913 John Summers Jones Fronallt Llangybi 1982 71 Priod Nellie Pritchard Jones Highslide JS
914 Helen Bonar Roberts Edrin Llwynhudol 1982 96 Cae Tyddyn gynt Highslide JS
915 Nellie Pritchard Jones Fronallt Llangybi 1984 73 Gweddw John Summers Jones Highslide JS
916 Robert Evan Roberts Drws deugoed Llanarmon 14/01/1985 75 Mab John a Jane Roberts Highslide JS
917 Mary Ellen Jones (Glyn Llanystumdwy) 17/02/1985 87 Merch Henry a Margaret Jones Highslide JS
918 William Owen Castell Llangybi 1985 72 Priod Greta Owen Highslide JS
919 John Jones Llythyrdy Llangybi 1985 62 Highslide JS
920 Peter Jones (Bryngraianog) 1985 74 Mab Griffith ac Elizabeth Jones Highslide JS
921 Thomas Rowlands Murcyplau Pencaenewydd 1986 81 Priod Catherine Rowlands Highslide JS
922 Helen Wyn Jones Bodowen Llangybi 14/03/1987 61 Priod John Gwilym Jones Highslide JS
923 Catherine Rowlands Murcyplau Pencaenewydd 1987 74 Gweddw Thomas Rowlands Highslide JS
924 Elizabeth Jones Tyddyn Llan 08/10/1988 97 Chwaer Mary (Pollie) Jones Highslide JS
925 Jane E Pritchard Refail Fourcrosses 1988 83 Chwaer Robert D Pritchard Highslide JS
926 Doris Chambers Llanbedr 05/03/1989 64 Gweddw Kenneth G Chambers Highslide JS
927 Annie E Griffith (Mynachdy Bach Llangybi) 19/10/1989 80 Gweddw David Griffith Highslide JS
928 John Henry Jones Tyddyn Llan 08/11/1989 86 Priod Elizabeth Ann Jones Highslide JS
929 Megan 1989 74 Mam Menna a Gwyneth Highslide JS
930 Greta Owen Castell Llangybi 1990 71 Gweddw William Owen Highslide JS
931 Maggie Williams (8 Bron Hendre Trefor) 1991 88 Gweddw William T Williams Highslide JS
932 Jane Mary Pritchard 12 Treflan Fourcrosses 1991 73 Gweddw David P Pritchard Highslide JS
933 Linda Ann Allford 05/02/1992 44 Priod Michael Leslie Allford Highslide JS
934 Arthur Gaerwenydd Pritchard Llangefni (Llanystumdwy gynt) 11/09/1992 65 Highslide JS
935 Mima Ellis Roberts 1992 Merch Owen H ac Elizabeth Roberts Highslide JS
936 Katie Owen Pensarn Llangybi 24/08/1993 78 Gweddw Robert Pritchard Owen Highslide JS
937 William John Williams Bryn Caled Llanarmon 18/10/1993 72 Highslide JS
938 Blodwen Parry Williams (Ty'r Ysgol) 1993 89 Gweddw John Parry Williams Highslide JS
939 John Griffith Hen Ysgol Llanarmon 1994 87 Priod Elizabeth Griffith Highslide JS
940 Kate Ellen Lewis Parciau Pencaenewydd 1994 83 Gweddw Owen Lewis Highslide JS
941 Ellen J Evans (Gwernallt) 12/05/1995 86 Highslide JS
942 Elizabeth Ann Jones Tyddyn Llan 25/10/1995 88 Gweddw John Henry Jones Highslide JS
943 Vera Evans (Gwernallt Chwilog) 22/11/1995 66 Highslide JS
944 William E Jones Tir Bach Y Ffôr 12/08/1996 65 Highslide JS
945 William Johnson 10/12/1996 Ŵyr Glyn a Nancy Williams
946 Hugh Glyn Jones Gorwel Llangybi 13/03/1997 44 Highslide JS
947 Robert Ellis Jones (Cefn Engan) 1997 61 Priod Myfanwy Wyn Jones Highslide JS
948 Lilian Jones (Cefn Engan) 1997 75 Gweddw Goronwy Wyn Jones
949 Dorothy Williams Llwydiarth Chwilog 1998 87 Gweddw David Williams Highslide JS
950 Maggie Lizzie Adams Bryngraianog 1998 73 Gweddw Thomas Price Adams Highslide JS
951 Myfanwy Wyn Jones (Cefn Engan) 2000 83 Gweddw Robert Ellis Jones Highslide JS
952 David Lloyd Jones (Glangors Llangybi) 2000 83 Mab Richard a Kate Jones Highslide JS
953 Mair Eluned Smith 2000 85 Merch Owen John ac Ann Williams Highslide JS
954 Margaret Williams Fron Abererch 2000 86 Gweddw William Williams
966 Mary Roberts Dim Carreg
967 John Thomas Tŷ Lôn Llangybi Dim Carreg
968 Robert Jones Ty Croes Llanystumdwy 19 Dim Carreg
969 Ellen Roberts Cae'r Ferch Llangybi Dim Carreg
970 Ellen Pritchard Ty'n Rhos Penarth Llangybi Dim Carreg
971 Bedd Teulu Wm Humphreys Dim Carreg
972 William Griffith Califfornia UDA Dim dyddiad Brawd Catherine E Griffith Plas Du gynt Highslide JS
973 Mark Evans Dim dyddiad Dim Carreg
974 R J Jones Dim dyddiad Gor-wyr Elizabeth Wms Cefn Engan Highslide JS
975 Lewis Jones Dim dyddiad Gor-wyres Elizabeth Wms Cefn Engan Highslide JS
976 Maggie Jones Dim dyddiad Gor-wyres Elizabeth Wms Cefn Engan Highslide JS
977 William a Jane Griffith Pencaerfawnog Llangybi Dim dyddiad 3w Plant William ac Ellen Griffith Highslide JS
978 Thomas Griffiths Dr. Dim Carreg
979 William Roberts Dim Carreg
980 Ioan Williams Dim dyddiad Plentyn Blodwen a J P Williams Highslide JS
981 Baban Hendy Rhosfawr Dim dyddiad Dim Carreg Baban William ac Ann Jones
Entries Per Page
Displaying Page of