Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Cofrest / Register Reference
  • ENW - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • CYFENW - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • CYFEIRIAD - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • MA - Dyddiad Marw / Date of Death
  • O - Oed / Age
  • SYLW - Sylwadau/Notes
  • L/N - Llun/Hanes ~ Photo/History
ID
ENW
CYFENW
CYFEIRIAD
MA
O
SYLW
L/N
1 Margaret Roberts Tynewydd Bwlch Bridin 02/01/1833 8 Merch Robert Roberts Highslide JS
2 Mary Davies Tynlon Ceidio 07/10/1872 23m Plentyn John ac Ellin Davies Highslide JS
3 Laura Williams Felin Fadryn Llaniestyn 07/10/1895 19 Merch William a Laura Williams Highslide JS
4 Griffith Jones Ceidio Bach 08/09/1864 45 Priod Elizabeth Jones Highslide JS
5 Elizabeth Jones Ceidio Bach 09/06/1899 76 Priod William Jones Highslide JS
6 William Davies Tynlon Ceidio 10/06/1874 34 Marw Rio Janeiro Highslide JS
7 Evan Davies Tynlon 14/02/1883 22 Mab John a Ellen Davies Highslide JS
8 Cathrin Williams Glandwr 14/03/1863 79 Priod Robert Williams Highslide JS
9 Robert Williams Glandwr 15/01/1872 84 Priod Cathrin Williams Highslide JS
10 Jane Williams Tyddyn Bach Ceidio 16/04/1893 90 Priod Thomas Williams Highslide JS
11 Gaenor Roberts Tynewydd Bwlch Bridin 17/10/1843 57 Priod Robert Roberts Highslide JS
12 Robert Roberts Tynewydd Bwlch Bridin 18/03/1862 80 Priod Gaenor Roberts Highslide JS
13 Elizabeth Williams Felin Fadryn Llaniestyn 18/06/1893 16 Merch William a Laura Williams Highslide JS
14 Jane Morris 19/10/1845 Gwraig gyntaf Joseph Morris claddwyd Penlan Highslide JS
15 Jane Griffith Bryngytun Morfa Nefyn 21/05/1883 40 Priod James Griffith Highslide JS
16 Ellen Davies Tynlon 23/01/1882 68 Priod John Davies Highslide JS
17 Joseph Morris(Parch) Madryn Lodge 23/01/1891 84 Priod Gaenor Morris Highslide JS
18 Gaenor Morris Madryn Lodge 24/03/1886 77 Priod Parch Joseph Morris Highslide JS
19 Evan Davies Tynlon Ceidio 25/03/1851 7m Plentyn John ac Ellin Davies Highslide JS
20 Jannet Roberts Tynewydd Bwlch Bridin 26/12/1891 76 Merch Robert a Gaenor Roberts Highslide JS
21 John Davies Tynlon 27/01/1877 65 Priod Ellen Davies Highslide JS
22 Margaret Davies Tynlon Ceidio 28/03/1874 18m Plentyn John ac Ellin Davies Highslide JS
23 Jemimah Davies Tynlon 28/11/1887 37 Merch John Davies Highslide JS
24 Thomas Williams Tyddyn Bach Ceidio 30/09/1877 75 Priod Jane Williams Highslide JS
25 Ellen Davies Tynlon 21/12/1906 38 Priod James Davies Highslide JS
26 Laura Williams Felin Madryn 19/02/1908 61 Priod W Williams Highslide JS
27 Catherine Penny 05/12/1912 55 Priod Owen John Penny Highslide JS
28 Owen Jones Penny 01/07/1915 61 Priod Catherine Penny Highslide JS
29 William Williams Felin Madryn 11/03/1918 79 Priod Laura Williams Highslide JS
30 Ellen Williams Tyddyn Bach Ceidio 15/04/1918 65 Priod Owen Williams Highslide JS
31 David Evan Davies Tynlon 03/04/1922 15 Mab James ac Ellen Davies Highslide JS
32 Owen Williams Tyddyn Bach Ceidio 16/05/1922 80 Priod Ellen Williams Highslide JS
33 Jane Williams Meillionen Ceidio 12/07/1974 95 Chwaer John Williams Highslide JS
34 John Williams Meillionen Ceidio 04/10/1976 88 Brawd Jane Williams Highslide JS
35 Baban Tynlon Dim dyddiad Baban James Davies Highslide JS
36 Annie Mary Davies Tynlon Ceidio Mownd Chwaer John Davies
37 John Davies Tynlon Ceidio Mownd Brawd Annie Mary Davies
38 Robert Foulks Giat Goch Mownd Priod Mary Foulks
39 Mary Foulks Giat Goch Mownd Prios Robert Foulks
Entries Per Page
Displaying Page of