Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • CHILD - Plentyn / Child
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • ABODE - Preswylfod / Residence
  • DOB - Dyddiad Geni/Date of Birth
  • DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
  • OCCU - Gwaith / Occupation
  • BAPT - Bedyddiwyd Gan / Baptized By
ID
CHILD
FATHER
MOTHER
SURNAME
ABODE
DOB
DATE
OCCU
BAPT
1 Hugh Rowland Rowland Janet Williams Gorlan Hen 07/04/1901 Hugh Lunt Curate
2 Sarah Jane Rowland Janet Williams Gorlan Hen 07/04/1901 Hugh Lunt Curate
3 Robert John Elizabeth Davies Llidiardau 14/04/1901 Hugh Lunt Curate
4 John John Elizabeth Davies Llidiardau 14/04/1901 Hugh Lunt Curate
5 Richard Owen Catherine Hughes Ysgubor Isaf 30/06/1901 Hugh Lunt Curate
6 Ann Owen Catherine Hughes Ysgubor Isaf 30/06/1901 Hugh Lunt Curate
7 Ellen Owen Catherine Hughes Ysgubor Isaf 11/08/1901 Hugh Lunt Curate
8 William John Sarah Pritchard Brynllan Aberdaron 27/10/1901 Hugh Lunt Curate
9 Thomas Jones No Name Rachel Hughes Refailnewydd 30/03/1901 Hugh Lunt Curate
10 Thomas George Jane Griffiths Cae Hen Aberdaron 22/06/1902 Hugh Lunt Curate
11 Richard John Elizabeth Davies Llidiardau 04/01/1903 Hugh Lunt Curate
12 Catherine Ellen Thomas Sidney Dobson 2 Brynffynon Terrace 03/05/1903 Hugh Lunt Curate
13 John Daviel Griffith Jane Griffiths Glanrhyd 23/03/1904 Hugh Lunt Curate
14 Daniel Griffith Jane Griffiths Glanrhyd 23/03/1904 Hugh Lunt Curate
15 Lizzie John Elizabeth Davies Llidiardau 15/10/1905 Hugh Lunt Curate
16 Ann No Name Elizabeth Jones Ty Newydd 03/02/1907 Hugh Lunt Curate
17 Lancelot Thomas Sidney Dobson 2 Brynffynon Terrace 01/09/1907 Hugh Lunt Curate
18 Lizzie No Name Mary Jones 6 Brynffynon Terrace 26/07/1908 Hugh Lunt Curate
19 Elizabeth Thomas Sydney Dobson Brynffynon Rhoshirwaen 11/12/1910 John H Parry Curate
20 Ellis Evans Hugh Mary Roberts Bryn Eglwys Rhoshirwaen 17/09/1911 John H Parry Curate
21 Ellen Hugh Mary Roberts Bryn Eglwys Rhoshirwaen 17/09/1911 John H Parry Curate
22 Elizabeth Anne Ellis Mary Evans Bryn Eglwys Rhoshirwaen 28/03/1913 John H Parry Curate
23 Ellen Ellis Mary Evans Bryn Eglwys Rhoshirwaen 28/03/1913 John H Parry Curate
24 Owen Griffith Robert Laura Roberts Llaidiardau Farm Aberdaron 26/10/1913 John H Parry Curate
25 Lewis Hugh Mary Roberts Pantfali Aberdaron 05/06/1914 John H Parry Curate
26 Mary Hugh Mary Roberts Pantfali Aberdaron 05/05/1915 John H Parry Curate
27 Catherine William Ellen Davies Cilradwy Ysgubor Isaf (Adult) 19/07/1915 John H Parry Curate
28 Henry Parry John Mary Jones Ty Bach Rhoshirwaen 11/06/1916 S F Davies Curate
29 Mary Ann Robert Gth Laura Roberts Llidiardau Aberdaron 17/06/1917 S F Davies Curate
30 Owen John No Name Annie Hughes Ysgubor Isaf 15/07/1917 S F Davies Curate
31 Thomas John Richard Love Kate Mann Glanrafon Aberdaron 29/07/1917 S F Davies Curate
32 Jane William Jane Ellen Moore Bryn Badell Aberdaron 24/11/1920 Geo H Harrison Curate
33 John William Jane Ellen Moore Bryn Badell Aberdaron 24/11/1920 Geo H Harrison Curate
34 Thomas Evan William Ann Jones Ysgubor Isaf 23/04/1922 W Williams Vicar
35 Mary Ellen Richard Elizabeth Thomas Glanyrafon Bodferin 22/11/1925 W Walter Jones Vicar
36 Katie Japheth Richard Elizabeth Thomas Glanyrafon Bodferin 22/11/1925 Farm Servant W Walter Jones Vicar
37 Thomas Hugh Sophia Griffith Glanyrafon Bodferin 22/11/1925 Farm Servant W Walter Jones Vicar
38 John Evans Richard Elizabeth Thomas Glanyrafon Bodferin 23/01/1927 Farm Servant W Walter Jones Vicar
39 Gwen Richard Elizabeth Thomas Glanyrafon Bodferin 23/01/1927 Farm Servant W Walter Jones Vicar
40 Anne Arthur Edward Mary Beard Bodffordd Bodferin 23/01/1927 Farmer W Walter Jones Vicar
41 Evan Hugh Mary Roberts Pantfali Aberdaron 13/11/1927 Farmer J W Jones Vicar
42 John Pride Hugh Sophia Griffith Glanyrafon Bodferin 29/04/1928 Labourer J W Jones Vicar
43 Elizabeth Jane Hugh Sophia Griffith Glanyrafon Bodferin 20/04/1930 Labourer J W Jones Vicar
44 Ellis D Evans Richard Elizabeth Ann Thomas Glanyrafon Bodferin 13/11/1927 Farm Labourer J W Jones Vicar
45 Nesta Hugh Sophia Griffith Glanrafon Rhydlios 10/07/1933 03/09/1933 Farm Labourer J W Jones Vicar
46 Sophia Ellen Morris Ellen Jones Glanrafon Rhydlios 24/09/1899 20/03/1934 Farm Labourer J W Jones Vicar
47 Robert Ellis David Catherine Evans Brynllan Rhydlios 30/11/1935 19/04/1936 Farm Labourer J W Jones Vicar
48 John Benjamin Ellen Jones Engan Rhoshirwaen 12/10/1879 17/02/1938 Labourer W H Williams Vicar
49 Eileen Rowland Ann Jane Griffiths Bryn Gro Rhoshirwaen 1934 31/07/1938 Farm Labourer W H Williams Vicar
50 Owen Rowland Ann Jane Griffiths Bryn Gro Rhoshirwaen 30/11/1935 31/07/1938 Farm Labourer W H Williams Vicar
51 Gwyneth Miles Rowland Ann Jane Griffiths Bryn Gro Rhoshirwaen May 1938 31/07/1938 Farm Labourer W H Williams Vicar
52 Heather Anitta Thomas John Frances Elizabeth Mann Bodffordd Bodferin 06/12/1938 20/12/1938 Poultry Farmer W H Williams Vicar
53 Elizabeth Glenys William John Mary Jones Hendre Uchaf 15/07/1945 02/09/1945 Miner W E Edwards Vicar
54 Gillian Frederick David Edna Maud Edge Yr Efail Rhydlios 02/10/1945 05/01/1947 R A F W E Edwards Vicar
55 Mary Anita Thomas John Helen Mann Penrhos Bodferin 17/04/1949 Postman W E Edwards Vicar
56 Mary Anita Llewelyn Ann Jones Bodffordd Bodferin 09/04/1950 Poultry Farmer W E Edwards Vicar
57 Hugh Arthur Llewelyn Ann Jones Bodffordd Bodferin 13/04/1952 Poultry Farmer W E Edwards Vicar
Entries Per Page
Displaying Page of